முகநூலின் நம்முடைய கணக்கின்தரவுகளைஎவ்வாறு நீக்கம்செய்துகொள்வது அல்லது பாதுகாப்பாக வைத்து கொள்வது

தற்போது கேம்பிரிட்ஜ் அனாலிட்டாகபற்றிய செய்தி பரவியபின்னர் நம்மில் மில்லியின் கணக்கானநபர்கள் தங்களுடைய முகநூல் கணக்கினையே நீக்கி விடுவதற்கு அதிகஅளவில் முயல்கின்றனர் மேலும் பலர் தம்முடைய முகநூல் கணக்கில் உள்ள தம்முடைய தரவுகள் பாதுகாப்பானதாக இருக்குமா அல்லது இது போன்றஆபத்து மேலும்ஏற்படுமா என பதைபதைப்புடன் தம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டுள்ள நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர் இவ்வாறான நிலையில் நம்முடைய முகநூல் கணக்கினையே நீக்கம் செய்வது நல்லதா அவ்வாறு நீக்கம்செய்து விடுவதால் தம்முடைய உறவினர்கள் நண்பர்களுடைய தொடர்பு இல்லாத நிலை ஏற்பட்டுவிடுமல்லவா அதனால் பாதுகாப்பு ஏற்பாடு செய்வதா என குழப்பமான இரண்டும் கெட்டான் நிலையில் தத்தளித்து கொண்டுள்ளனர். இவ்வாறான நிலையில் முகநூல் கணக்கிலுள்ள தரவுகளின் பாதுகாப்பினை உறுதி செய்து கொள்வதற்காக முதலில் நம்முடைய முகநூல் கணக்குடன் மூன்றாவது நபரின் பயன்பாடுகளின் இணைப்பு இருந்தால் அதனை நீக்கம் செய்திடுக அதற்காக Settings எனும் பக்கத்திற்கு செல்கஅங்குஇடதுபுறம் உள்ள Apps என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஉடன் விரியும் திரையில்தேவையற்ற பயன்பாடுகளை தெரிவுசெய்து நீக்கம் செய்து கொள்கஅல்லது அதற்கு பதிலாக Apps, Website and Plugins > Edit.என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்தி அவ்வாறான பயன்பாடுகள் முழுவதையும் நீககம்செய்து கொள்க
அடுத்ததாக விளையாட்டுகள் அல்லது வினாடி வினா நிகழ்ச்சிகள் போன்றவைகளில் நம்மில் பலர் கலந்து கொள்வார்கள் இவை நம்மையறியாமலேயே நம்முடைய அனைத்து விவரங்களையும் தரவுகளையும் அபகரித்து கொள்கின்றன இதனை தவிர்ப்பதற்காக Settings எனும் பக்கத்திற்கு செல்கஅங்குஇடதுபுறம் உள்ள Apps என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஉடன் விரியும் திரையில் Apps Others Use என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் எந்தெந்த விவரங்களை மட்டும் தானாக எடுத்து கொள்ளலாம்என தெரிவுசெய்து கொள்க
மூன்றாவாதாக நம்முடைய முகநூல் கணக்கினை செயலிழந்ததாக செய்து கொள்வது இவ்வாறு செய்தாலும் நம்முடைய நண்பர்கள் உறவினர்களுடன் குழுவிவதாம் மட்டும் செய்து கொள்ளுமாறு செய்து கொள்ளலாம் அதன்பின்னர் தேவையெனில் மீண்டும் நம்முடைய கணக்கினை செயலில் இருக்குமாறுசெய்து கொள்ளலாம் இற்காக Settings எனும் பக்கத்திற்கு செல்கஅங்கு Manage Account என்ற வாய்ப்பினையும் பின்னர் Edit. எனும் வாயப்பினையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. பின்னர் விரியும் திரையில் Deactivate your account எனும் பொத்தானைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக
இவ்வாறெல்லாம்வேண்டாம் நேரடியாக என்னுடைய முகநூல் கணக்கினை நீக்கம்செய்திடுக எனில் https://www.facebook.com/help/delete_account எனும் முகவரிக்கு சென்று நம்முடைய கணக்கினை நீக்கம்செய்திடும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நம்முடைய கணக்கினை நீக்கம்செய்திடாமல் முகநூல் நிருவாகமானது தப்பித்தவறி நாம் மனம்மாறி பழையபடி செயல்பட விரும்பு கின்றோம் எனகவணிப்பதற்காக 90 நாட்கள் காலதாமதபடுத்திடும் அதுவரையில் நம்முடைய நண்பர்களுடனும் உறவினர்களுடனும் குழுவிவாதம் மட்டும் செய்து கொள்ளலாம்.

Advertisements

பிட்காயின் கேஷ் அறிமுகம்

பிட்காயின் எனும் மின்னனு பணம் தற்போது மிகவும் பிரபலமானதாக விளங்குவது அனைவரும் அறிந்ததே ஆயினும் இந்த வசதியில் நம்மிடம் கட்டாயபடுத்தி நம்முடைய வளங்களை முற்கரண்டியால் சுரண்டுவதுபோன்று அபகரித்து கொள்ளும் ஆபத்துகள் ஏற்படுவதால் இதனை கையாளுவதற்கே நம்மை யோசிக்க வைக்கின்றது கவலைப்படாதீர்கள் அவ்வாறான ஆபத்து கள் அல்லது குறைபாடுகள் எதுவும் இல்லாத பிட்காயின்கேஷ் என்பது 01.08.2017 முதல் நமக்கு கைகொடுக்க வந்துள்ளது
நாம்ஒரு நாட்டிலிருந்து மற்றொரு நாட்டிற்கு வங்கிகளின் வாயிலாக அல்லது பேபால் எனும் பயன்பாட்டின் வாயிலாக பணம் அனுப்ப விழைந்தால் இவ்வாறு பணம் அனுப்புகின்ற நடவடிக்கைக்கான கட்டணம், வங்கிகளுக்கான சேவைக்-கட்டணம் ,ஒருநாட்டின் பணம் மற்றொரு நாட்டின் பணமாக மாறுவதற்கான பணபரிமாற்ற(foreign Exchange) கட்டணம் ஆகியவை கூடுதலாக ஏறத்தாழ 2சதவிகிதம் முதல் 10 சதவிகிதம் வரை செலவழிக்க-வேண்டியுள்ளது அதற்கு பதிலாக இந்த பிட்காயின் எனும் மின்னனு பணத்தினை கையாளுவதன்வாயிலாக இவ்வாறான செலவு எதுவில்லாமல் இந்த உலகில் எந்தவிடத்திலிருந்தும் வேறு எந்தஇடத்தில் இருப்பவர்களுடனும் நம்முடைய பணத்தினை நாம் பரிமாறிகொள்வதற்காக உதவுகின்றது அதனை தொடர்ந்து அவ்வாறான நிலையில் பிட்காயினைவிட பாதுகாப்பானதாக தற்போது பிட்காயின்கேஷ் என்பது அறிமுகபடுத்தப்பட்டுள்ளது இது blockchainஎனும் மின்னனு பேரேட்டின் வாயிலாக கையாளபடுகின்றது
நாம் இந்த Bitcoin Cash என்பதை சுருக்கமாக BCH ஐ மற்ற மின்னனு பணத்தினை போன்றே பின்வரும் மூன்று அடிப்படைபடிமுறைகளின் வாயிலாக பெறமுடியும்
முதல் படிமுறையாக கேஷ்வாலெட் எனும் Trezor, Ledger போன்ற மின்னனு பணப்பையை பெறுக மேலும் வேறு நிறுவனங்களின் மின்னனு பணப்பைகளை பற்றிய விவரங்களுக்கு https://www.bitcoincash.org/ எனும் அதிகார பூர்வ இணையதளத்திற்கு சென்றறிந்து சரியானதை தெரிவுசெய்து பெற்றிடுக
இரண்டாவது படிமுறையாக இந்த பிட்காயின் கேஷ் என்பது புதிய அறிமுகமாக இருப்பதால் Coinbase , Coinfloor போன்ற மின்னனு பரிமாற்றத்தை பெற்றிடுக மேலும் வேறு நிறுவனங்களின் மின்னனு பணபரிமாற்றம் பற்றிய விவரங்களுக்கு https://www.maketecheasier.com/best-bitcoin-exchanges/ எனும் அதிகார பூர்வ இணையதளத்திற்கு சென்றறிந்து சரியானதை தெரிவுசெய்து பெற்றிடுக
மூன்றாவது படிமுறையாக முதலில் பணப்பையை பெற்றபின்னர் இரண்டாவதாக மின்னனு பரிமாற்ற வசதியின் வாயிலாக இந்த பிட்காயின் கேஷ் பெற்றபின்நம்முடைய கணக்கில் எவ்வளவு தொகை உள்ளது என அறிந்து கொள்ள https://blockdozer.com/insight/ என்ற இணைய பக்கத்திற்கு செல்க அங்கு நம்முடைய பிட்காயின் கேஸ் கிடைக்கபெற்றதை உறுதிபடுத்திடும் மூன்றுசெய்திகள் வந்துள்ளவற்றை கண்டு உறுதி படுத்தி கொள்க
இதன் பின்னர் இந்த BCH எனும்பிட்காயின் கேஷிலிருந்து மேலே கூறிய அதே படிமுறையை பின்பற்றி BTCஎனும் பிட்காயினிற்கு மாற்றி கொள்க அல்லது அதனைவிற்பணைசெய்து மாற்றி கொள்க

ஐஃபோன் எமோஜியை ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியில் காட்சியாக கொண்டுவருவ-தெவ்வாறு?

பொதுவாக நாமெல்லோரும் இந்த எமோஜி எனும் உருவப்படங்களை இவையில்லாமல் குறுஞ்செய்திகளை கையாளுவதேயில்லை என்றஅளவிற்கு பயன்படுத்தி வருகின்றோம்
இதனுடைய புன்முறுவல் தோற்றமேஅனைவரையும் கவருகின்றது ஆயினும் ஒருசாதனத்தில் காணும் இதன் தோற்றம் மற்றொரு சாதனத்தில் அதிலும் ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தில் அவ்வாறே அமைவதில்லை அதனால் ஐஃபோன் எமோஜியை ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியிலும் அதே தோற்றத்தில் அமையுமாறு இரண்டுவழிமுறைகளில் கொண்டுவரமுடியும் முதல் வழிமுறையாக இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்வது இதற்காக முதலில் நம்முடைய சாதனத்தில் settings எனும்பட்டியலைவிரியச்செய்திடுக பின்னர் அதிலுள்ள Securityஎனும் துனைபட்டியை விரியசெய்திடுக அதிலுள்ள Unknown Sources என்ற வாய்பினை தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து செயல்படுமாறு செய்து கொள்க பிறகுஇது GooglePlay Store என்ற தளத்தில் கிடைக்காது அதனால் https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=installஎன்றதளத்திலிருந்து இதனைபதிவிறக்கம்செய்திடுக உடன்இந்த பயன்பாடு பாதுகாப்பானதன்று அல்லது நம்பகமானதன்று என்ற எச்சரிக்கைசெய்தி யொன்று திரையில் தோன்றி நம்மை எச்சரிக்கை செய்திடும்அதனை தவிர்த்து பதிவிறக்கம் செய்திடுக பின்னர் Settings ->Display-> Font என்றவாறு கட்டளைகளைதெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து செயற்படுத்திடுக உடன் விரியும் திரையில் Emoji font 3 என்ற எழுத்துருவின் பாவணையை மாற்றியமைத்திடுக அதன்பின்னர் GooglePlay Store என்ற தளத்திலிருந்து Gboardஎன்பதை பதிவிறக்கம்செய்து கொள்கஇறுதியாக Settingsapp> Language and Input என்றவாறு கட்டளைகளைதெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின் விரியும் திரையில் Gboardஎன்பதை நம்முடைய இயல்புநிலை-விசைப்பலகையாக அமைத்துகொள்க
இரண்டாவது வழிமுறையில் நம்முடைய சாதனத்தில் settings எனும்பட்டியலை விரியச் செய்திடுக பின்னர் அதிலுள்ள Securityஎனும் துனைப்பட்டியை விரியசெய்திடுக அதிலுள்ள Unknown Sources என்ற வாய்பினை தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து செயல்படுமாறு செய்து கொள்க அதன்பின்னர் https://apkpure.com/free-iphone-ios-emoji-for-keyboard-emoticons/com.ikeyboard.emoji.iosemoji/ என்ற தளத்திலிருந்து Emoji Keyboardஎன்பதைபதிவிறக்கம்செய்திடுக உடன்இந்த பயன்பாடு பாதுகாப்பானதன்று அல்லது நம்பகமானதன்று என்ற எச்சரிக்கைசெய்தி யொன்று திரையில் தோன்றி நம்மை எச்சரிக்கை செய்திடும்அதனை தவிர்த்து பதிவிறக்கம் செய்திடுக பின்னர் GooglePlay Store என்ற தளத்திலிருந்து Kika Keyboardஎன்பதை பதிவிறக்கம்செய்து கொள்க messagingapp > keyboard என்றவாறு கட்டளைகளைதெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து செயற்படுத்திடுக உடன் விரியும் திரையில் Emoji உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து கொள்க இதன் பின்னர் இந்த உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குவதன்வாயிலாக நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியில் ஐஃபோன் எமோஜியை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

Movavi எனும் திரைபதிவு பயன்பாட்டினை கொண்டு விரைவாக Webinars எனும் இணைய வழிகானொளி கல்வி ஒளிஒலி பரப்பினை பதிவிசெய்து கொள்க

தற்போது கல்விகூடங்களுக்கும் ஆய்வகங்களுக்கும் நேரடியாக செல்லாமல் நாம் இருந்த இடத்திலிருந்தவாறே நாம் விரும்பிய கல்வி தொடர்பான தகவல்களனைத்தையும் இணையத்தின் வாயிலான இணைய கானொளி காட்சி ஒளிபரப்புதல்(Webminar) வாயிலாக அறிந்து கொள்ள முடியும் அதிலும் அவ்வாறு ஒளிபரப்பு செய்திடும் நேரத்தில் நாம் வேறு ஏதேனும் முக்கியமான பணியில் ஈடுபட்டுகொண்டிருந்தாலும் அதனை பதிவுசெய்து ஓய்வாக இருக்கும் போது செயல்படுத்தி பார்த்தறிந்தும் கொள்ளும் வசதியும் தற்போதுஉள்ளது அதற்காக உதவவருவதுதான் Movavi எனும் திரைப்பதிவு கருவியாகும்
இந்த Movavi எனும் திரைப்பதிவு கருவியினை முதலில்நம்முடையகணினியில் பதிவிறக்கம் செய்து கொண்டு இதனை நிறுவுகைசெய்து செயல்படச்செய்திட பின்னர் திரையில் பதிவுசெய்யவிரும்பும் அளவினையும் பகுதியினையும் தெரிவுசெய்து கொண்டு பதிவு செய்வதற்கானபல்வேறு அளவுகளையும் தெரிவுசெய்து கொண்டு Start Recordingஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்துபதிவுசெய்திட துவங்கிடுக இந்த கருவியானது இவ்வாறு பதிவுசெய்வதோடுமட்டுமல்லாமல்அவ்வாறு பதிவுசெய்த கானொளி காட்சிகளில் தேவையற்றதை வெட்டி நீக்கம்செய்து கொள்ளலாம் அல்லது திருத்தம் செய்து கொள்ளலாம் அல்லது தேவையானகாட்சிகளை கூடுதலாக சேர்த்து கொள்ளலாம்மேலும் விவரங்களுக்கும் பதிவிறக்கம்செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளவும்https://www.movavi.com/ என்ற இணையமுகவரிக்கு செல்க

Iubendaஎனும்நிறுமம், இணைய குக்கீ, தரவுபாதுகாப்பு சட்டம்

தற்போது கேம்பிரிட்ஜ் அனாலிட்டாகபற்றிய செய்தி பரவியபின்னர் நம்மில் பலர் இணையத்தில் நம்மை பற்றிய தரவுகளைகொண்டு நம்மை தொந்திரவுசெய்திடாமல் பாதுகாப்பாக நம்முடைய இணையஉலாவருவதெவ்வாறு என பதறி பரிதவித்து திகைத்து நிற்கின்றோம் அஞ்சற்க அனுபவமற்றவர்கள் இணையத்தில் உலாவரும்போது இணைய உலாவியானது வாடிக்கையாளர் இணையத்தில்எந்தெந்த இணையபக்கங்களில் உலாவருகின்றனர்எந்தவகையான இணையதளத்தினை தேடுகின்றார் அவருடைய விருப்பம் என்ன என்பன போன்ற பல்வேறு தகவல்களை கொண்ட சிறு கோப்பினையே Internet Cookies என அழைப்பர் அதனை தொடர்ந்து அமோசான் போன்ற வியாபார தளஙகளானது இவைகளிலிருந்த தங்களுடைய பொருளை விற்பனைசெய்வதற்கான தகவல்களை tracking cookies என்றவசதிவாயிலாக எடுத்து கொண்டு அவர்விரும்பும் பொருளின் விளம்பரங்களை அவர்இணையத்தில் உலாவரும் போதெல்லாம் திரையில் தோன்றிடசெய்கின்றனர் இதனால் தனிப்பட்ட நபரின் சுதந்திரம் பாதிக்கப்படுவதோடுமட்டுமல்லாமல் பலநாடுகளில்ஆட்சி கவிழவும் புதிய ஆட்சி அமைக்கவும் இந்த வசதி காரணியாக இருப்பதால் இதனை கட்டுக்குள் கொண்டவருவதற்காக ஐரோப்பியஒன்றியம் பொது தரவு பாதுகாப்பு ஒழுங்கமைவு General Data Protection Regulation (GDPR)என்ற சட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகின்றது இந்த சட்டத்தினை நூற்றிற்குமேற்பட்ட நாடுகள் நடைமுறைபடுத்திவருகின்றன இணையத்தில் இந்த சட்டத்தின்படி குக்கீகள் மட்டுமல்லாமல்வேறு பாதிப்புகள் இருந்தாலும் அதனை சரிசெய்து கட்டுக்குள்கொண்டுவந்த தனிநபர் சுதந்திரம் பாதுகாக்கப்பட்டு தனிநபர் ஒருவர் மிகவும் பாதுகாப்பாக இணைய உலாவருவதற்கு உதவவருவதுதான் https://www.iubenda.com/en எனும் முகவரியில்செயல்படும் iubenda எனும் நிறுமம் ஆகும் இந்த iubenda எனும்நிறுவனமானது உலகின் பல்வேறு நாடுகளின் இணையஉலாவியின் குக்கீகளின் சட்டசிக்கல்களைகளைந்து கட்டுபாடுகளைசெயல்படுத்தி ஏறத்தாழ 20000இற்கு மேற்பட்ட வாடிக்கையாளர்கள் இணையத்தினை பாதுகாப்பாகபயன்படுத்தி கொள்ள உதவுகின்றது

படங்களையும் கானொளி காட்சிகளையும் நம்முடைய கைபேசியில் Instagram சேமிப்பதை எவ்வாறு முடக்கம்செய்வது

முதலில் நம்முடைய Instagram கணக்கிற்குள் உள்நுழைவுசெய்திடுக அங்கு கீழே வலதுபுறத்தில் உள்ள profile என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் நம்முடை ய profile திரையில் வலதுபுறம் மேலே உள்ள முப்புள்ளிகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் profile settings என்றதிரைவிரியும் அதில் Save Original Photos”&“Save Videos after posting ஆகிய இருவாய்ப்புகளை தேடிபிடித்திடுக அவ்விரண்டுகளிலும் உள்ளTurnoff என்ற பொத்தானை தெரிவசெய்து சொடுக்குதல்செய்திடுக பின்னர் profile ஐ சேமித்து வெளியேறுக இதன்பிறகு நம்முடைய கைபேசியில் Instagram ஐ பயன்படுத்தினாலும் தானாக படங்களையும் கானொளி காட்சிகளையும் நம்முடைய கைபேசியில் சேமித்திடாது

நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தினை எவ்வாறு கணினிஅல்லது மடிக்கணினி வாயிலாக கட்டுபடுத்திடுவது

AirDroid எனும் ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடானது நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தினை எளிதாக கணினி அல்லது மடிக்கணினி வாயிலாக கட்டுபடுத்திடுவதில்முதன்மை இடத்தினை வகிக்கின்றது இதனை பதிவிறக்கம்செய்துபயன்படுத்தி கொள்வதற்காக GooglePlay Store என்ற தளத்திற்கு செல்க அங்கு AirDroid என்பதைதேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து பதிவிறக்கம்செய்து கொள்க பின்னர் அதனை நம்முடையஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தில் நிறுவுகைசெய்து கொள்க பிறகுஇதனை செயல்படச்செய்து திரையில் தோன்றிடசெய்திடுக உடன் நம்முடைய கைபேசியின் திரையில் இதன் வாயில் எண்ணுடன் ஐபி முகவரியை காணமுடியும் அதனை தொடர்ந்து நம்முடைய கணினியில் இணைய உலாவியை செயல்படச்செய்து அதில் நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தில் AirDroid பயன்பாட்டினை நிறுவுகைசெய்து செயல்படச்செய்க உடன் விரியும் திரையில் நாம் நமமுடைய கைபேசியின் திரையில் காணும் ஐபி முகவரியையும் வாயில் எண்ணையும் உள்ளீடுசெய்து கொண்டு உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக எச்சரிக்கை நம்முடைய கணினியும் ஆண்ட்ராய்டு சாதனமும் ஒரே அருகலையில்(WiFi) இணைக்கப்பட்டிருக்கவேண்டும் உடன் இதற்கான உறுதிபடுத்திடும்செய்தியொன்று நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்திற்கு வந்து சேரும் உடன்அதில் Accept எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குதல்செய்து உறுதிபடுத்தி கொள்கஉடன் இந்த AirDroidபயன்பாட்டின் வாயிலாக ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தின் திரை கணினியின் திரையில் தோன்றிடும் பிறகு நம்முடைய கணினியில் இருந்தவாறு நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்திரையின் வாயிலாக Messages, Calls, Files ஆகியவற்றை கையாளும் பல்வேறு பணிகளை ஆற்றமுடியும்மேலும்நம்முடைய கணினியிலிருந்துஆண்ட்ராய்டு சாதனத்திற்கு Transfer Files, Images and Videos போன்ற பணிகளைசெயறபடுத்திடமுடியும்

Previous Older Entries