ஊடாடும் பொதிகளை கையாளுவதற்கான Scapyஎனும்செயல்திட்டமும் நூலகமும்

Scapyஎன்பது ஒரு சக்திவாய்ந்த பைதான் அடிப்படையிலான ஊடாடும் பொதிகளை கையாளுவதற்கான செயல்திட்டமும் நூலகமும் ஆகும். இது ஏராளமான நெறிமுறைகளின் பொதிகளை உருவாக்க அல்லது மறையாக்கம் செய்ய முடியும், அவற்றை கம்பியில் அனுப்பலாம், அவற்றைதேடிப் பிடிக்கலாம், அவற்றை pcap கோப்புகளைப் பயன்படுத்தி சேமிக்கலாம் அல்லது படிக்கலாம், கோரிக்கைகள் பதில்களைப் பொருத்தலாம், மேலும் பல்வேறு. இயல்புநிலை மதிப்புகளைப் பயன்படுத்தி விரைவான பொதியின் முன்மாதிரிகளை அனுமதிக்கின்ற வகையில் இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. வருடுதல், வழிசெலுத்தியை கண்டுபிடித்தல், பரிசோதனைசெய்தல்அலகுசரிபார்த்தல், தாக்குதல்கள் அல்லது வலைபின்னல் கண்டுபிடித்தல் என்பன போன்ற பெரும்பாலான முதல்தரமான பணிகளை இதன்மூலம் எளிதில் கையாள முடியும் (இதன்மூலம் ping, 85% of nmap, arpspoof, arp-sk, arping, tcpdump, wireshark, p0f போன்றவைகளை மாற்றமுடியும்). தவறான வரைச்சட்டங்களை அனுப்புவது, சொந்த 802.11வரைச்சட்டங்களை உட்செலுத்துவது, நுட்பங்களை இணைத்தல் ( VLAN hopping+ARP cache poisoning, VoIP VoIP மறையாக்கம், போன்ற பிற கருவிகள் கையாள முடியாத பல குறிப்பிட்ட பணிகளிலும் இது மிகச் சிறப்பாக செயல்படுகிறது. ..), முதலிய வற்றை செய்யாது. இது பைதான் 2.7 , பைதான் 3 (3.4 முதல் 3.7) வரை ஆதரிக்கிறது. இது , பல்வேறு தளங்களில் இயங்குகிறது (லினக்ஸ், பி.எஸ்.டி , விண்டோ . பெரும்பாலான யூனிக்ஸ் ஆகியவற்றில் இயங்குகிறது ). அதே குறிமுறைவரிகளின் அடிப்படையில் இப்போது பைதான் 2 , பைதான் 3 ஆகிய இரண்டிலும் இயல்பாக இயங்குகிறது.

இந்தScapyஎன்பது (GPLv2)எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக கிடைக்கின்றது . மேலும் விவரங்களுக்கும் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளவும் https://scapy.net/ எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க.

Cerebroஎனும்திறமூல மின்னனு அடிப்படையிலான உற்பத்தித்திறனை ஊக்கவிக்கின்ற மென்பொருள்


Cerebroஎன்பது ஒரு திறமூல மின்னனு அடிப்படையிலான உற்பத்தித்திறனை ஊக்கவிக்கின்ற மென்பொருளாகும், இது நம்முடைய கணினியில் நமக்கு தேவையான அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் தேடவும் பார்க்கவும் உதவுகிறது. இதன்வாயிலாக ஒரு சில சொடுக்குதல்களில் கணினியிலோ அல்லது இணையத்திலோ நமக்கு தேவையான அனைத்தையும் தேடலாம்; மற்றொரு பயன்பாட்டைத் திறக்காமல் நமக்குத் தேவையான அனைத்தையும் பார்க்கலாம்; மேலும் நாம் விரும்புவதை எளிதாகக் கண்டுபிடித்து பயன்படுத்தலாம்.
முக்கிய வசதி வாய்ப்புகள் இதன்வாயிலாக எல்லாவற்றையும் தொடர்பு கொள்ளமுடியும்: இயல்புநிலை நிரலில் கோப்பைத் திறக்கவும் அல்லது கண்டுபிடிப்பில் வெளிப்படுத்தவும் முடியும், தொடர்பு விவரங்களை இடைநிலைபலகைக்கு நகலெடுக்கமுடியும், Google பரிந்துரைகளைப் பார்க்கலாம் சேர்க்கப்பட்ட சொருகி மேலாளரைப் பயன்படுத்தி நாம் எப்போதும் கண்டுபிடித்து நாம் விரும்புவதைப் பயன்படுத்தலாம் எளிய ஆனால் சக்திவாய்ந்த API உடன் நம்முடைய சொந்த செருகுநிரல்களை உருவாக்கிடலாம் நாம் விரும்பும் எல்லாவற்றையும் ஒருசில சொடுக்குதல்களில் தேடிடலாம். நம்முடைய கணினியில் அல்லது இணையத்தில். நாம் விரும்பும் அனைத்தையும் தொடர்பு கொள்ளலாம்: இயல்புநிலை நிரலில் கோப்பைத் திறக்கவும் அல்லது கண்டுபிடிப்பில் வெளிப்படுத்தவும்முடியும், வரைபடங்கள், மொழிபெயர்ப்புகள், கோப்புகள். ஆகியவற்றில் நமக்குத் தேவையானதைக் காண இப்போது நாம் மற்றொரு பயன்பாட்டைத் திறக்க வேண்டியதில்லை. அவைஎல்லாம் ஒரே இடத்தில் உள்ளது
இந்த Cerebroஎன்பது MIT Licenseஎனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக கிடைக்கின்றது . மேலும் விவரங்களுக்கும் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளவும் https://cerebroapp.com/ எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க .

fullPage.jsஎனும் உருண்டுசெல்கின்ற வலைத்தளங்களை உருவாக்கிடுவதற்காக உதவுகின்றஎளிய நூலகம்

fullPage.js என்பது அழகான முழுத்திரையுடன்கூடிய உருண்டுசெயல்கின்ற வலைத்தளங்களை விரைவாகவும் எளிதாகவும் உருவாக்கிடுவதற்காக உதவுகின்றது இது(fullPage.js) நமக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளுடனும் அழகான, முழுத்திரையுடன் உருண்டுசெல்கின்ற வலைத்தளங்கள் / ஒருபக்க தளங்கள் / ஒற்றை பக்க வலைத்தளங்கள் ஆகியவற்றை உருவாக்குவதற்கான எளிய நூலகமாகும். இதன்(FullPage.js)மூலம் நம்முடைய தளத்தின் பிரிவுகளுக்கு இயற்கை யான நகர்வுகளையும் இணைப்புகளையும் சேர்க்கலாம், நாம் விரும்பியவாறு சிறிய அல்லது பெரிய பிரிவுகளை உருவாக்கலாம், நீட்டிப்புகளுடன் பலவற்றைப் பயன்படுத்தலாம்! இது(fullPage.js) அனைத்து நவீன உலாவிகளுடனும் IE9 , Opera 12 போன்ற ஒரு சில பழையஇணையஉலாவிகளுனும் இணக்கமாக செயல்படக்கூடியது. இது கைபேசி சாதனங்கள், தொடுதிரை கணினிகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட தொடுதலின் வாயிலாக செயல்படுகின்ற ஆதரவையும் வழங்குகிறது. இது (fullPage.js) ஒரு சிறந்த சமூகத்தால் முழுமையாக ஆதரிக்கப்படுகிறது, இது பல்வேறு நல்ல ஆவணங்களைக் கொண்டுள்ளது. இதனை விரைவாகத் துவங்குவதற்காக ஏராளமான எடுத்துக்காட்டுகளை வழங்குகிறது. இது(fullPage.js) பயன்படுத்த எளிதானது , தனிப்பயனாக்கிகொள்ளுமாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பல்லாயிரக்கணக்கான எடுத்துக் காட்டுகளை கொண்டுள்ளது, சிறந்த ஆவணங்களுடன் , சமூகஆதரவு, தனிப்பட்ட ஆதரவு ஆகியவை இதில் உள்ளடங்கியுள்ளது. கைபேசிகள், மடிக்கணினிகள் ஆகியவைகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, . இது குழந்தைகளுக்கு மட்டுமல்லாமல் பொருட்களைப் தேடிபிடிக்க விரும்புகின்றவர்களுக்கும் சேர்த்து முற்றிலும் பதிலளிக்கக்கூடியது.

முக்கிய வதி வாய்ப்புகள் இதன் வாயிலாக விரைவான , எளிதான உருண்டுசெல்கின்ற வலைத்தளங்களை உருவாக்கிடமுடியும் அனைத்து நவீன உலாவிகளுடனும் ஒரு சில பழைய உலாவிகளுடனும் இணக்கமாக செய்ல்படனக்கூடியது ஒருசில சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளை கொண்டுள்ளது ., தொடு திரைஆதரவு .கொண்டது உட்பொதிக்கப்பட்ட பல்லூடக தானியங்கி செயல்பாடுல் / இடைநிறுத்தம் . ஆகிய வசதி வாய்ப்புகளை கொண்டுள்ளது .

இந்த fullPage.jsஎன்பது GPLv3 எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக கிடைக்கின்றது . மேலும் விவரங்களுக்கும் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளவும் http://alvarotrigo.com/fullPage/ எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க.

Qtractorஎனும்Audio/MIDI பல்வழி தொடர்வரிசை பயன்பாடு

Qtractor என்பது Qt கட்டமைப்போடு C ++ இல் எழுதப்பட்ட Audio/MIDI பல்வழிதொடர்வரிசை பதிவாளர், பதிப்பாளர்பயன்பாடு ஆகும். இதனுடைய இலக்கு இயங்குதளம் லினக்ஸ் ஆகும், அங்கு இசைக்கான ஜாக் இசை இணைப்பு கருவி ((JACK) ,MIDI க்கான மேம்பட்ட லினக்ஸ் ஒலி கட்டமைவு (ALSA) ஆகியவை மிகவும் சிறப்பான லினக்ஸ் மேசைக்கணினி இசை பணிநிலைய வரைகலைபயனாளர்இடைமுகமாக(GUI) உருவாக்கிடுவதற்கான மிகமுக்கிய உள்கட்டமைப்புகளாகும். இது தனிப்பட்ட வீட்டு படபிடிப்பதளமாகவும் திகழ்கின்றது.
இந்தQtractor ஆனது ஒரு கட்டணமற்ற, கட்டற்ற மென்பொருளாகும், ம் இது GUI (வரைகலை பயனர் இடைமுகம்) கூறுகளுக்கு Qt கருவித்தொகுப்பைப் பயன்படுத்திகொள்கிறது. இது(Qtractor) குனு / லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையின் கீழ் மட்டும் சிறப்பாக செயல்படுகிறது , மேலும் அதனுடைய MIDI ஒலி உள்ளீடு வெளியீடு உள்கட்டமைப்பை வழங்க ALSA (மேம்பட்ட லினக்ஸ் ஒலிகட்டமைவு) , JACK (ஜாக் இசை இணைப்பு கருவி) ஆகியவற்றைப் பொறுத்து செய்படுகின்றது. இது தற்போது ஒரு மேம்படுத்துதலைக் கொண்டுள்ளது, இது ஆரம்பத்தில் (2005) Qt 3 பயன்பாடாக தன்னுடைய பணியை தொடங்கியது. பின்னர் அக்டோபர் 2015 முதல், இது அதிகாரப்பூர்வமாக Qt 5 பயன்பாடு ஆக வெளியிடபட்டது. துவக்க நிலையில் இந்த செயல்திட்டமானது முக்கியமாக MIDI வன்பொருள் சாதனங்களுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் துவங்கியது, ஆனால் அதன் பின்னர் செருகுநிரல்களுக்கான விரிவான ஆதரவை உருவாக்கி, மிதமான சக்திவாய்ந்த ஒலிப்பதிவு திருத்துதல் வசதிகளையும் பெற்றுள்ளது. இது தற்போது பொழுதுபோக்கு பவர்களுக்கும் அரை-சார்பு இசைக்கலைஞர்களுக்கும் இலகுரக ஆனால் நியாயமான சக்திவாய்ந்த தீர்வாக இருப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இது ஒரு “do-it-all monolith DAW” (வணிக உலகில் காணப் படுவதை போன்றவை) என்ற குறிக்கோளை கொண்டதில்லை, அல்லது இது முற்றிலும் “modular” அன்று – மாறாக, இது ஒரு “hybrid” ஆக கருதப்பட வேண்டும், இது அதன் நோக்கத்தினை கொண்ட பயனாளர் தளத்திற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக(பொருத்தமாக) இருக்கின்ற வசதிகளைக் கொண்டுள்ளது. ஒரு முழுமையான DAW ஐ விட, Qtractor என்பது DAW போன்ற வசதி வாய்ப்புகளைக் கொண்ட ஒரு தொடர்ச்சியான செயல்பாடாகும். என அதன் மேம்படுத்துநர்கள் கூறுகின்றனர் பொதுவாக ஒரு ஒளிஒலிப்பதிவு நிலையத்தின் செயல்பாட்டைப் பிரதிபலிப்பது, அதிக அளவிலான நேரடி ஒலிப்பதிவுகளை நடத்துவது , சிக்கலான வழிசெலுத்திகளின் செயல்பாடுகளைச் செய்வது ஆகியவைகளே நமது நோக்கம் எனில், Ardour போன்ற ஒன்று நம்முடைய தேவைகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும். Qtractor அதன் வளர்ச்சியின் துவக்க கட்டத்தில் இருக்கும்போதே, அதை ஏற்கனவே பொழுது போக்கு ஆர்வலர்களால் தனிப்பட்ட வீட்டு பதிவு ,ஒலிஒளிப்பதிவுநிலையம் அல்லது “bedroom studio” ஆக பயன்படுத்திடுகின்ற நிலையில் இருந்தது. இதில் இலக்க ஒலி, MIDI தரவுகள் ஆகியஇரண்டையும் பதிவு செய்திடலாம், பதிவிறக்கம் செய்யலாம், திருத்தம் செய்திடலாம். அதன் இடைமுகம் பிற பிரபலமான பல்வழி-தொடர்பதிவு / பதிப்பு பயன்பாடுகளின் பயனாளர்களுக்கு நன்கு தெரிந்திருக்கும்.
இலக்க ஒலி, MIDI தரவுகள் ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்வதோடு கூடுதலாக, நவீன இசை தயாரிப்பில் பொதுவான பல்வழிதொடர்இடைநிலை சார்ந்த இசையமைத்தல் நுட்பங்களுக்கான சூழலை இந்த Qtractor வழங்குகிறது, மேலும்இது உள்ளுணர்வுமிக்கது பயன்படுத்த எளிதானது, ஆனால் தீவிர பதிவு ஆர்வலருக்கு போதுமான சக்தி வாய்ந்தது. Qtractor ஒரு அழிக்கமுடியாத ஒலிபதிப்பாளர் ஆகும். நம்முடைய அமர்வின் ஒலிக் கோப்புகளை நாம் திருத்திய பின் வட்டில் மாறாமல் இருக்கும் என்பதே இதன் பொருள். அதற்கு பதிலாக, ஒலிக்கோப்புகளுக்கான அனைத்து திருத்தங்களும் Qtractor அமர்வு கோப்பில் சேமிக்கப்படும். குனு / லினக்ஸ் ஒலி, MIDI சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் ஒரு பகுதியாக, பல்வேறு பகுதிகளில் செயல்பாட்டை வழங்க Qtractor மற்ற செயல்திட்டங்களை நம்பியுள்ளது. இந்த அணுகுமுறையின் காரணமாக, ஒத்திசைவுகள், மாதிரிகள், drum இயந்திரங்கள், விளைவு செயலிகள் , ஒலிகள் (ஒலி மாதிரிகள், மாதிரி பொதிகள் (sf2 / sfz / gig போன்றவை), ஒத்திசைவு துண்டுகள் ,போன்ற பலவற்றில் பயனாளர் தனது / தேவைகளை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். இதனுடைய விக்கியில் உள்ள தகவல்களைக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் Qtractor உடன் இணைந்து பிற செயல்திட்டங்களைப் பயன்படுத்திடுக. விக்கியில் இல்லாத தகவல்களை எங்கு தொடங்குவது, கண்டுபிடிப்பது என்பது நமக்குத் தெரியாவிட்டால், இணையத்தில் நேரடியாக தேட முயற்சித்திடுக அல்லது லினக்ஸ் ஒலி விக்கி , லினக்ஸ் இசை போன்ற தளங்களைச் சரிபார்த்திடுக. Rui Nuno Capela எனும் தளத்தில் பல்வேறு செயல்திட்டங்களும் உள்ளன, அவை விரைவாக நியாயமான முறையில் இயங்க உதவுகின்றன.
இந்த Qtractorஎன்பது GPLv2 எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக கிடைக்கின்றது . மேலும் விவரங்களுக்கும் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளவும் https://qtractor.org/ எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க.

தொற்று குரங்கு (Infection Monkey)எனும் வலைபின்னலிற்கான பாதுகாப்பு அமைவு

தொற்று குரங்கு (Infection Monkey)என்பது ஒரு பிணையத்தின் பாதுகாப்பு தளத்தை பரிசோதிக்க உதவுகின்ற ஒரு திறமூல தானியங்கி பாதுகாப்பு பரிசோதனை கருவியாகும். Infection Monkey என்பது பாதிப்படைகின்ற கணினி இயந்திரங்களின் பாதுகாப்பு பற்றி தகவலை பரப்புகின்ற ஒரு கருவியாகும், மேலும் இது ஒரு நிர்வாகியின் தொற்று குரங்கின் முன்னேற்றத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும் காட்சிப்படுத்தவும் உதவுகின்ற ஒரு சேவையகமாகும். இதன் வாயிலாக எந்த நேரத்திலும் பாதுகாப்பு தோரணையை மதிப்பிட முடியும்: Zero Trust , MITER ATT & CK ஆகிய கட்டமைப்பிற்கு எதிராக தங்களுடைய வலை பின்னல்களை மதிப்பிடுவதற்கு உலகளவில் Infection Monkey ஐப் பயன்படுத்துகின்றஆயிரக்கணக்கான பாதுகாப்பு குழுக்கள்உள்ளன. இது திறமூல பாதுகாப்பு மீறலிற்கும் , தாக்குதலை உருவகப்படுத்துதலுக்கும் (open source breach and attack simulation (BAS))ஆன ஒரு தளமாகும், இது பாதுகாப்பு இடைவெளிகளைக் கண்டறிந்து அவற்றை சரிசெய்ய நிறுவனங்களை அனுமதிக்கிறது. பாதுகாப்பு இடைவெளிகளைக் கண்டறிய கொள்கலன்கள், பொதுமேககணினிகள், தனியார் மேககணினிகள் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது இதனை கொண்டு எப்போது வேண்டுமானாலும் வலைபின்னலை ஒரு வழக்கமான அடிப்படையில் பரிசோதிக்கலாம். இதுவலைபின்னலில் உறுதிப்படுத்த வேண்டிய அனைத்தும் நம்முடைய பிணையத்திற்கான செயல் பரிந்துரைகளுடன் மூன்று(3) பகுப்பாய்வு அறிக்கைகளை வழங்குகிறது நிஜ வாழ்க்கையில் ATTACK எனும் தொழில் நுட்பங்களுடன் APT தாக்குதலை உருவகப்படுத்தி, தணிப்பு பரிந்துரைகளைப் பெறுக. பாதுகாப்பு மீறலை உருவகப்படுத்துக, பாதுகாப்புகளை சரிபார்த்துகொள்க: வளாகத்திலும் மேகக்கணி சார்ந்த தரவுகளின் மையங்களிலும் பலவீனங்களைக் கண்டறிந்திடுக பாதுகாப்பு தோரணையை மூன்று(3) எளிய படிமுறைகளில் மதிப்பிடுக 1. உருவகப் படுத்துதல்: இதிலிருந்து தொடங்க ஒரு இயந்திரத்தைத் தேர்வுசெய்து இயக்குக. 2. மதிப்பீடு செய்தல்: இதனை நம்முடைய பிணையத்தை பரிசோதிக்க விடுக. 3. திருத்தம்செய்தல்: இதன் அறிக்கையிலுள்ள பரிந்துரைகளின்படி செயல்படுக. பெரிய நிறுவனங்கள் தங்களுடைய வலைபின்னலின் பாதுகாப்பை மதிப்பிடுவதற்காக இந்த பயன்பாட்டினை நம்புகின்றன: இது ஒரு சில பெரிய நிறுவனங்கள்முதல் மிகச்சிறிய நிறுவனங்கள் வரை பயன்படுத்தி கொள்கின்றன, மேலும் இது 5000 க்கும் மேற்பட்ட சேவையகங்களைக் கொண்ட 100 க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களால் பரிசோதிக்கப்பட்டுள்ளது.

. இந்த Infection Monkeyஎன்பது GPLv3 எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக கிடைக்கின்றது . மேலும் விவரங்களுக்கும் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளவும் https://www.guardicore.com/infectionmonkey/ எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க.

நிரலாக்கங்களுடைய குறிமுறைவரிகளின் பகுப்பாய்வினையும் கையாளுவதையும் எளிதாக்க உதவுகின்ற PHP Parser எனும்பாகுபடுத்தி

இது PHP இல் எழுதப்பட்ட PHP 5.2 முதல் PHP 8.0 வரையிலான பாகுபடுத்தி ஆகும். நிலையான குறிமுறைவரிகளின் பகுப்பாய்வினையும் அவற்றை கையாளுவதையும் எளிதாக்குவதே இதன் அடிப்படை நோக்கமாகும். நிலையான பகுப்பாய்வு, குறிமுறைவரிகளை கையாளுதல் , அடிப்படையில் குறிமுறைவரிகளை கையாளுகின்ற வேறு எந்தவொரு பயன்பாட்டிற்கும் இந்த பாகுபடுத்தி மிகப்பயனுள்ளதாக இருக்கின்றது. ஒரு பாகுபடுத்தி யினுடைய குறிமுறைவரிகளின் சுருக்கமானது தொடரியல் மரத்தை (AST) உருவாக்குகிறது, இதனால் அதை ஒரு சுருக்கமான , வலுவான வழியில் கையாள அனுமதிக்கிறது. பாகுபடுத்தியானது token_get_all என்பதால் வழங்கப்பட்ட நுழைவுசீட்டுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டிருப்பதால் (இது இயங்கும் PHP பதிப்பை மட்டுமே lexஆனது செய்ய முடியும்), இதில் கூடுதலாக புதிய பதிப்புகளிலிருந்து நுழைவுசீட்டுகளைப் பின்பற்றுவதற்கான ஒரு மேலட்டை( wrapper) வழங்கப்படுகிறது. இது PHP 7.0 இல் இயங்குகின்ற PHP 7.4 இன் மூலக் குறிமுறைவரிகளை ஆய்வுசெய்திட அனுமதிக்கிறது. இந்த சமன்பாடு ஓரளவு hacky,போன்று சரியானது அன்று, ஆனால் இது எந்தவொரு விவேகமான குறிமுறைவரிகளிலும் நன்றாக செயல்படுகின்றது . இது அழகான அச்சிடலுக்கான ஆதரவு கொண்டது, இது AST ஐ PHP குறிமுறைவரிகளாக மாற்றுகின்ற செயலியை கொண்டது.இதனுடைய “pretty printing” எனும் வெளியீட்டு குறிப்பானது அழகாக இருப்பதைக் குறிக்காது என்பதை நினைவில் கொள்க.

இதனுடைய முக்கிய வசதி வாய்ப்புகள் இது PHP 5, PHP 7 , PHP 8 ஆகிய குறிமுறைவரிகளை ஒரு சுருக்க தொடரியல் மரமாக (AST) பாகுபடுத்திடுகின்றது

இது மனிதனால்-படிக்கக்கூடிய வடிவத்தில் AST ஐக் குறைத்திடுகின்றது

AST ஐ மீண்டும் PHP குறிமுறைவரிகளாக மாற்றுகின்றது

இது AST களைக் கடந்து செல்வதற்கும் மாற்றம்செய்வதற்குமான உள்கட்டமைப்பினை கொண்டுள்ளது

பெயர்இடைவெளியின் பெயர்களில் தீர்மானத்தினை கொண்டுள்ளது

இது நிலையான வெளிப்பாடுகளின் மதிப்பீடாக அமைகின்றது

இது குறிமுறைவரிகளின் உருவாக்கத்திற்கான AST கட்டுமானத்தை எளிதாக்குவதற்கான கட்டமைப்புகளை கொண்டுள்ள்து

இதுAST ஐ JSON ஆக மாற்றிடும் வசதிகொண்டுள்ளது

இந்த PHP Parser என்பது BSD Licenseஎனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக கிடைக்கின்றது . மேலும் விவரங்களுக்கும் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளவும் https://github.com/nikic/PHP-Parserஎனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க .

Label Img எனும் வரைகலை உருவப்பட விளக்க கருவி

Label Imgஎன்பது ஒரு வரைகலை உருவப்பட விளக்க கருவியாகும். இது பைத்தானில் எழுதப்பட்டுள்ளது அதன் வரைகலை இடைமுகத்திற்கு Qt ஐப் பயன்படுத்திகொள்கிறது. இதில் ImageNetஆல் பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்ற வடிவமைப்பான PASCAL VOC வடிவமைப்பில் XML கோப்புகளாக விளக்கங்கள் சேமிக்கப்படுகின்றன. தவிர, இது YOLO , CreateML ஆகிய வடிவமைப்புகளையும் ஆதரிக்கிறது. லினக்ஸ் / உபுண்டு / மேக் ஆகிய இயக்கமுறைமைகளுக்கு குறைந்தபட்சம் பைதான் 2.6 பதிப்புதேவைப்படுகிறது மேலும் இது PyQt 4.8 உடன் பரிசோதிக்கப்பட்டது. இருப்பினும், பைதான் 3 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பதிப்புகளின் PyQt5 கண்டிப்பாக பரிந்துரைக்கப் படுகின்றது. Virtualenv இல் ஏராளமான QT / Python பதிப்பு சிக்கல்களைத் தவிர்க்கமுடியும். அதற்கான வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கிடுகின்ற பணியை துவங்கிடுக. உடன்விரியும் திரையின் Menu/Fileஎன்பதிலுள்ள ‘Change default saved annotation folder’ எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. பின்னர்விரியும் திரையில்’Open Dir’ எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அதன்பின்னர் ‘Create Rect Box’ எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. பிறகு rect box.என்பதை குறிப்பதற்கான ஒரு பகுதியைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்காக சுட்டியின் இடது புறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அதனைதொடர்ந்து rect box என்பதை நகலெடுக்க அல்லது நகர்த்த சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை அழுத்தி பிடித்துகொண்டு இழுத்து சென்று விடுக. அதன்பின்னர் விளக்கமளித்திடுவதற்காக நாம் குறிப்பிடும் கோப்புறை யில் சேமிக்கப்படும். பணிப்பாய்வுகளை விரைவுபடுத்த hotkeys களைப் பார்வையிடலாம்.

முக்கிய வசதி வாய்ப்புகள் படங்களின் பட்டியலை செயலாக்குவதற்காக நடுவில் பெயர் பட்டியல் மாறாது

ஒரு படத்தைச் சேமிக்கும்போது, classes.txt புதுப்பிக்கப்படுகின்ற முந்தைய விளக்கங்கள் புதுப்பிக்கப்படாது முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்ட இனங்களை பதிவேற்ற data/predefined_classes.txt ஐ திருத்தலாம்

spaceஎனும் பொத்தானை அழுத்தும் போது, பயனாளர் சரிபார்க்கப்பட்டபடி படத்தை கொடியிடலாம், உடன்பச்சை பின்னணி தோன்றும்

இதில் கடினமான புலம்(Field ) 1 ஆக அமைக்கப்பட்டிருப்பது “difficult” ஆக பொருள் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது

ஆழ்ந்த நரம்பியல் வலைபின்னல் செயல்பாட்டின் படி, பயிற்சியின் போது கடினமான பொருட்களை சேர்க்கலாம் அல்லது விலக்கலாம்.

இந்த LabelImgஎன்பது MIT Licenseஎனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக கிடைக்கின்றது . மேலும் விவரங்களுக்கும் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளவும் https://github.com/tzutalin/labelImg எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க .

கணினிகாட்சி விளக்க கருவி(Computer Vision Annotation Tool (CVAT))ஒரு அறிமுகம்

கணினிகாட்சி விளக்க கருவி (CVAT)என்பது கணினி காட்சி வழிமுறைகளுக்கான கானொளிகளையும் படங்களையும் குறிக்க உதவுகின்ற ஒரு கட்டணமற்ற கட்டற்ற ஊடாடுகின்ற இணைய கருவியாகும். ஆழ்கற்றல் மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தி தானியங்கியாக விளக்கமளித்தல், முக்கிய வரைச்சட்டங்களுக்கு இடையில் எல்லை பெட்டிகளின் இடைக்கணிப்பு, LDAP போன்றவை உட்பட பல்வேறு சக்திவாய்ந்த வசதிகளை இது வழங்குகிறது. வெவ்வேறு பண்புகளைக் கொண்ட மில்லியன் கணக்கான பொருட்களைக் குறிக்க அதன் சொந்த தொழில்முறை தரவுகள் அனைத்தும் இந்த விளக்க குழுவால் பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகிறது. கணினி காட்சி பணிகளுக்காக UX ,UI ஆகியவை இதனுடைய குழுவினரால் சிறப்பாக உருவாக்கப்பட்டன. இந்த CVAT ஆனது பல்வேறு விளக்க வடிவமைப்புகளை ஆதரிக்கிறது. இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக இதிலுள்ள Upload annotation , Dump annotation ஆகிய, பொத்தான்களை சொடுக்குதல் செய்த பிறகு இதனுடைய வடிவமைப்பினை( Format) தேர்வு செய்யலாம்.

இதன்முக்கிய வதி வாய்ப்புகள்

இது முக்கிய வரைச்சட்டங்களுக்கு இடையில் பிணைப்பு பெட்டி இடைக்கணிப்பு கொண்டது

இது ஆழ்கற்றல் மாதிரிகளுடன் தானியங்கியான விளக்கத்தினை கொண்டுள்ளது

இது பெரும்பாலான முக்கியமான செயல்களுக்கான குறுக்குவழிகளை கொண்டுள்ளது

இது விளக்கமளித்திடும் பணிகளுக்கான முகப்புதிரைகளை வழங்குகின்றது

இது LDAP , அடிப்படை அங்கீகாரத்தினைவழங்குகின்றது

பல்வேறு பயன்பாட்டு முறைகள் (அடிப்படையானவே, மேம்பட்டவை) ,வடிப்பான்கள் , பகுப்பாய்வு ஆதரவு ஆகிய வசதி வாய்ப்புகளைஇது வழங்குகின்றது

இந்த Computer Vision Annotation Tool (CVAT)என்பது MIT Licenseஎனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக கிடைக்கின்றது . மேலும் விவரங்களுக்கும் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளவும் https://cvat.org/எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க .

Faveo Helpdeskஎனும் தானியங்கி, இணைய அடிப்படையிலான உதவி அமைவு

Faveo Helpdesk என்பது வாடிக்கையாளர் ஆதரவை நிர்வகிப்பதற்கான தானியங்கியாகசெயல்படுகின்ற, இணைய அடிப்படையிலான ஒரு உதவி அமைவாகும். இது நிறுவுகை செய்திடவும் பயன்படுத்தவும் எளிதானது இது startups, SMEs , நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றிற்கான செலவு குறைந்த நுழைவுசீட்டு(ticket) மேலாண்மை தீர்வாக செயல்படுகிறது. வாடிக்கையாளர் சேவை மேலாண்மை, சம்பவ மேலாண்மை SLA மேலாண்மை ஆகியவற்றை ஒரு உள்ளமைக்கப்பட்ட அறிவுத் தளத்துடன் திறம்பட சமாளிக்க இது நமக்கு உதவுகிறது, இதனால் நம்முடைய நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுடனும் வாடிக்கையாளர்களுடனும் நாம் எளிதாக தகவல்களைப் பகிர்ந்துகொள்ளலாம். இது பேஸ்புக், வாட்ஸ்அப் , ட்விட்டர் உள்ளிட்ட பல்வேறு சமுதாய இணைய தளங்களுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் நம்முடைய குறிப்பிட்ட வணிகத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப இதனை தனிப்பயனாக்கவும்செய்யலாம்.

முக்கியவசதிவாய்ப்புகள் இது ஒருதிறமூல மென்பொருள், இதன் மூலம் அனைவரும் வணிகத்தில் சிறந்த தயாரிப்புகளைப் பயன்படுத்தவும் அனுபவிக்கவும் முடியும்.

இதனுடைய வெள்ளை முத்திரையானது எந்தவொரு நிறுவனத்தின் பாணியுடன் பொருந்தக்கூடிய மறுபெயரிடுதலையும், வண்ணங்களின் மாற்றங்களையும் அனுமதிக்கிறது.

இது சட்டைபையில் வைத்துகொள்ளுமாறு எளிதானது மட்டுமல்ல, வரம்பற்ற முகவர் பயன்பாட்டினை அனுமதிக்கிறது.

இது தன்னிடம் ஒதுக்கப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிகளை நுழைவுசீட்டு உருவாக்குகின்ற வழிமுறையுடன் தடையின்றி ஒருங்கிணைக்கிறது.

இதனுடைய வாடிக்கையாளர்கள் அனைவருக்கும் தனிப்பட்ட கணக்கு நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.

பயனாளர்கள் எளிதில் பயன்படுத்தக்கூடிய பயனாளர் தளத்துடன் தங்களுக்குள் உதவிகொள்ள முடியும்.

நிறுவனங்கள் அறிவு சார்ந்த அறிவுத் தளத்தை அமைக்கவும் ஊழியர்களுடனும் வாடிக்கையாளர்களுடனும் தகவல்களைப் பகிர்ந்துகொள்ளவும் இது உதவுகின்றது.

வணிகத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப இதனை மிகப் பெரிய அளவில்கூட தனிப்பயனாக்கலாம்,

இந்த Faveo Helpdeskஎன்பது Non-Profit OSL 3.0 எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக கிடைக்கின்றது . மேலும் விவரங்களுக்கும் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளவும் https://www.faveohelpdesk.com/எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க.

Snipe-ITஎனும்கட்டணமற்ற கட்டற்ற சொத்து / உரிம மேலாண்மை அமைப்பு மென்பொருள்

Snipe-ITஎன்பது சக்திவாய்ந்த உள்ளமைக்கப்பட்ட வசதிகளைக் கொண்டதொரு கட்டணமற்ற கட்டற்ற சொத்து / உரிம மேலாண்மை அமைப்பு ஆகும். இது இணைய அடிப்படையிலான மென்பொருளாகும், இது ஒரு வலை சேவையகத்திலும் இயக்கலாம் இணைய உலாவி மூலமும் அணுகலாம். இது மிகவும் பயனாளர் நட்புடன்கூடிய, தகவல்தொழில்நுட்ப செயல்பாடுகளுக்கு ஏற்றது: நம்மிடம்எந்த மடிக்கணினி உள்ளது என்பதைக் கண்காணித்தல், மென்பொருள் உரிமங்களைக் கையாளுதல், போன்றவசதிகள் இதில் உள்ளன.

.தற்போது இது ஒரு வலைபின்னல் முகவரை வழங்கவில்லை, இருப்பினும் ஒரு வலுவான REST API இதில் உள்ளது,

நமக்கு ஒரு சிறிய நிரலாக்கத்தை அறிந்த முகவர்களுடன் இதனை ஒருங்கிணைக்க முடியும். இறுதியில் இது சொந்த முகவர்களை உருவாக்குவதை அனுமதிக்கதயாராக உள்ளது என்றாலும், நிறுவனங்கள் அவற்றின் குறிப்பிட்ட தேவைகளில் பரவலாக வேறுபடுகின்றன மேலும் அவற்றின் தனித்துவமான காட்சியை சரியாகக் கையாள இதில் வெவ்வேறு கருவிகளின் கலவையைப் பயன்படுத்திகொள்ளப்படுகின்றது. (ஒரு.சில விற்பனையாளர்கள் ஒரே இடத்தில் அனைத்தும் கிடைக்கின்ற இணைய கடைஇதுவாகும் என்று கூறிடுவார்கள் ஆனால் வழக்கமாக அவை அனைத்தும் அவ்வாறு இல்லை என்பதே எதார்த்தமானஉண்மை நிலவரமாகும்.) இதுபோன்ற பரந்த அளவிலான இயக்க முறைமைகள் வன்பொருள்களில் பணிபுரியும் முகவர்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டிய மேல்நிலையைச் சுமப்பதற்குப் பதிலாக பயனாளர்கள் தங்களுடைய சொந்த ஒருங்கிணைப்புகளில் இணைத்துக்கொள்ளக்கூடிய அருமையான API ஐ வழங்குவது இதனுடைய சிறந்த பயனாகும்

இந்த Snipe-ITஎன்பது GPLv3 எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக கிடைக்கின்றது . மேலும் விவரங்களுக்கும் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளவும் https://snipeitapp.com/எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க.

Previous Older Entries