கட்டற்ற தரவுதளநிருவாக  கருவிகள்

கடந்த சிலவருடங்களாக அதிலும் 2014, 2015 ஆண்டுகளில் தரவுகளை நிருவகிக்கும் தொழில்களில் கட்டற்றமென்பொருள் தரவுதளங்களின் வளர்ச்சியினால் மிகப்பெரிய புரட்சி ஏற்பட்டு முன்னேற்ற பாதையில் வெற்றிநடை போடுகின்றன அவ்வாறான வெற்றிகளை உருவாக்குவதற்கு அடிப்படையாக விளங்கும் கட்டற்ற தரவுதளநிருவாக அமைவு  கருவிகளில்(opensource database management System(DBMS) Tools) பின்வருபவை மிகப் பிரபலமானவையாகும்

1MongoDB இதுஒரு கட்டற்ற தரவுதளநிருவாக கருவியாகும் இதனை சி++ மொழியில் உருவாக்கபட்டு 2009 ஆம் ஆண்டடிலிருந்து கட்டற்றதாக மாற்றபட்டு பயன்பாட்டில் இருந்துவருகின்றது  இதில் ஆவணங்களின் வடிவமைப்புகளிலேயே பதிவேடுகள் தேக்கிவைக்கபடுகின்றது. அனைத்து புலங்களும் முழுமையாக வரிசைபடுத்தி அடுக்கிடும் செயலை இது ஆதரிக்கின்றது  அனைத்து வலைபின்னல் இணைப்புகளிலும் படியாக்கம் செய்திடும் திறன்மிக்கது. தானியங்கி படியாக்கும் தன்மையினால் தனியிங்கி விரிவாக்க வசதிகொண்டது  இவைபோன்ற எண்ணற்ற வசதிவாய்ப்புகளையும் இது கொண்டுள்ளது

2.MYSQL  இதுஒரு கட்டற்ற தரவுதளநிருவாக கருவியாகும் இது   MYSQL சமுதாய பதிப்பு MYSQL நிறுவன பதிப்பு ஆகிய இரண்டுவகையில் கிடைக்கின்றது .இது ஒரு தொடர்பு தரவுதள அமைவாகும்  இது நெகிழ்வுதன்மையுடனும்  விரிவாக்க வசதியும்மிகமேம்பட்ட திறனும்கொண்டது எந்தவொரு எதிர்பாராத சூழலிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது

3.PostgreSQLஇது ஒரு பொருள்நோக்கு அடிப்படையில் செயல்படும் RDBMSஆகும்  இது அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் தன்மைகொண்டதாகும் இது SQLதரவு வகையை ஆதரிக்கின்றது  தொடர்ச்சியாக படியாக்கம் செய்திடும்திறன்கொண்டது  இது தயார்நிலையிலுள்ள தரவுகளின் சேவையாளராக செயல்படுகின்றது

4.Cassandraஇந்த கட்டற்ற கருவியானது வழக்கமாக தரவுகளை நெடுவரிசை கிடைவரிசைகளுடன் கூடிய அட்டவணை போன்று மட்டுமே பராமரிக்கமுடியும்என்ற பழைய பழக்கவழக்கங்களை விட்டொழித்து எவ்வாறு வேண்டுமானாலும்நாம் விரும்பியவாறு தரவுகளை இதில் பராமரிக்கமுடியும் என்ற புதிய பரட்சிகர பாதையை கொண்டுவந்துள்ளது இதில் தரவுகள் மையபடுத்தாமல் பரவலாக பிரித்து பராமரிக்கபடுவதால் ஏதேனுமொருமுனை பழுதடைந்தாலும் மிகுதி முனைகளிலிருந்து தரவுகளை தேவையானவாறு கையாளமுடியும் . இதுபல்லடுக்கு தரவுமைய படியாக்க தன்மைகொண்டது  இதுCQLஎனும்  SQL போன்ற அதற்கு மாற்றான வினாமொழியை தன்னகத்தே கொண்டது

5.MariaDB இது MYSQL எனும் தரவுதளநிருவாக கருவிக்குமாற்றாக அதைவிட மேம்பட்ட வசதிவாய்ப்புகளையும் அதனை ஆதரிக்கும் தன்மையுடனும் அதைவிட மிகவேகமாக செயல்படும் திறனும்மிக்கது இது GPLஎனும் பொதுஅனுமதியின் அடிப்படையில் வெளியிடபட்டுள்ளது இதுபயன்படுத்த எளிதானது

நம்முடைய ஆபத்திற்கு உதவும்  நண்பர்களான வெற்றுத்தன்மையுள்ள உலோக அமைவு பிற்காப்பு  மீ்ட்டெடுத்தல்(bare metal systembackup and restore) எனும் கட்டற்ற கருவிகள்

தனிநபர்களின்நிறுவனங்களின் பல்வேறுமுரண்பாடுகளுள்ள தரவுகளின் கோப்புகளை  பிற்காப்பு செய்தல் மீ்ட்டெடுத்தல் என்பதே மிகமுக்கிய செயலாகும்  அதாவது கணினியில் நம்முடைய அன்றாட பணியின்போது  ஏராளமான வழிகளில் பல்வேறு வகைகளான கோப்புகளை உருவாக்குதல் ஏற்கனவே இருக்கும் கோப்பகளை நிகழ்நிலை படுத்தல் ஆகிய செயல்களை செய்து கொண்டே இருக்கின்றநிலையில் திடீரென கணினியின் இயக்கம் செயல்படாது நின்றுபோதல் அல்லது ஏதேனும் பல்லூடகம் முடங்கிபோதல் ஆகிய காரணங்களினால் நாம் இதுவரை அரும்பாடுபட்டு உருவாக்கிய மேம்படுத்திய கோப்பகளின் அனைத்து தரவுகளையும் இழக்கநேரிடும் இவ்வாறான கையறுநிலையில் இவைகளை எவ்வாறு பழைய நிலைக்கு கொண்டுவருவது என்பதுதான் நம் அனைவரின் முன் எழும் மிகமுக்கிய இமாலாய பிரச்சினையாகும் மேலும் இதனால் நம்முடைய மற்ற அனைத்து இயக்கங்களும் நின்றுவிடும்  என்ற மிகஇக்கட்டான நிலையில் நாம் இவ்வாறான சிக்கலான பிரச்சினையிலிருந்து  எவ்வாறு மீண்டுவருவது என்பதே மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாகும். தற்போது நடைமுறையில்  கணினியிலுள்ள தரவுகளின் கோப்புகளை  பிற்காப்பு செய்தல் மீ்ட்டெடுத்தல் ஆகிய பணிகளுக்காகமட்டுமே   ஏராளமான அளவில் பயன்பாடுகள்உள்ளன ஆனால் அவையனைத்தும் நம்முடைய கணினியின் இயக்கமுறைமையின் மீது அமர்ந்து செயல்படுபவையாகும் கணினியின் இயக்கமுறைமையே செயலற்ற நிலையில்   கணினியிலுள்ள தரவுகளின் கோப்புகளை  எவ்வாறு  மீ்ட்டெடுத்தல் என்பதுதான் நம்முன் உள்ள மிகப்பெரிய கேள்வியாகும்  அஞ்சற்க இவ்வாறான இக்கட்டான சிக்கலான நிலையிலும் நம்முடைய கணினியின் இயக்கமுறைமையை செயல்படுத்தாமலேயே நம்முடைய கணினியில்   தரவுகளின் கோப்புகளை  பிற்காப்பு செய்தல் மீ்ட்டெடுத்தல் ஆகிய பணிகளை எளிதாக செயல்படுத்தி நம்முடைய ஆபத்திற்கு உதவும் உற்ற நண்பனாக வெற்றுத்தன்மையுள்ள உலோகஅமைவு பிற்காப்பு  மீ்ட்டெடுத்தல்(bare metal systembackup and restore) பணிகளுக்கான கட்டற்ற கருவிகள் பல கைகொடுக்கின்றன இவைநம்முடைய கணினியின் இயக்கமுறைமையை செயல்படுத்தாமலேயே பயாஸ் நிலையிலேயே செயல்படும் திறன்மிக்கவையாகும்  இவைகளை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்துதான் இயக்கவேண்டும் என்ற நிர்பந்தம் எதுவும் இல்லாதவை இவைகள் செயல்படுவதற்கு மிககுறைந்த நினைவகம் அதாவது 250எம்பி அளவே போதுமானவையாகும் இவை நம்முடைய குறுவட்டு நெகிழ்வட்டு அல்லது யூஎஸ்பி சாதனங்களிலிருந்து  கணினியை இயக்காமலேயே ஒருசில நொடிகளில் பயாஸ்நிலையில் செயல்பட்டு நம்முடைய மிகமுக்கிய அத்தியாவசிய தரவுகளை மீட்டெடுத்திடும் திறன் மிக்கவையாகும் அனத்து இயக்கமுறைமகளிலும்  திறன்உள்ளவையாகும் அனைத்துவகையான வளாக பிணையம் இணையம் ஆகிய இணைப்புகளிலும் செயல்டும் தன்மை கொண்டவையாகும் .நாமே நம்மைஅறியாமல் நீக்கம் செய்த கோப்புகளையும் அல்லது மூன்றாவது நபர் வேண்டுமென்றே நம்முடைய தரவுகளை நீக்கம் செய்த கோப்பகளையும் மீட்டாக்கம் செய்துவிடுபவையாகும் இவை கட்டற்ற கட்டணமற்றவையாகும் மெய்நிகர் கணினியாக நாம் செயல்படுத்தி உருவாக்கிய கோப்பகளையும் இவைகளின் உதவியால் மீட்டெடுத்திடமுடியும்

Redo Backupand Recoveryஎனும் கட்டற்ற கருவியைhttp://redobackup.org/  எனும் இணையத்தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க

 FOGprojectஎனும் கட்டற்ற கருவியைhttp://forgproject.org/  எனும் இணையத்தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க

 Rear(Relax-and-Recovery  எனும் கட்டற்ற கருவியை http://relax-and-recovery.org/எனும் இணையத்தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க

Vismeஎனும் கட்டற்ற பயன்பாடு

 உரைவடிவ செய்திகளைவிட வரைகலை, படவில்லைகள்  ஆகியவற்றின் வாயிலான செய்திகளானது  நாம் கூறவிழையும் செய்திகளை பார்வையாளர்கள் எளிதாக தெளிவாக புரிந்துகொள்ள பேரளவு உதவுகின்றன   அதிலும் இதற்கென தனியாக உள்ள அலுவலக பயன்பாடுகளை பயன்படுத்திதான்  இவைகளை உருவாக்கவேண்டுமென்ற அவசியமின்றி   Vismeஎனும் கட்டற்ற பயன்பாட்டினை உபயோகபடுத்திகூட இந்த பணியை எளிதாக  செய்து முடிக்கலாம்  இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக www.visme.co எனும் தளத்திற்கு செல்க  இங்கு இந்த தளத்தின் பின்னொட்டு ஆனது .co ஆகும் .com. அன்று என்ற  தகவலை மனதில் கொள்க முதலில்Get started now எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து பணியை துவக்குக அடுத்து தோன்றிடும் திரையில் நம்முடைய பயனாளர் பெயர் மின்னஞ்சல் முகவரி கடவுச்சொற்கள் ஆகியவிவரங்களை உள்ளீடு செய்து நமக்கென தனியாக கணக்கினை துவங்குக  இந்த தளத்தினை எவ்வாறு நம்முடைய தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்தி கொள்வது என்பவர்கள் அடுத்துள்ள இந்த திரையின்manual,guide,help  ஆகியவற்றை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து விவரங்களையும் வழிகாட்டுதல்களையும் அறிந்துகொள்க பின்னர் Create New Vismeஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து  நம்முடைய முதல் வரைகலை அல்லது படவில்லை பணியை துவக்குக  இந்த பணிக்கு ஒரு பெயரையும் Presentation slide, Infographic, அல்லது Custom Dimensions ஆகிமூன்றில் நாம் விரும்புவதை தெரிவுசெய்து கொள்க அதன்பின்னர் இந்த திரையின் இடதுபுறமுள்ள கருவிபட்டையையும்  தொகுப்புகளையும் பயன்படுத்தி தேவையான-வாறு உருவாக்கி கொண்டு Preview என்ற பொத்தானை  தெரிவசெய்து சொடுக்குதல் செய்து முன்காட்சியாக கண்டு சரியாக இருந்தால் Publishஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து இந்த பணியை முடிவிற்கு கொண்டுவருக

4.

ஓப்ரா எனும் கட்டற்ற இணைய உலாவி பயன்பாடு

தற்போது விண்டோ இயக்கமுறைமையில்  செயல்படும் இன்டெர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர், குரோம்,ஃப.யர் ஃபாக்ஸ் ,ஓப்ரா, எட்ஜ் என்பன போன்ற  இணைய உலாவி பயன்பாடுகள் மிகப்பிரபலமாக விளங்குகின்றன மிகமுக்கியமாக தனியுடமை பயன்பாடான இன்டெர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் எனும் இணைய உலாவி பயன்பாட்டினை தவிர்த்து  கட்டற்ற இணைய உலாவி பயன்பாடுகளும் ஏராளமாக உள்ளன எனினும் அவற்றுள் ஓப்ரா எனும் கட்டற்ற கட்டணமற்ற இணையஉலாவி பயன்பாடு மிக முக்கிய இடத்தினை வகிக்கின்றது  இந்த ஓப்ரா எனும் கட்டற்ற இணைய உலாவி பயன்பாட்டினை பயன்படுத்திகொள்வதற்காக http://www.opera.com/ எனும் தளத்திற்கு செல்க இந்த தளத்தின் முதன்மை பக்கத்தில் பதிவிறக்கம் செய்வதற்காக அதற்கான முதன்மை பக்கத்தில் விண்டோ ,மேக் ,லினக்ஸ் ஆகிய இயக்கமுறைமைகளில் நாம் பயன்படுத்திடும் கணினியின் இயக்கமுறைமையின் பெயரை தெரிவுசெய்துகொண்டு ஓப்ரா பீட்டா ஓப்ரா மெயில் ஆகிய இரண்டில் ஒன்றினை தெரிவுசெய்து Download now எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க    பின்னர் இதனை நிறுவுகை செய்வதற்காக இதனுடைய செயலி கோப்பினை இயக்குக உடன் திரையில் தோன்றிடும் வழிகாட்டியின் துனையுடன் இந்த ஓப்ரா எனும் கட்டற்ற இணைய உலாவி பயன்பாட்டினை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்திகொள்க

2

விண்டோ10  இயக்கமுறைமைக்கு மேம்படுத்தி கொள்ளுங்கள் என்ற தொல்லையை தவிர்த்திட  Never10 என்ற பயன்பாட்டினை உபயோகபடுத்திகொள்க

மைக்ரோ சாப்ட் நிறுவனத்தின் விண்டோ7 விண்டோ8.1 ஆகிய இயக்கமுறைமைகளை பயன்படுத்தி இணையத்தை தொடர்பு கொள்ளும் அனைவரின் கணினியிலும் உங்களுடைய கணினியின் இயக்கமுறைமையை உடனடியாக விண்டோ10  இயக்கமுறைமைக்கு மேம்படுத்தி கொள்ளுங்கள் என்ற தொல்லையானவிளம்பமானது தாங்கமுடியாத அளவு நமக்கு எரிச்சலுட்டுவது அனைவரும் அறிந்ததே அஞ்சற்க இவ்வாறான தொல்லைகளிலிருந்து நம்மை பாதுகாப்பதற்காகவே Never10 என்ற பயன்பாடானது பாதுகாப்பு கவசமாக விளங்குகின்றது  இந்த பயன்பாடானது நாம் நம்முடைய இயக்கமுறைமைய விண்டோ10 ஆக மேம்படுத்திட விரும்ப வில்லை எனில் இவ்வாறான தொல்லையை முடக்கிவிடவும் (disabled)  மேம்படுத்திகொண்டால் நல்லது அதற்கு நாம் தயாராக இருக்கின்றோம் எனில் செயலில்  கொண்டுவரவும்    முடியும் . இந்த பயன்பாடானது  விண்டோ7 விண்டோ8.1 ஆகிய இரு இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது நம்முடைய கணினியில் தனியாக இதனை நிறுவுகை செய்திடதேவையில்லை அதற்குபதிலாக நம்முடைய கணினியில் செயல்படும் இயக்கமுறைமையின் அமைவில் திருத்தம் செய்து  புதிய சான்றிதழை கையொப்பம் இடுவதன் வாயிலாக மிக பாதுகாப்பாக செயல்படுத்திடபடுகின்றது

2

இது எவ்வாறு செயல்படுத்தபடுகின்றது எனில் HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Gwx எனும் இயக்க முறைமையின் முதல் திறவுகோளில்  32-bit DWORD என்பதின் மதிப்பான DisableGwx என்பது 1 என அமைத்து கொள்ளபடுகின்றது

அவ்வாறே  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate எனும் இயக்க முறைமையின் இரண்டாவது திறவுகோளில்  32-bit DWORD என்பதின் மதிப்பான DisableOSUpgrade என்பது 1என அமைத்து கொள்ளபடுகின்றது தேவையில்லையெனில் இதனை நீக்கம் செய்தால் போதும்.

தேவையெனில்முதல் திறவுகோளான 32-bit DWORD என்பதின் மதிப்பான DisableGwx என்பதை நீக்கம் செய்தால் போதும் அவ்வாறே இரண்டாவது திறவுகோளான 32-bit DWORD என்பதின் மதிப்பான DisableOSUpgrade என்பதை நீக்கம் செய்தால் போதும் .

லிபர் ஆஃபிஸ்-4 கால்க்-தொடர்-52.வரைபடத்தின் இடஅமைவையும் அளவையும் மாற்றிமைத்தல்

  வரைபடத்தில் வரைவதற்கான கருவிகளை கொண்டு கோடு ,முக்கோணம், வட்டம், உரைபொருட்கள், குறியீடுகள், குழுவான அம்புக்குறியீடுகள் போன்றஉருவங்களை சேர்க்கமுடியும் இதன்வாயிலாக வரைபடத்தினை பற்றிய விளக்கக்குறிப்புகளையும் முக்கியமான கருத்துகளையும் வழங்கமுடியும் மேலும் விவரங்களுக்கு வரைகலை வழிகாட்டியில் காண்க.

 ஒரேநேரத்தில் இடைமுகம் செய்தல், Position and Sizeஎனும் உரையாடல் பெட்டியை பயன்படுத்துதல்  ஆகிய இருவழிமுறைகளில்  வரைபடத்தின் அளவை மாற்றி யமைத்திடவும் இதன் அனைத்து உறுப்புகளை இடமாற்றியமைக்கவும் முடியும். இவையிரண்டு வழிமுறைகளையும் ஒன்றாக இணைத்து  அதாவது முதலில் இடைமுகம் செய்தலின் வாயிலாக  விரைவான எளிதான மாறுதலையும்  பின்னர் Position and Sizeஎனும் உரையாடல் பெட்டியை பயன்படுத்தி நல்ல சரியான அளவையும் இடத்தையும் அமைத்திடமுடியும்  இதற்காக தேவையான வரைபடத்தினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் வரைபடத்தின் நான்கு மூலைகளிலும் கைப்பிடிபோன்ற அமைப்புடன் வரைபடம் தெரிவு செய்யபட்டுவிடும்  அந்த கைப்பிடியில் தேவையானதைமட்டும் தெரிவுசெய்து பிடித்து இழுத்து சென்று வரைபடத்தின் அளவை கூட்டவோ குறைக்கவோ முடியும்  அதுமட்டுமல்லாது இவ்வாறு வரைபடத்தினை தெரிவுசெய்தநிலையில்  வரைபடத்தின்மீது இடம்சுட்டியை மேலூர்தல் செய்து குறிப்பிட்ட பகுதியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து பிடித்து இழுத்து சென்று தேவையான இடத்தில் விட்டிடுக

  அதன்பின்னர் தேவையான வரைபடத்தினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் வரைபடத்தின் நான்கு மூலைகளிலும் கைப்பிடிபோன்ற அமைப்புடன்  வரைபடம் தெரிவு செய்யப் பட்டுவிடும் பின்னர் வரைபடத்தின்மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில்  Position and Sizeஎனும் கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்  Position and Sizeஎனும் உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும்  அதிலுள்ள Position and Sizeஎனும் தாவியின் பக்கத்தில்  Position , Size,Protect,Adaptபோன்றவைகளின் கீழுள்ள வாய்ப்புகளில் தேவையானவாறும் அவ்வாறே   Rotation எனும் தாவியின் பக்கத்தில் Pivot point,Rotation angle போன்றவைகளின் கீழுள்ள வாய்ப்புகளில் தேவையானவாறும்  அவ்வாறே Slant & Corner Radius எனும் தாவியின் பக்கத்தில் Corner Radius,Slantபோன்றவைகளின் கீழுள்ள வாய்ப்புகளில் தேவையானவாறும் தெரிவுசெய்துகொண்டுOkஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

 வரைபடத்தினை பதிவேற்றம் செய்தல் தேவையான வரைபடத்தினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் வரைபடத்தின் நான்கு மூலைகளிலும் கைப்பிடிபோன்ற அமைப்புடன்  வரைபடம் தெரிவுசெய்யபட்டுவிடும் பின்னர் வரைபடத்தின்மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில்  Export as graphicஎனும் கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Graphics Exportஎனும் உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும் அதில் இந்த வரைகலைக்கு ஒரு பெயரை உள்ளீடு செய்துகொண்டு சேமிக்கவேண்டிய இடத்தினையும்  வரைகலையின் எந்த வடிவமைப்பில் சேமிக்க வேண்டும் எனவும்  தெரிவுசெய்துகொண்டு Saveஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

வரைபடவகைகளின் தொகுப்புபார்வையாளருக்கு நாம் வழங்கும் வரைபடத்தின் வாயிலாக எவ்வாறான தகவலை வழங்கவிருக்கின்றோம் என்பதற்கேற்ப அதற்கேற்ற  வரைபடத்தின் வகையை தெரிவுசெய்து கொள்க அதன்வாயிலாக மிகச்சரியாக பார்வையாளர்கள் நாம் கூறவிழையும் செய்திகளை அறிந்துகொள்ளமுடியும்  இதற்காக லிபர் ஆஃபிஸ் கால்க்கில் ஏராளமான வகையான வரைபடங்கள்உள்ளன அவைகள் பின்வருமாறு

1 நெடுவரிசை வரபடங்கள்(Column charts)   சிறிய அளவு தரவுகளின் போக்கினை அறிந்துகொள்ள இந்த வகையானவரைபடங்கள் பயன்படுகின்றன இதில்Normal,  Stacked,  Percent ஆகிய மூன்று வகைகள் உள்ளன மேலும் இந்த  வரைபடத்தின் தரவுகளைகொண்டு Box, Cylinder, Cone, Pyramidஆகிய வடிவமைப்புகளில் நாம் தெரிவுசெய்வதற்கேற்றமுப்பரிமான வரைபடத்தோற்றத்தினையும் வழங்கிடமுடியும்

2.பட்டைவரைபடங்கள் (bar charts) நிறுவனங்களின் உற்பத்தி பொருட்களை ஒப்பீடு செய்வதற்கு இந்த வகையானவரைபடங்கள் பயன்படுகின்றன இதில் Xஅச்சு பொருட்களின் அளவையும்  Y அச்சு பொருட்களின் வகைகளையும் குறிக்கின்றன வரைபடவழி- காட்டியின் உதவியுடன்  Insert => Grids=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின்னர்  Y அச்சினை தெரிவுசெய்யாதுவிட்டிட்டு  Insert => Mean Value Lines=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து இந்த பட்டை வரைபடத்தினை திரையில் கொண்டுவர முடியும் மேலும் இந்த  வரைபடத்தின் தரவுகளை கொண்டு Box, Cylinder, Cone, Pyramidஆகிய வடிவமைப்புகளில் நாம் தெரிவு செய்வதற்-கேற்றமுப்பரிமான வரைபடத் தோற்றத்தினையும் வழங்கிடமுடியும்

12.1

1

3வட்டவரைபடங்கள் (Pie Charts) இதுஒருவட்டத்திற்குள் நாம் ஒப்பிடும் பொருட்கள் அனைத்தையும் அதன் அளவிற்கேற்ப குறிப்பிட்ட அளவு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு தனித்தனி வண்ணங்களில் காண்பிக்க பயன்படுகின்றது  இதில் Die,Exploded pie,Donut,Exploded donutஆகிய வகைகள் உள்ளன இதனை Format => Data Ranges => Data Series=>என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக நம்மிடம் உள்ள தரவுகளை கொண்டு ஒரு வட்டவரை படத்தினை உருவாக்கிடமுடியும் அதுமட்டுமல்லாது Insert => Legend=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக நம்மிடம் உள்ள தரவுகளை கொண்டு இருபரிமான வட்டவரைபடத்தினை உருவாக்கிடமுடியும் அதில் Insert => Data Labels=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக  வரைபடத்தினை தரவுகளோடு காண்பிக்குமாறு செய்திடமுடியும் மேலும்  இதே வரைபட வழிகாட்டியின் உதவியுடன் அல்லது Format => 3D view =>Illumination=>என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுவதன் வாயிலாக முப்பரிமான வரைபடமாக மேம்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

12.2

2

4.பரப்புவரைபடங்கள் (Area charts) கோட்டு வரைபடமும் நெடுவரிசை வரைபடமும் இணைந்து உருவானதே பரப்புவரைபடமாகும் இந்த வரைபடத்தின் X, Y அச்சுகளில் தரவுகளின் மதிப்பை குறிப்பிட்டு காண்பிக்கின்றன.அதாவது  Y அச்சில் அந்தந்த தரவிற்கேற்ப கோட்டினையும்   X அச்சிற்கும் அந்தந்த கோட்டிற்குமிடையே வண்ணத்தையும் நிரப்பி இந்த பரப்புவரைபடம் காண்பிக்கின்றது இதில் Normal, Stacked,Percentஆகிய வகையான வரைடங்கள் உள்ளன   Y அச்சின்மீது இடம் சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Delete Major Gridஎன்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் இந்த Y அச்சில் உள்ள ஒவ்வொரு தரவுதொடருக்கும் சூழ்நிலைபட்டியை தோன்ற செய்து அதில் FormatData Seriesஎன்றவாறு கட்டளையை தெரிவுசெய்துசொடுக்குதல் செய்து ஒன்றுக்கொன்று மேலேறாமல் தெளிவாக தெரியுமாறு செய்திடுக இவ்வாறே  Xஅச்சின்மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Format Axis என்றவாறு கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின்னர் விரியும் உரையாடல் பெட்டியில்  அமைவுகளை தேவையானவாறு அமைத்து கொள்க மேலும் இதே வரைபடத்தின்மீது இடம்-சுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் முதலில் ChartType.என்பதையும் பின்னர் 3D Look என்பதையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து முப்பரிமான பரப்பு வரைபடத்தை திரையில் பிரதிபலிக்கச்செய்திடுக

12.3

5.கோட்டுவரைபடங்கள்(Line charts) தொடர்ச்சியான தரவுகளின் போக்கினை அறிந்துகொள்ள இந்த கோட்டுவரைபடங்கள் உதவுகின்றன இதிலுள்ள Xஅச்சில் வகையையும் Y அச்சில் புள்ளியையும் குறிக்கின்றன இதில் Points only,Lines only,Points and lines,  3D lines ஆகியவகைகள் உள்ளன வரைபடத்தின்மீது இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் முதலில் Stack seriesஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக  இது தொடர்ச்சியான தரவுகளை  குறிக்கபயன்படுகின்றது  இதிலுள்ளPropertiesஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து  இதன்பண்பியல்புகளையும்  Percentஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து தரவுகளை சதவிகிதத்திலும்  அறிந்துகொள்க.

12.4

4

6.விரிந்த (Scatter)அல்லது  X Y வரைபடங்கள்  தொடர்புடைய இரண்டு தொகுப்பான தரவுகளை ஒருவரைபடத்தில் காண்பிக்க இந்த வரைபடங்கள் பயன்படுகின்றன  இதில் XY (Scatter),XY chart variantsஆகிய வகைகள் உள்ளன வரைபட வழிகாட்டியின் Chart Wizardவாயிலாக அல்லது Format =>Chart Type=> என்றவாறுகட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குவதன் வாயிலாக  இதனை உருவாக்கிடமுடியும்  இதனுடைய இருபரிமான வரைபடங்களில் திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில் Insert => Y Error Bars=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து  சொடுக்குதல் செய்து பிழைபட்டைகளை உருவாக்கமுடியும் மேலும் மேலே கட்டளை பட்டையில் Tools => Options =>Charts => Default Colors=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து  சொடுக்குதல் செய்து ஒவ்வொருதரவுபுள்ளியையும் தனித்தனி உருவபொத்தானாக காண்பிக்குமாறு செய்திடமுடியும்.

12.5

5

7.குமிழ்வரைபடங்கள்(Bubble charts) இது விரிந்த வரைபடத்தின் மிகமுன்னேறிய   வரைபடங்களாகும்  இந்த விரிந்த வரைபடத்தில் புள்ளிகளில் குமிழாக தோன்றிடுமாறு செய்யபடுகின்றது ஒப்பீட்டு தரவுகளை எளிதாக அறிந்தகொள்ள இவை உதவுகின்றன.

12.6

6

8.வலைவரைபடங்கள்(Net charts) சிலந்தியின் வலைபின்னல் போன்று தரவுகளுக்கிடையேயுள்ள தொடர்புகளை குறித்திட இவை பயன்படுகின்றன மிகமுக்கியமாக தொடர்ச்சியற்ற தரவுகளை ஒப்பீடு செய்வதற்கு இவை பயன்படுகின்றன

12.77

9.முதலீட்டுவரைபடங்கள் (Stock charts)  பல்வேறு நிறுவனங்களின் முதலீடுகளின் மதிப்பை  அதாவது முதலீட்டின் ஆரம்பவிலை அதிகபட்சவிலை முடிவுவிலை என அந்தந்த நிறுவனங்களின் முதலீடுகளின் விலைநிலவரங்களை அறிந்துகொள்ள இந்த   முதலீட்டு வரைபடங்கள் பயன்படுகின்றன

12.8

8

10.நெடுவரிசையும் கோடும்சேர்ந்த வரைபடங்கள் (Column and line charts)  நெடுவரிசை, கோடு ஆகிய இருவகை வரைபடங்களையும் சேர்த்து உருவாக்கபட்டதுதான் இந்தவகையான வரைபடங்களாகும் இதில் Columns and Lines,Stacked Columns and Linesஆகிய இருவகைகள் உள்ளன .

 

 

 தரவுகளின் பயனத்திற்கு உதவும் லைஃபி எனும் கட்டமைவு

 வளாக பிணையம் ,இணையம் ஆகிய இணைப்புகளை கணினி ,மடிக்கணினி கைக்கணினி, செல்லிடத்து பேசி ஆகியவற்றின் வாயிலாக இணைத்து பயன்படுத்தி  வருகின்றோம் மேலும் இந்த வளாக பிணைய இணைப்பினை கம்பியுடன் கூடிய இணைப்பு கம்பியில்லா இணைப்பு ஆகிய இருவழிகளில் பயன்படுத்தி வருகின்றோம் இதில் கம்பியில்லா இணைப்பில் வானொலி அலைகளின் அடிப்படையில் செயல்படும் வொய் ஃபி மிக முக்கிய பங்காற்றுகின்றது  அவ்வாறே தற்போது புதியதாக  லை ஃபி என்ற கம்பியில்லா இணைப்பும் நம்முடைய நடைமுறைக்கு வரவிருக்கின்றது

   கண்ணிற்குபுலப்படும்  ஒளிவழியாக தொடர்புகொள்ளும் அமைவின்(Visible Light Communications (VLC) system)வாயிலாக தரவுகளானது கம்பியில்லா தொடர்பில் மிகஅதிவேகமாக  பயனம் செய்து தொடர்பை ஏற்படுத்துவதே லைஃபிஆகும்  தற்போது நாம் அனைவரும் நம்முடைய வீடுகளில் பயன்படுத்திடும் லெட்LED (light emitting diodes)மின்விளக்கின் ஒளியை பயன்படுத்தி இந்த தரவுகளை நொடிக்கு224  கிகாபைட் வேகத்தில் கடத்தபட்டு இருசாதனங்களுக்கிடையே தொடர்பு ஏற்படுத்தபடுகின்றது ஒரு முனையில் உள்ள லெட்மின்விளக்கானது தான்பெறும்இணையம் , ஒளிஒலிப்படம் ,ஒலி ஆகியவற்றின் தரவுகளை மின்சைகைகளாக உருமாற்றி ஒளிஅலைகளின்மீது   அதிவேகத்தில் பயணம் செய்திடுமாறு அனுப்புகின்றது மறுமுனையில் உள்ள மற்றொரு லெட்மின்விளக்கானது பெறப்படும் இவ்வாறான மின்சைகைகளை இரும எண்களாக   உருமாற்றி  இணையம் , ஒளிஒலிப்படம் ,ஒலி ஆகியவைகளாக நம்மை வந்தடைய செய்கின்றது   இதுதான் இந்த லைஃபி இன் அடிப்படை செயல்பாடாகும்

 ஏற்கனவே வொய்ஃபி என்பது இருக்கும்போது இந்த லைஃபி தேவையா  என சந்தேகம் அனைவரின் மனதிலும் எழும் இந்த  வொய்ஃபி இன் வாயிலாக நம்மை அறியாமலேயே  நம்முடைய தரவுகளை மற்றவர்கள் அபகரித்து கொள்ளும் வாய்ப்புகள் ஏராளமாக உள்ளன ஆனால்இந்த லைஃபியானது குறிப்பிட்ட ஒளிதடுக்கப்படும் எல்லைவரை மட்டும் அதாவது ஒரு கூரையின் கீழுள்ள அறைகளுக்குள் மட்டும் பரவுவதால் நம்மை அறியாமல்  நம்முடைய தரவுகளை மற்றவர்கள் அபகரித்து கொள்ளமுடியாது  இது மிக அதிவேகமானது பாதுகாப்பானது யூஎஸ்பி வாயிலாகவும்   கணினி ,மடிக்கணினி கைக்கணினி, செல் பேசி ஆகியவற்றின் வாயிலாக வளாக பிணையம் ,இணையம் ஆகிய இணைப்பில் செயல்படுத்திகொள்ளமுடியும்

1

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 507 other followers