திறன்பேசியை விண்டோசெயல்டும்மைக்ரோபோனாக மாற்றிடலாம்

கணினியில் மைக்ரோஃபோன் இல்லை என்றாலும், கைவசமுள்ள திறன்பேசியையே Skypeஇன் வாயிலாக கணினியின் மைக்ரோஃபோனாகப்மாற்றி பயன்படுத்தமுடியும் , அதை அமைப்பது நம்பமுடியாத எளிதானது. மைக்ரோஃபோனாகப் பயன்படுத்து வதற்கான பல்வேறு வழிமுறைகள் உள்ளன
அவ்வாறான வழிகளில் சிறந்த ஒன்று WO Mic ஐப் பயன்படுத்துவதாகும். இதன் மூலம், திறன்பேசியை கணினியுடன் இணைக்க யூ.எஸ்.பி, புளூடூத் அல்லது வைஃபை பயன்படுத்தலாம். இதனை முற்றிலும் கட்டணமில்லாமல் பயன்படுத்திகொள்ளலாம், , மேலும் இதுசெந்தர மைக்ரோஃபோனைப் போலவே எந்தவொரு பயன்பாட்டிலும் செயல்படும் திறன்கொண்டது, இதற்காக WO Mic இணையதளத்திற்குச் சென்று PC client, PC driver ஆகியவற்றை பதிவிறக்கம் செய்திடுக. பின்னர் இவ்விரண்டையும் நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகைசெய்திடுக. அதன்பின்னர் நம்முடைய கைபேசியில செயல்படும் Android அல்லது iOS பயன்பாட்டைப் தெரிவுசெய்து கொள்க. தொடர்ந்து கணினியை செயல்படுத்த தொடங்குக. பின்னர் Connection => Connect=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக தொடர்ந்து விரியும் திரைக்குச் சென்று குரலொலி செல்வதற்கும் வருவதற்குமான போக்குவரத்து வகையை (Transport type) தேர்வுசெய்க. தொடர்ந்து பின்வரும் படிமுறைகளை பின்பற்றிடுக
வழிமுறை.1. புளூடூத் வழியாக இணைத்தல்
முதலில், விசைப்பலகையி்ல்Windows key + I ஆகிய விசைகளை அழுத்தி கணினியின் அமைவு திரைக்கு செல்க பின்னர் கணினியில் புளூடூத்தை இயலுமை செய்திடுவதற்காக Devices => Bluetooth & other devices=>. என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக தொடர்ந்து Bluetooth ஐ செயல்படசெய்திடுக கணினியானது இப்போது பிற சாதனங்களால் கண்டறியப்படும். அடுத்து, கைபேசியில் புளூடூத்தை இயக்குக. இந்த விருப்பத்திற்கான சரியான இடம் சாதனத்திற்கு ஏற்ப மாறுபடும், ஆனால் இது வழக்கமாக அமைப்புகளுக்குள்(Settings) இருக்கும், அல்லது ஒருவேளை இணைப்புகள் வகையின் கீழ்இருக்கலாம் கைபேசியை கணினியுடன் இணைக்கவும். இந்த இணைப்பை உறுதிப்படுத்த கணினியில் ஒரு மேல்மீட்பு அறிவிப்பு பெட்டிதிரையில் தோன்றிடுமாறு செய்யப்பட வேண்டும். WO Mic பயன்பாட்டில் போக்குவரத்து வகையாக புளூடூத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து,Target Bluetooth device இன் கீழிறங்கு பட்டியில் இருந்து கைபேசியைத் தேர்ந்தெடுத்துகொண்டு OK எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. . அதன்பின்னர் கைபேசியில் WO Mic பயன்பாட்டில், settings cog, எனும் தாவியின் பொத்தானைதெரிவுசெய்துசொடுக்குதல்செய்து அந்ததாவியின்திரைக்கும் பின்னர் Transport எனும் தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து அந்த தாவியின்திரைக்கும் செல்க அங்கு போக்குவரத்து வகையாக Bluetooth என்பதை தெரிவுசெய்து கொள்க அதன்பின்னர் நாம் வந்தவழியே முதலில் இருந்த திரைக்கு சென்று play icon எனும்தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து அந்த தாவியின்திரைக்கு சென்று பேச தொடங்குக
வழிமுறை.2. யூ.எஸ்.பி வழியாக இணைத்தல்
இந்தவழிமுறையில் Android மட்டுமே செயல்படும். கைபேசியில் மின்னேற்றம் செய்ய பயன்படுத்தும் அதே வழிமுறையில்யூ.எஸ்.பி கம்பியை பயன்படுத்தி கைபேசியை கணினியுடன் இணைக்கவும். . உடன் விண்டோஸ்ஆனது அதற்கான இயக்கியை நிறுவுகை செய்திடுமாறு கோரும், எனவே அந்த செயல்முறையைப் பின்பற்றவும். அடுத்து, கைபேசியின் மேம்படுத்துநர் விருப்பங்களில் யூ.எஸ்.பி பிழைத்திருத்தத்தை இயக்குக. கைபேசியை விண்டோஸ் ஒரு சாதனமாக அங்கீகரிக்க வேண்டும்.அதற்காக WO Mic பயன்பாட்டில், போக்குவரத்து வகையாக (Transport type) USB ஐத் தேர்ந்தெடுத்து கொண்டுOK எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.. கைபேசியில் WO Mic பயன்பாட்டில், settings cog, எனும் தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து அந்ததாவியின்திரைக்கும் பின்னர் Transport எனும் தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து அந்த தாவியின்திரைக்கும் செல்க அங்குபோக்குவரத்து வகையாக USB என்பதை தெரிவுசெய்து கொள்க அதன்பின்னர் நாம் வந்தவழியே முதலில் இருந்த திரைக்கு சென்று play icon எனும்தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து அந்த தாவியின்திரைக்கு சென்று பேசதொடங்குக
வழிமுறை3. அருகலை(Wi-Fi) வழியாக இணைத்தல்
இந்த வழிமுறையில் கைபேசி கணினி இரண்டையும் ஒரே அருகலை(Wi-Fi) வலைபின்னல் இணைப்புடன் இணைக்க வேண்டும். விண்டோஸில் அருகலை(Wi-Fi)வலைபின்னலை மாற்ற, விசைப்பலகையி்ல்Windows key + I ஆகிய விசைகளை அழுத்தி அமைப்புதிரைக்கு செல்க அடுத்து Network & Internet => WiFi => என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் settings cog, எனும் தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து அந்ததாவியின் திரைக்கும் பின்னர் Transport எனும் தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து அந்த தாவியின்திரைக்கும் செல்க அங்குபோக்குவரத்து வகையாக Wi-Fi என்பதை தெரிவுசெய்து கொள்க OK எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. . Server IP address புலத்தில் இந்த பயன்பாட்டின் IP address உள்ளீடுசெய்து கொண்டு மைக்ரோஃபோனைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கOK எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. .
வழிமுறை 4. அருகலை(Wi-Fi) நேரடியாக இணைத்தல்
இந்த வழிமுறையில் கைபேசியை அருகலை(Wi-Fi) முதன்மை மையமாக மாற்றிடுவதற்காக நம்முடைய பிணைய தரவைப் பயன்படுத்த வேண்டும். கணினிக்கு அதன் சொந்த இணைய இணைப்பு இல்லை என்றால், மேலே உள்ள பிற முறைகள் பொருத்த மானவை அல்ல. முதலில்,கைபேசியிலிருந்து மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட்டை உருவாக்கிடுக . இதைச் செய்வதற்கான வழிமுறையானது ஒவ்வொரு சாதனத்திலும் அந்தந்த சாதனத்தின் கட்டமைவிற்கு ஏற்ப மாறுபடும், இதனை Settings எனும் அமைப்பில் பார்த்து தெரிந்து கொள்க முதலில் Network & Internet => WiFi => என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் திரையில் hotspot.என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் கைபேசியில் settings cog, எனும் தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து அந்ததாவியின் திரைக்கும் பின்னர் Transport எனும் தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து அந்த தாவியின்திரைக்கும் செல்க அங்கு போக்குவரத்தின் வகையாக Wi-Fi Direct என தெரிவுசெய்து கொள்க Soft AP IP address எனும் புலத்தில் இயல்புநிலையில் உள்ள192.168.43.1. எனும் முகவரியை ஆமோதித்துOK எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.
இந்நிலையில் நம்முடைய குரலை அங்கீகாரம் செய்யவில்லை யெனில் விசைப்பலகையில் Windows key + I ஆகியஇருவிசைகளை அழுத்தி கணினியின் அமைப்பு திரைக்கு செல்க System => Sound.=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவு செய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் திரையின் Input,என்பதற்கு கீழே உள்ள கீழிறங்கு பட்டியைவிரியச்செய்து Microphone (WO Mic Device)என்பதை தெரிவுசெய்து கொள்க நம்முடைய குரலொலியை Test your microphoneஎனும் பட்டையில் அதன் ஒலிப்பு அளவை சரிபார்த்து கொள்க
வெப்கேமாககூட திறன்பேசியை பயன்படுத்துதல்: திறன்பேசியை வெப்கேமாகப் பயன்படுத்த முயற்சி செய்யலாம்.அனைவருக்கும் உகந்ததாக இருக்காது என்றாலும், விரைவாகப் பேச வேண்டியவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தீர்வாகும், மேலும் பாரம்பரிய மைக்ரோஃபோன் எளிதாக இல்லையெனில். ஒரு பைசா கூட செலவழிக்காமல் சில நிமிடங்களில் இந்த வழிமுறையை பின்பற்றிடுக

மேககணினிதளம்(Cloud Foundry )எனும் மேககணினிபயன்பாடுகளின் தளத்தினை உருவாக்குதல்

மேககணினிதளம்(Cloud Foundry )என்பது ஒரு திறமூல, பல்வேறுமேககணினிகளின் பல்வேறு மொழிகளின் பயன்பாட்டு தளமாகும், இது தொடர் விநியோகத்தை ஆதரிக்கின்றது. இது ஒரு தனிப்பட்ட வரிசைப்படுத்தல் உள்கட்டமைப்பில் அல்லது அமேசான் இணைய சேவைகள், அஸூர், விஎம்வேர் அல்லது விஸ்பியர் போன்ற எந்தவொரு இணைய சேவையி)லும் (IaaS பயன்படுத்திகொள்ளலாம், மேலும் BOSH வரிசைப்படுத்தல் முறையைப் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். பயன்பாடுகளை எளிதாக இயக்க, அளவிட பராமரிக்கும் சூழலை இது அனுமதிக்கின்றது. இது ஜாவா, NodeJS, ரூபி, பைதான் போன்ற பெரும்பாலான கணினிமொழிகளின் சூழல்களையும் ஆதரிக்கின்றது. AWS மேககணினியின் முக்கியPivotalஇணைய சேவைகள் எனப்படும் கிளவுட் ஃபவுண்டரியின் வணிக உதாரணத்தை Pivotalகொண்டுள்ளது.
பயனாளர் மேலாண்மை, இடைநிலை பயன்பாடுகள் இயக்குமுறைமைகள் ஆகியவற்றின் மேலாண்மை, உள்நுழைவு அளவீடுகள், சேவைகள், சுகாதாரம் ஆகியவற்றின் மேலாண்மை, தளங்கள் பயன்பாடுகளின் அதிக கிடைக்கும் தன்மைகளை அளவிடுதல் ஆகியபணிகளை இதன் வாயிலாக செயல்படுத்தி பயன்பெறமுடியும்
இதில் orgமேலாளர் அல்லது spaceமேலாளர் போன்ற வெவ்வேறு பயனாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் சலுகைகளின் வாயிலாக அவற்றை கட்டுபடுத்துவதுதான் இந்த தளத்தினுடைய அடிப்படையான கருத்தமைவாகும்
. இதன் உறுப்புகள் இயங்குதளத்தின் மேல் மட்டத்தில் உள்ளன, மேலும் வெவ்வேறு பயனாளர்களால் குழு பயன்பாடுகளை ஒன்றாகப் பயன்படுத்தலாம். ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் ஒன்று அல்லது பல இடங்கள் உள்ளன. ,
இதில்space என்பது பயன்பாடுகளை வரிசைப்படுத்தக்கூடிய இடங்கள் மற்றும் உள்ளமைவுகளைப் பகிரக்கூடிய இடமாகும். ஒரே இடத்தில் பல பயன்பாடுகளை பயன்படுத்தலாம். ஒற்றை அல்லது பல இடைவெளிகள் ஒரு உறுப்பை உருவாக்குகின்றன. , இதில் பயன்பாடு என்பது கிளவுட் ஃபவுண்டரிக்குள் இயங்கும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட பயன்பாடாகும்.

பிளாக்செயின் தொழில்நுட்ப வழிகாட்டி-7-பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்திடுகின்ற பல்வேறு துறைகள்

ஆரம்பத்தில், பிளாக்செயின் என்பது பிட்காயின் எனும் நாணய வாய்ப்புகள் பற்றியதாக மட்டுமே இருந்து வந்தது. தொடர்ந்து காலஓட்டத்தில் பிளாக்செயின் அடிப்படையிலான பல்வேறு மறையாக்க நாணயங்களும் சந்தைக்கு வந்துசேர்ந்தன. அவைகளில் ஒருசில வெற்றி வாய்ப்பினை கண்டாலும், வேறு சில மறையாக்க நாணயங்கள் பின்தங்கியிருந்தன. இருப்பினும், வெகுவிரைவில் பிளாக்செயின் தொழில் நுட்பமானது தன்னுடைய உண்மையான திறனைக் கண்டறிந்ததால் .சுகாதாரத் துறை, நிறுவன மென்பொருள் மேம்பாடு, வங்கி, காப்பீடு என்பன போன்ற பல்வேறு கணிக்கமுடியாத துறைகளுக்கும் இந்த சேவையானது பரவி வருகின்றது கிடைத்துள்ள முக்கிய வலைதள புள்ளி விவரங்களின்படி,இந்த பிளாக்செயின் சந்தையானது வருகின்ற 2024 ஆண்டிற்குள் ஏறத்தாழ 20 பில்லியன் அளவிற்கு உயர்ந்துவிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த பிளாக்செயினை பயன்படுத்தி கொள்ளும் பல்வேற் துறைகள் பின்வருமாறு
7.1.வங்கியும் நிதிபரிமாற்ற நடவடிக்கைகளும்: தற்போது அனைத்து வகையான வங்கி நடவடிக்கைகளும் குறிப்பாக பணபரிமாற்ற முறைகள் அனைத்தும் பிளாக் செயின் தொழில்நுட்பத்தைநோக்கியே நகர்ந்துவருகின்றன. பிட்காயின் போன்ற மறையாக்க நாணயங்களை கொண்டு எந்தவொரு புவிசார் அரசியல் கட்டுப்பாடுகளும் குறுக்கீடுகளும் இல்லாமல் நிதி பரிமாற்ற முறைகளை மிகச்சிறப்பாக கட்டுப்படுத்த முடியும். ABRA என்பது பிட்காயின் அடிப்படையிலான பணம் செலுத்துதல் நடவடிக்கைக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்.
7.2.சைபர் பாதுகாப்பு: பிளாக்செயினில், குறியாக்கவியலைப் பயன்படுத்தி தரவுகள் சரிபார்க்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்படுகின்றன. இது கணினியில் உள்ள அனைத்து அங்கீகரிக்கப்படாத மாற்றங்களையும் அபகரித்தல்களையும் கட்டுப்படுத்துகின்றது. இந்த அமைப்பிலிருந்து இடைத்தரகர்களை இது அறவே நீக்கம் செய்துவிடுகின்றது, எனவே இதில் யாரும் அங்கீகரிக்கப்படாத மாற்றங்களைச் செய்ய முடியாது.
7.3.விநியோக சங்கிலி: பிளாக்செயின்தொழில்நுட்பமானது விநியோகச் சங்கிலியுடன் இணைந்து சிறந்த வெளிப்படைத்தன்மை, பொறுப்புக்கூறல் பின்னூட்ட பொறிமுறை ஆகியவற்றை வழங்குவதன் வாயிலாக விநியோகச் சங்கிலியில் புதிய புரட்சியை ஏற்படுத்திவருகின்றது. இந்த பிளாக்செயின் தொழில் நுட்பமான விநியோக சங்கிலியின் நிருவாகத்தைப் பயன்படுத்தி எந்தவொரு உற்பத்தி பொருளையும் முழுமையாகக் கண்காணிக்க முடியும். ,மிகமுக்கியமாக ஒரு பொருள் உற்பத்தியின் அல்லது வழங்குகின்ற ஒருசேவையின் ஒவ்வொரு நிலையையும் ஒவ்வொரு இயக்கத்தையும், ஐஓடி சென்சார்களின் வாயிலாக பிளாக்செயினில் பதிவு செய்யப்பட்டு விநியோக சங்கிலியின் இயக்கம் தொய்வுற்று தடைபெறாமல் இருக்குமாறுஇந்த பிளாக்செயின் அடிப்படையிலான விநியோக சங்கிலி மேலாண்மை அமைப்பின் மூலம் சரிபார்த்து செயல்படுமாறு கண்காணிக்க முடியும். .
7.4.இணையத்தின் வாயிலான நேரடியாக தரவுகளை சேமித்தல்:ஒன்ட்ரைவ், கூகிள் டிரைவ் போன்ற மையப்படுத்தப்பட்ட சேவையகத்தில் தரவுகளை சேமித்திடும் பணியானது குறிப்பிட்ட பகுதி செயல்படாமல் தோல்வியுற்றால் அந்த ஒற்றை புள்ளியில் சேமித்த தரவுகள்அனைத்தும் முழுமையாக பாதிக்கப் படக்கூடிய நிலை ஏற்படும் . ஆனால் இந்த பிளாக்செயின்தொழில்நுட்பத்தில் விநியோகிக்கப்பட்ட தரவுகளின் சேமிப்பு வழிமுறை பின்பற்றபடுவதால் தரவுகளானவை மிகவும் பாதுகாப்பாகபல்வேறு முனைமங்களிலும் சேமிக்கப்பட அனுமதிக்கபடுகின்றன. அதனால் சேமிக்கப்படுகின்ற தரவுகள் எப்போதும் இழப்பு ஏற்படாத சூழல் ஏற்படுகின்றது மேலும் தரவுகள் மறைகுறியாக்கப்பட்டு சேமிக்கபடுகின்றன
7.5.வலைபின்னலும் IoTஎனும்பொருட்களுக்கான இணையமும்: பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி IoT சாதனங்களுக்கான பரவலாக்கப்பட்ட வலை பின்னலை மிகஎளிதாக உருவாக்கிட லாம். அதன்வாயிலாக IoT சாதனங்களைக் கையாளும் பணியை செயல்படுத்தவதற்கான மைய இருப்பிடத்தின் தேவையை அறவே நீக்கிவிடமுடியும்.
7.6.காப்பீடு:உலகளாவிய காப்பீட்டு சந்தையானது நம்பிக்கை நிருவாகத்தின் அடிப்படையாகக் கொண்டதாகும். அவ்வாறான நம்பிக்கையை நிருவகிப்பதற்கான புதியதொரு வழியாக இந்த பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பமானது திகழ்கின்றது. பங்கேற்பாளர்களிடையே பரஸ்பர நம்பிக்கையை இந்த பிளாக்செயின் தொழில் நுட்பமானது உறுதி செய்கின்றது. பிளாக்செயின் அடிப்படையிலான காப்பீட்டு மேலாண்மை அமைப்பிற்கு Aeternity ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்.
7.7.கூட்ட நிதி(crowdfunding) :என்பது புதியதாக துவங்கிடும் நிறுவனங்களும் செயல் திட்டங்களும் வெற்றிகரமாக செயல்படுவதற்கு அடிப்படை தேவையான நிதியை திரட்டிடுவதற்கான ஒரு பிரபலமான வழிமுறையாகும். இந்த பிளாக்செயின் அடிப்படையிலான crowdfunding தளங்களில் நம்பிக்கை, திறன்மிகு ஒப்பந்தங்கள் இணையத்தின் நற்பெயர் அமைப்புகள் ஆகியவற்றின் மூலம் கட்டமைக்கப்படுகின்றது, இந்த சேவைக்காக அதிக கட்டணம் வசூலிக்கும் ஒரு மையநிறுவனத்தின் தேவையை அறவே நீக்குகின்றது. இந்த தொழில் நுட்பத்தின் வாயிலக புதிய செயல்திட்டங்கள் தங்களுடைய டோக்கன்களை வெளியிடலாம் பின்னர் உற்பத்தி பொருட்கள், சேவைகள் அல்லது பணத்திற்காக அவற்றைபரிமாறிக்கொள்ளலாம்.
7.8.பல்லூடகமும் பொழுதுபோக்குநிகழ்ச்சிகளும்: இப்போது மூன்றாம் தரப்பு குறுக்கீடு அதிகமாக இருக்கும் பொழுதுபோக்கு துறையிலும் பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பம் நுழைந்துள்ளது. இந்த துறையில் பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தினை செயல்படுத்தினா ல் இடைத்தரகர்களை இந்த துறையிலிருந்து அறவே அகற்றிவிடுகின்ற சூழல் உருவாகும். இந்த பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பம் ஏற்கனவே செயல்படுத்தத் துவங்கிய பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளில் இணைய இசையும் ஒன்றாகும் எ.கா.; மைசிலியா & உஜோ இசை ஆகியவைகளாகும்
7.9.வீட்டுமனை கட்டுமானத்துறை :பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தினை செயல்படுத்தலினால் கடுமையான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் மற்றொரு முக்கியமான துறையாகும். தற்போதைய ரியல் எஸ்டேட் அமைப்பானது ஏராளமான அளவில் நிலஉரிமை மற்றும் பரிமாற்ற சிக்கல்களை எதிர்கொள்கின்றது. இந்தத் துறையின் பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தை செயல்படுத்தினால் பகிர்வு பேரேடுகளுடன் முழு ரியல் எஸ்டேட் அமைப்பினையும் கட்டுப்படுத்திட முடியும். இதற்கு எடுத்துகாட்டாக இந்தியாவில் முதன்முதலில் ஆந்திர மாநில அரசின் பதிவு துறையானது பிளாக்செயின்தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் முழுமையான நில பதிவு செயல்முறையை நடைமுறைபடுத்த துவங்கிவிட்டது.
7.10.அரசுத்துறைகள்:அரசாங்க அமைப்புகளில் பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி அதிகாரத்துவ தடைகள், சிவப்புநாடா தன்மைகள் ஆகியவற்றை வெகுவாக குறைத்திடமுடியம், மேலும் அரசாங்கத்தின்அனைத்து நடவடிக்கைகளின் செயல்திறனையும் வெளிப்படைத்தன்மையையும் மேம்படுத்தி கொள்ளமுடியும். துபாய் நாட்டு அரசானது ஏற்கனவே இந்த பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தை அனைத்து அரசின் நடவடிக்கைகளுக்கும் செயல்படுத்தத் துவங்கியுள்ளது.
முடிவாக மேலும் இந்த பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பம் செயல்படுத்தவுள்ள பட்டியலில் தேர்தலில் வாக்களிப்பு, ஹெல்த்கேர், முன்கணிப்பு, போக்குவரத்து, எரிசக்தி மேலாண்மை என்பன போன்ற பல்வேறு துறைகளும் வந்து சேர்ந்து கொண்டேயுள்ளன இவையனைத்தும் பிளாக்செயின் மேம்பாட்டு கட்டமைப்புகள் மட்டுமின்றி, பிளாக்செயின் மேலாண்மை மென்பொருள், DApp , டிஜிட்டல் சொத்து மேலாண்மை மென்பொருள் போன்றவை களும் இந்த பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்துடன் இணைந்து செயல்பட தயாராகி வந்து கொண்டுள்ளன. தொடர்ந்து இந்த பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பமானது மேலும் வளர வளர இன்னும் பல்வேறு கருவிகளும் இந்தபிளாக்செயின் தொழில்நுட்ப பயன்பாட்டிற்காக அறிமுகப்படுத்தப் படவுள்ளன. அதற்கான கருவிகள், கட்டமைப்புகள் ஆகிய அனைத்தும் பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பப வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கவரிசையில் தயாராக இருக்கின்றன தற்போது இந்த பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தி னை மேலாண்மை செய்வது என்பது முன்பை விடமிகமிக எளிதானது. பிளாக்செயின் தொழில்நுட்ப த்தின் வாயிலான தீர்வுகளின் வளர்ச்சியும் வரிசைப்படுத்தலும் முன்பை விட தற்போது மிகவும் எளிதாகிவிட்டது. , ஒருசில முக்கிய பிளாக்செயின் மேம்பாட்டு கட்டமைப்புகள், பிளாக்செயின் மேம்பாட்டு திட்டங்கள், மேலாண்மை கருவிகள் போன்றவற்றை பின்வரும் தொடர்களில் விவாதிப்போம்

தொடரும்

GVM என்பதன் துனையுடன் Goஎனும் கணினிமொழியின் பல பதிப்புகளை நிருவகிக்கமுடியும்

GVM என சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் கோ பதிப்பு மேலாளர் (Go Version Manager)என்பது கோஎனும் கணினிமொழி சூழல்களை நிருவகிப்பதற்கான ஒரு திற மூல கருவியாகும். இது கோஎனும் கணினிமொழியின் பல பதிப்புகளை நிறுவுகை செய்வதையும் ஜி.வி.எம் “pkgsets” ஐப் பயன்படுத்தி ஒரு செயல்திட்டத்திற்கு தொகுப்புகள் நிருவகிப்பதையும் ஆதரிக்கின்றது. ,இது Ruby யின் ஒத்தநிலையினரான, RVM போன்ற எந்தவொரு செயல்திட்டத்திற்கும் அல்லது செயல்திட்டக் குழுக்களுக்கும் ஒரு மேம்பாட்டுச் சூழலை உருவாக்க அனுமதிக்கின்றது, மேலும் நெகிழ்வுத்தன்மையை அனுமதிக்கின்ற பதிப்பு சிக்கல்களைத் தடுக்கின்ற வெவ்வேறு கோ பதிப்புகளையும் தொகுப்பு சார்புகளையும் பிரிக்கின்றது. கோ தொகுப்புகளை நிருவகிக்க கோ 1.11 தொகுப்புகள் உட்பட பல விருப்பங்கள்இதில் உள்ளன. எளிமையானதாக-வும் உள்ளுணர்வுடனும் செயல்படும், இந்தஜி.வி.எம் மைநிறுவுகை செய்திடுவதற்காக.:
bash < <(curl -s -S -L https://raw.githubusercontent.com/moovweb/gvm/master/binscripts/gvm-installer)
என்ற கட்டளைவரியின் வாயிலாக பதிவிறக்கம்செய்திடுக. இந்த நிறுவுகை வழிமுறையை பலரும் பின்பற்றி வருகின்ற போதிலும், நாம் அதைச் செய்வதற்கு முன்பு இது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது என சரிபார்ப்பது இன்னும் நல்ல நடைமுறையாகும். இதனுடைய நிறுவுகை குறிமுறைவரிகளானது: 1. சில சார்புகளை சரிபார்க்கின்றது, 2. மறுஅமைவை போலியாக செய்கின்றது , 3. இதற்கு ஷெல் ஸ்கிரிப்ட்களைப் பயன்படுத்தி Go எனும் கணினிமொழியை நிறுவுகை செய்தலையும் GOPATH ஐ நிருவகிப்பதையும் நம்முடைய bashrc, zshrc, profile ஆகியவற்றில் கூடுதல் தகவல்களையும் சேர்த்து கொள்ளமுடியும்
ஜி.வி.எம் உடன் கோ பதிப்புகளை நிறுவுகைசெய்தலும் நிருவகித்தலும்
இந்த ஜி.வி.எம்மை நிறுவுகைசெய்யப்பட்டதும், கோவின் வெவ்வேறு பதிப்புகளை நிறுவுகைசெய்வதற்கும் நிருவகிக்கவும் இதைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கலாம்.
[chris@marvin ]$ gvm listall
$ gvm listall
gvm gos (available)
go1
go1.0.1
go1.0.2
go1.0.3

ஒரு குறிப்பிட்ட கோ பதிப்பை நிறுவுகைசெய்வது gvm install என்றகட்டளைவரியை போன்று எளிதானதாகும், மேற்கண்ட கட்டளைவரிகளில் gvm listall எனும் கட்டளையால் திருப்பியவற்றில் என்பதும் ஒன்றாகும். கோ பதிப்பு 1.12.8 ஐப் பயன்படுத்தும் செயல்திட்டத்தில் பணிபுரியும்போது அதை gvm install go1.12.8 உடன் நிறுவுகை செய்துகொள்ளலாம்:
[chris@marvin]$ gvm install go1.12.8
Installing go1.12.8…
Compiling…
go1.12.8 successfully installed!
இதில் gvm listஐ உள்ளீடு செய்திடுக,Go version 1.12.8 எனும் பதிப்பானது கணினியின் கோ பதிப்புடன் நிறுவப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம்:

அனோன்ஆடி( AnonAddy)

.
anonymous email address என்பதன் சுருக்குபெயரே AnonAddy எனும் இதனுடைய பெயராகும் .இந்த அனோன்ஆடி( AnonAddy) என்பது ஒரு அநாமதேய திறமூல மின்னஞ்சல் பகிர்வு சேவையாகும், இது மின்னஞ்சல் களுக்கான மாற்றுப்பெயர்களை வரம்பற்ற அளவில் கட்டணமில்லாமல் உருவாக்க அனுமதிக்கின்றது.
இதன்உதவியுடன்கோரப்படாத மின்னஞ்சல்கள் பெறுகின்ற மாற்றுப்பெயர்களை செயலிழக்க செய்வதன்மூலம் அல்லது நீக்கம் செய்வதன் மூலம் நம்முடைய உண்மையான மின்னஞ்சல் முகவரியை ஸ்பேமில் இருந்து பாதுகாக்கமுடியும். மேலும் ஒவ்வொரு தளத்திற்கும் வெவ்வேறு மின்னஞ்சல் முகவரிகளைப் பயன்படுத்தி நம்முடைய தரவுகளை விற்பவர்கள் யார் என்பதை அடையாளம் காணமுடியும்
அதுமட்டுமின்றி அபகரிப்பவர்கள் நம்முடைய கணக்குகளை மேற்கோளாக காண்பித்து தரவுகளை நம்மைமீறி அபகரித்திடாமல் தடுப்பதன் மூலம் நம்முடைய அடையாளத்தைப் பாதுகாக்கமுடியும்
மிகமுக்கியமாக இதனுடைய GPG/OpenPGஎனும் குறியாக்கத்தைப் பயன்படுத்தி உள்வரும் அனைத்து மின்னஞ்சல்களையும் மறைகுறியாக்கம் செய்வதன் மூலம் snooping செய்வதை அறவே தடுக்கமுடியும்
அதைவிட நமக்கு மின்னஞ்சல்களை அனுப்பிவைத்திடும் ஒவ்வொரு தளத்திற்கும் நம்முடைய மாற்றப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரியின் விவரங்களை தனித்தனியாக சென்று புதுப்பித்தல் பணிகளை செய்வதற்கு பதிலாக ஒட்டுமொத்தமாக புதியமுகவரியைஅனைத்திலும் நிகழ்நிலை படுத்தி கொள்ளமுடியும்
அதனோடு நம்முடைய உண்மையான மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளிப்படுத்தாமல் பகிரப்பட்ட அனைத்து மின்னஞ்சல்களுக்கும் அநாமதேயமாக பதிலளிக்கமுடியும். இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக
1. முதலில் பயனாளர்பெயரை பதிவு செய்து இந்ததளத்திற்குள்உள்நுழைவுசெய்க நம்முடைய பயனாளர் பெயர் Skஎனில். இப்போது *@Sk.anonaddy.com என்றவாறு நம்முடைய மின்னஞ்சல்முகவரியாகப் பயன்படுத்திகொள்க. இதில் ஒரு மின்னஞ்சல் முகவரிக்கான சரியான உள்ளூர் பகுதியை * எனும் குறியீடு குறிக்கின்றது. நாம் அநாமதேயமாக இருக்க விரும்பினால், நம்முடைய உண்மையான பெயருடன் இணைக்கப்படாத பயனாளர்பெயரைத் தேர்வு செய்து கொள்க.
2. தொடர்ந்து இதனை பயன்படுத்திடும்போது மாற்றுப்பெயர்களை உருவாக்கி கொள்க (அல்லது UUID என்றவாறு மாற்றுப்பெயர்களை உருவாக்கி கொள்க).அடுத்த முறை நாம் ஏதேனும் ஒரு வலைத்தளத்தில் அல்லது செய்திமடலில் உள்நுழைவு செய்வதற்காக பதிவுசெய்திடும்போது, ஒரு புதிய மாற்றுப்பெயரை உருவாக்கி, நம்முடைய உண்மையான மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு பதிலாக அதை உள்ளிடுக.
எடுத்துக்காட்டாக, நாம் vkg.org இல் இருந்தால், அவர்களின் செய்திமடலில் உள்நுழைவு செய்வதற்காக பதிவுசெய்திட விரும்பினால், நாம் vkg @Sk.anonaddy.com என்றவாறு மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடுக. நம்முடைய முகப்புதிரையில் அதன் முதல் மின்னஞ்சலைப் பெற்றவுடன் மாற்றுப்பெயரை தானாகவே உருவாக்கி அநாமதேயமாக மின்னஞ்சல்களுக்கு பதிலளித்திடுக!
3. ஒரு ஸ்பேமர் நம்முடைய மாற்றுப்பெயர்களில் ஏதேனும் ஒன்றைப் பின்பற்றி, கோரப்படாத மின்னஞ்சலை அனுப்பத் துவங்குவதாக கொள்வோம் அந்நிலையில். நம்முடைய முகப்புத்திரையில் ஒரு சுவிட்சின் நிலையைமாற்றியமைத்து, அந்த மாற்றுப்பெயரை செயலிழக்க செய்யலாம். அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய கணினியானது பின்னர் எந்த மின்னஞ்சல்களையும் அறவே நிராகரித்துவிடும், மேலும் அந்த மாற்றுபெயரிலிருந்து நாம் வேறு எதையும் அனுப்பத்தேவையில்லை. அதன்பிறகு அந்த மாற்றுபெயரையும் நீக்கம் செய்துவிடலாம். நம்முடைய கணினியானது எந்தவொரு மின்னஞ்சல் களையும் நிராகரித்து பிழையுடனான பதிலைஅனுப்பிவைத்திடும்.
4. இதனுடைய திறமூல உலாவி விரிவாக்க வசதியைப் பயன்படுத்தி நம்முடைய இணைய உலாவியில் இருந்துகொண்டு நேராக இரண்டேயிரண்டு சொடுக்குகளில் UUID மாற்றுப்பெயர்களை உருவாக்கிகொள்க. இவ்வாறு விரிவாக்கசெயல் ஃபயர்பாக்ஸ் , குரோம் ஆகிய இணையஉலாவிகளில் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக கிடைக்கின்றது. அவைமட்டுமல்லாமல் பிரேவ் , விவால்டி போன்ற பிற குரோமியம் அடிப்படையிலான இணைய உலாவிகளுக்கான விரிவாக்கங்களாகவும் கிடைக்கின்றது.
5.நம்முடைய சொந்த GPG / OpenPGP பொது திறவுகளை கொண்டு வந்து அவற்றை பெறுநருக்கு சேர்த்திடுக. நாம் எளிதாக குறியாக்கத்தை ஆன் அல்லது ஆஃப் ஆக மாற்றலாம். குறியாக்கத்துடன், அனுப்பப்பட்ட அனைத்து செய்திகளும் நம்முடைய பொது திறவுகோளுடன் குறியாக்கம் செய்யப்படும். தொடர்புடைய தனிப்பட்ட திறவுகோளுடன் நாம் மட்டுமே அவற்றை மறைகுறியாக்க முடியும். நாம் ஜிமெயில் அல்லது அவுட்லுக் மின்னஞ்சல் சேவைகளை பயன்படுத்துகின்றோம்எனில் அல்லது வேறு எந்தவொரு மின்னஞ்சல்களை பயன்படுத்திடுகின்றோம் எனில் அதன் உள்வருகை பெட்டியின் snoopingஐயும் தடுக்க விரும்பினால் இது மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைகின்றது.
6. நம்முடைய சொந்த களப்பெயரானது நம்மிடம் இருந்தால், இதில் அதைச் சேர்த்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். நம்முடைய பயனாளர்பெயர் துனைக்களப்பெயர் மாற்றுப்பெயர்களைப் போலவே நாம் இதைப் பயன்படுத்திகொள்ள முடியும் எ.கா. alias@example.com.என்றவாறு நம்முடைய மாற்றுப்பெயர்களை நாம் நிருவகிக்கலாம் மேலும் ஸ்பேமைப் பெறத் தொடங்கும் எதனையும் செயலிழக்கசெய்யலாம் / நீக்கம் செய்யலாம்!
7.தொடர்ந்து UUID மாற்றுப்பெயர்களை உருவாக்குக நம்முடைய மாற்றுப்பெயர்கள் அனைத்தும் நம்முடைய பயனாளர்பெயராகக் கொண்டிருக்கின்றன என்பதை நாம் விரும்பவில்லை எனில், நம்முடைய முதன்மைதிரையிலிருந்து தனித்துவமான மாற்றுப்பெயர்களை உருவாக்கலாம். உருவாக்கப்பட்ட மாற்றுப் பெயர்கள் 94960540-f914-42e0-9c50-6faa7a385384@anonaddy.me என்பதுபோன்று இருக்கும். மாற்றுப்பெயரின் உரிமையை நம்முடன் இணைப்பதை இது தடுக்கின்றது.
8.மாற்றுப்பெயரை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பெறுநர்களுக்கு அனுப்பிட விரும்பினால், நம்முடைய முதன்மைத்திரையிலிருந்து பல்வேறு பெறுநர்களை எளிதாக சேர்க்கலாம். மாற்றுப்பெயரை +2.3.4@user.anonaddy.com என்றவாறு செய்வதன் மூலம் உருவாக்கப்படுவதால், நாம் மாற்றுப்பெயருடன் பல்வேறு பெறுநர்களையும் சேர்க்கலாம், இங்கு 2,3 4 ஆகியவை நம்முடைய கணக்கில் இருக்கும் பெறுநர்களுக்கான திறவுகோள்களாக இருக்கின்றன.
9.நம்முடைய கணக்கில் கூடுதல் பயனாளர்பெயர்களைச் சேர்க்கலாம் நாம் பதிவுசெய்ததைப் போலவே அவற்றைப் பயன்படுத்திகொள்ளலாம். எனவே நாம்skவாக பதிவுசெய்திருந்தால், vkgஐ கூடுதல் பயனாளர் பெயராகச் சேர்த்துகொள்ளலாம், பின்னர் anyalias@vkg.anonaddy.com ஐப் பயன்படுத்தலாம். நம்முடைய மாற்றுப்பெயர்களைப் பிரிக்க இதனை பயன்படுத்திகொள்ளலாம். தனிப்பட்ட மின்னஞ்சல்கள் போன்றவற்றுக்கு வேறுபட்ட மின்னஞ்சல்களுக்கான பயனாளர்பெயர்களை வைத்திடலாம்.
10 இந்த ஆனான்ஆடியில் API ஐப் பயன்படுத்தி நம்முடைய மாற்றுப்பெயர்கள், பெறுநர்கள், களங்கள் கூடுதல் பயனாளர்பெயர்கள் ஆகியவற்றை நிருவகிக்கமுடியும். அவ்வாறானAPI ஐப் பயன்படுத்த முதலில் நம்முடைய கணக்கு அமைப்புகளில் API அணுகல் டோக்கனை உருவாக்க வேண்டும். என்பனபோன்ற விவரங்களை மனதில் கொண்டு செயல்படுக மேலும் விவரங்களுக்கு https://anonaddy.com// எனும் இணைய முகவரிக்கு செல்க

நிழல்ஒவியம் வரைதல் (shadow draw) எனும் கட்டற்றபயன்பாடு ஒரு அறிமுகம்

ஒரு ஓவியத்தை எவ்வாறு வரைவது என அறியாத தெரியாத துவக்க நிலையாளர்களும் நிழல்ஓவியம் வரைதல்(shadow draw) எனும் பயன்பாட்டின் வாயிலாக மிகத்திறனுடன் ஓவியம் வரைய கற்றுக் கொள்ள முடியும் அதாவது புதியவர்கள் எவ்வாறு புதியதாக ஒருஓவியத்தை வரைய வேண்டும் என படிப்படியாக ஓவியம் வரைவதற்கான அனைத்து தொழில்நுட்பங்களுடனும் இது கற்றுதருகின்றது அவ்வாறு ஒரு ஓவியத்தை வரைவதற்காக வேடிக்கையான ஒருசிலஎளிய வழியைக் கண்டறிய இந்த நிழல்ஓவியம் வரைதல்எனும் பயன்பாடானது பேருதவியாக விளங்குகின்றது
நம்முடைய ஐபாட் , ஆப்பிள் பென்சில் ஆகியவற்றின் வாயிலாக நாம் ஓவியம் வரைதலை கற்றுகொள்ள தயாராக இருந்தால் இந்த நிழல்ஓவியம்வரைதல் எனும் பயன்பாடானது மிகவும் சிறப்பாக உதவுகின்றது.
. உண்மையில் ஒரு ஓவியத்தை எவ்வாறு வரைய வேண்டும் என்பதை அறிய எளிதான திறனுள்ள பல்வேறு வழிமுறைகளை இதுகொண்டுள்ளது நிழலாடுவதன் மூலம் புதிய ஓவிய கலைஞர் ஒருவர் ஓவியங்களை எவ்வாறு வரையலாம் என்பதைக் கற்பிக்கும் நல்லதொரு பயன்பாடாக இது விளங்குகின்றது. இது மிகவும் எளிமையானது ஆனால் பயனுள்ளது. எப்படி வரைய வேண்டும் என்பதை அறிய விரும்புவோருக்கு இது சரியான பயன்பாடாகும் ஒவ்வொரு நாளும்பல்வேறு புதியபுதிய வழிகளில் ஒவியம் வரைய இது மிகஎளியவழிமகாட்டியாகவிளங்குகின்றது
. இதன் வாயிலாக நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கையுடன் ஒன்றிணைந்து எளிதான ஒரு ஓவியத்தை வரையகற்றுகொள்ள முடியும் உண்மையில் ஓவியஆசிரியர் ஒருவர் நம்முடைய கையை பிடித்து புதியதாக ஒருஓவியத்தை எவ்வாறு வரைவது என வழிகாட்டக்கூடிய பயன்பாடாக இதுவிளங்குகின்றது ஒரு ஓவியக்கலையை கற்றுகொள்வது என்பது அதற்கான சிறப்பு வகுப்பில் மட்டுமே பெறக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாகும் .அவ்வாறான நிகழ்வினை நம்முடைய ஐபாடில் இந்த நிழல் ஓவிய ம் வரைதல் எனும் பயன்பாட்டினை நாம் செயல்படுத்தியவுடன் கிடைக்கச்செய்கின்றது அதாவது இது நாம் ஓவியம் வரைவதற்காக நம்முடைய கையை மாயமாக பிடித்து வழிநடத்தி சென்று புதிய ஒரு ஓவியத்தை வரையகற்று கொடுக்கின்றது இவ்வாறு ஓவியம் வரைய நாம் கற்றுகொள்ளும்போது நாம் வரையும் புதிய ஓவியத்தில் ஏதேனும் தவறான கோடுகளை வரைந்துவிட்டால் ஒருபோதும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை, ஏனென்றால் ஒவ்வொரு அடியிலும் இது நம்முடன் இருந்து திருத்தி சரியாக ஒரு ஓவியத்தை எவ்வாறு வரைவது என கற்றுகொடுக்கின்றது
நேரடியாக ஓவியகல்லூரி வகுப்புகளுக்கு செல்லும் நேரத்தையும் இடத்தையும் சேமித்திட இது உதவுகின்றது
இந்த நிழல் ஓவியம்வரைதல் எனும் பயன்பாடானது ஒரு ஐபாட், ஆப்பிள் பென்சில் ஆகியவற்றை விட அதிக இடத்தை எடுத்துக்கொள்ளாது. இந்த பயன்பாட்டினை செயல்படுத்ததுவங்கியவுடன் விசைப்பலகையில் ஒருசில பொத்தான்களை அழுத்துவதன் வாயிலாக நாம் ஓவியம் வரையும் பணியை உடனடியாக துவங்கலாம். ஒவியம் வரைவதற்காக நாம் எந்தவொரு ஓவியகலைப் பொருட்களையும் சேகரிக்கத் தேவையில்லை என்பதால் நம்முடைய நேரத்தைச் சேமித்திடலாம் படுக்கையில் ஒரு போர்வையின் கீழ் படுத்து கொண்டு அல்லது பயணத்தின்போது என்றவாறு நாம் எந்தவொரு இடத்திலிருந்தும்ஒரு சில நிமிடங்களுக்குள் இதன்துனையுடன் ஓவியம் வரைவதற்கு கற்று கொள்ளத்துவங்கிடலாம் .எந்தவொரு சூழலிலும் நாம் ஒரு ஓவியத்தை எவ்வளவு சிறப்பாக வரையமுடியும் என்பதை இந்த பயன்பாடு நடைமுறையில் செயல்படுத்தி கற்றுகொள்ள உதவுகின்றது
தொடர்ந்து ஒரு வருடத்திற்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஓவியக்கலையின் நுனுக்கங்களை இதன் வாயிலாக கற்றுகொள்ள முடியும் அதாவது இந்த நிழல்ஓவியம்வரைதல் எனும் பயன்பாட்டின் மூலம், இதிலுள்ள 400 க்கும் மேற்பட்ட ஓவியம் வரைவதற்கான பாடங்களின் துனையுடன் ஓவியம் வரையும் கலையை கற்று தெளிவுபெறலாம்ஆப் ஸ்டோரில் நிழல்ஓவியம் வரைதலை கட்டணமில்லாமல் பயன்படுத்தி கொள்ளமுயற்சித்திடுக. இந்த நிழல்ஓவியம்வரைதல் எனும் பயன்பாட்டினை கட்டணத்துடன் கூட பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்மேலும் விவரங்களுக்குhttps://www.shadowdrawapp.com/ எனும் இணைய முகவரிக்கு செல்க

gretl எனும்கட்டற்ற கட்டணமற்ற பயன்பாடு ஒரு அறிமுகம்

குனு ,பின்னடைவு , பொருளாதார அளவியல், நேரத் தொடர், நூலகம் (Gnu, Regression, Econometrics ,Time-series ,Library)ஆகிய சொற்களின்முதலெழுத்துகளால் உருவாக்கப்பட்ட பெயரே gretl எனும் இந்த பயன்பாட்டின் பெயராகும் இந்த gretl என்பது பொருளாதார புள்ளியியல் தரவுகளை ஆய்வுசெய்வதற்காக உதவுகின்ற அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படுகின்ற GNU GPL எனும் பொதுஅனுமதியின் அடிப்படையில் வெளியிடப்பட்டதொரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற பயன்பாடாகும் இதனை கொண்டு least squares,அதிகபட்ச வாய்ப்பு, GMM; ஒற்றை சமன்பாடு ஆகிய புள்ளியியலின் பல்வேறு வகைகளில் முன்கணிப்பு செய்திடமுடியும். மிகமுக்கியமாக இதன் உதவியுடன் தரவுகளை ARIMA, GARCH VARs , VECMs போன்ற காலமுறை வரைமுறைகளில் ஆய்வு செய்திடமுடியும் அதைவிட இது logit, probit, tobit, sample selection, interval regression போன்ற வரையறுக்கப்பட்ட சார்பு மாறிகளை ஆதரிக்கன்றது அதனோடு LaTeX கோப்புகள், tabular அல்லது equation வடிவமைப்பில் இதனுடைய வெளியீடு கிடைக்கின்றது அதுமட்டுமின்றி இதனுடைய Gnuplot எனும் திறனுடைய வரைபடத்தை கொண்டு வரைகலைபயனாளர் இடைமுகப்பாக பயன்படுத்திகொள்ளமுடியும் .மேலும் இதனுடைய வெளியீட்டு தரவுகளை NU R, GNU Octave, Python, Julia, Ox , Stata ஆகியவற்றுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு இது கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது மிக முக்கியமாக இது LIBSVM என்பதன் வாயிலாக இயந்திர கற்றலைகூட ஆதரிக்கின்றது கூடுதலாக இது XML , C S V, Excel, Gnumeric ,Stata .dta ,SPSS .sav ஆகிய பல்வேறு தரவு வடிவமைப்புகளை ஆதரிக்கின்றது . என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க மேலும்விவரங்களுக்கும்பயன்படுத்திகொள்ளவும் http://gretl.sourceforge.net/ எனும் இணைய முகவரிக்கு செல்க

Previous Older Entries