நம்முடைய வாட்ச்அப் தரவுகளை எவ்வாறு பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வது

கடந்த மே25,2018 இல் ஐரோப்பிய நாடுகளின் ஒன்றியத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பொது தரவுகளின் பாதுகாப்பு வழிமுறைகளின்(General Data Protection Regulation(GDPR)) அடிப்படையில் இந்த பயன்பாடானது பயனாளிகள் தங்களுடைய தரவுகளை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளஅனுமதிக்கின்றது ஃபேஸ் புக் ,இன்ஸ்டாகிராம் ஆகியவை ஏற்கனவே பயனாளிகள் தங்களுடைய தரவுகளை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள அனுமதித்துவிட்டன ஆயினும் ஒளிவுமறைவற்ற தரவுகளை பகிர்ந்து கொள்ளும் கொள்கைகேற்ப தற்போது வாட்ச்அப்பும் பயனாளிகள் தங்களுடைய தரவுகளை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளஅனுமதிக்கின்றது வாட்ச்அப்பானது தற்போது இந்த வசதியை அறிமுகநிலை அடிப்படையில்வெளியிட்டுள்ளது என்ற தகவலை மனதில் கொள்க இதனை செயல்படுத்திடுவதற்காக முதலில் இந்த வாட்ச் பயன்பாட்டினை திறந்து கொள்க பின்னர் அதில் Settings என்ற பகுதிக்கு செல்க அதில் Account எனும் தாவியின் திரையை தோன்ற செய்திடுக உடன் விரியும் திரையில் Request account info எனும்வாய்ப்பு இருப்பதை காணலாம் அதனை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து Request account info எனும் திரைக்கு செல்கபிறகு Request reportஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன் நாம் பார்வையிட்ட நாள் வாரியான அறிக்கை திரையில் விரியும் அதனை நம்முடைய கைபேசியில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க பின்னர் தேவையில்லைஎனில் அதனை நீக்கம்செய்து கொள்ளமுடியும் அதனால் நம்முடைய Account தரவுகள் நீக்கம்செய்யப்படமாட்டாது என்ற மிகமுக்கியமான தகவலையும் மனதில் கொள்க

ஆய்வாளர்களுக்கு உதவ காத்திருக்கும் Unpaywallஎனும் கட்டற்ற இணையதள பயன்பாடு

கல்லூரிகளிலும் பல்கலைகழகங்களிலும் பயிலும் இளநிலை(M phil), முதுநிலை(Phd) ஆய்வுமாணவர்கள் அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆகியோர் தங்களுடைய ஆய்வுகளுக்குத் தேவையான ஆவணங்களை தேடிகண்டுபிடித்து மேற்கோள் செய்வதே மிகப்பெரிய சிக்கலானதும் கடினமானதுமான பணியாகும் அதிலும் இவை பதிப்புரிமை எனும் கட்டுபாடுகளுடனானவை என்பதால் இந்த சிக்கல் மிகவும் கூடுதலாகி இந்த ஆவணங்களை ஆய்வாளர்கள் அனுகிடும் செயலை மிகக்கடினமாக ஆக்கிவிடுகின்றன அதனால் துவக்கநிலை ஆராய்ச்சியாளர்கள் இவ்வாறான ஆராய்ச்சி நமக்குத்தேவையா என பாதியிலேயே விட்டுவிட்டுசெல்லும் நிலைக்கு ஆளாகின்றனர் அவ்வாறான இடர்பாடுகளுக்கிடையே தங்களுடைய ஆராய்ச்சியை தொடர விரும்புவோர்களுக்கு உதவத் தயாராக இருப்பதுதான்Unpaywallஎனும் இணையதள பயன்பாடாகும் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு அதிலும் அறிவியில் ஆராய்ச்சியாளர்-களுக்கு உதவிடும் பொருட்டு உலகமுழுவதும் வெளியிடப்படுகின்ற 50,000 இற்கும் மேற்பட்ட ஆய்விதழ்கள் எளிதாக அனுகும் பொருட்டு இங்கு தொகுக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் உலக முழுவதும் உள்ள அரசுகள், பல்கலைகழக்கங்கள், ஆய்வுநிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் அனுமதிபெற்று இந்த இதழ்களை ஆய்வாளர்களுக்கு கிடைக்குமாறு செய்யப்பட்டுள்ளன மேலும் பல்வேறு ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளும் Green,Gold, Bronze, OA என்றவாறு வகைப்படுத்தபட்டு தொகுக்கப்பட்டுள்ளன நம்முடைய கணினி அல்லது மடிக்கணினியிலுள்ள ஃபயர் ஃபாக்ஸ் எனும் இணையஉலாவியின் நீட்சியாக இந்த Unpaywall எனும் பயன்பாட்டினை அமைத்து கொண்டு நமக்குத்தேவையான ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை தேடிபிடித்து பயன்பெறமுடியும் மிகமுக்கியமாக இந்த Unpaywallஆனது மிகவிரைவாக செயல்படக்கூடியது கட்டணமற்றது சட்டப்படியாக அனைவரும் அனுவதற்கானது கட்டற்றதாக விளங்குகின்றது இன்றே வருக! https://unpaywall.org/products/extension/எனும் இணைய முகவரிக்கு இதனை நம்முடைய ஃபயர் ஃபாக்ஸ் எனும் இணையஉலாவியின் நீட்சியாக இந்த Unpaywall எனும் பயன்பாட்டினை அமைத்து நம்முடைய ஆய்வினை சுணக்கமின்றி தொடருமாறு பயன்படுத்தி கொள்க.

Bash arraysஒரு அறிமுகம்

மென்பொருள் பொறியாளர்கள் அனைவரும் தங்களுடைய நிரல்தொடர் எழுதும் நடவடிக்கைகளில் கட்டளைவரிகளை வழக்கமாக பயன்படுத்துகின்றனர் என்றாலும் அவ்வாறான கட்டளைவரிகளை தெளிவற்ற , கேள்விக்குரிய தொடரில் ஒதுக்கி தெளிவானதாக ஆக்குவதற்காக arraysஎன்பது மிகமுக்கிய பங்காற்றுகின்றது அதிலும் Bash arraysஎன்பது மிக சக்திவாய்ந்ததாக விளங்குகின்றது
ஒரு நிறுவனத்தில் பணிபுரியும்மென்பொருள் பொறியாளர்கள் தம்முடைய நிறுவனத்தின் உள்ளக தரவுகளை போதுமானஅளவு நிருவகிப்பதற்கான முதல் படிமுறையாக இதனை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை நன்கு மதிப்பிடுவதற்கு ஒரு அளவுரு சுழற்சி செய்ய வேண்டும். இந்த செயலை எளிமையாக்கிடும் பொருட்டு, நாம் ஒரு தொகுக்கப்பட்ட C ++ கறுப்புப் பெட்டியை இதற்காக கையாளுவோம் அங்கு நாம் மாற்றக்கூடிய ஒரே அளவுரு தரவு செயலாக்கத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்டதே pipeline –threads 4. என்பதாகும் இந்த threadsஇன்அளவுரு கட்டளை வரி பின்வருமாறு
allThreads=(1248163264128)
இதனைதொடர்ந்து arraysஇல் கன்னி, சுட்டி ஆகியவைசேர்ந்த கட்டளைவரிகள் பின்வருமாறு
foriin${!allThreads[@]};do
./pipeline–threads${allThreads[$i]}
done
பிறகு இந்த arraysஐ வெளியீடுசெய்திடவேண்டும் மேலும் இது இயல்புநிலையில் பயனுள்ளதாக அமைந்திடவேண்டும் இவையனைத்தும் ஒருங்கிணைந்த குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு
allThreads=(1248163264128)
allRuntimes=()
fortin${allThreads[@]};do
runtime=$(./pipeline–threads$t)
allRuntimes+=($runtime)
done

நாம் சிறுசிறு குறிமுறைவரிதொகுப்புகளை கைவசம் கொண்டிருப்போம் நம்மில்ஒருசிலர் அவைகளை பூட்டிவைத்திருப்பார்கள் அதற்கான எச்சரிக்கை கட்டளைவரிகள் பின்வருமாறு
# List of logs and who should be notified of issues
logPaths=(“api.log””auth.log””jenkins.log””data.log”)
logEmails=(“jay@email””emma@email””jon@email””sophia@email”)
# Look for signs of trouble in each log
foriin${!logPaths[@]};
do
log=${logPaths[$i]}
stakeholder=${logEmails[$i]}
numErrors=$(tail-n100″$log”|grep”ERROR”|wc-l)
# Warn stakeholders if recently saw > 5 errors
if[[“$numErrors”-gt5]];
then
emailRecipient=”$stakeholder”
emailSubject=”WARNING:${log}showing unusual levels of errors”
emailBody=”${numErrors}errors found in log${log}”
echo”$emailBody”|mailx-s”$emailSubject””$emailRecipient”
fi
done

இந்நிலையில் நாம் தான்ஏற்கனவே இதே செயலிற்காக பைத்தான் எனும் கணினிமொழியை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கும்போது இந்த Bash தேவையா என நம்மனவருடைய மனதிலும் கேள்வி எழும் நிற்க
பொதுவாக நாம் அளவுரு வட்டத்தை செயல்படுத்த பைதானை பயன்படுத்தி கொள்ளவேண்டும்என விரும்புவோம் , ஆயினும் பின்வருமாறான குறிமுறைவரிகளால் பைத்தானிற்கு பதிலாக Bash arrays பயன்படுத்திகொள்வது சிறப்பானதாக இருக்கும்
import subprocess
all_threads =[1,2,4,8,16,32,64,128]
all_runtimes =[]
# Launch pipeline on each number of threads
fortinall_threads:
cmd =’./pipeline –threads {}’.format(t)
# Use the subprocess module to fetch the return output
p = subprocess.Popen(cmd,stdout=subprocess.PIPE,shell=True)
output = p.communicate()[0]
all_runtimes.append(output)
இந்த எடுத்துக்காட்டில்குறிமுறைவரிகளின் கட்டளை வரியை சுற்றி வரதேவையில்லை என்பதால், நேரடியாக Bash arrays பயன்படுத்துவது சிறந்ததாக வுள்ளது.

கொள்கலணில்(container) இமேஜினை உருவாக்கி சேமிப்பதற்காகDockerகோப்பிற்கு பதிலாகBuildah வை பயன்படுத்தி கொள்க

Buildahஎன்பது நமக்கு பிடித்த கருவிகளை பயன்படுத்தி மெலிதான, திறமையான கொள்கலன் இமேஜினை உருவாக்க உதவிடும் ஒரு நெகிழ்வான, ஸ்கிரிப்ட் வழியில் நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளதயாராக இருக்கின்றஒரு கருவியாகும்.மேலும் இந்தBuildahஎன்பது Docker- Kubernetes ஆகியவற்றுடன் ஒத்தியங்கிடும் திறன்கொண்ட கட்டற்ற கொள்கலன்-களுக்கான ஒரு கட்டளை-வரி கருவியாகவும் விளங்குகின்றது இதனை Docker daemon -இனுடைய docker build கட்டளைவரிக்கு பதிலாக செயல்படுத்தி கொள்ளமுடியும் மேலும் Dockerகோப்பு,docker build ஆகியவற்றில் உடனடியாக நாம் Buildah என்ற கருவியை கொண்டு நம்முடைய பணியை உடனடியாக துவங்கி தொடர்ந்து செயல்படமுடியும் இந்த கருவியில் நம்முடைய வழக்கமான முதல் நிரல்தொடர் குறிமுறைவரிகளான GNU Hello என்பதை எவ்வாறு இதில் எழுதுவதுஎன இப்போது காண்போம்
#!/usr/bin/env bash
set-oerrexit
# Create a container
container=$(buildah from fedora:28)
# Labels are part of the “buildah config” command
buildah config–labelmaintainer=”kuppan “$container
# Grab the source code outside of the container
curl-sSLhttp://ftpmirror.gnu.org/hello/hello-2.10.tar.gz-ohello-2.10.tar.gz
buildah copy$containerhello-2.10.tar.gz/tmp/hello-2.10.tar.gz
buildah run$containerdnfinstall-ytargzipgccmake
Buildah run$containerdnf clean all
buildah run$containertarxvzf/tmp/hello-2.10.tar.gz-C/opt
# Workingdir is also a “buildah config” command
buildah config–workingdir/opt/hello-2.10$container
buildah run$container./configure
buildah run$containermake
buildah run$containermakeinstall
buildah run$containerhello-v
# Entrypoint, too, is a “buildah config” command
buildah config–entrypoint/usr/local/bin/hello$container
# Finally saves the running container to an image
buildah commit–formatdocker$containerhello:latest
இதில் Buildah commandcontainer = $ (buildah from fedora:28), எனும் கட்டளை வரியானது Fedora: 28 எனும் இமேஜிலிருந்து இயங்கும் கொள்கலனை உருவாக்குகிறது, அதன்பின்னர் பயன்பாட்டிற்கான கொள்கலன் பெயரை (கட்டளையின் வெளியீடு) மாறிலியாக சேமிக்கிறது. அதனைதொடர்ந்து இந்த Buildah கட்டளையின்மிகுதிபகுதிகள் அனைத்தும் கொள்கலனில் என்ன செயல்படுகின்றன என்பதைக் கூறுவதற்காக$containerஎனும் மாறிலியை பயன்படுத்தி கொள்கின்றன. அதுமட்டுமல்லாது இதிலுள்ள பெரும்பாலான buildah கட்டளைகள் படிப்பவர்கள் சுயமாக அறிந்து கொள்ளுமாறு விளக்கமளிப்பவையாகும் உதாரணமாக : buildah copyஎனும் கட்டளையானது கொள்கலனிற்குள் ஒரு கோப்பினை நகர்த்துகின்றது buildah run, எனும் கட்டளையானது கொள்கலனிற்குள் ஒரு கட்டளையை செயல்படுத்துகின்றது. இவற்றைDockerகோப்பிற்கு பொருந்தக்கூடிய வகையில் செயல்படுத்துவது மிகஎளிதாகும். இறுதியாகவுள்ள buildah commit எனும்கட்டளையானது, இந்த கொள்கலனானது கணினியின் நினைவக வட்டில் ஒரு இமேஜினைஉருவாக்கிடுமாறு கட்டளையிடுகின்றது இவ்வாறு கணினியின் நினைவக வட்டில் ஒரு இமேஜினை உருவாக்கி சேமித்திடுவதற்காக buildah commit எனும்கட்டளை மிகச்சிறந்ததாகும்

MySQL ஆவணசேமிப்பகம் ஒருஅறிமுகம்

MySQL ஆவணசேமிப்பகமானது ஒரு அடிப்படை ஸ்கீமாவை உருவாக்காமல், தரவை சாதாரணமாக்குகிறது அல்லது தரவுத்தளத்தில் பயன்படுத்த வேண்டிய மற்ற பணிகளை செயற்படுத்திடாமல் தரவுகளை சேமிக்க உதவுகிறது.
மேலும் MySQLஆனது ஒரு NoSQL JSON ஆவணசேமிப்பகமாக செயல்படுத்திகொள்ள முடியும், எனவே நிரல்தொடராளர்கள் ஸ்கீமாக்களை உருவாக்காமல் தரவுகளை சேமிக்க முடியும் அல்லது தங்களுடைய குறிமுறைவரிகளை தொடங்குவதற்கு முன்பு அவற்றின் தரவைப் போல் ஒரு குறிப்பாக கூட அதுஇருக்குமாறு செய்யலாம்.
MySQL பதிப்பு 5.7 , MySQL 8.0 ஆகியவற்றில் இருந்து, நிரல்தொடராளர்கள் JSON ஆவணங்களை ஒரு அட்டவணையின் ஒரு நெடுவரிசையாக சேமிக்க முடியும்என்ற நிலை இருந்துவந்தது. ஆயினும் புதிய XDAPAPI ஐ அதனுடன் சேர்ப்பதன் மூலம், உங்கள் குறியீட்டில் கட்டமைக்கப்பட்ட வினவல் மொழியின் மோசமான சரங்களை உட்படுத்துவதை தடுத்து அவற்றை நவீன நிரலாக்க வடிவமைப்புகளை ஆதரிக்கும் ஏபிஐ அழைப்புகளுக்கு மாறிகொள்ளமுடியும்.
ஒரு சில நிரல்தொடராளர்கள் மட்டும் கட்டமைக்கப்பட்ட வினவல் மொழி (SQL), தொடர்புடைய கோட்பாடு, தொகுப்புகள் அல்லது தொடர்புடைய பிற தரவுத்தளங்களின் அடிப்படை ஆகியவற்றில் ஏதேனுமொரு முறையான பயிற்சியை கொண்டுள்ளனர். ஆனால் அவர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான, நம்பகமான தரவுதளசேமிப்பகம் தேவையாகும்.கிடைக்கும் தரவுத்தள நிர்வாகிகளிலும் ஒரு பற்றாக்குறை உள்ளன, மேலும் செயல்களை விரைவில் மிகவும் தளர்வான நிலையில் பெற முடியும் என்றவாறு தற்போதைய நிலைஉள்ளது.
MySQL ஆவண சேமிப்பகமானது நிரலாளர்களை ஒரு அடிப்படை ஸ்கீமாவை உருவாக்காமல், தரவை சாதாரணமாக்குகிறது அல்லது தரவுத்தளத்தில் பயன்படுத்த வேண்டிய மற்ற பணிகளை செயற்படுத்திடாமல் தரவுகளை சேமிக்க அனுமதிக்கின்றது. இதனைஒரு எடுத்துகாட்டுடன் காண்போம்
$ mysqlsh dstokes:password@localhost/demo
JS>db.createCollection(“example”)
JS>db.example.add(
{
Name:”kuppan”,
State:”Tamilnadu”,
foo:”bar”
}
)
JS>
இதில்demoஎனும் ஸ்கீமாவானது சேவையாளருடன் இணைக்கப்படடுள்ளது
இதில் example எனும் பெயரில் ஒரு தொகுப்பு உருவாக்கப்பட்டு அதில் ஒரு அட்டவணையை வரையறுத்திடாமல் அல்லது SQLஐ பயன்படுத்திடாமல்ஒரு ஆவணம் சேர்க்கப்படுகின்றது இந்தத் தரவை நம்முடைய விருப்பப்படி பயன்படுத்திகொள்ளலாம் அல்லது துஷ்பிரயோகம் செய்துகொள்ளலாம். இது ஒரு பொருள் சார்பு மேப்பர் அன்று, ஏனெனில் SQL க்கு குறிமுறைவரிகளுக்கு மேப்பர் இல்லை என்பதால், இது speaks”எனும்புதிய நெறிமுறை சேவையக அடுக்கில் உள்ளது . இது Node.jsஐ ஆதரிக்கின்றது
varmysqlx=require(‘@mysql/xdevapi’);
mysqlx.getSession({ //Auth to server
host:’localhost’,
port:’33060′,
dbUser:’root’,
dbPassword:’password’
}).then(function(session){ // use world_x.country.info
varschema=session.getSchema(‘world_x’);
varcollection=schema.getCollection(‘countryinfo’);
collection // Get row for ‘CAN’
.find(“$._id == ‘CAN'”)
.limit(1)
.execute(doc=>console.log(doc))
.then(()=>console.log(“\n\nAll done”));
session.close();
})

இயந்திரகற்றலின் (machine learning) செயற்கை நுண்ணறிவிற்கான (Artificial Inteligent)கட்டற்ற கருவிகள்

இயந்திரகற்றலில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பங்களை நம்மை அடுத்த படி நிலைக்கு கொண்டுசெல்லவிருக்கின்றன. செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பங்கள் விரைவில் நம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு பரிமானத்தையும் மாற்றியமைக்கவிருக்கின்றன. நம்முடைய தகவல் தொடர்பிற்கு நாம் பயன்படுத்துகின்ற வழிமுறைகளுக்கு நாம் எவ்வாறு தொடர்புபடுகிறோம் என்பதிலிருந்து, நாம் அதற்கு முழுமையாகவே அடிமையாகி ஆகிவிட்டோம். என்பதே நிதர்சனமானஉண்மை நிலவரமாகும் சரி பரவாயில்லை
இவ்வாறான இயந்திரகற்றலில் நம்மை அடுத்த படி நிலைக்கு கொண்டுசெல்லவிருக்கின்ற கட்டற்றசெயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பங்களின் கருவிகள்பின்வருமாறு.
1. TensorFlow என்பது கட்டற்ற கருவியாக 2015இல் வெளியிடபட்டது இது கூகுளின் ஆய்விற்கு ஆதரவாக இருப்பதற்காக உருவாக்கபட்டது தற்போது இதனை Dropbox, eBay, Intel, Twitter, and Uber ஆகிய நிறுவனங்கள் கூட தங்களுடைய ஆய்விற்கு பயன்படுத்தி கொள்கி்ன்றன. பைத்தான், சி++,ஹேஸ்கல்,ஜாவா,கோ,ரஸ்ட் ஆகிய கணினிமொழிகள் மட்டுமல்லாது கடைசியாக ஜாவாஸ்கிரிப்டும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ள தயாராக இருக்கின்றன இது இயந்திர கற்றலிற்காக மிகவும் நன்கு பராமரிக்கப்படுவதும் விரிவாக பயன்படுத்தப்படும் கட்டமைப்புகளுள் ஒன்றாகும்.இதனை கற்பது எளிது இதுபல்வேறு தளங்களிலும் பயன்படுத்திகொள்ளப்படுகின்றது இது flowgraphs களைப் பயன்படுத்தி நரம்பியல் வலைபின்னல்கள் ( பிற கணக்கீட்டு மாதிரிகள்) கட்டமைப்பை உருவாக்க அனுமதிக்கிறது இதனுடைய இணைய முகவரி https://www.tensorflow.org/ ஆகும்

2. Keras இது ஆழ்ந்த கற்றல் உருவாக்குவதை எளிமையாக்குவதற்காக ஒரு கட்டற்ற மென்பொருள் நூலகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இது பைத்தான் மொழியில் உருவாக்கப்பட்டு பயனாளரின் இனிய நண்பனாக மட்டுறுத்தனராக விரிவாக்கமாக அறியபடுகின்றது . தேவைப்பட்டால் மாற்றியமைக்கக்கூடிய , மறுபயன்பாட்டு வலைபின்னல்களை ஆதரிப்பதற்கும், மத்திய செயலாக்க அலகுகள் (CPU ) , வரைகலை செயலாக்க அலகுகள்( GPU) ஆகியவற்றில் உகந்ததாக இயங்குவதற்கும். எளிதான விரைவான முன்மாதிரியை இந்த கேராஸ்எனும் இயந்திர கற்றல் நூலகமானது அனுமதிக்கின்றது இதனுடைய இணைய முகவரி https://keras.io/ ஆகும்
3. Caffe மாற்றியமைத்தல் கட்டமைத்தல் விரைவான வசதிகள் உட்பொதிதலுக்காக Convolutional Architecture for Fast Feature Embedding ஆகிய சொற்களின் முதலெழுத்துகளை கொண்டு இதற்கு பெயரிடபட்டது இது வெளிப்பாட்டுத்தன்மை, விரைவுதன்மை, மாதிரியமைவு ஆகியவற்றில் அதிக கவனம் செலுத்துகின்ற வொரு ஒரு இயந்திர கற்றலின் வரைச்சட்டமாகும் இந்த கட்டற்ற கருவியானது சி++ இல் உருவாக்கப்பட்டு பைதான் இடைமுகத்துடன் செயல்படுமாறு அமைந்துள்ளது. இதனுடைய புதுமைத்தன்மை, விரிவான குறியீடு, செயல்திறன் மேம்படுத்துதல், தொழில் நுட்பத்தை விரைவுபடுத்துகின்ற வேகமான செயல்திறன், வளர்ச்சியை ,ஒரு துடிப்பான சமூகத்தை ஊக்குவிக்கும் ஒரு வெளிப்படையான கட்டமைப்பு ஆகியன இதன் சிறப்பு அம்சஙகளாகும் இதனுடைய இணைய முகவரி http://caffe.berkeleyvision.org/ ஆகும்
4.Scikit-learn என்பது 2007 ஆம் ஆண்டில் வெளியானது, இது இயந்திர கற்றலிற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கட்டற்ற நூலகமாகும். இதனுடைய பாரம்பரிய கட்டமைப்பானது பைதான் மொழியில் எழுதப்பட்டுள்ளது இதில் வகைப்படுத்தல், மறுபிரதி, கிளஸ்டிங் பரிமாணத்தன்மை குறைப்பு உட்பட பல்வேறு இயந்திர கற்றல் மாதிரிகள் உள்ளன. இதனுடைய தொடர்ச்சியாக Scikit-learnஎன்பது – Matplotlib, NumPy, SciPy ஆகிய மூன்று முப்பரிமாண திறமூல செயல்திட்டங்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது தரவு சுரங்க தரவு பகுப்பாய்வு மீது அதி கவனம் செலுத்துகிறது.இதனுடைய இணைய முகவரி http://scikit-learn.org/stable/ ஆகும்
5.Torch எனும் இயந்திர கற்றல் நூலகமானது ஆழமான கற்றல் வழிமுறைகளின் பரந்த அணிவரிசைகளை வழங்குகிறது.இது Lua எனும் scripting மொழியில்உருவாக்கப்பட்டு சிமொழியின் செயலாக்கத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுமாறு வெளியிடப்பட்டுள்ளது இயந்திர கற்றல் செயல்திட்டங்களை கையாளும் போதுசெயல்முறையில் தேவையற்ற சிக்கல்கள் எதுவுமில்லாமல் இந்த கட்டற்ற வரைச்சட்டமானது நெகிழ்வாகவும் விரைவாகவும் செயல்படும் தன்மையை உகந்ததாக நமக்கு வழங்குகிறது. N- பரிமாண அணிகள், நேரியல் இயற்கணித நடைமுறைகள், எண்முறை தேர்வுமுறை மீள்சுழற்சிகள், திறனுடைய வரைகலை செயலாக்கஅலகுகளின் (GPU) ஆதரவு iOS ,Android ஆகிய தளங்களுக்கான ஆதரவு ஆகியவை இதனுடைய சிறப்பு அம்சங்களாகும்.இதனுடைய இணைய முகவரி http://torch.ch/ ஆகும்
முடிவாக ஒரு இயந்திர கற்றல் பயன்பாட்டினை உருவாக்குவதற்கு முன் நம்முன் உள்ளபல்வேறு வாய்ப்புகளில் மிகச்சிறந்ததும் சரியானதுமான வொன்றை தெரிவுசெய்து நம்முடையசெயல்திட்டத்திற்குபயன்படுத்தி மேம்படுத்தி கொள்கஎன பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது இதுஒரு சிக்கலான செயலாக இருந்தாலும் இறுதி முடிவெடுத்திடுமுன் இவற்றின் பல்வேறு தன்மைகளையும் அலசிஆராய்ந்து தெரிவுசெய்து பயன்பெறுக

ஜாவா10 எனும் கணினிமொழி ஒருஅறிமுகம்

ஜாவா9 வெளியிடப்பட்டு ஏறத்தாழ ஆறுமாதத்தில் ஜாவா10 பதிப்பை தற்போது ஆரக்கிள் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது இது JavaSE10எனும்தளத்தில் செயல்படுமாறு JSR383கோரியவாறு கட்டற்ற JDKகுழுவால் JEP2ஆல் தேடிபிடித்திடுமாறு வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதனுடைய பல்வேறு சிறப்பம்சங்கள் பின்வருமாறு
1.உள்ளூர் மாறிலிகள் வகை இடைமுகம்
List list = new ArrayList();
என்பதற்கு பதிலாக
var list = new Array(); //infers ArrayList
என்றவாறுvar எனும் திறவுச்சொற்களை கொண்டு உள்ளூர் மாறிலிகளை கொண்டு அறிவித்திடவும் துவக்கநலைமதிப்பாக்கவும் செய்கின்றது
2. G1என்பதற்கு இணையாக Garbage Collector (GC)fullஎனும் இடைமுக இணையான கட்டளைகளினால் செயல்களைவிரைவாக செயல்படசெய்கின்றது
3. Class-data பகிர்ந்துகொள்ளுதல்எனும் பயன்பாட்டினால் metadataவை வெவ்வறு ஜாவா செயல்களுக்கிடையே பகிர்ந்து கொண்டு நடப்பு Class-data பகிர்ந்துகொள்ளுதலை விரிவாக்கம் செய்து இனங்களின் பயன்பாட்டினை அனுமதித்து இதனுடைய துவக்க நேரத்தினை குறைத்திடுகின்றது
4. ஜாவா குறிமுறைவரிகளை இயந்திரமொழிமாற்றம் செய்வதற்காக தனியாக கருவிகளை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது
5. மேலும் இயந்தரமொழிமாற்றம்செய்வதற்காகபுதிய Just In Time(JIT)என்ற வசதி அறிமுகபடுத்தப்படடுள்ளது
6. கூடுதலாக ஒருங்குகுறியீட்டு டேக் விரிவாக்கத்துடன் அனைத்து மொழிகளையும் இணக்கமாக செயல்படுமாறு இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது
வருகள. இந்த புதிய ஜாவா 10எனும் பதிப்பாக வெளியிடபட்டுள்ள கணினிமொழியை இன்றே பயன்படுத்திகொள்க

Previous Older Entries