இணைய இணைப்பில்லாத போதும் செயல்படும் ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகள்

ஆண்ட்ரய்டு ஆனது அடிப்படையில் இயக்கமுறைமையாகும் அதனால் நாம் நமக்கு தேவையான பல்வேறு பணிகளை செயல்படுத்திடுவதற்காக இதில்செயல்படும் ஆண்ட்ராய்டின் பயன்பாடுகளை நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி வருகின்றோம் பொதுவாக இவ்வாறான ஆண்ட்ராய்டின் பயன்பாடுகள் நேரடியாக இணையத்தின் வாயிலாக செயல்படும் பயன்பாடுகள் என்றும் இணைய இணைப்பு இல்லாத போதும் செயல்படும் பயன்படுகள் என்றும் பயன்பாட்டில் உள்ளன அதைவிட சாதனங்களுக்கு ஏற்ற ஆண்ட்ராய்டின் பயன்பாடுகளும் தற்போது உள்ளன அவைகளுள் இணைய இணைபபில்லாத போதும் செயல்படும் சிறந்த ஆண்ட்ராய்டின் பயன்பாடுகள் பின்வருமாறு
1.கூகுளின் மொழிமாற்றி(Google Translate):இது நாம் உள்ளீடு செய்த மொழியை நாம் விரும்பும் மொழிக்கு ஒரு சிலநொடிகளில் இணைய இணைப்பில்லாத போதும் மொழிமாற்றம் செய்யபயன்படுகின்றது தற்போது ஏறத்தாழ 90 மொழிகளில் மொழிமாற்றம் செய்யஇந்த பயன்பாடுஉதவுகின்றது
2. செய்தியாளர் (Hike Messenger )பயன்பாடு: இதுவும் இணையஇணைப்பில்லாத போதும் செயல்படும் விவாத பயன்பாடாகும்இது வொய்ஃபியை அடிப்படையாக கொண்டுதிறன்பேசியில் கல்லூரி நண்பர்கள் அலுவலக நண்பர்கள் பணியிடத்து நண்பர்கள் ஆகியோருடன் குழுவிவாதத்திற்கு சிறந்ததாக விளங்குகின்றது
3. ஆங்கில அகராதி : ஏறத்தாழ 229000 ஆங்கில சொற்களுக்கு விளக்கமளிக்கின்றது இதனை ஏறத்தாழ50 மிலலியன்நபர்கள் தினமும் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி வருகின்றனர்
4.இணையஇணைப்பில்லாதஅகராதி( Offline Dictionaries) இது பல்வேறு மொழிகளில் நாம் விரும்பும் மொழிக்கான அகராதியாக நாம் விரும்பும் சாதனங்களில் பயன்படுகின்றது இணைய இணைப்பில்லாத போதும் நாம் தெரிந்து கொள்ளவிரும்பும் சொற்களுக்கான விளக்கத்தினை தேடிபிடித்து அறிந்துகொள்ள இதுஉதவுகின்றது இதுவும் 50 மில்லியன் பயனாளர்கள் தினமும் பதிவிறக்க்ம்செய்து பயன்படுத்தி கொள்கின்றனர்
5. இணையஇணைப்பில்லாதவரைபடமும் வழிகாட்டியும்(Offline Maps And Navigation): இது நாம் விரும்பும் இடத்தின் அமைவையும் அதனை அடைவதற்கான GPS வழியையும் இணைய இணைப்பிலாத போதும் நமக்கு காண்பிக்க உதவுகின்றது இது தற்போது 33 மொழிகளில் குரலொலிவாயிலாக வழிகாண்பிக்கின்றது இதுமுப்பரிமான காட்சியின் வாயிலாக வழிகாட்டுகின்றது
6. இணையஇணைப்பில்லாத இணையஉலா (Offline Browser): பயன்பாடு இது இணையஇணைப்பிலாத போதும் இணையபக்கத்தை காண்பிக்கும் மற்றொரு சிறந்த பயன்பாடாகும் அதாவது தற்போது குறிப்பிட்ட இணையபக்கத்தினை பார்வையிட நேரமில்லையெனில் பரவாயில்லை இதன்வாயிலாக இணைய இணைப்பிருக்கும்போது நாம் விரும்பும் இணைபக்கங்களைஎளிதாக பதிவிறக்கம் செய்து சேமித்து வைத்துக் கொண்டபின்னர் நாம் விரும்பும் நேரத்தில் பொறுமையாக குறிப்பிட்ட இணையபக்கத்தினை பார்வையிடஇதுஉதவுகின்றது
7. அனைத்தும்ஒன்றான இணைஇணைப்பில்லாத வரைபடம்(All in One Offline Maps): இது Classical Road Map, topographic maps, satellite maps போன்ற பல்வேறு வரைபடங்களையும் பதிவிறக்கம்செய்து கொண்டபின்னர் குறைந்த அளவு கைபேசி இணைப்பிற்கான சைகை கிடைக்கின்ற இடத்திலும் குறிப்பிட்ட இடத்தின் இட அமைவையும் அதனை அடைவதற்கான GPS வழியையும் இணைய இணைப்பிலாத போதும் நமக்கு காண்பிக்க இது உதவுகின்றது
8. கிவிக் விக்கிபீடியா: இது இணைய இணைப்பில்லாத போதும் பயன்படும் மற்றொரு சிறந்த விக்கிபீடியாவாகும் இது ஒரு இலவச பயன்பாடாகும் இதனை பயன்படுத்துவதற்கு ஒருமுறைமட்டும் தனக்கு தேவையான தரவுகளை பதிவிறக்கம்செய்து கொள்கின்றது இதுமிககுறைந்த கொள்ளளவு கொண்டது
9.ஆண்ட்ராய்டு டுட்டோரியல்: ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுபற்றி துவக்கநிலையாளர்களும் புதியவர்களும் இணைய இணைப்பில்லாத போதும் அறிந்து கொள்ள உதவும் ஒரு சிறந்த பயன்பாடாகும் இது சாதாரண எளிய எடுத்துகாட்டுகளுன் இணைய பயன்பாடுகளை நம்முடைய சாதனத்திலிருந்தே எவ்வாறு நாமே உருவாக்கி பயன்படுத்துவது என சிறந்த வழிகாட்டியாக விளங்குகின்றது

Advertisements

லிபர் ஆஃபிஸ் தொடர்-பகுதி-3-லிபர் ஆஃபிஸ் பேஸில் ஒரு அட்டவணையை உருவாக்குதல்-தொடர்ச்சி

நடப்பு பயன்பாட்டிலுள்ள அட்டவணையை நகலெடுத்து ஒட்டுவதன்மூலம் ஒரு அட்டவணையை உருவாக்குதல்
நம்மிடம் பணியாளர்களின் செயல்கள் தொகுப்பாக இருப்பதாக கொள்வோம் அவற்றுள் ஒவ்வொரு வகை செயலிற்கும் ஆனதொரு அட்டவணையை உருவாக்குவதற்காக ஒவ்வொருமுறையும் முந்தைய தொடரில் கூறியவாறு ஒரு வழிகாட்டியின் உதவியால் உருவாக்குவதற்கு பதிலாக ஒரு அட்டவணையை மட்டும் ஒரு வழிகாட்டியின் உதவியால் உருவாக்கியபிறகு மற்ற அட்டவணைகளை அதிலிருந்து பின்வரும் வழிமுறைகளின்படி நகலெடுத்து ஒட்டுவதன் வாயிலாக உருவாக்குவது எளிதான செயலாகும்
1 திரையில் தரவுதளபலகத்தில் நாம் காணும் பொருட்களின் உருவப்படங்களில் அட்டவணையின் உருவபொத்தானை(table icon) மட்டும் இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
2 உடன் விரியும் அட்டவணைகளின் உருவப்படங்களில் Employee Tasks என்ற அட்டவணையின் உருவபொத்தானை மட்டும் இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
3 பின்னர் இதே அட்டவணையின் கீழ்பகுதியில் காலியான இடத்தில் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை இருமுறை சொடுக்குக
4 அதன்பின்னர் விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Pasteஎன்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
5 பின்னர் தோன்றும் Copy tableஎன்ற(படம்-1) சாளரத்தில் இந்த அட்டவணையின் பெயரை Employee Tasks 1 என்றவாறு மாற்றியபின் Next.என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

6 அதன்பின்னர் தோன்றிடும் Assign column என்ற( படம்-2)திரையில் >> என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக
7.உடன்பழைய அட்டவணையின் புலங்கள் அனைத்தும் புதிய அட்டவணைக்கு போய்ச்சேரும் பின்னர்Next.என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
8 இந்நிலையில் பழைய அட்டவணையின் புலங்களின் வடிவமைப்புகளும் புதிய அட்டவணைக்கு அப்படியே வந்து சேர்ந்திருப்பதை காணலாம் தேவையெனில் அவைகளை மாற்றி யமைத்திடுக அதன்பின்னர் Createஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் புதிய அட்டவணையொன்று நாம் மாற்றியமைத்தவாறு உருவாகிவிடும் இவ்வாறே தேவையான அட்டவணைகளை உருவாக்கிகொள்க

வடிவமைப்பு காட்சியின்மூலம் புதிய அட்டவணையொன்றை உருவாக்குதல்(Create Table in Design View )
புதிய அட்டவணையொன்றை இந்த வடிவமைப்பு காட்சியின்மூலம் உருவாக்குவது மிகசிறந்தமுன்னேறிய வழிமுறையாகும் இந்த வழிமுறையில் அட்டவணையின் குறிப்பிட்ட புலத்தின் வடிவமைப்பு விவரங்களை நேரடியாக உள்ளீடு செய்யஅனுமதிக்கின்றது இந்த வழிமுறைமூலம் Fuelஎன்ற அட்டவணையொன்றையும் FuelID, Date,Fuel Cost, Fuel Quantity, Odometer, PaymentType ஆகிய அதனுடைய புலங்களையும் உருவாக்குவதாக கொள்வோம்
இதில் Fuel Cost என்ற புலத்திற்கு நாணய வடிவமைப்பும் இருதசமபுள்ளியும், Fuel Quantity என்ற புலத்திற்கு எண்வடிவமைப்பும் மூன்றுதசமபுள்ளியும், Odometer என்ற புலத்திற்கு எண் வடிவமைப்பும் ஒருதசமபுள்ளியும் ,PaymentType என்ற புலத்திற்கு உரைவடிவமைப்பில் இருக்குமாறும் நேரடியாக அந்தந்த புலத்தின் பெயரையும் அதனுடைய வடிவமைப்பையும் அமைத்திடவேண்டும்
1.இதற்காக தரவுதளபலகத்தில் table icon என்பது தெரிவுசெய்யபட்டு அதனுடைய தொடர்ச்சியாக வலதுபுறபலகத்தில் Tasks என்பதன்கீழ் காணும் பட்டியலில் Create Table in Design View என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
2உடன்விரியும் Table Design என்ற திரையில் Field Name என்பதற்கு முதல் புலத்தின் பெயரான FuelID என்பதையும்Field typeஎன்பதில் இதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியச்செய்து அதிலிருந்து Integer [INTEGER]என்பதையும் கீழ்பகுதிபலகத்திலுள்ளField properties என்பதன்Auto value என்பதை yes எனவும் மாற்றியமைத்திடுக
3 FuelID என்பதன் இடதுபுறத்திலுள்ள பச்சைவண்ண முக்கோணத்தை தெரிவுசெய்து இடம்சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்கி சூழ்நிலை பட்டியை தோன்றச்செய்க
4 அதிலுள்ள ( படம்-3)கட்டளைகளிலிருந்து Primary key என்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து இந்த புலத்தினை தொடக்க திறவுகோளாக (Primary key) அமைத்தபின் Description என்பதில் இந்த புலத்தைபற்றிய விவரங்களை உள்ளீடுசெய்திடுக
இவ்வாறே Field Name என்பதற்கு மற்ற புலங்களின் பெயர் ஒவ்வொன்றையும் உள்ளீடுசெய்திடுக
இரண்டாவது புலமான Date என்பதனுடைய Field typeஎன்பதில் இதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியச்செய்து அதிலிருந்து Date[DATE]என்பதையும் PaymentTypeஎன்ற புலத்தின்Field typeஎன்பதில் இதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியச்செய்து அதிலிருந்து Text [VARCHAR]என்பதையும் மற்ற புலங்களான Fuel Cost, Fuel Quantity, Odometer ஆகியமூன்றின் Field typeஎன்பதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியச்செய்து அதிலிருந்து Number [NUMERIC]என்பதையும் தெரிவுசெய்து அமைத்துகொள்க

Fuel Cost என்ற புலத்தின் கீழ்பகுதியின் Field properties என்பதன் கீழ் LENGTH என்பதற்கருகில் ஐந்து என்றும் Decimal places என்பதற்கு இரண்டு என்றும் அமைத்திடுக இந்நிலையில் format example என்பதற்கருகில் உள்ள Format example என்ற முப்புள்ளி பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்Field format என்ற உரையாடல்பெட்டியொன்று(படம்-4 )இயல்புநிலையில்format என்ற தாவியினுடைய பொத்தான்திரை திரையில் தோன்றிடும் அதில்category என்பதில் currency என்றும் format என்பதில் கீழிறங்கு பட்டியலிலிருந்துINR Tamil என்றும்Language என்பதில் கீழிறங்கு பட்டியலிலிருந்துTamil என்றும் தெரிவுசெய்துகொண்டு Ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
அவ்வாறே Fuel Quantity என்ற புலத்தின் கீழ்பகுதியின் Field properties என்பதன் கீழ் LENGTH என்பதற்கருகில் ஆறு என்றும் Decimal places என்பதற்கு மூன்று என்றும் அமைத்து மேலே Fuel Cost என்ற புலத்திற்கு மேற்கூறிய படிமுறைகளை பின்பற்றி மற்றவடிவமைப்பு விரங்களையும் அமைத்திடுக
Odometer என்ற புலத்தின் கீழ்பகுதியின் Field properties என்பதன் கீழ் LENGTH என்பதற்கருகில் ஐந்து என்றும் Decimal places என்பதற்கு ஒன்று என்றும் அமைத்து மேலே Fuel Cost என்ற புலத்திற்கு கூறிய படிமுறைகளை பின்பற்றி மற்றவடிவமைப்பு விரங்களை அமைத்திடுக இறுதியாக இந்த அட்டவணைக்கு Fuel என்றவாறு ஒருபெயரிட்டு சேமித்தபின் இந்த சாளரத்தினை File => Close=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்கிமூடிவிடுக
பட்டிபெட்டி(Listbox)வழிமுறையில் அட்டவணையொன்றை உருவாக்குதல்
ஒரே தகவல் ஆனது வெவ்வேறு வகையில் ஒவ்வொரு புலத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டு அட்டவணைகளை உருவாக்குவதற்காக ஒவ்வொரு அட்டவணையின் முதல்புலம் தகவல்புலமாகவும் ID என்பது இரண்டாவது புலமாகவும் உருவாக்கவேண்டும் இதற்காக முன்பு கூறிய Create Table in Design View என்ற வழிமுறையின்படி உருவாக்கிய அட்டவணையில் Type ,PaymentID ஆகிய இருபுலங்களில் மட்டும் PaymentID என்ற புலத்தின் கீழ்பகுதி பலகத்திலுள்ளField properties என்பதன்Auto value என்பதை yesஎன மாற்றியமைத்தும்
இடது புறத்திலுள்ள பச்சைவண்ண முக்கோணத்தை தெரிவுசெய்து இடம்சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக.உடன் தோன்றிடும் சூழ்நிலை பட்டியிலுள்ள கட்டளைகளிலிருந்து Primary key என்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து இந்த புலத்தினை தொடக்க திறவுகோளாக அமைத்தபின் மற்றபண்பியல்பு விவரங்களை தேவையானவாறு அமைத்துகொள்க.பின்னர் Description என்பதில் இந்த புலத்தைபற்றிய விவரங்களை உள்ளீடுசெய்து இந்த அட்டவணைக்கு PaymentType என்றவாறு (படம்-5) ஒருபெயரிட்டு சேமித்திடுக. இதன்பின்னர் இந்த சாளரத்தினை File= > Close=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்கிமூடிவிடுக


இவ்வாறு பட்டிபெட்டி வழிமுறையில் உருவாக்கிய அட்டவணைக்கு என தனியானதொரு படிவ வடிவமைப்புத்தேவையில்லை நேரடியாக குறிப்பிட்ட புலத்தில் தரவுகளை உள்ளீடு செய்யமுடியும்
1இதற்காக தரவுதள சாளரத்தின் திரையில் நாம் காணும் பொருட்களின் உருவப்படங்களில் அட்டவணையின் உருவபொத்தானை(table icon) மட்டும் இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
2 உடன் விரியும் அட்டவணைகளின் உருவப்படங்களில் PaymentType என்ற அட்டவணையின் உருவபொத்தானை மட்டும் இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக
உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் openஎன்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
பின்னர்விரியும் திரையில் sk என முதல்புலத்தில் உள்ளீடுசெய்து tab என்றவிசையை விசைப்பலகையில் அழுத்துவதன் வாயிலாக இரண்டாவது புலத்திற்கு சென்று அங்கு kv என உள்ளீடுசெய்க
பின்னர் tab என்றவிசையை விசைப்பலகையில் அழுத்துவதன் வாயிலாக மூன்றாவது புலத்திற்கு சென்று அங்கு cash என உள்ளீடுசெய்து இதனை சேமித்து இந்த அட்டவணைசாளரத்தினை மூடிவிடுக
திரைக்காட்சியை உருவாக்குதல்
திரைkdகாட்சி என்பது ஒரு வினாமூலம் உருவாக்கபடுகின்றது இந்த திரைகாட்சி என்பது ஒரு அட்டவணையே ஆகும் தரவுதளத்தில் நம்மால் உருவாக்கபட்ட அட்டவணைகளிலிருந்து நாம் எழுப்பும் வினாவிற்கேற்ற அட்டவணையாக இந்த திரைகாட்சியை (படம்-6 )திரையில் காட்சியளிக்கசெய்வதாகும்

புதியவர்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு பயிற்சிகையேடு பகுதி-27பாவணைகளும் கருப்பொருட்களும்17

நாம் ஏற்கனவே இணைய வடிவமைப்பில் CSS என சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் அடுக்கு பாவணைத்தாள் (Cascading Style Sheet )பற்றி அறிந்திருந்தால் அதேபோன்றே இதுவும் இருப்பதை தெரிந்துகொள்ளமுடியும் இந்த ஆண்ட்ராய்டின் பாவணைகளில் பணிபுரிவது மிகஎளிதாக இருப்பதையும் காணலாம்அல்லது உணரலாம் இங்கு பாவணை என்பது எழுத்துருக்களின் உயரம் எழுத்துருக்களின் வண்ணம் ,padding அதன்அளவு, பின்புல வண்ணம் ஆகியவற்றின் பண்புக்கூறுகளாகும் நாம் இந்த பண்புக்கூறுகளை கோப்புகளின் புறவடிவமைப்புகளில் பின்வருமாறு குறிப்பிடமுடியும்

ஆயினும் இந்த வழிமுறையில் நாம் ஒவ்வொரு பண்புக்கூறுகளையும் தனித்தனியாக வரையறுத்திடவேண்டும் இந்த வழிமுறை மூலக்குறிமுறைவரிகளின் பராமரிப்பு-கண்ணோட்டத்தில் சரியானது அன்று அதனால் அவைகளை தனியான கோப்புகளில் பின்வருமாறு வரையறுத்தபின் நாம் ஆண்ட்ராய்டின் பாவணைகளில் பணிபுரியலாம்
பாவணைகளைவரையறுத்தல்
ஒரு எக்ஸ்எம்எல்லின் வளங்களில் ஒரு பாவணையானது வரையறுக்கப்படுகின்றது அது எக்ஸ்எம்எல்லிருந்து வேறுபட்டது மிகமுக்கியமாக இது புறவடிவமைப்பில் குறிப்பிடப்-படுகின்றது. இந்த எக்ஸ்எம்எல் கோப்புகளானது நம்முடைய res/values/ எனும் செயல்திட்ட கோப்பகத்தின்கீழ் இருக்கின்றது இதுவே என்பதன் மூலமுனைமமாகும் இந்த பாவணை கோப்பிற்காக இது கண்டிப்பாக தேவையாகும் எக்ஸ்எம்எல் கோப்பின் பெயர் தன்னிச்சையானதாகும் ஆனால் இது .xml எனும் பின்னொட்டுடன் இருக்கவேண்டும் என்ற செய்தியைமட்டும் மனதில் கொள்க.
நாம் ஒவ்வொரு கோப்பிற்கும் பலபாவணைகளை எனும் டேக்கினை பயன்படுத்தி வரையறுத்திடமுடியும் ஆனால் ஒவ்வொரு பாவணையும் ஒரேமாதிரியாக பாவணைகளை சுட்டிகாட்டிடுமாறு அதன் பெயர்களை வைத்திருக்கவேண்டும் என்ற செய்தியைமட்டும் கவணத்தில் கொள்க பின்வருமாறு எனும் டேக்கினை பயன்படுத்தி ஆண்ட்ராய்டின் பாவணைகளின் பண்புக்கூறுகளானவை அமைக்கப்பட்டிருக்கும்


இதில் எனும் டேக்கின் மதிப்பு ஒரு திறவுகோள் சரமாகவும், ஒரு ஹெக்ஸ் வண்ணமாகவும், மற்றொரு மூலங்களுக்கு மேற்கோளாகவும் அல்லது பாவணைகளின் பண்புகளுக்கு ஏற்ற மற்றமதிப்புகளாகவும் இருக்கமுடியும்
பாவணைகளை பயன்படுத்துதல்
ஒருமுறைநம்முடைய பாவணையை வரையறுத்துவிட்டால் பின்வருமாறு style எனும் பண்புக்கூறினை பயன்படுத்தி நம்முடைய எக்ஸ்எம்எல்லின் புறவடிவமைப்பு கோப்பில் அதனை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

ஆண்ட்ராய்டின் பாவணைகளின் கருத்தமைவுகளை புரிந்துகொள்வதற்கு பின்வரும் படிமுறைகளில் வழங்கப்பட்டுள்ள பாவணையின்மாதிரி எடுத்துக்கட்டினை சரிபார்த்து கொள்க
பின்வரும் எடுத்துகாட்டானது தனிப்பட்ட உறுப்புகளை எவ்வாறுஒரு பாவணையில் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் என நிரூபிக்கின்றது இவ்வாறான படிமுறைகளை பின்பற்றி ஒரு எளிய ஆண்ட்ராய்டின் பயன்பாட்டினை உருவாக்குவதன் வாயிலாக நம்முடைய பணியைதுவக்கலாம்
படிமுறை

பின்வருவது filesrc/com.example.styledemo/MainActivity.java. எனும் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட முதன்மை கோப்புகளின் உள்ளடக்கமாகும் இந்த கோப்பு ஒவ்வொரு அடிப்படை வாழ்க்கை சுழற்சி வழிமுறைகளை உள்ளிணைந்ததாக்க முடியும்
package com.example.styledemo;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
//— find both the buttons—
Button sButton = (Button) findViewById(R.id.button_s);
Button lButton = (Button) findViewById(R.id.button_l);
// — register click event with first button —
sButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
// — find the text view —
TextView txtView = (TextView) findViewById(R.id.text_id);
// — change text size —
txtView.setTextSize(20);
}
});
// — register click event with second button —
lButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
// — find the text view —
TextView
txtView = (TextView) findViewById(R.id.text_id);
// — change text size —
txtView.setTextSize(24);
}
} );
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
பின்வருவது res/values/style.xml CustomButtonStyle எனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும் இது CustomButtonStyle எனும் கூடுதல் பாவனைகளை வரையறுத்திடுகின்றது


பின்வருவது res/layout/activity_main.xml எனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

பின்வருவது புதிய இரு மாறிலிகளை வரையறுப்பதற்கான res/values/strings.xml எனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

பின்வருவது AndroidManifest.xml: என்பதன் இயல்புநிலை உள்ளடக்கமாகும்

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட “StyleDemo ” எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க எக்லிப்ஸிலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிப் பட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் எக்லிப்ஸானது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல்நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்

ஒருமுறைமட்டுமான கடவுச்சொல்லை OTP கொண்டு ஆதார் எண்ணை எவ்வாறு செல்லிடத்து பேசியுடன் இணைப்பது

பண்ணிரண்டு இலக்கங்களாலான ஒருங்கிணைந்த சுட்டியெண்ணை மிகமுக்கியமான சரிபார்த்தலிற்காக கண்டிப்பாக இணைத்திடவேண்டும் என இந்திய அரசு உத்திரவிட்டுள்ளது அதில்செல்லிடத்து பேசியுடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்கவேண்டுவது ஒன்றாகும் இதனை எவ்வாறு எளிதாக இணைப்பது எனஇப்போது காண்போம் இணைக்கவேண்டிய செல்லிடத்து பேசியிலிருந்து 14546 என்ற எண்ணிற்கு தொடர்புகொள்க இணைப்பு கிடைத்தவுடன் IVR எனும் ஒலி கேட்கும் அதில் நாம் எந்தமொழியில்தொடர்பு கொள்ளவிரும்புகின்றோம் என நம்மிடம் கோரும் உடன் நாம் தொடர்பு கொள்ளவிரும்பும் மொழியாக தமிழ் என்றவாறு தெரிவுசெய்திடுக பிறகு நம்முடைய பண்ணிரண்டு இலக்கங்களாலான ஒருங்கிணைந்த சுட்டியெண்ணை உள்ளீடு செய்திடுக உடன் நமக்கு ஆதார்எண்ணை ஒதுக்கீடு செய்திடும்UIDAI எனும் நிறுவனத்தின் இணையத்துடன் தொடர்புகொண்டு நம்முடைய ஆதார் எண் சரிதானா என சரிபார்த்திடும் சரியாக இருந்தால் ஒருமுறைமட்டுமான கடவுச்சொல்லானது (OTP) குறுஞ்செய்தியாக நம்முடைய செல்லிடத்து பேசிக்கு வந்து சேரும் அதனை குறித்து வைத்துகொண்டு நாம் தொடர்பு கொண்ட 14546 என்ற எண்ணிற்கு இந்த ஒருமுறைமட்டுமான கடவுச்சொல்லை (OTP) உள்ளீடு செய்திடுக சிறிதுநேரம் காத்திருக்கவும் உடன் நம்முடைய செல்லிடத்து பேசிக்கு நம்முடைய செல்லிடத்து பேசியுடன் நம்முடைய ஆதார் எண் இணைக்கப்பட்டுவிட்டதாக குறுஞ்செய்தியொன்று வந்துசேரும்

cryptocurrency எனும் மின்னனு பணத்தை சம்பாதிப்பது எவ்வாறு?

நம்முடைய நண்பர்களில் யாராவது பிட்காயின் எனும் மின்னனு பணத்தினை சம்பாதித்து பெரிய பணக்காரராக மாறியதை கண்டு நாமும் அவ்வாறாக முடியவில்லையேஎன நம்முள் பலருக்கு அதிக பொறாமை ஏற்பட்டிருக்கும்நிற்க இந்தபிட்காயின் போன்றே கிரிப்டோகரண்சி எனும்மின்னனு பணமும் தற்போது புழக்கத்தில் இருப்பது பலருக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை அவ்வாறானமின்னனு பணத்தினை எவ்வாறு சம்பாதிப்பது எனஇப்போது காண்போம்
எச்சரிக்கை இந்த கிரிப்டோகரண்சி எனும்மின்னனு பணத்தினை சம்பாதித்து ஒரேநாளில் பணக்காரனாக மாறிவிடலாம் என பகற்கனவு காணாதீர்கள் அதற்கு பதிலாக சிறிது சிறிதாக சம்பாதித்து பணக்காரனாக முன்னேறுகின்ற வழிமுறையைபின்பற்றிடுக என எச்சரிக்கப்படுகின்றது
இந்த கிரிப்டோகரண்சி எனும்மின்னனு பணத்திற்கு அடிப்படையாக அமைவது காயின்பேஸ் எனும் பயன்பாடாகும் இது பிட்காயின்,லிட்காயின் ஆகியவற்றையும் ஆதரிக்கின்றது என்ற தகவலை மனதில் கொள்க.இந்த காயின்பேஸ் எனும் பயன்பாட்டினை நம்முடைய கைபேசியில் செயல்படுமாறு பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்து செயல்படுத்திடுக அல்லது காயின்பே.காம் எனும் இணையத்தளபக்கத்தில் நமக்கெனதனியாக கணக்கு ஒன்றினை துவக்குவதன்வாயிலாக இந்த பிட்காயின் அல்லது இதர மின்னனு பணத்தின் தற்போதைய ஏற்ற இறக்கங்களை குழுவிவாதத்தின் வாயிலாக தெரிந்து கொண்டு சம்பாதிக்க துவங்கலாம்.பின்னர் Buy எனும் தாவியின் பொத்தானை காயின்பேஸ் எனும் பயன்பாட்டின்திரையில் சொடுக்குக அல்லது Buy/Sell எனும் தாவியின் பொத்தானை காயின்பேஸ்.காம் எனும் இணையத்தளபக்கத்தில் சொடுக்குக உடன் திரையில் நம்முடைய டெபிட் அல்லது கிரிடிட் கார்டுடன் இணைப்பு ஏற்படுத்தபடும் அல்லது நம்முடைய இணையத்தின் வாயிலான வங்கி கணக்கின் மூலம் தேவையான அளவு சிறிதுசிறிதாக முதலீடுசெய்திட துவங்கிடுக இதில் நாம்எந்தவகையான கிரிப்டோ கரண்சி, எவ்வளவு வாங்க விருக்கின்றோம் என தெரிவுசெய்து கொண்டு அதற்கு இணையான யூஎஸ் டாலர் திரையில் தோன்றியவுடன் அதனை செலவிட தயாராக இருந்தால் Buyஎனும் பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்து ஆமோதித்திடுக
மேலும் விவரங்களுக்குhttps://lifehacker.com/consider-these-digital-currency-exchange-alternatives-t-1821787464 எனும்இணையதளத்திற்க செல்கஅல்லது https://www.youtube.com/watch?v=dZv6FLX4NRE எனும்இணையதளத்தின் கானொளி காட்சியை கண்டு தெளிவு பெற்றபின் முடிவுசெய்திடுக

பழைய திறன்பேசி (smart phone) களை பயனுள்ளவகையில் கணினி போன்று பயன்படுத்தி கொள்ள உதவிடும் postmarketஎனும் இயக்கமுறைமை

தற்போதைய புதிய புதிய திறன்பேசிகளானவை குறைந்த விலையுள்ளதாக இருந்தாலும் ஏஆர்எம்எனும் செயலி, ரேம் எனும் தற்காலி நினைவகம், ஏராளமான அளவு சென்ஸார்கள் ரேடியோ ஆகியவை ஒரே சாதனத்திற்குள் கட்டமைக்கப்பட்டு வெளியிடபடுகின்றது இதனோடு ஒருமுறைமட்டுமான கட்டணத்துடன் அல்லது ஆண்டு பராமரிப்பு கட்டணத்துடன் மேம்படுத்திடும் வசதி ஆகியவற்றுடன் கிடைக்கின்றன ஆனால் இந்த திறன் பேசி உற்பத்தியாளர்கள் இவ்வாறான சாதனங்களில் செயல்படும் பயன்பாடுகளை நிகழ்நிலைபடுத்துதல் அல்லது மேம்படுத்துதலை தவிர்த்திடுகின்றனர் அதனை நாமே முயன்று கட்டணத்துடன் அல்லது கட்டணமற்ற வகையில் செய்யவேண்டியுள்ளது ஆயினும் குறிப்பிட்ட மேம்படுத்துதலிற்கு மேல் அவை மேம்படுத்தமுடியாத நிலையாகி அந்த சாதனத்தினை அவுட்ஆப் மாடலாக கைவிட்டு புதிய சாதனத்தினை வாங்கி பயன்படுத்தவேண்டிய நெருக்குதலுக்கு நம்மை கொண்டுவந்துவிடுகின்றனர் ஆயினும் நம்முடைய மேஜைக்கணினியை போன்ற இந்த திறன்பேசியையும் இதில் செயல்படும் இயக்கமுறைமையைமட்டும் அதனுடைய புதிய பதிப்புகளை கொண்டு மேம்படுத்தி தொடர்ந்து அதே திறன்பேசியை பயன்படுத்தினால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் என்பதே நம்அனைவரின் கனவாகும் அந்த கனவினை நனவாக்க வருவதுதான்இந்த புதிய postmarketஎனும் இயக்கமுறைமையாகும் இதனை ஆலிவர் ஸ்மித் என்பவர் உருவாக்கியுள்ளார் இது பழைய ஆண்ட்ராய்டு அவுட்டேட்டடு திறன்பேசிகளிலும் டேப்ளெட்களிலும் செயல்படுவதற்காகவென்றே உருவாக்கப்பட்டதாகும் இது எந்தவொரு நிறுவனத்தின் எந்த மேக் அல்லது மாடல் திறன் பேசியாக இருந்தாலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது கைவிடபட்ட திறன் பேசியையும் பயனுள்ளதாக மாற்ற இந்த இயக்கமுறைமை பேருதவி புரிகின்றது அனைவரும் வாருங்கள் இந்த postmarketஎனும் இயக்கமுறைமையை கொண்டு நம்முடைய பழைய கைவிடபட்ட திறன்பேசிகளையும் டேப்ளெட்களையும் பயனுள்ளதாக மாற்றிகொள்ளுங்கள்

நம்முடைய முகநூல் கணக்கினை எவ்வாறுஅபகரிப்போரிடமிருந்து பாதுகாப்பது

முதல் வழிமுறையாக ஜிமெயிலை போன்று பயனாளர் பெயர் கடவுச்சொற்கள் ஆகியவற்றை உள்ளீடுசெய்தபின்உள்ளீட்டு விசையை அழுத்தியவுடன்குறுஞ்செய்தி யொன்று இரண்டடுக்கு சரிபார்ப்பு செயல் முடிந்தபின்னர் நம்முடைய கணக்கு துவங்கப்படுகின்றது என்ற செய்தி வருமாறு செய்திடுக இரண்டாவது வழிமுறையாக பெரிய எழுத்துகள்,சிறிய எழுத்துகள், சிறப்பு குறியீடுகள், எண்கள் ஆகியவை கலந்த மிகவலுவான கடவுச்சொற்களை அமைத்திடுகஅடுத்ததாக நம்முடைய கணக்கில் உள்நுழைவு-செய்வதற்கான கடவுச்சொற்களை இணையஉலாவியில் சேமித்திடவேண்டாம் நான்காவதாக கைபேசி எண்ணையும் மின்னஞ்சல் முகவரியையும் நம்முடைய முகநூல் கணக்கினை மீட்டெடுக்க பயன்படுத்தி கொள்க அதிலும் இவ்விரண்டின் கடவுச்சொற்கள் வெவ்வேறாக இருக்குமாறு அமைத்து கொள்க ஐந்தாவதாக பொதுவான இடத்தில் நம்முடைய முகநூல் கணக்கினை பயன்படுத்திடும்போது முகநூலின் Keep Me Logged In எனும் வசதியை பயன்படுத்திடவேண்டாம் இதன் வாயிலாக நாம் பயன்படுத்தி முடித்தபின்னர் வேறு நபர்கள்எளிதாக நம்முடைய முகநூல் கணக்கிற்குள்உள்நுழைவு செய்திடமுடியும் ஆறாவதாக நமக்குநன்கு அறிமுகமில்லாத ஸ்பேம் இணைப்பினை கண்டிப்பாக தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடவேண்டாம் ஏழாவதாக INCOGNITO எனும் பெயர் கொண்ட Private Browsing எனும் இணைய உலா வசதியை பயன்படுத்தி நம்முடைய இணையஉலாவலை பாதுகாப்பானதாக வைத்து பராமரித்திடுக எட்டாவதாக மற்றவர்களின் சாதனங்களின் வாயிலாக அல்லது கணினியின் வாயிலாக நம்முடைய முகநூல் கணக்கிற்குள் உள்நுழைவு செய்திடவேண்டாம் இதன்வாயிலாக மற்றநபர்கள் நம்முடைய முகநூல் கணக்கினை தங்களுடைய சாதனத்தின் அல்லது கணினியில் Keyloggers என்ற வசதியை வைத்திருப்பார்கள் இந்த வசதிய மற்றநபர்களின் முகநூல் கணக்கினை எளிதாக அபகரிக்கஉதவிடும் கடைசியாக தேவையற்ற நமக்கு அறிமுகமே இல்லாத நபரின் பெயரை நம்முடைய நன்பர்களின் பட்டியலில் சேர்த்திடவேண்டாம்அவர்களுடனான குழு விவாதத்தின் போது நம்மையறியாமல் நம்முடைய பொழுதுபோக்கு பிறந்ததேதி போன்ற முக்கிய தகவல்களை கூறிடுவோம் அதைகொண்டு எளிதாக நம்முடைய கணக்கினை அபகரித்திடமுடியும்

Previous Older Entries