ஜிமெயில் எனும் தனியுடைமை பயன்பாட்டிற்கு மாற்றாக திறமூல மென்பொருட்களும் உள்ளன

நம்மில் பெரும்பாலானோர் தனியுடைமை பயன்பாடான இந்த ஜிமெயிலைபயன்படுத்தி வருவது அனைவருக்கும் தெரிந்த செய்திதான் இதற்கு மாற்றாக இதைவிட சுதந்திரமாக கூடுதலான வசதிகளுடன் ஏராளமான திறமூல கட்டற்ற மின்னஞ்சல் பயன்பாடுகளும் உள்ளன அவைகளை பற்றிய பறவை பார்வை பின்வருமாறு
1.Roundcube என்பது ஒரு தற்காலத்திற்குரிய இணைய மின்னஞ்சல் சேவையாளரை உருவாக்கிடும் கட்டற்ற பயன்பாடாகும் இது ஒரு செந்தர LAMP (Linux, Apache, MySQL, and PHP) அடுக்கின்மீது எளிதாக நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இழுத்துசென்று விடுதல் எழுத்துபிழை சரிபார்த்தல் 70 இற்குமேற்பட்ட மொழிகளுக்கு மொழிமாற்றம் செய்தல் தயார்நிலையில்உள்ள மாதிரிபலகங்கள் மிகபாதுகாப்பான முகவரி புத்தக ஒருங்கிணைப்பு பயனுள்ளபல விரிவாக்கவசதிகள் செல்லிடத்து பேசியிலும் பயனாளர் இடைமுகப்பு கொள்ளும் திறன் ஆகியபல்வேறு வசதிவாய்ப்புகளை கொண்டதுஇது GPLv3எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் வெளியிடப் பட்டுள்ளது இதனுடைய இணைய முகவரி https://roundcube.net/ ஆகும்
2. Zimbraகட்டற்ற இணையமின்னஞ்சல் பயன்பாடாகவும் சிறந்த மின்னஞ்சல் சேவையாளராகவும் பயன்படுகின்றதுஇதனை பயன்படுத்தி பல்வேறு வியாபார நிறுவனங்களும் தங்களுக்கென்ற தனியான மின்னஞ்சல் சேவையாளரை உருவாக்கி கொள்ளமுடியும் இதனைஎளிதாக நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
பல்வேறு இணைப்புவிரிவாக்க வசதிகளையும் தற்கால மின்னஞ்சல்களின் அனைத்து வசதிகளையும் கொண்டது இதுGPLv2 எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் வெளியிடப் பட்டுள்ளதுஇதனுடைய இணைய முகவரி https://www.zimbra.com/ ஆகும்
3.SquirrelMail இது 1999 இலிருந்து பயன்பாட்டில்உள்ள கட்டற்ற இணையமின்ஞ்சல் பயன்பாடாகும் இதனைஎளிதாக நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இதுஒரு சிறந்த மின்னஞ்சல் வசதியை வழங்கும் கருவியாக விளங்குகின்றதுஇது உற்பத்தி சார்ந்த தொழிலகத்தில் மிகஅதிகஅளவு பயன்பாட்டில் இருந்துவருகின்றது
இதுGPL எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் வெளியிடப் பட்டுள்ளதுஇதனுடைய இணைய முகவரி http://squirrelmail.org/index.php ஆகும்
4 Rainloop என்பது மிகசமீபத்திய மின்னஞ்சலின் சேவையாளர் வரவாகும் ஜிமெயில் அல்லது இதர வணிகமின்னஞ்சல்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் அனைத்து வசதிகளும் இதில் உள்ளன மின்னஞ்சல்முகவரியை உள்ளீடுசெய்திடும்போது மிகுதி எழுத்துகளை தானாகவே பூர்த்திசெய்தல் இழுத்துசென்றுவிடுதல், விசைப்பலகை இடைமுகம்செய்தல்,வடிகட்டுதலை ஆதரித்தல் போன்ற வணிகமின்னஞ்சல்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் பல்வேறு வசதிகளையும் வழங்க தயாராக இருக்கின்றது பொதுமக்களின்Facebook, Twitter, Google, Dropbox போன்றவைகளின் கணக்குகளுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும்திறன்மிக்கது இதனை எளிதாக நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இது AGPL எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் வெளியிடப் பட்டுள்ளது இதனுடைய இணைய முகவரி http://www.rainloop.net/ ஆகும்

விண்டோ இயக்கமுறைமையின் செயல்படும் பதிப்பெண்ணை கட்டுபடுத்திடும் Gitஒரு அறிமுகம்

பயன்பாட்டு மென்பொருட்களை உருவாக்குபவர்கள் பல்வேறு நிலைகளில் தங்களுடைய பயன்பாட்டு மென்பொருட்களை உருவாக்கி வைத்திருப்பார்கள் குறிப்பிட்ட நிலை சரியாக இல்லை யெனில் அதற்கு முந்தைய நிலை அல்லது வேறொரு குறிப்பிட்ட நிலையில் இந்த பயன்பாட்டின் வெளியீடு என்னவாக இருக்கும என அறிந்துகொள்ள விழைவார் ஆனால் பயன்பாட்டின் குறிமுறைவரிகள் மிகநீண்டதாக இருப்பதால் எந்த நிலையிலுள்ள இந்த பயன்பாடு என அறிந்து கொள்வதில் குழப்பம் ஏற்பட்ட தெளிவடையாமல் பயன்பாட்டினையும் முழுமையாக முடித்திடாமல் திகைத்து நிற்பார்கள் அவ்வாறு குழப்பமில்லாமல் இந்த பயன்பாடுகளின் பதிப்பெண்களாக பரமாமரித்தால் குறிப்பிட்ட பதிப்பெண்ணின் பயன்பாட்டின் வெளியீடு என்னவாக இருக்கும் என செயல்படுத்தி திருப்தியுற்றால் அதனையும் திருப்தியுறவில்லையெனில் அடுத்தடுத்த நிலைகளின் பயன்பாடுகளையும் செயல்படுத்தி வெளியீட்டை சரிபார்த்திடலாம் இவ்வாறு பயன்பாடுகளுக்கான பதிப்பெண்ணை பராமரித்திட உதவுவதுதான் இந்த Git எனும் கட்டற்ற பயன்பாடாகும் இது விண்டோ இயக்கமுறைமையுள்ள கணினிக்காகவே உருவாக்கி வெளியிடபட்டுள்ளதுஇதனை https://git-for-window.github.io/ எனும் தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய நகணினியில் நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்க
11

புதியவர்களுக்கு லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையின் கோப்புஅமைவும் கோப்பக கட்டமைவு ம்

கோப்பமைவு(file system) என்றால் பல்வேறு வரையறைகளை அர்த்தங்களை பலரும் பல்வேறு விதமாக கூறுவார்கள் அதனை மனதில் கொண்டு குழப்பமடையவேண்டாம் பொதுவாக லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையில்அனைத்து கோப்பகங்களும் ( / ) எனும் மூலக்கோப்பமைவை அடிப்படையாக வைத்தே துவங்கிடும் இதுவே முதன்மையான கோப்பகமாகும் அதற்கடுத்ததாக லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையானது EXT3, EXT4, BTRFS, XFS, என்பன போன்ற நூற்றுக்கும் அதிகமானகோப்பு வகைகளை ஆதரிக்கின்றது இவைகள் மிகபழைய கோப்புகளின் வகையிலிருந்து சமீபத்திய கோப்புகளின் வகைவரை பல்வேறு வகைகளில் இருக்கின்றன அதிலும் ஒவ்வொரு கோப்பு அமைவும் தனக்கேயுரிய சொந்த தரவுகளுக்கெல்லாம் தரவான(metadata) விவரங்களை கொண்டிருக்கும்
அடிப்படை கோப்பமைவின் கட்டமைப்பு
இந்த லினக்ஸ் இயக்கமுறைமை கணினியில் கோப்பகளின் கட்டமைவானது முதல் அடிப்படை அடுக்காக வண்தட்டும் அடுத்த அடுக்கில் EXT3, EXT4, HPFS, VFAT, FreeBSD ஆகியவையும் அமைந்துள்ளன அதற்கடுத்த அடுக்கில் virtual File System என்பது அமைந்துள்ளது அதற்கடுத்த மேல் அடுக்காக kernel அமைந்துள்ளது
10

லினக்ஸின் கோப்பக கட்டமைவு
முதலில் ( / ) எனும் மூலக்கோப்பகமும் அதற்கடுத்து /bin என்பதும் அதற்கடுத்து /bootஎன்பதும் அதற்கடுத்து /devஎன்பதும் அதற்கடுத்து /etcஎன்பதும் அதற்கடுத்து /homeஎன்பதும் அடுத்தாக /lib, /media , /usr ,/tmp , /var என்பன போன்றவைகளும் அமைந்துள்ளன பொதுவாக லினக்ஸ் இல்லாத விண்டோ இயங்கிடும் கணினிகளில் C, D,E என்றவாறு இந்த கோப்பகங்கள் வண்தட்டுகளில் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும்
லினக்ஸின் கோப்பமைவு
லினக்ஸில் btrfs ,cramfs ,ext2 ,ext3 ,ext4 ,fat ,gfs2 ,hfsplus ,minix ,msdos ,ntfs ,reiserfs ,vfat ,xfs என்றவாறு பல்வேறு வகையான கோப்பமைவு இருக்கின்றன
அதுமட்டுமல்லாது command line interface (CLI) ,SSH,GUI ஆகிய செயல்களை ஆதரிக்கும் வகையில் லினக்ஸ் கோப்புகள் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன

விண்டோ இயக்கமுறைமையில் நகல்கோப்புகளை பைத்தானை கொண்டு எளிதாக அடையாளம் காணமுடியும்

தவறுதலாக ஒரே உள்ளடக்க கோப்பினை வெவ்வேறு பெயர்களில் அல்லது அதே கோப்பினை வெவ்வேறு கோப்பகத்தில் நகல் கோப்புகளாக உருவாக்கிவிட்டிருப்போம் இதனால் நினைவகத்தில் மற்ற பயன்பாடுகள் செயல்படுவதற்கு தேவையான காலி இடவசதி இல்லாமல் பயன்பாடுகளை செயல்படுத்துவதில்அல்லல் படுவோம் இதனை தவிர்க்க இவ்வாறான நகல்கோப்புகளை அடையாளம் காண பைத்தானை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இதற்காகMD5hash எனும் பைத்தான கோப்பு பயன்படுகின்றது இதில்create(), get_drive() , search(), search1(), md5() ஆகிய செயலிகள் பயன்படுகின்றன இவையனைத்தும் ஒன்றாக சேர்ந்த இதனுடைய dupl.py எனும் நிரல்தொடர்குறிமுறைவரிகளின் கோப்பினை விண்டோவில் செயல்படும் தயார்நிலையில் உள்ள exeகோப்பாக http://l4wisdom.com/dupl_go.php/ எனும் தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொண்டு இதனை செயற்படுத்திடுக உடன் C:\PytInstaller-2.1\dup\dist என்ற கோப்பகத்தில் இதனுடைய exeகோப்பு வீற்றிருப்பதை காணலாம் தேவையெனில் விண்டோ கோப்பகத்திற்குள் இதனை வைத்திடலாம் அதன்பின்னர் இதனை செயற்படுத்தி நம்முடைய கணியில் உள்ள நகல்கோப்புகளை அறிந்துகொண்டு அவைகளை நீக்கம் செய்து கொள்ளலாம்

நம்முடைய உடலை கட்டுகோப்பாக வைத்திருக்கஉதவிடும் கட்டற்ற ஆண்டராய்டு பயன்பாடுகள்

நம்முடைய உடலை நோய்நொடிஇல்லாமல் கட்டுகோப்பாக வைத்திருப்பதையே நாம் அனைவரும் விரும்புவோம் இவ்வாறு கட்டுகோப்பாக உடலை பராமரிப்பதற்கு உதவ FitBitபோன்றவை பயன்படுகின்றன அதிலும் தனியுடைமை பயன்பாடுகள் ஏராளமான வகையில் ஒவ்வொரு சாதனத்திற்கும் என உள்ளன ஆயினும் கட்டற்ற பயன்பாடுகள் மிகமுக்கியமாக ஆண்ட்ராய்டில் செயல்படும் உடலை கட்டுகோப்பாக வைத்திருக்கஉதவிடும் பயன்பாடுகள் பலஉள்ளன இவை ஜிபிஎல்3 என்ற அனுமதியின் அடிப்படையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன
1 HIIT Timer என்பது எவ்வளவு நேரம் பணி எவ்வளவு நேரம் ஓய்வு என அமைத்து பயிற்சி அளிக்கின்றது பொதுவாக நம்மில் பெரும்பாலோர் பணியில் மூழ்கி உடல்நலணை கவணத்தில் கொள்ளாமல் இருப்பார்கள் அவ்வாறானவர்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கின்றது
3 Open Training எனும் பயன்பாடு எவ்வாறு உடற்பயிற்சி சரியாக செய்வது என வழிகாட்டுகின்றது
4 RunnerUp என்பது எவ்வாறு ஒடுவது நடப்பது போன்ற பல்வேறு வகையில் வழிகாட்டுகின்றது
5 Seven எப்போதும் பயனத்திலேயே இருப்பவர்களுக்கு ஒரு ஏழுநிமிடத்தில் உடற்பயிற்சியை செய்திட இந்த பயன்பாடு உதவுகின்றது
6 Strykur,என்பது பயன்படுத்திடும் நபரின் உடலின் எடை, உடலில் சேர்ந்த கொழுப்புசத்தின் அளவு, மார்பளவு, தோள்பட்டையளவு ,கைகால்களின் அளவு ,இடுப்பளவு ஆகியவற்றை அளவிட்டு இவைகளை குறிப்பிட்ட அளவில் பராமரித்திட பயன்படுகின்றது

வாருங்கள் ஆண்ட்ராய்டில் பயன்படும் இந்த கட்டற்ற பயன்பாடுகளை பயன்படுத்தி உங்களுடைய உடலைகட்டுகோப்பாக பராமரித்து கொள்க

UltraDefragஎன்பதை விண்டோ இயக்கமுறைமையுள்ள கணினியில் கோப்புகளை நெருக்கி யமைத்திட பயன்படுத்தி கொள்க

தற்போதைய நம்முடைய ஏராளமான பேராசையினால் நாம் நம்முடைய கணினியில் இணையத்திலும் அதிகஅளவு பயன்படுத்துவதால் கணக்கற்ற கோப்புகள் உருவாகி கணினியின் நினைவகம் முழுவதும் இரைந்துபரந்து கிடக்கின்றன இதனால் நமக்குதேவையான புதிய கோப்பினை பதிவிறக்கம் செய்து சேமித்திடுவதற்கு காலி இடவசதி இல்லை என கைவிரித்திடுகின்றது இதனை தவிர்க்க அவைகளை நெருக்கி யமைத்து நமக்கு இடவசதி ஏற்படுத்திடுவதற்காக இந்த UltraDefrag என்பது ஒருகட்டற்ற விண்டோ இயக்கமுறைமையுள்ள கணினியில் கோப்புகளை நெருக்கி யமைத்திட உதவிடும் பயன்பாடாகும் இது பாதுகாப்பான சூழலை கொண்டதாகும் ஒரேயொரு சொடுக்குதலிலேயே கோப்பகளை நெருக்கியமைத்திடும் செயலை செய்யவல்லது இது சிறிய கையடக்கமான எளிய ஆனால் மிகத்திறனுடைய பயன்பாடாகும் இது ஜிபிஎல் அனுமதியின் அடிப்படையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது நெகிழ்வுதன்மையுடனும் பல்வேறு வரைஇடைமுகப்புகளை கொண்டதாகும் குறிப்பிட்ட கால இடைவளியில் தானாகவே கோப்புகளை வன்தட்டுகளில் நெருக்கி அமைத்திடுமாறு செய்வது அல்லது நாம் விரும்பும்போது நாமே முயன்று செயல்படுத்துவது ஆகிய இருவழிகளிலும் இதனை செயல்-படுத்திடலாம் இது முதலில் Analysis phase , Defragmentation phase, partial defragmentation phase ஆகியமூன்று செயல்களை செய்கின்றது இரண்டாவதாக விரைவான போதுமான செயல்களையும் மூன்றாவதாக முழுவதுமானபோதுமான கோப்புகளை நெருக்கி யமைத்தும் நினைவகத்தில் பயன்பாடுகள் இயங்குவதற்கு தேவையான போதுமான இடவசதியை ஏற்படுத்திடுகின்றது இது FAT12/16/32, exFAT, NTFS ஆகிய பல்வேறு வகையான கோப்பின் வகைகளை ஆதரிக்கின்றது இந்த பயன்பாட்டினை Source Forgeதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம் அவ்வாறு பதிவிறக்கம் செய்திடும்போது Full-featured installer, portable package ஆகிய இரண்டில் நமக்கு தேவையானதை மட்டும் தெரிவுசெய்து பதிவிறக்கம் செய்துகொள்க இதனை நம்முடய கணினியில் நிறுவுகை செய்திடுவதற்கான கட்டளைவரியை செயல்-படுத்தினால் திரையில் எந்தவொரு உரையாடல் பெட்டியோ வழிகாட்டியோ தோன்றிடாமல் அமைதியாக நிறுவுகை செய்யப்பட்டுவிடும் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க

பயனுள்ள கட்டற்ற விண்டோவினுடைய அமைவுகளின் நிருவாக கருவிகள் ஒரு அறிமுகம்

நாம் விண்டோ இயக்கமுறைமையை பயன்படுத்திடும் எந்தவொரு கணினியிலும் புதிய பயன்பாட்டு மென்பொருளை நிறுவுகை செய்திட முயற்சிக்கும்போது உடன் இதனை விண்டோவின் Administrator வாயிலாக இயக்கவா என கேள்வி திரையில் நம்முன் எழுப்பும் உடன் நாமும் ஆம்(yes) என ஆமோதித்திடுவோம் அதனைதொடர்ந்து நிறுவுகைசெய்திடும்பணி தொடர்ந்து நடைபெறும் அவ்வாறாயின் இந்த விண்டோவின் நிருவாகியானவர் யார்? கணினியின் இயக்ககத்தில் அவருடைய பங்களிப்பு என்ன? என முதலில் நாம் அறிந்து கொள்ளவோம். அதாவது விண்டோ இயக்க-முறைமையை பயன்படுத்திடும் எந்தவொரு கணினியிலும் விண்டோவின் அமைவுகளின் நிருவாகி யானவர் அந்த கணினியின் தகவமைத்தல்கள் நம்பகமானஇயக்கங்கள் ஆகியவற்றை கவணித்துகொள்பவர் ஆவார் இவர் பயனாளர் கணக்குஒன்றினை கணினியில் உருவாக்கி பராமரிப்பது மட்டுமல்லாமல் புதிய கோப்புகளை உருவாக்கி பராமரித்தல், புதிய மென்பொருட்களை சரியாக நிறுவுகை செய்தல், கோப்புகளை நெருக்கியமைத்தல் ,கோப்புகளை பிற்காப்பு செய்தல் தற்காலிக நினைவகத்தை சுத்தம் செய்தல், கடவுச்சொற்களை நிருவகித்தல் அனைத்து வளங்களையும் பாதுகாத்தல் கணினி திறனுடன் செயல்பட செய்தல் ஆகிய அனைத்து பணிகளும் இந்த விண்டோவின் அமைவுகளின் நிருவாகியின் பணிகளாகும் இவ்வாறான பணிகளை தானாகவே செய்வதற்காக பல்வேறு கருவிகள் கணினியில் உள்ளன அதிலும் தனியுடைமை கருவிகளுக்கு பதிலாக கட்டற்ற கருவிகளும் ஏராளமாக உள்ளன அவைகளின் முக்கியமானவைகள் மட்டும் பின்வருமாறு
1-மெய்நிகர் பெட்டி(virtual box)இது அனைத்து இயக்கமுறைகளிலும் செயல்படும் இது குனு-ஜிபிஎல்2 அனுமதியின் அடிப்படையில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு கட்டற்ற கருவியாகும் இது எளியதாக இருந்தாலும் ஒரு மிகத்திறனுடைய கருவியாக உள்ளது அதனால் சிறிய உட்பொதிந்த அமைவுமுதல் பல்வேறு கணினியின் அமைவுகளிலும் ஏன் மேககணினி சூழலிலும் இது செயல்படும் வல்லமை கொண்டதாகும் இது ஒரேசமயத்தில் ஒருகணினியில் வெவ்வேறு இயக்கமுறைமையை செயல்படசெய்திடும் திறன்கொண்டதாகும் புதிய பயன்பாடுகளை குறிப்பிட்ட சூழலில் எவ்வாறு செயல்படும் என முன்கூட்டியே அறிந்து கொள்ள பேருதவியாக உள்ளது பல்வேறு பயன்பாடுகளின் விற்பணையாளர்களும் இந்த மெய்நிகர் பெட்டியை தங்களின் பயன்பாட்டு மென்பொருளை எளிதாக செயல்படுத்திடமுடியும்
2-Squiggle என்பது சேவையாளர் இல்லாத வளாக பினையத்தின் விவாதத்தை கண்கானித்திடும் கருவியாகும் இது குழுவான விவாதம் தனிப்பட்ட விவாதம் விவாதத்தை வெளியிடுதல் ஆகிய செயல்களுக்கு உதவுகின்றது வெவ்வேறான இரு வளாக பிணையத்தை பல்வேறு வகையான துனை பிணையத்துடன் இணைத்திட உதவுகின்றது இது மிகவேகமாகப ல்லடுக்கு பரிமாற்றத்தை செயல்-படுத்தகூடியதாகும். இந்த குழுவிவாத செயல்படுத்திட முழுவிவரங்களையும் அறிந்து கொள்ள அனுமதிக்கின்றது
3-RamHookஇது விசைப்பலகையின் வாயிலாக கணினியில் உள்ளீடு செய்பவைகள் அனைத்தையும் பிடித்து கோப்பிற்குள் கொண்டுசெல்லும் பணியை ஆற்றுகின்றது இது ஒரு எளிய கட்டற்ற கருவியாகும் இதனை வெகுதூரத்திலிருந்து கூட கணினியில் செயல்படுத்திடமுடியும் இது விண்டோவின் ஒருங்கிணைத்தல் பணிக்கு உதவுகின்றது
4-Ntopஎன்பது ஒரு பிணையத்தில் தரவுகளின் போக்குவரத்தை கட்டுபடுத்திடஉதவிடும் கட்டற்ற கருவியாகும் இது மெய்நிகர் பிணையம் மட்டுமல்லாமல் பல்வேறுவகையான பிணைய இடைமுகத்தையும் கட்டுபடுத்துகின்றது பிணையத்தின் போக்குவரத்து தொடர்பான அனைத்து புள்ளிவிவரங்களையும் வழங்குகின்றது

Previous Older Entries