நாம் பயன்படுத்திடும் வேர்டு எக்செல் ஆவணத்திலகூட Barcode எனும் பட்டை கோட்டினை கொண்டுவரமுடியும்

Barcode எனும்பட்டைகோட்டினை நம்முடைய ஏதேனும் ஒரு ஆவணத்தில் கொண்டுவர நாம் விரும்பினால் அதற்காக அந்த குறிப்பிட்ட ஆவணத்தில் ID-AUTOMATIC எனும் பட்டைக்கோட்டிற்கான எழுத்துருவை http://www.idautomation.com/free-barcode-products/code39-font/#Download_Free_Barcode_Font/ எனும் தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகைசெய்து கொள்க அதனை தொடர்ந்து எண்களை எழுத்துகளை தட்டச்சு செய்து இந்த எழுத்துருவின் வாயிலாக பட்டைகோடாக உருமாற்றி கொள்க இதற்காகவேர்டு எக்செல் ஆகிய பயன்பாடுகளில் தனியாக செயலி எதுவும் இல்லை ஆயினும்Code 39 என அழைக்கபெறும் ID-AUTOMATIC எனும் பட்டைக்கோட்டிற்கான எழுத்துருவை பயன்படுத்தி கொள்கின்றது இதுஒவ்வொரு எழுத்துருவிற்கு 5 பட்டைகளும் நான்கு காலி இடைவெளியும் கொண்டதாகும் மொத்தம் 9 எழுத்துருக்களில் 3 மட்டும் மிக அகலமானது அதனால் Code 39 என்பதை9 இல் 3 என அழைப்பார்கள் இதில் 26 பெரிய எழுத்துகளும் 10 எண்களும் 7 சிறப்புகுறியீடுகளும் பயன்படுத்தப்படும் இதனை வேர்டு அல்லது எக்செல் ஆகிய ஏதேனுமொருஆவணத்தில் கொண்டுவருவதற்காக மேலேகூறிய முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்துநிறுவுகை செய்து கொள்க அதன்பின்னர் நாம் பட்டைகோடு கொண்டுவர விரும்பும் பகுதியை தெரிவுசெய்து கொண்டு பட்டைகோடு கொண்டுவரவிரும்பும் மதிப்பை உள்ளீடுசெய்திடுக அதன்பின்னர்இந்த எழுத்துருவை தெரிவுசெய்து நாம் உள்ளீடு செய்த மதிப்பை பட்டைகோடாக மாற்றிகொள்க இதனை தனியாக மாதிரி பலகமாக செய்தும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்

லினக்ஸ் எனும்இயக்கமுறைமையை இயக்கி பயன்பெறுவதற்கான பத்துவழிகள்

விண்டோ இயக்கமுறைமையை போன்றே தற்போது பெரும்பாலானவர்களின் விருப்பமாக லினக்ஸ் எனும் இயக்கமுறைமையும் உள்ளது அவ்வாறான லினக்ஸ் எனும் கணினியின் இயக்கமுறைமையில் ஆர்வமுள்ளவர்கள் அதனை இயக்கிபயன்பெற தயாராக இருந்தால் பின்வரும் எளிய பத்துவழிகளை பின்பற்றிடுக என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது
1.free shell முதலில்ஏதேனும் ஒரு free shellஇல் செலவேஇல்லாமல்உள்நுழைவுசெய்து கட்டளைவரி, shell scripting, பைதான் மொழிஇணையதளஉருவாக்குதலின் அடிப்படை ஆகியவற்றை Freeshell.de, Blinkenshell,SDF Public Access Unix Systemஆகியவற்றின் வாயிலாக தெரிந்து கொள்க இவைகளின்வாயிலாக நிகழ்வு நேரத்திலேயே எவ்வாறு செயல்படுகின்றது என தெரிந்து கொள்ளமுடியும்
2. WSL விண்டோ இயங்கும் கணினியில்WSL 2 என்பதன் துனையுடன் லினக்ஸை தெரிந்து கொள்க WSL என சுருக்கமாக அழைக்கப்பெறும் லினக்ஸிற்கான விண்டோவின் துனைஅமைவு (Windows Subsystem for Linux )என்பது விண்டோ செயல்படும் கணினியில் லினக்ஸ் சூழலை தெரிந்துகொள்ள உதவுகின்றது
3.bootable thumb drive நாம்செல்லுமிடத்தில் கையோடு எடுத்துசெல்லும் USB thumb drive என்பதன்வாயிலாக லினக்ஸின் முழுமையும் தெரிந்துகொள்வதற்காக Porteus, Fedora Media Writer என்பன போன்ற கையடக்க சாதனங்களிலும் செயல்படும் தன்மையில் உள்ள லினக்ஸை இயக்கி எவ்வாறு செயல்படுத்திடுவது என தெரிந்து கொள்க
4.tour.ubuntu.comநேரடியாக இணையத்தில் லினக்ஸ்சூழலில் வலம்வருவதற்காகtour.ubuntu.com. என்பதை பயன்படுத்தி அதில் நாம் விரும்பும் பொத்தானை ஒவ்வொன்றாக அல்லது Show Yourself Around எனும் பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்து விரியும் திரையின் வாயிலாக லினக்ஸை அறிந்து கொள்க
5.JSLinux
இணையஉாவியிலேயே ஜாவாஸ்கிரிப்டின் துனையுடன் லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையை செயல்படுத்தி அறிந்து கொள்ளமுடியும்அதற்காக JSLinuxஎனும் இணையபக்கத்தின் வாயிலாக உரைஅடிப்படையிலான அல்லது குறைந்தஅளவு வரைகலை வடிமைப்புடன் இணையஉலாவியிலயே லினக்ஸை இயக்கி அறிந்து கொள்க
6.Raspberry Pi வாயிலாக மிகஎளியவழியில் சுற்றுசூழலின் நண்பனாக லினக்ஸைபற்றி எளிதாக அறிந்து கொள்ளமுடியும்
7.container craze நாம் நம்முடைய விண்டோசெயல்படும் கணினியில் Docker Kubernetes போன்ற தாங்கிகளை இயக்கி பயன்பெறுபவராக இருந்தால் இவைசிறியஅளவான லினக்ஸ்இயக்கமுறைமையாகும் இதனைகொண்டு லினக்ஸின் முழுமையான விவரங்களை அறிந்து கொள்க
8. VirtualBox விண்டோசெயல்படும் கணினியில் இந்த VirtualBox ஐ நிறுவுகை செய்து செயல்படுத்தி மெய்நிகர் கணினி சூழலை கொண்டுவந்து அதில் லினக்ஸை நிறுவுகைசெய்து விண்டோ இயங்கிடும் கணினியின் மீது லினக்ஸை செயல்படசெய்திடமுடியும்
9.The Charm of Linux Hazel Russman என்பவரால் எழுதி வெளியிடப்பட்ட The Charm of Linux எனும் லின்க்ஸ் பற்றிய புத்தகத்தை படித்து தெளிவுபெறுக மேலும் லினக்ஸ் பற்றிய புத்தகங்கள் தேவையெனில் https://opensource.com/article/19/1/tech-books-new-skils எனும் இணையதளபக்கத்திலுள்ள லினக்ஸ் பற்றிய புத்தகங்களின் பட்டியலிலிருந்து தேவையான வற்றை தெரிவுசெய்து படித்து அறிந்துகொள்க
10.உபுண்டு அல்லது பெடோராலினக்ஸ் மேலேகூறியவற்றிற்கு பதிலாக நம்முடைய கணினியில் குறுவட்டு அல்லது நெகிழ்வட்டு அல்லது கையடக்க thumb drive வாயிலாக உபுண்டு அல்லது பெடோரா போன்றலினக்ஸ் இயக்கமுறைமைகளை நேரடியாக கணினியில் நிறுவகைசெய்து இயக்கி அறிந்து கொள்க

வேர்டு பிரஸ் போன்று GitHub இல் பைத்தானின் அடிப்படையில் செயல்படும் Pelicanதளத்தில் நமக்கென தனியாக வலைபூவை உருவாக்கி பயன்படுத்தி கொள்க

GitHub என்பது மூலக்குறிமுறைவரிகளை கட்டுபடுத்துவதில் மிகப்பிரபலமான இணைய சேவையாளராகும்
Git என்பது நம்முடைய கணினிகளின் கோப்புகளுடன் ஒத்தியங்குகின்றது ஆயினும் அதே கோப்பின் நகலைமட்டும் GitHubiஇன் சேவையாளர் பகுதியில் எளிதாக பகிர்ந்து கொள்ளவும் நாம் இதுவரை ஆற்றிய நம்முடைய பணியை பிற்காப்பு செய்து கொள்ளவும் பயன்படுத்தி கொள்கின்றது அவ்வாறான GitHub என்பதில் ரூபிஎனும் கணினிமொழியால் உருவாக்கப்பட்ட Jekyll எனும் வலைபூ சேவைதளம் தற்போது பழக்கத்தில் இருந்து வருகின்றது அதனோடு புதியதாக பைதான் எனும் கணினிமொழியின் அடிப்படையில் செயல்படும் Pelican எனும் வலைபூக்களின் தளமும் தற்போது பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கிடைக்கின்றது இதன் வாயிலாக நம்முடைய வலைபூதளத்தினை இதிலுள்ள கட்டமைவுகளை கொண்டு நாம் விரும்பியவாறு உருவாக்கி சுயமாக வெளியீடு செய்துகொள்ளமுடியும் முதலில்இந்த Pelican என் பதை pipஎன்பதன் துனையுடன் நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்து கொள்ளவேண்டும்அதற்காக
$ pip install pelican ghp-import
என்ற கட்டளைவரியை செயற்படுத்திடுக தொடர்ந்து
https://GitHub.com/பயனாளரின்பெயர்/பயனாளரின்பெயர்.github.io
என்றவாறு நம்முடைய வலைபூவிற்கு பெயரிடுவதற்கான கட்டளையை செயற்படுத்திடுக அதனைதொடர்ந்து
$ git clone https://GitHub.com/பயனாளரின்பெயர்/பயனாளரின்பெயர்.github.io blog
$ cd blog
ஆகிய கட்டளைவரிகளை செயற்படுத்திடுக பிறகு வலைபூவிற்கு உள்ளடக்கம் வேண்டுமல்லவாக அதற்காக
$ git checkout -b content
என்ற கட்டளைவரியை செயற்படுத்திடுக அதன்பின்னர் இந்தPelican என் பதை கட்டமைவு செய்திடவேண்டும் அதற்காக
$ pelican-quickstart
என்ற கட்டளைவரியை செயற்படுத்திடுக உடன்
Welcome to pelican-quickstart v3.7.1.
எனும் வரவேற்பு செய்தி திரையில் தோன்றிடும் இதனை தொடர்ந்து pelican அடிப்படையிலான இணையதள பக்கம் உருவாக உதவிடும் அதற்காக
> Where do you want to create your new web site? [.]
> What will be the title of this web site? மிகச்சிறந்த வலைபூ
> Who will be the author of this web site? பயனாளரின் பெயர்
> What will be the default language of this web site? [en]
> Do you want to specify a URL prefix? e.g., http://example.com (Y/n) -n
> Do you want to enable article pagination? (Y/n) – n
> How many articles per page do you want? [10]
> What is your time zone? [இந்திய/கிரீன்வீச்] கிரீன்வீச்
> Do you want to generate a Fabfile/Makefile to automate generation and publishing? (Y/n)- y
> Do you want an auto-reload & simpleHTTP script to assist with theme and site development? (Y/n) -y
> Do you want to upload your website using FTP? (y/N)- n
> Do you want to upload your website using SSH? (y/N) -n
> Do you want to upload your website using Dropbox? (y/N) -n
> Do you want to upload your website using S3? (y/N)- n
> Do you want to upload your website using Rackspace Cloud Files? (y/N) -n
> Do you want to upload your website using GitHub Pages? (y/N)- y
> Is this your personal page (பயனாளரின்பெயர்.github.io)? (y/N) -y
ஆகிய பல்வேறு கேள்விகளுக்கான சரியான பதில்களை தெரிவுசெய்திடுக நாம் தெரிவுசெய்யவில்லையெனில் இயல்புநிலையிலுள்ள அனைத்து கேள்விக்கும் பதில்கள் தானாக எடுத்துகொள்ளும் அவ்வாறான அனைத்து கேள்விகளுக்கான பதில்களும் பெறப்பட்டவுடன்
$ ls Makefile content/ develop_server.sh*
fabfile.py output/ pelicanconf.py
publishconf.py
எனும் நடப்புஇயக்ககத்தை pelicanஆனது விட்டிடும் தொடர்ந்து வலைபூவின் உள்ளடக்கத்தை தேவையானவாறு மாற்றியமைத்திடுவதற்காக
$ git add .
$ git commit -m ‘initial pelican commit to content’
$ git push origin content
ஆகிய கட்டளைவரிகளை செயற்படுத்திடுக அடுத்து நம்முடைய வலைபூவின் உள்ளடக்கங்களாக நம்முடைய முதல் உரைவெளியீடு உருவப்படம் படம் PDF ஆகியவை இருப்பதற்காக
a photo, enter:
$ cd content
$ mkdir pages images
$ cp /Users/username/SecretStash/HotPhotoOfMe.jpg images
$ touch first-post.md
$ touch pages/about.md
ஆகிய கட்டளைவரிகளை செயற்படுத்திடுக இதனை தொடர்ந்து உருவாகும் irst-post.md எனும் நம்முடைய முதல் வலைபூவில்
date: என்பதற்கு இன்றைய நாளினையும்
author: என்தற்கு நம்முடைய பெயரையும் உள்ளீடு செய்து கொண்டு நம்முடைய முதன்முதலான வலைபூவின் உள்ளடக்க உரையை தட்டச்சு செய்திடுகதொடர்ந்து
pages/about.md எனும் காலி பக்கத்தை திறந்து கொண்டுஅதில்
title: என்பதற்கு aboutஎன்றும்
date: என்பதற்கு இன்றைய நாளினையும் தொடர்ந்து நம்முடைய வலைபக்கத்தின் விவரங்களையும் உள்ளீடு செய்து கொள்க இறுதியாக
$ pelican content -o output -s publishconf.py
$ ghp-import -m “Generate Pelican site” –no-jekyll -b master output
$ git push origin master
$ git add content
$ git commit -m ‘added a first post, a photo and an about page’
$ git push origin content
ஆகிய கட்டளைவரிகளை உள்ளீடுசெய்து நாம் உருவாக்கிய நம்முடைய வலைபூவினை வெளியீடு செய்திடுக
இப்போது நம்முடையஇணையஉலாவியில் https://பயனாளரின்பெயர்.github.ioஎன்றவாறு இணையமுகவரியை உள்ளீடுசெய்திட்டால் நம்முடைய வலைபூவினை திரையில் யார்வேண்டுமானாலும் பார்வையிடலாம்
குறிப்பு. இங்கு பயனாளரின்பெயர். என்பது நம்முடைய வலைபூவின் பெயராகும்

Group Office எனும் கட்டற்ற பயன்பாடு ஒரு அறிமுகம்

Group Office என்பது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் குழுவாக ஒரே சமயத்தில் பயன்படுத்திகொள்ள அனுமதிக்கும் ஒரு கட்டற்ற பயன்பாடாகும் இதனைகொண்டு அன்றாடம் செய்யவேண்டும் என கட்டளையிடப்பட்டபணிகளான செயல்திட்டங்கள் , மின்னஞ்சல்களை அனுப்புதல் ,கோப்புகளை பராமரித்தில் என்பன போன்ற பல்வேறு பணிகளை எளிதாக குழுவாக சேர்ந்து பகிர்ந்து கொண்டு செய்துமுடித்திடமுடியும் மேலும் இதனைகொண்டு இணையஇணைப்பின் வாயிலாக அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எளிதாக குழுவாக சேர்ந்து செய்துமுடித்து கொள்ளமுடியும் அதிலும் வாடிக்கையாளர் சேவைகளை இதன் வாயிலாக வாடிக்கையாளர் திருப்திபடும் வகையில் மிகஎளிதாக செயற்படுத்தி பயன்பெறலாம் இதன்மூலம்மின்னஞ்சல்களில் பல்லடுக்கு IMAP கணக்குகளை கட்டமைத்து கொள்ளமுடியும் இதனை CRM பயன்பாடாகவும் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் வாடிக்கையாளரின் இதுஅனைத்து சாதனங்களுடனும் ஒத்தியங்கிடும் தன்மைகொண்டதாகும் வியாபார நிறுவனங்கள் மிகஎளிதாக விற்பணைபட்டியலை இதன்வாயிலாக தயார்செய்து அதனை அச்சிட்டுகொள்ளவும் தேவையெனில் அதனை மின்னஞ்சல் வாயிலாக PDF வடிவமைப்பில் அனுப்பிவைத்திடவும் முடியும் அதுமட்டுமல்லாது விலைபுள்ளி வழங்குதல் கொள்முதல்உத்திரவு வழங்குதல் போன்ற பணிகளையும் செய்து கொள்ளமுடியும் தேவையெனில் CSV வடிவமைப்பில் பதிவேற்றம் செய்து கொள்ளவும் பதிவிறக்கம்செய்து கொள்ளவும் இது அனுமதிக்கின்றது இதனை பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய சொந்த சேவையாளர் கணினியில் நிறுவுகை செய்து படுத்தி கொள்ளலாம் அல்லது மேககணினி சேவையாளர் வாயிலாக வும் இதனுடைய சேவையை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் மேலும் விவரங்களை அறிந்து கொள்ள https://groupoffice.readthedocs.io/en/latest/using/address-book.html எனும் இணையதளத்திற்கும் பதிவிறக்கம் செய்துபயன்படுத்தி கொள்ள விரும்பினால் https://www.group-office.com எனும் இணையதளதமுகவரிக்கும் செல்க

வியாபார உலகில் புதிய நிறுவனத்திற்கான பொது களப்பெயரை எவ்வாறு பெறுவது

இதற்காக ஏதேனும் தயாராக உள்ள ஒரு பயனாளர் பெயர் கடவுச்சொற்களுடன் https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain எனும் இந்த தளத்திற்குள் உள்நுழைவு செய்திட்டால் தானாகவே நமக்கென தனியாக கணக்கொன்று உருவாகிகவிடும் பின்னர் profile எனும் பகுதியில்நாம் விரும்பும் மொழியை தெரிவுசெய்து கொள்க தொடர்ந்து நாம் உருவாக்கி கொள்ளவிரும்பும் பொது களப்பெயரில் எண்களை பயன்படுத்திடவேண்டாம் USA” அல்லது “ICE என்பனபோன்ற தலைப்பெழுத்துகளை கொண்ட பெயரை தெரிவுசெய்யவேண்டாம் சொற்களுக்கிடையில் நிறுத்தகுறிகள் கண்டிப்பாக தேவையெனில் ஆங்கிலத்தில் “don’t” , “we’re” போன்றவாறு பயன்படுத்தி கொள்க ஆனால் “@” , “#.” போன்ற நிறுத்தகுறிகளைகண்டிப்பாக பயன்படுத்திடவேண்டாம் வாக்கியத்தில் 14 அல்லது அதற்கு குறைவாக இருக்குமாறு பார்த்து கொள்க பெயர்களின் எழுத்துகரளுக்கு இடையில் ж போன்ற அந்நிய மொழியெழுத்துகள் எதையும் கண்டிப்பாக பயன்டுத்திடவேண்டாம்
இவ்வாறான நிபந்தனைகளின்அடிப்படையில் தயார் செய்த பொதுகளப்பெயரினை பெயரில் பயன்படுத்திடும் சொற்களானவை சரியான எழுத்துகளுடனும் இலக்கணவழுவில்லாமலும் பேசுவதற்கு எளிதாக இருக்கமாறும் சரிபார்த்தபின் சரியாக இருக்கின்றது எனில் வலதுபுறமுள்ள yes எனும் பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்து அதேபெயர் வேறுயாராவது பயன்படுத்தி கொள்கின்றார்களா என சரிபாரத்திடுக இல்லெயனில் வலதுபுறமுள்ள noஎனும் பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்து மீண்டும் வேறுபெயரை உருவாக்கிடும் பணியை முதலிலிருந்து துவங்கிடுக

LSTMஎன்பதன் துனையுடன் தரவுகளின் வரிசைகளில் ஆழமான கற்றலை செயல்படுத்திடுக

“ஆழமான கற்றல் பல செயலாக்க அடுக்குகளைக் கொண்ட கணக்கீட்டு மாதிரிகள் பல நிலைகளின் சுருக்கத்துடனான தரவுகளின் பிரதிநிதித்துவங்களைக் கற்றுக்கொள்ள அனுமதிக்கின்றது” என்று யான் லீகன் என்பவர் ஆழமான கற்றலை (Deep Learning)வரையறுக்கின்றார்
தரவுகளின் வரிசைகளில் ஆழமான கற்றல் மற்ற வகை தரவுகளுடன் ஒப்பிடும்போது காட்சிகளுடன் மேற்பார்வையிடப்பட்ட கற்றல் வேறுபட்டது. இங்கே, வரிசைகிரமத்தையும் அதன் செயல்முறையையும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். மாதிரிகள் உருவாக்க பயிற்சி அளிக்க ஒவ்வொரு வரிசைக்கும் சரியான தரவுகளின் தொகுப்பை நாம் தேடிகண்டுபிடிக்க வேண்டும். இந்த ஆழமான கற்றலிலுள்ள வெவ்வேறு வகையான வரிசைமுறைகள் பின்வருமாறு.
1) வரிசை கணிப்புகள்: இது வரிசை மாதிரியின் அடிப்படையில் அடுத்த வரிசையின் முன்கணிப்பு ஆகும்.
2) வரிசை வகைப்பாடு: இது வரிசை மாதிரியின் அடிப்படையில் ஒரு வரிசையை வகைப்படுத்துகிறது.
3) வரிசை உருவாக்கம்: இது வரிசை முறையின் அடிப்படையில் ஒரு புதிய வரிசையை உருவாக்குகிறது.
இவ்வாறான வரிசை முன்கணிப்பு குறித்த நம்முடைய பகுப்பாய்வுகளின் அடிப்படையில், வரிசை வகைப்பாட்டில் உருவாகிடும் சிக்கல்களுக்கு தீர்வாக நீண்ட குறுகிய கால நினைவகமானது (LSTM) சிறப்பாக செயல்படுகின்றது.
நீண்ட குறுகிய கால நினைவகம் (Long Short Term Memory(LSTM))
பாரம்பரிய நரம்பியல் வலைபின்னல்கள் கடந்த காலத்தை நினைவில் கொள்ள முடியாது, ஆனால் சமீபத்திய கடந்த காலத்தை (குறுகிய கால நினைவகம்) மட்டுமே இந்த வலைபின்னல்களின் குறைபாடாக கருதப்படுகிறது. தொடர்ச்சியான நரம்பியல் வலைபின்னல்களை (RNN) கொண்டுஇந்த சிக்கலை சரிசெய்ய முடியும் (இதைப் பற்றி மேலும்அறிந்து கொள்ள http://karpathy.github.io/2015/05/21/rnn-effectiveness/ எனும் இணைய முகவரிக்கு செல்க). LSTM என்பது உண்மையில் ஒரு சிறப்பு வகையான RNN ஆகும், இது நீண்ட கால சார்புகளைக் கற்றுக் கொள்ளும் திறன் கொண்டது. வரிசைப்படுத்துதல் வகைப்பாடு , முன்கணிப்பு மாதிரி ஆகியவற்றைத் தீர்வு செய்வதற்காக, கடந்த வரிசைகளை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள நமக்கு உண்மையில் நரம்பியல் பிணையம் தேவையாகும், இதன் மூலம் நாம் வரிசையை வகைப்படுத்தவும்அல்லது கணிக்கவும் முடியும். இந்த தலைப்புகளைப் பற்றி நமக்கு அதிகம் தெரியாவிட்டால், RNN, LSTM ஆகியவற்றை பற்றி மேலும் கற்றறிந்து கொள்க என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.

Search Everythingஎனும் திறனுள்ளகருவி

தற்போது விண்டோ இயக்கமுறைமையில்இயல்புநிலையில் செயல்படுமாறான உள்ளமைக்கப்பட்ட தேடிடும் கருவி நாம் எதிர்பார்த்திடும் செயல்களை செய்வதாக இல்லை ஒருபோதும் செய்யமுடியாது இருந்தாலும் பரவாயில்லைஎன அதனை நீக்கம் செய்யாமலேயேஒருசிலர் தொடர்ந்து வைத்திருப்பார்கள் இந்நிலையில் மைக்ரோசாப்டில் மிகவும் நல்ல ஊதியம் பெறும் தொழில்நுட்ப வல்லுனர்கள் செய்யாதஒன்றை வெற்றிடக் கருவிகளின் வாயிலாக இதே செயலை செய்திடுடுமாறு devs என்பவர் துணிச்சலாகஉருவாக்கியுள்ளார் அதாவது நம்முடைய கணினியில் நாம் விரும்பும் எதையும் ஒருசில நொடிகளில் கண்டுபிடிக்கஉதவிடும் நம்பமுடியாத திறமையான தேடல் கருவியை உருவாக்கியுள்ளார் . இது நம்முடைய முதல் தேடலில் ஒரு தரவுத்தளத்தை உருவாக்குகிறது, பின்னர் எல்லாவற்றையும் முன்னோக்கி நகர்த்துவதற்காக குறியிடுகிறது, அதன்பின்னர் நம்முடைய தேடல் வினவலை தட்டச்சு செய்யும் போதுஅதனுடைய முடிவுகளை வடிகட்டுகிறது. அதனோடு நம்முடைய தேடல்களில் நாம் பல்வேறு நிபந்தனைகளைச் சேர்க்கலாம் அதனை தொடர்ந்து நம்முடைய நிபந்தனைகளுக்கு ஏற்ப பல்வேறு தேடல் முடிவுகளை இதில் காணலாம், ஆனால் பெரும்பாலான தேடல்களுக்கான நம்முடைய வினவலைத் இந்த கருவியைத் திறந்தவுடன் தட்டச்சு செய்யலாம், இது விண்டோஇயக்கமுறைமையின் தேடல் செயல்பாட்டைப் போலவே உடனடியாக செயல்படுத்தி இறுதி முடிவை திரையில் காண்பிக்கின்றது
இது பயன் படுத்த எளிய, மிக விரைவான உள்ளூர் தேடல் கருவியாக திகழ்கின்றது, இது விண்டோ இயக்கமுறைமையில் இயல்புநிலையில் செயல்படும் தேடல் பயன்பாட்டிற்கு ஒரு சிறந்த மாற்றாக அமைகிறது,
இந்த பயன்பாடானது நிறுவல், உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணைப்படுத்தல் தேடல் முடிவுகளின் காட்சி என்பனபோன்ற அனைத்து பணிகளிலும் நம்பமுடியாதஅளவு மிக வேகமாக செயல்படக்கூடியது: . மேலும், பிற பயன்பாடுகளைப் போலவே கணினி வளங்களையும் இது தடுக்காது. இயல்புநிலை தேடல் கருவிக்கும் இதற்கும் இடையிலான மற்றொருமிகமுக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால், எல்லா குறியீட்டு உள்ளடக்கங்களையும் இணையத்தின் வாயிலாக கிடைக்கச் செய்யும் ஒரு HTTP சேவையகத்தை அமைக்க இது அனுமதிக்கின்றதுஎன்பதேயாகும். நம்முடைய கோப்புகளை மற்ற கணினிகளிலிருந்து இதன் வாயிலாக தொலைவிலிருந்தும் அணுகலாம் அல்லது நண்பர்களுடன் கோப்புகளைப் பகிரலாம்: மேலும் விவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளவும்https://everything.en.softonic.com/ எனும் இணைய முகவரிக்கு செல்க

Previous Older Entries