வணிக வங்கிகளின் வாயிலாக வழங்கபெறும் பணநடவடிக்கைகள்

தற்போது ரொக்கபணமில்லாத பரிமாற்றநடவடிக்கைகளை இணையவங்கிகணக்கின் வாயிலாக பயன்படுத்தி கொள்கின்றோம் அவைகளில் பயன்படுத்தப்படும் பணபரிமாற்ற நடவடிக்கைகள் பின்வருமாறு
1. RTGS என சுருக்கமாக அழைக்கப்பெறும் நிகழ்வுநேரபரிமாற்ற தீர்வு(Real Time Gross Settlement) என்பது மின்னனு பணபரிமாற்றத்தில் மிகமுக்கிய பங்காற்றுகின்றது இந்த நடவடிக்கையை செயல்படுத்திடுவதற்கு குறைந்தபட்சம் ரூ.2 இலட்சங்களாகும் நிகழ்வு நேரத்தில் எந்தவொரு வங்கிகணக்கிலிருந்தும் வேறுஎந்தவொரு வங்கிகணக்கிற்கும் நாம் விரும்பும் தொகையை பரிமாறிகொள்ளமுடியும்
2. NEFTஎன சுருக்கமாக அழைக்கப்பெறும் தேசிய மின்னனு நிதிபரிமாற்றத்தின் (National Electronic Fund Transfer)துனையுடன் இந்த நடைமுறையை செயல்படுத்திடும் வங்கிகளில் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் மின்னனு பணபரிமாற்றம் செய்து கொள்ளமுடியும் தனிநபர் கூட்டாண்மை நிறுவனம் , நிறுமம் ஆகியவை இந்த வசதியை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இதில் ஒவ்வொரு பரிமாற்றத்திற்கும் அதிகபட்சம் ரூ.50 ஆயிரம் மட்டும் பரிமாற்றம் செய்து கொள்ளமுடியும்
3. IMPS என சுருக்கமாக அழைக்கப்பெறு உடனடிபட்டுவாடா சேவை(Immediate Payment Service) என்பது 24 மணிநேரமும் விடுமுறை நாளில் கூட பணபரிமாற்ற நடவடிக்கைக்காக இந்த வசதியை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆனால் RTGS ,NEFT ஆகியஇரண்டும் வங்கி வேலைநாட்களில் மட்டும் அனுமதிக்கப்பட்ட காலஅளவிற்குள் பயன்படுத்தி கொள்ளவேண்டும் அதைவிட நம்முடைய கைபேசி மூலமாகவும் அல்லது ATMs இயந்திரமூலமாகவும் இந்த வசதியை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் எந்தவொரு தனிநபரும் நபரும் இந்த வசதிவாயிலாக பணபரிமாற்றம் செய்து கொள்ளமுடியும்
4 ECSஎன சுருக்கமாக அழைக்கப்பெறும் மின்னனு வழங்கல் அமைவு ( Electronic Clearing System)என்பது மின்கட்டணம், காப்பீட்டு கட்டணம் ,தொலைபேசி கட்டணம் போன்ற கட்டணங்களை செலுத்தவதற்காக மட்டும் இந்த வசதி அனுமதிககப்படுகின்றது
5.POSஎனசுருக்கமாக அழைக்கப்பெறும் விற்பணைமுனைம (Point of Sale)வசதி நம்முடைய மின்னனு கடணட்டை களை கொண்டு நமக்கு தேவையான பொருட்களை கொள்முதல் செய்து கொள்ளமுடியும்.
5. M-Wallets என்பதுமின்னனு பணப்பை போன்று விமாண பயனச்சீட்டு ,தொடர்வண்டி பயனச்சீட்டு ,பொருட்கள் கொள்முதல் செய்தல் போன்ற பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்கு தேவையான தொகையை இந்த மின்னனு பணப்பைவாயிலாக வழங்கமுடியும்

Internet Explorer (IE). எனும் தனியுரிமை இணையஉலாவிக்கு மாற்றான கட்டற்ற இணையஉலாவிகள்

நாம் பயன்படுத்துவது விண்டோ இயக்கமுறைமை எனில் கணினியை துவக்கியவுடன் இயல்பாக Internet Explorer எனும்இணைய உலாவி மட்டும் தானாகவே செயல்படுமாறு கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கும் மேக்இயக்கமுறைமையெனில் இயல்புநிலையில்Safari இணைய உலாவி மட்டும் தானாகவே செயல்படுமாறு கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கும் அவ்வாறான நிலையில் மொஸில்லா எனும் நிறுவனமானது ஃபயர் ஃபாக்ஸ் எனும் கட்டணமற்ற இணைய உலாவியை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வெளியிட்டது அதனைதொடர்ந்து கூகுள் நிறுவனமும் குரோம் எனும் கட்டணமற்ற இணைய உலாவியை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வெளியிட்டதுஇவ்விரண்டும் மிகவும் பிரபலமானவை, ஆனால் திறமூலபயன்பாடாக மட்டும் இவை கிடைக்கவில்லை. ஆயினும் தற்போது பின்வரும் கட்டற்ற இணையஉலாவிகள் கூட பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கிடைக்கின்றன
1.Brave என்பது நாம் இணையத்தில் உலாவரும்போது அதிக விளம்பரங்கள் நம்மை தொல்லைபடுத்த அனுமதிக்காது விரைவாக இயங்ககூடியது மிகபாதுகாப்பானது குரோமின் விரிவாக்க வசதிகளை ஆதரிக்கின்றது மேலும் விவரங்களுக்கு https://brave.com/ எனும் இணை.யமுகவரிக்கு செல்க
2.Konqueror எனும் இணையஉலாவியானது மிகவிரைவாகவும் திறனுடனும் செயல்படக்கூடியது GPL எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது விளம்பரங்களையும் மேல்மீட்புபட்டிகளையும் திரையில் தோன்றிடாமல் இருப்பதற்காக முன்கூட்டியே அதற்கானதடைகளுடன் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது இதில்சுருக்கமான இணையமுகவரியை வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறு பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் மேலும் விவரங்களுக்குhttps://docs.kde.org/stable5/en/applications/konqueror/index.html எனும் இணை.யமுகவரிக்கு செல்க
3.Lynx மிகவும் குறைந்த நினைவக அளவு கொண்டது மிகவும் பாதுகாப்பானது டாஸ் விண்டோ ஆகிய இயக்கமுறைமைகளை ஆதரிக்ககூடியாது பரிசோதனை நடவடிக்கைகளுக்கும் பாதுகாப்பாக இணைய உலாவருவதற்கும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்க இது GPL எனும் அனுமதியன் அடிப்படையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது மேலும் விவரங்களுக்கு https://github.com/kurtchen/Lynx எனும் இணை.யமுகவரிக்கு செல்க
4.Midori என்பது மிகஎளிய கட்டற்ற மிககுறைந்த நினைவகமே கொண்டதொரு இணையஉலாவியாகும் இது LGPL எனும் அனுமதியன் அடிப்படையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது மேலும் விவரங்களுக்குhttps://github.com/midori-browser/core/ எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க

இணையபயன்பாட்டினை ஒருங்கிணைத்து உருவாக்குதல்(WebAssembly) ஒரு அறிமுகம்

Wasm என சுருக்கமாகஅழைக்கப்படும் WebAssemblyஎன்பது தற்போது நாம் பயன்படுத்திகொண்டுவரும் பல்வேறு இணய பயன்பாடுகளுக்காக எழுதிய குறிமுறைவரிகளை கணினிக்கு புரியும் வகையில் இயந்திரமொழிக்கு எளிதாக உருமாற்றுவதற்கு உதவுவதற்காக உருவாக்கப்பட்டதொரு புதிய கருவியாகும் இது குரோம், ஃபயர்பாக்ஸ் போன்ற அனைத்து இணையஉலாவிகளிலும் இயங்குமாறு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு முன் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் பயன்படுத்தியஇடங்களில் அதற்கு பதிலாக இந்த WebAssembly பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு வடிவமைக்கப்-பட்டுள்ளது சி ,சி ++, ரஸ்ட் போன்ற கணினிமொழிகளில் எழுதிய குறிமுறைவரிகளை இயந்திரமொழிக்கு உருமாற்றுவதற்கு இது பேருதவியாய் விளங்குகின்றதுஇது கட்டளைவரி வாயிலாக பைத்தான் போன்ற கணினிமொழிகளின் குறிமுறைவரிகளைகூட செயற்படுத்தி சரிபார்த்திடலாம் கணினியில் குறிப்பிட்ட கட்டமைவு இருந்தால்தான் செயல்படுத்தமுடியும் என்ற கட்டுப்பாடுகள் எதுவுமில்லாமல் இது கைவசமிருக்கின்ற வன்பொருட்களின் திறன்களின் அடிப்படையில் குறிமுறைவரிகளை இயந்திர மொழியாகஉருமாற்றி மிகவிரைவாக மேலேற்றம் செய்திடும் திறன்கொண்டதுஒரு தொழில்நுட்பமாகும்,
அதாவது இணைய உலாவிகளுக்கான பயன்பாடுகளை நாம் எவ்வாறு உருவாக்குகிறோம் என்பதையே இது மாற்றியமைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. வலை பயன்பாடுகளின் புதிய வகுப்புகளை உருவாக்க இது நம்மை அனுமதிப்பது மட்டுமல்லாமல், ஜாவாஸ்கிரிப்டில் எழுதப்பட்டிருக்கும் பயன்பாடுகளை இன்னும் செயல்திறன் மிக்கதாக மாற்றவும் இது அனுமதிக்கின்றது
இது ஒருபைனரி கோப்பு வடிவமாகும், இது அனைத்து முக்கிய உலாவிகளும் (IE 11 ஐத் தவிர) மெய்நிகர் இயந்திரங்கள் இயங்குவதற்காக தயார் செய்கின்றது இணைய உலாவியை இது ஜாவாஸ்கிரிப்டைவிட மிகவிரைவாக இயங்கசெய்கின்றது ஏனெனில் இதனுடைய பைனரி வடிவம் இணைய உலாவிகளுக்கு மிகவும் உகந்த முறையில் அலசவும் இயக்கவும் எளிதாக இருக்கின்றது மேலும் முழு வலை பயன்பாடுகளுக்கான குறிமுறைவரிகளையும் புதியதாக எழுத அல்லது போதுமான அளவு செயல்படாத சிறிய பயன்பாடுகளை மாற்றி இதன்வாயிலாக செயல்படுத்தி பயன்பெறலாம் அதனோடு இது ஒரு சொந்த போன்ற இணைவடிவமைப்பு வடிவமாக இருப்பதால், பல கணினஇ மொழிகளை அதில் தொகுக்க முடியும், அதாவது பிற தளங்களுக்கும் இணையத்திற்கும் இடையில் குறியீட்டைப் பகிர்வது இப்போது மிகவும் நடைமுறையிலுள்ள து
சி # மற்றும் கோ உள்ளிட்ட பல மொழிகளை இதில் தொகுக்க முடியும்,
இது அனைத்து தளங்களிலும் மிகத்திறனுடன் செயல்படக்கூடியது இது memory-safe, sandboxed, execution environment ஆகிய மூன்று வகையாக பிரிக்கப்பட்டு இயங்கினாலும் பின்புலத்தில் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் எனும் மெய்நிகர் இயந்திரத்தை பயன்படுத்தி வழக்கமான இணைய உலாவிகளில் உள்நுழைவு செய்வதற்கான படிமுறைகளை பின்பற்றி செயல்படுமாறு மிகபாதுகாப்பாக கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது . இதில் குறிமுறைவரிகளின் பிழைகளை எளிதாக திருத்தம் செய்திடமுடியும் மேலும் இதில் மூலக்குறி-முறைவரிகளைஉரையாக இருப்பதால் அவைகளை பார்வையிட்டு எளிதாக படித்து புரிந்து கொள்ள முடியும் இது பின்னோக்கு ஒத்திசைவை கொண்டிருப்பதால் இணையம் இல்லாத உட்பொதிவுகளையும் ஆதரிக்கின்றது இது பயன்படுத்து-பவர்களின் கற்பணைத்திறனிற்கேற்ற மேம்படுத்தி கொள்ளும் வசதி வாய்ப்புகளை கொண்டது இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக பின்புலமாக மேககணினி சேவையிருப்பதால்backend, jqkungfu ஆகியவை நமக்கு தேவையில்லை நடப்பிலிருக்கும் கட்டளைவரி பயன்பாடுகளை இணையவழி பயன்பாடாக மாற்றி பயன்படுத்தி கொள்ளஉதவிடும்மிகச்சிறந்த கருவியாக இது விளங்குகின்றது. இதனை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்து கொள்ளாமலேயே மாதிரி செயல்பாட்டினை இயக்கி பார்த்திடும் வசதியை கூட இது வழங்குகின்றது மேலும் விவரங்களுக்கு https://webassembly.org/ எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க.

பைதான் எனும் கணினிமொழி நிரலாளர்களுக்கு உதவிடும் IDEs

தற்போது நாம் பயன்படுத்திவருகின்ற முதன்மையான இணையதளங்கள் கணினி பயன்பாடுகள் செயற்கை நினைவக பயன்பாடுகள் போன்ற அனைத்தும் பைதான் எனும் கணினிமொழியின் வாயிலாகவே கட்டமைத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. மிகமுக்கியமாக OpenShot, Blender, Calibre போன்றபிரபலமான செயல்திட்டங்கள் இதனுடைய வாடிக்கையாளர்-களாகும் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க அவ்வாறான பைதான் எனும் கணினி-மொழியில் நிரல்தொடர்எழுதவிரும்புவோர்களுக்கு பின்வரும் ஒருங்கிணைந்த மேம்படுத்திடும் சூழல் மிகமுதன்மை வாய்ந்தவைகளாகும்
PyCharmஎனும் ஒருங்கிணைந்தபயன்பாட்டினை மேம்படுத்திடம் சூழலானது பைதான் எனும் கணினிமொழியினை அறிந்து கொள்ள விழையும் துவக்கநிலையாளர்களும் பைதான் எனும் கணினிமொழியில் நல்ல அனுபவம் உள்ளவர்களும் பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு ஏராளமான வசதிவாய்ப்புகளை கொண்டமிகப்பிரபலமானதாகும் இது அப்பாச்சி2. அனுமதியின் அடிப்படையில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கிடைக்கின்றது மேலும் விவரங்களுக்கும்பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும் https://www.jetbrains.com/pycharm/ எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க
Spyder எனும் ஒருங்கிணைந்தபயன்பாட்டினை மேம்படுத்திடம் சூழலானதுபைதான் எனும் கணினிமொழியினை அறிவியில் ஆய்விற்கு பயன்படுத்தி கொள்பவர்களுக்கு பேருதவியாய் விளங்குகின்றது மேலும் விவரங்களுக்குhttps://github.com/spyder-ide/spyder எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க
PyDevஎனும் ஒருங்கிணைந்தபயன்பாட்டினை மேம்படுத்திடம் சூழலானதுபைதான் எனும் கணினிமொழியினை கொண்டு பயன்பாடுகளை உருவாக்கிடும்போது பணியை எளிதாக்கிடும் பொருட்டு code completion, debugging, adds a token browser, refactoring tools போன்ற வசதிவாய்ப்புகளை வழங்குகின்றது மேலும் விவரங்களுக்கும்பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும் http://www.pydev.org/ எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க
Eclipseஎனும் ஒருங்கிணைந்தபயன்பாட்டினை மேம்படுத்திடம் சூழலானதுபைதான் எனும் கணினிமொழியினை கொண்டு பயன்பாடுகளை பயனாளர்களின் கற்பணைத்திறனிற்கு ஏற்றவாறு மாற்றியமைத்திட அனுமதிக்கின்றது மேலும் விவரங்களுக்கும்பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும் https://eclipse.org/ எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க
.மேலும் PyScripter,LeoEditor, Bluefish,Geany ஆகிய ஒருங்கிணைந்தபயன்பாட்டினை மேம்படுத்திடம் சூழல்களானதுபைதான் எனும் கணினிமொழியில் நிரலாளர்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள தயாராக இருக்கின்றன

கூகுளின் விரிதாளிற்கு மாற்றாக ஈதர்கால்க் பயன்படுத்தி கொள்க

நாம் நம்முடைய அலுவலக பயன்பாட்டிற்காக தனியுடமை பயன்பாடான எம்எஸ் ஆஃபிஸின் விரிதாளினை கட்டணம் செலுத்தி அனுமதிபெற்று பயன்படுத்தி வருகின்றோம் அதற்கு மாற்றாக கட்டணமில்லாமல் பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு லிபர் ஆஃபிஸின் கால்க் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கிடைத்து வருகின்றது அதேபோன்று நாம்உலகில் எங்கிருந்தாலும் இதே விரிதாளின் வசதி வாய்ப்புகளை இணையத்தின் வாயிலாக நேரடியாக பயன்படுத்தி கொள்ளும் வசதியுடன் கூகுளின் விரிதாளினை பயன்படுத்தி வருகின்றோம் ஆயினும் இதுவும் தனியுடமை பயன்பாடாகத்தான் இருந்துவருகின்றது இந்நிலையில் இந்த கூகுளின் விரிதாளிற்கு மாற்றாக ஈதர்கால்க் எனும் கட்டற்ற பயன்பாடு நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக தயாராக இருக்கின்றது ஆனால் இதனை பயன்படுத்த துவங்குவதற்கு முன்பாக https://ethercalc.org/9krfqj2en6cke என்றவாறு நமக்கென தனியாகஒரு இணைய முகவரியை இதில் randomஆக உருவாக்கி கொண்டுஅதனை குறித்து வைத்து( bookmark) கொள்க
அதன்பின்னர் இந்த விரிதாளை தெரிவுசெய்துகொண்டு Format எனும் பட்டியலிற்கு சென்று தேவையானவாறு வடிவமைத்துகொள்க மேலும் நமக்கு தேவையான கணித செயல்களை கொண்டுவருவதற்காக கருவிகளின் பட்டியிலில் Functionஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்துதேவையான செயலிகளை செயலிற்கு கொண்டுவருக உதாரணமாக கூடுதல் காணவிரும்பினால் =SUM(B1:B21) என்றவாறு செயலியை உள்ளீடு செய்து செயற்படுத்தி பயன்பெறுக வழக்கமாக விரிதாளில் செயற்படுத்திடுவதை போன்றே அனைத்து பணிகளையும் இதில் எளிதாக செய்து முடித்திடலாம் இதனை தனியான மின்னஞ்சல் வாயிலாக அனுப்புவது பெறுவது என்றில்லாமல் ஒரே விரிதாளில் வெவ்வேறு இடங்களில் அதாவது உலகில் எங்கிருந்தும் கூட்டாக ஒரே சமயத்தில் பணிபுரியலாம் என்பதே இதன் முக்கியமான வசதியாகும் அதாவது ஒரே விரிதாளில் வெவ்வேறு நபர்கள் ஒரே சமயத்தில் பணிபுரிய விரும்பிடும்போது இது கைகொடுக்கின்றது இது கணிதத்தின் செந்தரத்தினை OpenFormula வாயிலாக ஆதரிக்கின்றது மேலும் விவரங்களுக்கு https://ethercalc.org/எனும் இணைய முகவரிக்கு சென்று விவரங்களை அறிந்து கொண்டு இதனை பயன்படுத்தி கொள்க .

JavaScript , PHP ஆகிய இரண்டிற்குமிடையேயான வேறுபாடுயாது

இணையபயன்பாடுகள் அனைத்தையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ள மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்களான JavaScript , PHP ஆகிய இவ்விரண்டின் பணிகளும் ஏறத்தாழ சமமாகவே உள்ளன அதனால் இவ்விரண்டிற்குமிடையேயான வேறுபாடுதான் என்ன என்பதுதான் தற்போது நம்மனைவரின் முன்உள்ள மிகப்பெரிய தீர்வு செய்யமுடியாத புதிராக உள்ளது பொதுவாக சேவையாளர்பகுதி பணிகளை முடித்திட PHPஉம் வாடிக்கையாளர்பகுதி பணிகளைமுடித்திட JavaScript உம் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதுதான் இவ்விரண்டிற்குமிடையேயான முக்கிய வேறுபாடு என மிகஎளிதாக கடந்து செல்லமுடியாது ஏனெனில் 2009ஆம் ஆண்டு Node.js என்பது அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் JavaScript உம் சேவையாளர்பகுதி பணியை எளிதாக முடித்திடுமாறு மேம்பட்டுவிட்டது 1995இல் PHP அறிமுகபடுத்தப்பட்டபோது CMS எனும் உள்ளடக்க மேலானண்மை அமைவு முக்கியபங்காற்றியது அதனால் Drupal, WordPress, and Joomla போன்ற பிரபலமான பின்புல சேவையாளர்கள் இதனடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டு பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு விடப்பட்டன. அதனைதொடர்ந்து மிகப்பிரபலமான நிறுவனங்கள் தங்களுடைய கவணத்தினை PHP பக்கம் திருப்பி மிககுறைந்த செலவில் மிகவிரைவாக பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கான பின்புல சேவையாளர் பகுதியை CMS அடிப்படையில் உருவாக்கி வெளியிட்டுவந்தனர் அதேபோன்றே JavaScript ஐ அறிமுகப்படுத்தியபோது CSS , HTML ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கான வாடிக்கையாளர் பயன்படுத்திடும் பக்கங்களை உருவாக்கி வெளியிட்டனர் அதிலும் JavaScriptஇல் Node.js அறிமுகபடுத்தியபின்னர் நிறுவனங்களுக்கு தேவையான பின்புல சேவையாளர் பகுதி வாடிக்கையாளர் பயன்படுத்திடும் பக்கங்கள் ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து முழுமையாக செயல்படும் வண்ணம் மிககுறைந்த செலவில் வெளியிட்டனர் தற்போது ஏறத்தாழ இவ்விரண்டும் ஒரே மாதிரியாக இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதில் இவைகளின் பயன்கள் இருப்பதால் இவ்விரண்டிற்கும் இடையேயான வேறுபாட்டினை தெரிந்து கொள்வது நல்லது
1.பயன்படுத்துதலில் எளிமை Node.js அறிமுகபடுத்தியபின்னர் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் வாயிலாக சேவையாளர் பகுதியை உருவாக்கும் பணியும் கூடுதலாக கிடைத்தது என மகிழலாம் ஆனால் இதன்வாயிலாக குறிப்பிட்ட இணையபக்கங்களை இணைப்பதற்கான URL இணைப்பினை மேற்கொள்ள கூடுதலான குறிமுறைவரிகளை எழுதவேணடியுள்ளது ஆனால் PHP இல் இவ்வாறான பணிமிகஎளிதானது
2. JSONஇன் பயன் மற்ற இணையபக்கங்களைஇணைப்பதில் இந்த JSONமிகமுக்கிய பங்காற்றுகின்றது ஜாவாஸ்கிரிப்டில் JSON ஆனது எளிதாக ஒருங்கிணைந்து செயல்படுகின்றது ஆனால் PHP ஆனது சிறிதுசிரமத்துடனே JSON உடன் சேர்ந்து பணிபுரிகின்றது
3.ஒத்திசைவு பொதுவாக PHP ஆனது multi-threading இல் அதிக ஈடுபாடு கொண்டிருப்பதால் சேவையாளர் பகுதியில் தொகுப்பான உள்ளீட்டு /வெளியீட்டு ( I/O) பணிகளான பல்வேறு வெவ்வேறுவகையான பணிகளை இணையாக செயல்படுத்திடுகின்றது ஆனால் ஜாவாஸ்கிரிப்டானது Node clustering, event loop ஆகிய தந்திரமான செயலின் வாயிலாக பல்வேறு வெவ்வேறுவகையான பணிகளைஉள்ளீட்டு /வெளியீட்டு ( I/O) பணிகளை தொகுப்பாக இல்லாமல்தனித்தனியாக செயல்படுத்திடுகின்றது அதனால் பெரும்பாலான மேம்படுத்துனர்கள் PHP யை விரும்புவார்கள்
4. இயக்கசூழல் HTML இனை உள்பொதிந்திருந்தாலும் ஒரு கணினிமொழியில் எழுதிய குறிமுறைவரிகளை செயல்படுத்திடுவதற்கான இயந்திரமொழியாக மாற்றுவதில் interpreter மிகமுக்கியபங்காற்றுகின்றது அவ்வாறே இணைய உலாவிகளும் முதன்மையாக விளங்குகின்றன அதனால் இவ்விரண்டும் எவ்வாறு அமைந்துள்ளது அதற்கேற்ப ஜாவாஸ்கிரிப்ட், PHP ஆகியவற்றின் பயன்பாடும் விளங்குகின்றன
அதனால் இவ்விரண்டையும் தேவைகேற்ப பயன்படுத்தி கொள்க என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது

மீச்சிறுலினக்ஸ்(Tiny Linux) இயக்கமுறைமைகள் ஒரு அறிமுகம்

லினக்ஸ் இயக்கமுறைமைகள் பெரிய கணிணியில்மட்டுமே இயங்கமுடியும் என தவறாக முடிவு செய்யவேண்டாம்சிறிய கையடக்க சாதனங்களில்கூட செயல்படும் திறன்மிக்கதாக உள்ளன மிகமுக்கியமாக ஆண்ட்ராய்டு என்பதே லினக்ஸின் கையடக்க இயக்க முறைமையாகும் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க இந்த மிகச்சிறிய லினக்ஸ் இயக்கமுறைமை மிகவும்மெதுவாக செயல்படும் பழைய கணினியிலும் செயல்படுத்தி பயன்பெறமுடியும் அதுமட்டுமல்லாது உடைந்து போன தீங்கிழைப்பவர்களால் சீரழிந்துபோன கணினியை சீரமைப்பதற்காக நம்முடைய பென்ட்ரைவில் இருந்துகூட செயல்படுத்தி சரிசெய்து கொள்ளுமாறும் இந்த சிறிய லினக்ஸ் இயக்கமுறைமை பயன்படுகின்றன அவ்வாறான சிறிய அளவிலான லினக்ஸ் இயக்கமுறைமைகள் கையடக்கமானவகையில் நம்முடைய பயன்பாட்டிற்கு கிடைக்கின்றன அவைபற்றிய ஒரு பறவை பார்வை
1.Tiny Core என்பது உரைவகையான திரைக்கு 11MBஎன்ற அளவிலும், வரைகலை (GUI)வகையான திரைக்கு 16MB என்ற அளவிலும் திரையமைப்பு கொண்ட 128MB அளவேயுடைய 512MB RAMஉடன் பழைய தம்ப்ட்ரைவிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது இது Ethernet இன் வாயிலாக இணையத்தில் செயல்படும் சிறிய பயன்பாடுகளை இதில் செயல்படுத்தி பயன்பெறமுடியும் நமக்கு வரைகலை செயல்தேவையில்லையெனில் இது செயல்படுவதற்காக64MB RAM மட்டுமே போதுமானதாகும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளவிழைந்தால் http://tinycorelinux.net/welcome.html எனும் இணையமுகவரிக்குசெல்க
2.SliTaz என்பது 128MB அளவேயுடையது 512MB RAM, உடன் பழைய தம்ப் ட்ரைவிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது நமக்கு வரைகலை செயல்தேவையில்லையெனில் இது செயல்படுவதற்காக 64MB of RAMமட்டுமே போதுமானதாகும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளவிழைந்தால் http://tinycorelinux.net/welcome.html எனும் இணையமுகவரிக்குசெல்க
3.Porteusஎன்பது மிகச்சிறந்த கையடக்க லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையாகும் இது ஏராளமான அளவில் சிறிய அளவிலான பயன்பாடுகளுடன் கிடைக்கின்றது நம்முடையதம்ப் ட்ரைவில் இதனைநிறுவுகை செய்துபயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளவிழைந்தால்http://porteus.org/ எனும் இணையமுகவரிக்குசெல்க
12.4. Bodhi Linux என்பது 740MB அளவேயுடையது இது 512MB RAM மட்டும் செயல்படுமாறு விளங்குகின்றது நம்மில் ஒருசிலர் உபுண்டு சூழலில் பணிபுரிய விரும்புவார்கள் அவர்களுக்கு இது பேருதவியாய் விளங்குகின்றது இதனை பயன்படுத்தி கொள்ள விழைந்தால் https://www.bodhilinux.com/எனும் இணையமுகவரிக்குசெல்க
5.Puppy Linux என்பது பழைய மிகமெதுவாக செயல்படும் கணினியில் எளிதாக பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு மிகபொருத்தமானது .இதனை பயன்படுத்தி கொள்ள விழைந்தால்https://www.puppylinux.com/ எனும் இணையமுகவரிக்குசெல்க
6.Silverblue என்பது வன்தட்டிற்கு பதிலாக நெகிழ்வட்டில் செயல்படுமாறும் அதன்பின்னர் தம்ப் ட்ரைவில் செயல்படுமாறும் இருந்த நிலைக்கு பதிலாக கணினியின் ஏதேனும் ஒரு கோப்பகத்தில் இதனை நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் என அடிப்படை கொள்கையையே இது மாற்றியமைததுவிட்டது நாம் விரும்பும் பயன்பாட்டினை நிறுவுகை செய்திடாமலேயே பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது ஆபத்து காலத்தில் உதவிடும் தன்மையுடன் இது விளங்குகின்றது இதனை பயன்படுத்தி கொள்ள விழைந்தால்https://silverblue.fedoraproject.org/எனும் இணையமுகவரிக்குசெல்க

Previous Older Entries