PostgreSQL, MariaDB, SQLite ஆகிய கட்டற்ற தரவுதளங்கள் ஒரு ஒப்பீடு

பொதுவாக நாம் பயன்படுத்தி கொண்டுவருகின்ற அனைத்து கட்டற்ற தரவுதளங்களும் சமமன்று ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொருவகையில சிறப்புதன்மைகளை கொண்டுவிளங்கும் அதனால் இங்கு PostgreSQL, MariaDB, SQLite ஆகிய மூன்று கட்டற்ற தரவுதளங்களைபற்றி ஒரு ஒப்பீடு செய்வோம்
1.PostgreSQLஎன்பது பேரளவு தரவுகளை இதனுடைய central algorithm, எனும் வசதியை கொண்டு bottleneck எனும் நெருக்கடி இல்லாமல் எளிதாக கையாளுகின்றது Python, Perl, Java, Ruby, C, , R.ஆகிய சேவையாளர் கணினிமொழிகளுள் நமக்கு தெரிந்ததை கொண்டு இதில் செயலிகளை உருவாக்கி கட்டமைத்து கொள்ளலாம் இதனை பயன்படுத்திடும்போது நமக்கு எழும் எந்தவொரு சந்தேகத்தையும் தீர்வுசெய்வதற்காக PostgreSQL’s community எனும் இதனுடைய உதவிடும் குழு தயாராக இருக்கின்றது இதில் parallelization , clustering ஆகிய மேம்பட்ட கருவிகளை பயன்படுத்தி கொள்ளவிழைந்தால் மூன்றாவது நபரின்கூடுதல் இணைப்பினை கோரி பெறவேண்டியுள்ளது
2.MariaDBஎன்பதில் அவ்வப்போது பாதுகாப்புதிட்டங்கள் மேம்படுத்தி வெளியிடப்படுகின்றது இது மற்ற தரவுதளங்களுடன் ஒத்தியங்குவதால் ஒரு தரவுதளத்திலிருந்து மற்றொன்றிற்கு மிகவிரைவாக மாறிக்கொள்ளமுடியும் WordPressஉடன் MySQLஇற்கு பதிலாக MariaDB ஐ இணைத்து நிறுவுகை செய்து இயக்கி நாம் விரும்பும் பயன்களை எளிதாக பெறலாம் இதில் Cachingஎனும் வசதி குறைவாக இருப்பதால் இதனை திரையில் கொண்டு வருவதற்கு சிறிது கால அவகாசத்தினை எடுத்து கொள்கின்றது ஒத்தியங்குவதில் சிறிது குறைபாடு இருப்பதால் MariaDB இலியிருந்து MySQLஇற்கு மாறிடும்போது குறிமுறை வரிகளை சிறிது மாறுதல் செய்யவேண்டியுள்ளது
3.SQLite சிறிய அளவில் தரவுதளத்தினை கட்டமைவுசெய்திட இதுபேருதவியாய் விளங்குகின்றது இதுமிகஎளிய குறைந்தஅளவே கொள்ளளவைகொண்டிருப்பதால் மிகவிரைவாக செயல்படுகின்றது இதனை திறன்பேசியிலும் செயல்படுத்தி பயன்பெறமுடியும் இதில் data encryption எனும் வசதிஇல்லாததால் தாக்குதல் செய்பவர்களுக்கு வசதியாகஉள்ளது இதனை பல பயனாளர் பயன்படுத்திடும் வகையில் மேம்படுத்திடமுடியாது
இம்மூன்றில் சிறியஅளவில் பயன்படுத்திகொள்ளலாம் என எண்ணுபவர்கள் அதாவது சிறுகுறு நிறுவனங்கள் தனிநபர் நிறுவனங்கள்SQLite ஐயும் பேரளவு நிறுவனங்கள் முதலிரண்டையும் பயன்படுத்தி கொள்க என பரிந்துரைக்கப் படுகின்றது

மின்னஞ்சல்கணக்குகளை கையாளஉதவிடும் Cypht எனும்கட்டற்ற பயன்பாடு ஒறு அறிமுகம்

நாமனைவரும் இணையஉலாவலின்போது நம்முடைய பெரும்பாலான நேரத்தினை பல்வேறு மின்னஞ்சல்கணக்குகளை திறந்து அதனை பயன்படுத்திடுவதிலேயே கழித்துவிடுகின்றோம் இவ்வாறான மின்னஞ்சல்கணக்குகளை எளியதாக கையாளசெய்தால் மிகுதிநேரத்தினை வேறு பயனுள்ள வகையில் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அல்லவா இதற்காக கைகொடுக்கவருவதுதான் Cypht எனும்கட்டற்ற பயன்பாடாகும் இதனை sift என உச்சரிக்கவேண்டும் இது ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட மின்னஞ்சல்கணக்குகளை ஒரேதிரையில் ஒரேஇடத்தில் கையாளஉதவுகின்றது இதனை plugins எனும் கூடுதல் இணைப்பாக நம்முடைய இணையஉலாவியில் இணைத்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இது GPL V2 எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் வெளியிடபட்டுள்ளது இது SMTP எனும் கணக்குடன் IMAP எனும் கணக்கினை கலந்து நம்முடைய கையெழுத்தினையும் பதில்விவரங்களுடன் எளிதாக பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் ஒரேதிரையில் தோன்றிடும் இதனுடைய எளியபடிவத்தில் நம்முடைய அனைத்து மின்னஞ்சல் கணக்குகளையும் தேடிபிடித்து தோன்றிடுமாறு செய்திடலாம் .வெவ்வேறு மூலங்களின் இணையான AJAX கோரிக்கைகளை மொத்தம் ~50KB அளவிற்கு ஒன்றுசேர்த்து HTML5 இல் ஏற்புகைசெய்து வெளியீட்டினை 20 KB அளவு இருக்குமாறு கையாளுகின்றது gettext or .po போன்ற கோப்புகளை பயன்படுத்தாமல் எளியஇடைமுகமாகசெயல்படுகின்றது IMAP, POP3, SMTP, LDAP ஆகியவைகளின் Module setsகளை கையாளுவதுடன் இவைகளை எளிதாக அறிந்தேற்பு செய்கின்றது இதனை பற்றி மேலும் விவரங்களை அறிந்து கொள்ளவும் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளவும் https://cypht.org/install.html எனும் இணைய முகவரிக்கு செல்க

இணைய உலாவரும்போது நம்மை பாதுகாத்து கொள்வதற்கும் பணியை எளிதாக்குவதற்கும் ஆன சிறுசிறு ஆலோசனைகள்

1. பொதுவாக நம்மில் பெரும்பாலானோர் ஒவ்வொரு இணையதளத்திற்கும் உள்நுழைவு செய்வதற்கான கடவுச்சொற்களை நினைவில் வைக்கமுடியாத சோம்பேறிதனத்தினால் குறிப்பிட்ட இணையதளபக்கம் தோன்றியவுடன் அதனுள் உள்நுழைவுசெய்வதற்கான கடவுச்சொற்களை தானாகவே தற்காலி நினைவகத்தில் சேமித்திட அனுமதித்திருப்பார்கள் அவ்வாறான நிலையில் பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றி தீங்கிழைப்போர் நம்முடைய தகவல்களை எளிதாக அபகரித்திடுவார்கள். அதாவதுஇணையஉலாவியில் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Inspect Element எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் சாளரத்தில் Ctrl+F ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக உடன் திரையின் கீழ்பகுதியில் அல்லது வலதுபுற பகுபதியில் தேடிடும் பட்டை சிறிய அளவில் தோன்றிடும் அதில் input எனும் வரி எங்குள்ளது என தேடிபிடித்திடுக மேலும் அதில் password என்பதை தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து அதனை text எனமாற்றியமைத்திடுமாறு கோருக உடன் சேமித்து வைத்த கடவுசொற்கள் திரையில் தோன்றிடும் இதனை கொண்டு குறிப்பிட்ட கணினியில் நமக்கு முன் பயன்படுத்திய அல்லது இணையஉலாவவந்த இணையபக்கங்களில் உள்நுழைவு செய்து நம்மைபற்றிய விவரங்களை எளிதாக அறிந்து கொள்ளமுடியும் அதனால் முடிந்தவரை இவ்வாறு சோம்பேறித்தன படாமல் கடவுச்சொற்களைஅனைவரும் பயன்படுத்திடும் கணினியின் தற்காலிக நினைவக்ததில் சேமித்திடும் செயலை அனுமதிக்கவேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுகின்றது
2.இணையத்தில் யூட்யூப்பில் முழுத்திரை காட்சியை நாமனைவரும் கண்டுகளிப்போம் ஆயினும் அவ்வாறான நிலையில் இடையில் வேறு எந்த இணையதளபக்கத்திற்கும் இணையஉலாசெல்லமுடியாது தவித்திடுவோம் இந்நிலையில் முகவரிபட்டையில் யூட்யூப்பின் இணைய முகவரியின் பின்பகுதி watch?v= என்பதற்கு பதிலாக v/என்பதாக செய்துகொண்டால் போதும் நாம் விரும்பியவாறு மற்றஇணையபக்கங்களுக்கும் இடையிடையிடையே இணையஉலாவரலாம்
3.கானொளி காட்சிபடங்களின் வடிவமைப்பைவேறு கானொளி காட்சிவடிவமைப்பிற்கு VLC Media Player எனும் பயன்பாட்டிலும் செய்யமுடியும் இதற்காக இந்த பயன்பாட்டினை செயல்படச்செய்தவுடன் தோன்றிடும் திரையின் மேலேஇடதுபுறமுள்ள Mediaஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் Convert/Save எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து தோன்றிடும் திரையில் உருமாற்றம் செய்யவிரும்பும் கானொளி காட்சி படக்கோப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு இந்த கோப்பு எந்தவகையாக எங்கு சேமிக்கவேண்டும் எனதெரிவுசெய்து சொடுக்குக
4.இணையஉலாவரும்போது குறிப்பிட்ட காட்சியை அல்லது படத்தினை கையாளும் பயன்பாட்டின் வாயிலாக மெருகூட்டி சேமித்திடவிரும்பிடும்போது Paintஎனும் பயன்பாட்டில் குறிப்பிட்ட உருவப்படURL முகவரியை நகலெடுத்துவந்து ஒட்டினால் போதும்உடன் அந்த உருவப்படம் திரையில் நாம் திருத்தம் செய்வதற்கு வசதியாக தோன்றிடும்
5. இணையஉலாவரும்போது குறிப்பிட்ட இணையபக்கத்தினை கைதவறுதலாக மூடிடாமல் வைத்துகொள்ளவிரும்புவோம் அவ்வாறு விரும்பும் இணையமுகவரியின்மீது இடம் சுட்டியை வைத்து சுட்டியின்வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில்Pin Tab எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன்பின்னர் நாம் இவ்வாறு தெரிவுசெய்த இணையபக்கமானது நாமாக விரும்பிமூடுவதை மட்டுமே அனுமதிக்கும்
6. கணினிகளுக்கிடையே Bluetooth வாயிலாக கோப்புகளை பரிமாறி கொள்ள விரும்பிடும் போது Start—> Run என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக உடன் விரியும் திரையில் fsquirt என உள்ளீடு செய்து கொண்டுOk எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
7. இணையஉலாவரும்போது ஒன்றிற்கு மேற்பட்டஇணையபக்கங்களை bookmarks செய்து கொள்ள விரும்பிடுவோம் அதற்காக இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின்வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Bookmark–> Edit–>Remove the Nameஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

Pydbgen ஒரு அறிமுகம்

Pydbgenஎன்பதுமிகச்சிறிய அளவேயான ஏதாவதுதொருசீரற்ற(random ) பயனுள்ள உள்ளீடுகளை ( அதாவது பெயர் ,முகவரி, கடனட்டை எண், நாள் நேரம் ,நிறுவனத்தின் பெயர், பதவியின்பெயர் ,பணியாளரின் பெயர் அனுமதிஅட்டைஎண் என்பன போன்றவைகளை )உருவாக்குவதற்கு உதவிடும் ஒரு முழுமையான பைத்தானின் நூலகமாகும் தொடர்ந்து அவ்வாறு உருவாக்கிய உள்ளீடுகளை நாம் விரும்பும் வகையில் ஒரு Pandas தரவுவரைச் சட்டபொருளாகவோ தரவுதளகோப்பின் ஒரு SQLite அட்டவணையாகவோ அல்லது ஒரு மைக்ரோசப்ட் எக்செல்கோப்பாகவோ சேமித்துகொள்ளும் இந்த Pydbgen 1.0.5 எனும் நடப்பு பதிப்பாக PyPI (the Python Package Index repository)இல் வெளியிடபட்டுள்ளது இதனை நிறுவுகை செய்வதற்காக https://faker.readthedocs.io/en/latest/index.html எனும் தளத்தின் உதவியை பெற்றுக்கொள்க தொடர்ந்து pip install pydbgen எனும் கட்டளைவரியை செயல்படுத்திடுக இது பைத்தானின் 3.6 எனும் பதிப்பில் மட்டும் செயல்படும் பைத்தான் 2 எனும் பதிப்பில் செயல்படாது இந்த Pydbgen ஐ பயன்படுத்ததுவங்குவதற்காக pydb எனும்பொருளை துவங்கிடவேண்டும் அதற்கான கட்டளை வரிகள் பின்வருமாறு
import pydbgen
from pydbgen import pydbgen
myDB=pydbgen.pydb()
அதனை தொடர்ந்து pydb எனும்பொருளை துவங்கியபின்னர் இதன் விரிவாக்கமான பல்வேறு உள்ளக செயலிகளை அனுகி பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் பின்வருமாறு செயலிகளின் கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக நகரங்களின் பெயர்களை அச்சிடலாம்
myDB.city_real()
>> ‘Otterville’
for _ in range(10):
print(myDB.license_plate())
>> 8NVX937
6YZH485
XBY-564
SCG-2185
XMR-158
6OZZ231
CJN-850
SBL-4272
TPY-658
SZL-0934
அதேபோன்று city_real என்பதற்கு பதிலாக cityஎனஉள்ளீடுசெய்தால் கற்பணையான நகரங்களின் பெயர் வெளியீடாக கிடைக்கும்
print(myDB.gen_data_series(num=8,data_type=’city’))
>>
New Michelle
Robinborough
Leebury
Kaylatown
Hamiltonfort
Lake Christopher
Hannahstad
West Adamborough
இதற்கடுத்தபடியாகஒவ்வொருமுறையும் string/texts. ஆக எத்தனை பெயர்கள் பட்டியலாக வரவேண்டும் எந்தவகைதரவுகளின் பட்டியலாக உருவாகவேண்டும் என தெரிவுசெய்து கொண்டு ஒரு Pandas தரவுவரைச் சட்டபொருளாகவோ தரவுதளகோப்பின் ஒரு SQLite அட்டவணையாகவோஉருவாக்கி சேமித்திடலாம் அதற்கான கட்டளைவரி பின்வருமாறு
testdf=myDB.gen_dataframe(5,[‘name’,’city’,’phone’,’date’])
testdf
உடன் இதன் வெளியிடு பின்வருமாறு இருக்கும்

1
தொடர்ந்து ஒவ்வொருமுறையும் தரவுதளத்திற்கான text/VARCHARதரவுவகையாக எத்தனை பெயர்கள் பட்டியலாக வரவேண்டும் எந்தவகைதரவின் பட்டியலாக உருவாகவேண்டும் என தெரிவுசெய்து கொண்டு ஒரு SQLite அட்டவணையாக உருவாக்கி சேமித்திடலாம் அவ்வாறு சேமித்திடும்போது நாம் விரும்பும் தரவுதளகோப்பின் பெயர் அட்டவணையின் பெயருடன் உள்ளீடு செய்திடலாம் அதற்கான கட்டளைவரிகள் பின்வருமாறு
myDB.gen_table(db_file=’Testdb.DB’,table_name=’People’,
fields=[‘name’,’city’,’street_address’,’email’])
இந்த கட்டளைவரிகளை செயல்படுத்தியவுடன் MySQL அல்லது the SQLite தரவுதள சேவையாளரை பயன்படுத்தி ஒரு db கோப்பாக உருவாக்கி சேமி்க்கின்றது இதனை பின்வருமாறு DB உலாவியில் திறந்து தரவுதள கோப்பாக காண்பிக்கின்றது


2
அதனை தொடர்ந்து பின்வரும் கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக இதையே மைக்ரோசாப்டின் எக்செல்கோப்பாக உருவாக்கிசேமித்திடலாம்
குறிப்புஇந்த கட்டளைவரிகளில் phone_simpleiஎன்பதற்கு False என அமைத்து கொள்வது சிக்கலில்லாமல் பயனுள்ள எக்செல் அட்டவணை உருவாகுவதற்கு ஏதுவாகிவிடும்
myDB.gen_excel(num=20,fields=[‘name’,’phone’,’time’,’country’],
phone_simple=False,filename=’TestExcel.xlsx’)
இதனை செயல்படுத்தியவுடன் பின்வருமாறு எக்செல் அட்டவணை கிடைத்திடும்

3

இதே pydbgen இல் உள்ளிணைந்த realistic_email எனும் வழிமுறையை பயன்படுத்தி ஒரே பெயருக்கு வெவ்வேறு வகையிலான மின்னஞ்சல்முகவரிகளை உருவாக்கிடலாம் உள்நுழைவுசெய்திடும் புதியதான எந்தவொரு இணையபக்கத்திலும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ள வசதியாக இருக்குமல்லவா
இதற்கன கட்டளை வரி பின்வருமாறு for _ in range(10):
print(myDB.realistic_email(‘kuppan Sarkarai’))
>>
இதனை தொடர்ந்து உருவாகும் மின்னஞ்சல்முகவரிகள்பின்வருமாறு
kuppan_Sarkar@gmail.com , Sarkarai.kuppan@outlook.com ,kuppan_S58@verizon.com ,
kuppan_Sarkarai68@yahoo.com ,kuppan.S48@yandex.com ,kuppan.S@att.com , Sarkarai.kuppan60@gmail.com ,kuppan.Sarkarai@zoho.com ,Sarkarai.kuppan @protonmail.com .
kuppan.S@comcast.net
இவ்வாறு பல்வேறு பயனுள்ள வகையில் இந்த pydbgen பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

LogicalDOC எனும் கட்டற்ற ஆவணங்களை நிருவகித்திடும் அமைவு ஒரு அறிமுகம்

இது ஒருகட்டற்ற ஆவணங்களை நிருவகித்திடும் அமைவாகும் இது ஆவணங்கள் தொடர்பான ஆவணகோப்புகளின் பதிப்புகளை தேடிபிடித்து சரிபார்த்து பூட்டிடுதல், பதிப்புகளின் வரலாற்றினை பராமரித்தல் (check in, check out, version, search, lock document )ஆகிய அனைத்து பணிகளையும் செயற்படுத்திட அனுமதிக்கின்றது இதனை லினக்ஸ் விண்டோ ஆகிய இயக்க முறைமைகளிலும் ஜாவா அடிப்படியிலான நிறுவுகை செய்பவரை பயன்படுத்தி நிறுவுகை செய்து கொள்கின்றது அவ்வாறு நிறுவுகை செய்திடும் போது உள்ளூர் கணினியில் தரவுகளை தரவுதள சேமித்திடும் வாய்ப்புகளுடன் தோன்றி நமக்கு வழிகாட்டிடுகின்றது இணையமுகவரி இயல்புநிலையிலான பயனாளர் பெயர் கடவுச்சொற்களுன் அனுகுவதற்கான சேவையாளர் கணினிவிவரங்களையும் நிறுவுகை செய்திடும்போது உறுதிபடுத்தி கொள்கின்றது இதனை நிறுவுகைசெய்து செயற்படுத்தியவுடன் விரியும் திரையில் நாம் பரிசோதித்து கையாளவேண்டிய ஆவணகோப்புகளை பட்டியலிடுகின்றது கோப்புகளை இழுத்து சென்று விடுவதன் வாயிலாக மேலும் நாம் விரும்பும் கோப்புகளை இந்த திரைக்கு கொண்டுவந்து சேர்த்து கைாளலாம் சுருக்கப்பட்ட கோப்புகளை கூட இதில் பதிவேற்றம் செய்தால் அதிலுள்ள பல்வேறு தனிப்பட்ட கோப்புகளை வெளியலெடுத்து இதனுடைய மற்ற வழக்கமான பணிகளை செய்திடுகின்றது மேலும் நாம் கையாள விரும்பும் கோப்பின்மீது இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் சூழ்நிலை பட்டியல் மாறுதல்களுக்கான கோப்புகளின் check out files, lock files ஆகிய வசதிகளை பட்டியலிடுகின்றது திருத்தம் செய்த கோப்புகளை நம்முடைய உள்ளூர் கணினிகளில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளமுடியும்
குறிப்பு-checked-out செய்த கோப்புகளை திருத்தம் செய்திட முடியாது ஆயினும் மீண்டும் சரிபார் (checked back in) எனும் வாய்ப்பின் வாயிலாக மட்டுமே திருத்தம்செய்திடமுடியும் Versions page இலிருந்து ஆவணங்களின் முந்தைய பதிப்பு பின்னோக்கி செல்லமுடியும் ஆவணங்களை நிருவகிப்பதற்கு அதிகஅளவு செலவாகும் என பெரியநிறுவனங்கள் மட்டும் இதனை செயல்படுத்தி படுத்தியதற்கு பதிலாக சிறியநிறுவனங்களும் இதேபோன்ற பணியை செயற்படுத்திடுவதற்காக இந்த LogicalDOCஆனது மிககுறைந்த செலவு அல்லது செலவேயில்லாததாக ஆக்கிவிட்டது

இயந்திர கற்றல்(Machine Learning) அல்லது செயற்கை நினைவகத்திற்கு (Artificial Inteligent)பைத்தான் சிறந்த கணினிமொழியா

குறைந்தபட்சம் ஏதாவதொரு மிகமேம்பட்ட கணினிமொழி தெரிந்திருந்தால் மட்டுமே இயந்திரகற்றல் சுலபமாக இருக்கும் என கணினிவல்லுனர்களின் விவாதத்தின் இறுதிமுடிவாகும் .மேலும் தற்போதைய சூழலில் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்கள் மட்டுமே சிக்கலான படிமுறைகளையும் இயந்திரகற்றல் வழிமுறைகளையும் பயன்படுத்தி பிரச்சினையை தீர்வு செய்திடமுடியும் என்றநிலை உள்ளது அதனால் இயந்திர கற்றலிற்கான(Machine Learning) அல்லது செயற்கை நினைவகத்திற்கான(Artificial Inteligent) நிரலாளர் பணியே நமக்கு வேண்டாம் என வெறுக்கும் நிலைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டுள்ளோம்.
அஞ்சற்க. ஜாவா ,சி ,சி++ ஆகியவற்றைவிட எளிய அதேசமயத்தில் மேல்நிலை மொழியான பைத்தான் எனும் கணினிமொழியானது அதனுடைய ஒருங்கிணைந்த கட்டுகளான Numpy ,Pandas, Matplotlib , Seaborn ,Scikit-learn ஆகிய நூலகங்களின் வாயிலாக நமக்கு இயந்திரகற்றலை எளிதாக்க காத்திருக்கின்றது அவைகளை பற்றிய ஒரு பறவை பார்வை பின்வருமாறு
1.Numpy: எண்ணியல் பைத்தான் ( Numerical Python)என்பதை சுருக்கமாக NumPy என அழைக்கப்படும் இது அறிவியல்கணக்கீடுகளுக்கும் தரவுகளின் ஆய்விற்கும் மிகச்சிறந்த தீர்வாக விளங்குகின்றது மேலும்தரவு அறிவியலிற்கும் இயந்திரகற்றலிற்கும் மிகச்சிறந்த கருவியாக திகழ்கின்றது அதைவிட இது Pandas , scikit-learn, TensorFlow ஆகிய மேம்பட்ட கருவிகளுக்கு அடிப்படையாக விளங்குகின்றது இதனை பற்றிமேலும் அறிந்து கொள்ள http://numpy.org/ எனும் இணையபக்கத்திற்கு செல்க
2.Pandasஎன்பது பொதுப்பயன்பாட்டு தரவுஆய்விற்குமிகப்பிரபலமான நூலகமாக விளங்குகின்றது
.2.1 பல்வேறு தரவு வடிவங்களை படித்தல் / எழுதுதல்,
2.2. துணை தரவுகளை தேர்வு செய்தல்,
2.3. நெடுவரிசைகளையும் கிடைவரிசைகளையும் கணக்கிடுதல்,
2.4. காணாமற்போன தரவுகளைக் கண்டறிந்து நிரப்புதல்,
2.5. தரவரிசையில் உள்ள சுயாதீன குழுக்களுக்கு செயல்பாடுகளை செயல்படுத்துதல்.
2.6. வெவ்வேறு வடிவமைப்புகளில் தரவுகளை மறுவடிவமைப்பு செய்தல்,
2.7. பல்வேறு தரவுகளை ஒன்றிணைத்தல்,
2.8. மேம்பட்ட நேர வரிசையை செயல்படுத்துதல்
,2.9. Matplotlib , Seaborn ஆகிவற்றின் மூலம் காட்சிப்படுத்தல்ஆகிய பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளை இது தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது இதனை பற்றி மேலும் அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்ள https://pandas.pydata.org/ எனும் இணையதளத்திற்குசெல்க
3.Matplotlib இது ஒரு இருபரிமான (2D) காட்சிக்கான பைத்தான் நூலகமாக பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது நம்முடைய தரவுகளிலிருந்து வெளியிடப்படும்தரத்திலான வரைகலைக்காக கட்டளைகளையும் இடைமுகங்களையும் இதுகொண்டுள்ளது மேலும் விவரங்களுக்கு https://realpython.com/python-matplotlib-guide/ எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க
4.Seaborn என்பதுமற்றொரு புள்ளியியலிற்கான மிகச்சிறந்த காட்சியாக விளங்குகின்றது மேலும் விவரங்களை அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு https://www.datacamp.com/ community/ tutorials/seaborn-python-tutorial எனும் இணைய முகவரிக்கு செல்க
5.Scikit-learnஎன்பது மிகவும் சிறந்த இயந்திரகற்றலிற்கான பைத்தான் கட்டுகளாகும் பல்வேறு வகைப்படுத்துதல், regressionஆய்வு,திசையின் இயந்திரத்தினை ஆதரித்தல் சேர்ந்த தொகுப்பு(clustering) நெறிமுறைகள் ஆகியவசதி வாய்ப்புகள்இதில் உள்ளன இதனை பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ள http://scikit-learn.org/ எனும் இணையதளபக்கத்திற்குசெல்க

குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot)ஒரு அறிமுகம்

குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) என்பதுஉரை அல்லது குரலொலியை பயன்படுத்தி குழுவிவாதங்களை நடத்தமுடிந்த ஒரு கணினி நிரல்தொடர் அல்லது உட்பொதிந்த செயற்கை நினைவகம் ஆகும் இது ஒரு திறன்மிகுந்த இயந்திரமனிதன் இடைமுக முகவராக அல்லது செயற்கைநினைவகத்துடன் விவாதிப்பவராக செயல்படுகின்றது அதைவிட குரலொலி அல்லது உரை வாயிலாக குழு விவாதங்களை அனுமதிக்க உதவிடும் ஒரு குழுவிவாத இயந்திரமனிதனாகும் இதனை இணையஉலாவியில் அல்லது திறன்பேசியில் பிரபலமான முகநூல் செய்தியாளராக நாம் விரும்பியவாறு பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் பயனாளர் ஒருவர் இதனிடம் கேள்விகளை கேட்கலாம் அல்லது கட்டளைகளையிடலாம் உடன் அதற்கான பதில் செயல் அவ்வாறு கோரிய நபருக்கு இதனிடம் கிடைக்கும் வாடிக்கையாளரை திருப்தி படுத்திடுவதற்கான அல்லது தேவையான தகவல்களை பெறுவதற்கான குழுவிவாத களமாக இது அமைந்துள்ளது இயற்கையான மொழி செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில் பொருத்தமான திறவுச்சொற்கள் அல்லது அதைபோன்ற செயல்களை தரவுதளத்திலிருந்து இது பெற்று செயற்படுத்திடு கின்றது இந்த குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) ஆனது விதிகளின் அடிப்படையிலான குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) என்றும் செயற்கை நினைவக அடிப்படையிலான குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) என்றும் இருவகையாக வகைபடுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த குழுவிவாத இயந்திரமனிதனை (chatbot) உருவாக்குவதிலும் வழக்கமான பயன்பாடுகள் அல்லது இணைய பக்கங்களை உருவாக்குவதைபோன்றே பலபடிமுறைகளில் உருவாக்கிடலாம்
படிமுறை1முதலில் வாடிக்கையாளர் கோரும் கேள்விக்கான பதிலா அல்லது தேவையான தகவல்களா எவ்வாறு வழங்குவது என திட்டமிடவேண்டும்
படிமுறை2 அடுத்து நாம் பேசும் இயற்கைமொழியை செயற்படுத்திடுவது பதிலை தயார்செய்வது பலமாதிரிகளை நிருவகிப்பது வரைகலை இடைமுகப்பை கையாளுவது ஆகியவற்றினை கட்டமைவு செய்திடவேண்டும்
படிமுறை3 தொடர்ந்து படிமுறை2 இல் கூறியவாறு கட்டமைவுசெய்ததை emulator இல் அல்லதுஇணையத்தில் செயற்படுத்தி சரியாக செயல்படுத்தப் படுகின்றதா வென சரிபார்த்து பரிசோதிப்பது மூன்றாவது படிமுறையாகும்
படிமுறை4 சரியாக செயல்படுகின்றது எனில் இணையத்தின் வாயிலாக அல்லது தரவுமையத்தின் வாயிலாக வெளியிடசெய்வது நான்காவது படிமுறையாகும்
படிமுறை5 அடுத்து Skype, Facebook, WeChat,என்பன போன்ற சமுதாய வலைபின்னலுடன் மிகச்சரியாக இணைத்து செயல்படசெய்வதாகும்
படிமுறை6 இறுதியாக நாம் அவ்வாறு சமுதாய வலைபின்னலுடன் இணைத்து வெளியிட்டபின்னர் அதில் ஏற்படும் குறைநிரைகளை சரிசெய்திடுவதற்கான ஆய்வறிக்கையாகும்
இயற்கைமொழியை புரிந்து கொள்ளுதல் இயற்கைமொழியை செயல்படுத்துதல் ஆகிய இருவழிகளில் இதனை பயன்படுத்திகொள்ளப்படுகின்றது இவ்வாறான குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) பயன்படுத்தி கொள்வதால் பின்வரும் பயன்கள் கிடைக்கின்றன இது செயற்கை நினைவகத்துடன் செயல்படுவதால் இடையிடையே நிறுத்தம் செய்திடாமல் தொடர்ந்து 24 மணிநேரமும் இதனை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி கொள்ளும் திறன்மிகுந்ததாக விளங்குகின்றது வியாபாரநிலையங்களில் வாடிக்கையாளரின் சிறந்த நண்பனாக விளங்குகின்றது இது கணினிமுதல் கைபேசிவரை அனைத்து தளங்களிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது
தற்போது நடைமுறையில் IBM Watson conversation service, Microsoft LUIS, API.AI, Recast.AI , wit.AI. ஆகியவற்றில் Botkit எனும் கட்டற்றகுழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது இதனுடைய இணையமுகவரி https://botkit.ai/ ஆகும்
Slack, Telegram, Microsoft Bot Framework, Nexmo, HipChat, Facebook Messenger, WeChat,போன்றவைகள் BotMan எனும்கட்டற்றகுழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது இதனுடைய இணையமுகவரிhttps://botman.io/ ஆகும்

Previous Older Entries