பைத்தான் ,ரூபி இவையிரண்டிலும் இணைய பயன்பாட்டினை உருவாக்குவதில் எது சிறந்தகணினிமொழி

இணையத்தைஉருவாக்குவதிலும் இணையம் அடிப்படையான பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதிலும் இணையசேவையை உருவாக்குவதிலும் இவ்விரண்டும் மிகச்சிறந்த மிகப்பிரபலமான மொழிகளாகும் இவையிரண்டும் தோற்றத்திலும் இடைமுக-படுத்துவதிலும் செந்தர நூலகத்தை தன்னகத்தே கொண்டிருப்பதிலும் சமமாக இருந்தாலும் பிரச்சினைகளை தீர்வுசெய்வதற்கான வழிமட்டும் வெவ்வேறானதாக இவ்விரண்டிலும் அமைந்துள்ளன பொதுவாக பைத்தானானது அடிப்படையில் அறிவியல் அடிப்படையில் மூலமொழியாக சி++மொழிக்கு எளிதாக மாற்றியமைத்துகொள்ளும் வல்லமைகொண்டது ரெயில் வரைச்சட்ட விரிவாக்கத்தில் மிகச்சிறந்ததாக அமைகின்றது நிரல்தொடரில் நேரடி அனுகுமுறையை கொண்டது நிரலாளர்களுக்கு மிகஎளிதாக தங்களுடைய வெற்றிஇலக்கை அடைவதற்கான வழிகாட்டுகின்றது மறைமுகமானதைவிட வெளிப்படையானது சிறந்தது, கலவையானதைவிட எளிதானது சிறந்தது ,சிக்கலானதைவிட கலவையானது சிறந்தது ஆகிய அடிப்படை குறிக்கோளை கொணடது இந்த பைத்தான மொழியாகும் துவக்கநிலையாளர்களுக்கு எளிதாக கற்றறிந்து கொண்டு இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதில் சிறந்த நிரலாளர்களாக விளங்கவேண்டுமென்ற தங்களின் வெற்றிஇலக்கை அடைவதற்கு மிகச்சிறந்த கருவியாக பைத்தான் எனும் கணினிமொழி விளங்குகின்றது,
அதற்கு மறுதலையாக ரூபியானது மனிதமொழிகளின் அடிப்படையில் இயந்திரமொழிக்கு மாற்றாக மனித மொழிகளின் இலக்கனங்களை பின்பற்றி செயல்படுகின்றது மிககுறைந்த ஆச்சரியபடுமாறான கொள்கையை பின்பற்றுகின்றது அதாவது ஒரேவழிமுறைக்கு பல்வேறு பெயர்களை கொண்டிருப்பதால் நிரல்-தொடராளர்களிடையே குழப்பத்தையும் செயல்குலைவையும் ஏற்படுத்திடுகின்றது ரூபியானது பொருள்நோக்கு மொழியாக OOP (Object-Oriented Programming) இருப்பதால் உலகாளாவிய மாறிகளாக இருந்தாலும் செயலிகாளாக இருந்தாலும் இயக்கிகளாக இருந்தாலும் வழிமுறைகளாக இருந்தாலும் அவை ஒவ்வொன்றையும்தனித்தனி தொகுதியான பொருளாக மாட்டுமே பார்த்து செயல்படுமாறு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது இது அனைத்து செயல்களையும் சிறுசிறு தொகுதிகளாக பிரித்து அடிப்படை செயல்களை ஒன்றிணைப்பதில் மிகச்சிறந்ததாக விளங்குகின்றது
பைத்தானை மேம்படுத்திடுவதற்கான உதவிக்குழுக்கள் அறிவியல் கணித அடிப்படையாககொண்ட மிகச்சிறந்த பேரளவு லினக்ஸ் குழுக்களாகஇருக்கின்றனர் ரூபிக்கான உதவிக்குழுக்கள் இணையமேம்படுத்தல் மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்டவர்களாக உள்ளனர். ரூபியானது ரெயில் என்பதையும் பைத்தானானது டிஜாங்கோவையும் இணையமேம்படுத்துதலுக்கு அடிப்படையாக கொண்டுள்ளன இவையிரண்டும் ஒவ்வொரு வகையிலும் மிகச்சிறந்ததாக விளங்குகின்றன ஆயினும் பயனாளர்கள் இவையிரண்டில் எதுசிறந்ததுஎன தெரிவுசெய்வதில் தங்களுடைய அனுபவநிலை தங்களுடைய விருப்பத்தின் அடிப்படையில் முடிவுசெய்வது நல்லது இணைய பயன்பாடுகளைமட்டும் உருவாக்கினால் போதும் என விரும்புவோர் ரூபியை பின்பற்றிடுக இணையபயன்பாடுகளுடன் கணினிமொழியையும் அறியவிரும்புவோர் பைத்தான்மொழியை பின்பற்றிடுக

நம்முடைய வொய்பீ எனும் கம்பியில்லா இணைய இணைப்பில் மற்றவர்கள் அத்துமீறி பயன்படுத்துவதை தவிர்ப்பது எவ்வாறு?

இதற்காக முதலில் நம்முடைய வீடுகளில் அல்லது அலுவலகங்களில் அமைத்துள்ள அனைத்து கம்பியில்லா இணைப்புகளின் இணைப்பையும் இயக்கத்தையும் நிறுத்தம் செய்திடுக அதன்பின்னர் வெய்பீ இணைப்பிற்கான வழிசெலுத்தியின் மின்விளக்கு எரிவதை சரிபார்த்திடுக அது நகர்வதுபேன்று இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்முடைய வொய்பீ எனும் கம்பியில்லா இணைய இணைப்பினை நாம் அனுமதிக்காத நபர் யாரோ ஒருவர் அத்துமீறி பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார் என அறிந்து கொள்க மேலும் நம்முடையகணினியின் தேடிடும் பகுதியில் CMD எனும் கட்டளைவரி உள்ளீடு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன் திரையில் ஏற்படும் விளைவை சரிபார்த்திடுக அதனை தொடர்ந்து ipconfig எனும் கட்டளைவரியை உள்ளீடு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக அதன்பின்னர் 123.456.7.8 என்றவாறுள்ள நம்முடைய இயல்புநிலை முதன்மை நுழைவுவாயிலின் (Gateway) IP முகவரியை சரிபார்த்திடுக நம்முடைய தேடுபொறியை திரையில் தோன்றிட செய்து அதன் முகவரிபட்டையில் மேலே கூறியவாறான நம்முடைய ஐபி முகவரியை உள்ளீடுசெய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக அதன்பின்னர் நம்முடைய கம்பியில்லா வலைபின்னலை வழிசெலுத்தியை இயல்புநிலை கடவச்சொற்களுக்கு பதிலாக மிகவலுவான கடவுச்சொற்களை உள்ளீடு செய்து கொண்டு சேமித்திடுக அதனை தொடர்ந்து இந்த கம்பியில்லா இணைப்பின் வழிசெலுத்தியில் இணைந்துள்ள சாதனங்களை கருவிகளை சரிபார்த்து கொள்க

பனிப்போர் காலஅரும்பொருட்காட்சிசாலை

இந்த பனிப்போர் காலஅரும்பொருட்காட்சிசாலை coldwarஎனும் இணையதளபக்கமானது அவ்வாறான 1940 ஆண்டுமுதல் 1990 ஆண்டுவரையிலான பனிப்போர் உலக நிகழ்வின்போதான வரலாற்றையும் அதைசார்ந்து அதற்காக பயன்படுத்திய பல்வேறு பொருட்களையும் அறிந்துகொள்ள விழையும் ஆர்வளர்களுக்கான மிகமுக்கிய சான்றாவணமாக விளங்குகின்றது இந்த தளத்திற்குள் உள்நுழைவுசெய்தவுடன் timeline எனும் காலக்கெடுபகுதியில் நாம்விரும்பும் 1940,1950,1960,1970,1980,1990என்றவாறு உள்ள ஆண்டினை தெரிவுசெய்து ஆண்டுவாரியாக அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் நடந்த நிகழ்வினை அறிந்து கொள்ளலாம் இடதுபுறம் Exhibits எனும் பகுதியை தெரிவுசெய்த பின்னர் Exhibits என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து Ballistic , Cruise Missile Threat போன்றவைகள் தொடர்பான விவரங்களை அறிந்து கொள்க மேலும் இதனுடைய extensivemobile exhibitஎனும் பகுதியானது நம்முடைய செல்லிடத்து பேசியிலேயே இந்த காட்சிகளை கண்டுகளிக்க வழிகாட்டுகின்றது இதனுடைய வலதுபுறம் Trivia Game எனும்பனிப்போர் கால கேள்விபதிலான விளையாட்டுகளை பயன்படுத்தி கொள்க இவ்வாறான உலகத்தின் பனிப்போர்கால நிகழ்வினை அறிந்துகொள்ள ஆர்வமுள்ளவர்கள் http://www.coldwar.org/எனும் இணைதளபக்கத்திற்கு இன்றேசெல்க

Piwikஎனும் கட்டற்ற திறமூல ஆய்வக தளம் ஒருஅறிமுகம்

எந்தவொருநிறுவனத்திலும் தரவுகளை ஆய்வுசெய்வதுஎன்பதே மிகமுக்கிய தேவையான பணியாக இருக்கின்றன இவ்வாறான ஆய்விற்கு ஒரு சில தளங்கள் கட்டணத்துடனும் வேறுசில கட்டணமில்லாமலும் நமக்கு உதவதயாராக உள்ளன அவைகளுள் Piwik என்பது மிகப்பிரபலமான விரிவாக்க வசதியுடன் கூடிய கட்டற்ற கட்டணமற்ற தரவுகளின் ஆய்விற்கு உதவிடும் மிகச்சிறந்ததொரு தளமாகும் இது செல்லிடத்து பேசி பயன்பாடுகளையும் பரிசோதிப்பதற்காக ஆதரிக்கின்றது இதனை மிகவிரைவாகவும் எளிதாகவும் நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இது நூறுசதவிகிதம்தரவுகளின் தனியுடைமையும்தனிப்பட்டதன்மையும் கொண்டது குறிப்பிட்ட தரவுவரைதான ஆய்வுசெய்திடமுடியும் என்ற வரையறை எதுவும் இதில் இல்லை எந்தவொரு நிறுவனமும் Web analytics, E-commerce analytics,Server log analytics,Internet analytics ஆகிய தரவுகளின் ஆய்வுசெய்திடவிழையும்போது இந்த Piwikஎனும் கட்டற்ற திறமூல ஆய்வக தளம் பேருதவியாக இருக்கின்றது இதனை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்வதற்காக https://piwik.org/download/ என்ற இணையதளபக்கத்திற்குசென்றுபதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்க மேலும் விவரங்களை அறிந்து கொள்வதற்காக https://piwik.org/ என்ற இணையதளபக்கத்திற்குசெல்க

ஆண்ட்ராய்டில் Gradleஎனும் கருவியை பயன்படுத்தி பயன்பாடுகளை எளிதாக உருவாக்கிகொள்க

Gradleஎனும் கருவியானது ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளை உருவாக்குபவர்களிடம் மிகப்பிரபலமானதாகும் இதனை தகவமைவு செய்வதற்காக Groovyஎனும் மொழியில் ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளை தயார்நிலை யில் வைத்துள்ள (DSL(Domain Specific Language)) என்பதை பயன்படுத்தி கொள்கின்றது இது ஒரு புதிய செயல்திட்டத்தின் நிரல் தொடரில் ஏற்படும் பிழையை சரிசெய்வதற்காக முதன்மை கோப்பகத்தில் உள்ள debugஎனும் கோப்பகத்தின் classஎனும் கோப்பினை பயன்படுத்திகொள்கின்றது Application Classஇற்கு Appcontroller classஎனும் வழிமுறைகளை பயன்படுத்தி கொள்கின்றது flavour-specific class logicஇற்கு flavournameஎன்பதை பயன்படுத்தி கொள்கின்றது இது சாதாரண செல்லிடத்து பேசி பயன்பாடுமுதல் பேரளவு சேவையாளர் பயன்பாடுவரை துவக்கநிலை பயன்பாடுமுதல் பெரியநிறுவனங்களின் செயல்திட்டங்கள் வரை அனைத்தையும் முன்கூட்டியே கட்டமைக்கப்பட்டு தயார்நிலையில் உள்ளவைகளை தானியங்கியாக செயல்படுபவைகளை மட்டும் நம்முடைய தேவைக்கேற்ப மிகச்சரியாக பயன்படுத்தி நமக்கான மிகச்சிறந்த பயன்பாட்டு மென்பொருளை உருவாக்கி கொள்ளமுடியும் வாருங்கள் வந்து இன்றே இதனை நம்முடைய தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்தி கொள்க

Gatling எனும் நிரல்தொடரில் பணிச்சுமையை பரிசோதிக்கும்எளியகருவி

நிரல்தொடர்லாளர்கள் தங்களுடைய புதிய செயல்திட்டத்திற்கான கட்டளைவரிகளை உருவாக்கி அதனை செயல்படுத்திடும்போது அதனால் உருவாகும் பணிச்சுமையை பரிசோதிப்பதற்காக இந்தGatling எனும் எளியகருவியானது மிகபயனுள்ளதாக அமைகின்றது இந்தGatling எனும் எளியகருவியானதுScala,Akka,Nettyஆகியவற்றால் கட்டமைக்கபட்டது இது தொகுப்பாக இல்லாத HTTPகோரிக்கையின்படி ஒத்தியங்காமல் வரும் கோரிக்கைகளை மட்டும் பயன்பாட்டு நிரல்தொடரில் செயல்படுத்திடுமா என பரிசோதித்து பார்க்கஉதவும் எளிய கட்டற்ற கருவியாகும் இதனை http://gatling.io#/resources/downlaod/ என்ற இணையதள பக்கத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க பின்னர் GATLING_HOME ,JAVA_HOME ஆகிய இரு சூழல் மாறிகளைஅமைத்து கொண்டபின்னர் இதனை பயன்படுத்தி எளிய மெய்நிகர் (Simulation)சூழலை அமைத்து கொள்க இதனை செயல்படுத்திடுவதற்காக நமக்கு சாதாரண அறிமுக தகவல்களே போதுமானது இதற்கென ஆழ்ந்த அறிவுஎதுவும் தேவையில்லை இது செயல்படும் சூழலில் 10நொடியில் 100பயனாளிகள் பயன்படுத்தினால் என்னவாகும் என பரிசோதிப்பதற்கான Simulationscriptஐ தயார்செய்து கொண்டுgatling.batஎனும் விண்டோவில் செயல்படும் கோப்பினை நிறுவுகை செய்து செயல்படுத்தி பரிசோதித்து பார்த்திடுக அடுத்ததாக https://github.com/2013techsmarts/Gatling_Maven_Demo/ எனும் இணையதளபக்கத்திலிருந்து Xmlஎனும் கோப்பினை பதிவிறக்கம் செய்து பரிசோதித்து பார்த்திடுக

Minioஎனும்சேவையாளர் அறிமுகம்

பொதுவாக நாமனைவரும் தரவுதளம் என்றவுடன் அது அட்டவணை, நெடுவரிசை கிடைவரிசை ஆகியவற்றை கொண்டு முன்கூட்டியே கட்டமைக்கப்பட்டது என்றே தவறாக எண்ணிவருகின்றோம் உண்மையில் தற்போதைய நவீணகால கணினி பயன்பாடுகளால் உருவப்படங்கள், கானொளிபடங்கள்,ஒலிக்கோப்புகள், உரைக்கோப்புகள், தாங்கிகள் என பல்வேறு வகையான தரவுகளையும் இந்த தரவுதளமானது கையாளுவதற்கான திறன்பெற்றிருக்க வேண்டியுள்ளது அவ்வாறான நிலையில் Minioஎனும் பொருள்நோக்கு சேவையாளர் தரவுதளமானது மிகுந்த பேருதவியாக இருந்துவருகின்றது இது உள்ளூர் வாடிக்கையாளர் சேவையாளராகவும், AmazonS3சேவையாளராகவும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பயன்படுகின்றது மேலும் இது அப்பாச்சி பொதுஅனுமதியின்படி பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக வெளியிடபட்டுள்ளது இதனைநம்முடைய தேவைக்கு ஏற்பபயன்படுத்தி கொள்வதற்காக இதனுடைய https://www.minio.io/downloads/minio-server/ எனும் இணைய தளபக்கத்திலிருந்து சேவையாளருக்கான minio.exe எனும் கோப்பினையும் , வாடிக்கையாளருக்கான mc.exeஎனும் கோப்பினையும் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்க அதன்பின்னர் சேவை மையத்தில் சேவையாளர் கணினியில்minio.exe எனும் கோப்பினையும் வாடிக்கையாளர் கணினிகளில் mc.exeஎனும் கோப்பினையும் நிறுவுகைசெய்துகொள்க வாடிக்கையாளரும் சேவையாளரும் ஒரே கணினியில் செயல்படச்செய்யவேண்டுமெனில் http://localhost:9000/ எனும் முகவரிக்கு செல்க மேலும் விவரங்களுக்கு https://www.minio.io/எனும் இணைய பக்கத்திற்கு செல்க

Previous Older Entries