தற்போது மைக்ரோ சாப்ட் எனும் நிறுவனம் கூட மேககணினிசேவையை microsoft Azureஎனும் பெயரில் வழங்குகின்றது

 பொதுவாக இந்த மேககணினி சேவையின் பயன் என்னவெனில் நம்முடைய கணினியில்  1ஜிபி ரேம் இருந்தாலும் இந்த மேககணினி சேவையாளரின் வாயிலாக 128 ஜிபி ரேமின்பணியை எளிதாக செயல்படுத்தி பயன்பெறமுடியும் என்பதாகும். இன்றைய காலகட்டத்தில் அனைத்து நிறுவனங்களும் இந்த மேககணினி சேவைவழங்குவதற்கு தயாராகிவிட்டதால் தம்முடைய நிறுவனம் தனித்துவிடப்படுமோ என தற்போது மைக்ரோ சாப்ட் எனும் நிறுவனம் கூட மேககணினிசேவையை microsoft Azureஎனும் பெயரில் வழங்கதயாராகிவிட்டது.மிகமுக்கியமாக இந்த microsoft Azureஎன்பதன் வாயிலாக  இணைய பயன்பாடுகளைமேம்படுத்துதல்,செல்லிடத்து பேசிகளின் பயன்பாடுகளை மேம்படுத்துதல்,தரவுகளை மெய்நிகராக தேக்கிவைத்தல், வியாபார ஆய்வு,எஸ்கியூஎல்இ்லலாத தரவுதளசேவை, விசுவல்ஸ்டுடியோவை நேரடியாக இணையத்தில் வழங்குதல்,வெகுதூரத்திலிருந்தும் வலைபின்னல் சேவையை வழங்குதல்,ஏப்பிஐ நிருவகித்தல்,உள்ளடக்கங்களை நிருவகித்தல்,இணையத்தின் வாயிலாக விற்பணை சேவை என்பனபோன்ற  மிகமேம்பட்ட பல்வேறு வகையான மேககணினிசேவைகளை மைக்ரோ சாப்ட்நிறுவனம் நமக்கு வழங்குகின்றது

 அதிலும் பயனாளர்கள் தங்களுக்குத்தேவையானமெய்நிகர்கணினிபோன்றSoftware as a Servece(SaaS),

தாம் விரும்பும் இயக்கமுறைமைதளத்தினைPlatform as Service(PaaS),Insfrstructure as a Service(IaaaS),

மெய்நிகர் வலைபின்னல் இணைப்புபோன்றNetwork as a Service(NaaS)

ஆகிய பல்வேறு வகையான சேவைகளையும் இந்த microsoft Azureஎனும் மிகமேம்பட்ட மேககணினிசேவையின் வாயிலாக  பயன்பெறமுடியும்.

1

ஒன்றிற்குமேற்பட்ட இயக்கமுறைமைகளை மெய்நிகர்பெட்டியின்(virtual box) வாயிலாக ஒரே கணினியில் செயல்படுத்தி பயன்பெறமுடியும்

இந்த மெய்நிகர் பெட்டி(vetualbox)என்பது விண்டோ,லினக்ஸ்,ஐஓஎஸ் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்கொண்ட விண்டோ,லினக்ஸ்,ஐஓஎஸ் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளையும் தன்னுள் செயல்பட உதவும் ஒருதிறன்மிக்க நிருவாகியாக விளங்குகின்றது இதனை http://filehippo.com/download_virtualbox/ https://virtualbox.org/wiki/downloads/ ஆகியஇரு தளங்களிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்துகொள்க. அதனை தொடர்ந்து நாம் வழக்கமாக மற்ற கணினியின் பயன்பாடுகளை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்வதைபோன்று நிறுவுகையின் வழிகாட்டி பெட்டியில் next, next , install இறுதியாக finish என்றவாறு பொத்தான்களை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்தால் மட்டும் போதுமானதாகும்

இந்த மெய்நிகர் பெட்டியை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்திடும்போது கூடுதலாக VboxUSB, VboxNetwork,VboxPythonபோன்ற சிறப்புஇயக்கிகளையும் சேர்த்து நிறுவுகை செய்து கொள்ளவா எனக்கோரும் ஆமோதித்தால் அவைகளையும் சேர்த்து மெய்நிகர்பெட்டியுடன் நிறுவுகை செய்துகொள்ளும் ,

இவ்வாறு இந்த மெய்நிகர்பெட்டியை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகைசெய்திடும்போது முதலில் இதனை நிறுவுகை செய்திடும் வழிகாட்டியின் உரையாடல் பெட்டியில் இதற்கொரு பெயரினை இடுமாறு கோரும்  அதில் விண்டோ,லினக்ஸ்,ஐஓஎஸ் ஆகிய இயக்கமுறைமையில் நாம் எந்த இயக்கமுறைமையை பயன்படுத்திடவிரும்புகின்றோமோ அதற்கேற்ப பெயரினை அமைத்துகொண்டு  next  எனும் பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அதற்கடுத்து திரையில் எவ்வளவு நினைவகம் தேவை என கோரும் திரையில் 1ஜிபி போன்று நமக்குஇந்த மெய்நிகர் கணினியில் தேவையான நினைவகத்தை குறிப்பிட்டு next  எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்அடுத்துதோன்றிடும் திரையில் donot add a virtual hard drive, create a virtual hard drive now, use an existing virtual hard drive ஆகிய மூன்று வாய்ப்புகளில் இரண்டாவது வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொண்டு next  எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் தோன்றிடும் திரையில்  ஒன்றையும் தெரிவுசெய்யவேண்டாம்next  எனும் பொத்தானை மட்டும்தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.அடுத்துதோன்றிடும் திரையில் வன்தட்டின் நினைவகத்தைdynamically allocated,fixed size ஆகிய இரு வாய்ப்புகளில் முதல் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொண்டுnext  எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் தோன்றிடும் திரையில் virtual hard disk driver location, size of the virtual disk drive  ஆகியவற்றைcreate எனும் பொத்தானை மட்டும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து உருவாக்கிடுக தொடர்ந்து  next  எனும் பொத்தானை மட்டும்தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅடுத்து தோன்றிடும் திரையில்  மெய்நிகர் பெட்டி(vetualbox) நம்முடைய கணினியில் உருவாகி நாம் பயன்படுத்தி தயாராகிவிடும் ஆயினும் இந்த மெய்நிகர்பெட்டியில் இயக்கமுறைமை எதனையும் நிறுவுகை செய்யவில்லை அதனால்  இந்த மெய்நிகர்பெட்டியை நாம் நிறுவுகை செய்யவிருக்கும் இயக்கமுறைமைக்கு ஏற்றவாறு கட்டமைவு செய்திடவேண்டும் அதற்காக இந்த மெய்நிகர்பெட்டியின் முகப்பு பக்கத்திற்கு சென்று அதில் settingsஎன்ற பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில் நாம் விரும்பும் இயக்கமுறைமையை டிவிடிபோன்ற எந்த இயக்ககத்தின் வாயிலாக என்பதை தெரிவசெய்துகொள்க அடுத்த திரையில்storageஎன்பதை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக. உடன் தோன்றிடும் திரையில் இந்த storage என்பதில் தேவையானதை தெரிவசெய்துகொள்க  அடுத்த திரையில்Controller IDE என்பதை தெரிவுசெய்துகொள்க அடுத்த திரையின்choose disk என்பதில்DVD என்றவாறு தெரிவுசய்துகொள்க அடுத்தsettings திரையில் systemஎன்பதை தெரிவுசெய்துகொள்க இறுதியாக ok  என்ற பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குதல் செய்து இந்த மெய்நிகர் பெட்டியின் முதன்மைத்திரைக்கு வந்துசேருக  பிறகு இதில்உள்ள startஎனும்  பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக. அடுத்துதோன்றிடும் திரையில் நாம் விரும்பும் இயக்கமுறைமையை நிறுவுகைசெய்துகொள்க.இந்த மெய்நிகர் பெட்டியில் manageability, Vmgroups,create snapshots,creatinga cloneஆகிய மேம்பட்ட வசதிகள் உள்ளன அவைகளையும் பயன்படுத்தி கொள்க.மேலும் விவரங்களுக்கு https://ww.virtualbox.org/maual/usermanual.html/ எனும் இணைய பக்கத்திற்கு சென்றறிந்துகொள்க

விண்டோ சூழலைநிருவகிப்பதற்குsysinternals எனும் கருவியை பயன்படுத்திகொள்க

பொதுவாக நம்மில் பெரும்பாலானோர் விண்டோ இயக்கமுறைமை சூழலில் நம்முடைய கணினியை பயன்படுத்தி வருகின்றோம்  இதில் எந்தெந்த நிரல்கள் அல்லது எந்தெந்த பயன்பாடுகள் எதனெதன் வாயிலாக திறந்து செயல்படுத்திடமுடியும் அவை எங்கு உள்ளன என்பன போன்ற விவரங்களை அலசி ஆராய்வதற்காக இந்தsysinternals எனும் கட்டற்ற கட்டணமற்ற கருவி பேருதவியாக உள்ளது இதனை https://downlaod.systemintrals.com/files/Systeminternalsuite.zip/ எனும் இணையதளபக்கத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்துகொள்க கணினியின் செயலை கட்டுபடுத்துவதற்கான கருவியை https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb896645.aspx/ எனும் தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்துகொள்க ஒட்டுமொத்த அறிக்கையை Tools=>Process Tree=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயல்படுத்திஅல்லது Ctrl+Tஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்தி அறிந்துகொள்க  கோப்புகளை பற்றிய ஒட்டுமொத்த அறிவிக்கையை Tools=>Filesummary => என்றவாறு கட்டளைகளை செயல்படுத்தி அறிந்துகொள்க நம்முடைய கணினியின் செயல்பற்றிய விவரங்களை  Tools=>Process Acitivity summary=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயல்படுத்தி அறிந்துகொள்க நம்முடைய கணினியின் பதிவேடுகள் பற்றிய விவரங்களை Tools==>Registry summary==>  என்றவாறு கட்டளைகளை செயல்படுத்தி அறிந்துகொள்க நம்முடைய கணினியின் வலைபின்னல் விவரங்களை  Tools=>Networksummary=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயல்படுத்தி அறிந்துகொள்க முக்கியமான மேற்கோள் விவரங்களை  Tools=>crossreference summary=>என்றவாறு கட்டளைகளை செயல்படுத்தி அறிந்துகொள்க மேலும் விவரங்களுக்கு  https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb896645.aspx/எனும் தளத்திற்கு சென்றறிந்துகொள்க.

3

விண்டோசூழலில் பைத்தான் பயன்பாட்டில் ஒரு .exeகோப்பினை உருவாக்குதல்

 ஒரு .exeகோப்பினை உருவாக்குவதற்காக நம்மிடம் விண்டோ இயக்கமுறைமை, பைத்தான்2.7.x pywin32 pyinstallerஆகியவை நமக்கு தேவையாகும் முதலில் இந்த பைத்தான் 2.7X என்பதை https://www.python.org/downlaod/ எனும் தளத்திலிருந்தும் pywin32 என்பதை http://sourceforge.net/projects/pywin32/files/pywin32/ எனும் தளத்திலிருந்தும் pyinstallerஎன்பதை https://pypi.python.org/pypi/pyinstaller/ எனும் தளத்திலிருந்தும் நம்முடைய கணினிக்கு பதிவிறக்கம் செய்துகொள்க

4

அதன்பின்னர் நம்முடைய கணினியில் இந்த பைத்தான்2.7Xஐ நிறுவுகை செய்திடுக. பின்னர் கட்டளைத்திரையை திறந்துகொண்டு pip install pyinstallerஎன்ற கட்டளை வரியை செயல்படுத்திடுக இறுதியாக இந்த நிறுவுக செயல் முடிவுற்றபின்னர் பின்வரும் நாம் பயன்படுத்த வரும்பும் பயன்பாட்டிற்கான குறிமுறை வரிகளை locate.py என்றவாறு ஒரு பெயரில் தட்டச்சு செய்துகொள்க

பிறகு C:|pyinstall-2.1=>python pyinstaller.py – – onefile locate.py என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக உடன் இந்த குறிமுறைவரிகள் .exeஎனும் செயலி கோப்பாக உருவாகிவிடும் இந்த கோப்பானது இதன்பின்னர் செயற்படுத்திடும்போது நாம்விரும்பும் செயலை செய்துவிடும்

கணினியையும் அதன்உறுப்புகளையும் அறிந்துகொண்டு அவைகளை திறம்பட பயன்படுத்திகொள்ளஉதவும் கட்டற்ற மென்பொருட்கள்

நாம் இணையத்தில் நம்முடைய நண்பர்களுக்கு புத்தகத்தை கொள்முதல் செய்வதற்காக அமோஸான் எனும் இணைய தளத்தினை பரிந்துரைசெய்திடுவோம் அவ்வாறே ஒலிஒளிபடங்கள் எனில் யூட்யூப் எனும் இணைய தளத்தினை பரிந்துரைசெய்திடுவோம் அல்லவா அவ்வாறே நம்முடைய கணினியில் இணைந்துள்ள உறுப்புகளையும் கணினியில் மறைந்துள்ள திறன்களையும் மிகசிறப்பாக நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காகவும் திறனுடன் கையாளுவதற்காகவும்  ஏராளமான அளவில் கட்டணத்துடன் கூடிய மென்பொருள்கருவிகள் உள்ளன அதேபோன்று கட்டற்ற கட்டணமற்ற  மென்பொருள்கருவிகள் கூட உள்ளன அவைகளுள் மிகப்பிரபலமானவை பின்வருமாறு

1 R இது ஒரு கணினிமொழிசார்ந்த புள்ளியியல் ,வரைகலை ஆகியசூழலில் அவைகளின் தரவுகளை எளிதாக கையாள உதவும் கட்டற்ற கருவியாகும்  சமன்பாடுகள் கோடற்ற சமன்பாடுகள் வகைவகையான புள்ளியியல் ஆய்வுகள்,கால ஆய்வுகள் வரைகலை தொழில்நுட்பங்கள் விரிவாக்க ஆய்வுகள் என ஏராளாமானவகையில் இந்த கருவியை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

2 Python அறிவியலாளர் சமூகத்திற்கு பெரிதும் உதவும்கருவியாக இந்த பைத்தான சிறந்து விளங்குகின்றது இயந்திரமொழிக்கு மொழிமாற்றம் செய்வதிலிருந்து மேம்பட்ட நிரல்தொடர்மொழியாக மேம்படுத்துவதுவரைஇதுமிகப்பெரியகருவியாக அறிவியல் ஆய்வாளர்களுக்கு உதவுகின்றது

3Apache Mahout இது கணினியையும் அதன் துனை உறுப்புகளையும் மிகவிரைவாக அளந்தறிய உதவும் மிகச்சிறந்த கருவியாக மிளிறுகின்றது

4H2O இது பேரளவு தரவுகளை அறிவியலறிஞர்கள் மிகவிரைவாகவும் எளிதாகவும் கையாளவும் கணினியின் நினைவக அளவுகோளை கையாளவும் உதவும் மிகச்சிறந்த கருவியாக விளங்குகின்றது

5RapidMiner இதிலுள்ள வழிகாட்டியின் உதவியுடன் முன்கூட்டியே நம்முடைய ஆய்விற்கு தேவையான கருவிகளை கட்டமைத்துகொண்டு அதனை செயல்படுத்தி சரிபார்த்திடவும் அனைத்து தளங்களையும் சரிபார்த்திடவும் உதவும் மிகச்சிறந்த கருவியாக உள்ளது

 வாருங்கள் இவைகளுள்  உங்களின் தேவைக்கேற்றதை அறிந்து தெரிவுசெய்து அதனை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள்

 

 நம்முடைய அன்றாட விண்டோ சூழலில் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கான கட்டற்ற கட்டணமற்ற பயன்பாடுகள்

1இணையத்தில் உலாவருவதற்காக மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் இண்டெர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் மட்டுமல்லாது   ஃபயர் ஃபாக்ஸ், குரோமியம் போன்ற கட்டற்ற கட்டணமற்ற பயன்பாடுகளையும் நம்முடைய தேவைக்ககேற்ப பயன்படுத்தி கொள்க இவை அனைத்து இயக்கமுறைமையில் செயல்படும் திறன்மிக்கவையாகும்.

2 மின்னஞ்சல்களை கையாள மைக்ரோசாப்ட்டின் அவுட்லுக் என்பதற்கு பதிலாக தண்டர்பேர்டு எனும் கட்டற்ற கட்டணமற்ற பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி கொள்க இதில் தேவையற்ற குப்பை மின்னஞ்சல்களை வடிகட்டுவதுபோன்றஏராளமான நமக்கு தேவையான கூடுதல் வசதிகளை கொண்டுள்ளது மேலும் இதுஅனைத்து இயக்கமுறைமையில் செயல்படும் திறன்மிக்கதாகும்.

3 தொடர்புகொள்வதற்கும் குழுவிவாதத்திற்கும்  முகநூல் செய்தியாளர், எம்எஸ்என் செய்தியாளர்,யாகூ செய்தியாளர் போன்றவைகளுக்கு மாற்றாக பிட்கின்(Pidgin), எம்பாத்தியையும்(Empathy) ஸ்கைப்பிற்கு மாற்றாக  எகிஜா(Ekiga) என்பதையும்  எக்ஸ்சாட்(Xchat) என்பதையும் பயன்படுத்தி கொள்க.இவை அனைத்து இயக்கமுறைமையில் செயல்படும் திறன்மிக்கவையாகும்.

அலுவலக பயன்பாடுகளுக்காக உதவும் எம்எஸ் ஆஃபிஸிற்கு மாற்றாக லிபர் ஆஃபிஸையும் ,அபிவேர்டு, என்பதையும்  மைக்ரோசாப்ட் பப்ளிஸர்ஸ் என்பதற்கு பதிலாக ஸ்கிரைபஸ் என்பதையும் அடோப் அக்ரோபேட்டிற்கு பதிலாக ப்பிடிஎஃ்ப் கிரியேட்டர் என்பதையும் செயல்திட்டங்களுக்கு ஃபெங்க் ஆஃபிஸ் என்பதையும் பயன்படுத்தி கொள்க இவை அனைத்து இயக்கமுறைமையில் செயல்படும் திறன்மிக்கவையாகும்.

வரைபடங்களை கையாளுகின்ற அடோப் போட்டோசாப்பிற்கு பதிலாக ஜிம்ப் என்பதையும் மைக்ரோசாப்ட் விஸியோவிற்கு மாற்றாக டையா என்பதையும் அடோப்இல்லஸ்ட்ரேட்டர் கோரல் ட்ரா ஆகியவற்றிற்கு பதிலாக இங்க்ஸ்பேஸ் என்பதையும் பயன்படுத்தி கொள்க இவை அனைத்து இயக்கமுறைமையில் செயல்படும் திறன்மிக்கவையாகும்.

6. அறிவியல் ஆய்விற்காக  மேட்லேப் என்பதற்கு மாற்றாக ஸ்கைலேப்  என்பதை பயன்படுத்திகொள்கஇதுஅனைத்து இயக்கமுறைமையில் செயல்படும் திறன்மிக்கதாகும்.

 7.அசைவூட்டு படங்களை கையாளுவதற்காக மாயாவிற்கு பதிலாக ப்ளெண்டர் என்பதை பயன்படுத்திகொள்க இது அனைத்து இயக்கமுறைமையில் செயல்படும் திறன்மிக்கதாகும்.

8.இசைகளுக்காக விஎல்சியையும்  பேரளவு கோப்புகளைசுருக்கி கட்டுவதற்கு  பிட்டோரண்ட், 7 ஜிப், எஃப்டிபி களையும் ,தரவுதளங்களாக மைஎஸ்கியூஎல்மெய்நிகர் கணினிக்காக மெய்நிகர் பெட்டியையும் பயன்படுத்திகொள்க.

புதியவர்கள்கூட யாருடைய துனையும் வழிகாட்டுதலுமின்றி எளிதாக லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையை பயன்படுத்திகொள்ளமுடியும்

 நாம்அனைவருமே கட்டணத்துடன் கூடிய விண்டோ இயக்குமுறைமையை பயன்படுத்துபவர்களாகவே உள்ளோம்  அதற்கு மாற்றாக கட்டணமற்ற லினக்ஸை பயன்படுத்திகொள்க என விவாதித்தால் எளிதான விண்டோஇயக்கமுறைமையை விட்டிட்டு  கணினியின் வல்லுனர்கள் மட்டுமே பயன்படுத்திடும் லினக்ஸை பயன்படுத்திட தெரியாது என்று அலுத்துகொள்பவர்களின் கவலையை போக்கி அனைவரும் எளிதாக விண்டோவை போன்றே லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையையும் பயன்படுத்திக் கொள்வதற்காக வெளியிடப்பட்டவைகள்தான் மின்ட், ஓப்பன்சுசி, உபுண்டு போன்ற லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையின் வகைகளாகும்

அடுத்ததாக  அன்றாட பயன்பாட்டிற்கு விண்டோவை பயன்படுத்தி கொண்டு லினக்ஸ்எவ்வாறு செயல்படுகின்றது என அவ்வப்போது பார்த்து திருப்தியுற்றால் மாறிக்கொள்வேண் என விவாதிப்பவர்கள்  விண்டோவையும் லினக்ஸையும் இணையாக ஒரு கணிணியில் இயக்கமுடியாதே  என பொய்யான வாதத்தை நம்முன் வைப்பார்கள்  முதலில் இந்த வாதத்தினை உண்மையானது இல்லையா என சரிபார்த்திடுவோம் இந்த விண்டோ இயக்கமுறைமையின் மீது ஒரு பயன்பாடு போன்ற லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையும் செயல்படும் திறன்கொண்டது என்ற செய்தியை அறிந்துகொள்க அதனால் இதனை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி பார்த்தபின்னர் இந்த லினக்ஸ் இயக்கமுறைமைக்கு  மாறுக என்ற ஆலோசனை கூறப்படுகின்றது

 இவ்வாறான வெற்றுவிவாதத்திற்க முற்றுபுள்ளிவைத்து உண்மையிலேயே லினக்ஸை பயன்படுத்திட விழைபவர்கள் பின்வரும்  ஆலோசனைகளை பின்பற்றிடுக

முதலில் இணையத்தில் நேரடியாக உபுண்டு டூர் என்பதன் துனையுடன் லினக்ஸினை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என  அறிந்துகொள்க

2. அடுத்ததாக இணைய உலாவியில் லினக்ஸ சிஎல்ஐ பயன்படுத்திடுக http://www.bellard.org/jslinux/index.html/      

மூன்றாவதாக விண்டோ இயக்கமுறைமையில் இந்த லினக்ஸை ஒரு பயன்பாடு போன்று செயல்படசெய்து அதனுடைய செயல்முறையை அறிந்துகொள்க http://www.ubuntu.com/downlaod/desktop/window-installer/  நான்காவாதாக லிவ்சிடி என்பதன் துனையுடன் நம்முடைய கணினியில் இயக்கமுறையைநிறுவுகை செய்திடாமலேயே நேரடியாக சிடியிலிருந்து இந்த லினக்ஸை நம்முடைய கணினியில் செயல்படசெய்து பயன்படுத்திகொள்க http://www.linux.com/directory/distributions/livecd/

5 ஐந்தாவதாக கையடக்க  பென்ட்ரைவில் இருந்து இந்த லினக்ஸை செயல்படச்செய்து பயன்படுத்தி பார்த்திடுக http://lwww.inuxliveusp.com/   ,http://pendrivelinux.com/ 

6 ஆறாவதாக மெய்நிகர்கணினியை நிறுவுகை செய்து அதில் இந்த லினக்ஸை பயன்படுத்தி இதனுடைய செயலை பார்த்தறிந்துகொள்க

7 இறுதியாக விண்டோவுடன் லினக்ஸையும் சேர்த்து இணையாக(CoLinux) KNOPPIXஎன்பதை இயக்கி பயன்படுத்தி கொள்கhttp://www.colinux.org/     இந்த ஏழுபடிமுறைகளையும் பயன்படுத்தி திருப்தியுற்றால் தனியாக எளிதான லினக்ஸ் வெளியீடுகளை பயன்படுத்தி கொள்க

7

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 503 other followers