இப்போது விண்டோஎக்ஸ்பியிலிருந்து எளிதாக லினக்ஸிற்கு மாறமுடியும்

8.1

 தற்போது ஏப்ரல் 2014 முதல் விண்டோஎக்ஸ்பிக்கான பாதுகாப்பு ஆதரவை விலக்கி கொண்டுவிட்டதாக மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் அறிவித்துள்ள நிலையில்

நாம் அனைவரும் விண்டோ 7 அல்லது விண்டோ8 ஆகிய இரண்டு இயக்கமுறைமைகளில் ஒன்றிற்கு கட்டணம் செலுத்தி மாறிகொள்வதற்கு தயாராக இருக்கவேண்டும் என்ற இக்கட்டான நிலைஉள்ளது ஆயினும் இந்நிலையில் கட்டணமற்ற லினக்ஸ் இயக்கமுறைமை ஏராளமான வகையில் நம்முடைய தேவைக்கும் விருப்பத்திற்கும் ஏற்றவாறு இருக்கும்போது நாம் அதற்காக கவலைபடவேண்டாம். விண்டோஎக்ஸ்பி மிகசிறந்ததாகவும் எளிமையானதாகவும் விளங்கிவருகின்றது என்பது உண்மைதான் ஆனால் கடந்த பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாக ஏராளமான வகையில் மாறுதல்கள் ஏற்பட்டுள்ள நிலைமையில் அதற்கேற்ப நம்முடைய இயக்கமுறைமையும் தயாராக மாறி இருக்கவேண்டுமல்லவா அதனால் கட்டணமற்ற லினக்ஸின் பல்வேறு வகையான இயக்கமுறைமைகளும் அவ்வப்போது புதுப்பிக்கப்பட்டு தற்போதைய வளர்ச்சிகேற்ப செயல்படும் தன்மையில் உள்ளன அவைகளுள் நம்முடைய தேவைக்கு பொருத்தமானதை மட்டும் தெரிவுசெய்து நம்முடைய கணினியில் பயன்படுத்திகொள்ளலாம். இதனை தொடர்ந்து வைரஸ் போன்ற எந்தவொரு எதிர் நச்சுநிரலும் இந்த லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையை பாதிக்காது என்பதை மனதில் கொள்க மேலும் பழைய கணினியானாலும் தற்போதைய புதிய கணினியானாலும் லினக்ஸ் செயல்படும் திறன்கொண்டதாகும் அதுமட்டுமல்லாது இதனை நிறுவி செயல்படுத்துவதற்கு அதிக நினைவக காலியிடம் தேவையில்லை என்ற தகவலையும் மனதில் கொள்க. மேலும் கணினியுடன் இணைத்துள்ள எந்தவொரு சாதனத்தையும் அதற்கு என தனியாக எந்தவொரு மென்பொருளையும் நிறுவிடாமலேயே அதனை இயக்கிடும் திறன்மிக்கது இந்த இயக்கமுறைமை கட்டுகளுடன் நமக்கு தேவையான அனைத்து வகையான பயன்பாட்டு மென்பொருட்களும் நமக்கு உதவ தயாராக இருக்கினறன வாடிக்கையாளர் விரும்பிடும் வகையில் மாறுதல்கள் செய்துகொள்ளும் நெகிழ்வு தன்மை கொண்டதாக உள்ளன அதனால் வாருங்கள் விண்டோ எக்ஸிபியிலிருந்த லினக்ஸ் இயக்கமுறைக்கு மாறி நம்முடைய அனைத்து தேவைகளையும் நிறைவு செய்துகொள்வோம்

8.2

8.2

திறமூல மென்பொருளில் வாழ்க்கை பயன்பாட்டு அறிவியல்

7.1

 இன்றைய நம்முடைய வாழ்வு அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளின் அற்புத கொடையாகும் அவ்வாறான அறிவியலின் அடிப்படைகளை அனைவரும் அறிந்துகொள்வது மிகஅத்தியாவசியதேவையாகும் அதனால் ஒரு சாதாரண மனிதன் கூட அறிவியலை பற்றியும் அதனுடைய அடிப்படைகளை பற்றியும் அறிந்துகொள்ள விரும்பும் நிலையில் அதற்காக முதலில் http://usefulscience.org/ எனும் இணைய பக்கத்திற்கு செல்க அங்கு இயல்புநிலையில் New என்றும், Useful, Creativity, Education, Fitness, Happiness, Health, Nutrition, Parenting, Persuasion, Productivity, Sleep என பல்வேறு வகைகளில் நம்மை தெரிவுசெய்திடுமாறு கோரி நிற்பவைகளில் நாம் விரும்பிடும் வகையை மட்டும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் தோன்ரிடும் இந்த அறிவியல் பக்கத்தை நம்முடைய Facebook, Twitteஆகிய சமுதாய இணைய பக்கத்தின் வாயிலாககூட அனுகமுடியும் அடுத்து தோன்றிடும் திரையில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பயன்படும் பல்வேறுவகையான தகவல்கள் நாம் அறிந்து கொள்வதற்காக கிடைக்கின்றன அவற்றை படித்து பயன்பெறுக7

விண்டோவிலும் செயல்படும் பயன்பாட்டு மென்பொருட்களை லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையில் செயல்படுத்திடமுடியும்

6.1

 லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையில் செயல்படும் ஏராளமான இலவச திறமூலமென்பொருட்களில் ஒருசில விண்டோவிலும் செயல்படும் திறன் மிக்கவையாக உள்ளன என இதுவரை கேள்வியுற்றிருக்கின்றோம் தற்போது விண்டோவில் பயன்படுத்தபடும் பயன்பாட்டு மென்பொருட்களை லினக்ஸிலும் செயல்படுமாறு அமைக்கமுடியும் என்பதே தற்போதைய புதிய செய்தியாகும். மிகமுக்கியமாக இவ்வாறு செயல்படுத்திட Wine எனும் கருவியை கொண்டு, விண்டோவை அடிப்படையாக செயல்படும் பயன்பாடுகளை லினக்ஸிலும் செயல்படுமாறு போலச்செய்தல் எனும் கருத்தமைவிற்கு ஏற்ப செயல்பட செய்யலாம் அதற்கடுத்ததாக PlayOnLinux என்பது Wine, இற்கு முன்புற பயனாளராக செயல்படசெய்கின்றது   லினக்ஸ் இயக்கமுறைமை திரையில் VMWare அல்லதுr VirtualBox என்ற மெய்நிகர் பெட்டியாக செயல்படச்செய்து அதில் விண்டோ இயக்கமுறையில் செயல்படும் பயன்பாடுகளை செயல் படசெய்யலாம்

இந்த செயலிற்காக முதலில் நம்முடைய கணினியில் Software Center எனும் பகுதியை திரையில் விரியச்செய்கஅதில்   நம்மால் இதற்கான கருவியை கண்டு பிடிக்கமுடியவில்லையெனில் தேடிடும் பெட்டியில் Playonlinux என தட்டச்சு செய்து தேடிபிடித்திடுக உடன்உள்நுழைவு செய்வதற்கான கடவுச்சொற்களை கோரும் அதனை உள்ளீடுசெய்துகொண்டு உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன் இந்த பயன்பாடு நம்முடைய கணினியில் நிறுவப்பட்டுவிடும் பிறகு முதன்முதல் இதனை பயன்படுத்துவதாக இருந்தால் உடன் ஒரு வழிகாட்டி திரையில் தோன்றி நம்மை இந்த மென்பொருளை நிறுவுவதற்காக வழிகாட்டிடும் அதனால் அந்த திரையில் Next எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் the Wine parameters அடிப்படையில் virtual drive ஐ கட்டமைவு செய்துவிடும். அதனோடு இதனை நிறுவதற்காக தயாராக இருக்கும் உடன் Install எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பிறகு தோன்றிடும் திரைகளில் Next , Next என்றவாறு பொத்தான்களை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி இந்த நிறுவுகை செயலை முடிவிற்குக கொண்டுவருக6.1

இசையை உருவாக்கி இசையமைத்து மகிழஉதவும் திறமூலமென்பொருள்

5.1

இசையை தானாகவே உருவாக்கி ஒருங்கிணைத்து இசைக்கருவிகள் இல்லாமேலேயே இசைத்து அதற்கேற்ப நம்மை அசைந்தாட செய்யவல்ல திறமூல மென்பொருள் இப்போது கிடைக்கின்றது

பொதுவாக இசைக்கு மயங்காதவர் இந்தஉலகில் யாருமேஇல்லை ஏன் எந்தவொரு உயிரிணங்களும் இல்லை என்பதே உண்மையான நிலையாகும் அவ்வாறானதொரு சிறந்த இசையை உருவாக்குவது என்பது இசைவல்லுநரிடம் சென்று முறைப்படி அதற்கான இலக்கணம், தாளம் ,பல்லவி போன்ற அனைத்து அடிப்படைகளும் ஐயம்திரிபற தெரிந்துகொண்டு அதன்பின்னர் மட்டுமே நம்மால் ஒரு இசையை அல்லது பின்னனி இசையை உருவாக்கமுடியும் என எந்தவொரு கட்டுபாடு எதுவுமில்லாமல் கணினியில் இதற்கான மென்பொருளை கொண்டு சிறந்த இசைமேதைபோன்றே நாமும் எந்தவொரு பாடலிற்கும் இசையமைக்கமுடியும்.இதற்காக அதிக கட்டணம் செலுத்தவேண்டுமா என்ற ஐயப்பாடு எதுவும் தேவையில்லை திறமூல இலவச மென்பொருளாக இது http://www.musanim.com/ என்ற இணைய தளத்தில் கிடைக்கின்றது தேவையெனில் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க

மேககணினி சேவையாளர் பகுதியில் கோப்புகளை சேமிப்பது சிக்கலான செயலா ?

4.1

இன்று நம்மிடம் ஏற்கனவே Hotmail இல் கணக்கு ஒன்று இருந்தால் நமக்காக மேககணினி பகுதியில் 15 ஜிபி காலி இடம் தயாராக உள்ளது எனும் செய்தியை மனதில் கொள்க. இதற்காக Outlook.com எனும் பகுதியில் Hotmail இன் பயனாளர் பெயரையும் கடவுச்சொற்களையும் பயன்படுத்தி உள்நுழைவுசெய்து அங்கு மேல்பகுதியில் உள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியசெய்து அதில் OneDriveஎன்பதை திறந்துகொண்டு அதன்வாயிலாக Cloud Storage ஐ தொடர்புகொண்டு நம்முடைய கோப்புகளை பதிவேற்றம் செய்தல் ,பகிர்ந்து கொள்ளசெய்தல் ஆகிய செயல்களை செய்துகொள்ளலாம் விண்டோ8 இயக்கமுறைமையாக நம்முடைய கணினிஇருந்தால் இந்த OneDriveஎன்பது ஏற்கனவே நிறுவபட்டேகிடைக்கும் என்பதை மனதில் கொள்க விஸ்டா விண்டோ7 மேக் ஆகிய இயக்கமுறைமைகள் எனில் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் https://onedrive.live.com/about/en-us/download/ என்ற இணைய பக்கத்திற்கு சென்று இந்த OneDrive எனும் மென்பொருளை பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய கணினியில் நிறுவிகொண்டு அதன்பின் மேலேகூறியவாறு பயன்படுத்தி கொள்க.

சிறந்த பயனுள்ள ஐந்து ஆண்டராய்டில் செயல்படும்பயன்பாடுகள்

 3.1 Evernote எனும் பயன்பாடானது நம்முடைய சிறந்த கருத்துகளையும் ஆலோசனைகளையும் ஒருங்கிணைத்து குறிப்பெழுத உதவுகின்றது மேலும் இது அனைத்து ஆண்ட்ராய்டு சாதணங்களிலும் கணினிகளிலும் ஒத்திசைவு தன்மையுடன் செயல்படும் திறன்கொண்டதாக உள்ளது. அதுமட்டுமின்றி பயனாளரின் உற்ற நன்பனாகவும் செயல்படுகின்றது நம்முடைய கைகளால் எழுதப்படும் குறிப்புகளையும் இதில் சேர்த்து கொள்ளும் திறன்மிக்கது

3.1

3.1

3.2Wunderlis இது நமக்கு தேவையான பொருட்களை கொள்முதல்செய்வதற்கான பட்டியல் தயார்செய்திடவும் நம்முடைய பயனத்திட்டங்களை தயார்செய்திடவும்   உதவுகின்றது இது அனைத்து வகையான சாதணங்களிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கதாகவும் பயன்படுத்துவதிலும் வடிவமைப்பதிலும் எளிமையானதாகவும் விளங்குகின்றது.

3.2

3.2

3.3 Google Calendar நம்முடைய பணியை திட்டமிட்டு எந்தெந்த நேரத்தில் எந்தெந்த பணியை எவ்வப்போது செய்யவேண்டும் என மிகத்திறமையுடன் பட்டியலிடஇது பயன்படுகின்றது

3.3

3.3

3.4 Google Keep இதவும் குறிப்பெழுத உதவும் மற்றொரு சிறந்த பயன்பாடாக விளங்குகின்றது புதிய பயனாளர் ஒருவர் மிகச்சுலபமாக இதில் இடைமுகம் செய்யவும் இதனை பயன்படுத்தவும் எளிமையானதாக உள்ளது இதில் நம்முடைய குரலொலிமூலம்கூட குறிப்பெழுதும் திறன்மிக்கது

3.4

3.4

3.5 Todoist இதுஒரு செயல்திட்ட நிருவாகியாக செயல்படுகின்றது எந்தெந்த நேரத்தில் என்னென்ன செயல் செய்யவேண்டும் என பட்டியலிடும் திறன்கொண்டது பயன்படுத்த எளிதானது

3.5

3.5

விண்டோ சேவையாளரில் வேர்டு பிரஸ்ஸின் அடிப்படையில் உருவாக்கிய இணையதள பக்கத்தை செயற்பட செய்தல்

இன்று உலகமுழுவதும் வேர்டு பிரஸ் எனும் திறமூல உள்ளடக்க மேலாண்மை எனும் பயன்பாட்டினை கொண்டு இலட்சகணக்கான இணைய பக்கங்களும் வலைபூக்களும் உருவாக்கபட்டு செயல்படுத்தபட்டு வருகின்றன ஏனெனில் இதில்மட்டுமே அவரவர் விரும்பும் கூடுதலான வசதிகளையும் வாய்ப்புகளையும் தேவைக்கேற்ப மட்டும் இதனுடன் ஒட்டி பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் என இந்த மென்பொருள் அனுமதிப்பதால் பல்வேறு சமூக வலைதளங்கள் முதல் வியாபார இணைய தளங்கள் வரை தத்தமது தேவைக்காக இந்த வேர்டு பிரஸ்ஸையே பயன்படுத்தி கொள்கின்றன. இதனை நேரடியாக http://www.wordpress.com/ என்ற இணையதளத்தன் வாயிலாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அல்லது http://www.wordpress.org/ என்ற தளத்திலிருந்து இந்த பயன்பாட்டு மென்பொருளின் கோப்பினை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் விண்டோ இயக்கமுறைமையுடனிருக்கும் நம்முடைய கணினியில் இதனை செயற்படுத்திட இந்த WordPress என்பதுடன் Microsoft Web Platform என்பதை சேர்த்து நிறுவுகை செய்திடுவதற்கு முன்பு WordPress நிறுவுவதற்கான முந்தைய அடிப்படை தேவைகளை நிறைவுசெய்வதற்காக http://wordpress.org/about/requirements என்ற தளத்திலிருப்பதையும் IIS என்பதன் தேவைய நிறைவுசெய்வதற்காக http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc268240.aspx என்ற தளத்தில் இருப்பதையுதும் உறுதி செய்து கொள்க இந்நிலையில் Microsoft wep matrix ,Microsoft wep platform ஆகிய இரு கருவிகளும் வேர்டுபிரஸ்ஸை தானியங்கியாக நிறுவுவதில் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன என்பதை மனதில் கொள்க. மைக்ரோ சாப்ட்டின் அடிப்படையிலான பயன்பாடு மட்டுமல்லாது திறமூல பயன்பாடுகளையும் தயார்நிலை மாதிரிபடிமமாக இணைத்து செயற்படுத்திகொள்ள இந்த இரு கருவிகளும் பயன்படுகின்றன மேலும் விண்டோவின் அடிப்படையில் செயல்படும் இயக்கமுறைமைகளில் வேர்டுபிரஸ்ஸை வெற்றிகரமாக நிறுவுகை செய்திடவும் இந்த கருவிகள் மிகமுக்கிய பங்காற்றுகின்றன. இந்த கருவிகள் Internet Information Service(IIS) ,SQL Server Express,.NET Framework ,Visual Web Developer ஆகிய சமீபத்திய கூடுதலான துனை உறுப்புகளுடனேயே கிடைக்கின்றன.

2.1Microsoft wep matrix என்ற கருவியை பயன்படுத்தி இணைய பக்கத்தினை உருவாக்குதல்

முதலில் Microsoft web matrix என்பதை http://microsoft.com/web/gallery/install.aspx?aapid=webmatrix என்ற தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்திடுக உடன் தொடர்புடைய Internet Information Service(IIS) ,SQL Server Express,.NET Framework ,Visual Web Developer ஆகிய சமீபத்திய கூடுதலான துனை உறுப்புகளையும் நிறுவுகை செய்துகொள்ளும்

பிறகு Microsoft web matrix என்பதை செயற்படுத்திடுக உடன் தோன்றிடும் திரையில் New==>App.Gallery==> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக அல்லது திரையில் உள்ள site from web gallery என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து wordpress என்பதை நிறுவுகை செய்திடுவதற்காக தெரிவுசெய்து கொள்க

பின்னர் இந்த செயலானது MySQL ,PHPஆகியகட்டுகளையும் தானாகவே பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்துகொள்ளும்

தரவுகளை நிருவகித்திட MYSQL Database என்பது மிகஅடிப்படைய தேவையாகும் அதனால் MYSQL Database என்பதை பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்துகொள்க.

இவ்வாறு நிறுவுகை செய்திடும்போது வேர்டுபிரஸ்ஸில் தரவுகளை அனுகிடும் போது அதன் நம்பகத்தன்மையை சரிபார்த்திடுக

அதன்பின்னர் Webmatrix Site workspace ஐ திறந்து நம்முடைய wordpress site ஐ நிறுவுகை செய்திடவேண்டும் அதற்காக இதிலுள்ள runஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் உருவாக்கும் நம்முடைய வேர்டு பிரஸ்ஸினுடைய தளத்தின் இணைய முகவரியை (URL) அல்லது நிலையான இணைய பக்க இணைப்பை வழங்கிடும். இங்கு கோப்பு பணிப்பகுதியில் நம்முடைய தளத்தின் PHP பக்கத்தினை அனுகிடமுடியும். நம்முடைய இந்த இணைய பக்கத்தினை நாம் விரும்பிய வாறு மாறுதல் செய்து கொண்டு மீண்டும் Run again என்ற பொத்தானை இதே webmatrix என்ற திரையில் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நம்முடைய இணைய பக்கம் நம்முடைய கணினியின் இயல்புநிலை இணைய உலாவியின் மூலம் நிறுவுகை செய்திடும் பணியை செயற்படுத்தி முடிவிற்கொண்டுவரும். அதன்பின்னர் ருதியாக நம்மால் உருவாக்கபட்ட நம்முடைய இணைய பக்கத்திற்கு உள்நுழைவு செய்திடுக. உடன் வேர்டுபிரஸ்ஸின் நம்பகத் தன்மையுடனான முகப்பு பக்கத்திரை தோன்றிடும் மேலும் மிகவிவரமாக படிப்படியான நிறுவுகை செயலை அறிந்து கொள்ள http://www.microsoft.com/wep/post/your-first-website-using webmatrix/ என்ற தளத்திற்கு செல்க.

2.2Microsoft wep platform என்ற கருவியை பயன்படுத்தி இணைய பக்கத்தினை உருவாக்குதல்

முதலில் http://ww.microsoft.com/web/download/platform.aspx/ என்ற தளத்திற்கு சென்று ,Microsoft wep platform Installer(WebPI) என்பதை நம்முடைய கணினியில் பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்துகொள்க

பின்னர் இந்த WebPI ஐயின் திரையில் Application என்பதன்கீழ் குழுவான திறமூல பயன்பாடுகளை நிறுவுகை செய்துகொள்ளமுடியும் அதற்காக WordPress என்பதை நம்முடைய முறைமையில் சேர்த்துகொள்க.

அதன்பின்னர் இந்த WebPI ஐஆனது WordPress என்பதுடன் MYSQL, PHP ஆகியவற்றின் கட்டுகளையும் பதிவிறக்கம் நிறுவுகைசெய்துகொள்ளும். முந்தைய படிமுறைகளில் கூறியதைபோன்று தரவுகளை கையாளுவதற்காக new database என்பதை வேர்டு பிரஸ்ஸில் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக இதனை ஒரு உள்ளடக்கமாக தேக்கிவைத்துகொள்ளும்.

பின்னர் நம்முடைய கணினியில் உள்ள Internet Explorerஎன்ற பயன்பாட்டின் திரையை தோன்றசெய்க அதில்நம்முடைய இணையபக்கத்தின் முகவரியாக http://localhost/<skfcma.com=> என உள்ளீடுசெய்து திறந்து கொள்க இந்த திரையில் வேர்டு பிரஸ்ஸிற்கு தேவையான விவரங்களை உள்ளீடு செய்துகொள்க. இதன்பின்னர் வேர்டு பிரஸ்ஸின் வாயிலாக உருவாக்கபட்ட நம்முடைய இணைய பக்கத்தின் முதன்மை பக்கத்திற்கு உள்நுழைவு செய்து சென்றபின் தேவையான வாறு நாம் விரும்பிடும் வகையில் மாறுதல்களை செய்துகொள்க

மேலும் விவரம் தேவையெனில் http://codes.wordpress.org/Admininatration_Screens/ என்ற தளத்திற்கு செல்க மேலும் மிகவிவரமாக படிப்படியான நிறுவுகை செயலை அறிந்து கொள்ள http://codex.wordpress.org/Installing_on_Microsoft_IIS/ என்ற தளத்திற்கு செல்க

விண்டோ இயக்கமுறைமையில் செயல்படும் கணினியில் வேர்டு பிரஸ்ஸை கொண்டு உருவாக்கபடும் இணைய பக்கத்திற்கு தேவையான படங்களையும் ஒலிஒளிப்படங்களையும் எவ்வாறு இணைத்து அழகுபடுத்தி மெருகூட்டி கொள்வது என அறிந்துகொள்ள http://microsoft.com/en-in/download/details.aspx?id=8621/ என்ற தளத்திற்கு செல்க ஒரு இணைய தளத்தினை உருவாக்குவதற்கான ஒருங்கிணைந்த செய்திகளை அறிந்து கொள்ள http://wordpress.com/documentation/best-practice/ என்ற தளத்திற்கு செல்க

தகவல் தொழில்நுட்ப அடிப்படை கட்டமைவுகளை திறனுடன் நிருவகிக்க உதவும் Zentyal எனும் திறமூலமென்பொருள்

1.1

இது ஒரு லினக்ஸை அடிப்படையாக கொண்ட வியாபார சேவையாளரகவும் மைக்ரோ சாப்ட் நிறுவனத்தின் சிறு வியாபார சேவையாளர், பரிமாற்ற சேவையாளர் ஆகிய இரண்டிற்கும் மாற்றானதாகவும் விளங்குகின்றது. இது எளிமையானதாகவும் மிககுறைந்த கால அவகாசத்தில் நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளும் தன்மையுடனும் குறைந்த அளவே பராமரிப்பு செய்திட்டால் போதும் என்பன போன்றவை இதனை அனைவரும் விரும்பும் காரணிகளாக உள்ளன. இதன் பயன்கள் பின்வருமாறு
1 இது தகவல் தொடர்பு சேவையில் மின்னஞ்சல் தொடர்பாளராகவும், தயார் நிலை செய்தி தொடர்பாளராகவும் குழுவிவாதங்களிலும் சிறந்து விளங்குகின்றது.
2பிற்காப்பு செய்தல், அச்சிடும்பணியை நிருவகித்தல் ,கோப்புகளை பரிமாறி கொள்ளுதல்,கோப்பகத்தை பராமரித்தல் ,களப்பெயர் சேவை(domain service) என்பன போன்ற அலுவலக சேவைகளை அளிப்பதில் வல்லவராக விளங்குகின்றது
3 வன்பொருட்களின் திறனை கட்டுபடுத்துதல், மென்பொருட்களை கையாளுதல் போன்ற செயல்களின் முறைமை நிருவாகியாக செயல்படுகின்றது
4 அடிப்படை கட்டமைவுகளான DHCPசேவையாளரகவும், DNSசேவையாளரகவும், NTPசேவையாளரகவும்,Apacheஇணைய சேவையாளரகவும், FTPசேவையாளரகவும் ,UPSஐ நிருவகிப்பவராகவும் இது சிறந்து விளங்குகின்றது
5இணைய போக்குவரத்தை பாதுகாப்பானதாக ஆக்கிடுபவராகவும், முன்னேறிய வழிமுறைகளை பின்பற்றுபவராகவும், எந்தவொரு இணைய பக்கத்திற்கும் உள்நுழைவு செய்வதற்கான பாதுகாப்பான வாயிலாகவும் இது மிளிருகின்றது
இவ்வாறான சிறப்பு வாய்ந்த இந்த Zentyal3.4 எனும் பதிப்பை நம்முடைய கணினியில் எவ்வாறு நிறுவி செயல்படுத்துவது என இப்போது காண்போம் இதனை நிறுவுகை செய்திட32 அல்லது 64 பிட் வன்பொருளும் ,20 ஜிபி காலி நினைவகமும் இரு வலைபின்னல் இடைமுக அட்டைகளும் தேவையாகும்
முதலில் இந்த திறமூல மென்பொருளை http://zentyal.org/ என்ற தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க.
பின்னர் தேவையெனில் மெய்நிகர் பெட்டியை (virtual box) உருவாக்குவதற்காக ஒருகுறுவட்டில்(CD) இந்த மென்பொருளை பதிவுசெய்து கொள்க
அதன்பின்னர் எந்தமொழியில் இதனை செயல்படுத்தவிழைகின்றோம் என்பதற்காக English என்பதை தெரிவுசெய்துகொள்க
பிறகு Install Zentyal 3.4என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குவதன்வாயிலாக இயல்புநிலை நிறுவகையை செயல்படுத்திடுக அதற்கு பதிலாக Expert mode என்பதை தெரிவு செய்தால் உரைநிலையில் நிறுவுகைசெயல் நடைபெறும் என்பதை மனதில் கொள்க
பின்னர் மீண்டும் Englishஎன மொழியை தெரிவுசெய்துகொண்டு time Zone settings எனும் பகுதியில் India என தெரிவுசெய்துகொள்க
அதன்பின்னர் விசைப்பலகையை தேர்ந்தெடுத்திடுவதற்கான திரைதோன்றிடும் இங்கு No என தெரிவுசெய்துகொள்க
பின்னர் விரியும் திரையில் Configure the keyboard என்பதன்கீழ் English US என தெரிவுசெய்துகொண்டவுடன் நம்முடைய கணினியின் வன்பொருட்களை தமக்கு தேவையானவாறு இருக்கின்றதாவென சரிபார்த்து கொள்ளும்
அடுத்துவரும் திரையில் அடிப்படை வலைபின்னல் இடைமுகத்திற்காக Eth0 என தெரிவுசெய்துகொள்க
அதற்கடுத்ததாக தோன்றிடும் திரையில் தானாக வலைபின்னல் இடைமுகத்தை தெரிவுசெய்வதற்கு பதிலாக நாமே மெய்நிகர் பெட்டி வாயிலாக செயல்படுத்திட Cancel என்ற தெரிவுசெய்து கொண்டபின் IPV6 என்பது வடிவமைப்பு செய்துகொண்டபிறகு எந்தவொரு பொத்தானையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடவேண்டாம்
அதன்பின்னர் தோன்றிடும் திரையில் Continue என்பதை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக
பின்னர் நம்முடைய ISPயில் மிகச்சரியான IP முகவரியை உள்ளீடு செய்திடுக
குறிப்பு: .மெய்நிகர் பெட்டிக்கு இந்த படிமுறை தேவையில்லை
அதன்பின்னர் தோன்றிடும் திரையில் நம்முடைய ISP ஆல் வழங்கபடும் net mask ஐ உள்ளீடு செய்திடுக
அடுத்த திரையில் நம்முடைய ISP ஆல் வழங்கபடும் Gateway ஐ ஒதுக்கீடுசெய்திடுக
பின்னர் தோன்றிடும் திரையில் Nameserver ஐ உள்ளீடு செய்திடுக இங்கு DNS என்பது உள்ளது இந்நிலையில் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட பெயர்களை உளிளீடு செய்திடும்போது காற்புள்ளியை இடவேண்டாம் காலி இடம் மட்டும் இரு பெயர்களுக்கிடையில் விட்டால் போதுமானதாகும்
அதன்பின்னர் Hostname என்பதை உள்ளீடு செய்திடுமாறு நம்மிடம் கோரும் அதற்கு நாம்விரும்பும் Server Nameஐ உள்ளீடு செய்திடுக இங்கு இயல்புநிலையில் Zentyalஎன இருக்கும்
பின்னர் Domain name என்பதற்கு test.com என்றவாறு அல்லது iamt என்றவாறு அல்லது நாம்விரும்பிய பெயரை உள்ளீடு செய்து கொள்க
அதன்பின்னர் இந்த மென்பொருளின் நிறுவுகை செயலின்போது நிருவாகியாக உள்நுழைவு செய்வதற்கான பயனாளரின் பெயரை (Username) உள்ளீடு செய்திடுக அவ்வாறே உள்நுழைவு செய்வதற்கான கடவுச்சொற்களையும் (Password) உள்ளீடு செய்துகொள்க உடன் இந்த மெனபொருளை நிறுவுகை செய்திடும் பணி தொடங்கி முடிவிற்கு வரும்
பின்னர் நம்முடைய கணினியின் இயக்கத்தை நிறுத்தம் செய்து மறுதொடக்கம் செய்திடுக. உடன் தோன்றிடும் திரையில் இந்த பயன்பாட்டினை செயற்படுத்திடும்போது நிறுவுகை செய்திடும் உள்ளீடு செய்த பயனாளரின் பெயரையும் கடவுச்சொற்களையும் மிகச்சரியாக உள்ளீடு செய்து இதனுடைய முதன்மைத்திரைக்கு செல்க அங்கு வெவ்வேறு வகை சேவையாளர் இருக்கின்றனரா என சரிபார்த்து அவையனைத்தையும் தெரிவுசெய்துகொண்டு Install என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் இந்த பயன்பாடு நிறுவைக செய்யபட்டு இதனுடைய முகப்பு திரை தோன்றிடும்.

லிபர் ஆஃபிஸ் 4. லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர்-தொடர்-12

இந்த லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரில் உள்ள உரையை வரிசை எண்களுடன் பிரதிபலிக்கச்செய்தால் நன்றாக இருக்கும் என எண்ணிடுவோம் அப்போது லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரினுடைய திரையின் மேல் பகுதியலுள்ள பட்டியில்Tools => Line Numbering=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயபற்படுத்திடுக உடன் திரையில் விரியும் Line Numbering எனும் உரையாடல் பெட்டியின் மேலே இடதுபுற ஓரப்பகுதியிலுள்ள Show numbering என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொண்டு இதே உரையாடல் பெட்டியின்மேலே வலதுபுற மூலையிலுள்ள OK என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரில் உள்ள உரையானது வரிசை எண்களுடன் திரையில் பிரதிபலிக்கும்

12.1

12.1

லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரில் உள்ள உரையில் அவ்வப்போது புதிய செய்திகளை அதற்கான ஆவணங்களின் வாயிலாக சேர்த்து கொண்டே வருவோம் அந்நிலையில் பழைய ஆவணத்தை ஒரு இடத்திலும் புதிய ஆவணத்தினை பிரிதொரு இடத்திலும் வைத்திருப்போம் இவ்விரண்டிலும் உள்ளது எது சரியானது என சிலநேரத்தில் நமக்கு குழப்பாக ஆகிவிடும் அதன தவிர்த்திட இவ்விரண்டில் ஏதேனும் ஒன்றினை முதலில் விபர் ஆஃபிஸ் ரைட்ரின் மூலம் திறந்துகொணன்டபின் லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரினுடைய திரையின் மேல் பகுதியலுள்ள பட்டியில் Edit => Compare Document=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயபற்படுத்திடுக உடன் திரையில் தோன்றிடும் Insert எனும் வழிகாட்டிப் பெட்டியில் filename என்றவாய்ப்பில் நாம் விரும்பும் தேவையான கோப்பு ஒன்ரினை தெரிவுசெய்துகொண்டு open என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நம்மால் குறிப்பிடப்பட்ட கோப்பானது திறந்துகொண்டு முந்தைய கோப்பு தற்போது திறந்திருக்கும் கோப்பு ஆகிய இரண்டிற்கும் வித்தியாச மானவைகளை மட்டும் அடிக்கோடிட்டுகொண்டு Accept or Reject Changes எனும் உரையாடல் தோன்றிடும் திருத்தங்களை ஏற்றுகொள்வதாயின் Accept Allஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்க உடன் அனைத்து திருத்தங்களும் மேற்கொள்ளபட்டு நிகழ்நிலை படுத்தபட்ட கோப்பாக மாறியமையும்பின்னர் இதனை சேமித்துகொள்க

12.2

12.2

மேலும் இவ்வாறு நம்மால் உருவாக்கப்பட்ட லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர் ஆவணத்தினை வேறு நபரிடம் கொடுத்து அதனை ஆய்வு செய்திடுமாறும் அல்லது அதிலுள்ள தவறுகளை திருத்தம் செய்திடுமாறும் கோரி அனுப்பிட விரும்புவோம் அதற்காக அதற்குமுன்பாக லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரினுடைய திரையின் மேல் பகுதியலுள்ள பட்டியில் Edit =>Changes=> Record=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயபற்படுத்திடுக. உடன் விரியும் லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரினுடைய திரையின் மேல் பகுதியலுள்ள பட்டியில் Edit => Changes => Protect Records=>. என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக அல்லது லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டரினுடைய திரையின் மேல் பகுதியலுள்ள பட்டியில் File => Properties => Security => என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக உடன் திரையில் விரியும் Properties எனும் உரையாடல் பெட்டியில் Record changes எனும் வாய்ப்பினையும் பின்னர் Protect எனும் பொத்தானையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் திரையில் தோன்றிடும் Enter Password எனும் உரையாடல் பெட்டியில் நாம் உள்நுழைவு செய்கான வதறகடவுச்சொற்களை இருமுறை உள்ளீடு செய்துகொண்டு OK என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. பிறகு Properties எனும் உரையாடல் பெட்டியிலும் OK என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

12.3

12.3

எம் எஸ்ஆஃபிஸ்-2010- தொடர்ச்சி- 14-மைக்ரோசாப்ட் பவர்பாயிண்ட்- 2010

.அட்டவணை ஒன்றை பவர்பாயிண்ட்- 2010-இன் படவில்லையில் உருவாக்குதல்
காலியான படவில்லையில் இருக்கும் அட்டவணைக்கான உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அல்லது பவர்பாயிண்ட் சாளரத்தின் மேல் பகுதியில் உள்ள insert என்ற தாவிபொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக. உடன் விரியும் insert என்ற தாவிபட்டியின் திரையில் tableஎன்ற குழுவில் table என்ற பொத்தானிற்கருகிலிருக்கும் முக்கோண வடிவ பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக. பின்னர் விரியும் அட்டவணையின் பல்வேறு வாய்ப்புகளில் draw table என்ற வாய்ப்பை மட்டும் தெரிவுசெய்துகொண்டு அட்டவணை ஒன்றை வரைந்து கொள்க excel spreadheet என்ற வாய்ப்பை தெரிவுசெய்தால் எக்செல் சாளரம் ஒன்று திரையில் தோன்றிடும் அதில் அட்டவணை ஒன்றை உருவாக்கி கொள்க. insert table என்ற வாய்ப்பை தெரிவு செய்து சொடுக்குக. உடன் தோன்றிடும் insert table என்ற உரையாடல் பெட்டியில் கிடைவரிசை (row) எத்தனை தேவை நெடுவரிசை (coloumn) எத்தனை தேவையென தட்டச்சுசெய்து okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

o14.1

உடன் நாம் தெரிவுசெய்த அளவிற்கு அட்டவணை ஒன்று உருவாகிவிடும் கூடவே இந்த அட்டவணையை வடிவமைப்பு செய்வதற்கான பல்வேறு கருவிகளும் தோன்றும் அவைகளிலிருந்து கிடைவரிசைகளின் (row) உயரம் எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் நெடுவரிசைகளின் (coloumn) அகலம் எவ்வளவு இருக்க வேண்டும், ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட கலண்களை(cells) ஒன்றாக இணைத்தல், இவ்வாறு ஒன்றாக இருப்பதை ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட கலண்களாக(cells) பிரித்தல், இதன் தோற்றத்தை மாற்றியமைத்தல், சுற்றி சுற்றெல்லை(bounder) அமைத்தல் என்பன போன்றவாய்ப்புகளில் தேவையானதை மட்டும்தெரிவுசெய்து இந்த அட்டவணையின் உருவமைப்பை சரிசெய்து வடிவமைத்துகொள்க.

o14.2

இதில் கூடுதலாக கிடைவரிசையை (row) அல்லது நெடுவரிசையை (coloumn)row சேர்ப்பதற்கு விரும்பும் இடத்தில் இடம்சுட்டியை வைத்துகொண்டு பவர்பாயிண்ட் சாளரத்தின் மேல் பகுதியில் உள்ள புறவடிமைப்பு (layout) என்ற தாவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன்விரியும் புறவடிமைப்பு (layout)என்ற தாவிபட்டியின் திரையில் கூடுதலாக கிடைவரிசைகளை(row) சேர்க்க வேண்டுமெனில் row&coloumn என்ற குழுவில் இருக்கும் பொத்தான்களில் Insert above அல்லது Insert below ஆகியவற்றில் ஒன்றையும் கூடுதலாக நெடுவரிசை(coloumn) தேவை யெனில் இதே row&coloumn என்ற குழுவில் இருக்கும் பொத்தான்களில் insert left அல்லது insert right ஆகியவற்றில் ஒன்றையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் நாம்விரும்பியவாறு புதிய கிடைவரிசை (row)அல்லது நெடுவரிசை(coloumn)யானது உள்ளிணைக்கப்படும்.

o14.3

பின்னர் இதில் தேவையான தரவுகளை தட்டச்சுசெய்க. ஒரு கலணிலிருந்து(cell) அடுத்ததற்கு செல்வதற்கு விசைப்பலகையிலகையிலுள்ள தாவி(tab) விசையை பயன்படுத்திகொள்க தரவு முழுவதையும் இந்த அட்டவணையில் நிரப்பியபின்னர் இடம்சுட்டியை இந்த அட்டவணைக்கு வெளியே இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக.
வரைபடம் ஒன்றை படவில்லையில் உள்ளினைத்தல்
காலியான படவில்லையில் இருக்கும் இதற்கான உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது பவர்பாயிண்ட் சாளரத்தின் மேல் பகுதியில் உள்ள insert என்ற தாவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் insert என்ற தாவி பட்டியின் திரையில் illustration என்ற குழுவில் உள்ள chart என்ற பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக.

o14.4

பின்னர் தோன்றிடும் inert chart என்ற உரையாடல் பெட்டியில் இடதுபுற பலகத்தில் வரைபடத்தின் வகைகளில் ஒன்றை தெரிவுசெய்தால் தெடர்புடைய பல்வேறு வாய்ப்புகள் வலதுபுற பலகத்தில் தோன்றும் அவைகளிலிருந்து தேவையானதை மட்டும் தெரிவு செய்துகொண்டு ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

o14.5

உடன் நாம் தெரிவு செய்தவாறான வரைபடம் ஒன்று இந்த படவில்லையில் உள்ளிணைந்து விடும் இதனுடன் எக்செல்லின் சாளரமொன்று வலதுபுறம் தோன்றிடும் அதில் இந்த வரைபடத்திற்கான மாதிரி தரவுகளின் அட்டவணை ஒன்று பிரதிபலிக்கும் அவைகளை நாம் விரும்புவதை போன்று புதியதாக மாற்றி தட்டச்சுசெய்துகொண்டு X என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி இந்த எக்செல் சாளரத்தை மூடிவிடுக. உடன் நாம் தட்டச்சுசெய்த புதிய தரவுகளுக்கேற்ப வரைபடம் மாறியமையும்.

o14.6

படவில்லையில் இருக்கும் இந்த வரைபடத்தை தெரிவுசெய்துகொள்க உடன் chart tool என்ற தாவிபட்டியின் திரை விரியும் இதில் design என்ற தாவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் design என்ற தாவிபட்டியின் திரையில் data என்ற குழுவிலுள்ள edit data என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக. அல்லது வரைபடத்தின் மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் தோன்றிடும் குறுக்குவழி பட்டியில் edit data என்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக முன்புபோலவே எக்செல் சாளரத்திற்கு சென்று தேவையான தரவுகளை மாறுதல் செய்துகொள்க
அதன் பின்னர் chart tool என்ற தாவிபட்டியின் திரையில் design என்ற தாவிபொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக பின்னர் விரியும் design என்ற தாவியின் பட்டியின் திரையில் chart styleஎன்ற குழுவில் உள்ள ஏராளமான வாய்ப்புகளில் ஒன்றை தெரிவுசெய்துகொண்டு வரைபடத்தின் உருவமைப்பை மாற்றி யமைத்து கொள்க

o14.7

எக்செல்லிலிருக்கும் வரைபடத்தை நேரடியாக நகலெடுத்தல் ஒட்டுதல் (copy ,paste) வாயிலாக பவர்பாயிண்ட் படவில்லையில் உட்பொதிதல்(Embedded) இணைத்தல்(Link) செய்யமுடியும்.
o14.8
படம் ஒன்றை படவில்லையில்உள்ளினைத்தல்
காலியான படவில்லையில் இருக்கும் இதற்கான உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது பவர்பாயிண்ட் சாo14.9ளரத்தின் மேல் பகுதியில் உள்ள insert என்ற தாவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் insert என்ற தாவியின் பட்டியின் திரையில் illustration என்ற குழுவில் smart art என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

பின்னர் தோன்றிடும் choose a smartArt Graphic என்ற உரையாடல் பெட்டியின் இடதுபுற பலகத்தில் தேவையான வகையை தெரிவுசெய்தால் தொடர்புடைய பல்வேறு வாய்ப்புகள் வலதுபுறமையத்தில் உள்ள பலகத்தில் தோன்றும் அவைகளில் ஒன்றை தெரிவுசெய்தால் அவற்றின் முன்னோட்டம் வலதுபுற பலகத்தில் தோன்றும் சரியாக இருந்து நாம திருப்தியுற்றால் ok ன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் நாம் தெரிவு செய்த படம் இந்த படவில்லையில் உள்ளிணைந்துவிடும்
படவில்லையில் இருக்கும் இந்த படத்தை தெரிவுசெய்க உடன் picture tool என்ற தாவிபட்டியின் திரை விரியும் இதில் format என்ற தாவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் format என்ற தாவிபட்டியின் திரையில் adjust என்ற குழுவிலுள்ள color என்ற பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்கியபின் தேவையான வண்ணத்தை மாற்றியமைத்துகொள்க.

o14.10

இவ்வாறே இதே குழுவிலுள்ள shape என்பதையும் images என்ற குழுவிலுள்ள pictures ,Clip art போன்றவைகளையும் ஒரு படவில்லையில் இணைத்துகொள்க.
ஒலிஒளி படமொன்றை(video) படவில்லையில் இணைத்தல்
காலியான படவில்லையில் இருக்கும் இதற்கான உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது பவர்பாயிண்ட் சாளரத்தின் மேல் பகுதியில் உள்ள insert என்ற தாவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் insert என்ற தாவி பட்டியின் திரையில் media என்ற குழுவில் video என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் கீழிறங்கு பட்டியலிலிருந்து video from file என்ற வாய்ப்பை தெரிவு செய்து சொடுக்குக பின்னர் தோன்றிடும் inert video என்ற உரையாடல் பெட்டியில் ஒலிஒளிபடம்(video) உள்ள இடத்தை தேடிபிடிக்கவும் பின்னர் அவைகளிலிருந்து தேவையானதை தெரிவு செய்து insert என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் நாம் தெரிவு செய்தவாறான ஒலிஒளிபடம்(video) ஒன்று இந்த படவில்லையில் உள்ளி ணைந்து விடும்

o14.11

படவில்லையில் இருக்கும் ஒலிஒளி(video) படத்தை தெரிவுசெய்க உடன் video tool என்ற தாவியின் பட்டியின் திரை விரியும் இதில் format என்ற தாவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் format என்ற தாவிபட்டியின் திரையில் video styles என்ற குழுவிலுள்ள தேவை யானதை மாற்றியமைத்துகொள்க. Play என்ற பொத்தானை தெரிவு செய்துசொடுக்கி இதனை இயக்கி திரையில் காண்பிக்க செய்து பார்க்கமுடியும்.

o14.12

கேட்பொலியொன்றை(Audio) படவில்லையில் இணைத்தல்
காலியான படவில்லையில் இருக்கும் இதற்கான உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது பவர்பாயிண்ட் சாளரத்தின் மேல் பகுதியில் உள்ள insert என்ற தாவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் insert என்ற தாவியின் பட்டியின் திரையில் media என்ற குழுவில் கேட்பொலி(audio) என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. பின்னர் தோன்றிடும் insert audio என்ற உரையாடல் பெட்டியில் கேட்பொலி(audio) உள்ள இடத்தின் பல்வேறு வாய்ப்புகளையும் தேடி பிடிக்கவும் பின்னர் அவைகளிலிருந்து தேவை யானதை தெரிவு செய்து insert என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் நாம் தெரிவு செய்தவாறான கேட்பொலி(audio) ஒன்றை இந்த படவில்லையில் உள்ளிணைந்துவிடும் Play என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி இதனை இயக்கி இசைக்க செய்து கேட்டு மகிழமுடியும்.
ஒரு படவில்லையில் இருக்கும் படம் ,கேட்பொலி(audio),ஒலிஒளிபடம்(video) போன்ற பொருட்களை (objects) தெரிவுசெய்து சொடுக்கி பிடித்து அப்படியே இழுத்துசென்று தேவையான இடத்திற்கு கொண்டு சென்று விட்டிடுக. உடன் இவை புதியஇடத்தில் சென்றிருக்கும்.

o14.13

ஒரு படவில்லையில் இருக்கும் படம் ,கேட்பொலி(audio),ஒலிஒளிபடம்(video) போன்ற பொருட்களை (objects) தெரிவு செய்து சொடுக்குக உடன் இதன் சுற்றெல்லை செவ்வக வடிவ பெட்டி போன்று தோன்றும் இந்த சுற்றெல்லைக் கோட்டில் இடம்சுட்டியை வைத்து தெரிவு செய்து பிடித்து அப்படியே இழுத்துசென்று தேவையான அளவிற்கு சென்று விட்டிடுக. உடன் இவை புதிய அளவாக மாறியமையும்.
நீக்கம் செய்திட விரும்பும் பொருளை (object) தெரிவுசெய்துகொண்டு விசைப்பலகையிலுள்ள Delete என்ற விசையை அழுத்துக .அல்லது சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் குறுக்கு வழி பட்டியில் உள்ள Delete என்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் நாம்தெரிவு செய்த பொருள் (object)ஆனது நீக்கம் செய்யப்பட்டு விடும்.
படவில்லையின் வரிசையை மாற்றியமைத்தல்
பவர்பாயிண்ட்டின் வழக்கமான சாதாரண காட்சிதிரைக்கு செல்க அப்போது இடதுபுற பலகத்தில் slides என்ற தாவிபொத்தான் செயலில் இருக்குமாறு பார்த்து கொள்க.இடது புற பலகத்தில் படவில்லைகள் வரிசையாக காட்சியளிக்கும் .அவற்றில் வரிசையை மாற்றியமைத்திட விரும்பும் படவில்லையை மட்டும் தெரிவுசெய்து பிடித்து அப்படியே இழுத்துசென்று தேவையான இடத்தில் இடம்சுட்டியை வைத்து விட்டிடுக. உடன் அந்த படவில்லையின் வரிசைஎண் மாறி இருப்பதை காணலாம்.

o14.14

இதே செயலை கோப்பிலிருக்கும் அனைத்து படவில்லைகளையும் ஒரே திரையில் காணும் அடுக்கிய படவில்லைகளின் (Slide sorter) காட்சி திரையில் செயற்படுத்தலாம். பவர்பாயிண்ட் சாளரத்தின் மேல் பகுதியில் உள்ள slide show என்ற தாவிபட்டியின் திரையில் set up என்ற குழுவில் உள்ள hide slide என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி ஏதேனும் படவில்லையை தேவையானால் மறைத்து விடுக.

o14.15

தற்போதிருக்கும் படவில்லைகளுடன் பழைய கோப்பிலிருந்து ஏதேனும் படவில்லையை சேர்த்திட அடுக்கிய படவில்லைகள் (slide sorter) காட்சிநிலையில் பவர்பாயிண்ட் சாளரத்தின் மேல் பகுதியில் உள்ள homeஎன்ற தாவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் home என்ற தாவிபட்டியின் திரையில் new slide என்ற பொத்தானின் கீழ்பாதி பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் new slide வாய்ப்புகளில் கீழ்பகுதியிலிருக்கும் reuse slides என்ற வாய்ப்பை மட்டும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

o14.16

உடன் reuse slidesஎன்றபலகம் வலதுபுறத்தில் தோன்றிடும் அதில் browseஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் இந்தbrowse பொத்தானின் வாய்ப்புகளில் browse fileஎன்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் திரையில் தோன்றிடும் browseஎன்ற உரையாடல் பெட்டியில் பழைய பவர்பாயின்ட் கோப்பினை தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து கொண்டு openஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் வலது புறத்தில் reuse slides என்ற பலகத்தில் தேவையான படவில்லையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் இந்த படவில்லையானது உள்ளினைந்து விடும் பின்னர்reuse slidesஎன்ற பலகத்திலிருக்கும் Keep source format என்ற தேர்வுசெய்பெட்டியை தெரிவுசெய்து கொண்டால் உண்மை படவில்லைகளின் வடிவமைப்பு அப்படியே புதிய படவில்லைகளுடன் சேர்ந்திணையும்போது இருக்கும்
படவில்லைகளை பகுதி பகுதியாக பிரித்தல்
பகுதி பகுதியாக பிரிக்க விரும்பும் தேவையான படவில்லையை தெரிவுசெய்து கொண்டு பவர்பாயிண்ட் சாளரத்தின் மேல் பகுதியில் உள்ள homeஎன்ற தாவி பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் home என்ற தாவி பட்டியின் திரையில் slides என்ற குழுவிலுள்ள section என்ற பொத்தானின் கீழ்பாதி பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.
உடன் விரியும் section என்ற பல்வேறு வாய்ப்புகளில் add section என்ற வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் இந்த படவில்லையின் முன் section marker என்பதை உருவாக்கி கொள்கின்றது
o14.17
பின்னர் இந்த section marker ஐ தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.பின்னர் விரியும் பட்டியலில் renameஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.அல்லது இதே home என்ற தாவியின் பட்டியின் திரையில் slides என்ற குழுவிலுள்ள section என்ற பொத்தானின் கீழ்பாதி பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் section என்ற பல்வேறு வாய்ப்புகளில் renameஎன்பதை மட்டும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

o14.18

உடன் Rename section என்ற உரையாடல் பெட்டி ஒன்று திரையில் தோன்றுகின்றது அதிலுள்ள section name என்பதில் இதற்கு ஒரு புதிய பெயரை தட்டச்சு செய்து Rename என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் இந்த section marker ஐ புதிய பெயரில் மாற்றி கொள்கின்றது.
நீக்கம் செய்யவிரும்பும் section marker ஐ தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.பின்னர் விரியும் பட்டியலில் remove section என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அல்லது இதே home என்ற தாவியின் பட்டியின் திரையில் slides என்ற குழுவின் கீழ் உள்ள section என்ற பொத்தானின் கீழ்பாதி பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் விரியும் section என்ற பல்வேறு வாய்ப்புகளில் renameஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் இந்த section marker ஐ நீக்கம் செய்துவிடும்.
பிரசன்டேஷனின் படவில்லைகள் அசைவூட்ட தோற்றத்தை(animation) அமைத்தல்
ஒரேதிரையில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட படவில்லைகளை காணும் அடுக்கிய படவில்லைகளின் காட்சி(Slide sorter view) திரையில் தேவையான படவில்லையை தெரிவுசெய்து கொண்டு பவர்பாயிண்ட் சாளரத்தின் மேல் பகுதியில் உள்ள transitionஎன்ற தாவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் transitionஎன்ற தாவி பட்டியின் திரையில் transition to the slides என்ற குழுவிலிருக்கும் பல்வேறு வாய்ப்புகளில் ஒன்றை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

o14.19

இது போதுமானதாக இல்லையெனில் இதன் வலதுபுற மூலையிருக்கும் மேலும்( more) என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.உடன் இதிலிருக்கும் அனைத்து வாய்ப்புகளும் திரையில் பட்டியலாக தோன்றும் அவற்றுள் நாம்விரும்பிய ஒன்றை தெரிவு செய்தவுடன் முன்காட்சியாக விரியும் பின்னர் தெரிவுசெய்து சொடுக்கிய பின்னர் effect options என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் பல்வேறு வாய்ப்புகளில் ஒன்றை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் transition effect இந்த படவில்லையில் இணைந்தவிடும்.
இதே பட்டியின் திரையில் timing என்ற குழுவில்உள்ள Duration என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி இந்த transition எவ்வளவு நேரத்தில் நடைபெற வேண்டும் என்று அமைத்து கொள்க. Apply to all slide என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி அனைத்து படவில்லைகளிற்ம் இதனை அமைத்து கொள்க
படவில்லை காட்சியின் போது On mouse click என்ற தேர்வுசெய்பெட்டியை தெரிவுசெய்தால் அடுத்தடுத்த படவில்லை திரையில் காண்பிக்க சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்க வேண்டும் afterஎன்ற தேர்வுசெய்பெட்டியில் எவ்வளவு நேரம் என அமைத்து விட்டால் குறிப்பிட்ட நேரம் முடிந்ததும் தானாகவே அடுத்த படவில்லை மாறிவிடும். None என்ற வாய்ப்பை தெரிவு செய்தால் மேற்காணும் எதுவும் செயற்படாது.

Previous Older Entries