வாட்ஸ்அப்பேமென்ட் எனும் சேவையை பயன்படுத்தி கொள்க

இடையில் வாலட்என்றஇடைத்தரகர் எதுவுமில்லாமல்நேரிடையாக நம்முடைய வங்கி கணக்கில் தொகைகளை வாட்ஸ்அப்பின் இந்த வசதியின் வாயிலாக கையாளமுடியும் இதற்காக நம்முடைய திறன்பேசியானது ஐபோன் எனில் v2.18.22. ஆண்ட்ராய்டு எனில் v2.18.41ஆகிய சமீபத்திய பதிப்பாகஉள்ளதவென சரிபார்த்து கொள்க
முதலில் நம்முடைய வாட்ஸ்அப் கணக்கிற்குள் உள்நுழைவுசெய்திடுக பின்னர் அதில் Settings ->Payments என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக உடன் விரியும் Payments எனும் பட்டியில் Bank Accounts எனும் வாய்ப்பினையும் பின்னர் அதன் Add New Account எனும் துனை வாய்ப்பினையும் தெரிவுசெய்துசொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் Accept and Continue எனும் தேர்வுசெய்பெட்டியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர்Verify via SMSஎன்ற தேர்வுசெய்பெட்டியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் வங்கி கணக்குடன் இணைப்பு ஏற்படுத்திடும் செயல் செயற்படுத்தபடும்பின்னர் தோன்றிடும் திரையில் நம்முடைய வங்கி கணக்குஎண்,நாம் பணம்அனுப்ப விரும்பும் நபரின் வங்கி கணக்கு எண்ஆகியவற்றை தெரிவுசெய்து கொள்க உடன் அனைத்தும் மிகச்சரியாக நாம் பின்பற்றி செயல்படுத்தி-வந்தால் வங்கி கணக்கினை இணைத்திடும் பணி முடிவிற்கு வந்ததாக UPI Setup Complete என்ற செய்தி திரையில் தோன்றிடும்
அதற்கு பிறகு இந்த வாட்ஸ்அப்பின் விவாத திரையில் நாம் பணம் அனுப்பவிரும்பும் நபரின் திரையை தோன்றச்செய்திடுக அதில் ஆண்ட்ராய்டு எனில் Attach எனும் பொத்தானை ஐபோன்எனில் Plus எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் Paymentஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில் எவ்வளவு தொகை ஏதற்காக அனுப்படுகின்றது என்பன போன்ற விவரங்களை உள்ளீடு செய்து கொண்டு அனுப்புவதற்கான பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கியவுடன் UPI PIN எனும் ஒருமுறை மட்டுமான கடவுச்சொல்லான ஒருமுறை கடவுச்சொல் எனும் எண் குறுஞ்செய்தியாக நமக்கு வந்து சேரும் அதனை உள்ளீடுசெய்து ஏற்றுகொண்டால் நாம் விரும்பியவாறு பணம் எளிதாக அனுப்பட்டுவிடும்

Advertisements

மைக்ராப்ட்மார்க்1 எனும் மேஜை இயந்திரமனிதஉதவியாளர் ஒருஅறிமுகம்

இந்த மைக்ராப்ட்மார்க்1 என்பது நம்முடையமேஜையில் வீற்றிருந்தவாறே நம்முடைய குரலொலிவாயிலானகட்டளைகளை செயற்படுத்திடும் ஒரு இயந்திர மனித உதவியாளராகும் இந்த உதவியாளர் நம்முடைய அனைத்து IoT சாதனங்களையும் கட்டுபடுத்திடும் திறன்மிக்கது அன்றாட செய்திகளையும் தட்பவெப்பநிலையையும் நமக்கு அவ்வப்போது அறிவிக்கின்றது நாம் கேட்கும் கேள்விக்கானபதிலை கூறுகின்றது நாம்விரும்பும் இசை, வானொலி ஆகியவற்றை கேட்க செய்கின்றது

இதனை ஈதர்நெட் கம்பிவழியாக அல்லது அருகலை(wifi ) வாயிலாகஇணைப்பு ஏற்படுத்தியபின் நம்முடைய கைபேசி அல்லது கணினிவாயிலாக இணையஇணைப்பை ஏற்படுத்திஇதனை பதிவுசெய்து கொண்டபின்இந்த உதவியாளர் செயல்பட தயாராகிவிடும்
இதனுடைபட்டியின் வாய்ப்புகள் பின்வருமாறு
1 ILLUM – இதன் காணும்திறனை உயர்த்துவது
2 WIFI – அருகலை(wifi )இணைப்பை ஏற்படுத்துவது அல்லது மாற்றியமைப்பது
3 REBOOT – இதனுடைய செயலை மறுதுவக்கம் செய்வது
4 OFF – இதனுடைய செயலை நிறுத்தம் செய்வது
5 TEST – lights, speaker, mic ஆகியவைசரியாக செயல்படுகின்றதாவென சரிபார்ப்பது
6 SSH – secure shell loginவாயிலாக வெகுதொலைவிலிருந்தும் பாதுகாப்பாக இணைப்பது
7 RESET – அனைத்தும் நீக்கப்பட்டு இயல்புநிலை தரவை கொண்டுவருவது
8 EXIT – பட்டியிலிருந்து வெளியேறுவது
ஆகியவற்றின் வாயிலாகநாம்விரும்பும் செயலை தெரிவுசெய்து கொள்கஇதில் “Hey Mycroft, what is Codex Seraphinianus? what’s the weather?” how long is a marathon?” what’s 3981 plus 292?” what time is it?” ஆகிய கேள்விகளை கேட்டால் உடன் இந்த உதவியாளர் அதற்கான பதிலை உடன் வழங்கிடும் அதுமட்டுமல்லாது set a timer for 10 minutes.” tell me about sandwiches.” என்றவாறு நம்முடைய கட்டளைகளை உடன் செயல்படுத்திடும் நாம் விரும்பும் Wikipediaதகவல்களைபடித்திடும் அதைவிட நமக்கு விருப்பமான music, radio stations, podcastsஆகியவற்றை செயல்படுத்திடும் இன்னும் ஆறுமாதத்தில் இதனுடைய மேம்பட்ட வசதிகளுடன் அடுத்த உதவியாளர் நம்முடைய உதவிக்குவர தயாராக உள்ளது
இதனை பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ள https://msdn.microsoft.com/en-us/ எனும் தளத்திற்குசெல்க

ஆண்ட்ராய்டில் வினாடி வினா நிகழ்ச்சி பயன்பாடுகளை அப்இன்வென்ட்டர்2 ஆல் உருவாக்கிடமுடியும்

ஆண்ட்ராய்டு இயக்கமுறைமைகளில் தொகுதியான கேள்விகளும் அதற்கு குரலொலியுடனான பதில்களும் சேர்ந்ததொரு வினாடி வினா நிகழ்ச்சி தொகுப்பு பயன்பாட்டினை அப்இன்வென்ட்டர்2 இல் எளிதாக உருவாக்கிடமுடியும் இதற்காக தரவுகளை உருவாக்குவதற்கானApp1 அந்த தரவுகளை பயன்படுத்தி ஒருசில செயல்களை செயல்படுத்திடுவதற்கானApp2 ஆகிய இவ்விரண்டிற்கு இடைய தொடர்பாளராகவும் தரவுகளை தேக்கிவைப்பவையாகும் செயல்படும்TinyDB ஆகியவற்றுடன்செயல் நடைபெறும் அமைவிடம்(Screen ),பதில் கூறுபவர்களின் குரலொலியை அங்கீகரிப்பது(Speech Recognizer ),படுக்கை வசமாக அனைத்து உறுப்புகளையும் அமைப்பது( Horizontal arrangements ), நெடுக்கைவசமாக உறுப்புகளை அமைப்பது ( Vertical Arrangement) ஆகியபொருள்கூறுகள்(Components) நமக்கு தேவையாகும் முதலில் கேள்விகளும் அவைகளுக்கான பதில்களும்கொண்ட QuestionSetList எனக்குறிப்பிடும் வினாடிவினாக்களின் தொகுதியான பட்டியலில் Q எனக்குறிப்பிடும் வினா, Aஎனக்குறிப்பிடும் விடை, TotalQ எனக்குறிப்பிடும் மொத்த வினாவிடைகள் ஆகியவை குறியொட்டு(Tag)களாகும்
ஆண்ட்ராய்டுஇயக்கமுறைமையின் முதன்மைத்திரையில் create Questions or Answer Questions எனும் தலைப்புடன் இந்த பயன்பாடு தோன்றிடவேண்டும் அதன்கீழ் Create Questions எனும் உருவப்பொத்தானும் Answer Questions எனும் உருவப்பொத்தானும் நிகழ்வுமுடிந்தவுடன் அடுத்தநிகழ்விற்கு செல்வதற்கானClearAll எனும் உருவப்-பொத்தானும் பிழைஏதும் உருவானால் அதனை சரிசெய்வதற்கானDebug எனும் உருவப்பொத்தானும் தேவையாகும்
இங்கு CRUD என சுருக்கமாக அறியப்படும் உருவாக்குதல் படித்தல் நிகழ்நிலைபடுத்துதல் நீக்கம் செய்தல் (Create,Read,Update,Delete) ஆகிய செயல்களை செயல்படுத்தஉதவிடும் எளியசாதாரண இடைமுகமாக இந்தTinyDB என்பது செயல்படுகின்றது
அடுத்ததாக தயார்நிலையில் உள்ள Create Questions எனும் தலைப்புடன் கேள்விகளின் தொகுதிகளுக்கானQuestions Set எனும் உருவப்பொத்தானும் கேள்விகளுக்காகQuestion எனும் உருவப்பொத்தானும் அவற்றின் விடைகளுக்காகAnswer எனும் உருவப்-பொத்தானும் இதனை சேமிப்பதற்காகSave Question எனும் உருவப்பொத்தானும் அடுத்த-நிகழ்விற்கு செல்வதற்காகDone(Go Back) எனும் உருவப்பொத்தானும் தேவையாகும்
இதற்கடுத்ததாக திரையில் தோன்றிடும் கேள்விக்கான பதிலை குரலொலி வாயிலாக உள்ளீடு செய்திடுவதற்காகAnswer Questions என்ற தலைப்புடன் தேவையான கேள்வித்தொகுதிகளை தெரிவுசெய்வதற்காகSelect QuestionSetஎனும் உருவப்-பொத்தானும் அந்த தொகுதியான கேள்விகளை தெரிவுசெய்வதற்கானQuestion எனும் உருவப்-பொத்தானும் அந்த கேள்விக்கான பதிலை குரலொலிமூலம் உள்ளீடுசெய்வதற்கானAnswer எனும் உருவப்பொத்தானும்முந்தையசெயலிற்கு செல்லPrevious எனும் உருவப்-பொத்தானும்அடுத்ததற்கு செல்லNext எனும் உருவப்-பொத்தானும் அடுத்தநிகழ்விற்கு செல்வதற்காகGoBack (Done) எனும் உருவப்-பொத்தானும்(Button) தேவையாகும்இங்கு Microphone.png, validiting Answer ,Speach Recognizer input ஆகியவை கூடுதல் தேவையாகும்
முதலில் தலைப்புகளுக்காகLabel என்பதை Palette=>User Interface=>Label=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயல்படுத்தி இழுத்து கொண்டுவந்துவிடுக
பின்னர் பொத்தான்களுக்காகButtonஎன்பதை Palette=>User Interface=>Button=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயல்படுத்தி இழுத்து கொண்டுவந்துவிடுக
இவைகளை கிடைமட்டமாக அடுக்கிடுவதற்காக Horizontal Arrangements என்பதை Palette=>LAyout=>Horizontal Arrangement=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயல்படுத்தி இழுத்து கொண்டு வந்துவிடுக
நெடுவரிசையாக அடுக்கிடுவதற்காக Vertical Arrangement என்பதை Palette=>LAyout=> Vertical Arrangement => என்றவாறு கட்டளைகளை செயல்படுத்தி இழுத்து கொண்டு- வந்துவிடுக
பிறகு இதனுடைய லேபிளிற்கும் பொத்தான்களுக்குமான பண்பியல்களை சரிசெய்து அமைத்துகொள்க அதன்பிறகு பிளாக் எடிட்டரில் பொருள்கூறுகளை(Components) தெரிந்து கொள்வதற்கேற்ப இவைகளின் பெயரினை மாற்றி யமைத்திடுக
இவைகளில் காட்சியாக ஒருசில பொருள்கூறுகள்(Components) திரையில் தோன்றிடும் வேறுசில பொருள்கூறுகளானவை non-visible என்பதன்கீழ் மறைந்து இருக்கும் மிகமுக்கியமாக இந்த TinyDB ஆனது இடைநிலைமுகவராக தரவுதளநிருவாகியாக கண்ணிற்கு புலப்படாமல் அமைந்திருக்கும் திரையில் தேன்றிடும் கேள்விகளுக்கான பதிலை குரலொலி மூலம் உள்ளீடு செய்வதற்காக Microphone.png எனும் ஏற்பாடும் குரலொலியை பதிலாக புரிந்துகொள்வதற்காகSpeach Recognizer input என்பதையும் உள்ளீடு செய்யப்படும் பதிலானது சரியானதா என சரிபார்ப்பதற்காக validiting Answerஎன்பதையும் அமைத்து கொள்க இதன் பின்னர் பிழையேதும் உள்ளதாவென சரிபார்த்து சரியாக இருந்தால் Build எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து செயல்படும் கோப்பாக .exe மாற்றியமைத்து கொள்க இறுதியாக ப்ளூடூத் அல்லது யூஎஸ்பிவாயிலாக இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய செல்லிடத்து பேசிக்கு பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க

தற்போதை புதிய தொழில்நுட்பங்களினால் ஏற்படபோகும் புதிய தாக்கங்கள் அல்லது பயன்பாடுகள்

1. ஆழமான கற்றல் (Deep learning (DL))என்பதன் அடிப்படையில் உருவப்படம் , கானொளிபடம் ,ஒலி, போன்ற குறிப்பிட்ட வரையறைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட தரவுகளை கையாளுவதற்காக அமோசான் நிறுவனமானது தன்னுடைய வரைகலை செயலாக்க பிரிவையும்[GPUs],கூகுளானது டென்ஸர் செயலாக்க பிரிவையும் [TPUs]மைக்ரோ சாப்ட்டானது புலநிரல்தொடர்தடுப்பு அணியையும் [FPGAs] செயல்படுத்திடுகின்றன
2. மின்பணம் (Digital currencies)இந்த வகையின்கீழ் பிட்காயின், ஈதரரம், லிட்காயின் போன்ற காகித பணத்திற்கு பதிலாக மின்பணபரிவர்த்தனை தற்போது நாம் பயன்படுத்ததயாராக இருக்கின்றன
3. Blockchain டிஜிட்டல் கரன்சி எனும் மின்பணபரிமாற்றத்தினை கையாளுவதற்காக இந்த பளாக்செயின் என்பது மிகமுக்கிய பங்காற்றவிருக்கின்றது
4. தொழிலக பொருட்களுக்கானஇணையம் (Industrial IoT) என்பது தொழிலகங்களில் இயந்திரங்களையும் உற்பத்தி செய்யபடும் பொருட்களையும் தானியங்கியாக கையாளுவதற்கு இந்த தொழில்நுட்பம் மிகமுக்கிய பங்காற்றவிருக்கின்றது
5. இயந்திரமனிதன் (Robotics) ஆய்வகங்களில் உதவியாளராகவும் ஆபத்தான தொழிலகங்களில் பணியாளராகவும் நிறுவனங்களின் வரவேற்பாளராகவும் இந்த இயந்திரமனிதன் மிகமுக்கிய இடத்தை வகிக்க விருக்கின்றது
6. தொழிலகங்களில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களைநுகர்வோர்களுக்கு கொண்டுசெல்லும்பொருட்களுக்கான போக்குவரத்தை கையாளுவதற்காக இயந்திர கற்றல் /ஆழமான கற்றல்(ML/DL)என்பது மிகவும்அத்தியாவசியதேவையாக விளங்கபோகின்றன
7. Assisted reality / virtual reality (AR/VR)புதிய கண்டுபிடிப்புகளை எவ்வாறெல்லாம் பயன்படுத்திடமுடியும் என பரிசோதித்துஅறிந்து கொள்வதற்காக இவை பெரிதும் உதவவிருக்கின்றன
8 மூர் விதி தற்போதுமுடிவிற்கு வந்துவிட்டது அதனை தொடர்ந்து முப்பரிமானத்திற்கு செல்ல தயாரான நிலையில் முப்பரிமானஅச்சுபொறி (3Dprinter)போன்றவை நம்முடைய பயன்பாட்டிற்கு வரவிருக்ககின்றன
9.தற்போது எங்கும் எதிலும் இணையம் எனும் போது அதற்கான பாதுகாப்பு மிகமுக்கியமான தேவையாகும் அதேபோன்று மேலே கூறிய பல்வேறு புதிய தொழில் நுட்பங்களினால் ஏற்படும் பாதகங்களை களைவதற்காக Cybersecurity எனும் கருத்தமைவு நடைமுறை படுத்தவிருக்கின்றன
10. அடுத்ததாக ஸ்மார்ட்சிட்டி கிளவுடிஃபிகேஸன் போன்றவைகூட நாம் பயன்படுத்த தயாராக விருக்கின்றன என்ற செய்தியையும் மனதில் கொள்க

தொடர்பு தரவுதளங்கள் தொடர்பற்ற தரவுதளங்கள் இரண்டில் எதனை தெரிவு செய்வது

தரவுதள உலகில் எஸ்கியூஎல் எனும் தொடர்பு தரவுதளம் (Relational Database)என்றும் நோஎஸ்கியூஎல் எனும் தொடர்பற்ற தரவுதளம்(Non Relational Database) என்றும இரண்டு முக்கியமான வகைகள் உள்ளன
தொலை பேசி அல்லது கைபேசி புத்தகத்தில் பெயர் ,முகவரி ,கைபேசி எண் ஆகியவை பட்டியலாக கட்டமைக்கப்பட்டிருப்பது முதல் வகையாகும் அதாவது இவற்றில் ஆவணங்கள் குறிப்பி்ட்ட நீள அகலத்தில் அட்டவணைபடுத்தபட்டிருக்கும் இதில் ஆவணங்கள் நெடுவரிசையாக கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கும் இதில் அதிகஅளவு செயல்பாடுகளை மிக விரைவாக செயல்படுத்திடமுடியும் இதில் நல்ல அனுபவம் நிறைந்த விவரம் அறிந்தவர்கள் மட்டுமே இதனை கையாளமுடியும் மேலும் இதனை செயல்படுத்தி கையாளுவதற்கு கூடுதலான தனியான கட்டமைவுகொண்ட தற்காலிக நினைவகம் தேவையாகும் இதில் தரவுகள் முன்கூட்டியே கட்டமைக்கப்பட்டதாக சேமிக்கப்பட்டிருப்பதால் தரவுகளின் கட்டமைவை எளிதாக மாற்றியமைத்திடமுடியாது இது ACID(atomicaly , consistency, isolation, durability) complaince எனும் தன்மையுடன் இருப்பதால் மின்வணிகம் நிதிபயன்பாடுகள் போன்றவைகளில் இந்த வகையை பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது 2000 ஆவது ஆண்டுவரை போட்டியாளர்கள் யாருமில்லாமல் தனிப்பட்ட ராஜாவாக இந்த எஸ்கியூஎல்எனும் தரவுதளமேகோலோச்சி வந்தது
கோப்பகங்களில் பல்வேறு வகையான அதாவது அனைத்து விவரங்களும் கோப்புகளாக தகவல்களாக தொகுக்கபட்டிருக்கும் முகநூல் போன்ற சமூதாயஇணையதளபக்கத்தை பயன்படுத்திடும் நபர்களின் அனைத்து விவரங்களும் தொகுத்து வைத்திருப்பது இந்த வகையை சேர்ந்ததாகும் இது கிளஸ்டரின் அடிப்படையில் செயல்படுத்தபடும் குறைந்த நினைவகமே போதுமானதாகும் அதனால் இதன் பராமரிப்பு செலவு மிககுறைவாக உள்ளது அதிக அளவான பேரளவு தரவுகளை கையாளும் திறன்மிக்கது இதனை எளிதாக பழுதுநீக்கம் செய்து பராமரி்த்திடலாம் இதனுடைய தரவுகளை எளிதாக பகிர்ந்தளிக்கலாம் முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்படாததால் இதில் தரவுகளை உள்ளிணைப்பதும் இதிலிருந்து தேவையான தரவுகளை பெறுவதும் எளிதாகும் இதனை செயல்படுத்திடுவதற்கென தனியான தற்காலிக நினைவகம் தேவையில்லை தரவுகளை சேமித்து வைத்திட குறிப்பிட்ட வரையறைக்குள்தான் இருக்கவேண்டும் என்ற கட்டுபாடுகள் எதுவும் இல்லாதாதல் எந்தவகை கட்டமைவான தரவுகளாக இருந்தாலும் இதில் சேமித்திடலாம் இது மேககணினியின் அடிப்படையில் செயல்படவும் சேமித்திடவும் செய்கின்றது புதியவர்கள் குறைந்த நேரத்திலேயே இதனை கற்று பயன்படுத்தி கொள்ளும் வசதி கொண்டது இந்த போட்டிமிகுந்த நோஎஸ்கியூஎல் எனும் தொடர்பற்ற தரவுதளத்தினை புதியவர்கள் கூட எளிதாக கையாளமுடியும்

பேரளவு தரவுகளை கையாளஉதவிடும் monetDBஎனும் கட்டற்ற கட்டணமற்ற பயன்பாடு

பேரளவு தரவுகளை கையாளகின்ற தற்போதைய நிலையில் இவ்வாறான தரவுகளை கையாளுவது என்பது மிகதலைவலிபிடித்த மிகசிரமமான செயலாகும் அதாவது இவ்வாறான பேரளவு தரவுகளை தேக்கிவைத்தல் செயல்படுத்தி பயன்படுத்துதல் நிருவகித்தல் போன்ற பல்வேறு செயல்களை கையாளுவது என்பது மிகவும் சிக்கலானசெயலாகிவிடுகின்றது ஏனெனில் இவ்வாறான தரவுகள் கட்டமைக்கப்பட்டது, கட்டமைக்கப்படாதது, பகுதி கட்டமைக்கப்பட்டது, கிடைவரிசையானது ,நெடுவரிசையானது என்பனபோன்ற பல்வேறு வகையில் இருப்பதால் இவைகளை கையாளுவது என்பது மிகவும் சிக்கலான செயலாகின்றது ஆயினும் இவ்வாறான பேரளவு தரவுகளை கையாளுவதற்காக ஏராளமான பயன்பாடுகள் நாம் பயன்படுத்திகொள்வதற்கு தயாராக உள்ளன அதிலும் கட்டற்ற கட்டணமற்ற பயன்பாடுகள் கூட நாம் பயன்படுத்திகொள்வதற்காக உள்ளன அவற்றுள் மோநெட்டிபிஎன்பது மிகச்சிறந்த கட்டற்ற கட்டணமற்ற தரவுதள பயன்பாடாகும் இதனை https://monetdb.org/download/ எனும் இணையதளத்திலிருந்த பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க

இதனை பின்வரும் பைத்தான் மொழியின் கட்டளை வரிகளுடன் தரவுதளத்துடன் இணைத்திடுக
# create a new database or connect to an existing database in/tmp/db
import monetdblite
conn = monetdblite.connect(‘/tmp/db’)

அதன்பின்னர் பின்வரும் கட்டளை வரிகளை செயல்படுத்தி தரவுதளத்தின் அட்டவணைகளை இடம்சுட்டிவாயிலாக அனுகிடுமாறு செயல்படுத்தி பயன்படுத்தி கொள்க
# create a new cursor
c = conn.cursor()
# query the database
c.execute(‘SELECT * FROM tables’)
# fetch the results and print them
print(c.fetchall())
மேலும் விவரங்களுக்கு https://monetdb.org/refenceguide/ எனும் முகவரியின் வழிகாட்டியை படித்தறிந்து பயன்படுத்தி கொள்க

புதியவர்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு பயிற்சிகையேடு பகுதி-29-வாடிக்கையாளரின் உள்ளுறுப்புகள்

ஆண்ட்ராய்டானது பொத்தான்(Button), உரைக்காட்சி(TextView), உரையைதிருத்துதல்(EditText), பட்டியல்காட்சி(ListView), தேர்வுசெய்பெட்டி(CheckBox), வானொலிபொத்தான்(RadioButton), தொகுப்பு(Gallery), சுழலி(Spinner), தானியங்கிஉரைபூர்த்திசெய்திடும்காட்சி(AutoCompleteTextView) என்பன போன்ற முன்கூட்டியே கட்டமைக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய பட்டியலான பொருட்களை நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு தயாராக வைத்துள்ளது இவைகளை நாம் நம்முடைய பயன்பாட்டின் மேம்படுத்துதலின்போது நேரடியாக பயன்படுத்திக்-கொள்ளமுடியும் ஆனால் இவ்வாறு நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக தயாராக உள்ள பொருட்களை(Widget) நம்முடைய பயன்பாட்டு சூழலில்நடப்பிலுள்ள இவைகளின் செயல்பாடு பொருத்தமாக அமையவில்லை என நமக்கு பின்னர்தெரியவந்தால் நம்முடைய தேவைக்கேற்ப பொருத்தமாக நாம் விரும்பியவாறு இவைகளை நம்முடைய சொந்த உள்ளுறுப்புகளாக மாறுதல்கள் செய்து உருவாக்கிகொள்ள ஆண்ட்ராய்டின் தளம் நமக்கு உதவுகின்றது
நாம் செய்யவேண்டியதெல்லாம் நடப்பில் உள்ள பொருளில் அல்லது புறவடிவமைப்பில் சிறிதளவு சரிசெய்தல் மட்டுமேயாகும் நாம் மிகஎளிதாக இந்த பொருட்களை அல்லது புறவடிவமைப்பினை துனைஇனமாக சரிசெய்துஅமைத்துக் கொள்ளமுடியும் அதனை தொடர்ந்து இதனுடைய வழிமுறையை மேலெழுதுதல் செய்து ஒருதிரையினுடைய உறுப்பின் தோற்றத்தையும் செயலினையும் கட்டுப்படுத்திடும் வழியை நமக்கு வழங்குகின்றது
இதில் கூறப்பட்டுள்ள எளிய படிமுறைகளை பின்பற்றி நம்முடைய பயன்பாட்டில் இவைகளை பயன்படுத்தி நாம் விரும்பியவாறான காட்சியை எவ்வாறு உருவாக்குவது என நமக்கு இந்த பயிற்சி கையேடு முழுவிவரங்களுடன் விவரிக்கின்றது
ஒருவாடிக்கையாளர்விரும்பியவாறான எளியஉள்ளுறுப்புகளை உருவாக்குதல்
வாடிக்கையாளர் விரும்பிவாறான உள்ளுறுப்புகளை உருவாக்குவதற்கான எளியவழிமுறை யாதெனில் பொத்தான்(Button), உரைக்காட்சி(TextView), உரையைதிருத்துதல்(EditText), பட்டியல்காட்சி(ListView), தேர்வுசெய்பெட்டி(CheckBox) போன்ற நடப்பிலுள்ள பொருட்கள் எனில் அவைகளை நம்முடைய சொந்த இனத்துடன் துனை இனத்தினை அல்லது பொருட்களின் இனைத்தினை விரிவாக்கம் செய்வதுதான்அவ்வாறு இல்லையெனில் android.view.View class என்பதன் துனையுடன் நாம் விரும்பிய எதனையும் நாமே உருவாக்கிடமுடியும்
இதனுடையஎளிய படிவமானது அனைத்து கட்டமைப்பாளர்களின் அடிப்படை இனத்திற்கு நம்முடைய சொந்த கட்டமைப்பாளரை உருவாக்கி பெறமுடியும் உதாரணமாக DateView என்பதை உருவாக்குவதற்காக TextView என்பதை விரிவாக்கம் செய்வதற்கு பின்வரும் மூன்று கட்டமைப்பாளர்களை உருவாக்கப்படவேண்டும்
public class DateView extends TextView {
public DateView(Context context) {
super(context);
//— Additional custom code —
}
public DateView(Context context, AttributeSet attrs) {
super(context, attrs);
//— Additional custom code —
}
public DateView(Context context, AttributeSet attrs, int defStyle) {
super(context, attrs, defStyle);
//— Additional custom code —
}
}
ஏனெனில் DateView என்பதை TextView என்பதன் ஒரு பிள்ளைகளின் இனமாக உருவாக்கிடவேண்டும் அதனை தொடர்ந்து TextView என்பது அதனோடுதொடர்புடைய அனைத்து பண்புக்கூறுகள், வழிமுறைகள், நிகழ்வுகள் ஆகியவற்றை நாம் அனுக வேண்டியிருக்கும் மேலும்இவைகளை செயல்படுத்தாமலேயே இவைகளை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் பின்வரும் எடுத்துகாட்டில் விவரித்துள்ளளவாறு வாடிக்கையாளர் விரும்பும் கூடுதல் செயல்களை நம்முடைய குறிமுறைவரிகளுக்குள் செயல்படுத்திடமுடியும் நாம்நம்முடைய வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறான பொருட்களுக்காக வாடிக்கையாளரின் வரைபடம் அல்லது அதன்அளவினை செயல்படுத்திடுவதற்கான தேவை நமக்கிருந்தால் நாம் onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) , onDraw(Canvas canvas) ஆகிய மூன்று வழிமுறைகளை மேலெழுதுதல் செய்யவேண்டியிருக்கும் நாம் நம்முடைய முன்கூட்டியே கட்டமைக்கப்பட்ட உறுப்புகளின் அளவை மாற்றியமைத்திட வேண்டியிருந்தால் நாம் நம்முடைய வாடிக்கையாளர் உறுப்புகளுக்கு இந்த வழிமுறைகள் எதையும் பயன்படுத்திடத் தேவையில்லை இந்த onMeasure ()எனும் வழிமுறையானது புறவடிவமைப்பு மேலாளருடன் பொருட்களின் உயரத்திற்கும் அகலத்திற்கும் ஏற்ப அறிவிப்பதற்கு ஒருங்கிணைக்கின்றது இந்நிலையில் நாம் இந்த வழிமுறைக்குள் அதன் அளவை அறிவிப்பதற்கு setMeasuredDimension(int width, int height) எனும் வழிமுறையை அழைத்திட வேண்டும்
அதன் பின்னர் நாம் onDraw(Canvas canvas)எனும் வழிமுறைக்குள் நம்முடைய வாடிக்கையாளர் வரைபடத்தினை செயல்படுத்திடமுடியும் இதில் android.graphis.Canvas என்பது drawRect(), drawLine(), drawString(), drawBitmap() என்பனபோன்ற வழிமுறைகளை கொண்ட Swing எனும் இதனுடைய ஒரு மாற்றுபொருள் போன்றே இது இருக்கும் இவைகளை கொண்டு நாம் நம்முடைய உறுப்புகளை வரைவதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
நடப்பிலுள்ள பொருட்களை விரிவாக்கம் செய்வதன் வாயிலாக ஒரு வாடிக்கையாளர் உறுப்புகளைநடைமுறைபடுத்திடும் செயலை செய்துவிட்டால் அதன்பின்னர் நாம் நம்முடைய பயன்பாட்டினை மேம்படுத்துதல் செய்வதற்காக இந்த வாடிக்கையாளர் உறுப்புகளைஇருவழிகளில் உரையாற்றுதல்(instantiate) செய்வதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
செயல் இனத்தின்உள்பகுதியில் குறிமுறைவரிகளைபயன்படுத்தி உரையாற்றுதல்
இது நம்முடைய செயல்இனத்தின் முன்கூட்டியேகட்டமைக்கப்பட்ட பொருட்களின் உரையாற்றுதலின் வழியே வாடிக்கையாளர் உறுப்புகளின் உரையாற்றுதல் வழிமுறையேயாகும் உதாரணமாக மேலேகூறிய வாடிக்கையாளர் உறுப்புகளின் உரையாற்றுதல் வரையறுத்தலைபின்வரும் குறிமுறைவரிகளில் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
DateView dateView = new DateView(this);
setContentView(dateView);
}
ஒரு ஆண்ட்ராய்டின்அடிப்படையான வாடிக்கையாளரின் உறுப்புகள்உரையாற்றுதலை எவ்வாறு புரிந்துஅல்லது அறிந்து கொள்வது என்பதற்கு கீழேவழங்கப்பட்டுள்ள எடுத்துகாட்டினை சரிபார்த்து கொள்க
(குறிமுறைவரிகளை பயன்படுத்தி)ஒரு ஆண்ட்ராய்டின்அடிப்படையான வாடிக்கையாளரின் உறுப்புகள்உரையாற்றசெய்தல்
பின்வரும் எடுத்துக்காட்டில் புறவடிவமைப்பு கோப்பினை பயன்படுத்திடாமல் எவ்வாறு ஒரு எளிய ஆண்டிராய்டின் வாடிக்கையாளர் உறுப்புகளை வரையறுப்பது அதன்பின்னர் புறவடிவமைப்பு கோப்பு எதுவுமில்லாமல் செயல்படும் குறிமுறைவரிகளுக்குள் அதனை எவ்வாறுஉரையாற்ற செய்வது என காண்பிக்கின்றது

பின்வருவதுsrc/com.example.dateviewdemo/DateView.java எனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்இதுநடப்பு நாளினை காண்பிப்பதற்கான கூடுதல் செயலியாக இருக்கும்
package com.example.dateviewdemo;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Calendar;
import android.content.Context;
import android.util.AttributeSet;
import android.widget.TextView;
public class DateView extends TextView {
public DateView(Context context) {
super(context);
setDate();
}
public DateView(Context context, AttributeSet attrs) {
super(context, attrs);
setDate();
}
public DateView(Context context, AttributeSet attrs, int defStyle) {
super(context, attrs, defStyle);
setDate();
}
private void setDate() {
SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat(“yyyy/MM/dd”);
String today = dateFormat.format(Calendar.getInstance().getTime());
setText(today); // self = DateView is a subclass of TextView
}
}
பின்வருவதுsrc/com.example.dateviewdemo/MainActivity.java எனும் கோப்பின் உள்ளடக்கங்களில் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட முதன்மையான செயலாகும் இந்த கோப்பில் அடிப்டையான வாழ்க்கை சுழற்சி முறைகளை உள்ளிணைந்ததாக ஆக்கமுடியும்
package com.example.dateviewdemo;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
//– Create DateView instance and set it in layout.
DateView dateView = new DateView(this);
setContentView(dateView);
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
// Inflate the menu; this adds items to the
// action bar if it is present.
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
}

பின்வருவதுres/layout/activity_main.xml எனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

பின்வருவது புதியஇரு மாறிலிகளை வரையறுப்பதற்கான res/values/strings.xml எனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

DateViewDemo
Settings
Hello world!

பின்வருவதுAndroidManifest.xml எனும் கோப்பின் இயல்புநிலை உள்ளடக்கமாகும்

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட “DateViewDemo “எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க எக்லிப்ஸிலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிப் பட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் எக்லிப்ஸானது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல்நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்

Previous Older Entries