லிபர் ஆஃபிஸின் 6.1.2 புதிய பதிப்பின் வசதி வாய்ப்புகள்

தற்போது Colibre எனும் புதிய உருவப்பொத்தானுடன் லிபர் ஆஃபிஸின் 6.1.2 எனும் பதிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது அதில் பின்வரும் வசதி வாய்ப்புகள் உள்ளன

நம்முடைய ஆவணத்தினை EPUB எனும் வசதியின் வாயிலாக மின்னனு புத்தகமாக பதிவேற்றம் செய்திடலாம் இதில் பக்கங்களின் கீழ் பகுதியிலும் மேல்பகுதியிலும் பக்க எண்களையும் மொத்த பக்கஎண்களை கணக்கிடுவதையும் அதைவிட 1,3,5 என்றவாறு ஒற்றைபடைஎண்களாகவும் பின்னர் 2,4,6 என்றவாறு இரட்டைபடை எண்களாகவும் ஒருதாளின் இரண்டுபுறமும் அச்சிடுவதற்கேற்ப பக்கஎண்களை கொண்டுவரலாம் கூடுலதாக நம்முடைய கையெழுத்தினைகூட Insert => Signature Line=> எனும் கட்டளையின் வாயிலாக நம்முடைய ஆவணத்தில் கொண்டுவரலாம்
விரிதாளில் உருவப்படங்களை anchor to Cellஎன்ற வசதியின்மூலம் வழக்கமாக , அளவினை சரிசெய்து கொள்ளுமாறு, . பக்கங்களுக்கேற்ப சரிசெய்து கொள்ளுமாறு ஆகிய மூன்றுவழிகளில் கொண்டுவரலாம்

லிபர் ஆஃபிஸை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்திடலாமலேயே TDF, ISPs ஆகிய மேககணினி தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் இணையத்தின் வாயிலாக நேரடியாக பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு அல்லது ஐஓஎஸ் செயல்படும் கைபேசி வாயிலாக கூட லிபர் ஆஃபிஸ் ஆவணங்களை காட்சியாக காணமுடியும் இதற்காக கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரிலிருந்து அல்லது F-Droid இலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் நம்முடைய திறன்பேசி(smartphone) வாயிலாக தொலைதூரத்திலிருந்தும் லிபர் ஆஃபிஸின் இம்ப்பிரஸ் படவில்லை காட்சியை கண்டுகளிக்கமுடியும்

Pandoc எனும் பயன்பாட்டினை கொண்டு புத்தகத்தினை ஒரு இணைய பக்கமாக அல்லது ePub ஆவணமாக மாற்றிடுக

Pandoc என்பது ஒரு கட்டற்ற GPL. எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் வெளியிடபட்டதொரு பயன்பாடாகும் ஒருமுறைமட்டும் எழுதிஉருவாக்கிய ஆவணத்தை பின்னர் Pandoc எனும் பயன்பாட்டின் வாயிலாக HTML மொழியிலான Markdown, reStructuredText, textile, HTML, DocBook, LaTeX, MediaWiki markup ஆகியவையாகவும் ePub எனும் ஆவணமாகவும் PDFஆவனமாகவும் உருமாற்றிடலாம் அதைவிட இதனை கொண்டு ஒரு மார்க்அப் மெழியிலிருந்து மற்றொரு மார்க்அப் மொழிக்கு மாற்றிக் கொள்ள முடியும்

HTML புத்தகமாக வெளியிடுவதற்கான வழிமுறை
இணைய பக்கங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொருகோப்பாக தனித்தனியாக இருக்கும் அதனை புத்தகத்தின் உள்ளடக்க அட்டவணை அறிமுக உரை இந்த புத்தகம் யாருக்கெல்லாம் பயன்படும் எனும் பரிந்துரை அதன்பின்னர் முதன்மை பக்கங்கள் என்றவாறு அமைத்திட-வேண்டும் அதனால் முதலில் HTML meta தகவல்பக்கங்களாக உருவாக்கிடுக இதன்பின்னர் ஒரு Makefile ஐ உருவாக்கி சிறுசிறு பகுதிகளாக செய்திடுக பின்னர் https://pages.github.com/ எனும் இணைய பக்கத்தில் கூறிய வழிமுறைகளை பின்பற்றிGitHub பக்கங்களாக கட்டமைவு செய்திட்டு வெளியிடுக
ePub புத்தகமாக வெளியிடுவதற்கான வழிமுறை
முந்தைய HTML புத்தக வடிவமைப்புமுறையில் உருவாக்கியபகுதிகளை எடுத்துகொள்க புதிய metadata தகவல்பக்கங்களாக உருவாக்கிடுக இதன்பின்னர் ஒரு Makefile ஐ உருவாக்கி சிறுசிறு பகுதிகளாக செய்திடுக பின்னர் https://pages.github.com/ எனும் இணைய பக்கத்தில் கூறிய வழிமுறைகளை பின்பற்றி GitHub பக்கங்களாக கட்டமைவு செய்து வெளியிடுக இதனை நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ள https://pandoc.org/getting-started.html எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க

Impala ஒரு அறிமுகம்

Impala என்பது Hadoop cluster இல் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள மிகப்பெரியஅளவிலான தரவுகளுக்காக SQL உடன் இணைந்து செயல்படும் மீப்பெரிய இணையான செயலகமாகும் (Massive Parallel Processing(MPP )) இது C++ ,Java ஆகிய கணினி மொழிகளால் உருவாக்கப்பட்ட கட்டற்ற Apache அனுமதியினடிப்படையில் வெளியிடபட்டுள்ள தொருபயன்பாடாகும்
இதில் நாமறிந்து கொண்டுள்ளமுந்தைய SQL பற்றிய விவரங்களைகொண்டு HDFS இல் சேமித்துள்ள தரவுகளை மின்னல் வேகத்தில் செயல்படுத்தி பயன்பெறமுடியும் இது தரவுகளுள்ள HDFS பகுதியிலேயே செயல்களைச் செயல்படச்செய்வதால் தரவுகளின் போக்குவரத்தினை இது தேவையற்றதாக ஆக்குகின்றது. SQL queriesகளின் அடிப்படைகளை தெரிந்தவர்கள் மிகச்சுலபமாக HDFS, HBase, Amazon s3 ஆகிய தரவுகளை ஜாவா பற்றி தெரிந்து கொள்ளாமலேயே இதன் மூலம் கையாளமுடியும்
மற்றவியாபார கருவிகளை கொண்டு வினா உருவாக்குவது மிகவும் சிக்கலான extract-transform-load (ETL) cycle வழியாகஇருக்கின்ற நிலையில் சுருக்கவழியில் அதிக காலவிரையம் செய்திடாமல்இது மிக விரைவாக செயல்படுகின்றது இது Parquet கோப்பு வடிவமைப்பை பயன்படுத்தி கொள்வதால் தரவுகளின் கிடங்கிற்குள் பெரிய அளவு தரவுகளை போதுமான வழிமுறையில் கையாளுகின்றது இது தரவுகளின் போக்குவரத்தில்லாமல் நினைவகத்தி-லேயே தரவுகளை கையாளும் வல்லமை கொண்டது இது Tableau, Pentaho, Micro strategy, Zoom data.ஆகிய திறனுடைய வியாபார கருவிகளை ஆதரிக்கின்றது இது LZO, Sequence File, Avro, RCFile, Parquet ஆகிய பல்வேறு வகையான கோப்பு வடிவமைப்புகளை ஆதரிக்-கின்றது இது Apache Hive.என்பதிலிருந்து metadata, ODBC driver, SQL syntax ஆகிய வற்றை பயன்படுத்தி கொள்கின்றது. இந்த Impala வை செயல்படுத்தி பயன்பெறுவதற்கு Cloudera என்பது தேவையாகும் அதனால் http://www.cloudera.com/எனும் தளத்திற்கு சென்று அதில் கூறும் படிமுறைகளின்படி செயல்பட்டு பயன்பெறுக என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது

வேர்டு பிரஸ்ஸின் ConveyThis எனும் கூடுதல் இணைப்பு(Plugin)

தற்போது இணைய இணைப்பின் வசதியால் உலகமுழுவதும் ஒரேகுடையின் கீழ் என்ற பயனை நாமனைவரும் பெற்றிருக்கின்றோம் ஆயினும் உலகத்தில் வாழும் மக்களனைவரும் வெவ்வேறு மொழிகளை பயன்படுத்தி வருவதால் குறிப்பிட்ட மொழியில் எழுதிவெளியிடபட்ட இணையபக்களிலும் வலைபூக்களிலும் உள்ள கருத்துகளையும்செய்திகளையும்மற்றஅனைவரும் புரிந்து கொள்ள முடியாதவாறான-நிலை உள்ளது இதனை வெற்றிகொள்ள Multilingual content என்பது இருந்தாலும் இதனை உருவாக்குவது உலகளவிலுள்ள திறனுடைய SEO வை நடைமுறை படுத்திடுவது அதற்கான விதிகளை பின்பற்றிடுவது என மிகச்சிக்கலாக்குகின்றன இவ்வாறான சிக்கலை எளிதாக தீர்வு செய்திட கைகொடுப்பதுதான் வேர்டு பிரஸ்ஸின் ConveyThis எனும் கூடுதல் இணைப்பாகும் (Plugin)

இந்த ஒரேயொரு கூடுதல் இணைப்-பினை பயன்படுத்தி நம்முடைய இணைய பக்கம் முழுவதையும் நாம் விரும்பும் மொழிக்கு மொழிமாற்றம் செய்திடும்பணியைஎளிதாக ஆக்குகின்றது இது தற்போது உலகில் பயன்படுத்தப்படும் நூற்றிற்கு மேற்பட்ட உலகமொழிகளை ஆதரிக்கின்றது இதனுடைய அனைத்து வசதிகளையும் பயன்படுத்தி வரையறையற்ற மாதிரிசெயலை செயல்படுத்திடலாம் விரைவான எளிதான ஒருங்கிணைந்த தயார்நிலை முடிவுகளை அடையலாம் இது அனைத்து கருப்பொருள்களையும் கூடுதல் இணைப்புகளையும் ஒத்தியங்க செய்கின்றது இதுஎளிதான மொழிமாற்ற இடைமுகம் கொண்டது மேலும் அனைத்து வாடிக்கையளர்களையும் ஆதரிக்கின்றது தொழில்முறை மொழிமாற்றம் செய்பவர்களை அனுகிடவும் அனுமதிக்கின்றது இதனை பயன்படுத்தி கொள்ள https://wordpress.org/plugins/conveythis-translate/ எனும் இணயதளத்திலிருந்து இதனை பதி-விறக்கம் செய்து கொண்டு நம்முடைய வேர்டுபிரஸ்ஸின் WP admin இல் உள்ள plugins directory இற்குசென்று இந்த கூடுதல் இணைப்பை நிறுவுகை செய்து இணைத்து கொள்க உடன்கட்டுப்பாட்டு பலகத்தின் மேல்பகுதியில் மேல்மீட்பு பட்டையாக தோன்றிடும்

2
தொடர்ந்து conveythis.com எனும் பக்கத்தில் நமக்கென தனியாக கணக்கு ஒன்றினை துவங்கி தொடர்ந்து இதில் கூறும் அறிவுரைகளை பின்பற்றி நமக்கான API திறவுகோளை பெற்றிடுக

3
பின்னர்நம்முடைய WP admin பக்கத்திற்கு வந்து API பகுதியில் அதற்கான புலத்தில் அதனை உள்ளீடு செய்து கொண்டு எந்த மொழியிலிருந்து (source language) எந்த மொழிக்கு( target language) மொழிமாற்றம் செய்திடவேண்டுமென தெரிவுசெய்து கொண்டால் போதும் உடன் நம்முடைய இணைய பக்கத்தில் எந்தெந்த மொழியேன அதற்கான மொழிமாற்றிபொத்தான்கள் தோன்றியிருப்பதை காணலாம் வேறு மொழிமாற்றும் பணியெதுவும் நாம் செய்யத்தேவையில்லை ஆயினும் தொடர்ந்து செயல்படுவதற்கு முன் ஒருசில வாய்ப்புகளை நாம் விரும்பியவாறு மாற்றி-யமைத்திட வேண்டும் என்ற செய்தியைமட்டும் மனதில் கொள்க

4
அதற்காக settings எனும் பட்டியலை தோன்றிடச்செய்து அதில் show more options எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில் தேவையான வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொள்க மிகமுக்கியமாக Change language flag எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதில் நேரடியாக நாம் விரும்பும் மொழிக்கு மொழிமாற்றம் ஆவதை பார்வையிடலாம் இதிலுள்ள My Translations எனும் பகுதிக்கு சென்று மேலும் என்னென்ன வகையில் மொழிமாற்றியை மேம்படுத்தலாம் என அறிந்து மேம்படுத்தி கொள்க இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக இதில் கட்டணமற்ற திட்டமும் மூன்று கட்டணத்துடன் கூடிய திட்டங்களும் உள்ளன தேவையெனில் https://www.conveythis.com/account/register/?utm_source=fromdev&utm_campaign=promotion எனும் இணையதள பகுதிக்கு உள்நுழைவுசெய்து பயன்படுத்தி கொள்க

நிதி நிறுவனங்களுக்கும் இயந்திரகற்றல், செயற்கை நுண்ணறிவு ஆகியவற்றின் சேவை அவசியம் தேவையாகும்

அறிவியல் புரட்சியினால் தோன்றிய செயற்கை நுண்ணறிவானது (Artificial Intelligence (AI))அமோஸான் நிறுவனத்தின் முகப்புபக்கத்தில் பல்வேறு பயனாளர்களுக்கு பொருத்தமான சேவையை வழங்குவதற்கேற்ப விரிவடைந்து வருவதைபோன்று வங்கிகள் போன்ற நிதி நிறுவனங்களுக்கும் இயந்திரகற்றலும் செயற்கை நுண்ணறிவும் கண்டிப்பாக தேவையாகும் கணினியானது ஆங்கில மொழியால் செயல்படும் பயன்பாடுகளை கொண்டது ஆயினும் வங்கியில் வாடிக்கையாளர்கள் பல்வேறு மொழிகளில் தொடர்பு கொள்ளும்போது அவர்களுடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவதற்கு voice responses எனும் வசதியை செயற்கை நுண்ணறிவின் மூலம் செயல்படுத்தி வங்கி பணிகளை எளிதாக கையாளலாம் மேலும் மொழிமாற்றியின் தடங்களினால் ஏற்படும் வாடிக்கையாளர்களின் விடுபட்ட கோரிக்கைகளை இதே செயற்கை நுண்ணறிவின் chatbots என்பதை இயலுமைசெய்து வங்கிகளில் advisor finbot ஐ நிறுவுகை செய்து சிறந்த சேவைகளை வழங்கச்செய்யலாம் அதுமட்டுமல்லாது இதே செயற்கை நுண்ணறிவின் bot என்பதை பயன்படுத்தி குறிப்பிட்ட குழுவான விவசாயிகள் சிறுவணிகர்கள், தொழில்முனைவோர்கள் ஆகியோர்களின் நடைமுறை பழக்கவழக்கங்களை தெரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு தக்க சேவையை செயற்படுத்திடலாம் பணியாளர்கள் வாடிக்கையாளர்கள் ஆகியோர்களின் குற்ற நடவடிக்கைகளினால் வங்கியானது பாதிப்படையாமல்இருப்பதற்காக இதே செயற்கை நுண்ணறிவின் Risk.net என்பதை பயன்படுத்தி அவ்வாறான வங்கிகளுக்கு இழப்பு ஏற்படுத்து-கின்ற குற்ற நடவடிக்கைகளை தவிர்த்திடலாம் எக்செல்எனும் பயன்பாட்டினை பயன்-படுத்தி வருங்காலத்தில் நிதிநிலை எவ்வாறு இருக்கும் என யூகித்தலை Azure எனும் இயந்திர கற்றலை பயன்படுத்தி துல்லியமாக கணித்து அதற்கேற்ப நிதிநிறுவனங்களின் எதிர்(வருங்)கால நடவடிக்கைகளை திட்டமிடலாம் இந்தAzure எனும் இயந்திர கற்றல் வசதி தற்போது HPE financeஎன்பதன் மேககணினி சேவையிலும் கிடைக்கின்றது

பொருட்களுக்கான இணையம் (The Internet of Things(IoT))

நாம் இதுவரை மனிதர்கள் பயன்படுத்திடும் இணையபக்கங்களை பார்த்திருக்கின்றோம் அதுஎன்ன பொருட்களுக்கான இணையம்(The Internet of Things(IoT))? என அறிந்துகொள்ளஅனைவரும் அவாவுறுவது இயல்பாகும் அதாவது ஒவ்வொரு பொருளிற்கும் அல்லது புத்திசாலியான பொருட்களுக்கிடைய தரவுகளை பரிமாறிகொள்வதையே பொருட்களுக்கான இணையம்(IoT) என அழைக்கபடுகின்றது உணர்விகள் ,மின்னனு பொருட்கள், மென்பொருட்கள் ஆகியவற்றுடன் ஒருங்கிணைந்து சாதனங்களானது தங்களுக்கிடையே தரவுகளை பரிமாறி கொள்ளுதல், ஆய்வுசெய்தல் ஆகிய பணிகளை பயன்படுத்தி திட்டமிடுதல், நிருவகித்தல், முடிவெடுத்தல் ஆகிய செயல்களை இந்த பொருட்களுக்கான இணையத்தின்(IoT) வாயிலாக செயற்படுத்திட படுகின்றது மேலும் நாம் பயன்படுத்திடும் பல்வேறு வகையான சாதனங்களை கணினியின் அடிப்படையான கட்டமைப்புகளுடன் நேரடியாக இணைத்திடுவதே இந்த பொருட்களுக்கான இணையமாகும்(IoT) அதனால் மனிதர்களுக் கிடையேயான தொடர்பிற்காக பயன்பட்ட இணையத்தோடு கூடவே புத்திசாலியான பொருட்கள் அல்லது சாதனங்களுக்கிடையே நேரடியாக இணைய இணைப்பை ஏற்படுத்தி செயல்படசெய்வதற்கு இந்த பொருட்களுக்கான இணையம்(IoT) பயன்படுகின்றது மிகமுக்கிமாக புத்திசாலியான இரு சாதனங்கள் இணைந்து செயல்பட இந்த பொருட்களுக்கான இணையம் (IoT) அனுமதிக்கின்றது தொடர்ச்சியான ஆய்வுகள், தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி ஆகியவற்றினால் தற்போது மனிதர்களுக்கிடையேயான தொடர்பு என்பது குறைந்து அவர்கள் பயன்படுத்திடும் சாதனங்களை நேரடியாக இணைத்தலினால் ஏற்படும் தொடர்பு என்பது வளர்ந்துவருவது அனைவரும்அறிந்ததே. இன்று மிகபெரிய நிறுவனங்களான சிஸ்கோ, ஜிஇ போன்றவை தங்களுடைய பயன்பாடுகள் அனைத்தையும் இந்த பொருட்களுக்கான இணையமாக(IoT) மேம்படுத்திவருகின்றனர் என்ற செய்தியை மனதில்கொள்க இவ்வாறான பொருட்களுக்கான இணையத்தின் (IoT) வளர்ச்சியானது மேககணிகளின்வளர்ச்சி,, செல்லிடத்து பேசிகளின் வளர்ச்சி, தரவுகளின் ஆய்வுகளின் வளர்ச்சி ஆகியவற்றின் தேவை அதிகரிப்பதால் உருவாகின்றது. இந்த பொருட்களுக்கான இணையம்(IoT) ஆனது மனிதவாழ்வின் மற்றொரு முக்கியமைல்கல்லாக அமையவிருக்கின்றது எவ்வாறு எனில் மனிதர்கள் தினமும் அதிகாலை எழுவதற்கான மணியடிப்பது அவர்கள் தங்களுடைய காலைக்கடன்களை முடிப்பதற்கான தண்ணீரை சூடாக்கும் சாதனத்தை செயல்படுத்துவது அவர்கள் காலையில் குடிப்பதற்கான காஃபி டீ போன்ற பாணங்களை தயார்செய்வது வீடுகளிலுள்ள குளிர்சாதனபெட்டியில் வைத்துள்ள காய்கறிகள் அளவு குறைந்துவிட்டால் அருகிலுள்ள காய்கறிகடைகளில் புதிய காய்கறிகளை கொள்முதல் செய்வதற்காக உத்திரவிடுவது அவர்கள் செல்லும் மகிழ்வுந்துகள் செல்லும் பாதையை ஆய்வுசெய்வது என அனைத்து பணிகளையும் மனிதர்களின் தலையீடு இல்லாமல் தானியங்கியாக செயல்படுவதற்கு இந்த பொருட்களுக்கான இணையம்(IoT) எனும் அமைவு கண்டிப்பாக தேவைப்படுகின்றது இந்த பொருட்களுக்கான இணையமானது(IoT) கம்பியில்லா உணர்விகளின் வலைபின்னல், உள்பொதியும் அமைவு, இணையம் இணைந்த அணியும் சாதனங்கள், இணையத்துடன் இணைப்பதற்கான புளூடூத் செயல்படும் சாதனங்கள், ஆர்எஃப்ஐடி செயல்படும் தேடுதல்கள் என்பன போன்ற பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் சேர்ந்து உருவாகின்றது இவ்வாறான பல்வேறு வேறுபாடுகளுடனான சாதனங்களுடைய வலைபின்னலின் அமைவுகளால் இந்த பொருட்களுக்கான இணையம்(IoT) என்பதை செந்தரவாக கட்டமைவாக செய்வது மிகசிரமமான செயலாகின்றது இந்த பொருட்களுக்கான இணையம்(IoT) ஆனது மின்காந்த புலங்களை பயன்படுத்தி பொருட்களை தேடுதல் ,சுட்டிகாட்டுதல் ஆகிய செயல்களுக்காக தரவுகளை பரிமாறுவதற்காக பயன்படுத்திடமுடியும் மேலும் இதில் சிப்பும் ஆன்டென்னாவும் இணைந்த சிறுமின்னனு சாதனத்தின் அடிப்படையில் சார்ந்து அமைந்து தரவுகளை பரிமாறிகொள்ள பயன்படுத்தி கொள்ளபடுகின்றது. இந்தசிப்கள் பேரளவு தரவுகளைகூட பரிமாறிகொள்ளும் திறன்மிக்கதாக விளங்குகின்றன. இந்த சாதனங்களானது பார்கோடினை வருடி படித்தறியும் சாதனங்கள் போன்று செயல்படுகின்றது இந்த வலைபின்னலில் இணைந்துள்ள ஒவ்வொரு பொருளிற்கும் ஒரேமாதிரியானதொரு சுட்டுஎண்(ID) வழங்கபடுகின்றது .இந்த சாதனங்கள் அதனை சுட்டிகாட்டுவதற்காக குறிப்பிட்ட பொருளை வருடுதல் செய்து அதனுடைய சுட்டுஎண்களை(ID) அடையாளம் காண்பிக்கசெய்கின்றது ஆயினும் இந்த சாதனங்களுக்கு பார்கோடினை வருவதுபோன்று தனியாக வருடுதல்பணி வழங்கபட தேவையில்லை தற்போது பொதுவாக சாதனங்கள் அனைத்தும் குறைந்த மின்செலவு மின்சுற்றுகளின் கட்டமைவுடனும் கம்பியில்லா தகவல்தொடர்பை ஆதரிப்பதாகவும் உருவாக்கபட்டு வெளியிடபடுகின்றன அதனால் இந்த சாதனங்களை உற்பத்தி செய்வதற்கான செலவுகளும் மிககுறைந்த அளவே ஆகின்றது
அதனை தொடர்ந்து பல்வேறு சூழல்களிலும் செயல்படும் உணர்விகளானது தரவுகளை சேகரித்தல், ஆய்வுசெய்தல் போன்ற பணிகளை செய்வதற்கான ஏராளமானஅளவில் புத்திசாலியான உணர்விகளை உருவாக்க இயலுகின்றது மேலும் இந்த உணர்விகள் பல்வேறுமுனைமங்களுக்கிடையே தரவுகளை பகிர்ந்துகொண்டபின் அவைகளை ஆய்வுசெய்வதற்காக மையவலை பின்னலில் தேக்கிவைக்கபடுகின்றன. பொதுவாக கம்பியில்லா உணர்வி வலைபின்னல் (Wireless Sensor Network)(WSN))அடிப்படை உறுப்புகளாக இருப்பவை இந்தWSN இக்கான வன்பொருள், தகவல்தொடர்பு அடுக்குகள், இடைநிலை பொருட்கள், பாதுகாப்பான தரவுகளை சேகரித்துவைத்திடும்அமைவு போன்றவையாகும் இவையனைத்தும் சேர்ந்ததே இந்த கம்பியில்லா உணர்வி வலைபின்னல் (Wireless Sensor Network)(WSN))ஆகும். இந்த பொருட்களுக்கான இணைய(IoT)த்தின் வெற்றியானது பொருட்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் அல்லது சாதனங்களுக்கும் வழங்கபடும் சுட்டிஎண்களை சார்ந்துள்ளது இந்த சுட்டிஎண்களானது ஒரேமாதிரியானதாகவும் நிலையானதாகவும் நம்பகத்தன்மையுடனும் இருப்பதே இந்த சுட்டிஎண்களின் முகவரியின் மிகமுக்கியபயனாகும் இவ்வாறான ஏராளமான சாதனங்களை கையாளுவதற்கான தளமானது நம்பகமாகவும், சுறுசுறுப்பாகவும், நெகிழ்தன்மையுடனும் ,பயன்படுத்துவதற்கு எளிமையாகவும் இருந்திடவேண்டும் இவ்வாறான தன்மைகளை மேக்கணினி சூழல் வழங்குகின்றது அதனால் இந்த தன்மைகளைகொண்ட மேக்கணிசூழலானது இந்த பொருட்களுக்கான இணைய(IoT)த்தினை ஆதரிக்கின்றது இந்த மேகக்கணி சூழலானது கையடக்க சேமிப்பகம், பல்வேறு வாடகையில்கிடைப்பதற்கு தயாராகஇருக்கும் சேமிப்பகம் ,கோரிய போதான சேவைகளை உடனஅ வழங்குதல், தரமான சேவைகள், செலவிற்கேற்ப கிடைத்திடும் பயன்பாடு என்பன போன்ற பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களை கையாளும் திறன்மிக்கதாகஉள்ளது இந்த மேக்கணினி சூழலானது அடிப்படை கட்டமைவு சேவைகள்(Infrastructure as a Service(IaaS)), இயங்கு தளசேவை(Platform as a Service(Paas)). மென்பொருள்சேவை(Software as a Service(SaaS)) ஆகிய மூன்று அடிப்படையான சேவைகளை வழங்குகின்றது
இதிலுள்ள IaaS ஆனது பயனாளர்கள் மேக்கணினிகளின் சேவையை பெறுவதற்கான வன்பொருட்கள் பயன்படுத்திகொள்ளும் தளத்தினை வழங்குகின்றது அடுத்ததாக Paas ஆனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு தேவையான பயன்பாடுகளை மேம்படுத்திகொள்வதற்காகவும் IoT தரவுகளை அனுகுவதற்கான வசதியையும் கொண்ட தளத்தினை வழங்குகின்றது அதற்கடுத்ததாக SaaS ஆனது பயனாளர்கள் தங்களின் பயன்பாடுகளை இயக்குவதற்கான தளத்தினை வழங்குகின்றது இந்த IoTஇல் காட்சிபடுத்துதல் என்பது மிகமுக்கியமான காரணியாகும் இந்த காட்சிபடுத்துதலின் வாயிலாக பயனாளர்கள் எந்தவொரு சூழலுடனும் இடைமுகம் செய்திடமுடிகின்றது . மேலும் தற்போதைய தொடுதிரையின் ஆய்வுமேம்பாடுகளின் வளர்ச்சியினால் மடிக்கணினி(tablet) திறன் பேசி(smartphone) ஆகியவைகளின் பயன்பாடுகளும் மேலும் மேலும் வளர்ந்து வருகின்றன அதனை தொடர்ந்து ஒரு சாதாரணமனிதன்கூட காட்சிபடுத்துதலின் தொழில்நுட்பத்தை புரிந்துகொள்ளவும் அதனடிப்படையில் செயல்படவும் முடிகின்றது இந்த காட்சிபடுத்துதலின் தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியானது மிகபயனுள்ள அர்த்தமுள்ள தகவல்களை பெற்றிடவும் ஆய்வுசெய்திடவும் உதவுகின்றது இறுதியாக முடிவெடுப்பதற்கான திறனை மேம்படுத்திடுகின்றது வருங்காலங்களில் இந்த IoTஇன் வளரச்சியினால் வாகணங்களின் அளவுகளுக்கேற்ப தானியங்கியாக போக்குவரத்துகளை கட்டுபடுத்துதல், சுற்றுசூழலை நிருவகித்தல் கட்டுபடுத்துதல், மருத்துவமனையில் நோயாளிகளை கண்கானித்தல் தேவையானபோது தேவையானஅளவிற்கு மட்டும் அவர்களுக்கான மருந்துகளை வழங்குதல், வீடுகளையும் அலுவலகங்களையும் உருவாக்கும் கட்டுமான பணிகளை கன்காணித்தல் கட்டுபடுத்துதல், இயந்திரகளுக்கிடையை தகவல்களை பரிமாறிகொள்ளுதல், வாகணங்கள் எங்குள்ளன என தேடிபிடித்தல் ,விவசாயபணிகள், தண்ணீர் வழங்குதல், நகரங்களை கன்காணித்தல் போன்ற எண்ணற்ற பல்வேறு பணிகளை பொருட்களுக்கான இணைய(IoT)த்தின் வாயிலாக செயல்படுத்திடமுடியும் ஆயினும் பாதுகாப்பில்குறைபாடு, சிக்கலான கட்டமைவு,தனிப்பட்ட நபர்களின் நடவடிக்கையில் குறுக்கிடுதல் போன்ற குறைபாடுகள் இந்த தொழில்நுட்பத்தில் இருந்தாலும் அவைகளுக்கான தீர்வினை கண்டு எதிர்காலத்தில் இந்த பொருட்களுக்கான இணைய(IoT)த்தின் சேவை வெற்றிகொடி நாட்டுவது திண்ணம்.

கணிதஆய்வுகளில் சிக்கலான கோட்டு சமன்பாடுகள் தீர்வுசெய்ய பயன்படும் Octave எனும் கட்டற்ற கணினிமொழி

தற்போது கணிதஆய்வுகள் மட்டுமல்லாது அறிவியல் ஆய்வுகளிலும் சிக்கலான கோட்டு சமன்பாடுகளையும் சாதாரண சமன்பாடுகளையும் தீர்வுசெய்யவேண்டிய நிலை உள்ளது அவ்வாறான சிக்கலான கணக்குகளை மிகஎளிதாக தீர்வுசெய்திட Octave எனும் கட்டற்ற கணினிமொழி உதவுகின்றது இந்த Octave எனும் மேம்பட்ட கட்டற்ற கணினிமொழியானது கட்டற்ற கணினி குழுவின்மூலம் கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக சிக்கலான கோட்டு சமன்பாடுகளையும் சாதாரண சமன்பாடுகளையும் தீர்வுசெய்வதற்கான வழிமுறைகள் காணப்படுகின்றன Matlab ஐ பற்றி அறிந்தவர்கள் மிகசுலபமாக அதன் தொடர்ச்சியான இந்த Octave எனும் கட்டற்ற கணினிமொழியை தெரிந்துகொள்ளமுடியும் மிகஅனுபவம் வாய்ந்த கணிதஅறிஞர்கள்கூட தீர்வுகாண அவதிப்படும் சிக்கலான கோட்டு சமன்பாடுகளை மிகஎளிதாக தீர்வுசெய்வதற்கான பலஅரிய கருவிகளை இது தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது அடுக்குக்கோவைகள் ,ஒருங்கமைவு சமன்பாடுகள் வேறுபாட்டு சமன்பாடுகள்,வெவ்வேறு இயற்கணித சமன்பாடுகள் போன்ற மிக சிக்கலான சமன்பாடுகளை இதிலுள்ள செயலிகளின் வாயிலாக மிகச்சுலபமாக தீர்வுகாணமுடியும் மேலும் இது சி ,சி++, போர்ட்ரான் போன்ற கணினிமொழிகளில் எழுதபட்ட தகவமைவுகளோடு ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் திறன்வாய்ந்ததாகவுள்ளது. இது மிகமேம்பட்ட கணித தீர்வுகாணும் கட்டற்ற கணினிமொழிஎன்பதால் Matlab அல்லது Fortran போன்றவற்றை நன்கு அறிந்தவர்கள் இந்த Octave எனும் கட்டற்ற கணினிமொழியை பயன்படுத்திடுமாறு கேட்டுகொள்ளபடுகின்றது ஏனெனில் மிகச்சிக்கலான கணித சமன்பாடுகளை மணிகணக்கில் முயன்றாலும் தீர்வுசெய்திடமுடியாமல்திண்டாடி சோர்வும் வெறுப்பும் ஏற்படுகின்ற சூழலில் புதியவர்களும் இதன்மூலம்எளிதாக தீர்வுசெய்து கொள்ளமுடியும் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க
இதனுடைய வரைகலையை பயன்படுத்தி தரவுகளை வரைபடமாகவும் அதனைதொடர்ந்து இடைமதிப்புகள் குறிப்பிட்ட மதிப்பு எவ்வாறுஇருக்கும் என யூகித்து கண்டுபிடிக்கவும் முடியும் இது பொது அனுமதிபயன்பாடாக (GNU General Public License)கையடக்கநிலையில் கிடைக்கின்றது.

Previous Older Entries