JQuery என்றால் என்ன ஏன்இதுஇவ்வளவு பிரபலமாக ஆகியுள்ளது

இணையத்தை உருவாக்கபவர்களுக்கும் மேம்படுத்துபவர்களுக்கும் எளிய கருவியாக இருப்பதே இந்தJquery ஆகும் மிகமுக்கியமாகஜாவா மொழியுடன் இணையத்தை வடிவமைத்திட விரும்புவோர்களின் குறிமுறைவரிகளில் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை சரிசெய்தல் பிழைகளை நீக்குதல் வடிவமைத்தலை கற்றல் ஆகிய பணிகளுக்கு இந்த Jquery இன் வரம்பற்ற சுயமாக கற்கும் வழிமுறைகள் பேருதவியாக விளங்குகின்றன
அடுத்ததாக இது மொஸில்லா ஓப்ரா குரோம் போன்ற எந்தவொரு இணையஉலாவியுடனும் ஒத்தியங்கிடும் தன்மைகொண்டது
மூன்றாவதாக இதனை பயன்படுத்த மிகஎளிமையானது
நான்காவதாக நம்முடைய கணினியில் இது செயல்படுவதற்காக மிககுறைந்த நினைவகமே போதுமானது
ஆனால் மிகவிரைவாக செயல்படக்கூடியது
ஆறாவதாக ஜாவாவை வெறும் அரைமணிநேரத்திலேயே கற்று நாமே சொந்தமாக குறிமுறைவரிகளை இதன் வாயிலாக எழுதவழிவகை செய்கின்றது
ஏழாவதாக எந்தவொரு பயன்பாட்டுடனும் பின்னணைப்பாக செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளஇது அனுமதிக்கின்றது
இதில்sliders, date pickers, dialogue boxesபோன்ற கூடுதல் வசதிவாய்ப்புகள் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது என்பனபோன்ற காரணங்களினால் இந்த Jquery ஆனது நிரல்தொடராளர்களால் மிகவும் விரும்பப்படும் அளவிற்கு பிரபலமாக விளங்குகின்றது

Advertisements

நிரலாளர்கள் தங்களுடைய குறிமுறைவரிகள் மிகதிறனுடன் அமைந்திடு-வதற்காக கடைபிடிக்கவேண்டிய அடிப்படைக்கோட்பாடுகள்

பொதுவாக நிரலாளர்கள் அனைவரும் தாம் உருவாக்கிடும் குறிமுறைவரிகள் மிகத்திறனுடன் இருந்திடவேண்டும் என்றே விரும்புவார்கள் அதற்காக அவர்கள் பின்வரும் கோட்பாடுகளை தாம் குறிமுறைவரிகளை உருவாக்கிடும்போது கடைபிடித்திடுமாறு கோரப்படுகின்றார்கள்
1. உப்பிச கோட்பாடு துவக்ககாலத்தில் எந்தவொரு பயன்பாட்டிலும் கணினியின் சிபியூ ரேம் போன்றவைகளை கையாளுமாறு தம்முடைய குறிமுறைவரிகளை எழுத வேண்டியருந்தது ஆனால் தற்போது அவைகளை பற்றி கவலைபடத்தேவையில்லை அதற்கான துனைச்செயலியை தேவைப்படும்போது அழைத்து கொள்ளலாம் என வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது அதேபோன்று எந்தவொரு பயன்பாட்டிலும் இதற்காகவென அதிக காலத்தையும் நினைவகத்தையும் வீணாக்காமல் ஏற்கனவே இருக்கின்ற செயலிகளை தேவைப்படும்போதுஅழைத்து பயன்படுத்தி கொள்கின்றவாறு குறிமுறைவரிகள் அமைத்திடுக
2.கெடுதலே சிறந்ததெனும்கோட்பாடு சிறியசிறிய பிரச்சினை எழும்போதுதான் அவைகளுக்கான தீர்வுகளும் உடனுக்குடன் கிடைக்கும் அதனால் எந்தஅளவு பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்கின்றோமோ அந்தஅளவிற்கு நம்முடைய பயன்பாடு மிகச்சசிறந்ததாக வெற்றிநடைபோடும்
3. படிப்படியான முன்னேற்ற கோட்பாடு இருசக்கரவாகணங்கள் அல்லது நான்கு சக்கரவாகணங்கள் எடுத்தவுடனேயே அதிவேகத்தை கடைபிடித்தால் உடனடியாக விபத்து ஏற்படுவதற்கு வழிவகுக்கும் அதனால் மிகமெதுவாக இயக்கத்தை துவங்கி ஓட்டத்தை படிப்படியாக உயர்த்தி கொண்டே செல்லும்போது அமைதியாக சரியாக ஓடுவதைபோன்று நம்முடைய குறிமுறைவரிகளை சின்னஞ்சிறிய பயன்பாடுகளில் ஆரம்பித்து உயர்த்தி கொண்டே சென்று பெரிய செயல்திட்டத்திற்கான பயன்பாட்டினை உருவாக்கிடவேண்டும்
4. எந்தவொரு சூழலையும் தாங்கிடும் கோட்பாடு நம்முடைய பயன்பாட்டு குறிமுறைவரிகளானது எந்தவொருஇக்கட்டான சூழலை எதிர்கொண்டாலும் அதனை வெற்றிகொண்டு செயல்படும் வண்ணம் வடிவமைத்திடவேண்டும்
5. பிழைநீக்கும் கோட்பாடு வழக்கமாக ஒரு பயன்பாட்டிற்கான குறிமுறைவரிகளை எளிதாக எழுதிவிடலாம் ஆனால் அந்த பயன்பாட்டினை செயல்படும்போதுஎழும் பிழைகளை தீர்வுசெய்வது என்பதே தீரக்கமுடியாத தலைவலியாகும் அதனால் இவ்வாறு பிழைஎதுவும் எழாமல் நம்முடைய குறிமுறைவரிகள் இருக்குமாறு அமைந்திடவேணடும்
6. தொன்னூறுக்கு தொன்னூறுஎனும்கோட்பாடு பொதுவாகநிரலாளர்கள் 90 சதவிகித பயன்பாட்டின் குறிமுறைவரிகளை விரைவாக மிககுறைந்தநேரத்தில்அதாவது 10 சதவிகிதநேரத்திற்குள் உருவாக்கிடுவார்கள் ஆனால் மிகுயுதியுள்ளன 10 சதவிகித குறிமுறைவரிகள் 90 சதவிகித நேரத்தை எடுத்து கொள்ளும் அவ்வாறில்லாமல் நேரத்தினை சமமாக கணக்கிட்டு பயன்பாட்டிற்கான குறிமுறைவரிகளை உருவாக்கிட பழகிடவேண்டும்

இப்போதும் சி எனும் கணினிமொழி எவ்வாறு நிலைத்து நிற்கின்றது

பைத்தான் ரூபி பிஹெச்பி, போன்ற பல்வேறு கணினிமொழிகள் தற்போது தோன்றி வளர்ந்து வந்தாலும் சிஎனும் கணினிமொழி தற்போதும் வழக்கொழிந்துபோகாமல் நிலைத்து இருக்கின்ற ஒரு கணினிமொழியாகும் அதுஎவ்வாறு சாத்தியமாகின்றது தற்போதைய கணினிமொழிகள் அனைத்தும் மேல்நிலைமொழிகள் ஆனால் சிமொழியானது கீழ்நிலைமொழியாகும் என வாதிடுவார்கள் ஆம் கீழ்நிலை மொழியாக இருப்பதால்தான் சிபியூ ரேம் போன்ற அடிப்படை கணினியின் உறுப்புகளை கையாளுவதற்கு அடுத்தஎந்தவொரு துனைச்செயலிகளின் துனையில்லாமல் அவைகளை தானே நேரடியாக கையாளும் திறன் கொண்டதாக விளங்குகின்றது இரண்டாவதாக புதியவர்கள் எந்தவொரு கணினிமொழியைமுதலில் கற்றுகொண்டபின்னர் அதனடிப்படையில் மிகுதி அனைத்து கணினிமொழிகளையும் எளிதாக கற்கலாம் என கூறுவார்கள் ஆயினும் தற்போதைய பைத்தான் மொழியை புதியதாக கற்பவர்கள் அதனடிப்படையில் மற்றகணினிமொழிகளை கற்க முனைந்தால் குழப்பம்தான் மிஞ்சும் ஆனால் இந்த சிஎனும் கணினிமொழியை புதியவர் ஒருவர் ஐயம் திரிபறகற்றுவிட்டால் அதனடிப்படையில் அனைத்து கணினிமொழிகளைமிகஎளிதாக கற்கமுடியும் தற்போதைய புதிய கணினிமொழிகள் அனைத்தும் துரித உணவகம் போன்றது நமக்கு தேவையானதை தயார்நிலையில் உடனடியாக அடைந்துவிடலாம் ஆனால் அதில் ஏதேனும் பிரச்சினை எனில்அதனை சரிசெய்துசுமுகாக செயல்படசெய்வதற்காக மற்றவர்களையே சார்ந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் சிஎனும் கணினிமொழியானது நமக்குதேவையான உணவை நாமே முயன்று தயார்செய்திடுமாறு வழிகாட்டிடுகின்றது உடனடியாக துரித உணவகம் போன்று தேவையான பயன்பாடு கிடைக்கவில்லையென்றாலும் பிரச்சினையில்லாத சுத்தமான தூய்மையான உணவை நாமே தயார்செய்து பயன்படுத்திடுமாறு பயன்பாட்டினை உருவாக்கி கொள்ளலாம்
தற்போதைய புதிய கணினிமொழிகள் வியாபார பயன்பாடுகள் இணையபயன்பாடுகள் கைபேசி பயன்பாடுகல் தரவுகளை ஆய்வுசெய்தல் ஆகியவற்றினை மட்டும் உருவாக்கிடும் தன்மைகொண்டது இவ்வாறான பயன்பாடுகள் மட்டுமல்லாது லினக்ஸ் போன்ற இயக்க-முறைமையையும் சிபோன்ற புதிய கணினி மொழியையும் இந்த சிஎனும் கணினிமொழியால் மட்டுமே உருவாக்கிடமுடியும்தற்போதைய புதிய கணினிமொழிகளினால் குறைவான நபர்களுக்கே வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் ஆனால் சிஎனும் கணினிமொழியால் அதிக நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் மேலேகூறிய காரணங்களின் அடிப்படையில் எப்போதும் நிலையான சிஎனும் கணினிமொழியை கற்று நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெற்றிநடைபோடவும் வாருங்கள் இதற்கான இணைய முகவரி http://publications.gbdirect.co.uk/c_book/ ஆகும்

PDFfillerஎனும் பயன்பாட்டினை கொண்டு பிடிஎஃப் கோப்புகளை திருத்தம்செய்திடலாம்

பொதுவாக நாம் கையாளும் அனைத்துபிடிஎஃப் ஆவணங்களும் நம்பகமானதாகவும் கையடக்கமானதாகவும் சிறந்ததாகவும் விளங்கினாலும் அவற்றை உருவாக்குதல் அவற்றில் திருத்தம் செய்தல் முந்தைய ஆவணமாக மாற்றியமைத்தல் ஆகிய பணிகளை செயற்படுத்துவது மிகசிக்கலான சிரமமான செயலாக உள்ளது இதற்காக உதவவருவதுதான் இந்த PDFfillerஎனும் பயன்பாடாகும் இது பயன்படுத்த எளிதானது நம்முடைய பிடிஎஃப் ஆவணத்தைஇழுத்து கொண்டுவந்து இதில்விட்டால் (drag-n-drop போதும் அதனை தொடர்ந்து நாம் மற்ற ஆவணங்களைபோன்று திருத்தம் செய்திடும் பணியை எளிதாக மேற்கொள்ளலாம்.இதில் நாம் வழக்கமான எழுத்துபிழை சரிபார்த்தல் இலக்கணபிழை சரிபர்த்தல் கூடுதலாக உரையை சேர்த்தல் தேவையற்றதை நீக்கம்செய்தல் போன்ற பல்வேறு பணிகளைநம்முடைய வழக்கமான உரைபதிப்பானை போன்று எளிதாக செய்திடலாம் மேலும் கைவசமுள்ள பிடிஎஃப் ஆவணத்தை வேர்டு, எக்செல், பிபிடி, உரை ,உருவப்படம் போன்ற எந்தவொரு முந்தைய வடிவமைப்பிற்கும் மாற்றியமைத்திடலாம் இதிலுள்ள மாதிரி பலகத்தின் அடிப்படையில் எளிதாக புதியபிடிஎஃப் ஆவணத்தை உருவாக்கிடலாம் படிவங்களை உருவாக்கிடலாம் கணினிமட்டுமல்லாது கைபேசி திறன்பேசி போன்ற எந்தவொரு சாதனத்தின் வாயிலாக கூட இந்த பயன்பாட்டின் துனையுடன் பிடிஎஃப் ஆவணத்தை கையாளமுடியும் அதனோடுQR code இன் துனையுடன்ஆவணங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் இதனுடைய eSignஎனும் வசதியின் துனையுடன்பிடிஎஃப் ஆவணத்தில் நம்முடைய கையெழுத்தையும் சேர்த்து வழக்கான ஆவணம் போன்று இதனை மேம்படுத்தலாம் Facebook , LinkedIn,போன்ற சமூதாய வலைதளங்களில் கூட நம்முடைய பிடிஃப் ஆவணத்தினை இரண்டு காரணிகளின் பாதுகாப்பின் அடிப்படையில் பாதுகாப்பாக கையாளலாம் நம்முடைய ஆவணத்தை தேக்கிவைத்திடும் OneDrive, Dropbox, Google Drive and Box.net ஆகிய இணையபக்கங்களுடன் இந்த பயன்பாடு ஒருங்கிணைந்து செயல்படுகின்றது

நரம்பியல் வலைபின்னலும் R எனும் ஒரு திறமூல நிரலாக்க மொழியும்

ஒரு நரம்பியல் வலைபின்னல் என்பது மனித நரம்பு மண்டலத்தில் வடிவமைக்கப்பட்ட கணினி முறை ஆகும். இது இயந்திர கற்றல் தொழில்நுட்பத்தில் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. R என்பது ஒரு திறமூல நிரலாக்க மொழி ஆகும், இது பெரும்பாலும் புள்ளியியல் வல்லுநர்களாலும் தரவுவளங்கங்களாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது இயந்திர கற்றலை ஆதரிக்கிறது, இது பல தொகுப்புகளை கொண்டுள்ளது.

நரம்பியல் வலைபின்னலானது இன்று மிகவும் பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் இயந்திர கற்றல் தொழில்நுட்பமாகும் விசாரணையின் கீழ் உள்ள தரவுகளின் உள்ளார்ந்த வடிவங்களை அடையாளம் காண ஒரு கணக்கீட்டு வலைபின்னலைப் பயிற்றுவிப்பதற்கு மனிதர்களின் மூளை செயல்பாடானது அதன் வழிமுறையை பிரதிபலிக்கிறது. தரவை செயலாக்க இந்த கணக்கீட்டு வலைபின்னலின் பல வேறுபாடுகள் உள்ளன, ஆனால் மிகவும் பொதுவானது feedforward- backpropagation கட்டமைப்பு ஆகும். பல கருவிகள் அதன் செயல்பாட்டிற்கு கிடைக்கின்றன, ஆனால் அவைகளில் பெரும்பாலானவை விலை உயர்ந்தவைகளாகவும் தனியுரிமையுடையாதாகவும் உள்ளன. திற மூல நரம்பியல் வலைபின்னல் மென்பொருட்களின் குறைந்தபட்சம் 30 வேறுபட்ட தொகுப்புகள் பலஉள்ளன, அவற்றுள் ஆர், அதன் வசதியான நரம்பியல் வலைபின்னல் தொகுப்புகளாகும்.

இந்த ஆர் ஆனது இந்த இயந்திர கற்றல் சூழலை ஒரு வலுவான நிரலாக்க தளத்தின் கீழ் வழங்குகிறது, இது ஆதரவு கணிப்பு முன்மாதிரிக்கு மட்டுமல்லாமல் தொடர்புடைய தரவு செயலாக்கத்தில் அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குகிறது. R இன் திறமூல பதிப்பும் துணை நரம்பியல் வலைபின்னல் தொகுப்புகளும் நிறுவகை செய்வது மிகவும் எளிதானது இதனை கற்றுக்கொள்வதற்கு ஒப்பீட்டளவில் எளிமையானது. இந்த கட்டுரையில், நான் இருபடி சமன்பாடு சிக்கல்களை தீர்க்க ஒரு நரம்பியல் வலைபின்னலை பயன்படுத்தி இயந்திர கற்றலை பற்றி நிரூபிக்க முயற்சி செய்துள்ளேன். எளிமையான சிக்கலை ஒன்றை இதற்கு உதாரணமாக தேர்ந்தெடுத்துள்ளேன், அதனை தொடர்ந்து நாமனைவரும் இயந்திர கற்றல் கருத்துக்களை தெரிந்து கொள்ளவும், ஒரு நரம்பியல் வலைபின்னலின் பயிற்சி முறையை புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். நோயறிகுறிகளை கொண்டு நோயறிதல் முதல் வானிலை முன்னறிவிப்பு வரை பல பகுதிகளில் கணினி பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதனடிப்படையில் ஒரு நரம்பியல் வலை பின்னலை பயன்படுத்தி தீர்வுகாண்பது மிகவும் இனிமையாக இருக்கும்
இருபடி சமன்பாடுகள்

இருபடிச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பைத் தீர்வுசெய்வதன் வாயிலாக ஒரு நரம்பியல் வலைபின்னல் மாதிரியை எவ்வாறு பயிற்றுவிக்க வேண்டும் என்பதைக் காட்டுகிறது
. Ax2 + bx + c = 0. ஒரு இருபடிச் சமன்பாட்டின் பொது வடிவமாகும் : ஆரம்பத்தில், நாம், மூன்று, கூட்டுத் தொகுதியை A, b, c ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொள்ளலாம் மற்றும் தொடர்புடைய மூலங்கள் R1 மற்றும் R2 ஆகியவற்றைக் கணக்கிடலாம்.

இந்த அளவுருக்கள் நியாயமான சமன்பாடுகளை பாகுபடுத்திஅவைகளின் எதிர்மறையான மதிப்பினைக் குறைப்பதற்காக செயல்படுத்தப்படுகின்றன, அதாவது, b2 – 4ac <0. எனும் போது ஒரு நரம்பியல் வலைபின்னல் இந்த தரவுத் தொகுப்புகளுடன் பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது. குணகங்கள் மற்றும் மூலங்கள் எண்ணியல் திசையன்களாகும், அவை மேலும் செயல்பாட்டிற்கான தரவு சட்டகத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன.

பயிற்சி தரவு தொகுப்புகளின் எடுத்துக்காட்டு 10 மதிப்புகள் ஒவ்வொன்றும் மூன்று குணகங்களைக் கொண்டுள்ளது

aa<-c(1, 1, -3, 1, -5, 2,2,2,1,1)
 
bb<-c(5, -3, -1, 10, 7, -7,1,1,-4,-25)
 
cc<-c(6, -10, -1, 24, 9, 3,-4,4,-21,156)

தரவு முன்செலுத்தல்

X2 இன் குறியீடாக பூஜ்யங்களுடன் சமன்பாடுகளை நிராகரிக்க, பின்வரும் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தவும்:

k <- which(aa != 0)
 
aa <-aa[k]
 
bb <-bb[k]
 
cc <-cc[k]
பாகுபாடுள்ள பூஜ்ஜியமோ அல்லது அதற்கும் அதிகமான எந்தவொரு குணகத்தையும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீட்டைப் பயன்படுத்தவும்:

disc <-(bb*bb-4*aa*cc)
 
k = 0)
 
aa <-aa[k]
 
bb <-bb[k]
 
cc <-cc[k]
 
a <- as.data.frame(aa) # a,b,c vectors are converted to data frame
 
b <- as.data.frame(bb)
 
c <- as.data.frame(cc)
வழக்கமான சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி சரியான சமன்பாடுகளின் மூலங்களை கணக்கிடலாம், பின்னர் பயிற்சி மற்றும் சரிபார்ப்புக்கு பின்னர் இயந்திரத்தின் முடிவுகள் கிடைக்கும்
r1 <- (-b + sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a) # r1, r2 ஆகியவை ஒவ்வொரு சமன்பாட்டிற்கும் மூலங்களாகும்
 
r2 <- (-b – sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a)
சமன்பாடுகளின் அனைத்து குணகங்களும் மூலங்களும் கிடைத்தவுடன், ஒரு வலைபின்னலின் உள்ளீட்டு-வெளியீட்டு தரவுத் தொகுப்பை உருவாக்குவதற்கு நெடுவரிசைகளை இணைக்கின்றன.

இது ஒரு எளிமையான சிக்கல் என்பதால், வலைபின்னல் உள்ளீடு அடுக்குகளில் மூன்று முனைகளிலும், ஏழு முனைகள் மற்றும் ஒரு இரு முனை வெளியீட்டு அடுக்கு கொண்ட ஒரு மறைக்கப்பட்ட அடுக்கு கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

R function neuralnet () இதில் உள்ளீடு வெளியீடு தரவு சரியான வடிவத்தில் தேவைப்படுகிறது. வடிவம் நடைமுறை வடிவமைப்பு சற்றே தந்திரமான மற்றும் கவனமான செயல் இங்கு தேவைப்படுகிறது. சூத்திரத்தின் வலது புறத்தில் இரண்டு மூலங்கள் உள்ளன மற்றும் இடது பக்கத்தில் மூன்று குணகங்களான A, b மற்றும் c ஆகியவை உள்ளன.
colnames(trainingdata) <- c(“a”,”b”,”c”,”r1”,”r2”)
 
net.quadroot <- neuralnet(r1+r2~a+b+c, trainingdata, hidden=7, threshold=0.0001)

ஒரு தன்னிச்சையான செயல்திறன் அளவீடு மதிப்பு 10-4 எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு, தேவைகளுக்கு ஏற்ப சரிசெய்யப்படும்.

அதன் பயிற்சி தரத்துடன் வெறும் கட்டப்பட்ட மாதிரியின் வடிவமைப்பை ஒரு செயல்பாடு மூலம் காட்சிப்படுத்தலாம்
#Plot the neural network
 
plot(net.quadroot)
இப்போது அது அறியப்படாத தரவின் ஒரு கணம் மூலம் நரம்பியல் நிகரமதிப்பு சரிபார்க்கபடுகின்றது. தொடர்புடைய இருபடி சமன்பாடுகளுக்கு மூன்று குணகங்களின் மதிப்பீடுகளை சில ஒழுங்குபடுத்தல்களை எடுத்துக் கொள்ளபடுகின்றது, கீழே காட்டப்பட்டுள்ளபடி தரவு வரைச்சட்டங்களாக அவற்றை ஒழுங்கமைக்கவும்
x1<-c(1, 1, 1, -2, 1, 2)
 
x2<-c(5, 4, -2, -1, 9, 1)
 
x3<-c(6, 5, -8, -2, 22, -3)

X2 க்கு பூஜ்ஜியக் குணகம் இல்லை என்பதால், நாம் மட்டுமே அந்த குணகங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும், அதற்கான பாரபட்ச பூஜ்யம் அல்லது பூஜ்ஜியமாகும்
disc <-(x2*x2-4*x1*x3)
 
k = 0)
 
x1 <-x1[k]
 
x2 <-x2[k]
 
x3 <-x3[k]
 
y1=as.data.frame(x1)
 
y2=as.data.frame(x2)
 
y3=as.data.frame(x3)

மதிப்புகள் பின்னர் தங்கள் மூலங்களை கணிக்க வலை கட்டமைக்கப்பட்ட நரம்பு மாதிரி net.quadroot க்கு அளிக்கப்படுகிறது. இதில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட மூலங்கள் net.result $ net.result ஆக சேகரிக்கப்பட்டு print () சார்பாக காட்டப்படுகின்றது

testdata <- cbind(y1,y2,y3)
 
net.results <- compute(net.quadroot, testdata)
 
#Lets see the results
 
print(net.results$net.result)
இப்போது, முடிவுகளை வழக்கமான மூலங்களின் கணக்கீட்டு சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி அம்மூலங்களை கணக்கிடலாம், அவற்றுடன் து மதிப்புகள் ஒப்பிட்டு முடிவுகளை சரிபார்க்கவும்.

மூலங்களைக் கணக்கிடவும், அவற்றை ஒரு தரவு சட்டகத்துடன் இணைக்கவும்.

calr1 <- (-y2 + sqrt(y2*y2-4*y1*y3))/(2*y1)
 
calr2 <- (-y2 – sqrt(y2*y2-4*y1*y3))/(2*y1)
 
r<-cbind(calr1,calr2)  சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி மூலங்களை கணக்கிடுக
சரிபார்ப்புக்கான ஒரு அட்டவணை காட்சிக்கு ஒரு தரவு சட்டகத்தில் சோதனை தரவு, அதன் மூலங்களும் கணித்த மூலங்களையும் இணைக்கவும்

 
comboutput <- cbind(testdata,r,net.results$net.result)
 
பொருத்தமான நெடுவரி தலைப்பினை இடுக
 
colnames(comboutput) <- c(“a”,”b”,”c”,”r1”,”r2”,”pre-r1”,”pre-r2”)
 
print(comboutput)
இந்த நரம்பியல் வலைபின்னலானது சரியான முறையில் கற்றுக் கொண்டது மற்றும் கிட்டத்தட்ட சரியான விளைவை உருவாக்கியது என்று மேலே உள்ள வெளியீடுகளில் இருந்து தெளிவாக உள்ளது. சரியான விளைவை அடைவதற்கு கொடுக்கப்பட்ட அளவுருக்கள் மூலம் நாம் நரம்பியல் வலைபின்னலை பலமுறை இயக்க வேண்டும். ஆனால் நாம் அதிர்ஷ்டசாலியாக இருந்தால், முதல் முயற்சியில் சரியான முடிவை நாம் பெறலாம்!

எந்தவொரு கூட்டத்திலும் நேரடியாக கலந்துகொள்ளுதலை போன்று தொலைதூரத்திலிருந்து கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளுதல் (Telepresence)

மிக நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே, விஞ்ஞான புனைகதையிலும் திரைப்படத்திலும், கற்பனையாக கானொளி எனும் தகவல்தொடர்பு தொழில்நுட்பத்தின் வாயிலாக கதாநாயாகன் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதை கண்டு எதிர்காலத்தில் இவ்வாறு நடைபெறுமா என நம்பமுடியாதஅளவு ஆச்சரிய பட்டிருக்கலாம், அது தற்போது Telepresenceஎன்பதன் வாயிலாக நடைமுறை உண்மையாகியுள்ளது

நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் வியாபார ரீதியாக பல்வேறு இடங்களுக்குச் செல்லவேண்டியநிலையிலும் பல்வேறு வணிக கூட்டங்களில் கலந்து கொளஅளவேண்டியநிலையிலும் அவ்வாறான அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் கலந்துகொள்வதற்கு உடல்ரீதியாக முடியாத நிலையில் ஆனால் கண்டிப்பாக அவைகளில் கலந்துகொண்டே ஆகியவேண்டியசூழலில் இந்த Telepresence எனும் தொழில்நுட்பம் சாத்தியமாக்குகின்றது இதுவரை குரல்களின் வாயிலாகவும் உருவப்படங்களின் வாயிலாகவும் தொடர்பு கொண்ட நிலைமாறி நேரடியாக வணிக கூட்டங்களில் கலந்து கொள்வதைபோன்றே தாம் இருந்தஇடத்தில் இருந்தவாறே கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு விவாதித்து முடிவுசெய்திடும் வசதியை இந்த Telepresence எனும் தொழில்நுட்பவசதி புதிய வழியை காண்பிக்கின்றது

அதிலும் கணினியின் பயன்பாடுகள்இதனை எளிதாக கையாள உதவுகின்றன அதைவிட தற்போது கட்டற்ற பயன்பாடுகள் இந்த தொழில்நுட்பத்தில் நாம் பயன்படுத்த தயாராக உள்ளன

லிபர் ஆஃபிஸ் பேஸ் தொடர்-பகுதி-2-லிபர் ஆஃபிஸ் பேஸில் ஒரு அட்டவணையை அதன் வழிகாட்டி மூலம் உருவாக்குதல்

படிமுறை1:கடந்த லிபர் ஆஃபிஸ் பேஸ் தொடரில் கடைசியாக Table Wizard என்ற வழிகாட்டியினுடைய திரை தோன்றிடும் என பார்த்தோம் , புதியவர்கள் எவரும் அட்டவணையொன்றை எளிதாக உருவாக்குவதற்கு வசதியாக அந்தTable Wizard என்ற வழிகாட்டியினுடைய திரையில் Stepsஎன்ற இடதுபுற பலகத்தில் Select fields என்ற முதல் படிமுறை இயல்புநிலையில் தெரிவுசெய்யபட்டிருக்கும் அதனை ஏற்றுகொள்க. இந்த வழிகாட்டியினுடைய வலதுபுற பலகத்தில்Select fields for your tableஎன்ற தலைப்பின்கீழுள்ள Business ,personal ஆகிய இருவகைகளில் இந்த அட்டவணையை நாம் உருவாக்கமுடியும் என இதிலுள்ள வகைகள்(category) காண்பிக்கின்றது .இயல்புநிலையில் Business என்ற வகையின் வானொலி பொத்தான் தெரிவுசெய்ய பட்டிருக்கும் நாம் CD Collection Sample என்ற அட்டவணையை உருவாக்கிட இருப்பதால் இரண்டாவது வகையான personal என்ற வகையின் வானொலி பொத்தானை தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் இவ்வாறு மேலே நாம் தெரிவு செய்வதற்கேற்ற வகையின் அட்டவனையின் பெயர் பட்டியல் ஆனது Sample tablesஎன்ற கீழிறங்கு பட்டியலில் மாறியமைந்திருக்கும் அவைகளை விரியசெய்துCD Collection என்பதை (படம்-1) தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் தெரிவுசெய்வதற்கேற்ற அட்டவணையிலுள்ள புலங்களின் பெயர்கள் Available fields என்ற இடதுபுற பட்டியலில் மாறியிருக்கும் அதன் வலதுபுறம் Select fieldsஎன்ற பகுதி காலியாக இருக்கும் இதில்தான நாம் உருவாக்கவிரும்பும் அட்டவணையினுடைய புலங்களை கொண்டுவந்து சேர்க்கவிருக்கின்றோம்

2.1

பிறகு நாம் விரும்பும் புலங்களின் பெயர்களைAvailable fields என்ற இடதுபுற பட்டியலில் இருந்து ஒவ்வொன்றாக தெரிவுசெய்து வலதுபுற Select fieldsஎன்ற பகுதிக்கு கொண்டுவந்து சேர்த்திடு வதற்காக Select fields, available fields ஆகிய இருபகுதிகளுக்கும் மையபகுதியிலுள்ள > என்ற ஒற்றைகுறியுள்ள பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அனைத்து புலங்களையும் எனில் >> என்றஇரட்டைக் குறியுள்ள பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
முதலில் Available fields என்ற இடதுபுற பட்டியலில் இருந்து CollectionID, AlbumTitle, Artist, DatePurchased, Format, Notes, ,NumberofTracks ஆகிய புலங்களை ஒவ்வொன்றாக தெரிவுசெய்து கொண்டு Select fields, available fields ஆகிய இருபகுதிகளுக்கும் மையபகுதியிலுள்ள > என்ற ஒற்றைக்குறியுள்ள பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
உடன் நாம் தெரிவுசெய்த புலங்களின் பெயர்கள் Select fieldsஎன்ற பகுதியில் பிரதிபலிக்கும் மேலும் Photoஎன்றவாறு புலம் ஒன்று நமக்குத் தேவையெனில் அதனை மற்ற மாதிரி அட்டவணையில் எங்கேனும் உள்ளதாவென தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்யவேண்டும்
அதற்காக category என்பதில் Business என்ற வகையையும் Sample tablesஎன்ற கீழிறங்கு பட்டியலில் Employee என்பதையும் available fields என்ற இடதுபுற பட்டியலில் இருந்து Photo என்ற புலத்தை தெரிவுசெய்து கொண்டுSelect fields, available fields ஆகிய இருபகுதிகளுக்கும் மைய பகுதியிலுள்ள > என்ற ஒற்றைக் குறியுள்ள பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.உடன் நாம் தெரிவுசெய்த Photoஎன்ற புலத்தின் பெயர் Select fieldsஎன்ற பகுதியில் பிரதிபலிக்கும்
இவ்வாறே Select fieldsஎன்ற பகுதியில் நம்மால் பட்டியலிடபட்ட புலங்களின் வரிசை கிரமங்கள் மாறியிருந்தால் அதனை மாற்றியமைத்திடுவதற்காக இதன் அருகிலுள்ள Up அல்லதுDown ஆகிய அம்புக்குறிகளில் தேவையானதை தெரிவுசெய்து பிடித்து நகர்த்தி வரிசையை மாற்றியமைக்கவிரும்பும் புலம் ஏதேனுமுள்ளதாவென தேடிபிடித்திடுக பின்னர் அதனை மாற்றியமைத்திடுவதற்காக நாம் மாற்றியமைக்க விரும்பும் புலத்தின் பெயரை ஒவ்வொன்றாக தெரிவுசெய்து கொண்டு கீழ்நோக்கு அல்லது மேல்நோக்கு அம்புக்குறியுள்ள பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி தேவையான இடத்தில் சென்று அமரச்செய்க

2.2
அவ்வாறே Select fieldsஎன்ற பகுதியில் நாம் விரும்பாத புலங்கள் ஏதேனும் சேர்ந்திருந்தால் முதலில் அவ்வாறான புலம் ஏதேனும் உள்ளதாவென தேடிபிடித்திட இதன் அருகிலுள்ள Up அல்லதுDownஆகிய அம்புக்குறிகளில் தேவையானதை தெரிவுசெய்து பிடித்து நகர்த்தி அவ்வாறான புலம் ஏதேனுமுள்ளதாவென தேடிபிடித்திடுக பின்னர் அதனை தெரிவுசெய்து கொண்டுSelect fields, available fields ஆகிய இருபகுதிகளுக்கும் மையபகுதியிலுள்ள < என்ற ஒற்றைக் குறியுள்ள பொத்தானைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம்விரும்பாத புலத்தின் பெயர் Select fieldsஎன்ற பகுதியில் நீக்கபட்டு available fields என்ற பகுதிக்குசென்றுவிடும் பிறகு வழிகாட்டியினுடைய திரையின் கீழ்பகுதியிலுள்ளnext என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படிமுறை2 முந்தைய படிமுறையில் புலங்களை நகர்த்துவதற்கு மட்டும் பார்த்தோம் தேவையற்ற புலங்களை இந்த பகுதியிலிருந்து நிரந்தரமாக நீக்கம் செய்வதற்காக அவ்வாறான புலத்தை தெரிவுசெய்து – என்ற குறியீட்டு பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி நீக்கிவிடுக
எச்சரிக்கை நன்கு அனுபவம் பெற்றபிறகு இந்த வழிமுறையை பின்பற்றி புலத்தை நீக்கம் செய்வது நல்லது என பரிந்துரைக்கபடுகின்றது
set types and format என்ற இந்த இரண்டாவது படிமுறையின் set field types and formats என்ற தலைப்பில் தோன்றிடும் வழிகாட்டித்திரையின் selected fields என்பதன்கீழுள்ள ஒவ்வொரு புலத்திற்குமான பண்பியல்புகளை வலதுபுற பகுதியிலுள்ள field information என்பதன்கீழுள்ள ஒவ்வொரு பண்பியல்பையும் அதனுடைய கீழிறங்கு பட்டியலில் இருந்து நாம்விரும்பியவாறு மாற்றியமைத்திடலாம் அல்லது ஏற்கனவே இயல்புநிலையில் உள்ளபண்பியல்புகளை ஏற்றுகொள்ளலாம்
குறிப்பு ஒவ்வொரு புலத்தையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்கியவுடன் தோன்றிடும் திரையில் குறிப்பிட்ட புலத்தின் வாயிலாக தரவுகளை உள்ளீடு செய்யவிரும்பினால் field information என்பதன்கீழுள்ள entry required என்ற பண்பியல்பு no என்றிருப்பதை yesஎன அதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியசெய்து தெரிவுசெய்து கொள்க
புலங்களின் பெயரை மாற்றியமைத்திட விரும்பினால் Field name என்பதற்கருகிலுள்ள உரைபெட்டியில் இடம்சுட்டியை வைத்து தேவையான பெயரை தட்டச்சு செய்து கொள்க
.ஒவ்வொரு புலத்தின் எழுத்தின் அளவு இயல்புநிலையில் இந்த லிபர் ஆஃபிஸ் பேஸ் ஆனது VCHARஎன்பதை உரைபுலத்திற்கான புலவடிமைப்பை பயன்படுத்தி கொள்கின்றது அதனால் நாம் எவ்வளவு எழுத்துகள் தேவையென Lengthஎன்ற பண்பியல்பில் தேவையான எண்ணிக்கையை அமைத்துகொள்க
முதல் புலமான CollectionID என்பதன்Auto value என்ற பண்பியல்பு no என்றிருப்பதை yesஎன அதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியசெய்து தெரிவுசெய்து கொள்க இயல்புநிலையில் உள்ள மற்ற பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
AlbumTitle என்ற புலத்தின் entry required என்ற பண்பியல்பு no என்றிருப்பதை yesஎன அதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியசெய்து தெரிவுசெய்து கொள்க இயல்புநிலையில் உள்ள மற்ற பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
Artistஎன்ற புலத்தின் entry required என்ற பண்பியல்பு no என்றிருப்பதை yesஎன அதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியசெய்து தெரிவுசெய்து கொள்க இயல்புநிலையில் உள்ள மற்ற பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
DatePurchased என்ற புலத்தின் இயல்புநிலையில் உள்ள பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
Format என்ற புலத்தின் entry required என்ற பண்பியல்பு no என்றிருப்பதை yesஎன அதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியசெய்து தெரிவுசெய்து கொள்க இயல்புநிலையில் உள்ள மற்ற பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
Notes என்ற புலத்தின் இயல்புநிலையில் உள்ள பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
,NumberofTracks என்ற புலத்தின் field type என்ற பண்பியல்பில் வரிகளின் எண்ணிக்கை999 இற்குள் எனில் Tiny Integer [TINYINT]என்பதையுயம் அதற்குமேல் வரிகளின் எண்ணிக்கை99999 வரையெனில் Small Integer [SMALLINT] என்பதை தெரிவுசெய்து கொள்க இயல்புநிலையில் உள்ள மற்ற பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
. Photo என்ற புலத்தின் இயல்புநிலையில் உள்ள பண்பியல்புகளை அப்படியே ஏற்று கொள்க
இவ்வாறு நாம் உருவாக்கிய புலம் ஒவ்வொன்றையும் தெரிவுசெய்து அதனதன் பண்பியல்பை நாம்விருமபியவாறுஅல்லது நமக்குத்தேவையானவாறு மாற்றியமைத்துகொண்ட பிறகு வழிகாட்டியினுடைய திரையில் கீழ்பகுதியிலுள்ளnext என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

2.3
படிமுறை3உடன் இடதுபுறம் steps என்பதன் கீழ்set primary key என்ற படிமுறைக்கு மாறியிருக்கும் table wizard ஆனது set primary keyஎன்ற தலைப்பில் விரியும் இதன்கீழ் create a primary key என்ற தேர்வுசெய்பெட்டியின் வாய்ப்பும் automatically add a primary key என்ற வானொலி பொத்தானின் வாய்ப்பும் auto value என்ற தேர்வுசெய்பெட்டியின் வாய்ப்பும் இயல்புநிலையில் தெரிவுசெய்யபட்டிருக்கும்
இவ்வாறான வாய்ப்பு இந்த வழிகாட்டியானது தனக்கு கட்டளையிடபட்ட முதல்புலத்தை திறவுகோளாக தெரிவுசெய்து கொள்ளும் ஆனால் நாம் விரும்பும் புலத்தை திறவுகோளாக மாற்றியமைத்திட use an existing fields as a primary keyஎன்ற வானொலி பொத்தானின் வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து கொண்டு field nameஎன்பதற்கருகிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியசெய்து தேவையான புலத்தின் பெயரை தெரிவுசெய்தவுடன் auto value என்ற தேர்வுசெய்பெட்டியின் வாய்ப்பு இயல்புநிலையில் தெரிவுசெய்யபட்டுவிடும்
ஒன்றுக்குமேற்பட்ட புலங்களை திறுவுகோளாக மாற்றிட விரும்பினால் define primary key as combination of several key மூன்றாவது வானொலி பெத்தானின் வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து கொண்டு primary key field என்பதில் தேவையான புலங்களை படிமுறை ஒன்றில் கூறியவாறு தெரிவுசெய்து கொண்டபிறகு வழிகாட்டியினுடைய திரையில் கீழ்பகுதியிலுள்ளnext என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
குறிப்பு ஒரு அட்டவணையின் குறிப்பிட்டதொரு ஆவணத்தை தேடிபிடிப்பதற்கு இந்த primary key எனும் திறவுகோள் பயன்படுகின்றது அதனால் சிக்கலில்லாது ஒற்றையான புலத்தை திறவுகோளாக தெரிவுசெய்து கொள்வது நல்லது என பரிந்துரைக்கபடுகின்றது

2.4
படிமுறை4உடன் இடதுபுறம் steps என்பதன் கீழ் create table என்ற படிமுறைக்கு மாறியிருக்கும் table wizard ஆனது create tableஎன்ற தலைப்பில் விரியும் இதன்கீழ் what do you want to name your table? என்பதன் கீழுள்ளCD-Collection என்ற பெயரை தேவையானால் மாற்றி யமைத்துகொள்க. what do you want to do next ? என்ற கேள்வியின்கீழ் உடனடியாக தரவுகளை உள்ளீடு செய்யவிரும்பினால்insert data immediately என்ற வானொலி பொத்தானின் வாய்ப்பை தெரிவுசெய்துகொண்டு finish என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி இ்ந்த வழிகா்டடியின் திரையின் பணியைமுடிவிற்கு கொண்டு வருக. பிறகு தோன்றும் தரவுஉள்ளீட்டு சாளத்திரையை மூடி tables, queries, forms, reports ஆகியவைஅடங்கிய முதன்மைத்திரைக்கு வந்து சேருக -தொடரும்

Previous Older Entries