விண்டோ 7 இயக்கமுறைமையை usb or pendrive வாயிலாக நிறுவுகை செய்யமுடியும்

 பொதுவாக தற்போது நடைமுறையில் உள்ள டிவிடியில் இருந்துதான் விண்டோ 7 ஐ நிறுவவேண்டும் என கட்டாயமில்லை usb or pendrive வாயிலாககூட விண்டோ 7 இயக்கமுறைமையை ஒரு கணினியில் நிறுவுகை செய்யமுடியும் இதற்காக

முதலில் 4 ஜிபி காலி நினைவகமுள்ள usb or pendrive அதற்கான வாயிலில் பொருத்தி கொள்க

பின்னர் விண்டோ 7 இயக்கமுறைமையை உள்ள டிவிடியை அதற்கான வாயிலில் பொருத்தி கொண்டு Command Prompt எனும் கருப்பு வெள்ளை திரையை திறந்து கொண்டு அதில் DISKPART எனும் கட்டளையை உள்ளீடு செய்து இயக்குக

உடன் DISKPART எனும் தனியானதொரு சாளரம் தோன்றிடும் அதில் LIST DISK எனும் கட்டளையை உள்ளீடு செய்து இயக்குக

உடன் தோன்றிடும் usb or pendrive இன் வட்டின் எண்ணை குறித்து கொண்டு நம்முடைய usb or pendrive இன் நெடுவரிசை அளவை சரிபார்த்து கொள்க

பிறகு SELECT DISK Y எனும் கட்டளையை உள்ளீடு செய்து இயக்குக இங்கு Y என்பது நாம் குறித்து வைத்துள்ள வட்டின் எண்ணாகும்

பின்னர் CLEAN எனும் கட்டளையை உள்ளீடு செய்து இயக்குக உடன் நம்முடைய usb or pendrive இல்ஏதேனும் தரவுகள் இருந்தால் அதனை நீக்கி சுத்தபடுத்தி காலியாக ஆக்கிவிடும்

அதன்பின்னர் CREATE PARTITION PRIMARY”. எனும் கட்டளையை உள்ளீடு செய்து இயக்குக

பின்னர் SELECT PARTITION 1”. எனும் கட்டளையை உள்ளீடு செய்து இயக்குக

அதன்பின்னர் ACTIVE” எனும் கட்டளையை உள்ளீடு செய்து இயக்குக

பின்னர் FORMAT FS=FAT32 எனும் கட்டளையை உள்ளீடு செய்து இயக்குக சுமார் 10 நிமிடம் காத்திருக்கவும் அல்லது நம்முடைய usb or pendrive இன் நினைவக அளவிற்கேற்ற நேரம் வரை காத்திருக்கவும்

பிறகு ASSIGN எனும் கட்டளையை உள்ளீடு செய்து இயக்குக உடன் தானியங்கி சாளரம் தோன்றிடும் அதன் அடைவின் பெயர் G:\என்றவாறு இருக்கும் அந்த சாளரத்தை மூடிவிடுக

இதன்பின்னர் EXIT எனும் கட்டளையை உள்ளீடு செய்து இயக்குக

பின்னர் கட்டளைவரித்திரையில் xcopy F:*.* /s/e/f G: என்றவாறு கட்டளையை உள்ளீடு செய்து இயக்குக இங்கு Fஎன்பது நம்முடைய விண்டோ 7 இயக்கமுறைமை இருக்கும் டிவிடியின் அடைவின் பெயராகும் G: என்பது நம்முடைய usb or pendrive இன் பெயராகும்

இதன்பின்னர்boot.wim and install.wim ஆகிய கோப்புகள் நம்முடைய usb or pendrive இல் ஒட்டும் வரை காத்திருக்கவும்

இந்த பணிமுடியும் காத்திருந்தபின் del G:\sources\ei.cfg என்றவாறு கட்டளையை உள்ளீடு செய்து இயக்குக இதற்கு பிறகு விண்டோ 7 உள்ள நம்முடைய usb or pendrive ஐ பொருத்தி ஒரு கணினியில் setup.exe என்ற கட்டளையை இயக்கினால் போதும் வழக்கமான விண்டோ7 ஐ டிவிடியிலிருந்து நிறுவுகை செய்வதை போன்றே நிறுவுகை செய்யும் .

10-1படம்-10-1

விண்டோ 8 ஐ விட உபுண்டு 12.10 இயக்கமுறைமை சிறந்தது ஏன்?

விண்டோ 8 ஐ விட உபுண்டு 12.10 இயக்கமுறைமை சிறந்தது என 80 சதவிகித வியாபார நிறுவனங்கள் பயன்படுத்துகின்றன ஏனெனில்

9-1

 Unity vs. Modern UI அமைவில் startஎன்ற தனியானதொரு பொத்தான் இல்லாமல் கையடக்க சாதனங்களின் பாவணையில் எளிதாக இயங்கும் வண்ணம் அமைக்கபட்டுள்ளது

வாடிக்கையாளர் விரும்பிய வாறு KDE, Xfce, LXDE, GNOME 3 Shell, Cinnamon, and MATE.

போன்றவைகளை உபுண்டு 12.10 –இல் மாற்றியமைத்து கொள்ளமுடியும் மிகமுக்கியமாக மிகபிரபலமான Ubuntu Tweakஎன்பதை உபுண்டுவில் கொண்டுவரலாம் ஆனால் விண்டோ 8 ல் குறிப்பிட்ட வரையரைக்குள் மட்டுமே வாடிக்கையாளர் மாறுதல் செய்துகொள்ளமுடியும்

லினக்ஸில்மட்டும் இயங்கும் ஆயிரகணக்கான பயன்பாடுகளை உபுண்டுவில் கிடைக்கின்றன அதுமட்டுமல்லாது Wine or CodeWeaver’s CrossOver,ஆகியவற்றின் துனைகொண்டு விண்டோவில் இயங்கிடும் ஆயிரக்கணக்கான பயன்பாடுகளும் எளிதாக நமக்கு கிடைக்கின்றன மேலும் இந்த பயன்பாடுகளால் பாதுகாப்பை நம்முடைய கணினிக்கு GNU Privacy Guard (GnuPGஎன்பது உறுதி படுத்துகின்றது விண்டோவில் அவ்வாறான வசதி இல்லை மேலும் பாதுகாப்பிற்கு தம்முடைய சொந்த முயற்சியில் வேறுநிறுவனத்தின் சேவையை பெற்றுக்கொள்ளவேண்டும்

விண்டோ 8 ஐ நிறுவ விரும்பும் கணினியில் PAE, NX, and SSE2போன்றவைகளை ஆதரிக்ககூடிய 1GHzஅல்லது அதைவிட வேகமான செயலியும் குறைந்தபட்சம் 1 ஜிபி ரேமும் 16 ஜிபி காலி நினைவகமும் விண்டோ 8 இன் 32-பிட்பதிப்பிற்கும், 2 ஜிபி ரேமும் 32 ஜிபி காலி நினைவகமும் விண்டோ 8 இன்64-பிட்பதிப்பிற்கும் Microsoft DirectX 9 உடன் ஒத்தியங்ககூடிய சாதனமானது WDDMஎன்ற இயக்கியுடன் இருக்கவேண்டும் ஆனால் உபுண்டு 12.10 இற்கு கணினியில் குறைந்தபட்சம் 512MBரேமும் 5 ஜிபி காலி நினைவகமும் மட்டும் போதுமானவயாகும்

உபுண்டு 12.10 –இல் Linux Security Modules (LSM)என்ற பாதுகாப்பு கவசம் இயல்புநிலையில் வழங்கபடுகின்றது மேலும் மிகமுன்னேறிய பாதுகாப்பு வளையமும் வழங்கபடுகின்றது
ஆனால் விண்டோ 8-இல் விண்டோ7 ஐவிட சிறிது கூடுதல் பாதுகாப்பு மட்டுமே வழங்கபட்டுள்ளது பொதுவாக ஹேக்கர் எனும் அபகரிப்போர் விண்டோவை மட்டுமே குறிவைத்து தாக்குகின்றனர் உபுண்டு லினக்ஸ் அன்று என்பதை நினைவில் கொள்க

விண்டோ8-இல், Active Directory serversஐ பயன்படுத்தி Active Directory administrative controls இற்காக வழங்குகின்றது உபுண்டுவானது Open or Centrify. ஆகியவற்றை உபுண்டு வாடிக்கையாளர்களுடன் இணைந்து Active Directory administrative controls இற்காக வழங்கபடுகின்றது மேலும கூடுதலாக Landscapeஎன்பதை dministrative controls இற்கான கருவியை வழங்குகின்றது

 உபுண்டு 12.10 –இல் OpenVPN,எனும் SSL/TLS என்பதின் அடிப்படையில் இயங்கிடும் virtual private network என்பது வழங்கபடுகின்றது ஆனால் விண்டோ8 –ல் virtual private network திறமூலமாக வழங்கபடவில்லை

இறுதியாக உபுண்டு 12.10 என்ற இயக்கமுறைமையானது விலையில்லாமல் கிடைக்கின்றது மேலும் ஒவ்வொரு ஆறுமாதத்திற்கொரு முறை புதிய பதிப்பு வெளியிடும்போது இலவசமாக மேம்படுத்தி புதுப்பித்து கொள்ளமுடியும ஆனால் விண்டோ 8 ஆனாது 199 டாலர் விலை கொடுத்து வாங்கவேண்டும் அதன்பின் இதனை 39 முதல் 69 டாலர் வரை செலவிட்டு அவ்வப்போது புதப்பித்து கொள்ளவேண்டும்

லினக்ஸை பற்றிய உண்மை செய்திகள்

8-1

1 Linus Torvalds.ஆல் எழுதபட்ட லினக்ஸ் கெர்னலுக்கான கட்டளைவரிகளில் தற்போது உள்ளவைகளுள் 2 சதவிதம் தவிர மற்றையவை அதன்பின் மாற்றியமைக்க பட்டவையாகும்

இந்த லினக்ஸ் கெர்னலுக்கான கட்டளைவரிகள் அனைத்தும சி மொழியால் எழுதபட்டவையாகும்

வியாபார நோக்கத்திற்காக GNU / Linux ஆனது Yggdrasil என்பவரால் Lice-CD என்ற வடிவமைப்பில் 1992 ஆம் ஆண்டுதான் முதன்முதலில் வெளியிடபட்டது

இதனை நிருவகிக்கும் எளிதான தன்மை குறைந்த செலவு மற்ற எதையும் சாராமல் தனித்தியங்கும் தொழில் நுட்ப வசதி ஆகிய தன்மைகளால் கவரபட்டு Russia, Brazil and Venezuelaஆகிய நாடுகளும்இந்த லினக்ஸையே பயன்படுத்துகின்றனர்

அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டின் Defense, Navy Submarine Fleet, Federal Aviation Administration ஆகிய அரசுத்துறைகள் அனைத்தும் இந்த லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையை மட்டுமே பயன்படுத்தபடுகின்றன ஏன் இந்தியாவின் தமிழக அரசுகூட கல்விக்காக இந்த லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையை பயன்படுத்துகின்றது

உலகின் 90 சதவிகித powerful supercomputersகளில் இந்த GNU / Linux இயக்கமுறைமை மட்டுமே பயன்படுத்தபடுகின்றன அதிலும் குறிப்பாக top ten of supercomputers கள் இந்த GNU / Linux இயக்கமுறைமையை மட்டுமே பயன்படுத்தபடுகின்றன அதுமட்டுமல்லாது இணைய இணைப்பு வழங்கிடும சேவையாளர்கள், இணைய தளங்களில் சேவையாளர்களாக செயல்படும கணினிகள் ஆகியவற்றில் 33.8 சதவிகிதம் GNU / Linux இயக்கமுறைமை மட்டுமே பயன்படுத்தபடுகின்றன

Japan’s bullet trains, traffic control, San Francisco, the New York Stock Exchange, CERN, many air traffic control systems or control of nuclear reactors of submarines and ships many nuclear war என்பன போன்ற மிக சிக்கான அமைப்புகள் அனைத்தும் இந்த GNU / Linux இயக்கமுறைமையை மட்டுமே பயன்படுத்தபடுகின்றன

Intel, Google, IBM, AMD, Sun Microsystems, Dell, Asus, HP, Analog Devices, Oracle, Novell என்பன போன்ற மிகபிரபலமான நிறுவனங்கள் தங்களின் வெளியீடுகளில் இந்த GNU / Linux இயக்கமுறைமையை சேர்த்தே வெளியிடுகின்றன

Google, Cisco, Facebook, Twitter, Linkedபோன்ற நிறுவனங்கள் தங்களுடைய முக்கிய முதன்மையான இயக்கமுறைமையாக GNU / Linux இயக்கமுறைமையை மட்டுமே பயன்படுத்தபடுகின்றன

மடிக்கணினியை அறிதுயில் நிலையில் பராமரிக்கும் போது இணையஇணைப்பையும் தற்காலிகமாக நிறுத்தும் செய்து பழையநிலையில் மீண்டும் செயல்படுமாறு செய்யமுடியும்

7-1

படம்-7-1

மடிக்கணினியை இயங்குவதற்கான மின்சாரத்தை அதிலுள்ள மின்கலம் மூலமாகவே வழங்கபடுகின்றது நாம் மடிக்கணினியை பயன்படுத்தாத போது தானாகவே அனைத்து இயக்கங்களும் தற்காலிகமாக நிறுத்தம் செய்யபட்டு மடிக்கணினியானது அறிதுயில் நிலைக்கு சென்று மின்கலத்திலுள்ள மின்சாரத்தை சேமிக்குமாறு செய்யபட்டிருக்கும் மேலும் இந்நிலையில் மடிக்கணினியில் ஏதேனுமொரு விசையை அல்லது தொடுதிரையை அழுத்தியவுடன் மடிக்கணினியின் இயக்கமானது விழித்தெழுந்து பழைநிலையில் செயல்படுமாறு செய்யபட்டிருக்கும்

 ஆனால் அதே மடிக்கணினியில் கம்பியில்லா வழி இணைப்பில் இணைய இணைப்பு பெற்று செயல்பட்டுகொண்டிருக்கும்போது மடிக்கணினியானது அறிதுயில் நிலைக்கு செல்லும்போது கம்பியில்லா வழி இணைப்பில் இணைய இணைப்பு மட்டும் தற்காலிகமாக நிறுத்தம் செய்யபடாமல் செயலில் இருக்கும்

அதனால் மடிக்கணினியினுடைய மின்கலத்தின் மின்சாரம் விரைவாக காலியாகிவிடும் இதனை தவிர்த்து இந்த நிலையில் கம்பியில்லா வழி இணைப்பின் இணைய இணைப்பும் தற்காலிகமாக நிறுத்தம் செய்திடுவதற்காக பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றிடுக

1 Start => என்றகட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்கியவுடன் விரியும் பட்டியலில் computer என்ற கட்டளையின்மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Manage என்ற கட்டளையையும் அதன்பின் விரியும் திரையில் Continueஎன்ற கட்டளையையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்கியவுடன் விரியும் திரையில் இடதுபுற பலகத்தில் System Tools என்ற தலைப்பின் கீழ் உள்ள Device Manager என்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

பின்னர் விரியும் திரையில் Network Adapters என்ற கட்டளையை தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து சொடுக்கி அதில் மறைந்துள்ள கட்டளைகளை விரிவுபடுத்தி தோன்றசெய்க

பிறகு Network Adapters என்பதற்கருகிலுள்ள அம்புக்குறி பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

பின்னர் நம்முடைய மடிக்கணினியின் வலைபின்னல் ஏற்பியின் (network adapter)பெயரின்மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Properties என்ற வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் விரியும் Properties என்ற உரையாடல் பெட்டியில் Power Management என்ற தாவியின் திரையை தோன்றசெய்க

அதில் Allow என்ற சொல்லுடன் ஆரம்பிக்கும் இரு தேர்வுசெய்பெட்டியும் Only Allow என்ற சொல்லுடன் ஆரம்பிக்கும் மூன்றாவது தேர்வுசெய்பெட்டியும் தெரிவுசெய்யபட்டிருந்தால் அதனை நீக்கம் செய்துவிட்டு OK என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

பிறகு மடிக்கணினியின் இயக்கத்தை நிறுத்தம் செய்து மறுதொடக்கம்செய்திடுக இதன்பின் மடிக்கணினியை அறிதுயில் கொள்ளுமாறு செய்தால் இணைய இணைப்பு செயல் கூட தற்காலிகமாக நிறுத்தம்செய்யபட்டு பிறகு மடிக்கணினி செயல்படத்துவங்கும்போதுமட்டும் செயல்படும்.

இந்நிலையில் மீண்டும் மடிக்கணினி செயல்படத்துவங்கும்போது இணைய இணைப்பு செயல்படவில்லையெனில் பின்வரும் படிமுறையை பின்பற்றிடுக

Start => என்றகட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்கியவுடன் விரியும் பட்டியலில் Control Panel என்ற கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி Control Panel என்ற திரையை தோன்றசெய்க

பின்னர் Network and Internet => Network and Sharing Center => Change Adapter Settings =>என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துக உடன் தோன்றிடும புதிய திரையில் நம்முடைய மடிக்கணினியினுடைய wireless network இணைப்பை தேடிபிடித்து அதன்மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Properties என்ற வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் Properties என்ற உரையாடல் பெட்டியில் Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) என்ற வாய்ப்பை தேடிபிடித்து அது தெரிவுசெய்யபட்டிருந்தால் அதனை நீக்கம் செய்தபின்OK என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

பிறகு மடிக்கணினியின் இயக்கத்தை நிறுத்தம் செய்து மறுதொடக்கம்செய்திடுக இதன்பின் மடிக்கணினியை அறிதுயில் கொள்ளுமாறு செய்தால் இணைய இணைப்பு செயல் கூட தற்காலிகமாக நிறுத்தம்செய்யபட்டு பிறகு மடிக்கணினி செயல்படத்துவங்கும்போது செயல்படும்.

7-2

படம்-7-2

இணைய உலாவலின்போது உதவும் KeePassஎனும்பயன்பாடு

இன்று மின்னஞ்சல்,குழுமின்னஞ்சல்,அரட்டை,விவாதம் , வங்கி சேவை, கடன்அட்டை இதர பயன்பாடுகள் என நாமனைவரும் எந்தவொரு செயலிற்கும் இணையத்தை பயன்படுத்தி கொண்டுள்ளோம் மேலும் ஏதனும் இணைய பக்கத்தில் நமக்குத்தேவையான சேவையை பெறவேண்டுமெனில் பயனாளர் பெயர் கடவுச்சொற்களுடன் மட்டுமே உள்நுழைவு செய்ய அனுமதிக்கும் நிலையுள்ளது அதனால் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு இணைய பக்கத்திலும் உள்நுழைவுசெய்வதற்கு என தனித்தனியான கடவுச்சொற்களை பயன்படுத்தி உள்நுழைவு செய்வது என்றால் அவ்வளவு கடவுச்சொற்களையும் நம்முடைய நினைவில் வைத்திருக்க முடியாது என நம்மில் பெரும்பாலானவர்கள் ஒரேயொரு கடவுச்சொற்களையே நாம் பயன்படுத்தும் அனைத்துஇணைய பக்க கணக்குகளுக்கும் பயன்படுத்திடும் நிலை தற்போது உள்ளது

 அதனால் அபகரிப்போர் சிரமம் பாராமல் சிறிது கடினமாக யூகித்தால் போதும் நம்முடைய அத்துனை இணைய கணக்கினையும் அபகரிக்கமுடியும்

மேலும் கம்பியில்லா இணைப்பு, வொய்ஃபி இணைப்பு என பாதுகாப்பற்ற இணைய இணைப்பை நாம் பெற்று பயன்படுத்தி வருவது மேலும் நம்முடைய தரவுகளுக்கு அபாயகரமான நிலை ஏற்படுகின்றது இதனை தவிர்த்து நாம் பயன்படுத்திடும் ஒவ்வொரு இணைய பக்க கணக்கிற்குள் நுழைவுசெய்யுமுன் KeePassஎன்ற பயன்பாட்டினை நம்முடைய கணினியில் நிறுவி இதனை இயக்கி பயன்படுத்தினால் புதியதான பாதுகாப்பான கடவுச்சொற்கள் தானாகவே உருவாகி மறையாக்கம் செய்யபட்டு(encription) அல்லது உருமாற்றபட்டு பாதுகாப்பாக வைத்துகொண்டு அதனை கொண்டு குறிப்பிட்ட இணையபக்க கணக்கிற்குள் நம்மை நுழைவுசெய்ய அனுமதிக்கின்றது இவ்வாறு கடவுச்சொற்களை உருவாக்குவது சிறிது காலஅவகாசம் ஆகும் எனினும் நம்முடைய இணைய பக்க கணக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்பது திண்ணம் இதனை http://www.worldstart.com/keepass-password-safe-ultimate-password-utility/என்ற தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய கணினியில் நிறுவிக்கொள்ளமுடியும்

6.1

படம்-6.1

குறுக்குவழிவிசை வாயிலாக அனைத்து பயன்பாடுகளையும் இயக்கமுடியும்

ஏராளமான பயன்பாடுகளை நம்முடைய கணினியில் வைத்து பயன்படுத்தி வருகின்றோம் அவைகளை இயக்குவதற்காக Startஎன்ற பட்டியில் குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டிற்கான பெயரை தெரிவுசெய்து சொடுக்குவது அல்லது திரையில் குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டிற்கான உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குவது ஆகியவழிகளில் இயக்கி பயன்படுத்தி வருகின்றோம்

  இதனால் ஒவ்வொரு முறையும் குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டினை தேடிபிடித்து இயக்குவதற்கு சிறிது காலஅவகாசம் ஆகின்றது இதற்கு பதிலாக ஒவ்வொரு பயன்பாட்டிற்கும் விசை.ப்பலகையில் ஒருசில விசைகளை சேர்த்து அழுத்துவதன்மூலம் அதனை இயங்கசெய்வது மிகஎளிதான செயலாகும்

 இந்த குறுக்குவழி விண்டோ எக்ஸ்பி விஸ்டா விண்டோ 7 ஆகிய இயக்கமுறைமைகளில் செயல்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இவ்வாறு குறுக்குவழிவிசையை அமைத்திட விரும்பும் பயன்பாட்டிற்கான உறவுபொத்தானின்மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் properties என்ற வாய்ப்பை தெரிவு செய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் propertiesஎன்ற உரையாடல் பெட்டியில் Shortcutஎன்ற தாவியின் திரையை தோன்றசெய்க பின்னர் அதில் Shortcut Keyஎன்பதற்கருகில் CTRL+Shift or ALT+Shift or CTRL+ALTஆகிய மூன்றுவகையான இரு விசைகளின் சேர்க்கையுடன் மூன்றாவதாக எளிதில் குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டினை நம்மால் நினைவுகூறத்தக்க விசை.யை தெரிவுசெய்து கொண்டு Applyஎன்ற பொத்தானையும் பின்னர் ok என்ற பொத்தானையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன்பின் நாம் அமைத்த இந்த மூன்று விசைகளை மட்டும் சேர்த்து அழுத்துவதன் வாயிலாக குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டினை எளிதாக இயக்கமுடியும் குறிப்பு இங்கு மூன்று விசைகளை சேர்த்து அழுத்துமாறு குறிப்பிடபட்டது ஏனெனில் விண்டோ இயக்கமுறைமையில் ஏற்கனவே இரண்டு விசைகளின் சேர்க்கையில் குறிப்பிட்ட செயல் நடைபெறமாறு ஒதுக்கபட்டுள்ளன அவைகளுடன் குழப்பம் ஏற்படாமல் இருப்பதற்காகவேயாகும்

4.1

படம்-4.1

எம்எஸ் ஆஃபிஸ் 365 எனும் பயன்பாடு

ஆஃபிஸ் 365 என்பது வேர்டு ,எக்செல் ,பவர்பாய்ன்ட், அவுட்லுக் ,ஒன்நோட் ஆகிய பயன்பாடுகள் அடங்கிய எம்எஸ் ஆஃபிஸை போன்று நேரடியாக இணையத்தின்மூலம் நமக்குத்தேவையான அலுவலக பணிகளை அதற்கான பயன்பாட்டு மென்பொருளை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்யாமலேயே பயன்படுத்தி கொள்ள அனுமதிக்கும் ஒரு கட்டண சேவையாகும்

தனியொருவர் மட்டுமுள்ள நிறுவனத்தில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான பணியாளர்கள் பணிபுரியும் நிறுவனம் வரை அதனதற்கான திட்டத்தின் மூலம் இந்த ஆஃபிஸ் 365ஐ பயன்படுத்திகொள்ள முடியும்

இந்த சேவையை பயன்படுத்திகொள்வதற்கு குறைந்த பட்சம் விண்டோஎக்ஸ்பி எஸ்பி3 இயக்கமுறைமை பதிப்பும், எம்எஸ் ஆஃபிஸ் 2007 பயன்பாடும் ,இன்டெர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் 7 இணைய உலாவி பதிப்பும் ,நம்முடைய கணினியில் இருக்கவேண்டும் .இதனை 88 இற்கும் மேற்பட்ட நாடுகளிலும் 17 வகையான நாணயங்களை கையாளும்திறனுடனும்,50 இற்கும் மேற்பட்ட மொழிகளிலும் செயல்படுமாறு இருக்கின்றது

இதனை பயன்படுத்திகொள்ள இதனுடைய இணையபக்கத்திற்கு சென்று நம்மை பற்றிய விவரத்தை பதிவுசெய்து கொள்ளவேண்டும் அதன்பின் நம்முடைய கணினிஇந்த ஆஃபிஸ்365 சேவை ஒத்தியங்குவதற்கேற்ப http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=236920என்ற தளத்திலிருந்து தேவையான அமைவுகள் செய்துகொள்ளவேண்டும்

அதற்காக இந்த ஆஃபிஸ்365 இணைய பக்கத்தின் உள்நுழைவு செய்தவுடன் வலதுபுற பலகத்தில் Resources என்பதின் கீழுள்ள Downloads என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின் நம்முடைய கணினியிலுள்ள எம்எஸ் ஆஃபிஸை பயன்படுத்துவதற்கான Install Microsoft Office Professional Plus என்பதன்கீழ் நாம் பயன்படுத்திடும் மொழியையும் 32-bit or 64-bitபதிபபையும் தெரிவுசெய்து கொண்டு Install என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அவ்வாறே ஆஃபிஸ் 365 ஐ பயன்படுத்துவதற்கான Install Microsoft Lync,என்பதன்கீழ் நாம் பயன்படுத்திடும் மொழியையும் 32-bit or 64-bitபதிபபையும் தெரிவுசெய்து கொண்டு Install என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் Set up and configure your Office desktop apps என்பதன்கீழ் உள்ளSet upஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் எம்எஸ் ஆஃபிஸ் 365 ஐ நம்முடைய கணினியில் பயன்படுத்துவதற்கான கருவிகள் நிறுவகை செய்ய தொடங்கும் அப்போது என்னென்ன அலுவலக பயன்பாடு நமக்கு தேவையஎன தெரிவுசெய்து கொண்டபின் Continueஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் இந்த சேவையை பயன்படுத்துவதற்கான சேவை ஒப்பந்த பக்கத்தில் I acceptஎன்ற வாய்ப்பிற்கான பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் இதனை பயன்படுத்துவதற்கான வசதி நம்முடைய கணினியில் நிறுவபட்டுவிடும் இதன் பின் நம்முடைய கணினியின் இயக்கத்தை நிறுத்தி மறுத்தொடக்கம் செய்திடுக. பின்னர் நம்முடைய கணினியில் இதனை பயன்படுத்துவதற்கான குறுக்குவழி தொடக்க பொத்தான் Startஎன்ற பட்டியில் உருவாகிவிடும் அதனை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி இதனை இயங்கசெய்து நம்முடைய பயனாளரின் பெயர் கடவுச்சொற்களை பயன்படுத்தி இந்த சேவையை எங்கிருந்தும் பயன்படுத்திகொள்ளமுடியும்

3-1

 

கைபேசியே மகிழுந்திற்கான திறவுகோளாகும்

பொதுவாக எந்தவொரு மகிழுந்தையும் அதற்கான திறவுகோளை கொண்டு மட்டுமே இயக்கமுடியும் வெகுவிரைவில் ஒரு மகிழுந்தை இயக்குவதற்கான அதுபோன்று திறவுகோளாக ஸ்மார்ட் போன்கள் மாறவிருக்கின்றது உண்மையில் அதற்காக ஒரு திறவுகோளை அதற்கான பதுதியில் உள்நுழைத்து இயக்கதொடங்குவதை போன்று இந்த ஸ்மார்ட் போன்களையும் அவ்வாறு உள்நுழைத்து இயக்கதொடங்க முடியாது

ஆனால் அதற்கு பதிலாக இந்த ஸ்மார்ட் போன்களானது NFC (Near field communication)என்ற கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் செயல்படுமாறு செய்யபட்டுள்ளது இவ்வாறு அருகிலிருக்கும் புலத்தை தொடர்புகொள்ளும் கோட்பாட்டிற்காக ப்ளூடூத்திற்கு பதிலாக கம்பியில்லா இணைப்பை பயன்படுத்தி கொள்கின்றது ஹூண்டாய் நிறுவனம் அடுத்து வெளியிடவிருக்கும் மகிழுந்தில் இந்த தொழில்நுட்பவசதியை வழங்கவுள்ளனர் இதில் ஸ்மாரட் போனை ஒரு மகிழுந்தை இயக்குவதற்கான சாளரத்திற்கு முன் அசைத்தால் போதும் உடன் இதனுடைய இயக்கத்திற்கான பூட்டுதல் அல்லது திறத்தல் ஆகிய செயல்களை கட்டுபடுத்தமுடியும் அதுமட்டுமல்லாது இருக்கையின் நிலை கண்ணாடியை சரிசெய்து அமைத்தல் தேவையான வானொலியை நாம் கேட்டு மகிழுவதற்காக தெரிவுசெய்து அமைத்தல் ,பின்பக்கத்தில் வரும் வாகணங்களை பற்றிய தகவல் ஒடும் சாலையின் தகவல் போன்ற செயல்களைகூட சரிசெய்து அமைக்கமுடியும்

2.1

படம்-2.1

செல்லிடத்து பேசி வாயிலாக பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு

சமீபத்தில் நம்து இந்தியதலைநகரில் நடந்ததை போன்று இல்லாமல் தற்போது ஒரு பெண் தனியாக செல்வதற்கான பாதுகாப்பான சூழல் கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது இவ்வாறான நிலையில் இன்று பெரும்பாலானவர்களின் கைகளில் செல்லிடத்து பேசி இருக்கின்றது இந்த செல்லிடத்து பேசியில் செயல்படும் Fight Backஎன்ற பயன்பாடானது இவ்வாறு பெண்கள் பாதுகாப்பற்ற நிலை ஏற்படும்போது உடன் தம்முடைய குடும்பஉறவினர்கள் அல்லது நன்பர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை செய்தியை அனுப்பும் வசதியை வழங்குகின்றது இந்த பயன்பாடானது அந்த செல்லிடத்து பேசி இருக்குமிடத்தை GPSஇன் துனையுடன் அறிந்து இந்த எச்சரிக்கை செய்தியோடு அவ்விடத்தை பற்றிய விவரத்தையும் சுட்டிகாட்டுகின்றது மேலும் இந்த செய்தியும் இந்த இடத்தை பற்றிய குறிப்பும் அருகிலுள்ள காவலே நிலையத்திற்கு சென்று சேருகின்றது இந்த பயன்பாடானது Android, BlackBerry ,Symbianஆகிய இயக்கமுறைமையில் செயல்படுமாறு வடிவமைக்கபட்டுள்ளது

அதற்காக ஒருவர் கையில் உள்ள செல்லிடத்து பேசியின் ஒரேயொரு பொத்தானை மட்டும் அழுத்தி தம்முடைய குடும்பஉறவினர்கள் அல்லது நன்பர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை செய்தியை அனுப்பி பாதுகாப்பை பெற்றிடலாம் 1-1

அக்சஸ் 2007-7-படிவத்தை உருவாக்குதல்

அக்சஸ்2007-இல்  படிவத்தை உருவாக்குவது மிக எளிதான செயலாகும், இதற்காக Create என்ற தாவியின் பொத்தானை   தெரிவுசெய்து சொடுக்குக ,உடன் விரியும் Create என்ற பட்டியின்  Form என்ற குழுவில்  உள்ள பின்வரும் வெவ்வேறு படிவங்களை உருவாக்கும் பொத்தான்கள் உள்ளன,

1,Form:புதியதாக படிவத்தை உருவாக்கி தகவல்களை உள்ளீடுசெய்ய இந்த பொத்தான் உதவுகின்றது,மேலும் குறிப்பிட்ட படிவத்தை தெரிவுசெய்யவும் திறந்து மாறுதல் செய்யவும் இந்த பொத்தான் உதவுகின்றது,

2.Split Form:படிவத்துடன் உள்ள திரையின் தோற்றத்தை மேல்பகுதியில் தரவுத்தாளாகவும் கீழ்பகுதி படிவமாகவும்பிரிக்கப்பட்டு பிரிதிபலிக்கப் பயன்படுகின்றது,மேலும் தரவுத்தாளில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட ஆவணங்களின் தகவல்களை படிவத்தில்உள்ளீடு செய்யவும் பயன்படுகின்றது

3.Multiple items:வரிசைக்கொன்றாக ஒன்றுக்குமேற்பட்ட ஆவணங்களை தரவுத்தாளில் வரிசையாக பிரிதிபலிக்கப்பயன்படுகின்றது,

4.pivot chart:படிவத்தை உருவாக்குவதற்கான தயார்நிலையில் உள்ள ஆய்ந்தறி வரைபடம்  பயன்படுகின்றது,

5.Blank Form:கட்டுப்பாட்டு பொத்தான்கள் எதுவுமில்லாமல் காலியான படிவத்தை உருவாக்கப் பயன்படுகிறது,

6.Form Design View: இது ஒரு முழுமையான படிவத்தை காலியான படிவத்திலிருந்து உருவாக்கப்  பயன்படுகின்றது

7.More Form:மேலே கூறிய படிவங்களின் வகை போதவில்லையெனில்இந்த பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக ,உடன் விரியும் பட்டியலிலிருந்து மேலும் நமக்குத்தேவையானதை தெரிவுசெய்து கொள்ள இது உதவுகின்றது,

7.1

படம் -7-1

I.புதிய படிவத்தை உருவாக்குதல்

1,முதலில் வழிகாட்டி பலகத்தின் மூலம்tbl product என்றவாறு தெரிவுசெய்து  சொடுக்குதல் செய்து ஏற்கனவே நாம் உருவாக்கிய அட்டவணையை  திறந்து கொள்க,

2, அதன் பின்னர் create என்ற தாவியின் பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக ,உடன் விரியும் create என்ற பட்டியின்  form என்ற குழுவில்  உள்ள form என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக,உடன் புறவமைப்பு காட்சியில் tbl product என்ற அட்டவணையில் உள்ள புலங்களுடன் புதியதான படிவம் ஒன்றினை  திரையில் பிரிதிபலிக்கச் செய்கின்றது,

II.பிரிந்த படிவத்தை (Split Form) உருவாக்குதல்

1, முதலில் வழிகாட்டி பலகத்தின் மூலம்tbl product என்றவாறு தெரிவுசெய்து ஏற்கனவே நாம் உருவாக்கிய அட்டவணையை திறந்து கொள்க,

2, அதன் பின்னர் create என்ற தாவியின் பொத்தானை   தெரிவுசெய்து சொடுக்குக ,உடன் விரியும் create என்ற பட்டியின்  form என்ற குழுவில்  உள்ள split form என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக,உடன் புறவமைப்பு காட்சியில் tbl product என்ற அட்டவணையின் அடிப்படையில் மேல்பகுதியில் தரவுத்தாளும் கீழ்பகுதியில் படிவமும் சேர்ந்து இரண்டுபாகமாக பிரிந்துதோன்றும்,

III.பலபொருட்களை (Multiple items) உருவாக்குதல்

1, முதலில் வழிகாட்டி பலகத்தின் மூலம்tbl product என்றவாறு தெரிவுசெய்து  சொடுக்குதல் செய்து ஏற்கனவே நாம் உருவாக்கிய அட்டவணையை திறந்து கொள்க,

2, அதன் பின்னர்  create என்ற தாவியின் பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக ,உடன் விரியும் create என்ற பட்டியின்  form என்ற குழுவில்  உள்ள multiple item என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக, உடன் புறவமைப்பு காட்சியில்  tbl product என்ற அட்டவணையின் அடிப்படையில் தரவுத்தாள் போன்ற தோற்றத்துடன் பலஆவணங்களடங்கிய காட்சிவிரியும்,

IV. காலியான படிவத்தை உருவாக்குதல்(Blank form)

1, முதலில் வழிகாட்டி பலகத்தின் மூலம்tbl product என்றவாறு தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து ஏற்கனவே நாம் உருவாக்கிய அட்டவணையை திறந்து கொள்க,

2, அதன் பின்னர் create என்ற தாவியின் பொத்தானை   தெரிவுசெய்து சொடுக்குக ,உடன் விரியும் create என்ற பட்டியின்  form என்ற குழுவில்  உள்ள blank form என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக, உடன் புறவமைப்பு காட்சியில்  tbl product என்ற அட்டவணையின் அடிப்படையில் புதியகாலியான படிவம் ஒன்று திரையில் தோன்றும்,

VI.தரவுத்தாள் போன்ற படிவத்தை உருவாக்குதல்

1, முதலில் வழிகாட்டி பலகத்தின் மூம்tbl product என்றவாறு தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து ஏற்கனவே நாம் உருவாக்கிய அட்டவணையை திறந்து கொள்க,

2, அதன் பின்னர் create என்ற தாவியின் பொத்தானை   தெரிவுசெய்து சொடுக்குக ,உடன் விரியும் create என்ற பட்டியின்  form என்ற குழுவில்  உள்ள more form என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக, உடன் விரியும் பட்டியலிலிருந்து data sheet form என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக, உடன்tbl product என்ற அட்டவணையின் அடிப்படையில் புதியகாலியான படிவம் தரவுத்தாள் போன்றதோற்றத்துடன் திரையில் தோன்றும்,

VI.படிவ வழிகாட்டியை (Form wizard)  பயன்படுத்தி படிவத்தை உருவாக்குதல்

அக்சஸ்-2003 ஐ போன்று  வழிகாட்டியின் உதவியுடன் இவர் கேட்கும் கேள்விக்கு நாம் பதில் அளித்து வந்தால் இறுதியில் நாம் அளித்த பதிலுக்கு ஏற்றவாறு  புதிய படிவத்தை உருவாக்குவது போன்று அக்சஸ் -2007 லும் புதிய படிவத்தை உருவாக்கலாம்,

1, முதலில் வழிகாட்டி பலகத்தின் மூலம்tbl prnoduct என்றவாறு தெரிவுசெய்து  சொடுக்குதல் செய்து ஏற்கனவே நாம் உருவாக்கிய அட்டவணையை திறந்து கொள்க,

2, அதன் பின்னர் create என்ற தாவியின் பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக ,உடன் விரியும் create என்ற பட்டியின்  form என்ற குழுவில்  உள்ள more form என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக, உடன் விரியும் பட்டியிலிலிருந்து form wizard என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக, உடன் விரியும் form wizard இல் tble/queryஎன்பதில்  உள்ள கீழிறங்கு பட்டியிலில் இருந்து நாம் உருவாக்கப்போகும் படிவத்திற்கான அட்டவணையை தெரிவு செய்க,

பின்னர் விரியும் அட்டவணையிலிருக்கும் புலங்களின் பட்டியல்கள் available field என்பதன் கீழ் தோன்றும் .இவையனைத்தும் தேவையெனில் மையத்தில் இருக்கும் >> என்ற இரட்டைக்குறியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக,உடன் selected fieldஎன்பதன்கீழ் இவை சென்று அமர்ந்துவிடும், குறிப்பிட்ட ஒருசில புலம் மட்டும் தேவையெனில் அதனைமட்டும் தெரிவுசெய்து  >என்ற ஒற்றைக் குறியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக,உடன் தெரிவுசெய்த ஒருபுலம் மட்டும் selected field-இல்  சென்றமர்ந்துவிடும்,

selected field-இல் உள்ள புலங்களில் தேவையற்றதை நீக்குவதற்கு மையத்தில் உள்ள  <என்ற ஒற்றைக்குறியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக,உடன் குறிப்பிட்ட புலம் நீக்கம்செய்யப்பட்டுவிடும் பின்னர் next என்ற பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்து அடுத்த படிமுறைக்கு செல்க,

இவ்வாறு அனைத்து படிமுறைகளிலும் வழிகாட்டி கேட்கும் கேள்விக்கு தக்க பதிலை அளித்து இறுதியாக finish என்ற  பொத்தானை சொடுக்குக உடன் நாம் விரும்பியவாறான  படிவம் ஒன்றினை திரையில் பிரிதிபலிக்கச் செய்யும்,

7.2

படம்-7-2

இவ்வாறு மேலே கண்ட படிமுறைகளில்ஒன்றை பின்பற்றி ஒருபடிவத்தை உருவாக்கியவுடன் திரையில் designஎன்ற தாவி பொத்தான்  எனும் சூழ்நிலை பட்டியுடன் வடிவமைப்பு நிலையில் படிவம் ஒன்று தோன்றும்,இந்த designஎன்ற தாவிபொத்தானின்  சூழ்நிலை பட்டியின்  control என்ற குழுவின்கீழ் உள்ள பல்வேறு கட்டுபாடுகளில் நாம் விரும்பியவற்றை மட்டும் படிவத்தில் சேர்த்து கொள்ளலாம், இந்த கட்டுப்பாடுகளை மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம்,அவை

1,கட்டுண்ட கட்டுப்பாடுகள்(bound control): இவைகள் தொடர்புடைய அட்டவணைகளின் புலங்களுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் படிவத்தில் செய்யும் மாறுதல்கள் உடனுக்குடன் தொடர்புடைய அட்டவணையின் புலங்களிலும் மாறுதலாகி நிகழ்நிலை படுத்திவிடும்,

2,கட்டற்ற கட்டுப்பாடுகள்(unbound control):இவைகள் அட்டவணைகளின் புலங்களுடன் தொடர்புகொண்டிருக்காது,படிவத்தில் செய்தமாறுதல் வேறு எங்கும் மாறுதலாகி நிகழ்நிலை படுத்தபடாது, இவை படிவத்தில் உரையின் பெயர்பட்டியை உருவாக்க பெரிதும் பயன்படுகின்றன,

3,கணக்கிடப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள்(calculated control):இவை செயலி (function ) அல்லது கணக்கீடுகளின் அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படுகின்றது,இதுவும் கட்டுண்ட படிவத்தை போன்றதே கட்டுப்பாடுகளில் செய்கின்ற மாறுதல்கள் உடனுக்குடன் தொடர்புடைய புலங்களில் மாறுதலாகி நிகழ்நிலை படுத்தபடும்

எந்தவொருபடிவத்திலும் கட்டுப்பாடுகளை (control)இரண்டுவழிகளில் சேர்க்கமுடியும்

1,design  என்ற தாவிபொத்தான்  எனும் சூழ்நிலை பட்டியின்  control என்ற குழுவில் உள்ள control என்ற பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து  இடம்சுட்டியை படிவத்தில் செவ்வகம் போன்ற உருவத்தை unbound control ஐ உருவாக்கலாம்,

2,அட்டவணையின் புலப்பட்டியிலிலிருந்து ஒரு புலத்தை பிடித்து இழுத்து வந்து காலியான படிவத்தில் விடுவதன்மூலம் உருவாக்கலாம்,

பின்வரும் படிமுறைகளை பின்பற்றி ஒருபடிவத்தில் unbound controlஐ உருவாக்கலாம்,

1,create என்ற தாவியின் பொத்தானை   தெரிவுசெய்து சொடுக்குக  உடன் விரியும் create என்ற பட்டியின்  form என்ற குழுவில்  உள்ள form design என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக, உடன்  புதிய காலியான படிவம் ஒன்று திரையில் design என்ற சூழ்நிலை பட்டியுடன் வடிவமைப்பு காட்சியில் தோன்றும்,

2,இந்த பட்டியின்  control என்ற குழுவில் உள்ள text என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக, உடன் குறிப்பிட்ட படிவம் வித்தியாசமான வண்ணத்தில் தோன்றும்,

3,இடம்சுட்டியை சாளரத்திற்குள் கொண்டுசெல்க உடன் இடம்சுட்டியின் தோற்றம் மாறிவிடும்,இடன் சுட்டியின்  பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து பிடித்து கட்டுபாட்டை வரைக,

4,இவ்வாறே option என்ற பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்து படிவத்தில் வரைக,

5,மேலும் இவ்வாறே check box என்ற பொத்தானை சொடுக்குதல்செய்து படிவத்தில் கட்டுபாட்டை வரைக,

புலப்பட்டியிலில் இருந்து கட்டுபாட்டை இணைத்தல்

Design என்ற  தாவி பட்டியின்  tools  என்ற குழுவில் உள்ள field list என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக  உடன் தோன்றும் விண்டோவின் வலதுபுற பலகத்தில் அட்டவணையிலுள்ள புலங்கள் பட்டியலாக பிரிதி பலிக்கும்  இதிலிருந்து தேவையான புலத்தை பிடித்து இழுத்து சென்று படிவத்தில் விடுவதன்மூலம் கட்டுண்ட கட்டுப்பாடுகளை உருவாக்கலாம் எந்த இடத்தில் சுட்டியின் பொத்தானை விடுவிக்கின்றோமோ அவ்விடத்தில்தான்  புலக்கட்டுப்பாடு உருவாகும்,அதனால் சரியான இடத்தில் சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் பொத்தானை விடுவிக்கவும்,தேவையானால் சரியான இடத்திற்கு மாற்றி அல்லது அளவை சரிசெய்து கொள்க,

கட்டுபாட்டை தெரிவுசெய்தல்

இவ்வாறு உருவாக்கிய கட்டுபாடு ஒன்றை தெரிவுசெய்தால் உடன் இதனுடன் தொடர்புடைய attached lable -உம் தெரிவுசெய்யப்படும் இந்த பெயர்பட்டியின் நான்கு முனையிலும் கைப்பிடிபோன்ற தோற்றமளிக்கும் ,இதன் இடதுபுறம் மேல்பகுதியின் முனையிலிருப்பது, கட்டுப்பாட்டை இடம் மாற்றி நகர்த்த உதவும் move handle ஆகும்,இதன் மற்ற நான்கு முனைகளிலும் இருப்பவை இதன் அளவை மாற்றியமைக்க உதவிடும் sizing handle ஆகும்,

7.3

படம்-7-3

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கட்டுபாட்டினை தெரிவுசெய்தல்

1,shiftஎன்ற  விசையை அழுத்தி பிடித்து கொண்டு உருவாக்க விரும்பும் ஒவ்வொருகட்டுப்பாட்டையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்வதன்மூலம்

2, நாம் வரையவிரும்பும் கட்டுப்பாடுகள் அனைத்தையும்சுட்டியைவைத்து தெரிவுசெய்துஇழுத்துசெல்வதன்மூலம்

3,வரைவுகோட்டில் சுட்டியைவைத்து சொடுக்குதல்செய்து நாம் வரையவிரும்பும் கட்டுப்பாடுகள் அனைத்தையும் தெரிவுசெய்யும்படி இழுத்துசெல்வதன்மூலம் தெரிவுசெய்யலாம்,

தெரிவுசெய்த கட்டுபாட்டினை விடுவித்தல்

தெரிவுசெய்த கட்டுபாட்டிற்கு வெளியே காலியான படிவத்தில் சுட்டியை வைத்து பிடித்துள்ள சுட்டியின் பொத்தானை விடுவித்துவிடலாம் உடன் கட்டுபாட்டினை சுற்றி தோன்றியிருந்த கைப்பிடிகள் மறைந்துவிடும்

கட்டுபாட்டினை மாறுதல் செய்தல்

1, move handle ஐ பிடித்து இழுத்து சென்று நாம் விரும்பும் இடத்தில் கட்டுபாட்டினை அமரும்படி செய்துவிடலாம்

2, sizing handle ஐ பிடித்து இழுத்து செல்வதன் மூலம் கட்டுப்பாட்டின் உருவத்தை நாம் விரும்பியவாறு மாற்றி அமைக்கலாம்,

தானாகவே கட்டுபாட்டின் உருவஅளவை மாற்றிஅமைத்தல்

மாற்றியமைக்கவிரும்பும் கட்டுபாட்டினை தெரிவுசெய்து கொண்டு layout என்ற  தாவியின் பொத்தானை   தெரிவுசெய்து சொடுக்குக , உடன் விரியும் layout  என்ற பட்டியின்  sizeஎன்ற குழுவில் உள்ள பின்வரும் பொத்தான்களை தெரிவு செய்வதன் மூலம் தானாகவே மாறியமையும்படி செய்யலாம்,

1,To fit:கட்டுப்பாட்டில் உள்ள உரைக்கு  ஏற்ப கட்டுப்பாட்டின் உருவஅளவை மாற்றியமையும்படி செய்துகொள்ளும்,

2.To Tallest:கட்டுப்பாட்டின் உயரத்தை மட்டும் அதிகபடுத்தும்

3.To Shortest:கட்டுப்பாட்டின் உயரத்தை மிகவும் குறைத்தவிடும்

4.To Grid:கட்டுப்பாட்டைச்சுற்றியுள்ள கட்டத்திற்கு ஏற்ப கட்டுப்பாட்டின் உருவத்தை மாற்றியமைத்தவிடும்

5..To Widest:கட்டுப்பாட்டின் அகலத்தை மிக அதிகப்படுத்திவிடும்

6.To Narrow:கட்டுப்பாட்டின் அகலத்தை மிககுறைவாக ஆக்கிவிடும்,

கட்டுபாட்டினை சரி(alignment)செய்தல்

layout  என்ற தாவிபொத்தான் பட்டியின்  alignment என்ற குழுவில் உள்ள பின்வரும் பொத்தான்களை பயன்படுத்தி கட்டுபாட்டினை சரிசெய்து அமைக்கலாம்

1,Left:இது கட்டுபாட்டினை படிவத்தின் இடதுபுறம் தள்ளி யமைத்திட உதவுகின்றது

2.Right:கட்டுபாட்டினை படிவத்தின் வலதுபுறம் தள்ளி யமைத்திடஇது உதவுகின்றது,

3.Top: கட்டுபாட்டினை படிவத்தின் மேல்பகுதியில் தள்ளி யமைத்திடஇது உதவுகின்றது,

4.Bottom: கட்டுபாட்டினை படிவத்தின் கீழ்பகுதியில்தள்ளி யமைத்திடஇது உதவுகின்றது,

5.To Grid: கட்டுபாட்டினை படிவத்தின் கட்டத்திற்குள்அமருமாறுஅமைத்திடஇது உதவுகின்றது,

கட்டுபாட்டின் தோற்றத்தை மாற்றியயமைத்திட

மாற்றியமைக்க விரும்பும் கட்டுபாட்டினை தெரிவுசெய்க,design என்ற  தாவியின் பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக  உடன் விரியும் design  என்ற தாவிபொத்தான் எனும் பட்டியின்  font என்ற குழுவில்  உள்ள font sizeஎன்ற பொத்தானைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக,உடன் விரியும் கீழிறங்கு பட்டியலிலிருந்து 15 என்றும் Bold என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து  தடிமனாகவும் font color என்ற பொத்தானை சொடுக்குக விரியும் பட்டியில் தேவையான வண்ணத்தையும் தெரிவுசெய்து கட்டுபாட்டின் மாற்றியமைத்துகொள்க,இதே வழிமுறையை பின்பற்றி மற்ற கட்டுபாட்டின் தோற்றத்தையும் தேவையானால் மாற்றியமைத்துகொள்க,

கட்டுபாட்டினை குழுவாக ஒன்றுசேர்த்தல்

குறிப்பிட்ட சில கட்டுப்பாடுக்ள் ஒத்த செயலை செய்வதால் இவைகளை ஒரே குழுவாக இருந்தால் நல்லது என விரும்புவோம் அந்நிலையில் குழுவாக சேர்க்க விரும்பும் கட்டுப்பாடுகளைshift என்ற விசையை அழுத்தி பிடித்துகொண்டு அனைத்தையும் தெரிவுசெய்து கொள்க,

பின்னர் layout என்ற பட்டியின்  layoutஎன்ற குழுவில் உள்ள Group என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக, உடன் நாம் தெரிவுசெய்திருந்த கட்டுபாடுகள் அனைத்தையும் சுற்றிசெவ்வகம் போன்ற பெட்டியொன்று உருவாகி ஒன்றாக ஒருங்கிணைத்தவிடும்,இந்த செவ்வக பெட்டிக்குள் சுட்டியைவைத்து layoutஎன்ற பட்டியின்  layoutஎன்ற குழுவில் உள்ள unGroup என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக, உடன் நாம்உருவாக்கியிருந்த குழுவான கட்டுபாடுகள் விடுவிக்கப்பட்டு தனித்தனி கட்டுபாடாகிவிடும்,

நீக்கம் செய்யவிரும்பும் கட்டுபாட்டின்மீது சுட்டியை வைத்துdel என்ற விசையை அழுத்துக, உடன் படிவத்திலிருந்து இந்த கட்டுபாடு நீக்கம் செய்யப்பட்டுவிடும்

பெயர் பட்டியை கட்டுபாட்டிற்குள் இணைத்தல்

எதிர்பாராதவிதமாக கட்டுபாட்டில் உள்ள பெயர்பட்டியை நீக்கம் செய்திருந்தால் பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றி மீண்டும் உருவாக்கி இணைத்தவிடலாம்

1,design என்றதாவி பொத்தான் பட்டியின்  control  என்ற குழுவில்உள்ள lable என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

2,பின்னர் design என்ற விண்டோவின் படிவத்தில் சுட்டியைவைக்கவும் உடன் இடம் சுட்டியின் உருவம் உரைபெட்டி போன்று மாறியிருக்கும்

3,அதன்பின்னர் சுட்டியின்பொத்தானை சொடுக்குதல்செய்து பிடித்துகொண்டு செவ்வகம்போன்ற உருவத்தை வரைக,

4,பின்னர் இவ்வுருவத்திற்கு ஒருதலைப்புபெயரை தட்டச்சு செய்து செவ்கத்திற்கு வெளியில் சுட்டியை வைத்து பிடித்திருந்த சுட்டியின்பொத்தானை விட்டுவிடுக,

5,அதன்பின்னர் Homeஎன்ற தாவியின் பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் Homeஎன்ற தாவி பொத்தான் எனும் பட்டியின்  clib boardஎன்ற குழுவில் உள்ள cut என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக ,

6பின்னர் இந்த உரைபெட்டியை தெரிவுசெய்க,

7,அதன்பின்னர் மீண்டும் Homeஎன்ற தாவிபொத்தான் எனும் பட்டியின்  clib boardஎன்ற குழுவில் உள்ள paste என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக ,உடன் பெயர்பட்டியுடன் உரைபெட்டி ஒன்றிணைந்துவிடும்,

கட்டுபாட்டின் வகையை மாற்றியமைத்தல்

1,lable என்ற கட்டுபாட்டினை தெரிவுசெய்க,del என்ற விசையை அழுத்துக உடன் இந்த பெயர்பட்டி நீக்கம் செய்யப்பட்டுவிடும்

2,ஏதேனும் தேர்வுசெய்பெட்டியின்மீது இடம் சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்க. உடன் தோன்றும்  பட்டியலில் change to என்றவாறு தெரிவுசெய்து சொடுக்குக , உடன் விரியும் துனை பட்டியலில்  Toggle என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக ,

3,பின்னர் இதன் அளவை தேவையானவாறு மாற்றி யமைத்திடுக பின்னர் இதன் உரைபகுதியில் இடம்சுட்டியை வைத்து இதன் பெயரை தட்டச்சுசெய்க,

பண்பியல்பு தாளினை பிரிதிபலிக்கச்செய்தல்

நாம் விரும்பும் ஏதேனும் ஒரு கட்டுபாட்டின் மீது சுட்டியைவைத்து design என்றதாவி பொத்தான் பட்டியின்  tools என்ற குழுவில் உள்ள property sheetஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக , உடன் திரையின் வலதுபுறத்தில் property என்ற உரையாடல் பெட்டி தோன்றும் இவ்வாறு பண்பியல்பை மாற்றம்செய்யவிரும்பும் கட்டுபாட்டினை தெரிவுசெய்து தொடர்புடைய பண்பியல்புபெட்டியை திரையில் தோன்றச்செய்தபின்னர் தேவையானவாறு மாற்றியமைத்துவிடலாம்

அந்த பண்பியல்பு பெட்டியில் உள்ள name என்பதில் என்ன தட்டச்சு செய்கின்றோமோ அதுதான் இந்த கட்டுபாட்டின் பெயராக பிரிதிபலிக்கும்,

Previous Older Entries