ஃபயர்பேஸ்-10-தொடர்-ஃபயர்பேஸின் பல்வேறு வசதிவாய்ப்புகள்-2

இயக்கநேர இணைப்புகள்
பயனாளர்கள் அனைவரையும் கைபேசி பயன்பாடுகளை மட்டும் சுற்றிசுற்றி வருமாறான ஒரு செயல்பாட்டு வழியாக ஃபயர்பேஸின்இயக்கநேர இணைப்புகளானவை அமைகின்றன. மேலும் குறிப்பிட்ட இடத்தில் தேவையான கைபேசி பயன்பாடுகள் நிறுவப்படவில்லை யென்றாலும் பரவாயில்லை அதற்காக பயனாளர்கள் தயங்கி நம்பிக்கை இழந்து நின்றிடாமல் தம்முடைய செயலாக்கத்தை தொடர்ந்து செயல்படுத்து-வதற்காக இந்தஇயக்கநேர இணைப்புகளை மட்டும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் போதும்உடன் நிறுவுகை செய்வதற்கான இணைப்புகளை இந்த இயக்கநேர இணைப்பு-களானவை தானாகவே மீட்டெடுக்கின்றன,மேலும் இந்தஇயக்கநேர இணைப்புகளானவை எந்தவொரு சாதனங்களிலும் கைபேசியிலும் மேஜைகணினியிலும் செயல்படும் திறன்-மிக்கது. இந்தஇயக்கநேர இணைப்புகளானவை கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் அல்லது அப் ஸ்டோர் இருக்குமிடத்திற்கு அழைத்து சென்று தானாகவே பதிவிறக்கம்செய்து நிறுவுகை செய்து கொள்ளும் வசதியை அளிக்கின்றன

1

பயன்பாடுகளை பணமாக்க உதவுவிடும் AdMob எனும் வசதி
AdMob என்பது கைபேசிபயன்பாட்டிற்குள் விளம்பரங்களை கொண்டுவரவேண்டும் என்ற இலக்குடன் கூடியஒரு கைபேசி விளம்பரதளமாகும் பொதுவாக கைபேசிபயன்பாடுகளை உருவாக்குநர்களின் முதன்மையான செயலே அதனை தொடர்ந்து நன்கு மேம்படுத்தி பணமாக்குவதுதான் மேலும் கூகுளானது பயனாளர்களுக்கு உதவிடுவதற்காக கணிசமான விளம்பரங்களை விளம்பரப்படுத்துகின்றன. அதைவிட இவ்வாறு வருவாய் ஈட்டக்கூடிய பல்வேறு கருவிகள் ஃபயர்பேஸில் முன்கூட்டியே கட்டமைக்கப்பட்டே கிடைக்கின்றன ஆயினும் நம்மில் பெரும்பாலானோர் இந்த கட்டணமில்லாத அற்புதமான செயலை பயன்படுத்தி கொள்வதே யில்லை இவ்வாறான பயன்பாட்டினை பயன்படுத்திடும் செயலையும் விளம்பர தரவுகளையும் வழங்குவதற்காக ஃபயர்பேஸ் பகுப்பாய்வுடன் இணைந்து இந்த AdMobஎன்பது செயல்படுகின்றது என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க

2
சிறந்த ஆவணங்களை வழங்குதல்
ஆண்ட்ராய்டு ,ஐஓஎஸ் போன்ற எந்தவொரு தளத்தில் நாம் இருந்தாலும் ஃபயர் பேஸானது அவ்விடத்திலுள்ள ஆவணங்களை படித்திட உதவுகின்றது மேலும் நாம் எந்த ஆவணங்களை உருவாக்க விரும்புகின்றோமோ அதனை அனுமதிக்கின்றது இதிலுள்ள Spark என்பதை இலவசமகவும் Flame, Blazeஆகியவை கட்டணத்துடனும் நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள தயாராக இருக்கின்றன இவை கட்டணத்துடன் கூடியதாக இருந்தாலும் கட்டணமில்லாத Dynamics Linksபோன்ற வசதிகளை ஒரே இடத்தில் பயன்படுத்தி கொள்ளவும் இது அனுமதிக்கின்றது

3
கைபேசி பயன்பாடுகளின் பின்புல சேவை
இந்த ஃபயர்பேஸானது ஏராளமான பயன்பாடுகளை கையாளுகின்றது அதாவது நிகழ்நேர தரவுதளசேவை, பயனாளர்களை அங்கீகரித்தல், தளங்களை / பயன்பாடுகளை நிறுவகை செய்தல் ஆகிய பல்வேறு செயல்களை எளிதாக செயல்படுத்துவதற்கான வலுவான பின்புல சேவையை இந்த ஃபயர் பேஸானது வழங்குகின்றது மேலும் அறிவிப்புகள், மேகக்கணி செய்தி, பகுப்பாய்வு, விளம்பரங்கள், கணினிஇயங்காமல் நின்றுபோன அறிக்கை என்பன போன்ற வசதிகளையும் பயனாளர்களுக்கு பின்புல சேவையாக இந்த ஃபயர் பேஸானது அளிக்கின்றது அதுமட்டுமல்லாது பயனாளர்களின் பின்புல சேவைக்காக கூகுளின் ப்ளே ஸ்டோரிலும் அப்ஸ்டோரிலும் நாளுக்கு நாள் புதிய பயன்பாடுகளையும் வசதி வாய்ப்புகளையும் சேர்ந்து கொண்டேயுள்ளன மேலும் இவ்வாறான கைபேசி பயன்பாடுகளை பின்தொடரும் பயனர்களின் எண்ணிக்கையில் ஒரு பெரிய எழுச்சியாக அதாவது கடந்த அக்டோபர் 2014இல் ஏறத்தாழ 100,000 பயனாளர்கள் இவைகளை பதிவிறக்கம் செய்து கொண்டார்கள் அதனை தொடர்ந்து தற்போது சுமார்450,000 பயனாளர்கள் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரிலும் அப்ஸ்டோரிலும் இருந்து தமக்கு தேவையான பயன்பாடுகளை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்கின்றனர்
மேகணினி விளையாட்டிற்கான எளிதான பயன்பாட்டு மேடை
தற்போது பலர் சுத்தமான இடைமுகத்திற்காக Azure என்பதையும், வேறுபலர் எளிய அமைப்புகளுக்காக Herokuஎன்பதையும், மேலும் பலர் பெரிய வரிசையான கருவிகளுக்காக AWS என்பதையும் மேககணி விளையாட்டுகளுக்காக பயன்படுத்தி வருகின்றனர் ஆயினும் இவை இன்னும் துவக்கநிலை வசதிகளையே பயனாளர்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கின்றன அதனால் எளிய விலை, ஏராளமான வசதிவாய்ப்புகள், கைபேசிமையம், ஒரேயொரு SDK, எளிதாக புரிந்துகொள்ளக்கூடிய ஆவணங்கள் ஆகிய நன்மைகளை வழங்க தயாராக இருக்கும் புதிய வகை விளையாட்டு வீரரான , சுத்தமான கட்டுகளையும் முகப்பையும் கொண்ட இந்த ஃபயர்பேஸின் மேககணினி தளத்திற்கு பலநிறுவனங்களும் தற்போது மாறத்தயாராகவுள்ளன

ஜிமெயிலில் மின்னஞ்சல்கள் நீக்கப்பட்டு30 நாட்கள் கடந்தபின்னர்கூட அவற்றை மீட்டெடுக்கமுடியும்

இதற்குமுன் கைதவறுதலாக ஏதேனும் மின்னஞ்சலை நீக்கம் செய்துவிட்டால் அதனை மீட்டெடுத்திடமுடியாத நிலை ஜிமெயிலில் இருந்துவந்தது அதன்பின்னர் அவ்வாறு நீக்கம் செய்யப்ட்ட மின்னஞ்சலையும் 30 நாட்கள்வரை மீட்டெடுக்கலாம் என்ற வசதி தற்போது கைகொடுக்கின்றது இதனை செயல்படுத்துவதற்காக நம்முடைய ஜிமெயில் கணக்கினை திறந்து கொள்க அதன் பக்கப்பட்டையில் Trashஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் Trashஎனும் தாவியின் திரையில் கடந்த 30 நாட்களாக நாம் நீக்கம்செய்துவந்த மின்னஞ்சல்கள் தேதி வாரியாக வீற்றிருக்கும் அவற்றுள் நாம் மீட்டெடுக்கவேண்டிய மின்னஞ்சலின் மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் move to inbox என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.இந்த செயல் மிகஎளிதானதாகத்தான் உள்ளது ஆயினும் முக்கியமான மின்னஞ்சலை கைதவறுதலாக நீக்கப்பட்டு30 நாட்களுக்குமேல் ஆன நிலையில் அதனை எவ்வாறு மீட்டெடுப்பது என்பதுதான் நம்முன் இருக்கும் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாகும் அவ்வாறான நிலையிலும் கவலைப்படவேண்டாம் அதற்கும் வழிஇருக்கின்றது மனம் கலங்கிடாமல் பின்வரும் எளிய படிமுறைகளை பின்பற்றி தவறுதலாக நீக்கம்செய்யப்பட்டு 30 நாட்களுக்குமேலான மின்னஞ்சல்களையும் மீட்டெடுத்திடுக முதலில் நம்முடைய ஜிமெயில் கணக்கின் திரையில் தோன்றிட செய்திடுக அதன்பின்னர் இணையஉலாவியின் திரையின் மேலே முகவரிபட்டையிலுள்ள URL முகவரியை நகலெடுத்து இணைய உலாவியின் இதே முகவரி பட்டையின் அடுத்த காலியான பக்கத்தில் ஒட்டுதல் செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன் விரியும் திரையில் இது ஒரு legit Gmail account என தெரிவுசெய்துகொண்டு உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன் இதன் வாயிலாக ஜிமெயில் ஆதரவு குழுவினை தொடர்பு கொள்ள முடியும் அங்கு நம்முடைய அதே ஜிமெயிலை திறக்கவா என கோரும் திரையில் yesஎன்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்நம்முடைய ஜிமெயில் கணக்கானது புதிய திரையில் தோன்றிடும் அதில் நாம் மீட்டெடுக்கவேண்டிய நாளினை குறிப்பிட்டு அதிலுள்ள பல்வேறு வாய்ப்புகளில் தேவையானவற்றை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொள்க தொடர்ந்து Submit என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் ஜிமெயிலின் ஆதரவுகுழுவிற்கு இந்த செய்தி சென்று சேரும் உடன் அந்த குழுவானது குறிப்பிட்ட-நாளின் நிரந்தரமாக நம்மால் நீக்கம் செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல்களை எவ்வாறு மீட்டெடுப்பது என்ற வழிமுறையை வழிகாட்டிடுவார்கள் அதனை பின்பற்றினால் குறிப்பிட்ட நாளில் நம்மால் நீக்கம் செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல்கள் நமக்கு வந்து சேரும்.

லிபர் ஆஃபிஸ்6.1.0 எனும் புதிய பதிப்பினை பயன்படுத்தி கொள்க

பதிய பொலிவுடனும் பல்வேறு வகையான வசதிவாய்ப்புகளுடனும் கட்டற்ற கட்டணமற்ற லிபர் ஆஃபிஸ்6.1.0 எனும் புதிய பதிப்பு தற்போது பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதனுடைய ரைட்டரின் EPUB export filter எனும் மேம்படுத்தப்பட்ட வாய்ப்பின் வாயிலாக நம்முடைய ஆவணத்தினை மின்புத்தகமாக மிகஎளிதாக உருவாக்கிகொள்ளலாம் அதாவது இவ்வாறான மின்புத்தகத்திற்கு தேவையான பக்கஎண்கள் ,பகுதிஎண்கள் போன்றவைகளுடன் Insert => Signature Line=>என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக நம்முடைய கையெழுத்தினையும் இந்த மின்புத்தகத்தில் சேர்த்து உருவாக்கிடலாம் இதனுடைய கால்க்கில் உருவப்படங்களை வழக்கமாக கையாளுவது ,ஒரே அறையில்(cell),ஒரே பக்கத்தில் என்பனபோன்ற மூன்றுவகைகளில் கையாளமுடியும் . கால்க்கின் தாளின் தரவுகள் வெளிப்புற இணைப்புடன் இருந்தால் CSV எனும் கோப்புகளை தரவுகளின் மூலமாக இது பயன்படுத்தி கொள்கின்றது அதனுடன் இணைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்ட தரவுஇருக்கும் அறையில்(cell) நாம் விரும்பும் வண்ணத்தை கொண்டுவருவதற்கான உரையாடல் பெட்டி தோன்றிட செய்து நம்முடைய விருப்பத்தை நிறைவு செய்கின்றது.
இதனுடைய இம்ப்பிரஸிலும் ட்ராவிலும் உருவப்படம் வரைவதற்காக புதிய பாவணைகளை சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் இவற்றில் புதிய பக்க பட்டியும் புதிய தோற்றங்களை வழங்குமாறு செய்யப்பட்டுள்ளது.
நாம் நம்முடைய அலுவலகத்தில் இல்லாமல் வெளியில் எங்கிருந்தாலும் நேரடியாக இணையத்தின் வாயிலாகவும் மேககணினி வசதியின் வாயிலாகவும் இந்த லிபர் ஆஃபிஸ் 6.1.0 எனும் புதிய பதிப்பின் மூலம் நம்முடைய அலுவலக கோப்புகளை கையாளும் வசதியும் இந்த புதிய பதிப்பில் உள்ளது அதோடு ஆவணங்களின் பாதுகாப்பும் மேம்படுத்த-பட்டுள்ளது மேலும் விவரங்களை அறிந்து கொள்ள https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/6.1 என்ற இணைய முகவரிக்கும் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்திகொள்வதற்குhttps://libreoffice.org/ என்ற முகவரிக்கும் செல்க.

நீண்டதூரபேருந்து பயனத்திற்கான இருக்கை முன்பதிவுசெய்திடRed Bus.in எனும் பயன்பாடு

தற்போது பெரு நகரங்களுக்கிடையே இயக்கப்படும் தொடர்வண்டிகளில் பயனம் செய்வதற்கான இருக்கை முன்பதிவினை IRCTC எனும் வசதி வாயிலாக பதிவுசெய்து கொண்டு நிம்மதியாக பயனம் செய்து வருகின்றோம் அதே போன்று இருநகரங்களுக்-கிடையே இயக்கப்படும் பேருந்துகளில் பயனம் செய்வதற்கான இருக்கைகளையும் இணையம் வாயிலாக அதிலும் நம்முடைய கைபேசி வாயிலாகவே முன்பதிவு-செய்வதற்காக உதவவருவதுதான் Red Bus.in எனும் புதிய பயன்பாடாகும் இந்த பயன்-பாடானது Google Maps என்பதுடன் இணைந்து இந்த புதிய வசதியை வழங்குகின்றது இதன் வாயிலாக கணினியில்இணையம் அல்லது நம்முடைய கைபேசியில் நாம் பேருந்தில் பயனம் செய்வதற்கான இருக்கைகளை முன்பதிவுசெய்திடலாம். இந்த Red Bus.in எனும் பயன்பாடானது கோடிகணக்கான பேருந்து பயனாளிகளையும் ஆயிரக்கணக்கான பேருந்து இயக்குநர்களையும் இணைத்து நம்முடைய பேருந்து பயனத்தினை இனிமையானதாக ஆக்கவிருக்கின்றது அதனோடு அரசுபேருந்துகளும் இந்த வதியை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் redBus.in எனும் இந்த பயன்பாடானது Google Maps என்பதுடன் இணைந்து எந்தவொரு இரு நகரங்களுக்கும் இடையேயும் எப்போது பேருந்து புறப்படவிருக்கின்றது எந்தெந்த வழியாக செல்லவிருக்கின்றது எப்போது சென்றுசேரும் அதற்கான கட்டணம் எவ்வளவு என்பன போன்ற விவரங்களை அறிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப நம்முடைய பயனதிட்டத்தை முடிவுசெய்து குறிப்பிட்ட பேருந்தில் இருக்கைகளை முன்பதிவுசெய்து கொள்ளலாம்

நம்முடைய வலைபூவிற்கு எவ்வாறு ஏராளமான பார்வையாளர்கள் வருமாறு செய்வது

பொதுவாக பெரும்பாலானவர்கள் தங்களுடைய மனதில் தோன்றுகின்ற கருத்துகளையும் பக்கம் பக்கமாக blogஎனும் வலைபூவில் எழுதி இணையத்தில் வெளியிட்டு வருகின்றோம் அவ்வாறு வெளியிடுகின்ற நம்முடைய வலைபூ பக்கங்களை பொதுமக்கள் அனைவரும் பார்வையிடவேண்டும் அதற்காக தமிழ்மனம், தமிழ்ப்ளாக் என்பன போன்ற இணைய-பக்கங்களில் பதிவுசெய்து கொள்வோம் வேறுசிலர் மின்னஞ்சல் குழுக்களில் நம்முடைய வலைபூவில் வெளியிடபட்டுள்ள செய்திகளை அறிவித்திடுவார்கள் அதைவிடதற்போதைய நிலையில் நம்முடைய வலைபூவானது ஏராளமான அளவில் பார்வையாளர்கள் வந்து பார்வையிடுமாறு செய்வதற்காக ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம்,லிங்காடின் என்போன்ற சமுதாய இணைய-தளபக்கங்களில் நம்முடைய வலைபூவில் வெளியிடபட்ட செய்தி, கட்டுரை பற்றிய அறிவிப்பினை வெளியிடும்போது ஆயிரகணக்கானவர்களின் பார்வைக்கு சென்று மிகப்பிரபல-மாவதற்கு ஏதுவாகும் உரையுடன் உருவப்படங்களுடன் சேர்ந்தது எனில் ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமுதாய இணையதள பக்கங்களில் வெளியிடுவது நல்லது கானொளி படங்கள் மட்டுமெனில் யூட்யூ மிகச்சிறந்த வழியாகும் இதன் வாயிலாக கானொளி காட்சிகளுடன் சேர்ந்த வலைபூவினை ஆயிரகணக்கான பார்வையாளர்கள் பார்வையிடுவதற்காக சிறந்த சாதனமாக பயன்படுகின்றது வலைபூவில் எழுதி வெளியிடுவோர் தங்களின் செய்திகளுக்கான அறிவிப்பை இதனைபோன்ற இணையதள பக்கங்களில் வெளியிட்டு தங்களுடைய வலைபூவிற்கு அதிக பார்வையாளர்கள் வந்துபார்வையிடுமாறு செய்து கொளக என பரிந்துரைக்காப்படுகின்றது

நாம்உருவாக்கிடும் இணையதளபக்கத்தினை எந்தவொரு கைபேசியிலும் தோன்றிடுமாறு செய்வதெவ்வாறு

நாம் உருவாக்கவிருக்கும் இணையதளபக்கமானது எந்தவொருகைபேசியிலும் எளிதாக கையாளும் தன்மையுடன் இருப்பதுதான் வெற்றிகரமான இணையதளமாக அமையும் ஏனெனில் நம்மில் பெரும்பாலானோர் இணையத்தில் உலாவருவது இணையத்தின் வாயிலாகவே பொருட்களை கொள்முதல் செய்வது பணபரிமாற்றம் செய்வது பொருட்களுக்கான தொகை வழங்குதல் ஏன் சம்பளம் வழங்குதல் ஆகிய அனைத்து செயல்களையும் கைபேசி வாயிலாகவே செயல்படுத்துகின்றனர் அதனோடு அனைத்து வங்கி நடவடிக்கைகளும் வியாபார நடவடிக்கைகளும் மின் வணிகமும் கைபேசி வாயிலாகவே செயல்படுத்தி கொள்ளமுடியும் என்ற தற்போதைய வளர்ச்சி-யடைந்த நவீணஉலகில் கைபேசிஅல்லது திறன்பேசி சாதனங்கள் மற்றொரு கையடக்க கணினியாக கருதுகின்ற நிலையில் தற்போது நாம்வளர்ந்து இருக்கின்றோம் மேலும் நம்மில் பெரும்பாலானோர் தம்முடைய கைபேசிஅல்லது திறன்பேசி வாயிலாக இணையத்தில் உலாவருதல் அதிலும் ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர் போன்ற சமூதாய இணைய-பக்கங்களில் உலாவருவதுதான் சிறந்தது என தற்போதைய நம்மனைவரின் சிந்திக்கும் போக்கு வளர்ந்துள்ளது அதனால் புதியதாக உருவாக்கப்படும் எந்தவொரு இணைய பக்கமும் கணினிக்கு மட்டுமல்லாது அனைத்து கையடக்க சாதனங்களிலும் தோன்றிடு-மாறு செய்வதே பயனுள்ளதாக அமையும் அதிலும் எந்தவொரு இணைய பக்கத்திலும் தலைப்பு முடிவு உள்ளடக்க உரைகள் உருவப்படங்கள் கானொளி படங்கள் அட்டவணைகள் ஆகியவை கணினிக்கேற்றவாறு மட்டும் உருவாக்கியிருப்போம் ஆயினும் இவை கைபேசி அல்லது திறன்பேசி திரையின நீளஅகலத்திற்கு ஏற்றவாறும் திரைதுள்ளியத்திற்கு ஏற்றவாறும் அதைவிட செயல்படும்வேகம் பல்வேறு இயக்கமுறைமைகளுக்கு ஏற்றவாறும் அமையுமாறு கட்டமைத்திடவேண்டும் ஆயினும் இந்த இணையதளபக்கத்தின் உரை உருவப்படம் கானொளி படம் ஆகியவற்றின் தன்மைகள் மாறாமல் இருக்கவேண்டும் என்பதே முதன்மை குறிக்கோளாகும் அதைவிட கணியில் விரைவான அகல்கற்றை இணைப்பிற்கு பதிலாக குறைவான வேகஇணைப்பிலும் இணையபக்கங்கள் தோன்றிடுமாறு செயல்பட வேண்டும் இதில் எழும் பொதுவான பிரச்சினைகள் பின்வருமாறு
1. இணையபக்கங்கள் வெவ்வேறு திரையின் அளவிற்கேற்ப தானாகவே சரிசெய்து கொள்ளாது. இதற்காகஎந்தசாதனத்தில் இணையபக்கம் தோன்றிடவேண்டுமோ அதற்கேற்றவாறு திரையின் அளவு சரிசெய்து தோன்றிடுமாறு கட்டமைத்திடவேண்டும் இதற்காக HTML எனும் ஆவணத்திலுள்ள meta viewport எனும் டேக்கை பயன்படுத்தி சரிசெய்து கொள்க இதற்கான குறிமுறைவரி பின்வருமாறு
6.1

இந்த கட்டளைவரியானது சாதனங்களின் திரையின் அளவிற்கேற்ப இணையபக்கத்தின் அளவை சரிசெய்து கொள்கின்றது
2.இணையபக்கங்களில் அதிகபட்சஉள்ளடக்கங்கள் கொண்டிருப்பதால் கைபேசியில் அவையனைத்தும் தோன்றாது இதற்காக இணையபக்கங்களின் உள்ளடக்கங்கள் கைபேசியிலும் தோன்றிடுமாறு சரிசெய்து அமைத்திடுக
3.இணையபக்கங்களின் உருவப்படங்கள் திரையில் தோன்றிட அதிக கால அவகாசத்தினை எடுத்து கொள்கின்றன அதனை தவிர்த்திட அந்தந்த கைபேசிக்கு தக்கவாறு பொருத்தமாக உருவப்படங்கள் அமையுமாறு கட்டமைத்திடுக
4.இணையபக்கங்களின் தரவுகளின் அட்டவணைகள் மிகசிக்கலாகவும் மேலேற்றம் செய்திட அதிக காலஅவகாசத்தையும் எடுத்துகொள்கின்றன இதற்காகதரவுகளின் அட்ட-வணைகள் கைபேசிக்கேற்றவாறு பொருத்தமாக அமைந்திடுமாறு மாற்றியமைத்து கொள்க.இதற்கான குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு
2
இதேபோன்று கணினித்திரைக்கேற்ற கிடைவரிசை தரவுகள் கைபேசி திரைக்கேற்றவாறு நெடுவரிசையாக தோன்றிடுமாறு மாற்றி யமைத்து கொள்க
5. உருவப்படங்களின் துள்ளியம் நீளஅகலஉயர அளவு ஆகியவற்றை சாதனங்களுக்-கேற்றவாறு சரிசெய்திட srcsetஎனும் டேக்கை பயன்படுத்தி கொள்க.இதற்கான குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு
3
இதன்வாயிலாக சரியான உருவப்படத்தைதெரிவுசெய்வது மட்டுமல்லாமல் தேவையற்ற பெரிய உருவப்படங்களை தவிர்த்திடுகின்றது
6.ஒருசில கைபேசி சாதனங்களில் ஒருசில கானொளி படகாட்சிகள் இயங்கவே முடியாது அவ்வாறான வடிவமைப்பு கானொளி படங்களை அனைத்து கைபேசிகளிலும் செயல்படுமாறான வடிவமைப்பிற்கு உருமாற்றம் செய்து கட்டமைத்திடுக.இதற்காக செந்தரHTML5 எனும் ஆவணத்திலுள்ள srcஎனும் டேக்கை பயன்படுத்தி சரிசெய்து கொள்க.இதற்கான குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு

4
இதனை கொண்டு கைபேசிக்கேற்ற கானொளி வடிவமைப்பு குறிப்பிட்ட வடிவமைப்பினை பதிவிறக்கம் செய்திடாமலேயே பயன்படுத்தி கொள்க
அதிலும் குறைந்தஅளவு சைகைகளை கொண்ட இணையஇணைப்பிலும் கைபேசியின் இணையஉலாவரும்போது இணையபக்கம் மிகச்சரியாக திரையில் காண்பிக்குமாறு செய்திடுக

தரவுகளை பகுத்தாய்வுசெய்திடTableauஎனும்பயன்பாட்டினை பயன்படுத்திகொள்க

பல்வேறு தரவுதளங்களின் தரவுகளையும் பகுத்தாய்வுசெய்து ஒருசில நொடிகளிலேயே நாம் கோரியவாறு முடிவை காட்சியாக காணச்செய்திட உதவுவதுதான் Tableauஎனும் பயன்பாடாகும் இது அனைத்து வகையான தொழிலகங்களுக்கம் அரசுதுறைகளுக்கும் தரவுகளின் சூழலிற்கும் மிகபொருத்தமான திறனுடையை ஒருங்கிணைந்த அறிக்கைகளை நாம் கோரியவாறு காட்சியாக வழங்கவல்லது இதனுடைய வசதி வாய்ப்புகள் பின்வருமாறு
7.1.விரைவான பகுப்பாய்வு இதனை பயன்படுத்துபவர்களுக்கு கணினிபற்றிய அதிக அனுபவமில்லையென்றாலும் இதுதரவுகளை அனுகி விரைவாக பகுப்பாய்வு செய்திடுகின்றது
7.2.சுயசார்பு இதனை செயல்படுத்திடுவதற்கென தனியாக கூடுதலான அல்லது சிக்கலான எந்தவொரு பயன்பாடுகளையோ இணைப்புகளையோ நிறுவுகை செய்திடத்தேவை-யில்லை இதனைஎளிதாக நிறுவுகைசெய்து நம்முடைய பணியை துவங்கலாம்
7.3.விரும்பியவாறானமுடிவுறிக்கை நாம் விரும்பியவாறான colors, trend lines, charts, graphs போன்றவைகளில் நாம் விரும்பியவகைகளில் ஆய்வின் முடிவறிக்கையை காட்சியாக காணுமாறு செயல்படுத்திடலாம்
7.4.எந்தவகை தரவுகளையும் கையாளுதல் அரைகுறையாக கட்டமைத்த தரவுகள் முதல் தொடர்பற்ற தரவுகள் வரை நிகழ்வுநேர தரவுகள்முதல் பழைய தரவகள் வரை எவ்வாறாக இருந்தாலும் அதன் விவரங்கள் எவ்வாறு இருக்கின்றன எவ்வாறு தேக்கிவைக்கப்-பட்டிருக்கின்றன என பயனாளர்களுக்கு தெரியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை அவ்வாறான தரவுகளை பெற்று மிகத்துள்ளியமாக இது பகுப்பாய்வு செய்திடுகின்றது
7.5.அனைத்து சாதனங்களிலும் செயல்படுதல் தரவுகள்இருக்கும் எந்தவொரு சாதனத்தின் வன்பொருள் மென்பொருள் கட்டமைவை பற்றி கவலைப்படாமல் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
7.6.நிகழ்நிலை படுத்திகொள்ளுதல் குறிப்பிட்ட தரவுகளை பகுப்பு செய்தபின்னர் அந்த தரவுகள் ஏதேனும் நிகழ்நிலை படுத்தப்பட்டிருந்தால் உடன் பகுப்பாய்வையும் இது தானாகவே நிகழ்நிலைபடுத்தி கொள்கின்றது
7.7.மைய சேவையாளர் பகுப்பாய்வு தகவல்களை இணையத்தின் குறிப்பிட்ட ஒருஇடத்தின் சேவையாளர் பகுதியில் சேமித்து கொண்டு நிகழ்நிலைபடுத்தி பகுப்பாய்வு செய்திடுகின்றது
இதனை பயன்படுத்தி கொள்தற்காகhttps://www.tableau.com/products/desktop/download?os=windows எனும் தளத்திலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை பதிவிறக்கம்செய்து நிறுவுகை செய்து கொள்க
பின்னர் இந்த Tableau எனும் பயன்பாட்டினை இயக்கி திரையில் தோன்றிட செய்திடுக இதன் முகப்பு திரையில் Connect என்பதன் கீழ் choose a file அல்லது server அல்லது saved data source ஆகிய மூன்று வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அவற்றுள் excelஎன்பதையும் (இங்கு எடுத்துகாட்டிற்காக மட்டும் எக்செல் எனகாண்பிக்கப்படுகின்றது ) Sample – Superstore.xls என்றவாறு கோப்பினையும் தெரிவுசெய்து கொள்க இந்த எக்செல் கோப்பானது Orders, People, Returns ஆகிய மூன்றுதாட்களை கொண்டுள்ளது. இதிலுள்ள Orders என்ற தாளை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொள்க அடுத்து தோன்றிடும் திரையில் தரவுகளின் இடஅமைவான dimensions என்பதற்கு நெடுவரிசை கிடைவரிசைகளாக வுள்ள Category , Region என்பவை-களையும் தரவுகளின் அளவான measures என்பதற்கு Sales என்றவாறும் தெரிவுசெய்து கொண்டு அவற்றை இடம் சுட்டியால் பிடித்துஇழுத்து சென்று விட்டிடுக உடன் நெடுவரிசை கிடைவரிசைகளின் மொத்த விற்பணை தொகை எண்களில் காண்பிக்கும் அதனை தொடர்ந்து Marks எனும் தாவியின் திரைக்கு இதனை இழுத்து சென்றுவிட்டிட்டால் உடன் விற்பணைவிவரங்கள் வரைபடமாக காண்பிக்கும்மேலும் இந்த Marks என்பதிலுள்ள வகைகளை நாம் தெரிவுசெய்வதற்கேற்ப வரைபடஉருவம் மாறி அமையும்

1
இந்த பயன்பாட்டின் முகப்புதிரையின் மேலுள்ள கட்டளைபட்டையில்File எனும் பட்டியை விரியச்செய்தால் அதிலுள்ள Workbook Localeஎன்பது நம்முடைய முடிவு அறிக்கையை நாம் விரும்பும் மொழியில் பெறவும் Export Packaged Workbookஎன்பது முடிவறிக்கையை மற்ற நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும் பயன்படுகின்றது
திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையிலுள்ள Analysisஎனும் பட்டியின் Forecast,Trend Lines,Create Calculated Fieldஆகிய வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி வருங்காலத்தில் முடிவு எவ்வாறு இருக்கும் என யூகித்தறிந்து அல்லது அனுமானத்திடலாம்
இதே கட்டளைபட்டையிலுள்ள Map எனும் பட்டியின் Map Layers,Geocodingஆகிய வாய்ப்புகளை புவியியல் ஆய்விற்கு பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் ஒரு Tableauவின் புதிய தரவுகளின் பகுப்பாய்வு செயல்திட்டமானது படத்திலுள்ளவாறு இருக்கும் அதற்கேற்றவாறான படிமுறைகளை பின்பற்றி பயன்பெறுக

2

Previous Older Entries