கையடக்க பிடிஎஃப் கோப்புகளை உதவிடும் கட்டற்ற பயன்பாடுகள்

கையடக்க பிடிஎஃப் கோப்புகளை அடோப் அக்ரோபேட் எனும் தனியுடைமை பயன்பாட்டினை கொண்டு படிக்கலாம் அச்சிட்டு பெறலாம் ஆனால் அதனை நாம் விரும்பியவாறு திருத்தம் செய்து மேம்படுத்திட அனுமதிக்காது அவ்வாறு நாம் திருத்தம் செய்திவிரும்பிடும்போது முதலில் அதனை பழையவேர்டு வடிவமைப்பிற்கு உரு மாற்றம் செய்து திருத்தம் செய்திடவேண்டும் அதன்பின்னர் லிபர்ஆஃபிஸ் போன்ற பயன்பாடுகளை கொண்டு பழையவாறு பிடிஎஃப் கோப்புகளாக உருமாற்றம் செய்திடவேண்டும் இதற்கு பதிலாக நேரடியாக பிடிஎஃப் கோப்புகளில் திருத்தம் செய்து மேம்படுத்திட PDFMetaEdit ,Xodo PDF Reader & Editor ,PDFEdit ,PDF-XChange viewer ,PDFTools ,PDFEscape ,Inkscape போன்றவை மிகச்சிறந்த கருவிகளாக நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு தயாராக உள்ளன

எந்தவொரு துறையினருக்கும் பயன்படும் கட்டற்ற பயன்பாடுகள்

1ஒளிஒலி படங்களை பதிப்பித்தல் செய்வதற்காக நாம் Adobe Premiere, Windows Movie Marker, Pinnacle Studio ஆகிய தனியுடமை பயன்பாடுகள் மட்டுமே பயன்படுத்தி வருகின்றோம் இதற்கு பதிலாக இதே வசதிவாய்ப்புகளை கொண்ட திறமூலமென்பொருட்கள் உள்ளன அவைAvidemux, Blender,kDenlive,Cenelerra, openshot, pitivi ஆகியவையாகும்
2அதேபோன்று கல்வி கற்பதற்கும்ஆய்வுசெய்வதற்கும் மாணவர்களுக்கு உதவுவதற்காக MATLAB எனும்தனியுடைமை பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி கொள்கின்றனர் இதற்கு மாற்றாக Scilab, SageMath, GNU Octave ஆகிய வை இதே வசதி வாய்ப்புகளை கொண்ட திறமூலமென்பொருட்களாகும்
3இயந்திர பொறியாளர் கட்டிடபொறியாளர் போன்றவர்களுக்கு உதவிடும் தொழிலக வடிவமைப்பிற்கு AutoCADஎனும் தனியுடமைமென்பொருள் மிகச்சிறந்ததாக வளங்குகின்றது இதற்கு மாற்றாக BRLCAD,FreeCAD,LibreCADஆகியவை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கிடைக்கின்றன
4Photoshopஎன்ற பயன்பாடுமட்டுமே வரைகலை வடிவமைப்பில் மிகச்சிறந்த பயன்பாடு என நாமனைவரும் என்னுகின்றோம் இதற்கு மாற்றாக Publisher, QuarkXpress, InDesignபோன்றவைகள் வரைகலை வடிவமைப்பில் திறமூலமொன்பொருட்களும் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கிடைக்கின்றன
5 WYSIWYGஉம் HTML/CSSஉம் சேர்ந்த இணையபக்கங்களை வடிவமைப்பு செய்வதற்காக Dreamweaverஅல்லது இதுபோன்ற தனியுரிமை பயன்பாட்டிற்கு மாற்றாக Aptana Studio ,BlueGriffon ,Seamonkey ,Bluefish போன்ற திறமூலமென்பொருட்களும் கிடைக்கின்றன
6வியாபார நிறுவனங்களின் உற்பத்தி திட்டமிடுதல் ,உவ்வாறு உற்பத்தி செய்த பொருட்களுக்கான விலை, கணக்குபதிவியில், நிதிநிருவாகம்,சம்பளபட்டியல் பராமரத்தல், கையிருப்புபொருட்களை கையாளுதல் போன்ற பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்கும் Oracle ERP Microsoft Dynamics, SAP ERPஆகிய தனியுடமை கருவிகள் மிகமுக்கிய பங்காற்றுகின்றன இவைகளுக்க மாற்றாக இதே பணிகளை ஆற்றுகின்ற நிறுவன வளங்களை திட்டமிடுதல்( Enterprise Resource Planning (ERP))திறமூல கருவிகளாக Odoo , ERPNext , Dolibarr , Opentaps ஆகியவை உள்ளன.
7 பொருட்களை வழங்குவோர் பொருட்களை கொள்முதல் செய்வோர் என ஏராளமான அளவில் பொதுமக்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் நிறுவனங்கள் தங்களுடைய இவ்வாறானதொடர்பாளர்களை கையாளுவதற்காக வாடிக்கையாளர் தொடர்புநிருவாகி(customer relationship management (CRM))என்ற தனியுடைமை கருவிகளாக Salesforce, Hubspot, Zohoஆகியவைஉள்ளன இவைகளுக்கு மாற்றாக திறமூலமென்பொருட்கள் EspoCRM ,SuiteCRM ,Oro CRM ,CiviCRM ஆகியவை உள்ளன

புதியவர்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு பயிற்சிகையேடு பகுதி-18

தானியங்கியானநிரப்புதல்உரைகாட்சி
தானியங்கியானநிரப்புதல்உரைகாட்சி என்பது பயனாளர் தட்டச்சு செய்திடும்போது தானாகவே அந்த சொல்லின் மிகுதி எழுத்துகளை நிரப்புவதற்கான பட்டியலை காண்பிக்கசெய்வதை தவிர மிகுதி அனைத்தும் உரையை திருத்தலை போன்றே ஒரு காட்சியாகும் இந்த ஆலோசனைகளின் பட்டியலானது ஒரு கீழிறங்கு பட்டியலாக பிரதிபலிக்கசெய்திடும் பயனாளர் இந்த பட்டியலிலிருந்து பொருத்தமானதை தெரிவுசெய்து திருத்துதல் பெட்டியின் எழுத்துகளை மாற்றியமைத்து கொள்ளமுடியும்
தானியங்கியானநிரப்புதல்உரைகாட்சியின் பண்புகூறுகள்
பின்வருவது தானியங்கியானநிரப்புதல்உரைகாட்சியின் கட்டுப்பாட்டிற்கு தொடர்புடைய மிகமுக்கிய பண்புக்கூறுகளாகும் .இந்த பண்புக்கூறுகளின் முழுபட்டியலையும் தொடர்புடைய வழிமுறைகளையும் ஆண்ட்ராய்டின் அலுவலகம் சார்ந்த இணைய பக்கங்களில் நாம் இதனை சரிபார்த்திடமுடியும் மேலும் இவைகளைஇயக்கநேரத்தில் மாற்றியமைப்பதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
எடுத்துகாட்டு
கோட்டு புறவமைப்பையும் தானியங்கியாக உரைகாட்சியை நிரப்புதலையும் பயன்படுத்தி நம்முடைய சொந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை உருவாக்குவது எவ்வாறு என காண்பிப்பதற்கான எளிய படிமுறைகளின் வாயிலாக நம்மை இந்த எடுத்துகாட்டு கொண்டுசெல்லும்

ஆண்ட்ராய்டின் முன்மாதிரியை துவக்குவதற்கு இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குக அதனை தொடர்ந்து இந்த பயன்பாட்டில் செய்யப்பட்ட மாறுதல்களின் விளைவை சரிபார்த்திடுக

பின்வருவது src/com.example.guidemo3/MainActivity.java.எனும் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட முதன்மை கோப்புகளின் உள்ளடக்கமாகும் இந்த கோப்பு ஒவ்வொரு அடிப்படை வாழ்க்கை சுழற்சி வழிமுறைகளை உள்ளிணைந்ததாக்க முடியும்
package com.example.guidemo3;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.AutoCompleteTextView;
public class MainActivity extends Activity {
AutoCompleteTextView autocompletetextview;
String[] arr = { “MS SQL SERVER”, “MySQL”, “Oracle” };
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
autocompletetextview = (AutoCompleteTextView)
findViewById(R.id.autoCompleteTextView1);
ArrayAdapter adapter = new ArrayAdapter
(this,android.R.layout.select_dialog_item, arr);
autocompletetextview.setThreshold(1);
autocompletetextview.setAdapter(adapter);
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
/* Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present */ getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
}
பின்வருவது res/layout/activity_main.xmஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

இந்த புதிய மாறிலிகளை வரையறுப்பதற்கு பின்வருவது res/values/strings.xmlஎன்பதன் உள்ளடக்கமாகும்

GUIDemo3
Settings
Example
showing AutoCompleteTextView

பின்வருவது AndroidManifest.xmlஎன்பதன் இயல்புநிலை உள்ளடக்கமாகும்

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்டGUIDemo3 எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க Eclipseஇலிருந்து இந்த பயன்-பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிபட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் Eclipseஆனது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல்நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்-பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்

2

பின்வரும் திரையில “m”என்பதற்கு பிறகு AutoCompleteTextViewஎன்பதில் தோன்றிடும் காட்சியாகும்

3
பயிற்சி XMLஇன் புறவமைப்பு கோப்பின் நிரல்தொடரினை உருவாக்கிடும் நேரத்திலும் தானியங்கியாக உரைகாட்சியை நிரப்பிடும் பண்புக்கூறில் வித்தியாசமான காட்சியை காணவும் உணரவும் வித்தியாசமான பண்புக்கூறுகளுடன் மேலேகூறிய பயிற்சியை முயற்சித்திடுக என பரிந்துரை செய்யப்படுகின்றது அதனை திருத்தம் செய்திடுமாறும் எழுத்துருவின் வன்ணம் ,குழு உரையமைப்பு ஆகிய பல்வேறு வகையில் மாறுதல்கள் செய்து அதன் விளைவை சரிபார்த்திடுக ஒரே செயலிற்கு பல்வேறு தானியங்கியாக உரைகாட்சியை நிரப்பிடும் கட்டுப்பாடுகளுடன் மேலேகூறிய பயிற்சியை செய்து பார்த்திடமுடியும்

எல்லோருக்கும் உதவிடும் கட்டற்ற பயன்பாடுகளும் கருவிகளும்

1ஒளிஒலி படங்களை பதிப்பித்தல் செய்வதற்காக நாம் Adobe Premiere, Windows Movie Marker, Pinnacle Studio ஆகிய தனியுடமை பயன்பாடுகள் மட்டுமே பயன்படுத்தி வருகின்றோம் இதற்கு பதிலாக இதே வசதிவாய்ப்புகளை கொண்ட திறமூலமென்பொருட்கள் உள்ளன அவைAvidemux, Blender,kDenlive,Cenelerra, openshot, pitivi ஆகியவையாகும்
2அதேபோன்று கல்வி கற்பதற்கும்ஆய்வுசெய்வதற்கும் மாணவர்களுக்கு உதவுவதற்காக MATLAB எனும்தனியுடைமை பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி கொள்கின்றனர் இதற்கு மாற்றாக Scilab, SageMath, GNU Octave ஆகிய வை இதே வசதி வாய்ப்புகளை கொண்ட திறமூலமென்பொருட்களாகும்
3இயந்திர பொறியாளர் கட்டிடபொறியாளர் போன்றவர்களுக்கு உதவிடும் தொழிலக வடிவமைப்பிற்கு AutoCADஎனும் தனியுடமைமென்பொருள் மிகச்சிறந்ததாக வளங்குகின்றது இதற்கு மாற்றாக BRLCAD,FreeCAD,LibreCADஆகியவை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கிடைக்கின்றன
4Photoshopஎன்ற பயன்பாடுமட்டுமே வரைகலை வடிவமைப்பில் மிகச்சிறந்த பயன்பாடு என நாமனைவரும் என்னுகின்றோம் இதற்கு மாற்றாக Publisher, QuarkXpress, InDesignபோன்றவைகள் வரைகலை வடிவமைப்பில் திறமூலமொன்பொருட்களும் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கிடைக்கின்றன
5 WYSIWYGஉம் HTML/CSSஉம் சேர்ந்த இணையபக்கங்களை வடிவமைப்பு செய்வதற்காக Dreamweaverஅல்லது இதுபோன்ற தனியுரிமை பயன்பாட்டிற்கு மாற்றாக Aptana Studio ,BlueGriffon ,Seamonkey ,Bluefish போன்ற திறமூலமென்பொருட்களும் கிடைக்கின்றன
6வியாபார நிறுவனங்களின் உற்பத்தி திட்டமிடுதல் ,உவ்வாறு உற்பத்தி செய்த பொருட்களுக்கான விலை, கணக்குபதிவியில், நிதிநிருவாகம்,சம்பளபட்டியல் பராமரத்தல், கையிருப்புபொருட்களை கையாளுதல் போன்ற பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்கும் Oracle ERP Microsoft Dynamics, SAP ERPஆகிய தனியுடமை கருவிகள் மிகமுக்கிய பங்காற்றுகின்றன இவைகளுக்க மாற்றாக இதே பணிகளை ஆற்றுகின்ற நிறுவன வளங்களை திட்டமிடுதல்( Enterprise Resource Planning (ERP))திறமூல கருவிகளாக Odoo , ERPNext , Dolibarr , Opentaps ஆகியவை உள்ளன.
7 பொருட்களை வழங்குவோர் பொருட்களை கொள்முதல் செய்வோர் என ஏராளமான அளவில் பொதுமக்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் நிறுவனங்கள் தங்களுடைய இவ்வாறானதொடர்பாளர்களை கையாளுவதற்காக வாடிக்கையாளர் தொடர்புநிருவாகி(customer relationship management (CRM))என்ற தனியுடைமை கருவிகளாக Salesforce, Hubspot, Zohoஆகியவைஉள்ளன இவைகளுக்கு மாற்றாக திறமூலமென்பொருட்கள் EspoCRM ,SuiteCRM ,Oro CRM ,CiviCRM ஆகியவை உள்ளன

மாணவர்களின் வாழ்க்கையை காத்திடஉதவிடும் கட்டற்ற பயன்பாடுகள்

மாணவர்களின் மனங்களை pornography, violence, gambling போன்றவை அலைகழித்து அவர்களின் வாழ்க்கையை வீணாக்குகின்றன இவைகளில் இருந்து காப்பதற்காக பல்வேறு பயன்பாடுகள் இருந்தாலும் இவை தனியுடைமை பயன்பாட்டு மென்பொருட்கள் என்பதால் அவ்வப்போது ஆண்டுக்கட்டணம் செலுத்தினால் மட்டுமே நிகழ்நிலைபடுத்தி சமீபத்திய தீங்குகளை தடுத்திடுகின்றன இவ்வாறான தனியுடைமைக்கு பதிலாக கட்டற்ற கட்டணமற்ற பயன்பாடுகளும் ஏராளமாக கிடைக்கின்றன அவைகளை பொதுமக்கள் பதிவிறக்கம் செய்து தம்முடைய பிள்ளைகளை காத்திடலாம்
PicBlock எனும் கருவியானது பிள்ளைகள் இணையஉலாவியைதுவங்கிடும்போது தீங்கிழைக்கசெய்திடும் திறவுச்சொற்கள் இணையமுகவரிகளை தடுத்திடுகின்றது
BlockSmart என்பது குறிப்பிட்ட தளங்களை முன்கூட்டியே தடுத்திட உதவுகின்றது
Blue Coat K9 Web Protection எனும் பயன்பாடு இணையஉலாவியை துவக்கியவுடனேயே தானாகவே திரையில் தோன்றி தவிர்க்ககூடிய தளங்களை உள்நுழைவுசெய்திடாதவாறு தடுக்கின்றது மேலும் அவ்வாறான இணையபக்கங்கள் தானாக நம்முடைய இணையஉலாவியில் தோன்றுவதை தவிர்க்கின்றது இதே போன்ற Microsoft Family Safety ,Qustodio ,Kurupira WebFilter ,netCheckPostnet, Stop P-O-R-N ஆகிய பல்வேறு பயன்பாடுகள் உள்ளன இவைகளுள் நம்முடைய தேவைக்கேற்றதை பயன்படுத்திகொள்க

podcastingஐஎவ்வாறு பயன்படுத்திகொள்வதுஎனும் வழிகாட்டி

எந்தவொரு நிகழ்வுகளையும் ஒலிஅல்லது கானொளி படவாயிலாக தயார்செய்து பொதுமக்களுக்கு உடனுக்குடன் ஒலிபரப்பு செய்வதையே podcasting எனஅழைப்பார்கள் இது பொதுவான நோக்கத்தில் உள்ள குழுவிற்குள் நிகழ்வுகளை ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறி கொள்வதற்கு பேருதவியாக இருக்கின்றது இதனை நம்முடைய கணினியில் செயல்படும் விண்டோ ,லினக்ஸ், மேக் போன்ற எந்தவொரு இயக்கமுறைமையிலும் செயல்படுத்திகொள்ளலாம் இதனை செயல்படுத்துவதற்காக sAudacity,Ardour போன்ற கட்டற்றபயன்பாடுகள் உதவுகின்றன இதனை புதிய episodes, அல்லது விரும்பினால் இணையபக்கங்களாக அதைவிட YouTubeஅல்லதுSoundCloudசேவைகளைகூட இதற்காக பயன்படு்த்திகொள்ளலாம் இதற்காக பதிப்புரிமை கொண்ட MP3 வடிவமைப்பு கோப்புகள் அல்லது எக்ஸ்எம்எல்லின் அடிப்படையிலான podcast , an oggcast.வடிவமைப்பு கோப்புகளை பயன்படுத்தி கொள்க
RSS இன் அடிப்படையிலான iTunes syndication,Google Play syndication,general podcasts, andoggcastsஉள்ளீட்டை பராமரித்திடுக வேர்டுபிரஸ் எனும் இணையதளத்தினை பவர்பிரஸ்எனும் கூடுதல் இணைப்புடன் பயன்படுத்தி கொள்க iTunes and Google Play ஆகியவற்றின் வாயிலாக வாடிக்கையாளர்களை விரிவுபடுத்தி கொள்க பொதுமக்களை சென்றடைவதற்காக ட்விட்டர் சமூதாயா வலைபின்னல் சேவையை பயன்படுத்தி கொள்க மேலே கூறிய வழிமுறையில் தொழில்நுட்பம் , பொழுபோக்கு போன்ற பல்வேறு வகைகளில் நம்முடைய podcastingஐ உருவாக்கி பயன்படுத்தசெய்திடுக

விண்டோ10 இயங்கும் கணினியின் வேகத்தை அதிகபடுத்திட

நம்முடைய கணினியின் செயல்வேகம் மிகவும் மெதுவாக நத்தைபோன்று உள்ளது எனும் நிலையில் இதற்காக கணினியின்ரேம் அளவை அதிகபடுத்துவது மிகவிரைவான எஸ்எஸ்டியை பொருத்துவது ஆகிய செயல்களால் விண்டோ10 இயக்கமுறைமை செய்ல்படுத்தபடும் கணினியின் வேகத்தை அதிகபடுத்தலாம் ஆனால் அதற்காக நம்முடைய பையிலிருந்து அதிக செலவிடவேண்டியிருக்கும் அவ்வாறு பணம் எதுவும் செலவிடாமலேயே பின்வரும்வழிமுறைகளை பின்பற்றி விண்டோ10 இயக்கமுறைமை செய்ல்படுத்தபடும் கணினியின் வேகத்தை அதிகபடுத்தலாம்
1முதல்வழிமுறையாக நம்முடைய கணினியின் இயக்கத்தை நிறுத்தும் செய்து மீண்டும் துவங்கசெய்திடுக
2 இரண்டாவாதாக கணினியின் திரையில் கீழே இடதுபுறமூலையில் உள்ள Start எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்திடுக உடன் விரியும் பட்டியில் Power Options எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன் பின்னர் விரியும் கட்டுபாட்டு பலக்கத்தின் Power Options எனும் திரையில் High performance எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
3இதே Start எனும் பொத்தானின் மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்திடுக உடன் விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் System என்றவாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர்விரியும் பட்டியில்Advanced system settings. எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் System Properties எனும் உரையாடல் பெட்டியில் Advanced எனும் தாவிபொத்தானின் திரையை தோன்றசெய்து அந்த திரையில் Performance box எனும் பெட்டியில்உள்ள முதல்மூன்று அமைவுகளின் பொத்தான்களில் எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர்விரியும் Settings எனும் உரையாடல் பெட்டயில் Adjust for best performance எனும் தேர்வுசெய்திடு்ம் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து ok எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
4 கணினியானது இயங்கத்துவங்கிடும்போது தேவையற்ற இயக்கங்களும் கூடவே துவங்கிநம்முடைய கணினியின் இயக்கத்தை மெதுவாக ஆக்கிடும் இவைகளை தானாக துவங்குவதை தவிர்ப்பதற்காக taskbarஇன்மீது இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்திடுக உடன் விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் TaskManager என்றவாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர்விரியும்TaskManager எனும் திரையில் Startup எனும் தாவிபொத்தானின் திரையை தோன்றசெய்து அந்த திரையில் தானியங்கியாக செயல்துவங்கிடும் பயன்பாடுகளின் பட்டியல் விரியும் அவைகளில் தேவையற்றவைகளில் ஒவ்வொன்றின்மீதும் இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்திடுக உடன் விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Disable என்றவாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
5 இதேTaskManager எனும் திரையில் Processes எனும் தாவிபொத்தானின் திரையை தோன்றசெய்து அந்த திரையில் CPU எனும் நெடுவரிசையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் பயன்பாட்டிற்கு தக்கவாறு பட்டியலிடும் தலைப்பில் அதிக அளவுஇருப்பவைகளைஅந்த பணி முடிவுற்றதால் அவைகளைமூடிவிடுவது நல்லது
6 Start > Settings.என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும்Settings. எனும் திரையில் System என்பதை தெரிவுசெய்க பின்னர் விரியும் திரையின் இடதுபுற பலகத்தில் Notifications & actions என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் விரியும் இடதுபுற பலகத்தின் கீழ்பகுதியில் Get tips, tricks, and suggestions as you use Windows.என்ற வாய்ப்பு தெரிவுசெய்யப்பட்டிருந்தால் அதனை நீக்கம் செய்திடுக

Previous Older Entries