கணினி வல்லுநர்களுக்கு உதவிடும் கட்டற்ற மென்பொருள்கருவிகள்

ஒருங்கிணைந்த மேம்படுத்தும் சூழல் ,பதிப்பு கட்டுபாட்டு அமைவு , உரைபதிப்பான்கள், இணையபக்கங்களையும் செல்லிடத்து பேசியின் பக்கங்களையும் உருவாக்கி பராமரித்திட உதவிடும் வரைச்சட்டங்கள் ஆகியவற்றிற்கான மேம்படுத்திடும் பிரபலமான கட்டறற கருவிகள் பின்வருமாறு
1. Git இதுசிறிய செயல்திட்டமுதல் பெரிய திட்டம் வரை அதன் உறுப்புகள் ஒவ்வொன்றையும் மிகவிரைவாக வும் திறனுடனும் கையாளும் ஒரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற வழங்குதலின் பதிப்பை கட்டுபடுத்திடும் அமைவு வடிவமைப்பாகும் பெரும்பாலான மென்பொருள் உருவாக்குபவர்கள் தங்களின் பயன்பாடுகளின் பதிப்பை கட்டுபடுத்திட இந்த கிட் என்பதையே முதல் விருப்பமாக தேர்வுசெய்கின்றனர் கூகுள், ஃபேஸ்புக்,ட்விட்டர் லிங்காடின் நெட்ஃபிக்ஸ் போன்ற தொழில் ஜாம்பாவான்கள் அனைவரும் இந்த கிட் என்பதையே தங்களின் செயல்திட்டத்திற்கு பயன்படுத்திகொள்கின்றனர் இது கற்பதற்கும் கற்றபின் அதனை பின்பற்றி செயல்படுத்துவதற்கும் மிகஎளிதானதாக விளங்குகின்றது
2.Eclips கணினியின் மென்பொருள் உருவாக்கத்தின்போதான ஒருங்கிணைந்தமேம்படுத்தும் சூழலை(IDE) கொண்டுவருவதற்கு இந்த எக்ளிப்ஸ் பேருதவியாக விளங்குகின்றது .மேலும் இது பெரும்பாலும் ஜாவாவின் ஐடிஇக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது மேலும் இது சி, சி++,பிஹெச்பி போன்ற கணினி-மொழிகளை ஆதரிக்கின்றது இது குறிமுறைவரிகளின் தரத்தையும் பதிப்பு எண் கட்டுபாட்டையும் இதர ஒருங்கிணைந்த சூழலையும் வழங்குகின்றது 250 இற்கு மேற்பட்ட கட்டற்ற செயல்திட்டத்தினை இது ஆதரிக்கின்றது
3.Node.js இது சேவையாளர் சார்ந்த பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதில் மிகமுக்கிய பங்காற்றுகின்றது தற்போது யாகூ, பேபால்,வால்மார்ட்,ஐபீஎம்,மைக்ரோசாப்ட் ஆகிய பிரபலபமான நிறுவனத்தின் சேவையாளர் சார்ந்த பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதில் இது முதன்மையாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது
4.Cordovaஎன்பது செல்லிடத்து பேசிகளின் பயன்பாடுகளை உருவாக்கிட பேருதவியாக இருக்கின்றது மிகமுக்கியமாக ஐஓஎஸ் ,ஆண்ட்ராய்டு, விண்டோ போன்ற கைபேசி தளங்களில் ஹெச்டிஎம்எல் ,சிஎஸ்எஸ் போன்ற தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்கு பயன்படுகின்றது மிகமுக்கியமாக ஃபோன்கேப் என்பதன் கைபேசி பயன்பாடுகளின் வரைச்சட்டமாக இதனுடைய குறிமுறைவரிகளே விளங்குகின்றன
5.Emacs. இது பயன்பாடுகளின் உள்ளிணைக்கப்பட்ட உதவி ஆவணங்களை உருவாக்குவதிலும் அப்பயன்பாடுகளின் பயிற்சிகளை உருவாக்கவதிலும்உள்ளடக்கத்தில் திருத்தம் செய்வதிலும் நாம் பேசும் மொழிகளின் எழுத்துகளுக்கான ஒருங்குகுறியை பராமரிப்பதிலும் மிகமுக்கிய மைல்கல்லாக விளங்குகின்றது சுயமான ஆவணங்கள் வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறான ஆவணங்களை உருவாக்குவது ஆவணங்களை உருவாக்கிடும்போது அதில் திருத்தம் செய்வது ஆகிய வசதிகளை மென்பொருள் உருவாக்குநருக்கு இது வழங்குகின்றது
6.Vimஎன்பது மற்றொருமிகமேம்பட்டதிறமையானஉரைபதிப்பானாக பயன்படுகின்றது இது கட்டளைவரிகள்முதல் வரைகலை பயனாளர் இடைமுகப்பு வரை எந்தநிலையிலும் பயன்பாடுகளின் உதவிக்குறிப்புகளின் உரையை திருத்தம் செய்திடவும் நூற்றுகணக்கான கணினிமொழிகளை ஆதரிக்கும் வசதிகொண்டதாக உள்ளது
7.ASP.NETஎன்பது சேவையாளர் சார்ந்த இயக்கநேர இணையபன்பாடுகளை வடிவமைப்பதில பயன்படுகின்றது இதனை இயக்கநேர இணைய பக்கத்தையும் ,இணைய பயன்பாடுகளையும் ,இணைய சேவைகளையும் உருவாக்கி மேம்படுத்திட பேருதவியாய் விளங்குகின்றதுசி#,விபி.நெட் போன்ற கணினிமொழிகளைகொண்டும் விசுவல் ஸ்டுடியோ எனும் கருவியை கொண்டும் இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்கிட உதவுகின்றது
8.Bootstrapஎன்பது ஒரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற இணைய பக்கத்தின் இணைய பயன்பாடுகளின் முன்பகுதி (front end)வரைச்சட்டத்தினை வடிவமைத்திட பயன்படுகின்றது இணைய பயன்பாடுகளின் பொத்தான்கள் ,படிவங்கள் ,வழிகாட்டிகள் ,இதர இணையபக்கங்களின் இடைமுகத்தின் மாதிரிப் பலகத்தினை சிஎஸ்எஸ், ஹெச்டிஎம்எல்ஆகியவற்றின் துனையுடன் வடிவமைத்திட பேருதவியாய் விளங்குகின்றது மற்ற இணையவரைச்சட்டம் போன்றில்லாமல் இணையமுன்பகுதி(front end) வடிவமைப்பதில்முக்கிய பங்காங்காற்றுகின்றது
9.Ruby on Rails இதுவும் இணைபக்கங்களின் சேவையாளர்சார்ந்த பயன்பாடுகளை உருவாக்கஉதவும் ஒரு வரைச்சட்டமாகும் ஒரு இணையச்சேவையின் தரவுதளங்கள இயல்புநிலை கட்டுபாட்டாளராக இது மிளிருகின்றது GitHub, Airbnb, Basecamp,Hulu போன்ற இணையச்சேவையாளர்கள் இந்த ரூபிஆன் ரெயிலையே தங்களின் சேவைகளுக்கு பயன்படுத்தி கொள்கின்றனர் இதில் Convention over Configuration(CoC), don’t repeat yourself(DRY)ஆகிய கருத்தமைவுகளும் சேர்ந்தஇணையச் சேவையை வழங்குகின்றது

Advertisements

பைத்தான் மொழியின் நிரல் தொடரை பயன்படுத்தி கோப்புகளை தானாகவே வகைபடுத்தும் செயலை செயற்படுத்திடுக

விண்டோ இயக்கமுறைமையை பயன்படுத்துபவர்கள் இணையத்திலிருந்து MP3, PDF, docs, Zip, srt போன்ற பல்வேறு வடிவமைப்பு கோப்புகளை பதிவிறக்கம் செய்திடுவர் அதன்பின்னர் இவைகளை குறிப்பிட்ட கோப்பகங்களில் கொண்டு சென்று சேர்ப்பது என்பது மிகவும் சிரமமான பணியாகும் இதனை எளிமைபடுத்திட பைத்தான் எனும் கணினிமொழியில்நாமே ஒரு நிரல்தொடரை எழுதி பயன்பாட்டினை உருவாக்கி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்
import os
import shutil
இந்த குறிமுறைவரிகள் கண்டிப்பாக பதிவிறக்கம் செய்திடவேண்டிய கோப்புகளை பதிவிறக்கம் செய்திடுமாறு கட்டளையிடுகின்றன
File_path=os.path.expanduser(‘-”)
file_name = file_path+”//” + “rules.txt”
இந்த குறிமுறைவரிகள் rules.txt எனும் கோப்பினை கொண்டுசெல்லும் இடத்தினை குறிப்பிடுகின்றது
File_t = open(file_name,’r’)
path=file_t.readline()
mode =file.readline()
mode =mode.strip(“Ln”).lower()
path1 = path.strip(“Ln”)
இந்த குறிமுறைவரிகள் rules.txt எனும் கோப்பின் எந்த நிலையில் (mode)கொண்டு சேர்க்கவேண்டும் எனக் குறிப்பிடுகின்றன
def rules():
dict1 = { }
for each in file_t:
each =each.strip(“Ln”)
if each.split(“:”,1)[0]:
file_ext,dest_path = each.split(“:”,1)
file_ext=file_ext.strip()
des_path = des_path.strip()
dict1[file_ext]= des_path
return dict1
இந்த குறிமுறைவரிகள் dict1 எனும் கோப்பின் பின்னொட்டின் அடிப்படையில் அந்த கோப்பின் வகை மதிப்பு கொண்டு செல்லவேண்டிய இடம் ஆகியவற்றை குறிப்பிடுகின்றன
def file_move(files_list):
for file in files_list:
if “.” in file:
ext = file.rsplit(“:”,1)[1]
ext= ext.strip()
if ext in dit1[ext]
try;
print file
shutil.move(file.dst)
except Exception ase :
print e
இந்த குறிமுறைவரிகள் கோப்புகளின் பட்டியல் அவைகளை கொண்டுசெல்லவேண்டிய இடம் ஆகியவற்றை குறிப்பிடுகின்றன
def single_dir(path1):
os.chdir(path1)
files = os.listdir(“.”)
file_move(files)
இந்த குறிமுறைவரிகள் ஒரு சாதாரண நிலையை(mode) தெரிவுசெய்ததை குறிப்பிடுகின்றன
def rec_dirs(path1):
for root,dirs,
filesin os.walk(pat1,topdown=true,onerror=None, followinks=False):
#print files
os.chdir(root)
file_move(files)
print “files are moved”
dict1 = rules()
if mode ==’r’:
rec_dirs(path1)
else:
single_dir(path1)
இந்த குறிமுறைவரிகள் ’r’ எனும் வரியிலுள்ள recursive mode எனும்நிலையில் downloadsஎன்பதற்குள் கோப்புகள் இருப்பதை சரிபார்க்கின்றது. இதற்கு பதிலாக ‘s’ எனக்குறிப்பிட்டால் Simplemode எனும்நிலையில் downloads கோப்பகத்திற்குள் கோப்புகள் இருப்பதை சரிபார்க்கின்றது.இந்த rules.txt எனும் கோப்பினை exe எனும் செயலி கோப்பாக மாற்றம் செய்து செயல்படுத்தினால் தானாகவே பதிவிறக்க கோப்புகளை குறிப்பிட்ட கோப்பகத்திற்கு கொண்டு சேர்த்திடும் குறிப்பிட்ட கோப்பகத்திற்கான பெயர்இல்லையெனில் அவ்வாறான கோப்பகத்தை தானாகவே உருவாக்கி பதிவிறக்கம் செய்த கோப்புகளை கொண்டுசென்று சேர்த்திடும் .

பேரளவு தரவுகளை கையாளஉதவிடும் வரைச்சட்டங்கள் ஒரு ஒப்பீடு

தற்போதைய நாகரிக வளர்ச்சியினால் உருவாகும் பேரளவு தரவுகளை வழக்கமான பயன்பாடுகளை கொண்டு நம்மால் கையாளமுடியாது அதாவது தரவுகளை கொண்டுவந்து சேர்த்தல் ,தரவுகளை சேமித்துவைத்தல், தரவுகளை ஆய்வுசெய்தல் , தரவுகளை தேடிபிடித்தல் , தரவுகளை பகிர்ந்து கொள்ளுதல், தரவுகளை காட்சி படுத்துதல் தரவுகளுக்குள் வினாஎழுப்பி பதில் பெறுதல், தரவுகளை இடமாற்றம் செய்தல், தரவுகளை நிகழ்நிலை படுத்துதல் ஆகிய பல்வேறு பணிகளை நம்முடைய வழக்கமான பயன்பாட்டினை கொண்டு கண்டிப்பாக கையாளமுடியாது என்ற நிலையுள்ளது அதனால் இவ்வாறான நிலையில் பேரளவு தரவுகளை இவ்வாறான செயலுடன் கையாளுவதற்காகவே பேரளவுதரவுகளை கையாளும் பல்வேறு வரைச்சட்டங்கள் தற்போது புழக்கத்தில் உள்ளன அவைகளுள் ஐந்துவரைச்சட்டங்களிற்கு மட்டிற்குமான ஒரு ஒப்பீடு பின்வருமாறு
1 .Apache Hadoopஇந்த வரைச்சட்டமானது பேரளவு தரவுகளை தொகுதியாக மட்டுமே கையாளகூடியதாகும் மேலும்அவைகளைதேக்கிவைத்திடும் அமைவாக மட்டுமல்லாமல் அவைகளுக்கான தரவுதளமாக வும் விளங்குகின்றது இது தரவுகளை தொடர்ச்சியான சங்கிலி போன்று பயன்படுத்திடுகின்றது இது சி ,சி++,ரூபி, குரூவி, பியர்ல், பைத்தான் ஜாவா ஆகிய கணினிமொழிகளை ஆதரிக்கின்றது தரவுகளின் பாதுகாப்பிற்கு Kerberos என்பதை பின்பற்றுகின்றது RAM எனும் தற்காலிக நினைவகம் தனியாக தேவையில்லை அதனால்குறைந்த செலவில்இதனைபயன்படுத்தி கொள்ளலாம்
2. Apache Storm இந்த வரைச்சட்டமானது தொடர்ச்சியான தரவுகளை நேரடியாக நிகழ்வு நேரத்திலேயே கையாளக்கூடியதாகும் இது பயன்படுத்தமிகஎளியதுஅனைத்து கணினிமொழிகளையும் ஆதரிக்ககூடியது இதுdirected acyclic graph(DAG) வகை தரவுகளாக கையாளக்கூடியது இது செயல்படுவதற்கு அதிகஅளவு RAM எனும் தற்காலிக நினைவகம் தேவையாகும் இதுதரவுகளின் பாதுகாப்பிற்கு YARNஎன்பதை பின்பற்றுகின்றது
3 .ApacheSamaza இந்த வரைச்சட்டமானது தொடர்ச்சியான தரவுகளை கையாளக்கூடியதாகும்இதுApache Kalfkaஎனும் செய்தியமைப்பால்மிகவலுவாக கட்டமைக்கபட்டதாகும்இது செயல்படுவதற்கு அதிகஅளவு RAM எனும் தற்காலிக நினைவகம் தேவையாகும் இது தரவுகளின் பாதுகாப்பிற்கு YARNஎன்பதை பின்பற்றுகின்றது இது ஜாவா,ஜெவிஎம்,ஸ்கேலா ஆகிய கணினிமொழிகளை ஆதரிக்ககூடியது
4. Apache Spark இது பொதுநோக்கத்திற்கான குறைந்த நினைவகத்தையே கொண்ட Apache Hadoopஐவிட 100மடங்கு விரைவாக செயல்படும் ஒருபேரளவுதரவுகளை கையாளும் வரைச்சட்டமாகும் இது பேரளவு தரவுகளை தொகுதியாக கையாளுவதன் அடுத்த தலைமுறையை சேர்ந்ததாகும் இதுdirected acyclic graph(DAG) வகை தரவுகளை கையாளக்கூடியது இது செயல்படுவதற்கு அதிகஅளவு RAM எனும் தற்காலிக நினைவகம் தேவையாகும் தரவுகளின் பாதுகாப்பிற்கு கடவுச்சொற்களைபயன்படுத்திடுகின்றது இது ஜாவா,ஆர்,பைத்தான், ஸ்கேலா ஆகிய கணினிமொழிகளை ஆதரிக்ககூடியது
5. Apache Flink இந்த வரைச்சட்டமானது தரவுகளை தொடர்ச்சியாகவும் தொகுதியாகவும் கையாளக்கூடியதாகும் இது தரவுகளை நேரடியாக ஒவ்வொரு உள்ளீடாக கையாளும் திறன்மிக்கது இதுApache Hadoopஆகியவற்றுடன் ஒத்தியங்கும் தன்மைகொண்டது இது ஜாவா,ஆர்,பைத்தான், ஸ்கேலா ஆகிய கணினிமொழிகளை ஆதரிக்ககூடியது இது செயல்படுவதற்கு அதிகஅளவு தற்காலிக நினைவகம்(RAM)தேவையாகும் தரவுகளின் பாதுகாப்பிற்கு YARNஎன்பதை பின்பற்றுகின்றது

வியாபாரத்திற்கு பயன்படும் திறமூல செயல்திட்டமேலாண்மைகருவிகள்

தற்போதையவளரச்சியடைந்த நாகரிக உலகில் வியாபாரத்தின் எந்தவொரு செயல் திட்டத்தினையும் மனிதனால் முழுமையாக கட்டுபடுத்திடஇயலாதநிலையுள்ளது இவ்வாறான நிலையில் வியாபார செயல்திட்டத்தினை முழுதுமாக தானியங்கியாக கட்டுபடுத்திடுவதற்காக மேலாண்மைகருவிகள் பலஉள்ளன அவைகளுள் திறமூலகருவிகளும் தற்போது பயன்பாட்டில்உள்ளனஅவைகளைபற்றிய ஒரு பறவை பார்வை பின்வருமாறு
1.ஓப்பன்புராஜெக்ட் இது இணையத்தின் அடிப்படையில் செயல்படும்ஒரு செயல் திட்டமாகும் இது ஜிஎன்யுபொதுஅனுமதியின் வின் அடிப்படையில்வெளியிடபட்டுள்ளது இது திட்டமிடுதல், செயல்படுத்துதல் ஒருங்கிணைத்தல் ஆகியவற்றோடு மேககணினியுடன் இணைப்பு ஏற்படுத்தி கொள்ளும்வசதியும் கொண்டதாகும் இதற்கான இணையமுகவரி https://www.openproject.org/ ஆகும்
2.புராஜெக்ட்லிபர் இது பணிமேலாண்மை, வளங்களை ஒதுக்கீடு செய்தல், கேண்ட்சார்ட் போன்றபல்வேறுவகையான பணிகளை கையாளுவதற்காக பயன்படுகின்றது இது என்எஸ் புராஸக்ட்டுடன் ஒத்தியங்குகின்றதுஇது அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படுகின்றது இதிலிருந்து எளிதாக பிடிஎஃப்கோப்பாக கட்டுபாடுகள் எதுவுமில்லாமல் பெற்றுகொள்ளலாம் இதற்கான இணையமுகவரிhttps://projectlibre.com/ஆகும்
3.ஆடோ இது சிஆர்எம்,இணைய பக்கங்கள் ,மின்வணிகம், கணக்குபதிவியல், கிடங்குகளின் மேலாண்மை, கையிருப்பு மேலாண்மை , செயல்திட்டமேலாண்மை ஆகிய அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்த பயன்பாட்டு கருவியாகும் இதுபயனாளர் இடைமுகவசதி பயனாளர்களின் சேவை வசதி போன்றவைகளை அளிக்கின்றது இதற்கான இணையமுகவரிhttps://www.odoo.com/ ஆகும்

4.வீகான் இது ஒருகட்டற்ற கட்டணமற்ற பணிமேலாண்மை செயல்திட்டமாகும் இது எம் ஐ டி அனுமதியின் அடிப்படையில் வெளியிடபட்டுள்ளது வரைகலை இடைமுகப்புடன் மேம்பட்ட பணிமேலாண்மை வசதி கொண்டது இதுஐஃபோன், ஆண்ட்ராய்டு ஆகியவற்றில் செயல்படும் திறன்மிக்கது இதற்கான இணையமுகவரிhttps://wekan.github.io/ ஆகும்
5.ஜென்டோ இது உற்பத்தி பொருள் மேலாண்மை, செயல்திட்டமேலாண்மை தரமேலாண்மை,ஆவணமேலாண்மை,பணிமேலாண்மை,நிறுவனமேலாண்மை,புள்ளியல் அறிக்கைகள் ஆகிய பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளை கொண்டது இதற்கான இணையமுகவரி https://zentao.pm/ ஆகும்

இப்போது இணையத்தின் வாயிலாக வருங்கால வைப்புநிதியிலிருந்துநம்முடைய பணத்தினை எளிதாக பெறலாம்

தற்போது நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் நாமெல்லோரும் வருங்கால வைப்புநிதியிலுள்ள நம்முடைய பணத்தினை எடுப்பதற்காக பல்வேறு படிவங்களை நாம் பணிபுரியும் நிறுவனத்தின் வாயிலாக அனுப்பி பலமாதங்கள் கழித்து நம்முடைய பணத்தை பெறுவதற்காக அல்லல் பட்டு அவதிபட்டுவருகின்றோம் அவ்வாறான சிக்கலும் துன்பமும் எதுவும் இல்லாமல்இணையத்தின் வாயிலாக பின்வரும் ஐந்து படிமுறைகளை மட்டும் பின்பற்றிஒருசில நாட்களில்நம்முடைய பணத்தினை பெறமுடியும்
இதற்கு அடிப்படை தேவையாக இருப்பதெல்லாம் ஆதார் எண், வங்கிகணக்கு விவரங்கள், ஆகியவை செயல்படுத்தப்பட்ட நம்முடைய ஒருங்கிணைந்த வருங்கால வைப்புநிதி கணக்குடன் (UAN) பதிவுசெய்யப்பட்டு இருக்கவேண்டும் என்பதே அதனோடு ஒருங்கிணைந்த விண்ணப்ப படிவத்தை பூரத்தி செய்து நாம் பணிபுரியும் நிருவாகம் ஒப்புதல் இல்லாமேலேயே சமர்ப்பிக்கவேண்டுவதுமட்டுமேயாகும் இந்த ஒருங்கிணைந்த விண்ணப்ப படிவும் வருங்கால வைப்புநிதியின் EPFO இணையபக்கத்தில் உள்ளது
இதன் முதல் படிமுறையாக https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ எனும் ஒருங்கிணைந்த வருங்கால வைப்புநிதி கணக்கிணை (UAN)பராமரிக்கும் இணைய பக்கத்திற்கு உள்நுழைவுசெய்க
படிமுறைஇரண்டு அங்குநம்மை பற்றிய KYC எனும் நம்முடைய விவரங்கள் சரியாக உள்ளதாவென சரிபார்த்து கொள்க
படிமுறைமூன்றுஅங்கு கல்வி திருமணம் வீடுவாங்குதல் ஒய்வுபெறுதல் ஓய்வூதியம் போன்றவைகளில் நம்முடைய தேவைக்கேற்ற படிவத்தை தெரிவுசெய்து தேவையான விவரங்களை பூர்த்தி செய்து கொள்க
படிமுறைநான்கு படிவத்தின் அனைத்து விவரங்களும் சரியாக இருக்கின்றது எனில் Submitஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்ஒருமுறைகடவுச்சொல் OTPஆனது நம்முடைய கைபேசிக்குவந்து சேரும் அதனை அதற்கான பெட்டியில் உள்ளீடுசெய்து மீண்டும் Submitஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படிமுறை ஐந்து வருங்கால வைப்புநிதி அலுவலர்கள் நம்முடைய படிவத்திலுள்ள விவரங்களை நம்முடைய ஆதாரில் உள்ள விவரங்களுடன் சரிபாரத்து திருப்தியுற்றால் நம்முடைய வங்கி கணக்கிற்கு ஒருசில நாட்களில் நாம் கோரிய தொகையை அனுப்பி வைப்பார்கள்
நம்முடைய ஆதார் Aadhaarஎண் ஆனது நம்முடைய வங்கி கணக்கெண்ணுடனும் நம்முடைய கைபேசிஎண்ணுடனும் இணைக்கப்பட்டிருக்கவேண்டும் அதனோடு நம்முடைய வருமாணவரி கணக்குஎண்( PAN) இணைக்கபட்டிருக்கவேண்டும் செயல்படுத்தப்பட்ட வருங்காலவைப்புநிதி கணக்கு எண்ணாக (UAN) இருக்கவேண்டும்

வளர்ந்து வரும் திறமூல மென்பொருள் தொழில்நுட்பங்கள்

1.இயந்திர கற்றல்(Machine Learning) என்பது கைவசமுள்ள தரவுகளை கொண்டு அடுத்து என்ன நடைபெறும் என முன்கணிப்பு செய்திடும் தொழில் நுட்பமாகும் அதிலும் திறமூல மென்பொருட்களாக Google Cloud Machine Learning Engine, Apache prediction IO,Amazon Machine Learning Microsoft Distributed Machine Learning Toolkit, Unity Machine Learning Agentsபோன்றவைமிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன
2.அடுத்ததாக மெய்நிகர் பணப்பரிமாற்றத்தில் பிளாக்செயின் பிட்காயின் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தபடுகின்றந இந்த பிளாக்செயினின் திறமூல மென்பொருளாக ERIS, Hydrachain, Multichain,OpenChain,Hyperledger ஆகியவை விளங்குகின்றன
3.மூன்றாவதாக Rஎனும் கணினிமொழிஇது இயந்திரகற்றலை ஆதரிக்கின்றது அதுமட்டுமல்லாது கோட்டு மாதிரி ,கோடற்ற மாதிரி, வித்தியாசமான புள்ளியியல் பரிசோதனை, மேம்பட்ட வரைகலைதொழில்நுட்பம், அணி கணக்கிடுதல், தரவுகளின் ஆய்வு கருவிகள் எனஎண்ணற்ற ஏறத்தாழ 11000 பொதிகளை நம்முடைய பயன்பாட்டிற்காக இதுதன்னகத்தே வைத்துள்ளது
4.நான்காவதாக திறமூல பொருட்களுக்கான இணையம் (IoT) நாம் பயன்படுத்தும் பெரும்பாலான பொருட்களை இணையத்தின் வாயிலாக கையாளுவதற்கு இந்த தொழில்நுட்பம் பெரிதும் உதவுகின்றதுஇந்த வகையில் திறமூலமென்பொருட்களாக Kaa IoT, SiteWhere,ThingSpeak,DeviceHive,Thinger.ioஆகியன உள்ளன
5.ஐந்தாவதாகProgressive WebApps(PWAs)எனும் முற்போக்கு இணைய பயன்பாடுகளின் உதவியால் கைபேசிகளில் பயன்பாடுகளை பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்திடாமலேயே செயல்படுத்தி பயன்பெறும் வசதியை பயனாளர்களுக்கு வழங்குகின்றதுஇவ்வாறான பயன்பாடுகள் ஜாவாஸ்கிரப்ட்,சிஎஸ்எஸ்,ஹெச்டிஎம்எல் ஆகிய மொழிகளில் உருவாக்கபெறுகின்றன.இவை பெரும்பாலான இணையஉலாவிகளிலும் சாதனங்களிலும் அனைத்து திரைகளுக்கு பொருத்தமாகவும் அமைந்து இணைய இணைப்பு இல்லையென்றாலும் செயல்படுகின்றன இவைகளை உருவாக்குவதற்கான கருவிகள் React, PolymerTemplate,Lighthouse, Webpack ஆகியவையாகும்

6.ஆறாவதாக சொந்த சேவையாளர் கணினி வசதி இல்லாதவர்கள் கூட சேவையாளர் வசதியை Platform as a Service(PaaS)எனும் சேவையை வழங்கிடும் மேககணினி எனும் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது இதற்கான கருவிகள் OpeStack, CloudStack,Openshift,iCanCloud,GreenCloud போன்றவையாகும்
7.ஏழாவதாக உடல்நலபயன்பாடுகள் , நாடுகளின் பாதுகாப்பு படை, நவநாகரிக பயன்பாடு, விளையாட்டுகள், கட்டுமானங்கள் ,தொலைதொடர்பு ,பல்லூடகம் போன்றவைகளின் கணினி பயன்பாடுகளை உருவாக்கி அவற்றை செயல்படுத்தி சரிபார்ப்பதற்கு மெய்நிகர் பரிசோதனை(Virtual Relaity Test) தொழில்நுட்பம் மிகமுக்கியஇடத்தை வகிக்கின்றது OpenMask, HighFidelty, OpenSpace3D,ARToolkit போன்றவைஇந்த Opesource Virtul Reality(OSVR) கருவிகளாக விளங்குகின்றன

இணைய பயன்பாடுகளுக்குஒற்றை சாளர அனுமதியை பயன்படுத்தி கொள்க

இணைய பயன்பாடுகளைஉருவாக்கும் வல்லுனர்களின்மிகமுக்கியசவாலாக இருப்பது எவ்வாறு பயனாளர்களை உள்நுழைவுசெய்திட அனுமதிப்பதுஎன்பதுதான் அதிலும் ஒன்றுக்குமேற்பட்ட இணைய பயன்பாடுகள் ஒன்றுகொன்று இணைந்தவகையில் இருக்கும்போது பயனாளர்கள் ஒவ்வொரு முறையும் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு இணை. பக்கத்திற்குள் உள்நுழைவு செய்திடாமல் ஒரு இணைய பயன்பாட்டிற்குள் உள்நுழைவுசெய்திட்டால் அங்கிருந்து அடுத்த இணைய பயன்பாட்டிற்குள் இணைப்பின் வாயிலாக எளிதாக செல்வது எவ்வாறு என்பதே மிகசிக்கலான செயலாகும் இதற்காக பின்வரும் இருவழிமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றன
முதலாவதாகBypassloginஎன்பது சாதாரண வழிமுறையாகும்இதன்படிமுதலில் ஒரு இணைபயன்பாட்டிற்குள் உள்நுழைவுசெய்தபின்அங்குள்ள அடுத்த இணைய பயன்பாட்டிற்கான இணைப்பை பயன்படுத்தி செல்வதாகும் பாதுகாப்பு அடிப்படையில் இந்த வழிமுறையானது பாதுகாப்பானதாக இருக்காது ஏனெனில் இரண்டாவதுஇணைய பயன்பாடு எப்போதும் முதல் இணைபயன்பாட்டினை சார்ந்தேஇருக்கும்
இரண்டாவதாக Webservicecall எனும் வழிமுறையானது இரண்டாவது மூன்றாவது இணைய பயன்பாடுகளை இந்த சேவையின் வாயிலாக பயனாளர்களை அனுமதிப்பது
இவ்விரண்டு வழிமுறைகளிலும் பல்வேறு பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ளவேண்டி.யுள்ளது அதிலும் ஒருநிறுவனத்தின் பல்வேறு சேவைகளை ஒருங்கிணைந்து பெறுவதற்காக பயன்பாட்டினை மேம்படுத்துவது என்பது மிகவும் சி்க்கலான செயலாகும் அதனால் பயனாளர் ஒருவர் ஒற்றையான அனுமதியின் அடிப்படையில் ஒருநிறுவனத்தின் அனைத்து சேவைகளைையும் அல்லது தான் விரும்பும் அனைத்து இணைய சேவைகளையும் தனித்தனியாக உள்நுழைவுசெய்திடாமல் பெறுவதற்காக இந்த ஒற்றைசாளரஅனுமதி பேருதவியாய்இருக்கின்றது இவ்வாறான ஒற்றை சாளர அனுமதி (Single Sign on) சேவைகளுக்காக authO, OpenSSO, JOSSO, OpeLDAP, SpringLDAP, Liferay போன்ற கருவிகள் நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு தயாராக உள்ளன

Previous Older Entries Next Newer Entries