Wix Logo Maker எனும் கருவி யை பயன்படுத்தி கொள்க

logoஎன்பது கிரேக்க சொல்லாகும் அதாவது ஒருநிறுவனத்தினை உருவப்படமாக சுட்டிக்காட்டுவதையே லோகோ குறிப்பிடுவதாகும் இந்த லோகோவை காணும் எந்தவொரு நபரும்அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தின் பொருள் அல்லது சேவை தரமாகஇருக்கும் நம்பி வாங்கலாம் அலலது பெறலாம் எனும் கருத்தாக்கத்தை வாடிக்கையாளரின் மனதில் உருாக்குவதில் முதன்மை-யிடத்தை வகிக்கின்றது இவ்வாறான சிறந்த லோகோவை எவ்வாறு வடிவமைப்பது என திகைத்திடவேண்டாம் இதற்காக கைகொடுக்கவருவதுதான் Wix Logo Maker எனும் கருவி யாகும் இது ஒருஇணையத்தின் அடிப்படையில் செயல்படும் கருவியாகும் தற்போது நடைமுறையில் பல்வேறு மென்பொருள்கருவிகள் இணையதளங்கள் இருந்தாலும் அவற்றுள் இது-மிகச்-சிறந்ததாக விளங்குகின்றது இதில் நமக்கென தனியான லோகோவை உருவாக்கிகொள்வது மிகஎளியசெயலாகும் இதற்காக இந்த தளத்திற்குள் நம்முடைய கூகுள் கணக்கு அல்லது வேறு கணக்கின் வாயிலாக அல்லது நமக்கெனதனியாக கணக்கு ஒன்றினை துவங்கி உள்நுழைவுசெய்திடுக பின்னர் நம்முடைய நிறுவனத்தின் அல்லது வியாபாரசெயலின் பெயரை உள்ளீடுசெய்திடுக அதன்பின்னர் அவ்வியாபார நடவடிக்கைசெயல்களை விவரமாக உள்ளீடுசெய்திடுக தொடர்ந்த இந்த தளத்தின் தயாராக வைக்கப்பட்டுள்ள லோகோ தொடர்பான பல்வேறு கேள்விகளுக்கான பதில்களை உள்ளீடுசெய்து கொண்டே வந்து இறுதியாக Submitஎனும் பொத்தானை அழுத்துக உடன் இந்த கேள்விகளுக்கான நம்முடைய பதிலின் அடிப்படையில் நம்முடைய வியாபார நிறுவனத்திற்கென தனியான லோகோ வொன்று உருவாகி திரையில் தோன்றிடும் பின்னர் அதில் தேவையானவாறு அல்லது நாம் விரும்பியவாறு சிறுசிறு திருத்தம்செய்து கொள்ளமுடியும் .இந்த லோகோவானது வழக்கமான உருவப்படம் jpg, pdf, png, vector graphics ஆகிய வடிவமைப்பு கொண்டதன்று இது இருபரிமாணத்தில் சிறிது வித்தியாசமான பலகோணங்களை கொண்ட உருவப்படமாகும் அதனால் இதில் பதிவுசெய்து கொண்டு நம்முடைய லோகோவை பதிவிறக்கம்செய்து கொள்க

Advertisements

லோகோவின் பாவணைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்க

ஒரு நிறுவனத்தைபற்றிய அல்லது ஒரு நிறுவனத்தின் உற்பத்தி பொருளை பற்றிய பொதுமக்களின் விருப்பத்தை கருத்தாக்கத்தைஉருவாக்குவதில் இந்த லோகோமுக்கிய பங்காற்றுகின்றது அவ்வாறான லோகோவானது brand marks, lettermarks, wordmarks, combination marks, emblems.ஆகிய ஐந்து அடிப்படை பாவணைகளில் ஒன்றை கொண்டிருக்கும்
இதில் brand marks என்பது ஒரு படக்குறியீடாகும் இதில் உரைஎதுவும் இருக்காது அதற்குபதிலாக குறியீடு,உருவம்அல்லது உருவப்படம் ஆகியவைகுறிப்பிட்ட நிறுவனத்தைஅல்லது குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தின் உற்பத்தி பொருளை சுட்டிகாட்டுவதாக அமையும் நம்முடைய நிறுவனத்தை பற்றி அல்லது நிறுவனத்தின் உற்பத்தி பொருளை பற்றி வளவள என நீண்டநெடிய உரைகளின் வாயிலாக விளக்கம்அளிப்பதை விட ஒரேயொரு குறியீட்டினை கொண்டு நம்முடைய நிறுவனத்தை பற்றி அல்லது நம்முடைய நிறுவனத்தின் உற்பத்தி பொருளைபற்றிய நல்ல கருத்தாக்கத்தை அல்லது நல்ல மனநிலையை உருவாக்குகின்றது உதாரணமாக சமூதாய வலைதளமான ட்விட்டரை பற்றி அதன் பறவை சின்னம் பார்வையாளர்களின் கண்களில் தென்பட்டால் போதும் உடன் ட்விட்டர் எனும் சமூதாயவலைதளசேவைபற்றிய அனைத்து தகவல்களும் அந்த பார்வையாளரின் மனதில் தோன்றிடு்ம் அவ்வாறே lettermarks என்பது எழுத்துகுறியீடாகும் உதாரணமாக CNNஎன்பதை கண்டால் உலகளாவிய வலைபின்னல் சேவையாளர் நிறுவனத்தையும் அவ்வாறே தமிழ்நாட்டில் TNSCஎன்பது தமிழ்நாடு மாநில தலைமைகூட்டுறவு வங்கி என்றவாறும் அறிந்து கொள்வார்கள் அதேபோன்று wordmarks என்பது குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தின் பெயர் குறிப்பிட்ட நபரின் கையெழுத்து அல்லது வாடிக்கையாளர் விரும்பும் எழுத்துருக்களைகொண்டு உருவாக்கப்படுவதாகும் உதாரணமாக Google, FedEx போன்றவை இந்த வகையைச்சேர்ந்ததாகும் அதைவிட combination marks என்பது எழுத்துகளும் உருவப்படமும் சேர்ந்த கலவையாக உருவாக்குவதாகும் உதாரணமாகAdidas, Pizza Hut, Walmart, Microsoft போன்ற நிறுவனங்களின் லோகோ இந்தவகையை சேர்ந்ததாகும்
அதேபோன்று emblems என்பது எழுத்துருக்களும் குறியீடும் சேர்ந்து கலந்து உருவாக்கப்-படுவதாகும் ஆயினும் குறியீட்டிற்குள் அல்லது உருவப்படத்திற்குள் உரையை உள்பொதியப்படுவதே இந்த வகையாகும் MasterCard, Burger King, Starbucks, Ford. போன்றவை இந்த வகையை சேர்ந்ததாகும்

ஆண்ட்ராய்டு சதனங்களில் கோப்புகளை பரிமாற்றம் செய்திடஉதவிடும் சிறந்த அருகலை கருவிகள்

தற்போது ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்கள் பேசுவதற்கும் குறுஞ்செய்திளை அனுப்புவதற்கு மட்டுமல்லாது பேரளவு காலி நினைவகம்,ஏராளமான தற்காலிக நினைவகம்,மிகவிரைவான செயலகம் ,விரைவான இணைய இணைப்பு,தொடுதிரைவசதி போன்றவைகளைகொண்டு மேஜைக்கணினி போன்று அனைத்து செயல்களையும் செயல்படுத்தி பயன்பெறமுடியும் என்ற அளவிற்கு இதனுடையபயன் விரிந்து பரந்துவருகின்றது இந்நிலையில் இருவேறு சாதனங்களுக்கிடையே கோப்புகளை பரிமாறிகொள்ள அருகலை(WiFi) மிகமுக்கிய பங்காற்றுகின்றது ஆண்ட்ராய்டில் அவ்வாறானஅருகலைகளை கொண்டு கோப்புகளை பரிமாறிகொள்வதற்காக பின்வரும் பயன்பாடுகள் மிகச்சிறந்தவையாக உள்ளன
1 Shareitஎன்பது அருகலையை கொண்டு மிகவிரைவாக செயல்படும் மிகப்பிரபலமான பயன்பாடாகும் இது கட்டணமில்லாமல் கூகுள்ப்ளேஸ்டோரில் கிடைக்கின்றது ஆண்ட்ராய்டின் இருசாதனங்களையும் அருகலைகொண்டு இணைத்தபின்னர்பெறுபவர் சாதனத்தில் இருந்து பரிமாறி கொள்ளவிரும்பும் அனுப்புவோர் சாதனத்தின் கோப்புகளை அனுப்புவோர் இடைமுகம்இல்லாமலேயே பெறுபவரே பார்வையிட்டு இந்த பயன்பாட்டின் வாயிலாக கோப்பினை பதிவிறக்கம்செய்து கொள்ளமுடியும்தற்போதுஇதனை 30 முதல் 50 மிலிலியன் பயனாளர்கள் பயன்படுத்தி கொள்கின்றனர்

2 Xenderஎன்பது பொதுவாக பரவலாக அனைவரும் பயன்படுத்தி கொள்கின்றனர் இது கட்டணமில்லாமல் கூகுள்ப்ளேஸ்டோரில் கிடைக்கின்றதுஇதனுடைய பரிமாற்ற வேகம் நொடிக்கு 4 எம்பி முதல் 6 எம்பிவரை உள்ளது பரிமாறிகொள்ளவிரும்பும் சாதனங்களில் நிறுவுகைசெய்தபின்னர் ஒருசாதனமானது மற்றசாதனத்துடன் குழுவாக இணைப்பு ஏற்படுத்தி கொண்டு உருவப்படங்கள், கானொளிபடங்கள் இசைபோன்றவற்றை எளிதாக பரிமாறிகொள்ளலாம் இதனை தற்போது 20 முதல் 30 மிலிலியன் பயனாளர்கள் இதனை தற்போது பயன்படுத்தி கொள்கின்றனர்
3 Superbeam இதுமற்றொரு மிகபபிரபலமான மிகத்திறனுடைய அருகலையை பயன்படுத்தி சாதனங்களுக்கிடையே மிகவிரைவாக கோப்புகளை பரிமாறிகொள்ளஉதவும் ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடாகும் QR குறிமுறைவரிகள், NFC ,கைமுறைகுறிமுறைவரிகள் போன்றவைகளின் துனையுடன் பல்வேறு பின்புலங்களில் இதனை செயல்படுத்திடமுடியும்இது இசை உரை உருவப்படம் கானொளிபடம் போன்ற பல்வேறு வடிவமைப்பு கோப்புகளை மிகவிரைவாக பரிமாறிகொள்ள ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்களுககு இடையே உதவுகின்றது இது கட்டணமில்லாமல் கூகுள்ப்ளேஸ்டோரில் கிடைக்கின்றது இதனை தற்போது 10 முதல் 20 மிலிலியன் பயனாளர்கள் பயன்படுத்தி கொள்கின்றனர்
4 wifi share என்பது ஆண்ட்ராய்டின் 1.6 முதல் 2.3 வரையிலான பழையபதிப்புகள் பயன்படும் சாதனங்களிலும மிகவிரைவாக மிகப்பெரிய கோப்புகளை பரிமாறிகொள்ளவும் இரண்டிற்கு மேற்பட்ட சாதனங்களுக்கு இடையே கோப்புளை பரிமாறிகொள்ளவும் முடியும் இது கட்டணமில்லாமல் கூகுள்ப்ளேஸ்டோரில் கிடைக்கின்றது இதனை தற்போது 5 முதல் 10 மிலிலியன் பயனாளர்கள் பயன்படுத்தி கொள்கின்றனர்

நாம் விரும்பும் வடிவமைப்பில் கானொளிபடங்களை உருமாற்றம்செய்யஉதவிடும் மென்பொருட்கள்

கானொளி படங்கள் செய்திகளை பரப்புவதில் மிகமுக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன அவ்வாறான கானொளி படங்களை நாம் நம்முடைய கணினி ,கைபேசி ,திறன்பேசி ஆகிய பல்வோறு சாதனங்களிலும் கண்டு மகிழ்கின்றோம் இவை ஒவ்வொன்றும்வெவ்வேறு வகையான கானொளி படங்களின் வடிவமைப்புகளை ஆதரிக்கின்றன அதுமட்டுமல்லாது கானொளி படங்களை இயக்குவதிலும் வெவ்வேறு வகையான மென்பொருட்கருவிகளை ஆதரிக்கின்றன அதனால் ஒருசாதனத்தில் செயல்படும் கானொளி படத்தை வேறொரு சாதனத்தில் அதேவடிவமைப்பில்கொண்டுவந்து இயக்கி காணமுடியாது அதாவது கணினியின் செயல் படும் கானொளி படமானது கைபேசியில்செயல்படாது அவ்வாறே இவை ஒவவொன்றிலும் செயல்படும் பயன்பாட்டு கருவிகளும் வெவ்வேறு வகையாக இருப்பதால் கானொளி படங்களை அந்தந்த சாதனஙகளுக்கு ஏற்ற வடிவமைப்பில்உருமாற்றம்செய்ய வேண்டியுள்ளது அதற்காக பின்வரும் கானொளி உருமாற்ற மென்பொருள் கருவிகள் உள்ளன
1.Wondershare எனும் கானொளி உருமாற்றும்கருவி கட்டணமில்லாதது, அனைத்து விண்டோ பதிப்புகளிலும்செயல்படும்திறன்மிக்கது இது மிகவிரைவாக அதாவது 30 Xஎனும் விரைவான வேகத்தில் உருமாற்றம்செய்யும் திறன்கொண்டது இதுAVI, MP4 MKV, MOV, FLV, 3GP , MPEG போன்றபல்வேறு வடிவமைப்புகளி்ல் கானொளி படங்களை உருமாற்றிடும் திறன்-மிக்கது அனைத்து கைபேசி கானொளி வடிவமைப்புகளையும்ஆதரிக்கின்றது இதனை பல்வேறு இணையபக்கங்களிலிருந்தும்கட்டணமில்லாமல் பதிவிறக்கம்செய்து கொள்க
2. Total Video Converter என்பது மிகச்சிறந்த கானொளி உருமாற்ற மெனபொருள் கருவியாகும் இது AVI, MOV, MKV, MP4, WMV, ASF, MPEG, MPEG-4, MPEG-2, TIF, AVC.போன்ற பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் மட்டுமல்லாது Nokia, Sony, Blackberry, iPhone போன்ற கைபேசி வடிவமைப்புகளிலும் கானொளி படங்களை உருமாற்றிடும் திறன்மிக்கது இது விண்டோ மேக் ஆகிய இயக்கமுறைமைகளிலும் அனைத்து விண்டோ பதிப்புகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது மிகப்பெரிய கானொளிகாட்சி படங்களை இதில் துவக்க நேரத்தையும் முடிவு நேரத்தையும் குறிப்பிட்டு உருமாற்றம் செய்திடமுடியும் மேலும் கானொளி படத்தின் ஒலியை மட்டும் தனியாக நாம் விரும்பும் சாதனங்களின் வடிவமைப்பிற்கேற்ப உருமாற்றம்செய்து கொள்ளமுடியும்
3. Format factory என்பது மற்றொரு கட்டணமல்லாத கானொளி காட்சிகோப்புகளை உருமாற்றிடும் மொன்பொருள் கருவியாகும் இது விண்டோ எக்ஸ்பி ,7 8 10 ஆகிய பதிப்புகளில் செயல்படும் திறன்மிக்கது இது MPEG, MP4, MP3, BMP, TIF, WMA, FLV, 3GP OGG போன்றபல்வேறு வடிவமைப்புகளில் மட்டுமல்லாது iPhone போன்ற கைபேசி வடிவமைப்புகளிலும் கானொளி படங்களை உருமாற்றிடும் திறன்மிக்கது இது கானொளி படங்களின் கோப்புகளில் பழுதுநீக்கம் செய்திடுகின்றது இது 65இற்கு அதிகமான மொழிகளில் நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக தயாராக உள்ளது கானொளி டங்களின் கோப்புகளை தொகுபபாக உருமாற்றிடும் திறன்மிக்கதுஅதுமட்டுமல்லாது அவேவாறான உருமாற்றிடும் பணிமுடிவடைந்ததும் தானாகவே இந்த மென்பொருளின் இயக்கத்தை மட்டுமல்லாத கணினியின் இயக்கத்தையும் நிறுத்தம்செய்துகொள்ளும் வசதிமிக்கது
4. AVS Media Converter என்பது ஒரு சிறந்த கட்டணமில்லாத கானொளி காட்சி உருமாற்றிடும் மென்பொருள் கருவியாகும் இது விண்டோ எக்ஸ்பி ,7 8 ஆகிய பதிப்புகளில் செயல்படும் திறன்மிக்கது இது AVI, VOB, AVCHD, Blu-Ray, MPEG, FLV, MKV.போன்றபல்வேறு வடிவமைப்புகளில் மட்டுமல்லாது blackberry, Sony, Apple, Android. போன்ற கைபேசி வடிவமைப்புகளிலும் கானொளி படங்களை உருமாற்றிடும் திறன்மிக்கது பணிமுடிவடைந்ததும் தானாகவே இந்த மென்பொருளின் இயக்கத்தை மட்டுமல்லாத கணினியின் இயக்கத்தையும் நிறுத்தம்செய்துகொள்ளும் வசதிமிக்கது
5. Handbrake என்பது ஒரு சிறந்த கட்டணமல்லாத கானொளி படகோப்பினை உருமாற்றிடும் மொன்பொருள் கருவியாகும் இது விண்டோ ,மேக் லின்கஸ் ஆகிய இயக்கமுறைமைகளில் செயல்படக்கூடியது இது கானொளி படகோப்பின் ஒலியைமட்டும் உருமாற்றும் திறன் கொண்டது MP4, MKV, MPEG-4, MPEG-2 போன்றபல்வேறு வடிவமைப்புகளில் மட்டுமல்லாது iPhone, iPad, iPod, 3GPபோன்ற கைபேசி வடிவமைப்புகளிலும் கானொளி படங்களை உருமாற்றிடும் திறன்மிக்கது
6.MPEG StreamClip என்பது மற்றொரு கட்டணமல்லாத கானொளி படக்கோப்பினை உருமாற்றிடும் மொன்பொருள் கருவியாகும் இது விண்டோ ,மேக் லின்கஸ் ஆகிய இயக்கமுறைமைகளில் செயல்படக்ககூடியது MPEG, VOB, PS, AVI, MOV, DV, MMC, REC, VIDபோன்றபல்வேறு வடிவமைப்புகளில் மட்டுமல்லாது அனைத்து கைபேசி வடிவமைப்புகளிலும் கானொளி படங்களை உருமாற்றிடும் திறன்மிக்கது Google, YouTube போன்ற தளங்களிலிருந்து கானொளி படங்களை பதிவிறக்கம்செய்யவும் நம்முடைய கணினியில் கானொளி படங்களை காணஉதவுகின்றது இதுகானொளி படங்களை பதிப்பித்தல் செய்திடவும மெருகூட்டிடவும் பகுதிபகுதியாக பிரித்திடவும் பயன்படுகின்றது
7. Convertillaஎன்பது பிரிதொரு கட்டணமல்லாத எளியகானொளிபடகோபபினை உருமாற்றிடும் சிறந்த மொன்பொருள் கருவியாகும் இதில் கோப்புகளை இழுத்து கொண்டுவந்துவிடும் இடைமுகவசதிகொண்டது இது கணினி, கைபேசி, திறன்பேசி, மடிக்கணினி ஆகிய அனைத்து வடிவமைப்புகளையும் ஆதரிக்ககூடியது இது விண்டோவின்அனைத்து பதிபபுகளையும் ஆதரிக்ககூடியது
8. Koyoteஎன்பது மற்றொரு கட்டணமல்லாத கானொளிபடகோப்பினைஉருமாற்றிடும் சிறந்த மொன்பொருள் கருவியாகும் இது விண்டோஇயக்கமுறைமையின் அனைத்து பதிப்புகளையும் ஆதரிக்கின்றது நாம் உருமாற்றவிரும்பும்கானொளிகோப்பினை தெரிவு செய்து கொண்டு MOV, MP4, 3GP, FLV, MPEG, DVD,AVI ஆகிய வடிவமைப்பில் நாம் விரும்பும் வடிவமைப்பினை மட்டும் தெரிவுசெய்தால் போதும் உடன் நாம் விரும்பிய வடிவமைப்பிற்கு கானொளி பட கோப்பகளை உருமாற்றம்செய்துவிடும்
9. Media Coderஎன்பது மற்றொரு கட்டணமல்லாத கானொளிபடகோப்பினை உருமாற்றிடும் சிறந்த மொன்பொருள் கருவியாகும் இது விண்டோஇயக்கமுறைமையின் அனைத்து பதிப்புகளையும் ஆதரிக்கின்றது இது அனைத்து ஒலிக்கோப்புகளின் வடிவமைப்புகளையும் அனைத்து கானொளி வடிவமைப்புகளையும் ஆதரிக்கின்றது ஒர சமயத்தில் பல்வேறு கோப்புகளை பல்வேறு வடிவமைப்புகளை உருமாற்றிடும் திறன்மிக்கது
10. Ffmpeg என்பது கட்டற்ற கட்டணமற்ற கானொளி கோப்புகளை உருமாற்றிடு்ம் ஒரு சிறந்தமென்பொருள் கருவியாகும் இது விண்டோமேக் லினக்ஸ் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும்செயல்படும்திறன்மிக்கது இது mobile, TV, PC, iPhone போன்ற எந்தவொரு வடிவமைப்புகளிலும் கானொளிபடங்களை உருமாற்றிடும் திறன் கொண்டது இது கையாளஎளியஇடைமுகம்கொண்டது

Snapchatஎனும் காட்சிமொழி ஒருஅறிமுகம்

சமூதாயவலைபின்னலின் ஆதிக்கம் நிறைந்த தற்போதைய சூழ்நிலையில் Snapchatஎனும் காட்சிமொழியானது உருவப்படங்களின் வாயிலாக செய்திகளை பரிகொள்ளஉதவும் ஒரு சிறந்த கருவியாக விளங்குகின்றது அதுமட்டுமல்லாது ஒரு செய்திகளின் ஊற்றுகண்ணாக, தயார்நிலைசெய்தியாளராக பொதுமக்களிடம் செய்தியை ஒலிபரப்பிடும் மிகச்சிறந்த தளமாக சுயஅறிமுகசெய்துகொள்ளும் கருவியாக இந்த Snapchatஎனும் காட்சிமொழி அமைந்துள்ளது இது 2011இல் வெளியீடுசெய்தபோது பார்வையாளர்களின் திரையில் பத்து நொடிபொழுது மட்டுமே காண்பித்து பின்மறைந்துவிடுமாறு இருந்தது ஆயினும் தற்போது மேலேகூறிய பல்வேறு வகையிலும்முன்னேற்றமாகி வளர்ந்துவந்துள்ளது இதிலுள்ளBitmoji என்பது கருத்துபட கதாபாத்திரம் போன்று நாம் கூறவிரும்பும் கருத்தினை விளக்கும்பல்வேறு நிலைகளிலானஉருவப்படமாகும் Emojiஎனபது புன்சிரிப்புடன் கூடிய முகமாகும் இது மனிதன், விளங்குகள் ,குறியீடுகள் , ஆகியவற்றைகொண்டு நாம்கூறவிரும்பும் செய்தியை பார்வை-யாளர்கள் புரிந்துகொள்ளச்செய்கின்றது அதைவிட நம்முடைய நெருங்கிய நண்பர்களிடம் இரகசிய அர்த்தங்களை புரிந்துகொள்ளுமாறு செய்கின்றது Filters என்பது உருவப்படங்களின் வடிவமைப்பு கருவியாகவும் தேவையெனில் வண்ணங்களிலும் தேவையில்லையெனில் கருப்பு வெள்ளையாகவும் அமைத்து கொள்ளஅணுமதிக்கின்றது. slow motion அல்லது glow போன்றயவாறும் செய்திபடங்களை தொகுத்துஅனுப்பிட உதவுகின்றது Friends என்பது நம்முடைய நண்பர்களின் தொகுப்பை உருவாக்கிடவும் அவர்களுள் சிறந்த நண்பர்களை தெரிவுசெய்திடவும் உதவுகின்றது Geofilterஎன்பது நாம் தற்போது இருக்கும் இடத்திற்கு ஏற்றவாறு வடிகட்டசெய்கின்றது Geostickerஎன்பது நாம் தற்போது இருக்கும் இடத்திற்கு ஏற்றவாறு படங்களை தோன்றிடசெய்கின்றது Lensஎன்பது திரையின் படத்தைகுறிப்பிட்ட பகுதியை மட்டும் காட்சிபடுத்த பயன்படுகின்றது Memoriesஎன்பது தற்போதைய செய்திபடங்களை பிற்காலத்தில் நினைவுகூர்ந்து பார்வையிடுவதற்காக சேமித்துவைத்திட பயன்படுகின்றது Story என்பது செய்திபடங்களைதொடர்ச்சியாக தொகுத்திடஉதவுகின்றது இந்த பயன்பாடு கைபேசியில்மட்டுமே செயல்படும் கணினியில் செயல்படாது அதனால் இதனைநம்முடைய கைபேசியில் பயன்படுத்தி கொள்ளவிழைபவர்கள்இந்த தளத்திற்கு சென்று நம்முடைய பெயர் பிறந்ததேதி பயனாளர் பெயர் கடவுச்சொற்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி, நம்முடைய கைபேசிஎண்ஆகியவற்றை உள்ளீடுசெய்து கொண்டு நமக்கென தனியாக கணக்கு ஒன்றினை துவங்கிடுக அதன்பின்னர் நாம் இதனை எவ்வாறு பயன்படுத்தி கொள்வது எனவழிகாட்டிடும் அதனை பின்பற்றி நன்கு அறிந்து கொண்டபிறகு Snapchatஎனுமஇந்த பயன்பாட்டினை https://www.snapchat.com/ எனும் தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம்செய்து பயன்படுத்திகொள்க எனப்பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது

நாம் நம்முடைய வருமான வரிசெலுத்தவதை குறைப்பதற்கான வழிகாட்டிடும் எக்செல்

நாம் வாங்கிய வீட்டுகடனிற்கானவட்டியை கழித்து கொண்டு நிகரத்தொகைக்குவருமானவரி கணக்கிட்டு செலுத்திட்டால் போதும் அவ்வாறானவட்டித்தொகை எவ்வளவு என வீட்டுகடன்வழங்கிடும் நிறுவனங்களோ வங்கிகளோ விவரங்களை வழங்காது இந்நிலையில்எக்செல் எனும் பயன்பாடு இருக்கும்போது நாம் கவலைப்படத்தேவையில்லை இதற்காக எக்செல்லில்=ISPMT([rate], [period], [nper], [value])எனும் வாய்ப்பாடு கைகொடுக்கின்றது இதில் rate என்பது வங்கியின் வட்டிவிகிதமாகும் period என்பது எந்த காலததிற்கு வட்டி கணக்கிடவேண்டும் nper என்பது எத்தனைமாதத்திற்கு கடன்திருப்பவேண்டும value என்பது கடன் தொகையாகும் உதாரணமாக ரூபாய் 250000 ,5சதவிகிதம் வட்டி,20 வருடங்கள் எனில் =ISPMT(.05, 1, 10, 250000) உடன்ரூபாய்11875.00 என்ற தொகை வட்டியாகும் என நமக்குஅறிவிக்கின்றது
அவ்வாறே நாம் அவசரத்தேவைக்கு கடன் வாஙகிடுவோம் கடன்வழங்குவோர் ஒவ்வொரு மாதமும் கடனையும் வட்டியைசமதவணையாக செலுத்திடவேண்டுமென்றும் தவறினால் மூன்று மாதத்திற்கு கொருமுறை செலுத்தப்படாத வட்டி அசலாக மாற்றி அந்த அசலிற்கும் சேர்த்து கூட்டுவட்டியாக கணக்கிடப்படும் என்ற நிபந்தனை விதித்தால் வருடாந்தர வட்டிவிகிதம் என்னவாகஇருக்கும் என கணக்கிடுவதற்காக எக்செல்லில் =EFFECT([nominal_rate], [nper]) எனும் வாய்ப்பாடு கைகொடுக்கின்றது இதில் nominal_rate என்பது அனுமதிக்கப்பட்ட வட்டிவிகிதமாகும் nper என்பது வருடத்தில் எத்தனைமுறை கூட்டுவட்டியாக கணக்கிடும் என்பதாகும் உதாரணமாக வட்டிவிகிதம் 7.5 சதவிகிதம் ஒவ்வொருமமூன்றுமாதத்திற்கு ஒருமுறை கூட்டுவட்டி கணக்கிடபடும் எனில் =EFFECT(.075, 4) உடன்7.71 சதவிகிதம் என நமக்குஅறிவிக்கின்றது
அவ்வாறே நம்முடைய வீட்டிற்கான அல்லது சொத்துகளுக்கான தேய்மானம் எவ்வளவு என கணக்கிடவும் எக்செல்லின் =DB([cost], [salvage], [life], [period]) எனும் வாய்ப்பாடுஉதவுகின்றது இங்கு cost என்பது சொத்தின்மதிப்பு salvage என்பது அந்தசொத்தின் இறுதியானமதிப்பு life என்பது அந்த சொத்து எவ்வளவுநாள் பயன்படும் period என்பது எந்தஆண்டிற்கான தேய்மானம் கணக்கிடவேண்டும் என்பதாகும் உதாரணமாக சொத்தின் மதிப்பு ருபாய் 45000.00 இறுதி மதிப்பு ரூபாய்12000.00 சொத்தின் வாழ்நால் 12 ஆண்டுகள் முதல் வருடத்திற்கு தேய்மானம் கணக்கிடவேண்டுமெனல் =DB(45000, 12000, 8, 1)உடன் ரூபாய்6,840 என நமக்கு அறிவிக்கின்றது

சமையலைகற்றுகொள்ள விரும்பும் புதியவர்களுக்கு உதவிடும் இணையதளங்கள்

தற்போது ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் உள்ள ஆண்களும் பெண்களும் பணிபுரிய சென்றால்தான் குடும்பத்தின் அடிப்படை தேவைகளைகூட ஓரளவு பூர்த்திசெய்யமுடியும் என்ற நிலையில் சமையல் செய்வது என்பதே மறந்துபோய்விட்டது அதனால் சம்பாதிப்பதை முதல் நோக்கமாககொண்டதால் சரியானஉணவினை சமைத்து சாப்பிடகூட நேரமில்லாமல் இயந்திரபோன்று செயல்படும் இன்றையசூழலில் இந்த சமையலை நாமே கற்றுகொள்வதற்கு பல்வேறு இணையதளங்கள்உதவுகின்றன http://www.cookinglight.com/cooking-101/techniques/ எனும் தளமானது இந்தசமையல்கலையின்அடிப்படைகளைகற்றுத்தருகின்றது https://www.thekitchn.com எனும் தளமானது இருபதுநாட்களில் சமையல் கலையைகற்றுதருகின்றது https://www.reddit.com/r/cookingforbeginners/ எனும தளமானது சமையலை பற்றி தெரியாத அறியாத புதியவர்கள்கூட எளிதாக அறிந்து கொள்வதற்கா கானொளிகாட்சியின் வாயிலாக சமையலை கற்றுக்-கொடுக்கின்றது http://www.homechefrevolution.com/ எனும் தளமானது புதியவர்களுக்கு சமையல்செய்வதற்கான அடிப்படை தகவல்களை வழங்கிடுகின்றது இதனை கையடக்க புத்தகமாக பதிவிறக்கம்செய்தும் பயன்படுததி கொள்ளமுடியும்

Previous Older Entries Next Newer Entries