அறிமுகம் பீகிள்போன்ப்ளாக்

பீகிள்போன்ப்ளாக் என்பது மிககுறைந்த மின்னேற்றத்திலும் செயல்படும் திறமூல ஒரு ஒற்றையான அட்டையில் மட்டுமே செயல்படும்மிகச்சிறிய கணினியாகும் இதில் உட்பொதிந்த பல்லூடக கட்டுபாட்டாளராக(embedded Multimedia Controller(eMMC) செயல்படுகின்றது ஒரே சிலிகான் டையிற்குள் மின்வெட்டு நினைவகத்தையும் நினைவக கட்டுபாட்டாளரையும் கொண்டதாகும் இது1கிலோஹெர்ஸ் செயலியையும் 512 எம்பி ரேமையும் கொண்டதாகும் 32கேபிக்கு பதிலாக 4 கேபியாக குறைக்கப்பட்ட அளவையும் 4 ஜிபிநன்டு கேட் கொண்ட மிகமேம்பட்ட வரையறுக்கப்பட்ட பல்லூடக இடைமுகத்தையும் யூஎஸ்பி இடைமுகத்தையும் கொண்டது இது செயல்படுவதற்கு 4 ஜிபி நினைவகம் கொண்ட எஸ்டி அட்டை தேவையாகும் இந்த பீகிள்போன்ப்ளாக் என்பது இயந்திரமனிதன், மின்மோட்டார்இயக்கி, ட்விட்டர் அச்சுப்பொறி, தானியங்கியாக தரவுகளைபிற்காப்புசெய்தல்,போன்ற தானாகவே செயல்படும் செயல்களுக்கு பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றதுஎந்தவொரு செயலையும் வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறு திருத்தியமைத்து மிகவிரைவாக செயல்படுமாறு செய்யலாம் MATLABஉடன் ஒத்தியங்கிடும் தன்மைகொண்டதாகும் இதில் நாமே கட்டளைவரிகளை உள்ளீடு செய்து நாம் விரும்பும் செயலை தானாகவே செயல்படுமாறு செயல்படுத்தி கொள்ளமுடியும் மேலும் விவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளவும் http://debian.beagleboard.org/ என்ற இணைய பக்கத்திற்கு செல்க

Raspberrypi இன்முதன்மையான ஒருங்கிணைந்த சூழல்( IDE)கள்

எந்தவொரு நிரல்தொடரலாளருக்கும் அல்லதுமேம்படுத்துநருக்கும் IDE என அழைக்கபடும் ஒருங்கிணைந்த மேம்படுத்தும்சூழல் மிகஅத்தியாவசிய தேவையாகும் நிரல்தொடர் எழுதுவது அதனைஇயந்திர மொழிக்குமொழிமாற்றம் செய்வது அதன்பின்னர் அதனை பரிசோதித்து பார்ப்பது ஆகியஅனைத்தும் சேர்ந்த ஒரு ஒருங்கிணைந்த மேம்படுத்தும் சூழலே அனைத்து நிரல் தொடர் எழுத்தாளர்ளுக்கும் தேவையாகும் அதாவது CodeEditor, Compiler,interpreter,debugger ஆகிய வை ஒன்றிணைந்த சூழலையே IDE என அழைப்பர் Raspberrypi யும் இவ்வாறான ஒருங்கிணைந்த சூழலை( IDE) ஏராளமான அளவில் கொண்டுள்ளது அவைகளின் பறவை பார்வை பின்வருமாறு
BlueJ IDEஆனது ஜாவா கணினிமொழிக்கானதாகும் இது கல்விற்பதற்கான நோக்கத்திற்காக பயன்படுகின்றது இது எளிய இடைமுகம்கொண்டது கையடக்கமானது மிகவலுவானதொழில்நுட்ப ஆதரவு கொண்டது இதனுடைய இணைய முகவரி ஆகும்
Geany IDE இதுமிகவும் சிறியஅளவானது வரைகலைஇடைமுகப்புடன் கூடிய உரைபதிப்பானாகும் தானியங்கியாக மொழிமாற்றம் தன்மைகொண்டது சி ஜாவா, பைத்தான், பியர்ல் போன்ற பல கணினிமொழிகளின் கோப்புகளை கையாளும் திறன்மிக்கது இதனுடைய இணைய முகவரி ஆகும்
AdafruitWebIDEஇதுஇணையத்தின் வாயிலான இடைமுகவசதி கொண்டது இது 8080 ,80 வாயில்களின் வழியாக இணைய தொடர்பினை அனுகஅனுமதிக்கின்றது இதனுடைய இணைய முகவரி ஆகும்
AlgoIDEஇது ஸ்கிரிப்டிங்கமொழியும் ஒருங்கிணைந்து சூழலும்ஒன்றிணைந்ததாகும் இது மூலக்குறிமுறைவரிகளில் தானியங்கியான உள்ளடக்கமும் மொழிமாற்றியும் கொண்டதாகும் இது வரைகலைஇடைமுகப்பு மட்டுமல்லாது முந்தைய லோகோ நிரல் தொடரையும் ஆதரிக்கும் தன்மைகொண்டதாகும் இதனுடைய இணைய முகவரி ஆகும்
GreenFootIDEஇது புதியவர்களுக்கும் துவக்கநிலையாளர்களுக்கும் எளிதாக பயன்படுத்திட உதவுகின்றது மற்ற ஐடியைவிட மிகஎளிதாக வரைகலை இடைமுகப்பு கொண்டதாகும் ஜாவா குறிமுறைவரிகளைமிகமேம்பட்ட திறனுடன் கையாளும் திறன்கொண்டது ஜினோம்,கேடிஇ எக்ஸ்11 போன்ற வரைகலை சூழலை ஆதரிக்ககூடியது இதனுடைய இணைய முகவரி ஆகும்
CodeblockIDE இது விசுவல்சி++, போர்லெண்டுசி++ போன்ற பல கணினிமொழிகளின் குறிமுறைவரிகளை கையாளும் திறன்மிக்கது இது வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறான கட்டமைவை உருவாக்கிட அனுமதிக்கின்றது இதனுடைய இணைய முகவரி ஆகும்

Scala எனும் கணினி விரிவாக்க மொழியை அறிந்து கொள்க

நாமெல்லோரும் தற்போது Facebook twitter,பல்வேறு வகைகளாலான தரவுகள் எனும் மிகப்பெரிய கடலிற்குள் மூழ்கி தத்தளிக்கின்றோம் அதனால் தற்போது பேரளவு தரவுகள் என்றும் தரவுகளின் அறிவியல் என்றும் புதிய தொழில்நுட்பத்தை பின்பற்றி இவைகளை கையாளவேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம்அவ்வாறான பேரளவு தரவுகளை கையாளுவதற்காக Scala எனும் விரிவாக்க மொழியின் அங்கமானஅப்பாச்சி ஸ்பார்க் மிகமுக்கிய பங்களிக்கின்றது இந்த அப்பாச்சிஸ்பார்க்கானது Scala எனும் விரிவாக்க மொழியில் எழுதபட்ட ஒரு ஜாவாவின் மெய்விரிவாக்க வசதியாகும் இந்த Scala எனும் விரிவாக்க மொழியானது விண்டோ லினக்ஸ் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது இந்த Scala எனும் விரிவாக்க மொழியானது பைத்தான் மொழியைவிட பத்துமடங்கு விரைவாக செயல்படக்கூடியது ஏனெனில் பைத்தான் மொழியில் எழுதப்பட்ட குறிமுறைவரிகள் முதலில் மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டு அதன்பிறகு இயந்திரமொழிக்கு உருமாற்றம் செய்யப்பட்டபிறகே செயல்படும் கோப்பாக உருவாகும் அதனால் பைத்தானின் செயல்மிகமெதுவானதாக உள்ளது இது ஒரு பொருள்நோக்கு செயலிதன்மையுடனான கணினிமொழியாகும் இந்த Scala எனும் விரிவாக்க மொழியை கற்பதற்கு சிறிது கடினமானதாக இருந்தாலும் அதன் இறுதிபயன் பைத்தானைவிடகூடுதலானதாகும் அதனால் வாருங்கள் https://www.scala-lang.org/ என்றமுகவரிக்கு வந்து இதனை ஐயம்திரிபற அறிந்து உங்களுடைய பேரளவு தரவுகளை கையாளவேண்டிய கணினிபயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்காக பயன்படுத்தி கொள்க

லிபர் ஆஃபிஸ் இம்ப்பிரஸ்-5.2.தொடர்-14-படவில்லைகளின் காட்சி

நாம் இதுவரையில் லிபர் ஆஃபிஸ் இம்ப்பிரஸ்-5.2 எனும் இந்த தொடரில் புதிய படவில்லைகளை எவ்வாறு உருவாக்குவது ,கட்டமைவுசெய்வது, மேம்படுத்துவது, அழகூட்டுவது என்றவாறு கடந்த பதிமூன்று தொடர்களின் வாயிலாக பார்த்து வந்தோம் இவ்வாறு உருவாக்கிய படவில்லைகளை எவ்வாறு காட்சிபடுத்துவது என இந்த தொடரில் காண்போம் எந்த படவில்லையை படவில்லைகாட்சியாக எவ்வளவு கால இடைவெளியில் காண்பிப்பது படவில்லை காட்சியானது தானாகவே காண்பிக்க-வேண்டுமா அல்லது நாம் தலையிட்டு காண்பிக்கச்செய்யவேண்டுமா இரு படவில்லை-களின் காட்சிகளுக்கு இடையேயான நிலைமாற்றி எவ்வாறு இருக்கவேண்டும் ஒவ்வொரு படவில்லைக்குமான அசைவூட்டங்கள், படவில்லை காட்சியின்போது நாம் ஏதேனும் பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்தல் அல்லது இணைப்பு செய்தால் என்ன நடைபெறும் ஒரேசமயத்தில்இருவேறு இடங்களில்படவில்லை காட்சியை எவ்வாறு காண்பிக்கச்செய்வது ஆகிய பல்வேறு தகவல்களையும் உள்ளடக்கியதே இந்த லிபர் ஆஃபிஸ் இம்ப்பிரஸின் படவில்லை காட்சியாகும் பொதுவாக பெரும்பாலான செயல்-களனைத்தும் ஒன்றாக சேர்த்து படவில்லைகளின் சுருக்கமான வரிசைதொகுப்பில் Slide Sorterஎன்றவாறு வைக்கப்பட்டுவிடும் இதனை செயற்படுத்திடுவதற்காக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் View > Slide Sorterஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவு செய்து சொடுக்குக அல்லது பணிநிலைய பலகத்தின் மேலே Slide Sorterஎனும் தாவி-பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Slide Sorterஎனும் படவில்லைகளின் சுருக்கமான வரிசைதொகுப்பு திரையில்தோன்றிடும் பின்னர் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் Slide Show > Slide Show Settingsஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவு செய்து சொடுக்குக உடன் Slide Show எனும் உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும்

1
இந்த உரையாடல் பெட்டியில் Range எனும் பகுதியில் நாம் அனைத்து படவில்லைகளிலும் அமைவை மாற்றியமைத்திடவேண்டுமென விரும்பினால் All Slidesஎன்பதையும் குறிப்பிட்ட படவில்லைமுதல் குறிப்பிட்ட படவில்லைவரை எனில் From என்பதையும் குறிப்பிட்ட படவில்லை மட்டும் எனில் custom Slide Show என்பதையும் தெரிவுசெய்து கொள்க அதுமட்டுமல்லாது பின்னிரண்டையும் தெரிவுசெய்தால் அதனருகில் உள்ள கீழிறங்கு பட்டியலின் வாயிலாக எந்த படவில்லையென குறிப்பிடுக
அதனை தொடர்ந்துType எனும் பகுதியில் Default,Window,Autoஎன்றவாறு உள்ள வாய்ப்புகளில் தேவையானதையும் Optionsஎனும் பகுதியில் நாம் விரும்பும் வாய்ப்பு-களையும் தெரிவுசெய்து கொள்க மேலும் Multiple displays எனும் பகுதியில் Presentation display என்பதன் கீழிறங்கு பட்டியலில் தேவையானவாறு தெரிவுசெய்து கொண்டு okஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
இவ்வாறு படவில்லைகளின் அடிப்படைகளை கட்டமைவுசெய்தபின்னர் படவில்லைகளின் காட்சியில் குறிப்பிட்ட படவில்லையை காட்சியாக காண்பிக்க நாம் விரும்பவில்லை எனும் நிலையில் படவில்லைகளின் பலகத்தில் அல்லது படவில்லைகளின் சுருக்க தொகுப்பு காட்சியில் மறைக்கவிரும்பும் படவில்லையை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் Slide Show > Hide Slide என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது திரையின் மேலே உள்ள கருவிகளின் பட்டையில் Hide Slideஎன்ற உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Hide Slideஎன்றவாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
இவ்வாறு மறைக்கப்பட்ட படவில்லையில் படவில்லை காட்சிக்கு தேவையானவாறு மாறுதல்கள் செய்தபின்னர் அதனை மீண்டும் படவில்லைகாட்சியில் தோன்றிட செய்திட விரும்புவோம் அதற்காகபடவில்லைகளின் பலகத்தில் அல்லது படவில்லைகளின் சுருக்க தொகுப்பு காட்சியில் மீண்டும் தோன்றிடவிரும்பும் படவில்லையை தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் Slide Show > Show Slide என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது திரையின் மேலே உள்ள கருவிகளின் பட்டையில் Show Slideஎன்ற உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Show Slideஎன்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
இந்த படவில்லைகளின் காட்சியை வரிசையாக காண்பிக்கச்செய்வதற்கு பதிலாக வாடிக்கையாளர் விரும்பியபடவில்லைகளை மட்டும் காட்சியாக காண்பிக்கச்செய்யலாம் இதற்காக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளை பட்டையில் Slide Show > Custom Slide Show என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Custom Slide Showஎனும் உரையாடல் பெட்டிதிரையில் தோன்றிடும அதில் Newஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் DefineCustom Slide Showஎனும் உரையாடல் பெட்டிதிரையில் தோன்றிடும அதில் Nameஎன்பதில் படவில்லைகாட்சிக்கான பெயரை உள்ளீடு செய்து கொள்க
பின்னர் Existing slidesஎன்பதில் உள்ள படவில்லைகளின் பட்டியலில் தேவையான படவில்லைகளை தெரிவுசெய்துகொண்டு அதனருகில் உள்ள >>என்ற குறியீட்டினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் தெரிவுசெய்த படவில்லைகள் Selected Slidesஎன்ற பகுதிக்கு சென்று சேர்ந்துவிடும் அதன்பின்னர் okஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் Custom Slide Showஎனும் உரையாடல் பெட்டியில் Use Custom Slide Show எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு okஎனும் பொத்தானை சொடுக்குக

2
இதன்பின்னர் வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறு திருத்தம் செய்வதற்காக இதேCustom Slide Showஎனும் உரையாடல் பெட்டியில்Edit என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் திரையில் தேவையானவாறு மாறுதல்கள் செய்து கொள்க ஒரு படவில்லை காட்சியின் படவில்லையை மற்றொரு படவில்லை காட்சியின் கோப்பிற்கு நகலெடுத்திடுவதற்காக இதே உரையாடல் பெட்டியில்copy எனும் பொத்தானை சொடுக்கு-வதன் வாயிலாக நகலெடுத்து செல்லமுடியும் படவில்லைகளின் காட்சியை முன்காட்சியாக காண startஎனும் பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்திடுக இறுதியாக okஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
ஒரு படவில்லையிலிருந்து மற்றொரு படவில்லைக்குகாட்சி மாறும்போது எவ்வாறு இருக்கவேண்டும் என கட்டமைவுசெய்வதையே படவில்லைமாறுகை அல்லது படவில்லை நிலைமாற்றி (Slide Transition) என அழைப்பர்

3
அதனை புதியதாக சேர்த்திடுவதற்காக குறிப்பிட்ட படவில்லைக்கு மட்டும் எனில் அதனைமட்டும் தெரிவுசெய்து கொள்க அனைத்து படவில்லைகளுக்கும் எனில் அவ்வாறு தெரிவுசெய்திடவேண்டாம் படவில்லையின் பக்கபட்டையில் Slide Transitionஎனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Slide Transitionஎனும் உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும் இவ்வுரையாடல்பெட்டியில் Apply to selected slides என்பதன் கீழுள்ள பட்டியல்களில் தேவையானதை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொள்க இவ்வாறு தெரிவு செய்யப்பட்ட வாய்ப்புகளுடன் இயல்புநிலையில் உள்ளவைகளில் Modify transition என்ற பகுதியில் உள்ள sound,Speed ஆகியவற்றின் கீழிறங்கு பட்டியலின் வாயிலாக நாம் விரும்பியதை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொள்க இதில் sound என்பதை தெரிவுசெய்திருந்தால் இதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலில் Other soundஎனும் வாய்ப்பினையும் தொடர்புடைய இசையையும் தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து கொள்க இந்நிலையில் இவைகளுக்கு கீழுள்ள Loop until next soundஎனும் வாய்ப்பு தானாகவே தெரிவுசெய்து கொள்ளப் பட்டுவிடும்.மேலும் Advanced Slideஎன்ற பகுதியிலுள்ள நாம் தெரிவுசெய்வதுஎனில் On mouse clickஎன்பதையும் அல்லது தானாகவே எனில் Automatically after என்பதையும் அதில் எவ்வளவு நேரம் என்பதையும் தெரிவுசெய்துகொண்டு அனைத்து படவில்லைகளுக்கும் எனில் Apply to All Slides என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இவ்வாறு செய்த மாறுதல்கள் படவில்லை காட்சியில் எவ்வாறு செயல்படுத்திடப்படுகின்றது என அறிவதற்கு இதனை தொடர்ந்துSlideShow. என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக நாம் செய்துவரும் மாறுதல்கள் உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்வதற்காக Automatic previewஎனும் வாயப்பினை தெரிவுசெய்து கொள்க இவ்வாறான மாறுதல்களை உடனுக்குடன் படக்காட்சியில் பார்வை-யிடுவதற்காக Playஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
இவ்வாறு மாறுகை செய்யப்பட்டபின்னர் தேவையில்லை எனில் Slide Transitionஎனும் இதே உரையாடல் பெட்டியில் No Transitionஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து நீக்கம் செய்துகொள்க அவ்வாறே இயல்புநிலை கால அளவை அமைத்திடுவதற்காக Slide Transitionஎனும் இதே உரையாடல் பெட்டியில் No Transitionஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டபின்னர் Automatically after என்பதையும் எவ்வளவு நேரம் என்பதையும் தெரிவுசெய்து கொண்டு அனைத்து படவில்லைகளுக்கும் எனில் Apply to All Slides என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
ஒவ்வொரு படவில்லைக்கும் ஒவ்வொரு காலஅளவை அமைத்திடுவதற்காக திரையின் மேலே முதன்மை கட்டளைபட்டையில் Slide Show > Rehearse Timingsஎன்றவாறு கட்டளைகள தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லதுSlide Show எனும் கருவிகளின் பட்டையில் Rehearse Timingsஎனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் படவில்லை காட்சியானது முழுத்திரையிலும் தோன்றிடும் அதனோடு காலஅளவு திரையின் கீழே வலதுபுற மூலையிலும் தோன்றிடும் குறிப்பிட்ட படவில்லை காட்சியானது வேகமாக முடிவுற்று அடுத்த படவில்லையை திரைக்கு கொண்டுவர காலஅளவை மட்டும் தெரிவுசெய்துசொடுக்குக இயல்புநிலை காலஅளவு போதுமெனில் படவில்லையை மட்டும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இவ்வாறு படவில்லைகள் முழுவதையும் அமைத்து கொள்க இவ்வாறுஒவ்வொரு படவில்லைக்கும் நாம் அமைத்திட்ட கால அளவை Automatically afterஎன்ற பகுதியில் காணலாம் இந்த நிலையிலிருந்து வெளியேறுவதற்காக Escஎன்ற விசையை அழுத்துக அல்லது படவில்லையில் சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில்EndShow என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
இதே படவில்லை காட்சியை மீண்டும் தானாகவே செயல்படுவதற்காக திரையின் மேலே முதன்மைபட்டையில் Slide Show > Slide Show Settingsஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும்Slide Show எனும் உரையாடல் பெட்டியில் Autoஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து கொண்டு படவில்லைகளுக்கிடையே எவ்வளவு கால இடைவெளிவிடவேண்டும்என்பதை தெரிவுசெய்துகொள்கதேவையெனில்Show logoஎன்பதை தெரிவுசெய்துகொண்டுOKஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக
படவில்லைகளில்அசைவூட்டத்தை அமைத்தல் இது மாறுகை போன்றதே ஆனால் இதில் ஒருபடவில்லை-யிலுள்ள title, chart, shape, or individual bullet point ஆகிய உறுப்புகள்

4
ஒவ்வொன்றிற்கும் இது அமைக்கப்படுகின்றது பார்வையாளர்களுக்கு நாம் கூறவிரும்பும் கருத்துகளை எளிதாக சென்றடைய செய்வதற்குக இந்த அசைவூட்டம் முக்கிய பங்காற்றுகின்றது சாதாரண காட்சிநிலையில் ஒரேயொரு படவில்லையில் உள்ள பொருட்களுக்கு இந்த அசைவூட்டம் அமைக்கப்படுகின்றது ஒரு படவில்லையில் இந்த அசைவூட்டத்தை அமைத்திடுவதற்காக திரையின் மேலே முதன்மைபட்டையில் View > Normal என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது பணியிடத்தில் Normal என்ற தாவிபொத்தானின் திரையை தோன்றசெய்திடுக இதன்பின்னர் அசைவூட்டம் அமைத்திட விரும்பும் படவில்லையை தெரிவுசெய்துகொள்க பின்னர் பக்கப்பட்டையில் Custom Animationஎனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியம் திரையில் Addஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Custom Animationஎனும் உரையாடல்பெட்டிதிரையில் தோன்றிடும் படவில்லையின் பொருட்களை திரையில் தோன்றுவதற்கு Entranceஎனும் தாவிபக்கத்தின் திரையில் உள்ள வாய்ப்புகளையும் படவில்லையின் எழுத்துருக்களின் வண்ணம் அளவு போன்றவைகளுக்கு Emphasisஎனும் தாவிப்பக்கத்தின் திரையில் உள்ள வாய்ப்புகளையும் படவில்லையிலிருந்து அசைவூட்ட பொருட்கள் மறைவதற்கு Exitஎனும் தாவிப்பக்கத்தின் திரையில் உள்ள வாய்ப்புகளையும் படவில்லையின் பொருட்கள் நேராகவும்வளைந்தும் அசைந்தாடுவதற்காக Motion Paths எனும் தாவிப்பக்கத்தின் திரையில் உள்ள வாய்ப்புகளையும் இவையில்லாத வேறுவகை வேண்டுமெனில் Misc Effectsஎனும் தாவிப்பக்கத்தின் திரையில் உள்ள வாய்ப்புகளையும் எவ்வளவு நேரம் அசைவூட்டம் வேண்டுமென்பதற்காக Speedஎன்பதன் கீழிறங்கு பட்டியலில் தேவையான வாய்ப்பினையும் நாம் செய்த மாறுதல்கள் உடனுக்குடன் திரையில் காட்சியாக காண Automatic previewஎன்ற வாய்ப்பினையும் தெரிவு செய்து கொண்டுஇறுதியாகOKஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக மேலும்Custom Animationஎனும் ;செயல் பலகத்திரையில் இந்த அசைவூட்டம் எப்போது தோன்றவேண்டுமெனEffect Fly in என்ற பகுதியின் Startஎன்ற கீழிறங்கு பட்டியிலிலிருந்து On click,With previous,After previousஆகியவற்றில் தேவையான வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொள்க அவ்வாறே இந்த அசைவூட்டமானது எந்ததிசையில்துவங்கி எந்த திசைநோக்கி செல்லவேண்டும் என்பதற்காக Direction என்ற கீழிறங்கு பட்டியிலிலிருந்து தேவையான வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொள்க எவ்வளவு நேரம்என்பதற்கு Speed என்ற கீழிறங்கு பட்டியிலிலிருந்து தேவையான வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொள்க நாம் அமைத்த அசைவூட்டம் எவ்வாறு இருக்கும் என playஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து அவ்வப்போது சரிபார்த்து கொள்க படவில்லைகாட்சி முழுவதையும்எனில் Slide Show என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து சரிபார்த்து கொள்க இவ்வாறு அமைத்திட்ட அசைவூட்டத்தை மாறுதல்கள் செய்திடCustom Animationஎனும் செயல் பலகத்திரையில் Change எனும் பொத்தானைதெரிவுசெய்து சொடுக்குகஉடன் மாறிடும் திரையில்Applying animation effectsஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக படவில்லைகாட்சியில் இவ்வாறான அசைவூட்டம் எதுவும் தேவையில்லை எனில்இதே Custom Animationஎனும் ;செயல் பலகத்திரையில்Remove என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
ஒவ்வொரு பொருளின் அசைவூட்டத்தின் பண்பியல்புகள் அல்லது வாய்ப்புகளையும் தேவையானவாறு மாற்றி யமைத்திடமுடியும் இதற்காக பக்கபபட்டையில் Custom Animationஎனும் செயல் பலகத்திரையின் பட்டியலில் தேவையான அசைவூட்ட பொருளை தெரிவுசெய்து கொண்டு Direction என்பதற்கு வலதுபுறமுள்ள Effect எனும் மூன்று புள்ளி பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்தோன்றிடும் EffectOptionsஎனும் உரையாடல்பெட்டியின் Effect,Timing,Text animation ஆகிய தாவிபக்கங்களின் திரையில் தேவையான வாய்ப்புகளை அமைத்து கொண்டு OKஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக
படவில்லை காட்சி காண்பிக்கும்போது இடையிடையே நாம் தலையிட்டு தேவையானவாறு காட்சியை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு nteractionஎனும் வாய்ப்பு பயன்படுகின்றது படவில்லையிலுள்ள குறிப்பிட்ட பொருளை தெரிவுசெய்துகொண்டு திரையின் மேலே முதன்மைபட்டையில் Slide Show > Interactionஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅல்லது குறிப்பிட்ட பொருளை இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து கொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைப்டடையில் Interactionஎன்றவாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் Interactionஎனும் உரையாடல் பெட்டியில்Action at mouse clickஎன்பதற்கருகிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலில் தேவையான வாயப்பினை தெரி்வுசெய்துகொண்டு OKஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக

6
இவ்வாறு அரும்பாடுபட்டு உருவாக்கிய படவில்லைகளின் காட்சியை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது என இப்போது காண்போம் தேவையான படவில்லைகாட்சிக்கான லிபர்ஆஃபிஸின் இம்ப்பிரஸ் கோப்பினை தெரிவுசெய்து திறந்து கொள்க பின்னர்
திரையின் மேலே முதன்மைபட்டையில் Slide Show > Slide Showஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅல்லதுSlide Sorterஎனும் கருவிகளின் பட்டையில் அல்லது Presentation எனும்கருவிகளின் பட்டையில் உள்ள Slide Show எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது விசைப்பலகையில்F5 எனும் விசையை அழுத்துக படவில்லையின் மாறுகையின்Automatically after என்பதில் போதுமான காலஅளவு அல்லது இயல்புநிலைஅளவு அமைக்கப்பட்டிருந்தால் உடன் படவில்லைகாட்சி திரையில் தோன்றிடும் On mouse clickஎன்பது தெரிவு செய்யபபட்டிருந்தால் உடன் சுட்டியின் இடதுபுற பொத்தானை சொடுக்குதல் அல்லது விசைப்பலகையின் காலிஇடைவெளி விசையை அழுத்துதல் ,கீழ்நோக்கு அம்புக்குறியை அழுத்துதல்,பக்கம் கீழ்தள்ளுதல்விசை ஆகிய விசைகளை அழுத்தும் செயல்களின் வாயிலாக படவில்லைகாட்சியை செயல்படசெய்திடலாம்
படவில்லை காட்சியிலிருந்து வெளியேறுவதற்காக Click to exit presentation.எனும் செய்திபெட்டியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் அல்லது விசைப்பலகையில்Escஎனும் விசையை அழுத்துதல் செய்து வெளியேறலாம்
ஒன்றிற்குமேற்பட்ட படவில்லைகள் எனில் எந்தவொரு படவில்லையிலும் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Next,Previous,Go to Slide,End Showஆகிய நாம்விரும்பும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து செயற்படுத்திகொள்க
இதுமட்டுமல்லாது இந்த படவில்லை காட்சியானது நம்முடைய கணினியிலும் பார்வையாளர்கள் காண்பதற்காக பெரியதிரையிலும் ஒரேசமயத்தில் இருஇடங்களிலும் படவில்லைகாட்சியை Presenter Consoleஎனும் வாய்ப்பின் வாயிலாக லிபர் ஆஃஆபிஸ் இம்ப்பிரஸானது கையாளும் திறன்கொண்டதாக ஆக்கப்பட்டுள்ளது இதன்வாயிலாக Previous , Nextஆகிய அம்புக்குறி பொத்தான்களையும்,Notes,Slidesஆகிய உருவபொத்தான்களையும் பயன்படுத்தி படவில்லை காட்சிய கட்டுபடுத்திடலாம்Exchange எனும் உருவபொத்தானை சொடுக்குவதன்வாயிலாக படவில்லைகாட்சிகளுக்குஇடையே மாறிகொள்ளலாம்

7

துவக்க நிலையாளர்களுக்கான ஆண்ட்ராய்டு பற்றிய பயிற்சிகையேடு பகுதி-11 பிரிப்பான்கள்

பிரிப்பான்கள் என்பது பயனாளர் இடைமுகம் செய்திடும் ஒரு பயன்-பாட்டினுடைய துனுக்கு ஆகும் அல்லது அதிகப்படியான கூறுநிலை செயல்பாட்டின் வடிவமைப்பினை இயலுமைசெய்திடும் ஒரு செயல்பாடடில் அமைந்த தன்மையாகும் . ஒரு பிரிப்பான் என்பது ஒரு துனை செயல்பாட்டின் ஒரு வகையாகும் என நாம் கூறுவது தவறானது அன்று. பின்வருபவை பிரிப்பான்களை பற்றிய முக்கிய செய்திகளாகும்:
ஒரு பிரிப்பான்ஆனது தனது சொந்த புறவமைப்பு, அதன் சொந்த வாழ்க்கை சுழற்சி, மீளஅழைத்தல் அதன் சொந்த நடத்தை ஆகிவற்றை கொண்டதாகும்
ஒரு செயல்பாடு இயங்கும் போது நாம் ஒரு செயல்பாட்டில ஒரு பிரிப்பானை சேர்க்க அல்லது நீக்க முடியும்.
நாம் ஒரு ஒற்றையான செயல்பாட்டில் ஒரு பல்லடுக்கு பயனாளர் இடைமுக பலகத்தை கட்டமைவு செய்வதற்கு பல பிரிப்பான்களை ஒன்றிணைக்க முடியும்
. ஒருபிரிப்பானை பல செயல்களில் பயன்படுத்த முடியும்.
ஒரு பிரிப்பானின் வாழ்க்கை சுழற்சியானது அதனுடைய முதன்மை புரவலரின் செயல்பாட்டில் வாழ்க்கை சுழற்சிக்கு மிக நெருக்கமாக இருக்கும் அதாவது அந்த செயல்பாடு இடைநிறுத்தப்படும்போது அந்த செயல்பாட்டில் தயாராக உள்ள அனைத்து பிரிப்பான்களின் செயல்களும் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்பதுதான் அதன் அர்த்தமாகும். .
பயனர் இடைமுக ஆக்கக்கூறு இல்லாத ஒரு நடத்தையை ஒரு பிரிப்பானில் செயல்படுத்த முடியும்.
API இன் பதிப்பு 11. ஆன ஆண்ட்ராய்டின் Honeycombஎனும் பதிப்பில் இந்த ஆண்ட்ராய்டு API -க்கு பல பிரிப்பான்களை சேர்க்கலாம்
பிரிப்பான் இனத்தின் விரிவாக்கத்தின் மூலம் நாம் பிரிப்பான்களை உருவாக்கிடமுடியும் அதனை தொடர்ந்து எனும் ஒருஉறுப்பாக செயல்பாடுகளுடைய புறவமைப்பு கோப்பில் பிரிப்பான்களை அறிவிப்பதன் மூலமாக நம்முடைய செயல்பாட்டின் புறவமைப்பிற்குள் ஒரு பிரிப்பானை உள்ளிணைக்க முடியும்
பிரிப்பான்களின் அறிமுகத்திற்குமுன்பு நமக்கு குறிப்பிட்ட வரையறைஉண்டு ஏனெனில் நமக்குஅளிக்கப்பட்ட நேரத்திற்குள் திரையில் ஒரே ஒரு செயல்பாட்டினை மட்டுமே நம்மால் காண்பிக்க முடியும் . எனவே நாம் நம்முடைய சாதனத்தின் திரையை தனித்தனியாக பிரித்து அவைகளை தனித்தனியாக வெவ்வேறு பகுதிகளில் கட்டுப்படுத்த முடியாது. ஆனால் இந்த பிரிப்பான்களின் அறிமுகத்துடன் அதிக நெகிழ்வு தன்மை நமக்கு கிடைக்கின்றது அதனை தொடர்ந்து நமக்குஅளிக்கப்பட்ட நேரத்திற்குள் திரையில் ஒரே ஒரு செயல்பாட்டினை மட்டுமே நம்மால் காண்பிக்க முடியும் என்ற வரையறையும் நீக்கப்பட்டுவிட்டது . இப்போது நாம் ஒரு செயல்பாட்டில் இருக்க முடியும் ஆனால் ஒவ்வொரு செயல்பாடும் தத்தமது சொந்த அமைப்பு, நிகழ்வுகள் , முழுமையான வாழ்க்கை சுழற்சிமுறை ஆகியவற்றை கொண்ட ஒரே செயலின் பல பிரிப்பான்களாக ஆக்கமுடியும். ஒரு திறன்பேசி வடிவமைப்பிற்காக ஆனால் ஒரு கைபேசி வடிவமைப்பிற்காக பிரிக்கப்பட்ட ஒரு செயலிற்குள் பிரிப்பான்களின் மூலம் ஒன்றிணைக்கமுடியும் என இரு பயனாளர் இடைமுகம் கூறுகளை எவ்வாறு வரையறுக்கமுடியும் என்ற ஒரு வித்தியாசமான எடுத்துகாட்டு பின்வருமாறு


1
இந்த பயன்பாடானதுஒரு திறன்பேசி அளவிலான சாதனத்தில் இயங்கிடும்போது Aஎனும் செயலில் இரு பிரிப்பான்களை உட்பொதியமுடியும் . எனினும், ஒரு கைபேசிஅளவிலான திரையில், இரு பிரிப்பான்கள் செயல்படுவதற்கு இடம் போதாது தான், எனவே செயல்பாடு Aஆனது கட்டுகளின் பட்டியலிற்காக பிரிப்பானிற்கு மட்டுமே உள்ளடங்கும், அதனை தொடர்ந்து பயனாளர் ஒரு கட்டினை தெரிவுசெய்தபோது, அதை செயல்பாடு Bஇல் துவங்கிடும் அதில்அதனை படிப்பதற்காக இரண்டாவது பிரிப்பான்உள்ளடங்கியிருக்கும்.
பிரிப்பானின் வாழ்க்கை சுழற்சிமுறை
ஒருஆண்ட்ராய்டு செயல்பாட்டினை போன்றே தங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கை சுழற்சிமுறையை ஆண்ட்ராய்டு பிரிப்பான்களும் கொண்டுள்ளன. இந்த பிரிவில் அதன் வாழ்க்கை சுழற்சிமுறையின் பல்வேறு நிலைகளை விவரிக்கின்றது.
கட்டம்1: ஒரு பிரிப்பான் உருவாக்கப் படும் போது, அது பின்வரும் நிலைகளை கடந்து செல்கிறது:
onAttach()
onCreate()
onCreateView()
onActivityCreated()
கட்டம்2: பிரிப்பான் காட்சியாகதெரியும்போது பின்வரும் நிலைகளை கடந்து செல்கிறது:
onStart()
onResume()
கட்டம் III: இந்த பிரிப்பான் பின்புலமுறையில் செல்கின்றது போது, பின்வரும்
நிலைகளை கடந்து செல்கிறது:
onPaused()
onStop()

கட்டம் IV: பிரிப்பான் அழிக்கப்படும்போது ,அது பின்வரும் நிலைகளை கடந்து
செல்கிறது:
onPaused()
onStop()
onDestroyView()
onDestroy()
onDetach()


3
எவ்வாறு பிரிப்பான்களை பயன்படுத்தலாம்?
பிரிப்பான்களை உருவாக்குவதற்கு எண்ணற்ற எளிய வழிமுறைகளை பின்பற்றிடவேண்டும்.
அனைத்து செயல்களையும் செயற்படுத்திடுவதற்குமுன் நாம் எத்தனை பிரிப்பான்களை ஒரு செயல்பாட்டில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை முடிவுசெய்திடுக. இதற்கு உதாரணமாக நாம்படுக்கைவச உருவப்படம் , கிடைமட்ட உருவப்படம் ஆகிய இரு பிரிப்பான்களின் முறைகளை கொண்ட சாதனத்தினை கையாள விரும்புவதாக கொள்வோம்.
அடுத்த அவ்வாறான பிரிப்பான்களின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில், இந்த பிரிப்பானின் இனத்தினை விரிபடுத்திடுகின்ற இனங்களை உருவாக்குக. இந்த பிரிப்பானின் இனமானது மேலே கூறிய மீளஅழைக்கும் செயலிகளை கொண்டதாகும் .அதனால் நம்முடைய தேவைகளின் அடிப்படையாக கொண்டு எந்த செயலியையும் மேலெழுதமுடியும்.
ஒவ்வொரு பிரிப்பானுக்கும் அதுதொடர்புடைய XML கோப்பில் நம்முடைய புறவமைப்பு கோப்புகளை உருவாக்க வேண்டும். இந்த கோப்புகளானது வரையறுக்கப்பட்ட, பிரிப்பான்களுக்கான புறவமைப்பாக அமைந்திருக்கும்.
இறுதியாக நம்முடைய தேவைக்கேற்ப பதிலான பிரிப்பான்களில் உண்மையான தருக்கத்தை வரையறுப்பதற்கான நடவடிக்கை கோப்பினை மாற்றியமைத்திடுக
இங்கு நம்முடைய பிரிப்பான்களின் இனத்தில் மேலெழுதிடும் முக்கியமான வழிமுறைகளின் பட்டியல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:
onCreate () பிரிப்பான்களை உருவாக்கிடும்போது கணினியானது இந்த வழிமுறைக்கு அழைப்பு விடுக்கின்றது. பிரிப்பான்கள் இடைநிறுத்தப்பட்ட அல்லது நிறுத்தப்பட்ட பின்மீண்டும் மறுதுவக்கம் செய்திடும்போது அதனை தக்கவைத்துக் கொள்ள வேண்டுமா என்று பிரிப்பான் அடிப்படை கூறுகளை நாம் ஆரம்ப நிலையாக்க வேண்டும்,
onCreateView () முதன்முறையாக பிரிப்பானிற்கான பயனாளர் இடைமுகத்தை ஈர்க்க நேர்ந்திடும்போது கணினியானது இந்த மீளஅழைக்கும் வழிமுறையை அழைக்கின்றது
. நம்முடைய பிரிப்பானிற்காக ஒரு பயனாளர் இடைமுகத்தை ஈர்ப்பதற்கு, இந்த வழிமுறையில் ஒரு View எனும் ஆக்கக்கூறினை நாம் திருப்பிடவேண்டும் அதுவே நம்முடைய பிரிப்பானுடைய புறவஅமைப்பு மூல காரணமாக இருக்கின்றது, இந்தபிரிப்பானில் ஒரு பயனாளர் இடைமுகம் இல்லையெனில் நாம் இதனை பூஜ்ஜிய நிலைக்கு திருப்ப முடியும்
onPause () பயனாளர் பிரிப்பானை விட்டுசென்றிடும்போது அதன் முதல் அறிகுறியாக கணினியானது இந்த வழிமுறையை அழைக்கின்றது . நாம் தற்போதைய பயனாளர் அமர்விற்கு அப்பால் பிடிவாதமாகயிருந்திட வேண்டும் என்று எந்தவொரு மாற்றங்களை யும்அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதே இதில் வழக்கமாக உள்ளது.
உதாரணமாக
இந்த உதாரணமானது நம்முடைய சொந்த பிரிப்பான்களை எவ்வாறு உருவாக்கலாம் என நமக்கு விளக்க மாக கூறுகின்றது. இங்கே நாம் படுக்கைவச உருவப்படத்தை பயன்படுத்திடும் சாதனத்திற்கான பிரிப்பான், நெடுக்கைவச உருவப்படத்தை பயன்படுத்திடும் சாதனத்திற்கான பிரிப்பான் ஆகிய இரண்டு வகை பிரிப்பான்களை உருவாக்க வேண்டும் . எனவே நாம் “அனைவருக்கும் வணக்கம்” எனும் எடுத்துகாட்டினை உருவாக்கிடும்போது பின்பற்றிய அதேவழிமுறைகளை பின்வருவதில் பின்பற்றிடுக:
2

பின்வரும் குறிமுறைவரிகளில் src/com.example.mycontentprovider / MainActivity.java எனும் கோப்பின் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட முதன்முதலான செயல்பாடுகளின் உள்ளடக்கம் உள்ளது:
package com.example.myfragments;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.app.FragmentManager;
import android.app.FragmentTransaction;
import android.content.res.Configuration;
import android.view.WindowManager;
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
Configuration config = getResources().getConfiguration();
FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager();
FragmentTransaction fragmentTransaction = fragmentManager.beginTransaction();
/**
* Check the device orientation and act accordingly
*/
if (config.orientation == Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE) {
/**
* Landscape mode of the device
*/
LM_Fragment ls_fragment = new LM_Fragment();
fragmentTransaction.replace(android.R.id.content, ls_fragment);
}
else{
/**
* Portrait mode of the device
*/
PM_Fragment pm_fragment = new PM_Fragment();
fragmentTransaction.replace(android.R.id.content, pm_fragment);
}
fragmentTransaction.commit();
}
}

LM_Fragement.java , PM_Fragment.java ஆகிய இருபிரிப்பான்களின் கோப்புகளை com.example.mycontentprovider எனும் தொகுப்பின்கீழ் உருவாக்கிடுக. பின்வருவது LM_Fragement.java எனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்:

package com.example.myfragments;
import android.app.Fragment;
import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
public class LM_Fragment extends Fragment{
@Override
public View onCreateView(LayoutInflater inflater,
ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
/**
* Inflate the layout for this fragment
*/
return inflater.inflate( R.layout.lm_fragment, container, false);
}
}

பின்வருவது PM_Fragement.java எனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்:
package com.example.myfragments;
import android.app.Fragment;
import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
public class PM_Fragment extends Fragment{
@Override
public View onCreateView(LayoutInflater inflater,
ViewGroup container,
Bundle savedInstanceState) {
/**
* Inflate the layout for this fragment
*/
return inflater.inflate( R.layout.pm_fragment, container, false);
}
}
lm_fragement.xml , pm_fragment.xml ஆகிய இருகோப்புகளைr res/layout எனும் கோப்பகத்தில் உருவாக்கிடுக. பின்வரும் குறிமுறைவரிகள் lm_fragement.xml எனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்:

பின்வருபவை pm_fragment.xml எனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்:

<!– More GUI components go here →

பின்வருமாறான res/layout/activity_main.xml எனும் கோப்பின்உள்ளடக்கங்களில் நம்முடைய பிரிப்பான்கள் உள்ளடங்கியுள்ளன:

பின்வருமாறானஉள்ளடக்கங்களை கொண்ட res/values/strings.xml எனும் கோப்பு நம்மிடம் உள்ளதை உறுதி படுத்தி கொள்க:

MyFragments
Settings
Hello world!
This is Landscape mode fragment

This is Portrait mode fragment

நாம் சற்றுமுன்பு நம்மால் நம்முடைய மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட MyFragments எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! இந்த சூழல் அமைவை அமைவு செய்திடும்போது நம்முடைய AVD ஐ உருவாக்கிவிட்டோம் என கருதிகொள்க இந்தஎக்லிப்ஸில் இருந்து பயன்பாட்டை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டத்தின் செயல்பாட்டு கோப்புகளில் ஒன்றினை திறந்து கொள்க அதனை தொடர்ந்து கருவிகளின் பட்டையிலிருந்து Runஎனும் உருவப் பொத்தானை சொடுக்குக உடன் எக்லிப்ஸானது நம்முடைய AVD இல் நம்முடைய பயன்பாட்டை நிறுவுகை செய்திட துவங்கிடும் அதனை தொடர்ந்து நம்முடைய கட்டமைப்பு, பயன்பாடு ஆகிய அனைத்தும் நன்றாக உள்ளன என்றால், அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்: அதில் பட்டியின் பொத்தானை சொடுக்குதல் செய்யமுடியும் அதுவரை காத்திருக்கவும் ஏனெனில் இந்த செயலானது நம்முடைய கணினியின் இயக்கவேகத்தை பொறுத்து உடனடியாகவோ அல்லது சிறிது கழித்தோ ஆகும்.

4

முன்மாதிரி சாளரத்திரையில் முறையை மாற்றுவதற்கு, பின்வருமாறு செய்திடுவோம்:
மேக் இயக்கமுறைமை கணினிஎனில் அகலவாக்கிலான உருவப்படத்திலிருந்து கிடைமட்ட உருவப்படமாக மாற்றி யமைத்திடுவதற்கு அதற்கு மாறாகவும் மாற்றியமைத்திடுவதற்கு . fn+ctrl+F11 என்றவாறும்
விண்டோ இயக்கமுறைமை கணினிஎனில்Ctrl + F11. என்றவாறும்
லினக்ஸ் இயக்கமுறைமை கணினிஎனில் Ctrl + F11.என்றவாறும் விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக
நாம் இவ்வாறு ஒரு முறை மாற்றம் செய்துவிட்டால் அதன்பின்னர் நாம் கீழே உள்ளவாறு அகலவாக்கிலான செயல்படுத்தப்பட்ட வரைகலைபடத்தை காண முடியும்:

5

நாம் இதே வழியில் வெவ்வேறு பிரிப்பான்களின் மூலம் அதே செயல்பாடுகளை ஆனால் வெவ்வேறு வரைகலை பயனாளர் இடைமுகங்களை(GUI) பயன்படுத்த முடியும். நாம் நம்முடைய தேவைகளின்அடிப்படையில் வெவ்வேறு வரைகலை பயனாளர் இடைமுகங்களுக்காக(GUI) பல்வேறு வகையான வரைகலை இடைமுகப்பு கூறுகளை பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும்

கிரேடில்(Gradle) எனும் திறமூல கருவியைகொண்டு மென்பொருள் உருவாக்கிடும் பணியை எளிதாக்கிகொள்க

கிரேடில் என்பது முன்கூட்டியே கட்டமைக்கப்பட்ட திறமூல அமைவாகும் இது நிரலாளர்களின்த மென்பொருள் உருவாக்கும் பணியை எளிதாக்குகின்றது இது தற்போது பெரும்பாலான ஆண்ட்ராய்டு மென்பொருள் உருவாக்குநர்களிடம் மிகப்பிரபலமாக விளங்குகின்றது இது குரூவி எனும் கணினிமொழியை அமைவு செய்வதற்காக உள்ளூர் குறிப்பிட்டமொழியை(Domain Specific Language) கட்டமைத்திட பயன்படுத்தி கொள்கின்றது இலக்கினை அடைவதற்காக நிர்ணயப்பதற்கு நேரடி சுழற்சியல்லாத வரைபடத்தினை(Direct Acyclic Graph) பயன்படுத்தி கொள்ளப்-படுகின்றது இந்த கருவியானது செல்லிடத்து பேசி பயன்பாடுகளிலிருந்து சிறியஅளவுசேவைநிறுவனங்கள் வரையிலும் அவ்வாறே சிறிய துவக்கநிறுவனத்திலிருந்து மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் வரையிலும் தங்களுடைய ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளையும் செயல்திட்டங்களையும் உருவாக்கிடுவதற்கும் மேம்படுத்தி கொள்வதற்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோவில் வாடிக்கையாளர்விரும்பியவாறு கட்டமைவு செய்வதற்கான கருவியாக (apk)எனும் ஆண்ட்ராய்டு கட்டுகளின் கோப்புகளை உருவாக்கிடவும் நிருவகிக்கவும் இந்த கிரேடில் பேருதவியாக இருக்கின்றது தனித்தனிசெயல்களாலான பணியை ஒருங்கிணைத்த தனித்தனியான செயல்திட்டமாக ஒன்றும் அதற்குமேற்பட்ட செயல்திட்டங்களையும் கட்டமைவுசெய்வதற்கு இது உதவியாக இருக்கின்றது ஜாவா, சி++அல்லது நாம்விரும்பும் நம்முடைய மொழியில் ஆண்ட்ராய்டிற்கான பயன்பாடுகளை உருவாக்கிடஇந்த கிரேடில் மிகவும் பயன்படுகின்றது மேலும் விவரங்களுக்கு http://gradle.org/ எனும் இணைய பக்கத்திற்கு செல்க

லிபர் ஆஃபிஸ் பயன்பாட்டினை ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியின்திரையில் காணமுடியும்

ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்களில் லிபர் ஆஃபிஸ் பயன்பாட்டினை காட்சியாக காண முடியும் இதற்கான மென்பொருளை கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய திறன்பேசியில் நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி காட்சியாக பார்வையிட முடியம் இவ்வாறு ஆண்ட்ராய்டு பயன்படுத்திடும் திறன்பேசியில் லிபர் ஆஃபிஸ் பயன்பாட்டினை காட்சியாக காண்பதற்கான வசதியை வழக்கமான மேஜைக்கணினியின் விண்டோ லினக்ஸ் மேக் ஆகிய இயக்கமுறைமைகளில் செயல்படும் இயந்திர அமைவையே இதற்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது மேஜைக்கணினியில் பார்வையிட்டு படிப்பதை போன்றே லிபர் ஆஃபிஸ் பயன்பாட்டினை ஆண்ட்ராய்டில் செயல்படும் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் அடிப்படையில் செயல்படச்செய்யப்பட்டுள்ளது ஆண்ட்ராய்டில் லிபர் ஆஃபிஸ் பயன்பாடானது செயல்படுவதற்காக ஆண்ட்ராய்டு பதிப்பு 4உம்அதற்கு பிந்தைபதிப்பும் 50எம்பி ஏபிகே கோப்பு இந்த பயன்பாட்டினை நிறுவுகை செய்வதற்கான போதுமான காலி நினைவகம் ஆகியவை மட்டும் போதுமானவையாகும் தற்போது இதனுடைய பீட்டா பதிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது மேலும் விவரங்களுக்கு https://wiki.documentfoundation.org/Android எனும் இணைய பக்கத்திற்கு செல்க இவ்வாறு காட்சியாக திறன்பேசியில் லிபர் ஆஃபிஸ் பயன்பாட்டினை கண்டுவரும்போது தேவையான வாறு திருத்தம் செய்வதற்காக அடுத்தகட்ட செயல்பாட்டினைதற்போது துவக்கியுள்ளனர்

Previous Older Entries Next Newer Entries