புதியவர்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு பயிற்சிகையேடு பகுதி-19

பொத்தான் பயனாளர் ஒருவர் தான்விரும்பிடும் செயலை செயல்படுத்திடுவதற்காக அழுத்துதல் அல்லது சொடுக்குதல் செய்வதற்கு உதவிடும் கருவியையே பொத்தான் என அழைப்பார்கள்.
பொத்தானின் பண்புக்கூறுகள்
பின்வருபவை பொத்தானின் கட்டுப்பாட்டிற்கான முக்கிய பண்புக்கூறுகளாகும் நாம் ஆண்ட்ராய்டு அலுவலக இணைய பக்கத்தில் இந்த பண்புக்கூறுகளின் முழுமையான பட்டியலை காணமுடியும் அதனை தொடர்ந்து இயக்க நேரத்தில் அவற்றை பயன்படுத்தி தொடர்புடைய வழிமுறைகளுடன் நாம் விரும்பியவாறு மாற்றியமைத்திடவும் முடியும் பின்வருவதுandroid.widget.TextViewஎன்பதலிருந்து மரபுவழியாக பெறப்பட்ட இனமாகும்
மேலும் இதுandroid.view.Viewஎன்பதலிருந்து மரபுவழியாக பெறப்பட்ட இனமாகும்
எடுத்துகாட்டு
கோட்டு புறவமைப்பையும் பொத்தானையும் பயன்படுத்தி நம்முடைய சொந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை உருவாக்குவது எவ்வாறு என காண்பிப்பதற்கான எளிய படிமுறைகளின் வாயிலாக நம்மை இந்த எடுத்துகாட்டு கொண்டுசெல்லும்

பின்வருவது src/com.example.guidemo4/MainActivity.java.எனும் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்ட முதன்மை கோப்புகளின் உள்ளடக்கமாகும் இந்த கோப்பு ஒவ்வொரு அடிப்படை வாழ்க்கை சுழற்சி வழிமுறைகளை உள்ளிணைந்ததாக ஆக்க முடியும்
package com.example.guidemo4;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;
public class MainActivity extends Activity {
private EditText edText1,edText2,edText3;
private Button btnProduct;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
addListenerOnButton();
}
private void addListenerOnButton() {
edText1 = (EditText)findViewById(R.id.edittext);
edText2 = (EditText)findViewById(R.id.edittext2);
edText3 = (EditText)findViewById(R.id.edittext3);
btnProduct = (Button)findViewById(R.id.button1);
btnProduct.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View view) {
String t1 = edText1.getText().toString();
String t2 = edText2.getText().toString();
String t3 = edText3.getText().toString();
int i1 = Integer.parseInt(t1);
int i2 = Integer.parseInt(t2);
int i3 = Integer.parseInt(t3);
int product = i1*i2*i3;
Toast.makeText(getApplicationContext(),
String.valueOf(product),Toast.LENGTH_LONG).show();
}
});
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
/* Inflate the menu; this adds items to the action bar
if it is present */
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
}
பின்வருவது res/layout/activity_main.xmlஎனும் கோப்பின் உள்ளடக்கமாகும்

இவைகளின் புதிய மாறிலிகளின் வரையறுப்பதற்கு res/values/strings.xmஎன்பதன் உள்ளடக்கமாகும்

GUIDemo4
Settings
Example showing Button

Calculate product of 3
numbers

பின்வருவது AndroidManifest.xmlஎன்பதன் இயல்புநிலை உள்ளடக்கமாகும்

சற்றுமுன் நம்மால் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்டGUIDemo4 எனும் பயன்பாட்டினை இயக்க முயற்சி செய்வோம்! சூழல் அமைவை செயற்படுத்திடும் போதே நாம் நம்முடைய AVDஐ உருவாக்கிவிட்டதாக கருதி(எடுத்து)கொள்க Eclipseஇலிருந்து இந்த பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு நம்முடைய செயல்திட்டங்களின் கோப்புகளில் ஒன்றாக திறந்து கொள்க தொடர்ந்து கருவிப்பட்டையிலிருந்து Run எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் Eclipseஆனது இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய AVD இல்நிறுவுகை செய்யத்துவங்கிடும் அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய பயன்பாட்டிலும் கட்டமைவிலும் உள்ள அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருக்கின்றது எனில் அது பின்வரும் முன்மாதிரி சாளரத்தினை திரையில் காண்பிக்கும்

பின்வரும் திரையானது 3 EditTextஎனும் மதிப்பிற்கு பிறகு உள்ளீடு செய்ததாகும் அதன்பிறகு இந்த பொத்தானை சொடுக்கியவுடன் அதன்மதிப்பினை கணக்கீடு செய்திடும்

பயிற்சி XMLஇன் புறவமைப்பு கோப்பின் நிரல்தொடரினை உருவாக்கிடும் நேரத்திலும் தானியங்கியாக உரைகாட்சியை நிரப்பிடும் பண்புக்கூறில் வித்தியாசமான காட்சியை காணவும் உணரவும் வித்தியாசமான பண்புக்கூறுகளுடன் மேலேகூறிய பயிற்சியை முயற்சித்திடுக என பரிந்துரை செய்யப்படுகின்றது அதனை திருத்தம் செய்திடுமாறும் எழுத்துருவின் வன்ணம் ,குழு, உரையமைப்பு ஆகிய பல்வேறு வகையில் மாறுதல்கள் செய்து அதன் விளைவை சரிபார்த்திடுக ஒரே செயலிற்கு பல்வேறு தானியங்கியாக உரைகாட்சியை நிரப்பிடும் கட்டுப்பாடுகளுடன் மேலேகூறிய பயிற்சியை செய்து பார்த்திடமுடியும்

Advertisements

சிறிய வியாபார நிறுவனங்களுக்கு அத்தியாவசிய தேவைக்காக பயன்படும் கட்டற்ற மென்பொருட்கள்

சிறிய வியாபார நிறுவனத்தினை துவங்குபவர்கள் தம்முடைய அன்றாடபணிகள் சுனக்கமில்லாமல் நடைபெறுவதற்காக தனியாக அதிகஅளவில் தங்களுடைய முதலீடுகள் செலவிடாமல் பின்வரும் கட்டற்றபயன்பாட்டு மென்பொருட்களை பயன்படுத்தி கொண்டு தங்களின் வியாபாரத்தினை மேம்படுத்திடும் செயலைமட்டும் கவணத்தில்கொண்டால் போதும் .
சிறிய பெட்டிகடைகள் போன்ற சிறியநிறுவனங்கள் தங்களுடைய பொருட்களை வாடிக்கையாளர்களுக்கு நேரடியாக விற்பணை செய்வதற்காக கையடக்க கருவியின் வாயிலாக சிறிய அளவில் பொருட்களின் பட்டியலை தயார்செய்து அப்படியே அச்சிட்டு வழங்குவதற்கு விற்பணைமுனைமம் (point of sale (POS))என்பது மிகமுக்கிய பங்காற்றுகின்றது இவ்வாாறானpoint of sale (POS) எனும் அமைவிற்கு உதவிடும் கட்டற்ற மென்பொருட்களை (https://opensource.com/business/16/7/open-source-point-sale-systems) எனும் இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க
இவ்வாறான மிகச்சிறிய நிறுவனங்கள் தங்களுடைய உற்பத்தி பொருட்களைஅல்லது சேவைகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்கிடும்போது பட்டியல் தயார்செய்திடவேண்டும் இதற்காக தனியாக பயன்பாட்டு மென்பொருளை பணம் செலவிட்டு வாங்கி பயன்படுத்திடு-வதற்கு தயங்கி தாம் ஏற்கனவே பயன்படுத்திவரும் எம்எஸ்வேர்டு எனும் பயன்பாட்டினை கொண்டு பொருட்களுக்கான பட்டியலை தயார்செய்து அதனை பிடிஎஃப் கோப்பாக உருமாற்றம்செய்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கிடுவார்கள் இவ்வாறெல்லாம் சிரமப்படாமல் InvoicePlane (https://invoiceplane.com/) ,Simple Invoices( http://www.simpleinvoices.org/ ). ஆகிய கட்டற்ற பயன்பாடுகளைகொண்டு மிகஎளிதாக பொருட்களுக்கான பட்டியல் தயார்செய்திடலாம்
இதற்கடுத்ததாக வாடிக்கையாளரிடம் நம்முடைய பொருட்களை பற்றிய தகவல்களை கொண்டு சேர்த்து அவர்கள் விரும்பியவாறுஅதிலும் இணையத்தின் வாயிலாக தம்முடைய உற்பத்தி பொருட்களை கொள்முதல் செய்வதற்கு ஏதுவாக செய்வதற்கான OpenCart (https://www.opencart.com/) , Zen Cart(http://www.zen-cart.com/) அல்லதுPrestaShop (https://www.prestashop.com/en) ஆகியகட்டற்ற மென்பொருட்கள்மிகவும் பயனுள்ளவையாக உள்ளன
அதுமட்டுமல்லாது வாடிக்கையாளர்களுடன் தொடர்புகொண்டு அவர்கள்கூறும் குறைகளை நிவர்த்தி செய்து வாடிக்கையாளர்களுடன் சுமுகமானஉறவினை பராமரித்திட வாடிக்கையாளர் தொடர்புமேலாண்மை அமைவு (customer relationship management (CRM)) என்பது மிகமுக்கியத்தேவையாகும் இதற்காக Fat Free CRM(http://www.fatfreecrm.com/) ,EspoCRM (https://www.espocrm.com/) ஆகிய கட்டற்ற பயன்பாடுகளை பயன்படுத்தி கொள்க
மேலும் தங்களுடைய வியாபார நடவடிக்கையின் அடிப்படைஇரத்தஓட்டமாக இருக்கும் நடைமுறை மூலதனத்தினை கையாளுவதற்கும் கணக்குபதிவியலிற்கும் உதவிடும் GnuCash ( http://www.gnucash.org/ )எனும் கட்டற்ற பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி கொள்க இதனை கொண்டு கணக்குபதிவியில் ,பேரடு தயார்செய்தல் ஆகிய அனைத்து பணிகளையும் எளிதாக செயல்படுத்தி கொள்ளமுடியும் மேலும் இது நம்முடைய ஆண்டாராய்டு இயக்கமுறைமையிலும் செயல்படும் திறன்கொண்டது

தற்போது நாம் பயன்படுத்திகொண்டிருக்கும் பல்வேறு தனியுரிமைபயன்பாட்டு மென்பொருட்களுக்கு மாற்றான கட்டற்றபயன்பாடுகள்

microsoft-publisher எனும் கட்டிடம்,இயந்திரம் போன்றவைகளுக்கானவரைடத்தினை வடிவமைத்து அச்சிடுவதற்கான தனியுடைமை பயன்பாட்டிற்கு மாற்றாக Publisher, QuarkXpress, InDesign (https://opensource.com/alternatives/microsoft-publisher) ஆகிய கட்டற்ற பயன்பாட்டு மென்பொருட்கள் நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு தயாராக உள்ளன
AutoCAD எனும் பொறியியலின் வரைவியலிற்கு பயன்படும்த னியுடமை பயன்பாட்டிற்கு மாற்றாக (https://opensource.com/alternatives/autocad) எனும் தளத்தில் கட்டற்ற பயன்பாடுகள் உள்ளன
Photoshop எனும் உருவப்படங்களை கையாளும் பயன்பாட்டிற்கு மாற்றாக (https://opensource.com/life/12/6/design-without-debt-five-tools-for-designers) எனும் தளத்தில் கட்டற்ற பயன்பாடுகள் உள்ளன
Dreamweaver எனும் இணைய பக்கங்களை வடிமைத்திடபயன்படும்ப யன்பாட்டிற்கு மாற்றான கட்டற்ற பயனபாடுகள் (https://opensource.com/alternatives/dreamweaver) எனும் இணையதளத்தில் நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள தயாரக உள்ளன
MATLABஎனும் அறிவியல் ஆய்வுக்கருவிக்கு மாற்றாக Scilab, SageMath, GNU Octave (https://opensource.com/alternatives/matlab) ஆகிய கட்டற்ற பயன்பாட்டு மென்பொருட்கள் நாம் பயன்படுத்த தயாராக உள்ளன
இவ்வாறு நாம் நம்முடைய அன்றாட தனிமனித தேவைமுதல் பெரிய நிறுவனங்களின் தேவைவரை நிறைவுசெய்திடும் அத்துனை பயன்பாட்டு மென்பொருட்களுக்கும் மாற்றான கட்டற்ற பயன்பாட்டு மென்பொருட்களை https://opensource.com/ எனும் இணையபக்கத்தில் தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்துபதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க எனப் பரிந்துரைக்கப் படுகின்றது.

DocBookஎனும் நெகிழ்வுதன்மையுடன் கூடிய மார்க்அப் எனும்கணினிமொழி ஒருஅறிமுகம்

முதலில் கணக்கீடுகளுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கணினியானது பின்னர் தட்டச்சு இயந்திரத்திற்கு மாற்றாகவும் அதன்பின்னர் பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்கான அடிப்படை கருவியாகவும் விரிந்துபரந்து வளர்ந்துவரும் செய்தி அனைவரும் அறிந்ததே இவ்வாறான கணினியில் உரைகளை கையாளுவதற்காக இங்க்ஸ்பேஸ் ,லிபர்ஆஃபிஸ் போன்றவை திறமூல ஆவணவடிவமைப்புகளாகும் அதிலும் DocBook என்பது இவ்வாறான ஆவணவடிவமைப்பின் HTML ஐ போன்ற XML இன் அடிப்படையிலான ஒரு மார்க்அப் கணினிமொழி யாகும் இது கற்பதற்கும்எழுதுவதற்கும் மிகஎளிய இனிமையானதொரு கணினிமொழியாகும் இதன் கட்டளைவரி பின்வருமாறு இருக்கும்

My title goes here

Paragraph text goes here.

A section title

More paragraph text. Someinitalics.

நாம் இதனை கற்பதற்காக முதலில் இதனுடைய இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க அங்கு உள்ள பேரளவு முதன்மை பட்டியலில்(master list.) பொருத்தமான தொருtag இனை தேடிபிடித்திடுக பின்னர் அதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கான வழிகாட்டிடும் முதன்மை ஆவணத்தினை படித்தறிந்து கொள்க அதன்பின்னர் Gedit, Geany, Kate,Nano,Jove,Emacs,Atom போன்ற உரைபதிப்பான்களில் நாம் விரும்பும் உரைபதிப்பானை செயல்படச்செய்து அதனை திரையில் விரியச்செய்திடுக பின்னர் நம்முடைய இணையஉலாவியின்வாயிலாக DocBook 5.2 (http://tdg.docbook.org/tdg/5.2) எனும் இணைய பக்கத்தை திறந்திடுக பிறகு இதேஇணைய உலாவியின் மற்றொரு தாவிப்பொத்தானின் பக்கத்தினை திறந்து அதில் http://tdg.docbook.org/tdg/5.2/article.html/ எனும் இணையபக்கத்தினை திறந்து கொள்க பின்னர் இந்த பக்கத்தின் கீழ்பகுதிக்கு சென்று எடுத்துகாட்டு பெட்டியில் உள்ள எடுத்துகாட்டினை நகலெடுத்துவந்து நம்முடைய உரைபதிப்பான் திரையில் ஒட்டிகொள்க அதனை மாதிரிபலகமாக வைத்து கொண்டு உரைவடிவமைப்பை வெட்டி திருத்தம்செய்து அழகுபடுத்திடுவதற்காகபின்வரும் கட்டளைவரிகளை தவறில்லாமல் உள்ளீடு செய்திடுக

My first docbook document

Seth
Kenlon

opensource.com
2017

Introduction
Introductory text goes here.

Section with a title
Main body text goes here.

Conclusion
Exciting and inspiring conclusion goes here.

இதன்பின்னர் மற்றநண்பர்கள் பொதுமக்கள் ஆகியவர்களுக்கு வழங்க தேவையான உரையை இந்த மாதிரிபலகத்தில் உள்ளீடு செய்து கொள்க பிறகு பொதுமக்களின் பார்வைக்கு வெளியிடுவதற்காக பின்வரும் கட்டளைவரிகளை பயன்படுத்தி கொள்க
$ pandoc–fromdocbook–toepub3–outputmyDocbook.epub myDocbook.xml
$ pandoc–fromdocbook–tomarkdown–outputmyDocbook.md myDocbook.xml
$ pandoc–fromdocbook–tohtml–outputmyDocbook.html myDocbook.xml
$ pandoc–fromdocbook–tolatex–outputmyDocbook.pdf myDocbook.xml
தொழில்நுட்பவிவரங்களை வெளியிடுவதற்கு, கதைகளை வெளியிடுவதற்கு, இணையபக்கங்களின் உதவிக்குறிப்புகள் வெளியிடுவதற்கு,என்பன போன்றபல்வேறு வகையான பணிகளுக்கு இந்த DocBook மிகப்பேருதவியாகஉள்ளது

நம்முடைய கணினியின் நினைவகத்தை பயன்படுத்திய அளவை காண WinDirStatஎனும் பயன்பாடு

கணினியின் ஒவ்வொரு கோப்பும் கோப்பகமும் எவ்வளவு நினைவகத்தை எடுத்து கொள்கின்றன மிகுதி காலிநினைவகம் எவ்வளவு உள்ளது என வரைபடத்தின் வாயிலாக அறிந்து கொள்ளஇந்த WinDirStatஎனும் இலவசபயன்பாடு பேருதவியாய்இருக்கின்றது இந்த பயன்பாட்டினை https://windirstat.net/download.html எனும் இதனுடைய இணைய தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்து கொள்க பின்னர் இந்த பயன்பாட்டினை செயல்படச்செய்திடுகஉடன் தோன்றிடும் திரையில் நாம் விரும்பும் கோப்பகத்தை தெரிவுசெய்துகொண்டுOKஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் போதும் சிறிது நேரத்தில் நாம் தெரிவுசெய்த கோப்பகம் எவ்வளவு நினைவகத்தை எடுத்து கொண்டது என படக்காட்சியாக காண்பிக்கும் இதன் திரையில்Options எனும் பட்டியலை விரியச்செய்திடுக அதில் Show Free Spaceஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்க அல்லது விசைப்பலகையில்F6எனும் செயலிவிசையை அழுத்துக உடன் குறிப்பிட்ட கோப்பகத்தின் காலிநினைவகம்எவ்வளவு என காண்பிக்கும் இவ்வாறு நினைவகத்தின் அளவை கண்டுவரும்போது குறிப்பிட்ட கோப்பகத்தின் தேவையற்ற கோப்புகளை குப்பைகூடைக்கு (Recycle Bin) அனுப்பவும் அறவேநீக்கம் செய்திடவுமான வசதிகொண்டது ஆனால்இதன்வாயிலாக தவறுதலாக நீக்கம் செய்த கோப்பினை மீட்கமுடியாதுஎன்ற செய்தியை மட்டும்மனதில் கொள்க

Smart Windowஎன்பதை கொண்டு இரண்டு பயன்பாட்டுசாளரங்களை அருகருகே திறந்து பணிபுரியமுடியும்

நாமேமுயன்று இருசாளரங்களின் அளவை சுருக்கிடாமல் இரு சாளரங்களை அருகருகே திறந்து பணிபுரிய இந்தSmart Windowஎன்பது பேருதவியாக இருக்கின்றது
இருவேறு பயன்பாடுகளை செயல்படுத்தியபின்முதல் சாளரத்தின்தலைப்பை சுட்டியால் பிடித்து திரையில் பாதியாகவரும்வரை இழுத்து வந்துவிடுக அவ்வாறே மற்றொரு பயன்பாட்டின் சாளரத்தின் தலைப்பினை பிடித்து முந்தையபயன்பாட்டிற்கு எதிர்திசையில் திரையில் பாதியாகவரும்வரை இழுத்து வந்துவிடுக பழையபடி முழுத்திரையாக தோன்றிட தேவையான பயன்பாட்டு சாளரத்தின் தலைப்பை தெரிவுசெய்து பிடித்து இழுத்து விட்டிட்டு காலிஇடத்தில் இடம்சுட்டியை சொடுக்குக
இதற்குபதிலாக ஒரு பயன்பாட்டினை திரையில் தோன்றிடச்செய்து விண்டோ உருவவிசையை அழுத்தி பிடித்துகொண்டு இடதுபுற அம்புக்குறிவிசையை அல்லது வலதுபுறஅம்புக்குறி விசையை அழுத்தி பாதியாகவந்ததும் விட்டிடுக அவ்வாறே இரண்டாவது பயன்பாட்டு சாளரத்தினை திரையிலி தோன்றிட செய்து விண்டோ உருவவிசையை அழுத்தி பிடித்துகொண்டு இடதுபுற அம்புக்குறிவிசையை அல்லது வலதுபுறஅம்புக்குறி விசையை அழுத்தி பாதியாகவந்ததும் விட்டிடுக பழைய முழுத்திரைக்கு மாறுவதற்காக தேவையான பயன்பாட்டு சாளரத்தினை தெரிவுசெய்து கொண்டு விண்டோவிசையை அழுத்துக தொடர்ந்து மேல்நோக்கி அல்லது கீழ்நோக்கிய அம்புக்குறிவிசையைஅழுத்துக உடன் குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டு சாளரம் முழுத்திரையாக விரியும்

வாட்ஸ்அப்பில் தவறுதலாக நீக்கம் செய்த மிகமுக்கிய செய்திகளை எவ்வாறு மீட்டெடுப்பது

இதற்காக sdcard/WhatsApp/Databases என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்தி Databases எனும் கோப்பகத்திற்கு செல்க அதில் விவாத கோப்பானது msgstore-2017-09-16.1.db.crypt.என்றவாறு தேதியிடபட்டு இருக்கும் நம்முடைய கணினியில் இந்த சாதனத்தினை இணைப்பதன் வாயிலாக இதில் msgstore.db.crypt என்பதை skmsgstore.db.crypt என்றவாறு வேறு பெயரில்மாற்றி கொள்க பின்னர்Setting>Applications>manage applications>Whatsapp என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் திரையில் Clear Data என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் வாட்ஸ்அப்பினை திறந்துஅதில் No Thanks எனும் பொத்தானிற்கு பதிலாக Restore எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் தவறுதலாக நீக்கம் செய்தகோப்புகள் மீட்டெடுக்கப்பட்டுவிடும் இவ்வாறே sdcard/WhatsApp/Media எனும் கோப்பகத்தி்ற்கு சென்று நாம் தவறுதலாக நீக்கம்செய்த உருவப்படங்களை, கானொளி காட்சிகளை இதேவழிமுறையில் மீட்டுருவாக்கம் செய்திடலாம்
இதற்கு பதிலாக இணையபயன்பாட்டின்வாயிலாக கூடமீட்டெடுக்கலாம்அதற்காக Recover messaஎன்பதன் http://www.recovermessages.com/ எனும் இணைய பக்கத்திற்கு செல்க அதில் Select SQlite file என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்கு பின்னர் நம்முடைய SD card இல் தரவுகோப்பகளை Database file தெரிவுசெய்து கொண்டு i accept the terms of use எனும் தேர்வுசெய் வானொலி பொத்தானை தெரிவுசெய்து கொண்டு Scan.என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் ஒருசிலநிமிடங்களில் தவறுதலாக நீக்கம் செய்யப்பட்டகோப்பகள் மீட்டெடுக்கப்பட்டுவிடும்
எச்சரிக்கைஇவ்வாறு மீட்டெடுக்கப்பட்ட கோப்புகள் படிக்கவும் காட்சியாக காணவும் மட்டுமே முடியும் திருத்தம்செய்திடமுடியாது என்ற செய்தியை மட்டும் மனதில் கொள்க

Previous Older Entries Next Newer Entries