கணினியினை  பயன்படுத்திடும் போதான சில ஆலோசனை குறிப்புகள்

 

மைக்ரோசாப்ட் அலுவலக பயன்பாடான எம்எஸ்வேர்டில் பணிபுரிந்தபின் நாம் உருவாக்கிய கோப்பினை சேமித்தபின்னர்  அந்த கோப்பு எப்போது திருத்தபட்டது  என அறிந்துகொள்ள கோப்பில் நாமாக அன்றைய நாளையும் நேரத்தையும் உள்ளீடு செய்திடவேண்டும்  அதற்குபதிலாக  விசைப்பலகையிலுள்ள விசைகளில் பின்வருமாறு ஒருசிலவிசைகளை சேர்த்து அழுத்தி தானாகவே இதனை  கோப்பில் பதியுமாறுசெய்திடமுடியும்

Alt-Shift-Dஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்தி – 24-08-2014  நாளையும்

Alt-Shift-T ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்தி 6:55 PM  நேரத்தையும்

உரையில் இதனை பதிந்துகொள்ளுமாறு செய்து கொள்க  இதன்பின்னர் ஒவ்வொருமுறை கோப்பினை திருத்தம் செய்திடவும் அச்சிடவும் திறக்கும்போது அப்போதைய நாளினையும் நேரத்தினையும் கணினியானது தானகாவே மாற்றியமைத்துகொள்ளும்.

விண்டோ-7 -8-ஆலோசனை குறிப்புகள்

மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் விண்டோ7 அல்லது 8 இயக்கமுறைமைகளில் எம்எஸ் வேர்டு எம்எஸ்எக்செல் ஆகிய பயன்பாடுகளில் பணிபுரியும் போது நாம் பணிபுரியும் கோப்பினை ஒரேசமயத்தில் பல்வேறு இடங்களில் சேமித்திடுமாறு செய்திடமுடியும் இதற்காக தனியான தொரு கட்டளைவரியெதுவும் உருவாக்கிட தேவையில்லை இதற்காக எம்எஸ் வேர்டு திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையிலுள்ள File => Options=>என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துக  உடன் Word optionsஎனும் உரையாடல் பெட்டி திரையில் தோன்றிடும் அதன் இடதுபுறபலகத்தில்  உள்ள customize Ribbon  என்ற கட்டளை பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் வலதுபுறபலகத்தில் choose commands from என்பதன் கீழிறங்கு பட்டியலை விரியச்செய்து அதில் Main Tabs  என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் அதற்கு கீழே விரியும் Main Tabs என்பதில்  Developer =>Code=>  Macro Security =>என்றவாறு  கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக  பின்னர் வலதுபுறபலகத்தில் தோன்றிடும் Add  எனும்  பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன்  எச்சரிக்கை செய்தியுடன் விரியும் திரையில் New group என்பதை தெரிவுசெய்து கொண்டு  macro commands என்றவாறு அதற்கு பெயரிட்டு கொள்க அதன்பின்  இந்த குழுவிற்கு Macro security ஐ சேர்த்துகொண்டு  Record macros ,  Macros  ஆகியவற்றையும் இதே குழுவிற்கு சேர்த்துகொள்க. இப்போது திரையின் மேல்பகுதியில் பார்த்தால் இந்த குழுவான பொத்தான்கள் தோன்றுவதை காணலாம் அதன்பின் Macro Security என்பதை இந்த ஆவணத்தில் இயலுமை செய்திடவேண்டும்  அதற்காக Macro Security என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் trust center என்ற உரையாடல் பெட்டியில் இடதுபுற பலகத்தில் Macro settings  என்பதையும் வலதுபுறபலகத்தில் Enable all macros என்ற வாய்ப்பையும் தெரிவுசெய்துகொண்டு Okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக    இதன்பின் Record macro   என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்த சொடுக்கு  உடன்விரியும் Record macro   என்ற  உரையாடல் பெட்டியில் macros name   என்பதற்கு  பொருத்தமான பெயரையும் shortcut key  என்பதில் சரியான சுருக்குவழி விசைகளையும் description என்பதில் இந்த கட்டளை எதற்கானது என்ற விவரத்தையும் உள்ளீடு செய்து கொண்டு ok   என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன்பின்னர்  நாம் சேமிக்க விரும்பும் கோப்பின் மேலே கட்டளை பட்டையிலுள்ள Record macro என்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் நாம் விரும்பும்  கணினிக்குள்ளே இருக்கும் கோப்பகம் வெளியில் USB இல் உள்ள கோப்பகத்தில் தெரிவுசெய்து சேமித்துகொண்டு   Stop Recording  Macros  என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி இந்த  பதிவுசெய்திடும் செயலை நிறுத்தம் செய்துகொள்க அதன்பின்னர்  Macros  என்ற உருவ பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும்  Macros  என்ற  உரையாடல் பெட்டியில் நாம்  சேமித்த கட்டளையின் பெயரை தெரிவுசெய்து கொண்டு Runஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் பணிபுரியும் கோப்பானது நாம்விரும்பும்  பலஇடங்களில் தானாகவே சேமிக்கபடும்

4

விண்டோ-7-தொடர்-8

ஒரு கணினியை லேன் நெட்வொர்க்கில் இணைப்பதற்கு

இதற்கு முன் பின்வரும் மூன்றுவகை இணைப்பை (படம்-2.12.1) பற்றி அறிந்துகொள்க.

1ஹோம் நெட்வொர்க்=வீட்டிற்குள் இருக்கும் கணினிகளை இணைப்பது, 2.வொர்க்நெட்வொர்க்=நாம்பணிபுரியும் இடத்திலுள்ள கணினிகளை இணைப்பது, 3.பப்ளிக்நெட்வொர்க் =விமானநிலையம் இரயில்நிலையம் என்பனபோன்ற பொது இடங்களில் இருந்து இன்டெர்நெட்டுடன் இணைப்பது இந்த மூன்றில் எந்த வகைநமக்கு தேவையென முடிவுசெய்துகொள்க.

2.12.1

படம்-2.12.1

ஒரு கணினியை லேன் நெட்வொர்க்கில் இணைப்பதற்கு ஈதர்நெட் அடாப்டர் (கணினிக்குள் பொருத்துவது), நெட்வொர்க் கேபிள்,ரூட்டர், ஸ்விட்ச் ,ஹப், ஆகிய ஹார்டுவேர்கள் தேவையான வையாகும்.இவைகளை கம்பியுடைய இணைப்பிற்காக கணினிகளுக்கிடையே பொருத்தி இணைத்துவிடுக. கம்பியல்லா இணைப்பிற்கு நெட்வொர்க் கேபிள் ஸ்விட்ச் ,ஹப், ஆகிய ஹார்டுவேர்கள் தேவைப்படாது, கம்பியுடைய இணைப்பில் இரண்டு கணினிகளுக்குமேல் எனில் ரூட்டர், ஸ்விட்ச் ,ஹப், ஆகியவை அவசியம் தேவையாகும்.

2.12.2

படம்-2.12.2

பின்னர் ஒரு கணினியை நெட்வொர்க்கில் இணைப்பதற்கு கான்ஃபிகர் செய்யவேண்டும். அதற்காக Star=>Control panel=>network and sharing center=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற் படுத்துக அல்லதுசெயல்பட்டையில் இதனுடைய.உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.உடன் விரியும் சிறுபட்டியல்வில open network and sharing centerஎன்ற (படம்-2.12.2) கட்டளையை தெரிவுசெய்து ரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் திரையில் தோன்றும் network sharing center என்ற சாளரத்தில் change your network setting என்பதன்கீழ்

1.setup a new connection or network -புதிய இனைப்பிற்கு

2.Connect to a network-ஏற்கனவே இருப்பதுடன் இணைப்பது

3.choose home group and sharing center-வீட்டுகுழுவிற்குள்பகிர்ந்துகொள்வதற்கு

4.Troubleshoot problems-இணைப்பின்போது பிரச்சினையெனில் சரிசெயவதற்கு

ஆகிய நான்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன. இவற்றுள் setup a new connection or network என்ற (படம்-2.12.3)கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

 

2.12.3

படம்-2.12.3

உடன்  setup a network connectionஎன்ற வழிகாட்டி திரையில் தோன்றும் அதில் choose a connection option என்பதன் கீழ்

  1. Connect to internet-இன்டெர்நெட்டுடன் இணைப்பதற்கு
  1. setup a new network-புதிய இணைப்பிற்கு
  2. mannually connect to a wireless network -நாமாக கம்பியில்லாஇணைப்பில் இணைப்பதற்கு
  3. connect to a work place-பணிபுரியும் இடத்திலுள்ள டயல்அப்அல்லது விபிஎன் இணைப்பிற்கு
  4. setup a wireless adhoc from computer to computer network-தற்காலிகமான கம்பியில்லா இணைப்பிற்கு

ஆகிய வாய்ப்புகள் உள்ளன இப்போதுதான் முதன்முதலில் புதியநெட்வொர்க் இணைப்பு கொடுப்பதாயின் setup a new network என்பதை தெரிவுசெய்து next என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

setup a network என்ற(படம்-2.12.4) உரையாடல் பெட்டி Choose  the wireless routerr or access point you want to configure  ஓன்ற தலைப்புடன் திரையில் தோன்றும் அதில்   தேவையானதை தெரிவுசெய்து next என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.  உடன் புதிய நெட்வொர்க் உருவாகும்.

 

2.12.4

படம்-2.12.4

இந்த setup a network connectionஎன்ற வழிகாட்டியின் திரையில்  choose a connection option என்பதன் கீழ் உள்ள வாய்ப்புகளில்  உள்ள  Connect to internet  என்பதை(படம்-2.12.5)இன்டெர் நெட்டுடன் இணைப்பதற்காக தெரிவு செய்து next என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

2.12.5

படம்-2.12.5

உடன் Connect to internet என்ற வழிகாட்டி (படம்-2.12.6)தோன்றும் அதில்how do you want to connect? என்பதன்கீழ்wireless , Broadband(pope),Dial-up,ஆகிய மூன்று வாய்ப்பகள்உள்ளன அவற்றுள் wireless என்பதை தெரிவுசெய்துதெரிவுசெய்து சொடுக்குக..

 

2.12.6

படம்-2.12.6

உடன் கம்பியில்லா நெட்வொர்கிங் பட்டியலை திரையில் காண்பிக்கும் இத்திரையிலுள்ள connect என்ற(படம்-2.12.7) பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

 

2.12.7

படம்-2.12.7

பின்னர் தோன்றிடும் Connect to a networkஎன்ற பெட்டியில் type the network security keyஎன்று நம்மிடம் கோரும் செய்தியை பிரதிபலிக்கும்அதில்  security key என்பதற்கு (படம்-2.12.8) அருகிலுள்ள உரைபெட்டியில் பாஸ்வேர்டை தட்டச்சு செய்து கொண்டு இந்த எழுத்துகள் மற்றவர் களால் அறிந்த கொள்ள முடியாதவாறு மறைத்து வைப்பதற்கு hide character  என்ற தேர்வுசெய் பெட்டியை தெரிவு செய்து okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

2.12.8

படம்-2.12.8

உடன் கம்பியில்லா வழியில் இன்டெர்நெட் இணைப்பை ஏற்படுத்திவிடும். இதன் ஐகான் செயல்பட்டையில் இருப்பதை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளலாம்.

நாமாக கம்பியில்லா இணைப்பில் இணைப்பதற்கு

setup a network connectionஎன்ற வழிகாட்டியின் திரையில்  choose a connection option என்பதன் கீழ் உள்ள வாய்ப்புகளில்  mannually connect to a wireless network என்பதை -நாமாக கம்பியில்லா இணைப்பில் இணைப்பதற்கு தெரிவுசெய்து next என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் mannually connect to a wireless network என்ற(படம்-2.12.9) வழிகாட்டிதிரையில்தோன்றும் அதில் Enter information for the wireless network you want to add என்பதன்கீழுள்ளNetwork name என்பதற்கு இணைப்பின் பெயரையும் security type என்பதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியிலிருந்து என்னவகையான பாதுகாப்பு என்பதையும் அவ்வாறே Encryption type என்பதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியிலிருந்து என்னவகையான பாதுகாப்பு என்பதையும் Security keyபாதுநகலெடுத்துற்கான கீசொற்களையும் தட்டச்சு செய்து கொண்டு next என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் தேவையான கம்பியில்லா இணைப்பு ஏற்படும்.

 

2.12.9

படம்-2.12.9

பணிபுரியுமிடத்தை லேனில் இணைப்பதற்கு

setup a network connectionஎன்ற வழிகாட்டியின் திரையில்  choose a connection option என்பதன் கீழ் உள்ள வாய்ப்புகளில்  Connect to a work place  என்பதை பணிபுரியும் இடத்திலுள்ள டயல்அப்அல்லது விபிஎன்  இணைப்பிற்காக தெரிவுசெய்து next என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.
உடன் Connect to a work place  என்ற வழிகாட்டி தோன்றும் அதில்how do you want to connect? என்பதன் (படம்-2.12.10)கீழுள்ள Use my internet connection (VPN) Dial directly  ஆகிய வாய்ப்புகளில் ஒன்றை தெரிவுசெய்து இணைப்பை ஏற்படுத்திகொள்க..

2.12.10

படம்-2.12.10

டயல் அப் இணைப்பு ஏற்படுத்துவதற்கு

setup a network connectionஎன்ற வழிகாட்டியின் திரையில்  choose a connection option என்பதன் கீழ் உள்ள வாய்ப்புகளில் eate a dial up Connection  என்பதை தெரிவுசெய்து next என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

உடன் Create a dial up Connection என்ற வழிகாட்டிதிரையில்தோன்றும் அதில் Type the information from your internet service provider(ISP) என்பதன் (படம்-2.12.11)கீழுள்ளdial up phone number என்பதற்கு ISP  ஆல் வழங்கப்பட்ட இணைப்பின் போன் நெம்பரையும் User name என்பதற்கு  ISP  ஆல் வழங்கப்பட்ட பயனாளரின் பெயரையும் password என்பதற்கு  ISP  ஆல் வழங்கப்பட்ட பாதுநகலெடுத்துற்கான கீசொற்களையும் Connection name என்பதற்கு  டயல் இணைப்பிற்கான பெயரையும் தட்டச்சு செய்து கொண்டு Connect என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் தேவையான இணைப்பு ஏற்படும்

 

2.12.11

படம்-2.12.11

இன்டெர்நெட்டுடன் இணைப்பதற்காக

மேலே கூறிய வழியில் லேன் இணைப்பில் கணினியை இணைத்தபின் இதனை இன்டெர்நெட்டுடன் இணைப்பதற்காகsetup a network connectionஎன்ற வழிகாட்டியின் திரையில் உள்ள  Connect to internet  என்பதை தெரிவு செய்து next என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

உடன் Connect to a work place  என்ற வழிகாட்டி தோன்றும் அதில்how do you want to connect? என்பதன்கீழுள்ள Use my internet connection (VPN) Dial directly  ஆகிய வாய்ப்புகளில் ஒன்றை தெரிவுசெய்து இணைப்பை ஏற்படுத்திகொள்க..

இந்த setup a network connectionஎன்ற வழிகாட்டியின் திரையில்  choose a connection option என்பதன் கீழ் உள்ள வாய்ப்புகளில்  உள்ள  setup an ad hok network  என்பதை  தெரிவு செய்து next என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

 

2.12.12

படம்-2.12.12

உடன் setup an ad hok network என்ற வழிகாட்டி set up a wireless ad hok networkஎன்ற (படம்-2.12.12)தலைப்பில் தோன்றும் அதிலுள்ளet next என்ற பொத்தானை மட்டும்தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

.

2.12.13

படம்-2.12.13

 

பின்னர் தோன்றிடும் setup an ad hok network என்ற வழிகாட்டியின்(படம்-2.12.13) திரையில் Give your network a name and choose security options என்பதன்கீழுள்ளNetwork name என்பதற்கு இணைப்பின் பெயரையும் security type என்பதிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியிலிருந்து என்னவகையான பாதுகாப்பு என்பதையும் அவ்வாறே Security key என்பதற்கு பாதுநகலெடுத்துற்கான கீசொற்களையும் தட்டச்சு செய்து கொண்டு next என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் தேவையான தற்காலிக இணைப்பு ஏற்படும்.

 

பிராட் பேன்ட் இணைப்பு

இந்த how do you want to connect? என்றதிரையிலுள்ள மூன்று வாய்ப்பகளில்Broadband(pope) என்பதை தெரிவுசெய்துதெரிவுசெய்து சொடுக்குக..

 

                      2.12.14

படம்-2.12.14

பின்னர் தோன்றிடும் connect to  the broadband என்ற வழிகாட்டியின்(படம்-2.12.14) திரையில் type the information from your internet service provider(ISP) என்பதன் கீழ் User name என்பதற்கு  ISP  ஆல் வழங்கப்பட்ட பயனாளரின் பெயரையும் password என்பதற்கு  ISP  ஆல் வழங்கப்பட்ட பாது நகலெடுத்துற்கான சொற்களையும் Connection name என்பதற்கு இணைப்பிற்கான பெயரையும் தட்டச்சு செய்து கொண்டு இதன் பின்னர் பயன்படுத்தும்போது இந்த பாஸ்வேர்டை ஞாபகபடுத்தி கொள்வதற்காக Remember this password என்பதை தெரிவுசெய்துகொண்டு Connect என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

உடன் தேவையான இணைப்பு ஏற்பட்டு the connection to the internet is ready to  use என்ற (படம்-2.12.15)செய்தியுடன் connect to  the broadbandஎன்றவழிகாட்டியின் திரைதோன்றும் அதில்உள்ள closeஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. இதனை மூடிவிடுக.

2.12.15

படம்-2.12.15

 

இன்டெர்நெட் இணைப்பைமேற்கொள்ள

முதலில் உங்களுடைய கணினியுடன் மோடம் வழியாக டயல்அப் அல்லது பிராட்பேண்ட் இணைப்பை ஏற்படுத்திகொள்க.இவ்வாறுநெட்வொர்க் இணைப்பை ஒரு கணினியில் அமைத்தபிறகு கணினியை இன்டெர்நெட்டுடன் இணைப்புஏற்படுத்துவதற்கு கணினியின்  திரையில் அல்லது டாஸ்க்பாரிலுள்ள இதற்கான உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்தோன்றும் திரையில் என்னவகை இணைப்பு என்பதை  டயல்அப் என்றவாறு தெரிவுசெய்க

2.12.16

படம்-2.12.16

 

பின்னர்தோன்றும் Connect dial up connectionஎன்ற உரையாடல் பெட்டியில் dialஎன்ற பொத்தானை மட்டும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக  பயனாளரின் பெயர் பாஸ்வேர்டு ஆகியவை(படம்-2.12.16) தயார் நிலையில் அதில் பிரதிபலிக்கும்.உடன் இன்டெர்இணைப்பு ஏற்படுத்திகொள்ளும்

இன்டெர்நெட் இணைப்பை துண்டிக்க

2.12.17

படம்-2.12.17

கணினியின்  திரையில் அல்லது டாஸ்க்பாரிலுள்ள இதற்கான உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்தோன்றும் Connect dial up connectionஎன்ற (படம்-2.12.17)உரையாடல் பெட்டியில் disconnect என்ற பொத்தானை மட்டும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக  இன்டெர்நெட் இணைப்பு துண்டிக்க பட்டுவிடும்.

இணயத்தின் மூலம் காலி பணியிடத்தில் பணிபுரிதல் – தொடர்-8

வலைபூவில் படக்கதைகளை உள்ளிணைக்கலாம்

இன்றைய நாட்களில் நம்மில் பெரும்பாலானவர்கள் இணையத்தில் வலைபூக்களையே தம்முடைய கருத்துகளையும் செய்திகளையும் மற்றவர்களுக்கு கூறுவதற்கு பயன்படுத்துகின்றோம்  இதில் நாம் சொல்ல விரும்பும் செய்திகளை பக்கம் பக்கமாக  எழுத்துமூலம் இருப்பதற்கு பதிலாக ஒரு சிறியபடத்தின் வாயிலாக இச்செய்தியை விளக்குவது மிகச்சிறந்த வழிமுறையாகும்.

4.5.3

 ஆனால்  எனக்கு படமெல்லாம் உருவாக்கத்தெரியாதே என ஐயப்படுபவர்கள் கவலைப்படவேண்டாம்  இதற்கான இலவச சேவைகள் இணையத்தில் ஏராளமாக கிடைக்கின்றன

   அவற்றுள் Bitstripsஎன்பதைபயன்படுத்திடமுதலில்  www.bitstrps.com என்ற தளத்திற்கு செல்க. அங்கு Bitstrips … Daily funnies strating YOU என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

4.5.4

பின்னர் விரியும் இந்த சாளரத்தின் மேலே வலதுபுறமூலையிலிருக்கும் join Bitstrips Today என்ற இணைப்பை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

  அதன்பின்னர்  நம்மைபற்றிய விவரங்களை உள்ளீடுசெய்து இந்த தளத்தின் விதி முறைகளைஆமோதித்து Sign up now என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

  பின்னர் நம்முடைய உள்வருகை பெட்டிக்கு சென்று இத்தளத்தினால் அனுப்ப பட்டிருக்கும்  ஆமோதிப்பு மின்னஞ்சலின் இணைப்பை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

 அவ்வாறு இத்தளத்திலிருந்து ஆமோதிப்பு மின்னஞ்சலெதுவும் பெறப் படவில்லை யெனில் இத்தளத்திற்கு மீண்டும் சென்று Re send Confirmation என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

 அதன்பின்னர்  Designing an avatar என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் தோன்றிடும் சாளரத்தில் நாம் விரும்பியவண்ணம் பல்வேறு கதாபாத்திரங்களை  உருவாக்கிகொள்ளமுடியும் .ஆண்பால் பெண்பால் ஆகியஇரண்டில் எந்தவகை கதாபாத்திர உருவம் உருவாக்கிட விரும்புகின்றோம் எனதெரிவுசெய்துகொள்க.

பின்னர் Advancedஎன்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொள்க மேலும் தொடர்ந்து செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து செயற்படுத்துக.

முதல்மூன்று படவில்லைகளும் ஒருஉருவத்தின் உயரம் அதன் உடல் கட்டமைப்பு தோற்றம் போன்றவைகளை அமைத்திட பயன்படுகின்றன. நான்காவதற்குமுந்தைய  படவில்லையானது  அவ்வுருவத்தின் முகம் கண் ,கண்ணின் புருவம் உதடு மூக்கு தலைமுடி   ஆகியவை எவ்வாறு இருந்திடவேண்டும் என அமைத்திட உதவுகின்றது.

 கடைசிக்கு முந்தைய படவில்லையானது அவ்வுருவத்தின் நிறம் தோற்றம் உருவத்திற்கான உடைகள் அதனுடைய வண்ணம் போன்றவைகளை முடிவுசெய்திட உதவுகின்றது.

  இறுதிபடவில்லையானது ஒருஉருவத்தின் உணர்வு தோற்றம் எவ்வாறு இருந்திட வேண்டும் என உருவாக்கிட உதவுகின்றது.  இதனை  Save என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கியபின் சேமித்து put yourself in a bit strips  என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கியபின் தொடர்ந்து செல்க

  இவ்வாறே வேறொரு உருவத்தைஉருவாக்கிட design  a friend என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கியபின் உருவாக்கிகொள்க.

  இவ்வாறு போதுமான கதாபாத்திர உருவங்களை உருவாக்கியபின்  comic builder என்ற விண்டோவில்  layout  என்ற தாவியின் திரையில் எத்தனை பலகத்தில் இப்படக்கதையை உருவாக்கிட தேவையானது எனத்தெரிவுசெய்துகொள்க ஒவ்வொரு பலகத்தின் புறஅளவை அதன்ஓரவிளிம்பை இழுத்துசெல்வதன் வாயிலாக அமைத்துகொண்டு new series name  என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்க.

பின்னர்  இந்த படக்கதைதொடருக்கு ஒருபெயரை தட்டச்சுசெய்துகொள்க.

அதன் பின்னர் Scenes (பின்புல தோற்றம்),Prop, Furniture(அறையிலமைந்துள்ள மணையணியங்கள்), wall items(அறையின் சுவற்றிலுள்ள பொருட்கள் )effects(அறையின் தோற்றம் )என்பவைகளை இழுத்துவந்து இதில் சேர்ப்பதற்காக Art Library என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்க

பின்னர் Text Bubble என்ற தாவியின் பொத்தானைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக உரைக்குமிழை(Callout) அந்தந்த உருவத்திற்கருகில் கொண்டுவந்து வைத்து அவ்வுரைக்குமிழிற்குள் சென்று தேவையான உரையாடலை உள்ளீடுசெய்துகொள்க.

  அதன் பின்னர் Control  என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.இதன் வாயிலாக  கண்மனியசைதல் கண்ணிமை  துடித்தல் உதடு அசைதல் கைகால்களின் அசைவுகளான அமருதல் நடத்தல்  ஓடுதல் என்பனபோன்ற செயல்களை படவுருவங்களுக்கு ஒவ்வொரு படக்காட்சிகளிலும் செய்யும்படி அமைத்திடலாம்  இதனை  Save என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கியபின் சேமித்து கொள்க.

பின்னர்Tags  என்ற உரைபெட்டிக்குள் படக்கதையை திறந்திட உதவும் திருவுச்சொற்களை தட்டச்சுசெய்து  Save Tags என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கியபின் சேமித்து கொள்க

அதன்பின்னர் who  can edit this bit strips  என்பதற்கு nobody but meஎன அமைத்துகொள்க.  பின்னர் publish  என்ற பொத்தானை சொடுக்கி வெளியீடுசெய்க  நம்விருப்பபடி ஒரு இணைப்பை Blog/Post it என்பதிலிருந்து தெரிவுசெய்துநகலெடுத்து நம்முடைய வலைபூவில் ஒட்டிகொள்க preview choice  என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கியபின்  எந்தெந்த  பலகம் நம்முடைய வலைபூவில் தோன்றவேணடும் என முடிவுசெய்துகொள்க

எம் எஸ் ஆஃபிஸ் -2010- தொடர்-8-

  செல்லிற்குள் டேட்டாவை மடக்கி பிரதிபலிக்கசெய்தல்

 

3.3.8

 

  நாம் ஒருசெல்லின் அகலத்தின் அளவைவிட மிகநீளமான டேட்டாவை தட்டச்சுசெய்தால் அருகிலிருக்கும் செல்களில் டேட்டா எதுவுமில்லாதவரை நீட்டி தெரியும்  டேட்டா ஏதேனு மிருந்தால் செல்லின் அகலத்திற்கு மட்டும் டேட்டாவை  பிரிதி பலிக்கும் மிகுதியை மறைத்து கொள்ளும்  அந்த செல்லில் உள்ள முழு டேட்டாவும் தெரிய வேண்டு மெனில்    விண்டோவின் மேல் பகுதியி லிருக்கும் home என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் home என்ற தாவியினுடைய பொத்தானின் பட்டியில் திரையில் alignment என்ற குழுவிலுள்ள wrap text  என்ற  பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் செல்லின் அகல அளவிற்குள்ள எழுத்துகளை தவிர மிகுதியை மடக்கி புதிய  வரியாக செல்லின் உயரத்தைமட்டும் அதிகமாக்கி திரையில் பிரிதிபலிக்கசெய்யும்.

3.3.8.1

   அட்டவணையின் தலைப்பு போன்றவைகள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செல்களில் நீண்டு பரவியிருக்கும்.மேலும் தலைப்பு மேலேபகுதியில் அமைந்திருக்கும் அவ்வாறு அமைத்திடுவதற்கு முதலில் தலைப்பின் பெயர் நீண்டிருக்கும் செல்களை  தெரிவு செய்து கொள்க. பின்னர் home என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் விண்டோவின் மேல் பகுதியி லிருக்கும் home என்ற தாவியினுடைய பொத்தானின் பட்டியில் திரையில் alignment என்ற குழுவிலுள்ளmerge and center   என்ற  பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது இந்த பட்டனிற்கருகிலுள்ள கீழிறங்கு லிஸ்ட் பொத்தானை  சொடுக்குக உடன் விரியும் கீழிறங்கு பட்டியலில் உள்ள merge and center   இன் பல்வேறு வாய்ப்புகளில் ஒன்றை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் இந்த செல்களனைத்தும் இணைந்து ஒன்றாகவும் தலைப்பானது மையமாகவும் அமைந்துவிடும்

.

டேட்டாவின் படுக்கைவச நிலையை சரிசெய்தல்

 ஒருசெல்லில் அல்லது ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட செல்களில் இருக்கும் டேட்டாக்களின் அமர்ந்திருக்கும் நிலையை மாற்றியமைக்கலாம் .அதற்காக அந்த செல்களை தெரிவுசெய்து கொள்க.பின்னர் விண்டோவின்மேல்பகுதியிலிருக்கும்.home என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் home என்ற தாவியினுடைய பொத்தானின் பட்டியில் திரையில் alignment என்ற குழுவிலுள்ள Align left   என்ற  பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் டேட்டாக்கள் இடதுபுறமாக தள்ளி அமர்ந்துவிடும். இதே தாவியினுடைய பொத்தானின் பட்டியில் திரையில் alignment என்ற குழுவின் கீழுள்ள Align Center    என்ற  பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் டேட்டாக்கள் மையத்திற்கு தள்ளி அமர்ந்துவிடும். இதேதாவியினுடைய பொத்தானின் பட்டியில் திரையில் alignment என்ற குழுவிலுள்ள Align Right   என்ற  பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் டேட்டாக்கள் வலது புறமாக தள்ளி அமர்ந்து விடும் இதேதாவியினுடைய பொத்தானின் பட்டியில் திரையில் alignment என்ற குழுவின் கீழுள்ள Align justify   என்ற  பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக  உடன் டேட்டாக்கள் சரியான நிலைக்கு தள்ளி அமர்ந்துவிடும்..

நெடுக்கை வசமாக நிலையை சரிசெய்தல்

3.3.10

  இதேதாவியினுடைய பொத்தானின் பட்டியில் திரையில் alignment என்ற குழுவின் கீழுள்ள Top Align   என்ற  பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக  உடன் டேட்டாக்கள் மேல்புறமாக தள்ளி அமர்ந்துவிடும். இதேதாவியினுடைய பொத்தானின் பட்டியில் திரையில் alignment என்ற குழுவின் கீழுள்ள Middle Align    என்ற  பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக  உடன் டேட்டாக்கள் மைய நிலைக்கு தள்ளி அமர்ந்துவிடும். இதேதாவியினுடைய பொத்தானின் பட்டியில் திரையில் alignment என்ற குழுவின் கீழுள்ள Bottom Align   என்ற  பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக  உடன் டேட்டாக்கள் கீழ்புறமாக தள்ளி அமர்ந்துவிடும்.

3.3.11.டேட்டா நிலையின் கோணத்தை மாற்றியமைத்தல்

3.3.11

   மாற்றியமைக்க விரும்பும் செல்களை தெரிவுசெய்க பின்னர் விண்டோவின் மேல்பகுதியில் உள்ள home என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் home என்ற தாவியினுடைய பொத்தானின் பட்டியில் திரையில் alignment என்ற குழுவிலுள்ளorient என்ற பொத்தானிற்கு அருகிலுள்ள கீழிறங்கு லிஸ்ட் பொத்தானை  சொடுக்குக உடன் விரியும் கீழிறங்கு பட்டியலில் உள்ள orient   இன் பல்வேறு வாய்ப்புகளில் ஒன்றை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் இந்த செல்களில் உள்ள டேட்டாக்கள் நாம் தெரிவுசெய்த கோணத்தில் அமர்ந்துவிடும்

எண்களின் வடிவமைப்பு

3.3.12

எக்செல்லில் இருக்கும் டேட்டாக்கள் எவ்வாறான கணக்கீட்டிற்கு தேவையோ அதற்கேற்றவாறு எண்கள் இருக்குமாறு அமைக்கலாம் அப்போதுதான் அந்த எண்கள் ரூபாயாஅல்லது வேறு ஏதேனுமாவென எளிதில் அறிந்து கொள்ள முடியும் இதற்காக தேவையான செல்களை தெரிவுசெய்து கொள்க. பின்னர் விண்டோவின் மேல்பகுதியிலிருக்கும் home என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் home என்ற தாவியினுடைய பொத்தானின் பட்டியில் திரையில் number  என்ற குழுவிலுள்ள number format என்ற பட்டனிற்கருகிலுள்ள கீழிறங்கு லிஸ்ட் பொத்தானை  சொடுக்குக உடன் விரியும் கீழிறங்கு பட்டியலில் உள்ளnumber format   இன் பல்வேறு வாய்ப்புகளில் ஒன்றை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் இந்த செல்களில் உள்ள டேட்டாக்கள் நாம் தெரிவுசெய்தவாறு  அமர்ந்துவிடும்

  தசமபுள்ளியை நிர்ணயம் செய்தல்

3.3.13

  எக்செல்லில் இருக்கும் டேட்டாக்கள் புள்ளிக்கு பிறகு இரண்டு, மூன்று என்றவாறு எண்கள் இருக்குமாறு அமைக்கலாம் அப்போதுதான் ரூபாயின் மதிப்பையும் எடையின் அளவு போன்றவைகளை எளிதில் அறிந்து கொள்ள முடியும் இதற்காக தேவையான செல்களை தெரிவுசெய்து கொள்க. பின்னர் விண்டோவின் மேல்பகுதியிலிருக்கும் home என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் home என்ற தாவியினுடைய பொத்தானின் பட்டியில் திரையில் number  என்ற குழுவிலுள்ள increase Decimal என்ற  பொத்தானை  சொடுக்குக உடன் இந்த செல்களில் உள்ள டேட்டாக்கள் நாம் தெரிவுசெய்தவாறு புள்ளிக்கு பிறகு கூடுதலாகி அமர்ந்துவிடும் இதேதாவியினுடைய பொத்தானின் பட்டியில் திரையில் number  என்ற குழுவிலுள்ள Decrease Decimal என்ற  பொத்தானை  சொடுக்குக உடன் இந்த செல்களில் உள்ள டேட்டாக்கள் நாம் தெரிவுசெய்தவாறு புள்ளிக்கு பிறகு  குறைவாகி அமர்ந்துவிடும்

  செல்லிற்கு பார்டர் அமைத்தல்

3.3.14

எக்செல்லில் இருக்கும் செல்களை சுற்றி கோடுவரைந்து டேட்டாக்களின் தோற்றத்தை உயர்த்தி காண்பிக்கலாம் இதற்காக தேவையான ஒற்றையான செல்லை அல்லது ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட செல்களை தெரிவுசெய்து கொள்க. பின்னர் விண்டோவின் மேல்பகுதியிலிருக்கும் home என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் home என்ற தாவியினுடைய பொத்தானின் பட்டியில் திரையில் fonts  என்ற குழுவிலுள்ளborder என்ற பொத்தானிற்கு அருகிலுள்ள கீழிறங்கு லிஸ்ட் பொத்தானை  சொடுக்குக உடன் விரியும் கீழிறங்கு பட்டியலில் உள்ளborder   இன் பல்வேறு வாய்ப்புகளில் ஒன்றை தெரிவு செய்து சொடுக்குக. உடன் இந்த செல்களை சுற்றி தடிமனான கோடு ஒன்று உருவாகிவிடும்

3.3.14.1

இந்த கீழிறங்கு பட்டியலில் இருப்பது நமக்கு விருப்பமானதாக எதுவுமில்லை எனும்நிலையில் இதே கீழிறங்கு லிஸ்டின் கடைசியலுள்ள more border என்ற கட்டளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அல்லது இந்த fonts  என்ற குழுவின் கீழே வலதுபுற மூலையில் சிறியதாக உள்ளபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்  format cellஎன்ற உரையாடல் பெட்டியின் திரையில் தோன்றும் அதில்  border என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் இந்த டயலாக்பாக்ஸின் border என்ற தாவியின் திரையில் தேவையான வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அவ்வாறே இதே உரையாடல் பெட்டியில் number ,fonts, align போன்றவைகளின் தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்தபிறகு தோன்றிடும் சம்பந்தப்பட்ட திரையில் நாம்விரும்பும் வகையை தெரிவுசெய்து  . okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து செயற்படுத்தி கொள்க.

அட்டவணையை வடிவமைத்தல்

3.3.15

 எக்செல்லில் நாம்உருவாக்கும்  அட்டவணையின் தோற்றஅமைவை ,பாணியை(style) மாற்றியமைக்கலாம் அதற்காக நாம் உருவாக்கிய அட்டவணையை தெரிவுசெய்து கொள்க. பின்னர் விண்டோவின் மேல்பகுதியிலிருக்கும் home என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் home என்ற தாவியினுடைய பொத்தானின் பட்டியில் திரையில் styles  என்ற குழுவில் உள்ள format as  table என்ற பொத்தானிற்கு அருகிலுள்ள கீழிறங்கு லிஸ்ட் பொத்தானை  தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் கீழிறங்கு பட்டியலில் உள்ளformat as table   இன் பல்வேறு வாய்ப்புகளில் ஒன்றை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் format as table என்ற உரையாடல் பெட்டியின் நாம்தெரிவுசெய்த செல்களின் பெயருடன் தோன்றும் சரியாக காண்பிக்கின்றதெனில்  okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

3.3.15.1

இது போதுமானதாக இல்லையெனில் format as table   இனுடைய கடைசியிலிருக்கும் new table styleஅல்லது  new pivot table style ஆகியவற்றி லொன்றை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்  new table quick  style என்ற உரையாடல் பெட்டியின் தோன்றும்  அதில் table element என்பதன் கீழுள்ள ஒவ்வொன்றையும் தெரிவு செய்து Format என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் தோன்றும் format cellஎன்ற உரையாடல் பெட்டியில் தேவையான வாறு வடிவமைப்பு செய்து  அதனை preview வில் பார்த்து சரியாக இருந்தால்  okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

பின்புலதோற்றத்தை மாற்றியமைத்தல்

3.3.16

  எக்செல் தாளின் பின்புலதோற்றத்தை மாற்றி யமைக்கலாம் அதற்காக  விண்டோவின் மேல்பகுதியிலிருக்கும் page layout  என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும்  page layoutஎன்ற தாவியின் திரையில்   page setupஎன்ற குழுவிலுள்ள  backgroundஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் தோன்றிடும்   background என்ற உரையாடல் பெட்டியில் தேவையான தோற்றத்தை  தெரிவுசெய்து  okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

  எச்சரிக்கை நாம் தெரிவுசெய்த பின்புல தோற்றத்தை நம்முடைய எக்செல் தாளில் இருக்கும் டேட்டாக்களை நம்மால் படிக்கமுடியும் வகையில் அமைத்து கொள்க.

செல்லில் நிபந்தனை வடிவமைப்பு செய்தல்

3.3.17

   எக்செல்தாளின் செல்களின் தோற்றத்தை டேட்டாவின் மதிப்பிற்கேற்ப மாறும்படி நிபந்தனையுடன் வடிவமைக்கலாம்.  அவ்வாறு நிபந்தனையுடன் வடிவமைக்க விரும்பும் செல்களை தெரிவுசெய்துகொள்க. பின்னர் விண்டோவின் மேல் பகுதியிலிருக்கும்  home என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் home என்ற தாவியினுடைய பொத்தானின் பட்டியில் திரையில் styles  என்ற குழுவின் கீழுள்ளconditional formatting என்ற பொத்தானை  சொடுக்குக உடன் விரியும் கீழிறங்கு பட்டியலில் உள்ளconditional formatting   இன் பல்வேறு வாய்ப்புகளில் ஒன்றை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.

   உதாரணமாக icon sets என்ற வாய்ப்பை சொடுக்குக  உடன் விரியும்  Icon sets இன் பல்வேறு வாய்ப்புகளில் ஒன்றை தெரிவுசெய்து முன்னோட்டமாக பார்த்து சரியாக இருந்தால் சொடுக்குக. Higlight cells rules  அல்லது top bootom rules என்பதை தெரிவு செய்வதால் விரியும் துனை வாய்ப்புகளின் நிபந்தனைகளிலொன்றை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக  பின்னர் விரியும் rulesஎன்ற உரையாடல் பெட்டியில் இது சரியாக இருந்தால் okஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. இவ்வாறே Color scheme, data bars போன்ற வாய்ப்பு களையும் தெரிவுசெய்து இவைகளில் விரியும் துனைவாய்ப்புகளில் ஒன்றை தெரிவு செய்து செயல்படுத்திகொள்க.   இவைகள் நம்முடைய விருப்பத்திற்கேற்ப போதுமான தாக இல்லையெனில் new rules அல்லது more என்ற வாய்ப்பை சொடுக்குக பின்னர் தோன்றிடும்new rules என்ற  உரையாடல் பெட்டியில் நம்விருப்பத்திற்கேற்ற புதியவாய்ப்பை தெரிவுசெய்துகொள்க.

விண்டோ எக்ஸ்பியை விண்டோ 7 அல்லது விண்டோ 8 ஆக மாற்றிக்கொள்வதற்கு பதிலாக உபுண்டு லினக்ஸிற்கு ஏன் மாறக்கூடாது  

2.1.

2.1

லினக்ஸை தெரியாத அல்லது அறியாத புதியவர்கள்கூட தங்களுடைய விண்டோ எக்ஸிபிஉள்ள கணினியை  இந்த உபுண்டு லினக்ஸிற்கு மாற்றியமைத்து கொள்ளலாம். விண்டோ 7 அல்லது 8 ஐவிட  உபுண்டு லினக்ஸானது எந்த வகையில் சிறப்பானது ஏன் அந்த இயக்கமுறைமைக்கு மாறவேண்டும் என குறுக்கு கேள்வி விதண்டாவாதம் செய்பவர்களுக்கெல்லாம் கூறிக்கொள்ளும்  பதில்ஒன்றமட்டுமே. இந்த  உபுண்டு லினக்ஸிலும் விண்டோ 7 அல்லது 8இலும் அவைகளுக்கேஉரிய சிறப்புகளும் பாதிப்புகளும்  உண்டு ஆயினும் அவைகளைவிட இந்த  உபுண்டு லினக்ஸானது ஒரு திறமூல இயக்கமுறைமையாகவும் கட்டணம் எதுவுமின்றியும் ஆறுமாதத்திற்கொருமுறை பல்வேறு புதிய புதிய வசதிகள் சேர்க்கபட்டு புதியபதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன என்பதே இதன் தனித்தன்மையான சிறப்பம்சமாகும். மேலும் மைக்ரோ சாப்ட் எனும் நிறுவனமானது விண்டோ எக்ஸிபியின் பாதுபகாப்பிற்கான தன்னுடைய சேவை ஆதரவை  ஏப்ரல்8,2014 முதல் விலக்கி கொண்டுவிட்டது அதனால் இதுவரை பயனாளர்களின் உற்ற நண்பனாக விளங்கிவந்த நம்முடைய விண்டோ எக்ஸ்பி இயக்கமுறைமையுள்ள கணினையை இணையத்துடன் இணைத்து பயன்படுத்திடும்போது தீங்கு விளைவிக்க நினைப்பவர்கள் எப்போதுவேண்டுமானாலும் தாக்குதல் நடத்திட வாய்ப்புள்ளது  அதனை தவிர்த்திட கட்டணமற்ற  உபுண்டு லினக்ஸிற்கு  மாறிக்கொள்வது நல்லது என பரிந்துரைக்கபடுகின்றது.

2.1.2

2.1.2

இந்த  உபுண்டு லினக்ஸானது இதுவரையில் எந்தவொரு நச்சுநிரல் கட்டளை தொடராலும் தாக்கபடாமல் பாதுகாப்பாக உள்ளது. இவ்வாறான நச்சுநிரல் பாதிப்பினால் உபுண்டு இயக்கமுறைமையின் செயல்வேகம் குறைந்து நத்தைபோன்று ஆகிவிட்டதாக இதுவரை எந்த புகாரும்வரவேயில்லை. மேலும் விண்டோ எக்ஸ்பி நிறுவுபட்டுள்ள பழைய கணினியானது மிக மெதுவாக செயல்படுவதை பலர் பார்த்திருக்கலாம் ஏனெனில் இது இயங்குவதற்கு அதிகஅளவு கணினியின் காலிநினைவகத்தையும் ரேமையும் ஆக்கிரமித்து கொள்வதால்இவ்வாறான நிலை ஏற்படுகின்றது அதற்கு பதிலாக அதே பழைய கணினியில் உபுண்டு லினக்ஸை நிறுவுகை செய்தால் அதன்இயக்கம் மிகவிரைவாக இருப்பதை காணலாம் ஏனெனில் இந்த திறமூல இயக்கமுறைமை இயங்குவதற்கு குறைந்த காலிநினைவகமும் ரேமும் போதுமானவையாகும் . விண்டோ இயக்கமுறைமை யெனில் அதனை கட்டணம் கொடுத்துதான் பெற்று இயக்கவேண்டும் புறக்கடை வழியாக அதனை பெற்று நிறுவுகை செய்தால் அதனை செயல்படுத்துவதற்கான திறவுகோள் இல்லாமல் செயல்படாது என்றஒருமுட்டுகட்டை உள்ளது . உபுண்டு லின்க்ஸ் இயக்கமுறைமையை பெறுவதற்கு கட்டணமெதுவும் தேவையில்லை மேலும்   திறவுகோள் இருந்தால் மட்டுமே இதனை செயல்படுத்திடமுடியும் என்ற கட்டுபாடு அல்லது முட்டுகட்டை எதுவுமில்லை. விண்டோ இயக்கமுறைமையைவிட மிக்குறைந்த காலிநினைவகமே இந்த  உபுண்டு லின்க்ஸ் இயக்கமுறைக்கு போதுமானவையாகும்.

2.1.3

2.1.3

அதுமட்டுமல்லாது ஒலி ஒளி படங்கள், இசை ,வரைகலை ,அச்சிடுதல் என்பனபோன்ற செயல்களுக்கான தனித்தனியான இயக்கிகளை தனியாக நிறுவுகை செய்திடதேவையில்லை அவையனைத்தும் இந்த இயக்கமுறைமையுடன் சேர்ந்தே வருகின்றன மேலும் உபுண்டு இயக்கபடுகின்ற நம்முடைய கணினியுடன் எந்தவொரு துனைச்சாதனங்களை இணைத்தாலும் அதற்கான இயக்கிகளை நிறுவகை செய்யத்தேவையில்லை அவையனைத்தும் இயல்புநிலையில் இந்த இயக்கமுறையுடன் சேர்ந்தே வருகின்றன.

2.1.4

2.1.4

 Firefox, Chrome, Libre Office, Open Office என்பன போன்ற ஏராளமான திறமூல பயன்பாட்டு மென்பொருட்களும் உடன் இணைந்தே இந்த உபுண்டு லினக்ஸ் இயக்கமுறைமை கிடைப்பதால் இவைகளை தனித்தனியாக பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்யதேவையில்லை  மேலும் Wine என்ற மென்பொருளின் துனைகொண்டு விண்டோ இயக்கமுறைமையை அடிப்படையாக செயல்படும் அனைத்து பயன்பாடுகளையும் உபுண்டு லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையில் செயல்படுத்தி பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்.  மேலும் வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறு திரையின் வண்ணத்தை செயல்பட்டையின் அளவையும் பக்கப்பட்டையின் அளவையும் மாற்றியமைத்துகொள்ளும் வசதிகூட இதில் உள்ளன

எம் எஸ் ஆஃபிஸ் -2010- தொடர்-7-

பிற்காப்பு நகால் தானாகவே எடுத்துகொள்ளும்படி செய்வதற்கு

ஏதேனுமெரு ஆவணத்தை திறந்துகொள்க. பின்னர் விண்டோவின் மேல்பகுதியிலிருக்கும் tools=> options  என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்துக. உடன் தோன்றிடும் options என்ற உரையாடல் பெட்டியில் save என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் save என்ற தாவியின் திரையில் alwys create backup copy என்ற தேர்வுசெய்பெட்டியை தெரிவுசெய்துகொண்டு ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக  இதன் பின்னர் நாம் பணிபுரியும் ஆவணம் அவ்வப்போது பிற்காப்பு செய்யப் பட்டு விடும்

7.1

7.1

வேர்டின் ஆவணத்தினை மூடுதல் File=> close  => cஎன்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்தி நடப்பிலிருக்கும் திரையை மட்டும் மூடச்செய்யலாம்  File=> Exist  => c என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்தி அனைத்தையும் மூடச்செய்து இந்த பயன்பாட்டிலிருந்து வெளியேறலாம்

7.2

7.2

மைக்ரோசாப்ட் எக்செல்-2010

மைக்ரோசாப்ட் எக்செல் ஓர் அறிமுகம்.

Start = > all programs=> Microsoft Office=> Microsoft Office Excell 2010=>  என்றவாறு கட்டளை களை செயற்படுத்துக அல்லது டெஸ்க்டாப் திரையில் உள்ள இதற்கான உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் எக்செல்2010 இன் விண்டோ  திரையில் தோன்றும்

7.3

7.3

இது வேர்டைவிட சிறிது வித்தியாசமாக கட்டம்கட்டமாக தோன்றும் இந்த கட்டம்தான் செல் என அழைக்கப்படும். ஏதேனும் செல்லில் (c3)இடம்சுட்டியை வைத்து சொடுக்குக.உடன் அந்த செல்மட்டும் மேம்படுத்தி கருப்புகட்டமாக காண்பிக்கும் இதனை செயல்படும் செல்(Active cell) என அழைப்பர். இதில் தேவையான டேட்டாவை தட்டச்சுசெய்க உடன் இந்த டேட்டாவானது  ஃபார்முலா பாரிலும் செயல்படும் செல்லிலும் பிரிதிபலிக்கும்.

பின்னர் ஃபார்முலா பாரில் உள்ள Enter பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது  கீபோர்டில்  உள்ள உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக. உடன் அந்த செல்லின் டேட்டா உள்ளீட்டு பணிமுடிவடைந்து அடுத்த செல்லிற்கு இடம்சுட்டி சென்றிருக்கும்

விரைவான டேட்டாக்களை உள்ளீடு செய்திடும் வசதி.

டேட்டாக்களை இவ்வாறு ஒரே காலத்திற்குள் தட்டச்சுசெய்து கொண்டு வரும்போது உதாரணமாக செல் எண் B10-ல்   a என ஓரிருஎழுத்துகளை தட்டச்சுசெய்ய ஆரம்பித்த உடன் மிகுதி எழுத்துகள் CTUAL MONTHLY  INCOME என ஏற்கனவே இதேசொல் தட்டச்சு செய்யபட்டிருந்தால்  தானாகவே பிரதிபலிக்கும் அதனை ஏற்பதாயின்  உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக. இந்த வசதி டேட்டாக்களை விரைவாக உள்ளீடு செய்வதற்காக ஏற்படுத்தபட்டுள்ளது

7.4

7.4

 

திரையின் கீழ்பகுதியில் sheet1, sheet2, sheet3 என்றிருப்பவை இதே -ஃபைலிலுள்ள தனித்தனி தாவிபொத்தான்களால் அமைந்த தாட்களாகும் .இதில் நாம் விரும்பும் sheet-ன் தாவியின் பொத்தானை சொடுக்குதல்செய்தால் அதற்கான தாள் திறந்துகொள்ளும்.

செல்களை தெரிவுசெய்தல்

தெரிவு செய்யவிரும்பும்  தொடக்கசெல்லில்(c4) இடம்சுட்டியை வைத்து சொடுக்குதல் செய்து கொள்க. பின்னர் சுட்டியைபிடித்து கொண்டு அப்படியே   தெரிவு செய்ய விரும்பும்  முடிவு செல்லிற்கு (E9) இடம்சுட்டியை கொண்டு சென்று பிடித்திருந்த சுட்டியின் பொத்தானை விட்டிடுக. உடன்  நாம்விரும்பியவாறான செல்கள் தெரிவுசெய்யப் பட்டிருக்கும்.

7.5

7.5

அதற்கு பதிலாக shift   விசையையும் -> அம்புக்குறி விசையையும் சேர்த்து அழுத்துவதன் வாயிலாக தொடர்ச்சியான செல்களை தெரிவு செய்யலாம்  தொடர்ச்சியற்றதெனில் Ctrl விசையை பிடித்து கொண்டு தெரிவு செய்யவிரும்பும் செல்களை ஒவ்வொன்றாக சுட்டியின் மூலம் இடம்சுட்டியை நகர்த்தி சென்று தெரிவு செய்க. விரிதாளின் முழுவதையும் தெரிவுசெய்ய வேண்டுமெனில் தாளின் தொடக்கத்தில் இருக்கும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அல்லது  Ctrl  , A ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக.

நெடுவரிசை அல்லது ரோவை தெரிவுசெய்தல்

தெரிவுசெய்யவிரும்பும் நெடுவரிசை அல்லது ரோவின் தலைப்பில் இடம்சுட்டியை வைத்து சொடுக்குக உடன் நெடுவரிசை அல்லது ரோ முழுவதும் தெரிவு செய்யப்பட்டு விடும் ஒன்றுக்குமேற்பட்டதை தெரிவுசெய்யவேண்டுமெனில் அப்படியே பிடித்துகொண்டு -> அம்புக்குறியை நகர்த்துவதன்வாயிலாக தொடர்ச்சியான . நெடுவரிசை அல்லது ரோவை தெரிவுசெய்து கொள்ளலாம். தொடர்ச்சியற்றதெனில் Ctrl விசையை பிடித்து கொண்டு தெரிவுசெய்யவிரும்பும் நெடுவரிசை அல்லது ரோவை ஒவ்வொன்றாக சுட்டியின் மூலம் இடம்சுட்டியை நகர்த்திசென்று தெரிவுசெய்க

செல்லிற்குள் உள்ள டேட்டாவை தெரிவுசெய்தல்

தெரிவுசெய்ய விரும்பும் செல்லின்மீது  இடம்சுட்டியை வைத்து சொடுக்குக பின்னர்  F2 என்ற ஃபங்ஷன் விசையை அழுத்துக.பின்னர் அம்புக்குறியை நகர்த்து வதன் வாயிலாக தேவையான எழுத்திற்குமுன்பு இடம்சுட்டியை கொண்டு செல்க.

தானாகவே டேட்டாவை பூர்த்திசெய்திடும் வசதி

 

7.6

7.6

வாரநாட்களின் பெயர் மாதங்களின் பெயர் போன்றவைகளை தொடர்ந்து தட்டச்சு செய்வதற்கு பதிலாக முதல் பெயரை மட்டும் ஒரு செல்லில் தட்டச்சு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்தியபின்னர் அந்த செல்லின்மீது இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் செல்லின் கீழ்புறமாக இடம்சுட்டியை கொண்டு செல்க உடன் இதன் தோற்றம் மெல்லிய கூட்டல் குறிபோன்று மாறி யிருக்கும் அப்படியே பிடித்து இழுத்து கொண்டே சென்றால் தொடர்ச்சியாக பெயர்கள் நாம் பிடித்திருந்ததை விடும் வரை தானாகவே பூர்த்தியாகிக் கொண்டே வரும்.

இதேபோன்று தொடர்எண்களையும் தானாக பூர்த்திசெய்யுமாறு அமைக்கலாம் அதற்காக இந்த தொடர் எண்களின் முதலிருஎண்களை அடுத்தடுத்த செல்களில் தட்டச்சுசெய்து உள்ளீட்டுவிசையை அழுத்துக. பின்னர் இரண்டாவது செல்லின்மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக செல்லின் கீழ்புறமாக இடம்சுட்டியை கொண்டு செல்க உடன் இதன் தோற்றம் மெல்லிய கூட்டல் குறிபோன்று மாறி யிருக்கும் அப்படியே பிடித்து இழுத்து கொண்டே சென்றால் தொடர்ச்சியாக தொடர்எண்கள் நாம் பிடித்திருந்த்தை விடும்வரை தானாகவே பூர்த்தியாகிக் கொண்டே வரும்.

வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறு தானாகவே டேட்டாவை பூர்த்தி செய்திடும் பட்டியல்   

நாம்விரும்பிய புதிய பட்டியலையும் இவ்வாறு உருவாக்கிட முடியும் அதற்காக நாம்விரும்பும் பட்டியலை எக்செல்தாளில் உருவாக்கிகொண்டு தெரிவுசெய்து கொள்க. விண்டோவின் மேலிருக்கும் File என்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் File என்ற தாவியின் பட்டின் திரையில் options என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் options என்ற டயலாக பாக்ஸில் Advancedஎன்ற தாவியின் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் தோன்றும் திரையில்  Edit custom lists என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக  .  உடன் விரியும் customs list  என்ற டயலாக பாக்ஸில் நாம் எக்செல்தாளில் உருவாக்கி தெரிவுசெய்துள்ள லிஸ்டானது மேம்படுத்தி காண்பித்து திறந்துவைத்திருக்கும் . importஎன்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் எக்செல்லானது இந்த பட்டியலையும் தன்னுடைய லிஸ்டுடன் தானாக பூர்த்தி செய்வதற்கான  பட்டியலுடன் சேர்த்து கொள்ளும் பின்னர்  ok என்ற பொத்தானையும் optionsஎன்ற டயலாக்  பாக்ஸில் ok என்ற பொத்தானையும் சொடுக்குக.

7.7

7.7

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 91 other followers