லிபர் ஆஃபிஸ் 4. தொடர்-1

வணக்கம். வாசகர் அனைவரையும் இந்த லிபர் ஆஃபிஸ் .4 என்ற தொடரின் மூலம் தொடர்பு கொள்வதில் பெருமகிழ்வு கொள்கின்றேன்.   தற்போது கட்டணத்துடன் கூடிய விண்டோ எனும் இயக்கமுறைமைக்கு மாற்றாக லினக்ஸின் ஏராளாமான வகையின் வெளியீடுகள் மக்கள் மத்தியில் மிகபிரபலமாக விளங்குகின்றன .அவ்வாறே கட்டணத்துடன் கூடிய எம்எஸ் ஆஃபிஸ் எனும் பயன்பாட்டிற்கு மாற்றாக ஓப்பன் ஆஃபிஸ் என்றும் லிபர் ஆஃபிஸ் என்றும் பயன்பாடுகள் வெளியிடபட்டு அவைகளின் மேம்படுத்தபட்ட பதிப்புகள் அவ்வப்போது வெளியிடபட்டுகொண்டே இருந்தாலும் இன்னமும் மக்கள்மத்தியில் அவர்களின் அன்றாட பயன்பாட்டிற்காக இந்த திறமூல அலுவலக பயன்பாடுகளை உபயோகபடுத்தி கொள்வதற்கான தேவையை உருவாக்குவதற்காக இதனை பற்றிய செய்தி முழுவதுமாக சென்று சேரவில்லை அதனால் கடந்த பதிவுகளின் வாயிலாக ஓப்பன் ஆஃபிஸ் தொடரின் மூலம் அதனை பற்றிய பயன்களை கூறியதைபோன்று தற்போது இதே வலைபூவின் வாயிலாக லிபர் ஆஃபிஸ் 4. எனும் தொடரின் மூலம் இதன் பயன்பாடுகளை பற்றிய விழிப்புணர்வை மக்களிடம் ஏற்படுத்துவதே இதன் நோக்கமாகும் அதனால் பெரியோர்களே! தாய்மார்களே! தகப்பன்மார்களே ! சகோதர, சகோதரிகளே! அனைவரும் வாருங்கள். இதன் பயன்களைகண்டு தத்தமது தேவைக்கு ஏற்ப கட்டணம் ஏதுமில்லாத இதனை பயன்படுத்திகொள்ளுங்கள் என மிகபணிவுடன் கேட்டுகொண்டு இந்த தொடரை தொடங்குகின்றேன்.

இந்த லிபர் ஆஃபிஸ் என்பது ஒரு கட்டணமற்ற எம்எஸ் ஆஃபிஸின் அனைத்து பயன்களும் தன்னகத்தே கொண்டதொரு அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் இயங்கும்திறன்கொண்ட எந்தவகையான வடிவமைப்பு கோப்பாக இருந்தாலும் திறந்து பணிபுரிந்தபின் நாம் விரும்பும் வடிவமைப்பில் மிகமுக்கியமாக ப்பிடிஎஃப் வடிவமைப்பில் கூட சேமிக்கும் திறன்வாய்ந்தது ஆகும்   இந்த லிபர் ஆஃபிஸில் பின்வரும் பயன்பாடுகள் உள்ளன .

ரைட்டர்(சொற்செயலி):இந்த லிபர் ஆஃபிஸில் உரைவடிவமைப்பிற்கு ரைட்டர் எனும் பயன்பாடு உள்ளது   இந்த லிபர் ஆஃபிஸ்ரைட்டரின் மூலம் கடிதங்கள்,அறிக்கைகள், செய்திகடிதங்கள், விளக்க கடிதங்கள், புத்தகங்கள் போன்றவைகளை உருவாக்கமுடியும் இந்த லிபர் ஆஃபிஸ்ரைட்டரில் உருவாக்கபடும் ஆவணத்தில் வரைபடங்களையும் உருவபடங்களையும் உள்ளிணைத்து கொள்ளமுடியும் மேலும் இதன் வெளியீடுகள்   HTML, XHTML, XML, PDF ஆகிய வடிவமைப்புகளிலும் மிகமுக்கியமாக எம்எஸ் ஆஃபிஸ் வேர்டின் அனைத்து வகை பதிப்பு வடிவமைப்பிலும் வெளியிட முடியும் அதுமட்டுமின்றி இதனுடைய ஆவணத்தினை நம்முடைய மின்னஞ்சல் வாடிக்கையாளருடன் இணைத்திடமுடியும் என்பதையும் கவணத்தில் கொள்க.

கால்க் (விரிதாள்):அனைத்து வகை மேம்பட்ட கணித ஆய்வு, வரைபடம் ,முக்கிய வியாபார பிரச்சினைகளை தீர்வுசெய்தல் ஆகிய விரிதாள் செயல்களை இதனுடைய கால்க் எனும் பயன்பாட்டின் மூலம் செயல்படுத்தி கொள்ளமுடியும் நிதியியல்,புள்ளியியல்,கணிதவியல் ஆகியவற்றின் கணக்கீடுகளுக்கான முன்னூறுக்குமேலான செயலிகள் இதில் உள்ளன. குறிப்பிட்ட நிகழ்வு ஏற்பட்டால் என்ன நடைபெறும் என்பதற்கான what if எனும் ஆய்வும் ,இருபரிமாண முப்பரிமாண வரைபடங்களும், இதில் ஒருங்கிணைந்துள்ளன. மைக்ரோ சாப்ட்டின் எக்செல் பணித்தாளை இந்த லிபர்ஆஃபிஸ் கால்க்கின் மூலம் திறந்து பணிபுரிந்தபின் அதே எம்எஸ் எக்செல் வடிவமைப்பில் சேமிக்கமுடியும் அதுமட்டுமல்லாது    CSV, PDF , HTML ஆகிய வடிவமைப்புகளிலும் சேமிக்கமுடியும்

இம்ப்பிரஸ் (நிகழ்த்துதல்): இம்ப்பிரஸானது சிறப்பு நிகழ்வு,அசைவூட்டம் வரைபடகருவி போன்ற அனைத்து பல்லூடக காட்சி கருவிகளையும் நிகழ்த்துதலுக்காக வழங்குகின்றது.   லிபர்ஆபிஸின் வரகலையும் கணிதமும் சேர்ந்த மிகமுன்னேறிய. வரைகலை திறனை இதுஒருங்கிணைந்து பெற்றுள்ளது. இதில் உள்ள படவில்லை காட்சியானது எழுத்துருவின் மிகமேம்பட்ட தன்மையையும் உரையின் சிறப்பு தோற்றத்தையும் ஒலி, ஒலிஒளி அமைப்பையும் கொண்டு பார்வையாளர்களை கவரும் வண்ணம் சிறப்பானதாக அமைந்துள்ளது. இது மைக்ரோ சாப்ட்டின் பவர்பாயின்ட் கோப்பு வடிவமைப்புடன் ஒத்திசைவுசெய்வது மட்டுமல்லாது எண்ணற்ற வரைகலை வடிவமைப்புகளிலும் மேக்ரோமீடியாவின் SWF என்ற வடிவமைப்புகளிலும் இதனுடைய கோப்பினை சேமித்து கொள்ளமுடியும்

வரைபடம்(வெக்டார்வரைகலை) :வரைபடம் என்பது எந்தவொரு கோட்டுபடம் அல்லது ஓட்டவரைபடமும்(flowchart) முப்பரிமான கலைப்பணியாக(artwork)உருமாற்றுகின்ற தொரு வெக்டார் வரைபட கருவியாகும். இதனுடைய அருமையான இணைப்பான்கள் நம்முடைய சொந்த இணைப்பு புள்ளிகளை வரையறுப்பதற்கும் அனுமதிக்கின்றது மற்ற லிபர்ஆஃபிஸ் அலுவலக பயன்பாடுகளுக்கான வரைபடத்தையும் இந்த வரைபடத்தினை பயன்படுத்தி உருவாக்கமுடியும். அதுமட்டுமல்லாது நம்முடைய சொந்த வரைபடங்களையும் உருவாக்கி வரைபடகாட்சிநூலகத்தில்(gallery) சேர்த்து கொள்ளமுடியும். இந்த வரைபடமானது பொதுவானபல்வேறு வரைபடவடிவமைப்புகளையும் பதிவிறக்கம் செய்து திறந்து பணிபுரியவும் பின்னர் PNG, HTML, PDF, Flash. என்பன போன்ற இருபது வகையான வடிவமைப்புகளில் சேமித்திடவும் முடியும்

பேஸ் (தரவுதளம்) :பேஸானது சாதாரண இடைமுகத்துடனான அன்றாட தரவுதள பணிகளை செய்வதற்கான கருவிகளை வழங்குகின்றது. இதில் படிவங்கள்,அறிக்கைகள் , வினாக்கள், அட்டவணைகள் ஆகியவற்றை உருவாக்கிடவும் ,திருத்தம் செய்திடவும் ,காட்சி படுத்திடவும் ,அவைகளுக்கிடையேயான உறவை உருவாக்கவும்   முடியும். அதனால் மற்ற பிரபலமான தரவுதள பயன்பாடுகளை போன்றே உறவு தரவுதள செயலை இதன்மூலம் நிருவகிக்கமுடியும். அதுமட்டுமல்லாது வரைகலை காட்சிகேற்ப உறவுகளை ஆய்வுசெய்திடவும் திருத்துதல் செய்திடவும் ஆன மேம்பட்ட செயல்களையும் செயற்படுத்திடமுடியும்   HSQLDB என்பது இதனுடைய இயல்புநிலை தரவுதள பொறியாகும் இது   மைக்ரோ சாப்ட் அக்சஸ்,dBASE, MySQL, Oracle, ODBC , JDBC ஆகிய அனைத்து வகை வடிவமைப்புகளையும் ஆதரிப்பதோடுமட்டுமல்லாது ANSI-92 SQL எனும் சிறப்பு வடிவமைப்பையும் இது ஆதரிக்கின்றது

மேத் (ஃபார்முலா பதிப்பான்) :மேத் என்பது லிபர்ஆஃபிஸின் ஃபார்முலா அல்லது சமன்பாட்டு பதிப்பான்ஆகும். இதன்மூலம் குறியீடுகளையும் செந்தர எழுத்துருகளில் இல்லாத எழுத்துருக்களையும் கொண்ட மிகசிக்கலான சமன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்காக இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும். மற்ற லிபர் ஆஃபிஸின் பயன்பாடுகளில் ஃபார்முலாக்களை உருவாக்குவதற்கான தனித்தன்மைவாய்ந்த கருவியாகவும் இது செயல்படுகின்றது இந்த ஃபார்முலாவை இணைய பக்கத்தில் அல்லது லிபர் ஆஃபிஸால் உருவாக்கபடாத மற்ற பயன்பாடுகளில் Mathematical Markup Language (MathML) வடிவமைப்பிலும் சேமித்திடமுடியும்

இந்த லிபர் ஆஃபிஸ் எனும் அலுவலக பயன்பாட்டின் வசதிகளும் வாய்ப்புகளும் பின்வருமாறு

இந்த லிபர் ஆஃபிஸ் எனும் அலுவலக பயன்பாட்டினை பயன்படுத்துவதற்காக தனியாக எதுவும் அனுமதிகட்டணம் செலுத்ததேவையில்லை அவ்வாறே இதனுடன் கூடுதல் பயன்பாட்டிற்காக இணைப்புகளையும் கட்டணமின்றி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.

இது ஒரு திறமூலபயன்பாடாகும் இதன் குறிமுறைகளையோ அல்லது இந்த பயன்பாடுகளையோ யாரும் பூட்டிவைத்து குறிப்பிட்ட திறவுகோளின்மூலமாக மட்டுமே இதனை முதன்முதலாக பயன்படுத்தமுடியும் என்ற கட்டுபாடுஎதுவுமில்லை அதனால்இதனுடைய மூலக்குறிமுறையை நகலெடுத்து நாம் விரும்பியவாறு மாறுதல் செய்து நாமும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் மற்றவர்களுக்கும் வழங்கலாம்

இது குறிப்பிட்ட இயக்கமுறைமையில்தான இயங்கமுடியும் என்ற கட்டுபாடின்றி விண்டோ, லினக்ஸ், மேக்ஸ் என எந்தவொரு இயக்கமுறைமையிலும் செயல்படும் திறன்வாய்ந்ததாகும்

எழுபதிற்குமேற்பட்ட மொழிகளின் எழுத்துபிழை இலக்கணப்பிழை அருஞ்சொற்பொருள் இணைச்சொல் எதிர்ச்சொல் போன்றவைகளை திருத்துவதற்கும் நாற்பதிற்குமேற்பட்ட மொழிகளில் இதனை இடைமுகம் செய்திடவும் மிகமுக்கியமாக மிகசிக்கலான உரைவடிவமைப்பையும் வலதுபுறத்திலிருந்து இடதுபுறமாக எழுதும் உருது அராபிக் ஹீப்ரு போன்ற மொழிகளையும் ஆதரிக்கின்றது

பார்ப்பதற்கு எளிமையானதோற்றத்துடன் பயனாளிகளின் இடைமுகம் ஒரேமாதிரியாக இருக்குமாறு பாவிக்கின்றது

மற்ற அலுவலக பயன்பாடுகளுடன் எளிதாக ஒத்திசைவு செய்கின்றது

இதனுடைய அனைத்து பயன்பாடுகளிலும் ஒரேமாதிரியான கருவிகளையே பயன்படுத்திகொள்ளுமாறு கட்டமைக்கபட்டுள்ளது அதாவது வரைபடபயன்பாட்டின் கருவிகளை ரைட்டரிலும் ,கால்க்கிலும் பயன்படுத்துமாறு அனுமதிக்கின்றது இதனுடைய பயன்பாடுகளுள் எந்த பயன்பாட்டிலிருந்தும் எந்தவொரு பயன்பாட்டினுடைய கோப்பினையும் திறக்கமுடியும் உதாரணமாக ரைட்டரில் இருந்துகொண்டு ட்ரா கோப்புகளை திறக்கமுடியும்

எந்தவொரு வடிவமைப்பு கோப்பினையும் திறக்கவும் அவ்வாறு திறந்தபின் இந்த லிபர்ஆஃபிஸில் பணிபுரியும் கோப்புகளை இறுதியாக PDF , Flash Microsoft Office, HTML, XML, WordPerfect, Lotus 1-2-3 போன்ற எந்தவொரு வடிவமைப்புகளிலும் சேமிக்கமுடியும்

நம்முடைய குரலை புரிந்துகொண்டு அதன்படி இந்த லிபர் ஆஃபிஸின் பயன்பாடுகள் செயல்படுமாறும் செயற்படுத்திடமுடியும் இதனை பற்றி மேலும் மூழுவதுமாக அறிந்தகொள்ள http://www.libreoffice.org/ , http://www.documentfoundation.org/. ஆகிய தளங்களுக்கு செல்க

இந்த லிபர்ஆஃபிஸ் 4.0 எனும் பதிப்பை நம்முடைய கணினியில் நிறுவி இயக்குவதற்காக பின்வருபவை மிககுறைந்த பட்ச அடிப்படை தேவையாகும்

மைக்ரோ சாப்ட்டின் விண்டோ எக்ஸ்பி,விஸ்டா,விண்டோ7,விண்டோ8 அல்லது ஜிஎன்யூ லினக்ல் கெர்னல் பதிப்பு 2.6.18 அதற்கு மேலும் அல்லது மேக்ஸ் பதிப்பு 10.4 அதற்குமேலும் உள்ள இயக்கமுறைமை தேவையாகும்

நிருவாகியின் உரிமை இதனை நிறுவுகை செய்திட தேவையாகும்

இதனுடைய தரவுதள பயனபாடு இயங்குவதற்கு Java Runtime Environment (JRE) எனும் சூழல் தேவையாகும்

மேலும் இந்த லிபர் ஆஃபிஸ் நிறுவுகை செய்திட அடிப்படையாக தேவையானவைகளை அறி்ந்துகொள்ள http://www.libreoffice.org/download/system-requirements/ என்ற தளத்திற்கு செல்க

இந்த லிபர் ஆஃபிஸ் எனும் பயன்பாட்டினை தரவிறக்கம் செய்துகொள்ளவிழைபவர்கள் http://www.libreoffice.org/ என்ற தளத்திற்கு செல்க

அதுமட்டுமல்லாது இதனை நிறுவுகை செய்திடவும் அல்லது வேறுஏதேனும் உதவிதேவையெனில் http://www.libreoffice.org/get-help/installation/. என்ற தளத்திற்கு செல்க

இந்த பயன்பாட்டினை விரிவாக்கம் செய்திடவும் கூடுதல் செயல்களை கருவிகளை இணைத்திடவும் http://extensions.libreoffice.org/. என்ற தளத்திற்கு செல்க

.

மேலே கூறிய இணைய முகவரிக்கு சென்று பதிவிறக்கம் செய்து அதன்வழிகாட்டி கூறும் அறிவுரைகளை பின்பற்றி நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்தபின் முதன்முதல் இதனை திரையில் கொண்டு வருவதற்கு   விண்டோவில் Start எனும் பட்டியலை இயக்குக பின்னர் விரியும் Startஎனும் பட்டியலில் LibreOffice என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்கு உடன் படம் 1.1 இல் உள்ளவாறு லிபர் ஆஃபிஸின் அனைத்து பயன்பாடுகளும் அடங்கிய தொகுதியான பெட்டிபோன்று ஒன்று திரையில் தோன்றிடும் அதில் தேவையான பயன்பாட்டினை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி செயல்படச்செய்க

1.1

 

படம் 1.1

லிபர் ஆஃபிஸின் கோப்பு ஏற்கனவே சேமித்து வைத்திருந்தால் அதனைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் தெடர்புடைய லிபர்ஆஃபிஸின் பயன்பாடு திரையில் திறக்கபடும் அல்லது எம்எஸ் வேர்டின் *.doc or *.docx ஆகிய வடிவமைப்பு கோப்புகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்கினால் லிபர் ஆஃபிஸின் ரைட்டர் எனும் பயன்பாடும்,

எம்எஸ் எக்செல்லின் *.xls or *.xlsx ஆகிய வடிவமைப்பு கோப்பகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்கினால் லிபர் ஆஃபிஸின் கால்க் எனும் பயன்பாடும்,

எம்எஸ் பவர்பாயின்ட்டின் *.ppt or *.pptx ஆகிய வடிவமைப்பு கோப்பகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்கினால் லிபர் ஆஃபிஸின் இம்ப்பிரஸ் எனும் பயன்பாடும் திரையில் தோன்றிடும்

விண்டோ இயக்கமுறைமையில் Quickstarter என்பது நிறுவுகை செய்யபட்டிருந்தால் இந்த லிபர் ஆஃபிஸை செயல் படுத்துவதற்கான *.DLL எனும் நூலககோப்புகள் கணினியின் இயக்கம் தொடங்கும்போதே மேலேற்றுதல் செய்து விரைவாக லிபர் ஆஃபிஸ் பயன்பாடுகள் திரையில் தோன்றி இயங்கிடும்   அதற்காக இந்த Quickstarter எனும் உருவபொத்தானை இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது   Quickstarter எனும் உருவபொத்தானை இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை இருமுறை சொடுக்குக உடன் படம் 1.2 இல் உள்ளவாறுமேல்மீட்பு பட்டியல் திரையில் தோன்றிடும் அதிலிருந்து தேவையான லிபர் ஆஃபிஸ் பயன்பாட்டினை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி திறந்து கொள்க

1.2

படம் 1.2

இந்தQuickstarter எனும் உருவபொத்தானை இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது   Quickstarter எனும் உருவபொத்தானை இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்துகொண்டு சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை இருமுறை சொடுக்குக உடன் படம் 1.2 இல் உள்ளவாறுமேல்மீட்பு பட்டியல் திரையில் தோன்றிடும் அதிலிருந்து Exit Quickstarter எனும் வாய்ப்பை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்க உடன் இந்த Quickstarter செயல்படுத்தபடாது இருந்துவிடும்

 

லிபர் ஆஃபிஸ் பயன்பாட்டின் திரையின் மேல்பகுதியில் உள்ள கட்டளை பட்டையிலிருந்து Tools => Options => என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்கு பின்னர் விரியும் Options எனும் உரையாடல் பெட்டியின் இடதுபுற பலகத்தில் LibreOffice => Memory=>. என்றவாறு வாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்கியபின் விரியும் (படம் 1.3) வலதுபுற பலகத்தில்   libre office quickstrater என்பதன்கீழுள்ள load libre office quickstrater during system sart-up எனும் வாய்ப்பை தெரிவுசெய்துகொண்டு Ok எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் Quickstarter எனும் உருவபொத்தான் நாம் பயன்படுத்துவதற்கு தயாராக வீற்றிருக்கும்

 1.3

படம் 1.3

பொதுவாக லிபர்ஆஃபிஸின் அனைத்து பயன்பாடுகளிலும் முக்கிய கட்டளைகளடங்கிய பட்டை (Main menu bar) திரையில் மேல் பகுதில் இருக்கும் அதில் கோப்பினை திறந்து பணிபுரிந்த பின் சேமிக்க பயன்படுத்துவதற்கான கட்டளைகளின் தொகுதிளடங்கிய File எனும் கட்டளையும்

 

கோப்புகளில் திருத்தம் செய்திடவும் தேடிபிடித்து மாற்றியமை்ததிடவும் வெட்டுதல் நகலெடுத்தல் ஒட்டுதல் ஆகிய செயல்களுக்கான Edit எனும் கட்டளையும்

கோப்புகளை திரையில் காட்சியாக காணுதல் அக்காட்சிகளை பெரியதாகவோ சிறியாதாக மாற்றியமைத்தல் சுற்றெல்லையை அமைத்தல் இணையபக்கதிரையமைப்பு   ஆகிய செயல்களுக்கான View எனும் கட்டளையும்

கோப்புகளில் தலைப்பையும் அடிப்பகுதியையும் படங்களையும் வேறு கோப்புகளையும் உள்ளிணைப்பு செய்வதற்கான Insert எனும் கட்டளையும்

கோப்புகளின் பாவணை தானியங்கியாக சரிசெய்தல் சுற்றெல்லையை வடிவமைப்பு செய்தல் ஆகிய செயல்களுக்கான Format எனும் கட்டளையும்

 

ஒரு உரை ஆவணத்தில் அட்டவணையை உருவாக்குதல் திருத்துதல் ஆகிய செயல்களுக்கான Table எனும் கட்டளையும்

 

கோப்பில் எழுத்துபிழை இலக்கணபிழை திருத்துதல் வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறு மாறுதல் செய்தல் அதற்கான வாய்ப்புகள் ஆகிய செயல்களுக்கான Tools எனும் கட்டளையும்

கோபேபுகளை திரையில் எவ்வாறு பிரதிபலிப்பு செய்வது என்பதற்கான கட்டளைகளங்கிய Window எனும் கட்டளையும்

எந்த நேரத்திலும் இடத்திலும் எந்தவொரு உதவியும் தேவையெனில் அதனை பெறுவதற்கான Help எனும் கட்டளையும் இந்த முக்கியகட்டளைகளடங்கிய பட்டை (Main menu bar) யில் உள்ளன.

1.4

படம் 1.4

 

திரையின் மேலே கட்டளைகளடங்கிய பட்டை (Main menu bar)க்கு கீழே(படம் 1.4) கருவிபட்டை உள்ளது   இது மிதக்கும் கருவிகளின் பட்டையாகவோ அல்லது   கட்டளைபட்டைக்குகீழே நிலையாகவோ இது பல்வேறு கருவிகளின் தொகுதியாக விளங்குகின்றது கட்டளைபட்டையில் View => Toolbars=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்தி தேவையெனில் தோன்றசெய்யலாம் அல்லது இயல்புநிலையில் மேலே கட்டளைபட்டைக்கும் கீழ்பகுதியில் நிலையாக இருக்குமாறு செய்யலாம் இந்த கருவி பட்டையின் இடதுபுற அல்லது வலதுபுற ஓரம் உள்ள X என்பதை தெரிவுசெய்து மறையசெய்யலாம்

அறிந்துகொள்கஇணைய வலைபின்னலிற்கான பல்வேறு கருவிகளை பற்றி

 7,1இணைய வலைபின்னலிற்கான அதனுடைய தகவல் போக்குவரத்தை கட்டுபடுத்தி கண்காணித்திடும் மிகச்சிறந்த கருவியாக Multi Router Traffic Grapher (MRTG) என்ற திறமூல மென்பொருள் உள்ளது

7,2இணைய வலைபின்னலின் தகவல் போக்குவரத்தை கட்டளை வரிகளின் மூலம் கட்டுபடுத்தி கண்காணித்திடும்மிகச்சிறந்த கருவியாக TCPdump என்ற திறமூல மென்பொருள் உள்ளது இது தகவல்களை தனித்தனி பொட்டலங்களாக பிரித்து ஆய்வுசெய்து அனுமதிக்கின்றது

7,3வாடிக்கையாளர் விரும்பும் படியான இணைய வலை பின்னலை கண்காணித்ததிட NetDirector என்ற திறமூல மென்பொருள் உள்ளது

7,4 இணைய வலைபின்னலில் Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post Office Protocol 3 (POP3), Hypertext Transfer Protocol (HTTP), போன்றவைகளை கண்காணித்து கட்டுபடுத்திடுவதுமட்டுமல்லாமல் temperature, humidity, or barometric pressure போன்றவைகளுக்கேற்ப இணைய வலைபின்னல் செயல்படுமாறு செய்திட Nagios எனும் திறமூல மென்பொருள் பயன்படுகினறது

7,5 Nessus எனும் திறமூல மென்பொருளானது இணைய வலைபின்னலில் நம்முடைய பாதுகாப்பிற்காக தகவல்களை வருடுதல் செய்து பாதுகாப்பு குறைபாடு ஏதேனுமிருந்தால் நமக்கு அறிவிப்பு செய்கின்றது

7,6 OpenNMS defined (Open Network Management System) எனும் திறமூல கருவியானது அதனை இயக்குபவர் இல்லாமலேயே இணைய வலைபின்னலில் தானியங்கியாக செயல்பட்டு இணைய வலைபின்னலின் தகவல் போக்குவரத்தை கட்டுபடுத்துகின்றது

7,7 Nmap:எனும் திறமூல கருவியானது இணைய வலைபின்னலில் சிறந்த பாதுகாப்பு அரனாக விளங்கி வலைபின்னலிற்கான தகுந்த பாதுகாப்பினை வழங்குகின்றது

கணினியில் பணிபுரியும்போது கவணிக்கவேண்டிய குறிப்புகள்

6,1தொடர்ச்சியாக கணினிமுன் அமர்ந்த பணிபுரிபவர்கள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் அதாவது குறைந்த பட்சம் மணிக்கு ஒருமுறையாவது நாம் அமர்ந்திருக்கும் இருக்கையை விட்டெழுந்து காலாற அலுவலகத்தை சுற்றி நடந்து வந்தபின் தத்தமது பணியை தொடர்ந்து செய்திடுக

6,2நாளொன்றிற்கு இரண்டு லிட்டர் அளவிற்கு குறையாமல் தண்ணீர் குடித்திடுக

6,3 தொடர்ந்து நாள்முழுவதும் பணிசெய்வதற்காக கணினியின் திரையை கண்களால் பார்த்து கொண்டே இருப்பதால் கண்ணிற்கு சோர்வும் கண்ணின் ஈரப்பசை காய்ந்தும் இருக்கும் அதனால் அரைமணிநேரத்திற்கு ஒருமுறை கண்களை பத்துமுறை சிமிட்டுதல் செய்து அதாவதுகண்களை பத்துமுறை மூடிதிறந்திடுக

6,4 நாம் பணிபுரியும் கணினியும் நாம் அமரும் நாற்காலியும் சரியான கோணஅமைவில் நம்முடைய உடல் அமர்ந்து பணிபுரிந்திடுமாறு பார்த்துகொள்க இல்லையெனில் முதுகுவலியும் கழுத்துவலியும் நமக்கு கணினியில் பணிபுரிவதால்இலவசமாக வந்துசேரும்

6,5 கணினியில் தொடர்ந்து பணிபுரிவதை தவிர்ப்பதற்காக அவ்வப்போது இடைவேளை விடுவதாக கூறிக்கொண்டு ஏராளமான எண்ணிக்கையில் காஃபி அருந்தவேண்டாம் காஃபியை அவ்வப்போது நாம் அருந்துவதால் நம்முடைய உடலிற்குள் காஃபின் அதிகஅளவு சேர்ந்து நம்முடைய உடல்நிலையை பாதிப்படைய செய்கின்றன

6,6 பணிஇடைவேளையில் சமோசா போன்றவைகளை உண்பதும் ,கோக்கோகோலா போன்றவைகளை அருந்துவதையும் தவிர்த்து பழங்களை உண்ணும் பழக்கத்தை பின்பற்றிடுக.

6,7 வெப்பமிகுந்த அறைகளிலிருந்து ஈரப்பதம் அதிகமாகஉள்ள கணினிவைத்துள்ள அறைக்குள் அடிக்கடி சென்றிடும்போது சிறிதுநேரம் நம்முடைய உடல் அம்மாற்றங்களை ஏற்குமாறு நின்று நிதானித்து செல்க

6,8 நம்முடைய உடல்நிலை சரியில்லாதபோதும் அலுவலகம் வந்து கணினிமுன் அமர்ந்து பணிபுரிவதை தவிர்த்து ஓய்வுஎடுத்து உடல்நிலை சரியானபின் அலுவலகம் செல்க

6,9 கூடியவரை இயற்கையான சூரியஒளி காற்றோட்டம் போன்றவை அலுவலக அறைக்கு கிடைக்குமாறு அமைத்திடுக.

 

எம்எஸ் எக்செல்லின் காலியான கலணில் 0 வராமல் தவிர்க்க ஆலோசனை

  எம்எஸ் எக்செல்லை பயன்படுத்தி ஒரு அட்டவணையிலுள்ள தரவுகளின் சாராம்சத்தை மற்றொரு பணித்தாளிற்கு கொண்டுசெல்லும்போது அவ்வட்டவணையில் காலியாக உள்ள கலணின் மதிப்பானது புதிய இடத்தில் 0 என காண்பிக்கும் புதிய இடத்திலும் அவ்வாறே தரவுகளை தவிர மற்றவை காலியாக இருந்தால் நல்லது என எண்ணிடுவோம் அந்நிலையில் =IF(ISBLANK(Report!B4),””,Report!B4) என்றவாறு வாய்ப்பாட்டினை பயன்படுத்தினால் தரவுஇருந்தால் மட்டும் தரவுகளை புதிய இடத்தில் காண்பிக்கும் இல்லையெனில் காலியாக மூல அட்டவணையில் உள்ளவாறு காலியாக காண்பிக்கும் இங்கு Report!B4 என்பது மூல அட்டவணையின் கலணினி்ன்முகவரியாகும்

அதற்குபதிலாக வேறுவகையில் இதனை செயற்படுத்திட திரையின் மேலே கட்டளைபட்டியிலுள்ள File எனும் பட்டியை திறக்க செய்க அதன் இடதுபுறத்தில் உள்ள கட்டளைகளுள் Options என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் தோன்றிடும் Options என்ற உரையாடல்பெட்டியின் இடதுபுற பலகத்தில் Advanced என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்கியபின் விரியும் வலதுபுற பலகத்தில் Display options for this worksheet என்ற வாய்ப்பு தோன்றிடும் வரை சுட்டியால் அதற்கான நகரும் பொத்தானை பிடித்து நகர்த்தி சென்று விட்டிடுக அதன் பின்னர் இந்த Display options for this worksheet என்ற வாய்ப்பிற்கு கீழ் உள்ள Show a zero in cells that have zero values என்ற துனை வாய்ப்பு தெரிவுசெய்யபட்டிருந்தால் அதனை நீக்கம் செய்தவிட்டு OK என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கு இதன்பின்னர் ஒரு அட்டவணையிலுள்ள தரவுகளின் சாராம்சத்தை மற்றொரு பணித்தாளிற்கு கொண்டுசெல்லும்போது தரவுஇருந்தால் மட்டும் தரவுகளை புதிய இடத்தில் காண்பிக்கும் இல்லையெனில் காலியாக மூல அட்டவணையில் உள்ளவாறு காலியாக காண்பிக்கும்.

5.

அக்சஸ்-2007-31 -வாடிக்கையாளர்சேவையாளர்உறவு

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வாடிக்கையாளர்கணினிகளை ஒரு சேவையாளர்கணினியுடன் பினைய இணைப்பின் மூலம் பயன்படுத்திட முடியும்(படம்-31-1). இதில் வாடிக்கையாளர்கணினிகளின் வாயிலாக உள்ளீடு செய்யப்படுகின்ற அனைத்து தரவுகளையும் சேவையாளர்கணினியில் சேமித்துவைத்துகொண்டு அவ்வப்போது தேவைப்பபடும்போது மட்டும் பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும்.

31.1

படம்-31-1

பயனாளர்கள் ஒரு பயன்பாட்டுடன் இடைமுகம் செய்யும்போது மட்டும் வாடிக்கையாளர்கணினிகளின் வாயிலாக சேவையாளர்கணினியுடன் தொடர்பு கொள்வார்கள்.இதற்கு அடிப்படையாக தேவையான அனைத்து செயல்களும் சேவையாளர்கணினியே செயல்படுத்துகின்றது. இவ்வாறான வாடிக்கையாளர்சேவையாளர்தொடர்பு செயல் கட்டமைப்பிற்கு எடுத்துக்காட்டாக வளாகஇணைப்பு (LAN), இணைய இணைப்பு (WAN) ஆகியவற்றை கூறலாம்.

இணையம் என்பது உலகமுழுவதும் பரந்து விரிந்துள்ள பிணையத்தில் உள்ள கணினியை TCP/IP பிணைய நெறிமுறையை பயன்படுத்தி இணைப்பு ஏற்படுத்துவது ஆகும்.இதில் இயங்கும் ஒவ்வொரு கணினியும்; ஒரு வாடிக்கையாளர்ஆகும். இந்த வாடிக்கையாளர்கணினிகளில் ஒருசில சிறிய அளவு தரவுகளை மட்டுமே தேக்கி வைக்கமுடியும். ஆனால் சேவையாளர்கணினியில் பேரளவில் தரவுகளை குவித்து சேமித்து வைத்திடமுடியும்.

இணைய உலாவி எனும் பயன்பாடு வாடிக்கையாளர்கணினிகளில் மட்டுமே இயங்குகின்றது.அதில் நாம் விரும்பும் இணைய பக்ககத்தின் யூஆர்எல் முகவரியை மிகச்சரியாக உள்ளீடு செய்து உள்ளீட்டுவிசையை தட்டியவுடன் தேடுபொறியானது சேவையாளர்கணினியில் உள்ள தொடர்புடைய தரவுகளை தேடிப்பிடித்து நம்முன் திரையில் கொண்டுவந்து பிரிதி பலிக்க செய்கின்றது. அதன் பின்னர்அவற்றிலிருந்து நமக்குத் தேவையான செயலை செயல்படுத்திக்கொள்ள முடியும்.

வாடிக்கையாளர்கோரும்போதெல்லாம் தேவையான தரவுகளை வழங்கி வாடிக்கையாளரின் பணிமுடிந்தபின்னர்அதன்விளைவான தரவுகளை மீண்டும் திரும்ப பெற்று தேக்கிவைத்திடும் செயலை செயல்படுத்துகின்ற நம்முடைய கண்ணிற்கு புலப்படாத பின்புலமாக இயங்குகின்ற கணினியையே Back office computer என அழைப்பார்கள். இணையச்சேவையாளர், தரவுகளின்சேவையாளர் (படம்-31-2 )ஆகியவை இந்த வகையை சேர்ந்ததாகும்.

31.2

படம்-31-2

இவற்றுள் எந்தவொரு தனிநபரும் நேரடியாக தொடர்புகொள்ளமுடியாது .ஆயினும் ஒருவாடிக்கையாளர்கணினியில் யூஆர்எல் முகவரியை மிகச்சரியாக உள்ளீடு செய்து உள்ளீட்டு விசையை தட்டுவதன் மூலம் நமக்குத் தேவையான இடத்திலுள்ள தரவுகளை தேடிப்பெறமுடியும்.

பொதுவாக பல்வேறு வகையான தரவுகளை தொகுத்து தேக்கிவைத்து பயன்படுத்துவதையே தரவுதளம் என அழைப்பார்கள். ஆரக்கிள் எஸ்கியூஎல் எம்எஸ்அக்சஸ்ஆகியவை இவ்வாறானதாகும். எஸ்கியூஎல் எனப்படும் தரவுதளசேவையாளர் எம்எஸ்அக்சஸைவிடபேரளவில் பல்வேறு வழிகளில் பல்வேறுவகையான வசதிகளையும் வாய்ப்புகளையும் பயனாளர்களுக்கு வாரி வழங்குகின்றது.

31.3

படம்-31-3

அதனால் இந்நிலையில் எம் எஸ்அக்சஸ்ஒரு தரவுதளம்தானா என்ற சந்தேகம் அனைவருக்கும் எழும்.ஆம் எம்எஸ்அக்சஸும் ஒரு தரவுதளம்தான் ஆனால் எம்எஸ்அக்சஸில் இல்லாத சிறப்புவகை தரவுதளசெயலிகளான தேக்கப்பட்ட வழிமுறை(stored procedure).பயனாளர்வரையறுத்த செயலி (user defined function) தூண்டுபவர்(trigger) என்பன போன்றவை எஸ்கியூஎல் சேவையாளரில் உள்ளன என்பதே இதன் சிறப்பு அம்சமாகும்.

தேக்கப்பட்ட வழிமுறை(stored procedure)): என்பது தரவிற்கு எதிராக ஓரு தரவுதளத்தில் செயல்படக்கூடிய கட்டளைகளின் தொகுப்பாகும்.

பயனாளர்வரையறுத்த செயலி (user defined function):என்பது stored procedure பேன்றதே ஆனால் கூடுதலாக ஒற்றை மதிப்பை மட்டும் இது திருப்புகின்றது.

தூண்டுபவர் (trigger): என்பது ஒரு தரவுதளத்தில் தொடர்ந்து கட்டளைகளை செயல்படுத்தியவுடன் எழும்நிகழ்வுகளில் குறிப்பிட்ட நிகழ்வை மட்டும் மிகச்சரியாக கண்டுபிடிப்பதாகும்.

இந்த பொருட்கள் தரவுதளம்சேவையாளருக்கு செயலாக்கிடும் திறன் தருக்கமுறைமை ஆகியவற்றை ஒரு தரவுதளமாநது உடன் சேர்த்து தரவுகளை தேக்கிவைத்திடும் செயலை எவ்வாறு கையாளுவது என்ற திறனை வழங்குகின்றன.

அக்சஸானது இந்த மூன்று பொருட்களுக்கும் இணையான மேக்ரோ மாட்யூல் இனமாட்யூல் ஆகியவற்றை தன்னகத்தே கொண்டு அவ்வாறான பணிகளை சிறிய அளவில் மட்டும் செயல்படுத்துகின்றது.

அக்சஸானது ஒற்றை பயனாளர்அல்லது குழுவான பயனாளர்களுக்கு மட்டும் கோப்பு சேவையாளராக பின்புலத்திலிருந்து இயங்கி பயனாளரின் கணினிக்கு தேவையான தரவுகளை வழங்கிய பின்னர்இதன்விளைவாக எழும் தரவுகளை திரும்ப பெற்று தேக்கிவைத்துகொள்கின்றது.இந்த இடைமுகசெயலை நூறு, ஆயிரம் என அளவிற்கு அதிகமான பயனாளிகள் இணையத்தின் வாயிலாக அக்சஸினுடைய கோப்புகளின் சேவையாளருடன் தொடர்புகொள்ளமுடியாது.

இதற்கு மறுதலையாக ஆரக்கிள் எஸ்கியூஎல் சேவையாளர்போன்ற தரவுதளசேவையாளர்பொறிகள் தரவுகள்தொடர்பான அனைத்து செயல்களையும் சேவையாளர்கணினியில் செயல்படுத்தி இதன் இறுதி விளைவை மட்டும் வாடிக்கையாளருடைய பயன்பாட்டிற்கு கோரப்படுகின்ற தரவுகளை மட்டும் அவர்களுடைய கணினியில் வழங்குகின்றது.

வாடிக்கையாளருடைய பயன்பாடானது பயனாளருடைய இடைமுகம் உள்ளீடு ஆகியவற்றை மட்டும் ஆதரிக்கின்றது. அதாவது வாடிக்கையாளர்களின் கோரிக்கை இடைமுகம் ஆகியவை ஓரிடத்திலும் அதற்கான செயல் பிரிதோரிடத்திலும் என்றவாறு தனித்தனியாக செயற்படுத்தப்படுவது வாடிக்கையாளர்சேவையாளர்உறவின் எஸ்கியூஎல் தரவுதள சேவையாளராகும்(படம்-31-3) அக்சஸானது இந்த இரட்டைசெயலை தன்னுடைய சொந்த அக்சஸ்தரவுதளபொறிவாயிலாக செயல்படுத்துகின்றது.ஆனால் எஸ்கியூல் சேவையாளர்போன்ற பலபயனாளிகள் பலசெயல்களை ஆகியவற்றை அன்று.

View,cluster,clustered index,identity field,temporary table,partitioning and parallel processing போன்ற திறன்மிகுந்த செயல்களை ஆரக்கிள் எஸ்கியூஎல்போன்ற தரவுதள சேவையாளர்களால் மட்டுமே செயல்படுத்தப் படுகின்றது. மேலும் ஆயிரக்கணக்கான பயனாளர்களை இடைமுகம் செய்யவும் இலட்சக்கணக்கான ஆவணங்களை பயன்படுத்திட ஏதுவாக தயார்நிலையில் தேக்கிவைத்திடும் திறன்கொண்டதாகும். திறன்மிகு படிவங்கள்,அறிக்கைகள் போன்றவைகளை பயனாளர் ஒருவர் பயன் படுத்தி கொள்ள ஏதுவாக அக்சஸ்வைத்துள்ளது. மேலும் சர்பாயின்ட் சேவைமூலம் இணையத்தின்வாயிலாக அனைத்து பயனாளிகளும் இதனுடைய தரவுகளை பங்கிட்டு பயன்படுத்திகொள்ளும் வசதியை அக்சஸ்2007 வழங்குகின்றது

இணயச்சேவையாளர்பயன்பாட்டுசேவையாளர்இணைக்கும் கணினியின் பின்புல சேவையாளர்ஆகியவற்றுடன் தொடர்புகொள்ளுதல் செயற்படுத்துதல் ஒன்றாக சேர்த்தல் போன்றவைகள் ஒரேமாதிரியாகவே இருக்கும் . ஆயினும் ஒரு பயன்பாட்டை பேரளவில் வாடிககையாளர் சேவையாளர்முனைமத்தில் செயற்படுத்தவது பயன்பாட்டு சேவையாளர்ஆகும். அதிக பணிச்சுமையுடன் இருக்கும் கணினிக்கு வரும் கோரிக்கைகளை பணிச்சுமை இல்லாத அல்லது குறைந்த பணிச்சுமையுள்ள கணினிக்கு கோரிக்கைகளை திருப்பிவிடப்படும் செயல்களை செயற்படுத்திடும் நிகழ்வாகும்.

இணையச்சேவையாளர்என்பது வாடிக்கையாளர்கோரும் இணையதளமுகவரிகளின் கணினியுடன் அவைகளை இணைத்து பராமரிக்கின்றது. இதனடிப்படையில் செயலை இணையத்தின்மூலம் பல்வேறு வகையான பயன்பாடுபகளை பயன்படுத்துவதற்கு வெப்செர்வர்என்றும் குறிப்பிட்டவகை பயன்பாட்டைமட்டும் பயனபடுத்துவதற்காக செயல்படுவது அப்ளிகேசன் செர்வர் பயனுள்ளதாகும். ஓருகணினியின் அடிப்படைசெயல் உள்ளீடுசெய்யும் தரவுகளை தேக்கிவைப்பது ஆகும்.

அதற்கடுத்ததாக இவைகளை எவ்வாறு கையாளுவது என்ற புரொகிராமை இயக்குவது ஆகும்.இறுதியாக வாழக்கையாளருடன் அல்லது பயனாளருடன் எவ்வாறு இடைமுகம் செய்வது என்ற மூன்றாவது அடுக்காகும் .ஆக இவ்வாறு ஒன்றுக்குமேற்பட்ட அடுக்கடுக்கான பணிகளை சேர்த்து பல்லடுக்கு அமைவு என அழைக்கப்படுகின்றது.இதன் ஒவ்வொரு அடுக்கிலும் உள்ள தனித்தன்மைவாய்ந்த சிறப்பான செயலிகள் தனித்தனியே பிரிக்ககப்படுகின்றது.

தரவுதளத்தில் பொதுவாக இரண்டடுக்கு கட்டமைவு தானிருக்கும் .அதிலும் அக்சிஸில் ஓரடுக்கு கட்டமைவுதானிருக்கின்றது.இதில் பயனாளர்கள் தரவுகளை நேரடியாக படிவங்கள் அல்லது அறிக்கை, இதர ஆப்டிகூக்;ட்டுகளிலிருந்து பெற்று பயன்படுத்திகொள்ளப்படுகின்றது.

ஆக்சஸ் 2007இல் .accdb என்ற பின்னொட்டுடன் கூடிய தரவுகளின் கோப்புகளை பின்புலமாக தேக்கிவைக்கப்படு கின்றது. இதனை பயனாளர்கள் அட்டவணைவி னாவினுடைய படிவங்கள் வாயிலாக பெறமுடியும் .

கைகட்டைவிரல் அளவேயுள்ள கணினி தற்போது கிடைக்கின்றது

12.04.2014

அடுத்தடுத்த தலைமுறை கணினிகள் நீண்ட ஆய்விற்கு பிறகு அவ்வப்போது மேம்படுத்துபட்டு உருவாக்கபட்டு வெளியிடும் போது இந்த கணினியினுடைய உருவானது சிறியதாகி கொண்டே வந்து தற்போது கட்டைவிரல் கணினி அல்லது தீப்பெட்டி கணினி எனும் புதிய அலை தற்போது கணினிஉலகில் தோன்றியுள்ளது பொதுவாக இயக்கமுறைமையும் அதன்மீது செயல்படும் மென்பொருட்களும் தனியுடைமையிலிருந்து திறமூலமாக மாறியபின்னர் தற்போது ஆண்ட்ராய்டு இயக்கமுறைமையும் அதற்கான திறமூல மென்பொருட்களும் ஏராளமான அளவில் கிடைக்கின்றன அதனை தொடர்ந்து வன்பொருட்களிலும் கணினியானது அதன்உரு சிறியதாக குறைந்து கொண்டேவந்த தற்போது கட்டைவிரல் அல்லது தீப்பெட்டி அளவிற்கு கணினிகிடைக்கும் அளவிற்கு வளர்ந்து வந்துள்ளது   இதில் சிப்பியூ ,நினைவகம் ஆகியவைமட்டும் இருக்கும் தட்டச்சு பலகை திரை ஆகியவற்றை வெளியிலிருந்து இணைத்து சாதாரண கணினி போன்று பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் மிகமுக்கியமாக வெளிப்புற நினைவகத்திற்காக யூஎஸ்பிவாயிலாக அதற்கான நினைவகத்தினை இணைத்து கொள்ளலாம் யூஎஸ்பி வாயிலாக மிககுறைந்த அளவு மின்சாரம் வழங்குவதற்காக மின்கலணை இணைத்தாலே போதுமானதாகும் இது இயந்திர மனிதன் போன்ற வெளியிலிருந்து இயக்கி கட்டுபடுத்தக்கூடிய சாதனங்களில் இந்த கணினி அல்லது தீப்பெட்டி கணினி பயன்படுத்தபடுகின்றது   யூஎஸ்பி வாயிலாக செயல்படும் பல்லூடக செயலியாக பயன்படுத்தி இசை ஒலிஒளி படங்களை கேட்டு பார்த்து மகிழலாம் இது மேஜைக்கணினியாக மட்டுமல்லாமல் சேவையாளர் கணினியாக கூட செயல்படும் திறன் கொண்டது

 

பொதுவான திறமூல மென்பொருட்கள்

 3,1 கிரீனிஃபை . பொதுவாககையடக்கபேசி (smartphone), மடிக்கணினி (tablets) ஆகியவற்றில்   ஏராளமான செயலிகளும் பயன்பாடுகளும் முன்னகூட்டியே கட்டமைக்கபட்டு வழங்கபட்டிருந்தாலும் அவைகளுள் பெரும்பாலான பயன்பாடுகள் நம்முடைய வழக்கமான பணிக்கு தேவையற்றவையாகும் பொதுவாக இந்த பயன்பாடுகளின் செயலை நிறுத்தம் செய்தாலும் ஏன் இந்த சாதனங்களின் செயலையே நிறுத்தம் செய்தாலும் தேவையற்ற இந்த செயலிகளும் பயன்பாடுகளும் பின்புலத்தில் செயல்பட்டுகொண்டே இருப்பதால் மடிக்கணினியினுடைய மின்கலனில் மின்சாரம் விரைவில் காலியாவதோடுமட்டுமல்லாது மின்கலணின் வாழ்வே விரைவில் முடிந்துவிடும்   நிலை ஏற்படுகின்றது இதனை தவிர்த்திட கிரீனிஃபை என்ற திறமூல பயன்பாட்டினை செயல்படுத்துக உடன் திரையில் நம்முடைய சாதனத்தில் நிறுவபட்டுள்ள அனைத்து பயன்பாடுகளையும் பட்டியலாக காண்பிக்கும் அதில் தேவையானவைகளை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொண்டால் அவைகளைமட்டும் செயல்பட இந்த கிரீனிஃபை என்ற பயன்பாடு அனுமதிக்கும் அவ்வாறே பயன்பாடுகளின் ஆய்வு எனும் இதனுடைய மற்றொரு செயலைகொண்டு எந்தெந்த பயன்பாடு மற்ற பயன்பாடுகளை செயல்படும்படி பின்புலத்திலிருந்து   தூண்டிவிடுகின்றன   என ஆய்வுசெய்து திரையில் காண்பிக்கும் அவற்றுள் தேவையானவைகளைமட்டும் அனுமதிக்குமாறு தெரிவுசெய்துகொள்ளமுடியும்   இது ஐந்துஎம்பி அளவே நினைவகத்தை கொண்டதாக இருப்பதால் கையடக்க மென்பொருளாக விளங்குகின்றது. இதனை https://play-google.com/store/apps/details?id=com.oasisfeng.greenify/ என்ற வலைதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

3,2 டைட்டானியம் பிற்காப்பு எனும் திறமூல மென்பொருளானது அனைத்துவகையான தரவுகளையும் பிற்காப்பு செய்வதில் தலைசிறந்ததாக விளங்குகின்றது. இது ட்ராப் பாக்ஸ் ,கூகுள்ட்ரைவ் போன்றவற்றில் தரவுகளை பிற்காப்பு செய்வதற்காக பதிவேற்றம் செய்ய அனுமதிக்கின்றது. ஒற்றையான சுருக்கபட்ட கோப்பாக பிற்காப்பு செய்திடவும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில்தானாகவே கோபபுகளை பிற்காப்பு செய்திடுமாறும் இதனுடைய திறன்அமைந்துள்ளது. மிகமுக்கியமாக நம்முடைய சாதனங்களை வடிவமைப்பு செய்து புதிய ரேமை நிறுவுகை செய்திடும் முன்பு நம்முடைய சாதனங்களில் உள்ள தரவுகளை மற்றொன்றிற்கு மாற்றிடும் திறன் கொண்டதாக உள்ளது. ஆங்கிலம் அல்லாத முப்பதிற்குமேற்பட்ட மொழிகளை இது ஆதரிக்கின்றதுஇதனை https://play-google.com/store/apps/details?id=com.keramidas.TitanuimBackup/என்ற வலை தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

3,3 டிஸ்க்டிக்கர் சாதாரணமாக மேஜைகணினியில் தரவை நீக்கம் செய்தால் அது குப்பைத்தொட்டியில் சென்று சேர்ந்திருக்கும் பின்னர் நாம் அடடா குறிப்பிட்ட தரவை தவறாக நீக்கம்செய்துவிட்டோமே என மனம்மாறி அதனை மீட்டெடுப்பதற்கு குப்பைதொட்டிக்கு சென்று மீட்டெடுத்துகொள்வோம் ஆனால் ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்களில் ஏதேனும் தரவை நீக்கம் செய்திட்டால் அவை முழுவதுமாக நீக்கம் செய்துவிடும் பின்னர் மனம்மாறி அதனை மீட்டெடுக்க முயற்சிசெய்திடமுடியாது ஆயினும் இந்த டிஸ்க்டிக்கர் எனும் திறமூல மென்பொருளானது ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தில் நீக்கம்செய்யபட்ட தரவுகளைகூட மீட்டெடுத்திடும் திறன்கொண்டது அவ்வாறான தேவைக்காக இந்த மென்பொருளை செயல்படுத்தியவுடன்   எந்த இடத்திலிருந்து குறிப்பிட்ட தரவை நீக்கம் செய்தோம்என கோரும் திரையில் அந்த தகவலை வழங்கியவுடன் அதனை ஆய்வுசெய்து அந்த தரவை திரையில் முன்காட்சியாக காண்பிக்கும் தேவையெனி்ல் விரும்பும் வகையில் வடிகட்டி பட்டியலிடுமாறு கோரலாம் அதன்பின் தேவையானதை மட்டும் மின்னஞ்சல் மூலமாக தனியான கோப்பகத்தில் எஃப்டிபி சேவையாளரில் சேமிக்கும்படி கோரி மீட்டெடுத்துகொள்ள முடியும் இதனைhttps://play-google.com/store/apps/details?id=com./defianattech.diskdigger/ என்ற வலைதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

3,4 அட்பிளாக் பிளஸ் கையடக்க சாதனத்தில் இணைய உலாவரும்போது ஏராளமான அளவில் விளம்பரங்கள் திரையில் தோன்றி நம்மை எரிச்சலுறசெய்வதோடுமட்டுமல்லாது     நம்முடைய சாதனத்தின் தரவிறக்க வேகத்தையும் குறைத்துவிடுகின்றது   இதனை தவிர்த்திட இந்த அட்பிளாக் பிளஸ் எனும் திறமூல மெனபொருளானது குறிப்பிட்ட இணையபக்கம் குறிப்பிட்ட வகையான விளம்பரம் போன்றவைகளை கட்டுபடுத்துமாறு கட்டளையிட்டவாறு வடிகட்டி செயற்படுத்துகின்றது இதனை https://adblockplus.org/androidinstall/ என்ற வலைதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

3,5 அப்லாக் செல்பேசி கையடக்க சாதணங்களின் மூலம் வங்கி கணக்கு களை கையாளுதல் போன்ற நிகழ்வுகளிள் அனுமதியற்றவர்கள் உட்புகுந்து தங்களுடைய கைவரிசையை காண்பித்திடுவதை தவிர்த்திட இந்த அப்லாக் எனும் திறமூலமென்பொருளின்மூலம்   குறிப்பிட்ட பயன்பாடுகளை அனுமதி பெற்றவர்கள் மட்டும் செயல்படுத்துமாறும் மற்றவர்களால் செயல்படுத்தமுடியாதவாறும் தடுத்திட முடியும்இதனை https://play-google.com/store/apps/details?id=com.domobile.applock/ என்ற வலைதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

 

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 83 other followers