விண்டோ 10 இயக்கமுறைமை செயல்படும் கணினி உதவிக்குறிப்புகளும் தந்திரங்களும்

விண்டோ 10 இயக்கமுறைமை ஒரு மகிமைப்படுத்தப்பட்ட கோப்புறையை விட அதிகமான நம்முடைய ஆளுமையின் பிரதிபலிப்பாகும். அதை திரைத்தாளுடன் அலங்கரிக்கலாம், நமக்கு பிடித்த குறுக்கு வழிகளால் அதை மறைக்கலாம் அல்லது அதில் உள்ள விளையாட்டுகளை விளையாடலாம். பொதுவான கணினியின் அனுபவத்தை மிகவும் பயனுள்ளதாகவும், வேடிக்கையாகவும் மாற்றுகின்ற விண்டோ 10 உதவிக்குறிப்புகளும் தந்திரங்களும் பின்வருமாறு.
1. கணினியின் முகப்புதிரையின் அனைத்து உருவப்பொத்தான்களையும் தற்காலிகமாக மறைக்கலாம் அல்லது நிரந்தரமாக மறைக்கலாம்: உருவப்பொத்தான்களுடன் ஒழுங்கற்ற ஒரு சுத்தமான கணினியின் முகப்புதிரையை காண விரும்பினால், அவற்றை உண்மையில் அகற்றாமல் தற்காலிகமாக மறைக்க எளிதான செயலாகும். இதற்காக கணினியின் முகப்புதிரையில் எங்கு வேண்டுமானாலும் இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலது புற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக, உடன்விரியும் மேல்மீட்பு பட்டியில், View => Show desktop icons => என்றவாறு வாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. இவ்வாறு செயற்படுத்தப் பட்டதும், முகப்புதிரையில் உருவப்பொத்தான்கள் அனைத்தும் மறைக்கப்படும், ஆனால் சுட்டியின் வலது புற பொத்தானை சொடுக்குவதன் வாயிலாக விரியும் மேல்மீட்பு பட்டியில் இதை மீண்டும் மாற்றுவதன் மூலம் அவற்றை எளிதாகக் திரைக்குகொண்டு வரலாம்.
2. கணினியின் முகப்புதிரையில் ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத கோப்புறையை உருவாக்குதல்: இது ஒரு வேடிக்கையான தந்திரமாகும், ஆயினும் இந்த கண்ணுக்கு தெரியாத கோப்புறையை கணினியின் முகப்பு திரையில் உருவாக்கலாம், அது வெற்று பார்வையில் மறைவாக தோன்றுகின்றது. இது ஒரு கோப்புறையின் உருவப்பொத்தானை “blank” (முற்றிலும் வெளிப்படையான) உருவப்பொத்தானாக மாற்றுவதோடு, காண்பிக்கப்படாத இட எழுத்துக்கு மறுபெயரிடுவதையும் உள்ளடக்குகிறது. இது தொழில்நுட்ப ரீதியாக தனிப்பட்டதாகவோ பாதுகாப்பாகவோ இல்லை, ஆயினும் இது ஒரு மிகவேடிக்கையானதாகும்.
3. கணினிமுகப்புதிரையிலுள்ள உருவப்பொத்தான்களின் அளவை விரைவாக மாற்றுதல்: கணினியின் முகப்புதிரையிலுள்ள உருவப்பொத்தான்களின் அளவை விரைவாக சரிசெய்ய விரும்பினால், சுட்டியின் பொத்தானை உருளச் செய்யும் போது Ctrl எனும் விசையை அழுத்துக. ஒரு திசையில் உருட்டினால், உருவப்பொத்தான்கள் பெரியதாகஆக்கிகொண்டே வரும் (ஒருவேளை எதிர்பார்ப்பதை விட பெரியது!), ஆனால் மற்றொருபுறம்உருட்டும்போது, அவை சிறியதாக மாறிஇருக்கும். விரும்பும் அளவைக் கண்டறிந்ததும், Ctrl எனும் விசையை அழுத்துவதை விட்டிடுக, உருவப்பொத்தான்கள் அந்த அளவிலேயே இருக்கும்.
4. கணினிமுகப்புதிரையை Stardock வேலிகள் மூலம் ஒழுங்கமைத்தல்: கணினியின் முகப்புதிரையில் கோப்புகள், கோப்புறைகள் குறுக்குவழிவிசைகளை ஒழுங்கமைக்க விரும்பினால், இந்த ஸ்டார்டாக்( Stardock) வேலிகள் எனும் பயன்பாட்டினை முயற்சிக்கவும். நாம் வரையறுக்கும் குழுக்களில் உருவப்பொத்தான்களை ஏற்பாடு செய்ய இந்த பயன்பாடு நம்மை அனுமதிக்கிறது. விரும்பினால் கணினிமுகப்புதிரையின் கோப்புகளை அடுக்குகளாக தானாக வரிசைப்படுத்த Stardock வேலிகளில் கூட அனுமதிக்கலாம்.
5. கணினிமுகப்புதிரையின் திரைத்தாளாக Bing’s இன் தினசரி புகைப்படங்களைப் பயன்படுத்துதல்: இந்த Bing ஆனது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு அழகான புகைப்படங்களைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் அவற்றை கணினியின் முகப்புதிரையின் திரைத்தாளாக தானாகவே பயன்படுத்த மைக்ரோசாப்ட் எளிதாக்குகிறது. இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ Bing Wallpaper app ஐப் பதிவிறக்கி நிறுவுகைசெய்துகொள்க இதனை தொடர்ந்து வாரத்தின் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய, தொழில்முறை-தரமான திரைத்தாள் நம்முடைய கணினியின்முகப்புதிரையில் பிரதிபலித்து கொண்டிருப்பதை காணலாம்.
6. மெய்நிகர் கணினிகளைப் பயன்படுத்துதல்: இது கணினியின் கோப்பு இடத்திற்கு கண்டிப்பாக பொருந்தாது, ஆனால் விண்டோ 10 இல் மெய்நிகர் கணினிகளையும் பயன்படுத்தலாம். இவை நம்முடைய பயன்பாட்டு சாளரங்களுக்கான மாற்று பணியிடங்களாக விரைவாக மாறலாம்.
எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு குறிப்பிட்ட பணிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட பயன்பாட்டு சாளரங்கள் நிறைந்த ஒரு மெய்நிகர் கணினியை வைத்திருக்கலாம், பின்னர் அசல் சாளர தளவமைப்பை இழக்காமல் முற்றிலும் சுத்தமான ஒன்றிற்கு மாறலாம்.துரதிர்ஷ்டவசமாக, கணினியின் முகப்புதிரையின் உருவப்பொத்தான்களின் பல பக்கங்களை இதன் வாயிலாக கட்டமைக்க முடியாது.
7 விரைவு வெளியீட்டு பட்டியில் Show Desktop எனும்உருவப்பொத்தானை உருவாக்குதல்: விண்டோ 10 இல், பணிப்பட்டியின் வலதுபுறத்தில் உள்ள சிறிய வரியைக் சொடுக்குதல் செய்தால் எந்த நேரத்திலும் நம்முடைய கணினியின் முகப்புத்திரையை விரைவாகக் காணலாம். பழைய பள்ளி விண்டோ விசிறி என்றால், விரைவான வெளியீட்டு பகுதிக்கு Show Desktop எனும் உருவப்பொத்தானை உருவாக்கி இழுத்து கொண்டுவந்துசேர்த்திடலாம்.

விண்டோ10 இல் ஒத்தியங்கும் தன்மையுடன் பழைய பயன்பாடுகளை எவ்வாறு இயக்குவது

இது பழைய இயக்க முறைமைகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டநமக்கு பிடித்த பயன்பாடுகளை விண்டோவின் சமீபத்திய பதிப்பில் இயக்க உதவுகின்றது.. இது பழைய பயன்பாடுகளை விண்டோ10 இல் இயங்குவதற்கான பல்வேறு தந்திரங்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கும். மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ சரிசெய்தல் வழிகாட்டியில் விரிவான படிமுறைகளைப் பின்பற்றிடுக, மேலும் ஒவ்வொன்றிலும் ஒத்தியங்கக்கூடிய அமைப்பையும் விவாதித்திடுக
விண்டோ10 இல்ஒத்தியங்கக்கூடியவகையில் பயன்பாடுகளை சரிசெய்து இயக்குதல்
ஒரு பொதுவான விதியாக, நாம் விண்டோ 10 ஐ நெருங்க நெருங்க, பயன்பாடுகளானவை நிலையானதாக இருக்கின்றன. எனவே, ஒத்தியங்கக்கூடிய நிலையின்(compatibility mode )முழு திறன்களையும் நிரூபிக்க, காலாவதியான விண்டோஎக்ஸ்பி எனும் இயக்கமுறைமையில் செயல்பட்ட 2002 ஆம் ஆண்டில் வடிவமைக்கப்பட்ட பயன்பாட்டை சமீபத்திய விண்டோ 10 பதிப்பு 19.09 இல் இயக்குவதற்கான படிமுறைகள் காண்பிக்கும்! இது விண்டோ எக்ஸ்பிக்கான பிரபலமான திரை பிடிப்பு கருவியாக இருந்தது.
தொடக்க பட்டியலிற்குச் சென்று, “run programs,” என்று தட்டச்சு செய்து, கட்டுப்பாட்டு பலகத்தின் வாய்ப்பான, ““run programs made for previous versions of Windows.”என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
உடன் “Program Compatibility Troubleshooter ” எனும் வழிகாட்டியானது திரையில் தோன்றிடும். அதனை தொடர்ந்து அதில் காணும் “Next” எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.
பின்னர் விண்டோ10 இல் கிடைக்கக்கூடிய பயன்பாடுகளின் பட்டியலை உருவாக்கும் முன், ஏதேனும் சிக்கல்களைக் கண்டறிய சரிசெய்திடும் செயலிற்காக ஒருசில நொடிகளை அனுமதித்திடுக.
அடுத்து தோன்றிடும் திரையில் நம்முடைய விண்டோ 10 செயல்படும் கணினியில் கிடைக்கும் அனைத்து பயன்பாடுகளின் பட்டியலையும் காணலாம். அந்ததிரையில் கீழே நகர்த்திசென்று, நமக்கு சிக்கலைத் தரும் பயன்பாட்டினைத் தேர்ந்தெடுத்திடுக.நம்முடைய பழைய விண்டோ7 அல்லது விண்டோ எக்ஸ்பியில் செயல்படுகின்ற பயன்பாடுகள் எதுவும் திரையில் தெரியவில்லை என்றால், “Not Listed” என்பதைத் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.
முழுமையான பகுப்பாய்விற்கும் தீர்மானத்திற்காகவும் பழைய நிரலாக்கங்களின் .exe கோப்பை நாம் நேரடியாக பதிவிறக்கம் செய்யலாம். அவ்வாறு செய்ய “Next” எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.
1. ஒத்தியங்கக்கூடியசெயல்முறை: பரிந்துரைக்கப்பட்ட அமைப்புகளை முயற்சித்திடுக
எந்தவொரு பொருந்தக்கூடிய சிக்கல்களையும் தீர்வுசெய்திடுவதற்காக நிரலாக்க இணக்கத்தன்மையை சரிசெய்திடுக இது இரண்டு வெவ்வேறு வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. முன்னமைவுகளின் அடிப்படையில் விண்டோ 10 ஒத்தியங்கக்கூடிய தன்மையை தானாகவே பழுது நீக்கி சரிசெய்வதற்காக ““Try Recommended Settings” எனும்வாய்ப்பினை பயன்படுத்திகொள்க.
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிரலாக்கத்தில் பொருந்தக்கூடிய சிக்கல்கள் சரி செய்ய தயாராக உள்ளன (இந்த எடுத்துக்காட்டில் மூவிமேக்கர்). சிக்கல்களைக் கவனிக்க நிரலாக்கத்தினை பரி சோதித்திடுக. இந்த பணியைதொடர்ந்து செயல்படுத்திடுவதற்காக “Next” எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

நிரலாக்க ஒத்தியக்கத்தன்மை சரிசெய்தலானது எந்தவொரு சிக்கலையும் விரைவாகக் கண்டறிந்து தீர்வுசெய்திடும் மேலும் சிக்கல்கள் சரி செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை ஆராயும். ஆம் எனில், நிரலாக்கத்திற்கான “save the settings” என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்கு மேலும்இந்த வழிகாட்டியின் திரையிலிருந்து வெளியேறிடுக. இந்த நடவடிக்கைக்குப் பிறகு நாம் மேலும் சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளக்கூடாது.இன்னும் சிக்கல்கள் இருந்தால், “try again using different settings”, எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்கு மேலும் இது அடுத்த பகுதியில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி இரண்டாவது வாய்ப்பிற்கு நம்மை திருப்பி அனுப்பும்.
2. ஒத்தியங்கக்கூடிய நிலை: நிரலாக்கங்களைசரிசெய்தல்
நிரலக்க இணக்கத்தன்மை யை சரிசெய்தலுக்காக இரண்டாவது வாய்ப்பாக, “Troubleshoot program” என்பதைத் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக, இது சிக்கலின் சரியான தன்மை குறித்து கட்டுப்பாடுகளை அனுமதிக்கிறது.
பழைய இயக்க முறைமைகளில்செயல்படும் நிரலாக்கங்களாக வடிவமைக்கப்பட்ட தேர்வுநமக்கு வழங்கப்படும். நமக்கு நன்றாக நினைவில் இல்லை என்றால் “I don’t know” எனும் வாய்ப்பினைத் தெரிவுசெய்திடுக. அவ்வாறு தேர்ந்தெடுத்த பிறகு, நிரலாக்கங்களானவை தானாகவே பழைய பதிப்போடு ஒத்தியங்கக்கூடிய தன்மையை நிறுவுகைசெய்துகொள்ளும்.
இங்கே சுட்டி காட்டப்பட்டுள்ளபடி, விண்டோ எக்ஸ்பிக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட திரையிலிருப்பதை பிடித்தல்(screen capture )எனும் கருவியானது இறுதியாக செயல்படுகிறது. ஆனால் திரையை சரியாக நகலெடுப்பதற்கு பதிலாக, அது வெற்றுத் திரையை மட்டுமே திரையில் காண்பிக்க செய்கின்றது . இது காலாவதியான எக்ஸ்பி நிரலாக்கம் என்பதை நினைவில் கொள்க. பெரும்பாலான விண்டோ7- விண்டோ 8 இற்கு வடிவமைக்கப்பட்ட பயன்பாடுகளுக்கு, நாம் மேலும் செல்ல தேவையில்லை.
3. குறைக்கப்பட்ட வண்ண பயன்முறையைப் பயன்படுத்திடுதல்
இன்றைய கணினி வரைகலையில் பழைய பதிப்புகளை விட மிகவும் மேம்பட்டவை. நம்முடைய பழைய நிரலாக்கங்களில் ஒருசில சொடுக்குகளில் வரையறுக்கப்பட்ட வண்ணங்களைப் பயன்படுத்தி இயக்கு வதற்காக வடிவமைக்கப் பட்டிருக்கலாம். இதுதான் வெற்றுத் திரைகளுக்கு வழிவகுக்கிறது.
நம்முடைய பழைய விண்டோ நிரலாக்கத்தினை “8-பிட் (256) வண்ணத்தில்” அல்லது “16-பிட் (65536) வண்ணத்தில்” மீட்டமைக்கலாம். இதைச் செய்ய, எந்த கணினியினுடைய இருப்பிடத்திலும் நிரலாக்கத்தினுடைய .exe எனும் கோப்பின் மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலது புறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக,உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Properties -> Compatibility என்றவாறு வாய்ப்புகளின் கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் பண்பியல்புகளின் Compatibility எனும் திரையில்.இந்த சிக்கல்களை சரிசெய்ய “reduced color mode” எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்கு . பின்னர் மாற்றங்களை சேமித்து தொடர்ந்து செயல்படுத்திடுக, பழைய நிரலாக்கத்தினை மீண்டும் இயக்குக. இது இன்னும் சரியாகசெய ல்படவில்லை எனில், அடுத்த பொருந்தக்கூடிய அமைப்பிற்குச் செல்க.
4. 640 × 480 தீர்வுகளை இயக்குதல்
ஒரு சில நேரங்களில் பழைய நிரலாக்கங்களில் காட்சி சிக்கல்களானவை வரைகலை சிக்கல்களால் ஏற்படுகின்றன, அவை துண்டிக்கப்பட்டு அல்லது தவறாக வழங்கப்படலாம். நிரலாக்கத்தின் .exe கோப்பின்மீது மீண்டும் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலது புறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக,உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் “Properties -> Compatibility.” என்றவாறு வாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் பண்பியல்புகளின் Compatibility எனும் திரையில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி “640 × 480” திரை தெளிவுத்திறனை தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
சமீபத்திய விண்டோ 10 பதிப்பில் திரையைப் பிடிக்க இப்போது இதைப் பயன்படுத்தலாம். நிரலாக்கத்தில் பொருந்தக்கூடிய உதவியாளரின் “Did this program work correctly” என்ற வரியில் இதனை கவனிக்கலாம்.

5. உயர் DPIஅமைப்புகளை மாற்றிடுதல்
“Change High DPI Settings” என்று அழைக்கப்படும் மற்றொரு பொருந்தக்கூடிய அமைப்பு உள்ளது, இது விண்டோ10 இல் மங்கலாகவோ, மிகப் பெரியதாகவோ அல்லது மிகச் சிறியதாகவோ தோன்றும் நிரலாக்கங்களின் காரணமாக ஏதேனும் மோதல்களைத் தீர்வுசெய்திடும்.
இதற்காக நிரலாக்கத்தின் .exe கோப்பின்மீது மீண்டும் இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலது புற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக,உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் “Properties -> Compatibility.” என்றவாறு வாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் பண்பியல்புகளின் Compatibility எனும் திரைக்கு சென்று “Change High DPI Settings ” எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் ஒரு புதிய உரையாடல் பெட்டி திறக்கும். அதில் தோன்றிடும் “fix scaling problems” அல்லது “override high DPI scaling behavior” ஆகிய இரண்டில் ஒன்றினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. நிரலாங்கங்கள் குறைவாக மங்கலாகத் தோன்றும் வகையில் இவை இரண்டும் நமக்கு உதவுக்கூடும்.
அதிகாரப்பூர்வ மைக்ரோசாப்ட் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கையேடுடன் மேலும் இரண்டு பொருந்தக்கூடிய அமைப்புகள் உள்ளன. ஒருசில நிரலாக்கங்களுக்கு சரியாக இயங்குவதற்காக நிர்வாகியின் அனுமதிகள் தேவையாகும், எனவே நாம் administratorஎன்பதன்மீது இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின்வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து இந்த நிரலாக்கத்தை இயக்க வேண்டும்.தொடர்ந்து விரியும் திரையில் Properties -> Compatibility எனும் திரைக்குச் சென்று அனைத்து பயனாளர்களுக்காகவும் இதனஉடைய அமைப்புகளை மாற்றலாம்.
இந்த வழிகாட்டியில் நாம் பார்த்தபடி, பெரும்பாலான பழைய பயன்பாடுகள் அல்லது விளையாட்டுகள் விண்டோ10 இல் மோசமாக இயங்குகின்றன, ஏனெனில் அவை விண்டோ8, விண்டோ7, விண்டோ விஸ்டா அல்லது விண்டோஎக்ஸ்பிக்காக வடிவமைக்கப்பட்டவைகளாகும். ஆனால் விண்டோ இணக்கத்தன்மை சரிசெய்தல் மூலம், புதியசமீபத்திய இயக்கமுறைமை செயல்படும் கணினியில் நம்முடைய மரபு பயன்பாடுகளை இயக்க எப்போதும் ஒரு வழி இருக்கிறது. விண்டோ 10 இல் நாம் இயக்க விரும்பும் பழைய டாஸ் நிரலாக்கங்களை நம்மிடம் இருந்தால், அதைச் செய்வதற்கான ஒரு வழிகூடஇருக்கின்றது

விண்டோ10இல்Disk Write Cachingஎனும் வசதியைஇயலுமை செய்தல்அல்லதுசெயல்படாமல் முடக்குதல்

விண்டோ 10 இயக்கமுறைமையில் Disk Write Caching எனும் வசதியானது பயன்பாடுகளும் அமைவுகளும் நல்ல திறனுடன் செயல்பட உதவுகின்றது ஆயினும் ஒருசில நேரங்களில் Delayed write failed அல்லது Windows write delay failed எனக்கூறி நம்மை பரிதவிக்கவிடுகின்றது இங்கு Disk Write Caching என்றால் என்னஎன்ற கேள்வி நம்மனைவரின் மனதில் எழும் நிற்க இந்த வசதி நாம் இடும் கட்டளைகளை நினைவகத்திற்கு கொண்டு சென்று செயல்-படுத்திடுவதற்கு பதிலாக தற்காலிக நினைவகமான ரேம் நினைவகத்தில் செயல்படச்-செய்து நம்முடைய தேவையை உடனுக்குடன் நிறைவேற்றுகின்றதுஅதன்பின்னர் இந்த செயலை அவ்வப்போது நிரந்தர நினைவகத்திற்கு கொண்டு சென்று சேர்த்திடுகின்றது அதனால் நாம் இடும் கட்டளையை நினைவகத்திற்கு சென்று செயல்படுத்திடும் வரை நாம் காத்துக்கொண்டிருக்காமல் உடனடியாக விரைவாக செயல்படுத்திடுவதற்கு இந்த வசதி பயன்படுகின்றது ஆயினும் இவ்வாறான செயல்நடைபெறும்போது திடீரென மின்சார விநியோகம் தடைபடுதல் இயக்கமுறைமை செயல்படாது நின்றுபோதல் குறிப்பிட்ட கருவி செயல்படாது நின்றுபோதல் என்பன போன்ற பிரச்சினைகள் எழும்போது எந்தவொரு செயலையும் திரும்பவும் துவக்கத்திலிருந்து செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படுகின்றது இவ்வாறான நிலையில் கடைசியாக எந்தெந்தசெயல்கள் எந்தெந்தவிடங்களில்நின்றனவோ அந்தந்தஇடங்களிலிருந்து மீண்டும் செயல்படுமாறு கட்டமைவு செய்துகொள்வது நல்லது மேலும் இந்த Disk Write Caching என்றவசதியை எந்தெந்த பயன்பாட்டிற்கு இயலுமை செய்திடலாம் எதெதற்கு முடக்கிவிடலாம் என அமைத்து கொள்வது நல்லது. இதற்காக Start எனும் பட்டிலை தோன்றிட செய்திடுக அல்லது Power User எனும் பட்டியலை தோன்றிட செய்திடுக அல்லது Win + X ஆகிய விசைகளை சேர்த்துஅழுத்துக பின்னர் விரியும் பட்டியில் Device Manager எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன் பின்னர் அதனை விரிவுபடுத்தி Disk Drives என்பதின்மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Properties என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் விரியும்Properties எனும் உரையாடல்பெட்டியில் Policies எனும் தாவிபொத்தானின் திரைக்கு செல்க அதில் Better performance என்ற வானொலி பொத்தானை தெரிவுசெய்து கொண்டு Enable write caching on the device எனும் வாய்ப்பின் தேர்வுசெய்பெட்டியை இயலுமை செய்யவேண்டுமெனில் தெரிவுசெய்திட்டு OK எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக முடக்க-வேண்டுமெனில் Quick removal என்ற வானொலி பொத்தானை தெரிவு செய்து கொண்டு Enable write caching on the device எனும் வாய்ப்பின் தேர்வுசெய்பெட்டியை தேர்வுசெய்யாது விட்டிட்டு OK எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

விண்டோ10 இயக்கமுறைமையை பிற்காப்பு செய்வதன் வாயிலாக மீட்டெடுக்கலாம்

விண்டோ 10 இயக்கமுறைமை செயல்டும் கணினியை இயக்கமுடியவில்லை துவங்க முடியவில்லை செயல்படுத்த இயலவில்லை என்ற நிலையில் பொதுவாக நாமனைவரும் உடனடியாக விண்டோ10 இயக்கமுறைமையை மறுபடியும் புதியதாகநிறுவுகை செய்து செயல்படச்செய்திடுவோம் இதுமட்டும் போதுமானதுதன்று மேலும் ஏற்கனவே நாம் பயன்படுத்திய அனைத்து பயன்பாடுகளையும் அதனோடுகூடவே நிறுவுகை செய்திட-வேண்டும் அதுமட்டுமல்லாது அவைகளை மறுகட்டமைவு செய்திடவேண்டும் அதன்பிறகே வழக்கம் போன்று நம்முடாய விண்டோ10 கணினியை செயல்படச்செய்து பயன்பெற-முடியும் அதற்கு பதிலாக விண்டோ10 இன்இமேஜினை ஏற்கனவே பிற்காப்பு செய்திருந்தால் உடனடியாக விண்டோ10 இன்இமேஜினை மீட்டெடுப்பதன் வாயிலாக இவ்வாறான பிரச்சினை எழும்போதுஒருசிலகட்டமைவுகளை மட்டும் செயல்படுத்தி நின்ற இடத்திலிருந்த தொடர்ந்து விண்டோ10 இயக்கமுறைமையை செயல்படுத்தி பயன்பெறலாம் நினைவக பகிர்வுகளும் துவக்கபகுதிளையும் சேர்த்துதான் நகலெடுக்கப்பட்டு இவ்வாறான இமேஜ் பிற்காப்பு செய்யப்படுகின்றது. இதன்வாயிலாக மட்டுமே விண்டோ10 இயக்க-முறைமையானது அதனுடன் செயல்பட்டுகொண்டிருந்த அனைத்து பயன்பாடுகளும் அமைவுகளும் சேர்ந்த மிகச்சரியாக நிறுவுகை செய்திடும் சிறந்த வழிமுறையாகும் இந்நிலையில் கோப்புகளை பிற்காப்பு செய்வதை இந்தஇமேஜ் பிற்காப்பு செய்வதுடன் சேர்த்து குழப்பி கொள்ளவேண்டாம் ஆவணங்கள், உருவப்படங்கள் விரிதாட்கள் போன்றவைகளை மட்டும் பிற்காப்பு செய்வது என்பது கோப்புபிற்காப்பு செய்வதாகும் இவ்வாறான கோப்புகளின்பிற்காப்பில் வழக்கமான இயக்கமுறைமைகளையும் பயன்பாடுகளையும் மறுபடியும் நிறுவுகை செய்தால் மட்டுமே அந்த கோப்புகளை இயக்கி பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இமேஜ் பிற்காப்பில் இயக்கமுறைமைகளையும் பயன்பாடு-களையும் மறுபடியும் நிறுவுகை செய்து கட்டமைவுசெய்திடமுடியும் ஆனால் நம்முடைய கோப்புகளின் பிற்காப்பிலிருந்து அதனை மீட்டெடுக்கமட்டுமே முடியும் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க
தொடர்ந்து இந்த விண்டோ10 இயக்கமுறைமை இமேஜினை பின்வரும் எளியமூன்று படிமுறைகளை பின்பற்றி பிற்காப்பு செய்திடமுடியும்
படிமுறை1. குறைந்தபட்சம் 4டெராபைட் நினைவகங்களை கொண்ட வெளிப்புற வன்தட்டினை நம்முடைய கணினியுடன் அதற்கான வாயிலில் இணைத்து விண்டோ 10 இயக்கமுறைமை மூலம் அதனை அனுகிடுமாறு செய்துகொள்க
படிமுறை2. அதனை தொடர்ந்து விண்டோ10 துவக்கத்திரையை தோன்றச்செய்து அதில் Control Panel => Backup and Restore=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயல்படுத்திடுக இந்நிலையில் விண்டோ7என்றவாறு திரையில் தோன்றிடும் அதனை பற்றி கவலைப்பட-வேண்டாம்
படிமுறை3தொடர்ந்து மேலே இடதுபுறமூலையில் உள்ளCreate a system image என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும்திரையில் வெளிப்புற வன்தட்டில் (external hard drive)பிற்காப்பு செய்வதற்கான வாய்ப்பு தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளதாவெனஉறுதிபடுத்தி கொள்க அல்லது அதற்கு பதிலாக back up to DVDs அல்லது back up to a network locationஆகிய வாய்ப்புகளில் தேவையான போதுமான காலிநினைவகத்துடன் தயாராக உள்ள வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொள்க
படிமுறை4 பின்னர் நம்முடைய விண்டோ10 செயல்படும் கணினியின் C: இயக்க-கத்தினை பிற்காப்பு செய்வதற்காக தெரிவுசெய்து கொண்டு Next, என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படிமுறை5 அதன்பின்னர் தோன்றிடும் திரையில்Start backup என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நம்முடைய விண்டோ 10 இன் இமேஜ் பிற்காப்பு செய்திடும் செயல் நாம் தெரிவுசெய்த பகுதியில் துவங்கி செயல்படும் இந்த பணிமுடிய நாம் பயன்படுத்திகொண்டிருக்கும் பயன்பாடுகளின் அளவுகளுக்கு ஏற்ப ஏறத்தாழ மூன்றுமணிநேரம் அல்லதுஅதற்குமேல் ஆகும்
படிமுறை6 இந்த பணிமுடிவடைந்தவுடன் if you want to create a System Repair Disc எனக்கோரும் நம்முடைய கணினியில்அதற்கான இயக்ககம் இருந்தால் இதனை ஆமோதித்து optical drive வாயிலாக உருவாக்கிடுக இல்லையெனில் ஒரு காலியான flash driveஐ அதற்கான வாயிலில் பொருத்தி Control Panel’s Recovery tool என்பதை திரையில் தோன்றச்செய்து அதில் Create a recovery drive என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் திரையில்கூறும் அறிவுரைக்கேற்ப பின்பற்றிசெயல்படுக
இதன்பின்னர் விண்டோ10 செயல்படமுடியாத நிலை ஏற்படும்போது கணினியின் இயக்கம் மட்டும் துவங்குகின்றது என்ற நிலையில் இடதுபுறபலகத்தில் Start => Settings => Update & security=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து செயல்படுத்திடுக உடன் விரியும் திரையில் Recovery என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Restart now. என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
விண்டோ இயக்கம் துவங்கவில்லை நம்மிடம் System Repair Discஎன்பது உள்ளதெனில் இதனை அதற்கான வாயிலில் பொருத்தி கணினியின் இயக்கத்தை துவக்குக உடன் “Press any key…,” எனக்கோரும் ஏதாவது விசையைஅழுத்தி இயக்கத்தை துவங்குக
அவ்வாறும் முடியவில்லை எனும்போது நாம் பிற்காப்பு செய்து உருவாக்கிய Recovery Driveஐ அதற்கான வாயிலில் பொருத்தி கணினியின் இயக்கத்தை நிறுத்தி மறுதுவக்கம் செய்திடுக உடன்தோன்றிடும் Setup திரையில் F2 என்ற செயலிவிசையை அழுத்துக பின்னர் வழக்கம்போன்ற வழிமுறைகளை பின்பற்றி பிற்காப்பு செய்த விண்டோ10 இமேஜினை கொண்டு கணினியின் இயக்கத்தை மீட்டெடுத்திடுக

விண்டோ 10 இயக்கமுறைமை செயல்படும் மடிக்கணினியில் கடவுச்சொற்களை எவ்வாறு கையாளுவது

நம்முடையமடிக்கணினியில் சேமித்துவைத்துள்ள தரவுகளை கோப்புகளை, கானொளி காட்சிகளை நாம் அல்லது நம்மால் அனுமதிப்போர் தவிர மற்றவர்கள் யாரும் அனுகுவதை தடுப்பதற்காக இந்த கடவுச்சொற்கள் அல்லது PIN போன்றவை பெரிதும் பயன்படுகின்றது இதனடிப்படையில் நாம் நம்முடைய .விண்டோ 10 இயக்க-முறைமை செயல்படும் மடிக்கணினியில் கடவுச்சொற்களை அல்லது PIN ஐ கட்டமைத்து பாதுகாத்திருப்போம் ஆயினும் அவ்வப்போது குறிப்பிட்ட காலஇடை-வெளியில் இதனை மாற்றிகொண்டே இருந்தால்தான் பாதுகாப்பானதாக இருக்கும் நீண்டகாலத்திற்கு அப்படியே வைத்திருந்தால் அபகரிப்போர் எப்படியாவது நம்முடைய கடவுச்சொற்களை யூகித்தறிந்துகொண்டு நாம் இல்லாத போது உள்நுழைவுசெய்திடுவர் அதனால் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் எவ்வாறு விண்டோ10 இயக்க-முறைமையில் கடவுச்சொற்களை மாற்றியமைப்பதுஎன இப்போது காண்போம் முதலில் நம்முடைய .விண்டோ 10 இயக்கமுறைமை செயல்படும் மடிக்கணினியின் இடதுபுறம் கீழ்பகுதியில் search எனும் வாய்ப்பில் Control panel எனதட்டச்சுசெய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக

1
உடன் விரியும் Control panel எனும்பலகத்தில் user account எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

2
அதன்பின்னர் விரியும் user account எனும் திரையில் Make changes to my account in PC settings எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
பின்னர் விரியும் சாளரத்தின் இடதுபுறபலகத்தில் Sign-in options.எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

3
அதன்பின்னர் விரியும் சாளரத்தில்ஏராளமான வாய்ப்புகள் விண்டோ10 கையாளுவதற்காக உள்ளன அவற்றுள் Change என்ற பொத்தானை மட்டும்தெரிவுசெய்துசொடுக்குக

4
பின்னர் விரியும் திரையில் Change PassWord எனும் சாளரத்தில் currentpassword என கோருவதில் நடப்பு கடவுச்சொற்களை தவறில்லாமல் உள்ளீடுசெய்து கொண்டு next என்ற பொத்தானை மட்டும்தெரிவுசெய்துசொடுக்குக அடுத்து தோன்றிடும் திரையில் Change PassWord எனும் சாளரத்தில்New Password என்பதில் நாம்மாற்றவிரும்பும் புதிய கடவுச்சொற்களையும் Re-enter password என்பதில் மீண்டும் அதே புதிய கடவுச்-சொற்களையும் Password hint மறந்துவிட்டால் மீட்பதற்கானஆலோசனையில் தேவையான விவரங்களையும் உள்ளீடு செய்து கொண்டு finishஎன்ற பொத்தானை அழுத்துக இதன்பின்னர் நம்முடைய மடிக்கணினியில் புதிய கடவுச்சொற்களுடன் மட்டுமே உள்நுழைவுசெய்திடமுடியும்

விண்டோ10 இயக்கமுறைமைகளில் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை எளிதாக தீர்வுசெய்து கொள்க

முதலில் நம்முடைய விண்டோ10 இயக்கமுறைமை நிகழ்நிலைபடுத்தப்பட்டுள்ளதாவென உறுதி படுத்தி கொள்க அதன்பின்னர் Windows key + I ஆகிய விசைகளை அழுத்துக உடன்விரியும் திரையில் Update & Security > Windows Update என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக நிகழ்நிலை படுத்தியபின் கணினியின் இயக்கத்தை நிறுத்தம்செய்து மறுதுவக்கம்செய்திடுக பொதுவாக நம்மில் பலர் கணினியில் அச்சுபொறி போன்ற பல்வேறு துனைச்சாதனங்களை இணைத்து இயக்கி பயன்பெறுவோம் அவைகளை OBit Driver Boosterஅல்லது Snappy Driver Installerஎனும் பயன்பாட்டின் வாயிலாக நிகழ்நிலை படுத்தி கொண்டால் பிரச்சினைஏதுமில்லாமல் இவை சரியாக செயல்பட ஏதுவாகவிடும் அடுத்து FixWin 10எனும் பயன்பாடுஇயக்க முறைமையில் ஏற்படும் பல்வேறு பிரச்சினைகளை சரிசெய்து சரியாக இயங்கசெய்கின்றது அதற்கடுத்ததாகUltimate Windows Tweaker 4எனும் பயன்பாடு விண்டோ இயக்கமுறைமையில் செயல்படும் பல்வேறு பயன்பாடுகளை தூண்டிவிட்டு தொடர்ந்து நன்கு இயங்கிடுமாறு செய்கின்றது Windows Repairஎனும் பயன்பாடு விண்டோ 10 இயக்கமுறைமையில் ஏற்படும் பல்வேறு பழுதுகளையும் சரிசெய்து சரியாக இயங்க உதவுகின்றது ஏதேனும் வசதி வாய்ப்புகளை விண்டோ10 இயக்கமுறைமையில்நிறுவுகைசெய்திடாமல் இருந்திட்டால் அதை நிறுவுகைசெய்து பயன்படுத்தி கொள்ளMissed Features Installerஎனும் பயன்பாடு மிகப்பேருதவியாக விளங்குகின்றது

உருவப்படங்களை நகலெடுத்து கொண்டுசெல்வதற்குவிண்டோவின் snipping tool எனும் கருவியை பயன்படுத்திகொள்க

snipping tool எனும் கருவியானது screenshot என்பதைபோன்று திரையின் உருவப்படத்தை பதிவுசெய்து வேறொரு இடத்திற்கு நகலெடுத்து கொண்டுசெல்ல பயன்படுகின்றது ஆயினும் screenshot என்பது திரைமுழுவதையும் பதிவுசெய்து கொண்டுசெல்லவும் snipping tool என்பது திரையின் உருவப்படதோற்றம் எவ்வளவு பெரியதாக இருந்தாலும் அதில் குறிப்பிட்ட பகுதியை மட்டும் வெட்டி (cut out) பதிவுசெய்து நகலெடுத்து கொண்டு செல்லவும் பயன்படுகின்றது
இதனை Start > All Programs > Accessories > Snipping Tool என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுவதன் வாயிலாக செயல்படுமாறு செய்திடலாம் உடன் விரியும் திரையின் New எனும் பொத்தானிற்கு அருகிலுள்ள முக்கோனஅம்புக்குறியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும்திரையில் Free Form Snip, Rectangular Snip ,Window Snip ,Full-Screen Snip ஆகிய நான்கு வாய்ப்புகளுடன்பட்டியல்ஒன்று விரியும் இவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்றை மட்டும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் சுட்டியின் இடதுபுற-பொத்தானை அழுத்திபிடித்து கொண்டு திரையின் உருவப்படத்தை தெரிவு செய்திடும்பகுதியின்மீது மேலூர்தல்செய்து தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் save என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து நாம் தெரிவுசெய்து குறிப்பிட்ட பகுதியை தனியாக ஒரு பெயரிட்டு சேமித்து கொள்க தேவையெனில்அதில் திருத்தம்செய்தும் சேமித்துகொள்ளமுடியும்

மைக்ரோசாப்ட்டின் விண்டோசேவையாளர்ஒருஅறிமுகம்

இந்த மைக்ரோசாப்ட்சேவையாளர் இயக்கமுறைமைஎன்பது ஒரு சேவையாளர் வாய்ப்பாகும் இது YYMM வடிவமைப்பில்அரையாண்டு சேவையென்றும் (Semi-Annual Channel (SAC)),YYYY என்ற வடிவமைப்பில் நீண்டகால சேவையென்றும் (Long-Term Servicing Channel (LTSC))இரண்டுசேவைகளாக பிரிக்கப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன இவற்றுள் அரையாண்டு சேவையானது நீண்டகால சேவையுடன் ஒத்தியங்காது மேலும் இது வரைகலை இடைமுகப்பு செய்யஇயலாது ஆனால் நீண்டகாலசேவையானது அனைத்து வடிவமைப்புடன் ஒத்தியங்கிடும் மேலும் இது வரைகலை இடைமுகப்பு செய்திடும் வசதிகொண்டது அதுமட்டுமல்லாது அவ்வப்போது புத்தாக்கம்செய்துகொள்ளும் தன்மைகொண்டது ஆயினும் இதனுடைய LTSC Server Core பதிப்பானது வரைகலை இடைமுகப்புடன் ஒத்தியங்காது இந்த நீண்டகாலசேவையானது Essential, Standard ,Datacenter ஆகிய மூன்றுவகை பதிப்புகளில்ஐந்தாண்டு பயன்பாடாக கிடைக்கின்றது தேவையெனில் மேலும் ஆறாண்டுகளுக்கு இதனை விரிவுபடுத்தி கொள்ளமுடியும்

விண்டோ இயக்கமுறைமை செயல்படும் கணினியை இயக்கதுவங்குவதற்கான கடவுச்சொற்கள் மறந்துவிட்டோம் என்னசெய்வது

இவ்வாறு தவித்திடும் நிலையில் நம்மிடம் கைவசம் யூஎஸ்பி வாயிலாக லின்க்ஸ் இயக்கமுறைமையுடன் செயல்படும் பென்ட்ரைவ் உள்ளதாக கொள்க அதனை அதற்கான வாயிலில் செருகி இந்த யூஎஸ்பி வாயிலாக செயல்படும் லினக்ஸ் இயக்குமுறைமையுடன் கூடிய பென்ட்ரைை செயல்படுத்தி நம்முடைய கணினியை இயக்கதுவங்கிடுக உடன் விரியும் திரையில் Try Fedora என்றவாறான வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் தோன்றிடும் live-userஎனும் திரையிலிருந்து வெளியேறி root.என்பதற்குள் உள்நிழைவு செய்திடுக (இந்த படிமுறை தேவையில்லைஇருந்தாலும் நம்முடைய பணிதொடர்ந்து நன்றாக அமைவதற்கு இந்த படிமுறையைபின்பற்றிடுக) தொடர்ந்து sudo dnf install -y chntpw என்ற கட்டளைவரியின் வாயிலாகchntpw எனும் துனைச்-செயலியை இணையஇணைப்புடன் நம்முடைய கணினி உள்ளதாவென உறுதிபடுத்திக் கொண்டு நிறுவுகை செய்து கொள்க பிறகு sfdisk -l …என்பதன் துனையுடன் எந்தெந்த பிரிக்கப்பட்ட பகுதிகள் mounted செய்யப்பட்டுள்ளன எனசரிபார்த்து கொள்க தொடர்ந்து sudo mount /dev/sda2 /mnt/Microsoft/என்ற கட்டளைவரியை உள்ளீடுசெய்து (அதாவது/dev/sda2)எனும் பகுதி பிரிப்பானை செயல்படுத்திடுக பிறகு cd /mnt/Microsoft/Windows/System32/config/ என்ற கட்டளைவரியை உள்ளீடுசெய்து config எனும் கோப்பகத்திற்கு மாறிகொள்கSecurity Account Manager (SAM) எனும் தரவுதளத்தில் பயனாளரின் ஆவணங்களை சரிபார்த்து கொள்க பின்னர் அதில் sudo chntpw -i SAMஎனும் கட்டளைவரியை உள்ளீடுசெய்து இந்த SAMஎனும் பயனாளர்கணக்கு ஆவணங்களை திருத்தம் செய்திட தயாராகஆகுக தொடர்ந்து அதில் Edit user data and passwords:என்பதில் 1 எனஉள்ளீடுசெய்திடுக பின்னர் Archit-PC என்றவாறு நம்முடைய பயனாளர்பெயரை உள்ளீடு செய்திடுக பிறகு இந்த Archit-PC என்றவாறான பயனாளர் பெயருக்கான கடவுச்சொற்களை திருத்தம்செய்திட 1 என்பதை உள்ளீடுசெய்துபழைய கடவுச்சொற்களை நீக்கம்செய்திடுக அல்லது 2 என உள்ளீடுசெய்துபுதிய கடவுச்சொற்களை அமைத்திடுக இதனை சேமித்து வெளியேறுக இதன்பின்னர் நம்முடைய விண்டோ இயக்கமுறைமையுள்ள கணினியை யூஎஸ்பி இல்லாமல் செயல்படுத்திடுக தோன்றிடும் திரையில் 1 என உள்ளீடுசெய்தபின் தோன்றிடும் திரையில் Sign in என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து கடவுச்சொற்கள் இல்லாமல் கணினிக்குள் உள்நுழைவுசெய்திடுக அல்லது 2 எனகொடுத்து கடவுச்சொற்களை மாற்ரியமைத்திருந்தால் அந்த கடவுச்சொற்களின் வாயிலாக உள்நுழைவுசெய்திடுக

விண்டோ7,8 அல்லது10 இயங்கிடும் கணினியின் கடவுச்சொற்களை எவ்வாறு மறுஅமைவுசெய்வது

பல்வேறு கணினி வல்லுநர்கள் கணினியின் கடவுச்சொற்களை அதற்கான கருவிகள் அல்லது அதனை உடைத்தல் ஆகியவழிமுறைகளை பின்பற்றி கணினியின் கடவுச்சொற்களை மறுஅமைவுசெய்திடுவார்கள் அவ்வாறே புதியவர்கள் எவரும் பின்வழிமுறையை பற்றி கணினி வல்லுநர்கள் போன்று விண்டோ7,8 அல்லது10 இயங்கிடும் கணினியின் கடவுச்சொற்களை மறுஅமைவுசெய்திடலாம்
வழிமுறை1 Ophcrack எனும் கருவியை அதற்கான அதிகாரபூர்வ தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நெகிழ்வட்டு(CD) அல்லது யூஎஸ்பி (USB)நினைவகத்தில் கணினியின் இயக்கத்தைதுவங்கிடுமாறு நிறுவுகை செய்திடுக பின்னர் இந்த வெளிப்புற நினைவக்ததை கொண்டு கடவுச்சொற்களை மறுஅமைவுசெய்திடவிரும்பும் கணினியின் இயக்கத்தை துவங்கசெய்திடுக உடன் விரியும்திரையில் Ophcrack Graphic Mode – Automatic என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு உள்ளீடடு விசையை அழுத்துக உடன் இந்த கருவியானது கடவுசொற்களை மீட்டெடுத்துவிடும் 6.1

இரண்டாவது  iSeePassword – Windows Password Recovery Pro எனும் கருவியை அதற்கான அதிகாரபூர்வ தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நெகிழ்வட்டு(CD) அல்லது யூஎஸ்பி (USB)நினைவகத்தில் கணினியின் இயக்கத்தைதுவங்கிடுமாறு நிறுவுகை செய்திடுக பின்னர் இந்த வெளிப்புற நினைவக்ததை கொண்டு கடவுச்சொற்களை மறுஅமைவுசெய்திடவிரும்பும் கணினியின் இயக்கத்தை துவங்கசெய்திடுக உடன் விரியும்திரையில் Reset Password என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு உள்ளீடடு விசையை அழுத்துக உடன் இந்த கருவியானது கடவுசொற்களை மீட்டெடுத்துவிடும்

மூன்றாவதுவழிமுறையில் விண்டோஇயக்கமுறைமை நிறுவுகை செய்துள்ள நெகிழ்வட்டினை அதற்கான வாயிலில் உள்நுழைவுசெய்து கணினியின் இயக்கத்தை நெகிழ்வட்டினை துவங்கசெய்திடுக தொடர்ந்து தோன்றிடும் திரையில் ஒன்றும் செய்திவேண்டாம் அதற்குபதிலாக உள்ளீட்டு விசையை மட்டும் அழுத்துக பிறகு தோன்றிடும் திரையில் Install Nowஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பிறகு திரையில் கூறும் அலோசனைகளை பின்பற்றிடுக இறுதியாக கணினியின் இயக்கமானது நிறுத்தபட்டு மறுதுவக்கமாகும் எச்சரிக்கைஇந்த வழிமுறையில் நம்முடைய கணினியின் அனைத்து தரவுகளும் அழிக்கப்பட்டுவிடும்

Previous Older Entries