நீக்கப்பட்ட அல்லது காணாமல் போன வாட்ஸ்அப் செய்திகளை எவ்வாறு மீட்டெடுப்பது

வாட்ஸ்அப் பின் அரட்டையை காப்பகப்படுத்துவதற்கு பதிலாக, தற்செயலாக அதை நீக்கியிருக்கலாம். காப்பகப்படுத்தப்பட்ட அரட்டைகள் வாட்ஸ்அப்பில் இருந்து மீட்டெடுப்பது எளிதானது, அதேசமயம் நீக்கப்பட்ட செய்திகளை மீட்டெடுப்பது அவ்வளவு எளிதானது அன்று. ஆனால் அதையும் செய்ய முடியும்
நீக்கப்பட்ட வாட்ஸ்அப் செய்திகளை மீட்டெடுக்க, பயன்பாட்டின் அமைப்புகளில் அரட்டை காப்புப்பிரதியை ( Chat Backup) இயலுமைசெய்திட வேண்டும். இதை அடைய, iOS இல் கீழே உள்ள Settings எனும் தாவல் திரைக்குசெல்க அல்லது மேலே வலதுபுறத்தில் மூன்று-புள்ளிகளாலானபட்டியலை திறந்து Android இல் Settings தேர்வு செய்க.
அங்கிருந்து, Chats => Chat backup=>என்றவாறு கட்டளைகளை செயல்படுத்தி அந்துபகுத்திக்கு செல்க. இங்கே (iOS இல் Auto Backup இன் கீழ் மற்றும் Android இல் Google Driveஇற்கு காப்புப்பிரதி எடுத்திடுக), வாட்ஸ்அப் ஆனது தினசரி, வாராந்திர, மாதாந்திர ஆகிய பல காப்பு அதிர்வெண்களை வழங்குகிறது:,
Android இல், வாட்ஸ்அப்ஆனது ஒவ்வொரு இரவும் உள்ளூர் காப்புப்பிரதியை உருவாக்குகிறது, ஆனால் நம்முடைய கைபேசியை இழந்தால் இதுநமக்கு உதவாது. அதனால்தான் மேகக்கணி காப்புப்பிரதிகள் மிக முக்கியமானவையாகும்.
புதியவற்றை உருவாக்கும்போது பழைய காப்பு கோப்புகளை வாட்ஸ்அப்ஆனது அறவே நீக்குகிறது. ஐபோன் பயன்பாடானது சமீபத்திய காப்புப்பிரதி கோப்பை மட்டுமே வைத்திருக்கிறது, அதே நேரத்தில் ஆண்ட்ராய்டு பதிப்பு காப்பு கோப்புகளை “கடந்த ஏழு நாட்கள் வரை” வைத்திருக்கின்றது. நம்முடைய தேவைகளுக்கு சரியான காப்பு அதிர்வெண்ணை நாம் தேர்வுசெய்யும்போது அதை நினைவில் கொள்க.
தினசரி தானியங்கு காப்புப்பிரதிகளை வைத்திருப்பதன் மூலம், செய்திகளை நீக்கியவுடன் அவற்றை எளிதாக மீட்டெடுக்க முடியும். மறுபுறம், சமீபத்திய அரட்டை செய்திகளை இழக்கும் செயலில், நீக்கப்பட்ட வாட்ஸ்அப் செய்திகளை மீட்டெடுக்க வாராந்திர தானியங்கி காப்புப்பிரதிகள்நம்மை மீண்டும் செல்ல அனுமதிக்கும். ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்களுக்கான மேம்பட்ட காப்புப்பிரதி திட்டத்திற்கு, தயவுசெய்து கீழே உள்ள “Advanced WhatsApp Backup Strategy on Android ” எனும் பகுதிக்கு நகரத்தி செல்க
காப்பகப்படுத்தப்பட்ட வாட்ஸ்அப் அரட்டைகளை எவ்வாறு மீட்டெடுப்பது
ஐபோனில், நாம் பழைய அரட்டைகளை காப்பகப்படுத்தினால், நம்முடைய ஐபோனை அசைத்து, காப்பகப்படுத்தப்பட்ட அரட்டைகளை மீட்டெடுக்க Undo என்பதைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் காப்பகத்தை மாற்றியமைக்கலாம். பின்னர் அரட்டையைத் தொடங்க:

 1. காப்பகப்படுத்தப்பட்ட அரட்டைகள்( Archived Chats) தோன்றும் வரை அரட்டை பட்டியலில்நகரத்துக
  2.தாவிபொத்தானை அழுத்துக, பின்னர் நாம் மீட்டெடுக்க விரும்பும் அரட்டையில் இடதுபுறமாக தேய்த்திடுக(swipe ).
 2. உடன்தோன்றிடும் Unarchive எனும் பொத்தானை அழுத்துக.
  ஆண்ட்ராய்டில் அரட்டையைத் தடுக்க:
 3. அரட்டை பட்டியலின் கீழேநகர்த்திசெல்க மேலும்Archived (X).இற்கு தாவியின் திரைக்குசெல்க.
 4. மீட்க விரும்பும் அரட்டையை அழுத்திப் பிடித்துக் கொள்க.
 5. மேல்நோக்கி எதிர்கொள்ளும் அம்புடன் கூடிய பெட்டியைப் போன்ற unarchive உருவப்பொத்தானை சொடுக்குக.
  நீக்கப்பட்ட வாட்ஸ்அப் செய்திகளை எவ்வாறு பெறுவது
  சாதனத்தில் வாட்ஸ்அப்பை நிறுவுகையை நீக்கி மீண்டும் நிறுவுகைசெய்திடுக. பயன்பாட்டை மீண்டும் நிறுவுகைசெய்திடும்போது, நம்முடைய செய்தி வரலாற்றை காப்பு கோப்பிலிருந்து மீட்டெடுக்கும்படி கோரப்படுவோம்.அதனால் Restore எனும் பொத்தானை சொடுக்கு, உடன் சமீபத்திய காப்புப்பிரதியிலிருந்து எல்லாவற்றையும் மீட்டெடுத்திடுவதை காணலாம்.
  நீக்கப்பட்ட வாட்ஸ்அப் செய்திகளை மீட்டெடுக்கும் இந்தவழி முறையானது, நாம் காப்புப்பிரதி வைத்திருக்கும் வரை Android ,iOS ஆகிய இரண்டிலும் செயல்படும். இருப்பினும், நாம் தேர்ந்தெடுத்த தானாக காப்புப்பிரதி அதிர்வெண்ணில் இருக்க வேண்டும் என்ற செய்தியை மட்டும் நினைவில் கொள்க. உதாரணமாக, தினசரி காப்புப்பிரதி எடுக்க பயன்பாட்டை அமைத்திருந்தால், அடுத்த தினசரி காப்புப்பிரதி ஏற்படுவதற்கு முன்பு நீக்கப்பட்ட எந்த அரட்டையையும் மீட்டெடுக்கலாம்.
  வாட்ஸ்அப்பில் பழைய நீக்கப்பட்ட அரட்டைகளை மீட்டெடுப்பது
  புதிய காப்புப்பிரதி இயக்கப்பட்ட பிறகு நீக்கப்பட்ட செய்திகளை மீண்டும் பெறுவது சற்று கடினம். நம்முடைய வெற்றியானது நாம் தேர்ந்தெடுத்த தானியங்கு காப்பு அதிர்வெண்ணைப் பொறுத்தது. உள்ளூர் காப்பு கோப்புகளை அணுக இது நம்மை அனுமதிப்பதால், இந்த செயல்முறை Android சாதனங்களில் மட்டுமே செயல்படும் என்பதை நினைவில் கொள்க. செயல்முறைக்கு முழுகிசெல்வதற்கு முன், இங்கே ஒரு கண்ணோட்டம்:
 6. நம்முடைய சாதனத்தில் கோப்பு தேடி(file explorer app ) பயன்பாட்டைசெயல்படுத்திடுக.
 7. WhatsApp / Databasesஇற்கு செல்க.
 8. msgstore.db.crypt12 ஐ msgstore-latest.db.crypt12 என மறுபெயரிடுக.
 9. msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12 ஐ msgstore.db.crypt12 என மறுபெயரிடுக.
 10. வாட்ஸ்அப்பை நிறுவுகையை நீக்குக.
 11. கூகிள் இயக்கக காப்புப்பிரதிகள் இயக்கப்பட்டிருந்தால், கூகிள் இயக்ககத்தை திறந்து, இடதுபுற பட்டியலை தனித்தனியாக செய்து, Backups இற்கு தாவிசெல்க, வாட்ஸ்அப் காப்புப் பிரதி கோப்பை நீக்கிவிடுக.
 12. வாட்ஸ்அப்பை மீண்டும் நிறுவுகைசெய்திடுக.
 13. கோரும் போது, காப்பு கோப்பிலிருந்து மீட்டமைத்திடுக.
  ஆண்ட்ராய்டில் பழைய நீக்கப்பட்ட வாட்ஸ்அப் அரட்டைகளை மீட்டெடுத்தல்
  முன்பு குறிப்பிட்டபடி, வாட்ஸ்அப் பல்வேறு நாட்களின் அரட்டை காப்பு கோப்புகளை வைத்திருக்கிறது. ஒன்று, நிச்சயமாக, சமீபத்திய அரட்டை காப்புப்பிரதி. மற்றவை, நம்முடைய தானாக காப்புப்பிரதி அதிர்வெண்ணைப் பொறுத்து, ஒரு நாள் அல்லது பல நாட்கள் இருக்கலாம். கூகுளின் இயக்ககமானது மேகக்கணி காப்புப்பிரதிக்கு கூடுதலாக, வாட்ஸ்அப் இந்த காப்புப்பிரதிகளை நம்முடைய சாதனத்தின் உள்ளூர் சேமிப்பகத்தில் சேமிக்கிறது.
  நம்முடைய சாதனத்தின் கோப்பு தேடி பயன்பாட்டைசெயல்படுத்திடுக (நம்மிடம் ஒன்றை நிறுவவில்லை என்றால் கூகுளின் கோப்புகள் ஒரு நல்ல வழி), மேலும் / WhatsApp / Databases க்கு செல்க. நம்முடைய சாதனத்தைப் பொறுத்து, வாட்ஸ்அப் கோப்புறையானது sdcard /, / storage /, அல்லது அதற்கு ஒத்ததாக தோன்றக்கூடும்.
  அந்த கோப்புறையில், பல்வேறு அரட்டை காப்பு கோப்புகளை காணலாம். msgstore.db.crypt12 என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது சமீபத்தியதாகும், மற்றவை msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12 என்பனபோன்று இருக்கும். நாம் எதிர்பார்ப்பது போன்று, YYYY-MM-DD முறையே ஆண்டு, மாதம் தேதியைக் குறிக்கிறது.
  இரண்டு காப்புப்பிரதிகளுக்கு இடையில் நீக்கப்பட்ட வாட்ஸ்அப் செய்திகளை மீட்டெடுக்க, பின்வருவனவற்றைச் செய்க:
  Ms msgstore.db.crypt12 ஐ msgstore-latest.db.crypt12 என மறுபெயரிடுக. நாம் பழைய காப்புப்பிரதியின் பெயரை வழங்கவிருப்பதால் இது சமீபத்திய காப்பு கோப்பை மாற்றுகிறது.
  அடுத்து, நாம் msgstore.db.crypt12 க்கு மீட்டமைக்க விரும்பும் msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12 என கோப்பிற்கு மறுபெயரிடுக.
  அதன் பிறகு, வாட்ஸ்அப்பை நிறுவுகையை நீக்குக. நாம் கூகுளின் இயக்கக மேகக்கணி காப்புப்பிரதிகளை இயக்கியிருந்தால், கூகுளின் இயக்கக பயன்பாட்டைத் திறந்து, இடது புறபட்டியை வெளியேற்றி, காப்புப்பிரதிகளைத் தேர்ந்தெடுத்திடுக. நம்முடைய கைபேசி எண்ணுடன் ஒரு வாட்ஸ்அப் காப்பு கோப்பைக் காண்போம். இதன் வலதுபுறத்தில் மூன்று-புள்ளிகளாலான பட்டியலை சொடுக்குக, அதை அழிக்க Delete backup என்பதைத் தேர்வுசெய்க.
  இதைச் செய்வது, நாம் மீட்டெடுக்க விரும்பும் உள்ளூர் கோப்பிற்கு பதிலாக கூகுள் இயக்ககத்திலிருந்து காப்பு கோப்பைப் பயன்படுத்துவதை வாட்ஸ்அப் தடுக்கிறது.
  இப்போது, வாட்ஸ்அப்பை மீண்டும் நிறுவுகைசெய்திடுக. அமைவு செயல்பாட்டின் போது,நாம் இப்போது திருத்திய காப்பு கோப்பிலிருந்து மீட்டெடுக்கும்படி கோரப்படுவோம் – இது மிக சமீபத்திய காப்பு கோப்பிற்கு பதிலாக X நாட்கள் பழையதாக காண்பிக்கப்படும்.
  பழைய காப்புப்பிரதிகளிலிருந்து நீக்கப்பட்ட வாட்ஸ்அப் செய்திகளை மீட்டெடுக்க நாம் செய்ய வேண்டியது இதுதான். அந்த செய்திகளை மீட்டெடுத்ததும், மீண்டும் இயல்பாக வாட்ஸ்அப்பைப் பயன்படுத்தத் தொடங்குக.
  மீட்டெடுக்கப்பட்ட செய்திகளை பதிவேற்றம் செய்து சமீபத்திய காப்புப்பிரதிக்குத் திரும்புக
  ஒரு சில செய்திகளை மீட்டமைக்க மேற்கண்ட செயல்முறையை மட்டுமே மேற்கொண்டால், சமீபத்திய செய்திகளை இழக்க விரும்பவில்லை என்றால், மீட்டெடுக்கப்பட்ட அரட்டை செய்திகளைபதிவேற்றம் செய்து, வாட்ஸ்அப்பை சமீபத்திய காப்புப்பிரதிக்கு மீட்டமைக்கலாம்.அதற்காக முழு செயல்முறையையும் மீண்டும் இயக்க வேண்டும், ஆனால் அது கடினம் அன்று.
  செய்திகளை பதிவேற்றம் செய்ய, நாம் சேமிக்க விரும்பும் செய்திகளைக் கொண்ட அரட்டையைத் திறந்திடுக. மேல் வலதுபுறத்தில் மூன்று-புள்ளிகளாலான பட்டியல் பொத்தானைத்சொடுக்குக, அதைத் தொடர்ந்து More => Export chat=>என்றவாறு கட்டளைகளைசெயற்படுத்திடுக அரட்டைகாளனவை பல்லூடகத்தில் இருந்தால், பல்லூடகம் இல்லாமல் பதிவேற்றம் செய்ய அல்லது பல்லூடகத்தைச் சேர்க்க ஒரு வாய்ப்பு இருப்பத்தைக் காணலாம்.
  பல்லூடகம் உட்பட அனைத்து சமீபத்திய படங்களையும் இணைப்புகளாகச் சேர்க்கும், இது பதிவேற்ற கோப்பின் அளவை வெளிப்படையாக அதிகரிக்கும். நாம் ஊடகங்களுடன் 10,000 செய்திகளை அல்லது பல்லூடகம் இல்லாமல் 40,000 செய்திகளை பதிவேற்றம் செய்யலாம்.
  தேர்வுசெய்த பிறகு, நம்முடைய செய்திகளைக் கொண்ட உரை கோப்பை ( இணைப்புகள் பொருந்தினால்) பகிர்ந்து கொள்ள நம்முடைய கைபேசியில் ஒரு பயன்பாட்டைத் தேர்வுசெய்க. இதை நாமேமின்னஞ்சல் செய்யலாம், மேகக்கணி சேமிப்பகத்தில் சேர்க்கலாம் அல்லது அதற்கு ஒத்ததாக இருக்கலாம்
  நாம் சேமிக்க விரும்பும் செய்திகளுடன் வேறு எந்த அரட்டைகளுக்கும் இதை மீண்டும் செய்துகொள்க. அந்த பணி முடிந்ததும், மேல் பகுதியில் கூறியுள்ள படிமுறைகளை மீண்டும் பின்பற்றிடுக. காப்பு கோப்புகளை மறுபெயரிட வரும்போது, அதன்செயல்முறையை மாற்றியமைக்கவும்:
  இன்றைய தேதியைப்( Today) பயன்படுத்தி, தற்போதுள்ள msgstore.db.crypt12 (நாம் மீட்டெடுத்த செய்திகளைக் கொண்டுள்ளது) ஐ msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12 என மறுபெயரிடுக.
  பின்னர் msgstore-latest.db.crypt12 (நாம் தொடங்கியபோது உருவாக்கப்பட்ட சமீபத்திய காப்புப்பிரதி) ஐ மீண்டும் msgstore.db.crypt12 என மறுபெயரிடுக.
  வாட்ஸ்அப்பை நிறுவுகையை நீக்குக, தேவைப்பட்டால் நம்முடைய கூகுள் இயக்கக காப்புப்பிரதியை நீக்கிடுக, பயன்பாட்டை மீண்டும் நிறுவுகைசெய்து காப்புப்பிரதியிலிருந்து மீட்டெடுத்திடுக, உடன் சமீபத்திய அரட்டைகள் மீண்டும் திரையில் தோன்றும்.
  ஆண்ட்ராய்யில் மேம்பட்ட வாட்ஸ்அப் காப்பு உத்தி
  ஆண்ட்ராய்டில் நாம் வாட்ஸ்ப்பின் அரட்டை காப்பு கோப்புகளை எளிதாகக் காணலாம் மேலும் திருத்தலாம் என்பதால், நாம் விரும்பினால் அவற்றைக் கையாளுவது எளிது. அவற்றை மறுபெயரிடும் செயலானது நாம் விரும்பும் பல காப்பு கோப்புகளை வைத்திருக்க அனுமதிக்கிறது.
  நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம், msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12 எனும் வடிவத்தில் உள்ள காப்புப்பிரதியை மறுபெயரிடுவதுமட்டுமேயாகும், அதாவது oct11.db.crypt12. எனும் இந்த கோப்பு வாட்ஸ்அப்பின் பெயரிடும்வழக்கத்தை பயன்படுத்தாததால், அது இப்போது வாட்ஸ்அப்பால் மேலெழுதப்படுவதிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது.
  ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு முறைமட்டும் நம்முடைய சொந்த காப்பு கோப்பை இந்த வழியில் உருவாக்குவதைக் கவனித்திடுக. அந்த வகையில், அவற்றில் ஒன்றை மீட்டெடுக்க வேண்டுமானால் நாம் ஏராளமானஅளவு செய்திகளை இழக்க மாட்டோம். இன்னும் கூடுதலான பாதுகாப்பிற்காக, காப்புப்பிரதி கோப்புகளை மேககணினி சேமிப்பு அல்லது கணினியில் நகலெடுத்திடுக, இதனால் நம்முடையகைபேசி செயல்படாமல் நிறுத்தப்பட்டாலும் அவை பாதுகாப்பாக இருக்கும்

வாட்ஸ்அப்பயன்பாட்டின் குழுஅமைப்பதற்கான அழைப்பு இணைப்பு எவ்வாறு செய்வது

கைபேசி அல்லதுதிறன்பேசிகள் பேசுவதற்குமட்டுமல்லாது மின்னஞ்சல்களை கையாளுவது இணைய உலாவருவது கணினிவிளையாட்டுகளை பயன்படுத்திகொள்வது தயார்நிலை செய்தியாளர்களை கையாளுவது என தகவல்தொடர்பிற்கான பல்வேறு பயன்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வளர்ந்து கொண்டே வருகின்றன பொதுமக்கள் குழுவிவாதங்களிலும் தயார்நிலைசெய்தியாளர்களை கையாளுவதிலும் அதிகஈடுபாட்டுடன் உள்ளனர் அவ்வாறான தயார்நிலைசெய்தியாளர் தளமான வாட்ஸ்அப்பினை நம்மில் பெரும்பாலானோர் பயன்படுத்தி வருகின்றோம் இது ஆண்ட்ராய்டு ஐஓஎஸ் விண்டோ ஆகிய பிரபலமான இயக்க முறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கதாகவிளங்குகின்றது குழுவிவாதங்களில் பெரும்பங்காற்றுவதுதான்வாட்ஸ்அப்பின் சிறப்பம்சமாகும் இதன் வாயிலாக நிறுவனங்கள் தங்களுடைய பணியாளர்களுடன் செய்திகளை பரிமாறிக் கொள்ளவும் நிறுவனங்கள் தங்களுடைய வாடிக்கையாளர்களுடன் பராமரிப்பு விவரங்கள் தொடர்பான செய்திகளை பரிமாறி கொள்ளவும் பேருதவியாகஇருக்கின்றது இதில் புதிய குழுவை எவ்வாறு உருவாக்குவது என இப்போது காண்போம்
படிமுறை.1. நம்முடைய திறன்பேசியில் இந்த WhatsApp பயன்பாட்டினை செயல்டச்செய்து திரையில் தோன்றிடச் செய்க
படிமுறை.2. நாம் உருவாக்கவிரும்பும் குழுக்களுக்குகான திரையின் மேலேயுள்ள தலைப்பு பட்டைதிரைக்கு செல்க
படிமுறை.3. Add participantsஎனும் தாவிப்பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குதல்செய்து அதற்கான திரைக்கு செல்க
படிமுறை.4. இந்த திரையில்உள்ள Invite people via link எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படிமுறை.5. நம்முடைய வாட்ஸ்அப் குழுக்களில் தேவையானகுழுவை நகலெடுத்து ஒட்டிகொள்க அல்லது நேரடியாக பகிர்ந்த கொள்க அவ்வளவுதான் உடன் மற்றவர்களின் அழைப்பிற்கான இணைப்பு தயாராகிவிடும்

எச்சரிக்கை அபகரிப்போர் நம்முடைய WhatsApp கணக்கினை எளிதாக அனுக முயல்வார்கள்

அபகரிப்போர் நம்முடைய WhatsApp கணக்கினை பின்வரும் தந்திரத்தை பயன்படுத்தி எளிதாக அனுகமுயல்வார்கள் பொதுவாகVoicemail கணக்கானது pinஎனும் எண்களின் வாயிலாக பாதுகாக்கின்றது ஆயினும் நம்மில் பெரும்பாலானோர் இயல்புநிலையில் வழங்கப்பட்ட இந்த pin எண்ணை மாறுதல் செய்யாமலேயே Voicemail கணக்கினை பயன்படுத்திடுவோம் அதனால் அபகரிப்போர் இதனை பயன்படுத்தி எளிதாக நம்முடைய WhatsApp கணக்கிலுள்ள தேவையான தரவுகளை அபகரித்திடும் வாய்ப்பினை நாமே வழங்குமாறான நிலைஉள்ளது பொதுவாக புதிய சாதனத்தின் WhatsAppஇல் உள்நுழைவு செய்திடும்போது நம்முடைய கைபேசி எண்ணை கோரும் அந்த கைபேசி எண்ணிற்கு பாதுகாப்பு குறியீட்டு எண் அனுப்பப்படும் அதனை தொடர்புடைய நபர் பயன்படுத்தி கொள்ளவில்லையெனில் Voicemail இல் பாதுகாப்பு குறியீட்டு எண் அனுப்பப்படும் உடன் அபகரிப்போர் இதனை பயன்படுத்தி இரண்டு படிமுறை சரிபார்ப்பின் வசதியை கொண்டு நம்முடைய Voicemail கணக்கினை இடைமறித்து உள்புகுந்து அதில் நாம் வைத்துள்ள தகவல்கள அபகரித்து கொள்ளமுடியும்
அதனால் முதலில் Voicemail கணக்கிற்கான இயல்புநிலை pin எண்ணை இயலுமை செய்யப்பட்ட இரண்டு படிமுறை சரிபார்ப்பின் வசதியை பயன்படுத்தி ஒவ்வொருமுறை உள்நுழைவு செய்திடும்போதும் 6-digit PIN இன் வாயிலாக மாறுதல் செய்து கொள்க

பொதுவாக நாம் அறிந்திராத வாட்ஸ்அப்பின் வசதிவாய்ப்புகள்

தற்போது மிகவும் பிரபலமான இந்த வாட்ஸ்அப் எனும் தயார்நிலை செய்தியாளரை ஏறத்தாழ 1.5 பில்லியன் மக்கள் உலகமுழுவதும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் அதிலும் 250 மில்லியன் மக்கள் இந்தியாவில் மட்டும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இதில் பல்வேறு புதிய வசதி வாய்ப்புகள் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக அவ்வப்போது வெளியிடப்பட்டுகொண்டேயிருந்தாலும் நம்மில் பெரும்பாலானோர் பின்வரும் வசதிவாய்ப்புகள் பற்றிய விவரஙகளை தெரியாததால் பயன்படுத்தாமலேயே இருந்துவருகின்றன. கடந்த பிப்பரவரி 2018 முதல் நம்முடைய நண்பர்களுக்கு தேவையான தொகையை இந்த வாட்ஸ்அப்பின் வாயிலாக அனுப்பிவைத்திடும் வசதி அறிமுகபடுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த வசதியை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக WhatsApp > Settings > Payments > Send Payment > Send to UPI ID என்றவாறு கட்டளைகளை செயல்படுத்தி பயன்பெறுக
அடுத்ததாக குழுவிவாதத்தின் போது நாம் வாட்ஸ்அப்பில் சேமித்து வைத்திராத புதிய எண்களுடனும் குழுவிவாதத்தில் கலந்துகொள்ள செய்வதற்காக Click to Chat எனும் வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி கொள்கமேலும் செய்திகளையும் இவ்வாறு சேமித்து வைத்திராத எண்களுக்கு அனுப்பி வைத்திடலாம்
மூன்றாவதாக வழக்கமான எமோஜி ஸ்டிக்கருடன் நாம் அனுப்பிடும் உருவப்படங்களிலும் கானொளி படங்களிலும் நடப்பு நேரத்தினையும் இடத்தினையும் ஸ்டிக்கராக சேர்த்து அனுப்பிடலாம் இதற்காக பயனாளர் ஒருவர் தேவையான உருவப்படம் அல்லது கானொளி படத்தினை தெரிவுசெய்தபின்னர் எமோஜி ஸ்டிக்கரை மட்டும் தெரிவுசெய்தால் போதுமானதாகும்
நான்காவதாக நாம் ஏதேனும் ஒரு உருவப்படத்தினை தவறுதலாக ஒருவருக்கு அனுப்பிவிட்டதாக தெரியவரும்போது “Delete for Me” , “Delete for Everyone” எனும் வாய்ப்புகளில் உள்ள Delete எனும் வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி நீக்கம்செய்து கொள்க
ஐந்தாவதாக இந்தியாவில் பெரும்பாலும் நாமனைவரும் இந்த வாட்ஸ்அப்பானது ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் தமிழ் போன்ற மொழிகளில் பயன்படுத்திகொள்ளமுடியாதுஎன அறியாமல் உள்ளனர் Settings > Chats > App Language > Select a language என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின்னர் தோன்றிடும் திரையில் தமிழ் போன்ற பத்திற்கும் மேற்பட்ட இந்திய மொழிகளில் நாம் விரும்பும் இந்திய மொழியை தெரிவுசெய்தபின்னர் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்

வாட்ஸ் அப் பயன்பாட்டினை செயல்படுத்தாமலேயே தொடர்பாளருடன் விவாதிக்க முடியும்

வாட்ஸ்அப் வெப் என்பதுடன் கூடுதல் இணைப்பாக இந்த வாட்ஸ் அப்பினை இணைத்து பயன்படுத்திடும் புதிய வசதியால் இந்த வாட்ஸ் அப் பயன்பாட்டினை செயல்படுத்தாமலேயே தொடர்பாளர்களுடன் விவாதிக்கமுடியும் இதற்காக வாட்ஸ் அப் ஆனது wa.me எனும் இணைய பெயருடன் http://www.api.whatsapp.com/ எனும் இணையமுகவரியில் செயல்படுமாறு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த வசதியை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக முதலில் பயனாளர்கள் தங்களுடைய வாட்ஸ் அப் எனும் பயன்பாட்டின் பதிப்பினை வாட்ஸ் அப்பின் 2.18.138 எனும் பதிப்பிற்கு மேம்படுத்தி நிகழ்நிலை படுத்திகொள்ளவேண்டும் இதனைதொடர்ந்து பயனாளர்கள் தங்களுடைய அலைபேசியில் https://wa.me/ எனும் இணையமுகவரியை உள்ளீடு செய்வதுடன் தொடர்ந்து விவாதம் செய்திடவிரும்பும் தொடர்பாளர்களின் அலைபேசி எண்ணையும் (cell phone number) உள்ளீடு செய்திடுக அதனை தொடர்ந்து இந்த இணைய முகவரியானது தானாகவே நம்மை விவாத திரைக்கு அழைத்து செல்லும் பிறகு தொடர்பாளரின் அலைபேசி எண்ணானது வாட்அப்வெப் என்பதுடன் கூடுதல் இணைப்பாகவாட்ஸ் அப்பினை இணைத்து கொண்டு நாம் விவாதம் செய்வதற்கு தயாராகிவிடும் அதனைதொடர்ந்து நாமும் குறிப்பிட்ட தொடர்-பாளருடன் நம்முடைய வாட்ஸ் பயன்பாட்டினை செயல்படுத்தாமலேயே விவாதம் செய்திடலாம் தொடர்பாளரின் அலைபேசிஎண்ணானது வாட்ஸ்அப்பில் பதிவுசெய்யா-திருந்தால் phone number shared via url is invalid என்ற செய்தி நம்முடைய அலைபேசியில் தோன்றிடும் தொடர்பாளரின் அலைபேசிஎண்ணானது வாட்ஸ்அப்பில் பதிவுசெய்யா-திருந்தால் வாட்ஸ் அப் பயன்பாட்டினை செயல்படுத்தாமலேயே தொடர்பாளர்களுடன் விவாதிக்கமுடியும் இந்த வசதியானது ஏற்கனவே இருக்கும் WhatsApp Web service எனும் விரிவாக்கவசதி போன்றதேயாகும்

நம்முடைய வாட்ச்அப் தரவுகளை எவ்வாறு பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வது

கடந்த மே25,2018 இல் ஐரோப்பிய நாடுகளின் ஒன்றியத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பொது தரவுகளின் பாதுகாப்பு வழிமுறைகளின்(General Data Protection Regulation(GDPR)) அடிப்படையில் இந்த பயன்பாடானது பயனாளிகள் தங்களுடைய தரவுகளை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளஅனுமதிக்கின்றது ஃபேஸ் புக் ,இன்ஸ்டாகிராம் ஆகியவை ஏற்கனவே பயனாளிகள் தங்களுடைய தரவுகளை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள அனுமதித்துவிட்டன ஆயினும் ஒளிவுமறைவற்ற தரவுகளை பகிர்ந்து கொள்ளும் கொள்கைகேற்ப தற்போது வாட்ச்அப்பும் பயனாளிகள் தங்களுடைய தரவுகளை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளஅனுமதிக்கின்றது வாட்ச்அப்பானது தற்போது இந்த வசதியை அறிமுகநிலை அடிப்படையில்வெளியிட்டுள்ளது என்ற தகவலை மனதில் கொள்க இதனை செயல்படுத்திடுவதற்காக முதலில் இந்த வாட்ச் பயன்பாட்டினை திறந்து கொள்க பின்னர் அதில் Settings என்ற பகுதிக்கு செல்க அதில் Account எனும் தாவியின் திரையை தோன்ற செய்திடுக உடன் விரியும் திரையில் Request account info எனும்வாய்ப்பு இருப்பதை காணலாம் அதனை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து Request account info எனும் திரைக்கு செல்கபிறகு Request reportஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன் நாம் பார்வையிட்ட நாள் வாரியான அறிக்கை திரையில் விரியும் அதனை நம்முடைய கைபேசியில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க பின்னர் தேவையில்லைஎனில் அதனை நீக்கம்செய்து கொள்ளமுடியும் அதனால் நம்முடைய Account தரவுகள் நீக்கம்செய்யப்படமாட்டாது என்ற மிகமுக்கியமான தகவலையும் மனதில் கொள்க

வாட்ஸ் அப்பில் WhatsApp Payments எனும்புதிய வசதி வரவிருக்கின்றது

தற்போது பேடிஎம்,கூகுளின்டெஸ்,டிஜிட்டல்பேமென்ட் ஆகிய பயன்பாடுகள் நம்மில் பெரும்பாலானோர் தங்களுடைய பணபரிமாற்றத்திற்காக பயன்படுத்திவருவது அனைவரும் அறிந்த செய்தியே இவைகளுக்கு போட்டியாக WhatsApp Payments எனும்புதிய வசதியும் இந்திய பயனாளர்களுக்கு விரைவில்வரவிருக்கின்றது என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க இந்தியாவில் வாட்ஸ் அப் எனும் சமுதாய இணைய தளபயன்பாடானது பெரும்பாலானவர்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றோம் ஆயினும் நம்முடைய இந்திய பயனாளர்கள் தங்களுடைய பணபரிவர்த்தனைக்கு மட்டும் மற்ற பயன்பாடுகளை பயன்படுத்திடவேண்டிய சூழலுக்கு தற்போது தள்ளப்பட்டுள்ளோம் அதனை தவிர்த்துபணபரிவர்த்தனையையும் இந்த வாட்ஸ்அப்பிலேயே WhatsApp Payments எனும் வசதியின் வாயிலாக வாடிக்கையாளரின் வசதிக்காக அறிமுகபடுத்தபடவுள்ளது . தற்போது ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கி, ஐசிஐசி வங்கி ஆக்ஸிஸ் வங்கி ஆகியவை இந்த WhatsApp Payments எனும் வசதியில் இணைந்துவிட்டன பாரதஸ்டேட் வங்கியும் இதில் இணைய தயாராக உள்ளது அதனால் பயனாளர்கள் தங்களுடைய வாட்ஸ்அப்பின் குழுவிவாத திரையிலிருந்து வெளியேறாமல் வாட்ஸ்அப் தளத்திலிருந்தே தங்களுடைய பணபரிவர்த்தனையை கிராமபுறபகுதியிலும் எளிதாக செயல்படுத்தி கொள்ளமுடியு் என்ற கூடுதல் செய்தியையும் நினைவில் கொள்க

வாட்ஸ் அப்பில் குரலொலிசெய்தியை பதிவுசெய்வதுஎவ்வாறு செயல்படுகின்றது

தற்போது நாம் இந்த வாட்ஸ் அப்பை பயன்படுத்திடும்போது குரலொலிசெய்தியை பதிவுசெய்வதற்காக மைக் பொத்தானை அழுத்தி பிடித்துகொண்டே இருக்கவேண்டும் அதன்பிறகு இந்த குரலொலிசெய்தி அனுப்பபடும் என்றவாறு இருந்துவந்ததது அதற்குபதிலாக தற்போது voice recording lock எனும் புதியவசதியானது குரலொலிசெய்தியை பதிவுசெய்வதற்காக மைக் பொத்தானைபயனாளர் அழுத்தி பிடித்துகொண்டே இருப்பதை தவிர்த்திடுகின்றது இந்தvoice recording lock எனும் புதிய வசதி Android beta testers பதிப்பில் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் ஆனால் ஐஓஎஸ் பதிப்புகளில் இந்த வசதியை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியாது இது ஆண்ட்ராய்டின் 2.18.102 பதிப்பு அல்லது அதற்குபிந்தைய பதிப்புகளில்செயல்படும் இந்த Android beta testers ஐ voice recording lockஐசெயலிற்கு பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக கூகுள் ப்ளேஸ்டோரில் உள்நுழைவுசெய்திடுக பின்னர் விரியும் திரையில் WhatsApp’sஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து WhatsApp’sஎனும் பகுதிக்கு செல்க அங்கு திரையில் கீழ்பகுதிக்கு சென்று Android beta testers என்பதில் பதிவுசெய்து yes எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக நம்மை பற்றிய விவரங்கள் நினைவகத்தில் பதிவுசெய்யப்பட்டு நம்மை தொடர்ந்து அனுமதிக்க சிறிது காலஅவகாசம்எடுத்துகொள்ளும் பின்னர் இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க

வாட்ஸ்அப்பேமென்ட் எனும் சேவையை பயன்படுத்தி கொள்க

இடையில் வாலட்என்றஇடைத்தரகர் எதுவுமில்லாமல்நேரிடையாக நம்முடைய வங்கி கணக்கில் தொகைகளை வாட்ஸ்அப்பின் இந்த வசதியின் வாயிலாக கையாளமுடியும் இதற்காக நம்முடைய திறன்பேசியானது ஐபோன் எனில் v2.18.22. ஆண்ட்ராய்டு எனில் v2.18.41ஆகிய சமீபத்திய பதிப்பாகஉள்ளதவென சரிபார்த்து கொள்க
முதலில் நம்முடைய வாட்ஸ்அப் கணக்கிற்குள் உள்நுழைவுசெய்திடுக பின்னர் அதில் Settings ->Payments என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக உடன் விரியும் Payments எனும் பட்டியில் Bank Accounts எனும் வாய்ப்பினையும் பின்னர் அதன் Add New Account எனும் துனை வாய்ப்பினையும் தெரிவுசெய்துசொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் Accept and Continue எனும் தேர்வுசெய்பெட்டியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர்Verify via SMSஎன்ற தேர்வுசெய்பெட்டியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் வங்கி கணக்குடன் இணைப்பு ஏற்படுத்திடும் செயல் செயற்படுத்தபடும்பின்னர் தோன்றிடும் திரையில் நம்முடைய வங்கி கணக்குஎண்,நாம் பணம்அனுப்ப விரும்பும் நபரின் வங்கி கணக்கு எண்ஆகியவற்றை தெரிவுசெய்து கொள்க உடன் அனைத்தும் மிகச்சரியாக நாம் பின்பற்றி செயல்படுத்தி-வந்தால் வங்கி கணக்கினை இணைத்திடும் பணி முடிவிற்கு வந்ததாக UPI Setup Complete என்ற செய்தி திரையில் தோன்றிடும்
அதற்கு பிறகு இந்த வாட்ஸ்அப்பின் விவாத திரையில் நாம் பணம் அனுப்பவிரும்பும் நபரின் திரையை தோன்றச்செய்திடுக அதில் ஆண்ட்ராய்டு எனில் Attach எனும் பொத்தானை ஐபோன்எனில் Plus எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் Paymentஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில் எவ்வளவு தொகை ஏதற்காக அனுப்படுகின்றது என்பன போன்ற விவரங்களை உள்ளீடு செய்து கொண்டு அனுப்புவதற்கான பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்கியவுடன் UPI PIN எனும் ஒருமுறை மட்டுமான கடவுச்சொல்லான ஒருமுறை கடவுச்சொல் எனும் எண் குறுஞ்செய்தியாக நமக்கு வந்து சேரும் அதனை உள்ளீடுசெய்து ஏற்றுகொண்டால் நாம் விரும்பியவாறு பணம் எளிதாக அனுப்பட்டுவிடும்