விஎஸ் குறிமுறைகளுக்கான( VS Code)திற மூல மாற்றுகள்

காட்சி படப்பிடிப்பு குறிமுறை(Visual Studio Code)என்பதையே சுருக்கமாக VS Code என அழைக்கப்படு கின்றது, இது லினக்ஸ், விண்டோ, மேக் ஆகியஇயக்கமுறைமைகளில் செயல்படுவதற்கான குறிமுறைவரிகளின் பதி்ப்பாளராகும். இது ஒரு ஒருங்கிணைந்த மேம்பாட்டு சூழல் (IDE) போன்ற உரையைத் திருத்துவதற்கும் முழு குறிமுறைவரிகளையும் நிருவகிப்பதற்கும் இடையில் செயல்படுகின்ற ஒரு பதிப்பாளராகும். இது செருகுநிரல்களின் மூலம் விரிவாக்கம் செய்யக்கூடியது மேலும் இது ஒரு நம்பகமான உரை திருத்தியாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது, இது வலிமைமிக்க திறமூலம் அல்லாத போட்டி பதிப்பாளர்களை எளிதில் வெல்லும்.திறன்கொண்டது
மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் இதனை திறமூலமாக வெளியிட்டது, இருந்தபோதிலும் மைக்ரோசாப்டில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்திடும் இதனுடைய பதிப்பானது திறமூலமன்று. இருப்பினும், விஎஸ் குறிமுறையை திற மூலமாகப் பயன்படுத்த அல்லது அதன் திறமூல மாற்றுகளில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு நமக்கு பல்வேறு வாய்ப்புகள் உள்ளன.
நடைமுறையில், விஎஸ்குறிமுறைக்கும் வழக்கமான குறிமுறைக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகள் – பொதுவாக OSS க்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் மிகக் குறைவாகும். மிக முக்கியமாக, வி.எஸ் குறிமுறையில் தொலை அலை கருவி(telemetry )உள்ளது, இது மென்பொருளைக் கண்காணிக்கின்றது. மைக்ரோசாப்ட்ஆனது நம்முடைய ஒவ்வொரு அசைவையும் உண்மையில் கண்காணிப்பது சாத்தியமில்லை, மேலும் தற்போதைய சூழலில் பயன்பாட்டுத் தரவுகளை சேகரிப்பதற்காகவென ஏராளமான அளவில் மென்பொருட்கள் உள்ளன. நாம் நம்முடைய பயன்பாடுகளை உருவாக்கும்போது நம்மை அவ்வாறு கண்காணிப்பு இல்லாமல் செய்ய விரும்பினால், வி.எஸ் குறிமுறைக்கான ஒருசில சிறந்த ( திற மூல) மாற்றுகள் இங்கே.காணலாம்
1.VSCodium: இதுவி.எஸ் குறிமுறைக்கு எளிதான மாற்றாகும், இது மைக்ரோசாப்டின் தனியுரிமை சேர்த்தல் இல்லாமல் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. மைக்ரோசாப்டின் product.json என்பதில் மாற்றங்கள் எதுவும் இல்லாமல் விஎஸ் குறிமுறையிலிருந்து கட்டப்பட்ட குறிமுறைவரிகளை – OSS இன் தரவிறக்கம் செய்யக்கூடிய இயங்குதளங்களை இந்த VSCodium செயல்திட்டம் வழங்குகிறது. கண்டுபிடிக்கமுயலும் அனைத்து தொலை அலை கருவிகளின் வாய்ப்புகளையும் இதனுடைய மேம்படுத்துநர்கள் கடினமாக முயன்று அவற்றை செயலிழக்கச் செய்கின்றார்கள், விஎஸ் குறிமுறையின் மூலக்குறிமுறிவரிகளை நாமே உருவாக்காமல் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சுத்தமான கட்டமைப்பை வழங்கு-கிறார்கள்.இது ஒரு திறமூல உருவாக்கத்துடன் அனுப்ப முடியாத ஒருசில தனியுரிமை கருவிகளை விஎஸ்குறிமுறையானது அமைதியாக செயல்படுகின்றது என்று எச்சரிக்கிறது. இதில் சி # பிழைத்திருத்தமும் சில (gallery) நீட்டிப்புகளும் அடங்கும். தேவைப்பட்டால், அவை இந்த சிக்கல்களுக்கு ஆவணப்படுத்தப் பட்ட பணித்தொகுப்புகளாக உள்ளன, ஆனால் விஎஸ் குறிமுறையில் மிகவும் குறிப்பிட்ட ஒன்றை நம்பினால், அது வி.எஸ்.கோடியத்தில் செயல்படுகிறதா என்பதை சரிபார்க்க வேண்டும். மேலும் எல்லா தொலை அலை கருவியும் செயலிழக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதையும் சரிபார்க்க வேண்டும்.
2.Code – OSS நாம் VSCodium இன் நிரலாக்கத்தைப் பயன்படுத்த விரும்பவில்லை எனில், விஎஸ் குறிமுறையை மூலத்திலிருந்து தொகுத்து அதையே முடிவாக செய்துகொள்ளலாம். ,விஎஸ் குறிமுறையை விடஇயங்கக்கூடியதையே Code - OSS என அழைக்கப்படுகிறது மேலும் விஎஸ்கோடியத்திற்கு பொருந்தும் உரிம கட்டுப்பாடுகள் நம்முடைய கட்டமைப்பிற்கும் பொருந்தும், ஆனால் அதற்கான பணிகளை செய்யவேண்டும். மூலத்திலிருந்து பயன்பாட்டை உருவாக்கினால், முதலில் அதைத் தொடங்கும்போது அனைத்து தொலைஅலைகருவியும் செயலிழக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை சரிபார்க்க வேண்டும்.
3.Atom:இது ஒரு திறமூல IDE போன்ற உரை பதிப்பானாகும், மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனமானது GitHub ஐ வாங்கியபோது இதனையும்சேர்த்து வாங்கியது. வி.எஸ் குறிமுறையைப் போலவேஇதன் பதிப்பாளரை செருகுநிரல்களுடன் நீட்டித்து கருப்பொருட்கள் தனித்துவமான கருவிகள் ஆகியவற்றின் கலவையுடன் தனிப்-பயனாக்கலாம். இது குறுக்கு-தள உள்ளமைக்கப்பட்ட GitHub ஒருங்கிணைப்பைக் கொண்டுள்ளது. சுருக்கமாக, கூறவேண்டுமெனில் இது நமக்குத் தேவையானதாக இருக்கக்கூடும், நமக்குத் தேவையான நீட்டிப்புகள் ஏற்கனவே இருக்கும் வரை அல்லது அவற்றை எழுத நாம் தயாராக இருக்கவேண்டும்.விஎஸ் குறிமுறையைப் போலவே, இது முன்னிருப்பாக அளவீடுகளைக் கண்காணிக்கும். இது முடக்கப்-படலாம், மேலும் வி.எஸ் குறிமுறையைப் போலன்றி, நீட்டிப்புகளில் தன்னிச்சையான கட்டுப்பாடுகள் எதுவும் இதில் இல்லை, எனவே நம்முடைய தனியுரிமைக்கு ஈடாக நம்முடைய பணிப்பாய்வுகள் எதையும் மாற்ற வேண்டிய-தில்லை. இது நிச்சயமாக குறிமுறையாளர்களுக்கு ஒரு பயனுள்ள கருவியாகும், ஆனால் இது கணினியைப் பயன்படுத்தும் எவருக்கும் ஒரு சிறந்த பதிப்பாளராகும் நாம் ஒரு நல்ல பொது-நோக்கு உரை திருத்தியைத் தேடுகின்றோம் எனில், இந்த Atom ஒன்றை முயற்சிக்கலாம்.
4.GNOME Builder: இது மேஜைக்கணினிக்கான IDEஆக உருவாக்கப்பட்டது, இது லினக்ஸிற்கான குறிமுறைவரிகளின் பதிப்பாளராகும், குறிப்பாக GNOME பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்காக. லினக்ஸிற்கான பயன்பாடுகளை உருவாக்கிடலாம் மேலும் பொருந்தக்கூடிய எளிதான வழியை விரும்பினால், இந்த Builder ஒரு எளிதான தேர்வாகும். Flathub.org இலிருந்து இந்த Builder ஐ நிறுவுகை செய்திடுக; ஒரு செயல்திட்டத்தைத் தொடங்கும்போது, இந்த GNOME இல் SDK ஐ காணவில்லை எனில் அதை நிறுவும்படி கோரும். Builder ஆனது நமக்காக இதைச் செய்வதால்,நம்முடைய பயன்பாட்டைப் பராமரிக்கும்போது உணர்வுபூர்வமாக GNOME ஐக் கண்காணிக்க வேண்டியதில்லை என்பதே இதன் பொருளாகும் இருப்பினும், GNOME பயன்பாடுகளை விட Builder ஐப் பயன்-படுத்தலாம். பைதான், ரஸ்ட், சி , சி ++, ஜாவா, கோ, ஜாவாஸ்கிரிப்ட், டைப்ஸ்கிரிப்ட், வி.பி.நெட், பல்வேறு மார்க்அப் , மார்க் டவுன் மொழிகள் போன்ற மேலும் பலவற்றை உள்ளடக்கிய டஜன் கணக்கான நிரலாக்க மொழிகளை இது ஆதரிக்கிறது. இவற்றில் ஒரு சில தானியங்குநிரப்புதல் pop-up செயலிகளின் வரையறைகளுடன் முழு ஆதரவைக் கொண்டுள்ளன, மற்றவர்-களுக்கு தொடரியல் சிறப்புவசதிகள் , தானியங்கு அடைப்பு பொருத்தம் போன்ற எளிய வசதிகள் மட்டுமே உள்ளன. ஒரு தீவிர நிரலாளராக கருதினால் அல்லது ஒரு நல்ல HTML மற்றும் CSS பதிப்பாளர் தேவைப்பட்டாலும், இந்த GNOME Builder இன் IDE உடன் மகிழ்ச்சியாக பணியாற்றலாம்.
5.Geany:இதுஒரு சக்திவாய்ந்த, நிலையான இலகுரக பதிப்பாளராகும், இது நல்லBash, Python, Lua, XML, HTML, LaTeX, போன்ற பல்வேறு கணினி மொழிகளில் நிரலாக்கங்களை எழுத உதவுகின்றது. இது 50இற்கு மேற்பட்ட வெவ்வேறு நிரலாக்க scripting மொழிகள், மார்க்அப் மொழிகள் , இதர கோப்பு வகைகளுக்கு (.diff மற்றும் .po போன்றவை) ஏராளமான ஆதரவை வழங்கு-கின்றது. குறைந்த பட்சம், இது நிச்சயமாக அடைப்புக்குறி பொருத்துதல் , தொடரியல் சிறப்புவசதியை வழங்குவது மட்டுமல்லாமல்- இது வழக்கமாக இன்னும் ஏராளமான வகையில் ஆதரவை வழங்குகிறது.இது ஒரு சிறிய பதிப்பாளராகும் , ஆயினும் இது செருகுநிரல்களின் மூலம், ஒரு செயல்திட்டக் காட்சி, கோப்பு முறைமை மரம், பிழைத் திருத்தம், ஒரு முனையம் என்பன போன்ற பல்வேறு வசதிகளை நாம்விரும்பினால் இதில் சேர்க்கலாம், இது ஒரு IDE போல தோற்றமளிக்கும் வரை செயல்படும். அல்லது, விரும்பினால், அதை எளிமையாகவும் குறைவாகவும் வைத்திருக்கலாம். கணினியின் CPU அல்லது RAM ஆகியவற்றின் செயல்முறை வரையறையினால் வி.எஸ் குறிமுறையை நம்மால் இயக்க முடியாதபோது இந்த Geanyஆனது ஒரு வெளிப்படையான மாற்றாக நமக்கு அமைகின்றது இதனை மிகவிரைவாக துவக்கி இயக்கலாம் மேலும் இதனுடைய நினைவக காலடிதடம் நெகிழ்வு தன்மையுடன்கூடியதாக விளங்குகின்றது.. ஒரு முனையத்தில் Vim ஐ இயக்குவதை விட இதனை இயக்கும்போது இது கொஞ்சம் கனமாக இருக்கும் இதனுடைய செயல்பாடானது ஒரு ராஸ்பெர்ரி பையில் கூட வேகமாகவும் சிக்கலாகவும் செயல்படுகின்றது.
6.Brackets: இது ஒரு உரை திருத்தி மற்றும் வலை உருவாக்குநர்களை இலக்காகக் கொண்ட IDE ஆகும். இது HTML, CSS, ஜாவாஸ்கிரிப்ட், PHP , பைத்தான் ஆகியவற்றிற்கு வலுவான ஆதரவைக் கொண்டுள்ளது. இருப்பினும், வி.எஸ் குறிமுறையைப் போலவே, இது நீட்டிப்புகளின் வளமான சுற்றுச்சூழல் அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது, எனவே எந்த கணினி மொழியில் நாம் பணி செய்கின்றோமோ அதை நம்முடைய பணிக்குழுவாகப் பயன்படுத்தலாம். பல்வேறு கணினி மொழிகளை அலசிஆராயவும், scripts களை இயக்கவும், குறிமுறைவரிகளை தொகுத்து செயல்படுத்தவும் இதில் நீட்டிப்புகள் உள்ளன. ஒரு IDE அல்லது ஒரு எளிய நோட்பேடிற்கு அப்பால் ஒரு உரை பதிப்பாளரை நாம் அறிந்திருக்கின்றோமா இல்லையா என்பதை யாரும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பாரம்பரிய இடைமுகத்தை இது கொண்டுள்ளது. தொடர்புடைய நீட்டிப்புகளைச் சேர்ப்பதற்கும் அவற்றைப் பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கும் சிறிது நேரம் செலவிட்டால், தானியங்குநிரப்புதல் மற்றும் பளபளப்பு மூலம், தட்டச்சு செய்யும் எல்லாவற்றிலும் வேடிக்கையான தவறுகளைத் தவிர்க்க நமக்கு உதவும் பயனுள்ள மற்றும் நுட்பமான பதிப்பாளரை இதில் காணலாம். நாம் குறிமுறைவரிகளை எழுதுகின்றோம் எனில், அது நம்முடைய சுயபரி சோதனை மற்றும் பிழைத்திருத்த பணிப்பாய்வுகளை விரைவாக உருவாக்கும்.
7.Che: வெட்டு விளிம்பில் வாழ்வதை ரசிக்கின்றோம் எனில், இது நாம் முயற்சிக்க வேண்டிய ஒரு பதி்ப்பாளராகும். இது ஒரு மேககணினி அடிப்படை-யிலான IDE ஆகும், எனவே இது இயல்பாகவே ஒரு மென்பொருள்சேவையாக (SaaS) இயங்குகிறது, ஆனால் இது முற்றிலும் திற மூலமாகும், எனவே இது நம்முடைய சொந்த மென்பொருள்சேவையாக(SaaS)ஆக இயக்கப்படலாம், நமக்கு Kubernetes ஒருஉதாரணமாக இருந்தால். ஒருஇணையத்தில் நேரடியான IDE என்பதை விட, இது மேககணினியின் வளர்ச்சிக்காக கட்டப்பட்ட ஒரு IDE ஆகும். நாம் நம்முடைய வளாக கோப்பு முறைமையின் பார்வையை எதிர்-பார்க்கின்றோம் அல்லது விரும்புகின்றோம் என்றால் எந்தவிதமான அனுமானங்களும் இதில் இல்லை. இது மேககணினியில் இருந்துகொண்டே செயல்படுகிறது, எனவே உண்மையில் நாம் எப்படி வேண்டுமானலும் இதனை செயல்படுத்தி பயன்பெறலாம். , நம்மிடம் ஒரு Git சேவையகம் இருந்தால், அதை கோப்பு முறைமையாகக் கருதி, அதன் களஞ்சியத்திலிருந்து நேரடியாக ஒரு செயல்திட்டத்தில் பணியாற்றலாம். வளாக காப்பு பிரதியை விரும்பினால், நாம் செய்யும் எந்த பணியிலும் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

மேஜைக்கணினியை ஒரு சேவையாக (Desktop as a service (DaaS))வழங்குதல்

மேஜைக்கணினியை ஒரு சேவையாக வழங்குதல் என்பது ஒரு மேகக்கணி சேவையாகும், இதில் வழங்குநர் ஒரு மெய்நிகர் மேஜைக்கணினியின் உள்கட்டமைப்பு (virtual desktop infrastructure(VDI)) வழங்குவதை ஆதரிக்க தேவையான சேவையக வன்பொருளையும் பிணைய வளங்களையும் வழங்குகின்றார்.
மேஜைக்கணினியை ஒரு சேவையாக வழங்குதல்எனும் சேவையானது 2022 க்குள் 4.7 பில்லியன் டாலர் சந்தையாக வளர்ந்திருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாக மார்க்கெட் வாட்ச் கூறுகின்றார். பொதுவாக மெய்நிகர் மேஜைக்கணினி நிகழ்வுகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் மாத சந்தா மாதிரி மூலம் வழங்கப்படும் சேவைகள் வாங்கப்படுகின்றன.
கடந்த காலங்களில், இந்த DaaS விற்பனையாளர்கள் அடிப்படையில் உள்கட்டமைப்பு ஒரு சேவை (IaaS) வழங்குநர்களாக இருந்தனர். ஒரு VDIஐ பரலாக்குதலை ஆதரிக்க தேவையான பிணைய வளங்களையும் சேமிப்பையும் பராமரிப்பதற்கு வழங்குநர் பொறுப்பேற்றார், மேலும் வாடிக்கையாளர் தங்களது சொந்த மெய்நிகர் மேஜைக்கணினி உருவப்பபடங்கள், பயன்பாடுகள் , பாதுகாப்பு ஆகிவற்றினை பராமரிப்பதற்கு பொறுப்பாக இருந்தார்.
இருப்பினும், விற்பனையாளர்கள் அதிகளவில் மெய்நிகர் கணினி உள்கட்டமைப்பு பரலாக்குதலுக்கான பின்தளத்தில் ஆதரவைமேககணினிநிறுவுகை செய்யப்பட்ட VDI என வழங்கும் சந்தா மாதிரிகளை மேற்கோள் காட்டுகின்றனர் – மேலும் கூடுதல் மேலாண்மை பராமரிப்பு சேவைகளை உள்ளடக்கிய பிரீமியம் சந்தாக்களுக்கு DaaS சீட்டுகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரபலமான DaaS வாய்ப்புகள் பின்வருமாறு:
அமேசான் பணிநிலையங்கள் – விண்டோஸ் கணினிகள், மேக் கணினிகள், Chromebooks மடிக்கணினிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு சாதனங்களில் பயனாளர்களுக்கு மெய்நிகர் விண்டோஸ் லினக்ஸ் கணினிகளை வழங்குகிறது.
Citrixஆல் நிருவகிக்கப்பட்ட கணினிகள் – விண்டோஸ் மெய்நிகர் பணிமேடைகளையும் பயன்பாடுகளையும் வழங்குகிறது. Azure இல்ல் பிரத்தியேகமாக இயங்கும் இந்த சேவை, ஒற்றை-அமர்வு , பல-அமர்வு கணினி விநியோகத்தை ஆதரிக்கிறது மேலும் பல காரணி அங்கீகாரத்துடன் எந்த சாதனத்திலிருந்தும் அணுகலை வழங்குகிறது.
VMware – சேவையக அடிப்படையிலான வாடிக்கையாளர் அடிப்படையிலான மெய்நிகர் கணினி சேவைகளை வழங்குகிறது மேலும் அவற்றை Horizon மேகணினி குடையின் கீழ் பல்வேறு வழிகளில் தொகுக்கிறது.
விண்டோஸ் மெய்நிகர்கணினி – மெய்நிகர் கணினிகளை Azure இயங்குதளத்தில் நிறுவுகை செய்ய தேவையான கணக்கீடு சேமிப்பக வளங்களை வழங்குகிறது மேலும் கண்டறியும் முறைகள், மேம்பட்ட வலைபின்னல், இணைப்பு தரகு , நுழைவாயில் திறன்கள் போன்ற வசதிகளை வழங்குகிறது.

மேஜைக்கணினி  ஒரு சேவையாக (DaaS) என்பது ஒரு மேககணினி வாய்ப்பாகும், இதில் மூன்றாம் தரப்பு வலைபின்னால் நிறுவுகை செய்கிறது
மெய்நிகர் மேஜைக்கணினி உள்கட்டமைப்பு (VDI) பரவலாக்குதலின் முடிவு.
இந்த DaaS உடன், மேகக்கணி வழங்குநரின் தரவு மையத்தில் சேவையகங்களில் மெய்நிகர் இயந்திரங்களுக்குள் மேஜைக்கணினி இயக்க முறைமைகள் செயல்படுகின்றன. சேமிப்பகம் வலைபின்னலின் வளங்கள் உட்பட தேவையான அனைத்து ஆதரவு உள்கட்டமைப்புகளும் மேகக்கணியில் வாழ்கின்றன. வளாகத்தில் உள்ள VDI போலவே, ஒரு DaaS வழங்குநர் ஒரு வலைபின்னலின் வழியாக மெய்நிகர் மேஜைக்கணினிகளை வாடிக்கையாளரின் இறுதிநிலை சாதனங்களுக்கு streams செய்கிறார், அங்கு இறுதி பயனர்கள் வாடிக்கையாளர் மென்பொருள் அல்லது வலை உலாவி மூலம் அவற்றை அணுகமுடியும்.
மேஜைக்கணினி ஒரு சேவையாக (DaaS)ஆனது எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
DaaS கட்டமைப்பு பல குத்தகைதாரர், நிறுவனங்கள் ஆகியோர் சந்தா மாதிரி மூலம் சேவையை வாங்குகின்றன - பொதுவாக மாதத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் மெய்நிகர் மேககணினி நிகழ்வுகளின் எண்ணிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
(DaaS விநியோக மாதிரியில், மேககணினி வழங்குநர் தரவுகளினஅ சேமிப்பு, காப்புப்பிரதி, பாதுகாப்பு , மேம்பாடுகள் ஆகியவற்றின் பின்-இறுதி பொறுப்புகளை நிர்வகிக்கிறார். வழங்குநர் அனைத்து பின்-இறுதி உள்கட்டமைப்பு செலவுகள் , பராமரிப்பு ஆகியவற்றைக் கையாளுகையில், வாடிக்கையாளர்கள் வழக்கமாக தங்களுடைய சொந்த மெய்நிகர் கணினியின் உருவப்படங்கள், பயன்பாடுகள் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை நிருவகிக்கிறார்கள், அந்த கணினி மேலாண்மை சேவைகள் சந்தாவின் ஒரு பகுதியாக இல்லாவிட்டால்.
பொதுவாக, இறுதி பயனாளரின் தனிப்பட்ட தரவுகள் உள்நுழைவு , உள்நுழைவின் போது அவற்றின் மெய்நிகர் கணினியில் இருந்து நகலெடுக்கப்படுகிறது, மேலும் கணினிக்கான அணுகல் சாதனம்-, இருப்பிடம்பிணைய-சுதந்திரமாகும்.
VDI , DaaSஆகிய இரண்டிற்கும் இடையேயான வேறுபாடுகள்
தொலைநிலை பணியாளர் ஆதரவு, மேம்பட்ட பாதுகாப்பு கணினி நிர்வாகத்தின் எளிமை உள்ளிட்ட மெய்நிகர் கணினி உள்கட்டமைப்பின் அனைத்து நன்மைகளையும் DaaS ஆனது வழங்குகிறது.
மேலும்,இது கூடுதலாக செலவுகளை குறைத்திடும் வசதிகளைவழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. VDI-ஐ வீட்டிலேயே நிறுத்துவதற்கு கணக்கீடு, சேமிப்பு பிணைய உள்கட்டமைப்பில் குறிப்பிடத்தக்க வெளிப்படையான செலவுகள் பரவலாக்கப்பட்டு அந்த செலவுகள் குறைந்துவிட்டன, இருப்பினும், VDI-க்காக கட்டமைக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த மற்றும் உயர்-ஒருங்கிணைந்த உள்கட்டமைப்பு அமைப்புகள் தோன்றியதால் இது சாத்தியமானது.
DaaS உடன், மறுபுறம், நிறுவனங்கள் வெளிப்படையான செலவுகளை செலுத்தவில்லை. அவர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் பயன்படுத்தும் மெய்நிகர் பணிமேடைகளுக்கு மட்டுமே கட்டணம் செலுத்துகிறார்கள். எவ்வாறாயினும், காலப்போக்கில், இந்த சந்தா செலவுகள் சேர்க்கப்படலாம் மற்றும் இறுதியில் வளாகத்தில் உள்ள VDI- பயன்படுத்துவதற்கான மூலதன செலவுகளை விட அதிகமாக இருக்கும்.
கூடுதலாக, சில மேம்பட்ட மெய்நிகர் கணினி மேலாண்மை திறன்கள் வழங்குநரைப் பொறுத்து சில DaaS பரவாக்கப்படுதல்களுக்கு கிடைக்காது.
முக்கிய DaaS வழங்குநர்கள்
, Citrix , Vmware ஆகிய இரண்டு முன்னணி மெய்நிகர் மேஜைக்கணினி உள்கட்டமைப்பு விற்பனையாளர்கள், மேஜைக்கணினி ஒரு சேவை ( DaaS) என்பதை வழங்குவதற்காக தயாராக இருக்கின்றன. மற்றொரு பெரிய DaaS வழங்குநரான அமேசான் இணைய சேவைகளின் வாய்ப்பானவை பணிநிலையங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
அந்த விற்பனையாளர்களின் கூட்டாளர் திட்டங்கள் மூலம் சிட்ரிக்ஸ் மற்றும் விஎம்வேர் மெய்நிகர் பணிமேடைகளை நிறுவுகை செய்து நிருவகிக்கும் பல்வேறு வகையான மேககணினி வழங்குநர்களும் உள்ளனர்.

பல்லடுக்கு வாடகைதாரர் (Multi-tenancy)

பல்லடுக்கு வாடகைதாரர் என்பது ஒரு கணினியின் மென்பொருள் கட்டமைப்பாகும், இதில் ஒரு மென்பொருள் பயன்பாட்டின் ஒரே நிகழ்வு பல வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேவை செய்கின்றது. ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளரும் குத்தகைதாரர் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். பயனாளர் இடைமுகத்தின் திறம் (UI) அல்லது வணிக விதிகள் போன்ற பயன்பாட்டின் சில பகுதிகளைத் தனிப்பயனாக்கும் திறனை குத்தகைதாரர்களுக்கு வழங்கலாம், ஆனால் அவர்கள் பயன்பாட்டின் குறிமுறைவரிகளைத் தனிப்பயனாக்க முடியாது.
மென்பொருள் மேம்பாடு ,பராமரிப்பு செலவுகள் ஆகியவை இதில் பகிரப்படுவதால் பல குத்தகைதாரர்கள் சிக்கனமாக இருக்க முடியும். இது ஒற்றை-குத்தகைதாரருடன் முரண்படலாம், இதில் ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளருக்கும் அவற்றின் சொந்த மென்பொருள் நிகழ்வுகள் பலஉள்ளன, மேலும் அவை குறிமுறைவரிகளுக்கான அணுகலை வழங்கலாம். பல குத்தகை கட்டமைப்பைக் கொண்டு, வழங்குநர் ஒரு முறை மட்டுமே புதுப்பிப்புகளைச் செய்ய வேண்டும். ஒற்றை-குத்தகை கட்டமைப்பால், வழங்குநர் புதுப்பிப்புகளை உருவாக்க மென்பொருளின் பல நிகழ்வுகளைத் தொட வேண்டும்.
மேககணினியில் பல்லடுக்கு வாடகைதாரர்
மேககணினியில், மெய்நிகராக்கம், கொள்கலன் , தொலைநிலை அணுகல் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் புதிய சேவை மாதிரிகள் காரணமாக பல குத்தகை கட்டமைப்பின் பொருள் விரிவடைந்துள்ளது.
பொது மேகக்கணி வழங்குநர்கள் ஒரே நேரத்தில் அதிக பயனர்களுக்கு இடமளிக்க பல குத்தகைதாரர் கட்டமைப்புகளை நம்பியுள்ளனர். வாடிக்கையாளர்களின் பணிச்சுமை வன்பொருள் மற்றும் அடிப்படை மென்பொருளிலிருந்து சுருக்கப்பட்டு, பல பயனர்களை ஒரே தளத்தில் வசிக்க அனுமதிக்கிறது.
ஒற்றை குத்தகைதாரர் மேகத்தில், ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளருக்கும் ஒரு மென்பொருள் பயன்பாட்டின் சொந்த அர்ப்பணிப்பு நிகழ்வு உள்ளது. இதற்கு நேர்மாறாக, ஒரு மென்பொருளாக ஒரு சேவை (சாஸ்) வழங்குநர் அதன் பயன்பாட்டின் ஒரு நிகழ்வை ஒரு தரவுத்தளத்தின் ஒரு நிகழ்வில் இயக்கலாம் மற்றும் பல வாடிக்கையாளர்களுக்கு இணையதள அணுகலை வழங்க முடியும். அத்தகைய சூழ்நிலையில், ஒவ்வொரு குத்தகைதாரரின் தரவும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு மற்ற குத்தகைதாரர்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாததாகவே உள்ளது.
பல குத்தகைதாரர்களின் சவால்கள்
மேகக்கணி வழங்குநர்களுக்கு பல்லடுக்கு-குத்தகை என்பது கட்டடக்கலை சவால்களை முன்வைக்கிறது, ஏனெனில் கணக்கீட்டு வளங்கள் குத்தகைதாரர்களிடையே நியாயமான முறையில் ஒதுக்கப்பட வேண்டும் சமரசம் அல்லது தீங்கிழைக்கும் குத்தகைதாரரின் சேதத்தை குறைக்க ஒவ்வொரு குத்தகைதாரரும் தர்க்கரீதியாக தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
மேககணினி வழங்குநர்கள் பொதுவாக தனிப்பயன் வன்பொருளையும் சுருக்க அடுக்குகளையும் நம்பியிருக்கிறார்கள், அவை பல குத்தகைதாரர் கட்டமைப்பிற்கான பாதுகாப்பை மேம்படுத்துகின்றன, மேலும் மேககணினி வாடிக்கையாளர்களை கணக்கீட்டு வளங்களை ஏகபோகப்படுத்துவதைத் தடுக்கின்றன. ஒரு மேககணினி வாடிக்கையாளரின் வளங்களைப் பயன்படுத்துவது மற்றொரு வாடிக்கையாளரின் செயல்திறனை எதிர்மறையாக பாதிக்கிறது என்றால், புண்படுத்தும் வாடிக்கையாளர் “noisy neighbor” என்று குறிப்பிடப்படுகிறார்.
ஒரு ஒற்றை அமைப்பு தர்க்கரீதியாக தனிப்பட்ட அமைப்புகளின் தொகுப்பாகத் தோன்றுவதற்கு, பல குத்தகைதாரர் கட்டமைப்பை கடின அல்லது மென்மையாக அமைக்கலாம். கடினமான பல குத்தகைதாரர் சூழ்நிலையில், பூஜ்ஜிய நம்பிக்கை உள்ளது ஒவ்வொரு குத்தகைதாரரும் தர்க்கரீதியாக அதன் அண்டை நாடுகளிலிருந்து தனிமைப்படுத்தப்படுகிறார்கள். மென்மையான பல குத்தகைதாரர் கட்டமைப்பில், குத்தகைதாரருக்கு இடையில் அதிக நம்பிக்கை உள்ளது

மேககணினிதளம்(Cloud Foundry )எனும் மேககணினிபயன்பாடுகளின் தளத்தினை உருவாக்குதல்

மேககணினிதளம்(Cloud Foundry )என்பது ஒரு திறமூல, பல்வேறுமேககணினிகளின் பல்வேறு மொழிகளின் பயன்பாட்டு தளமாகும், இது தொடர் விநியோகத்தை ஆதரிக்கின்றது. இது ஒரு தனிப்பட்ட வரிசைப்படுத்தல் உள்கட்டமைப்பில் அல்லது அமேசான் இணைய சேவைகள், அஸூர், விஎம்வேர் அல்லது விஸ்பியர் போன்ற எந்தவொரு இணைய சேவையி)லும் (IaaS பயன்படுத்திகொள்ளலாம், மேலும் BOSH வரிசைப்படுத்தல் முறையைப் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். பயன்பாடுகளை எளிதாக இயக்க, அளவிட பராமரிக்கும் சூழலை இது அனுமதிக்கின்றது. இது ஜாவா, NodeJS, ரூபி, பைதான் போன்ற பெரும்பாலான கணினிமொழிகளின் சூழல்களையும் ஆதரிக்கின்றது. AWS மேககணினியின் முக்கியPivotalஇணைய சேவைகள் எனப்படும் கிளவுட் ஃபவுண்டரியின் வணிக உதாரணத்தை Pivotalகொண்டுள்ளது.
பயனாளர் மேலாண்மை, இடைநிலை பயன்பாடுகள் இயக்குமுறைமைகள் ஆகியவற்றின் மேலாண்மை, உள்நுழைவு அளவீடுகள், சேவைகள், சுகாதாரம் ஆகியவற்றின் மேலாண்மை, தளங்கள் பயன்பாடுகளின் அதிக கிடைக்கும் தன்மைகளை அளவிடுதல் ஆகியபணிகளை இதன் வாயிலாக செயல்படுத்தி பயன்பெறமுடியும்
இதில் orgமேலாளர் அல்லது spaceமேலாளர் போன்ற வெவ்வேறு பயனாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் சலுகைகளின் வாயிலாக அவற்றை கட்டுபடுத்துவதுதான் இந்த தளத்தினுடைய அடிப்படையான கருத்தமைவாகும்
. இதன் உறுப்புகள் இயங்குதளத்தின் மேல் மட்டத்தில் உள்ளன, மேலும் வெவ்வேறு பயனாளர்களால் குழு பயன்பாடுகளை ஒன்றாகப் பயன்படுத்தலாம். ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் ஒன்று அல்லது பல இடங்கள் உள்ளன. ,
இதில்space என்பது பயன்பாடுகளை வரிசைப்படுத்தக்கூடிய இடங்கள் மற்றும் உள்ளமைவுகளைப் பகிரக்கூடிய இடமாகும். ஒரே இடத்தில் பல பயன்பாடுகளை பயன்படுத்தலாம். ஒற்றை அல்லது பல இடைவெளிகள் ஒரு உறுப்பை உருவாக்குகின்றன. , இதில் பயன்பாடு என்பது கிளவுட் ஃபவுண்டரிக்குள் இயங்கும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட பயன்பாடாகும்.

நம்முடைய தரவுகளை பாதுகாத்துகொள்வதற்காக ownCloud எனும் சேவையை பயன்படுத்தி கொள்க

நம்முடைய சொந்த கானொளி படங்கள் ,உருவப்படங்கள் ஆவணங்கள் போன்ற தரவுகளின் கோப்புகளை பாதுகாப்பாக சேமித்திடவும் பகிர்ந்து கொள்ளவும் ownCloud எனும் சேவையை பயன்படுத்தி கொள்க நம்முடைய பணிகளுக்கு தேவையான தரவுகளை இதனுடைய FTP drive வாயிலாக அனுகி பெற்றுகொள்ளலாம் உருவப்படங்களை இணையத்தின் வாயிலாக வெனில் Dropboxமூலம் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் நம்முடைய வளாகத்தின் வாயிலாக வெனில் NASமூலம் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் இவையனைத்தையும் நம்முடைய ownCloud சேவையாளர் வாயிலாகவே பகிர்ந்து கொள்ளவும் பயன்படுத்தி கொள்ளவும்முடியும் இது நம்முடைய தரவுகளை மிகபாதுகாப்பாக வைத்திருக்கும் ஒருநம்பகமான சேமிப்பக இடமாகும் வெளியூர்களுக்கு பயனிக்கும்போது நம்முடைய தரவுகளின் கோப்புகளை Android அல்லது iOS கைபேசி சாதனங்களின் வாயிலாக எளிதாக அனுகி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் செல்லுமிடத்தில் இந்த சாதனங்களின் வாயிலாக நம்முடைய ownCloud சேவையாளருடன் இணைப்பு ஏற்படுத்தியவுடன் தானாகவே உருவப்படங்களை பதிவேற்றம் செய்திடவும் பதிவிறக்கம் செய்திடவும் முடியும் நம்முடைய பணியிடத்திலுள்ள கணினியின் வாடிக்கையாளர் கணினியின் வாயிலாக தரவுகளின் கோப்புகளை எளிதாக பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளவும் பதிவேற்றம்செய்திடவும் அவைகளுக்கிடையே ஒத்தியங்குவதற்காகவென தனியாக கோப்பகங்களை உருவாக்கி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் நாம் எங்கிருந்தாலும் இணையத்தின் வாயிலாக நம்முடைய கோப்புகளை பார்வையிட்டு பகிர்ந்து கொள்ளவும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும் இது அனுமதிக்கின்றது நாம் எங்கிருந்தாலும் நம்முடைய தரவுகளை பயன்படு்த்தி கொள்ளவும்யாருடனும் பகிர்ந்து கொள்ளவும்முடியும் கடவுச்சொற்களின் வாயிலாக பாதுகாக்கப்பட்ட கோப்புகளை பதிவேற்றம்செய்து மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும் முடியும் தேவையெனில் ஆவணங்களை திருத்தம் செய்து கொள்ளவும் கானொளி வாயிலாக தொலைபேசி போன்று நண்பர்களுடன் பேசவும்முடியும் PDF, images, text files, Open Document, Word filesபோன்ற எந்தவொரு வடிவமைப்புகளிலுமுள்ள கோப்புகளை காட்சியாக காணவும் திருத்தம்செய்திடவும் அனுமதிக்கின்றது anti-virus பயன்பாடுகளுடன் ஒத்தியங்கி கோப்புகளின் பாதுகாப்பினை உறுதி செய்து கொள்கின்றது LDAP / Active போன்ற இயக்ககங்களுடன் ஒத்தியங்குகின்றது REST API போன்ற மூன்றாவது நபர் பயன்பாட்டினையும் கைபேசி கணினி பயன்பாடுகளின் வாயிலாக நம்முடைய தரவுகளை கட்டுபடுத்தவும் இது அனுமதிக்கின்றது திறன் வாய்ந்த ownCloud App API , webhooks போன்றவற்றை வெளியீடுசெய்வதற்கு பயன்படுத்தி கொள்கின்றது இது Mac ,Windows ,Linux ,Android ,iPhone ,Blackberry ,Android Tablet ,iPad ஆகிய அனைத்திலும்செயல்படும் ஒருகட்டற்றசேமிப்பக சேவையாளராக செயல்படுகின்றது

Nextcloud எனும் மேககணினியில் செயல்படும் கட்டற்றகைபேசி பயன்பாடுகள்

தற்போது பெரும்பாலானவர்களால் பயன்படுத்தி கொள்ளப்பட்டுவரும் ownCloud மாற்றாகவும் Dropbox , Google Driveஆகிய தனியுரிமைவசதிகளுக்கு மாற்றாகவும் .Nextcloud எனும் கட்டற்ற வசதியைகோப்புகளை தேக்கி வைத்திடவும் மற்ற பயன்பாட்டிற்காகவும் பயன்படுத்தி கொள்க என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது இது அதிக நினைவகத்தை நம்முடைய கோப்புகளை syncing and storage செய்வதற்காக பயனுள்ளதாக இருக்கின்றது இதில் நாம்பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக பல்வேறு கட்டற்ற பயன்பாடுகளை தயாராக உள்ளன இதிலுள்ள Nextcloud sync client எனும் கட்டற்ற பயன்பாட்டினை கொண்டு புதிய கோப்புகங்களை உருவாக்குதல் கோப்புகளை பதிவேற்றம் செய்தல் பதிவிறக்கம் செய்தல் சாதனங்களுக்கிடையே அல்லது சேவையாளர்களுக்கு இடையே கோப்புகளை பரிமாற்றம் செய்து கொள்ளுதல் கோப்புகளுக்கு மறுபெயரிடுதல் இணைய இணைப்பில்லாவிட்டாலும் கோப்புகளை கையாளுதல் ஆகிய வசதிகளை வழங்குகின்றது இதிலுள்ள News Reader app எனும் கட்டற்ற பயன்பாட்டினை கொண்டு கூகுள் போன்றே அன்றாட செய்திகளை அறிந்து கொள்ளமுடியும் இதிலுள்ள Notes எனும்கட்டற்ற பயன்பாட்டினை கொண்டு சாதாரண உரைமுதல் செந்தர உரைவரையிலான வழக்கமான குறிப்புகளை தயார் செய்வதற்காக படிப்பதற்காக பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இதிலுள்ள Bookmarksஎனும்கட்டற்ற கருவியை கொண்டு இணையஉலாவரும்போது முக்கிய நிகழ்வுகளை செய்திகளை மேற்கோள் செய்து பிற்காலத்தில் மீள்பார்வையிட பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் Nextcloud Talk எனும்கட்டற்ற கருவியை கொண்டு குரலொலி கானொளி குழுவிவாதம் செய்யபயன்படுத்தி கொள்க இவைமட்டுமன்றி இதில் ஏராளமான அளவிலான பல்வேறு பயன்பாடுகள் நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள தயாராக இருக்கின்றன

மேககணினிசேவையை பெறுபவர்கள் தவிர்க்கவேண்டிய தவறுகள்

சொந்தமான கணினிவளங்கள் இல்லாமல் தங்களுக்குதேவையான கணினியின் பணிகளை செய்துமுடிப்பதற்காக இந்த மேககணினி சேவையாளர்கள் மிகமுக்கிய பங்குவகிக்கின்றன அதிலும்ஒவ்வொருசேவைக்கும் வெவ்வேறுமேககணினி சேவையாளரை பயன்படுத்தி கொள்ளும்போது தேவைப்பட்டால் கூடுதலாக சுறுசுறுப்பான உயர்ந்த ஆற்றலுடன் கூடிய மேககணியின் சேவையை பெறுவதற்காக தவிர்க்கவேண்டியதவறுகள் பின்வருமாறு
1.முதலாவதாக SaaS , IaaSபோன்ற பயன்பாடுகளை வழங்கிடும் போட்டியாளர்களின் சேவையானது நம்முடைய தேவையை நிறைவுசெய்வதாக உள்ளதாவென சரிபார்த்து பெற்றிடுக அதாவது முழுமையான சேவையை ஒருசேவையாளரே வழங்கதயாராக இருக்கும்போது ஒவ்வொரு சேவைக்கும் ஒவ்வொரு சேவையாளர்என குழப்பவேண்டாம்
2. அடுத்ததாக Load balancing ,Health monitoring, Latency,Code deployment,Securityபோன்றவைகளை முதலில் வடிவமைத்துகொண்டு அதற்கேற்ற மேககணினிசேவையைபெற்றிடுக
3.மூன்றாவதாக மேககணினியின் சேவையை பெறுவதற்கானongoing management cost, maintenance costஆகிய செலவினங்களை கவணத்தில் கொள்க
4.நான்காவதாக தற்போதுஉள்ள பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் அல்லது அரண்கள் அப்படியே பல்லடுக்கு மேககணினிசேவையிலும் தொடர்கின்றதா என்பதை உறுதிபடுத்தி கொள்க
5.ஐந்தாவதாக மேககணினிசேவையாளர் வேறு ஒருங்கிணைந்த மேககணினிசேவையாளர் வேறுஎன்ற அடிப்படையை புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப நம்முடைய தேவைக்கேற்ற மிகவும் பொருத்தமான மேககணினிசேவையாளரை பயன்படுத்தி கொள்க

Bluemix எனும் சேவையாளர் ஒரு அறிமுகம்

இது ஒரு திறமூல செந்தரமான மேககணினிஅடிப்படையில்செயல்படும் பயன்பாடுகளை உருவாக்கி பராமரித்திடஉதவும் Platform as a Service (PaaS) ஆக கருதப்படும் சேவையாளராகும் இது மேம்படுத்துநர்களுக்கு ஒரு முகப்பு பக்கத்தை வழங்கி அதன்வாயிலாக சேவைகளையும் பயன்பாடுகளைும் உருவாக்கி பராமரித்து கண்கானித்திட உதவுகின்றது இது ஜாவா, பைத்தான்,ரூபீஆன்ரெயில்,பிஹெச்பி, நோட்.ஜோஎஸ் ஆகிய கணினிமொழிகளை ஆதரிக்கின்றது இது ஐபிஎம் நிறுவனத்தின் மென்பொருள்தளத்தின்மீது Infrastructure as a Service(IaaS) என்றவாறு கட்டமைக்கப்-பட்டுள்ளது. இது Cloud Foundry ஐ திறமூல PaaS ஆக பயன்படுத்தி கொள்கின்றது அதனால் குறிமுறைவரிகளை Cloud Foundry வாயிலாக மிகப்பாதுகாப்பாக செயல்படச்செய்கின்றது இது பல்வேறுதளங்களையும் பல்வேறு கணினி-மொழிகளையும ஆதரிக்கின்றது இதில் குறைந்த பதிவு செயல்களைகொண்டே இதனைபயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இதனை முதலில் 30 நாட்கள் மாதிரிசெயலாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதன்பின்னர் ஒவ்வொரு சேவைக்கும் குறைந்த கட்டணைத்தையே கோருகின்றது இது செல்லிடத்து பேசிகளியே செயல்படும் திறன்மிக்கது மிகவிரைவாக கட்டமைவுசெய்வதையும் இயங்குவதையும் உறுதிபடுத்திடுகின்றது
இதனை பயன்படுத்தி கொள்ள https://console.ng.bluemix.net/registration/ எனும் தளத்திற்கு சென்று உங்களுக்கென தனியாக கணக்கு ஒன்றினை உருவாக்கிகொள்க பின்னர் இந்த தளத்திற்குள் உள்நுழைவுசெய்திடுக அதன்பின்னர் நம்முடைய பகுதியைEnvironment, dev,test,uat, pre-prod prod ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் உருவாக்கிகொண்டு I am ready.Good to Go என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர்நமக்கு ஒதுக்கப்பட்ட முகப்பு பக்கத்தில் Cloud Foundry 2GB,Virtual Server 0 ஆகிய அனைத்தும் சரியாக இருக்கின்றது எனில்Create app எனும் பொத்தானை சொடுக்குக . அதனை தொடர்ந்து நாம் இணையபக்கத்தினை உருவாக்கவிருப்பதால் ஜாவா என்பதை தெரிவுசெய்து கொண்டுContinue எனும் பொத்தானையும் பின்னர் மற்றவழிமுறைகளையும் பின்பற்றி இறுதியாக Finishஎனும் பொத்தானையும் சொடுக்குதல்செய்து இந்த பணியை முடிவிற்கு கொண்டுவருக . உடன் நாம்விரும்பிய நமக்கான இணைய பயன்பாடு ஒன்று உருவாகி நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக தயாராகிவிடும்

OwnCloudஎனும் கட்டற்ற மேககணினி பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி கொள்க

OwnCloudஎன் பது ஒரு கட்டற்ற கோப்புகளை ஒத்தியங்கசெய்து பகிர்ந்து கொள்ள(file sync and share) உதவும் ஒரு மேககணினி பயன்பாடாகும் தனிநபர் முதல் பெரிய நிறுவனங்கள், கணினி சேவையாளர்கள்வரை அனைவரும் கட்டணமில்லாமல் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இதன்மூலம் நம்முடைய கணினியில் உள்ள ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட கோப்புகளையும் கோப்பகங்களையும் ஒத்தியங்க செய்து பகிர்ந்து கொள்ளலாம் நம்முடைய கணினியில் வைத்துள்ள கோப்புகளையும் கோப்பகங்களையும் இந்த பயன்பாட்டின் வாயிலாக மற்ற கணினி அல்லது ஆண்ட்ராய்டு செல்லிடத்து பேசி ஐஓஎஸ் செல்லிடத்து பேசிகளுடன் பகிர்ந்து கொள்ளமுடியும் இந்நிலையில் மேககணினியில் எத்தனையோ வகை நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக தயாராக இருக்கும்போது அவைகளை பயன்படுத்தி கொள்ளாமல் இந்த OwnCloudஎன்பதை மட்டும்ஏன் பயன்படுத்திகொள்ளவேண்டும் என்ற நியாயமான கேள்வி நம்முடைய அனைவரின் மனதிலும் கண்டிப்பாக எழும் ஏனெனில்இது ஒரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற நம்முடைய சொந்த கணினியையே சேவையாளர் கணினியாக செய்து செயற்படுத்த உதவும் ஒரு எளியதொரு கருவியாக விளங்குகின்றது இதனை நிறுவுகை செய்து செயல்படுத்திகொள்வதற்கு 128எம்பி ரேம் (512 எம்பி ரேம் பரிந்துரைக்கபடுகின்றது) ,அப்பாச்சி2.4 mod_php, PHP5.4+,MySQL MariaDB ஆகியவை அடிப்படை தேவையாகும் இந்தபயன்பாட்டினை https://owncloud.org/ , https://github.com/owncloud/ ஆகிய தளங்களிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க இதனை கொண்டு மின்னஞ்சல் சேவையாளர் போன்றும் ,பல்லூடுக செயலியாகவும் ,மேலும் பல்வேறு வகையான பயன்பாடுகளுள் நமக்கு தேவையானதை செயல்படுத்திடுவதற்காக இதனுடைய apps.owncloud.com எனும் தளத்திலிருந்து பதிவவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்