மேககணினிதளம்(Cloud Foundry )எனும் மேககணினிபயன்பாடுகளின் தளத்தினை உருவாக்குதல்

மேககணினிதளம்(Cloud Foundry )என்பது ஒரு திறமூல, பல்வேறுமேககணினிகளின் பல்வேறு மொழிகளின் பயன்பாட்டு தளமாகும், இது தொடர் விநியோகத்தை ஆதரிக்கின்றது. இது ஒரு தனிப்பட்ட வரிசைப்படுத்தல் உள்கட்டமைப்பில் அல்லது அமேசான் இணைய சேவைகள், அஸூர், விஎம்வேர் அல்லது விஸ்பியர் போன்ற எந்தவொரு இணைய சேவையி)லும் (IaaS பயன்படுத்திகொள்ளலாம், மேலும் BOSH வரிசைப்படுத்தல் முறையைப் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். பயன்பாடுகளை எளிதாக இயக்க, அளவிட பராமரிக்கும் சூழலை இது அனுமதிக்கின்றது. இது ஜாவா, NodeJS, ரூபி, பைதான் போன்ற பெரும்பாலான கணினிமொழிகளின் சூழல்களையும் ஆதரிக்கின்றது. AWS மேககணினியின் முக்கியPivotalஇணைய சேவைகள் எனப்படும் கிளவுட் ஃபவுண்டரியின் வணிக உதாரணத்தை Pivotalகொண்டுள்ளது.
பயனாளர் மேலாண்மை, இடைநிலை பயன்பாடுகள் இயக்குமுறைமைகள் ஆகியவற்றின் மேலாண்மை, உள்நுழைவு அளவீடுகள், சேவைகள், சுகாதாரம் ஆகியவற்றின் மேலாண்மை, தளங்கள் பயன்பாடுகளின் அதிக கிடைக்கும் தன்மைகளை அளவிடுதல் ஆகியபணிகளை இதன் வாயிலாக செயல்படுத்தி பயன்பெறமுடியும்
இதில் orgமேலாளர் அல்லது spaceமேலாளர் போன்ற வெவ்வேறு பயனாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் சலுகைகளின் வாயிலாக அவற்றை கட்டுபடுத்துவதுதான் இந்த தளத்தினுடைய அடிப்படையான கருத்தமைவாகும்
. இதன் உறுப்புகள் இயங்குதளத்தின் மேல் மட்டத்தில் உள்ளன, மேலும் வெவ்வேறு பயனாளர்களால் குழு பயன்பாடுகளை ஒன்றாகப் பயன்படுத்தலாம். ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் ஒன்று அல்லது பல இடங்கள் உள்ளன. ,
இதில்space என்பது பயன்பாடுகளை வரிசைப்படுத்தக்கூடிய இடங்கள் மற்றும் உள்ளமைவுகளைப் பகிரக்கூடிய இடமாகும். ஒரே இடத்தில் பல பயன்பாடுகளை பயன்படுத்தலாம். ஒற்றை அல்லது பல இடைவெளிகள் ஒரு உறுப்பை உருவாக்குகின்றன. , இதில் பயன்பாடு என்பது கிளவுட் ஃபவுண்டரிக்குள் இயங்கும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட பயன்பாடாகும்.

நம்முடைய தரவுகளை பாதுகாத்துகொள்வதற்காக ownCloud எனும் சேவையை பயன்படுத்தி கொள்க

நம்முடைய சொந்த கானொளி படங்கள் ,உருவப்படங்கள் ஆவணங்கள் போன்ற தரவுகளின் கோப்புகளை பாதுகாப்பாக சேமித்திடவும் பகிர்ந்து கொள்ளவும் ownCloud எனும் சேவையை பயன்படுத்தி கொள்க நம்முடைய பணிகளுக்கு தேவையான தரவுகளை இதனுடைய FTP drive வாயிலாக அனுகி பெற்றுகொள்ளலாம் உருவப்படங்களை இணையத்தின் வாயிலாக வெனில் Dropboxமூலம் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் நம்முடைய வளாகத்தின் வாயிலாக வெனில் NASமூலம் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் இவையனைத்தையும் நம்முடைய ownCloud சேவையாளர் வாயிலாகவே பகிர்ந்து கொள்ளவும் பயன்படுத்தி கொள்ளவும்முடியும் இது நம்முடைய தரவுகளை மிகபாதுகாப்பாக வைத்திருக்கும் ஒருநம்பகமான சேமிப்பக இடமாகும் வெளியூர்களுக்கு பயனிக்கும்போது நம்முடைய தரவுகளின் கோப்புகளை Android அல்லது iOS கைபேசி சாதனங்களின் வாயிலாக எளிதாக அனுகி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் செல்லுமிடத்தில் இந்த சாதனங்களின் வாயிலாக நம்முடைய ownCloud சேவையாளருடன் இணைப்பு ஏற்படுத்தியவுடன் தானாகவே உருவப்படங்களை பதிவேற்றம் செய்திடவும் பதிவிறக்கம் செய்திடவும் முடியும் நம்முடைய பணியிடத்திலுள்ள கணினியின் வாடிக்கையாளர் கணினியின் வாயிலாக தரவுகளின் கோப்புகளை எளிதாக பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளவும் பதிவேற்றம்செய்திடவும் அவைகளுக்கிடையே ஒத்தியங்குவதற்காகவென தனியாக கோப்பகங்களை உருவாக்கி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் நாம் எங்கிருந்தாலும் இணையத்தின் வாயிலாக நம்முடைய கோப்புகளை பார்வையிட்டு பகிர்ந்து கொள்ளவும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும் இது அனுமதிக்கின்றது நாம் எங்கிருந்தாலும் நம்முடைய தரவுகளை பயன்படு்த்தி கொள்ளவும்யாருடனும் பகிர்ந்து கொள்ளவும்முடியும் கடவுச்சொற்களின் வாயிலாக பாதுகாக்கப்பட்ட கோப்புகளை பதிவேற்றம்செய்து மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும் முடியும் தேவையெனில் ஆவணங்களை திருத்தம் செய்து கொள்ளவும் கானொளி வாயிலாக தொலைபேசி போன்று நண்பர்களுடன் பேசவும்முடியும் PDF, images, text files, Open Document, Word filesபோன்ற எந்தவொரு வடிவமைப்புகளிலுமுள்ள கோப்புகளை காட்சியாக காணவும் திருத்தம்செய்திடவும் அனுமதிக்கின்றது anti-virus பயன்பாடுகளுடன் ஒத்தியங்கி கோப்புகளின் பாதுகாப்பினை உறுதி செய்து கொள்கின்றது LDAP / Active போன்ற இயக்ககங்களுடன் ஒத்தியங்குகின்றது REST API போன்ற மூன்றாவது நபர் பயன்பாட்டினையும் கைபேசி கணினி பயன்பாடுகளின் வாயிலாக நம்முடைய தரவுகளை கட்டுபடுத்தவும் இது அனுமதிக்கின்றது திறன் வாய்ந்த ownCloud App API , webhooks போன்றவற்றை வெளியீடுசெய்வதற்கு பயன்படுத்தி கொள்கின்றது இது Mac ,Windows ,Linux ,Android ,iPhone ,Blackberry ,Android Tablet ,iPad ஆகிய அனைத்திலும்செயல்படும் ஒருகட்டற்றசேமிப்பக சேவையாளராக செயல்படுகின்றது

Nextcloud எனும் மேககணினியில் செயல்படும் கட்டற்றகைபேசி பயன்பாடுகள்

தற்போது பெரும்பாலானவர்களால் பயன்படுத்தி கொள்ளப்பட்டுவரும் ownCloud மாற்றாகவும் Dropbox , Google Driveஆகிய தனியுரிமைவசதிகளுக்கு மாற்றாகவும் .Nextcloud எனும் கட்டற்ற வசதியைகோப்புகளை தேக்கி வைத்திடவும் மற்ற பயன்பாட்டிற்காகவும் பயன்படுத்தி கொள்க என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது இது அதிக நினைவகத்தை நம்முடைய கோப்புகளை syncing and storage செய்வதற்காக பயனுள்ளதாக இருக்கின்றது இதில் நாம்பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக பல்வேறு கட்டற்ற பயன்பாடுகளை தயாராக உள்ளன இதிலுள்ள Nextcloud sync client எனும் கட்டற்ற பயன்பாட்டினை கொண்டு புதிய கோப்புகங்களை உருவாக்குதல் கோப்புகளை பதிவேற்றம் செய்தல் பதிவிறக்கம் செய்தல் சாதனங்களுக்கிடையே அல்லது சேவையாளர்களுக்கு இடையே கோப்புகளை பரிமாற்றம் செய்து கொள்ளுதல் கோப்புகளுக்கு மறுபெயரிடுதல் இணைய இணைப்பில்லாவிட்டாலும் கோப்புகளை கையாளுதல் ஆகிய வசதிகளை வழங்குகின்றது இதிலுள்ள News Reader app எனும் கட்டற்ற பயன்பாட்டினை கொண்டு கூகுள் போன்றே அன்றாட செய்திகளை அறிந்து கொள்ளமுடியும் இதிலுள்ள Notes எனும்கட்டற்ற பயன்பாட்டினை கொண்டு சாதாரண உரைமுதல் செந்தர உரைவரையிலான வழக்கமான குறிப்புகளை தயார் செய்வதற்காக படிப்பதற்காக பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இதிலுள்ள Bookmarksஎனும்கட்டற்ற கருவியை கொண்டு இணையஉலாவரும்போது முக்கிய நிகழ்வுகளை செய்திகளை மேற்கோள் செய்து பிற்காலத்தில் மீள்பார்வையிட பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் Nextcloud Talk எனும்கட்டற்ற கருவியை கொண்டு குரலொலி கானொளி குழுவிவாதம் செய்யபயன்படுத்தி கொள்க இவைமட்டுமன்றி இதில் ஏராளமான அளவிலான பல்வேறு பயன்பாடுகள் நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள தயாராக இருக்கின்றன

மேககணினிசேவையை பெறுபவர்கள் தவிர்க்கவேண்டிய தவறுகள்

சொந்தமான கணினிவளங்கள் இல்லாமல் தங்களுக்குதேவையான கணினியின் பணிகளை செய்துமுடிப்பதற்காக இந்த மேககணினி சேவையாளர்கள் மிகமுக்கிய பங்குவகிக்கின்றன அதிலும்ஒவ்வொருசேவைக்கும் வெவ்வேறுமேககணினி சேவையாளரை பயன்படுத்தி கொள்ளும்போது தேவைப்பட்டால் கூடுதலாக சுறுசுறுப்பான உயர்ந்த ஆற்றலுடன் கூடிய மேககணியின் சேவையை பெறுவதற்காக தவிர்க்கவேண்டியதவறுகள் பின்வருமாறு
1.முதலாவதாக SaaS , IaaSபோன்ற பயன்பாடுகளை வழங்கிடும் போட்டியாளர்களின் சேவையானது நம்முடைய தேவையை நிறைவுசெய்வதாக உள்ளதாவென சரிபார்த்து பெற்றிடுக அதாவது முழுமையான சேவையை ஒருசேவையாளரே வழங்கதயாராக இருக்கும்போது ஒவ்வொரு சேவைக்கும் ஒவ்வொரு சேவையாளர்என குழப்பவேண்டாம்
2. அடுத்ததாக Load balancing ,Health monitoring, Latency,Code deployment,Securityபோன்றவைகளை முதலில் வடிவமைத்துகொண்டு அதற்கேற்ற மேககணினிசேவையைபெற்றிடுக
3.மூன்றாவதாக மேககணினியின் சேவையை பெறுவதற்கானongoing management cost, maintenance costஆகிய செலவினங்களை கவணத்தில் கொள்க
4.நான்காவதாக தற்போதுஉள்ள பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் அல்லது அரண்கள் அப்படியே பல்லடுக்கு மேககணினிசேவையிலும் தொடர்கின்றதா என்பதை உறுதிபடுத்தி கொள்க
5.ஐந்தாவதாக மேககணினிசேவையாளர் வேறு ஒருங்கிணைந்த மேககணினிசேவையாளர் வேறுஎன்ற அடிப்படையை புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப நம்முடைய தேவைக்கேற்ற மிகவும் பொருத்தமான மேககணினிசேவையாளரை பயன்படுத்தி கொள்க

Bluemix எனும் சேவையாளர் ஒரு அறிமுகம்

இது ஒரு திறமூல செந்தரமான மேககணினிஅடிப்படையில்செயல்படும் பயன்பாடுகளை உருவாக்கி பராமரித்திடஉதவும் Platform as a Service (PaaS) ஆக கருதப்படும் சேவையாளராகும் இது மேம்படுத்துநர்களுக்கு ஒரு முகப்பு பக்கத்தை வழங்கி அதன்வாயிலாக சேவைகளையும் பயன்பாடுகளைும் உருவாக்கி பராமரித்து கண்கானித்திட உதவுகின்றது இது ஜாவா, பைத்தான்,ரூபீஆன்ரெயில்,பிஹெச்பி, நோட்.ஜோஎஸ் ஆகிய கணினிமொழிகளை ஆதரிக்கின்றது இது ஐபிஎம் நிறுவனத்தின் மென்பொருள்தளத்தின்மீது Infrastructure as a Service(IaaS) என்றவாறு கட்டமைக்கப்-பட்டுள்ளது. இது Cloud Foundry ஐ திறமூல PaaS ஆக பயன்படுத்தி கொள்கின்றது அதனால் குறிமுறைவரிகளை Cloud Foundry வாயிலாக மிகப்பாதுகாப்பாக செயல்படச்செய்கின்றது இது பல்வேறுதளங்களையும் பல்வேறு கணினி-மொழிகளையும ஆதரிக்கின்றது இதில் குறைந்த பதிவு செயல்களைகொண்டே இதனைபயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இதனை முதலில் 30 நாட்கள் மாதிரிசெயலாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதன்பின்னர் ஒவ்வொரு சேவைக்கும் குறைந்த கட்டணைத்தையே கோருகின்றது இது செல்லிடத்து பேசிகளியே செயல்படும் திறன்மிக்கது மிகவிரைவாக கட்டமைவுசெய்வதையும் இயங்குவதையும் உறுதிபடுத்திடுகின்றது
இதனை பயன்படுத்தி கொள்ள https://console.ng.bluemix.net/registration/ எனும் தளத்திற்கு சென்று உங்களுக்கென தனியாக கணக்கு ஒன்றினை உருவாக்கிகொள்க பின்னர் இந்த தளத்திற்குள் உள்நுழைவுசெய்திடுக அதன்பின்னர் நம்முடைய பகுதியைEnvironment, dev,test,uat, pre-prod prod ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் உருவாக்கிகொண்டு I am ready.Good to Go என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர்நமக்கு ஒதுக்கப்பட்ட முகப்பு பக்கத்தில் Cloud Foundry 2GB,Virtual Server 0 ஆகிய அனைத்தும் சரியாக இருக்கின்றது எனில்Create app எனும் பொத்தானை சொடுக்குக . அதனை தொடர்ந்து நாம் இணையபக்கத்தினை உருவாக்கவிருப்பதால் ஜாவா என்பதை தெரிவுசெய்து கொண்டுContinue எனும் பொத்தானையும் பின்னர் மற்றவழிமுறைகளையும் பின்பற்றி இறுதியாக Finishஎனும் பொத்தானையும் சொடுக்குதல்செய்து இந்த பணியை முடிவிற்கு கொண்டுவருக . உடன் நாம்விரும்பிய நமக்கான இணைய பயன்பாடு ஒன்று உருவாகி நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக தயாராகிவிடும்

OwnCloudஎனும் கட்டற்ற மேககணினி பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி கொள்க

OwnCloudஎன் பது ஒரு கட்டற்ற கோப்புகளை ஒத்தியங்கசெய்து பகிர்ந்து கொள்ள(file sync and share) உதவும் ஒரு மேககணினி பயன்பாடாகும் தனிநபர் முதல் பெரிய நிறுவனங்கள், கணினி சேவையாளர்கள்வரை அனைவரும் கட்டணமில்லாமல் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இதன்மூலம் நம்முடைய கணினியில் உள்ள ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட கோப்புகளையும் கோப்பகங்களையும் ஒத்தியங்க செய்து பகிர்ந்து கொள்ளலாம் நம்முடைய கணினியில் வைத்துள்ள கோப்புகளையும் கோப்பகங்களையும் இந்த பயன்பாட்டின் வாயிலாக மற்ற கணினி அல்லது ஆண்ட்ராய்டு செல்லிடத்து பேசி ஐஓஎஸ் செல்லிடத்து பேசிகளுடன் பகிர்ந்து கொள்ளமுடியும் இந்நிலையில் மேககணினியில் எத்தனையோ வகை நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக தயாராக இருக்கும்போது அவைகளை பயன்படுத்தி கொள்ளாமல் இந்த OwnCloudஎன்பதை மட்டும்ஏன் பயன்படுத்திகொள்ளவேண்டும் என்ற நியாயமான கேள்வி நம்முடைய அனைவரின் மனதிலும் கண்டிப்பாக எழும் ஏனெனில்இது ஒரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற நம்முடைய சொந்த கணினியையே சேவையாளர் கணினியாக செய்து செயற்படுத்த உதவும் ஒரு எளியதொரு கருவியாக விளங்குகின்றது இதனை நிறுவுகை செய்து செயல்படுத்திகொள்வதற்கு 128எம்பி ரேம் (512 எம்பி ரேம் பரிந்துரைக்கபடுகின்றது) ,அப்பாச்சி2.4 mod_php, PHP5.4+,MySQL MariaDB ஆகியவை அடிப்படை தேவையாகும் இந்தபயன்பாட்டினை https://owncloud.org/ , https://github.com/owncloud/ ஆகிய தளங்களிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க இதனை கொண்டு மின்னஞ்சல் சேவையாளர் போன்றும் ,பல்லூடுக செயலியாகவும் ,மேலும் பல்வேறு வகையான பயன்பாடுகளுள் நமக்கு தேவையானதை செயல்படுத்திடுவதற்காக இதனுடைய apps.owncloud.com எனும் தளத்திலிருந்து பதிவவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்