ஆண்ட்ராய்டுசாதனத்தின்பயன்படும் சிறந்த மின்னஞ்சல் பரிசோதனை பயன்பாடுகள்

நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு செயல்படும் கைபேசிகள் அல்லது திறன்பேசிகள் நேரடியாக பேசுவதற்குமட்டுமல்லாமல் நாம் எங்கிருந்தாலும் அவ்விடத்திலிருந்து மின்னஞ்சல்களை கையாளுவது வியாபார நடவடிக்கைகளை கையாளுவது போன்ற பல்வேறு பணிகளை செயல்படுத்தி பயன்பெறமுடியும் அவ்வாறானஆண்ட்ராய்டுபயன்பாடுகள் பின்வருமாறு
1.Gmail Android எனும் பயன்பாடானது ஜிமெயில் மட்டுமல்லாது மற்ற அனைத்து நிறுவனங்களின் மின்னஞ்சல்களையும் நாம் வழக்கமாக கணினியில் கையாளுவதைபோன்றே நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு செயல்படும்கைபேசிகளிலும் அல்லது திறன்பேசிகளிலும் மின்னஞ்சல்களை கையாளுவதற்காக உதவுகின்றது மேலும் இதில் மறைந்துள்ள பல்வேறு திறன்களை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் மேலும் விவரங்களுக்கு https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gm என்ற மின்னஞ்சல்முகவரிக்கு செல்க
2. Outlook Android எனும்பயன்பாடானது நாம் கணினியில் பயன்படுத்திடும் மைக்ரோசாப்ட்டின் அவுட்லுக் போன்றே நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு செயல்படும்கைபேசிகளிலும் அல்லது திறன்பேசிகளிலும் மின்னஞ்சல்களை கையாளுவதற்காக உதவுகின்றதுமேலும் விவரங்களுக்கு https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook என்ற மின்னஞ்சல்முகவரிக்கு செல்க
3.ProtonMail எனும் பயன்பாடனது நம்முடைய மின்னஞ்சல்களை அனுமதியற்றவர்கள் காணமுடியாதவாறு மறையாக்கம் செய்து கடவுச்சொற்களுடன் பாதுகாப்பாக நண்பர்களுக்கு மின்னஞ்சல்களை அனுப்பவும் பெறவும் உதவுகின்றது மறையாக்கம் செய்திடாமல் வழக்கமான முறையில் மின்னஞ்சல்களை இதில்கையாளவும் முடியும் குறிப்பிட்ட வரையறைக்குமேல் கட்டணத்துடன் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.protonmail.android என்ற மின்னஞ்சல்முகவரிக்கு செல்க
4. Spike Conversational Emailஎன்பது சமீபத்திய நவீண மின்னஞ்சல் வசதிகளை கொண்டது அதாவது நேரடியாக உரையாடுவதைபோன்று செய்திகளைஅனுப்பி பதில் பெறுவது ஒன்றுக்குமேற்பட்ட நபர்களுடன் குழுவிவாதம் போன்று செயல்படுத்துவது மற்ற செய்திகளை தனியாக கையாளுவது என்பன போன்ற வசதி வாய்ப்புகளை கொண்டதாகும் இது ஆண்ட்ராய்டுமட்டுமல்லாமல் விண்டோ இயக்கமுறைமையிலும் செயல்படக்கூடியது கட்டணமற்றது அதிகபட்சம் 10 குழுக்களைஅனுமதிக்கக்- கூடியது மேலும் விவரங்களுக்கு https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pingapp.app என்ற மின்னஞ்சல்முகவரிக்கு செல்க
5.Pulseஎனும் பயன்பாடானது மின்னஞ்சல்களை அனுப்பவும் பெறவும் ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்கள் மட்டுமல்லாது விண்டோ செயல்படும் கணினிகளிலும் செயல்படும் திறன் மிக்கது. நம்முடைய கைபேசியை மாற்றினாலும் எங்கிருந்தும் எந்தவொரு ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்திலிருந்தும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் குறுஞ்செய்திகளையும் இதில் அனுப்பமுடியும்இதில் ஏராளமான வசதி வாய்ப்புகள் உள்ளன அதாவது நாம் இருசக்கர அல்லது நான்கு சக்கர வண்டியை ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும்போது மின்னஞ்சல் ஏதேனும்வந்துசேர்ந்தால் உடன் அதற்கான முன்கூட்டியே தயார்நிலையிலுள்ள பதிலை தானாகேவே அனுப்பிவைத்திடும் வசதிமிக்கது மேலும் விவரங்களுக்கு https://play.google.com/store/apps/details?id=xyz.klinker.messenger என்ற மின்னஞ்சல்முகவரிக்கு செல்க

கட்டற்ற ஆண்ட்ராய்டு மின்னஞ்சல் சேவையாளர்கள்

வயதுமுதிர்ந்தவர்களோடு மின்னஞ்சல் தகவல் தொடர்பு முடிவடைந்துவிட்டது அதனைதொடர்ந்து தற்போது இளைய தலைமுறையினர் அனைவரும் சமூதாயவலைபின்னலிலேயேபுதைந்துள்ள னர் எனும்வாதம் இருந்த போதிலும், ஒத்துழைப்பு கருவிகள், சமூக ஊடகங்கள் ஆகியவை முக்கியம் என்றாலும், இவ்வாறான சமுதாய வலை பின்னல் களனைத்தும் மின்னஞ்சலை போன்று அத்தியாவசிய வணிக ( சமூக) தகவல் தொடர்பு கருவியாக மாறுவதற்கு தயாராக இல்லை. அதனால் மின்னஞ்சல் சேவையானது பயன்பாட்டிலிருந்து மறைந்துவிடும் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லைஅதைவிட மின்னஞ்சல் சேவை நம்மை விட்டு போகவில்லை அதற்குபதிலாக தற்போது பெரும்பாலும் கைபேசி சாதனங்களில் (ஆய்வாளர்களின் கருத்துப்படி) வாசிக்கப்படுகின்ற அளவிற்கு ஒரு நல்ல கைபேசியின் வாடிக்கையாளர் பயன்பாடாக விளங்குகின்றது.அதிலும் மின்னஞ்சல் வாடிக்கையாளர் ஒரு வர் கட்டற்ற ஆண்ட்ராய்டு பயனர் என்றால், சிறிது தந்திரமான செயலில் இந்த மின்னஞ்சல் சேவை கிடைக்க செய்யப்படுகின்றது. இவ்வாறான பயன்பாடுகளுக்காக பின்வரும் ஆண்ட்ராய்டின் மின்னஞ்சல் சேவைகளும் நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள தயாராக இருக்கின்றன
1 . K-9 Mail என்பது ஆண்ட்ராய்டின் 1.0 பதிப்பிலிருந்தே கிடைக்கின்றது பலசுட்டிகள் .இணைப்புகள் ,எமோஜிகள், IMAP , WebDAV, போன்ற பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளை இதுவழங்குகின்றது இதனை நிறுவுகை செய்து பாதுகாப்பாக மின்னஞ்சல்களை அனுப்புதல் பெறுதல் திறந்து படித்தல் ஆகிய பணிகளைஎளிதாக செயற்படுத்திடலாம் அப்பாச்சி2.0 எனும்அனுமதியின் அடிப்படையில் மூலக்குறிமுறைவரிகளுடன் இது கிடைக்கின்றது இதனை கூகுள் ப்ளே,அமோஸான் ஆகிய தளங்களிலிருந்து பதிவிறக்கம்செய்து பயன்படுத்தி கொள்க
2.p≡p அழகான எளிதான தனியுரிமை (Pretty Easy Privacy) ஆகிய சொற்களின் சுருக்கமான P≡ P எனும் பெயராக இது அமைந்துள்ளது இது பாதுகாப்பான தனியுரிமை தகவல் தொடர்பே இதனுடைய அடிப்படையான கொள்கையாகும் நாம் அனுப்பும் மின்னஞ்சல் அதனுடைய இணைப்பு ஆகியவற்றை மறையாக்கம் செய்து இடையில் வேறுயாரும் அதனை திறந்து படிக்கமுடியாதவாறு அனுப்புகின்றது பெறுபவர் அதனை மறையாக்கத்திற்கான பயன்பாட்டினை கொண்டு பழையபடி மைறையாக்கம் செய்தபின்னரே திறந்து படிக்கஅனுமதிக்கின்றது இதனை Fossdroid வாயிலாக நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இது GPLv3 எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் மூலக்குறிமுறைவரிகளுடன் கூகுள் ப்ளேவில் கிடைக்கின்றது
3 .InboxPage இது SSL/TLS எனும் மரபொழுங்கின்படி மின்னஞ்சலை அனுப்பவும் படிக்கவும் அனுமதிக்கின்றது இது ஜிமேயில் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றுகின்றது இது OpenPGP எனும் மறையாக்கத்தை OpenKeychain எனும் பயன்பாட்டின் வாயிலாக மின்னஞ்சல்களை கையாள அனுமதிக்கின்றது இதனை F-Droid.வாயிலாக நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இது GPLv3 எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் மூலக்குறிமுறைவரிகளுடன் GitHub இல் கிடைக்கின்றது
4.FairEmail கைபேசியின் மின்னஞ்சல் பயன்பாடுகளுக்கு சிறிய அணுகுமுறையில் மின்னஞ்சல்களை எழுதுவதற்கும் படிப்பதற்கும் இது அதிக கவணத்தை கொண்டுள்ளது ஆயினும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மின்னஞ்சல் கணக்குகளையும் சுட்டிகளையும் மறையாக்கத்தினையும் செய்தி அனுப்புவதையும் ஆதரிக்கின்றது இதனை F-Droid.வாயிலாக நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இது GPLv3 எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் மூலக்குறிமுறைவரிகளுடன் GitHub இல்கிடைக்கின்றது

ஜிமெயிலில் மின்னஞ்சல்கள் நீக்கப்பட்டு30 நாட்கள் கடந்தபின்னர்கூட அவற்றை மீட்டெடுக்கமுடியும்

இதற்குமுன் கைதவறுதலாக ஏதேனும் மின்னஞ்சலை நீக்கம் செய்துவிட்டால் அதனை மீட்டெடுத்திடமுடியாத நிலை ஜிமெயிலில் இருந்துவந்தது அதன்பின்னர் அவ்வாறு நீக்கம் செய்யப்ட்ட மின்னஞ்சலையும் 30 நாட்கள்வரை மீட்டெடுக்கலாம் என்ற வசதி தற்போது கைகொடுக்கின்றது இதனை செயல்படுத்துவதற்காக நம்முடைய ஜிமெயில் கணக்கினை திறந்து கொள்க அதன் பக்கப்பட்டையில் Trashஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் Trashஎனும் தாவியின் திரையில் கடந்த 30 நாட்களாக நாம் நீக்கம்செய்துவந்த மின்னஞ்சல்கள் தேதி வாரியாக வீற்றிருக்கும் அவற்றுள் நாம் மீட்டெடுக்கவேண்டிய மின்னஞ்சலின் மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் move to inbox என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக.இந்த செயல் மிகஎளிதானதாகத்தான் உள்ளது ஆயினும் முக்கியமான மின்னஞ்சலை கைதவறுதலாக நீக்கப்பட்டு30 நாட்களுக்குமேல் ஆன நிலையில் அதனை எவ்வாறு மீட்டெடுப்பது என்பதுதான் நம்முன் இருக்கும் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாகும் அவ்வாறான நிலையிலும் கவலைப்படவேண்டாம் அதற்கும் வழிஇருக்கின்றது மனம் கலங்கிடாமல் பின்வரும் எளிய படிமுறைகளை பின்பற்றி தவறுதலாக நீக்கம்செய்யப்பட்டு 30 நாட்களுக்குமேலான மின்னஞ்சல்களையும் மீட்டெடுத்திடுக முதலில் நம்முடைய ஜிமெயில் கணக்கின் திரையில் தோன்றிட செய்திடுக அதன்பின்னர் இணையஉலாவியின் திரையின் மேலே முகவரிபட்டையிலுள்ள URL முகவரியை நகலெடுத்து இணைய உலாவியின் இதே முகவரி பட்டையின் அடுத்த காலியான பக்கத்தில் ஒட்டுதல் செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன் விரியும் திரையில் இது ஒரு legit Gmail account என தெரிவுசெய்துகொண்டு உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன் இதன் வாயிலாக ஜிமெயில் ஆதரவு குழுவினை தொடர்பு கொள்ள முடியும் அங்கு நம்முடைய அதே ஜிமெயிலை திறக்கவா என கோரும் திரையில் yesஎன்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்நம்முடைய ஜிமெயில் கணக்கானது புதிய திரையில் தோன்றிடும் அதில் நாம் மீட்டெடுக்கவேண்டிய நாளினை குறிப்பிட்டு அதிலுள்ள பல்வேறு வாய்ப்புகளில் தேவையானவற்றை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொள்க தொடர்ந்து Submit என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் ஜிமெயிலின் ஆதரவுகுழுவிற்கு இந்த செய்தி சென்று சேரும் உடன் அந்த குழுவானது குறிப்பிட்ட-நாளின் நிரந்தரமாக நம்மால் நீக்கம் செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல்களை எவ்வாறு மீட்டெடுப்பது என்ற வழிமுறையை வழிகாட்டிடுவார்கள் அதனை பின்பற்றினால் குறிப்பிட்ட நாளில் நம்மால் நீக்கம் செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல்கள் நமக்கு வந்து சேரும்.

ஜிமெயிலின் புதிய பாதுகாப்பு வசதிகள்

சமீபத்தியபேஸ்புக்-கேம்பிரிட்ஜ் அனலிட்டிகா ஊழல் வெளிச்சத்திற்கு வந்ததை தொடர்ந்து, தொழில்நுட்ப துறையில் தனியுரிமை மீறப்படுகின்றதாஎன்ற கவலை நம்மனைவருடைய மனதிலும் எழுந்துள்ளது. மிகமுக்கியமாக கூகுள் நிறுவனத்தின் மின்னஞ்சல் பயன்பாட்டில் பயனர்களுக்கு மிகுந்த தனியுரிமை யும் பாதுகாப்பின் உறுதிமொழிகளும் இருந்தாலும், நம்முடைய மின்னஞ்சல்களை அணுக மூன்றாம் தரப்பு பயன்பாடுகள் அனுமதிக்கப்படுகி்ன்றன என கூகிள் ஜிமெயில் அஞ்சல் தளத் தளம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த அறிக்கையின்படி, பல வலைத்தளங்களில் செய்திமடல்களுக்கு முன்னர் கையொப்பமிட்ட பயனர்களின் இன்பாக்ஸை ஸ்கேன் செய்வதற்கு நூற்றுக்கணக்கான வெளிநாட்டு பயன்பாடுகள் உருவாக்குநர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். எனினும் கடந்த செவ்வாயன்று(10.07,2018) ஒரு வலைப்பதிவு இடுகையில், பொது அணுகல் திறக்கப்படுவதற்கு முன்னர் அது புதிய பயன்பாடு உருவாக்குநர்கள் மற்றும் அவர்களின் பயன்பாடுகள் தொடர்கின்றன என கூகுள் கூறுகின்றது.ஸ்பேம் மற்றும் ஃபிஷிங் முயற்சிகள் குறைக்க மின்னஞ்சல்களின் தானியங்கி செயலாக்கத்தை செயல்படுத்துவதாகவும், விளம்பரங்களை வழங்க மின்னஞ்சல் உள்ளடக்கத்தை செயல்படுத்துவதில்லை என்றும் கூகுள் கூறுகின்றது. ஆயினும் இது தானாக செயலாக்கத்தின் நடைமுறையில் நம்முடைய மின்னஞ்சல்களை கூகுள் “படிக்கின்றது” என சிலரால் தவறுதலாக ஊகம் செய்யப்பட்டது.
ஆயினும் மூன்றாவது நபரின் பயன்பாடுகள் ஜிமெயிலை அனுகுகின்றனர் என சந்தேகம் ஏற்படுமாயின் ஜிமெயிலை திறந்திடுமுன் Has access to Gmail என்ற வசதியின்வாயிலாக மூன்றாவது நபரின் பயன்பாட்டினை பின்னினைப்பாக இணைத்திருந்தால் அவற்றை அனுகுவதை தவிர்த்திடுக அல்லது அவ்வாறான கூடுதல் இணைப்பினை தவிர்த்திடுக மிகமுக்கியமாக சமீபத்திய G Suiteஎனும் புதியவசதி மூன்றாம் நபரின் பயன்பாடுகள் நம்முடைய ஜிமெயிலின் மின்னஞ்சல் அனுகுவதை வடிகட்டி தவிர்த்திடுகின்றது

ஜிமெயிலில் பின்வரும் புதிய வசதிவாய்ப்புகளைபயன்படுத்தி கொள்க

ஜிமெயிலில் பின்வரும் பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகள் உள்ளன அவைகளுள் நமக்கு தேவையான பொருத்தமான வசதி வாய்ப்புகளை மட்டும் அறி்ந்து பயன்படுத்தி கொள்க
1.Smart Reply நம்மிடம் Gmail or Inbox mobile எனும் பயன்பாடு இருந்தால் நமக்கு வரும் மின்னஞ்சல்களுக்கு உடனுக்குடன் தானாகவே அதற்கான பதில் மின்னஞ்சலை உருவாக்கி அனுப்பிடும்று செய்திடலாம் அதற்கு பதிலாக மின்னஞ்சல் திரையில் கீழே நகர்த்தி சென்றால் Smart Replyஎனும் வாய்ப்பு இருப்பதை காணலாம் அதனை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து உள்வரும் மின்னஞ்சல்களுக்கு தானியங்கியாக பதில் மின்னஞ்சலை அனுப்பிடுமாறு செய்திடலாம்
2.Take Actions Faster எனும் வசதிகொண்டு மிகவிரைவாக மின்னஞ்சலின் உள்வருகைபெட்டியிலுள்ள மின்னஞ்சல்களை கையாளலாம் ஒவ்வொருமுறையும திரையின் மேல்பகுதிக்கு செல்லாமல் பக்கபட்டையிலுள்ள Archive, Delete, Mark as Readஆகிய வாய்ப்புகளுள் தேவையானதை மட்டும் பயன்படுத்தி மின்னஞ்சல்களை கையாளமுடியும் மேலும் 3.Gmail keyboard shortcutஎன்ற வசதிகொண்டு மிகவிரைவாக மின்னஞ்சல்கலை கையாளலாம்
4.Display densityநமக்கு வரும் மின்னஞ்சல்களுடன் இணைப்பாக வரும் கோப்பினை குறிப்பிட்ட மின்னஞ்சலை திறக்காமலேயே அதன் உள்ளடக்கங்களை காணலாம் இதற்காக மின்னஞ்சல் உள்வருகை பெட்டியின் மேலே வலதுபுறமூலையில் இடம்சுட்டியை வைத்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில்Display densityஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் Defaultஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் குறிப்பிட்ட மின்னஞ்சலுடன் இணைப்பாக வரும்கோப்பு திரையில்விரியும்
5.Collapsible Right Sidebarஎனும் வசதி Google Calendar, Google Keep, Google Tasks ஆகியவற்றுள் தேவையானதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன் பக்கபட்டையானது மெல்லியதாக மாறிவிடும் அதனைதொடர்ந்து புதுமையாக அல்லது பல்வேறு பணிகளை மின்னஞ்சலில் செய்திடலாம்
6.snooze எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து குறிப்பிட்ட மின்னஞ்சலிற்கு குறிப்பிட்ட நாளிற்கு பிறகு பதில் செயல் செய்திட்டால் போதும் என குறிப்பிட்டால் அதுவரை அந்த மின்னஞ்சலை நம்முடைய உள்வருகைபெட்டியில்மறைத்துவிடும் பின்னர் தோன்றிட செய்திடும்
7.Smart Composeஎனும் வசதி பதில் மின்னஞ்சலை மிகதிறனுடையதாக உருவாக்கிட நமக்கு ஆலோசனைகூறி உதவுகின்றது
8.Nudgesஎனும் வசதி நம்முடைய உள்வருகை பெட்டிக்கு வந்து மூன்று நாட்களுக்குமேல் நாம்அதனை திறந்து பார்த்திடாமல் இருந்தால் நமக்கு நினைவூட்டுதல் செய்கின்றது
9. add-ons எனும் வசதியை கொண்டு தானியங்கியாக நம்முடைய கையெழுத்தினை நாம் அனுப்பிடும் ஒவ்வொரு மின்னஞ்சலிலும் சேர்த்திடவும் குறிப்பிட்ட கோப்பினை இணைப்பாக மின்னஞ்சலுடன் சேர்த்துஇணைத்திடவும் குறிப்பிட்ட காலஇடைவெளியில் பதில்மின்னஞ்சல் தயார்செய்தடவும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்

projectx/os , Raspberry Piஆகியன கொண்டு மிகக்குறைந்த செலவில் நம்முடைய சொந்தமின்னஞ்சல் சேவையாளரை உருவாக்கி கொள்க

ஜிமெயில் யாகூமெயில்போன்ற நிறுவனங்களின் மின்னஞ்சல்களை நம்முடைய நிறுவனத்திற்காக பயன்படுத்தி கொள்வது என்பது நம்முடைய நிறுவனத்தின் தகவல்கள் பாதுகாப்பானதுஎனஉறுதிகூறமுடியாது ஏனெனில் இந்த நிறுவனங்கள் தங்களுடைய மின்னஞ்சல் சேவைவாயிலாக உருவாக்கி அனுப்பபடும் அனைத்து மின்னஞ்சல்களிலும் உள்ள செய்திகளை தேவைபட்டால்எளிதாக அறிந்து கொள்ளமுடியும் மேலும் தேவையில்லாத விளம்பரங்களைநம்முடைய மின்னஞ்சல்திரையில் கொண்டுவந்து சேர்த்திடும் அதனை தவிர்த்து நமக்கென தனியாக மின்னஞ்சல்சேவையாளரை துவங்கிடுவோம்எனில்அதிக காலவிரையுமும் பொருள்செலவும் அதிக அனுபவ-மிக்கவர்களின்பணியும் தேவையும் ஆனதாக உளளதால் பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் அதிலும் மிகச்சிறிய நிறுவனங்கள் இவ்வாறான செயலையே தவிர்த்திடுகின்றனர் ஆனால் அவர்களின் தகவல்கள் எளிதாக அபகரித்திடும் சூழலில் செயல்படும் நிலையில் உள்ளனர் இவ்வாறான நிலையில் projectx/os , Raspberry Piஆகியவற்றின் துனையுடன் மிககுறைந்த செலவில் பாதுகாப்பான நம்முடைய சொந்த மின்னஞ்சல்சேவையாளரை தொழில்நுட்ப அறிவு அதிகமில்லாமலேயே மிகஎளிதாக பின்வரும் நான்கேபடிமுறைகளை பின்பற்றி உருவாக்கி கொள்ளமுடியும்
படிமுறை1 நம்முடைய பாதுகாப்பான SD card எனும் நினைவக அட்டையில் இந்த சேவைக்கான projectx/os இன் சுருக்கி கட்டப்பட்ட கோப்புகளை பிரித்து வெளியிலெடுத்திடுக
படிமுறை2 பின்னர் நம்முடைய அருகலை கடவுச்சொற்களை கொண்டுஇந்த SD card எனும் நினைவக அட்டையில்உரைக்கோப்புகளை தேவையானவாறு திருத்தம்செயது கொள்க
படிமுறை3 இவ்வாறு திருத்தம்செய்த SD card எனும்நினைவக அட்டையை Raspberry Pi 3 என்பதன் பொருத்தும் பகுதியில் செருகுக
படிமுறை4 பின்னர் நம்முடைய திறன்பேசியைபயன்படுத்தி மின்னஞ்சல் சேவையார்(email server) பயன்பாடடினை இந்த Raspberry Pi 3 இல் நிறுவுகை செய்திடுக இதனோடு SMTP,SpamAssassin,Dovecot, webmail ஆகியதனித்தனியான தாங்கிகளும்சேர்ந்து நிறுவப்பட்டுவிடும் மேலும் பாதுகாப்பானதாக மின்னஞ்சல் சேவைஇருப்பதற்காக m-cryptஎன்பதுமறையாக்கம்செய்வதற்கும் நம்முடைய கைபேசி திறன்பேசி மடிக்கணினி கைக்கணினி ஆகியவற்றால் மட்டுமேஅனுகுமாறான ZeroTier One என்பது வலைபின்னல் வழியாக மின்னஞ்சல்களை கையாளவும் பயன்படுகின்றன மேலும் இது passcodeஎன்பதைகொண்டு பாதுகாப்பாக கையாளப்படுகின்றது

Executable என்று அழைக்கபடும் மென்பொருளின் செயலி கோப்புஒன்றினை ஒருமின்னஞ்சலுடன் இணைப்பாகஎவ்வாறு அனுப்புவது

நாம் வழக்கமாக மற்ற கோப்புகளை நம்முடைய மின்னஞ்சலுடன் இணைத்துஅனுப்புவது போன்று ஒரு Executable எனும் செயலி கோப்பினை ஒருமின்னஞ்சலுடன் இணைப்பாக அனுப்பிவைக்கமுடியாது ஆயினும் நம்முடைய நண்பர்களுக்குஅவ்வாறு அனுப்பிட விரும்பிடும்போது பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றிடுக என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது முதலில் SKTestsஎன்றாவாறான கோப்பகத்தினை C: எனும் முதன்மை இயக்ககத்தில் உருவாக்கிடுகஎச்சரிக்கை Libraries, Downloads,Desktop ஆகிய பகுதிகளில் அன்று பிறகு 50 கேபிஅளவைவிட குறைவான அளவுள்ள ஏதேனும் ஒரு உருவககோப்பினை இதே கோப்பகத்திற்கு நகலெடுத்துவந்து ஒட்டுவதன் வாயிலாக கொண்டு வந்து சேர்த்திடுக பின் நாம் நம்முடைய நண்பர்களுக்கு அனுப்பிடவிரும்பும் மென்பொருளின் செயலிகோப்பினை இதே கோப்பகத்திற்கு நகலெடுத்துவந்து ஒட்டுவதன் வாயிலாக கொண்டுவந்து சேர்த்திடுக அதன்பின்னர் இந்த செயலி கோப்பினை zip அல்லது .rar வடிவமைப்புகோப்பாக உருமாற்றிடுக அல்லது குறிப்பிட்ட கோப்பினை இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் “Add to NAME-OF-YOUR-SOFTWARE.rar.”என்றவாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பிறகு Shiftஎன்ற விசையைஅழுத்தி பிடித்துகொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் “Open command window here” என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் கட்டளை வரிகளின் மூலம் செயல்படும் திரையில் C:\SKTest>copy/b email.png என்பது நம்முடைய உருவப்பட கோப்பாகும் . SK~INSTALLER-1.1~RELEASE.rar என்பது நாம் அனுப்பிடவிரும்பும் மென்பொருளின் செயலி கோப்பாகும் அவ்விரண்டிற்கும் இடையே +எனும் கூட்டல் குறியுடனும் copy/b என்பதற்கும் email.png என்பதற்கும் காலி இடைவெளியை விட்டிட்டு அமைத்திடுக அதன்பின்னர் உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன் கோப்பானது மறையாக்கம் செய்யப்பட்டுவிட்டதாக அறிவிப்பு ஒன்றை திரையில் தோன்றிடசெய்திடும் இதன்பிறகு நாம் இந்த மறையாக்கம் செய்த கோப்பினை வழக்கமாக செய்வதை போன்று ஜிமெயிலில் இணைத்து அனுப்புவைத்திடுக ஆனால்பெறுபவர்களிடம் மட்டும் இவ்வாறான கோப்பு உள்வருகை பெட்டியில் இருக்காது அதற்கு பதிலாக இது spam எனும் பகுதியில் வீற்றிருக்கும் அங்கு சென்று இந்த கோப்பினை தெரிவுசெய்துகொண்டு திரையின் மேலிருக்கும் Not spam எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக அதன்பின்னர் இந்த கோப்புடன் கூடிய மின்னஞ்சலானது மின்னஞ்சலின் உள்வருகை பெட்டிக்கு லந்து சேரும் பின்னர் வழக்கம்போன்று இந்த கோப்பினை பதிவிறக்கம் செய்திடுக அதன்பின்னர் இதற்கென தனியாக C:எனும் முதன்மை இயக்ககத்தில் கோப்பகத்திற்கு கொண்டுவந்து சேர்த்திடுக அதனை தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் மேல்மீட்புபட்டியில் Open with என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் அதன் துனை பட்டியில் WinRar எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

Previous Older Entries