பொருட்களுக்கான இணையத்திற்கான (IOT)கட்டற்ற வன்பொருட்களும் கட்டற்ற இயக்க முறைமைகளும்

பொருட்களுக்கான இணையத்திற்கான(Internet Of Things( IOT))கட்டற்ற வன்பொருட்கள் பின்வருமாறு
1. Arduino Yun என்பது மீ்ச்சிறு கட்டுப்பாட்டாளரும் (microcontrollers) லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையும் இணைந்ததாகும் இது ஆர்டினோவை ஆதரிக்கும் ATmega32u4 எனும் செயலியும் லினக்ஸின்மீது செயல்படும் Atheros AR9331 எனும் செயலியும் சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்டதாகும் இது Wi-Fi, Ethernet, USB port, microSD card, reset buttons, போன்றவற்றுடன் இணைந்து செயல்படுமாறு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது
2.BeagleBoard என்பது சிறிய கடனட்டை அளவேயஉள்ளஅட்டையில் ஆண்ட்ராய்டு, லினக்ஸ் ஆகியவை இயங்கிடும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்பட்டதாகும் இது செயல்படுவதற்காக மிகவும்குறைந்தஅளவு மின்சாரமே போதுமானதாகும்
3.Flutter என்பது மாணவர்களுக்கும் பொறியாளர்களுக்கும் ஆனகட்டளைவரிகளை தாங்களே உருவாக்கி செயல்படுத்திகொள்ளும் வசதிகொண்ட ஆர்டினோவின் அடிப்படையில் செயல்படும் மின்னனு செயலியின் மையமாகும் இது அரைகிலோமீட்டர் சுற்றளவில்தரவுகளை கம்பியில்லாமலேயே கடத்தும் திறன் கொண்டது அவ்வாறு தரவுகளை கொண்டுசெல்வதற்காக தனியாக வழிசெலுத்தி எதுவும் தேவையில்லைஇது 256பிட்களுக்கு ஒத்திசைவு குறியாக்கமும் நெகிழ்வுதன்மையும் கொண்டது
பொருட்களுக்கான இணையத்திற்கான (IOT) கட்டற்ற இயக்கமுறைமைகள் பின்வருமாறு
1.Raspbian எனும் கட்டற்ற இயக்கமுறைமையானது ஒரு கடனட்டை அளவேயான கணினியாகும் இதுகணினி கல்விவழங்கும் சாதனங்களுக்காக உருவாக்கப் பட்டதாகும் இது டெபியன் லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட மிகவும் பிரபலமான ராஸ்பெர்ரி பீஐ இயக்கமுறைமையாகும்
2.Contiki I எனும் கட்டற்ற இயக்கமுறைமையானதுமீச்சிறு கட்டுப்பாட்டாளரை (microcontrollers) இணையத்துடன் ஒன்றிணைப்பு செய்வதற்கு பயன்படுகின்றது இது RPL, CoAP, IPv6 ,6lowpan ஆகிய செந்தரங்களை ஆதரிக்கின்றது
3.AllJoyn எனும்கட்டற்ற இயக்கமுறைமையானது தயாரிப்பாளர்களுடனான இணக்கமான சாதனங்களை வடிவமைக்க உதவும் சேவைகளையும் கட்டமைப்புகளையும் வழங்குகிறது மேலும்இது OS X, iOS, Windows 7 ,Androidஆகிய இயக்கமுறைமைகளில் செயல்படும் பயன்பாடுகள் போன்றவைகளுடன் செயல்படும் APIஆகும்

பொருட்களுக்கான இணையத்தின் நடைமுறையில் உள்ள பயன்பாடுகள்

தற்போது பொருட்களுக்கான இணையத்தின் பயன்பாடுகள் அங்கிங்கெனாதபடி எங்கெங்கங்கும் பரவிவருகின்றது அவைகளை பற்றிய விவரங்கள் பின்வருமாறு
1. திறனுடைய வீடு தானாகவே மாலை ஆனவுடன் வீட்டிலுள்ள விளக்குகள் எரிதல், குளிர்சாதனங்களை வீட்டின் தட்டவெப்ப நிலைக்கு ஏற்ப இயங்கச்செய்தல் நாம் வெளியே செல்லும்போது வீட்டினை பூட்டி கொள்ளுதல் நாம் உள்ளிருந்தாலும் அனுமதியற்றவர்கள் உள்நுழைவு செய்வதை தடுத்தல் என்பன போன்ற பல்வேறு பணிகளை இந்த பொருட்-களுக்கான இணையபயன்பாட்டின் வாயிலாக செயல்படுத்திடலாம் Philips, Haier, Belkin, Nest, Ecobee, Ring என்பனபோன்ற 256 இற்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் இவ்வாறான திறனுடைய வீடுகளை செயற்படுத்திடுவதில் முன்னனியில் உள்ளன
.2 அணிகலன்கள் bracelet. போன்ற நம்முடைய உடலில் அணியும் அணிகலன்கள் வாயிலாக இரத்தஓட்டம், இதயதுடிப்பு போன்ற நம்முடைய உடல்நிலையை காண்பித்து அதற்கேற்ப நாம் நம்முடைய நடைமுறையை சரியாக பின்பற்றச் செய்தல் நாம் விரும்பும் பொழுது போக்குகளை செயற்படுத்துதல் ஆகியவற்றை வழங்குகின்றன
3. திறனுடைய நகரநிருவாகம் ஒரு நகரத்தின் அனைத்து போக்குவரத்துகளையும் கட்டுபடுத்துதல் குடிநீர் வழங்குதல் கழிவுநீரை சரியாக வெளியேற்றுதல் மின்விநி-யோகத்தை கட்டுபடுத்துதல் அதிக ஒசைகளால் பாதிப்படையாமல் இருப்பதற்காக அவைகளை கட்டுபடுத்துதல் சுற்றுசூழலை அதிக மாசுபாடு அடையாமல் கட்டுபடுத்துதல் போக்குவரத்து வாகணங்களை குறிப்பிட்ட இடத்தில் நிறுத்தம் செய்து போக்குவரத்தினை எளிதாக்குதல் என்பன போன்ற பணிகளை பொருட்களுக்கான இணையத்தின் பயன்பாடுகளை கொண்டுசெயற்படுத்திடலாம்
4. தொழிலகங்களுக்கான பொருட்களுக்கான இணையத்தின் பயன்பாடுகள் தொழிலகங்களில் தேவையான மூலப்பொருட்களை அதிகமாக குவித்திடாமலும் மூலப்பொருட்கள் இல்லாததால் இயக்கம் நின்றுவிடாமல் இருப்பதற்கேற்ப போதுமான அளவு கொள்முதல் செய்தல் முடிவு பொருட்களின் கிடங்குகளையும் அவ்வாறே நிருவகித்தல் இயந்திரங்களுக்கு தேவையான உதிரிபாகங்களையும் உற்பத்திக்கான துனைப்பொருட்களையும் போதுமானஅளவிற்கு கொள்முதல் செய்தல் போன்றவைகளை செயற்படுத்திடவும்அடுத்த பத்தாண்டுகளில் ஏறத்தாழ 15 டிரில்லியன் மதிப்பிற்கு இந்த பொருட்களுக்கான இணையத்தின் பயன்பாடு பேரளவு துனைபுரியவிருக்கின்றன

பொருட்களுக்கான இணைய நுழைவுவாயில் (IOT Gate) என்றால் என்ன

உள்ளூர் உணர்விகள் ,தொலைநிலை பயனாளர்கள் ஆகியோர்களுடன் ஒரு பொருத்தமான மற்ற செயலிகளும் சேர்ந்த தகவல்தொடர்புகளை கையாளுகின்ற பொருட்களுக்கான இணையத்தின் எதிரொளிப்பு உறுப்பினையே பொருட்களுக்கான இணைய நுழைவுவாயில் என அழைக்கப்படும் பொருட்களுக்கான இணையநுழைவுவாயிலின் எதிரொளிப்பானது பல்வேறு உள்ளுறுப்புகளை அல்லது அடுக்குகளை கொண்டதாகும் இதனுடைய கீழடுக்கானது உணர்விகளும் சாதனங்களும் சேர்ந்து மாறுதலான பாதிப்பையும் அளவீடு செய்திடபயன்படுகின்றது இந்த IoT நுழைவுவாயிலானது உணர்விகளுக்கும் சாதனங்களுக்கும் மேககணினிகளுக்கும் (வலைபின்னல் நிரந்தரமான சேமிப்பக அமைவு ஆகியவற்றின் வாயிலாக ) இடையே ஒரு பாதுகாப்பான இடைமுகமாக செயல்படுகின்றது இதனுடைய மேலடுக்கானது பயன்பாடுகளும் சேர்ந்த நிரந்தர தரவுகளுடனும் சேகரிக்கப்பட்ட ஆய்வுகளுடனும் பொருட்களுக்கான இணையநுழைவுவாயிலின் எதிரொலிப்பு வெளிப்படுத்திடும் மதிப்புகளுடனும் ஒட்டுமொத்தமாக கையாளுவதையும் நிருவகிப்பதையும் செயற்படுத்திடுகின்றது

8.1
இந்த எதிரொளிப்பு நுழைவு வாயிலானது ஒற்றையான உறுப்புகளுக்கு தேவையற்ற-தாகும் ஆயினும் ஒரு வலைபின்னலான நுழைவுவாயிலானது நம்முடைய அனைத்து சாதனங்களை இணைத்திடவும் சாதனங்களின் செயலை அளவிடுவதற்கும் தேவையாகும் உணர்விகளுக்கும் சாதனங்களுக்குமான பாதுகாப்பு, நிருவகிப்பு போன்றவைகளை செயல்படுத்திடும்போது இந்த எதிரொளிப்பு நுழைவு வாயிலானது மிகமுக்கியமாக தேவையாகும் உணர்விகள் ,சாதனங்கள் ,பயன்பாடுகள் ஆகியவற்றிற்கு இடையே அவைகளின் மதிப்பையும் அனுகுதலையும் உருவாக்குவதற்கான ஒரு இடைமுகமாக இந்த பொருட்காளுக்கான இணைய நழைவாயில் செயல்படுகின்றது ஒருகுறிப்பிட்ட தேவைக்கான பயன்பாடுகள்தொலைநிலை பயனாளர்கள் சாதனங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து தரவுகளை பாதுகாப்பாக கடத்துவதற்கும் திறனுடன் சேகரிப்பதற்கும் இந்த நுழைவு வாயில் அனுமதிக்கின்றது இதுவே ஒரு நுழைவுவாயிலின் பொதுவான திறனாகும் ஆயினும் ஒரேயொரு காட்சியில் மட்டும் நாம் இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை கண்டுபிடித்திடமுடியும்
நம்முடைய பொருட்களுக்கான இணைய பயன்பாடுகளுக்கான மேம்பட்டதொரு தொகுப்பு சேவைகளை வெளிப்படுத்துவதற்காக ஒரு இயக்கமுறைமையும் ஒரு வன்பொருளும் தளமும் சேர்ந்திருக்கவேண்டும் இதுபொருட்களுக்கான இணைய சந்தையின் பயன்களை வழங்கிடுகின்றது மேலும்தொகுப்பான சாதனங்களின்மீதான பார்வையும் கூடுதலான திறன்களையும் இந்த பொருட்களுக்கான இணைய நுழைவுவாயில் உருவாக்குகின்றது உதாரணமாக இன்டெலின் பொருட்களுக்கான இணைய நுழைவுவாயில் தொழில்நுட்ப தளமானது இந்ததிறன்களுடன் மற்றபல்வேறு திறன்களையும் கொண்டதாகும்

8.2
இந்த அடுக்குகளில் இயக்கமுறைமைக்கு மேலேயுள்ள அடுக்கானது பொருட்களுக்கான இணைய பயன்பாட்டிற்காக நுழைவுவாயிலின் திறவுகோள் வசதிகளை வெளிப்படுத்துகின்ற ஒரு சேவையாளரின் பின்வருகின்ற பணிகளை செயல்படுத்திடுகின்றது
3G cellular, Bluetooth®, USB, serial, ZigBee*, Wi-Fi ஆகிய பல்வேறு இடைமுகங்களையும் VPNs, MQTT ஆகிய ஒழுங்குமுறைகளுடனும் தேவையான தொடர்புகளையும் வழங்குகின்றது
சாதனங்களை அபகரிப்பிலிருந்து பாதுகாப்பது மட்டுமல்லாது தொலைநிலையிலுள்ள சாதனங்களுக்கிடையேயான தரவுகளின் பாதுகாப்பான போக்குவரத்திற்கான பாதுகாப்பு வசதிகளை வழங்குகின்றது
நிருவகித்தல் கட்டமைவுசெய்தல் firmwareஐ நிகழ்நிலைபடுத்துதல் ஆகிய வற்றை நிருவகிக்கும் வசதியை இது வழங்குகின்றது
இவைகளே ஒரு பழையஉள்பொதிந்த தளத்தினைவிட பொருட்களுக்கான இணைய நுழைவுவாயிலின் கூடுதலான மிகமுக்கியவசதிகளாகும் அதைவிட ஒழுங்குமுறைகள், இடைமுகங்கள், firmware வசதிகள் ஆகியவற்றின் பாதுகாப்பும் நிருவகித்தலும் இணைந்து சாதனங்களுக்கான புதிய இனத்தினை உருவாக்குகின்றது அதுவே பொருட்களுக்கான இணைய பயன்பாடுகளின் உகந்த செயலாகும்
இன்டெலின் பொருட்களுக்கான இணையநுழைவுவாயில் தொழில்நுட்பம் ஆதரிக்கின்ற இயக்குமுறைமைக்கும் ஒரு பாதுகாப்பான நம்பகமான தளமாக ஒருங்கிணைந்தஇணைப்பு பாதுகாப்பு நிருவகித்தல் ஆகிய வசதிகளை கொண்ட விண்டோரிவர், லினக்ஸ் இயக்கமுறைகளுக்கும் இடையேயான மற்றொருமுக்கியவேறுபாடாகும்
இறுதியாக மேலடுக்கு நம்முடைய பொருட்களுக்கான இணையபயன்பாடாகும் இது நம்முடைய மதிப்பினை கூட்டிடும் உறுப்பாகும் இதுவே நம்மையும் நம்முடைய சந்தையையும் வேறுபடுத்தி காணபிக்கின்றது இந்த பயன்பாடானது இந்த சூழலின் கட்டுப்பாட்டு காட்சிகள் உணர்விகள் உள்ளூர் சாதனங்கள் ஆகியவற்றிடமிருந்து தரவுகளை இந்த பயன்பாடுகள் சேகரிக்கின்றது
தற்போது இந்த பொருட்களுக்கான இணைய நுழைவு வாயில் என்றால் என்ன என்று தெளிவடைந்திருப்பீர்கள் என நம்புகின்றேன் தொடர்ந்து ஒரு பொருட்களுக்கான இணைய நுழைவுவாயிலின்மூலம் நமக்கும் நம்முடைய பயன்பாட்டிற்கும் கிடைக்கும் பல்வேறுபயன்கள் வசதிகள் ஆகியவை பின்வருமாறு
எடுத்துகாட்டு.1.தானியங்கி போக்குவரத்தினை நிருவகித்திடும் பயன்பாடு இந்த சூழலில் ஒரு பொருட்களுக்கான இணைய நுழைவுவாயிலினை மூன்று முக்கியவசதிகளை வழங்குவதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ளப்போகின்றோம் 1.முதலாவதாக வலைபின்னல் கட்டுபாட்டாளர் அல்லது ஆய்வுசெய்தல் போன்ற வாகனங்களின் உள்ளக வலைபின்னலை அனுகிடுதல் 2.இரண்டாவதாக போக்குவரத்து வாகனங்கள் பற்றிய velocity, engine RPMஆகியவற்றை ஒருவரிசையான இடைமுகத்தை பயன்படுத்தி உலகளாவியஅமைவிட சாதனங்களை அனுகுதல் ஆகிய விவரங்களை வழங்குதல் இந்த இரண்டாவது செயலானது வெளிப்புற பயன்பாட்டிலிருந்து கோரிக்கைக்கு பதிலிறுத்து தரவுகளை குறைத்தலுக்கு அல்லது செயல்படுவதற்கு கணக்கிடுவதற்கான ஒரு தளமாகும் 3.இறுதியாக 2ஜி அல்லது 3ஜி அல்லது 4ஜி ஆகிய சேவைகளின் வாயிலாக தொலைநிலை பகுதிகளுடன் தகவல்தொடர்புகளை வழங்குதல் ஆகும் இந்த மூன்று திறன்களையும் கொண்டஇந்த போக்குவரத்துநிருவகித்தல் பயன்பாட்டினை உருவாக்கிடுவதற்குபொருட்களுக்கான இணைய நுழைவுவாயில் வழங்குகின்றது
எடுத்துகாட்டு.2.அடுத்து விவசாய பயன்பாடுகளுக்கும் இந்த பொருட்களுக்கான இணைய நுழைவுவாயிலானது இந்த மூன்று தொகுப்பான வசதிகளை வழங்குகின்றது ZigBee என்பதை பயன்படுத்தி நம்முடைய நிலத்தை சுற்றி பல்வேறு உணர்விகளை அமைத்து அவைகளை அனுகுவதன் வாயிலாக அவைகளிடமிருந்து நிலத்திற்கு தேவையான மின்சாரம் தண்ணீர் ஆகியவற்றின் பயன்பாடு பற்றிய தகவல்களை சேகரித்திட முதல் வசதி பயன்படுகின்றது இவற்றை செயல்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகளை இரண்டாவது வசதி கணக்கிடுகின்றது அருகலை(WiFI)இன்மூலம் பயன்பாட்டிற்கும் சாதனங்களுக்கும் இடையே தகவல்களை கடத்துதலின் வாயிலாகதட்வெப்ப சூழலிற்குஏற்ப போதுமான அளவு மின்சாரம் தண்ணீரை விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு பயன்படுகினறது விவசாயத்தில் பொருட்களுக்கான இணையத்தில் இந்த பொருட்களுக்கான இணைய நுழைவு வாயிலானது போதுமான திறன்மிக்க கட்டுபாட்டினை ஒவ்வொரு செயலிற்கும் வழங்குகின்றது
இவ்விரு எடுத்துகாட்டுகளிலும் இன்டெலின் பொருட்களுக்கான இணைய நுழைவுவாயில் தொழில்நுட்பமானது போதுமானஇடைமுகத்தினையும் ஒழுங்குமுறைகளையும் பயன்பாட்டின் தேவைகளை ஈடுசெய்வதற்கேற்ப வழங்குகின்றது ஆயினும் இதுமட்டுமல்லாது இந்த இன்டெலின்பொருட்களுக்கான இணைய நுழைவுவாயில் தொழில்நுட்பமானது கூடுதலாக பாதுகாப்பானதும் நிருவகிப்பதுமான வசதிகளை வழங்குகின்றது
இந்த இன்டெல் பொருட்களுக்கான இணைய நுழைவுவாயில் தொழில்நுட்பமானது நம்முடைய பொருட்களுக்கான இணைய பயன்பாட்டினைஒரு பாதுகாப்பான நிருவகித்தல் வழியில் எளிதாக பின்தொடர்ந்து இயக்குவதற்கான சிறந்த தீர்வாக அமைகின்றது

பொருட்களுக்கான இணையம் (The Internet of Things(IoT))

நாம் இதுவரை மனிதர்கள் பயன்படுத்திடும் இணையபக்கங்களை பார்த்திருக்கின்றோம் அதுஎன்ன பொருட்களுக்கான இணையம்(The Internet of Things(IoT))? என அறிந்துகொள்ளஅனைவரும் அவாவுறுவது இயல்பாகும் அதாவது ஒவ்வொரு பொருளிற்கும் அல்லது புத்திசாலியான பொருட்களுக்கிடைய தரவுகளை பரிமாறிகொள்வதையே பொருட்களுக்கான இணையம்(IoT) என அழைக்கபடுகின்றது உணர்விகள் ,மின்னனு பொருட்கள், மென்பொருட்கள் ஆகியவற்றுடன் ஒருங்கிணைந்து சாதனங்களானது தங்களுக்கிடையே தரவுகளை பரிமாறி கொள்ளுதல், ஆய்வுசெய்தல் ஆகிய பணிகளை பயன்படுத்தி திட்டமிடுதல், நிருவகித்தல், முடிவெடுத்தல் ஆகிய செயல்களை இந்த பொருட்களுக்கான இணையத்தின்(IoT) வாயிலாக செயற்படுத்திட படுகின்றது மேலும் நாம் பயன்படுத்திடும் பல்வேறு வகையான சாதனங்களை கணினியின் அடிப்படையான கட்டமைப்புகளுடன் நேரடியாக இணைத்திடுவதே இந்த பொருட்களுக்கான இணையமாகும்(IoT) அதனால் மனிதர்களுக் கிடையேயான தொடர்பிற்காக பயன்பட்ட இணையத்தோடு கூடவே புத்திசாலியான பொருட்கள் அல்லது சாதனங்களுக்கிடையே நேரடியாக இணைய இணைப்பை ஏற்படுத்தி செயல்படசெய்வதற்கு இந்த பொருட்களுக்கான இணையம்(IoT) பயன்படுகின்றது மிகமுக்கிமாக புத்திசாலியான இரு சாதனங்கள் இணைந்து செயல்பட இந்த பொருட்களுக்கான இணையம் (IoT) அனுமதிக்கின்றது தொடர்ச்சியான ஆய்வுகள், தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி ஆகியவற்றினால் தற்போது மனிதர்களுக்கிடையேயான தொடர்பு என்பது குறைந்து அவர்கள் பயன்படுத்திடும் சாதனங்களை நேரடியாக இணைத்தலினால் ஏற்படும் தொடர்பு என்பது வளர்ந்துவருவது அனைவரும்அறிந்ததே. இன்று மிகபெரிய நிறுவனங்களான சிஸ்கோ, ஜிஇ போன்றவை தங்களுடைய பயன்பாடுகள் அனைத்தையும் இந்த பொருட்களுக்கான இணையமாக(IoT) மேம்படுத்திவருகின்றனர் என்ற செய்தியை மனதில்கொள்க இவ்வாறான பொருட்களுக்கான இணையத்தின் (IoT) வளர்ச்சியானது மேககணிகளின்வளர்ச்சி,, செல்லிடத்து பேசிகளின் வளர்ச்சி, தரவுகளின் ஆய்வுகளின் வளர்ச்சி ஆகியவற்றின் தேவை அதிகரிப்பதால் உருவாகின்றது. இந்த பொருட்களுக்கான இணையம்(IoT) ஆனது மனிதவாழ்வின் மற்றொரு முக்கியமைல்கல்லாக அமையவிருக்கின்றது எவ்வாறு எனில் மனிதர்கள் தினமும் அதிகாலை எழுவதற்கான மணியடிப்பது அவர்கள் தங்களுடைய காலைக்கடன்களை முடிப்பதற்கான தண்ணீரை சூடாக்கும் சாதனத்தை செயல்படுத்துவது அவர்கள் காலையில் குடிப்பதற்கான காஃபி டீ போன்ற பாணங்களை தயார்செய்வது வீடுகளிலுள்ள குளிர்சாதனபெட்டியில் வைத்துள்ள காய்கறிகள் அளவு குறைந்துவிட்டால் அருகிலுள்ள காய்கறிகடைகளில் புதிய காய்கறிகளை கொள்முதல் செய்வதற்காக உத்திரவிடுவது அவர்கள் செல்லும் மகிழ்வுந்துகள் செல்லும் பாதையை ஆய்வுசெய்வது என அனைத்து பணிகளையும் மனிதர்களின் தலையீடு இல்லாமல் தானியங்கியாக செயல்படுவதற்கு இந்த பொருட்களுக்கான இணையம்(IoT) எனும் அமைவு கண்டிப்பாக தேவைப்படுகின்றது இந்த பொருட்களுக்கான இணையமானது(IoT) கம்பியில்லா உணர்விகளின் வலைபின்னல், உள்பொதியும் அமைவு, இணையம் இணைந்த அணியும் சாதனங்கள், இணையத்துடன் இணைப்பதற்கான புளூடூத் செயல்படும் சாதனங்கள், ஆர்எஃப்ஐடி செயல்படும் தேடுதல்கள் என்பன போன்ற பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் சேர்ந்து உருவாகின்றது இவ்வாறான பல்வேறு வேறுபாடுகளுடனான சாதனங்களுடைய வலைபின்னலின் அமைவுகளால் இந்த பொருட்களுக்கான இணையம்(IoT) என்பதை செந்தரவாக கட்டமைவாக செய்வது மிகசிரமமான செயலாகின்றது இந்த பொருட்களுக்கான இணையம்(IoT) ஆனது மின்காந்த புலங்களை பயன்படுத்தி பொருட்களை தேடுதல் ,சுட்டிகாட்டுதல் ஆகிய செயல்களுக்காக தரவுகளை பரிமாறுவதற்காக பயன்படுத்திடமுடியும் மேலும் இதில் சிப்பும் ஆன்டென்னாவும் இணைந்த சிறுமின்னனு சாதனத்தின் அடிப்படையில் சார்ந்து அமைந்து தரவுகளை பரிமாறிகொள்ள பயன்படுத்தி கொள்ளபடுகின்றது. இந்தசிப்கள் பேரளவு தரவுகளைகூட பரிமாறிகொள்ளும் திறன்மிக்கதாக விளங்குகின்றன. இந்த சாதனங்களானது பார்கோடினை வருடி படித்தறியும் சாதனங்கள் போன்று செயல்படுகின்றது இந்த வலைபின்னலில் இணைந்துள்ள ஒவ்வொரு பொருளிற்கும் ஒரேமாதிரியானதொரு சுட்டுஎண்(ID) வழங்கபடுகின்றது .இந்த சாதனங்கள் அதனை சுட்டிகாட்டுவதற்காக குறிப்பிட்ட பொருளை வருடுதல் செய்து அதனுடைய சுட்டுஎண்களை(ID) அடையாளம் காண்பிக்கசெய்கின்றது ஆயினும் இந்த சாதனங்களுக்கு பார்கோடினை வருவதுபோன்று தனியாக வருடுதல்பணி வழங்கபட தேவையில்லை தற்போது பொதுவாக சாதனங்கள் அனைத்தும் குறைந்த மின்செலவு மின்சுற்றுகளின் கட்டமைவுடனும் கம்பியில்லா தகவல்தொடர்பை ஆதரிப்பதாகவும் உருவாக்கபட்டு வெளியிடபடுகின்றன அதனால் இந்த சாதனங்களை உற்பத்தி செய்வதற்கான செலவுகளும் மிககுறைந்த அளவே ஆகின்றது
அதனை தொடர்ந்து பல்வேறு சூழல்களிலும் செயல்படும் உணர்விகளானது தரவுகளை சேகரித்தல், ஆய்வுசெய்தல் போன்ற பணிகளை செய்வதற்கான ஏராளமானஅளவில் புத்திசாலியான உணர்விகளை உருவாக்க இயலுகின்றது மேலும் இந்த உணர்விகள் பல்வேறுமுனைமங்களுக்கிடையே தரவுகளை பகிர்ந்துகொண்டபின் அவைகளை ஆய்வுசெய்வதற்காக மையவலை பின்னலில் தேக்கிவைக்கபடுகின்றன. பொதுவாக கம்பியில்லா உணர்வி வலைபின்னல் (Wireless Sensor Network)(WSN))அடிப்படை உறுப்புகளாக இருப்பவை இந்தWSN இக்கான வன்பொருள், தகவல்தொடர்பு அடுக்குகள், இடைநிலை பொருட்கள், பாதுகாப்பான தரவுகளை சேகரித்துவைத்திடும்அமைவு போன்றவையாகும் இவையனைத்தும் சேர்ந்ததே இந்த கம்பியில்லா உணர்வி வலைபின்னல் (Wireless Sensor Network)(WSN))ஆகும். இந்த பொருட்களுக்கான இணைய(IoT)த்தின் வெற்றியானது பொருட்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் அல்லது சாதனங்களுக்கும் வழங்கபடும் சுட்டிஎண்களை சார்ந்துள்ளது இந்த சுட்டிஎண்களானது ஒரேமாதிரியானதாகவும் நிலையானதாகவும் நம்பகத்தன்மையுடனும் இருப்பதே இந்த சுட்டிஎண்களின் முகவரியின் மிகமுக்கியபயனாகும் இவ்வாறான ஏராளமான சாதனங்களை கையாளுவதற்கான தளமானது நம்பகமாகவும், சுறுசுறுப்பாகவும், நெகிழ்தன்மையுடனும் ,பயன்படுத்துவதற்கு எளிமையாகவும் இருந்திடவேண்டும் இவ்வாறான தன்மைகளை மேக்கணினி சூழல் வழங்குகின்றது அதனால் இந்த தன்மைகளைகொண்ட மேக்கணிசூழலானது இந்த பொருட்களுக்கான இணைய(IoT)த்தினை ஆதரிக்கின்றது இந்த மேகக்கணி சூழலானது கையடக்க சேமிப்பகம், பல்வேறு வாடகையில்கிடைப்பதற்கு தயாராகஇருக்கும் சேமிப்பகம் ,கோரிய போதான சேவைகளை உடனஅ வழங்குதல், தரமான சேவைகள், செலவிற்கேற்ப கிடைத்திடும் பயன்பாடு என்பன போன்ற பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களை கையாளும் திறன்மிக்கதாகஉள்ளது இந்த மேக்கணினி சூழலானது அடிப்படை கட்டமைவு சேவைகள்(Infrastructure as a Service(IaaS)), இயங்கு தளசேவை(Platform as a Service(Paas)). மென்பொருள்சேவை(Software as a Service(SaaS)) ஆகிய மூன்று அடிப்படையான சேவைகளை வழங்குகின்றது
இதிலுள்ள IaaS ஆனது பயனாளர்கள் மேக்கணினிகளின் சேவையை பெறுவதற்கான வன்பொருட்கள் பயன்படுத்திகொள்ளும் தளத்தினை வழங்குகின்றது அடுத்ததாக Paas ஆனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு தேவையான பயன்பாடுகளை மேம்படுத்திகொள்வதற்காகவும் IoT தரவுகளை அனுகுவதற்கான வசதியையும் கொண்ட தளத்தினை வழங்குகின்றது அதற்கடுத்ததாக SaaS ஆனது பயனாளர்கள் தங்களின் பயன்பாடுகளை இயக்குவதற்கான தளத்தினை வழங்குகின்றது இந்த IoTஇல் காட்சிபடுத்துதல் என்பது மிகமுக்கியமான காரணியாகும் இந்த காட்சிபடுத்துதலின் வாயிலாக பயனாளர்கள் எந்தவொரு சூழலுடனும் இடைமுகம் செய்திடமுடிகின்றது . மேலும் தற்போதைய தொடுதிரையின் ஆய்வுமேம்பாடுகளின் வளர்ச்சியினால் மடிக்கணினி(tablet) திறன் பேசி(smartphone) ஆகியவைகளின் பயன்பாடுகளும் மேலும் மேலும் வளர்ந்து வருகின்றன அதனை தொடர்ந்து ஒரு சாதாரணமனிதன்கூட காட்சிபடுத்துதலின் தொழில்நுட்பத்தை புரிந்துகொள்ளவும் அதனடிப்படையில் செயல்படவும் முடிகின்றது இந்த காட்சிபடுத்துதலின் தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியானது மிகபயனுள்ள அர்த்தமுள்ள தகவல்களை பெற்றிடவும் ஆய்வுசெய்திடவும் உதவுகின்றது இறுதியாக முடிவெடுப்பதற்கான திறனை மேம்படுத்திடுகின்றது வருங்காலங்களில் இந்த IoTஇன் வளரச்சியினால் வாகணங்களின் அளவுகளுக்கேற்ப தானியங்கியாக போக்குவரத்துகளை கட்டுபடுத்துதல், சுற்றுசூழலை நிருவகித்தல் கட்டுபடுத்துதல், மருத்துவமனையில் நோயாளிகளை கண்கானித்தல் தேவையானபோது தேவையானஅளவிற்கு மட்டும் அவர்களுக்கான மருந்துகளை வழங்குதல், வீடுகளையும் அலுவலகங்களையும் உருவாக்கும் கட்டுமான பணிகளை கன்காணித்தல் கட்டுபடுத்துதல், இயந்திரகளுக்கிடையை தகவல்களை பரிமாறிகொள்ளுதல், வாகணங்கள் எங்குள்ளன என தேடிபிடித்தல் ,விவசாயபணிகள், தண்ணீர் வழங்குதல், நகரங்களை கன்காணித்தல் போன்ற எண்ணற்ற பல்வேறு பணிகளை பொருட்களுக்கான இணைய(IoT)த்தின் வாயிலாக செயல்படுத்திடமுடியும் ஆயினும் பாதுகாப்பில்குறைபாடு, சிக்கலான கட்டமைவு,தனிப்பட்ட நபர்களின் நடவடிக்கையில் குறுக்கிடுதல் போன்ற குறைபாடுகள் இந்த தொழில்நுட்பத்தில் இருந்தாலும் அவைகளுக்கான தீர்வினை கண்டு எதிர்காலத்தில் இந்த பொருட்களுக்கான இணைய(IoT)த்தின் சேவை வெற்றிகொடி நாட்டுவது திண்ணம்.

பொருட்களுக்கான இணையமான Android Thingsஎன்பதை ராஸ்பெர்ரி பிஐ3 எனும் கணினியுடன் எவ்வாறு இணைப்பது

இதற்கான படிமுறை பின்வருமாறு
படிமுறை.1: முதலில் இதற்காகRaspberry Pi 3 ,2.8GB MicroSD Card ,3.Android Things Image ,4Win32DiskImager ஆகிய நான்கையும் சேகரித்து கொள்ளவேண்டுமென பட்டியலிடுக
படிமுறை.2: அடுத்து https://developer.android.com/things/index.htmlஎனும் இணையதளத்திற்கு செல்க அங்கு Get Developer Preview எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில் “Raspberry Pi 3என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் Latest preview Image என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன்பின்னர் தேவையான Android Thingsஇன் இமேஜ் கோப்பின் பெயரை தெரிவுசெய்து download எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகு பின்னர் விரியும் திரையின் நிபந்தனைகளை ஏற்றுகொண்டபின்னர் பதிவிறக்கம் ஆகும்
படிமுறை.3: மேலே படிமுறை2இல் கூறியவாறு பதிவிறக்கம் செய்த கட்டப்பட்ட கோப்புகளிலிருந்து Android Thingsஇன்இமேஜ் கோப்பினை வெளியிலெடுத்திடுக அதனை தொடர்ந்து Win32DiskImager எனும் பயன்பாட்டினை செயல்படசெய்திடுக உடன்தோன்றிடும் திரையில் நம்முடையAndroid Thingsஇன் இமேஜ் கோப்பினை தெரிவுசெய்து கொள்க மேலும்MicroSD Card என்பதையும் தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் Write எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் MicroSD அட்டையில் Android Thingsஇன் இமேஜ் கோப்பானது எழுதப்படும் இந்த பணிமுடிவடைந்ததும் MicroSD அட்டையை வெளியேற்றி எடுத்திடுக
படிமுறை.4: நம்முடைய Raspberry Pi 3 கணினியில் நாம் ஏற்கனவே Android Thingsஇன் இமேஜ் கோப்பினை எழுதிய MicroSD அட்டையை அதற்கான வாயிலில் உள்செலுத்தி பொருத்துக பின்னர் துவக்கஇயக்கம் நடைபெறுவதற்காக சிறிதுநேரம் காத்திருக்கவும் தொடர்ந்து Android Things ஆனது ராஸ்பெர்ரி பிஐ3 உடன் இணைந்து முதன்மை திரை தோன்றிடும் அவ்வளவுதான் நான்கே படிமுறையில் பொருட்களுக்கான இணையமான Android Thingsஎன்பதை ராஸ்பெர்ரி பிஐ3 எனும் கணினியுடன் இணைத்து திரையில் தோன்றிட செய்துவிட்டோம்
நன்றி. கணியம் இணைய இதழ்

Android Thingsஎனும் பொருட்களுக்கானஇணைய(IOT)சாதனங்களுக்கான இயக்கமுறைமை(OS) ஓர் அறிமுகம்

IOTஎன சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் பொருட்களுக்கானஇணையம் என்பது கடந்த சில ஆண்டுகளாக மிகபரந்து விரிந்து வருகின்றது இந்த பொருட்களுக்கானஇணையத்தில் ஏராளமான பொருட்கள் நாளுக்கநாள் இணைந்து கொண்டேவருவதால் நாம் பயன்படுத்துகின்ற நம்மை சுற்றியுள்ள பல்வேறு திறன்மிகுந்த சாதனங்கள் அனைத்தும் இந்த பொருட்களுக்கானஇணையத்தில் ஐக்கியமாகிவிட்டன அதனால் கணினியை பயன்படுத்திடும் நிறுவனங்கள் அனைத்தும் தங்களுடைய பார்வையை இந்த பொருட்களுக்கான இணையத்தின் பக்கம் திருப்பி அதில் நடைபயின்று வருகின்றனர் அதனடிப்படையில் கூகுள் நிறுவனமும் Android Things1.0என்ற இயக்கமுறைமையை கடந்தமே2018இல் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வெளியிட்டது அதுமட்டுமில்லாமல் கடந்த ஜூலை2018இல் Android Things1.0.2என அதனை மேம்படுத்தியும் வெளியிட்டுள்ளது இந்த Android Things1.0என்ற இயக்கமுறைமையானது ஆண்ட்ராய்டு இயக்கமுறைமையின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டதொரு உள்பொதிந்த இயக்கமுறைமையாகும் ஆயினும் இது மிககுறைந்த மின்சக்தியிலும் மிககுறைந்த நினைவகத்திலும் செயல்பட்டு IOT சாதனங்களை கட்டுபடுத்திடுமாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோ கூகுள்ஏபிஐ ஆகிய ஆண்ட்ராய்டு உருவாக்கிடும் அதே கருவிகளையேஇந்தAndroid Things என்ற பொருட்களுக்கான இணைய இயக்கமுறைமைக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளப்-படுகின்றது என்பதுதான் இதன் முதன்மை பயனாகும் அதனால் ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளை உருவாக்குபவர்கள் ஜாவா அல்லது கோட்லின் ஆகியவற்றினை கொண்டு இந்தIOT சாதனங்களை இயக்குவதற்கான பயன்பாடுகளை மிகஎளிதாக உருவாக்கி வெளியிடலாம் ஆண்ட்ராய்டில் முந்தைய பதிப்புகளில் உருவான குறைகளை அல்லது பிழைகளை சரிசெய்து அவ்வப்போது மேம்படுத்தப்பட்ட பதிப்பாக வெளியிடுவதை போன்றே இந்த Android Things எனும் IOT சாதனங்களுக்கான உள்பொதிந்த இயக்கமுறைமையிலும் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரின் வாயிலாக வெளியிடப்படவுள்ளது இதனடிப்படையில் IOT சாதனங்களை இயக்குவதற்கான பயன்பாடுகளை நாமே உருவாக்கிடமுடியும்.இதற்காக
1.Raspberry pi3 Model B board,
2.LED bulb-1, 1kOhm resister-1, jumper wire, breadboard-1 ஆகிய வன்பொருட்களும் 1. Android Things, 2. Android Studio,
3.Etcher எனும்image burnerஆகிய மென்பொருட்களும் தேவையாகும்
இதனை பயன்படுத்தி IOT சாதனங்களை இயக்குவதற்கான பயன்பாடுகளை நாமே உருவாக்குவதற்காக முதலில்https://developer.android.com/things/console/ என்ற இணைய முகவரியிலுள்ளAndroid Things console இன் முகப்பு திரைக்கு செல்க அதில் create productஎன்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
1
உடன்தோன்றிடும் திரையில் தேவையான விவரங்களை உள்ளீடு செய்து கொண்டு புதியமாதிரி எனில் create new என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக ஏற்கனவே இருப்பதெனில் அதனை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பிறகுBuild Menu என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் starter kit என்பதை கொண்டு புதியதை துவக்கத்திலிருந்து உருவாக்கிடுக அல்லது ஏற்கனவே உள்ள மாதிரியை தெரிவுசெய்துகொள்க ஆனால் துவக்க கட்டமைப்பில் இல்லாத இந்த மாதிரிக்கு OS Model 1.0.2என்றவாறு ஒரு பெயரிடுக இங்கு மாதிரியின் பெயரானது எண்ணும் எழுத்தும் சேர்ந்ததாகும் இதில் முன்கூட்டியே நிறுவுகை செய்யப்பட்ட பயன்பாடுகளின் வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அவைகளை அடுத்த இரு வாய்ப்புகளிலும் தெரிவுசெய்து கொள்க மேலும் வன்பொருட்களின் கட்டமைவையும் நினைவக பகிர்வையும் தேவையெனில் அடுத்துதோன்றிடும் பட்டியின் வாய்ப்புகளை கொண்டு மாற்றியமைத்து கொள்க உடன் ஒரு சில நொடிகளில் கட்டமைவு உருவாகிவிடும் தொடர்ந்து. Android Thingsஇன் துவக்க இமேஜ் கோப்பானது Zip எனும் சுருக்கப்பட்ட வடிவமைப்பில் இருக்கும்அதனை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க இதனை Etcher எனும்image burner ஐ பயன்படுத்தி Raspberrypi3 துவக்குவதற்காகSD அட்டையில் எழுதிடுக அடுத்து SD அட்டையை உள்செருகி இந்த Raspberrypi3 இயக்குக. தொடர்ந்து அருகலை பிணையத்துடன் இணைத்திடுக பின்னர் Android Studio வை இயங்க செய்து அதில் புதிய செயல்திட்டத்தை உருவாக்கிடுக அதன் வெளியீட்டினை Android Things ஆக தெரிவுசெய்து கொள்க அதனை தொடர்ந்து Android Things Empty Activityஎன்பதை தெரிவு-செய்து கொள்க பின்னர்Kotlin இனத்தை உருவாக்கிடுக இங்கு நாம் BC13 அட்டையை Raspberrypi3 இற்காக தெரிவுசெய்வதாக கொள்வோம் அதற்கான கட்டளை வரி பின்வருமாறு
val gpioForLED = when (Build.DEVICE){
DEVICE_RP3 – > “BCM13”
else – > throw IllegalStateException(“unknown Build.DEVICE${Build.DEVICE}”)
}

தொடர்ந்து முதன்மை வகுப்பில்பின்வரும் மாறிகளை அறிவிக்கவும்
Private val handler = Handler()
private lateinit var ledGpio: Gpio
private var letState = false
விட்டுவிட்டு மின்னுவதற்காக onCreateஎனும் செயலியில் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை சேர்த்திடுக
ledGpio =peripheralManager.getInstance()
openGpio(BoardDefaults.GpioForLED)
ledGpio.setDirection(Gpio.DIRECTION_OUT_INITIALLY_LOW)
handler.post(blinkRunnable)
இங்குGPIO வின் குறைவான ஒளியில் துவங்கி விட்டுவிட்டு மின்னுவதை கையாளுவதற்கான குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு
private val blinkRunnable = object: Runnable {
override fun run() {
// Toggle the Gpio state
ledState =!ledState
ledGpio.value = led State
Log.d(Tag, “State set to ${ledState}”)
//Reshedule the same runable in {#INTERVAL_BETWEEN_BLINKS_MS} milliseconds
handler.postDelayed(this, INTERVEL_BETWEEN_BLINKS_MS)
}
}
companion object {
private const val INTERVAL_BETWEEN_BLINKS_MS=100L
}
பயன்பாட்டின் செயல்முடிவடையும்போது இந்த பயன்பாட்டிலிருந்து முழுவதுமாக மூடப்பட்டு வெளியேறவேண்டும் அதற்கான on Destroyஎனும் செயலியின் குறிமுறை வரிகள் பின்வருமாறு
Override fun onDestroy() {
super.onDEstroy()
handler.removeCallbacks(blinkRunnable)
ledGpio.close()
}
Android Things ,Android Studio ஆகியவை Android Wi-fi ADBஎன்பதை பயன்படுத்தி இணைக்கப்-பட்டுள்ளது இதனை கட்டமைவு செய்துகொண்டு Raspberry pi அட்டையை துவங்கி இந்த செயல்திட்டத்தினை ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோவில் செயல்படச்செய்திடுக இதன் APKஎனும் கோப்பு நிறுவுகை செய்யப் பட்டவுடன் LEDவிளக்கானது விட்டுவி்டடு எரிவதை காணலாம் இதேபோன்று நாம் விரும்பியதை உருவாக்கி கட்டமைவுசெய்து செயல்படுத்தி பயன் பெறலாம்

2

பொருட்களுக்கானஇணையபயன்பாடுகளின்எளியஇயக்கமுறைமைஉபுண்டுகோர்

தற்போது நாமெல்லோரும் விண்டோ,லினக்ஸ் போன்ற இயக்கமுறைமைகளை கணினிகளில் பயன்படுத்தி வருகின்றோம் அடுத்து கைபேசிகளில்அல்லது திறன்-பேசிகளில் ஆண்ட்ராய்டு ,ஐஓஎஸ் போன்ற இயக்கமுறைமைகளை பயன்படுத்த துவங்கியுள்ளோம் முதல்தலை முறையில் உபுண்டு லினக்ஸும் அடுத்த தலைமுறையில் லின்க்ஸ் அடிப்படையிலான ஆண்ட்ராய்டும் பயன்படுத்தப்பட்டுவருகின்றன இதனை தொடர்ந்து
தற்போதைய நவீணஉலகின் பொருட்களுக்கான இணைய பயன்பாடுகள் பயன்பாட்டிற்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஆயினும் இவைகளுக்கு அடிப்படையான குறைந்த மின்சாரத்திலும் குறைந்த எடையுடனும் அதேநேரத்தில் மிகபாதுகாப்பானதாகவும் நம்பதகுந்ததாகவும் உள்ள இயக்கமுறைமையே மிகஅவசர அவசிய தேவையாகும் இவ்வாறான நிபந்தனைகளை நிறைவுசெய்யக்கூடிய வகையில் உபுண்டுகோர் எனும் இயக்கமுறைமையானது அமைகின்றது .இந்தஉபுண்டு கோர் என்பது IOT சாதனங்களுக்கும் பெரிய கொள்கலன் வரிசைப்படுத்துதலுக்கும் ஆன உபுண்டுவின் ஒரு சிறிய, பரிவர்த்தனை பதிப்பாகும் இதுதுனுக்குகள்(Snaps) எனும் அறியப்படுகின்ற அதிகபாதுகாப்பானதும், தொலைநிலையில் மேம்படுத்தப்படுவதுமான லினக்ஸ் பயன்பாட்டு கட்டுகளாகும் .சிப்செட் விற்பனையாளர்களிலிருந்து கணினி ஒருங்கிணைப்பாளர்களும்,சாதன தயாரிப்பாளர்களும் வரையிலான முன்னணி IOT வழங்குநர்களால் நம்பத்தகுந்ததாகஇது விளங்குகின்றது.
வழக்கம்போன்றமரபுஉபுண்டு இயக்கமுறைமை பயன்படுத்திடும் அதே கெர்னல், நூலகங்களையும் கணினி மென்பொருளையும் இந்த உபுண்டு கோரும் பயன்படுத்து-கின்றது. நம்முடைய உபுண்டுஇயக்கமுறைமை செயல்படும் கணினியில் வழக்கம்-போன்று நாம் உருவாக்கும் எந்தவொரு பயன்பாட்டையும் போன்று இந்த துனுக்குகளை(Snaps)யும் உருவாக்கலாம். ஆயினும் இது பொருட்களுக்கான இணையம் என்பது மட்டுமே வழக்கமான பயன்பாட்டிற்கும் இந்த துனுக்குகள்(Snaps)க்கும் இடையேயான முக்கியமான வேறுபாடாகும்
தனிப்பயன் கெர்னல், பிஎஸ்பி நம்முடைய சாதனத்திற்கு பொருந்தக்கூடிய பயன்பாடுகள் ஆகியவற்றிற்கு செலவேயில்லாமல் இந்த உபுண்டு கோரினை பயன்படுத்திகொள்ள முடியும் ஏனெனில் இது.கட்டணமற்றதாகும் ,இயல்புநிலை பாதுகாப்பு பயன்படும் இடத்தில் சிக்கலான பாதுகாப்பு பிரச்சினைகள் எழுந்தாலும் அந்த சாதனம் பாதுகாப்பிற்காக கவணிக்கப்படாமல் இருந்தாலும் இதிலுள்ளதானியங்கி புதுப்பித்தல்கள் அவ்வாறான பாதுகாப்பினை உறுதிசெய்கின்றன.
நம்பகத் தன்மை – கம்பியில்லா இணைப்பின்வாயிலான புதுப்பித்தல்களின் வழியான முழுமையான புதுப்பித்தல் வசதியுடன் – இந்த துறையில் உள்ள சாதனங்களை நிர்வகிக்கும் செலவுகளைக் இது குறைத்திடுகின்றது
தொந்தரவு இல்லாத பயன்பாட்டு தொகுப்புகள் எளிதாக நம்முடைய சொந்த பயன்-பாட்டு தொகுப்புகளை துவங்கி, அதில்ஒரு திறந்த சுற்றுச்சூழலில் இருந்து சான்றுபடுத்தப்-பட்ட பயன்பாடுகளின் தொகுப்பை சுலபமாகக் கையாளலாம்.
வழக்கமான மரபுஉபுண்டுவெளியீடுகளில் இருந்து வேறுபட்டது. ஏனெனில் இது இலகுரக பரிவர்த்தனைக்கான மேம்படுத்தப்பட்ட அமைப்பை கொண்டது, பாதுகாப்பே இதன் இதயமாகும். – இது ஒரு சுய உள்ளடக்கங்களை கொண்டது, தனியான பாதுகாக்கப்பட்ட இதனுடைய இரும குறியீடானது நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட செயலிகளை செயல்படுத்தும் திறன்மிக்கது இதனுடைய அடிப்படை அலகானது துனுக்கு(“snap”) ஆகும் .
இந்த உபுண்டு கோர் ஆனது சிறிய “மைக்ரோ” கொள்கலன் வழங்கிகளை காட்டிலும் மிகச்சிறியதாகும். இது அடிப்படையில் ஒரு கோப்புஅமைவாக இருப்பதால் மிகச்சிறியதாக இருக்கின்றது இயக்கநேர தாங்கியை ஒரு இலவச தேர்வாகவும் ஒருங்கிணைப்பு அமைப்பாகவும் சேர்த்து பயன்பாடுகள் துனுக்கு(Snaps)களாக வழங்கப்படுகின்றன , தாக்குதலே செய்யமுடியாத மேற்பரப்பினை இது கொண்டுள்ளதால் மிகவும் பாதுகாப்பானதாக இது விளங்குகின்றது
தாக்குதலின்-எதிர்ப்பாற்றல் இந்த துனுக்கு(Snaps)களின் கோப்பு முறைமையில் உள்ள நிகழ்வுகளானது தற்காலிகமானவையாகவும் கிட்டத்தட்ட சாத்தியமில்லாதவை யாகவும் உள்ளன, அதைவிட இவை படிக்க மட்டுமேயானதும் இது இரும கையொப்பமும் கொண்டுள்ளதால் மிகவும் பாதுகாப்பானதாக உள்ளன. இவற்றின் திறனை எந்த நேரத்திலும் சரிபார்க்க முடியும் அதனோடு நம்முடைய கணினியின் பாதுகாப்பானது, பணி துவங்குவதிலிருந்து பணிநிறுத்தம்வரை செயல்பட்டுகொண்டே இருக்கும்.
தெரிவுசெய்திடும் சுதந்திரம் இந்த துனுக்கு(Snaps)களானவை அடிப்படை உபுண்டு கோர் முறைமையின் விருப்ப நீட்டிப்புகளாகும். எந்தவொரு விற்பனையாளரிடமும் அவை கிடைக்கின்றன மேலும் , இவை நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட இடைமுகங்கள் மூலம் வேறு எந்த துனுக்கு(Snaps)களுடனும் மிகப்பாதுகாப்பாக இணைக்க முடியும். எனவே,உபுண்டு கோரானது நம்மை பாதுகாப்பில்லாமல் உள்ளே இணைக்க அனுமதிக்காது
ஒற்றை அட்டை கணினியான 32 பிட் ARM ,ராஸ்பெர்ரி பை (2 மற்றும் 3) , 64 பிட் ARM குவால்காம் டிராக்போர்டு முதல் முழுஅளவிலான இன்டெல்IoT SoCsவரை இந்தஉபுண்டு கோரானது ஆதரிக்கின்றது அதைவிட அமேசான், மைக்ரோசாப்ட் கூகுள் ஆகியமுன்னனி மேககணினிகளிலும் இது செயல்படும் திறன்கொண்டது