பைதான் கருவிகளின் மூலம் வானியலை துவங்கலாம்

பைதான் ஆனது அறிவியல்ஆய்விற்காகஉதவிடும் ஒரு மிகச்சிறந்த கணினிமொழியாகவும்திகழ்கின்றது குறிப்பாக . NumPy, SciPy, Scikit-ImageandAstropy ஆகிய பல்வேறு தொகுப்புகள் அனைத்தும் வானியல் ஆய்விற்காக மிகபொருத்தமானவை என்பதற்கான சிறந்த சான்றுகளாகும், மேலும் ஏராளமான அளவில் இவ்வாறான வானியல் ஆய்விற்காக இவை பயன்படும் பயன்பாட்டு வழக்காறுகள் உள்ளன. வானியல் ஆய்வாளர்கள் பலரும் இந்த தொகுப்புகள் அனைத்தையும் தங்களுடைய ஆராய்ச்சி பணிகளுக்காக பயன்படுத்தி கொண்டுவருகின்றனர்
.இப்போது எங்கும் காணப்படும் இவ்வானியல் ஆய்வின் பெருங்குவியலான தரவுகளை சலித்து வடிகட்டி அவைகளிலிருந்து அர்த்தமுள்ளவைகளாக உருவாக்க கூடிய ஸ்கிரிப்ட்களை எழுதுவது என்பது எவருக்கும் மிகவும் எளிதான செயலாகும், மேலும், இவைகளைத் தேடினால் அனைவருக்கும் கிடைத்திடும் வகையில் கிட்டத்தட்ட பொதுவிலேயே வைக்கப்பட்டுள்ளன –
எடுத்துக்காட்டாக, VLT ஐ இயக்கும் ESO தளமானது தரவுகளை பொதுமக்கள்அனைவரரும் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்வதற்காக அனுமதிக்கின்றது. http://www.eso.org/UserPortal எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு சென்று ஏதேனும் பயனாளர் பெயரில் கணக்கொன்றை உருவாக்கியபின் இந்ததளத்திலுள்ள. SPHERE என்ற கருவியின் வாயிலாக, அருகிலுள்ள எந்தவொரு நட்சத்திரத்திற்குமான எக்ஸோபிளானட் அல்லது புரோட்டோ-ஸ்டெல்லர் டிஸ்க்குகளைக் கொண்ட முழு தரவுத்தொகுப்பைப் பதிவிறக்கம்செய்துகொள்ளலாம். எந்தவொரு பைத்தோனிஸ்டாவிற்கும் அந்த தரவுகளின் குவியலிலிருந்து சலித்து வடிகட்டி அவைகளில், ஆழமாக மறைந்திருக்கும் ஏதேனும்கோள்களை தேடிஎடுப்பதற்கு இது ஒரு அருமையான அற்புதமான செயல்திட்டமாகும்.
ESO அல்லது வேறு எந்தவொரு வானியல் இமேஜிங் தரவுத்தொகுப்பையும் பதிவிறக்கம் செய்து அந்த சாகசத்திற்குள் செல்வதற்கான ஒரு சில ஆலோசனைகுறிப்புகள் பின்வருமாறு:
1. நம்முடைய புவிக்கு மிகஅருகிலுள்ள நட்சத்திரங்களைப் பற்றிய வட்டுகளை அல்லது எக்ஸோப்ளா னெட்டுகளுடன் கூடிய நல்ல தரவுத்தொகுப்புடன் தேடுதலை துவங்கிடுக, எடுத்துக்காட்டாக: http: //archive.eso.org/wdb/wdb/eso/sphere/query எனும் தளத்தில் ஒருசில தரவுகள் சிவப்பு நிறமாகவும் வேறுசில பச்சை நிறமாகவும் குறிக்கப் பட்டுள்ளன. சிவப்பு வண்ணம் இன்னும் பொதுவில் வைக்கப்படவில்லை – அது எப்போது கிடைக்கும் என்று “வெளியீட்டு தேதி” என தேதி குறிப்பிடாமல் விடப்பட்டுள்ளது.
2. .அனைத்து தொலைநோக்கி கருவிகளிலும் பொதுவில் கிடைக்கக்கூடிய ஆவணங்களை கொண்டு தரவுகளைப் பயன்படுத்தும் கருவியைப் பற்றியும் அவை எவ்வாறு பெறப்படுகின்றன அவ்வாறுபெறப்படும் தரவுகளின் குவியலிலிருந்துநாம் தேடுவதை எவ்வாறு வடிகட்டி பயன்படுத்திடுவது என்பதற்கான அடிப்படை புரிதலைப் பெற முயற்சித்திடுக .
3. வானியல் தரவுகளை பயன்படுத்திடும்போது உருவாகும் நிலையான சிக்கல்களைக் கருத்தில் கொண்டு அவற்றுக்கான மிகச்சரியான தீர்வினை பெற முயற்சித்திடுக:
3.1. இதில் வானியல் தரவுகள் FITS கோப்புகளாக கிடைக்கின்றன. NumPy வரிசைகளில் அவற்றைப் படிக்க pyfits அல்லது astropy தேவையாகும். ஒருசில சந்தர்ப்பங்களில் தரவு கள்ஒரு கனசதுரத்தில் கிடைக்கின்றன, அவற்றை 2-டி வரிசைகளாக மாற்ற z- அச்சில்numpy.medianஐப் பயன்படுத்திகொள்க. வெவ்வேறு வடிகட்டியைக் கொண்டுள்ள வேறுசில SPHERE வகை தரவுகளுக்கு, ஒரே திரையின் வானத்தின் இரண்டு நகல்களைப் பெறமுடியும் அவைகளை பட்டியலாக்குதல் துண்டுகளாக ஆக்குதல் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி பிரித்தெடுத்திடுக.
3.2. முதன்மையான இருண்ட மோசமான பிக்சல் வரைபடங்களானவை எல்லா கருவிகளிலும் “dark frames” படங்களாக இருக்கும், அவை வெளிச்சமில்லாத கருவியினை மூடியிருக்கும் படங்களைக் கொண்டிருக்கும் . இதற்காக NumPy முகமூடி அணிகளைப் பயன்படுத்தி மோசமான பிக்சல்களின் முகமூடியைப் பிரித்தெடுக்க இதைப் பயன்படுத்திடுக. அவ்வாறு மோசமான பிக்சல்களை கண்காணித்து இறுதியில் ஒரு சுத்தமான ஒருங்கிணைந்த படத்தைப் பெறுவதற்காக தரவுகளைச் செயலாக்கும்போது ஒரு சில சந்தர்ப்பங்களில், இந்த முதன்மை இருளை அனைத்து அறிவியல் மூலப் படங்களிலிருந்தும் கழித்திடஇது உதவுகின்றது.
3.3. பொதுவாக கருவிகள் முதன்மையாகவும் தட்டை யானவாறும் இருக்கும். இதன் வாயிலாக எடுக்கப்பட்ட தொடர் படங்களிலிருந்து அனைத்து அறிவியல் மூல படங்களையும் பிரித்தெடுக்க வேண்டும்
3.4. கோள்களின்உருவப்படத்தை பொறுத்தவரை, ஒரு பிரகாசமான நட்சத்திரத்திற்கு எதிராக கோள்களைக் காண்பதற்கான அடிப்படை நுட்பம் ஒரு coronagraph மற்றும் கோண வேறுபாடு உருவப்படம் எனப்படும் ஒரு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது. அதற்காக, படங்களில் உள்ள ஆப்டிகல் மையத்தை நாம் அடையாளம் காண வேண்டும். இது மிகவும் தந்திரமான படிமுறைகளில் ஒன்றாகும், மேலும் skimage.feature.blob_dog ஐப் பயன்படுத்தி படங்களில் பதிக்கப்பட்ட ஒருசில செயற்கையான உதவி படங்களை கண்டுபிடித்திடுக.
4. தரவுகளின் வடிவமைப்பையும் அவைகளை எவ்வாறு கையாளுவது என்பதையும் புரிந்து கொள்ள சிறிது நேரம் ஆகும் அதுவரை பொறுமையாக காத்திருக்கவும்
NumPy, SciPy, Astropy, scikit-image ஆகிய கருவிகளைப் பயன்படுத்தி, கொஞ்சம் பொறுமை யாகவும் விடாமுயற்சியுடன் முயன்றால் சில ஆச்சரியமான முடிவுகளைத் தருவதற்கு கிடைக்கக்கூடிய வானியல் தரவுகளின் பரந்த அளவை பகுப்பாய்வு செய்ய முடியும். யாருக்குத் தெரியும், இதுவரை யாராலும் கவனிக்கப்படாத ஏதேனும் ஒரு புதிய கோளினை கண்டுபிடித்த முதல் நபராக கூட நாம் இருக்கலாம்அல்லவா!

பைதான் எனும் கணினிமொழி பற்றியஒருசில அடிப்படைதகவல்கள்

தற்போதைய சூழலில் அனைவரும் கூடிய வரை மிகவிரைவில் பைதான் எனும் கணினிமொழியை கற்கத் துவங்கிடுக என கணினி வல்லுனர்கள் ஆலோசனை கூறுகின்றனர் ஏனெனில் தற்போது இந்த பைதான் எனும் கணினி மொழியானது அங்கிங்கிங்கு எனாதபடி அனைத்து வகையான பயன்பாடுகளுக்கும் அடிப்படையாக எங்கெங்கும் நீக்கமற நிறைந்து பிரபலமடைந்து வருகின்றது,அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு தொழிற்துறையும் தம்முடைய எந்தவொரு தேவைகளுக்கும் இதனைப் பயன்படுத்தி கொள்கின்றன. இது மிகவும் பிரபலமாக இருப்பதை நன்கு புரிந்துகொள்ள. 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த நிரலாக்க மொழிகளின் IEEE ஸ்பெக்ட்ரம் பட்டியலில் இந்த பைதான்எனும் நிரலாக்கமொழியானது முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது என்ற செய்தியின் அடிப்படையில் தெரிந்துகொள்ளமுடியும். அதனால் இன்று, இந்த பைதான் நிரலாக்கத்தைப் பற்றிய ஒருசில சுவாரஸ்யமான தகவல்களை மட்டும் தெரிந்து கொள்வோமா, அவை பின்வருமாறு
1. இது ஒரு பொழுதுபோக்குசூழலில் ஏதேச்சையாக உருவாக்கப்பட்டது: டிசம்பர் 1989 இல், Guido Van Rossum என்பவர் கிறிஸ்மஸுக்கு அடுத்துள்ள விடுமுறையின் போது வெட்டியாக பொழுதுபோக்குவதை ஒழித்து பயனுள்ளதாக செயல்படுவதற்காகஒரு செயல் திட்டத்தைத் தேடிக்கொண்டிருந்தார். ABC யின் வழித்தோன்றலாக இருக்கும் ஒரு புதிய ஸ்கிரிப்டிங் மொழியை எழுத அவர் யோசித்துக்கொண்டிருந்தார், மேலும் அது யூனிக்ஸ் / சி போன்று தாக்குதலில் பாதிப்படையாமல் இருக்கவேண்டும் என்று முடிவு செய்தார். முடிவில் ஒருவழியாக புதிய கணினிமொழியை உருவாக்கி அதற்கு பைதான் என்றபெயரை தேர்வு செய்தார்
2. இந்த கணினிமொழியானது ஏன் பைதான் என அழைக்கப்பெறுகின்றது:இந்த கணினிமொழியின் பெயரானது பைதான் எனும் பாம்பின் பெயர் அன்று, ஆனால் அதற்குபதிலாக 1970ஆம் ஆண்டு காலகட்டத்தில் மான்டி பைதான் சர்க்கஸ் எனும் பிரிட்டிஷ் சர்க்கஸின் நகைச்சுவை குழுவானது உலகளவில் மிகபிரபலமாக இருந்துவந்தது Guidoஎன்பவர் அக்காலத்தில் அவ்வாறுபிரபலமான மான்டி பைதான் சர்க்கஸின் மிகத்தீவிர ரசிகராக இருந்துவந்தார். இந்நிலையில் தான் உருவாக்கிய கணினிமொழிக்கு என்ன பெயரை சூட்டுவது என மிகவும் திகைத்து நின்ற நிலையில் இறுதியாக தான் மிகத்தீவிரமாக ரசிக்கும் மான்டி பைதான்எனும்சர்க்கஸ் குழுவினுடைய பெயரையே தான்உருவாக்கிய தன்னுடைய கணினிமொழிக்கும் ‘பைதான்’ என்று பெயரிட்டு மகிழ்ந்தார்.
3. பைதானின் ஜென்கவிதைவரிகள்: பைதான்மேம்பாட்டின் முக்கிய பங்களிப்பாளரான Tim Peters என்பவர் பைதான் எனும் கணினி மொழியினுடைய தத்துவங்களை முன்னிலைப்படுத்த ஜென்தத்துவ கவிதைவரிகளை எழுதி இதனுடைய குறிமுறைவரிகளுக்கு இடையில் சேர்த்துபிரபலபடுத்திவந்தார். இதனை நாம் காணவிரும்பினால் பைதானின் IDLE-சூழலில் “import this” என்று தட்டச்சு செய்தால்,போதும் உடன் ஜென் கவிதையானது திரையில் தோன்றிடுவதை காணலாம்:
4. பைதானின் பல்வேறுசுவைகள்: இதில் CPython- என்பது C எனும் கணினிமொழியில் எழுதப்பட்டது, பைதானின் மிகவும் பொதுவான செயல்படுத்துதல்கள் இதில் உள்ளன. Jython- இது ஜாவாஎனும் கணினிமொழியில் எழுதப்பட்டது, இதுகுறிமுறைவரிகளை bytecode இற்கு மொழிமாற்றுகின்றது . IronPython- இது.NET எனும் கணினிமொழியில் எழுதப்பட்ட கட்டமைப்பிற்கான ஒருவிரிவாக்க அடுக்காக C # இல் செயல் படுத்தப்படுகின்றது . Brython- இனையஉலாவிகளுக்கான பைதான்ஆகும், இது இணையஉலாவியில் இயங்குகின்றது . RubyPython- பைதான் , ரூபி ஆகிய இரண்டு கணினிமொழிகளுக்கும் இடையில் மொழி பெயர்ப்பு பாளமாக திகழ்கின்றது .PyPy- இது பைதானை செயல்படுத்துனராக பயன்படுகின்றது.Micro Python- இதுமீச்சிறு கட்டுபாட்டாளரில் இயங்குகின்றது
5. பைதானைப் பயன்படுத்தும் பெரிய நிறுவனங்கள்:பல்வேறு பெரிய நிறுவனங்கள் தங்களுடைய தயாரிப்புகளுக்கு / சேவைகளுக்கு இந்த பைதான் எனும் கணினிமொழியின் பெயரை பயன்படுத்துகின்றன (அல்லது பயன்படுத்தியுள்ளன). இவற்றில் ஒரு சிலநிறுவனங்கள் பின்வருமாறு: NASA , Google , Nokia , IBM ,Yahoo! Maps ,Walt Disney,Facebook ,Netflix , Expedia , Reddit , Quora, MIT, Disqus, Hike ,Spotify,Udemy,Shutterstock,Uber,Amazon,Mozilla,Dropbox,Pinterest, Youtube
6. இதன் குறிமுறைவரிகளில்பிறையடைப்புகளைபயன்படுத்துவதில்லை: ஜாவா , சி ++ ஆகிய கணினிமொழிகளை போன்றில்லாமல், பைதான் குறிமுறைவரிகளை வரையறுக்க பிறையடைப்பு களைப் பயன்படுத்துவதில்லை. ஆயினும்பைதானில் குறிமுறைவரிகளில் உள்தள்ளல்மட்டும் கட்டாயமாகும்.
>>> from_future_import braces
என்றவாறு கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக பிறையடைப்புகளைப்பதிவிறக்கம் செய்தால், அது நமக்கு இதில் இலக்கணப்பிழை உள்ளது இவ்வாறு பதிவிறக்கம் எதுவும் செய்யமுடியாது என்றவாறு நகைச்சுவையான பிழையைத் திரையில் பிரதிபலிக்கச் செய்கினறது.
7. இதன்செயலிகளில் பல மதிப்புகளைத் பெறமுடியும்: பைதானில் ஒரு செயலியானது பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை போன்றுஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மதிப்புகளைத் தருகின்றது..ஜாவா போன்ற ஒரு கணினிமொழியில் இது சாத்தியமில்லை. அதற்கு பதிலாக மதிப்புகளின் வரிசையை நாம் திரும்பப் பெறமுடியும்
>>> def func() :
return 7, ‘Ayushi’ , 99
>>> roll,name,score=func ()
>>>roll,name,score
(7, ’Ayushi’ , 99)
>>>name
’Ayushi’
8. இது ஒரே statement இல்பல பணிஒதுக்கீடுகளை ஆதரிக்கின்றது: ஒரே மதிப்பை ஒரே அறிக்கையில் பல மாறிகளுக்கு ஒதுக்கீடுசெய்வதற்காக பைதான்நம்மை அனுமதிக்கின்றது. அதுமட்டுமின்றி ஒரே நேரத்தில் பல மாறிகளுக்கு மதிப்புகளை ஒதுக்கவும் நம்மை அனுமதிக்கின்றது. இதன் பயனாக பைதானில் மாறிகளுடைய மதிப்புகளின் இடமாற்றத்தினை மிகவிரைவாக செய்திடமுடியும் மேலும் ஒரேயொரு குறிமுறைவரியிலேயே இதனை செய்ய முடியும் என்ற கூடுதலான தகவலையும் மனதில்கொள்க:
>>>> a,b=7,8
>>>a,b=b,a
>>>print(a,b)
8,7
9. இதில்slicing எனும் வெட்டுதல்: இதில் slicing என்பதன் வாயிலாக, பட்டியலைத் எதிர்திசையில் திருப்புவது மிகவும்எளிதானசெயலாகும்.மதிப்புகளின் பட்டியலை ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதி வரை இதனுடைய slicing என்பதன் துனையுடன் வெட்டிடும்போது -1 என்ற படிநிலையில் இருந்தால், அந்த பட்டியலை வலமிருந்து இடமாக (தலைகீழாக) பெறுமுடியும்.
>>> nums=[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
>>> nums [ : :-1 ]
[9,8,7,6,5,4,3,2,1]
10. தொடர் சங்கிலியால் ஒப்பீடு செய்யமுடியும்:இதில் குறிப்பிடும் நிபந்தனைகள் ஒரே நேரத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒப்பீடுகளைக் கொண்டிருக்கலாம். ஒரு மதிப்பு மற்றொன்றை விட பெரியதாகவோ, அதேநேரத்தில் மற்றொன்றை விட சிறியதாகவோ இருக்கின்றதா என்பதை சரிபார்க்கும் ஒரு நிபந்தனையை இதில் மிகஎளிதாக செயற்படுத்திடலாம்.
>>> 1<2<3>> 11.5
11. சர எழுத்துகள்(String literals)என்பது ஒன்றாக இணைகின்றது:ஒரு காலி இடைவெளியால் பிரிக்கப்பட்ட சரஎழுத்துகளை நம் தட்டச்சு செய்திடும்போது, பைதான் மொழியானது அவற்றை ஒன்றாக ஒருங்கிணைத்து ஒரேசொல்லாக பாவித்து திரையில் கொண்டுவருகின்றது. எனவே, ‘அனைவருக்கும் வணக்கம்’ ‘ ! ’என்றவாறான காலி இடைவெளியுடன் கூடிய தனித்தனி யானஇரு சொற்கள் ‘ அனைவருக்கும்வணக்கம் ! ’ என ஒரே சொல்லாகஆக்குகின்றது
>>>’அனைவருக்கும்’ ‘வணக்கம்’ ‘ ! ’
‘ அனைவருக்கும்வணக்கம்! ’
12. antigravity!எனும் நகைச்சுவை இணையபக்கம்:நாம் இதனுடைய IDLE சூழலிற்கு சென்று import antigravityஎன தட்டச்சு செய்தால் போதும், உடன் நகைச்சுவையுடன்கூடிய ஒரு இணையப்பக்கத்தைத் திரையில் தோன்றச்செய்திடுகின்றது.
13. ஜாவாஸ்கிரிப்டில் பைதானின் பாதிப்பு:ஜாவாஸ்கிரிப்ட் வடிவமைப்பை பாதித்த 9 கணினி மொழிகளில் பைதானும் ஒன்றாகும். மற்றவை AWK, C, HyperTalk, Java, Lua, Perl, Scheme, Self ஆகியவைகளாகும்.
14. அறிக்கைகளைில் for- while- else ஆகியவற்றை எளிதாக பயன்படுத்திடலாம்: else அறிக்கை என்றால் if ,try ஆகியவாறு முயற்சிப்பது மட்டுமல்ல else block ஐ for- அல்லது while சுழலிற்குப் பிறகு நாம் வேறு ஒரு தொகுப்பினைச் சேர்த்தால், சுழலானது சாதாரணமாக முடிந்த பின்னரே மற்ற தொகுப்பிற்குள் சென்று அவ்வறிக்கைகளை செயல்படுத்திடும். இந்த சுழலில் ஒரு விதிவிலக்கை எழுப்பினால் அல்லது இடைவெளி அமைந்தால், வேறு குறிமுறைவரிகள் எதுவம் செயல்படாமல் அப்படியே மீளமுடியாத சுழலிற்குள் மாட்டிகொள்ளும். ஆயினும்தேடல் நடவடிக்கைகளுக்கு இது பயனுள்ளதாகவிருக்கின்றது.
>>>for i in range(5):
if I == 7:
print(‘found’)
else:
print(“Not found”)
15. _ getsஎன்பதுகடைசி வெளிப்பாட்டின் மதிப்பைப் பெறுகிறது:நம்மில் பலர் இதனுடைய IDLE சூழலை ஒரு கணிப்பான்போன்று பயன்படுத்துகிறார்கள். அவ்வாறு கணிப்பானை போன்று கணக்கீடுசெய்வதற்காக கடைசி வெளிப்பாட்டின் மதிப்பு / முடிவைப் பெற, அடிக்கோடினை பயன்படுத்துக.
>>>2*3+5
11
>>> 7*_
77
இந்த பைதான் நிரலாக்கத்தைப் பற்றிய பல்வேறு புதிய வித்தியாசமான செய்திகளைக் கண்டு மகிழ்ச்சியடைந்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன்.இன்னும் எதற்காக காத்திருக்கவேண்டும்?

பைதான் எனும் கணினிமொழிஉருவாக்கும் சூழலை (IDE) எவ்வாறு நம்முடைய விண்டோஇயக்குமுறைமைசெயல்படும் கணினியில் நிறுவுகை செய்வது

பைதான் மொழியில் உருவாக்கப்படும்பயன்பாட்டிற்கான குறிமுறைவரிகளை இயந்திர மொழி குறியீடாக எவ்வாறு உருமாற்றம் செய்து தொகுப்பது என அறியாத தெரியாதபுதியவர்கள்கூட தான்உருவாக்கிய பயன்பாட்டின் குறிமுறைவரிகளை அடுத்தபடிமுறையான இயந்திர மொழி குறியீட்டிற்கு உருமாற்றம் செய்து தொகுத்திடும் செயலை பைத்தான் எனும் கணினிமொழியானது நமக்காக அதனை செய்து கொள்கின்றது ,அதுமட்டுமல்லாமல் நம்முடைய நிரல்களை சில நேரங்களில் உடனடியாகவும், ஒரு வழியில்,நம்முடைய குறிமுறைவரிகளை எழுதும்போது பரிசோதித்து பார்த்திடவும் நம்மை அனுமதிக்கிறது. இந்த பைதான் எனும் கணினிமொழியினை மிகஎளிதாக கற்றுகொள்ளமுடியும் இவ்வாறான வசதிவாய்ப்பினை கொண்ட பைதான்எனும் கணினிமொழியை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்துகொள்வதற்காக https://www.Python.org/ எனும் இணையதளபக்கத்திற்குசென்று downloadஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக தொடர்ந்து விரியும் திரையில் இதனுடைய சமீபத்திய பதிப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து பதிவிறக்கம்செய்து கொள்க அதனை தொடர்ந்து இந்த பதிவிறக்கம்செய்த கோப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில் இயல்புநிலை இடவமைவை ஏற்றுகொள்க உடன் புதிய கோப்பு ஒன்று விண்டோஇயக்கமுறைமையில் நிறுவுகைசெய்யவிருக்கின்றது அனுமதிக்கவா என கோரும் செய்திபெட்டியொன்று திரையில் தோன்றிடும் அதில் Yes எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக நம்முடைய ஆமோதிப்பினை தொடர்ந்து பைத்தான் கணினிமொழியானது நம்முடைய விண்டோ செயல்படும் கணினியில் நிறுவுகை செய்திடும் பணியை செயல்படுத்தி முடித்துவிடும் அதுவரைபொறுமையாக காத்திருக்கவும் பொதுவாக கணினிமொழிகளில் குறிமுறைவரிகளை எழுதவதற்காக text editor என்பது தேவையாகும் அதற்கான IDE உடன் ஒருங்கிணைந்த உரைபதிப்பான் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் பைதான் மொழியில் இதற்காக IDLE 3 , NINJA-IDE ஆகிய இருவாய்ப்புகள் நமக்காக தயாராக இருக்கின்றன

1
பைதான் எனும் கணினிமொழியில் குறிமுறைவரிகளை எழுதவதற்கான IDE சூழல்தான் IDLE 3 ஆகும் இதில் பைத்தானின் முக்கிய திறவுகோள்சொற்கள்மட்டும் தனியாக மேம்படுத்தி காண்பிக்கும் மேலும் இதிலுள்ள Run எனும் கட்டளையைசெயல்படுத்தினால் உடனுக்குடன் எளிதாகவும் விரைவாகவும் நாம் எழுதிய குறிமுறைவரிகளை சரியாகசெயல்படுமாவென பரிசோதித்து சரிபார்த்து கொள்ளஉதவுகின்றது இதனை செயல்படுத்தி திரையில் தோன்றசெய்வதற்காக Start (or Window) எனும் பட்டியலை தோன்றிடசெய்திடுக அதில் python என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
NINJA-IDE இன் சூழலில் பைத்தானின் முக்கிய திறவுகோள்சொற்களைமட்டும் தனியாக மேம்படுத்தி காண்பிப்பது மட்டுமல்லாமல் குறிமுறைவரிகளைஎழுதிஉருவாக்கிடும்போது தேவையான இடங்களில் மேற்கோள்கள் ,அடைப்புகுறியீடுகள் ஆகியவற்றை தானாகவே பூர்த்தி செய்து பிழையேதும் வாராமல் பாதுகாத்து கொள்ளஉதவுகின்றது மேலும் இதிலுள்ள Run எனும் கட்டளையைசெயல்படுத்தினால் உடனுக்குடன் எளிதாகவும் விரைவாகவும் நாம் எழுதிய குறிமுறைவரிகளை சரியாகசெயல்படுமாவென பரிசோதித்து சரிபார்த்து கொள்ளஉதவுகின்றது இதனை http://ninja-ide.org/downloads/ எனும் இணையதளபக்கதத்திலிருந்து பதிவிறக்கம்செய்து நிறுவுகை செய்து கொள்க

2
இதில் print எனும் திறவுகோள் சொல்லானது மேற்கோள்கள் ,அடைப்புகுறியீடுகள் ஆகியவற்றிற்குள் உள்ளவற்றை அச்சிடுவதற்காக பயன்படுகின்றது
import எனும் திறவுகோள் சொல்லானது மேலும் பட்டியலான திறவுகோள் சொற்களை மேலேற்றம் செய்திட பயன்படுகின்றது புதிய கோப்பினை IDLE அல்லது Ninja இல் துவக்கி அதற்கு pen.py என பெயரிட்டிடுக
எச்சரிக்கை : கோப்புகளுக்கு turtle.py எனும் பெயரில்சேமித்திடாதீர்கள் ஏற்கனவேஇந்த turtle.py எனும் பெயருடையகோப்பானது பைதானில் ஒருசில செயலிகளை கட்டுபடித்திடபயன்படுகின்றது அதனால் பைதான் மொழியை எந்தகோப்பினை செயல்படுத்துவது என குழப்பம் செய்துவிடும்
இந்த turtle கோப்பினை பதிவேற்றம் செய்து கொணஂடபின்னர் பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை உள்ளீடுசெய்து இயக்குக
turtle.begin_fill()
turtle.forward(100)
turtle.left(90)
turtle.forward(100)
turtle.left(90)
turtle.forward(100)
turtle.left(90)
turtle.forward(100)
turtle.end_fill()
பைதான் சூழலில் turtle.clear()எனும் திறவுகோள் சொற்களானது வரைபடபகுதியை அழித்து நீக்கம் செய்திடபயன்படுகின்றது அதனோடு turtle.color(“blue”) எனும் திறவுகோள் சொற்களானது வரைபடத்தில் நீலவண்ணத்தினை கொண்டுவர பயன்படுகின்றது மேலும்
import turtle as t
import time
t.color(“blue”)
t.begin_fill()
counter = 0
while counter < 4:
t.forward(100)
t.left(90)
counter = counter+1
t.end_fill()
time.sleep(2)
ஆகிய குறிமுறைவரிகள் மிகசிக்கலானநிலையை எளிதாக கடந்து செல்ல உதவுகின்றது

PyTorch ஒரு அறிமுகம்

பைடார்ச் என்பது பைதானிற்கான ஒரு திறமூல இயந்திர கற்றல் நூலகமாக வரையறுக்கப் படுகின்றது. இது இயற்கை மொழி செயலாக்கம் போன்ற பயன்பாடுகளுக்காக பயன்படுத்திகொள்ளப்படுகின்றது. பேஸ்புக் எனும் நிறுவனத்தின் செயற்கை-நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சி குழுவானது இதனை முதன்முதல் உருவாக்கியது அதாவது முதலில், Torchஎனும் வரைச்சட்டத்தின் அடிப்படையில் LusJITஇற்கான பைத்தான் மேலட்டையாக இந்த PyTorchஆனது உருவாக்கப்பட்டது.அதன்பின்னர் இதனுடைய நிகழ்தகவு நிரலாக்கமானது உபேர் எனும் நிறுவனத்தினுடைய Pyro எனும் மென்பொருளால் கட்டமைக்கப்பட்டு மேம்படுத்தப்-பட்டது.
இதில் பின்புல குறிமுறைவரிகளுக்கான சிஎனும் கணினிமொழியின் அதேமைய நூலகங்களைப் பகிர்ந்துகொண்டு பைத்தானில் Torchஐயும் செயல்படுத்தி இந்த PyTorchஆனது மறுவடிவமைப்பு செய்துவெளியிடப்ட்டுள்ளது. பைத்தான் எனும் கணினி மொழியானது மிகதிறனுடன் இயங்குவதற்காகPyTorch மேம்படுத்துநர்கள் இதனுடைய பின்புல குறிமுறைவரிகளை சரிசெய்து மேம்படுத்தியுள்ளனர். மேலும் GPU அடிப்படையிலான வன்பொருள் முடுக்கத்தையும் , Lua வைஅடிப்படையாகக் கொண்ட Torchஐ உருவாக்கி விரிவாக்க வசதிகளையும் இதில் கொண்டுவந்துள்ளனர்.
இதன் வசதி வாய்ப்புகள் பின்வருமாறு
பைடார்ச்சின் API ஐஆனது பயன்படுத்த எளிதானது; எனவே இதனை இயக்குவதும் செயல்படுத்துவதும் மிகவும் எளிமையானதாகக் இருக்கின்றது. அதைவிட இந்த கட்டமைப்பில் குறிமுறைவரிகளை செயல்படுத்துவது மிகவும் எளிதானது.
இந்த நூலகம் Pythonic எனக் கருதப்படுகிறது, இது பைதான் தரவு அறிவியல் அடுக்குடன் சுமூகமாக ஒருங்கிணைந்து செயல்படுகின்றது. எனவே, இது பைதான் சூழலால் வழங்கப்படும் அனைத்து சேவைகளையும் செயல்பாடுகளையும் மேம்படுத்துகின்றது.
பைடார்ச் ஆனது இயக்கநேரக் கணக்கீட்டு வரைபடங்களை வழங்குகின்ற ஒரு சிறந்த தளத்தை நமக்கு வழங்குகின்றது. இதனால் ஒரு பயனாளர் இயக்க நேரத்தில் அவற்றை மாற்றியமைத்திடலாம். ஒரு நரம்பியல் வலைபின்னல் மாதிரியை உருவாக்குகின்றஒரு மேம்படுத்தநருக்கு அதற்காக எவ்வளவு நினைவகம் தேவை என்று தெரியாதபோதுகூட இது மிகச்சரியாக செயல்படுகின்ற மிகவும் சிறந்த கருவியாக இதனுடைய செயல்பாடு விளங்குகின்றது.
இந்த பைடார்ச் ஆனது கட்டாயமாக n- பரிமாண வரிசையின்படி GPUவில் இயங்குகின்ற Tensor என்றும் data , gradient ஆகிய இரண்டையும்சேமிக்கின்ற கணக்கீட்டு வரைபடத்தில் ஒருமுனைமமாக, Variable என்றும் நிலையான அல்லது கற்றுக் கொள்ளக்கூடிய நிலையை சேமிக்கும் நரம்பியல் பிணைய அடுக்காக. Module என்றும்
ஆகிய மூன்று நிலையிலானதொகுப்புகளைக் கொண்டுள்ளது
இதன் குறிமுறைவரிகளை எளிதாக புரிந்துகொள்ளமுடியும் அதனால் இதில் பிழைதிருத்தம் செய்வது மிக எளிய செயலாகும். இந்த PyTorch ஆனது Torch.இன் பல அடுக்குகளை உள்ளடக்கியதாக அமைந்துள்ளது, இதில் நிறைய இழப்பு செயலிகளும் உள்ளன, இதனை GPUகளுக்கான NumPy இன் நீட்டிப்பாக கூடகருதலாம்.இது கணக்கீடுகளைச் சார்ந்து இருக்கின்ற வலைபின்னல்களை உருவாக்க அனுமதிக்கின்றது. . மேலும்விவரங்களுக்கு https://pytorch.org/ எனும் இணையதளத்திற்கு செல்க

அறிவியலாளர்களுக்கு பயன்படும் WinPythonஎனும் கையடக்க கட்டற்ற கணினிமொழி

தற்போது அறிவியலறிஞர்களுக்காகவே பயன்படுமாறு விண்டோ எக்ஸ்பி/7/8 /10ஆகிய விண்டோ இயக்கமுறைமையில் செயல்படும் 32/64 பிட் கணினிகளில் இயங்கவல்ல திறனுடன் கையடக்க கட்டற்ற விண்பைதான் 2,விண்பைதான் 3 ஆகிய பதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன
இதனை கொண்டு அறிவியலாளர்கள்தங்களுடைய தரவுகளின் செயலாக்கத்திற்கும் காட்சிபடுத்துதலையும் எளிதாக செயற்படுத்திபயன்பெறமுடியும் இது மிகமேம்பட்ட அறிவியில் பயன்பாடுகளை பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது விண்டோ இயக்கமுறைமைசெயல்படும் கணினியில் சி எனும் கோப்பகத்தில் நிறுவுகை செய்திடவேண்டும் என கட்டுபாடுகள் எதுவுமில்லாமல் இதனை டி, இ போன்ற எந்தவொரு இயக்ககங்களிலும் அல்லது வலைபின்னலில் எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் ஏன் நம்முடைய கையடக்க பென்ட்ரைவில் கூட நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இது அறிவியலாளர்களுக்கும் ,தரவு அறிவியலாளர்களுக்கும் அறிவியல் கல்வி கற்பவர்களுக்கும் பேருதவியாய் விளங்குகின்றது மிகமுக்கியமாக ஒரே கணினியில் பைத்தானின்Python (3.6/3.7/3.8…) ஆகிய எத்தனை பதிப்புகளை வேண்டுமானாலும் நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் நாம் விரும்பினால்இதனுடைய வின்பைதான் கட்டுப்பாட்டு பலகத்தின் வாயிலாக பதிவுசெய்து கொள்ளலாம் இதன் வாயிலாக வழக்கம்போன்று பைதானை நிறுவுகை செய்து கிடைக்கும் அனைத்து வசதி வாய்ப்புகளும் இதிலும் கிடைக்கமாறு செய்து கொள்ளமுடியும் மேலும் விவரங்களைஅறிந்து கொள்ள https://github.com/winpython/winpython/wiki/ எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க

பைதான் எனும் கணினிமொழியை கற்றுக்கொள்வதற்கானஉதவிடும் பல்வேறு வழிமுறைகள்

நாம் வாழும் இன்றைய சூழலில் பைத்தான் எனும் கணினி மொழியானது மிகவும் பிரபலமானதாகவும் அவைகளுள் முதன்மையானதாகவும் விளங்குகின்றது என்பது அனைத்து மேம்படுத்துநர்களாலும் தயாரிப்பாளர்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தொருசெய்தியாகும். தற்போது பெரும்பாலான லினக்ஸ் மேக்ஸ் ஆகிய இயக்கமுறைமைகளின் கணினிகளில் பைத்தான் எனும் கணினிமொழியை முன்பே நிறுவப்பட்டுதா ன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு கிடைத்து வருகின்றன, மேலும் இப்போது ஒரு சில விண்டோ இயக்கமுறைமையுடன் கூடிய கணினி விற்பனையாளர்கள் கூட தங்களுடைய பயனாளர்கள் விரும்பினால் பைத்தானை நிறுவுகை செய்து வழங்கிவருகின்றனர்.
ஒருவேளை நாம் இந்த பைத்தான் எனும் கணினிமொழியினைபற்றி மிகவும் தாமதமாக தெரிந்து கொண்டிருக்கலாம், இருந்தபோதிலும் பைத்தானை கண்டிப்பாக கற்றுக்கொள்ள விரும்புகின்றோம், ஆனால் எங்கு சென்று எவ்வாறு கற்றுகொள்வது என வழிதெரியாமல் திகைத்து நிற்பவர்கள் எனில்பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றி பைத்தானை கற்று நன்கு தேர்ச்சி பெறுக என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது
1.பைத்தான்எனும் கணினிமொழியினை உருவாக்கி வெளியிடும் நிறுவனமானது பைத்தான் மொழியை கற்கவிரும்பும் துவக்கநிலையாளர்களுக்கான வழிகாட்டி யை வெளியிட்டுள்ளது அதில் சமீபத்திய பைத்தானின் பதிப்புகளில் எவ்வாறு கற்று தேர்ச்சி பெறலாம் எனும் ஆலோசனைகளையும் கருத்துகளையும் வழங்குகின்றது மேலும் இவ்வாறாக கற்க விரும்புவோர்களுக்காக பல்வேறு ஆவணங்களையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது அவற்றைகொண்டு நாம் பைத்தானை எளிதாக விரைவாககற்று கொள்ளமுடியும் மேலும் விவரங்களுக்குhttps://www.python.org/about/gettingstarted/ எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க
2. Turtle module என்பது நம்முடைய பிள்ளைகள் கூட பைத்தானை எளிதாக கற்று கொள்வதற்காக ஏராளமான எடுத்துகாட்டுகளுடன் வழிகாட்டுகின்றது நம்முடைய பிள்ளைகளை இதனை மட்டும் பின்தொடரச்செய்தால் போதுமானதாகும் மேலும் விவரங்களுக்கு https://www.simplifiedpython.net/python-turtle-module/ எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க
3. Al Sweigart என்பவரின்Automate the Boring Stuff with Python எனும் புத்தகமானது பைத்தானின் அடிப்படைகள், செயலிகள், பட்டியல்கள் ,நூலகங்கள் போன்ற பல்வேறு தலைப்புகளிலும் நம்மை சிறந்த வல்லுனராக்க உதவுகின்றது மேலும் விவரங்களுக்கு https://automatetheboringstuff.com/ எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க
4. Eric Matthes என்பவர் பல்வேறு படிமுறைகளில் படிப்படியாக எவ்வாறு பைத்தானை கற்று தேர்ச்சி பெறுவது என வழிகாட்டுகின்றார் மேலும் விவரங்களுக்கு http://www.allitebooks.in/python-crash-course/ எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க

பைதான் தரவுகளைJSONஎனும்வடிவமைப்புடன் சேமித்திடவும் பதிவேற்றவும் செய்திடுக

JSONவடிவமைப்பானது தரவுகளை நம்முடைய சொந்த வடிவமைப்பில் உருவாக்கி சேமித்திட பயன்படுகின்றது பைதானை பற்றி அறிந்தவர்கள் எனில் மிகவும் எளிதாக இதனை செயல்படுத்திடமுடியும் JavaScript Object Notation என்பதையே சுருக்கமாக JSON என அழைப்பார்கள் இந்த JSON வடிவமைப்பை நாம் பைதானில் எளிதாக பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
முதலில் பின்வரும் எளிய JSONவடிவமைப்பின் சிறு பகுதியை(snippet) காண்க
{
“name”:”tux”,
“health”:”23″,
“level”:”4″
}
இதனை மாறுதல் எதுவும்செய்திடாமலேயே நேரடியாக பைதான்எனும் கணினிமொழி மட்டுமல்லாது வேறு எந்தவொரு கணினிமொழியின் குறிமுறைவரிகளிலும் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் மிகவும் சிக்கலான தரவுகளை சேமித்திடவும் ஏற்கனவே வரிசைபடுத்தப்பட்ட தரவுகளையும் கோப்புகளையும் நாம் விரும்பியவாறு வரிசைபடுத்திடவும் கட்டமைக்கப்பட்ட recursive சேமிப்பகத்தையும் வழங்க தயாராக இருக்கின்றது அதிலும் இந்த JSON வடிவமைப்பை பைதான் குறிமுறைவரிகளில் பைதான குறிமுறைவரிகளின் ஒரு நூலகத்திற்குள் ஒரு நூலகமாக பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
#!/usr/bin/env python3
import json
# instantiate an empty dic
team = {}
# add a team member
team[‘tux’] = {‘health’: 23, ‘level’: 4}
team[‘beastie’] = {‘health’: 13, ‘level’: 6}
team[‘konqi’] = {‘health’: 18, ‘level’: 7}
இந்த குறிமுறைவரிகள் teamஎனும் ஒரு பைதான் நூலகத்தினை உருவாக்குகின்றது துவக்கத்தில் காலியாக இருக்கும்இது பின்னர் dict என்பதை சேர்த்து அதில் tux,beastie,அல்லது konqi போன்ற நூலகங்களையும் அவை ஒவ்வொன்றின் மற்றொரு நூலகங்களையும்உள்ளிணைத்து கொள்கின்றது இதில் தேவையானவாறு கூடுதலாக சேர்த்திடலாம்அல்லது நீக்கம்செய்திடலாம் நிகழ்நிலைபடுத்தி கொள்ளலாம்
with open(‘mydata.json’, ‘w’) as f:
json.dump(team, f)
இந்த குறிமுறைவரிகளில் mydata.json எனும் கோப்பில் f எனும் மாறியை பயன்படுத்தி dump எனும் செயலியின் வாயிலாக dict இலிருந்து தரவுகளை குவித்து சேமித்திடுகின்றது இதன்முடிவான கோப்பானது பின்வருமாறு அமையும்
$ cat mydata.json
{“tux”: {“health”: 23, “level”: 4}, “beastie”: {“health”: 13, “level”: 6}, “konqi”: {“health”: 18, “level”: 7}}
இவ்வாறு JSON வடிவமைப்பில் சேமித்திடும்போது பைதான் வடிமைப்பை கொண்டுவரவும் வேண்டுமல்லவா அதற்காக json.load எனும் செயலி பயன்படுகின்றது அதற்கான குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு
#!/usr/bin/env python3
import json
f = open(‘mydata.json’)
team = json.load(f)
print(team[‘tux’])
print(team[‘tux’][‘health’])
print(team[‘tux’][‘level’])
print(team[‘beastie’])
print(team[‘beastie’][‘health’])
print(team[‘beastie’][‘level’])
# when finished, close the file
f.close()
மேலும் இதனை பின்வருமாறு forஎனும் கன்னியை பயன்படுத்தி மேம்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
for i in team.values():
print(i)
இதுவரை கண்டுவந்த குறிமுறைவரிகளின் அடிப்படையில் பைதான் தரவுகளை நெகிழ்வு தன்மையுடன் கூடியஎளிய JSONஎனும்வடிவமைப்புடன் சேமித்திடவும் பதிவேற்றவும் செய்திடமுடியம் என தெரிந்து கொள்க

Previous Older Entries