பிளாக்செயின் பயன்பாடுகளை உருவாக்கஉதவிடும் சிறந்த கட்டற்ற இணைய தளங்கள்

பிட்காயின் என அழைக்கப்படும் கிரிப்டோகரன்சி பேரேடுகளில் நடவடிக்கைகளை பதிவதற்காக உதவிடதயாராக இருக்கும் சேவையாளரே பிளாக்செயின் தொழில் நுட்பமாகும் இந்த பிட்காயினிற்காக உருவாக்கப்பட்ட பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பமானது மின்னனு பணத்தினை கையாளுவதற்காக தனியாக ஒரு மையபடுத்தப்பட்ட சேவையாளரோ அல்லது மூன்றாவது நபரை சார்ந்திருக்கவோ தேவையில்லை என்பதுதான் இதன் சிறப்பாகும் இதுவரையில் பிட்காயினை கையாளும் பெரும்பாலான பயன்பாடுகள் அனைத்தும் இந்த பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையிலேயே உருவாக்கப்பட்டு பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன பிட்காயின் என்பது மையப்படுத்தப்படாத மின்னனு பணபரிவர்த்தனையை கையாளும்பிளாக்செயின் என அழைக்கப்படும் ஒரு பொதுபேரேட்டு நடவடிக்கையாகும் எந்தவொரு மையப்படுத்தப்பட்ட பொதுவிதிமுறைகளும் இல்லாமலேயே இணையத்தின் வாயிலாக மிகவும் பாதுகாப்பாக மின்னனு பணபரிவர்த்தனையில் கலந்து கொள்ளும் பயனாளிகளுக்கு கிரிப்டோகரன்சி யை பயன்படுத்தி கொள்ள இந்த பிளாக்செயின் தொழில் நுட்பம் அனுமதிக்கின்றது இதில் பொதுமக்களின்பிளாக்செயின் , அனுமதிக்கப்பட்ட பிளாக்செயின் , தனியார் பிளாக்செயின் ஆகிய மூன்று வகைகள் உள்ளன இந்த பிளாக்செயின் தொழிலநுட்பத்தில்பின்வரும் ஐந்து அடிப்படை கொள்கைகள் பின்பற்றப்-படுகின்றன
1.பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட தரவுதளம் பிளாக்செயின் நடவடிக்கைகளில் கலந்துகொள்ளும் எந்தவொரு தனிநபரும் தரவுதளம் முழுவதையும் அனுகமுடியும் ஆயினும் தனிப்பட்ட எந்தவொருநபரும் அங்குள்ள தரவுகளையோ தகவல்களையோ கட்டுபடுத்தமுடியாது
2.நேரடி பரிமாற்றம் மையப்படுத்தபட்டமுனைமம் இல்லாமல் எந்தஇரு பயனாளிகளும் நேரடியாக மின்னனு பணத்தினை பரிமாறி கொள்ளமுடியும் எந்தவொரு முனையமும் மற்ற அனைத்து முனையங்களுடனும் பகிர்ந்து கொள்ளமுடியும்
3. pseudonymityகூடிய ஒளிமறைவற்ற தன்மை எண்களும் எழுத்துகளும் கலந்து 30 எண்ணிக்கைக்கு மிகாமலான ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட பிளாக்செயின் முகவரியானது பயனாளர் அனைவருக்கும் வழங்கப்படுகி்ன்றது அதனால் தன்னுடைய சுட்டியின் வாயிலாக எந்தவொரு முனைமத்தையும் யாரும் அனுகி தன்னனுடைய மின்னனு பணபரிவர்த்தனையை செய்யலாம்
4பதிவேட்டை மீள்திருத்தம் செய்யமுடியாது மின்னனு பரிவர்த்தனைமுடிந்து பேரட்டில் பதியபட்டபின்னர் அதனை நீக்கம் செய்திடவோ திருத்தம் செய்திடவோ முடியாது தரவுதளத்தில் பதிவுசெய்வது நிலையானதாகும் அதனால் வரிசை முறைப்படி அதற்கு பதில் திருத்தப் பதிவை மட்டும் மேற்கொள்ளலாமேயொழிய திருத்தம் செய்திடவோ மாறுதல்கள் செய்திடவோமுடியாது
5.கணக்கிடும் வழிமுறை பேரேடு இரும நிலையிலிருப்பதால் தனியாக கணக்கிடுவதற்கான இணைப்பெதுவும் இதில் இல்லை பயனாளர் விருப்பபட்டால் தன்னுடைய சொந்த விதிகளை கட்டமைவுசெய்து இருமுனைமங்களுக்கிடையே தானியங்கியாக செயல்படுமாறு உருவாக்கி பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இந்த பிளாக்செயின் எவ்வாறு செயல்படுகின்றது
இது வழக்கமான பொதுவான நிதி நடவடிக்கைகளுக்கு பதிலானதொரு புதிய கருத்தமைவாக உள்ளது பின்வரும் படிமுறைகளின் படி இது செயல்படுகின்றது
படிமுறை 1 நடவடிக்கைகளை துவங்குதல் வியாபார நடவடிக்கைகளுக்கு அடிப்படையாக உயிரோட்டமாக விளங்குவது பணபரிவர்த்தனையாகும் அ என்பவர் ஆ என்பவரிடம் ஏதேனுமொரு பொருளை வாங்க விழையும் போது இருவருமே பிட்காயின் கணக்கு வைத்திருந்தால் அ என்பவர் ஆ என்பவருக்கு அதற்கான பிட்காயின்களை அனுப்புவது பிளாக்செயின் செயலின் முதல் நடவடிக்கையாகும்
படிமுறை2 மறையாக்கத்தை சுட்டுதல் அ ,ஆ ஆகிய இருவரும் பொது திறவுகோள் தனிதிறவுகோள் ஆகிய இரண்டையும் தனித்தனியாக கிரிப்டோகிராபிக் திறவுகோள்களின் வடிவத்தில் வைத்துள்ளனர் எந்தவொரு குறிப்பிட்ட பிளாக்செயின் பகுதியிலும் பயனாளர் ஒருவர் தன்னுடைய தனித்திறவுகோளை கொண்டு சிறப்பு அனுமதியின் அடிப்படையில் அனுகவும் திருத்தம் செய்திடவும் முடியும் மற்றயாரும் அ்தனை அனுகவோ அல்லது மற்ற பகுதிகளை இந்த பயனாளர் அனுகவோ பயன்படுத்தவோ முடியாது ஒவ்வொரு திறவுகோளும் அதற்காக வழங்கப்பட்ட அனுமதிசுட்டியின் வாயிலாக மட்டுமே திருத்தம் செய்திடமுடியும் இந்த நடவடிக்கை பிளாக்செயின் முழுவதும் திறனுடன் செயலாற்ற ஒருங்கிணைக்கின்றது
படிமுறை3 நடவடிக்கை தொகுப்பினை உருவாக்குதல் பயனாளர் தன்னுடைய பிளாக் செயின் சுட்டியில் தனக்கு வழங்கப்பட்ட திறவுகோளின் மூலம்உள்நுழைவு செய்தபின்னர் ஆ என்பவருக்கு பிட்காயின் தொகை அனுப்புவதற்கான மறைகுறியாக்க தகவல்களின் நடவடிக்கை தொகுப்பு உருவாக்கப்படுகின்றது ஆ என்பவரின் கணக்கில் கிரிப்டோ கரன்சி வடிவத்தில் தொகையோ கொண்டுசேர்ப்பதற்காக ஒரு timestamp உம் அ என்பவரின்இரும கையொப்பமும் (digital signature) அ என்பவரின் தனித்திறவுகோளும் ஆ என்பவரின் பொது திறவுகோளும் இணைக்கப்பட்டு ஆ என்பவருக்கு அனுப்பபடுகின்றது
படிமுறை 4 முனைம செயல் படிமுறை3இல் கூறிய பாதுகாப்பான வழியில் மின்னனு பரிவர்த்தனையான கிரிப்டோ கரன்சி வடிவிலான தொகுப்பு ஒன்று உருவாகாகப்பட்டவுடன் இதுதொடர்பான செய்தி யொன்று பிளாக்செயின் தொடர் முழுவதும் வலைபின்னலில் இணைக்கப்பட்டுள்ள முனைமங்களின் வாயிலாக ஒளிபரப்பபடுகின்றது ஒரு வலை-பின்னலில் இணைக்கப்பட்ட கணினிகளே முனைமங்கள் ஆகும் இவை அந்த தகவலை-பெற்று தம்முடைய திரையில் காண்பிக்கும் உடன் தொடர்புடைய நபரான ஆ என்பவர் தன்னுடைய தனித்திறவுகோளை கொண்டு பொதுத்திறவுகோளின் வாயிலாக அனுக-வேண்டும அதற்கு முன் இந்த முனைமங்கள் அந்த தொகுப்பினை ஏற்புகை செய்து பிட்காயின்களை பெறுவதற்காக தயார்படுத்தி கொள்கின்றது
படிமுறை5 குறிப்பிட்ட தொகுப்புடன் இணைக்கப்பட்ட time stamped உடன் இதர தகவல்களையும் சரிபார்த்து பிளாக் செயினின் முந்தைய தொகுப்போடு சரியாக உள்ளதாவென பெறுபவரையும் சரிபார்த்து ஏற்புகை செய்து செயல்முடிவுற்றவுடன் ஆ என்பவர் அ என்பவரின் பிட்காயின்களை பெறுவார்