பிளாக்செயின் தொழில்நுட்ப வழிகாட்டி தொடர்-10-பிட்காயின் தொடர்ச்சி

பிட்காயினின் மதிப்பு
கடந்த இரண்டு மாதங்களில் பிட்காயினின் மதிப்பு வெகுவாக அதிகரித்து புதிய உச்சியைத் தொட்டுள்ளது. எனவே யாருடைய மனதிலும் எழக்கூடிய பொதுவான கேள்விகள் பின்வருமாறு, ‘பிட்காயினின் மதிப்பை (அல்லது பொருளாதார ரீதியாக அதிகம் பேசும் மாற்று விகிதத்தை) யார் தீர்மானிக்கிறார்கள். , அதைக் கட்டுப்படுத்த மத்திய வங்கி அல்லது இதற்காக வேறு நியமிக்கப்பட்ட நிறுவனம் ஏதேனும் உள்ளதா? இல்லை யெனில் அதனை கட்டுபடுத்திடுவது யார்?; அதனுடைய மதிப்பு எவ்வாறு தீர்மானிக்கப் படுகிறது?, அல்லது அதை யார் தீர்மானிக்கிறார்கள்? என்பனபோன்ற பல்வேறு கேள்விகள் நம்மனைவரின் மனதிலும் எழும் நிற்க. பொதுவாக சுதந்திரமான சமுதாயத்தில் பொருட்களுக்கான அல்லது சேவைகளுக்கான விலையானது தேவை , அளிப்பு ஆகிய பொருளாதாரத்தின் அடிப்படைவிதியின்படி மட்டுமே நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது என்ற செய்தியை நாமனைவரும் அறிந்ததேயாகும் அவ்வாறே இந்த பிட்காயினின் மதிப்பும் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது இதற்கான எளிய கணித மாதிரி பின்வருமாறு.

ஒரு வினாடிக்கு கிடைக்கும் பிட்காயின்களின் அளவு = S / D
ஒரு வினாடிக்கு தேவையான பிட்காயின்களின் எண்ணிக்கை= T / P

இவைகளில் உள்ள

Tஇன் மதிப்பானது : வினாடி ஒன்றுக்கு பரிமாற்றம் செய்யப்படும் மொத்த பிட்காயின்-களின் எண்ணிக்கைகளாகும்
Dஇன் மதிப்பானது: BTCஇன் ஒரு பரிமாற்றத்திற்கு தேவைப்படும் காலஅளவுஆகும்
Sஇன் மதிப்பானது: பிட்காயினின் அளிப்பு அளவு ஆகும்
P இன் மதிப்பானது: ஒரு பிட்காயினின் விலை யாகும்
பொருளாளாதாரத்தின் அடிப்படையான தேவை-அளிப்பு விதிப்படி, பிட்காயின் அளிப்பு அதிகரிக்கும் போது தேவை குறைகின்றது, இதன் விளைவாக அதனுடைய விலையானதும் குறையும். தேவை அதிகரிக்கும் போது பிட்காயின் விநியோகமும் குறையும், இதன் விளைவாக பிட்காயினின் விலையும் அதிகரிக்கும். ஒரு சமநிலை நிலையில், S க்கு மேல் அளிப்பு, P ஐ விட T க்கு சமமாக இருக்கும். P இன் விலையை நாம் பின்வருமாறு கணக்கிடமுடியும்

S/( D)=T/P

சமநிலையின் நிலை பின்வருமாறு: -P=TD / (S)

இதுவே சமநிலையின் பிட்காயின் மதிப்பின் நிலையாகும், இங்கு விலையானது S ஆல் வகுக்கப்பட்ட T மடங்கு Dக்கு சமமாக இருக்க வேண்டும்.

இதுவே பிட்காயின் பரிமாற்ற விகிதத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான மிக அடிப்படையான சமன்பாடாகும். பிட்காயினின் மதிப்பானது தேவை , அளிப்பு அடிப்படையைப் பொறுத்து அமைகின்றது. இருப்பினும், உண்மையான பரிமாற்ற விகிதத்தைக் கணக்கிடுதற்காக இதில்பொது உணர்வுகள், சுரங்க சிரம நிலை, சுரங்க செயல் முறைக்கான எரிசக்தி நுகர்வு என்பன போன்ற பல்வேறு காரணிகள் கவனத்தில் கொள்ளப் படுகின்றன
. இதனால் வெவ்வேறு சந்தையின் பரிமாற்ற விகிதத்தில் ஒருசில சிறிய வேறுபாடுகள் இருக்ககூடும்.
இதன்வாயிலாக எந்தவொரு அதிகாரஅளிக்கப்பட்டவரும் இந்த பிட்காயினின் மதிப்பைக் கட்டுப்படுத்த முடியாது என்பது தெளிவாகின்றது, மாறாக இது கண்டிப்பாக பயனாளருடைய பரிமாற்றங்களின் அடிப்படையில் மட்டும் தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்ற செய்தியை மட்டும் மனதில் கொள்க .

சமூகம், அரசியல் ஒழுங்குமுறைகள்
இது மகத்தான சாத்தியக்கூறுகளுடன் இரகசியம் எதுவும் இல்லாத அனைவரும் காணத்தக்க வகையில் திறந்த புத்தகம் போன்று உள்ளது, பிட்காயின் (அல்லது ஒட்டு மொத்த மறையாக்க நாணயங்களும்) சாத்தியமான அச்சுறுத்தல்களையும் முன்வைக்கிறது. மறையாக்க நாணயங்கள் குறித்த சமீபத்தியdiscourses சொற்பொழிவுகள் பெரும்பாலும் இந்த அம்சத்துடன் , குறிப்பாக அரசாங்க நிதி நிறுவனங்களிடமும் தொடர்புடையவைகளாகும்

மறையாக்க நாணயங்களானவை. தற்போதுள்ள பொருளாதார அமைப்புகளுக்கும் சமூயாத்திற்கும் நிறைய நன்மைகளை கொண்டு வர முடியும் . ஆனால் அதனோடு கூடவே தடையற்ற , அநாமதேய பொருளாதார ஆட்சி பாதுகாப்பு, சட்டவிரோத பயன்பாடு, கறுப்புப் பணம் போன்ற பல்வேறு கேள்விகளையும் எழுப்புகின்றது. இது குறித்து விவாதம் இன்னும் நடந்து கொண்டேயிருக்கின்றது, இரு தரப்பினரும் தத்தமது சொந்த பாதிப்பை நிலைநிறுத்துகின்றார்கள். எதுஎவ்வாறாகஇருந்தாலும் நாம் மறையாக்க நாணயங்களின் ஒரு சில நன்மைகளையும் தீமைகளையும் இப்போது காண்போம் . அவை பின்வருமாறு.

மறையாக்கநாணயங்களின் நன்மைகள்

பரிமாற்ற வேகம்:மறையாக்கநாணயங்கள் மிக விரைவாக பரிமாற்றங்களை வழங்குகின்றன, இது தற்போதைய வங்கி பரிமாற்ற வேகத்தை விட மிகவிரைவானதாகும். ஒரு பரிமாற்றத்தினை சரிபார்க்க பிட்காயினில் அதிகபட்சம் 10 நிமிடங்கள் ஆகும், அது எத்தேரியத்தில் சுமார் 10 வினாடிகள் மட்டுமேயாகும்.

அநாமதேயசெயல்:மறையாக்கநாணய பரிமாற்றங்கள் அனைத்தும் முழுமையாக அநாமதேயமானவைகளாகும், இந்த பரிமாற்றங்களை யார் செய்தார்கள் அல்லது இந்த பரிமாற்றங்களை யாருக்கு செய்யப்பட்டது என்பதை அடையாளம் காண முடியாது. வழக்கமாக பங்கேற்பாளர்கள் அனுப்புநர் பெறுநர் ஆகியஇருவர்களின் பிணைய முகவரிகளை மட்டுமே பயன்படுத்துவார்கள். அந்த பங்கேற்பாளர்களின் அடையாளம் எதுவும் பகிரப்பட்ட பேரேட்டில் வெளியிடப்படாது

வழங்குகின்ற நடவடிக்கைகளுக்கு எந்தவித தடையும் இல்லை: பரிமாற்றங்களுக்கு எந்த வித தடையும் இல்லையென்பதே மறையாக்க நாணயங்களின் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க பயனாகும். பயனாளர் எந்த நேரத்திலும் எங்கிருந்தும் எந்தவொரு இடத்திற்கும் தாம் விரும்பும் நாணயத்தை அனுப்ப முடியும். அதாவது வங்கி விடுமுறை போன்ற நேர வரம்புகள் எதுவும் இந்த பரிமாற்றத்திற்கு தடையில்லை

குறைந்த பரிமாற்றக் கட்டணம் அல்லது பரிமாற்றக் கட்டணமே இல்லாதது:பொதுவாக மறையாக்கநாணயங்களின் பரிமாற்றங்கள் கட்டணமற்றதாகும். அல்லது தற்போதைய நிதி பரிமாற்ற கட்டணங்களை விட மிகக் குறைவானதாகும். பிட்காயினில், எந்தவொரு பரிமாற்றக் கட்டணத்தையும் செலுத்தாமல் யார் வேண்டுமானாலும் பரிமாற்றம் செய்யலாம். பயனாளர்கள் தங்களுடைய பரிமாற்றங்களை விரைவு படுத்துவதற்காக பரிமாற்ற கட்டணங்களை வழங்குவதற்கான வாய்ப்பும்இதில் உள்ளது. ஒரு நபர் இவ்வாறான பரிமாற்ற கட்டணம் வழங்குகிறார் என்றால் அதனை தொடர்ந்து, அந்த பரிமாற்றத்தை சரிபார்க்க அதிக சுரங்கத் தொழிலாளர்கள் வருவார்கள்; எனவே பரிமாற்றங்கள் மிக விரிவாக சரிபார்க்கப்பட்டு பரிமாற்றிடும் பணி விரைவாக நடைபெறுகின்றது.

மாற்றமுடியாத பரிமாற்றங்கள்:மறையாக்கநாணயங்கள் இன்று கிடைக்கக்கூடிய மிகவும் பாதுகாப்பான நாணய அமைப்புகளில் ஒன்றாகும். அதற்கு ‘மாறாத’ சொத்து உள்ளது; அதாவது, ஒரு பரிமாற்றத்தினை பிளாக்செயின் அடிப்படையிலான மறையாக்க நாணயங்களில் நிகழ்ந்திருந்தால், அதை மாற்ற முடியாது. எனவே இதில் மோசடி பரிமாற்றங்களின் வாய்ப்புகள் கிட்டத்தட்டமிகவும் சாத்தியமற்றதாகின்றது.

அரசாங்கத்தால் பணபரிமாற்றத்தினை நிறுத்தம்செய்திட முடியாது:பெரும்பாலான மறையாக்க நாணயங்கள் ஒரு பரவலாக்கப்பட்ட அமைப்பாக செயல்படுகின்றன மேலும் அதன் பரிமாற்ற விகிதமானது தேவை-அளிப்பு காரணிகளின்படி மாறும் வகையில் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. எந்தவொரு அரசாங்க விதிமுறை அல்லது எதுவும் அத்தகைய சுதந்திர மறையாக்க நாணயங்களின் பரிமாற்றங்களை நிறுத்த முடியாது. ஒரு அரசாங்கத்தால் செய்யக்கூடிய ஒரேசெயல், அதை சாதாரணமாக நாணயமாக மாற்றுவதை கட்டுப்படுத்துவதாகும்.. இருப்பினும், மறையாக்க நாணயங்களில் பரிமாற்றங்களை அரசாங்கங்களால் தடுத்து நிறுத்த முடியாது

பாதுகாப்பான கட்டண தகவல்:மறையாக்கநாணய பரிமாற்றங்கள் பயனாளர்களின் எந்தவொரு அடையாளத்தையும் பயன்படுத்தாது. இந்த பரிமாற்றத்திற்காக அவர்கள் அனுப்புநரின் , பெறுநரின் பணப்பைகளை மட்டுமே பயன்படுத்துவார்கள், மற்ற எல்லா தகவல்களும் பாதுகாப்பாக மறையாக்கம் செய்யப்படுகின்றன, அதை யாரும் திரும்பப் பெற முடியாது. யாரோ ஒருவர் மறையாக்கநாணயத்தை மற்றயாரோஒரு நபருக்கு / நிறுவனத்திற்கு அனுப்பும்போது, தனிப்பட்ட தகவல்கள் எதுவும் இருக்காது.. குறிப்பிட்ட அளவு பிட்காயின் ஒரு கணக்கிலிருந்து மற்றொரு கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது என்ற தகவல் மட்டுமே அவர்களுடன் பகிரப்பட்டிருக்கும்

பணவீக்கம் இல்லை :பெரும்பாலான மறையாக்கநாணயங்கள் அவற்றின் கருவூலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான நாணயங்களைக் கொண்டுள்ளன. பிட்காயின் விஷயத்தில், இது 21 மில்லியன் ஆகும். இந்த நாணயத்திற்கான சுரங்கம் முழுவது தோன்டி எடுத்தவுடன் புதிய பிட்காயின்கள் எதுவும் இருக்காது. எனவே பணவீக்கத்திற்கு வாய்ப்பே இல்லை.

மறையாக்கநாணயங்களின் தீமைகள்

குறைவான ஏற்புகை :இந்த ‘மறையாக்கநாணயத்தி’ன் தேவையானது நாளுக்கு நாள் தொடர்ந்து அதிகரித்து கொண்டே வருகின்ற போதிலும், உலகில் பல்வேறு அரசாங்கங்கள் இந்த ‘மறையாக்கநாணயத்தின் பரிமாற்றங்களுக்கு எந்தவொரு அலுவலபூர்வ ஒப்புதலும் இதுவரை வழங்கவில்லை என்பதுதான் மிகமுக்கியமான கரும்புள்ளியாகும். அதன் பயன்பாடு இப்போது சில குறிப்பிட்ட களங்களுக்கு மட்டுமே வரையறுக்கப் பட்டுள்ளது. மேலும், ‘மறையாக்கநாணயங்கள்’ இன்னும் பொதுமக்களின் பரிமாற்றங்களி-லிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ளன.

சீரற்ற பரிமாற்றவிகிதம்:இது ஒரு நன்மையாகவும் கருதலாம் அல்லது தீமையாகவும் கருதலாம். மறையாக்கநாணயங்களின் பரிமாற்ற விகிதத்தை வரையறுக்க கடுமையான தேவை அளிப்பு விதி இருந்தாலும், தற்போதைய சந்தை போக்குகள் மறையாக்க நாணயங்களின் பரிமாற்ற விகிதத்தில், குறிப்பாக பிட்காயினின் மாற்று விகிதத்தில் அசாதாரண எழுச்சியைக் குறிக்கின்றன. ஆனால் அது சாதாரண வேகத்தை விரைவில் எட்டும் என்று நம்பப்படுகிறது.

அரசுகளின் தடை:மறையாக்கநாணயங்களை அரசாங்கத்தால் கட்டுப்படுத்த முடியாது , ஆனால் அரசாங்கங்கள் முடிவுசெய்தால் அதைத் தடைசெய்து அதன் பரிமாற்றத்தினை சட்டவிரோதமாக்கலாம். நிச்சயமாக, இது அத்தகைய இலட்சிய, தடையற்ற இயக்கங்களுக்கு ஒரு கருமையானநிழலாக அமையும்.

பணவாட்ட செயல் நடைபெறலாம்:மறையாக்கநாணயங்கள் பொதுவாக எண்ணிக்கையில் மட்டுப்படுத்தப்பட்டவை அதன் பரிமாற்ற விகிதமானது தேவை அளிப்பு அடிப்படையை பொறுத்ததாகும். பெரும்பாலான மறையாக்கநாணயங்களை பயன்படுத்துபவர்களின் வருவாய்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான நாணயங்கள் மட்டுமே இருப்பதால், பணவாட்டத்தின் சாத்தியங்கள் வேறு எந்த பொருளாதார அமைப்பையும் விட இதில் அதிகமாக உள்ளன. இதில், யாராவது பிட்காயினை நீண்ட நேரம் வைத்திருந்தால், இதனுடைய அளிப்பு குறையும், தேவை இன்னும்அதிகரிக்கும், மேலும் அது பணவாட்டத்தை உருவாக்கும்.

முக்கிய மீட்பு சாத்தியமற்றது :பெரும்பாலான மறையாக்கநாணயங்களுக்கு மைய அதிகாரம் எதுவம்இல்லை என்பதால், ஒவ்வொரு நபரும் தங்களுடைய கணக்கைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பது அவரவர்களுடைய பொறுப்பாகும். யாராவது ஒருவர் தன்னுடைய பணப்பையை இழந்தால், அதை திரும்பப் பெறவேறுயாராலும் உதவ முடியாது.

பணமோசடி / கறுப்புச் சந்தையை ஆதரித்தல்:மறையாக்கநாணயத்தின் அநாமதேயமானது கறுப்புச் சந்தையும் , பண மோசடி செய்பவர்களையும் ஈர்க்கின்றது. இதில் பரிமாற்ற அடையாளம் எங்கும் வெளிப்படுத்தப்படாததால், முறைகேடுகள் நடைபெறுவதாக பல முறை புகாரளிக்கப்பட்டுள்ளன. அவ்வாறானவைகளில் பிரபலமான இரண்டுபுகார்கள் பின்வருமாறு “silk road” வலைத்தளமானது சட்டத்துக்கு புறம்பான மருந்துகள் அளிப்பதை ஆதரித்தது மற்றொன்று சமீபத்திய “Wannacry” எனும் வலைத்தளமானது சட்டவிரோத பொருட்கள் வழங்குவதை ஆதரித்தது

இவ்வாறான இதனுடைய நன்மைகளைபற்றியும் தீமைகளைபற்றியும் கலந்துரையாடல் இன்னும் தொடர்ந்ந்து நடந்து கொண்டேயிருக்கின்றன,ஆயினும் உலகில் பெரும்பாலான அரசாங்கங்கள் இது தொடர்பாக எந்தவொரு நேரடி சட்ட கட்டமைப்பையும் இதுவரை வகுக்கவில்லை என்பதே நிதர்சனமான உண்மை நிலவரமாகும் .மறையாக்கநாணயத்தின் நிச்சயமாக மிகவும் வெளிப்படையான பொருளாதார அமைப்பை உருவாக்க பயன்படுத்தப் படலாம் என்பதே இதனுடைய தற்போதைய சாத்தியக்கூறுகளாகும், ஆனால் அதன் தீமைகளையும் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்களையும் இத்தகைய பெரிய பாய்ச்சல்களை எடுப்பதற்கு முன்பு கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். இது போன்ற ஒரு சாத்தியமான தொழில்நுட்பத்தை தற்போதைய நிலையில் தவிர்க்க முடியாது, எனவே நாம் வாழும் இந்த உலகில் முழு மையான சட்டப்பூர்வமாக்கப்பட்ட மறையாக்க நாணயத்தின் அடிப்படையிலான பொருளாதார அமைப்பை விரைவில் எதிர்பார்க்கலாம்.

தொடரும்

பிளாக்செயின் தொழில்நுட்ப வழிகாட்டி-9- பிட்காயின்அறிமுகம்

இந்த தொடரில் பிட்காயின் என்பது பற்றி காண்பதற்குமுன் பிளாக்செயின் என்றால் அது ஒரு இயக்கமுறைமையா என்பது பற்றியவிவரத்தினை காண்போம்
பிளாக்செயின் என்பது நிகழ்வுகள் அல்லது பரிமாற்றங்களின்பேரேடு ஆகும், அவை சேதத்தை எதிர்ப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆயினும் மையபடுத்தப்படாமல் பரவலாக்கம் (decentralization) செய்வதன் மூலம் இதனை அடைகின்றது, இங்கு பரவலாக்கம் என்பது ஒரு ஆடம்பரமான சொல்லாகும், அதாவதுஇதில் செய்கின்ற அனைத்து பதிவுகளின் ஒரேயொரு முதன்மை நகல்கூட இல்லாதா ஆவணமாகும் . உதாரணமாக, நாமும் நம்முடைய நான்கு நண்பர்களும் சேர்ந்து நம்முடைய வீட்டு பணிகளுக்கு முதன்மை அட்டவணை ஒன்றினை உருவாக்கி, ஒரேயொரு நபர்அதனை கவனித்துக் கொள்கின்றார்என கொள்க, இங்குஅட்டவணையை வைத்திருப்பவர் அதைக் கட்டுப்படுத்துபவர் ஆகியவை சேர்ந்து அது ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட அமைப்பாகும். . எனவே, கட்டுபடுத்துபவர் விரும்பினால் அதில் அவர்விரும்பியவாறு யாருடைய அனுமதியும் இல்லாமல் ஒருசில சிறிய மாற்றங்களைச் செய்ய முடியும், இதனால் அதனை மறுத்திடும்நபர் அதிலிருந்து எளிதாக வெளியேற முடியும். இருப்பினும், இதற்கு மறுதலையாக பரவலாக்குதல் என்பதன்கீழ் எல்லோரும் ஒரே பணி அட்டவணையை ஒப்புக் கொண்டால், அதனை தொடர்ந்து அவ்வனைவருக்கும் அப்பணி அட்டவணையின் ஒரே நகலை அச்சிட்டு வழங்கினால் என்ன செய்வது? அந்த வகையில், யாராவது ஒருவர் தங்களுக்கு சாதகமாக அந்த அட்டவணையைத் திருத்த முயற்சித்தால், நான்கு நண்பர்களும் ஒத்துகொண்டால் மட்டுமே அவ்வாறு சரிசெய்ய முடியும். அதேபோல், யாராவது ஒரு சில பணிகளைச் செய்ய விரும்பினால், எல்லோரும் மாற்றத்தை ஒப்புக் கொண்டால், மட்டுமே அனைவருடைய நகலிலும் இதைப் பிரதிபலிக்க தங்களுடைய அட்டவணையை புதுப்பிக்கலாம்.
இதே போன்ற ஒருபிளாக்செயினில் ஒரு பேரேட்டின் பதிவை வைத்திருக்க இது பிணையத்தில் வெவ்வேறு கணினிகளைப் முனைமங்களாக பயன்படுத்திகொள்கின்றது, ஒவ்வொரு கணினியும் அதன் சொந்த நகலைக் கொண்டுள்ளன. பிளாக்செயினில் யாராவது ஒரு உள்ளீட்டைச் சேர்க்க அல்லது திருத்த முயற்சிக்கும்போது, சம்பந்தப்பட்ட எல்லா கணினிகளும் அதைச் சரிபார்க்கும். இந்த சரிபார்ப்பினை கடந்துவிட்டால், அது பிளாக்செயினில் சேர்க்கப்படும், மேலும் பிணையத்தில் உள்ள அனைத்து முனைமங்களின் கணினிகளும் இதைப் பிரதிபலிக்க தங்கள் சொந்த நகலைப் புதுப்பிக்கின்றன. இந்த அனைத்து பிளாக்செயின்களின் முக்கிய பிரச்சனை என்னவென்றால், அவற்றில் பல்வேறு வகைகள் உள்ளன. அவை கடைகள், போக்குவரத்து, உற்பத்திநிறுவனங்கள் மறையாக்க நாணய பேரேடுகள் ஆகியவற்றிற்கு மிகச் சிறந்தவைகளாக உள்ளன, அதாவது எதிர்காலத்தில் நம்முடைய அனைத்து செயல்களும் இந்த பிளாக்செயின்களால் நிறைந்தவைகளாகவே இருக்ககூடும். கூடுதலாக, தற்போது நாம் பல்வேறு வகைகளிலான இயக்க முறைமைகளும் மென்பொருட்களும் நம்முடைய அன்றாட பயன்பாட்டில் உள்ளன. அதனோடு இவ்வாறன வெவ்வேறு அமைப்புகளுக்கு இடையில் ஏராளமானஅளவில் பொருந்தாத தன்மை களுடன் இவை உள்ளன
ஒரு பிளாக்செயின் இயக்க முறைமையானது இந்த இரண்டு சிக்கல்களையும் தீர்வுசெய்கின்ற நோக்கம் கொண்டதாகும் முதலாவதாக இன்றைய பிளாக்செயின் இயக்க முறைமைகள் மெய்நிகராக செயல்படுகின்றன. அதாவது அவை கணினியின் வன்பொருளில் இயங்காதவை, மாறாக மேகக்கணியில் இயங்குகின்றன. மேலும் கணினி, ஐஓஎஸ் அல்லது செல்லிடத்துபேசிகளில் கூட பிளாக்செயின்களை நிருவகிக்கலாம் இரண்டாவதாக, ஒரு பிளாக்செயின் இயக்க முறைமையின் நோக்கம் சாத்தியமான எந்தவொரு பிளாக்செயினையும் உள்ளடக்குவதாகும். உதாரணமாக நாம் விரும்பினால் ஏதேனும் ஒரு கிரிப்டோகரன்சியில் முதலீடு செய்யலாம், இது ஒரு பணப்பைஇயக்கமுறைமையில் காண்பிக்கப்படும். பல கிரிப்டோகரன்சி பிளாக்செயின்களில் நம்முடைய நிதியைப் பரப்பலாம், மேலும் இயக்கமுறைமை ஒவ்வொரு இருப்புக்கும் தாவல்களை வைத்திருக்கும். நாம் OSஇன் சந்தைக்குச் சென்று, நாம் விரும்பும் ஒரு பணியகத்தை யாராவது விற்கிறார்களா என்று பார்க்கவேண்டும். ஆம்எனில் நாம் கிரிப்டோகரன்சியில் ஏற்றிஅதை வாங்கிகொள்ள வேண்டும், மேலும் இந்தOSஆனது நிதிநடவடிக்கைகளை கையாளுவதையும், சந்தையின் பிளாக்செயினில் பதிவைச் சேர்ப்பதையும் நிருவகிக்கின்றது. கணினி அல்லது செல்லிடத்து பேசியில் உள்ள இயக்க முறைமை போலவே இவை அனைத்தும் ஒரு GUI எனும் வரைகலை பயனாளர் இடைமுகப்புடன் செய்யப்படுகின்றன. அனைத்து தளங்களிலும் குறுக்காக பொருந்தக்கூடிய தன்மையைப் பற்றி கவலைப்படாமல் வெவ்வேறு பிளாக்செயின் இயக்கப்படும் பயன்பாடுகளை நிருவகிக்க இது எளிதாக்குகின்றது. இது அறிவியல் புனைகதைகளில் ஏதோவொன்றாகத் தோன்றலாம், ஆனால் இந்த இயக்க முறைமைகள் ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. என்ற தகவலை மனதில்கொள்க
உதாரணமாக, நிஞ்ஜா இயக்க முறைமை ஒரு பயன்பாட்டில் தகவல்தொடர்புகளையும் பிளாக்செயினையும் இணைத்துசெயல்படுகின்றது. ஒரு பிளாக்செயினில் உள்நுழைந்துள்ள அனைத்து விவரங்களுடனும் மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி சுதந்திரமானவர்களை நாம் பணியமர்த்திடலாம்.
எதிர்காலத்தில் இவ்வாறு இணைக்கப்பட்ட பிளாக்செயின்களை வைத்திருப்பது என்பது பல்வேறு இடங்களில் ஒரு வீட்டைக் கண்டுபிடிக்கும் ஒரு பயனுள்ள கருவியாகவும் மாறவிருக்கின்றது – அதிர்ஷ்டவசமாக, பிளாக்செயின் இயக்க முறைமைகள் இந்தபேரேடுகளை நிருவகிக்கவும் பயன்படுத்தவும் எளிதாக்க உதவும்.
பிட்காயின்
பிட்காயின் என்பது முதன் முதல் கிரிப்டோகரன்சியாகவும் உலகின் முதன்முதலான பிளாக்செயின் செயல்படுத்துதலாகவும் விள ங்குகின்றது இது பயனாளர்களுக்கு இடையேயான பி 2 பி எனும் பகிரப்பட்ட வலைபின்னல், விநியோகிக்கப்பட்ட பேரேடுகள் மறையாக்கப்பட்டவரைகலை, பாதுகாக்கப்பட்ட தரவைக் கொண்ட ஒரு பொதுவான பிளாக்செயினின் சரியான கட்டமைப்பைப் பின்பற்றுகிறது.
பிட்காயினை செயல்படுத்துதல் : . பிட்காயினை செயல்படுத்துதல் என்பதுமிக எளிதான நடைமுறையாகும் மேலும் இந்த பிட்காயின் பயன்படுத்த எந்தவொரு தொழில்நுட்ப அறிவும் அல்லது நிரலாக்க திறன்களும் நமக்குத்தேவையில்லை. நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் முதலில் ஒரு பிட்காயினிற்காக பிளாக்செயினில் ஒரு கணக்கை உருவாக்குவதுதான். அதற்காக, டிஜிட்டல் பணப்பைஒன்றினை உருவாக்குவதே மிக எளிய வழியாகும். தற்போது இதற்காகவென coinbase , BitCore போன்ற பணப்பை சேவை வழங்குநர்கள் பலர்தயாராக உள்ளனர்
. இவ்வாறு ஒரு கணக்கை உருவாக்கும் போது பயனாளர் தமக்கென தனியாக ஒரு ‘திறவுகோளை’ பெற வேண்டும் (இணையதள பக்கங்களில்ஏதேனும் ஒரு கணக்கு துவங்குவதற்கான நம்முடைய கடவுச்சொல்லைப் போன்றது ). தொடர்ந்து இந்த ‘திறவுகோளைப் பயன்படுத்தி பணப்பையை செல்லுபடியாக்க கூடிய தனியார்திறவுகோள் பொதுத் திறவுகோள் ஆகி இருதிறவுகோள்கள் உருவாக்கப்படும். பொதுத் திறவுகோள்என்பது அனைவருக்கும் தெரிகின்ற, பயனாளரின் கண்ணுக்க புலப்படுகின்ற கணக்கு சுட்டியாகும். மறுபுறம், பயனாளர் தனிப்பட்ட திறவுகோளினை தனியாக வைத்திருக்கின்றார், அது அவரது கணக்கிற்கான அணுகல் திறவுகோளாகும். ஒரு நபர் இந்த தனியார் திறவுகோளை இழந்தால் அவர் தனது கணக்கினையும் பணத்திற்கான அணுகலையும் இழக்கின்றார் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க.
பிட்காயினை கொள்முதல்செய்தல்: பிட்காயின் பரிமாற்றத்திலிருந்து அவற்றை வாங்குவதே பிட்காயின் சொந்தமாக வைத்தருப்பதற்கான எளிதான வழியாகும்,. சாதாரண நாணயத்தை பிட்காயினுக்கு பரிமாறிக்கொள்வதற்காக இணையத்தில் நேரடி பிட்காயின் பரிமாற்றங்கள் பல உள்ளன. அவைகளுள் ஒன்றினை பின்பற்றி பொதுமக்கள் தங்களுடைய சாதாரண நாணயத்தை இந்த பிட்காயினுக்கு மாற்றிக்கொண்டு அதை தங்களுடைய பணப்பைக்கு நகர்த்தலாம். மற்றொரு முறையில் பிட்காயின் சுரங்கத்தில் பங்கேற்று பிட்காயின் சொந்தமாக்கி கொள்ள முடியும்.
பிட்காயின்பரிமாற்றங்கள் :ஒரு கணக்கிலிருந்து மற்றொரு கணக்கிற்கு பிட்காயின் அனுப்புவது பெறுவது ஒரு பரிமாற்றம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பொதுவாக இது பணப்பைகளின் மூலம் செயற்படுத்தப்படுகின்றது. பணப்பரிமாற்றம் ஒரு இடைமுகத்தை வழங்கும், அங்கு பெறுநரின் கணக்கு சுட்டியையும் நாம் மாற்ற விரும்பும் தொகையையும் உள்ளிடலாம்.
பரிமாற்றம் செய்தவுடன், சுரங்கத் தொழிலாளர்கள் பரிமாற்றத்தினைச் சரிபார்த்து, அது முறையானதாக இருந்தால், பிளாக்செயின் பேரேட்டில் சேர்ப்பார்கள். இந்த பிட்காயினானது, பரிமாற்ற செலவு இல்லாதவைகளாகும். வழக்கமாக, ஒரு பரிமாற்ற சரிபார்ப்பு நேரம் பிட்காயினில் சுமார் 10 நிமிடங்கள் ஆகும், ஆனால் நாம் ஒரு சிறிய பரிமாற்ற கட்டணத்தை வழங்கினால், அதை விட விரைவுபடுத்தலாம்
பிட்காயின் சுரங்கம்: என்பது பிட்காயினில் மிக முக்கியமான பங்காற்றுகின்றது புதிய பரிமாற்றங்கள் அனைத்தும் சரிபார்க்கப்பட்டு அவைகளை ‘பிளாக்செயினில் சேர்த்திடும் செயல்முறையையே பிட்காயின் சுரங்கமாகும். இது பிரத்யேக சுரங்க வன்பொருளைக் கோருகிறது, இதனால், அனைத்து முனைமங்களும் இந்த சுரங்கபணிகளில் ஈடுபடுவதில்லை. சுரங்க சார்பு செயல்முறையில் பங்கேற்கும் முனைமங்கள் ‘சுரங்கத் தொழிலாளர்கள்’ என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
வலைபின்னல்களில் ஒளிபரப்பப்படும் பிணையத்தில் புதிய பிட்காயின் பரிமாற்றம் நிகழும்போது. சுரங்கத் தொழிலாளர்கள் இந்த ஒளிபரப்பைக் கேட்டு பரிமாற்றத்தின் சரிபார்ப்பில் ஈடுபடுகிறார்கள். பரிமாற்றங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டவுடன் அவை ஒரு தொகுப்பில் சேர்க்கப்படும்.
இந்நிலையில் இந்த சுரங்கத் தொழிலாளர்கள் உண்மையில் என்ன செய்கிறார்கள்? என்ற கேள்வி நம்மனைவரின் மனதிலும் எழும் நிற்க
இங்கே,புதிய தொகுப்பிற்கு (block )ஒரு ஹாஷ் மதிப்பைக் கண்டுபிடிப்பதே சுரங்கத் தொழிலாளியின் நோக்கமாகும். ஹாஷ் மதிப்பை முதலில் கண்டுபிடிக்கும் சுரங்கத் தொழிலாளிக்கு தொகுப்பில் போதுமான பரிசாக ஒரு சில பிட்காயின்கள் வழங்கப் படுகின்றன. தற்போது அவ்வாறான பரிசுகள் 12.5BTC. ஆகும் இந்த பரிசானது ஒவ்வொரு 210,000 தொகுப்புகளிலும் அல்லது ஏறத்தாழ ஒவ்வொரு 4 வருடங்களுக்கு ஒருமுறை பாதியாக குறைக்கப்படுகின்றது.
ஹாஷ் மதிப்பைக் கண்டுபிடிப்பது பெரிய செய்தியன்று. ஒவ்வொரு முனைமத்திலும் அதை செய்ய முடியும். எனவே, முனைமங்கள் ஒருவருக்கொருவர் போட்டியிட ஒரு சிரமமான நிலை உருவாகின்றது அதனுடன் அந்த சிரமத்துடன் தொடர்புடையதாக அமைகின்றது. இந்த சிரம நிலை என்பது ஹாஷைக் கண்டுபிடிப்பது எவ்வளவு கடினம் என்பதற்கான ஒரு நடவடிக்கையாகும்.
ஒரு தொகுப்பினை வைத்திருக்கக்கூடிய ஹாஷ் மதிப்புகளின் தொகுப்பை சிரம நிலையானது சுருக்குகின்றது. சிரம நிலை இல்லாமல், ஹாஷ் 2 ^ 256 சாத்தியக்கூறுகளின் சூப்பர் பிரம்மாண்டமான தொகுப்பிற்குள் எந்த மதிப்பையும் கொண்டிருக்கலாம் (ஹாஷின் நீளம் = 256 பிட்கள் என்பதால்). கடினமான மட்டத்தை இணைப்பதன் மூலம், இலக்கு நிர்ணயிக்கப்படுவது கணிசமாகக் குறைக்கப்படுகிறது. சிரமநிலை விவரக்குறிப்பு-பல பூஜ்ஜியங்களின் அடிப்படையில் பொய்யானது, அதாவது சுரங்கத் தொழிலாளர் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான பூஜ்ஜியங்களுடன் தொடங்கும் ஹாஷ் மதிப்பைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். முனைமங்கள் வெவ்வேறு ஹாஷ் மதிப்புகளைக் கண்டுபிடித்து, தேவையான சிரம நிலையை பூர்த்திசெய்கிறதா என்று சரிபார்க்கிறது.
ஒரு தொகுப்பின் தரவு ஒரே மாதிரியாக இருப்பதால், ஹாஷ் மதிப்பு எப்போதும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். ஆகையால், வெவ்வேறு ஹாஷ் மதிப்புகளை முயற்சிப்பதற்கான ஒரே சாத்தியம், தொகுப்பின் உள்ளடக்கத்துடன் ஒரு nonceஐ இணைப்பதன் மூலம் மட்டுமே.யாகும் இங்கு Nonce என்பது 32-பிட் நீளத்தின் தன்னிச்சையான சரமாகும் அதாவதுH(block + nonce)
இங்கு ஒரு இலக்கு சிறிய தாக நிர்ணயிக்கப்பட்டதால், வெற்றியைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான நிகழ்தகவு குறைகின்றது. சுரங்கத் தொழிலாளர்கள் ஒரு முரட்டுத்தனமான முறையில் மாற்றத்தை மாற்றிக்கொண்டே இருப்பார்கள், அதோடு தொடர்புடைய ஹாஷ் மதிப்பும் ஒவ்வொரு முறையும் கணக்கிடப்படுகின்றது. இது ஒரு உண்மையான , முனைமங்களின் முக்கியமான கணக்கீட்டு சக்தியாகும் , ஏனெனில் சுரங்கத் தொழிலாளர்கள் ‘nonce’ இன் பெரிய சேர்க்கைகளை முயற்சிக்க வேண்டும். அர்ப்பணிப்பு வன்பொருள் உயர் கணக்கீட்டு சக்தியுடன் கூடிய முனைமத்திற்கு இதனை வெல்வதற்கும் தொகுப்பின் பரிசைப் பெறுவதற்கும் அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. முதலில் ஹாஷைக் கண்டுபிடிப்பவர்கள், தொகுப்புடன் சேர்ந்து ஒளிபரப்பப்படுவார்கள்.
இதைப் பெறுவதன் மூலம், மற்றவர்கள் சுரங்கத்தை நிறுத்தி, பெறப்பட்ட ஹாஷ் மதிப்புகுறிப்பிட்ட சிரம நிலையை பூர்த்திசெய்கிறதா என்பதை சரிபார்க்கிறது. ஆம் எனில், முனைமங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வதை ப்ளாக்செயினில் சேர்ப்பதன் மூலம் காட்டுகின்றன.
தொடரும்

பிளாக்செயின் தொழில்நுட்ப வழிகாட்டி-8-கிரிப்டோ நாணயம்

முந்தைய தொடர்களில், பிளாக்செயின் , அதன் அமைப்பு ஆகியவற்றை பற்றி விவாதிக்கப்பட்டன. அதனை தொடர்ந்து பிரபலமான பிளாக்செயின் நெறிமுறையிலான பிட்காயின் ஒன்றை பற்றி விளக்கமாக காண்பதற்கு முன்பு, கிரிப்டோ நாணயம் என்பதை பற்றி அறிந்துகொள்வது நல்லது.
கிரிப்டோ நாணயம் குறித்தஆலோசனையானது 1998 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இருந்து வருகின்றது. இந்த கிரிப்டோ நாணயத்தை உருவாக்குவதற்குமுன் அதற்கு அடிப்படையாக பி-மனி , பிட் கோல்ட் ஆகியவை குறித்து முதலில் முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது, ஆனால் இவ்விரண்டுமே ஒருபோதும் நடப்பு பயன் பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்படவில்லை. கிரிப்டோ நாணயங்கள் என்பன கிரிப்டோகிராஃபிக் அடிப்படையில் செயல்படும் டிஜிட்டல் அல்லது மெய்நிகர் நாணயங்கள் ஆகும் . இந்த பெயரில் குறிப்பிடுவது போல, இது ஒருபோதும் தொட்டுணரக்கூடிய அச்சடிக்கப் பட்ட தாட்களால் ஆன நாணயமன்று . அவை வெறுமனே நிரலாக்கக் குறிமுறைவரிகளின் தொகுப்பாகவே இருக்கின்றன. ஆயினும் நடப்பில் இருக்கும் பல நாணயங்களை விட இது அதிக பாதுகாப்பினையும் பயன்பாட்டினையும் வழங்குகின்றது. இந்த கிரிப்டோ நாணயமானது பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தின்அடிப்படையில் இயங்குகின்றது இன்த கிரிப்டோ நாணயத்தைப் பொறுத்தவரை, அது உருவாக்கப்பட்டு வலைபின்னல் முழுவதும் பரிவர்த்தனை செய்யப்படும் ஒருநாணயமாகும் இந்த கிரிப்டோ நாணயத்தின் பரிமாற்றவிவரங்களை அதற்கான பேரேடு வைத்திருக்கின்றது. ஒரு குறிப்பிட்ட பிளாக்செயினில் உள்ள ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட கணக்கு முகவரி இருக்கும். இந்த நாணயகணக்கில் பற்றும் வரவும் வைக்கப்படுவதன் வாயிலாக கிரிப்டோ நாணயமானது எப்போதும் இந்த கணக்குகளுடன் தொடர்புடையபணப்பைகள் எனப்படும் பயன்பாட்டின் மூலம் பொதுமக்கள் தங்களுடைய கணக்கை நிருவகிக்கலாம். பணப்பைகள் மூலம், வலைபின்னலில் இதுகுறித்து ஒரு கணக்கு வைத்துள்ள எவருடனும் இந்த நாணயத்தை பரிமாறிகொள்ள முடியும் இவ்வாறான பரிமாற்றங்கள் வலைபின்னலில்இணைந்துள்ள முனைமங்களால் சரிபார்க்கப்பட்டு பிளாக்செயின் பேரேட்டில் சேர்க்கப்படுகின்றன. எனவே மாறாத , மறை குறியாக்கப்பட்ட பிளாக் செயினின் பேரேடு என்பது கிரிப்டோ நாணயத்தின் முதுகெலும்பாகும்.
இந்த கணக்கினை துவங்கிடும்போது ஆரம்பத்தில், இந்த பணப்பையானது 100 யூனிட் கிரிப்டோ நாணயத்துடன் வரவு வைத்துள்ளது என்று வைத்துக்கொள்க. அதனை தொடர்ந்து நாணயத்தின் ஒவ்வொரு அசைவும் பொது ப்பேரேட்டில் பதிவு செய்யப்படும், வலைபின்னலில் பங்கேற்கும் ஒவ்வொரு முனைமத்திலும் இந்த நாணயத்தின் கடந்த காலத்தையும், அந்நாணயத்தின் நிகழ்காலத்தையும் பார்க்கலாம். இதனால் இது மிகவும் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் கூடிய நாணய அமைப்பாக விளங்குகின்றது என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க.
பிளாக்செயினின் குறிப்பிடத்தக்க வசதி வாய்ப்புகளான குறியாக்க வழிமுறை, பியர் டு பியர், ஒரேமையத்தில் கட்டுப்படுத்துதல் / மத்திய சேவையகம் இல்லாதது ஆகிய அனைத்தும் இந்த கிரிப்டோ நாணயத்திற்கும் பொருந்தும். .ஒவ்வொரு கிரிப்டோ நாணயமும் ஒரு பிளாக்செயினின் நெறிமுறையில் செயல்படுகின்றது. அதனடிப்படையில் செயல்படும் மிகவும் பிரபலமான கிரிப்டோ நாணயங்களில் ஒன்று பிட்காயின் ஆகும், இந்த பிட்காயினின் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் பிளாக்செயினின் தொழில்நுட்பத்தை நம்பியுள்ளது . அவ்வாறே ஈதர் என்பது மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் மற்றொரு கிரிப்டோ நாணயம் ஆகும், இந்த ஈதரானது Ethereum எனும் நெறிமுறையில் இயங்குகிறது.
பாரம்பரிய நாணயங்களுடன் ஒப்பிடுகையில், கிரிப்டோ நாணயங்கள் பங்கேற்பாளர் களுக்கு மிகவும் அநாமதேய தன்மையை வழங்குகின்றன. பயனாளரின் ஒரே அடையாளம் அவரது கணக்கு முகவரி மட்டுமேயாகும், மீதமுள்ள அனைத்தும் மறையாக்கம் செய்யப்பட்டு விடுகின்றன.. பங்கேற்பாளருக்கு பயனாளரின் உண்மையான அடையாளம் குறித்து எந்த எண்ணமும் இருக்காது
சடோஷி நகமோட்டோ என்பவர் இவ்வான நாணய பரிமாற்றங்களின் வாயிலாக முதலில் நன்கு அறியப்படாத நபர் ஆயினும் கிட்டத்தட்ட 980,000 பிட்காயின்கள் அவருடை கையிருப்பில் இருந்தன, அவர் உலகின் பணக்காரர்களில் ஒருவராக கருதப்பட்டார். ஆரம்ப ஈடுபாடு ஆதரவுக்குப் பிறகு, இவர்வலைபின்னலையும் மூலக் குறியீட்டின் கட்டுப்பாட்டையும் இந்த சமூகத்தின் பிற உறுப்பினர்களிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு காணாமல் போய்விட்டார்.
தொடரும்

பிளாக்செயின் பயன்பாடுகளை உருவாக்கஉதவிடும் சிறந்த கட்டற்ற இணைய தளங்கள்

பிட்காயின் என அழைக்கப்படும் கிரிப்டோகரன்சி பேரேடுகளில் நடவடிக்கைகளை பதிவதற்காக உதவிடதயாராக இருக்கும் சேவையாளரே பிளாக்செயின் தொழில் நுட்பமாகும் இந்த பிட்காயினிற்காக உருவாக்கப்பட்ட பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பமானது மின்னனு பணத்தினை கையாளுவதற்காக தனியாக ஒரு மையபடுத்தப்பட்ட சேவையாளரோ அல்லது மூன்றாவது நபரை சார்ந்திருக்கவோ தேவையில்லை என்பதுதான் இதன் சிறப்பாகும் இதுவரையில் பிட்காயினை கையாளும் பெரும்பாலான பயன்பாடுகள் அனைத்தும் இந்த பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையிலேயே உருவாக்கப்பட்டு பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன பிட்காயின் என்பது மையப்படுத்தப்படாத மின்னனு பணபரிவர்த்தனையை கையாளும்பிளாக்செயின் என அழைக்கப்படும் ஒரு பொதுபேரேட்டு நடவடிக்கையாகும் எந்தவொரு மையப்படுத்தப்பட்ட பொதுவிதிமுறைகளும் இல்லாமலேயே இணையத்தின் வாயிலாக மிகவும் பாதுகாப்பாக மின்னனு பணபரிவர்த்தனையில் கலந்து கொள்ளும் பயனாளிகளுக்கு கிரிப்டோகரன்சி யை பயன்படுத்தி கொள்ள இந்த பிளாக்செயின் தொழில் நுட்பம் அனுமதிக்கின்றது இதில் பொதுமக்களின்பிளாக்செயின் , அனுமதிக்கப்பட்ட பிளாக்செயின் , தனியார் பிளாக்செயின் ஆகிய மூன்று வகைகள் உள்ளன இந்த பிளாக்செயின் தொழிலநுட்பத்தில்பின்வரும் ஐந்து அடிப்படை கொள்கைகள் பின்பற்றப்-படுகின்றன
1.பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட தரவுதளம் பிளாக்செயின் நடவடிக்கைகளில் கலந்துகொள்ளும் எந்தவொரு தனிநபரும் தரவுதளம் முழுவதையும் அனுகமுடியும் ஆயினும் தனிப்பட்ட எந்தவொருநபரும் அங்குள்ள தரவுகளையோ தகவல்களையோ கட்டுபடுத்தமுடியாது
2.நேரடி பரிமாற்றம் மையப்படுத்தபட்டமுனைமம் இல்லாமல் எந்தஇரு பயனாளிகளும் நேரடியாக மின்னனு பணத்தினை பரிமாறி கொள்ளமுடியும் எந்தவொரு முனையமும் மற்ற அனைத்து முனையங்களுடனும் பகிர்ந்து கொள்ளமுடியும்
3. pseudonymityகூடிய ஒளிமறைவற்ற தன்மை எண்களும் எழுத்துகளும் கலந்து 30 எண்ணிக்கைக்கு மிகாமலான ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட பிளாக்செயின் முகவரியானது பயனாளர் அனைவருக்கும் வழங்கப்படுகி்ன்றது அதனால் தன்னுடைய சுட்டியின் வாயிலாக எந்தவொரு முனைமத்தையும் யாரும் அனுகி தன்னனுடைய மின்னனு பணபரிவர்த்தனையை செய்யலாம்
4பதிவேட்டை மீள்திருத்தம் செய்யமுடியாது மின்னனு பரிவர்த்தனைமுடிந்து பேரட்டில் பதியபட்டபின்னர் அதனை நீக்கம் செய்திடவோ திருத்தம் செய்திடவோ முடியாது தரவுதளத்தில் பதிவுசெய்வது நிலையானதாகும் அதனால் வரிசை முறைப்படி அதற்கு பதில் திருத்தப் பதிவை மட்டும் மேற்கொள்ளலாமேயொழிய திருத்தம் செய்திடவோ மாறுதல்கள் செய்திடவோமுடியாது
5.கணக்கிடும் வழிமுறை பேரேடு இரும நிலையிலிருப்பதால் தனியாக கணக்கிடுவதற்கான இணைப்பெதுவும் இதில் இல்லை பயனாளர் விருப்பபட்டால் தன்னுடைய சொந்த விதிகளை கட்டமைவுசெய்து இருமுனைமங்களுக்கிடையே தானியங்கியாக செயல்படுமாறு உருவாக்கி பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இந்த பிளாக்செயின் எவ்வாறு செயல்படுகின்றது
இது வழக்கமான பொதுவான நிதி நடவடிக்கைகளுக்கு பதிலானதொரு புதிய கருத்தமைவாக உள்ளது பின்வரும் படிமுறைகளின் படி இது செயல்படுகின்றது
படிமுறை 1 நடவடிக்கைகளை துவங்குதல் வியாபார நடவடிக்கைகளுக்கு அடிப்படையாக உயிரோட்டமாக விளங்குவது பணபரிவர்த்தனையாகும் அ என்பவர் ஆ என்பவரிடம் ஏதேனுமொரு பொருளை வாங்க விழையும் போது இருவருமே பிட்காயின் கணக்கு வைத்திருந்தால் அ என்பவர் ஆ என்பவருக்கு அதற்கான பிட்காயின்களை அனுப்புவது பிளாக்செயின் செயலின் முதல் நடவடிக்கையாகும்
படிமுறை2 மறையாக்கத்தை சுட்டுதல் அ ,ஆ ஆகிய இருவரும் பொது திறவுகோள் தனிதிறவுகோள் ஆகிய இரண்டையும் தனித்தனியாக கிரிப்டோகிராபிக் திறவுகோள்களின் வடிவத்தில் வைத்துள்ளனர் எந்தவொரு குறிப்பிட்ட பிளாக்செயின் பகுதியிலும் பயனாளர் ஒருவர் தன்னுடைய தனித்திறவுகோளை கொண்டு சிறப்பு அனுமதியின் அடிப்படையில் அனுகவும் திருத்தம் செய்திடவும் முடியும் மற்றயாரும் அ்தனை அனுகவோ அல்லது மற்ற பகுதிகளை இந்த பயனாளர் அனுகவோ பயன்படுத்தவோ முடியாது ஒவ்வொரு திறவுகோளும் அதற்காக வழங்கப்பட்ட அனுமதிசுட்டியின் வாயிலாக மட்டுமே திருத்தம் செய்திடமுடியும் இந்த நடவடிக்கை பிளாக்செயின் முழுவதும் திறனுடன் செயலாற்ற ஒருங்கிணைக்கின்றது
படிமுறை3 நடவடிக்கை தொகுப்பினை உருவாக்குதல் பயனாளர் தன்னுடைய பிளாக் செயின் சுட்டியில் தனக்கு வழங்கப்பட்ட திறவுகோளின் மூலம்உள்நுழைவு செய்தபின்னர் ஆ என்பவருக்கு பிட்காயின் தொகை அனுப்புவதற்கான மறைகுறியாக்க தகவல்களின் நடவடிக்கை தொகுப்பு உருவாக்கப்படுகின்றது ஆ என்பவரின் கணக்கில் கிரிப்டோ கரன்சி வடிவத்தில் தொகையோ கொண்டுசேர்ப்பதற்காக ஒரு timestamp உம் அ என்பவரின்இரும கையொப்பமும் (digital signature) அ என்பவரின் தனித்திறவுகோளும் ஆ என்பவரின் பொது திறவுகோளும் இணைக்கப்பட்டு ஆ என்பவருக்கு அனுப்பபடுகின்றது
படிமுறை 4 முனைம செயல் படிமுறை3இல் கூறிய பாதுகாப்பான வழியில் மின்னனு பரிவர்த்தனையான கிரிப்டோ கரன்சி வடிவிலான தொகுப்பு ஒன்று உருவாகாகப்பட்டவுடன் இதுதொடர்பான செய்தி யொன்று பிளாக்செயின் தொடர் முழுவதும் வலைபின்னலில் இணைக்கப்பட்டுள்ள முனைமங்களின் வாயிலாக ஒளிபரப்பபடுகின்றது ஒரு வலை-பின்னலில் இணைக்கப்பட்ட கணினிகளே முனைமங்கள் ஆகும் இவை அந்த தகவலை-பெற்று தம்முடைய திரையில் காண்பிக்கும் உடன் தொடர்புடைய நபரான ஆ என்பவர் தன்னுடைய தனித்திறவுகோளை கொண்டு பொதுத்திறவுகோளின் வாயிலாக அனுக-வேண்டும அதற்கு முன் இந்த முனைமங்கள் அந்த தொகுப்பினை ஏற்புகை செய்து பிட்காயின்களை பெறுவதற்காக தயார்படுத்தி கொள்கின்றது
படிமுறை5 குறிப்பிட்ட தொகுப்புடன் இணைக்கப்பட்ட time stamped உடன் இதர தகவல்களையும் சரிபார்த்து பிளாக் செயினின் முந்தைய தொகுப்போடு சரியாக உள்ளதாவென பெறுபவரையும் சரிபார்த்து ஏற்புகை செய்து செயல்முடிவுற்றவுடன் ஆ என்பவர் அ என்பவரின் பிட்காயின்களை பெறுவார்