Digital Signage எனும் பல்லூடக பயன்பாடு

பொதுவாக பேருந்து நிலையங்களிலும் தொடர்வண்டி நிலையங்களிலும் விமான நிலையங்களிலும் ஒருசில உணவகங்களிலும் ஒலிஒளி வாயிலான தனியார் தொலைகாட்சி அறிவிப்புகள் காட்சிபடங்கள் போன்று கானொளி திரையை நாமனைவரும் கண்டுவருவதே இந்த Digital Signage ஆகும் இதில் Projection, LED LCD ஆகிய மூன்று வகையான தொழில்நுட்பங்கள் கலந்து digital images காட்சிவாயிலாக அறிவிப்புகள் உருவாக்கி கானொளி காட்சியாக வெளியிடப்படுகின்றன இதனை ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் மட்டுமல்லாது எங்குவேண்டுமானாலும் எப்போது வேண்டுமானாலும் ஒளிஒலிபரப்பு செய்திடலாம் அதாவது இந்த Digital Signage ஆனது ஒரு தனிப்பட்ட தொலை காட்சிபோன்று பயன்படுத்தி வெளியீடு செய்திடலாம் அதுமட்டுமல்லாது செய்திகளை ஒளிஒலிபரப்பும் தொலைகாட்சி நிலையங்கள், பங்குசந்தைகள் போன்றவை செய்திகளை இதன் வாயிலாக எளிதாக ஒளிஒலிபரப்பு செய்திடலாம் மிகமுக்கியமாக வியாபார நிறுவனங்கள் தங்களுடைய உற்பத்தி பொருட்களை பற்றி அல்லது சேவைகளை பற்றி விளம்பரம் செய்வதற்கு இதுஒரு சிறந்த கருவியாக விளங்குகின்றது இந்த பயன்பாடனது முகநூல் போன்ற அனைத்து சமுதாய வலைபின்னல்களுடனும் திறன்பேசி, கைபேசி ஆகியவற்றினஅ பயன்பாடுகளுடனும் ஒத்தியங்குகின்றது அதனால் இதன்வாயிலக நிறுவனங்களின் வியாபார விளம்பரபணி மிகஎளிதாக இருக்கின்றது
இதை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காகவென அதிகஅளவுமுதலீடுஎதுவும் செய்யத் தேவையில்லை மாதாமாதம் குறைந்த அளவு சந்தாதொகை செலுத்திஇதனை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இதனை நிறுவுகை செய்து பராமரித்து பயன்படுத்தி கொள்ளவேண்டும் எனும் தொந்திரவெதுவும்இல்லை அவ்வாறே இதை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காகவென நம்முடைய நிறுவனத்தில் தனியாக தொழில்நுட்பக்குழு ஒன்றினை அமைத்து அதன்வாயிலாக இதனை பராமரிக்கவேண்டிய அவசியமில்லை அதனால் சிறிய நிறுவனங்கள் கூட இதனுடைய சேவையை குறைந்த கட்டணத்தில்குறைந்த பணியாளர்களுடன் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இதனை பற்றிமேலும் விவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளவும் https://www.navori.com/digital-signage-software/ எனும் இணைய முகவரிக்கு சென்றறிந்து பயன்படுத்தி கொள்க

WiFi எனும் அருகலையை பயன்படுத்தி வீட்டுதோட்டங்களில் செடிகொடிகளில் நன்கு பராமரிக்கலாம்

இதற்காக WiFi-enabled soil moisture sensor எனும் தந்திரமான வழிமுறை பயன்படுத்திகொள்ளப்படுகின்றது இது ஒரு முப்பரிமான அட்டைபெட்டிபோன்றுள்ளது அதில் நிலையை அறிந்து கொள்ள LED களும் அனுகுவதற்காக USB வாயில்களும் உள்ளன ஒரு D1 பேட்டரி கவசமும் 14500 Li-ion எனும் மின்விநியோக அமைப்பும் சேர்ந்த WeMos D1 mini,என்பது மூளையாக செயல்படுகின்றது இதில் capacitive moisture sensor என்பதுஉள்ளது இதிலுள்ள WS2812 எனும் LED ஆனது பச்சைவண்ணமாக இருந்தால் நல்லநிலையையும் சிவப்பாக இருந்தால் காய்ந்த நிலையையும் நீலவண்ணம் அதிகஈரமாகவும் இருப்பதாக தெரிந்துகொள்ளலாம் இதிலுள்ளஉணர்விகள் sleep modeஐ ஆதரிப்பதன் வாயிலாக குறிப்பிட்ட காலஇடைவெளியில் மண்ணின் நிலையை பரிசோதித்து மேற்குறிப்பிட்ட LED இன்வண்ணத்தை கொண்டு அறிந்து கொள்ளலாம் தொடர்ச்சியாக பணிசெய்திட சிரமமபடுபவர்கள் https://www.blynk.cc/ எஂனும் முகவரியில் பயன்படுத்துவதற்காக தயாராக இருக்கும் பயன்பாட்டினை கொண்டு நம்முடைய கைபேசி வாயிலாகவே அருகலையின் துனையுடன் உணர்விகளை கட்டுபடுத்திடலாம் இந்தBlynk எனும் பயன்பாடானது மண்ணின் நடப்பு moistureநிலையைகாண்பிக்கும் அதனை தொடர்ந்து தேவையானவாறு ஈர்ப்பதம் அல்லது வறண்டநிலையின் எச்சரிக்குமாறு அமைத்து சரியான நிலையை அமைத்து கொள்ளலாம்

Snapchat எனும் குறுஞ்செய்தி பயன்பாடு

Snapchat எனும் குறுஞ்செய்தி பயன்பாட்டின் வாயிலாக நம்மால் கையாளப்படும் செய்திகள் உருவப்படங்கள் கானொளி படங்கள் போன்றவைகளை பார்வையாளர்கள் பார்வையிட்ட பத்து நொடிகளில் தானாகவே அழித்து நீக்கம் செய்து கொள்ளுமாறு செய்யப்பட்டுள்ளது அவ்வாறான நிலையில் நாம் இதனை பழையநிலைக்கு கொண்டுவருவதற்காக நாமனைவரும் screenshot எனும் திரைபடப்பிடிப்பு வசதியை பயன்படுத்திடுவோம் ஆயினும் இந்த திரைபடப்பிடிப்பு உண்மையான கோப்பினை போன்று இருக்காது அதேபோன்று நம்முடைய ஐபோன் தொலைந்து போனநிலையில் அல்லது நாம் நம்முடைய கைபேசிஎண்ணை மாற்றி பயன்படுத்திடும் நிலையில் அவற்றில் நாம் பயன்படுத்தி கொண்டிருந்த குறுஞ்செய்திகளை எவ்வாறு மீட்டு கொண்டுவருவது என தவித்திடுவோம் இந்நிலையில் Snapchat Recovery எனும்வசதி கைகொடுக்க தயாராக இருக்கின்றது இதன்துனையுடன் ஐபோன் ,ஐ கிளவுடு ,ஐட்யூன்ஆகியவற்றிலிருந்துட்டுமல்லாமல் WhatsApp குறுஞ்செய்திகளையும் மீட்டெடுக்கமுடியும் அதற்கான படிமுறைபின்வருமாறு
படிமுறை.1: இதனை https://www.apeaksoft.com/recovery/snapchat-recovery.html எனும் முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம்செய்து நிறுவுகை செய்துகொள்க தொடர்ந்து நம்முடைய ஐபோனை கணினியுடன் உண்மையான USB கம்பிவாயிலாக இணைத்து நம்முடைய கணினி இந்த சாதனத்தை திரையில் காண்பிப்பதை உறுதிசெய்து கொள்க
படிமுறை.2: பிறகு இந்த Snapchat Recovery எனும் பயன்பாட்டின் திரையில் Start Scan எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் இந்த பணிசெயல்பட துவங்கிவிடும் இந்த பணிமுடிவடைந்ததும் Messages and Message Attachments எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் ஐபோனிலிருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஐ கிளவுடு ஐட்யூன் ஆகியவற்றிற்கு கொண்டுசெல்லப்பட்ட அனைத்து குறுஞ்-செய்திகளுடன் Snapchat குறுஞ்செய்திகளையும் திரையில் காட்சியாக கானாலாம்

குறிப்புகளை எடுப்பதற்கு Laverna எனும் இணைய அடிப்படையில் செயல்படும் கட்டற்ற பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி கொள்க

கூட்டங்களில் குறிப்புகளை எடுப்பதற்கு உதவியாளர்கள் யாரும் இல்லை என்பவர்களுள் பெரும்பாலானோர் Evernote, Simplenote, Google Keep போன்ற பயன்பாடுகளை பயன்–படுத்தி கொள்வார்கள் இவை அவ்வாறான செயல்களுக்கு சிறந்த கருவிகள்தான் ஆயினும் இவையனைத்தும் தனியுடைமை பயன்பாட்டுகருவிகளாகும் அதனால் இவைகளுக்கு மாற்றாக அதிலும் முக்கியமாக Evernote என்பதற்கு மாற்றாக கற்றற்ற பயன்பாடுகள் உள்ளனவா என கோருபவர்களுக்கு கைகொடுக்க ஏராளமான அளவில் உள்ளன அவைகளுள் Laverna என்பது இணையத்தின் அடிப்படையில் செயல்படும் சிறந்த கட்டற்ற பயன்பாடாகும் இந்த Laverna என்பது தனியான கணினியில் இயங்கும் வகையிலும் இணையபதிப்பாகவும் கிடைக்கின்றது இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக laverna.cc/ எனும் முகவரியிலான இதனுடைய முகப்பு பக்கத்திற்கு செல்க அதில் Start using nowஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து விரியும் பக்கத்தில் Next எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அடுத்து நம்முடைய குறிப்புதாளினை மறையாக்கம் செய்து பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கான கடவுச்சொற்களை உள்ளீடு செய்து கொண்டு Next எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக


1
உடன் காலியான பக்கம் குறிப்புகள் எடுப்பதற்கு தயாராக விரியும் தொடர்ந்து Laverna ஐ பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு முன் இந்த குறிப்புகளை எங்கு சேமித்திடவேண்டும் என கட்டமைத்து கொள்க அவ்வாறு சேமிக்கவில்லையெனில் இந்த பயன்பாட்டினை விட்டு வெளியேறியவுடன் நம்முடைய குறிப்புகளும் அழிந்துவிடும் பொதுவாக இணையத்தில் கோப்புகளை சேமித்திடDropbox என்பதை பயன்படுத்தி கொள்வார்கள் ஆயினும் இது ஒரு தனியுடைமை பயன்பாடாகும் அதற்கடுத்ததாகremoteStorage,என்பது மேக–கணினியின் அடிப்படையில் செயல்படுவதாகும் அதைவிட 5apps.com/storage/beta என்ற முகவரியில் செயல்படும் 5apps என்பது சிறந்த சேமிப்பகமாகும்.நம்முடைய குறிப்புகளை சேமிப்பதற்காக நாம் விரும்பிய வகையை தெரிவுசெய்துகொள்வதற்காக திரையின் மேலே இடதுபுறமூலையில் உள்ள hamburger எனும் பட்டியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து Settings=> Sync=>என்றவாறு தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் நாம் விரும்பும் சேவையை தெரிவுசெய்து கொண்டு Save எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் அதே இடதுபுறமூலையிலுள்ள அம்புக்குறியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில் நாம் இந்த குறிப்புகள் எடுப்பதற்காக அறிந்தேற்ப செய்ய Laverna எனும் கட்டற்ற பயன்பாட்டினை அனுமதிக்கின்றோமா என கோரும் ஆம் என அனுமதித்திடுக இப்போது நாம் குறிப்புகளை எடுத்திட தயாராக உள்ளோம் அதனால் New Note எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதக உடன் புதிய பக்கம் தயாராக இருக்கம் அதனுடைய இடதுபுற பலகத்தில் நாம் குறிப்புகளைதட்டச்சு செய்தால் வலதுபுற பலகத்தில் முன்காட்சியாக தோன்றிடும்

2
இந்த குறிப்புகளை நாம் விரும்பும் வடிவிற்கு வடிவமைப்பு செய்து கொள்ளலாம் தேவையெனில் உருவப்படங்களை அல்லது கோப்புகளை அல்லது இணைய பக்கங்களின் இணைப்புகளை குறிப்புகளுக்கு இடையில் உட்பொதிந்து கொள்ளலாம் முடிவாக Saveஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து சேமித்துகொள்க பின்னாட்களில் நாம் இதனை பார்வையிட அல்லது திருத்தம் செய்திட விரும்பும் போது இதனுடைய திரையின் மேலே Select notebook எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் போதும் உடன் இவ்வாறான குறிப்புகளை பட்டியலாக திரையில் காண்பிக்கும் மேலும் இவைகளை Blog Post Notes என்பதன்வாயிலாக குழுவாக வகைப்படுத்தி குறிப்புகளின் புத்தகம் போன்று தொகுத்திடலாம் அதன்வாயிலாக நமக்கு தேவையானவற்றைமட்டும் வடிகட்டி பட்டியலிடச் செய்திடலாம் ஏற்கனவே குறிப்புகள் எதுவும் இல்லையெனில் Add a new notebook என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து புதியதை பட்டியலில் சேர்த்திடலாம்

3.
இந்த Laverna எனும் கட்டற்ற பயன்பாடானது கணினிமட்டுமல்லாத மடிக்கணினி திறன்பேசி ஆகிய எந்தவொரு சாதனத்திலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது அவ்வாறு எந்தவொரு சாதனத்திலும் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக திரையின் மேலே இடதுபுறமூலையில் உள்ள hamburger எனும் பட்டியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து Settings=> Import & Export=>என்றவாறு தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து விரியும் திரையில் Settings என்பதன் கீழ் Export settings. எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் கோப்புகள் நம்முடைய சாதனத்தில் laverna-settings.json எனும் பெயரில் சேமிக்கப்படும் இந்த கோப்புகளை மின்னஞ்சல் வாயிலாக நம்முடைய மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி சேமித்து கொள்ளலாம் அல்லது ownCloud , Nextcloud ஆகிய பயன்பாடுகள் வாயிலாக மேககணினியில் சேமித்து கொள்ளலாம் இவ்வாறு சேமித்தபின்னர் மற்ற சாதனங்களுக்குசென்றுதிரையில் நேரடியாக Import என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது தி ரையின் மேலே இடதுபுறமூலையில் உள்ள hamburger எனும் பட்டியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து Settings=> Import & Export=>என்றவாறு தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் Settings, என்பதன் கீழ் Import settings. எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில் laverna-settings.json எனும் கோப்பினை தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து கொண்டு Open எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் Saveஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து சேமித்து கொள்க இவ்வாறுவேறு சாதனங்களில் Laverna ஐ பயன்படுத்த முயலும் போது அந்த சாதனத்தினை இந்த பயன்பாட்டில் பதிவுசெய்யவேண்டும் இதற்காக நம்முடைய கடவுச்சொற்களை கொண்டு உள்நுழைவு செய்திடவும் வேண்டும் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க Evernote எனும் தனியுடைமை பயன்பாட்டில் Laverna எனும் கட்டற்ற பயன்பாடு போன்று குறிப்புகள் எடுத்தபின்னர் தேவையானவாறு திருத்தம் செய்து தொகுத்திடமுடியாது மேலும் Markdown எனும் வசதியுடன் குறிப்புகளை புத்தகம் போன்று தொகுத்திடமுடியாது என்ற செய்தியை மனதில் கொண்டு Laverna எனும் கட்டற்ற பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி கொள்க என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது

கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பயன்படும்கணினிபயன்பாடுகள்

கல்லூரி மாணவர்கள் ஆற்றவேண்டிய பல்வேறு பணிகளையும் ஒழுங்குபடுத்தி சிரமமில்லாமல் செய்துமுடிப்பதற்காக உதவ பல்வேறு கணினி பயன்பாடுகள் உள்ளன அவை மடிக்கணினி மட்டுமல்லாமல் கைபேசியில் அல்லது திறன்பேசியில்கூட செயல்படும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன அவைகள் பின்வருமாறு
1.WordWeb கல்லூரியில் ஆங்கிலத்தில் புலமையுள்ள பேராசிரியர்கள் நாமறியாத சொற்களுடன் மிகவும்விரைவாக விரிவுரை ஆற்றி தம்முடைய கடமையை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் நமக்கு ஒருசில சொற்களுக்கான சரியான பொருள் தெரியாமல் நம்மால் அந்த வகுப்பில் நடத்தப்படும் பாடங்களின்முழுவிவரங்களை அறிந்து கொள்ள முடியாமல் அல்லல்பட்டுக்கொண்டிருப்போம் அவ்வாறானவர்களுக்கு உதவகாத்திருப்பது-தான் இந்த Word Webஎனும் பயன்பாடாகும் இதனைகொண்டு நமக்கு தெரியாத சொற்களுக்கான விரிவான விளக்கங்களை அறிந்து கொண்டு பேராசிரியர் நடத்தும் பாடத்தை எளிதாக புரிந்து கொள்ளமுடியும் இதனைபயன்படுத்தி கொள்ள இணைய இணைப்பு தேவையில்லை இது கட்டணமற்றது இதனுடைய Marshmallow அல்லது சமீபத்திய பதிப்பை நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியில் நிறுவுகைசெய்து கொண்டு நாம் விரும்பும் சொற்களுக்கு எளிதாக பொருள் அறிந்துகொள்ளமுடியும் இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு https://wordweb.info/free/ என்ற இணைய பக்கத்திற்கு செல்க
2. My Study Lifeஅன்றாட வீட்டுபாடங்கள், கல்லூரிகளிலேயே செய்யவேண்டிய பணிகள் முன்மாதிரி வாராந்திர தேர்வுகள், மாதாந்திர தேர்வுகள், பருவத்தேர்வுகள் ஆண்டிறுதி தேர்வுகள் என பல்வேறு பணிகளையும் ஒழுங்குபடுத்தி சிரமமில்லாமல் செய்து-முடிப்பதற்காக இந்த பயன்பாடு பேருதவியாக உள்ளது இது கட்டணமற்றது ஆண்ட்ராய்டு ஐஓஎஸ் ஆகியன செயல்படும் அனைத்துகைபேசிகளிலும் பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் இடையிடையே விளம்பரங்கள் எதுவும் வந்து நம்மைதொந்திரவுசெய்யாது இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு https://www.mystudylife.com/ என்ற இணைய பக்கத்திற்கு செல்க
3. CamScanner ஏதேனும் வகுப்புகளுக்கு நம்மால் செல்லமுடியாதநிலையில் முக்கியமான பாடங்கள் ஏதேனும் அவ்வாறான வகுப்புகளில் நடத்தப்பெற்றிருந்தால் அதனை நாம் அறிந்து கொள்ள உதவுவதுதான் இந்த பயன்பாடாகும் நம்மால் குறிப்பிட்ட வகுப்புகளுக்கு செல்லஇயலாத நிலையில் நம்முடைய நண்பர்களிடம் கூறி அன்றைய வகுப்பு பாடங்களை இந்த பயன்பாட்டின் வாயிலாக படப்பிடிப்பு போன்று பதிவுசெய்து கொண்டு அதனை PDF ஆவணமாக உருமாற்றம் செய்து பகிர்ந்து கொள்ளலாம் மேலும் இதனுடைய காட்சி எழுத்துஅங்கீகரிப்பு (OCR)செயலியின் வாயிலாககூட விடுபட்ட கல்லூரி வகுப்பு பாடங்களை அறிந்து கொள்ளலாம் இதுஒரு கட்டணமற்ற பயன்பாடாகும் .இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு https://www.camscanner.com/ என்ற இணைய பக்கத்திற்கு செல்க
4. Audio Recorder கல்லூரி வகுப்புகளில்ஒருசில பேராசிரியர்கள் குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் பாடங்களை நடத்தி முடிக்கவேண்டுமென விரைவாக பாடங்களை நடத்தி முடிப்பார்கள் அதனால் ஒருசில பாடங்களுக்கான விவரங்களை நமக்கு புரியுமாறுமீண்டும் விளக்கமாக கூறுமாறு கோரினால் நம்முடைய கோரிக்கை நிராகரிக்கப்படும் அவ்வாறான நிலையில் உதவகாத்திருப்பதுதான் இந்த பயன்பாடாகும் இதனை கொண்டு பேராசிரியர் நடத்தும் பாடங்களை பதிவுசெய்து கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் நாம் அதனை மறுஒளிபரப்பு செய்து அறிந்து தெளிவடையலாம் இது கட்டணமற்றது விளம்பரங்கள் எதுவும் குறுக்கிடாதது குறைந்த அளவே நினைவகம் போதுமானது சொற்களின் சரியான உச்சரிப்பை அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்ள பேருதவியாய் விளங்குகின்றது இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.androidapp.audiorecorder&hl=en என்ற இணைய பக்கத்திற்குசெல்க
5. OneNote குறிப்பு எடுப்பதுமட்டுமல்லாமல் அன்றாட வீட்டுபாடங்கள், கல்லூரிகளிலேயே செய்யவேண்டிய பணிகள் முன்மாதிரி வாராந்திர தேர்வுகள் மாதாந்திர தேர்வுகள் பருவத்தேர்வுகள் ஆண்டிறுதிதேர்வகள் என பல்வேறு பணிகளையும் ஒழுங்குபடுத்தி சிரமமில்லாமல் செய்துமுடிப்பதற்காக இந்த பயன்பாடு பேருதவியாக உள்ளது கணிதத்தை எளிதாக புரிந்துகொள்ள உதவுகின்றதுமேலும் வரைபடங்களை சேமித்து வைத்துகொள்ளவும் ஒளிஒலி காட்சிகளாக பதிவுசெய்து கொள்ளவும் பயன்படுகின்றது இது கட்டணமற்றது இது அனைத்து கைபேசி சாதணங்களிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு https://products.office.com/en-us/onenote/digital-note-taking-app/ என்ற இணையபக்கத்திற்குசெல்க

கோப்புகளை விண்டோ செயல்படும் கணினி ஐஓஎஸ் செயல்படும் கைபேசி சாதனங்களுக்கிடையே விரைவாக பரிமாறுகொள்வதெவ்வாறு

பொதுவாக Bluetooth ,Wi-Fi ஆகியவைகளின் வாயிலாக கணினிகளுக்கிடையே கோப்புகளை பரிமாறிகொள்ளமுடியும் அதேபோன்று விண்டோ செயல்படும் கணினி ஐஓஎஸ் செயல்படும் கைபேசி சாதனங்களுக்கிடையே கோப்புகளை பரிமாறிகொள்ள உதவுவதுதான் iTunes எனும் பயன்பாடாகும் ஆனால் இதுசிலநேரங்களில் செயல்பட முடியாமல் தடுமாறி நின்றுவிடுகின்றது அதனை தவிர்த்து தடங்களேதுமில்லாமல் Wi-Fi வாயிலாக PDF, DOC, XLS, PPT.ஆகிய பல்வேறுவடிவமைப்புகளிலான கோப்புகளை மிகஎளிதாகவும் விரைவாகவும் பரிமாறிகொள்ள உதவுவதுதான் FileAppஎனும்பயன்பாடாகும் இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக http://fileapp.com/ எனும் இதனுடைய இணையதள பக்கத்திற்கு செல்க
மேலும் விண்டோ செயல்படும் கணினி ஆண்ட்ராய்டு செயல்படும் கைபேசிசாதனங்களுக்கிடையே கோப்புகளை பரிமாறிகொள்ள உதவுவதுதான் WiFi FTP Server எனும் பயன்பாடாகும் இது கடவுச்சொற்களுடன் கோப்புகளை பரிமாறிகொள்ள அனுமதிக்கின்றது இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medhaapps.wififtpserver எனும் இதனுடைய இணையதள பக்கத்திற்கு செல்க அதற்குபதிலாக யூஎஸ்பி கம்பிவாயிலாக நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தினை இணைத்து PushBullet எனும் பயன்பாட்டின் வாயிலாக கோப்புகளை பரிமாறிகொள்ளமுடியும் இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக https://www.pushbullet.com/ எனும் இதனுடைய இணையதள பக்கத்திற்கு செல்க
மிகமுக்கியமாக விண்டோ லினக்ஸ் ஐஓஎஸ் ஆண்ட்ராய்டு ஆகிய இயக்கமுறைமைகள் செயல்படும் எந்தவொரு சாதனங்களுக்கிடையே கோப்புகளை விரைவாக பரிமாறுகொள்வதற்கு உதவுவதுதான் feem.எனும் பயன்பாடாகும் இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காகhttps://feem.io/ எனும் இதனுடைய இணையதள பக்கத்திற்கு செல்க

PDF கோப்புகளில் வேர்டு2016 இன் வாயிலாக விரும்பியவாறு திருத்தம் செய்திடலாம்

பொதுவாக PDF கோப்புகளின் உள்ளடக்கங்களனைத்தும்உரைகளும் உருவப்படங்களும் சேர்ந்த கலவையாகவே இருக்கும் ஆயினும் அடோப்அக்ரோபேட் எனும் பயன்பாட்டின் வாயிலாக இவ்வாறான PDF கோப்புகளை திருத்தம் செய்திடவிரும்பினால் அதற்கான கட்டணத்துடன் கூடிய பதிப்பில் மட்டுமே அனுமதிக்கும் மற்றவைகளில் படிக்கமட்டுமே முடியும் அதற்கு பதிலாக அவ்வாறான PDF கோப்புகளை திருத்தம் செய்வதற்காக ஏராளமான மாற்றுபயன்பாடுகள்நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக தயாராக உள்ளன அவைகளைவிட வேர்டு2016 ஆனது எளிதானதாக விளங்குகின்றது வேர்டு2016இற்கு முந்தைய பதிப்பில் save asஇன்வாயிலாக PDF கோப்புகளாக உருமாற்றி கொள்ளும் வசதி வழங்கப்பட்டது தற்போது இந்த புதிய வேர்டு2016 பதிப்பில் PDF Reflow எனும் வசதியின் வாயிலாக PDF கோப்புகளை திறந்து திருத்தம் செய்து மீண்டும் PDF கோப்புகளாக சேமித்து கொள்ளும் வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளது சிறிய நிறுவனங்கள் PDF கோப்புகளை திருத்தம் செய்து மீண்டும் PDF கோப்புகளாக உருமாற்றம் செய்வதற்காக வென அதிகஅளவு பணம் செலவிட்டு தனியாக புதிய பயன்பாடுகள் எதனையும் வாங்காமல் ஏற்கனவே இருக்கும் பயன்பாடு களிலேயே இந்த வசதியை வழங்குவதன் வாயிலாக அவ்வாறான சிறிய நிறுவனங்களின் செலவினை குறைப்பதற்காக இந்த வேர்டு2016 உதவத்தயாராக இருக்கின்றது .அதற்கான வழிமுறையை இப்போது காண்போம்
முதலில் வேர்டு2016 எனும் பயன்பாட்டினை செயல்படச்செய்திடுக தொடர்ந்து அதன் திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையில் File => Open=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக பின்னர் விரியும் உரையாடல் பெட்டியின் வாயிலாக நாம்திருத்தம் செய்திடவிரும்பும் PDF கோப்பினை தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து கொண்டு Open எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் திருத்தம் செய்யவிரும்பிய PDF கோப்பு திரையில் தோன்றிடும்
குறிப்பு நாம்திருத்தம் செய்திடவிரும்பும் PDF கோப்பின் அளவு பெரியதாக இருந்தால் திரையில்அதனை மேலேற்று வதற்காக / கொண்டுவருவதற்காக அதிக நேரத்தினை எடுத்துகொள்ளும் அதுவரையில் காத்திருக்கவும் மேலும் இந்த PDF கோப்பில்margins, columns, tables, page breaks, footnotes, endnotes, frames, track changes, special format, font effects போன்றவை பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் இருப்பதால் இந்த PDF கோப்பானது வேர்டு வடிப்பிற்கு பொருத்தமாக அமையாது .
தொடர்ந்து இந்த PDF கோப்பில் திருத்தம் செய்வதற்காக இதில் புதிய உரைகளுடனான பத்தியை சேர்த்திடலாம், ஏற்கனவே இருப்பதை நீக்கம் செய்திடலாம் ,மாற்றியமைத்தி- டலாம் இவ்வாறான செயல்களனைத்தும் இந்த வேர்டு2016ஆனது தானாகவே PDF கோப்பில் அதற்கேற்ப மறுவடிவமைப்பு செய்து கொள்கின்றது இந்த PDF கோப்பில் உள்ள வரைபடங்களை நீக்கம்செய்தல் ,இடமாற்றம்செய்தல் அதற்கேற்ப உரைகளின் இடஅமைவை சரிசெய்தல் போன்ற மாற்றங்களுடன் பக்க அளவையும் ஓர அளவையும் வரிகளுக்கிடை யேயான இடைவெளிகளையும் நாம் விரும்பியவாறு மாற்றி யமைத்து கொள்ளமுடியும் அதைவிட மஞ்சள் வண்ண பத்தியை சேர்த்து புதிய வரைபடங்களை பிரச்சினை எதுவுமில்லாமல் சேர்த்திடமுடியும் அதனை தொடர்ந்து உருவப்படங்களின் மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியம் சூழ்நிலை பட்டியின் வாயிலாக cropping, sizing, formatting, positioning, adding captions, attaching hyperlinks போன்ற பல்வேறுதிருத்தங்களை நாம் விரும்பியவாறு உருவப்படங்களில் செய்து கொள்ளமுடியும் இவ்வாறு PDF கோப்பினை மிகச்சரியாக திருத்தம் செய்துவிட்டோமென திருப்தியுற்றால் திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில் File => Save As=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக உடன் விரியும் உரையாடல் பெட்டியில் கோப்பின் பெயர் , சேமிக்கும் கோப்பகம் போன்றவற்றை தெரிவுசெய்து கொண்டு Save as Type எனும் கீழிறங்கு பட்டியலில் PDF என்ற வடிவமைப்பை தெரிவுசெய்து கொண்டவுடன் நாம்எந்த வகையான PDF கோப்பாக சேமித்திட விரும்புகின்றோம் என கோரும் திரைவிரியும் அதில் Optimize for Standard (publishing online and printing) and check the box for Open File After Publishing எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Saveஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக . இந்த வழிமுறைக்கு பதிலாக திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில் File => Export=> , என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக உடன் விரியும் திரையின் இடதுபுற நெடுவரிசையில் Create PDF/XPS Document in the left column என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Exportஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக. ஏற்கனவேயுள்ள PDF கோப்பின் அதேபெயரில் சேமிப்பதற்கான பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்நாம்எந்த வகையான PDF கோப்பாக சேமித்திட விரும்புகின்றோம் என கோரும் திரைவிரியும்அதில் Optimize for Standard (publishing online and printing) and check the box for Open File After Publishing if you want the PDF to open after it’s saved எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Publish .எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக .இவ்வாறு மீண்டும் PDF ஆக சேமித்திடும்போது பிழைச்செய்தி ஏதேனும் தோன்றினால் கவலைப்பட வேண்டாம் மீண்டும் இதே வேர்டு2016இன் திரையில் உரைகளை பொருத்தமாக அமையுமாறு மறுவடிவமைப்பு செய்திடுக உருவப்படங்களின்மீது இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Wrap Text => More Layout Options=> என்றவாறு தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து உருவப்படத்தை சுற்றியுள்ள உரையை தேவையானவாறு சரிசெய்து அமைத்துகொள்க உருவப்படத்தின் அமைவை Absolute horizontal ,vertical position ஆகிய வாய்ப்புகள் அல்லது Absolute or Relative எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சரிசெய்து அமைத்து கொண்டு இறுதியாக OK.எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இவ்வாறான செயல்களை பிழைச்செய்தி வராமல் இருக்கும்வரை திரும்ப திரும்ப செய்தபின்னர் இறுதியாக PDF கோப்பாக சேமித்திடுக

Previous Older Entries