கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பயன்படும்கணினிபயன்பாடுகள்

கல்லூரி மாணவர்கள் ஆற்றவேண்டிய பல்வேறு பணிகளையும் ஒழுங்குபடுத்தி சிரமமில்லாமல் செய்துமுடிப்பதற்காக உதவ பல்வேறு கணினி பயன்பாடுகள் உள்ளன அவை மடிக்கணினி மட்டுமல்லாமல் கைபேசியில் அல்லது திறன்பேசியில்கூட செயல்படும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன அவைகள் பின்வருமாறு
1.WordWeb கல்லூரியில் ஆங்கிலத்தில் புலமையுள்ள பேராசிரியர்கள் நாமறியாத சொற்களுடன் மிகவும்விரைவாக விரிவுரை ஆற்றி தம்முடைய கடமையை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் நமக்கு ஒருசில சொற்களுக்கான சரியான பொருள் தெரியாமல் நம்மால் அந்த வகுப்பில் நடத்தப்படும் பாடங்களின்முழுவிவரங்களை அறிந்து கொள்ள முடியாமல் அல்லல்பட்டுக்கொண்டிருப்போம் அவ்வாறானவர்களுக்கு உதவகாத்திருப்பது-தான் இந்த Word Webஎனும் பயன்பாடாகும் இதனைகொண்டு நமக்கு தெரியாத சொற்களுக்கான விரிவான விளக்கங்களை அறிந்து கொண்டு பேராசிரியர் நடத்தும் பாடத்தை எளிதாக புரிந்து கொள்ளமுடியும் இதனைபயன்படுத்தி கொள்ள இணைய இணைப்பு தேவையில்லை இது கட்டணமற்றது இதனுடைய Marshmallow அல்லது சமீபத்திய பதிப்பை நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியில் நிறுவுகைசெய்து கொண்டு நாம் விரும்பும் சொற்களுக்கு எளிதாக பொருள் அறிந்துகொள்ளமுடியும் இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு https://wordweb.info/free/ என்ற இணைய பக்கத்திற்கு செல்க
2. My Study Lifeஅன்றாட வீட்டுபாடங்கள், கல்லூரிகளிலேயே செய்யவேண்டிய பணிகள் முன்மாதிரி வாராந்திர தேர்வுகள், மாதாந்திர தேர்வுகள், பருவத்தேர்வுகள் ஆண்டிறுதி தேர்வுகள் என பல்வேறு பணிகளையும் ஒழுங்குபடுத்தி சிரமமில்லாமல் செய்து-முடிப்பதற்காக இந்த பயன்பாடு பேருதவியாக உள்ளது இது கட்டணமற்றது ஆண்ட்ராய்டு ஐஓஎஸ் ஆகியன செயல்படும் அனைத்துகைபேசிகளிலும் பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் இடையிடையே விளம்பரங்கள் எதுவும் வந்து நம்மைதொந்திரவுசெய்யாது இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு https://www.mystudylife.com/ என்ற இணைய பக்கத்திற்கு செல்க
3. CamScanner ஏதேனும் வகுப்புகளுக்கு நம்மால் செல்லமுடியாதநிலையில் முக்கியமான பாடங்கள் ஏதேனும் அவ்வாறான வகுப்புகளில் நடத்தப்பெற்றிருந்தால் அதனை நாம் அறிந்து கொள்ள உதவுவதுதான் இந்த பயன்பாடாகும் நம்மால் குறிப்பிட்ட வகுப்புகளுக்கு செல்லஇயலாத நிலையில் நம்முடைய நண்பர்களிடம் கூறி அன்றைய வகுப்பு பாடங்களை இந்த பயன்பாட்டின் வாயிலாக படப்பிடிப்பு போன்று பதிவுசெய்து கொண்டு அதனை PDF ஆவணமாக உருமாற்றம் செய்து பகிர்ந்து கொள்ளலாம் மேலும் இதனுடைய காட்சி எழுத்துஅங்கீகரிப்பு (OCR)செயலியின் வாயிலாககூட விடுபட்ட கல்லூரி வகுப்பு பாடங்களை அறிந்து கொள்ளலாம் இதுஒரு கட்டணமற்ற பயன்பாடாகும் .இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு https://www.camscanner.com/ என்ற இணைய பக்கத்திற்கு செல்க
4. Audio Recorder கல்லூரி வகுப்புகளில்ஒருசில பேராசிரியர்கள் குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் பாடங்களை நடத்தி முடிக்கவேண்டுமென விரைவாக பாடங்களை நடத்தி முடிப்பார்கள் அதனால் ஒருசில பாடங்களுக்கான விவரங்களை நமக்கு புரியுமாறுமீண்டும் விளக்கமாக கூறுமாறு கோரினால் நம்முடைய கோரிக்கை நிராகரிக்கப்படும் அவ்வாறான நிலையில் உதவகாத்திருப்பதுதான் இந்த பயன்பாடாகும் இதனை கொண்டு பேராசிரியர் நடத்தும் பாடங்களை பதிவுசெய்து கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் நாம் அதனை மறுஒளிபரப்பு செய்து அறிந்து தெளிவடையலாம் இது கட்டணமற்றது விளம்பரங்கள் எதுவும் குறுக்கிடாதது குறைந்த அளவே நினைவகம் போதுமானது சொற்களின் சரியான உச்சரிப்பை அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்ள பேருதவியாய் விளங்குகின்றது இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.androidapp.audiorecorder&hl=en என்ற இணைய பக்கத்திற்குசெல்க
5. OneNote குறிப்பு எடுப்பதுமட்டுமல்லாமல் அன்றாட வீட்டுபாடங்கள், கல்லூரிகளிலேயே செய்யவேண்டிய பணிகள் முன்மாதிரி வாராந்திர தேர்வுகள் மாதாந்திர தேர்வுகள் பருவத்தேர்வுகள் ஆண்டிறுதிதேர்வகள் என பல்வேறு பணிகளையும் ஒழுங்குபடுத்தி சிரமமில்லாமல் செய்துமுடிப்பதற்காக இந்த பயன்பாடு பேருதவியாக உள்ளது கணிதத்தை எளிதாக புரிந்துகொள்ள உதவுகின்றதுமேலும் வரைபடங்களை சேமித்து வைத்துகொள்ளவும் ஒளிஒலி காட்சிகளாக பதிவுசெய்து கொள்ளவும் பயன்படுகின்றது இது கட்டணமற்றது இது அனைத்து கைபேசி சாதணங்களிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு https://products.office.com/en-us/onenote/digital-note-taking-app/ என்ற இணையபக்கத்திற்குசெல்க

கோப்புகளை விண்டோ செயல்படும் கணினி ஐஓஎஸ் செயல்படும் கைபேசி சாதனங்களுக்கிடையே விரைவாக பரிமாறுகொள்வதெவ்வாறு

பொதுவாக Bluetooth ,Wi-Fi ஆகியவைகளின் வாயிலாக கணினிகளுக்கிடையே கோப்புகளை பரிமாறிகொள்ளமுடியும் அதேபோன்று விண்டோ செயல்படும் கணினி ஐஓஎஸ் செயல்படும் கைபேசி சாதனங்களுக்கிடையே கோப்புகளை பரிமாறிகொள்ள உதவுவதுதான் iTunes எனும் பயன்பாடாகும் ஆனால் இதுசிலநேரங்களில் செயல்பட முடியாமல் தடுமாறி நின்றுவிடுகின்றது அதனை தவிர்த்து தடங்களேதுமில்லாமல் Wi-Fi வாயிலாக PDF, DOC, XLS, PPT.ஆகிய பல்வேறுவடிவமைப்புகளிலான கோப்புகளை மிகஎளிதாகவும் விரைவாகவும் பரிமாறிகொள்ள உதவுவதுதான் FileAppஎனும்பயன்பாடாகும் இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக http://fileapp.com/ எனும் இதனுடைய இணையதள பக்கத்திற்கு செல்க
மேலும் விண்டோ செயல்படும் கணினி ஆண்ட்ராய்டு செயல்படும் கைபேசிசாதனங்களுக்கிடையே கோப்புகளை பரிமாறிகொள்ள உதவுவதுதான் WiFi FTP Server எனும் பயன்பாடாகும் இது கடவுச்சொற்களுடன் கோப்புகளை பரிமாறிகொள்ள அனுமதிக்கின்றது இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medhaapps.wififtpserver எனும் இதனுடைய இணையதள பக்கத்திற்கு செல்க அதற்குபதிலாக யூஎஸ்பி கம்பிவாயிலாக நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தினை இணைத்து PushBullet எனும் பயன்பாட்டின் வாயிலாக கோப்புகளை பரிமாறிகொள்ளமுடியும் இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக https://www.pushbullet.com/ எனும் இதனுடைய இணையதள பக்கத்திற்கு செல்க
மிகமுக்கியமாக விண்டோ லினக்ஸ் ஐஓஎஸ் ஆண்ட்ராய்டு ஆகிய இயக்கமுறைமைகள் செயல்படும் எந்தவொரு சாதனங்களுக்கிடையே கோப்புகளை விரைவாக பரிமாறுகொள்வதற்கு உதவுவதுதான் feem.எனும் பயன்பாடாகும் இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காகhttps://feem.io/ எனும் இதனுடைய இணையதள பக்கத்திற்கு செல்க

PDF கோப்புகளில் வேர்டு2016 இன் வாயிலாக விரும்பியவாறு திருத்தம் செய்திடலாம்

பொதுவாக PDF கோப்புகளின் உள்ளடக்கங்களனைத்தும்உரைகளும் உருவப்படங்களும் சேர்ந்த கலவையாகவே இருக்கும் ஆயினும் அடோப்அக்ரோபேட் எனும் பயன்பாட்டின் வாயிலாக இவ்வாறான PDF கோப்புகளை திருத்தம் செய்திடவிரும்பினால் அதற்கான கட்டணத்துடன் கூடிய பதிப்பில் மட்டுமே அனுமதிக்கும் மற்றவைகளில் படிக்கமட்டுமே முடியும் அதற்கு பதிலாக அவ்வாறான PDF கோப்புகளை திருத்தம் செய்வதற்காக ஏராளமான மாற்றுபயன்பாடுகள்நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக தயாராக உள்ளன அவைகளைவிட வேர்டு2016 ஆனது எளிதானதாக விளங்குகின்றது வேர்டு2016இற்கு முந்தைய பதிப்பில் save asஇன்வாயிலாக PDF கோப்புகளாக உருமாற்றி கொள்ளும் வசதி வழங்கப்பட்டது தற்போது இந்த புதிய வேர்டு2016 பதிப்பில் PDF Reflow எனும் வசதியின் வாயிலாக PDF கோப்புகளை திறந்து திருத்தம் செய்து மீண்டும் PDF கோப்புகளாக சேமித்து கொள்ளும் வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளது சிறிய நிறுவனங்கள் PDF கோப்புகளை திருத்தம் செய்து மீண்டும் PDF கோப்புகளாக உருமாற்றம் செய்வதற்காக வென அதிகஅளவு பணம் செலவிட்டு தனியாக புதிய பயன்பாடுகள் எதனையும் வாங்காமல் ஏற்கனவே இருக்கும் பயன்பாடு களிலேயே இந்த வசதியை வழங்குவதன் வாயிலாக அவ்வாறான சிறிய நிறுவனங்களின் செலவினை குறைப்பதற்காக இந்த வேர்டு2016 உதவத்தயாராக இருக்கின்றது .அதற்கான வழிமுறையை இப்போது காண்போம்
முதலில் வேர்டு2016 எனும் பயன்பாட்டினை செயல்படச்செய்திடுக தொடர்ந்து அதன் திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையில் File => Open=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக பின்னர் விரியும் உரையாடல் பெட்டியின் வாயிலாக நாம்திருத்தம் செய்திடவிரும்பும் PDF கோப்பினை தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து கொண்டு Open எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் திருத்தம் செய்யவிரும்பிய PDF கோப்பு திரையில் தோன்றிடும்
குறிப்பு நாம்திருத்தம் செய்திடவிரும்பும் PDF கோப்பின் அளவு பெரியதாக இருந்தால் திரையில்அதனை மேலேற்று வதற்காக / கொண்டுவருவதற்காக அதிக நேரத்தினை எடுத்துகொள்ளும் அதுவரையில் காத்திருக்கவும் மேலும் இந்த PDF கோப்பில்margins, columns, tables, page breaks, footnotes, endnotes, frames, track changes, special format, font effects போன்றவை பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் இருப்பதால் இந்த PDF கோப்பானது வேர்டு வடிப்பிற்கு பொருத்தமாக அமையாது .
தொடர்ந்து இந்த PDF கோப்பில் திருத்தம் செய்வதற்காக இதில் புதிய உரைகளுடனான பத்தியை சேர்த்திடலாம், ஏற்கனவே இருப்பதை நீக்கம் செய்திடலாம் ,மாற்றியமைத்தி- டலாம் இவ்வாறான செயல்களனைத்தும் இந்த வேர்டு2016ஆனது தானாகவே PDF கோப்பில் அதற்கேற்ப மறுவடிவமைப்பு செய்து கொள்கின்றது இந்த PDF கோப்பில் உள்ள வரைபடங்களை நீக்கம்செய்தல் ,இடமாற்றம்செய்தல் அதற்கேற்ப உரைகளின் இடஅமைவை சரிசெய்தல் போன்ற மாற்றங்களுடன் பக்க அளவையும் ஓர அளவையும் வரிகளுக்கிடை யேயான இடைவெளிகளையும் நாம் விரும்பியவாறு மாற்றி யமைத்து கொள்ளமுடியும் அதைவிட மஞ்சள் வண்ண பத்தியை சேர்த்து புதிய வரைபடங்களை பிரச்சினை எதுவுமில்லாமல் சேர்த்திடமுடியும் அதனை தொடர்ந்து உருவப்படங்களின் மீது இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியம் சூழ்நிலை பட்டியின் வாயிலாக cropping, sizing, formatting, positioning, adding captions, attaching hyperlinks போன்ற பல்வேறுதிருத்தங்களை நாம் விரும்பியவாறு உருவப்படங்களில் செய்து கொள்ளமுடியும் இவ்வாறு PDF கோப்பினை மிகச்சரியாக திருத்தம் செய்துவிட்டோமென திருப்தியுற்றால் திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில் File => Save As=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக உடன் விரியும் உரையாடல் பெட்டியில் கோப்பின் பெயர் , சேமிக்கும் கோப்பகம் போன்றவற்றை தெரிவுசெய்து கொண்டு Save as Type எனும் கீழிறங்கு பட்டியலில் PDF என்ற வடிவமைப்பை தெரிவுசெய்து கொண்டவுடன் நாம்எந்த வகையான PDF கோப்பாக சேமித்திட விரும்புகின்றோம் என கோரும் திரைவிரியும் அதில் Optimize for Standard (publishing online and printing) and check the box for Open File After Publishing எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Saveஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக . இந்த வழிமுறைக்கு பதிலாக திரையின் மேலே கட்டளை பட்டையில் File => Export=> , என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக உடன் விரியும் திரையின் இடதுபுற நெடுவரிசையில் Create PDF/XPS Document in the left column என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Exportஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக. ஏற்கனவேயுள்ள PDF கோப்பின் அதேபெயரில் சேமிப்பதற்கான பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்நாம்எந்த வகையான PDF கோப்பாக சேமித்திட விரும்புகின்றோம் என கோரும் திரைவிரியும்அதில் Optimize for Standard (publishing online and printing) and check the box for Open File After Publishing if you want the PDF to open after it’s saved எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Publish .எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக .இவ்வாறு மீண்டும் PDF ஆக சேமித்திடும்போது பிழைச்செய்தி ஏதேனும் தோன்றினால் கவலைப்பட வேண்டாம் மீண்டும் இதே வேர்டு2016இன் திரையில் உரைகளை பொருத்தமாக அமையுமாறு மறுவடிவமைப்பு செய்திடுக உருவப்படங்களின்மீது இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Wrap Text => More Layout Options=> என்றவாறு தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து உருவப்படத்தை சுற்றியுள்ள உரையை தேவையானவாறு சரிசெய்து அமைத்துகொள்க உருவப்படத்தின் அமைவை Absolute horizontal ,vertical position ஆகிய வாய்ப்புகள் அல்லது Absolute or Relative எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சரிசெய்து அமைத்து கொண்டு இறுதியாக OK.எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இவ்வாறான செயல்களை பிழைச்செய்தி வராமல் இருக்கும்வரை திரும்ப திரும்ப செய்தபின்னர் இறுதியாக PDF கோப்பாக சேமித்திடுக

Franzஎனும் கட்டற்ற குழுவிவாத /செய்தி தொகுப்பாளர் பயன்பாடுஒரு அறிமுகம்

தற்போது நம்மில் பெரும்பாலானோர் ஒவ்வொரு நாளும்தனிப்பட்ட பணிகளுக்காகவும் அலுவலக பணிகளுக்காகவும் பல்வேறு குழுவிவாதங்களை /செய்திசேவைகளை ஏராளமான வகையில் பயன்படுத்தி வருகின்றோம் இவைகளை கையாளுவதற்காக ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு பயன்பாட்டினை அல்லது தளத்தினை அல்லது இணையஉலாவியினை பயன்படுத்தி கொள்ளவேண்டியுஉள்ளதால் நம்மால் இவையனைத்தையும் நினைவில் வைத்து கொண்டு அவைகளை மிகச்சரியாக வும் சரியானநேரத்திலும் பயன்படுத்துவதில் அல்லாடவேண்டிய சூழல் ஏற்படுகின்றது இந்நிலையில் இந்த பிரச்சினைக்கான ஒருசிறந்த தீர்வாக இவைகளை ஒருங்கிணைத்து எளிதாக ஒரேஇடத்திலிருந்து கையாளுவதற்கு உதவவருவதுதான் Franzஎனும் கட்டற்ற குழுவிவாத /செய்தி தொகுப்பாளர் எனும் பயன்பாடாகும் . Franz 5 எனும் இதனுடைய சமீபத்திய பதிப்பு பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக Apache 2 எனும் அனுமதியின்கீழ் கட்டற்ற குழுவிவாத /செய்தி தொகுப்பாளராக வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதனுடைய மூலக்குறிமுறைவரிகளை https://github.com/meetfranz/franz எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு சென்றால் காணலாம் இது Gmail, Trello, Hangouts, GitHub, LinkedIn ஆகிய ஐந்து செய்திசேவைகளின் சிறந்த தொகுப்பாளராக பயன்படுகின்றது இந்த ஐந்துடன் மேலும் சேர்க்கவேண்டுமெனில் recipes எனும் கூடுதல் இணைப்புகளை (plugins )உருவாக்கி அதன்வாயிலாக சேர்த்து கொள்ளலாம் மேலும் இதனுடைய சேவைகளை பெறவேண்டுமெனில் பின்வரும் அறிவுரைகளை பின்பற்றுக
1.முதலில்.franz-recipe-bitbucket எனும் கோப்பகத்தை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க
குறிப்பு இங்கு bitbucket என்பது ஒரு எடுத்துகாட்டாகும்
2.பின்னர் %appdata%/Franz/recipes/ எனும் கோப்பகத்திற்கு செல்க
3.அதன்பின்னர் devஎனும் கோப்பகத்தை இதுவரையில் உருவாக்காது இருந்தால் dev எனும் கோப்பகத்தை இதில் உருவாக்குக
4.பின்னர் recipes /dev எனும் கோப்பகத்திற்குள் பதிவிறக்கம் செய்த franz-recipe-bitbucket எனும் கோப்புகளின் கட்டுகளை பிரித்தெடுத்து வைத்திடுக
5.இறுதியாக இந்த Franz எனும் கட்டற்ற பயன்பாட்டினை மறுதுவக்கம் செய்திடுக அவ்வளவுதான் புதிய சேவை இதில் சேர்ந்துவிட்டது மேலும் நம்முடைய சொந்த சேவையைகூட இந்த பட்டியலில் சேர்த்திடலாம் அதற்கான அறிவுரை கள் https://github.comை/meetfranz/plugins/blob/master/docs/integration.md எனும் முகவரியில் உள்ளன

பொருட்களுக்கான இணையத்தின் நடைமுறையில் உள்ள பயன்பாடுகள்

தற்போது பொருட்களுக்கான இணையத்தின் பயன்பாடுகள் அங்கிங்கெனாதபடி எங்கெங்கங்கும் பரவிவருகின்றது அவைகளை பற்றிய விவரங்கள் பின்வருமாறு
1. திறனுடைய வீடு தானாகவே மாலை ஆனவுடன் வீட்டிலுள்ள விளக்குகள் எரிதல், குளிர்சாதனங்களை வீட்டின் தட்டவெப்ப நிலைக்கு ஏற்ப இயங்கச்செய்தல் நாம் வெளியே செல்லும்போது வீட்டினை பூட்டி கொள்ளுதல் நாம் உள்ளிருந்தாலும் அனுமதியற்றவர்கள் உள்நுழைவு செய்வதை தடுத்தல் என்பன போன்ற பல்வேறு பணிகளை இந்த பொருட்-களுக்கான இணையபயன்பாட்டின் வாயிலாக செயல்படுத்திடலாம் Philips, Haier, Belkin, Nest, Ecobee, Ring என்பனபோன்ற 256 இற்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் இவ்வாறான திறனுடைய வீடுகளை செயற்படுத்திடுவதில் முன்னனியில் உள்ளன
.2 அணிகலன்கள் bracelet. போன்ற நம்முடைய உடலில் அணியும் அணிகலன்கள் வாயிலாக இரத்தஓட்டம், இதயதுடிப்பு போன்ற நம்முடைய உடல்நிலையை காண்பித்து அதற்கேற்ப நாம் நம்முடைய நடைமுறையை சரியாக பின்பற்றச் செய்தல் நாம் விரும்பும் பொழுது போக்குகளை செயற்படுத்துதல் ஆகியவற்றை வழங்குகின்றன
3. திறனுடைய நகரநிருவாகம் ஒரு நகரத்தின் அனைத்து போக்குவரத்துகளையும் கட்டுபடுத்துதல் குடிநீர் வழங்குதல் கழிவுநீரை சரியாக வெளியேற்றுதல் மின்விநி-யோகத்தை கட்டுபடுத்துதல் அதிக ஒசைகளால் பாதிப்படையாமல் இருப்பதற்காக அவைகளை கட்டுபடுத்துதல் சுற்றுசூழலை அதிக மாசுபாடு அடையாமல் கட்டுபடுத்துதல் போக்குவரத்து வாகணங்களை குறிப்பிட்ட இடத்தில் நிறுத்தம் செய்து போக்குவரத்தினை எளிதாக்குதல் என்பன போன்ற பணிகளை பொருட்களுக்கான இணையத்தின் பயன்பாடுகளை கொண்டுசெயற்படுத்திடலாம்
4. தொழிலகங்களுக்கான பொருட்களுக்கான இணையத்தின் பயன்பாடுகள் தொழிலகங்களில் தேவையான மூலப்பொருட்களை அதிகமாக குவித்திடாமலும் மூலப்பொருட்கள் இல்லாததால் இயக்கம் நின்றுவிடாமல் இருப்பதற்கேற்ப போதுமான அளவு கொள்முதல் செய்தல் முடிவு பொருட்களின் கிடங்குகளையும் அவ்வாறே நிருவகித்தல் இயந்திரங்களுக்கு தேவையான உதிரிபாகங்களையும் உற்பத்திக்கான துனைப்பொருட்களையும் போதுமானஅளவிற்கு கொள்முதல் செய்தல் போன்றவைகளை செயற்படுத்திடவும்அடுத்த பத்தாண்டுகளில் ஏறத்தாழ 15 டிரில்லியன் மதிப்பிற்கு இந்த பொருட்களுக்கான இணையத்தின் பயன்பாடு பேரளவு துனைபுரியவிருக்கின்றன

யூட்யூப்பில் கானொளி காட்சியை தானியங்கியாக மீண்டும் செயல்படசெய்வதெவ்வாறு

யூட்யூப்பில் நாம் மிகவும் விரும்பும் கானொளி காட்சியை பார்த்து கொண்டுஇருப்போம் அதுமுடிவுபெற்றதும் திரும்பவும் அதே கானொளி காட்சியானது தானாகவே காண்பிப்-பதற்காக மூன்றாவது நபரின் பயன்பாடுகள் பல உள்ளன பின்வரும் படிமுறைகளை அதற்காக பின்பற்றி தானியங்கியாக மீண்டும்மீண்டும்செயல்படச்செய்துகொள்க
பொதுவாக குறிப்பி்ட்ட கானொளி காட்சியைமீண்டும் செயல்படுத்திடுவதற்காக அதன்மீது இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின்வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன்விரியும் வாய்ப்புகளின்பட்டியில் தேவையான வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து மீண்டும் இயங்கசெய்திடலாம் அல்லது playஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின்னர் Loop எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து மீண்டும் இயங்கசெய்திடலாம் ஆயினும் தானியங்கியாக மீண்டும்இயங்கச்செய்வதற்காக முதலில் திரும்ப திரும்ப செயல்படவேண்டிய கானொளி காட்சியின் இணைய முகவரியை இணையை உலாவியில் பிடித்திடுக

தொடர்ந்து முகவரிபட்டையில் உள்ள இந்த கானொளி காட்சியின் இணையமுகவரியின் முன்பக்கம் உள்ள https://www என்பதை அழித்து நீக்கம் செய்திடுக அதன்பிறகு இணையமுகவரியில்youtuberepeat.com/watch/?v=dD40VXFkusw என்றவாறு மாற்றியமைத்திட்டு உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன் திரையின் இணையமுகவரியானது http://www.listenonrepeat.com/watch/?v=dD40VXFkusw என்றவாறு மாறியிருப்பதை காணலாம் இந்த முகவரியானது நாம் விரும்பும் யூட்யூப்பின் கானொளி காட்சியை இந்த பக்கத்தை இணையத்திரையை மூடும்வரை திரையில் திரும்ப திரும்ப காண்பித்து கொண்டே இருக்கும் மேலும் இதுவரையில் எத்தனைமுறை திரும்பு திரும்ப கானொளி காட்சியை காண்பிக்கப்பட்டது எனகணக்கிட்டும் காண்பிக்கும்

கானொளி படங்களை யூட்யூபிலிருந்து கட்டணமில்லாமல் பதிவிறக்கம் செய்திடுவதற்காக

உலகமுழுவதும் ஏறத்தாழ மில்லியன் கணக்கான கானொளிபடங்களை ஒவ்வொரு நாளும் யூட்யூப் எனும்இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்திடுகின்றார்கள் நாளொன்றுக்கு பில்லியன் கணக்கானவர்கள் அவைகளை பார்வையிடுகின்றார்கள் கூகுள் எனும் இணையதளமும் தினமும் இவ்வாறானவர்கள் இணைய இணைப்பில்லாமல் பதிவிறக்கம் செய்து காணுமாறு உதவத்தயாராக இருக்கின்றது ஆயினும் நம்முடைய கைபேசிசாதனங்-களில் யூட்யூப் எனும் பயன்பாட்டிற்குள் மட்டுமே அவ்வாறு இணைய இணைப்பில்லாமல் கானொளி காட்சிகளை காணமுடியும் என்ற வரையறை இருப்பதால் இவ்வாறானகானொளி படங்களை நம்மால் மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளமுடியாது என்பதுதான் மிகச்-சிக்கலான பிரச்சினையாகும் இதற்கு தீர்வாக ஏராளமான பயன்பாடுகள் கானொளி படங்களை பதிவிறக்கம் செய்து நண்பர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ள அனுமதிக்கின்றன ஆயினும் அவைகள் மிகச்சிக்கலான வழிமுறைகளுடன் பதிப்புரிமை சட்டத்திற்கு புறம்பாக செயல்பட செய்கின்றன இவ்வாறான சிக்கலான வழிமுறைகளும் சட்டசிக்-கல்களும் இல்லாத புதிய வழிமுறையில் யூட்யூப் கானொளி காட்சிகளை நம்முடைய கைபேசி சாதனங்களில் பதிவிறக்கம்செய்து நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளஉதவ-வருவதுதான் FreeGrabAppஎனும் நிறுவனத்தாரால் வெளியிடப்பட்ட Free YouTube Download எனும் பயன்பாடாகும் Free YouTube Download எனும் பயன்பாட்டிற்குள் நாம் விரும்பும் யூட்யூப் கானொளி படங்களின் இணைய முகவரியை நகலெடுத்துவந்து ஒட்டி சொடுக்குதல் செய்தால் போதும் உடன் தொடர்புடைய கானொளியானது பதிவிறக்கம் ஆகிவிடும் அதன்பின்னர் இணையஇணைப்பில்லாமல் அதனை இயங்கச்செய்து காணலாம் அல்லது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் மேலும்YouTube, Netflix, YouTube to Mp3 Converter, Facebook, Dailymotion, Twitch, Vimeo, Xvideos, Myspass.ஆகிய அனைத்து தளங்களும் இதன்மூலம் தங்களுடைய கானொளி படங்களை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள அனுமதிக்கின்றது இதன்வாயிலாக கானொளி படங்களை பதிவிறக்கம் செய்வதால் சட்டசிக்கல் எதுவும் ஏற்படாது இது ஒரு கட்டணமற்ற பயன்பாடாகும் இதனை https://freegrabapp.com/product/free-youtube-download/ என்ற இணையமுகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்திடுக பின்னர் இதனுடைய exe என்ற பின்னொட்டுடன் கூடிய கோப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின்னர் திரையில் கூறும் அறிவுரைகளை பின்பற்றி நிறுவுகை செய்துகொள்க பின்னர் நம்முடைய இணைய உலாவியில் நாம் விரும்பும் கானொளி காட்சியை அதனுடைய இணையதள பக்கங்களில் தோன்றச்செய்திடுக தொடர்ந்து இணைய உலாவியில் இந்த கானொளி காட்சியின் இணைய முகவரியை நகலெடுத்து கொள்க பின்னர் நாம் நிறுவுகை செய்த Free YouTube Download எனும் பயன்பாட்டினை செயல்படச் செய்திடுக அதிலுள்ள Paste URL எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் நகலெடுத்துவந்த கானொளி காட்சியின் இணைய முகவரியை இது நகலெடுத்துகொள்ளும் தேவையெனில் கானொளி காட்சியின் வடிவமைப்பை, ஒலியின் தரத்தை தேவையானவாறு பதிவிறக்கம் செய்வதற்கு முன் மாற்றியமைத்து கொள்க கானொளி காட்சி பதிவிறக்கம் செய்வதற்குஉதவும்.தற்போது நடப்பிலுள்ள Vidmate , SnapTube போன்றவை கைபேசியில் மட்டுமே செயல்படும் ஆனால் இந்த Free YouTube Download எனும் பயன்பாடானது கணினியிலும் கைபேசியிலும் செயல்படும் திறன் மிக்கது என்ற செய்தியை மனதில்கொள்க

Previous Older Entries