அனோன்ஆடி( AnonAddy)

.
anonymous email address என்பதன் சுருக்குபெயரே AnonAddy எனும் இதனுடைய பெயராகும் .இந்த அனோன்ஆடி( AnonAddy) என்பது ஒரு அநாமதேய திறமூல மின்னஞ்சல் பகிர்வு சேவையாகும், இது மின்னஞ்சல் களுக்கான மாற்றுப்பெயர்களை வரம்பற்ற அளவில் கட்டணமில்லாமல் உருவாக்க அனுமதிக்கின்றது.
இதன்உதவியுடன்கோரப்படாத மின்னஞ்சல்கள் பெறுகின்ற மாற்றுப்பெயர்களை செயலிழக்க செய்வதன்மூலம் அல்லது நீக்கம் செய்வதன் மூலம் நம்முடைய உண்மையான மின்னஞ்சல் முகவரியை ஸ்பேமில் இருந்து பாதுகாக்கமுடியும். மேலும் ஒவ்வொரு தளத்திற்கும் வெவ்வேறு மின்னஞ்சல் முகவரிகளைப் பயன்படுத்தி நம்முடைய தரவுகளை விற்பவர்கள் யார் என்பதை அடையாளம் காணமுடியும்
அதுமட்டுமின்றி அபகரிப்பவர்கள் நம்முடைய கணக்குகளை மேற்கோளாக காண்பித்து தரவுகளை நம்மைமீறி அபகரித்திடாமல் தடுப்பதன் மூலம் நம்முடைய அடையாளத்தைப் பாதுகாக்கமுடியும்
மிகமுக்கியமாக இதனுடைய GPG/OpenPGஎனும் குறியாக்கத்தைப் பயன்படுத்தி உள்வரும் அனைத்து மின்னஞ்சல்களையும் மறைகுறியாக்கம் செய்வதன் மூலம் snooping செய்வதை அறவே தடுக்கமுடியும்
அதைவிட நமக்கு மின்னஞ்சல்களை அனுப்பிவைத்திடும் ஒவ்வொரு தளத்திற்கும் நம்முடைய மாற்றப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரியின் விவரங்களை தனித்தனியாக சென்று புதுப்பித்தல் பணிகளை செய்வதற்கு பதிலாக ஒட்டுமொத்தமாக புதியமுகவரியைஅனைத்திலும் நிகழ்நிலை படுத்தி கொள்ளமுடியும்
அதனோடு நம்முடைய உண்மையான மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளிப்படுத்தாமல் பகிரப்பட்ட அனைத்து மின்னஞ்சல்களுக்கும் அநாமதேயமாக பதிலளிக்கமுடியும். இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக
1. முதலில் பயனாளர்பெயரை பதிவு செய்து இந்ததளத்திற்குள்உள்நுழைவுசெய்க நம்முடைய பயனாளர் பெயர் Skஎனில். இப்போது *@Sk.anonaddy.com என்றவாறு நம்முடைய மின்னஞ்சல்முகவரியாகப் பயன்படுத்திகொள்க. இதில் ஒரு மின்னஞ்சல் முகவரிக்கான சரியான உள்ளூர் பகுதியை * எனும் குறியீடு குறிக்கின்றது. நாம் அநாமதேயமாக இருக்க விரும்பினால், நம்முடைய உண்மையான பெயருடன் இணைக்கப்படாத பயனாளர்பெயரைத் தேர்வு செய்து கொள்க.
2. தொடர்ந்து இதனை பயன்படுத்திடும்போது மாற்றுப்பெயர்களை உருவாக்கி கொள்க (அல்லது UUID என்றவாறு மாற்றுப்பெயர்களை உருவாக்கி கொள்க).அடுத்த முறை நாம் ஏதேனும் ஒரு வலைத்தளத்தில் அல்லது செய்திமடலில் உள்நுழைவு செய்வதற்காக பதிவுசெய்திடும்போது, ஒரு புதிய மாற்றுப்பெயரை உருவாக்கி, நம்முடைய உண்மையான மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு பதிலாக அதை உள்ளிடுக.
எடுத்துக்காட்டாக, நாம் vkg.org இல் இருந்தால், அவர்களின் செய்திமடலில் உள்நுழைவு செய்வதற்காக பதிவுசெய்திட விரும்பினால், நாம் vkg @Sk.anonaddy.com என்றவாறு மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடுக. நம்முடைய முகப்புதிரையில் அதன் முதல் மின்னஞ்சலைப் பெற்றவுடன் மாற்றுப்பெயரை தானாகவே உருவாக்கி அநாமதேயமாக மின்னஞ்சல்களுக்கு பதிலளித்திடுக!
3. ஒரு ஸ்பேமர் நம்முடைய மாற்றுப்பெயர்களில் ஏதேனும் ஒன்றைப் பின்பற்றி, கோரப்படாத மின்னஞ்சலை அனுப்பத் துவங்குவதாக கொள்வோம் அந்நிலையில். நம்முடைய முகப்புத்திரையில் ஒரு சுவிட்சின் நிலையைமாற்றியமைத்து, அந்த மாற்றுப்பெயரை செயலிழக்க செய்யலாம். அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய கணினியானது பின்னர் எந்த மின்னஞ்சல்களையும் அறவே நிராகரித்துவிடும், மேலும் அந்த மாற்றுபெயரிலிருந்து நாம் வேறு எதையும் அனுப்பத்தேவையில்லை. அதன்பிறகு அந்த மாற்றுபெயரையும் நீக்கம் செய்துவிடலாம். நம்முடைய கணினியானது எந்தவொரு மின்னஞ்சல் களையும் நிராகரித்து பிழையுடனான பதிலைஅனுப்பிவைத்திடும்.
4. இதனுடைய திறமூல உலாவி விரிவாக்க வசதியைப் பயன்படுத்தி நம்முடைய இணைய உலாவியில் இருந்துகொண்டு நேராக இரண்டேயிரண்டு சொடுக்குகளில் UUID மாற்றுப்பெயர்களை உருவாக்கிகொள்க. இவ்வாறு விரிவாக்கசெயல் ஃபயர்பாக்ஸ் , குரோம் ஆகிய இணையஉலாவிகளில் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக கிடைக்கின்றது. அவைமட்டுமல்லாமல் பிரேவ் , விவால்டி போன்ற பிற குரோமியம் அடிப்படையிலான இணைய உலாவிகளுக்கான விரிவாக்கங்களாகவும் கிடைக்கின்றது.
5.நம்முடைய சொந்த GPG / OpenPGP பொது திறவுகளை கொண்டு வந்து அவற்றை பெறுநருக்கு சேர்த்திடுக. நாம் எளிதாக குறியாக்கத்தை ஆன் அல்லது ஆஃப் ஆக மாற்றலாம். குறியாக்கத்துடன், அனுப்பப்பட்ட அனைத்து செய்திகளும் நம்முடைய பொது திறவுகோளுடன் குறியாக்கம் செய்யப்படும். தொடர்புடைய தனிப்பட்ட திறவுகோளுடன் நாம் மட்டுமே அவற்றை மறைகுறியாக்க முடியும். நாம் ஜிமெயில் அல்லது அவுட்லுக் மின்னஞ்சல் சேவைகளை பயன்படுத்துகின்றோம்எனில் அல்லது வேறு எந்தவொரு மின்னஞ்சல்களை பயன்படுத்திடுகின்றோம் எனில் அதன் உள்வருகை பெட்டியின் snoopingஐயும் தடுக்க விரும்பினால் இது மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைகின்றது.
6. நம்முடைய சொந்த களப்பெயரானது நம்மிடம் இருந்தால், இதில் அதைச் சேர்த்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். நம்முடைய பயனாளர்பெயர் துனைக்களப்பெயர் மாற்றுப்பெயர்களைப் போலவே நாம் இதைப் பயன்படுத்திகொள்ள முடியும் எ.கா. alias@example.com.என்றவாறு நம்முடைய மாற்றுப்பெயர்களை நாம் நிருவகிக்கலாம் மேலும் ஸ்பேமைப் பெறத் தொடங்கும் எதனையும் செயலிழக்கசெய்யலாம் / நீக்கம் செய்யலாம்!
7.தொடர்ந்து UUID மாற்றுப்பெயர்களை உருவாக்குக நம்முடைய மாற்றுப்பெயர்கள் அனைத்தும் நம்முடைய பயனாளர்பெயராகக் கொண்டிருக்கின்றன என்பதை நாம் விரும்பவில்லை எனில், நம்முடைய முதன்மைதிரையிலிருந்து தனித்துவமான மாற்றுப்பெயர்களை உருவாக்கலாம். உருவாக்கப்பட்ட மாற்றுப் பெயர்கள் 94960540-f914-42e0-9c50-6faa7a385384@anonaddy.me என்பதுபோன்று இருக்கும். மாற்றுப்பெயரின் உரிமையை நம்முடன் இணைப்பதை இது தடுக்கின்றது.
8.மாற்றுப்பெயரை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பெறுநர்களுக்கு அனுப்பிட விரும்பினால், நம்முடைய முதன்மைத்திரையிலிருந்து பல்வேறு பெறுநர்களை எளிதாக சேர்க்கலாம். மாற்றுப்பெயரை +2.3.4@user.anonaddy.com என்றவாறு செய்வதன் மூலம் உருவாக்கப்படுவதால், நாம் மாற்றுப்பெயருடன் பல்வேறு பெறுநர்களையும் சேர்க்கலாம், இங்கு 2,3 4 ஆகியவை நம்முடைய கணக்கில் இருக்கும் பெறுநர்களுக்கான திறவுகோள்களாக இருக்கின்றன.
9.நம்முடைய கணக்கில் கூடுதல் பயனாளர்பெயர்களைச் சேர்க்கலாம் நாம் பதிவுசெய்ததைப் போலவே அவற்றைப் பயன்படுத்திகொள்ளலாம். எனவே நாம்skவாக பதிவுசெய்திருந்தால், vkgஐ கூடுதல் பயனாளர் பெயராகச் சேர்த்துகொள்ளலாம், பின்னர் anyalias@vkg.anonaddy.com ஐப் பயன்படுத்தலாம். நம்முடைய மாற்றுப்பெயர்களைப் பிரிக்க இதனை பயன்படுத்திகொள்ளலாம். தனிப்பட்ட மின்னஞ்சல்கள் போன்றவற்றுக்கு வேறுபட்ட மின்னஞ்சல்களுக்கான பயனாளர்பெயர்களை வைத்திடலாம்.
10 இந்த ஆனான்ஆடியில் API ஐப் பயன்படுத்தி நம்முடைய மாற்றுப்பெயர்கள், பெறுநர்கள், களங்கள் கூடுதல் பயனாளர்பெயர்கள் ஆகியவற்றை நிருவகிக்கமுடியும். அவ்வாறானAPI ஐப் பயன்படுத்த முதலில் நம்முடைய கணக்கு அமைப்புகளில் API அணுகல் டோக்கனை உருவாக்க வேண்டும். என்பனபோன்ற விவரங்களை மனதில் கொண்டு செயல்படுக மேலும் விவரங்களுக்கு https://anonaddy.com// எனும் இணைய முகவரிக்கு செல்க

Notepad++ ஒருஅறிமுகம்

விண்டோ இயக்கமுறைமையை பயன்படுத்திடும் அனுபவசாலிகள் பலர் நாங்கள் ஏற்கனவே நோட்பேடு எனும் பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி கொண்டுதானே இருக்கின்றோம் தற்போது மீண்டும் Notepad++ என்பது எதற்கு என வாதிடுவார்கள் நிற்க பல்வேறு கணினிமொழிகளின் நிரலாளர்கள் புதிய பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்காக தாமறிந்த கணினிமொழிகளில் குறிமுறைவரிகளை எழுதிடும்போது புதிய Notepad++ஆனது அவர்களுடைய கணினிமொழிகளின் மூலக்குறிமுறைவரிகளை திருத்தம் செய்வதை ஆதரிக்கின்றது அதனால் குறிப்பிட்ட கணினிமொழியில் குறிமுறைவரிகளைஎழுதிடும்போது அதற்கான syntaxஐ மேம்படுத்தி காண்பித்தல் , அல்லது PHPsyntaxஐ மேம்படுத்தி காண்பித்தல் , markup கணினிமொழியை ஆதரித்தல் துல்லியமான இடைமுகம் என்பன போன்ற நிரலாளர்கள் அனைவரும் எதிர்பார்க்கின்ற பல்வேறு வசதி வாய்ப்பு களுடன் கூடிய.புத்திசாலிதனமான கருவியாக இந்தNotepad++ திகழ்கின்றது மேலும்இது ’.ini எனும் கோப்புகளில் வரைகலை திறனை மேம்படுத்துகின்றது , இவ்வாறான பல்வேறு வசதி வாய்ப்பு களுடன் கூடிய இந்த புதிய Notepad++ஐ பயன்படுத்திய பின்னர் நாம் பிறகு வழக்கமான நோட்பேடிற்குச் செல்வது சாத்தியமில்லை, ஏனென்றால் புதிய Notepad++ தானாகவே எல்லா தரவுகளையும் தெளிவான எண்ணிக்கையிலான வரிசைகளில் ஒழுங்கமைக்கின்றது., இது ஒரே நேரத்தில் பல கோப்புகளில் செயல்படுவதற்கு நம்மை அனுமதிக்கின்றது, மேலும் நாம் திறந்து பணிபுரிந்து கொண்டிருந்த அனைத்து தாவல்களை நினைவில் கொள்கிறது, எனவே நம்முடைய கணினியின் இயக்கத்தை இடைநிறுத்தம் செய்து மறுதொடக்கம் செய்த பிறகு நாம் ஏற்கனவே பணிபுரிந்து விட்டுச்சென்ற இடத்திலிருந்து மீண்டும் தொடர்ந்து பணிபுரியமுடியும் என்ற வசதியைஇது வழ ங்குகின்றது . இந்த புதிய Notepad++ ஆனது GPL எனும் பொதுஅனுமதியின் அடிப்படையில் கட்டணமில்லாமல் பொதுமக்கள் அனைவரும் பயன்படுத்துவதற்காக தயாராக கிடைக்கின்றது ஆயினும் இது விண்டோ இயக்கமுறைமை சூழலிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது . சக்திவாய்ந்த பதிப்பு கூறுகளின் அடிப்படையில், இது சி ++ எனும் கணினிமொழியில் எழுதி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது முழுமையான Win32 API , STL ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துவதன்வாயிலாக , இது சிறிய நிரல் அளவுடன்மட்டுமே அதிக செயல்பாட்டு வேகத்தை உறுதி செய்கிறது. பயனர் நட்பை இழக்காமல் முடிந்தவரை பல்வேறு நடைமுறைகளை மேம்படுத்துவதன் மூலம், நோட்பேட் ++ ஆனது உலக கார்பன் டை ஆக்சைடு உமிழ்வைக் குறைக்க முயற்சிக்கின்றது. அதாவது குறைந்த CPU சக்தியைப் பயன்படுத்துவதன்மூலம் கணினிக்கான மின் நுகர்வை மிகவும் குறைவாக பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு செய்கின்றது, இதன் விளைவாக உலகில் பசுமையான சூழல் விளைவை உறுதிபடுத்திடுகின்றது

GVM என்பதன் துனையுடன் Goஎனும் கணினிமொழியின் பல பதிப்புகளை நிருவகிக்கமுடியும்

GVM என சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் கோ பதிப்பு மேலாளர் (Go Version Manager)என்பது கோஎனும் கணினிமொழி சூழல்களை நிருவகிப்பதற்கான ஒரு திற மூல கருவியாகும். இது கோஎனும் கணினிமொழியின் பல பதிப்புகளை நிறுவுகை செய்வதையும் ஜி.வி.எம் “pkgsets” ஐப் பயன்படுத்தி ஒரு செயல்திட்டத்திற்கு தொகுப்புகள் நிருவகிப்பதையும் ஆதரிக்கின்றது. ,இது Ruby யின் ஒத்தநிலையினரான, RVM போன்ற ஒவ்வொரு செயல்திட்டத்திற்கும் அல்லது செயல்திட்டக் குழுக்களுக்கும் ஒரு மேம்பாட்டுச் சூழலை உருவாக்க அனுமதிக்கின்றது, மேலும் நெகிழ்வுத்தன்மையை அனுமதிக்கின்ற பதிப்பு சிக்கல்களைத் தடுக்கின்ற வெவ்வேறு கோ பதிப்புகளையும் தொகுப்பு சார்புகளையும் பிரிக்கின்றது. கோ தொகுப்புகளை நிருவகிக்க கோ 1.11 தொகுப்புகள் உட்பட பல விருப்பங்கள்இதில் உள்ளன. எளிமையானதாக-வும் உள்ளுணர்வுடனும் செயல்படும், இந்தஜி.வி.எம் மைநிறுவுகை செய்திடுவதற்காக.:
bash < <(curl -s -S -L https://raw.githubusercontent.com/moovweb/gvm/master/binscripts/gvm-installer)
என்ற கட்டளைவரியின் வாயிலாக பதிவிறக்கம்செய்திடுக. இந்த நிறுவுகை வழிமுறையை பலரும் பின்பற்றி வருகின்ற போதிலும், நாம் அதைச் செய்வதற்கு முன்பு இது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது என சரிபார்ப்பது இன்னும் நல்ல நடைமுறையாகும். , இதனுடைய நிறுவுகை குறிமுறைவரிகளானது:
1. சில சார்புகளை சரிபார்க்கின்றது
2. மறுஅமைவை போலியாக செய்கின்றது
3. இதற்கு ஷெல் ஸ்கிரிப்ட்களைப் பயன்படுத்தி Go எனும் கணினிமொழியை நிறுவுகை செய்தலையும் GOPATH ஐ நிருவகிப்பதையும் நம்முடைய bashrc, zshrc, profile ஆகியவற்றில் கூடுதல் தகவல்களையும் சேர்த்து கொள்ளமுடியும்
ஜி.வி.எம் உடன் கோ பதிப்புகளை நிறுவுகைசெய்தலும் நிருவகித்தலும்
இந்த ஜி.வி.எம்மை நிறுவுகைசெய்யப்பட்டதும், கோவின் வெவ்வேறு பதிப்புகளை நிறுவுகைசெய்வதற்கும் நிருவகிக்கவும் இதைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கலாம்.
[chris@marvin ]$ gvm listall
$ gvm listall
gvm gos (available)
go1
go1.0.1
go1.0.2
go1.0.3

ஒரு குறிப்பிட்ட கோ பதிப்பை நிறுவுகைசெய்வது gvm install , என்றகட்டளைவரியை போன்று எளிதானதாகும், மேற்கண்ட கட்டளைவரிகளில் gvm listall எனும் கட்டளையால் திருப்பியவற்றில் என்பதும் ஒன்றாகும். கோ பதிப்பு 1.12.8 ஐப் பயன்படுத்தும் செயல்திட்டத்தில் பணிபுரியும்போது அதை gvm install go1.12.8 உடன் நிறுவுகை செய்துகொள்ளலாம்:
[chris@marvin]$ gvm install go1.12.8
Installing go1.12.8…
Compiling…
go1.12.8 successfully installed!
இதில் gvm listஐ உள்ளீடு செய்திடுக,Go version 1.12.8 எனும் பதிப்பானது கணினியின் கோ பதிப்புடன் நிறுவப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம்:
[chris@marvin]$ gvm list
gvm gos (installed)
go1.12.8
=> system
ஜி.வி.எம் இன்னும் கோவின் கணினி பதிப்பைப் பயன்படுத்திகொள்கின்றது, அதற்கு அடுத்துள்ள => குறியீட்டால் குறிக்கப்படுகின்றது. Gvm எனும் பயன்பாட்டின் கட்டளைவரிகளுடன் புதிதாக நிறுவப்பட்ட go1.12.8 ஐப் பயன்படுத்தி சூழலை மாற்றலாம்:
[chris@marvin]$ gvm use go1.12.8
Now using version go1.12.8
[chris@marvin]$ go version
go version go1.12.8 linux/amd64
கோ வின் நிறுவுகைசெய்யப்பட்ட பதிப்புகளை நிருவகிப்பது ஜி.வி.எம்ஆனது மிகவும் எளிதாக்குகிறது,
GVM pkgset ஐப் பயன்படுத்துதல்
பெட்டியின் வெளியே, கோ தொகுப்புகள் மற்றும் கட்டுகளை நிர்வகிக்கும் ஒரு அற்புதமான வழியைக் கொண்டுள்ளது. இயல்பாக, ஒரு தொகுப்பைப் பெறச் சென்றால், அது $ GOPATH இல் உள்ள src மற்றும் pkg கோப்பகங்களில் பதிவிறக்கம் செய்யப்படுகிறது; பதிவிறக்கத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அதை கோ நிரலில் சேர்க்கலாம். இது sudo அல்லது root சலுகைகளை தேவையில்லாமல்ஆக்குகின்றது, குறிப்பாக பயனற்ற பயனாளர்களுக்கு தொகுப்புகளைப் பெறுவதை எளிதாக்குகின்றது .இருப்பினும், பரிமாற்றம் என்பது வெவ்வேறு செயல்திட்டங்களில் ஒரே தொகுப்புகளின் வெவ்வேறு பதிப்புகளை நிருவகிப்பதில் சிரமமாகும். கோ கட்டுகள் , go dep ஆகியவை உள்ளிட்டபல்வேறு சிக்கல்களை சரிசெய்ய அல்லது குறைக்க பல்வேறு வழிகள் உள்ளன. இந்த ஜி.வி.எம் கண்டுபிடிக்கப்படுவதற்கு முன்பு, அவற்றை பிரிப்பதை உறுதி செய்வதற்காக கோ செயல்திட்டங்களை அவற்றின் சொந்த Docker கலன்களில் உருவாக்கி சோதிப்பது வழக்கமாகும்.
செயல்திட்டங்களுக்கு ஒரு புதிய கோப்பகத்தை இயல்புநிலையாகச் சேர்ப்பதற்கு “pkgsets” ஐப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் செயல்திட்டங்களுக்கிடையில் தொகுப்புகளை நிருவகித்தல் , பிரித்தல் ஆகியவற்றை ஜி.வி.எம் மிகவும் நேர்த்தியாக நிறைவேற்றுகிறது Go நிறுவுகைசெய்யப்பட்ட கோ பதிப்பிற்கான $GOPATH, யூனிக்ஸ் / லினக்ஸ் கணினிகளில் $ PATH பணியை செய்கிறது. இது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைக் காண்பது எளிதானது. முதலில், Go, v1.12.9: இன் புதிய பதிப்பை நிறுவுகைசெய்திடுக:
[chris@marvin]$ echo $GOPATH
/home/chris/.gvm/pkgsets/go1.12.8/global
[chris@marvin]$ gvm install go1.12.9
Installing go1.12.9…
* Compiling…
go1.12.9 successfully installed
[chris@marvin]$ gvm use go1.12.9
இப்போது go1.12.9 பதிப்பைப் பயன்படுத்துகின்றது
ஜி.வி.எம் ஒரு புதிய பதிப்பைப் பயன்படுத்தும்படி கூறினால், அது புதிய $ GOPATH க்கு மாறுகிறது, இது அந்த பதிப்பிற்கான இயல்புநிலை gloabl pkgsetஉடன் ஒத்திருக்கிறது:
[chris@marvin]$ echo $GOPATH
/home/chris/.gvm/pkgsets/go1.12.9/global
[chris@marvin]$ gvm pkgset list
gvm go package sets (go1.12.9)
=> global
Go இன் இந்த குறிப்பிட்ட பதிப்பைப் பயன்படுத்தி எந்தவொரு செயல்திட்டத்திற்கும் உலகளாவிய pkgset இல் உள்ள தொகுப்புகள் கிடைக்கின்றன, இருப்பினும் இயல்பாகவே கூடுதல் தொகுப்புகள் நிறுவப்படவில்லை. இப்போது, ஒரு புதிய செயல்திட்டத்தைத் துவங்கினால் அதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகுப்பு தேவையாகும். முதலில், ஜி.வி.எம் ஐப் பயன்படுத்தி introToGvm: என்ற புதிய pkgset ஐ உருவாக்குவதற்காக:
[chris@marvin]$ gvm pkgset create introToGvm
[chris@marvin]$ gvm pkgset use introToGvm
Now using version go1.12.9@introToGvm
[chris@marvin]$ gvm pkgset list
gvm go package sets (go1.12.9)
global
=> introToGvm
மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, pkgset க்கான புதிய அடைவு $ GOPATH க்கு தயார்படுத்தப்பட்டுள்ளது:
[chris@marvin]$ echo $GOPATH
/home/chris/.gvm/pkgsets/go1.12.9/introToGvm:/home/chris/.gvm/pkgsets/go1.12.9/global
முன்னரே தயாரிக்கப்பட்ட ஜி.வி.எம் பாதைக்கு அறிமுகமாக அடைவுகளை மாற்றுக மற்றும் அடைவு கட்டமைப்பை ஆய்வு செய்க –
[chris@marvin]$ cd $( awk -F’:’ ‘{print $1}’ <<< $GOPATH )
[chris@marvin]$ pwd
/home/chris/.gvm/pkgsets/go1.12.9/introToGvm
[chris@marvin]$ ls
overlay pkg src
புதிய அடைவு சாதாரண $ GOPATH போலவே இருப்பதைக் கவனித்திடுக. புதிய கோ தொகுப்புகளை நாம் வழக்கமாக கோவுடன் பயன்படுத்தும் அதே go get எனும் கட்டளையைப் பயன்படுத்தி பதிவிறக்கம் செய்யலாம், மேலும் அவை pkgset இல் சேர்க்கப்படுகின்றன.

PyTorch ஒரு அறிமுகம்

பைடார்ச் என்பது பைதானிற்கான ஒரு திறமூல இயந்திர கற்றல் நூலகமாக வரையறுக்கப் படுகின்றது. இது இயற்கை மொழி செயலாக்கம் போன்ற பயன்பாடுகளுக்காக பயன்படுத்திகொள்ளப்படுகின்றது. பேஸ்புக் எனும் நிறுவனத்தின் செயற்கை-நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சி குழுவானது இதனை முதன்முதல் உருவாக்கியது அதாவது முதலில், Torchஎனும் வரைச்சட்டத்தின் அடிப்படையில் LusJITஇற்கான பைத்தான் மேலட்டையாக இந்த PyTorchஆனது உருவாக்கப்பட்டது.அதன்பின்னர் இதனுடைய நிகழ்தகவு நிரலாக்கமானது உபேர் எனும் நிறுவனத்தினுடைய Pyro எனும் மென்பொருளால் கட்டமைக்கப்பட்டு மேம்படுத்தப்-பட்டது.
இதில் பின்புல குறிமுறைவரிகளுக்கான சிஎனும் கணினிமொழியின் அதேமைய நூலகங்களைப் பகிர்ந்துகொண்டு பைத்தானில் Torchஐயும் செயல்படுத்தி இந்த PyTorchஆனது மறுவடிவமைப்பு செய்துவெளியிடப்ட்டுள்ளது. பைத்தான் எனும் கணினி மொழியானது மிகதிறனுடன் இயங்குவதற்காகPyTorch மேம்படுத்துநர்கள் இதனுடைய பின்புல குறிமுறைவரிகளை சரிசெய்து மேம்படுத்தியுள்ளனர். மேலும் GPU அடிப்படையிலான வன்பொருள் முடுக்கத்தையும் , Lua வைஅடிப்படையாகக் கொண்ட Torchஐ உருவாக்கி விரிவாக்க வசதிகளையும் இதில் கொண்டுவந்துள்ளனர்.
இதன் வசதி வாய்ப்புகள் பின்வருமாறு
பைடார்ச்சின் API ஐஆனது பயன்படுத்த எளிதானது; எனவே இதனை இயக்குவதும் செயல்படுத்துவதும் மிகவும் எளிமையானதாகக் இருக்கின்றது. அதைவிட இந்த கட்டமைப்பில் குறிமுறைவரிகளை செயல்படுத்துவது மிகவும் எளிதானது.
இந்த நூலகம் Pythonic எனக் கருதப்படுகிறது, இது பைதான் தரவு அறிவியல் அடுக்குடன் சுமூகமாக ஒருங்கிணைந்து செயல்படுகின்றது. எனவே, இது பைதான் சூழலால் வழங்கப்படும் அனைத்து சேவைகளையும் செயல்பாடுகளையும் மேம்படுத்துகின்றது.
பைடார்ச் ஆனது இயக்கநேரக் கணக்கீட்டு வரைபடங்களை வழங்குகின்ற ஒரு சிறந்த தளத்தை நமக்கு வழங்குகின்றது. இதனால் ஒரு பயனாளர் இயக்க நேரத்தில் அவற்றை மாற்றியமைத்திடலாம். ஒரு நரம்பியல் வலைபின்னல் மாதிரியை உருவாக்குகின்றஒரு மேம்படுத்தநருக்கு அதற்காக எவ்வளவு நினைவகம் தேவை என்று தெரியாதபோதுகூட இது மிகச்சரியாக செயல்படுகின்ற மிகவும் சிறந்த கருவியாக இதனுடைய செயல்பாடு விளங்குகின்றது.
இந்த பைடார்ச் ஆனது கட்டாயமாக n- பரிமாண வரிசையின்படி GPUவில் இயங்குகின்ற Tensor என்றும் data , gradient ஆகிய இரண்டையும்சேமிக்கின்ற கணக்கீட்டு வரைபடத்தில் ஒருமுனைமமாக, Variable என்றும் நிலையான அல்லது கற்றுக் கொள்ளக்கூடிய நிலையை சேமிக்கும் நரம்பியல் பிணைய அடுக்காக. Module என்றும்
ஆகிய மூன்று நிலையிலானதொகுப்புகளைக் கொண்டுள்ளது
இதன் குறிமுறைவரிகளை எளிதாக புரிந்துகொள்ளமுடியும் அதனால் இதில் பிழைதிருத்தம் செய்வது மிக எளிய செயலாகும். இந்த PyTorch ஆனது Torch.இன் பல அடுக்குகளை உள்ளடக்கியதாக அமைந்துள்ளது, இதில் நிறைய இழப்பு செயலிகளும் உள்ளன, இதனை GPUகளுக்கான NumPy இன் நீட்டிப்பாக கூடகருதலாம்.இது கணக்கீடுகளைச் சார்ந்து இருக்கின்ற வலைபின்னல்களை உருவாக்க அனுமதிக்கின்றது. . மேலும்விவரங்களுக்கு https://pytorch.org/ எனும் இணையதளத்திற்கு செல்க

nmon எனும் லினக்ஸ் செயல்திறன்கட்டுபாட்டாளர் ஒருஅறிமுகம்

nmon என சுருக்கமாகஅழைக்கப்படும் நைகலின் செயல்திறன் கட்டுபாட்டாளரானது( Nigel’s Performance Monitor) ஒரு சிறந்த திறமூல கருவியாகும் இது புதுப்பிக்கும் புள்ளி-விவரங்களை வினாடிக்கு ஒரு முறைதிரையில் காண்பிக்கின்றது அல்லது பெறப்படும் தரவுகளை பின்னர் பகுப்பாய்வுசெய்து கொள்வதற்காகவும் வரைபடமாக உருவாக்கி ஆய்வுசெய்வதற்காகவும் ஒரு CSV வகை கோப்பில் சேமிக்கின்றது.

இதனுடைய njmon எனும் புதிய பதிப்பானது தற்போது ஏராளமான கருவிகளை பயன்படுத்தும் JSON வடிவமைப்பை வெளியிடுகின்றது.
இதனுடைய வசதி வாய்ப்புகள்பின்வருமாறு இது JSON தரவுகளைச் சேர்ப்பதற்கான பைதான் இன்ஜெக்டர்களை உள்ளடக்கியது InfluxDB , Splunk, njmon AIX, VIOS , Linux ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது, njmonஆனது nmon ஐ விட 100கூடுதலாக மடங்கு புள்ளிவிவரங்களைக் கொண்டுள்ளது, njmon நிகழ்நேர புள்ளிவிவரங்களை InfluxDB + Grafana ஆகியவற்றின் வழியாக வரைபடங்களாக திரையில் காண்பிக்க அனுமதிக்கின்றது இந்த அமைப்புகளின் நிருவாகி, ட்யூனர், பெஞ்ச்மார்க் கருவி ஆனது ஒவ்வொரு-முறையும் முக்கியமான செயல்திறன் தகவல்களைஏராளமான அளவில்நமக்கு வழங்குகின்றது. அவ்வாறு வழங்குகின்ற தரவுகளை இது பின்வரும்இரண்டு வழிகளில் வெளியிடுகின்றது
1.குறைந்த CPU தாக்கத்திற்கான பாதிப்புகளைப் பயன்படுத்திநேரடியாக திரையில்ஒவ்வொரு இரண்டு விநாடிகளுக்கும் ஒரு முறை திரையில் பிரதிபலிக்கசெய்கின்றது. இந்நிலையில் பல்வேறு வகையான தரவுகளை இயக்க அல்லது முடக்க விசைப்பலகையில்ஏதேனும் ஒரு விசையை மட்டும் அழுத்தினால் போதும் நம்முடைய பணியை தொடர்ந்து செய்யமுடியும்
1.1 காண்பிக்கும் திரைகாட்சியில் CPU, நினைவகம், வலைபின்னல், வன்தட்டு (சிறியவரைபடத்தில் அல்லது எண்களில்) கோப்பமைவுகள், NFS, முதன்மை செயல்கள், வளங்கள் (லினக்ஸின் பதிப்பெண்ணும் செயலிகளையும்சேர்த்து), மீச்சிறு பாகப்பிரிவினை தகவல்கள் ஆகியவை இதில் அடங்கியிருக்கும்
1.2. இதனுடைய ஏராளமான வெளியீடுகளானவை படத்தில் உள்ளவாறு இருக்கும்
1.3.இதனுடைய nmon16j எனும் புதிய பதிப்பில் பல்வேறு வண்ணங்களில் திரைகாட்சியை வழங்குகின்றது
2.பிற்காலத்தில் பகுப்பாய்வுசெய்துகொள்வதற்காகவும் தேவைப்படும்போது பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என நீண்ட காலத்திற்கு சேமித்து வைத்திடுவதற்காகவும் தரவுகளை CSVஎனும் காற்புள்ளியால் பிரிக்கப்பட்ட கோப்பில் சேமித்திடுகின்றது.
2.1.இந்த தளத்தில் இதனுடைய nmonchart எனும் வசதியை பயன்படுத்தி கூகுளின் இணையபக்க வரைபடத்தைகூட உருவாக்கமுடியும்
2.2. இந்த nmonபகுப்பாய்வாளரையும் எம்எஸ்எக்செல்விரிதாளினையும் ஒருங்கிணைத்து பயன்படுத்தி டஜன் கணக்கான வரைபடங்களை ஆய்வுசெய்வதற்காகவும் அல்லது செயல்திறன் அறிக்கையை உருவாக்குவதற்காகவும் தரவுகளை தானியிங்கியாக மேலேற்றுகின்றது
2.3. இது தரவுகளை வடிகட்டவும், அதை ஒரு rrd தரவுத்தளத்தில் சேர்க்கவும் (rrdtool எனப்படும் கட்டணமில்லாமல் கிடைக்கக்கூடிய சிறந்த பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி). இது தரவுகளை .gif அல்லது .png வகை கோப்புகளின் வரைபடமாக்குகிறது மேலும் இணையப்பக்க .html கோப்பாகவும் உருவாக்குகின்றது, பின்னர் நாம் விண்டோஸ் அடிப்படையிலான கணினியில் வைக்கவேண்டாம் என விரும்பினால் AIX இல் தானாகவே உருவாக்கி ஒரு இணையதளத்தில் வரைபடங்களை நேரடியாக வைக்கலாம்.
2.4.நம்முடைய சொந்த ஆய்விற்குபயன்படுத்தி கொள்வதற்காக நேரடியாக rrd எனும் தரவுதளத்தில் அல்லது வேறுதரவுகளின்தளத்திற்குஇது கொண்டுசெல்கின்றது
Red Hat, SUSE, Ubuntu, Fedora, OpenSUSE போன்ற ஒவ்வொரு இயக்க முறைமைக்கும்
Power, Mainframe, arm, x86 or x86_64 ஆகிய ஒவ்வொரு தளத்திற்காகவும் nmon என்பது ஒற்றையான பைனரி ஆக திகழ்கின்றது
கணினியில் இதனை நிறுவுகைசெய்வது மிகவும் எளிதானது – அவ்வாறு நிறுவுகை செய்வதற்காக மிகச் சரியான இயங்கக்கூடிய பைனரி கோப்பை தெரிவு செய்து செயல்படுத்துக.
அல்லது நமக்கு தேவையான பதிப்பை / usr / bin / nmon என்றவாறு கட்டளை வரியை உள்ளீடுசெய்த பின்னர் nmon எனதட்டச்சு செய்து nmonஇற்கு மறுபெயரிட்டுகொள்க

இது கட்டணமற்ற கருவியாக நமக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் இது வழங்க தயாராக இருக்கும்போது நம்முடைய ஒவ்வொரு தேவைக்கும் ஐந்து அல்லது ஆறு கருவிகளை ஏன் தனித்தனியாக பயன்படுத்த வேண்டும் சமீபத்தில் nmon16j எனும் இதனுடைய புதிய பதிப்பு வெளியிடபட்டுள்ளது அதனையே நம்முடைய அனைத்து தேவைகளுக்காகவும் பயன்படுத்தி கொள்க என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது .மேலும் விவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளவும் http://nmon.sourceforge.net எனும் இணையதள முகவரிக்கு செல்க

உள்கட்டமைப்பின் செயல்திறனை அளவிடுவதற்கான திறமூலகருவிகள்

தளநிருவாகிகள், தளப்பொறியாளர்கள் மேக கணினிஇயக்குநர்கள் ஆகிய அனைவருமே தங்களுடைய உள்கட்டமைப்பில் அளவைக் குறைக்கும்போது நம்பிக்கையை உணர அடிக்கடி போராடுகிறார்கள். மேலும் பெரும்பாலும், தங்கள் சவால்களைத் தீர்ப்பதற்கான ஒரே வழி, வீட்டு உபயோகத்திற்காக ஒரு கருவியை எழுதுவதே என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். அதிர்ஷ்டவசமாக, அதன்மீது அதிகம் விருப்பங்கள் உள்ளன. இவ்வுள்கட்டமைப்பின் செயல்திறனை சோதிக்க பல்வேறு திற மூல கருவிகள் உள்ளன இவை நம்முடையஉள்கட்டமைப்பின் செயல்திறனை அளவிடும்போது நம்பிக்கையுடன் செயல்படுகின்றன என நாம் உணருவதற்காக உதவுகின்றன.அவை பின்வருமாறு.
1.Pbench என்பது ஒரு செயல்திறன் சோதனை கருவியாகும், இது வரையறைகளையும் செயல்திறன் கருவிகளையும் எளிதாகவும் வசதியாகவும் செயல்படுத்துகிறது. சுருக்கமாககூற வேண்டுமெனில், bare-metal, மெய்நிகர் இயந்திரங்கள், கொள்கலன்கள் போன்றபெரிய அளவிலான செயல்களில் இதனுடைய மைக்ரோ பெஞ்ச்மார்க்கானது அவைகளை இயக்குவதில் சிறந்து விளங்குகிறது.மேலும் இந்த பெஞ்ச்மார்க் குறியீடானது , OpenStack, RHEV, RHEL, Dockerஎன்பன போன்ற செயல்திறன் கருவிகளை நிறுவுதல், கட்டமைத்தல் , செயல்படுத்துதல் ஆகிய செயல்களில் முக்கிய பங்காற்றுகின்றது Brow BrowBeat அல்லது Ansible playbooks போன்ற வழங்கல் கருவிகளுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுமாறுஇது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது
2.Ripsaw பொதுவாக உள்கட்டமைப்பு நம்பகத்தன்மையின் முக்கியமான தன்மை Baselining ஆகும். Ripsaw என்பது குபேர்னெட்டில் பணிச்சுமைகளைத் தொடங்குவதற்கான செயல்திறன் பெஞ்ச்மார்க் இயக்குபவராகும் இது முதலில் ஒரு குபெர்நெட்களின் இயக்குபவராக வரிசைப்படுத்துகிறது, பின்னர் ஒரு செயல்திறன் அடிப்படையை அளவிடுவதற்கும் நிறுவுவதற்கும் குறிப்பிட்ட பயன்பாடுகள் அல்லது பொது செயல்திறன் சோதனைகள் உள்ளிட்ட பொதுவான பணிச்சுமைகளைப் பயன்படுத்தி கொள்கின்றது.
3.OpenShift Scale என்பதுசெயல்திறன் சோதனைக்கான திறமூல தீர்வான திறமூல அளவிலான கருவிகளின் தொகுப்பாகும்,TripleO ShiftStack ஆகிய இரண்டையும் நிறுவுகை செய்திடும்போது அனைத்தையும் சுழலச்செய்வது அமேசான் வலை சேவைகளில் அல்லது நம்முடைய கிளஸ்டரில் Pbench ஆனது இயங்குவது கொள்கலன் கருவிகளை வழங்குவது என்பன போன்ற அனைத்து செயல்களையும் இது செயற்படுத்திடுகின்றது கிளஸ்டர் வரம்புகள் சோதனை, வலைபின்னல் சோதனைகள், சேமிப்பக சோதனைகள், மெட்ரிக் சோதனைகள், பதிவு செய்தல் உருவாக்க சோதனை.கள் என்பனபோன்ற பல்வேறு பரிசோதனைகளை இதன் வாயிலாக செயல்படுத்திடலாம்
4.Browbeat தனக்கு தானே அழைத்து கொள்ளும் இது திறமூலஅடுக்கிற்கான செயல்திறன் சரிப்படுத்தும் பகுப்பாய்வு கருவி என்று அழைக்கிறது. நம்முடைய பணிச்சுமைகளின் வரிசைப்படுத்தலை பகுப்பாய்வு செய்யவும் அதைப் பயன்படுத்திகொள்ளவும் இதைப் பயன்படுத்திகொள்ளலாம். இது நிலையான கண்காணிப்பு தரவு பகுப்பாய்வு கருவிகளானGrafana , Graphite.Browbeat போன்றவற்றை வரிசைப்படுத்துகிறது
5.Smallfile என்பது ஒரு கோப்பு முறைமை பணிச்சுமை உருவாக்கியாகும், இது அளவுகோல், விநியோகிக்கப்பட்ட சேமிப்பிடத்தை குறிவைக்கிறது. , வலைபின்னல் கோப்பு முறைமை , சேவையாளர் செய்திதொகுப்பு திறமூலஅடுக்கு தொகுதிகள் உட்பட பல்வேறு திறமூல கோப்பு முறைமை தொழில்நுட்பங்களை சோதிக்க இது பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
6.Ceph Benchmarking Tool (CBT) என்பது Ceph cluster செயல்திறனைச் சோதிப்பதற்கான பணிகளை தானியக்கமாக்கக்கூடிய ஒரு சோதனைக் கருவியாகும். இது சேகரிப்புடன் கணினி அளவீடுகளை பதிவுசெய்கிறது, மேலும் perf, blktrace , valgrind உள்ளிட்ட கருவிகளுடன் கூடுதல் தகவல்களை சேகரிக்க இதனால்முடியும். அதுமட்டுமல்லாது தானியங்கு பொருள் சேமிப்பக தொகுப்பு செயலிழப்புகள், அழித்தல்-குறியிடப்பட்ட தொகுப்புகள் , தற்காலிகஅடுக்கு உள்ளமைவுகளை உள்ளடக்கிய மேம்பட்ட சோதனையையும் இந்த CBT வாயிலாக செய்ய முடியும்.
7.satperf என்பது செயற்கைக்கோள் சூழல்களை வரிசைப்படுத்தவும், பதிவுசெய்தல், தொலைநிலை செயலாக்கம், பொம்மை செயல்பாடுகள், களஞ்சிய ஒத்திசைவு , விளம்பரங்கள் போன்ற தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செயல்களின் செயல்திறனை அளவிடவும் Ansible playbooks ஆகவும் உதவி ஸ்கிரிப்டுகளின் தொகுப்பாகவும் இது விளங்குகின்றது.
முடிவாக தளநிருவாகிகள், தளப்பொறியாளர்கள் மேககணினிஇயக்குநர்கள் ஆகியோர் தங்களுடைய உள்கட்டமைப்பை அளவிடு பணியை செய்திடும்போது பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொள்கின்றனர், ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக பொதுவான சிக்கல்களைத் தாண்டிச் செல்ல அவர்களுக்கு உதவ மேலேகூறியவாறானபல்வேறு வகையான கருவிகளும் உள்ளன. இந்த ஏழு கருவிகளில் ஏதேனும் ஒன்று நம்முடைய உள்கட்டமைப்பின் செயல்திறனை அளவிடும்போது சோதிக்கத் நமக்கு உதவிடுகின்றன.

FreeCAD எனும் கட்டற்ற முப்பரிமாண வரைகலை பயன்பாடு ஒருஅறிமுகம்

FreeCAD என்பதுபொறியாளர்களுக்கும் கட்டிடவியலாளர்களுக்கும் பேருதவியாய் விளங்கும்ஒரு பொதுநோக்கு கணினி அடிப்படையிலான முப்பரிமான வடிவமைப்பு கட்டற்ற கட்டணமற்ற பயன்பாடாகும் FreeCAD என்பது ஒரு திற மூல அளவுரு முப்பரிமாண மாதிரியாகும், இதனைகொண்டு நம்முடைய நிஜ வாழ்க்கை யில் அனைத்து பொருட்களையும் நாம் விரும்புகின்ற எந்தவொரு அளவிலும் முதன்மையாக வடிவமைத்து உருவாக்கமுடியும் .இதனுடைய அளவுரு மாதிரியானது திரும்பவும் பொருளின் முந்தையநிலைக்கு அதன் அளவுருக்களை மாற்றுவதன் மூலம் நம்முடைய வடிவமைப்பை எளிதாக மாற்ற அனுமதிக்கிறது.
இந்த FreeCAD ஆனது வடிவியலில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இருபரிமாண வடிவங்களை வரைவதற்கு அனுமதிக்கிறது மேலும் பிற பொருட்களை உருவாக்குவதற்காக அவற்றை ஒரு தளமாகப் பயன்படுத்துகிறது.
முப்பரிமாண மாதிரிகளிலிருந்து உயர் தரமான தயார்நிலையிலான வரைபடங்களை உருவாக்குவதற்கு தேவையான பரிமாணங்களை சரிசெய்ய அல்லது வடிவமைப்பு விவரங்களை பிரித்தெடுக்க என்றவாறு பல கூறுகளைஇது கொண்டுள்ளது.
இது விண்டோ ,மேக், லினக்ஸ் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்கொண்டதொரு வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறு வடிவமைத்திடும் விரிவாக்க மென்பொருளாக விளங்குகின்றது . இது STEP, IGES, STL, SVG, DXF, OBJ, IFC, DAE ஆகிய பல்வேறு வடிவமைப்பிலுள்ள கோப்புகளைபடித்திடவும் அவ்வாறான கோப்புகளாக எழுதிடவும் அதை உங்கள் பணிப்பாய்வுகளில் தடையின்றி ஒருங்கிணைக்கவும் செய்ய முடியும். தயாரிப்பு ,வடிவமைப்பு, இயந்திர பொறியியல், கட்டிடக்கலை உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான பயன்பாடுகளுக்கு பொருந்தும் வகையில் இந்த FreeCAD வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
நாம் ஒரு பொழுதுபோக்கு, நிரலாளர், அனுபவம் வாய்ந்த CAD பயனாளர், புதியதாக கற்றிடும் மாணவர் அல்லது கற்பிக்கும் ஆசிரியர் ஆகிய யாராக இருந்தாலும்,நாம் எப்போதும் FreeCAD உடன் சேர்ந்திருக்க விரும்புவோம்.ஏனெனில் நம்முடைய தேவைகளுக்கான அனைத்து சரியான கருவிகளையும்தயார் செய்வதற்காக இந்த FreeCAD ஆனது நமக்கு உதவுகின்றது. நவீன வரையறுக்கப்பட்ட உறுப்பு பகுப்பாய்வு (FEA) கருவிகள், சோதனை CFD, BIM,, ஜியோடேட்டா பணிதளங்கள், பணிதளம் , ரோபோ போலிஇயக்க தொகுதியை கொண்டு ரோபோ இயக்கங்களையும் அதன் பல்வேறு அம்சங்களையும் படிக்க நம்மை இது அனுமதிக்கின்றது. FreeCAD உண்மையில் சுவிஸ் இராணுவ கத்திஎனும் பொது நோக்கம் கொண்ட பொறியியல் கருவிகளின் தொகுப்புகளாகும்
இந்த FreeCAD ஆனது pen Inventor அடிப்படையிலான முப்பரிமான காட்சியுடன்கூடிய Qtஇன் அடிப்படையிலான முழுவதும் வரைகலை பயனாளர் இடைமுகப்பு கொண்டதாகும்
இது STEP, IGES, OBJ, STL, DXF, SVG, STL, DAE, IFC or OFF, NASTRAN, VRML ஆகிய செந்தர வடிவமைப்புகள் மட்டுமல்லாது FCStdஎனும் இதனுடைய சொந்த வடிவமைப்பிலும் கோப்புகளை பதிவேற்றம் செய்திடவும் பதிவிறக்கம் செய்திடவும் அனுமதிக்கின்றது இதில் C++ , Python script,தானே பதிவுசெய்துகொள்ளும் macro ஆகியவற்றை கொண்டுஇதனுடைய விரிவாக்க வசதியை உருவாக்கி அதன் வாயிலாக மிகவும்சிக்கலான ஒரு புதிய பயன்பாடாக உருவாக்கிகொள்ளமுடியும்
இதிலுள்ள ஒருங்கிணைந்த விரிதாள் (Spreadsheet ), expression parserஆகியவசதிகளை கொண்டு சூத்திர அடிப்படையிலான மாதிரிகளை இயக்கவும், மாதிரி தரவுகளை மைய இடத்தில் ஒழுங்கமைக்கவும் பயன்படுத்திகொள்ளலாம்.வரைபடங்களை வரைந்திடும்போது விரிவான காட்சிகள், குறுக்கு வெட்டு காட்சிகள், பரிமாணப்படுத்தல் , பிறவற்றிற்கான விருப்பங்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்ட தொழில்நுட்ப வரைதல் தொகுப்புகளை இது கொண்டுள்ளது , இது ஏற்கனவே உள்ள முபர்பரிமான மாதிரிகளின் இருபரிமான காட்சிகளை உருவாக்க நம்மை அனுமதிக்கின்றது. இவை அதன் பின்னர் நாம் ஏற்றுமதி செய்வதற்கு தயாராக இருக்கும் VG அல்லது PDF கோப்புகளை உருவாக்குகின்றது.இதிலுள்ள சிதறிய Gui-கட்டளைகளைக் கொண்ட பழைய வரைதல் தொகுதியாகும் , ஆனால் இதில் ஒரு சக்திவாய்ந்த பைதான் செயல்பாடும் உள்ளது. மேலும் விவரஙா்களுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளவும்http://www.freecadweb.org/எனும் இணையமுகவரிக்குசெல்க

Previous Older Entries