பொருட்களுக்கான இணையமான Android Thingsஎன்பதை ராஸ்பெர்ரி பிஐ3 எனும் கணினியுடன் எவ்வாறு இணைப்பது

இதற்கான படிமுறை பின்வருமாறு
படிமுறை.1: முதலில் இதற்காகRaspberry Pi 3 ,2.8GB MicroSD Card ,3.Android Things Image ,4Win32DiskImager ஆகிய நான்கையும் சேகரித்து கொள்ளவேண்டுமென பட்டியலிடுக
படிமுறை.2: அடுத்து https://developer.android.com/things/index.htmlஎனும் இணையதளத்திற்கு செல்க அங்கு Get Developer Preview எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில் “Raspberry Pi 3என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் Latest preview Image என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன்பின்னர் தேவையான Android Thingsஇன் இமேஜ் கோப்பின் பெயரை தெரிவுசெய்து download எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகு பின்னர் விரியும் திரையின் நிபந்தனைகளை ஏற்றுகொண்டபின்னர் பதிவிறக்கம் ஆகும்
படிமுறை.3: மேலே படிமுறை2இல் கூறியவாறு பதிவிறக்கம் செய்த கட்டப்பட்ட கோப்புகளிலிருந்து Android Thingsஇன்இமேஜ் கோப்பினை வெளியிலெடுத்திடுக அதனை தொடர்ந்து Win32DiskImager எனும் பயன்பாட்டினை செயல்படசெய்திடுக உடன்தோன்றிடும் திரையில் நம்முடையAndroid Thingsஇன் இமேஜ் கோப்பினை தெரிவுசெய்து கொள்க மேலும்MicroSD Card என்பதையும் தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் Write எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் MicroSD அட்டையில் Android Thingsஇன் இமேஜ் கோப்பானது எழுதப்படும் இந்த பணிமுடிவடைந்ததும் MicroSD அட்டையை வெளியேற்றி எடுத்திடுக
படிமுறை.4: நம்முடைய Raspberry Pi 3 கணினியில் நாம் ஏற்கனவே Android Thingsஇன் இமேஜ் கோப்பினை எழுதிய MicroSD அட்டையை அதற்கான வாயிலில் உள்செலுத்தி பொருத்துக பின்னர் துவக்கஇயக்கம் நடைபெறுவதற்காக சிறிதுநேரம் காத்திருக்கவும் தொடர்ந்து Android Things ஆனது ராஸ்பெர்ரி பிஐ3 உடன் இணைந்து முதன்மை திரை தோன்றிடும் அவ்வளவுதான் நான்கே படிமுறையில் பொருட்களுக்கான இணையமான Android Thingsஎன்பதை ராஸ்பெர்ரி பிஐ3 எனும் கணினியுடன் இணைத்து திரையில் தோன்றிட செய்துவிட்டோம்
நன்றி. கணியம் இணைய இதழ்

நாம்உருவாக்கிடும் இணையதளபக்கத்தினை எந்தவொரு கைபேசியிலும் தோன்றிடுமாறு செய்வதெவ்வாறு

நாம் உருவாக்கவிருக்கும் இணையதளபக்கமானது எந்தவொருகைபேசியிலும் எளிதாக கையாளும் தன்மையுடன் இருப்பதுதான் வெற்றிகரமான இணையதளமாக அமையும் ஏனெனில் நம்மில் பெரும்பாலானோர் இணையத்தில் உலாவருவது இணையத்தின் வாயிலாகவே பொருட்களை கொள்முதல் செய்வது பணபரிமாற்றம் செய்வது பொருட்களுக்கான தொகை வழங்குதல் ஏன் சம்பளம் வழங்குதல் ஆகிய அனைத்து செயல்களையும் கைபேசி வாயிலாகவே செயல்படுத்துகின்றனர் அதனோடு அனைத்து வங்கி நடவடிக்கைகளும் வியாபார நடவடிக்கைகளும் மின் வணிகமும் கைபேசி வாயிலாகவே செயல்படுத்தி கொள்ளமுடியும் என்ற தற்போதைய வளர்ச்சி-யடைந்த நவீணஉலகில் கைபேசிஅல்லது திறன்பேசி சாதனங்கள் மற்றொரு கையடக்க கணினியாக கருதுகின்ற நிலையில் தற்போது நாம்வளர்ந்து இருக்கின்றோம் மேலும் நம்மில் பெரும்பாலானோர் தம்முடைய கைபேசிஅல்லது திறன்பேசி வாயிலாக இணையத்தில் உலாவருதல் அதிலும் ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர் போன்ற சமூதாய இணைய-பக்கங்களில் உலாவருவதுதான் சிறந்தது என தற்போதைய நம்மனைவரின் சிந்திக்கும் போக்கு வளர்ந்துள்ளது அதனால் புதியதாக உருவாக்கப்படும் எந்தவொரு இணைய பக்கமும் கணினிக்கு மட்டுமல்லாது அனைத்து கையடக்க சாதனங்களிலும் தோன்றிடு-மாறு செய்வதே பயனுள்ளதாக அமையும் அதிலும் எந்தவொரு இணைய பக்கத்திலும் தலைப்பு முடிவு உள்ளடக்க உரைகள் உருவப்படங்கள் கானொளி படங்கள் அட்டவணைகள் ஆகியவை கணினிக்கேற்றவாறு மட்டும் உருவாக்கியிருப்போம் ஆயினும் இவை கைபேசி அல்லது திறன்பேசி திரையின நீளஅகலத்திற்கு ஏற்றவாறும் திரைதுள்ளியத்திற்கு ஏற்றவாறும் அதைவிட செயல்படும்வேகம் பல்வேறு இயக்கமுறைமைகளுக்கு ஏற்றவாறும் அமையுமாறு கட்டமைத்திடவேண்டும் ஆயினும் இந்த இணையதளபக்கத்தின் உரை உருவப்படம் கானொளி படம் ஆகியவற்றின் தன்மைகள் மாறாமல் இருக்கவேண்டும் என்பதே முதன்மை குறிக்கோளாகும் அதைவிட கணியில் விரைவான அகல்கற்றை இணைப்பிற்கு பதிலாக குறைவான வேகஇணைப்பிலும் இணையபக்கங்கள் தோன்றிடுமாறு செயல்பட வேண்டும் இதில் எழும் பொதுவான பிரச்சினைகள் பின்வருமாறு
1. இணையபக்கங்கள் வெவ்வேறு திரையின் அளவிற்கேற்ப தானாகவே சரிசெய்து கொள்ளாது. இதற்காகஎந்தசாதனத்தில் இணையபக்கம் தோன்றிடவேண்டுமோ அதற்கேற்றவாறு திரையின் அளவு சரிசெய்து தோன்றிடுமாறு கட்டமைத்திடவேண்டும் இதற்காக HTML எனும் ஆவணத்திலுள்ள meta viewport எனும் டேக்கை பயன்படுத்தி சரிசெய்து கொள்க இதற்கான குறிமுறைவரி பின்வருமாறு
6.1

இந்த கட்டளைவரியானது சாதனங்களின் திரையின் அளவிற்கேற்ப இணையபக்கத்தின் அளவை சரிசெய்து கொள்கின்றது
2.இணையபக்கங்களில் அதிகபட்சஉள்ளடக்கங்கள் கொண்டிருப்பதால் கைபேசியில் அவையனைத்தும் தோன்றாது இதற்காக இணையபக்கங்களின் உள்ளடக்கங்கள் கைபேசியிலும் தோன்றிடுமாறு சரிசெய்து அமைத்திடுக
3.இணையபக்கங்களின் உருவப்படங்கள் திரையில் தோன்றிட அதிக கால அவகாசத்தினை எடுத்து கொள்கின்றன அதனை தவிர்த்திட அந்தந்த கைபேசிக்கு தக்கவாறு பொருத்தமாக உருவப்படங்கள் அமையுமாறு கட்டமைத்திடுக
4.இணையபக்கங்களின் தரவுகளின் அட்டவணைகள் மிகசிக்கலாகவும் மேலேற்றம் செய்திட அதிக காலஅவகாசத்தையும் எடுத்துகொள்கின்றன இதற்காகதரவுகளின் அட்ட-வணைகள் கைபேசிக்கேற்றவாறு பொருத்தமாக அமைந்திடுமாறு மாற்றியமைத்து கொள்க.இதற்கான குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு
2
இதேபோன்று கணினித்திரைக்கேற்ற கிடைவரிசை தரவுகள் கைபேசி திரைக்கேற்றவாறு நெடுவரிசையாக தோன்றிடுமாறு மாற்றி யமைத்து கொள்க
5. உருவப்படங்களின் துள்ளியம் நீளஅகலஉயர அளவு ஆகியவற்றை சாதனங்களுக்-கேற்றவாறு சரிசெய்திட srcsetஎனும் டேக்கை பயன்படுத்தி கொள்க.இதற்கான குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு
3
இதன்வாயிலாக சரியான உருவப்படத்தைதெரிவுசெய்வது மட்டுமல்லாமல் தேவையற்ற பெரிய உருவப்படங்களை தவிர்த்திடுகின்றது
6.ஒருசில கைபேசி சாதனங்களில் ஒருசில கானொளி படகாட்சிகள் இயங்கவே முடியாது அவ்வாறான வடிவமைப்பு கானொளி படங்களை அனைத்து கைபேசிகளிலும் செயல்படுமாறான வடிவமைப்பிற்கு உருமாற்றம் செய்து கட்டமைத்திடுக.இதற்காக செந்தரHTML5 எனும் ஆவணத்திலுள்ள srcஎனும் டேக்கை பயன்படுத்தி சரிசெய்து கொள்க.இதற்கான குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு

4
இதனை கொண்டு கைபேசிக்கேற்ற கானொளி வடிவமைப்பு குறிப்பிட்ட வடிவமைப்பினை பதிவிறக்கம் செய்திடாமலேயே பயன்படுத்தி கொள்க
அதிலும் குறைந்தஅளவு சைகைகளை கொண்ட இணையஇணைப்பிலும் கைபேசியின் இணையஉலாவரும்போது இணையபக்கம் மிகச்சரியாக திரையில் காண்பிக்குமாறு செய்திடுக

Skypeஇன் கானொளி காட்சி சரியாக இயங்கவில்லை என்னசெய்வது

நம்முடயை வாழ்வின் ஒருங்கிணைந்தஅங்கமாக விளங்கும் உற்பத்தி தொடர்பு கருவியான ஸ்கைப் ஆனது சரியாக செயல்படவில்லையெனில் நமக்குமிகப்பெரிய ஏமாற்றமளிக்கும் செயலாகிவிடுகின்றது பொதுவாக வெப்கேம், வீடியோ ஆகியவை சரியாக செயல்படு-வதற்கான ஸ்கைப் மென்பொருள் மிகச்சரியாக கட்டமைவு செய்யாவிட்டாால் இவைகளின் வாயிலாக தொடர்புகொள்வது சிரமமாகிவிடும் அதனால் இதனை சரிசெய்வதற்காக ஸ்கைப்பின் நம்முடைய இயக்கமுறைமை விண்டோ அல்லது லினக்ஸ் ஆகியவற்றின் பொருத்தமான சமீபத்திய பதிப்பை பதிவிறக்கம்செய்து நிறுவுகை செய்துகொள்க அடுத்து நம்முடைய கானொளி(video) சாதனத்தின் சமீபத்திய பதிப்பிற்கு மேம்படுத்தி கொள்க தொடர்ந்து நம்முடைய வெப்கேமின் சமீபத்திய driverபதிப்பிற்கு மேம்படுத்தி கொள்க அதன்பின்னர் நம்முடைய விண்டோ இயக்கமுறைமை கணினியில் Control Panel -> System and Security > System Device Manager- >என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் திரையில் நம்முடைய வெப்காமை Ligitech HDWecamC310என்றவாறு தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தனை சொடுக்குக பின்னர்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Properties என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

1
பின்னர் விரியும் Properties எனும் உரையாடல் பெட்டியில் Driver எனும் தாவியின் திரையை தோன்றசெய்திடுக அதில் Update Driver எனும்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து சமீபத்திய மேம்படுத்துதல் இருந்தால் அதனை பதிவிறக்கம்செய்து மேம்படுத்தி கொள்க

மேலும் DirectX என்பதன் சமீபத்திய பதிப்பை பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்து கொள்க பின்னர் ஸ்கைப்பை செயல்படச்செய்திடுக அதில் முப்புள்ளி உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து பட்டியலை விரிசெய்திடுகவிரியும் பட்டியலில்Settings எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் Audio & Video எனும் பகுதியின் கீழிறங்கு பட்டியலை விரியச்செய்திடுக அதில் மிகச்சரியான நம்முடைய வெப்கேம் சாதனத்தினை தெரிவுசெய்து கொள்க அதற்கான பொருத்தமான மென்பொருள் நிறுவுகை செய்யப்பட்டுள்ளதாவென சரிபார்த்துகொள்க அடுத்ததாக கானொளிகாட்சி வாயிலாக நண்பர்களுடன் விவாதிக்கும்போது வெப்கேம் செயல்படுமாறு இயலுமை செய்யப்பட்டுள்ளதாவென உறுதி படுத்திகொள்க சிலநேரங்களில் நம்முடைய வெப்கேம் உருவப்பொத்தானின் மீது குறுக்குகோடு இருந்தால் செயல்படாமல் நிறுத்தம் செய்யப்பட்டிருப்பதாகும்அதனை இயலுமைசெய்திடுக

2

வேறு ஏதேனும் மென்பொருட்கள் இந்த வெப்கேமிற்காக பின்புலத்தில் செயல்படு-கின்றதாவென சரிபார்த்து அவைகளை நிறுத்தம்செய்திடுக மிகமுக்கியமாக சமீபத்திய ஸ்கைப் மென்பொருள் பதிப்பை நிறுவுகைசெய்து கொண்டால் போதும் பிரச்சினைஎதுவானாலும்நமக்கு சுட்டிகாட்டும் அதனை சரிசெய்து கொள்ளமுடியும்

ஆர்டினோவுடன் ஒரு ப்ளாட்டரை எவ்வாறு கட்டமைப்பது

தானியங்கியாக வரைபடத்தை வரையஉதவுவதுதான் ப்ளாட்டராகும் கட்டற்ற வன்பொருளையும் கட்டற்ற மென்பொருளையும் கொண்டு ஒரு சிறந்த DIY plotterஐ எவ்வாறு வடிவமைத்து கட்டமைத்து செயல்படுத்துவது என இப்போது காண்போம் இதற்காக FabScan shield,SilentStepSticks,SilentStepStick protectors,Stepper motors,Linear guide rails ,Wooden base plate, Wood screws ,GT2 belt ,GT2 timing pulley ஆகிய கட்டற்ற வன்பொருட்கள் போதுமானவையாகும்

படத்தில் காண்பித்தவாறு மிக கவணமாக இவைகளை இணைத்திடவேண்டும் பின்னர் GitHub தயாராக உள்ள X-Y plotter இற்கான மென்பொருளைபதிவிறக்கம் செய்துகொள்க StepStickஎன்பதுடன் stepper motorஐ இயக்கி செயல்படுத்திடுவதற்காக முதலில் உயர்ந்த பின்னர் தாழ்ந்த சைகைகளை ஆர்டினோவின்படி அனுப்பிடவேண்டும் அதற்கான குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு
digitalWrite(stepPin, HIGH);
delayMicroseconds(30);
digitalWrite(stepPin, LOW);
இங்கு stepPin என்பது stepper என்பதற்கான பின் எண் ஆகும் பொதுவாக பின்எண் 3 ஆனது மோட்டார் எண்1 இற்கானது மிகுதியான பின் எண் 1 முதல் 6 வரையில் மோட்டார் எண்2 இற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது முதலில் கண்டிப்பாக stepper ஐ இயலுமை செய்திடவேண்டும் அதற்கானகுறிமுறைவரி பின்வருமாறு
digitalWrite(enPin, LOW);
இங்கு LOW என்பது மோட்டாரை இயலுமை செய்கின்றது HIGHஎன்பது மோட்டாரை முடக்கிவிடுகின்றது Pin not connectedஎன்பது மோட்டாரை இயலுமை செய்கின்றது ஆனால் இயங்காமல் வைத்திருக்கின்றது அதன்பின்னர் ப்ளாட்டரின் இயங்குவழியை முடிவுசெய்திடவேண்டும் இதற்கான குறிமுறைவரி பின்வருமாறு
digitalWrite(dirPin, direction);
இதனை தொடர்ந்து மோட்டார்களை இயங்கச்செய்தல் ப்ளாட்டரை சரியான வழியில் இயங்கசெய்தல்
ஆகியவற்றின் செயலிகளும் பின்களுக்குமான அட்டவணை பின்வருமாறு
Function
Motor1
Motor2
Enable
2
5
Direction
4
7
Step
3
6
இதற்கடுத்ததாக வெளியீட்டினை setup()எனும் பகுதியில அமைத்திடவேண்டும் இதற்கான குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு
pinMode(enPin1, OUTPUT);
pinMode(stepPin1, OUTPUT);
pinMode(dirPin1, OUTPUT);
digitalWrite(enPin1, LOW);
இந்த அடிப்படையைவைத்து நாம் stepperநகர்த்தமுடியும் ஆயினும் முழுவதுமாக நகர்ந்து சென்று திரும்ப வருவதற்காக
totalRounds = …
for (int rounds =0 ; rounds < 2*totalRounds; rounds++) {
if (dir==0){ // set direction
digitalWrite(dirPin2, LOW);
} else {
digitalWrite(dirPin2, HIGH);
}
delay(1); // give motors some breathing time
dir = 1-dir; // reverse direction
for (int i=0; i < 6400; i++) {
int t = abs(3200-i) / 200;
digitalWrite(stepPin2, HIGH);
delayMicroseconds(70 + t);
digitalWrite(stepPin2, LOW);
delayMicroseconds(70 + t);
}
}
எனும் குறிமுறைவரிகள் பயன்படுகின்றன இதில் ஒரு stepperமட்டும் இடதுபுறமும்வலதுபுறமும் ஸ்லைடர் நகர்ந்து செல்லமுடியும் ஆனால் ப்ளாட்டரில் வரைவதற்காக X-Y ஆகிய இருஅச்சுகளின் அடிப்படையில் இயங்கவேண்டும் இதற்காக
"X30|Y30|X-30 Y-30|X-20|Y-20|X20|Y20|X-40|Y-25|X40 Y25
என்றவாறான கட்டளைவரி பயனுள்ளதாக அமையும் இவ்வாறு கட்டமைத்திடுதற்கான கானொளி காட்சி https://twitter.com/pilhuhn/status/949737734654124032/ என்ற முகவரியில் உள்ளது இந்தகானொளி காட்சிகளை கண்டு அவ்வாறே செயற்படுத்தி பயன்றிடுக

கோ எனும் கணினிமொழியில் கோப்புகளை நகலெடுத்திடும் வழிமுறை

கோ எனும் கணினிமொழியில் கோப்புகளை நகலெடுத்து கொண்டுவந்து சேர்த்திடுவதற்காக பல்வேறு வழிமுறைகள் உள்ளன அவற்றுள் இந்த கோஎனும் கணினிமொழியின் துவக்கப்பதிப்புகளின் நூலகத்தில் உள்ள செயலியான io.Copy()என்பதை கொண்டு செயல்படுத்திடலாம் இது முதலில்உள்ளீடு செய்திடும் கோப்பினை உடனடியாக படித்தறிந்து கொண்டு அதனடிப்படையில் வேறொருகோப்பினை எழுதுகின்றது இவ்வாறு கோப்பினை நகலெடுத்து பிரிதொரு கோப்பாக எழுதி உருவாக்குவதற்கான cp1.goஎனும் குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு
func copy(src, dst string) (int64, error) {
sourceFileStat, err := os.Stat(src)
if err != nil {
return 0, err
}
if !sourceFileStat.Mode().IsRegular() {
return 0, fmt.Errorf(“%s is not a regular file”, src)
}
source, err := os.Open(src)
if err != nil {
return 0, err
}
defer source.Close()
destination, err := os.Create(dst)
if err != nil {
return 0, err
}
defer destination.Close()
nBytes, err := io.Copy(destination, source)
return nBytes, err
}
இதனைபரிசோதித்து பார்த்திடும்போதுos.Stat(src) எனும் நடப்பு கோப்பானது நகலெடுக்கப்பட்டு sourceFileStat.Mode().IsRegular() எனும் வழக்கமான கோப்பாக செய்யப்படுகின்றது தேவையெனில் இதனை திறந்து படித்து சரிபார்த்து கொள்ளமுடியும் இதில் நகலெடுத்து கொண்டுவந்து சேர்த்திடும்அனைத்து செயல்களும் io.Copy(destination, source)எனும் கட்டளைவரியில் செயல்படுத்தப்படுகின்றது இந்த பணி-முடிவடையும் போது இதுவரை எத்தனை பைட்கள் நகலெடுக்கப்பட்டன அவ்வாறான செயலின்போது ஏற்பட்ட பிழைகள்யாவை எனும்பிழைச்செய்தி பொதுவாக திரையில் காண்பிக்கும்ஆனால் கோஎனும் மொழியில் இவ்வாறான பிழைமதிப்பானது nilஎன்றே காண்பிக்கும்இந்த குறிமுறைவரிகளை செயல்படுத்தினால் அதனுடைய வெளியீடு பின்வருமாறு இருக்கும்
$ go run cp1.go தொடர்ந்து பின்வருமாறான இருகட்டளைவரிகளை செயல்படுத்திடுக
$ go run cp1.go fileCP.txt /tmp/fileCPCOPY , $ diff fileCP.txt /tmp/fileCPCOPY
அதனைதொடர்ந்து அதன் வெளியீடு பின்வருமாறு இருக்கும்
Copied 3826 bytes!
இந்த io.Copy எனும் செயலி பற்றி மேலும் விவரங்களுக்கு https://golang.org/pkg/io/என்ற இணையபக்கத்திற்கு சென்றறிந்து கொள்க

உபுண்டு எனும் லினக்ஸ் இயக்கமுறைமை முதலில் செயல்படுமாறு துவங்க செய்வதற்காக

நம்மில் ஒருசிலர் உபுண்டு ,விண்டோ ஆகிய இரு இயக்கமுறைமைகளையும் ஒரே கணினியில் நிறுவுகை செய்து இயக்கி பயன்பெறுவோம் இவ்வாறான கணினியில் துவக்கத்தின்போது உபுண்டு அல்லது விண்டோ ஆகிய இரண்டில் எதனை நாம் பயன்படுத்தவிழைகின்றோம் என்பதற்கான பட்டியல் தோன்றி அதில் நாம் தெரிவுசெய்திடும் இயக்கமுறைமை துவங்கி செயல்படுமாறு அமைத்திருப்போம் ஒருசில நேரங்களில் இவ்வாறான வாய்ப்பிற்கான திரை தோன்றாமலேயே நேரடியாக விண்டோ இயக்கமுறைமை செயல்படத்துவங்கிவிடும் அதற்கு பதிலாக கணினியின் துவக்கத்தின்போது உபுண்டு அல்லது விண்டோ ஆகிய இரண்டில் எதனை நாம் பயன்படுத்த விழைகின்றோம் என்ற பட்டியில் தோன்றினால் நல்லது என விரும்புவோம் அதற்காக பின்வரும் படிமுறைகளை பின்பற்றிடுக
படிமுறை1 உபுண்டு இயக்கமுறைமை நேரடியாக செயல்படும் யூஎஸ்பி(Live USB) ட்ரைவை அதற்கான வாயிலில் செருகுக
படிமுறை2 தொடர்ந்து கட்டளைவரி சளரத்தினை திறந்து அதில்
$Sudo apt-get-install efibootmgr
என்றவாறு கட்டளைவரியை உள்ளீடுசெய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக பின்னர் வரியம் திரையில் நம்முடைய கடவுச்சொற்களை உள்ளீடு செய்துகொண்டு Yஎன்ற பொத்தானை அழுத்துக உடன் பின்வருமாறான விவரங்களுடன் திரை தோன்றிடும்
BootCurrent: 0001
Timeout: 0
Bootorder: 0001,0002,0003
Boot 0001 Window
Boot 00002 Ubuntu
Boot 0003 EFI USB Drive
தற்போது கணினியானது எந்த வரிசைகிரமத்தில் துவங்குகின்றது என காண்பிக்கின்றது இதன்பின்னர் பின்வரும் கட்டளைவரியை உள்ளீடுசெய்திடுக
$Sudo efibootmgr -o 0002,0001,0003
தொடர்ந்து கட்டளைவரி சளரத்திலிருந்து வெளியேறுக மேலும் யூஎஸ்பி ட்ரைவையும் வெளியிலெடுத்திட்டபின்னர் கணினியை மறுதுவக்கம் செய்திடுக உடன் கணினியின் இயக்கம் துவங்கி நாம் விரும்பியவாறான பட்டி திரையில் தோன்றி நாம் எந்த இயக்கமுறைமையை துவங்க விரும்புகின்றோம் எனக்கோரிடுவதை காணலாம்

ஒருPDFகோப்பினை அதன்தரம் குறையாமல் சிறியஅளவாக எவ்வாறுகுறைப்பது

கணினியின் அனைத்துவகையான தகவல்களையும் எந்தவிடத்திற்கும் கொண்டுசென்று கையாளுவதற்காகவும் பகிர்ந்து கொள்வதற்காகவும் கையடக்க PDF வடிவமைப்பு கோப்பு மிகச்சிறந்ததாக விளங்குகின்றது மின்னஞ்சல் வாயிலாக PDF வடிவமைப்பு கோப்பினை பகிர்ந்து கொள்ளும்போது இதனுடைய அளவுகுறைவாக இருந்தால் எளிதாக இருக்கும் என்ற நிலையில் அதன் தரம்குறையாமல் இந்த PDF வடிவமைப்பு கோப்பின் அளவை எவ்வாறு குறைப்பது என இப்போது காண்போம்
1முதல்வழிமுறை கோப்புகளைPDF வடிவமைப்பிற்குமாற்றிடும் பயன்பாட்டு கருவிகளை பயன்படுத்திகொள்வதுதான் மிகசிறந்தவழியாகும் இதற்கான மென்பொருளை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்தால் போதுமானதாகும் அவ்வாறானவைகளில்PrimoPDF என்பன போன்ற இணையவழியாக செயல்படும் கருவிகள் PDF வடிவமைப்பு கோப்புகளை போதுமானஅளவாக குறைப்பதற்காக பெருமளவு பயன்படுகின்றன

முதலில்இந்த பயன்பாட்டு கருவியை http://primopdf .com/எனும் தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகைசெய்து கொள்க பின்னர் அளவுகுறைக்கவிரும்பும் PDF கோப்பினை இந்த கருவியின் வாயிலாக திறந்து கொண்டு அதில் Print எனும் கட்டளையை செயல்படுத்திடுக உடன்விரியும் உரையாடல்பெட்டியில் printer இன் பெயராக PrimoPDF என்பதை தெரிவுசெய்து கொள்க அதன்பின்னர் இதனுடையProperties என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் கோப்பின் அளவை முடிந்தவரையில் சிறியதாகவும் தரம் குறையாமலும் இருப்பதற்காக போதுமான அளவை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொள்க தொடர்ந்து முதலில் apply என்ற பொத்தானையும் அதனை தொடர்ந்து Print என்ற இரண்டாவது பொத்தானையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஉடன் நாம் தெரிவுசெய்த அளவிற்குPDF கோப்பின் அளவு குறைக்கப்பட்டவிடும்
2.இரண்டாவது வழிமுறை இணையத்தில் நேரடியாக PDF கோப்பின் அளவினை குறைப்பதற்காக ஏராளமானகருவிகள்உள்ளனஅவைகளுள் SmallPDF என்பது மிகச்சிறந்த கருவியாகும் இதனுடைய சேவையை http://smallpdf.com எனும் இணையதள முகவரியில் பெறலாம்எந்தவொரு PDF கேப்பினையும் எவ்வளவு அளவாக இருந்தாலும் நாம் கோருகின்ற அளவிற்குஅளவு குறைத்திடமுடியும் எத்தனை கோப்புகளையும் இவ்வாறு செயற்படுத்தி அவைகளின்அளவை குறைத்திடமுடியும்.

இதில்முதலில் http://smallpdf.com எனும் இந்த தளத்திற்கு செல்கபின்னர் நாம்அளவை குறைக்க விரும்பும்கோப்பினை இந்ததளத்திற்குபதிவேற்றம்செய்திடுக அதன் பின்னர் எந்தஅளவு குறைத்திடவேண்டும்எனதெரிவுசெய்து கொள்க உடன் நம்முடைய கோப்பு நாம் விரும்பியஅளவு குறைக்கப்பட்டுவிடும் பிறகு அந்த கோப்பினை தெரிவு செய்து கொண்டு Download எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
3.மூன்றாவது வழிமுறை Adobe Acrobat என்ற பயன்பாட்டின வாயிலாக கோப்பின் அளவைகுறைத்திடலாம்

இந்த பயன்பாட்டின் வாயிலாக நம்முைடைய கோப்பினை திறந்து கொள்க பின்னர் திரையின் மேலே கட்டளைப்பட்டையில் File எனும் கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் பட்டியலில் Save as other எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர்விரியும் இதனுடைய துனைப்பட்டியில் Reduced Size PDF எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன்பின்னர் விரியும் திரையில் தேவையானஅளவு தெரிவுசெய்து கொண்டு newer versions என்பதையும்தெரிவுசெய்து கொண்டு முதலில் apply என்ற பொத்தானையும் அதனை தொடர்ந்துokஎன்ற இரண்டாவது பொத்தானையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஉடன் நாம் தெரிவுசெய்த அளவிற்குPDF கோப்பின் அளவு குறைக்கப்பட்டவிடும்மேலும் Apply to Multiple என்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் ஒன்றிற்குமேற்பட்டPDF கோப்புகளி்ன் அளவு குறைக்கப்-பட்டிருப்பதை காணலாம்
4 நான்காவது வழிமுறை இறுதியாக 7zip ,winrar ஆகிய பயன்பாடுகளை பயன்படுத்தி PDF கோப்புகளி்ன் அளவுகுறைத்து சுருக்கிமற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்க

Previous Older Entries