இயந்திர கற்றல் பொறியாளர் ஒருவர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அடிப்படைசெய்திகள்

செயற்கை நுண்ணறிவு(Artificial Intelligence(AI)), இயந்திர கற்றல்(Machine Learning(ML)) ஆகிய இரண்டும் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையின் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு செயலையும் தொட்டுவிட்டன. அதாவது சிரி , அலெக்சா போன்ற குரலொலி வாயிலாக செயல்படுத்தப்பட்ட மெய்நிகர் உதவியாளர்களாகவும் அல்லது வாடிக்கையாளர்களைப் பற்றி நன்கு புரிந்துகொள்ள நெட்ஃபிக்ஸ் அமேசான் போன்ற நிறுவனங்களால் பயன்படுத்தப்படும் முன்கணிப்பு தொழில்நுட்பங்களாகவும். நம்முடைய வாழ்க்கையில் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன முன்பு.செயற்கை நுண்ணறிவானது கணினியில் மனித நுண்ணறிவு , இயந்திர கற்றல் ஆகியன தேவைப்படும் பணிகளைமட்டும் செய்ய வைப்பதற்காக பயன்பட்டது, இது இயந்திரங்களுக்கான வழிமுறையை உருவாக்கி வடிவங்களை அடையாளம் காண உதவியது, இதனால் தரவுகளைப் பற்றிய சிறந்த பார்வையைநமக்கு அளித்தது. செயற்கை நுண்ணறிவின் வளர்ச்சிக்கு வழிகாட்டும் உத்திகளிலும் முன்முயற்சி-களிலும் உலகெங்கிலும் உள்ள நாடுகள் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகின்றன. சமீபத்தில், கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு துறையிலிருந்தும் நிறுவனங்கள் இந்த செயற்கைநுண்ணறிவு (AI) கருவிகளிலும் நுட்பங்களிலும் செயல்படுத்திடுவதற்காக முதலீடு செய்கின்றன, இதனால் அவ்வாறான நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கையானது நாளுக்குநாள் உயர்ந்து வந்துகொண்டே யிருக்கின்றன. தற்போது, அவ்வாறான செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்திகொள்ளும் (AI)முதலீடுகளில் Baidu, Microsoft, Google, Apple, Facebook என்பன போன்ற பெரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன. தொழில்நுட்பமற்ற நிறுவனங்களில் கிட்டத்தட்ட 10%முதல்30% வரையில் தங்களுடைய தொழில்துறையைப் பொறுத்து இந்த செயற்கை நுண்ணறிவைப் பின்பற்றுகின்றன.
வாகனங்களில் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவை செயல்படுத்துவதன் மூலம் போக்குவரத்து வாகணத் துறையில் கணிசமான முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. IoT எனும் பொருட்களுக்கான இணையமானது இந்த செயற்கைநுண்ணறிவுடன் (AI) நெருக்கமாக செயல்படாமல் ஓட்டுநர்இல்லாத போக்குவரத்து வண்டிகள் சாத்தியமற்றவையாகும். அவ்வாறே நாமனைவரும் இணையஉலாவுவதற்காக பயன்படுத்தி கொண்டுவருகின்ற கூகுளில் முக அங்கீகார வசதி உள்ளது, இது மின்னனுபடங்களைஅல்லது வடிவங்களைப் பயன்படுத்தி ஒரு நபரை அடையாளம் காண உதவுகின்றது. இந்த தொழில்நுட்பங்களானவை மக்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை எதிர்பார்க்கும் விதத்தை மாற்றி வருகின்றன. சமீபத்திய ஆய்வின்படி, செயற்கை நுண்ணறிவு 2022 ஆம் ஆண்டில் கிட்டத்தட்ட 58 மில்லியன் புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும், மேலும் இது தரம், இருப்பிடம், புதிய வேலைவாய்ப்புகளை நிரந்தரமாக மாற்றுவது ஆகியவற்றில் பெரும் மாற்றத்தை அளிக்கவிருக்கின்றது. வருகின்ற 2025 ஆண்டில் மனிதர்களால் செய்யப்படும் பெரும்பாலான பணிகளில் ஏறக்குறைய 71% பணிகளை இயந்திரங்கள் எடுத்துக் கொள்ளும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது, அவ்வாறான நிலையில் மனிதப் பணியாளர்கள் உற்பத்திப் பணிகளில் அதிக கவனம் செலுத்துவார்கள். இது தற்போதைய பணியாளர்களை மறுசீரமைத்தலையும் மேம்படுத்துவதற்கான தேவையையும் உருவாக்குகின்றது. தற்போதைய அறிக்கையில்,IT/ITESஇன் உயர் முடிவெடுப்பவர்கள் இயந்திர கற்றல் ,செயற்கை நுண்ணறிவால் (AI)- இயங்குகின்ற தீர்வுகள் ஆகியவை எதிர்கால பணியிடங்களை வடிவமைப்பதில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கவிருக்கின்றன என்ற முடிவிற்கு வந்துள்ளனர். சமீபத்திய தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களுடன்,கூடிய இந்த புதிய தொழில்நுட்பங்களைப் பற்றி நன்கு புரிந்துகொள்ளக்கூடிய திறமைகளை கொண்டஇயந்திர கற்றல் பொறியாளரை தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள்தேடுகின்றன. அவ்வாறானஇயந்திர கற்றல் பொறியாளராக மாறுவதற்குத் தேவையான ஒரு சில அடிப்படை திறன்கள் பின்வருமாறு.
நிரலாக்க திறன்கள்:
இயந்திர கற்றல் எனும் கோட்டையை அமைப்பதற்கான பல்வேறு நிரலாக்க மற்றும் மென்பொருள் மேம்பாட்டு திறன்கள் நம்மை அழைக்கின்றன. இது மாறும் வழிமுறைகளை உருவாக்குவது பற்றியதாகும். மேலும் இதில்பகுப்பாய்வு மற்றும் வடிவமைப்பின் அடிப்படைகளுடன் தெளிவாக இருப்பது நமக்கு கூடுதல் வசதியாக இருக்கும். இதில் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய திறன்கள்
நிரலாக்கம், CS ஆகியவற்றின் அடிப்படைகள்: இயந்திரக் கற்றல் என்பது கணினி கட்டமைப்பு, தரவு கட்டமைப்புகள், வழிமுறைகள் போன்ற அடிப்படைக் கருத்துகளைப் பற்றிய தேவைப்படும்அறிவானது பெரிய அளவிலான தரவுகளைக் கணக்கிடுவதை உள்ளடக்குகிறது., b-trees, sort logos அல்லது இணையான நிரலாக்க அடிப்படைகளைப் பற்றி பேசும்போது நிரலாக்க சிக்கல்களின் தீர்வுகள் நம்முடைய கைக்குள் வந்துசேரும்.
மென்பொருள் வடிவமைப்பு: இயந்திர கற்றல் பொறியியலாளராக இருப்பதால், தற்போதுள்ள சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளுடன் மற்ற மென்பொருள் கூறுகளுடன் ஒருங்கிணைந்த வழிமுறைகளையும் அமைப்புகளையும் உருவாக்குமுடியும். இதற்காக, இணையதள ஏபிஐக்கள், நிலையான மற்றும்இயக்கநேர நூலகங்கள் போன்ற பயன்பாட்டு நிரலாக்கங்களின் இடைமுகங்களில் (ஏபிஐ) ஒரு வலுவான இடத்தை எதிர்காலத்தில் வாழ்வாதாரத்திற்கு அவசியமாகின்றது.
நிரலாக்க மொழிகள்: இயந்திர கற்றல் அதன் பன்முகத்தன்மையால் அறியப்படுகிறது மேலும் வேறு எந்தவொரு குறிப்பிட்ட மொழியுடனும் பிணைக்கப்படவில்லை. அதற்குத் தேவையானது தேவையான கூறுகளும் வசதிகளும் மட்டுமே, மேலும் மேற்கண்ட நிபந்தனையை பூர்த்தி செய்தால் எந்த கணினி மொழியையும் நாம் பயன்படுத்திகொள்ளலாம். எம்.எல் நூலகங்களுக்கு வெவ்வேறு நிரலாக்க மொழிகள் கிடைக்கின்றன, மேலும் ஒவ்வொரு கணினி மொழியும் வெவ்வேறு பணிகளுக்கு பயன்படுத்திகொள்ளலாம்
பைதான்: இயந்திர கற்றல் பொறியாளர்களிடையே பயன்படுத்தப்படும் மிகப்பிரபலமான கணினிமொழிகளில் ஒன்று பைதான்ஆகும். இது NumPy, SciPy ,Pandals போன்ற பல பயனுள்ள நூலகங்களைப் பெற்றுள்ளது, அவை தரவுகளின் திறமையான செயலாக்கத்திற்கும் சிறந்த அறிவியல்பூர்வ கணிப்பிற்கும் உதவுகின்றன. இது Scikit-learn, Theano, TensorFlow போன்ற சில சிறப்பு நூலகங்களைப் பெற்றுள்ளது, இது வெவ்வேறு கணினி தளங்களைப் பயன்படுத்தி கற்றல் வழிமுறைகளை அனுமதிக்கிறது.
ஆர்எனும்கணினி மொழி: இது இயந்திர கற்றல் பணிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் மிகச்சிறந்த கணினிமொழிகளில் ஒன்றாகும். அதிக எண்ணிக்கையிலான வழிமுறைகள் மற்றும் புள்ளிவிவர மாதிரிகள் கொண்ட இது தரவு சுரங்க மற்றும் புள்ளிவிவர கணிப்பிற்காக சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சி / சி ++எனும்கணினி மொழி: இயந்திர கற்றலுக்குத் தேவையான நிரலாக்க மொழிகளைப் பற்றி பேசும்போது இயந்திர கற்றலின் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் இயக்கவியலை நிரல் செய்வதற்கு சி / சி ++ கணினிமொழிகளின் பயன்மிகவும் குறைவானதாகும் எனத்தவறாக எண்ணுகின்றனர். உண்மையில், பல எம்.எல் நூலகங்கள் சி / சி ++ இல் உருவாக்கப்பட்டு, பிற மொழிகளுக்குக் கிடைக்கவேண்டிய ஏபிஐ அழைப்புகளுடன் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன..பாரம்பரிய மொழிகளிலிருந்து இவை சற்று வித்தியாசமாக இருந்தாலும், கற்றுக்கொள்வது கடினம் அன்று.
தேவையான அடிப்படை திறன்கள் :
இயந்திர கற்றல் என்பது கணிதம், தரவுகளின் அறிவியல், மென்பொருள் பொறியியல் ஆகியவற்றின் கலவையாகும். நமக்கு எத்தனை சான்றிதழ்கள் கிடைத்தாலும், நாம் அதிகார வரம்பில் மிகப்பெரிய குருவாக உயர்வதற்காக இந்த அடிப்படை திறன்களை நன்கு அறிந்திருக்க வேண்டும்:
தரவு மாதிரி: என்பது தரவுத்தொகுப்பின் கட்டமைப்பை மதிப்பிடுவதற்கும், வடிவங்களைக் கண்டறிவதற்கும், தரவு இல்லாத நேரங்களில் பயன்படுத்தப்படுவதற்கும் பயன்படும் ஒரு செயல்முறையாகும். இயந்திர கற்றலில், கட்டமைக்கப்படாத தரவை நாம் பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டும், இது தரவு மாதிரி முழுவதையும் நம்பியுள்ளது. ஒலி வழிமுறைகளை உருவாக்க தரவு மாதிரியும் மதிப்பீட்டு கருத்துக்களும் தேவையாகும்.
புள்ளியியல்: முக்கியமாக தரவுகளிலிருந்து மாதிரிகளை உருவாக்குவதே புள்ளியியலாகும். இயந்திர கற்றல் வழிமுறைகளில் பெரும்பாலானவை புள்ளியியல் மாதிரிகளை உருவாக்குகின்றன. இது மாறுபாட்டின் பகுப்பாய்வு , கருதுகோள் சோதனை போன்ற செயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு கிளைகளையும் பெற்றுள்ளது.
இந்த இரண்டையும் சேர்த்து, இன்னும் ஒரு அடிப்படையான மிக முக்கியமான நிகழ்தகவு எனும் திறன் உள்ளது, . Markov இன் தீர்வுசெயல்முறைகள் , Bayes Nets நிச்சயமற்ற தன்மைகளைக் கையாளுவதற்கு உதவுகின்றவை என்பன போன்ற நிகழ்தகவு கொள்கைகளும் அதன் வழித்தோன்றல் நுட்பங்களும் நம்பகமான கணிப்புகளைச் செய்வதற்கு உதவுகின்றன.
முடிவுாக இயந்திர கற்றல் பொறியியலாளராக மாறுவதற்கு தற்போது பல்வேறு நிறுவனங்களும் தொழில்முறை இயந்திர கற்றல் சான்றிதழ் படிப்பை வழங்குகின்றன. செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பங்களில் சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப அணுகுமுறைகள் மூலம் பங்கேற்பாளர்களுக்கு வழிகாட்டுவதன் மூலம் செயற்கைநுண்ணறிறிவு (AI) மற்றும் திறமையான இயந்திர கற்றல் பொறியாளர்களின் வளர்ச்சியில் அவை முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. என்ற செய்தியை மனதில் கொண்டு செயல்படுக என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது

செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence(AI))

மாற்றம் என்பது வாழ்க்கைநியதியாகும் அதனடிப்படையில் கடந்த காலத்தை அல்லது நிகழ்காலத்தை மட்டுமே பார்ப்பவர்கள் எதிர்காலத்தை இழப்பது உறுதி என ஜான் எஃப். கென்னடி கூறியுள்ளார் . நாம் வாழும் தற்போதைய நவீன தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகளின் சகாப்தத்தில், மனிதன் தனது நுண்ணறிவின் வாயிலான கண்டுபிடிப்புகளினால் அவனது வாழ்க்கைத் தரத்தையும் வசதியையும் மேம்படுத்த புதிய இயந்திரங்கள், கணினிகள் , பிற தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியை உருவாக்கி வருகின்றான். மனிதனின் அவ்வாறான கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்றே செயற்கை நுண்ணறிவு என்பதாகும். இந்த AIஐ பற்றி இப்போது காண்போம்.
செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) என்பது அறிவார்ந்த இயந்திரங்களை உருவாக்குவதற்காக கணினியை பின்தொடர்வதைத் தவிர வேறொன்றுமில்லை, இது நமது அனுபவத்தையும் திறன்களையும் அதிகரிக்கவும் வளப்படுத்தவும் மனித பகுத்தறிவைப் பயன்படுத்திகொள்கின்றது.இந்த AI இன் இயந்திரங்களை புதிய உளவுத்துறை எனக் கூறலாம். இந்த AI ஆனது நுண்ணறிவு பயன்பாடுகளையும் அது செயல்படுவதற்கானAI இயங்குதளத்தையும் உள்ளடக்கியதாகும். இணக்க தேவைகளுக்கு AI உதவிகரமாக விளங்குகின்றது. மேலும் AI ஆய்வகம் AI மாதிரி செயல்பாடுகள் ஆகியவற்றை தரவு செயலாக்கத்திற்கும் இலக்குகளை அடையவும் பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றன. ஆழ்கற்றல், இயந்திர கற்றல், இயற்கை மொழி செயலாக்கம், நரம்பியல் வலைபின்னல், கணினியின்முன்னோக்கு, முன்கூட்டிய வழிமுறைகளின் பயன்பாடு , அறிவாற்றலுடைய கணினி ஆகியவை AI ஐப் பொறுத்தவரை மிகமுக்கிய உறுப்புகளாகும்.
AI ஆனது அதிக துல்லியத்துடன் கேட்கும், பார்க்கும், பகுத்தறிந்திடும் திறன்களை கொண்டதாகும். மென்பொருட்களை உருவாக்குவது சாதனங்களை மேம்படுத்துவது, அவற்றை மலிவு விலையில் கிடைக்கசெய்வது ஆகியவற்றின் வாயிலாக மக்கள் தங்களுடைய அன்றாட பணிகளைச் செய்வதற்கும், அவர்களின் தனிப்பட்ட தேவைகளுக்கான கருவிகளைத் தனிப்பயனாக்குவதற்குமான சுதந்திரத்தைப் பெறுகிறார்கள். , பொதுமக்கள் அனைவரும் தங்களுக்கிடையில் சிறந்த தகவல்தொடர்பினை உருவாக்கி பராமரித்திடஇந்தAIஉதவுகின்றது. அதுமட்டுமல்லாது வாடிக்கையாளர்களின் தனிப்பயன் பேச்சு மாதிரிகளையம் மைக்ரோசாஃப்ட்டில் மொழிபெயர்ப்பாளரை மேம்படுத்துவதற்கு இந்தAI உதவுகின்றது சர்வதேச பரிவர்த்தனைகளுக்கான நிகழ்நேர தலைப்புகளின் துல்லியமாக உலக அளவிலான ஒப்பந்தங்களை உருவாக்குவதற்கு இந்தAI ஆனது மிகமுக்கிய பங்காற்றுகின்றது. ஒரு நிறுவனத்தில்பயனாளர்களின் முகஅங்கீகார மறுசீரமைப்பு, குரல்அங்கீகார மறுசீரமைப்பு தொடர்பாக AI ஐப் பயன்படுத்திகொள்ளலாம். மேலும் இந்த AI ஆனது ஒரு வகையில் தானியங்கி செயல்களில் புதியதொருபுரட்சியாக விளங்குகின்றது
இது இயந்திர கற்பித்தல் பற்றிய கருத்துகளை ஆராய்வதற்கு உதவுகின்றது அதைவிட மென்பொருள் உருவாக்குநர்கள் அல்லது AI நிபுணத்துவத்துடன் கூடிய வல்லுநர்கள் வணிகநடவடிக்கைகளின் நன்மைக்காக ஒரு அறிவார்ந்த அமைப்புக்கு தேவையான மிகவும் சுருக்கமான கருத்தமைகளை வழங்கஇது அனுமதிக்கின்றது. வாடிக்கையாளராகிய நம்முடைய கேள்விக்கு வெளிப்படையாகமிகச்சரியான பதிலை தொடர்புடைய ஆவணங்களிலிருந்து ஒரு பத்தியைப் பிரித்தெடுக்கவும் அதனை இயந்திரமானது வாசிப்பதை புரிந்துகொள்ளக் கூடிய திறனையும்இது கொண்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, “நான் எனது நாயை வேலைக்கு அழைத்துகொண்டு வரலாமா?” என்று ஒரு ஊழியர் கேட்டால், உடன் மைக்ரோசாஃப்ட் தேடல் (AI கருவி)ஆனது மனிதவள கையேட்டில் இருந்து பொருத்தமான பதிவிற்கான பத்தியைப் பிரித்தெடுத்து அதை ஒரு தேடல் முடிவாக வழங்கும். இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் தேடல்கருவி, கூகிள் தேடல்கருவி ஆகியவை AI இன் அடிப்படையில் செயல்படுபவைகளாகும். இந்த AI இன் வாயிலாக மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படும் பணிகள்மிகச்சிறப்பாக செயற்படுத்தப் படுகின்றன. இயந்திர கற்றல் என்பது AI இன் ஒரு கிளை அமைவாகும், இது முன்பே கட்டமைக்கப்பட்ட குறிமுறைவரிகள் எதுவும் இல்லாமல் இயந்திரங்களுக்கு ஒரு பணியைக் கற்றுக் கொள்ளும் திறனை வழங்குவதை அடிப்படை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. அந்த இலக்குகளை அடைய இயந்திரங்கள் தங்கள் மூலோபாயத்தை கற்றுக் கொள்கின்றன. ஆழ்கற்றலானது பெரும்பாலும் நியூரான்கள் அல்லது மூளை செல்களைப் பின்பற்றும் பலவகை நரம்பியல் வலைபின்னல்களை சாத்தியமாக்கு-கின்றது.
சாட்பாட்கள் AI இன் பயன்பாட்டிற்கான ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாகும். இந்த சாட்பாட்கள் வாடிக்கையாளர்களின் தரவுகளை சேகரிக்கும் பணியை செயற்படுத்திடு-கின்றன, மிகமுக்கியமாக இவைதரவுகளின் குவியல்களை மட்டுமல்லாது உற்பத்தி துறையையும் நிர்வகிக்க இது உதவுகின்றன. மேலும் காப்பீடு, வங்கி, உடல்நலம், அரசு சேவைகள் போன்ற பல்வேறு துறைகளில் இந்த சாட்பாட்கள் உதவுகின்றன. ஒரு சாட் பாட் என்பது கணினியின் உரைவாயிலான கட்டளை அல்லது குரலொலிவாயிலான கட்டளை அல்லது இவ்விரண்டும் சேர்ந்து மனித உரையாடல்களை உருவகப்படுத்தும் ஒரு கணினி நிரலாகும். சாட்டர்பாட் என்பது சுருக்கமா் ஒரு செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) அம்சமாகும், இது எந்த பெரிய செய்தி பயன்பாடுகளிலும் உட்பொதிக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படலாம்
இந்த AI எவ்வாறு இயங்குகிறது? : AI செயற்படும் முறைகள்(மோடுஸ் ஓபராண்டி):
AI இன் கருத்து தொழில்நுட்ப அம்சங்களுடன் ஏற்றப்பட்டிருப்பதால் அதனைபற்றிய தொழில்நுட்ப வாசகங்களை குறிப்பிடுவது அவசியம். கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள படிமுறைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் இதன் செயல்முறையைப் புரிந்து கொள்ளலாம்:
• வரைகலை செயலாக்க அலகுகள் (GPU): இவை AI இன் முக்கிய செயல்பாட்டாளர்-களாகும், இவை மில்லியன் கணக்கான தரவுகளையும் கணக்கீடுகளையும் மிகவிரைவாக செயலாக்குவதற்கு தேவையான மிகப்பெரிய கணினி சக்தியை வழங்குகின்றன.
• பொருட்களுக்கான இணையம்(IOT):, இது இணையத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள பொருட்களின் அல்லது சாதனங்களின் ஒட்டுமொத்த வலைபின்னலாகும்.இந்த ஐஓட்டிஆனது வரும் ஆண்டுகளில் 100 பில்லியனுக்கும் அதிகமான பொருட்களை அல்லது சாதனங்களை இணைக்கவிருக்கின்றன என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
.நுண்ணறிவு தரவு செயலாக்கம் இது தரவுகளின் விரைவான பல-நிலை பகுப்பாய்விற்கு மேம்பட்ட வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி இந்த நுண்ணறிவு தரவுகளின் செயலாக்கம் மேம்படுத்தப்படுகிறது. அரிய நிகழ்வுகள், புரிந்துகொள்ளும் அமைப்புகள் , தனித்துவமான சூழ்நிலைகள் ஆகியவற்றை கணிக்க இதுவே முதன்மை தீர்வாக அமைகின்றது.
.பயன்பாட்டு செயலாக்க இடைமுகங்கள்(API) இவை களை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம், செயற்கை நுண்ணறிவின் அம்சங்களை ஏற்கனவே உள்ள மென்பொருளில்உட் செருகலாம், அதன் இயல்பான செயல்பாட்டை AI உடன் அதிகரிக்கலாம்.ஓட்டுநர் இல்லாத தானியங்கி கார்கள், மைக்ரோசாஃப்ட்நிறுவனத்தின் தேடுபொறி, கூகிள் நிறுவனத்தின் தேடுபொறி இயந்திரமனிதன் ஆகியவை AI இன் சிறந்து எடுத்துக்-காட்டுகளாகும்
இந்தசெயற்கை நுன்னறிவின் பயன் கள்
தகவல் / தரவை அறிவாக மாற்றுவதன் அடிப்படையில் சிக்கலை விரைவாக தீர்வுசெய்வதன் வாயிலாக ஒரு நிறுவனத்தில் உற்பத்தித்திறனை யும் செயல்பாட்டு செயல்திறனையும் அதிகரித்திடமுடியும் .
அறிவாற்றல்மிக்க தொழில்நுட்பங்களிலிருந்து தரவுகள் அவற்றின் உள்ளீடுகளின் அடிப்படையில் வணிக முடிவுகளை மிகவிரைவாக எடுக்கமுடியும்
இந்த செயற்கை நுண்ணறிவானது வாடிக்கையாளர் விருப்பங்களை கணிக்கவும் அவர்களுக்கு சிறந்த, தனிப்பயனாக்கப்பட்ட அனுபவத்தையும் வழங்குவதோடு வாடிக்கையாளர்கள் , பங்குதாரர்கள் ஆகியோர்களின் திருப்தியை மேம்படுத்துகிறது
தரமான தடங்களை உருவாக்குவதற்கும் வாடிக்கையாளர் தளத்தை வளர்ப்பதற்கும்இதனுடைய பரந்த தரவுகள்பேருதவியாய் விளங்குகின்றன
திறனுள்ள அமைப்புகள் சரியாக அமைக்கப்பட்டிருந்தால் தவறுகளையும் ‘மனித பிழையையும்’ தவிர்க்கமுடியும்
இந்தAI இன் உதவியுடன் ஒரு நிறுவனத்தின்பணியாளர்துறையானது அந்நிறுவனத்தின் வணிகத்திற்கு உற்பத்தியையும் பணியாளர்களையும் பொருத்தமாக பயன்படுத்தி செலவுகளை சிக்கணபடுத்தமுடியும் .
மேலும் இந்தAI இன் துனையடன் ஒருநிறுவனத்தில் விற்பனை பணியாளர்களுடன் இணைந்து நிறுவனத்திற்கான விற்பனை வாய்ப்புகளை அடையாளம் கண்டுவிற்ணையை அதிகரிப்பதன்வாயிலாக அந்நிறுவனத்தின் வருவாயை அதிகரித்திடலாம்
அதுமட்டுமல்லாது தரவுகளைசேகரித்தல் , தரவுச் செயலாக்கம் புத்திசாலித்தனமான ஆலோசனைகள் ஆகியவற்றை குறிப்பாக நிறுவன செயலாளர்களுக்கு வழங்குவதன் வாயிலாக நிறுவனத்தின்உயர்மட்ட நிபுணத்துவத்தை வளர்த்துக் கொள்ளமுடியும் .
வழக்கமான செயல்முறைகளையும் பணிகளையும் தானியங்கியாக செயல்படுமாறு செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக நேரத்தையும் பணத்தையும் மிச்சப்படுத்தலாம் அவ்வாறு சேமித்த நேரத்தை சிறந்த வேலைகளை செய்வதற்கும் ஆக்கபூர்வமான சிந்தனைகளுக்கும் பயன்படுத்தி தொழில்நுட்ப நிபுணத்துவம் பெறுவது தொழில் சார்ந்த தீர்வுகளை வழங்குவதன் வாயிலாக மனிதனின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேலும் மேம்படுத்திடலாம்.
இந்த செயற்கை நினைவகத்தால் உருவாகும் பாதிப்புகள் ஒரு மனிதனைப் போன்ற உள்ளுணர்வுகளைப் AI ஆல் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியாது , மேலும் ஒரு முடிவுக்கு வருவதற்கு முன்பு ஒரு மனிதனைப் போன்ற பொது அறிவினையும் மனித உணர்ச்சிகளையும் பயன்படுத்தமுடியாது.
AI இல் பெறப்படும் அனைத்து முடிவுகளும் ஒரு மனிதனால் வழங்கப்பட்ட தரவுகளையும் தகவல்களையும் அடிப்படையாகக் கொண்டவையாகும் , அவ்வாறு வழங்கப்பட்ட தரவுகள் தவறாக இருந்தால், பெறப்படும் முடிவுகளும் தவறாக இருக்கவாய்ப்பு உருவாகிடும். செயற்கை நுண்ணறிவானது மனிதனாகிய நம்மை போன்ற எந்தவொரு தனிப்பட்ட நபர் செய்யும் செயல்அனைதையும் ஒருபோதும் செய்யமுடியாத.மேலும் ஒரு மனிதனின் கற்பனையயும் ஆக்கபூர்வமான சிந்தனையையையும் AI ஆல் மாற்ற முடியாது, இருப்பினும் அது விரைவான தரவுகளின் சேகரிப்புகளிலிருந்து , ஒரு மனிதனால் செய்ய முடியாத வேகத்துடன் மிகவிரைவாக பகுப்பாய்வு செய்ய உதவுகின்றது இருந்தாலும் இந்த AI இன் பயனான தானியங்கி செயலாக்கத்தினால் நம்முடைய வேலைவாய்ப்பு பறிபோய்விடுமோ என்ற அச்சம் நம் அனைவருக்கும் உருவாகியுள்ளது

வருங்காலத்தில் AI எனும் செயற்கை நுண்ணறிவின் பயன்கள்

AI என சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் செயற்கைநுண்ணறிவை(Artificial Inteligent) பற்றிய வரையறையும் அதன் புகழையும் கடந்தகாலங்களில் நாம் விவாதித்தோம் அதனைதொடர்ந்து அதனுடைய தாக்கம் என்னவாகவிருக்கும் எனஅறிந்து கொள்ளும் நிலைக்கு தற்போது வந்திருக்கின்றோம் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவானது குப்பை மின்னஞ்சல்களை வடிகட்டுவது நல்ல புத்தகங்களை பரிந்துரைப்பதுஎன்பன போன்ற மிகச்சாதாரண பணிகள் மட்டுமல்லாது நம்முடைய மனிதவாழ்க்கையின் அனைத்து செயல்களிலும் வியாபார நடவடிக்கைகளிலும் நீக்கமறநிறைந்து இரண்டற கலந்துபயன்படவிருக்கின்றது என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க இந்த செயற்கைநுண்ணறிவின்அவ்வாறான பயன்களைபற்றிய ஒரு பறவைபார்வை பின்வருமாறு
செயற்கைநுண்ணறிவால் உருவாக்கப்படவிருக்கும் மேய்நிகர்உதவியாளர் (Virtual assistants) ஆனது தனிமனிதஉதவியாளராக மட்டுமல்லாமல் வணிக நடவடிக்கைகளிலும் நிறுவனசெயல்பாடுகளிலும் பயன்படுத்தப்பட்டு நிறுவனங்களின் உற்பத்தியை பெருக்கி இலாபத்தை உயர்த்துவதற்கான உற்றநண்பனாக விளங்கவிருக்கின்றது அதிலும் நம்முடைய குரலொலி வாயிலாகவே இந்த உதவியாளரை நமக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும்செய்திடுமாறு கட்டுப்படுத்திடும் திறன்கொண்டது
நாம் செல்லுமிடங்களுக்கு நம்முடைய கடனட்டையை அல்லது வங்கிஅட்டையை கொண்டு செல்லத் தேவையில்லைஅதற்குபதிலாக செயற்கைநுண்ணறிவால் உருவாக்கப்படவிருக்கும் நம்முடைய உருவஅங்கீகாரத்தை (Facial recognition) கொண்டு ATM வாயிலாக நம்முடைய செலவிற்கு தேவையான பணத்தை எடுப்பது , நமக்கு தேவையான பொருட்களை கொள்முதல் செய்வது, நாம் எங்கிருக்கின்றோம் என்னென்ன செய்கின்றோம் என அனைத்தையும் அறிந்து கொள்வது ஆகிய அனைத்தையும் இதன் மூலம் செயற்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
நிறுவனங்களின் தலைமைபொறுப்பிலுள்ளவர்கள் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவை கொண்டு சமீபத்திய நிகழ்வுகளின் போக்குகளை அறிந்து அதனடிப்படையில் தம்முடைய நிறுவனத்தை புத்தாக்கம் செய்வது விரிவுபடுத்துவது மேம்படுத்துவது ஆகிய பணிகளை மிகவிரைவாக எளிதாக செய்து கொள்ளமுடியும்
அதுமட்டுமல்லாது பல்லூடகங்களை கையாளுதல் வாடிக்கையாளர் ஒவ்வொருவரின் விருப்பு வெறுப்புகளை அறிந்து கொண்டு அவரவர்விரும்பும் வகையிலான விளம்பரங்களை இசைகளை கானொளி காட்சிகளை உருவப்படங்களை அசைவூட்டு படக்காட்சிகளை பயனாளர்கள் பயன்படுத்திடும் சமூகபல்லூடகங்களிலேயே வெளியிடச்செய்திடமுடியும் அதிலும் வியாபாரநிறுவனங்களின் விளம்பரங்களை மிகச்சரியாக வெளியிடமுடியும்
நிறுவனங்களின் வெற்றிக்கும் வளர்சிக்கும் தேவையான சந்தைகளின் ஆய்வறிக்கை, ஒப்பீட்டு அறிக்கை போன்ற பல்வேறு அறிக்கைகளை மிகஎளிதாக இந்த செயற்கை நுண்ணறிவை கொண்டுஉருவாக்கி வெளியிடமுடியும் அதிலும் நாம் விரும்பும் பல்லூடகவெளியீடாககூட கிடைக்குமாறு செய்திடமுடியும்
நமக்கு ஏற்படும் எந்தவொரு சந்தேகத்தையும் ,சிக்கலுக்கான தீர்வையும் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவிடம் கேள்வியாக கேட்டவுடன் அதற்கான தீர்வை உடனடி ஆலோசனையாக வழங்கவிருக்கின்றது
இந்த செயற்கை நுண்ணறிவானது மருத்துவத்துறையில் நோயாளிகளின் உடலில் காணும் நோய்களுக்கானஅனைத்து அறிகுறிகளையும் முழுவதுமாகஅலசி ஆராய்ந்து நோய்க்கான மிகச்சரியான மருந்துகளை மிகச்சரியானஅளவிற்கு பரிந்துரை செய்யவிருக்கின்றது அதுமட்டுமல்லாமல் மிகச்சிக்கலான அறுவை சிகிச்சையின்போது மருத்துவர்கள் அவ்வாறான அறுவைசிகிச்சைகளை மிகச்சரியாக செய்வதற்கான மிகச்சிறந்த உதவியாளராக இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு விளங்கவிருக்கின்றது
மேலும் மனித படைப்பாற்றலை ஆராய்ந்து விரிவுபடுத்தி மேம்படுத்திடும் மனித வாழ்வின் சிறந்ததொரு வாய்பாக இந்த செயற்கை நுண்ணறிவானது விளங்கவிருக்கின்றது . இருப்பினும், பெரும்பாலானபணிகளில் அதிகரித்த தானியங்கி செயல்களினால் மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏதேனும் ஏற்படுமோ என பெரும்பாலானோர் அதிக அக்கறை கொண்டுள்ளனர். இ ந்த செயற்கை நுண்ணறிவின்மூலம் பலர் வேலையில்லாமல் இருப்பதாக அநேகர் நம்புகின்றனர், எதுஎவ்வாறு இருப்பினும் எந்தவொருபுதிய கண்டுபிடிப்புகளையும் நம்முடைய மனிதவாழ்வினை மேம்படுத்திடுவதற்கேற்ப நல்வாய்ப்பாக வரவேற்று அதனை மிகச்சரியாக பொருத்தமாக பயன்படுத்தி முன்னேறுவதற்கான வெற்றிபடிகளாக மாற்றிடுவதே சரியான வழிமுறையாகும் என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.

குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot)ஒரு அறிமுகம்

குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) என்பதுஉரை அல்லது குரலொலியை பயன்படுத்தி குழுவிவாதங்களை நடத்தமுடிந்த ஒரு கணினி நிரல்தொடர் அல்லது உட்பொதிந்த செயற்கை நினைவகம் ஆகும் இது ஒரு திறன்மிகுந்த இயந்திரமனிதன் இடைமுக முகவராக அல்லது செயற்கைநினைவகத்துடன் விவாதிப்பவராக செயல்படுகின்றது அதைவிட குரலொலி அல்லது உரை வாயிலாக குழு விவாதங்களை அனுமதிக்க உதவிடும் ஒரு குழுவிவாத இயந்திரமனிதனாகும் இதனை இணையஉலாவியில் அல்லது திறன்பேசியில் பிரபலமான முகநூல் செய்தியாளராக நாம் விரும்பியவாறு பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் பயனாளர் ஒருவர் இதனிடம் கேள்விகளை கேட்கலாம் அல்லது கட்டளைகளையிடலாம் உடன் அதற்கான பதில் செயல் அவ்வாறு கோரிய நபருக்கு இதனிடம் கிடைக்கும் வாடிக்கையாளரை திருப்தி படுத்திடுவதற்கான அல்லது தேவையான தகவல்களை பெறுவதற்கான குழுவிவாத களமாக இது அமைந்துள்ளது இயற்கையான மொழி செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில் பொருத்தமான திறவுச்சொற்கள் அல்லது அதைபோன்ற செயல்களை தரவுதளத்திலிருந்து இது பெற்று செயற்படுத்திடு கின்றது இந்த குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) ஆனது விதிகளின் அடிப்படையிலான குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) என்றும் செயற்கை நினைவக அடிப்படையிலான குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) என்றும் இருவகையாக வகைபடுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த குழுவிவாத இயந்திரமனிதனை (chatbot) உருவாக்குவதிலும் வழக்கமான பயன்பாடுகள் அல்லது இணைய பக்கங்களை உருவாக்குவதைபோன்றே பலபடிமுறைகளில் உருவாக்கிடலாம்
படிமுறை1முதலில் வாடிக்கையாளர் கோரும் கேள்விக்கான பதிலா அல்லது தேவையான தகவல்களா எவ்வாறு வழங்குவது என திட்டமிடவேண்டும்
படிமுறை2 அடுத்து நாம் பேசும் இயற்கைமொழியை செயற்படுத்திடுவது பதிலை தயார்செய்வது பலமாதிரிகளை நிருவகிப்பது வரைகலை இடைமுகப்பை கையாளுவது ஆகியவற்றினை கட்டமைவு செய்திடவேண்டும்
படிமுறை3 தொடர்ந்து படிமுறை2 இல் கூறியவாறு கட்டமைவுசெய்ததை emulator இல் அல்லதுஇணையத்தில் செயற்படுத்தி சரியாக செயல்படுத்தப் படுகின்றதா வென சரிபார்த்து பரிசோதிப்பது மூன்றாவது படிமுறையாகும்
படிமுறை4 சரியாக செயல்படுகின்றது எனில் இணையத்தின் வாயிலாக அல்லது தரவுமையத்தின் வாயிலாக வெளியிடசெய்வது நான்காவது படிமுறையாகும்
படிமுறை5 அடுத்து Skype, Facebook, WeChat,என்பன போன்ற சமுதாய வலைபின்னலுடன் மிகச்சரியாக இணைத்து செயல்படசெய்வதாகும்
படிமுறை6 இறுதியாக நாம் அவ்வாறு சமுதாய வலைபின்னலுடன் இணைத்து வெளியிட்டபின்னர் அதில் ஏற்படும் குறைநிரைகளை சரிசெய்திடுவதற்கான ஆய்வறிக்கையாகும்
இயற்கைமொழியை புரிந்து கொள்ளுதல் இயற்கைமொழியை செயல்படுத்துதல் ஆகிய இருவழிகளில் இதனை பயன்படுத்திகொள்ளப்படுகின்றது இவ்வாறான குழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) பயன்படுத்தி கொள்வதால் பின்வரும் பயன்கள் கிடைக்கின்றன இது செயற்கை நினைவகத்துடன் செயல்படுவதால் இடையிடையே நிறுத்தம் செய்திடாமல் தொடர்ந்து 24 மணிநேரமும் இதனை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி கொள்ளும் திறன்மிகுந்ததாக விளங்குகின்றது வியாபாரநிலையங்களில் வாடிக்கையாளரின் சிறந்த நண்பனாக விளங்குகின்றது இது கணினிமுதல் கைபேசிவரை அனைத்து தளங்களிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது
தற்போது நடைமுறையில் IBM Watson conversation service, Microsoft LUIS, API.AI, Recast.AI , wit.AI. ஆகியவற்றில் Botkit எனும் கட்டற்றகுழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது இதனுடைய இணையமுகவரி https://botkit.ai/ ஆகும்
Slack, Telegram, Microsoft Bot Framework, Nexmo, HipChat, Facebook Messenger, WeChat,போன்றவைகள் BotMan எனும்கட்டற்றகுழுவிவாதஇயந்திரமனிதன் (chatbot) பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது இதனுடைய இணையமுகவரிhttps://botman.io/ ஆகும்

நம்முடைய வியாபாரத்தில் chatbots இன் பயன்பாடுகள்

மனிதர்களுடனான உரையாடல்களை குறிப்பாக இணையத்தில். வாயிலாக நடைபெறும் உரையாடல்களை விவாதங்களை சித்தரிப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு கணினி நிரல், தொடர்பயன்பாட்டினையே chatbots என அழைப்பார்கள்
அதாவது இணையத்தின் வாயிலாக முகநூல் போன்ற குழுவிவாதங்களை குறிப்பிட்ட வியாபார நிறுவனத்தை பற்றிய குழுவிவாதமாக கொண்டுசெல்வதை chatbots என க்கூறலாம் இது செயற்கை நினைவகத்தின் வாயிலாக மேம்படுத்தபட்டு வெளியிடபட்டுள்ளது வருகின்ற 2025, ஆண்டிற்குள் 1.25 அமெரிக்க டாலர் மதிப்பிற்கு இதனுடைய வியாபார பயன்பாடு உயரும் என எதிர்பார்க்கப் படுகின்றது. 1.அதிகரித்து வரும் வலைத்தளங்கள் மற்றும் கைபேசி பயன்பாடுகள் உயர் நுண்ணறிவு நுகர்வோர் ஈடுபாடுக்கான துரித வேகக் கோரிக்கை. நுகர்வோர் நடத்தை ஆகியவற்றை எளிதாக கொள்கின்றது. 2.இதில் இயந்திர கற்றல், செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பங்களில் உள்ள கண்டுபிடிப்புகள். வாடிக்கையாளர்களுக்கான சேவை நடவடிக்கைகளாக உருவாக்கப்படுகின்றது. ஆகியவை இந்த chatbots ஐ நடைமுறைபடுத்திடுவதற்கான முக்கிய காரணிகள்
இந்த chatbots இன் வியாபாரத்திற்கான பயன்கள் பின்வருமாறு
1.வழக்கமான மின்னஞ்சல்கள் செய்திகடிதங்கள் அல்லது சமுதாயவலைபக்கங்களின் வாயிலாக முழுமையான விவரங்கள் வாடிக்கையாளர்களின் பார்வைக்கு சென்று சேராது ஆயினும் இது செயற்கை நினைவகத்தின் வாயிலாாக செயல்படுவதால் வாடிக்கையாளர்களுக்கு எழும் அனைத்து சந்தேகங்களை தீர்வு செய்யக்கூடிய வகையில் முழுமையான விவரகையேடாக கையடக்க விலையில் இது வியாபார நிறுவனங்களுக்கு பயன்தருகின்றது
2. குறிப்பிட்ட வியாபார நிறுவனம் தொடர்புடைய வாடிக்கையாளர்களுக்கு தேவையான அனைத்து வகையான உதவிகளையும் எந்தநேரத்திலும் எந்தஇடத்திலும் இதன் வாயிலாக கிடைக்கின்றது
3. வாடிக்கையாளர்களுடன் இடைமுகம் செய்வதற்காகவென தனியாக முகவர்கள் உதவியாளர்கள் போன்ற பல்வேறு பணியாளர்களை நியமனம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளாமல் வியாபார நிறுவனங்கள் தங்களுடைய பொருட்களின் உற்பத்தியில் மட்டும் கவணம் செலுத்தினால் போதும் அதனை வாடிக்கையாளர்கள் பயன்படுத்திடும்போதான செயல்களைநிருவகிப்பதற்காக தனியாக மனித தலையீடு இல்லாமலேயே வாடிக்கையாளர் திருப்தியுறும் சேவைகளை இதன் வாயிலாக நிருவகத்திடமுடியும்
4. வாடிக்கையாளர் ஒவ்வொருவரும் அவர்கள் ஏற்கனவே ஏதாவதொரு தேவைக்காக நிறுவனத்துடன் தொடர்புகொஂண்டபோது கிடைக்கப்பெற்ற தகவல்களை கொண்டு அவரவர்களின் விருப்பத்திற்கேற்ற பொருத்தமான சேவையை அவர்கள் விரும்பியவாறு வழங்கபடுகின்றது
5. வாடிக்கையாளரின் ஆழ்ந்த ஈடுபாட்டினால் நிறுவனத்தின் விற்பணை பலமடங்கு உயரஉதவுகின்றது
இப்போதெல்லாம், நிறுவனங்களின் வியாபார நடவடிக்கைகள் மற்றும் பணிச்சுமையின் செலவைக் குறைக்க, சிறந்த ஆதரவை வழங்க இந்த செயற்கை நினைவகத்தால் (AI )செயல்படும் முகவர்களை வியாபாரத்தின் வெற்றிக்கு பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்

சிறந்த குரலொலி உதவியாளர் (Voice Assistant)

தற்போதைய பயன்பாட்டில் Google Assistant, Siri, Alexa ஆகியவைகளும் மைக்ரோசாப்டின் Cortana சாம்சங்கின் Bixby சீனாவின் Baidu’s Duer ஆகிய குரலொலி உதவியாளர்கள் நமக்கு உதவதயாராகஇருக்கின்றனர் இவை செயற்கை நினைவகத்தின் வாயிலாக செயல்படுமாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன இவை பொருட்களுக்கான இணையத்தில் செயல்படும் சாதனங்களில் குரலொலி வாயிலாக அவைகளின் செயல்களை கட்டுபடுத்திடுவதற்காக உதவத்தயாராக இருக்கின்றன இவற்றுள் Google Assistant எனும் உதவியாளரானது ஏறத்தாழ நம்முடைய 80% கேள்விகளை 100% மிகச்சரியாக புரிந்து கொண்டு செயல்படுமாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது Cortana எனும் உதவியாளரானதுஏறத்தாழ நம்முடைய 60% கேள்விகளை 85 – 90%வரை புரிந்து கொண்டு செயல்படுமாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது Alexaஎனும் உதவியாளரானது ஏறத்தாழ நம்முடைய 50% கேள்விகளை 80%வரை புரிந்து கொண்டு செயல்படுமாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது
Siri எனும் உதவியாளரானதுஏறத்தாழ நம்முடைய 40% கேள்விகளை 80%வரை புரிந்து கொண்டு செயல்படுமாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது
இவை களின் சேவைகளும் ஒருங்கிணைப்பும் சிறந்ததாக உள்ளன திறனுடைய வீடுகள் அல்லது பொருட்களுக்கான இணையத்தில் இவை சிறந்து விளங்குகின்றன இவைகள் தற்போது உலகிலுள்ள நாடுகளில் பேசும் மொழிகளுள் ஏறத்தாழ 20மொழிகளை. ஆதரிக்குமாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன

மனித மூளையும் கணினியும் இடைமுகம்(brain-computer interface (BCI))என்ற செயல்முறை ஒருஅறிமுகம்

தற்போதுமடிக்கணினியும் கைபேசியும் நம்முடைய அன்றாட பயன்பாட்டின் தவிர்க்கமுடியாத ஒருகருவியாக மாறிவிட்டன ஆயினும் கைகால்களை அசைக்கமுடியாதவர்களால் இவைகளை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியாது அதனை வெற்றி கொள்ள BrainGate எனும் ஆய்வு அமைப்பானது மனித மூளை, கணினி ஆகிய இரண்டிற்குமிடையேயான இடைமுகத்தை (brain-computer interface (BCI))என்ற செயல்முறையை பயன்படுத்தி கைகால்கள் செயல்படமுடியாமல் இருப்பவர்களால்கூட மடிக்கணினி சாதனத்தின் இடம்சுட்டியை நகர்த்துவது சொடுக்குதல் செய்வது ஆகிய செயல்களை மனித மூளையில்அவ்வாறான கட்டளைகளை சிந்திப்பதன் வாயிலாகவே செயற்படுத்திடமுடியும் என கண்டறிந்துள்ளனர்
மேலும் கைகால்கள் செயல்படமுடியாமல் இருப்பவர்களை மடிக்கணினி சாதனத்தின் வாயிலாக மனித மூளை, கணினி ஆகிய இரண்டிற்கும் இடையேயான இடைமுகத்தை இயலுமை செய்திடலாம் எனபிரவுன் பல்கலைகழக ஆய்வறிக்கைஒன்று கூறுகின்றதுஇந்த ஆய்வில் investigational BrainGate BCI என்ற செயல்முறையை பயன்படுத்தி கார்ட்டெக்ஸில் வைக்கப்பட்டுள்ள மோட்டாருடன் சிறிய சென்சார் மூலம் நேரடியாகச் செயல்படும் நரம்பியல் செயல்பாடு, பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் டேப்லெட் நிரல்களால் கைகளால் சுட்டியை சொடுக்குவதை போன்றேநம்முடையமனித மூளையின் சிந்தனையில் எழும் கட்டளைகளின் துனையுடன் செயல்படச்செய்து குடும்ப உறுப்பினர்களுடனும் நண்பர்களுடனும் இணையத்தின் வாயிலாக நேரடியாக குழுவிவாதம் செய்திடவும் மின்னஞ்சல்களை கையாளுதல் இசைகச்சேரிகளை கேட்டல் கானொளி காட்சிகளை காணுதல் இணையத்தின் வாயிலாக பொருட்களை கொள்முதல்செய்தல் ஆகியபல்வேறு பணிகளை மடிக்கணினியின் பயன்பாடுகளின் மூன்று மாதிரி செயல்திட்டங்களின் வாயிலாக செயல்படுத்தி
பரிசோதித்து ள்ளனர் மேலும் Bluetooth வாயிலாக கம்பியில்லாத சுட்டியை கையாளவும் முடியும் என கண்டறிந்துள்ளனர்
இதனை கடந்த 21 நவம்பர் 2018இல் PLOS ONE எனும் ஆய்விதழில் வெளியிட்டுள்ளன .மேலும் விவரங்களை கானொளி காட்சியாக காண https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=O6Qw3EDBPhg எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க

Previous Older Entries