மனித மூளையும் கணினியும் இடைமுகம்(brain-computer interface (BCI))என்ற செயல்முறை ஒருஅறிமுகம்

தற்போதுமடிக்கணினியும் கைபேசியும் நம்முடைய அன்றாட பயன்பாட்டின் தவிர்க்கமுடியாத ஒருகருவியாக மாறிவிட்டன ஆயினும் கைகால்களை அசைக்கமுடியாதவர்களால் இவைகளை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியாது அதனை வெற்றி கொள்ள BrainGate எனும் ஆய்வு அமைப்பானது மனித மூளை, கணினி ஆகிய இரண்டிற்குமிடையேயான இடைமுகத்தை (brain-computer interface (BCI))என்ற செயல்முறையை பயன்படுத்தி கைகால்கள் செயல்படமுடியாமல் இருப்பவர்களால்கூட மடிக்கணினி சாதனத்தின் இடம்சுட்டியை நகர்த்துவது சொடுக்குதல் செய்வது ஆகிய செயல்களை மனித மூளையில்அவ்வாறான கட்டளைகளை சிந்திப்பதன் வாயிலாகவே செயற்படுத்திடமுடியும் என கண்டறிந்துள்ளனர்
மேலும் கைகால்கள் செயல்படமுடியாமல் இருப்பவர்களை மடிக்கணினி சாதனத்தின் வாயிலாக மனித மூளை, கணினி ஆகிய இரண்டிற்கும் இடையேயான இடைமுகத்தை இயலுமை செய்திடலாம் எனபிரவுன் பல்கலைகழக ஆய்வறிக்கைஒன்று கூறுகின்றதுஇந்த ஆய்வில் investigational BrainGate BCI என்ற செயல்முறையை பயன்படுத்தி கார்ட்டெக்ஸில் வைக்கப்பட்டுள்ள மோட்டாருடன் சிறிய சென்சார் மூலம் நேரடியாகச் செயல்படும் நரம்பியல் செயல்பாடு, பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் டேப்லெட் நிரல்களால் கைகளால் சுட்டியை சொடுக்குவதை போன்றேநம்முடையமனித மூளையின் சிந்தனையில் எழும் கட்டளைகளின் துனையுடன் செயல்படச்செய்து குடும்ப உறுப்பினர்களுடனும் நண்பர்களுடனும் இணையத்தின் வாயிலாக நேரடியாக குழுவிவாதம் செய்திடவும் மின்னஞ்சல்களை கையாளுதல் இசைகச்சேரிகளை கேட்டல் கானொளி காட்சிகளை காணுதல் இணையத்தின் வாயிலாக பொருட்களை கொள்முதல்செய்தல் ஆகியபல்வேறு பணிகளை மடிக்கணினியின் பயன்பாடுகளின் மூன்று மாதிரி செயல்திட்டங்களின் வாயிலாக செயல்படுத்தி
பரிசோதித்து ள்ளனர் மேலும் Bluetooth வாயிலாக கம்பியில்லாத சுட்டியை கையாளவும் முடியும் என கண்டறிந்துள்ளனர்
இதனை கடந்த 21 நவம்பர் 2018இல் PLOS ONE எனும் ஆய்விதழில் வெளியிட்டுள்ளன .மேலும் விவரங்களை கானொளி காட்சியாக காண https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=O6Qw3EDBPhg எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க

Apache Mahout எனும் கட்டற்ற இயந்திரகற்றலிற்கானவரைச்சட்டம் அறிமுகம்

தற்போது ஏராளமான இயந்திரகற்றலிற்கான நூலகங்கள் நாம் பயன்படுத்த தயாராக உள்ளன அவைகளுள் அப்பாச்சி மஹூட்ஆனது மிகப்பிரபலமானதாகும் ஏனெனில் மற்ற அனைத்தும் ஆய்வு சார்பாகமட்டுமே உள்ளன இந்தApache Mahout ஆனது ஆய்விற்கு மட்டுமல்லாது பயன்பாட்டிற்கும் ஏற்றதாகவிளங்குகின்றது மற்றவைகளில்ஆவணங்களும் எடுத்துகாட்டுகளும் அரிதாக கிடைக்கின்றன ஆனால் Apache Mahout இல் ஆவணங்களும் எடுத்துகாட்டுகளும் ஏராளமாக கிடைக்கின்றன. மற்றவைகளை-விட அதிக விரிவாக்கத்-தன்மை கொண்டது.முன்கூட்டியே வகைபடுத்தப்பட்டது நாம் கோரியாவாறு வகைபடுத்தி வடிகட்டுகின்றது k-meansபோன்ற ஒரேதன்மை கொண்ட தொகுதியாக செய்திடுகின்றது
இது ஹடூப்புடன் மிகவலுவாக கட்டப்பட்டு செயல்படுகின்றது பயனாளர்கள் அதிக அளவிலான தகவல்களைகொண்டு இதனை பயன்படுத்திகொள்ள இது எப்போதும் தயாராக இருக்கின்றது வெக்டார் மேட்ரிக்ஸ் நூலகங்களுடன் உள்ளிணைந்தே கிடைக்கின்றது ஏராளமான தன்னார்வாளர்கள் இதனை செயல்படுத்திடும்போது ஏற்படும் சந்தேகங்களை தீர்வுசெய்து சுமுகமாக செயல்படுவதற்காக உதவதயாராக இருக்கின்றனர் ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர் லிங்காடின் போன்ற மிகப்பெரியஜாம்பவான்களான சமூதாய வலைபின்னல்-களி்ன் பின்புல சேவையாக இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது மேலும் விவரங்களுக்கு https://mahout.apache.org/என்ற இணைய பக்கத்திற்கு சென்றறி்ந்து கொள்க

கட்டற்ற செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligent(AI))கருவிகள்

வருங்காலத்தில் நாம் ஏதேனும் மிகப்பெரிய உணவகங்களுக்கு காலைச் சிற்றுண்டிக்காக சென்றால் நமக்கு எந்தமாதிரியான இலை போடுவது எவ்வாறான தண்ணீர் எவ்வாறான பாத்திரத்தில் வைப்பது என்னென்ன சிற்றுண்டிகள் நமக்கு பரிமாாறுவது ஆகிய அனைத்தும் நாம் கேட்காமலேயே நாம் விரும்புவதை தானாகவே பரிமாறும் காலம் வரவிருகி்ன்றது அவ்வாறான தானியங்கியான செயல் அனைத்தும் செயற்கை நுண்ணறிவான இயந்திர கற்றலின் வாயிலாக செயல்பட-விருக்கின்றன தற்போதே நம்முடைய மகிழ்வுந்தில்நாம் ஏறுவதற்கும் இறங்குவதற்கும் தானியங்கியாக மகிழ்வுந்தின் கதவினை திறத்தல் மூடுதல் போன்ற பணிகள் இந்த இயந்திர கற்றலின் அடிப்படையிலேயே செயல்படுகின்றன கூகுளின் ஓகேகூகுள் , ஆப்பிலின் ஸிரி, அமோஸானின எகோ ஆகியவை இவ்வாறான செயற்கை நுண்ணறிவான இயந்திர கற்றலின் வாயிலான நடைபெறும் செயலிற்கான எடுத்துகாட்டுகளாகும் இவ்வாறான செயற்கை நுண்ணறிவின் இயந்திர கற்றலின் அடிப்படையிலான கட்டற்ற கருவிகளும் தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ளன அவைகளை பற்றிய ஒரு பறவைபார்வை பின்வருமாறு
1.ApacheMahoutஎன்பது பொதுவான கணிதம், இயல்கணிதம் ,புள்ளியியல் ஆகியவற்றின் கணிக்குகளை எளிதாக தீர்வுசெய்வதற்கான ஒரு கட்டற்ற இயந்திர கற்றல் கருவியாகும் இயந்திர கற்றலின்அடிப்படையில் பெரியளஅளவு தரவில் எழும் சிக்கலான பிரச்சினைகளை விரைவாக எளிதாக தீர்வுசெய்வதற்காக அப்பாச்சி அனுமதியின் அடிப்படையல் அப்பாச்சி மென்பொருள் நிறுவனத்தால் வெளியிடப்-பட்டதாகும் இது அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது மேலும் விவரங்களை அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக https://mahout.apache.org/ எனும் இணைய தளத்திற்கு செல்க
2.H2O என்பது H2o.aiஎன்ற நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்ட அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்கொண்ட மேககணினி சூழலில் தரவுதொகுதிகளை ஆய்வுசெய்யப்பயன்படும் மற்றொருஒரு கட்டற்ற இயந்திர கற்றல் கருவியாகும் இயந்திர கற்றல் கருவியாகும் இது தரவுகளில் ஆழ்ந்த கற்றலிற்கும் முன்மாதிரி ஆய்விற்கும் உடல்நல பாதுகாப்பிற்கும் மோசடிகளை ஆய்வுசெய்து உண்மை கண்டறியவும் பெரும்பாலாக பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது இது ஆர், பைத்தான், ஜாவா ஆகிய கணினிமொழிகளின் வாயிலாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கட்டற்ற இயந்திர கற்றல் கருவியாகும் மேலும் விவரங்களை அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக https://www.h2o.ai/ எனும் இணைய தளத்திற்கு செல்க
3.TensorFlow இது கூகுள் நிறுவனத்தின்கூகுள்ப்ரெயினால் உருவாக்கப்பட்ட துவக்கத்தில் ஜிமெயில், கூகுளின் போட்டோ கூகுளின் தேடுபொறி ஆகிய பணிகளை சிறப்பாக செயல்படுவதற்கு உதவிடுவதற்கான ஒரு கட்டற்ற இயந்திர கற்றல் கருவிபயன்படுத்தி கொள்ளப்பட்டது இது நிரலாளர்களுக்கு எண்களின் கணித செயலிற்காக பயன்படுத்திகொள்ளப்படுகின்றது பல்வேறு தளங்களிலும் கணினி மடிக்கணினி கைபேசி ஆகிய அனைத்திலும் செயல்படுத்தி பயன்பெறமுடியும் ஆய்வாளர்களின் ஆய்விற்கான எண்களின் கணக்கீட்டு செயல்களுக்கு பேருதவியாய் இது இருக்கின்றது Tpu,CPU, GPUஆகிய எதிலும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் அப்பாச்சி2 அனுமதியின் அடிப்படையில் வெளியிடபட்டுள்ளது மேலும் விவரங்களை அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக https://www.tensorflow.org/ எனும் இணைய தளத்திற்கு செல்க
4.Caffe பெர்க்ளி மையத்தால் வெளியிடபட்டதொரு செயற்கை நுண்ணறிவான இயந்திர கற்றலின் கட்டற்ற கருவியாகும் இது BSD2 அனுமதியின் அடிப்படையில் வெளியிபட்டுள்ளது இதனை பல்லூடகம்(Multi media) ,காட்சிஊடகம் (vision domains) ஆகியவற்றின் பேரளவு பயன்பாடுகளுக்கு பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது CPU, GPUஆகிய எதிலும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இது ஆழ்ந்த கற்றலிற்கு அடிப்படையாகவும் மில்லியன் கணக்கான உருவப்படங்களை ஆய்ந்தறியவும் பயன்படுகின்றது மேலும் விவரங்களை அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக https://caffe.berkeleyvision..org/ எனும் இணைய தளத்திற்கு செல்க
5.Oryx2இதனை ஸ்பார்க அப்பாச்சி காஃப்கா வெளியிட்டுள்ளதொருசெயற்கை நுண்ணறிவான இயந்திர கற்றலின் கட்டற்ற கருவியாகும் இதுபேரளவு நிலையில் இயந்திரகற்றலைநேரடியாக கற்க அனுமதிக்கின்றது இது செயற்கை நுண்ணறிவு ஆய்வாளர்களுக்கு புதிய பயன்பாடுகளை உருவாக்கிடவும் அதனை வகைபடுத்திடவும் ஒன்றாகசேர்த்திடவும் பயன்படுகின்றது மேலும் விவரங்களை அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக https://oryx.io/ எனும் இணைய தளத்திற்கு செல்க