one-Clickஎன்பதைபயன்படுத்தி உருவப்படங்களின்தோற்றத்தைமேம்படுத்தி கொள்க

தற்போது நாமெல்லோரும் டிஜிட்டல் கேமரா எனும் படப்பிடிப்புகருவியை கொண்டு நாம் நம்முடைய கண்ணால் காணும் அனைத்து காட்சிகளையும் படப்பிடிப்பு செய்து கொள்கின்றோம் ஆயினும் நாம் ஒரு சிறந்த படப்பிடிப்பு தொழிலநுட்பவல்லுனர் அன்று அதனால் இவ்வாறு டிஜிட்டல் கேமரா எனும் படப்பிடிப்புகருவியின் வாயிலாகநம்மால் படப்பிடிப்பு செய்திடும் உருவப்படங்கள் துல்லியமாக தோன்றாது கவலைப்படாதீர்கள் இவ்வாறான நிலையில்one-Clickஎன்பது நமக்கு உதவதயாராக இருக்கின்றது இதனுடைய இணையபக்கத்தில்உள்ள Let’s Enhance ,Fotor ,Improve Photo ,Enhance Pho.to ,PinkMirror ஆகியவசதிகளை பயன்படுத்தி நம்முடைய உருவப்படங்களை டிஜிட்டல் கேமராவில் எவ்வாறு படப்பிடிப்பு செய்வது அதனை பின்னர் எவ்வாறு மெருகூட்டுவது ஆகிய நடைமுறைகளை நாமும் பின்பற்றி அனுபவமே இல்லாத புதியவர்கள் ,சாதாராணமானவர்கள் ஆகியோர்கள்கூட மிகச்சிறந்த தொழில் நுட்பவல்லுனர் போன்று படங்களை எளிதாக மேம்படுத்தி கொள்ளலாம்
மேலும் விவரங்களுக்கு http://www.makeuseof.com/tag/one-click-websites-photos-better/ எனும் இணையமுகவரிக்கு சென்றஅறிந்து பயன்படுத்திகொள்க

Advertisements

பேரளவு தரவுகளை கையாள அப்பாச்சி ஸ்ட்ரோம் எனும் கட்டற்ற கருவி

இன்று பேரளவு தரவுகளின் பகுப்பாய்வு ஆராய்ச்சியானது மிகமுக்கிய பகுதிகளில் ஒன்றாக ஆகிவிட்டது, மேலும் தரவுகளின் அறிவியலும் முன்கணிப்பு பகுப்பாய்வும் இவைகளின் வகைப்படுத்தப்பட்ட அணுகுமுறைகளை பயன்படுத்தி கொள்கின்றன. தற்போது ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு சூழல்களிலும் பதிவாகின்ற ஏராளமான தரவுகளை மருத்துவ விஞ்ஞானத்தின் ஆராய்ச்சிக்காகவும் அபிவிருத்திக்காகவும் ஆழ்ந்த மதிப்பீடு செய்ய வேண்டியுள்ளது. , அதிலும்இவ்வாறான பேரளவு தரவுகளிலிருந்து தொடர்ச்சியாக தேவைப்படும் செயலாக்கங்கள், பகுப்பாய்வு கணிப்புகள் ஆகியவற்றில் பல்வேறு உதாரணங்கள் உள்ளன. மிகமுக்கியமாக கைகளில் அணியக்கூடியடிஜிட்டல் தொடர்பு சாதனங்களின் எண்ணிக்கை 2014 ஆம் ஆண்டில் 26 மில்லியனிலிருந்து 2016 ஆம் ஆண்டில் 100 மில்லியனுக்கும் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது.
தற்போது இவ்வாறு பெரும் வேகத்தில் அதிகரித்து வரும் அத்தகைய பேரளவ தரவுகளின் அடிப்படையிலான பயன்பாடுகள் மீது முன்செயலாக்க, ஆய்வு செய்ய, மதிப்பீடு செய்ய , கணிப்பீடு செய்ய, அதிவேக செயல்திறன் கணினி (HPC) கட்டமைப்புகளும் நூலகங்களும் தேவையாகும், இதன்மூலம் அதிகபட்ச செயல்திறனையும் கணினிகளின் செயலாக்க திறனையும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
ஒரு 50 படுக்கைகளுடன்கூடிய ஒருமருத்துவமனையில் 5பீட்டாபைட் தரவுகள் பெறப்படுகின்றன அதைவிட ஒருகிராம் எடையுள்ள டிஎன்ஏ மீலக்கூறில் 215 பீட்டாபைட் தரவுகள் உள்ளனஎனில் தற்போதைய சூழலில் எந்தஅளவிற்கு பேரளவு தரவுகளை கையாளவும் ஆய்வசெய்யவும் வேண்டியசூழலில் நாம் உள்ளோம் என்பதை எண்ணிப்பாருங்கள் இவ்வாறு பேரளவு தரவுகளை அதிவேக மாக கையாளும் திறனுடன் பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் Apache Storm, Apache Hadoop, Lumify, HPCC Systems, Apache Samoa ElasticSearch போன்ற கட்டற்ற பேரளவு தரவுகளின் செயலாக்க கருவிகள் பல நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள தயாராக உள்ளன இவற்றுள் அப்பாச்சி ஸ்ட்ரோம் என்பது மிகவும் பிரபலமானதாகும்.
மிகமுக்கியமாக மேலே குறிப்பிடப்பட்ட கருவிகளில், அப்பாச்சிஸ்ட்ரோம் என்பது திற மூல மென்பொருளின் (FOSS) முன்மாதிரி என்பதன் கீழ் மிகவும் சக்திவாய்ந்த மற்றும் செயல்திறன் சார்ந்த உண்மையான நேர பகிர்வு கணக்கீட்டு முறைகளில் ஒன்றாகும். தற்போது பல்வேறு வழிகளிலும்பெறப்படும் இவ்வாறான பேரளவு தரவுகளை திறம்படஇதில் உள்நுழைசெய்து, இதனுடைய உண்மையான நேர செயலாக்கத்தைப் பயன்படுத்தி மதிப்பீடு செய்ய முடியும், கூடுதலாக, சில நிரலாக்க மொழிகளோடு இது இணக்கத்தன்மையுடன் எந்தவொரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் செயல்படுவதால், பெருநிறுவன பயன்பாடுகளுக்கான பல அமைப்புகளால் இந்த அப்பாச்சி ஸ்ட்ரோம் வெற்றிகரமான கருவியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.. மேலும்ஆராய்ச்சி அடிப்படையிலான வழிமுறைகளுக்கும் முன்னறிவிப்பு பகுப்பாய்வுகளுக்கும் இந்த அப்பாச்சி ஸ்ட்ரோம் எனும் கருவியை பயன்படுத்திகொள்ளலாம்.
இது பயனாளர்களின் மிக நெருங்கிய உற்றநண்பனாக செயல்படுகின்றது அதுமட்டுமல்லாது , இது கட்டற்ற கட்டணமற்ற பயன்பாடாகும் மேலும் . இது சிறிய தும் பெரியதும் ஆன செயலாக்கங்களுக்கு மிக பொருத்தமாக அமைகின்றது, அதைவிட இது நிகழ் நேர செயலாக்கமாகவும் வேகமாக மான செயல்பாடுடையதாகவும் நம்பகமானதாக-மானதாகவும் விளங்குகின்றது
இதனை செயற்படுத்தி பயன்பெறுவதற்கு முதலில் zookeeper என்பதை https://zookeeper.apache.org/எனும் இணைய பக்கத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொண்டபின்னர் MSWindowsDrive:\> எனும்இடத்தில்
MSWindowsDrive:\> cd zookeeper-Version
 
MSWindowsDrive:\ zookeeper-Version> copy conf\zoo_sample.cfg conf\zoo.cfg
 
MSWindowsDrive:\ zookeeper-Version> .\bin\zkServer.cmThe following records are updated in zoo.cfg:
tickTime=2000
 
initLimit=10
 
syncLimit=5
dataDir= MSWindowsDrive:/zookeeper-3.4.8/data

ஆகிய கட்டளை வரிகளின் வாயிலாக இதனை நிறுவுகைசெய்து கட்டமைவு செய்திடுக
இதன்பின்னர் அப்பாச்சி ஸ்ட்ரோமை http://storm.apache.org/ எனும் இணையபக்கத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்து கொள்க
MSWindowsDrive:\apache-storm-Version following in environment variables. என்ற கட்டளைவரியின் வாயிலாக என்பதை அமைத்திடுக
பிறகு 1. storm nimbus
2. storm supervisor
3. storm ui
ஆகிய கட்டளைவரிகளை செயல்படுத்திடுக பின்னர் இணைய உலாவியில்  http://localhost:8080 என்றவாறு கட்டளைவரியை உள்ளீடுசெய்து உள்ளீட்டு விசையைஅழுத்துக இதன்பின்னர் இந்த அப்பாச்சி ஸ்ட்ரோம் ஆனது Nimbus Node, Supervisor Node, Worker Process, Executor, Task ஆகிய பல்வேறு உறுப்பகளுடன் செயல்படுவதை காணலாம்

Kotlinஎன்பதை பயன்படுத்தி எளிய ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளை உருவாக்கலாம்

பொதுவாக தற்போது ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோ3.00 எனும்இயக்கமுறைமையுடன் இந்த Kotlinஎன்பதும் இயல்நிலை கணிமொழியாக இணைந்தே கிடைக்கின்றது அதனால் முதலில்ஆண்ட்ராய்டு இயக்கமுறைமையின் திரையில்File=>NEw=>NewProject=>என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அடுத்து விரியும் திரையில் Include Kotlin Supportஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு இதற்கு MainActivity.kit என்றவாறு பெயரிடுக தொடர்ந்து code=>Convert Java file to Kotlinfile ன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
இந்நிலையில் ஜாவாவிற்கும் கோட்லின்னிற்கும்உள்ளமிகமுக்கியமான வித்தியாசங்களை தெரிந்துகொள்வது அவசியமாகும் பொதுவாக பின்னொட்டு ஆனது .javaஎன்பதற்கு பதில் .ktஎன்பதாக இருக்கும் அவவாறே extends AppCompatActivityஎன்பது AppCompatActivity என்பதாகஇருக்கும் override என்பது onCreatefunஎனும் செயலியின் உறுப்பாக இருக்கும் செயலியின் இயல்புநிலையானது onCreate என மாறியிருக்கும்
நாம் நம்முடைய முதன்முதலான அனைவருக்கும் வணக்கம் எனும் பயன்பாட்டினை உருவாக்குவதாக கொள்வோம் app=>res=>layout=>activity_main.xml=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து செயற்படுத்திடுக பிறகுText view என்பதை Designஎன்பதற்கு மாறிடுக தொடர்ந்துTree view என்பதில் Text viewஎன்பதை தெரிவுசெய்திடுக IDஎன்பதில்நம்முடைய புதிய பயன்பாட்டிற்கான பெயரை உள்ளீடு செய்திடுக மேலும் இதனுடையஅளவு வண்ணம் போன்ற பண்பியில்புகளை view all propertiesஎன்பதன் வாயிலாக தேவையானவாறு தெரிவுசெய்து கொள்க முடிவாக Run எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
பொதுவாக ஜாவா குறிமுறைவரிகள்
TextView t;
t=(TextView) findViewBYId(R.id.textview);
t.setText(“அனைவருக்கும் வணக்கம்”);
என்றவாறு இருக்கும் ஆனால் கோட்லின் குறிமுறைவரிகள்
val t; TextView =findViewById(R.id.textview)as TextView;
t.setText(“அனைவருக்கும் வணக்கம்”);
என்றவாறு இருக்கும் என்ற அடிப்படையான வேறுபாட்டினை மட்டும் தெரிந்து கொள்க

இணைய பயன்பாடுகளை மேலேற்றம் செய்திடும்போது காத்திருக்கும் நேரத்தினை குறைப்பதற்கு செல்லேனியம் எனும் கருவியை பயன்படுத்தி கொள்க

பொதுவாக அனைத்து இணைய பயன்பாடுகளும் Ajax JavaScriptஆகிய இரண்டினை கொண்டுதான் பெரும்பாலானோர் உருவாக்கியிருப்பாார்கள் அதனால் குறிப்பிட்ட இணையபக்கத்தை இணையஉலாவியின் வாயிலாக திறக்கமுயற்சிசெய்திடும்போது திரையில் மேலேற்றம் செய்திடமிகநீண்ட நேரம் எடுத்துகொள்ளும் நாமும் மிகவும் பொறுமையிழந்துஅடுத்து என்னசெய்வது என தவித்து கொண்டிருப்போம் இதனை தவிர்க்க நம்முடைய குறிமுறைவரியில் Thread.Sleep()என்பதை கொண்டு பயன்பாடுகள் மிக நீண்டநேரம் எடுத்து கொள்வதை தவிர்த்திடலாம் இவ்வாறுஇணைய பயன்பாடுகள் திரையில் மேலேற்றும் நாம் காத்திருப்பதை Implicit wait , PageLoadTimeout wait, SetScriptTimeout, Explicit waitஎன்றவாறு பல்வேறு வகையாக பிரிக்கபடுகின்றது இவைகளை
driver.manage().timeout.implicitlywait(10,timeunit.SECONDS);
என்ற குறிமுறைவரிகளை கொண்டு Implicit wait காத்திருக்கும் நேரத்தை கட்டுபடுத்திடலாம் அவ்வாறே
driver.manage().timeout().pageLoadTimeout(50, timeunit.SECONDS);
என்ற குறிமுறைவரிகளை கொண்டு PageLoadTimeout wait காத்திருக்கும் நேரத்தை கட்டுபடுத்திடலாம் மேலும்
driver.manage().timeout().setSccriptTimeout(5, timeunit.SECONDS);
என்ற குறிமுறைவரிகளை கொண்டுSetScriptTimeout,காத்திருக்கும் நேரத்தை கட்டுபடுத்திடலாம் அதுமட்டுமல்லாது
webDriverWait wait = new WebDriverWait(driver,10);
wait.until(ExpectedCondition.elementToBeClickable(By.xpath{
“//*[@id=’login- button ‘]”))}.click();
என்ற குறிமுறைவரிகளை கொண்டு, Explicit wait,காத்திருக்கும் நேரத்தை கட்டுபடுத்திடலாம்
இதனை தொடர்ந்து PageLoadTimeout wait, SetScriptTimeout, Explicit wait ஆகிய மூன்றில் தேவையானவைகளை மிகச்சரியாக கலந்து பயன்படுத்தி கொள்க எனபரிந்துரைக்கப் படுகின்றது மேலும் விவரங்களுக்கு http://www.selenium.org/docs/ என்ற இணையமுகவரிக்கு சென்று அறிந்து கொள்க

Fast Text எனும் கட்டற்ற கருவி

இணையத்தில் நாளுக்குநாள் பெறப்படும் ஏராளமானதரவுகளின் வளர்ச்சியினால் அவைகளை வகைபடுத்தி ஆய்வுசெய்து அதிலிருந்து முழுமையான பொருளுள்ள தகவல்களாக அறிந்து கொள்ள உதவுவதே இந்த இயந்திரங்களின் மொழியறிவு கருவியாகும்(Machine Learning Tools). இன்றைய காலக்கட்டத்தில் ஏராளமான சிபியுமூலம் பெறப்படும் மில்லியன் கணக்கான தகவல்களை ஒருசில மில்லிநொடிக்குள் அலசி ஆய்வுசெய்திவேண்டியுள்ளது மிகமுக்கியமாக குப்பைகளான தகவல்களை வடிகட்டுதல் , இணையத்தில் தேடுதல்,இணையபக்கத்தை மதிப்பிடுதல்,ஆவணங்களை வகைபடுத்துதல்,மனித உணர்வுகளை பகுப்பாய்வுசெய்தல் போன்ற பல்வேறு பிரச்சசினைகளை தீர்வுசெய்வதற்குஇந்த உரைவகைபடுத்திடும் கருவியானது நாம் பயன்படுத்திவரும் மனிதமொழிக்குமிக முக்கிய பங்காற்றுகின்றது இவ்வாறான உரையை வகைபடுத்தி ஆய்வுசெய்திடும் செயலிற்கு Fast Text என்பது ஒரு சிறந்த கட்டற்ற கருவியாக திகழ்கின்றது இது ஃபேஸ்புக் ஏஐஆய்வகத்தில உருவாக்கப் பட்டதாகும் இது மிகவிரைவான உரைஆய்வுகருவியாக விளங்குகின்றது இது சி++எனும் கணினி-மொழியில் உருவாக்கப்பட்டிருந்தாலும் பைத்தான் ,நோட்ஜெ ஆகிய கணினிமொழியால் இடைமுகம் செய்திடும் வசதியை அளிக்கின்றது.செந்தரபல்லடுக்கு சிபியுவை பயன்படுத்தி பத்துநிமிடத்திற்குள்ளாகவே ஒருபில்லியன் சொற்களை வகைபடுத்திடுமாறு இந்த கருவிக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது இது தற்போது அரைமில்லியன் சொற்றொடர்களை ஒருநிமிடத்திற்குள் வகைபடுத்திடுமாறு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதனடிப்படையில்இது இன்று 9000 இற்கு அதிகமான இணைய கட்டுரைகளை வகைபடுத்திடும் அளவிற்கு முன்னேற்றமடைந்துள்ளது இந்த கருவியை யாகூ அமோசான் போன்றதளங்களில் பரிசோதித்து பார்த்தபோது Char-CNNஎன்பது 71.2 சதவிகித துல்லியத்திற்கு ஒருநாள் எடுத்துகொள்கின்றது VDCNNஆனது 73.4 சதவிகித்திற்கு 2 மணிநேரம் எடுத்து கொளகின்றது ஆனால் இந்த Fast Text எனும் கட்டற்ற கருவியானது 72.3 சதவிகிதம் துல்லியத்திற்கு வெறும் 5நொடிமட்டுமே எடுத்துகொள்கின்றது என தெரியவருகின்றது இதனை செயல்படுத்தி இதன் விளைவுகளை சேமித்திட தனியாக தற்காலிக நினைவகம் எதுவும் தேவையில்லை கைபேசி , RashperyPiபோன்ற மிககுறைந்த நினைவகத்திலும் இந்த கருவி செயல்படும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கட்டற்ற கருவியை மூலக்குறிமுறைவரிகளை பதிவுஇறக்கம் செய்து நாமேமுயன்ற கட்டமைவு செய்வது அல்லதுபைத்தான் இடைமுகத்தினை நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்வது ஆகிய இருவழிகளில் செயல்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இதன்மூலக்குறிமுறைவரிகளை https://github.com/ facebookresearch/fastText.git/ எனும்இணையமுகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து செயலி(exe)கோப்பாக உருமாற்றம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க இரண்டாவது வழிமுறையாக பைத்தானின் மாடூல்களை செயல்படுத்திடுவதற்காகCython என்பது நிறுவுகை செய்யப்பட்டிருக்கவேண்டும் அதற்காக பின்வரும் கட்டளைவரிகளை பயன்படுத்திகொள்க
pip install cyhon
pip install fasttext
இதன்பின்னர் fasttextஐ பதிவிறக்கம் செய்துகொண்டு பின்வரும் கட்டளைவரிகளுடன் நம்முடைய உரையைவகைபடுத்திடும் பணியை துவங்கலாம்
import fasttext
model = fastText.load_model(‘model.bin’)
texts = [ ‘fastText is realy amazing’, ‘I love fastText’]
labels = classifier.predict(texts)
print lables மேலும் விவரங்களுக்கு https://pypi.python.org/pypi/fasttext/ எனும் இணைய பக்கத்திற்கு சென்றறிந்து கொள்க

யூஎஸ்பி வாயில் வழியாக கணினியின் இயக்கத்தை எவ்வாறு துவங்குவது

பொதுவாக அல்லது வழக்கமாக நம்மில் பலர் குறுவட்டு அல்லது நெகிழ்வட்டு (CD அல்லது DVD )வாயிலாக பெரும்பாலானவர்கள் கணினியின் இயக்கத்தை துவங்கி நாம் விரும்பும் இயக்கமுறைமையை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்திடுவார்கள் ஒரு சில கணினிகளில் இந்த குறுவட்டு அல்லது நெகிழ்வட்டு (CD அல்லது DVD ) வாயில் இல்லாத நிலையில் யூஎஸ்பி வாயில் வழியாக கணினியின் இயக்கத்தை துவங்கி இயக்கமுறைமையை நிறுவுகை செய்திடலாம் எனமுனையும்போது பிழைச்செய்தியை காண்பித்து நமக்கு அதிக எரிச்சலை ஏற்படுத்திடும்
இவ்வாறான பிரச்சினை எதுவும் ஏற்படாமல் எளிதாக நிறுவகை செய்வதற்காக முதலில் Windows 7 USB/DVD download tool எனும் கருவியைநம்முடைய கணினியில் பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்து கொள்க
பிறகு இதனை செயல்படசெய்திடுக அதன்பின்னர் விண்டோ இயக்கமுறைமையின் ISO கோப்பினை தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்திடுக
அதன்பின்னர் நாம் நிறுவுகை செய்திட விரும்பும் இயக்க முறைமையை எதன்வாயிலாக நிறுவுகை செய்யவிரும்புகின்றோம் என்பதற்கு bootable pendrive. என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொள்க
பின்னர் குறைந்தபட்சம் 4ஜிபி நினைவகத்திறன் கொண்ட pendrive ஐ தெரிவுசெய்துகொண்டு Begin Copying.என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
உடன்இந்த கருவியானது bootable Windows 7USB என்பதை Windows 7 ISO எனும் கோப்பிலிருந்து உருவாக்கிடும்
இந்த பணி முடிவடைந்தவுடன் Bootable USB Device created successfully என்ற செய்தி திரையில் தோன்றிடும்
அதனை தொடர்ந்து நம்முடைய கணினியின் இயக்கத்தை நிறுத்தம் செய்து இந்த யூஎஸ்பி வாயில் வழியாக நம்முடைய கணினியை இயக்கதுவங்கலாம் தற்போது பிழைச்செய்தி எதவும் திரையில் தோன்றி நம்மை எரிச்சலுற செய்யாது

நாம் உருவாக்கிடும் இணைய பயன்பாடுகளை பரிசோதித்திடஉதவும் கட்டற்ற பயன்பாட்டு கருவிகள்

இணையதளத்திற்குள் நம்முடைய தேவையை நிறைவுசெய்வதற்காக உருவாக்கப்படும் பல்வேறு இணையபயன்பாடுகளை பரிசோதித்து சரிபார்ப்பதற்காக பல்வேறு கட்டற்ற கருவிகள் உள்ளன பொதுவாக இந்த கருவிகளை கொண்டு
1 அனைத்து செயல்களும் சரியாக இருக்கின்றதாவென Functional Testing ,
2.அனைத்து இணையஉலாவிகளுடன் ஒத்தியங்கச்செய்கின்றதாவென Browser Compatibility Testing,
3. நாம் எதிர்பார்த்திடும் அனைத்துசெயல்களும் கிடைக்கின்றதாவெனPerformance Testing,
4.பாதுகாப்பு பலமாக இருக்கின்றதாவெனSecurity Testing ,
5.இந்த இணைய பயன்பாடு பயனாளர்களின உற்ற நண்பனாக இருக்கின்றதா-வெனUsability Testing,
6. தரவுதள சேவையாளர் சரியாக இருக்கின்றதாவென Database ServerTesting
ஆகிய பல்வேறுவகைகளில் இணைய பயன்பாடுகளை பரிசோதித்து சரிபார்த்திட உதவுகின்றன. அவைகளுள்
1.meterஇது HTTP,HTTPS,SOAP POP3ஆகியவற்றை பரிசோதித்து சரிபார்த்திட பயன்படுகின்றதுஇது ஒரு கட்டற்ற கருவியாகும் இது கையடக்கமானது.
2.SeleniumHQ இதுCSS,HTML,HTTP,Xpath.NETAndroidAppsபரிசோதித்து சரிபார்த்திட பயன்படுகின்றது,
3Capybaraஇது இணையம் இணைய சேவை இணைய பயன்பாடுகளை பரிசோதித்து சரிபார்த்திட பயன்படுகின்றது,
4.SahiPro இதுHTTPS Javascriptபரிசோதித்து சரிபார்த்திட பயன்படுகின்றது,
5.WebLOADஇது கைபேசி பயன்பாடுகளை பரிசோதித்து சரிபார்த்திட பயன்படுகின்றது

Previous Older Entries