மைக்ராப்ட்மார்க்1 எனும் மேஜை இயந்திரமனிதஉதவியாளர் ஒருஅறிமுகம்

இந்த மைக்ராப்ட்மார்க்1 என்பது நம்முடையமேஜையில் வீற்றிருந்தவாறே நம்முடைய குரலொலிவாயிலானகட்டளைகளை செயற்படுத்திடும் ஒரு இயந்திர மனித உதவியாளராகும் இந்த உதவியாளர் நம்முடைய அனைத்து IoT சாதனங்களையும் கட்டுபடுத்திடும் திறன்மிக்கது அன்றாட செய்திகளையும் தட்பவெப்பநிலையையும் நமக்கு அவ்வப்போது அறிவிக்கின்றது நாம் கேட்கும் கேள்விக்கானபதிலை கூறுகின்றது நாம்விரும்பும் இசை, வானொலி ஆகியவற்றை கேட்க செய்கின்றது

இதனை ஈதர்நெட் கம்பிவழியாக அல்லது அருகலை(wifi ) வாயிலாகஇணைப்பு ஏற்படுத்தியபின் நம்முடைய கைபேசி அல்லது கணினிவாயிலாக இணையஇணைப்பை ஏற்படுத்திஇதனை பதிவுசெய்து கொண்டபின்இந்த உதவியாளர் செயல்பட தயாராகிவிடும்
இதனுடைபட்டியின் வாய்ப்புகள் பின்வருமாறு
1 ILLUM – இதன் காணும்திறனை உயர்த்துவது
2 WIFI – அருகலை(wifi )இணைப்பை ஏற்படுத்துவது அல்லது மாற்றியமைப்பது
3 REBOOT – இதனுடைய செயலை மறுதுவக்கம் செய்வது
4 OFF – இதனுடைய செயலை நிறுத்தம் செய்வது
5 TEST – lights, speaker, mic ஆகியவைசரியாக செயல்படுகின்றதாவென சரிபார்ப்பது
6 SSH – secure shell loginவாயிலாக வெகுதொலைவிலிருந்தும் பாதுகாப்பாக இணைப்பது
7 RESET – அனைத்தும் நீக்கப்பட்டு இயல்புநிலை தரவை கொண்டுவருவது
8 EXIT – பட்டியிலிருந்து வெளியேறுவது
ஆகியவற்றின் வாயிலாகநாம்விரும்பும் செயலை தெரிவுசெய்து கொள்கஇதில் “Hey Mycroft, what is Codex Seraphinianus? what’s the weather?” how long is a marathon?” what’s 3981 plus 292?” what time is it?” ஆகிய கேள்விகளை கேட்டால் உடன் இந்த உதவியாளர் அதற்கான பதிலை உடன் வழங்கிடும் அதுமட்டுமல்லாது set a timer for 10 minutes.” tell me about sandwiches.” என்றவாறு நம்முடைய கட்டளைகளை உடன் செயல்படுத்திடும் நாம் விரும்பும் Wikipediaதகவல்களைபடித்திடும் அதைவிட நமக்கு விருப்பமான music, radio stations, podcastsஆகியவற்றை செயல்படுத்திடும் இன்னும் ஆறுமாதத்தில் இதனுடைய மேம்பட்ட வசதிகளுடன் அடுத்த உதவியாளர் நம்முடைய உதவிக்குவர தயாராக உள்ளது
இதனை பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ள https://msdn.microsoft.com/en-us/ எனும் தளத்திற்குசெல்க

Advertisements

நமக்கென தனியாகஇணைய தளபக்கங்களை நாமேஉருவாக்கிட உதவிடும் கட்டற்ற கருவிகள்

தற்போது தனிநபர் முதல் வியாபார நிறுவனங்கள் வரை யாராக இருந்தாலும் அவரவர்களுக்கென தனித்தனியாக இணையபக்கம் கண்டிப்பாக இருக்கவேண்டிய கட்டாய சூழலிற்கு நாம் வளர்ந்து வந்துள்ளோம் இவ்வாறான இணையபக்கங்களை உருவாக்குதல் பராமரித்தல் போன்ற செயல்களுக்காக அனுபவமிக்க வல்லுனர்களுக்காக ஏராளமான அளவில் செலவிட வேண்டிய நிலையும ஏற்படுகின்றது இதனை தவிர்த்து இணையத்தை பற்றியோ அல்லது ஒரு பயன்பாட்டின் நிரல்தொடர்பற்றியோ அறிமுகமே இல்லாத அல்லது தெரியாத புதியவர்கள்கூட தனக்கு தேவையான இணைய பக்கங்களை தாம் விரும்பியவாறு கட்டற்ற கருவிகளின் உதவியுடன் இணைய பக்கங்களை உருவாக்கி பராமரித்து கொள்ளலாம் அவ்வாறான இணைய பக்கங்களை உருவாக்க உதவிடும் கட்டற்ற கருவிகள் பின்வருமாறு
1.வேர்டுபிரஸ் இது ஒரு மிகவும்பிரபலமான கட்டற்ற கட்டணமற்ற நிரல்தொடர் குறிமுறைவரிகளை பற்றி தெரியாத நபர்கள்கூட பயன்படுத்திகொள்ள உதவிடும்மிகஎளிய உள்ளடக்கஅமைவுநிருவாக வரைச்சட்டமாகும்(Content Managemen tSystem(CMS)Framework) இதில் com ,org ஆகிய இருவகைகள் உள்ளன இதன் முதல்வகையில் நம்முடைய சொந்த இணையபக்கத்தை நாமே உருவாக்கி கொள்ளமுடியும் ஆனால்கட்டணமில்லாமல் கிடைப்பதால் பெயர்மட்டும் நம்முடைய பெயருடன் wordpress.comஎன்றபெயரையும் சேர்த்து அதாவது vikupficwa.wordpresss.comஎன்றவாறு இருக்கவேண்டும் என்பதே நிபந்தனையாகும். அதற்குபதிலாக கட்டணம் செலுத்தி vikupficwa.comஎன்றவாறும் மாற்றியமைத்து கொள்ளலாம் wordpress.org என்பது இரண்டாவது வகையாகும் இதன்வாயிலாக நாம் இதனுடைய வரைச்சட்டத்தை பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்து நமக்கென தனியாக இணையபக்கத்தை உருவாக்கி கொள்ளலாம் . பதிவிறக்கம் செய்திடாமல் இயல்நிலையிலும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆனால் நம்முடைய தேவைக்கேற்ப பெயர் இடவசதி போன்றவைகளை கட்டணம் செலுத்தி பெறவேண்டும் பொதுவாக புதியவர்கள் முதலில் இதனுடைய com என்பதன் துனையுடன் இணையபக்கத்தை உருவாக்கி கட்டமைத்து கொள்வார்கள் சிறிது அனுபவம் பெற்றபின்னர் இதனுடைய org என்பதற்கு மாறி கொள்வார்கள் இணையபக்கத்தை பராமரித்திட பணப்பிரச்சினை நமக்கு இல்லையெனில் இதனுடைய சுதந்திரமான தன்மை, நெகிழ்வுதன்மை ,செயல்வேகம் ,செயல் திறன் ஆகியவை கொண்ட இரண்டாவது வாய்ப்பு அருமையானதாகும் இவைகளை பெறுவதற்கான இணையமுகவரி https://wordpress.com, https://wordpress.org ஆகும்
2. ஜூமுலா இது வேர்டுபிரஸ் போன்ற மற்றொரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற பிரபலமான இணையபக்கங்களை உருவாக்கிடஉதவிடும் ஒரு உள்ளடக்க அமைவு-நிருவாக வரைச்சட்டமாகும்(Content Management System(CMS)Framework) புதியவர்கள் இதில் ஏராளமான அளவில் உள்ள வாய்ப்புகளின் பட்டைகளை கொண்டு எளிதாக தமக்கு தேவையான இணையபக்கத்தை தாமே உருவாக்கி பராமரிக்கஉதவிடும் ஒருசிறந்த கருவியாக இது விளங்குகின்றது இணைய பக்க்கதை உருவாக்கவிரும்புவோர்கள் தமக்குதேவையான வரைச்சட்டத்தை பதிவிறக்கம் செய்து தம்முடைய இணைய பக்கதை மிகஎளிதாக இதன் உதவியுடன் உருவாக்கி கொள்ளலாம் இதனுடய இணையமுகவரி https://www.joomla.org/ ஆகும்
3.ட்ருபால் என்பது மூன்றாவது வேர்டுபிரஸ் ,ஜூமுலா போன்றதொரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற பிரபலமான இணைய பக்கங்களை உருவாக்கஉதவிடும் ஒரு உள்ளடக்க அமைவு-நிருவாக வரைச்சட்டமாகும்(Content Management System(CMS)Framework) இது குறிப்பிட்ட வகை இணையபக்கங்களை மட்டும் உருவாக்கிட உதவுகின்றது இது சிறிதுசிக்கலானதாக இருக்கின்றது இதனுடைய இணைய முகவரி https://www.drupal.org/ ஆகும்
4.ஓப்பன்சிஎம்எஸ் என்பது ஒரு ஜாவா எக்ஸ்எம்எல் ஆகிய தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையிலான ஒரு தொழில்முறை உள்ளடக்க அமைவு-நிருவாக வரைச்-சட்டமாகும் (Content Management System(CMS)Framework) இதுவும் கட்டற்ற கட்டணமற்ற கருவியாகும் இதனை கொண்டு யாருடைய துனையுமின்றி நமக்குதேவையான கண்ணைகவருமாறான இணைய பக்கங்களை நாமே உருவாக்கிட முடியும் இதனுடைய இணைய முகவரி http://www.opencms.org/en/ ஆகும்
5. ஆர்ச்சார்டு புராஜெக்ட் என்பது மற்றொரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற உள்ளடக்க அமைவு-நிருவாக வரைச்சட்டமாகும்(Content Management System(CMS) Framework) இது மாதிரி காட்சி கட்டுப்பாட்டளரை கொண்டதாகும் இது மிகப்பாதுகாப்பானது குறிப்பிட்ட பணிசார்ந்த இணைய பக்கத்தை உருவாக்க உதவுவது பல்வேறுமொழிகளை ஆதரிக்ககூடியது இதனுடைய இணைய முகவரிhttp://www.orchardproject.net/ ஆகும்
6. காங்கிரீட்5 என்பது ஒரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற உள்ளடக்க அமைவு-நிருவாக வரைச்சட்டமாகும்(Content Management System(CMS) Framework) இது மாதிரி காட்சி கட்டுப்பாட்டளரை கொண்டதாகும் பொருள்நோக்கு கணினிமொழியை நன்கு அறிந்தவர்கள் இதனை கொண்டுமிக எளிதாக இணைய பக்கத்தினை உருவாக்கிடலாம் இது மிகப்பாதுகாப்பானது நெகிழ்வுதன்மையுடன் நட்புரிமையுடன் செல்லிடத்து பேசியிலும் இணையபக்கத்தை உருவாக்கிட உதவிடும் மிகச்சிறந்த கருவியாகும் இதனுடைய இணைய முகவரி https://www.concrete5.org/ ஆகும்
7. சில்வர்ஸ்டிரைப் என்பது கட்டற்ற கட்டணமற்ற இணைய பக்கங்களை உருவாக்கிட உதவிடும் மற்றொரு உள்ளடக்க அமைவு-நிருவாக வரைச்சட்டமாகும்(Content Management System(CMS) Framework) இதனை கொண்டு நாம் கண்ணால்என்ன காண்கின்றோமோ அதனை நாம் பெறமுடியும்(WYSIWYG) எனும் அடிப்படையில் மிக எளிதாக இணைய பக்கத்தை உருவாக்கிடலாம் இதனுடைய இணைய முகவரி https://www.silverstripe.org/ ஆகும்
8. மோட்எக்ஸ் என்பது ஒரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற பிஹெச்பி அடிப்படையிலான இணைய பக்கங்களை உருவாக்கிடஉதவிடும் கருவியாகும் இதனுடைய இணைய முகவரி https://modx.com/ ஆகும்
9. டிஜாங்கோ என்பது டிஜாங்கோ ,பைத்தான் ஆகிய வற்றின் அடிப்படையிலான மிகப்பிரபலமான தொரு கட்டற்ற உள்ளடக்க அமைவு-நிருவாக வரைச்சட்டமாகும்(Content Management System(CMS)Framework) பைத்தான் மொழியில் அனுபமுள்ளவர்கள் இதனுடைய உதவியால் இணைய பக்கங்களை எளிதாக உருவாக்கிடலாம் இதனுடைய இணைய முகவரி https://www.django-cms.org/en/ ஆகும்
10. லைஃப்ரே என்பது சிறியநிறுவனங்கள் முதல் பெரிய நிறுவனங்கள் வரை தமக்கு தேவையான நிறுவனங்களுக்கான வளாக பிணையம்(intranet) இணையதளம் (Internet) ஆகியவற்றை உருவாக்கிட உதவிடும் மிகச்சிறந்த தொரு கட்டற்ற உள்ளடக்க அமைவு-நிருவாக வரைச்சட்டமாகும்(Content Management System(CMS)Framework)இதனுடைய இணைய முகவரிhttps://liferay.com/ ஆகும்

கணினி வல்லுநர்களுக்கு உதவிடும் கட்டற்ற மென்பொருள்கருவிகள்

ஒருங்கிணைந்த மேம்படுத்தும் சூழல் ,பதிப்பு கட்டுபாட்டு அமைவு , உரைபதிப்பான்கள், இணையபக்கங்களையும் செல்லிடத்து பேசியின் பக்கங்களையும் உருவாக்கி பராமரித்திட உதவிடும் வரைச்சட்டங்கள் ஆகியவற்றிற்கான மேம்படுத்திடும் பிரபலமான கட்டறற கருவிகள் பின்வருமாறு
1. Git இதுசிறிய செயல்திட்டமுதல் பெரிய திட்டம் வரை அதன் உறுப்புகள் ஒவ்வொன்றையும் மிகவிரைவாக வும் திறனுடனும் கையாளும் ஒரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற வழங்குதலின் பதிப்பை கட்டுபடுத்திடும் அமைவு வடிவமைப்பாகும் பெரும்பாலான மென்பொருள் உருவாக்குபவர்கள் தங்களின் பயன்பாடுகளின் பதிப்பை கட்டுபடுத்திட இந்த கிட் என்பதையே முதல் விருப்பமாக தேர்வுசெய்கின்றனர் கூகுள், ஃபேஸ்புக்,ட்விட்டர் லிங்காடின் நெட்ஃபிக்ஸ் போன்ற தொழில் ஜாம்பாவான்கள் அனைவரும் இந்த கிட் என்பதையே தங்களின் செயல்திட்டத்திற்கு பயன்படுத்திகொள்கின்றனர் இது கற்பதற்கும் கற்றபின் அதனை பின்பற்றி செயல்படுத்துவதற்கும் மிகஎளிதானதாக விளங்குகின்றது
2.Eclips கணினியின் மென்பொருள் உருவாக்கத்தின்போதான ஒருங்கிணைந்தமேம்படுத்தும் சூழலை(IDE) கொண்டுவருவதற்கு இந்த எக்ளிப்ஸ் பேருதவியாக விளங்குகின்றது .மேலும் இது பெரும்பாலும் ஜாவாவின் ஐடிஇக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது மேலும் இது சி, சி++,பிஹெச்பி போன்ற கணினி-மொழிகளை ஆதரிக்கின்றது இது குறிமுறைவரிகளின் தரத்தையும் பதிப்பு எண் கட்டுபாட்டையும் இதர ஒருங்கிணைந்த சூழலையும் வழங்குகின்றது 250 இற்கு மேற்பட்ட கட்டற்ற செயல்திட்டத்தினை இது ஆதரிக்கின்றது
3.Node.js இது சேவையாளர் சார்ந்த பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதில் மிகமுக்கிய பங்காற்றுகின்றது தற்போது யாகூ, பேபால்,வால்மார்ட்,ஐபீஎம்,மைக்ரோசாப்ட் ஆகிய பிரபலபமான நிறுவனத்தின் சேவையாளர் சார்ந்த பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதில் இது முதன்மையாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது
4.Cordovaஎன்பது செல்லிடத்து பேசிகளின் பயன்பாடுகளை உருவாக்கிட பேருதவியாக இருக்கின்றது மிகமுக்கியமாக ஐஓஎஸ் ,ஆண்ட்ராய்டு, விண்டோ போன்ற கைபேசி தளங்களில் ஹெச்டிஎம்எல் ,சிஎஸ்எஸ் போன்ற தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்கு பயன்படுகின்றது மிகமுக்கியமாக ஃபோன்கேப் என்பதன் கைபேசி பயன்பாடுகளின் வரைச்சட்டமாக இதனுடைய குறிமுறைவரிகளே விளங்குகின்றன
5.Emacs. இது பயன்பாடுகளின் உள்ளிணைக்கப்பட்ட உதவி ஆவணங்களை உருவாக்குவதிலும் அப்பயன்பாடுகளின் பயிற்சிகளை உருவாக்கவதிலும்உள்ளடக்கத்தில் திருத்தம் செய்வதிலும் நாம் பேசும் மொழிகளின் எழுத்துகளுக்கான ஒருங்குகுறியை பராமரிப்பதிலும் மிகமுக்கிய மைல்கல்லாக விளங்குகின்றது சுயமான ஆவணங்கள் வாடிக்கையாளர் விரும்பியவாறான ஆவணங்களை உருவாக்குவது ஆவணங்களை உருவாக்கிடும்போது அதில் திருத்தம் செய்வது ஆகிய வசதிகளை மென்பொருள் உருவாக்குநருக்கு இது வழங்குகின்றது
6.Vimஎன்பது மற்றொருமிகமேம்பட்டதிறமையானஉரைபதிப்பானாக பயன்படுகின்றது இது கட்டளைவரிகள்முதல் வரைகலை பயனாளர் இடைமுகப்பு வரை எந்தநிலையிலும் பயன்பாடுகளின் உதவிக்குறிப்புகளின் உரையை திருத்தம் செய்திடவும் நூற்றுகணக்கான கணினிமொழிகளை ஆதரிக்கும் வசதிகொண்டதாக உள்ளது
7.ASP.NETஎன்பது சேவையாளர் சார்ந்த இயக்கநேர இணையபன்பாடுகளை வடிவமைப்பதில பயன்படுகின்றது இதனை இயக்கநேர இணைய பக்கத்தையும் ,இணைய பயன்பாடுகளையும் ,இணைய சேவைகளையும் உருவாக்கி மேம்படுத்திட பேருதவியாய் விளங்குகின்றதுசி#,விபி.நெட் போன்ற கணினிமொழிகளைகொண்டும் விசுவல் ஸ்டுடியோ எனும் கருவியை கொண்டும் இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்கிட உதவுகின்றது
8.Bootstrapஎன்பது ஒரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற இணைய பக்கத்தின் இணைய பயன்பாடுகளின் முன்பகுதி (front end)வரைச்சட்டத்தினை வடிவமைத்திட பயன்படுகின்றது இணைய பயன்பாடுகளின் பொத்தான்கள் ,படிவங்கள் ,வழிகாட்டிகள் ,இதர இணையபக்கங்களின் இடைமுகத்தின் மாதிரிப் பலகத்தினை சிஎஸ்எஸ், ஹெச்டிஎம்எல்ஆகியவற்றின் துனையுடன் வடிவமைத்திட பேருதவியாய் விளங்குகின்றது மற்ற இணையவரைச்சட்டம் போன்றில்லாமல் இணையமுன்பகுதி(front end) வடிவமைப்பதில்முக்கிய பங்காங்காற்றுகின்றது
9.Ruby on Rails இதுவும் இணைபக்கங்களின் சேவையாளர்சார்ந்த பயன்பாடுகளை உருவாக்கஉதவும் ஒரு வரைச்சட்டமாகும் ஒரு இணையச்சேவையின் தரவுதளங்கள இயல்புநிலை கட்டுபாட்டாளராக இது மிளிருகின்றது GitHub, Airbnb, Basecamp,Hulu போன்ற இணையச்சேவையாளர்கள் இந்த ரூபிஆன் ரெயிலையே தங்களின் சேவைகளுக்கு பயன்படுத்தி கொள்கின்றனர் இதில் Convention over Configuration(CoC), don’t repeat yourself(DRY)ஆகிய கருத்தமைவுகளும் சேர்ந்தஇணையச் சேவையை வழங்குகின்றது

வியாபாரத்திற்கு பயன்படும் திறமூல செயல்திட்டமேலாண்மைகருவிகள்

தற்போதையவளரச்சியடைந்த நாகரிக உலகில் வியாபாரத்தின் எந்தவொரு செயல் திட்டத்தினையும் மனிதனால் முழுமையாக கட்டுபடுத்திடஇயலாதநிலையுள்ளது இவ்வாறான நிலையில் வியாபார செயல்திட்டத்தினை முழுதுமாக தானியங்கியாக கட்டுபடுத்திடுவதற்காக மேலாண்மைகருவிகள் பலஉள்ளன அவைகளுள் திறமூலகருவிகளும் தற்போது பயன்பாட்டில்உள்ளனஅவைகளைபற்றிய ஒரு பறவை பார்வை பின்வருமாறு
1.ஓப்பன்புராஜெக்ட் இது இணையத்தின் அடிப்படையில் செயல்படும்ஒரு செயல் திட்டமாகும் இது ஜிஎன்யுபொதுஅனுமதியின் வின் அடிப்படையில்வெளியிடபட்டுள்ளது இது திட்டமிடுதல், செயல்படுத்துதல் ஒருங்கிணைத்தல் ஆகியவற்றோடு மேககணினியுடன் இணைப்பு ஏற்படுத்தி கொள்ளும்வசதியும் கொண்டதாகும் இதற்கான இணையமுகவரி https://www.openproject.org/ ஆகும்
2.புராஜெக்ட்லிபர் இது பணிமேலாண்மை, வளங்களை ஒதுக்கீடு செய்தல், கேண்ட்சார்ட் போன்றபல்வேறுவகையான பணிகளை கையாளுவதற்காக பயன்படுகின்றது இது என்எஸ் புராஸக்ட்டுடன் ஒத்தியங்குகின்றதுஇது அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படுகின்றது இதிலிருந்து எளிதாக பிடிஎஃப்கோப்பாக கட்டுபாடுகள் எதுவுமில்லாமல் பெற்றுகொள்ளலாம் இதற்கான இணையமுகவரிhttps://projectlibre.com/ஆகும்
3.ஆடோ இது சிஆர்எம்,இணைய பக்கங்கள் ,மின்வணிகம், கணக்குபதிவியல், கிடங்குகளின் மேலாண்மை, கையிருப்பு மேலாண்மை , செயல்திட்டமேலாண்மை ஆகிய அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்த பயன்பாட்டு கருவியாகும் இதுபயனாளர் இடைமுகவசதி பயனாளர்களின் சேவை வசதி போன்றவைகளை அளிக்கின்றது இதற்கான இணையமுகவரிhttps://www.odoo.com/ ஆகும்

4.வீகான் இது ஒருகட்டற்ற கட்டணமற்ற பணிமேலாண்மை செயல்திட்டமாகும் இது எம் ஐ டி அனுமதியின் அடிப்படையில் வெளியிடபட்டுள்ளது வரைகலை இடைமுகப்புடன் மேம்பட்ட பணிமேலாண்மை வசதி கொண்டது இதுஐஃபோன், ஆண்ட்ராய்டு ஆகியவற்றில் செயல்படும் திறன்மிக்கது இதற்கான இணையமுகவரிhttps://wekan.github.io/ ஆகும்
5.ஜென்டோ இது உற்பத்தி பொருள் மேலாண்மை, செயல்திட்டமேலாண்மை தரமேலாண்மை,ஆவணமேலாண்மை,பணிமேலாண்மை,நிறுவனமேலாண்மை,புள்ளியல் அறிக்கைகள் ஆகிய பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளை கொண்டது இதற்கான இணையமுகவரி https://zentao.pm/ ஆகும்

உயிரி தொழில் நுட்பத்தில் கட்டற்ற மென்பொருள் கருவிகள்

தற்போதைய தகவல் தொழில்நுட்ப பயன்பாடுகளின் வளர்ச்சியினால் சமூதாய இணையம்,இணைய சேவையாளர்,கைபேசி பயன்பாடுகள் போன்றவை மட்டுமல்லாது மருத்துவதுறை ,மருந்துகள் துறையிலும் இதன்பயன்பாடுகள் கோலோச்ச கின்றன அதிலும் அனைத்து உடல் பரிசோதனைகளை கட்டுபடுத்துதலில் கணினியின் பயன்பாடுகள் மிகமுக்கிய பங்குவகிக்கின்றன கட்டற்ற பயன்பாட்டுகருவிகள் இவ்வாறான ஆய்விற்கும் பயன்படுகின்றன அவ்வாறான வகையில் 1.Neuroserer,BioEra,BrainWaveViewer,EEGMIR போன்ற பல்வேறு ஆய்வுகளுக்கு OpenEEG எனும் கட்டற்ற கட்டணமற்ற கருவிகள் முன்னிலை வகிக்கின்றன இதனை https://sourceforge.net/projects/openeeg/ /எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு சென்று அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்க

2. உயிரிமருத்துவ ஆய்வுகளான எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம், எலக்ட்ரோ மையோகிராம், போன்ற ஆய்வுகளை செயற்படுத்திடுவதற்காக பயோஸிக்னல் எனும் கட்டற்ற கட்டணமற்ற கருவி பயனுள்ளதாக அமைகின்றது முப்பதிற்குமேற்பட்ட தரவு வடிவமைப்பில் இது தற்போது உள்ளது .இதனைhttps://sourceforge.net/projects/biosig/ எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு சென்று அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்க
3.மரபணு மற்றும் உயிரியல் அளவீடுகளைஆய்வுசெய்வதற்கு ஜிநோம் எனும் கட்டற்ற கட்டணமற்ற கருவிமிகமுக்கிய வகிக்கின்றது இது லினக்ஸ்மேக் ,விண்டோ ஆகிய இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும்திறன்மிக்கது இதனை http://genometools.org/ எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு சென்று அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்க
4.உயிரி தொழில்நுட்பத்தில் ஆய்வுசெய்திடவும் கணக்கிடவும் பயோபைத்தான்எனும் கருவி பயன்படுகின்றது இது ஒரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற பயன்பாட்டு கருவியாகும் இது பயோபைதான் அனுமதியின் அடிப்படையில் இதன் மூலக்குறிமுறைவரிகளை பெற்று நமக்கேற்றவாறு மாற்றியமைத்து கொள்ளலாம் இதனை http://biopython.org/ எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு சென்று அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்க
5.பொறியியிலும் அறிவியலும் சேர்ந்த ஆய்விற்கு ஆக்டேவ் பயனுள்ளதாக இருக்கின்றது இது மேட்லேப் எனும் தனியுடைமை பயன்பாட்டிற்கு மாற்றாக விளங்குகின்றது இது மருத்துவத்தில் முன்கணிப்பு செய்திட பயன்படுகின்றது மேலும் விவரங்களுக்கு https://www.gnu.org/softare/octave/ எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு சென்று அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்க

விண்டோஇயக்கமுறைமைசெயல்படும் கணினிகளில் தானியங்கியாக செயல்களை கட்டுபடுத்திட AutoHotkeyஎன்ற கட்டணமில்லாத கருவியை பயன்படுத்தி கொள்க

விண்டோ இயக்கமுறைமையின் எந்தொரு பயன்பாட்டையும் தானியங்கியாக செயல்களை கட்டுபடுத்திட இந்தAutoHotkeyஎன்ற கட்டணமில்லாத கருவிமிகத்திறனுடன் செயல்படுகின்றது இந்த கருவியை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்தபின்னர் திரையில் எந்தவொரு இடத்திலும் இடம் சுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் New,என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர்விரியும் New,எனும் பட்டியில் AutoHotkey script என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் இதற்கு ஒரு பெயரிட்டுகொள்க பின்னர் இதனை இடம்சுட்டியால் தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை அழுத்துக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Edit the script என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
இதிலுள்ளஒவ்வொரு ஸ்கிரிப்டும் ஒரு விசை சொற்கள் (hotstring)ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் அல்லது ஒருகுறுக்குவழிவிசையின் செயல் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் அதாலது பயன்பாட்டு செயலின் முதலெழுத்துகள் எண்கள விசை்குறியீடுகள் போன்றவைகளால் ஒதுக்கபட்டிருக்கும் விண்டோ விசையை”#” என்ற குறியீடும் Altஎன்ற விசையை “!”என்ற குறியீடும்Ctrl என்ற விசையை”^” என்றகுறியீடும் குறிப்பிடுவது போன்று .இதன் வாயிலாக #zஎன்ற குறியீடுகளை செயல்படுத்தினால் http://www.autohotkey.comஎன்ற தளம் தானா க திரையில் தோன்றசெய்திடும் இதனுடைய பெரும்பாலான ஸ்கிரிப்டுகள் பின்வருமாறு ஒன்றுமேற்பட்டவரிகளில்இருக்கும்
^!n::
IfWinExist Untitled – Notepad
WinActivate
else
Run Notepad
return
இதனை செயல்படுத்தினால் Ctrl+Alt+n ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்திடும் செயலை செய்கின்றது அதனை தொடர்ந்து நோட்பேடை திறக்கசெய்து செயல்படசெய்கின்றது
Autohotkey.ahk எனும் இதனுடைய இயல்புநிலை கோப்பினை திறந்து பின்வருமாறு நம்முடைய முதல் ஸ்கிரிப்டை உருவாக்கிடுக
::அனைவருக்கும் வணக்கம்::அனைவருக்கும் வணக்கம்{!} My first script. ;Example comment
பின்னர் இதற்குஒரு பெயரிட்டு சேமித்து கொள்க அதன்பின்னர் இந்த கோப்பினை தெரிவுசெய்து இருமுறை சொடுக்குக அல்லது இடம்சுட்டியால்தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் பட்டியில் Run Script என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் அனைவருக்கும் வணக்கம் என திரையில் தோன்றிடும்
இதே அனைவருக்கும் வணக்கம்எனும் செயலைசெயலி விசைவாயிலாக செயல்படுத்திடுவதற்காக இந்த ஸ்கிரிப்டை பின்வருமாறு சிறிது திருத்தம் செய்திடலாம்

#F2::
sendஅனைவருக்கும் வணக்கம்{!}
return
இதனை சேமித்தபின்னர் இந்த F2எனும் செயலிவிசையைஅழுத்தினால் போதும் இதனை தொடர்ந்து இதே ஸ்கிரிப்டில் தரவுகளை நகலெடுத்து சேமித்து வைத்திடுமாறுசெய்து அந்தசெயல்முடியும்வரை அமைதியாக இருக்குமாறு செய்திடலாம்
#F2::
send அனைவருக்கும் வணக்கம்{!}
send {CTRLDOWN}{SHIFTDOWN}{HOME}{CTRLUP}{SHIFTUP}
send {CTRLDOWN}c{CTRLUP}{END}
example = %clipboard%
StringUpper,example,example
sleep, 1000
send, – புதியதாக அனைவருக்கும் வணக்கம் = %example%
return
இதில் மூன்றாவது வரி Ctrl+Shift+Home ஆகிய குறுக்குவழி விசைகளை அழுத்துகின்ற செயலையும் நான்காவது வரி Ctrl+C ஆகிய குறுக்குவழி விசைகளை அழுத்துகின்ற செயலையும்
சுட்டெலிக்கான ஸ்கிரிப்ட பின்வருமாறு
#F2::
Click 980,381
return
இதில் Windows key + F2 ஆகிய குறுக்குவழிவிசைகளை அழுத்துவதை குறிப்பிடுகின்றது

Run, wordpad.exe, C:\My Documents, max
இதில் வேர்டுபேடானது இயல்புநிலை கோப்பகத்தை திறப்பதை குறிப்பிடுகின்றது

Run, http://www.vikupficwa.wordpress.com
இதில் குறிப்பிட்ட இணைய பக்கத்தை திறப்பதை குறிப்பிடுகின்றது

Run, mailto:example@domain.com?subject=My Subject&body=Body text example
இதில் மின்னஞ்சல் அனுப்புவதை குறிப்பிடுகின்றது

மாறிலிகளை குறிப்பிட
#F2::
example := 5+5
msgbox, Example is equal to %example%
return

இதில் எண்களாலான மாறிலிகளின் கூடுதலை செய்திபெட்டியின் வாயிலாக குறிப்பிடப்படுகின்றது

#F2::
example := “முனைவர் சகுப்பன்”
msgbox, அனைவருக்கும் வணக்கம்! My name is %example%
return
இதில்குறிப்பிட்ட எழுத்துகளின் வாயிலாக அனைவருக்கும் வணக்கம் என செய்தி பெட்டியின் வாயிாக காண்பிக்கசெய்யப்படுகின்றது

#F2::
example := “Example: ” 5+5
msgbox, Mixed variable is %example%
return
இதில் எண்களும் எழுத்துகளும் கலந்த மாறிலிகளால் செய்திபெட்டியில் தகவல் தெரிவிக்கப்படுகின்றது

பின்வருவது நிபந்தனை கூற்றாகும்
#F2::
example := 5
if example = 5
msgbox, true
else
msgbox, false
return

பின்வருவது மற்றொருநிபந்தனை கூற்றாகும்

#F2::
example := “vikupficwa.”
if (example = “wordpress”)
msgbox, true
else
msgbox, false
return

பின்வருவது திரும்ப திரும்ப நிகழும் சுழற்சிசெயலாகும்

#F2::
loop, 5
{
send அனைவருக்கும் வணக்கம்{!}
sleep 300
}
return

பின்வருவது வழக்கமான வெளிப்பாடாகும்

#F2::
example := “support@vikupficwa.wordpress .com”
example:= RegExReplace(example, “@.*”, “”)
msgbox, Username is %example%
return

இவ்வாறு எளியமுறையி்ல் AutoHotkeyஎன்ற கட்டணமில்லாத கருவியின் உதவியுடன் நாம் விரும்பியவாறு தானியங்கியாக செயல்களை உருவாக்கி கட்டுபடுத்திடலாம்

வியாபாரத்திற்கும் மாணவர்களுக்கும் பயன்படும் mind mapping எனும் கருவிகள்

எந்தவொரு புதிய செயல்திட்டத்திலும் நம்மனதில் தோன்றிடும் புதிய எண்ணங்களை புத்தாக்கங்களை செயல்வடிவமாக கொண்டுவருவது என்பதுதான் மிகவும் சிக்கலான செயலாகும் புத்தாக்க சிந்தனையை உருவவரைபடமாக கொண்டுவருவதே இதனுடைய முதல் படிமுறையாகும் இவ்வாறான நிலையில் நமக்கு கைகொடுக்கவருவதுதான் mind mapping எனும் கருவிகளாகும் அவைகளைபற்றிய அறிமுகம் பின்வருமாறு
1.மிகஎளியதாக இருக்கவேண்டும்என விரும்புவோர்கள் முதலில் விருப்பம் Bubl.usஎனும் mind mapping கருவியாகவேஇருக்கும் இது இணையத்தின் அடிப்படையிலான கருவியாகும் அதாவது இதனை பயன்படுத்திகொள்வதற்கென தனியாக பயன்பாடு எதனையும் பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்திடதேவையில்லை இதனுடைய இணைய தளபக்கத்திற்குசென்று நாம் விரும்பிய செயல்திட்டத்தினை இதில் கணக்கெதுவும் துவங்காமலேயேஉருவாக்கிட லாம்கட்டணமி்ல்லாமலேயே அனைத்து சாதனங்களிலிருந்தும்இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் JPG, PNG, HTML ஆகியவற்றின் நாம்விருமபும்வடிவமைப்பில் உருவாக்கிடலாம் மேலும்விவரங்களுக்கு https://bubbl.us/என்ற இணையமுகவரிக்கு செல்க
2.முழுவதுமான செயல்திட்டத்தினை முன்கூட்டியேகட்டமைக்கப்பட்ட பலகத்தின் துனையுடன் விரைவாக உருவாக்கிடவிரும்புவோர்கள் Mindjet எனும் mind mapping கருவி முதல் தேர்வாக இருக்கும் நம்முடைய எண்ணத்தைபிடித்து மேம்படுத்தி கட்டமைத்திட உதவுவதோடுமட்டுமல்லாமல் மற்றவர்ளுடன் மற்ற தளங்களுடன் பயன்பாடுகளுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும் பேருதவியாக விளங்குகின்றது இது 30 நாட்கள் இலவச மாக பயன்படுத்தி திருப்தியுற்றால் கட்டணத்துடன் இதனை பயன்படுத்தி கொள்க மேலும்விவரங்களுக்குhttp://www.mindjet.com/என்ற இணையமுகவரிக்கு செல்க
3. MindMeister எனும் mind mapping கருவி யானது தனிநபராக அல்லது குழுவாக எண்ணங்களை புத்தாக்கங்களை விரைவாக செயல்திட்டமாக உருவாக்குவதற்கும் விரைவாக படக்காட்சியை உருவாக்கிடவும் குழுக்கூட்ட நடவடிக்கை யின் முடிவில்அக்கட்டத்தின் அறிக்கையை தயார் செய்திடவும்இது பயனுள்ளதாக விளங்கின்றது இது Basic, personal, Pro, Business ஆகிய நான்கு வகைகளாக கிடைக்கின்றது இவற்றுள் நாம் விரும்பியதை தெரிவுசெயது கொள்க மேலும்விவரங்களுக்குhttp://www.mindmeister.com/என்ற இணையமுகவரிக்கு செல்க
4. கட்டணமில்லாத வகையில் இருக்கவேண்டும் எனவிரும்புவோர் Coggleஎனும் mind mapping கருவியை தெரிவுசெய்து கொள்க இதனுடைய உருவப்படங்களைநம்முடைய கோபபகத்திற்குல் என இடைமுகம் வழியாக சேமித்தகொள்ளலாம் மேலும் நாம்செய்திடும் எந்தவொரு திருத்தமும் உடனுக்குடன் தானாகவே சேமித்துகொள்ளும் வசதி கொண்டது இதனுடைய உருவப்படங்கள் நெகிழ்வுதன்மையுடனும் திறன்மிக்கதாக loops and branches எனும் வசதியின் துனையுடன் எந்த தளத்திலும் உலாவரமுடியும்
5. வியாபார நோக்கத்திற்காக மட்டும் தேவையென விரும்புவோர் களுக்குMindomo எனும் mind mapping கருவி பொருத்தமானதெரிவாகும் தலைப்புகளை சேர்த்தல் இழுத்து சென்று விடுவதன்வாயிலாக இதனுடைய arrow, park-related links, notes , filesஆகியவற்றின் துனையுடன்அவைகளை எளிதாக நம்முடைய செயல்திட்டத்தில் இணைத்துகொள்ளலாம் இதனை தளங்களுக்கிடையே இடங்களுக்கிடையே மக்களுக்கிடையேஎளிதாக பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
மேலும்விவரங்களுக்குhttps://www.mindomo.com/என்ற இணையமுகவரிக்கு செல்க
இவ்வாறே XMind ,iMindMap ,WiseMapping, MindMaple,  Freemind ஆகிய mind mapping கருவிகளும் நாம் பயன்படுத்திகொள்ள தயாராக இருக்கின்றன அவைகளுள் நமக்கு பொருத்தமானதை தெரிவுசெய்து பயன்படுத்தி கொள்க

Previous Older Entries