PMD

PMD என்பது ஒரு நிலையான அனைத்து கணினி மொழிகளில் உருவாக்கப்படும் பயன்பாடுகளின் மூல குறிமுறைவரிகளின் பகுப்பாய்வியாகும். அவ்வாறான பகுப்பாய்வின் வாயிலாக பயன்படுத்தப்படாத மாறிகள், வெற்று பிடிப்பு தொகுதிகள், தேவையற்ற பொருள் உருவாக்கம் என்பன போன்ற பல்வேறு பொதுவான நிரலாக்க குறைபாடுகளை இது கண்டுபிடிக்கின்றது. இது முக்கியமாக ஜாவா ,Apex ஆகிய இரு கணினிமொழிகளுடன் அதிக அக்கறை கொண்டுள்ளது, ஆயினும் இது C, C++, C#, Groovy, PHP, Kotlin,Ruby, Fortran, JavaScript, PLSQL, Apache Velocity, Scala, Objective C, Matlab, Python, Go, Swift, Salesforce.com ஆகிய மற்ற கணினி மொழிகளையும் ஆதரிக்கின்றது.
இதனுடைய விதி குறிப்புகளில் ஒவ்வொரு கணினி மொழிக்கும் ஆவணப்படுத்தப்பட்ட பல்வேறு உள்ளமைக்கப்பட்ட சரிபார்ப்புகளை (PMD lingo, விதிகளை) கொண்டுள்ளது. இதனோடு நம்முடைய சொந்த விதிகளை எழுத ஒரு விரிவான API ஐ இது ஆதரிக்கின்றது, அதை நாம் ஜாவாவில் அல்லது ஒரு தன்னிறைவான XPath வினவலாகச் செயற்படுத்தி சேர்த்துகொள்ளலாம். நம்முடைய உருவாக்க செயல்பாட்டில் ஒருங்கிணைக்கும்போது இதுமிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும். நம்முடைய குறிமுறைவரிகளின் அடிப்படைகளுக்கான குறிமுறை வரிகளின் தரத்தை செயல்படுத்த, அதை ஒரு தரமான வாயிலாகப் பயன்படுத்தி மற்றவற்றுடன், இதனை இயக்க முடியும்: ஒரு Maven இலக்காக, ஒரு எறும்பின் பணியாக(task), ஒரு Gradle பணியாக(task), கட்டளை-வரி CPD இலிருந்து, நகலெடுத்தலையும் -ஒட்டுதலையும் கண்டறிதல், ஆகிய பணிகளும் இதனுடன் சேர்த்து விநியோகிக்கப்படுகிறது. நாம் இதை பல்வேறு வழிகளில் பயன்படுத்திகொள்ளலாம்,
கூடுதலாக, இது சிபிடி, நகலெடுத்தலையும் -ஒட்டுதலையும் கண்டறிதல்ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. இதனுடைய சிபிடி ஆனது ஜாவா, சி, சி ++, சி #, க்ரூவி, பிஎச்பி, கோட்லின், ரூபி, ஃபோட்ரான், ஜாவாஸ்கிரிப்ட், பிஎல்எஸ்க்யூஎல், அப்பாச்சி வேலாசிட்டி, ஸ்கலா, ஆப்ஜெக்டிவ் சி, மேட்லாப், பைதான், கோ, ஸ்விஃப்ட் , சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ்.காம் அபெக்ஸ் , விஷுவல்ஃபோர்ஸ் ஆகியகணினி மொழிகளில் நகல் குறிமுறைவரிகளை கண்டறிகின்றது.
இதனுடைய சிபிடியை எங்கு பெறுவது, அதை குறிப்பிட்ட செயலிற்காக எவ்வாறு அழைப்பது என்பது நிச்சயமாக முக்கியமான செயலாகும், ஆயினும் ஒரு கணம் பின்நோக்குவது மற்றும் நகல் குறிமுறை வரிகளின் தொகுதிகள் ஏற்படுவதால் நாம் இதைப் பற்றி ஏன் கவலைப்பட வேண்டும் என நமக்குள் கேட்டுக்கொள்வது நல்லது.
குறிமுறைவரிகளின் நகல் தொகுதிகள் ஒரேசெயலைச் செய்ய வேண்டும் என்று கருதினால், எந்தவொரு மறுசீரமைப்பும் கூட எளிமையாக கூட நகலெடுக்கப்பட வேண்டும் – இது மறுக்கமுடியாத கடுமையான பணியாகும், மேலும் மறுசீரமைப்பைச் செய்ய ஒவ்வொரு இடத்தையும் கண்டுபிடிக்க மேம்படுத்துநருக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறது. இதனுடைய சிபிடி போன்ற தானியங்கி கருவிகள் அதற்கு ஓரளவிற்கு உதவக்கூடும்.
இருப்பினும், குறிமுறைவரிகளின் ஒத்திசைவில் வைக்கத் தவறிய தானியங்கு கருவிகள் இனி இந்த தொகுதிகளை நகல்களாக அங்கீகரிக்காது. இதன் பொருள் என்னவென்றால், அடுத்தடுத்த மறுசீரமைப்புகளைச் செய்யும்போது அவற்றை ஒத்திசைவில் வைத்திருக்க நகல்களைக் கண்டுபிடிக்கும் பணி யானது இனி ஒரு தானியங்கி கருவியில் ஒப்படைக்கப்படாது – இது பராமரிப்பாளருக்கு பணிச் சுமையை அதிகரிக்கசெய்கின்றது. ஆரம்பத்தில் இதே பணியைச் செய்ய வேண்டிய குறிமுறைவரிகளின் பகுதிகள் மேலும் மறுசீரமைப்பின் மூலம் கண்டறியப்படாமல் வளரக்கூடும்.
இப்போது, எதிர்காலத்தில் குறிமுறைவரிகள் ஒருபோதும் மாறாது எனில், இது ஒரு பிரச்சினை அன்று.
இல்லையெனில், நகலெடுக்காதது மிகவும் சாத்தியமான தீர்வு. நகல்கள் ஏற்கனவே இருந்தால், அவை மறுசீரமைக்கப்பட வேண்டும். நகல்களை ஒத்திசையுமாறு செய்ய உதவாமல், நகல்களை அகற்ற உதவ சிபிடியைப் பயன்படுத்துமாறு மேம்படுத்தநர்கள் அறிவுறுத்தப்படுகின்றார்கள்.

மேலும் விவரங்களுக்கும் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்திகொள்ளவும் https://pmd.github.io/அல்லது https://sourceforge.net/projects/pmd/னும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க

ரெஸ்குவில்லா(Rescuezilla)


ரெஸ்குவில்லா என்பது ஒரு குறுவட்டில் நேரடியாக இயங்கிடும் திறன்மிக்க வரைகலை இடைமுகத்துடன் கூடிய ஒரு கட்டணமற்ற திறமூலவெற்று உலோக மீட்டெடுப்பு( Bare-metal restore) தீர்வாகும் ,இது மேக், விண்டோஸ், லினக்ஸ் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது. இது முழு Clonezilla இல்பொருந்தக்கூடிய தன்மையை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒருசில மேம்பாடுகளுடன் மீண்டும் செயல்படுத்தக் கூடிய மீட்புக்கான ஒரு முட்கரண்டி ஆகும். இது கணினி மீட்புக்கு மிகவும் எளிதில் பயன்படுத்தக்கூடிய வரைகலைச் சூழலாகும், இதுமுழு கணினி காப்புப்பிரதி, வெற்று உலோக மீட்பு, பகிர்வு திருத்துதல், கோப்புகளை நீக்குதல், வலை உலாவுதல் என்பனபோன்றபல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளை கொண்டுள்ளது. இதனை எந்த வொரு கணினி அல்லது மேக், யூ.எஸ்.பி அல்லது குறுவட்டில் இருந்தும் துவக்க முடியும், மேலும் Clonezilla பயன்படுத்தும் அதே நம்பகமான, பரி சோதிக்கப்பட்ட ‘partclone’ பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்துகிறது.
இதனுடைய வசதிவாய்ப்புகள்: எவரும் பயன்படுத்தக்கூடிய எளிய வரைகலை சூழல், Clonezilla, குறுவட்டிலிருந்து நேரடியாக துவங்ககூடியது அல்லது எந்த கணினி ஒரு யூ.எஸ்.பி டிரைவ், முழு கணினி காப்பு, வெற்று உலோக மீட்பு, பகிர்வு திருத்துதல், தரவு பாதுகாப்பு, வலை உலாவுதல், வன் பகிர்வுக்கான கூடுதல் கருவிகள், தொழிலகத்தில் உருவாக்கிய நிலையில் மீட்டமைப்பு, கோப்புகளை நீக்குதல், பிணைய சேமிப்பகத்தை (பகிரப்பட்ட கோப்புறைகள் மற்றும் FTP சேவையகங்கள்) தானாகவே கண்டுபிடிக்க முடியும், இயக்கிகளைப் பதிவிறக்குவதற்கான வலை உலாவி, ஆவணங்களை வாசித்தல்கணினி துவங்காவிட்டாலும் கூட கோப்புகளை நகலெடுத்து திருத்துவதற்கான கோப்பு , உபுண்டு மற்றும் partclone இன் அடிப்படையில் செயல்படுதல்.எளிதான காப்புப்பிரதி, மீட்பு மற்றும் வெற்று உலோக மீட்டமைப்பு
இது மிகவும் எளிமையானது, அதை யாரும் பயன்படுத்தலாம். இது மீள் காப்பு மற்றும் மீட்பு என்ற பழைய பயன்பாட்டின் தீவிரமாக உருவாக்கப்பட்ட பதிப்பாகும், மேலும் இது எளிதான, முழுமையான பேரழிவு மீட்பு தீர்வாகும். இது “வெற்று-உலோக மீட்டமைப்பை(Bare-metal restore)” அனுமதிக்கிறது. வெற்று-உலோக மீட்டெடுப்பு என்பது வன்பொருள் செயலிழப்புக்கான சிறந்த தீர்வு மட்டுமல்ல, இது இறுதி வைரஸ் தடுப்பு ஆகும்: வன் தட்டு உருகினாலும் அல்லது வைரஸால் முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டாலும் கூட, முழுமையாக செயல்படும் அமைப்பை மீண்டும், சிறிது சிறிதாக 10 நிமிடங்களுக்கு இயங்க முடியும்.
அனைத்து ஆவணங்களும் அமைப்புகளும் கடைசியாக எடுக்கப்பட்டபோது இருந்த அதே நிலைக்கு மீட்டமைக்கப்படும். . ஒவ்வொரு கணினியையும் காப்புப் பிரதி எடுக்கவும் மீட்டமைக்கவும் அதே கருவியைப் பயன்படுத்தலாம். இது ஜி.பி.எல் இன் கீழ் வெளியிடப்பட்ட திறமூலமாக இருப்பதால், இது தனிப்பட்ட மற்றும் வணிக பயன்பாட்டிற்கு கட்டணமில்லாமல் கிடைக்கிறது. .
இதனுடைய கூடுதல்வசதிவாய்ப்புகள்

எளிதான வரைகலை பயனர் இடைமுகம் யூ.எஸ்.பி-யிலிருந்து சில நொடிகளில் துவங்கும் வசதி கொண்டது அதனால் இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காகவென தனியாக கணினியில் நிறுவுகைசெய்யத் தேவை யில்லை; யூ.எஸ்.பி ஸ்டிக் அல்லது சி.டி-ரோம் ஆகியவற்றிலிருந்து இயங்குகிறது விண்டோஸ், மேக் மற்றும் லினக்ஸ் ஆகிய கணினிங்களை சேமித்து மீட்டமைக்கிறது வளாக பிணைய பங்குகளை தானாகக் கண்டுபிடிக்கும் திறன்மிக்கது நம்மால் உள்நுழைய முடியா விட்டாலும் நம்முடைய கோப்புகளை அணுக அனுமதிக்கின்றது நீக்கப்பட்ட படங்கள், ஆவணங்கள் மற்றும் பிற கோப்புகளை மீட்டெடுக்கவும்
இயக்கிகளைப் பதிவிறக்குவதற்கு முழு வசதியான உலாவியுடன் இணைய அணுகலைகொண்டுள்ளது
நேரடி வட்டு பதிவிறக்க அளவு 670MB ஆகும்
இது பயன்படுத்த எளிதானது மற்றும் திற மூலபயன்பாடாகும். வணிக மாற்றுகளுக்கு நிறைய பணம் செலவாகும், கட்டுப்பாட்டு உரிமங்களுடன் வந்து, தரவுக் கோப்புகளை மட்டுமே சேமிக்கவும் (முழு அமைப்பையும் விட) மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட மேடையில் இயங்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருசில திறமூல மாற்றுகள் இருக்கும்போது, இவை வழக்கமான பயனாளர்களுக்கு மிகவும் சிக்கலானவை, மேலும் பெரும்பாலானவர்களுக்கு கட்டளை வரியின் அறிவு தேவைப்படுகிறது,
பெரும்பாலான காப்புப்பிரதி மற்றும் மீட்டெடுப்பு நிரல்கள் மீட்டமைக்க கணினி இயங்க வேண்டும். இது செயல்படுவதற்காக விண்டோஇயக்கமுறைமை தேவையில்லை. ஐ.எஸ்.ஓவை யூ.எஸ்.பி ஸ்டிக்கில் பதிவிறக்கம் செய்து எழுதவும், கணினியை மீண்டும் துவக்கவும். வன்வட்டில் எந்த தகவலையும் எழுதாமல், கணினி முழுமையான சிறிய இயக்க முறைமையை point-and-click-எனும் பயனாளர் இடைமுகத்துடன் கணினியின் நினைவகத்தில் ஏற்றும். வழக்கமான இயக்க முறைமையில் துவக்க முடியாவிட்டாலும் கூட, காப்புப்பிரதி, மீட்டெடுப்பு மற்றும் மீட்டெடுப்பு நடவடிக்கைகளை – உத்தரவாதம் – செய்ய முடியும். மேலும் விவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளவும்Https: //rescuezilla.com/எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க

வெற்றிகரமான பைதான் சூழலை அமைக்க உதவிடும் அத்தியாவசிய கருவிகள்

பைதான் ஒரு அற்புதமான பொது-நோக்கு நிரலாக்க மொழியாகும், தற்போது இது பெரும்பாலும் முதன்மையான நிரலாக்க மொழியாக கற்பிக்கப்படுகிறது. கடந்த இருபது ஆண்டுகளில், இந்த கணினி மொழியை கற்பதற்காக பல்வேறு புத்தகங்கள் எழுதி வெளியிடப்பட்டுள்ளன, இது நமது விருப்ப மொழியாக உள்ளது. இந்த கணினி மொழி பெரும்பாலும் நேராக முன்னோக்கி இருப்பதாகக் கூறப் பட்டாலும், வளர்ச்சிக்கு பைத்தானை உள்ளமைப்பது (xkcd ஆல் ஆவணப்படுத்தப்பட்டவை) என விவரிக்கப் படவில்லை .நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் இந்த பைத்தான் எனும் கணினி மொழியைப் பயன்படுத்திகொள்ள ஏராளமான அளவில் பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் கருவிகள் உள்ளன. பைதானில் நிரலாக்கங்களை உருவாக்குவதற்கான சுற்றுச்சூழல் கருவிகளை எவ்வாறு பயன்படுத்தி கொள்வது என இப்போது காண்போம் .
பைதான் பதிப்புகளை நிர்வகிக்க pyenv ஐப் பயன்படுத்திகொள்ளுதல்
கணினியில் செயல்படும் பைதான் பதிப்பைப் பெறுவதற்காக கண்டறிந்த சிறந்த வழி pyenv ஆகும். இந்த மென்பொருள் லினக்ஸ், மேக் , WSL2: ஆகியவற்றில் செயல்படும் திறன்மிக்கது: வழக்கமாக அக்கறை கொண்ட மூன்று “UNIX-போன்ற” சூழல்களில். pyenv ஐ நிறுவுவது ஒருசில நேரங்களில் கொஞ்சம் தந்திரமானதாக இருக்கும். அவற்றுள் ஒரு வழி, அர்ப்பணிக்கப்பட்ட pyenv நிறுவியைப் பயன்படுத்துவது, இது bootstrap இற்கான ஒரு curl | bash வழிமுறையாகும் (மேலும் விவரங்களுக்கான பகுதியில் இதற்கான வழிமுறைகளைப் பார்க்கலாம்) .ஒவ்வொரு வழிகாட்டுதலுக்கும் ஒரு பைனவை நிறுவுகைசெய்து அமைத்தவுடன்,இயல்புநிலை பைதான்(default Python) பதிப்பை அமைக்க pyenv global ப் பயன்படுத்தலாம். பொதுவாக, நாம் நமக்கு பிடித்த(favorite) பதிப்பைத் தேர்ந்தெடுக்க விரும்பிடுவோம். இது வழக்கமாக சமீபத்திய நிலையானதாக இருக்கும், ஆனால் மற்ற பரிசீலனைகள் அதை மாற்றக்கூடும்.
மெய்நிகர் சூழல்களை virtualenvwrapper மூலம் எளிதாக்குதல்
பைத்தானை நிறுவ பைன்வைப் பயன்படுத்துவதன் ஒரு நன்மை என்னவென்றால், நாம் விரும்பும் அனைத்து அடுத்தடுத்த பைதான் மொழிபெயர்ப்பாளர் நிறுவல்களும் நாம் பயன்படுத்தும் இயக்க முறைமைக்கு பதிலாக நமக்கு சொந்தமானவையாக திகழும்.பைத்தானுக்குள் அதன் செயலிகளை நிறுவுவது பொதுவாக சிறந்த வழி அன்று என்றாலும், ஒரு விதிவிலக்கு உள்ளது: மேலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டநமக்கு பிடித்த (favorite)பைத்தானில், virtualenvwrapper ஐ நிறுவி யை உள்ளமைத்திடுக. இது ஒரு கணநேர அறிவிப்பில் மெய்நிகர் சூழல்களை உருவாக்க, மாற்றுவதற்கான திறனை வழங்குகிறது.ஒரு தனித்துவமான பணிப்பாய்வு பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது. இதில் நாம் உருவாக்க விரும்பும் ஒரு மெய்நிகர் சூழல் உள்ளது, இதன் மூலம் நாம் அதை மீண்டும்ஒரு lot—runner ஐ போன்று பயன்படுத்தலாம் – . இந்த சூழலில்,நமக்கு பிடித்த runnerஐநிறுவுகைசெய்திடுக; அதாவது, பிற மென்பொருளை இயக்க தவறாமல் பயன்படுத்தும் மென்பொருள். இன்றைய நிலவரப்படிமுதன்மை விருப்பம் tox ஆகும்.
பைத்தான் runner ஆக tox ஐ பயன்படுத்துதல்
பைத்தானின் சோதனை ஓட்டங்களை தானியக்கமாக்குவதற்கான சிறந்த கருவி tox ஆகும். ஒவ்வொரு பைதான் சூழலிலும், ஒரு tox.ini கோப்பை உருவாக்கிடலாம். தொடர்ச்சியான ஒருங்கிணைப்புக்கு நாம் பயன்படுத்தும் எந்த வொருஅமைப்பும் அதை இயக்கும், மேலும் விவரிக்கப்பட்டுள்ள virtualenvwrapper இன் workon தொடரியல் மூலம் வளாக கணினியில் இதை இயக்க முடியும்: இதற்கான கட்டளைவரி பின்வருமாறு
$ workon runner
$ tox
இந்த பணிப்பாய்வு முக்கியமானது என்பதற்கான காரணம் என்னவென்றால், பைத்தானின் பல்வேறு பதிப்புகள் நூலக சார்புகளின் பல பதிப்புகளுக்கு எதிராக நம்முடைய குறிமுறைவரிகளை பரிசோதித்திடலாம். அதாவது tox runner இல் பல்வேறு சூழல்கள் இருக்கப் போகின்றன. ஒருசிலர் சமீபத்திய சார்புகளுக்கு எதிராக இயங்க முயற்சிப்பார்கள். வேறுசிலர் உறைந்த சார்புகளுக்கு எதிராக இயங்க முயற்சிப்பார்கள் , மேலும் pip-compile மூலம் வளாககணினியிலும் உருவாக்கலாம்.
பக்க குறிப்பு: தற்போது nox ஐ tox இற்கு மாற்றாக பயன்படுத்திகொள்ளப்படுகின்றது. அதற்கான காரணங்கள் இந்த கட்டுரையின் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டவைகளாகும், ஆயினும் அதைப் பார்த்து அறிந்துகொள்வது சிறந்தது.
பைதான் சார்பு மேலாண்மைக்கு pip-compile ஐப் பயன்படுத்துதல்
பைதான் ஒரு இயக்கநேர நிரலாக்க மொழியாகும், அதாவது குறிமுறைவரிகளின் ஒவ்வொரு செயல்பாட்டிலும் அதன் சார்புகளை ஏற்றுகிறது. ஒவ்வொரு சார்புநிலையின் எந்த பதிப்பும் இயங்குகிறது , சீராக இயங்கும் என்பதையும் குறிமுறைவரிகளுக்கும் எதிர்பாராத செயலிழப்புக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தைக் குறிக்கும்.என்பதையும் புரிந்துகொள்க அதாவது சார்பு மேலாண்மை கருவியை பற்றியும் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் என தெரிந்துகொள்க ஒவ்வொரு புதிய செயல்திட்டத்திற்கும், ஒரு தேவைகளின் கோப்பை உள்ளடக்கங்களாக கொள்ளப்படுகின்றது, அது (பொதுவாக) பின்வருபவை மட்டுமே:
. ஒற்றை புள்ளியுடன் ஒற்றை கட்டளைவரி என்பதே மிகவும்சரியான செயல்முறையாகும்
. Setup.pyfile இல் Twisted> = 17.5 போன்ற “loose” சார்புகளை ஆவணப்படுத்தப்படுகின்றது. இது Twisted==18.1 போன்ற சரியான சார்புகளுக்கு முரணானது, இது நமக்கு ஒரு வசதி அல்லது பிழை திருத்தம் தேவைப்படும்போது நூலகத்தின் புதிய பதிப்புகளுக்கு மேம்படுத்த கடினமாக உள்ளது.
இங்கு . எனும் புள்ளியானது. தற்போதைய அடைவை(current directory) குறிக்கின்றது, இது தற்போதைய கோப்பகத்தின் setup.py சார்புகளுக்கான ஆதாரமாகப் பயன்படுத்துகிறது. இதன் பொருள் pip-compile தேவைகள். in=> requirements.txt =>ஐப் பயன்படுத்துவது உறைந்த சார்பு கோப்பை உருவாக்கும். இந்த சார்பு கோப்பை virtualenvwrapper ஆல் உருவாக்கப்பட்ட மெய்நிகர் சூழலில் அல்லது tox.ini இல் பயன்படுத்தலாம். ஒருசில நேரங்களில் தேவைகள்- dev.txt, தேவைகள்- dev.in (உள்ளடக்கங்கள் :. [Dev]) அல்லது தேவைகள்- test.txt, தேவைகள்- test.in (உள்ளடக்கங்கள் :. [பரிசோதனை]) இலிருந்து உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த ஓட்டத்தில் pip-compile ஐ மாற்றியமைக்க வேண்டுமா என்று சரிபார்க்கவேண்டும். சார்பு பதிவிறக்கங்களைப் பேச ஒத்திசைவற்ற HTTP கோரிக்கைகளைப் பயன்படுத்துவது போன்ற dephel கருவி அதைப் பற்றிய சுவாரஸ்யமான செய்திகளைக் கொண்டுள்ளது.
முடிவுரை
பைதானை பயன்படுத்திகொள்ள மகிழ்ச்சியுட்டுவது போன்று சக்தி வாய்ந்தது. அந்த குறிமுறைவரிகளை எழுத, கருவிகள் pyenv, virtualenvwrapper, tox , pip-compile ஆகிய அனைத்தும் தனித்தனியாக உள்ளன. இருப்பினும், அவை ஒவ்வொன்றும் அவற்றின் சொந்த பங்கைக் கொண்டுள்ளன, ஒன்றுடன் ஒன்று இல்லாமல், ஒன்றாக, அவை ஒரு சக்திவாய்ந்த பைதான் பணிப்பாய்வுகளை வழங்குகின்றன

கட்டற்ற கையடக்க கானொளி படக்கருவி

பொதுமக்கள் தங்களுடைய கானொளி படங்களை தாங்களே திருத்தம் செய்வதற்கு வசதியாக தற்போது openShot Portable 2.4.4 (video editor) எனும் கட்டற்ற கையடக்ககானொளி படக்கருவி வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இது கானொளி காட்சி படங்களை முழுமையாதொகுப்பதற்காக உதவுகின்றவகையிஸ் முழு வசதி வாய்ப்புளையும் கொண்டதொரு பயன்பாடாக விளங்குகின்றது , எனவே இதனைகொண்டு நம்முடைய பயணத்தின் போது கூட கானொளி காட்சி படங்களைத் திருத்தம் செய்திடமுடியும். இது PortableApps.com எனும் இணையதளம் அறிவுறுத்தகின்ற வடிவமைப்பில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளதால் இதனை PortableApps.com இயங்குதளத்துடன் எளிதாக ஒருங்கிணைக்க முடியும். அதைவிட இது முழுக்கமுழுக்க கட்டற்றதாகவும் முற்றிலும் கட்டணமில்லாமலும் பொதுமக்களுக்கு கிடைக்கின்றது , இதுகானொளி காட்சி படத்தினை தொகுப்பற்கான முழுமையான தொழில்முறை வசதிகளையும் வாய்ப்புகளையும் கொண்டுள்ளது.
இது லினக்ஸ், மேக் , விண்டோஸ் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்க கானொளி படங்களை திருத்துவதற்கு உதவிடும் ஒரு சிறந்த குறுக்கு-தள பயன்பாடாகும்.
நம்முடைய கானொளி படக்காட்சிகளில் மிகச்சரியான தருணங்களையும் காட்சிகளையும் கண்டறிந்து அவைகளை மிகச்சரியாகவும் விரைவாகவும் ஒழுங்கமைத்திடலாம் , மேலும் நம்முடைய கானொளி படகாட்சிகளை தேவையானவாறு வெட்டிஒட்டி சரிசெய்வதற்கு ஏற்ப இது பல்வேறு எளிய வழிமுறைகளையும் கொண்டுள்ளது.
இதனுடையசைவூட்டுதல் எனும் சக்திவாய்ந்த கட்டமைப்பைப் பயன்படுத்தி, நம்முடைய கானொளி காட்சிகளில் எதையும் அசைந்தாடமாறும், குதித்தடுமாறும் செய்யலாம் மேலும் காட்சிகளை உயிரட்டமாக செயல்படுமாறும் செய்திடலாம்.
இதில் கானொளிகாட்சிகளின் பின்னணி, இசையொலிகளின்பாதைகளையும் மேலும் பல தேவையான பல்வேறு அடுக்குகளைச் சேர்க்கவும் நீக்கவும் முடியும் .
இதனுடைய கானொளி காட்சிகள் விளைவுகள் இயந்திரம்(video effects engine) எனும் வசதியைப் பயன்படுத்தி, நம்முடைய கானொளிகாட்சிகளிலிருந்து பின்னணியை அகற்றி, வண்ணங்களைத் திருப்பி, காட்சிகளின் ஒளிரும்அளவை சரிசெய்திடமுடியும்.
நம்முடைய கானொளி காட்சிகளில் தேவையானவாறு இசை கோப்புகளை அலைவடிவங்களாகக் காட்சிப்படுத்திடலாம் , மேலும் நம்முடைய கானொளி படங்களின் ஒரு பகுதியாக இசையை அலைவடிவங்களாக வெளியிடலாம்.
நம்முடைய கானொளி காட்சிகளில் தலைப்பினை சேர்ப்பதற்காக இதனடைய வார்ப்புருக்கள் ஒன்றைப் பயன்படுத்திகொள்ளலாம் அல்லது நமக்கென தனியாக நம்முடையசொந்த வார்ப்புரு ஒன்றினை உருவாக்கிகொள்ளமுடியும்
நம்முடைய கானொளி காட்சிகளில் உரைகளில் எழுத்துகள் பறந்து செல்வதை போன்ற அழகான முப்பரிமான (3D) அசைவூட்ட தலைப்புகளையும் விளைவுகளையும் உருவாக்கிடலாம்.
நேர
விளைவுகள் எனும் வசதியைபயன்படுத்தி காட்சி படங்களை கட்டுப்படுத்துதல், மாற்றியமைத்தல், மெதுவாக்குதல்,கானொளி படங்களை விரைவுபடுத்துதல். முன்னமைக்கப்பட்டதைப் பயன்படுத்துதல் அல்லது பின்னணி வேகம் செல்லும் திசையை உயிரட்டமாக செயல்படுமாறு செய்தல் ஆகிய பல்வேறு பணிகளை எளிதாக செய்திடலாம்.
நம்முடைய கோப்பு மேலாளரிடமிருந்து கானொளி படங்களிற்கான அல்லது இசைகளிற்கான கோப்பினை இந்த பயன்பாட்டின் திரைக்கு இழுத்துவந்து விடுவதன்வாயிலாக நம்முடைய கானொளி காட்சி படங்களில் திருத்தம் செய்திடும் பணியைதுவங்கலாம்

இந்த கட்டற்ற கருவியாது நாம் பேசுகின்ற பல்வேறு மொழிகளில் கிடைக்கிறது, மேலும் தேவையெனில் வேறு பலமொழிகளில் இணையத்தின் வாயிலாக LaunchPad. எனும் பயன்பாட்டின் உதவியுடன் மொழிபெயர்க்கலாம்.
இது ஒருஎளிய பயனாளர் இடைமுகத்தன்மை கொண்டது . இதில் 32-பிட் ,64-பிட் ஆகிய இரண்டுபதிப்புகளாக அதிகபட்ச செயல்திறன் பொருந்தக்கூடிய தன்மைக்கேற்ப சேர்க்கப்பட்டுள்ள.மேலும் விவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளவும் https://www.openshot.org/ எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க

அனைவரும்தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய எம்எஸ்எக்செல்லின் செயலிகள்

MS Excel என்பது தனிநபர்களுக்கும் வணிகநிறுவனங்களுக்கும் உதவக்கூடியவகையில் வடிவமைக்கப்பட்டதொரு மதிப்புமிக்க கருவியாகும். இந்த எக்செல்லின் விரிதாளினை பயன்படுத்தி நம்முைடய பணியைஎளிதாக்கூடிய செயலிகள் ஏராளமாக உள்ளன, குறிப்பாக விலையுயர்ந்த மென்பொருளுக்காக செலவழிக்க நம்மிடம் போதுமான பணம் இல்லாதபோது. எக்செல்லின் இந்த செயலிகளை பயன்படுத்தி அதேபோன்ற பணிகளை மிகவும்எளிதாக செயல்படுத்தி பயன்பெறமுடியும், ஆனால் அதிகபட்ச மதிப்பைப் பெற, செயலிகளின் பயன்களை ஆழமாக தோண்டி துருவி தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். முடிந்தவரை பல செயலிகளைக் கற்றுக்கொள்வதன் மூலம், நம்முடைய நேரத்தை மிச்சப்படுத்தி நம்முடைய பணியின் துல்லியத்தை மேம்படுத்திகொள்க, மேலும் தரவுகளின் இழப்பையும் பிழைகளையும் குறைத்துஅதிக சிரமமின்றி எந்தவொரு பணியையும் மிகஎளிதாக முடித்திடுக .இந்த செயலிகள் எளிய பட்டியல்களை உருவாக்குவது முதல் சிக்கலான தரவுகளின் பகுப்பாய்வு வரை, மிகவும்பரந்த மாறுபட்டவைகளாக அமைந்துள்ளன. நம்முடைய அன்றாட வணிக நடவடிக்கைகளுக்கு மதிப்புமிக்கதாக இருக்கும் ஒருசில எக்செல் செயலிகள் பின்வருமாறு:
1. VLOOKUP இது எக்செல் இன் முக்கியமான செயலிகளில் ஒன்றாகும், இது பொதுவாக பலராலும் கவனிக்கப் படுவதேயில்லை. இது எவ்வளவுபெரிய அட்டவணையாக இருந்தாலும் அதில் நாம் விரும்பும் ஒருசில தரவுகளை எளிதாக தேடிகண்டறிய உதவும் ஒரு செயலியாகும். இதனுடைய தேடல்முடிவுகளைப் பெற, எதைப்பார்க்க வேண்டும், எங்கு பார்க்க வேண்டும் என்பதைக் குறிப்பிட வேண்டும். இதனுடைய தேடல் நடவடிக்கையின் வாயிலாக மிகச்சரியாக பொருத்தமானதை அல்லது தோராயமானதை நாம் கோரியஇடத்தில் காணலாம் என்பதை நினைவில் கொள்க.
2. CONCATENATE நாம் எம்எஸ்ஆஃபிஸின்2016 பதிப்பைப் பயன்படுத்துவதாக இருந்தால், இந்த செயலியானது CONCAT என்ற பெயரில் இருக்கும். இந்த செயலியின் மூலம், இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கலண்களில் (Cells) அல்லதுநெடுவரிசைகளிலுள்ள விவரங்களை ஒன்றாக ஒருங்கிணைத்து பெறமுடியும், இதன் வாயிலாக 30கலண்களில் அல்லதுநெடுவரிசைகளில் உள்ள வரைவிவரங்களைகூட ஒன்றாக ஒருங்கிணைத்து பெறமுடியும்,. வெவ்வேறு நெடுவரிசைகளில் பெயர்களை ஒருங்கிணைத்து ஒரே பெயராக இணைத்திடுவது இதனுடைய செயல்பாட்டை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதற்கான ஒருசிறந்த எடுத்துக் காட்டாகும் . வெவ்வேறு கலண்களில் அல்லது நெடுவரிசைகளில் ஊழியர்களின் முதல்பெயர், நடுப்பெயர் கடைசி பெயர் என்றவாறு நம்மிடம் இருந்தால், அவைகளை ஒன்றாக ஒருங்கிணைத்து ஒரே கலணில் அல்லது நெடுவரிசையில் முழுப் பெயராக ப் பெறுவதற்காக இந்த செயலியை பயன்படுத்தி பெறலாம். ஒவ்வொரு பெயரையும் இவ்வாறு கைமுறையாக ஒருங்கிணைப்பு செய்வதோடு ஒப்பிடுகையில் இது மிகவேகமான செயல்அல்லவா.
3. NETWORKDAYS இது இரண்டு தேதிகளுக்கு இடையில் உள்ள வேலை நாட்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடுவதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயலியாகும். இதில் நாம் தொடக்க தேதியையும் முடிவு தேதியையும் குறிப்பிட்டால் போதும், முடிவுகள் வார இறுதி நாட்களை விலக்குதல் செய்து நிகர பணிநாட்களை இது கணக்கிட்டு விடும். அவ்வாறான கணக்கீட்டில் விலக்கப்பட வேண்டிய வேறு எந்தவொரு விடுமுறை நாட்களையும் குறிப்பிடலாம். இரண்டு தேதிகளுக்கு இடையிலான நாட்களின் எண்ணிக்கையை விரும்பினால், இதற்கு பதிலாக DAYS எ னும் செயலிகூட பயன்படுத்தி இதே பணியை செயல்படுத்தலாம்.
4. INDEX MATCH இது எக்செல் அட்டவணையில் நாம் விரும்பும் ஒருசில தரவுகளை தேடிகண்டு பிடித்திட உதவுவதற்கான மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் மற்றொரு செயலியாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பைக் கண்டுபிடிக்க விரிதாள் வழியாக கைமுறையாகச் தேடிச்செல்லும் சோர்வான செயல்முறையை இது அறவே நீக்குகின்றது. ஒரு வாடிக்கையாளரைப் பற்றிய ஒருசில தகவல்களைக் கண்டுபிடிக்க வணிகநிறுவனங்கள் இதைப் பயன்படுத்தலாம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட பணியாளருக்கு எவ்வளவு சம்பளம் வழங்கப்பட்டது என்பதைக் கண்டறிய இந்த செயலியை பயன்படுத்தலாம். இது செயல்முறையை வேகமாகவும் எளிதாகவும் செய்கின்றது.
5. LEN இதுஒரு கலணில் (Cell) எத்தனை எழுத்துக்கள், கடிதங்கள், எண்கள் உள்ளனவென்றும் ஏன் அவைகளுக்கு இடையேயான இடைவெளிகளைக் கணக்கிட வேண்டியிருக்கும் போதுகூட , பயன்படுத்த வேண்டிய செயலியாகும். ஒவ்வொரு கணினிதொழில்நுட்ப வல்லுநரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிகவும்எளிதான பயனுள்ள எக்செல் செயலிகளில் இதுவும் ஒன்றாகும்.
6. SUMIF / SUMIFS குறிப்பிட்ட அளவுகோல்களை பூர்த்தி செய்யும் கலண்களிலிருந்து மட்டும் மதிப்புகளின் கூடுதல் காண வேண்டியிருக்கும் போது இந்த செயலி மிகஉதவியாக இருக்கும். இவற்றில் SUMIFS எனும் செயலியானது SUMIF இலிருந்து வேறுபட்டது, ஏனெனில் இது பல அளவுகோல்களை பூர்த்தி செய்யும் மதிப்புகளின் கூடுதல்காண அனுமதிக்கின்றது. தனித்தனியாக கையாளப்பட வேண்டிய வெவ்வேறு வகைப்பாடுகளுடன் தரவுகளை கையாளும் போது இவை இரண்டும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். உதாரணமாக, நம்மமுடைய நிறுவனத்தின் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உற்பத்தி பொருட்களுக்கான விற்பனையை கணக்கிடும்போது அல்லது வெவ்வேறு விற்பனை யாளர்களிடமிருந்து எவ்வளவு விற்பணைத்தொகை வந்துசேர்ந்தது என கணக்கிடவும் இந்த செயலியைப் பயன்படுத்திகொள்ளலாம்.

7. AVERAGEIF / AVERAGEIFS இந்த இரண்டு செயலிகளும் குறிப்பிட்ட அளவுகோல்களை பூர்த்தி செய்யும் கலண்களின் (Cells) சராசரிஎவ்வளவு என காண்பதற்கு உதவுகின்றது. ஒரேயொரு அளவுகோலெனில்AVERAGEIF எனும்செயலியையும், ஒன்றிற்கு மேற்பட்டஅளவுகோல்கள் எனில்AVERAGEIFS எனும் செயலையும் பயன்படுத்தி கொள்க . மேலே உள்ள சூத்திரங்களைப் போன்றே, தனித்தனியாக கையாள வேண்டிய தரவுகள் நம்மிடம் இருக்கும்போது கூட இவை நமக்கு சராசரிகாண உதவுகின்றது.
8. IFERROR விரிதாளை பயன்படுத்தி கொள்ளும்போது நாம் எவ்வளவுதான் மிககவனமாக இருந்தாலும் கூட,ஒரு சில நேரங்களில் பிழைகள் ஏற்படுவதை தவிர்க்கமுடியாது. அவ்வாறான சூழலில் இது விரிதாளில் உள்ள பிழைகளை விரைவில் கண்டறிய நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயலியாகும். எந்தவொரு செயலியை பயன்படுத்தி கணக்கிடும்போது உருவாகிடும்ஒருகணக்கீட்டு பிழையை நமக்கு தெரிவிக்க இதனை பிற செயலிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்திகொள்ளலாம்.
9. COUNTA எக்செல்விரிதாலில் பயன்படுத்தி கொள்ளப்படும் செயலிகளில் இந்த செயலியின் பெயரையும் COUNT எனும் செயலியின் பெயரையும் ஒன்றுதான் என எண்ணி குழப்பிகொள்ள வேண்டாம். விரிதாளின் கணக்கீடுகளுக்கு இவ்விரண்டுமே உதவுதயாராக இருக்கின்றன, ஆனால் இவைகளின் முடிவுகள் வேறுபட்டவைகளாகும். COUNTA என்பது காலியாக இல்லாத கலண்களுக்கான கணக்கீடுகளுக்கு உதவுகின்றது. COUNT என்பது எண் மதிப்புகளைக் கொண்ட கலண்களை மட்டும் கணக்கிடுகின்றது. எனவே, மற்றவைகளை சரிபார்க்காமல் எண் மதிப்புகளை மட்டும் கணக்கிட விரும்பினால், COUNT எனும் செயலி சிறந்ததாக இருக்கும். இருப்பினும், உரை , பிழை ஆகிய மதிப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டும் எனில், COUNTA எனும் செயலி மிகவும் பயனுள்ளதாகும். இது மிகவும் மேம்பட்ட கணக்கிடும் விருப்ப செயலியாக திகழ்கின்றது.
10. Rank இதனுடைய பெயரில் குறிப்பிடுவது போல, இது ஒரு விரிதாளில் மதிப்புகளை சிறியதிலிருந்து பெரியதுவரை அல்லது பெரியது முதல் சிறியது வரை மதிப்பீடு செய்து பட்டியலாக்குவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயலியாகும்.இது பயன்படுத்த எளிதான மற்றொரு செயலியாகும் நம்முடைய அணியிலுள்ளஉறுப்பினர்களின் செயல்திறன், நம்முடைய நிறுவனத்திள் உற்பத்தி பொருட்களில் சிறந்த விற்பனையான உற்பத்தி பொருட்கள், மிகப்பெரிய கொள்முதல் கொண்ட வாடிக்கையாளர்கள் பல்வேறு செயல்பாடுகளில் நாம் சிறப்பாகச் செயல் படுவதற்கான உத்திகள் ஆகியவற்றைச் சரிபார்க்க இந்த செயலியைப் பயன்படுத்திகொள்ளலாம். இந்த செயலியானது பட்டியலிலுள்ள மதிப்புகளை மறுசீரமைக்காது அதற்கு பதிலாக ; தரவரிசை முடிவுகளை வேறு நெடுவரிசையில் கொண்டுவந்து பட்டியலிடுகின்றது. .
11. SUMPRODUCT நம்முடைய நிறுவனத்தில் ஒன்றிற்குமேற்பட்ட பல்வேறு பொருட்களை விற்பனை செய்திடும்போது பயன்படுத்தி கொள்ளவேண்டிய அல்லது கவனிக்க வேண்டிய ஒருமிகமுக்கிய செயலியாகும், . நம்முடைய நிறுவனத்தின் உற்பத்தி பொருட்கள் ஒவ்வொன்றையும் ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் பல்வேறு உற்பத்தி பொருட்களையும் விற்பணை செய்திடும்போது இந்த செயலியானது அவ்வாறு விற்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பொருட்களின் அளவையும் ஒவ்வொரு உற்பத்திபொருளிற்கான விலையையும் பெருக்கி, மொத்த விற்பனையின் எண்ணிக்கையையும் மொத்த விற்பணைத்தொகையையும் எவ்வளவு என மொத்தமாக இந்த செயலியானது முடிவுகளைக் கொடுக்கும்.
12. MINIFS ஒரு சில நிபந்தனைகளை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளும்போது குறைந்தபட்ச மதிப்பைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்றால், இந்த செயலியானது மிகப்பேருதவியாக விளங்குகின்றது அதிக கடிணமாக உழைக்காமல்எளிதாக கணக்கிட இது உதவுகின்றது.
13. MAXIFS இது MINIFS ஐப் போன்றது, ஆனால் இது அதிகபட்ச மதிப்பை கணக்கிட உதவுகின்றது .

PlantUML எனும் கட்டற்ற கருவி

PlantUml என்பது ஒரு எளிய உரை விளக்க மொழியைப் பயன்படுத்தி ஒரு சில UML வரைபடத்தை விரைவாக உருவாக்க அனுமதிக்கின்ற ஒரு திறமூல கருவியாகும். இது எளிய மனிதர்களால் படிக்கக்கூடிய உரை விளக்கத்தை மட்டுமே பயன்படுத்தி UML வரைபடங்களை வரைய உதவுகின்றது. இதில் வரைபடத்தினை வரையும்போது மிககவனமாக இருக்கவேண்டும், ஏனென்றால் சீரற்ற வரைபடங்களை வரைவதிலிருந்து இது நம்மைத் தடுக்காது (எடுத்துக்காட்டாக, இரண்டு இனங்கள் ஒன்றுக்கொன்று மரபுரிமையாகக் கொண்டிருப்பது போன்றவை). எனவே இது ஒரு மாதிரி கருவியை விட சிறந்த வரைதல் கருவியாக திகழ்கின்றது .இது GPL எனும் பொது உரிமத்தின் கீழ் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக கிடைக்கின்றது..பின்வரும் கட்டளை வரி விருப்பத்தைப் பயன்படுத்தி இதனுடைய உரிமத்தை அச்சிடலாம்:
java -jar plantuml.jar -license
அல்லது நாம் சிறப்பு வரைபடத்தைப் பயன்படுத்தலாம்:
@startuml

license
@enduml


இந்த PlantUML சேவையகத்தால் உருவாக்கப்பட்ட png அல்லது svg ஆகிய வடிவமைப்பிற்கான இணைப்புகள் என்றென்றும் செல்லுபடியாகும் (இதனுடைய சேவையகம் செயலில்இருக்கும் வரை). இருப்பினும், இதனுடைய சேவையகங்களில் வேறு எந்த வரைபடங்களையும் சேமிப்பதில்லை. என்ற செய்தியை மட்டும் மனதில் கொள்க இந்த செய்தியை அறிந்துவுடன் உடனடியாக நம்முடைய மனதில் இது ஒரு முரண்பாடாகத் தோன்றலாம். நிற்க இதில் வரைபடத்தினை இணைத்திடும்போது முழு வரைபடமும் URL முகவரிக்குள் சுருக்கப்பட்டுவிடுகின்றது. இந்த சேவையகம் இவ்வாறான வரைபடத்துடன் கூடிய URL முகவரியைப் பெறும்போது, வ்வாறான URL முகவரியிலிருந்து வரைபட உரையை மீட்டெடுத்து படத்தை உருவாக்குகின்றது. அதனால் இதனுடைய சேவையாகமானது எதையும் சேமிக்க வேண்டிய அவசியமில்லாமல் ஆக்குகின்றது. இதனுடைய சேவையகம் செயலிழந்திருந்தாலும், -decodeurl எனும் கட்டளை வரியைப் பயன்படுத்தி வரைபடத்தை மீட்டெடுக்கலாம். மேலும், வரைபடத் தரவானது PNG மேம்பட்ட தரவில் (MetaData) சேமிக்கப்படுகிறது, எனவே பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட படத்திலிருந்து கூட அதைப் பெறலாம்.

எப்போதாவது இதனுடைய சேவையகத்தில் HTTP தடயங்களை செயல்படுத்தலாம். முக்கியமாக இது மிகுந்த செயல்திறனுடன் நாம் பெறுகின்ற பல்வேறு போக்குவரத்து சிக்கல்களை புரிந்துகொள்கின்றது. அந்த சிக்கல் தீர்க்கப்பட்டதும், HTTP தடயங்களை அழித்துவிட்டு பதிவுகளை அகற்றுவிடுகின்றது.
பொது சேவையக சுமையை அளவிட உருவாக்கப்பட்ட வரைபடங்களின் எண்ணிக்கையையும் இது கணக்கிடுகின்றது என்ற கூடுதல் செய்தியையும் நினைவில் கொள்க.

முக்கியமான உள்ளடக்கத்தைப் பற்றி: உருவாக்கப்பட்ட வரைபடங்களை இந்த சேவையகம் சேமிக்கவில்லை என்றாலும், எல்லா போக்குவரத்துகளும் HTTP வழியாக செல்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்க, எனவே அதைதேடிப் பிடிப்பது எளிது.
எனவே, முக்கியமான தகவல்களுடன் வரைபடங்களை உருவாக்க நாம் திட்டமிட்டால், நம்முடைய சொந்த பிணையத்தில் உள்ளூர் சேவையகத்தை நிறுவுகைசெய்திட வேண்டும்.
இந்த PlantUML பல்வேறு கணினிகளில் நிறுவுகைசெய்து பயன்படுத்திகொள்ளலாம், மேலும் ஒருசில பயனாளர்களுக்கு அதை நிறுவுகை செய்திடும் போது பிரச்சினை ஏதேனும் எழுந்தால் ஆலோசனை வழங்கும் பக்கத்தில் அதற்கான தீர்வுகளை காணலாம். இந்த PlantUML ஐ வேறு பல்வேறு கருவிகளுக்குள் பயன்படுத்தலாம்.
படங்களை PNG, iSVG அல்லது LaTeX ஆகிய வடிவமைப்புகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் உருவாக்கலாம். வரிசை வரைபடங்களுக்கு மட்டும் ASCII கலை வரைபடங்களை உருவாக்குவதும் சாத்தியமாகும் .
PlantUML என்பது வரிசை வரைபடம், எழுத்து வரைபடம், வகுப்பு வரைபடம், செயல்பாட்டு வரைபடம் ( மரபு தொடரியல்), உபகரண வரைபடம், நிலையான வரைபடம், பொருள் வரைபடம், வரிசைப்படுத்தல் வரைபடம், நேர வரைபடம் ஆகிய பல்வேறு வரைபடங்களை விரைவாக எழுத அனுமதிக்கின்றது :,
Network ,Wireframe graphical interface , Archimate diagram , Specification and Description Language (SDL) , Ditaa diagram , Gantt diagram,MindMap diagram,Work Breakdown Structure diagram,Mathematic with AsciiMath or JLaTeXMath notation ,Entity Relationship diagram ஆகிய UML அல்லாத வரைபடங்களையும் வரைய இது துனைபுரிகின்றது:

இதில் எளிய உள்ளுணர்வு மொழியைப் பயன்படுத்தி வரைபடங்கள் வரையறுக்கப்படுகின்றன. , PlantUML ஐ பரிசோதிக்க எளிதான வழி, இதனுடைய இணைய சேவையகம் போன்ற PlantUML உட்பொதிக்கப்பட்ட இணைய தீர்வாகும். அவ்வாறு பரிசோதித்த பிறகு நம்முடைய வளாக பிணையத்தில்இந்த PlantUML ஐ நிறுவுகை செய்து இயக்க விரும்பினால் நமக்கு Java ,Graphviz ஆகிய இரண்டும் தேவையாகு ம்

பின்னர் plantuml.jar ஐ பதிவிறக்கம் செய்து PlantUML இன் வரைகலை பயனர் இடைமுகத்தைத் திறந்து அதை இயக்குக. இதற்காக வேறுஎதையும் திறக்கவோ அல்லது நிறுவுகைசெய்திடவோ தேவையில்லை. மிகஎளிதாக கட்டளை வரியிலிருந்து PlantUML ஐ இயக்கமுடியும்.நம்முடைய சொந்த உரைநிரல்கள்( scripts) அல்லது ஆவணக் கருவிகளில் சேர்க்க PlantUML இன் கட்டளை வரி தொடரியல் பயன்படுத்திடுக: அதற்காக
1. முதலில், பின்வரும் sequDiagram.txt எனும் உதாரணத்தைப் போன்ற PlantUML கட்டளைகளுடன் ஒரு உரை கோப்பை உருவாக்கிடுக, :
@startuml

Alice -> Bob: test
@enduml


2. பின்னர், sequDiagram.txt ஐ உள்ளீடாகப் பயன்படுத்தி PlantUML ஐ இயக்குக (அல்லது நம்முடைய மென்பொருள் அழைப்பைக் கைக்கொள்க). உதாரணமாக java -jar plantuml.jar sequenceDiagram.txt

எனும் கட்டளைவரியில் இதனுடைய வெளியீடு ஒரு படமாகஅமையும், இது மற்ற மென்பொருளில் தோன்றும், அல்லது வட்டில் உள்ள படக் கோப்பில் எழுதப்படும்.

மேலும் விவரங்களுக்கு https://plantuml.com/ எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க

WinCDEmu எனும் கட்டற்ற கருவி

WinCDEmu என்பது ஒரு கட்டற்ற குறுவட்டு / நெகிழ்வட்டு / BD இன் முன்மாதிரி கருவிஆகும் - இது விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் எனும் இணையஉலாவியில் சொடுக்குவதன் மூலம் வன்தட்டுகளில் imageஐ பதிவேற்றம் செய்திட அனுமதிக்கின்ற ஒரு கருவியாக திகழ்கின்றது. ஏதேனுமொரு ISO image ஐ பதிவிறக்கம் செய்து அதை காலியான வெற்று வட்டில் பதிவு செய்திடாமல்நேரடியாக பயன்படுத்த விரும்பினால், WinCDEmu ஆனது அவ்வாறான பணியை எளிதான வழியில் செய்வதற்காக நமக்கு கைகொடுக்கின்றது.
இதனுடைய பல்வேறு வசதிவாய்ப்புகள் பின்வருமாறு :
ISO, CUE, NRG, MDS/MDF, CCD, IMG ஆகியவற்றின் image களை ஒரேயொரு சொடுக்குதலின் வாயிலாக பதிவேற்றுகின்றது , இது வரம்பற்ற அளவிலான மெய்நிகர் இயக்கங்களை ஆதரிக்கின்றது.இது விண்டோ எக்ஸ்பி முதல் விண்டோஸ் 10 வரையிலான 32 பிட் , 64 பிட் பதிப்புகளின் இயக்கமுறைமைகளில் செயல்படும் திறன்மிக்கது. விண்டோ எக்ஸ்ப்ளோரரில் ஒரு சூழல் பட்டியின்வாயிலாக ISO image களை உருவாக்க அனுமதிக்கிறது. இது2MB க்கும் குறைவான அளவேயுள்ள சிறிய கோப்பினை கொண்டுள்ளது இதனை கணினியில் நிறுவுகை செய்தபின் கணினியின் இயக்கத்தை மறுதொடக்கம் செய்யத்தேவையில்லை. ஒரு சிறிய கையடக்க பதிப்பாக கூட இது கிடைக்கின்றது.இது 20 க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளுக்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. இது நாம் பயன்படுத்தப்படாத போது இயக்கிகளை ஆக்கிரமிக்காது. இது தரவுகளையும் , நெகிழ்வட்டின் கானொளி காட்சிகளின் BD-கானொளி காட்சிகளின் இமேஜ்களையும் ஆதரிக்கின்றது. இது எந்தவொரு பயன்பாட்டிற்கும் கட்டணமில்லாமல் கிடைக்கின்றது - மேலும் இது LGPLஎனும் உரிமத்தின் கீழ் வெளியிடப்பட்டுள்ளது
விண்டோ எக்ஸ்ப்ளோரரில் ISO கோப்புகளையும் பிற ஆப்டிகல் டிஸ்க் இமேஜ்களையும் இருமுறை சொடுக்குவதன் வாயிலாக தடையின்றி பதிவேற்றம் செய்திட விரும்பினால், முதலில் இந்த WinCDEmu ஐ நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகைசெய்திட வேண்டும். மாற்றாக, கணினியில் இதனை நிறுவுகை செய்திடாத கையடக்க பதிப்பை பயன்படுத்திகூட இந்த பணியை செய்து முடித்துகொள்ளலாம், இருப்பினும், இது விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரருடன் தன்னை இணைத்துக் கொள்ளாது, மேலும் இமேஜ்களை பதிவேற்ற அல்லது பதிவிறக்கம் செய்வதற்கு கைமுறையாக பயன்பாட்டைத் தொடங்க வேண்டும்.மேலும் விவரங்களுக்கும் இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளவும்
https://sysprogs.com/wincdemu/ எனும் இணையதள முகவரிக்கு செல்க

நிரலாக்கங்களின் பிழைகண்டு பிடிப்பான் (Programming Mistake Detector) ஒரு அறிமும்

PMDஎன சுருக்கமாக அழைக்கபெரும் நிரலாக்கங்களின் பிழைகண்டுபிடிப்பான் (Programming Mistake Detector) என்பது புதியதாக உருவாக்கப்படும் பயன்பாடுகளின் நிரலாக்கங்களில் மூல குறிமுறைவரிகளை பகுப்பாய்வு செய்வதற்காக உதவிடும் ஒரு . கட்டற்ற கருவியாகும் .இதனை கொண்டு புதியதாக உருவாக்கப்படும் எந்தவொரு நிரலாக்கங்களிலும் பயன்படுத்தப்படாத மாறிகள், வெற்று பிடிப்பு தொகுப்புகள்(empty catch blocks) , தேவையற்ற பொருள் (object) உருவாக்கம் என்பன போன்ற பொதுவான நிரலாக்க குறைபாடுகளை கண்டுபிடித்திட முடியும் இது Java, JavaScript, Apex , Visualforce, PLSQL, Apache Velocity, XML, XSL, C, C++, Fortran, PHP, , C# ஆகிய கணினி மொழிகளிள் எழுதபட்டபயன்பாடுகளின் நிரலாக்கமூலக் குறிமுறைவரிகளை பகுப்பாய்வு செய்வதை ஆதரிக்கின்றது கூடுதலாக இது மூலக்குறி முறைவரிகளில் நகலெடுத்து ஒட்டுவத (copy-paste) கண்டு பிடிப்பதன் வாயிலாக போலியான நிரலாக்கங்களை தவிர்த்திட உதவுகின்றது

இந்த PMD ஆனது உள்ளமைக்கப்பட்ட பல்வேறு அடிப்படையான விதி தொகுப்புகளை உள்ளடக்கியதாகும் மேலும் இது தனிப்பயன் விதிகளை எழுதும் திறனை ஆதரிக்கின்றது. இருந்தபோதிலும் பயன்பாட்டின் நிரலாக்க மூலக்குறிமுறைவரிகளை கணினியின் இயந்திர மொழிக்கு மொழிமாற்றம் செய்யும்போது உருவாகிடும் தொகுப்பு பிழைகளை (compilation errors) கண்டுபிடித்திட இது உதவாது , ஏனெனில் இது நன்கு உருவாக்கப்பட்ட மூல குறிமுறைவரிகளை மட்டுமே பகுப்பாய்வு செய்கின்றது இது திறனற்ற மூலக்குறிமுறைவரிகளை அல்லது மோசமான நிரலாக்க பழக்க வழக்கங்களை மட்டும் சுட்டிகாட்டிடும் , அவை மூலக்குறிமுறைவரிகளில் அதிகமாககுவிந்தால் நிரலாக்கத்தின் செயல்திறன் குறைந்து அதனை பராமரிப்பு செய்வதற்கான தடங்கலும் உருவாவதற்கு ஏதுவாகிவிடும்.நம்முடைய புதிய நிரலாக்கங்களின் உருவாக்க செயல்பாட்டில் ஒருங்கிணைத்து செயல்படுவதற்கு இந்த PMD ஆனது மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைகின்றது மேலும் நம்முடைய அடிப்படை குறிமுறைவரிகளின் தரத்தை செயல்படுத்த, இதனை ஒரு தரமான வாயிலாகப் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.இது நிரலாக்கங்களில் உள்ள Possible bugs,Dead code ,Empty if/while statements.,Suboptimal code,Duplicate codeஎன்பன போன்ற பல்வேறு குறைபாடுகளை கண்டுபிடித்திட உதவுகின்றது , இதனுடைய பெயர் அதிகார பூர்வமாக இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை ஆயினும் இது பல்வேறு அதிகாரபூரவமற்ற பெயர்களில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்க கிடைக்கின்றது இருந்தபோதிலும் இது Apache License 2.0 , the LGPL.[1] ஆகிய அனுமதியின் கீழான BSDishஎனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கிடைக்கின்றது இதனை கட்டளை வரியிலிருந்து ஒரு Maven goal ஆக ஒரு Gradle task ஆக ஒரு Ant task ஆக இயக்கி பயன்பெறலாம் மேலும் விவரங்களுக்கும் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளவும https://pmd.github.io/ எனும் இணையதள முகவரிக்கு செல்க

Speedtest, Fast, iPerfஆகிய மூன்று திறமூல கருவிகள் மூலம் ந ம்முடைய இணையம் அல்லது பிணைய வேகத்தை சரிபார்த்திடலாம்.


நம்முடைய கணினியின் இணைப்பு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். இணையத்தின் அல்லது பிணையத்தின் இணைப்பு வேகத்தை சரிபார்த்து ஏற்புகை செய்திடமுடியும் அவ்வாறு இணையத்தின் அல்லது பிணையத்தின் இணைப்பு வேகத்தை கட்டளை வரிகளின் வாயிலாக சரிபார்த்திடுவதற்காக Speedtest, Fast, iPerf ஆகிய மூன்று திற மூல கருவிகளும் உதவுகின்றன.

 1. Speedtestஎனும் திறமூல கருவி
  இது அனைவராலும் விரும்பும் ஒரு மிகப்பழைய கருவியாகும். இது பைத்தானில் பயன்பாடாக தொகுக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்படுகிறது, , மேலும் இது pip மூலமும் கிடைக்கின்றது. நாம் இதனை கட்டளை வரி கருவியாக அல்லது பைதான் ஸ்கிரிப்டுக்குள் பயன்படுத்தலாம்..இது நம்முடைய பதிவிறக்கத்தையும் இணைய வேகத்தையும் பதிவேற்றுகிறது. இது மிகவிரைவாக செயல்படுக்கூடியது , எனவே நாம் அவ்வப்போது அல்லது குறிப்பிட்ட காலஇடைவெளியில் இதனை தவறாமல் இயக்கலாம் மேலும் காலப்போக்கில் நம்முடைய பிணைய அல்லது இணைய வேகத்தின் பதிவுக்காக வெளியீட்டை ஒரு கோப்பு அல்லது தரவுத்தளத்தில் சேமிக்கலாம். இதை பின்வரும் கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக நிறுவுகை செய்திடுக:
  sudo apt install speedtest-cli
  அல்லது
  sudo pip3 install speedtest-cli
  பின்னர் இணையத்தின் அல்லது பிணையத்தின் இணைப்பு வேகத்தினை தெரிந்து கொள்வதற்காக பின்வரும் கட்டளைவரிகளை உள்ளீடு செய்து இயக்குக:
  $ speedtest
  Retrieving speedtest.net configuration…
  Testing from CenturyLink (65.128.194.58)…
  Retrieving speedtest.net server list…
  Selecting best server based on ping…
  Hosted by CenturyLink (Cambridge, UK) [20.49 km]: 31.566 ms
  Testing download speed……………………………………………………………………..
  Download: 68.62 Mbit/s
  Testing upload speed…………………………………………………………………………………………
  Upload: 10.93 Mbit/s
  உடன் கடைசியிலிருந்துமூன்றாவது வரியிலுள்ளவாறு நம்முடைய இணைப்பிலுள்ள பிணையத்தின் அல்லது இணையத்தின் பதிவேற்றம் வேகஅளவையும் கடைசி வரியிலுள்ளவாறு பதிவிறக்கம் வேக அளவையும் திரையில் காண்பிக்கின்றது

2.Fastஎனும் திறமூல கருவி
இது ஒரு நெட்ஃபிக்ஸ் வழங்கும் ஒரு சேவையாகும். அதனுடைய இணைய இடைமுகவரிhttps://fast.com/ ஆகும், மேலும் இது npm வழியாக ஒரு கட்டளை-வரி இடைமுகத்தைக் கொண்டுள்ளது:
npm install –global fast-cli
இதில் இணையதளம், கட்டளை-வரி பயன்பாடு ஆகிய இரண்டும் ஒரே அடிப்படை இடைமுகத்தை நமக்கு வழங்குகின்றன: இது எளிய-சாத்தியமான இணையத்தின் அல்லது பிணையத்தின் இணைப்பு வேகத்தை சரிபார்த்திடஉதவிடும் ஒருகருவியாகும் இணையத்தின் அல்லது பிணையத்தின் இணைப்பு வேகத்தினை தெரிந்து கொள்வதற்கான கட்டளைவரிபின்வருமாறு:
$ fast
82 Mbps ↓
உடன்இந்த கட்டளை வரியானது மேலேகண்டுள்ளவாறு நம்முடைய இணைய அல்லது பிணைய பதிவிறக்க வேகத்தின் அளவு எவ்வளவு என வழங்குகின்றது. இணைய அல்லது பிணைய பதிவேற்ற வேகத்தைதெரிந்து கொள்ள இதே கட்டளைவரியில் கூடுதலாக -u எனும்கொடியைப் பின்வருமாறு பயன்படுத்திடுக:
$ fast -u
80 Mbps ↓ / 8.2 Mbps

உடன்இந்த கட்டளை வரியானது மேலேகண்டுள்ளவாறு நம்முடைய இணைய அல்லது பிணைய பதிவேற்றவேகத்தின் அளவு எவ்வளவு என வழங்குகின்றது3. iPerf எனும் திறமூல கருவி

நம்முடைய வளாக பிணையத்தின் இணைப்பு வேகத்தை பரிசோதிக்க iPerf ஒரு மிகச்சிறந்த கருவியாக விளங்குகின்றது ( இணைய வேகத்தை அளவிட்டதைவிட, முந்தைய இரண்டு கருவிகள் செய்வது போல). டெபியன், ராஸ்பியன் உபுண்டு ஆகிய லினக்ஸ் பயனாளர்கள் இந்தபயன்பாட்டினை நிறுவுகை செய்து பயன்பெறலாம்.இது மேக் , விண்டோ ஆகிய இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கதுஇதை பின்வரும் கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக நிறுவுகை செய்திடுக::
sudo apt install iperf
.இது நிறுவப்பட்டதும், அதைப் பயன்படுத்த ஒரே இணைப்பிலுள்ள இரண்டு கணினிகள் iPerf நிறுவப்பட்டிருக்க வேண்டும்.அவற்றுள் ஒன்றை சேவையகமாகவும் மற்றொன்றை முனைமைமாகவும் நியமித்திடுக.தொடர்ந்துபின்வரும் கட்டளைவரியின் வாயிலாக சேவையக கணினியின் ஐபி முகவரியைப் பெறுக:
ip addr show | grep inet. * brd
நம்முடைய உள்ளூர் ஐபி முகவரி (ஒரு IPv4 உள்ளூர் வலைபின்னலாக கருதிகொள்க) 192.168 அல்லது 10 உடன் தொடங்குகிறது. இந்த முகவரியை குறித்து வைத்துகொள்க அதை வாடிக்கையாளராக நியமிக்கப்பட்ட மற்ற கணினியில் பயன்படுத்திகொள்ளலாம் .சேவையகத்தில்பின்வரும் கட்டளைவரியின் வாயிலாக iperf ஐ செயல்படுத்தத் துவங்குக:
iperf -s
இது வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து உள்வரும் இணைப்புகளுக்காக காத்திருக்கிறது. மற்றொரு கணினியை ஒரு வாடிக்கையாளராக நியமித்து, இந்த கட்டளைவரியை இயக்குக, நம்மமுடைய சேவையக கணினின் ஐபி முகவரியை பின்வருமாறு மாற்றிடுக:
iperf -c 192.168.1.2
இந்த பரி சோதனை செய்ய ஒருசில வினாடிகள் மட்டுமே ஆகும், மேலும் இது பரிமாற்ற அளவு மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட அலைவரிசை ஆகியவிவரங்களையும் நமக்கு வழங்குகின்றது.

MinGWஒருஅறிமுகம்

MinGW என சுருக்கமாக அழைக்கப்பெறும் விண்டோஸிற்கான குறைந்தபட்ச குனு (Minimalist GNU for Windows) என்பது ஒரு முழுமையான திறமூல நிரலாக்க கருவி தொகுப்பை வழங்குகின்றது, இது மைக்ரோசாப்ட்டிற்கு சொந்தமான விண்டோஸ் பயன்பாடுகளுக்கான குறைந்தபட்ச மேம்படுத்திடும் சூழலாக அமைகின்றது. இது MinGW.org சார்பாக பதிவு எண் 86017856 இல் மென்பொருளின் பதிவு செய்யப்பட்ட வர்த்தக முத்திரையாகும், மேலும் வேறு எந்தவொரு அங்கீகரிக்கப்படாத திட்டமும் இதைப் பயன்படுத்தமுடியாது . அதுமட்டுமல்லாது இது எந்த மூன்றாம் தரப்பு சிஇயக்க நேர DLL களையும் சார்ந்து இல்லை. (இது இயக்க முறைமையின் கூறுகளாக மைக்ரோசாப்ட்டால் வழங்கப்பட்ட பல DLL களைப் பொறுத்தது; இவற்றில் குறிப்பிடத்தக்கவை மைக்ரோசாப்ட் சி இயக்க நேர நூலகமான MSVCRT.DLL ஆகும். கூடுதலாக, திரிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள் கட்டணமில்லாமல் விநியோகிக்கக்கூடிய DLLதிரியின் ஆதரவை அளிக்கின்றது .
இந்த MinGW இன் ஒரு பகுதியாகஇது வழங்கப்படுகிறது .MinGW மொழிமாற்றிகளானவை மைக்ரோசாப்ட் சி இயக்க நேரம் , சில மொழி சார்ந்த இயக்க நேரங்களின் செயல்பாட்டிற்கான அணுகலை வழங்குகின்றன. , இதுமிகச்சிறியதாக இருப்பதால், MS-Windows இல் POSIX பயன்பாட்டு வரிசைப்படுத்தலுக்கான POSIX இயக்க நேர சூழலை வழங்க முயற்சிக்காது, . நாம் விரும்பினால், இந்த மேடையில் POSIX பயன்பாட்டு வரிசைப்படுத்தலிற்கு பதிலாக Cygwin என்பதை பயன்படுத்திகொள்ளலாம். முதன்மையாக சொந்த எம்.எஸ்விண்டோஸ் இயங்குதளத்தில் பணிபுரியும் மேம்டுத்துநர்கள் பயன்படுத்திகொள்ளலாம், இதனுடன் இயங்க. MSYS,என சுருக்கமாக அழைக்கபபடும் “Minimal SYStem” என்பது, ஒரு Bourne Shell கட்டளை வரி மொழிபெயர்ப்பாளர் அமைப்பாகும் . இதுமைக்ரோசாப்டின் cmd.exe க்கு மாற்றாக வழங்கப்படுகிறது, இது ஒரு பொது நோக்கத்திற்கான கட்டளை வரி சூழலை வழங்குகிறது, இது குறிப்பாக MinGW உடன் பயன்படுத்த மிகவும் பொருத்தமானது, பல திறமூல பயன்பாடுகளை MS-Windows தளத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்கு; Cygwin-1.3 இன் இலகுரகமான, இது ஒரு சிறிய யுனிக்ஸ் கருவிகளை உள்ளடக்கியது, அந்த நோக்கத்தை எளிதாக்குவதற்காக இது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது.
இது குனு மொழிமாற்றி சேகரிப்பின் (GNU Compiler Collection (GCC)) ஒரு சொந்த விண்டோ தளமாகும், இதில் இலவசமாக விநியோகிக்கக்கூடிய பதிவிறக்க நூலகங்களும் சொந்த விண்டோ பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்கான தலைப்பு கோப்புகளும் உள்ளன; C99 செயல்பாட்டை ஆதரிக்க MSVC இயக்க நேரத்திற்கான நீட்டிப்புகளை உள்ளடக்கியது. MinGW இன் அனைத்து மென்பொருளும் 64 பிட் விண்டோஸ் இயங்குதளங்களில் இயங்கும் வல்லமை கொண்டவையாகும் மேலும் விவரங்களுக்கு http://www.mingw.org/எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க .

Previous Older Entries