யூஎஸ்பி வாயில் வழியாக கணினியின் இயக்கத்தை எவ்வாறு துவங்குவது

பொதுவாக அல்லது வழக்கமாக நம்மில் பலர் குறுவட்டு அல்லது நெகிழ்வட்டு (CD அல்லது DVD )வாயிலாக பெரும்பாலானவர்கள் கணினியின் இயக்கத்தை துவங்கி நாம் விரும்பும் இயக்கமுறைமையை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்திடுவார்கள் ஒரு சில கணினிகளில் இந்த குறுவட்டு அல்லது நெகிழ்வட்டு (CD அல்லது DVD ) வாயில் இல்லாத நிலையில் யூஎஸ்பி வாயில் வழியாக கணினியின் இயக்கத்தை துவங்கி இயக்கமுறைமையை நிறுவுகை செய்திடலாம் எனமுனையும்போது பிழைச்செய்தியை காண்பித்து நமக்கு அதிக எரிச்சலை ஏற்படுத்திடும்
இவ்வாறான பிரச்சினை எதுவும் ஏற்படாமல் எளிதாக நிறுவகை செய்வதற்காக முதலில் Windows 7 USB/DVD download tool எனும் கருவியைநம்முடைய கணினியில் பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்து கொள்க
பிறகு இதனை செயல்படசெய்திடுக அதன்பின்னர் விண்டோ இயக்கமுறைமையின் ISO கோப்பினை தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்திடுக
அதன்பின்னர் நாம் நிறுவுகை செய்திட விரும்பும் இயக்க முறைமையை எதன்வாயிலாக நிறுவுகை செய்யவிரும்புகின்றோம் என்பதற்கு bootable pendrive. என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொள்க
பின்னர் குறைந்தபட்சம் 4ஜிபி நினைவகத்திறன் கொண்ட pendrive ஐ தெரிவுசெய்துகொண்டு Begin Copying.என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
உடன்இந்த கருவியானது bootable Windows 7USB என்பதை Windows 7 ISO எனும் கோப்பிலிருந்து உருவாக்கிடும்
இந்த பணி முடிவடைந்தவுடன் Bootable USB Device created successfully என்ற செய்தி திரையில் தோன்றிடும்
அதனை தொடர்ந்து நம்முடைய கணினியின் இயக்கத்தை நிறுத்தம் செய்து இந்த யூஎஸ்பி வாயில் வழியாக நம்முடைய கணினியை இயக்கதுவங்கலாம் தற்போது பிழைச்செய்தி எதவும் திரையில் தோன்றி நம்மை எரிச்சலுற செய்யாது

Advertisements

நாம் உருவாக்கிடும் இணைய பயன்பாடுகளை பரிசோதித்திடஉதவும் கட்டற்ற பயன்பாட்டு கருவிகள்

இணையதளத்திற்குள் நம்முடைய தேவையை நிறைவுசெய்வதற்காக உருவாக்கப்படும் பல்வேறு இணையபயன்பாடுகளை பரிசோதித்து சரிபார்ப்பதற்காக பல்வேறு கட்டற்ற கருவிகள் உள்ளன பொதுவாக இந்த கருவிகளை கொண்டு
1 அனைத்து செயல்களும் சரியாக இருக்கின்றதாவென Functional Testing ,
2.அனைத்து இணையஉலாவிகளுடன் ஒத்தியங்கச்செய்கின்றதாவென Browser Compatibility Testing,
3. நாம் எதிர்பார்த்திடும் அனைத்துசெயல்களும் கிடைக்கின்றதாவெனPerformance Testing,
4.பாதுகாப்பு பலமாக இருக்கின்றதாவெனSecurity Testing ,
5.இந்த இணைய பயன்பாடு பயனாளர்களின உற்ற நண்பனாக இருக்கின்றதா-வெனUsability Testing,
6. தரவுதள சேவையாளர் சரியாக இருக்கின்றதாவென Database ServerTesting
ஆகிய பல்வேறுவகைகளில் இணைய பயன்பாடுகளை பரிசோதித்து சரிபார்த்திட உதவுகின்றன. அவைகளுள்
1.meterஇது HTTP,HTTPS,SOAP POP3ஆகியவற்றை பரிசோதித்து சரிபார்த்திட பயன்படுகின்றதுஇது ஒரு கட்டற்ற கருவியாகும் இது கையடக்கமானது.
2.SeleniumHQ இதுCSS,HTML,HTTP,Xpath.NETAndroidAppsபரிசோதித்து சரிபார்த்திட பயன்படுகின்றது,
3Capybaraஇது இணையம் இணைய சேவை இணைய பயன்பாடுகளை பரிசோதித்து சரிபார்த்திட பயன்படுகின்றது,
4.SahiPro இதுHTTPS Javascriptபரிசோதித்து சரிபார்த்திட பயன்படுகின்றது,
5.WebLOADஇது கைபேசி பயன்பாடுகளை பரிசோதித்து சரிபார்த்திட பயன்படுகின்றது

எல்லோருக்கும் உதவிடும் கட்டற்ற பயன்பாடுகளும் கருவிகளும்

1ஒளிஒலி படங்களை பதிப்பித்தல் செய்வதற்காக நாம் Adobe Premiere, Windows Movie Marker, Pinnacle Studio ஆகிய தனியுடமை பயன்பாடுகள் மட்டுமே பயன்படுத்தி வருகின்றோம் இதற்கு பதிலாக இதே வசதிவாய்ப்புகளை கொண்ட திறமூலமென்பொருட்கள் உள்ளன அவைAvidemux, Blender,kDenlive,Cenelerra, openshot, pitivi ஆகியவையாகும்
2அதேபோன்று கல்வி கற்பதற்கும்ஆய்வுசெய்வதற்கும் மாணவர்களுக்கு உதவுவதற்காக MATLAB எனும்தனியுடைமை பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி கொள்கின்றனர் இதற்கு மாற்றாக Scilab, SageMath, GNU Octave ஆகிய வை இதே வசதி வாய்ப்புகளை கொண்ட திறமூலமென்பொருட்களாகும்
3இயந்திர பொறியாளர் கட்டிடபொறியாளர் போன்றவர்களுக்கு உதவிடும் தொழிலக வடிவமைப்பிற்கு AutoCADஎனும் தனியுடமைமென்பொருள் மிகச்சிறந்ததாக வளங்குகின்றது இதற்கு மாற்றாக BRLCAD,FreeCAD,LibreCADஆகியவை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கிடைக்கின்றன
4Photoshopஎன்ற பயன்பாடுமட்டுமே வரைகலை வடிவமைப்பில் மிகச்சிறந்த பயன்பாடு என நாமனைவரும் என்னுகின்றோம் இதற்கு மாற்றாக Publisher, QuarkXpress, InDesignபோன்றவைகள் வரைகலை வடிவமைப்பில் திறமூலமொன்பொருட்களும் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கிடைக்கின்றன
5 WYSIWYGஉம் HTML/CSSஉம் சேர்ந்த இணையபக்கங்களை வடிவமைப்பு செய்வதற்காக Dreamweaverஅல்லது இதுபோன்ற தனியுரிமை பயன்பாட்டிற்கு மாற்றாக Aptana Studio ,BlueGriffon ,Seamonkey ,Bluefish போன்ற திறமூலமென்பொருட்களும் கிடைக்கின்றன
6வியாபார நிறுவனங்களின் உற்பத்தி திட்டமிடுதல் ,உவ்வாறு உற்பத்தி செய்த பொருட்களுக்கான விலை, கணக்குபதிவியில், நிதிநிருவாகம்,சம்பளபட்டியல் பராமரத்தல், கையிருப்புபொருட்களை கையாளுதல் போன்ற பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்கும் Oracle ERP Microsoft Dynamics, SAP ERPஆகிய தனியுடமை கருவிகள் மிகமுக்கிய பங்காற்றுகின்றன இவைகளுக்க மாற்றாக இதே பணிகளை ஆற்றுகின்ற நிறுவன வளங்களை திட்டமிடுதல்( Enterprise Resource Planning (ERP))திறமூல கருவிகளாக Odoo , ERPNext , Dolibarr , Opentaps ஆகியவை உள்ளன.
7 பொருட்களை வழங்குவோர் பொருட்களை கொள்முதல் செய்வோர் என ஏராளமான அளவில் பொதுமக்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் நிறுவனங்கள் தங்களுடைய இவ்வாறானதொடர்பாளர்களை கையாளுவதற்காக வாடிக்கையாளர் தொடர்புநிருவாகி(customer relationship management (CRM))என்ற தனியுடைமை கருவிகளாக Salesforce, Hubspot, Zohoஆகியவைஉள்ளன இவைகளுக்கு மாற்றாக திறமூலமென்பொருட்கள் EspoCRM ,SuiteCRM ,Oro CRM ,CiviCRM ஆகியவை உள்ளன

மாணவர்களின் வாழ்க்கையை காத்திடஉதவிடும் கட்டற்ற பயன்பாடுகள்

மாணவர்களின் மனங்களை pornography, violence, gambling போன்றவை அலைகழித்து அவர்களின் வாழ்க்கையை வீணாக்குகின்றன இவைகளில் இருந்து காப்பதற்காக பல்வேறு பயன்பாடுகள் இருந்தாலும் இவை தனியுடைமை பயன்பாட்டு மென்பொருட்கள் என்பதால் அவ்வப்போது ஆண்டுக்கட்டணம் செலுத்தினால் மட்டுமே நிகழ்நிலைபடுத்தி சமீபத்திய தீங்குகளை தடுத்திடுகின்றன இவ்வாறான தனியுடைமைக்கு பதிலாக கட்டற்ற கட்டணமற்ற பயன்பாடுகளும் ஏராளமாக கிடைக்கின்றன அவைகளை பொதுமக்கள் பதிவிறக்கம் செய்து தம்முடைய பிள்ளைகளை காத்திடலாம்
PicBlock எனும் கருவியானது பிள்ளைகள் இணையஉலாவியைதுவங்கிடும்போது தீங்கிழைக்கசெய்திடும் திறவுச்சொற்கள் இணையமுகவரிகளை தடுத்திடுகின்றது
BlockSmart என்பது குறிப்பிட்ட தளங்களை முன்கூட்டியே தடுத்திட உதவுகின்றது
Blue Coat K9 Web Protection எனும் பயன்பாடு இணையஉலாவியை துவக்கியவுடனேயே தானாகவே திரையில் தோன்றி தவிர்க்ககூடிய தளங்களை உள்நுழைவுசெய்திடாதவாறு தடுக்கின்றது மேலும் அவ்வாறான இணையபக்கங்கள் தானாக நம்முடைய இணையஉலாவியில் தோன்றுவதை தவிர்க்கின்றது இதே போன்ற Microsoft Family Safety ,Qustodio ,Kurupira WebFilter ,netCheckPostnet, Stop P-O-R-N ஆகிய பல்வேறு பயன்பாடுகள் உள்ளன இவைகளுள் நம்முடைய தேவைக்கேற்றதை பயன்படுத்திகொள்க

Sikuliஎனும் கட்டற்ற தானியங்க கருவியை நாம் புதியதாக உருவாக்கிடும் பயன்பாட்டு மென்பொருளை பரிசோதித்துபார்த்திடுவதற்காக பயன்படுத்தி கொள்க

எந்தவொரு புதிய பயன்பாட்டு மென்பொருளை உருவாக்கிடும்போதும் Functional Test, Security test, Database Testபோன்ற பல்வேறு அத்தியாவசிய பரிசோதனையை தாண்டி நல்லதொரு பயன்பாடாக உருவாக்கமுடியும் இவ்வாறு பரிசோதிப்பு செயல்களை நாமேமுயன்று கணினியின் முன் பலமணிநேரம் அமர்ந்து கொண்டு ஒவ்வொன்றாக செய்யலாம் அல்லது பொருத்தமான பரிசோதனை கருவியைகொண்டு இந்த சோதனைகளை செய்யலாம் இவ்விரண்டில் நம்முடைய செயல்திட்டத்தின் காலஅவகாசம் மொத்த செலவு போன்ற பல்வேறு காரணிகளின் அடிப்படையில் எதுசிறந்தது என தெரிவுசெய்து கொள்ளலாம் அதிலும் நாமே முயன்று நம்முடைய கைகளால்இந்த பரிசோதனைகளை செய்வது அதிக காலஅவகாசம் எடுத்து கொள்ளும் அடுத்ததாக நமக்கு இவ்வாறான பணி அதிக சோர்வை உருவாக்கிவிடும் இவ்வாறே நாமே முயன்று பரிசோதிப்பதில் ஏதேனும்பிழைகள் தவறிவிடவாய்ப்புகள் ஏராளமாக உள்ளன கண்டிப்பாக மனித தவறுகள் உருவாகும் இவ்வாறான சங்கடங்களை தவிர்ப்பதற்காகவே தானியங்கிகருவிகள் உள்ளனஅதிலும் செல்லினியம், ரோபோட்டியம்,ஆட்டோடாய்ட் ஜாகி, சிகுலி போன்ற பல்வேறு கட்டற்ற பயன்பாட்டு கருவிகளும் உள்ளன இவைகளுள் Sikuliஎன்பது மிகச்சிறந்த பயன்பாட்டினை பரிசோதிக்கும் கருவியாக உள்ளது இது ஃப்ளாஸ் பயன்பாடுகளை பரிசோதிப்பதற்கு மிகச்சிறந்ததாக உள்ளது மிகசிக்கலான குறிமுறைவரிகளுடைய பயன்பாடுகளை மிகஎளிதாக கையாளச்செய்து பரிசோதிக்கின்றது. இது விளையாட்டுகளுக்கான பயன்பாடுகளை பரிசோதிப்பதில் மிகத்திறனுடையதாக விளங்குகின்றது இது ஸ்கேலா, ஜெரூபி,ஜெபைத்தான் போன்ற பல்வேறு நிரல்தொடர்கணினிமொழிகளின் குறிமுறைவரிகளை ஆதரிக்கின்றது இதனை அமைவுசெய்வதும் செயல்படுத்துவதும் மிகஎளிதாக இருக்கின்றது இது அனைத்து இயக்கமுறைமைகளையும் ஆதரிக்கின்றது உள்ளீடு என்னவாக இருந்தால் வெளியீடு என்னவாக இருக்கும் எனும் Functional Test இற்கு மிகச்சிறந்ததாக இருக்கின்றது இது செல்லினியம் போன்ற மற்ற பரிசோதனை கருவிகளுடன் ஒத்தியங்குகின்றது இது OCRஇன் துனையுடன் படத்திலிருக்கும் எழுத்துகளையும்படித்தறியும் திறன்மிக்கது இதுMIT2அனுமதியின் அடிப்படையில் வரைகலை இடைமுப்பு கட்டுப்பாட்டுன்(GUI) பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கிடைக்கின்றது இதனை பற்றிய மேலும் விவரங்களுக்கு http://www.sikuli.org/ என்ற இணையதளத்திற்கு செல்க

EFFகருவிகளை கொண்டு இணையஉலாவரும்போது விளம்பரங்கள் நம்மை பின்தொடராமல் பாதுகாத்து கொள்க

இணையஉலாவியின் கைரேகபதிவுசெய்தல்(browser fingerprinting)என்ற தொழில் நுட்பத்தின் வாயிலாக இணையத்தில் உலாவரும் எந்தவொரு தனிநபரின் அனைத்து செயல்களையும் பின்தொடர்ந்து ஆய்வுசெய்து குறிப்பிட்டநபரின் ரசனைக்கு ஏற்ற விளம்பரத்தினை திரையில் காண்பிக்கசெய்தல் அல்லது மூன்றாவது நபரிடம் விற்பணைசெய்தல் என நம்மை பற்றிய நாம் பயன்படுத்திடும் விரிவாக்க பயன்பாடுகள், கூடுதல் இணைப்புகள் கோப்பு வடிவமைப்புகள் திரையின் வண்ணம் துல்லியம், நாம் பயன்படுத்திடும் மொழி,நம்முடைய இடஅமைவு தொடுதிரை ஆதரவு ஆகியநம்முடைய அனைத்து அந்தரங்க தகவல்களும் ஏலம் போவது பெரும்பாலோனர்களுக்கு தெரியாத செய்தியாகும் நாம் இணையத்தில் எந்தவொரு தளத்திற்குள் உள்நுழைவுசெய்தாலும் நமக்கென கணக்கு ஒன்றினை உருவாக்கிடுமாறு கோருகின்றனர் அதிலிருந்தே நம்முடைய அனைத்து விவரங்களும் எடுத்து கொள்கின்றனர்அல்லது அவ்வாறு கணக்கினை துவங்காமல் இணைய உலாவந்தாலும் நம்மைபற்றிய இரசனைகளையும் இதரவிவரங்களையும் நம்முடைய இணைய உலாவியின் வாயிலாக எடுத்துகொள்கின்றனர் அதுமட்டுமல்லாது நாம் மிகவும் பாதுகாப்பானது என எண்ணிடும் Httpsஎன்ற தளத்தில கூட இணையஉலாவியானது Http முகவரியுடன் செயல்படுமாறு மடைமாற்றபடுவது நம்மில் பலர் அறியாமலேயே உள்ளனர் இவ்வாறான நம்மை பற்றிய தகவல்களை சேகரித்திடாமல் தவிர்ப்பதற்காக Electronic Frontier Foundation(EFF) என்ற இலாபநோக்கமற்ற நிறுவனம் Privacy Badger, DoNoTracker(DNT),Insteadof http,https-everyrwhere போன்ற பல்வேறு கட்டற்ற கருவிகளை நம்முடைய பாதுகாப்பிற்காக வழங்குகின்றது இவைகளுள் Privacy Badger எனும் இணையஉலாவியின் கூடுதல் இணப்புகருவியை நம்முடைய இணைய உலாவியில் கூடுதல் இணைப்பாக இணைத்துகொண்டால் இது நாம் இணைய உலாவரும்போது விளம்பரங்கள் கட்டுபடுத்திடும்அளவிற்கு பச்சைவண்ணமும் அதன்பின்னர் இடைநிலைஅளவில் மஞ்சள் வண்ணமும், அதற்கடுத்ததாக அளவிற்கு அதிகமாக ஆகிடும்போது சிவப்பு வண்ணமும் மிளிரும் உடன் குறிப்பிட்ட விளம்பரங்களை தடுத்து நம்மை பின்தொடர்வதை தவிர்க்கின்றது மேலும் விவரங்களுக்கு http://www.eff.org/pages/tools/ என்ற இணைய பக்கத்திற்கு செல்க மின்னஞ்சல் பாதுகாப்பிற்குwww.emailselfdefense.fsf.org/ என்ற தளத்திற்கு செல்க

கூகுள் குரோம் எனும்இணையஉலாவியில் வாட்ஸ்அப் இணையத்தை பயன்படுத்தலாம்

நம்முடைய விண்டோஇயக்கமுறைமை பயன்படுத்தபடும் கணினியில் ப்ளூஸ்டாக்ஸ் போன்ற ஆண்ட்ராய்டு சமநிலைபடுத்திகளைப் பயன்படுத்தி வாட்ஸ்அப் ஐப் பயன்படுத்தமுடியும் என்ற செய்தி நம்மனைவருக்கு தெரிந்ததே. இது மிகவும் பழைய கதையாகும் ஆயினும் தற்போது நமக்கு பிடித்த செய்தியான வாட்ஸ்அப் இணையம் எனும் பயன்பாட்டை நம்முடைய கூகுள் குரோம் எனும் உலாவியில் பயன்படுத்தலாம் என்ற புதிய செய்தியை தெரிந்து கொள்க அதிலும் . சமீபத்திய நிகழ்வாக . தற்போது வாட்ஸ்அப் இணையம் எனும் பயன்பாடு ஆனது கூகுள் குரோம் பயனர்களுக்கான இணைய வாடிக்கையாளராக கிடைக்கின்றது என கூகுள் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. துரதிர்ஷ்டவசமாக , IOS பயனர்கள் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியாது ஆயினும் மற்றவர்கள் இதனை பயன்படுத்திகொள்வதற்கான படிமுறைகளுக்கு செல்லுவதற்கு முன், இதற்காக முதலில் நமக்கு தேவையானவற்றைப் பார்ப்போம்.
நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டில் வாட்ஸ்அப்பின் சமீபத்திய பதிப்பு. நிறுவப்பட்டுள்ளதா-வென உறுதி செய்து கொள்க
நம்முடைய கணினியில் கூகுள் குரோம் எனும் இணைய உலாவி நிறுவப்-பட்டுள்ளதா-வென உறுதி செய்து கொள்க
அகல்கற்றை இணைய இணைப்பிற்கான நம்முடைய தொலைபேசியுடன் நம்முடையகணினி சரியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதாவென உறுதி படுத்தி கொள்க
படிமுறை 1: நம்முடைய கணினியின் கூகுள் குரோம் எனும் இணைய உலாவியை செயல்படச்செய்து அதன்வாயிலாக https://web.whatsapp.com  எனும் இணைய தள பக்கத்திற்கு செல்க
படிமுறை 2: நம்முடைய தொலைபேசியிலிருந்து QR குறியீடு வருடசெய்ய வேண்டும், அதற்காக நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியில் Menu => Whatsapp Web=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயல்படுத்தி வாட்ஸ்அப்பை திறந்திடுக அதனை தொடர்ந்து நம்முடைய கணினி திரையில் இந்த QR குறியீட்டினை வருடச்-செய்திடுக. இந்நிலையில் Whatsapp Web எனும் பயன்பாடு திரையில் தோன்ற-வில்லைஎனி்ல் நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியை நிகழ்நிலை படுத்தி கொள்க படிமுறை 3: நம்முடைய கைபேசியின் வாட்ஸ்அப் , வாட்ஸ்அப் இணைய வாடிக்கையாளர் ஆகிய இரண்டும் ஒரேசமயத்தில் இதற்கான QR குறியீட்டுகளை வருடப்படுவதை காணலாம் அனைத்தும் சரியாக இருக்கின்றதெனில், இப்போது நம்முடைய செய்திகளை கூகுள்குரோமில் நம்முடைய இணைய வாடிக்கையாளரை காணலாம்.
தொடர்ந்து இந்த வசதியை பயன்படுத்தி கொள்வதற்குமுன் பின்வரும் உதவிக்-குறிப்புகளை செயல்படுத்தி கொள்க:
உதவிக்குறிப்பு 1: நம்முடைய கணினியில் இந்த Whatsapp Web எனும் பயன்பாடு செயல்படுமாறு செய்திருக்கவேண்டும் இதற்காக https://web.whatsapp.com எனும் இணைய பக்கத்திற்குச் செல்க, பின்னர் நம்முடைய இணைய உலாவியின் வலது மேல் மூலையில் இருக்கும் Customize and Control Google Chrome எனும் மூன்று வரிகளை சொடுக்குக.இதன்பின்னர் விரியும் திரையை கீழே உருளச்செய்து More tools என்பதன்மீது இடம் சுட்டியை மேலூர்தல் செய்தால் தோன்றிடும் Create Application Shortcuts எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்Desktop அல்லது Start menu அல்லத both. ஆகிய மூன்று வாய்ப்புகளுடன் நாம் எங்கு சேமிக்க விரும்புகின்றோம் எனக்கோரி விரியும் மேல்மீட்பு பட்டியில் நாம் விரும்பிடும் இடத்தை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொண்டு Create என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
உதவிக்குறிப்பு 2: இந்த இணைய உலாவி வாடிக்கையாளர்தாவிப் (Web Client tab) பக்கமானது நம்முடைய கூகுள் குரோமுடன் இணைக்கப்படவேண்டும் அதற்காக மீண்டும் https://web.whatsapp.com எனும் இணைய பக்கத்திற்கு செல்க, இந்த தாவலில்(tab) இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Pin Tab என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இப்போது அந்த தாவலானது (Tab) நம்முடைய கணினிதிரையின்இடதுபுறமூலையில் மிகவும் ஓரமாக இணைந்திருப்பதை காணலாம். நாம் புதிய செய்திகளைப் பெறும் போதெல்லாம் அந்த பக்கப்பட்டியில் உள்ள அறிவிப்பு ஒன்று திரையில் தோன்றுவதை காணலாம். இந்த தாவல்(Tab) தேவையில்லையெனில் அதனை நீக்கம் செய்வதற்காக, அதனை இடம்சுட்டியால்தெரிவுசெய்து மீண்டும் சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்கியபின் விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில், Unpin the tab.என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

Previous Older Entries