கூகுள் குரோம் எனும்இணையஉலாவியில் வாட்ஸ்அப் இணையத்தை பயன்படுத்தலாம்

நம்முடைய விண்டோஇயக்கமுறைமை பயன்படுத்தபடும் கணினியில் ப்ளூஸ்டாக்ஸ் போன்ற ஆண்ட்ராய்டு சமநிலைபடுத்திகளைப் பயன்படுத்தி வாட்ஸ்அப் ஐப் பயன்படுத்தமுடியும் என்ற செய்தி நம்மனைவருக்கு தெரிந்ததே. இது மிகவும் பழைய கதையாகும் ஆயினும் தற்போது நமக்கு பிடித்த செய்தியான வாட்ஸ்அப் இணையம் எனும் பயன்பாட்டை நம்முடைய கூகுள் குரோம் எனும் உலாவியில் பயன்படுத்தலாம் என்ற புதிய செய்தியை தெரிந்து கொள்க அதிலும் . சமீபத்திய நிகழ்வாக . தற்போது வாட்ஸ்அப் இணையம் எனும் பயன்பாடு ஆனது கூகுள் குரோம் பயனர்களுக்கான இணைய வாடிக்கையாளராக கிடைக்கின்றது என கூகுள் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. துரதிர்ஷ்டவசமாக , IOS பயனர்கள் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியாது ஆயினும் மற்றவர்கள் இதனை பயன்படுத்திகொள்வதற்கான படிமுறைகளுக்கு செல்லுவதற்கு முன், இதற்காக முதலில் நமக்கு தேவையானவற்றைப் பார்ப்போம்.
நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டில் வாட்ஸ்அப்பின் சமீபத்திய பதிப்பு. நிறுவப்பட்டுள்ளதா-வென உறுதி செய்து கொள்க
நம்முடைய கணினியில் கூகுள் குரோம் எனும் இணைய உலாவி நிறுவப்-பட்டுள்ளதா-வென உறுதி செய்து கொள்க
அகல்கற்றை இணைய இணைப்பிற்கான நம்முடைய தொலைபேசியுடன் நம்முடையகணினி சரியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதாவென உறுதி படுத்தி கொள்க
படிமுறை 1: நம்முடைய கணினியின் கூகுள் குரோம் எனும் இணைய உலாவியை செயல்படச்செய்து அதன்வாயிலாக https://web.whatsapp.com  எனும் இணைய தள பக்கத்திற்கு செல்க
படிமுறை 2: நம்முடைய தொலைபேசியிலிருந்து QR குறியீடு வருடசெய்ய வேண்டும், அதற்காக நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியில் Menu => Whatsapp Web=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயல்படுத்தி வாட்ஸ்அப்பை திறந்திடுக அதனை தொடர்ந்து நம்முடைய கணினி திரையில் இந்த QR குறியீட்டினை வருடச்-செய்திடுக. இந்நிலையில் Whatsapp Web எனும் பயன்பாடு திரையில் தோன்ற-வில்லைஎனி்ல் நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியை நிகழ்நிலை படுத்தி கொள்க படிமுறை 3: நம்முடைய கைபேசியின் வாட்ஸ்அப் , வாட்ஸ்அப் இணைய வாடிக்கையாளர் ஆகிய இரண்டும் ஒரேசமயத்தில் இதற்கான QR குறியீட்டுகளை வருடப்படுவதை காணலாம் அனைத்தும் சரியாக இருக்கின்றதெனில், இப்போது நம்முடைய செய்திகளை கூகுள்குரோமில் நம்முடைய இணைய வாடிக்கையாளரை காணலாம்.
தொடர்ந்து இந்த வசதியை பயன்படுத்தி கொள்வதற்குமுன் பின்வரும் உதவிக்-குறிப்புகளை செயல்படுத்தி கொள்க:
உதவிக்குறிப்பு 1: நம்முடைய கணினியில் இந்த Whatsapp Web எனும் பயன்பாடு செயல்படுமாறு செய்திருக்கவேண்டும் இதற்காக https://web.whatsapp.com எனும் இணைய பக்கத்திற்குச் செல்க, பின்னர் நம்முடைய இணைய உலாவியின் வலது மேல் மூலையில் இருக்கும் Customize and Control Google Chrome எனும் மூன்று வரிகளை சொடுக்குக.இதன்பின்னர் விரியும் திரையை கீழே உருளச்செய்து More tools என்பதன்மீது இடம் சுட்டியை மேலூர்தல் செய்தால் தோன்றிடும் Create Application Shortcuts எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்Desktop அல்லது Start menu அல்லத both. ஆகிய மூன்று வாய்ப்புகளுடன் நாம் எங்கு சேமிக்க விரும்புகின்றோம் எனக்கோரி விரியும் மேல்மீட்பு பட்டியில் நாம் விரும்பிடும் இடத்தை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொண்டு Create என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
உதவிக்குறிப்பு 2: இந்த இணைய உலாவி வாடிக்கையாளர்தாவிப் (Web Client tab) பக்கமானது நம்முடைய கூகுள் குரோமுடன் இணைக்கப்படவேண்டும் அதற்காக மீண்டும் https://web.whatsapp.com எனும் இணைய பக்கத்திற்கு செல்க, இந்த தாவலில்(tab) இடம்சுட்டியை வைத்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் Pin Tab என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இப்போது அந்த தாவலானது (Tab) நம்முடைய கணினிதிரையின்இடதுபுறமூலையில் மிகவும் ஓரமாக இணைந்திருப்பதை காணலாம். நாம் புதிய செய்திகளைப் பெறும் போதெல்லாம் அந்த பக்கப்பட்டியில் உள்ள அறிவிப்பு ஒன்று திரையில் தோன்றுவதை காணலாம். இந்த தாவல்(Tab) தேவையில்லையெனில் அதனை நீக்கம் செய்வதற்காக, அதனை இடம்சுட்டியால்தெரிவுசெய்து மீண்டும் சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்கியபின் விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில், Unpin the tab.என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

Advertisements

தாங்கிகள்(container) ஒருஅறிமுகம்

ஒரு பயன்பாடு அதுவெற்றிகரமாக செயல்படுவதற்காகஅது சார்ந்திருக்கும் நூலகங்கள் அமைவுகள் ஆகிய இயக்கசூழல்அனைத்தையும் தொகுத்து ஒருகட்டாக தேக்கிவைப்பதையே தாங்கிகள்(container)என அழைப்பார்கள் இந்த தாங்கிகளுக்குள் உள்ள ஒரு கட்டில் நடைபெறும் செயலை அந்த தாங்கியின் வெளியிலிருந்த காணமுடியாது இந்த தாங்கிகளுக்குள் இவ்வாறான ஒன்றிற்கு மேற்பட்டபல்வேறு மென்பொருள் கட்டுகள் தனித்தனியே வைத்து அவைதனித்தனியாக இயங்குமாறு செய்திடமுடியும் இவ்வாறான தாங்கிகள்(container)என்பது தற்போது கணினியின் பயன்பாட்டில் மிகமுக்கிய அங்கம் வகிக்கின்றது அதாவது இந்த தாங்கிகளின் தன்மையானது ஒரு கணினியின் சூழலில் செயல்படும் மென்பொருளானது வேறொரு கணினியின் சூழலிலும் செயல்படும் திறனை அம்மென்பொருளிற்கு வழங்குகின்றது அதனால் மென்பொருள் உருவாக்குநர் மிகஎளிதாக வாடிக்கையாளர் விரும்பும் பல்வேறு பயன்பாட்டு மென்பொருட்களை உருவாக்கி பல்வேறு சூழல்களிலும் மிகச்சரியாக செயல்படுமாறுபரிசோதித்து சரிபார்த்திட பேருதவியாக இருக்கின்றது இந்த தாங்கிகள்தன்மையானது இயக்கமுறைமை தாங்கிகள் பயன்பாடுகளின் தாங்கிகள் என இருவகையாக உள்ளன OpenVZ,LinuxVServer,SolariesZone ஆகியவை முதல்வகை தாங்கிகளாகும் Rocket ,Dockerஆகியவை இரண்டாம் வகை தாங்கிகளாகும் இந்த தாங்கிகள் மெய்நிகர் கணினிக்கு மாற்றாக அமைந்துள்ளன, இவை எளிதாக நாம் விரும்பும் இடத்திற்கு கொண்டுசென்று கையாளும் வகையில் கையடக்கமாக உள்ளன இவை மென்பொருள் இயங்குவதற்காக சிபியூவில் தேக்கிவைப்பதற்கான தேவையை குறைத்து அதன் செயல்திறனை ஊக்குவிக்கின்றன மிகப்பெரிய செயல்திட்டங்களை தனித்தனியான மிகச்சிறியவைகளாக பிரித்து பல்வேறு சூழல்களிலும் பரிசோதித்து சரிபார்த்தபின்னர் ஒருங்கிணைத்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு இந்த தாங்கிகள் பெரிதும் பயன்படுகின்றன. இந்த தாங்கிகள் செயல்படுவதற்கு மெகாபைட் அளவு நினைவக இடவசதி போதுமானதாகும் ஆனால் மெய்நிகர் கணினியெனில் கிகாபைட் அளவு நினைவக இடவசதி தேவையாகும் தாங்கிகளானது மெய்நிகர் கணினிபோன்று துவக்கத்திற்கு(boot time) அதிக கால அவகாசம் எடுத்து கொள்ளாது அதனால் நாம் செயல்படுத்தவிழையும் சூழலில் வழக்கமானமென்பொருட்களை செயல்படுத்துவதை போன்று இந்த தாங்கிகளை செயல்படுத்தி பயன்பெறலாம்

WiFi Spy Detectorஒரு அறிமுகம்

நம்மமுடைய WiFi எனும் கம்பியில்லா இணைப்பில் நம்மை யறியாமல் யார் இணைப்பு ஏற்படுத்தி கொண்டார்கள் என கண்டுபிடிப்பதுதான் மிகப்பெரிய தலைவலிபிடித்த செயலாகும் இவ்வாறான நிலையில் WiFi Spy Detector என்ற புதிய பயன்பாடு ஆண்ட்ராய்டு ,ஐஒஎஸ் ஆகிய இயக்கமுறைமைகள் செயல்படும் கைபேசிகளில் அவ்வாறான இணைப்பினை கண்டுபிடித்திட உதவுகின்றது இது Google Play Store என்ற பகுதியில் நாம் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ள தயாராக இருக்கின்றது மிகமுக்கியமாக WiFi freeloaders என்பது நம்முடைய சொந்த தகவல்களை அபகரிக்க செய்கின்றது அதுமட்டுமல்லாது இந்தWiFi freeloaders எனும் செயலானது நம்முடைய வலைபின்னலின் செயல்வேகத்தை மிகமெதுவாக ஆக்கிவிடுகின்றது அதுமட்டுமல்லாது இந்த WiFi Spy Detector என்ற பயன்பாடானது இவ்வாறான இணைப்பிலுள்ள சாதனங்களை பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் நமக்கு வழங்குகின்றது இது நம்முடையWiFi இணைப்பில் உள்ளவர்கள் நம்முடைய குடும்ப உறுப்பினராஅல்லது நண்பர்களா அல்லது புதிய நபரா என்றவிவரத்தை நமக்கு அறிவிக்கின்றது இதன்வாயிலாக IP address, manufacturer, device name, MacAddress, Gateway, Network masc,  and DHCP Server NSD.போன்ற விவரங்களை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் மேலும் game console, PC, tablet, or phone.போன்றவகை இணைப்பில் நம்முடைய WiFi இணைப்பு உள்ளதாவென்றும் அறிந்து கொள்ளலாம் அதன்பின்னர் கம்பியில்லா WiFi இணைப்பு கடவுச்சொற்களை மாற்றியமைத்திடவும் யார்யாரை எந்தெந்த வகையில் அனுமதிப்பது எனவும் அமைத்து கொள்ளலாம்

நம்முடைய பிள்ளைகள் எளிய விளையாட்டுகளின்வாயிலாக கல்விகற்க உதவும் Phoenicia எனும் புதிய ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டு கருவி

இது அப்பாச்சியின் பொதுஅனுமதியின்படி வெளியிடப்பட்டுள்ள தொரு கட்டற்ற பயன்பாடாகும் தற்போது இதனுடைய இரண்டாவது பீட்டாபதிப்பு வெளியிடபட்டுள்ளது இதிலுள்ள விளையாட்டுகள் முதலில் நம்மை சுற்றுலா போன்று அந்தந்த காட்சிகளுக்கான விளக்கத்துடன் அழைத்து செல்கின்றது அதனை தொடர்ந்து நாம் இந்த தளத்தினை பயன்படுத்ததுவங்கலாம் இந்த இணையதளத்தில் இரு உரையாடல் பெட்டிகள் உள்ளன 1புதிய விளையாட்டினை துவங்கி அதில் என்னென்ன புதிய பொருட்கள் நம்முடைய விளையாட்டிற்காக தெரிவுசெய்யவேண்டியுள்ளன எவ்வளவு நாணயங்கள் புள்ளிகள் அந்த விளைாட்டில் நாம் பெற்றுள்ளோம் என அறிந்து கொள்வதற்கு முதல் உரையாடல் பெட்டி உதவுகின்றது மேலும் இதில் புதிய சொற்கள் அதற்கான விளக்கங்கள் ஆகியவற்றை உருவப்படத்துடன் கற்றுக்கொள்ள உதவுகின்றது 2அடுத்தஇரண்டாவது உரையாடல் பெட்டியானது அடுத்த நிலைக்கு நாம் செல்வதற்கு என்னென்ன புதிய பொருட்கள் நம்முடைய விளையாட்டிற்காக தெரிவு செய்ய வேண்டியுள்ளன என காண்பிக்கின்றது மேலும் இந்த இரண்டாவது உரையாடல் பெட்டியில் முதல் உரையாடல் பெட்டிக்கு மாற்றாக தனித்தனி எழுத்துகளை கொண்டு கொடுக்கப்பட்ட உருவப்படத்திற்கான சொற்களை உருவாக்கவேண்டும் என்றவாறான விளையாட்டினை நமக்கு அளிக்கின்றது
இந்த விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெறுவதற்கேற்ப நமக்கு நாணயங்களும் புள்ளிகளும் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகின்றன விளையாட்டாக கல்வி கற்பதற்கு அதிலும் ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டில் விளையாட்டாக கல்விகற்பதற்கு இந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடு உதவுகின்றது. வாருங்கள் இன்றே இதனை நாம்நம்முடைய கையடக்க ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்வோம்

கணினிதிரையில் ஓடுகின்ற காட்சிகளை பிடித்து கானொளிபடமாக செய்திடஉதவிடும் Open Broadcastஎனும் கருவி

இது விண்டோ மேக் லினக்ஸ் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கதொரு கட்டற்ற பயன்பாடாகும் நாம் திரையில் காணும் காட்சிகளை நேரடியாக படம்பிடித்து அதனோடு ஒலிகளையும் கலந்து வரம்பற்றநிலையில் நாம் விரும்பியவாறு கானொளி காட்சிகளாக உருவாக்கிடஇது உதவுகின்றது
இது image masking, color correction, chroma/color keyingஆகியன கொண்டு நாம் விரும்பியவாறு கானொளி படத்தில் வடிகட்டி அமைத்திடஉதவுகின்றது இதிலுள்ள noise gate, noise suppression, and gain ஆகிய வசதிகளை கொண்டு கானொளி படத்திற்கான ஒலிகளை மிகச்சரியாக கலந்து பயன்படுத்திட அனுமதிக்கின்றது இதற்காக VST எனும் கூடுதல் இணைப்பையும் இது ஆதரிக்கின்றது இதில் அதிக முயற்சி இல்லாமலேயே புதிய கானொளி படமூலங்களை சேர்த்திடுவதும் நடப்பில் இருப்பதனுடைய போலியை உருவாக்கிடுவதும் அதனுடைய பண்பியல்புகளை சரிசெய்திடுவதும் மிகஎளிய செயலாக ஆக்குகின்றது மேலும் இதில் பதிவுசெய்வதற்கும் ஒலிபரப்பு செய்வதற்கும் அவைகளுக்கு இடையே மாற்றி கொள்வதற்குமான அமைப்பு பலகத்தை மிகவிரைவாகவும் எளிதாகவும் கட்டமைவு செய்து கொள்ளமுடியும் அதுமட்டுமல்லாமல் இதில் ஒளியுடன் கூடிய அல்லது ஒளியற்ற இருள்தன்மை ஆகிய இரு காட்சி சூழலை தேவைக்கேற்ப அமைத்து கொள்ளமுடியும் மேலும் விவரங்களுக்கு https:obsproject.com/எனும் இணைய பக்கத்திற்கு செல்க

Built With எனும் இணைய கருவி

Built With எனும் இணைய கருவியை பயன்படுத்தி குறிப்பிட்ட இணையபக்கமானது எந்ததளத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுமாறு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது என அறிந்து கொள்ள உதவுகின்றது இதற்காக நாம் அறிந்த கொள்ள அல்லது தெரிந்து கொள்ளவிரும்பும் எந்தவொரு இணைய பக்கத்தின் urlமுகவரியையும் நகலெடுத்துவந்து இந்த இணையதளத்தின் அதற்கான புலத்தில் ஒட்டிடுக உதாரணமாக WorldStart.com, என இணைய முகவரியை நகலெடுத்துவந்து ஒட்டியபின்னர் விரியும் திரையின் Content Management System எனும் கீழ்பகுதிக்கு நகர்த்தி சென்றால் அந்த இணையபக்கமானது WordPress என்ற தளத்தின் அடிப்படை கட்டமைவில் செயல்படுகின்றது என திரையில் காண்பிக்கும் இவ்வாறு ஒவ்வொரு இணைய பக்கமும் எந்தெந்த தளத்தின் அடிப்படையில் கட்டமைவு செய்யப்பட்டுள்ளது என அறிந்து கொள்ள உதவுகின்றது இந்த இணைய கருவியானது இணையத்தில் பயன்படுத்தப்படும் Lead Generation ,Market Analysis ,Sales Intelligence ,Data Coverage ,Cyber Risk Auditing ,Alternative Data ,Data Partners ,Report Filtering என்பனபோன்ற 19723 இற்கும் கூடுதலான analytics, advertising, hosting, CMSபோன்ற இணைய தொழில்நுட்பங்களையும்உள்ளடக்கியதாகும் அதனால் நாம் அவைகளின் மாதிரிபலகத்தை சரிபார்த்து நாம் உருவாக்கிடவிரும்பும் இணைய பக்கத்திற்கு பொருத்தமான தளஅமைவை தெரிவுசெய்து கொள்ள பேருதவியாகஇது இருக்கின்றது

தொலைநிலைகூட்ட தொழில்நுட்பம் எவ்வாறு பணிச்சூழலை மாற்றியுள்ளது

தற்போது கானொளிவழிகூட்ட தொழில்நுட்பத்தை(video conferencing technique ) முழுவதுமாக சுமார் 68 சதவிகித நிறுவனங்கள் மட்டுமே பயன்படுத்திவருகின்றன நம்முடைய நிறுவனம் இவ்வாறான கானொளிவழிகூட்ட தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதாக இருந்தால் கானொளிவழி கூட்டத்தின் சமீபத்திய தொழில்நுட்ப-கருவிகளை பயன்படுத்தி கானொளிவழி கூட்ட நிகழ்ச்சிகளை மேம்படுத்தி கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்றது வழக்கமான தனியான அறையில் நடந்தஇந்த பழையமுறையானகானொளிவழிகூட்ட தொழில்நுட்பமானது தற்போது இணையவழியான இதற்கெனதனியான அறைஎதுவும் தேவையில்லாத எந்த இடத்திலிருந்தும் virtual meeting software எனும் கானொளி வழிகூட்டநிகழ்ச்சிகளை செயல்படுத்திடும் கருவியை பயன்படுத்தி கொள்க இதன்வாயிலாக தற்காலிகமாக8×8 அளவிலான மெய்நிகர் அலுவலகம் உருவாக்கப்பட்டு தேவையான அலைகற்றையில் நம்பகமான வொய்பி அல்லது பொதுஇணைய இணைப்பின் வாயிலாக இணைய அடிப்படையிலான கானொளிவழிகூட்டத்தை வெற்றிகரமாக நடத்தலாம் Unified Video & Audio Communication என்ற கருவியை கொண்டு முந்தைய ஒலி அல்லது ஒளி ஆகிய இரண்டினடிப்படையில் தனித்தனியாக ஒலி அல்லது ஒளி ஆகிய இரண்டில் ஒரு வகையிலான கூட்டத்தை மட்டுமே நடத்துவதற்கு பதிலாகதற்போது இவையிரண்டையும் ஒன்றாக கையாளும் வசதியாகமேககணினியின் அடிப்படையில் இந்த சேவையானது மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதன்வாயிலாக கூட்டத்தில் கலந்து-கொள்வோர்களுக்கு மின்னஞ்சல் வாயிலான அழைப்பை அனுப்பிடலாம் அதனை தொடர்ந்து குறிப்பிட்டநேரத்தில் தானாகவே இவ்வாறான கூட்டத்தை நடத்ததுவங்கிடுமாறு செய்திடலாம் Web Real-Time Communication அல்லது WebRTC எனசுருக்கமாக அழைக்கப்படும் இணையநேரடி தொடர்பு எனும்கருவியைநிறுவுகைசெய்து அல்லது நம்முடைய இணைய உலாவியில் கூடுதல் இணைப்பாக அமைத்து இணையஅடிப்படையிலான கானொளிவழி கூட்டத்தை எளிதாகவும் விரைவாகவும் நடத்தலாம் Nectar Evolution எனும் கருவியை கொண்டு குறைந்த செலவில் வலைபின்னலின் வாயிலாக தொலைதூர கூட்டத்தை கட்டுபடுத்திடலாம் மேலேகூறிய கருவிகள் தற்போது தொலைநிலைகூட்ட தொழில்நுட்பத்தில் மிகமேம்படுத்தப்பட்டு கிடைப்பதால் சிறியநிறுவனங்கள்கூட தங்களின் தேவைக்கேற்ப மிகச்சிறப்பாக குறைந்தசெலவில் கைவசமிருக்கும் இடவசதிகளுக்கு தகுந்தாற்போன்று எளிதாக தொலைநிலைகூட்டத்தினை வெற்றிகரமாக நடத்தி பயன்பெறமுடியும்

Previous Older Entries