அறிவியல் ஆய்வாளர்களுக்கான NetLogo எனும் கட்டற்ற கருவி ஒருஅறிமுகம்

NetLogo எனபது உயிரியல், இயற்பியல்,வேதியியல் கணினிஅறிவியல் பொருளாதாரவியல்,உளவியல் போன்ற அனைத்து அறிவியல் துறைகளின்ஆய்விற்கும் தேவையான முன் மாதிரியை பயனாளர் இதில் உருவாக்கி ஆய்வுசெய்வதற்காக அனைத்து தளங்களிலும் செயல்படும் திறன்மிக்க கட்டற்றதொரு கருவியாகும் இது ஜாவா மெய்நிகர் கணினியில் செயல்படும் திறன்கொண்டது Logo எனும் கணினிமொழியிலிருந்து மாறுதல்செய்தமற்றொரு வெளியீடாகும் லின்க்ஸ் விண்டோ ஆகிய இயக்கமுறைமைகளில் செயல்படும் NetLogo Desktop இணையத்தில் செயல்படும் NetLogo Web.ஆகிய இருபதிப்புகளாக கிடைக்கின்றது ஆய்வாளர்கள் இதனுடைய இடைமுககருவிகளின் வாயிலாக model’s parameters இல் தேவையான வாறு தாம் விரும்பியவண்ணம் திருத்தம் செய்து அதனுடைய விளைவு என்னவாக இருக்கும் என திரையில் கண்டு திருப்தியடையும் வரை மேலும் திருத்தி மாறுதல் செய்து முடிவையடைய இது உதவுகின்றது

இதனுடைய விரிவாக்கங்களை கொண்டு தேவையானவாறு மேலும் செயலிகளை இதில் கொண்டுவரலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு http://ccl.northwestern.edu/netlogo/docs/ எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க

Twistclock எனும் கட்டற்ற மேககணினியின் புதிய தேடுதல் கருவி ஒருஅறிமுகம்

இந்த Twistclock எனும் கட்டற்ற மேககணினியின் புதிய தேடுதல் கருவியானது Docker Registries, Kubernetes API சேவையாளர்கள், தரமற்றஅமைவுகளுடன் இருப்பவை அல்லது authenticatio என்பன போன்ற மேககணினி சூழலின் உள்கட்டமைவுகளை பயன்பாடுகளை தேடிக்கண்டறிவதற்காக பயன்படுகின்றது அமோஸானின் இணையசேவை, மைக்ரோசாப்ட்டின் அஜூர் ,கூகுளின் மேககணினிதளம் ஆகியவற்றை ஆதரிக்குமாறு இந்த முதல் வெளியீடானது அமைந்துள்ளது

மேககணினி தேடுதலானது நிறுவனத்தின் உள்கட்டமைவுகள் , இயக்கங்கள் பாதுகாப்பு குழுக்களின் திறன் ஆகியவற்றை கொண்டு மேககணினியின் அளவு ,சூழ்நிலை ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்ளஉதவுகின்றது பல்வேறு வழங்குநர்களின் முகப்புதிரைக்குள் உள்நுழைவுசெய்திடாமலும் பல்வேறு பக்கங்களை சொடுக்குதலின் வாயிலாக அங்கு செல்லாமலும் நாமேமுயன்று தரவுகளை பதிவேற்றம் செய்திடாமலும் தெரியாத அனைத்தையும் எளிதாக கண்டுபிடித்திடும் ஒரு வழியாக தணிக்கையும் பாதுகாப்பையும் பயன்படுத்தி கொள்ளும் ஒரு மிகத்திறனுடைய கருவியாகஇது விளங்குகின்றது
படிப்பதற்கான அனுமதியைமட்டும் பெற்று இது எவ்வாறு பணியாற்றுகின்றது மேககணினி வழங்குநரின் சொந்த தளங்களின் சேவைகளையும் அவைகளின் மீப்பெரியதரவுகளையும் தேடிக்கண்டுபிடப்பதற்கு இந்த மேககணினி தேடிடும் கருவி இணைப்பு ஏற்படுத்திடுகின்றது மேலும் இது வலைபின்னலை தேடிடும் வாய்ப்பின் வாயிலாக தளங்களை IP எல்லைகளை வழித்திடுவதற்கு வருடுதலை பயன்படுத்தி கொள்கின்றது தொடர்ந்து Docker Registries, Kubernetes API சேவையாளர்கள், தரமற்றஅமைவுகளுடன் இருப்பவை அல்லது authenticatio என்பன போன்ற மேககணினி சூழலின் உள்கட்டமைவுகளை பயன்பாடுகளை இது தேடிக்கண்டறிகின்றது
இதனுடைய மிகமுக்கிய பயன்கள் பின்வருமாறு
உடனடியாக பலவீனமான அமைப்புகளையும் அங்கீகாரத்தையும் அடையாளம் காணஉதவுகின்றது
DevSecOps செயல்முறைகளுடன் எளிதில் ஒருங்கிணைக்கப்படுவதற்கு பயன்படுகிறது
மேகக்கணி கணக்குகளுக்கு படிக்க மட்டுமே தேவையான அனுமதிகளை கொண்டு எங்கிருந்தும் இயக்கக்கூடிய எளியதொரு டாக்கர் கொள்கலன் படமாக வழங்குகின்றது
ஊடாடுவதை பயன்படுத்துதல், தானியங்கிசெயல் ஆகிய இரண்டிலும் இது நன்றாக செயல்படுகிறது
இதனுடைய செந்தர JSON தரவுகளின் வெளியீடுகளானது மற்ற கருவிகளுடன் எளிதாக ஒருங்கிணைப்பு செய்வதற்காக கோ எனும் கணினிமொழியில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது
ஒவ்வொரு குழுவும் நிர்வாகத்திற்கு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட அணுகுமுறையைப் பின்பற்ற முயற்சி செய்தாலும், எளிமையான தவறை அல்லது விரைவான சோதனைக்காக ஒரு சேவையை உருவாக்கி மறந்துவிடுவது எளிது.
நீங்கள் ஏதேனும் விழிப்புடன் இருந்தால், அதை நீங்கள் பாதுகாக்க முடியாது. பல நிறுவனங்கள் ஒரு பல-வழங்குநர் மேகம் மூலோபாயத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, அந்த சேவை வழங்குநர்கள் தொடர்ந்து புதிய சேவைகள் மற்றும் பகுதிகளைத் தொடங்குகின்றன, இந்த ‘நிழல்’ வரிசைமுறைகளுக்கு கைமுறையாக கண்காணிக்க இது ஏற்கனவே நடைமுறைப்படுத்த முடியாதது.
ஒவ்வொரு வழங்குநருக்கும், கணக்கிற்கும், பகுதிக்கும் இடையே உள்ள ஒவ்வொரு மேகக்கணி இயல்பான சேவையையும் எளிதாக கண்டுபிடிப்பதை எளிமையாக செய்ய விரும்புவதால் இந்தத் திட்டங்களை எளிதாக அடையாளம் காணலாம்
இந்த கருவி தாங்கியின் சூழலில் செயல்படுவதற்காக பின்வரும் மாறிலிகள் தேவையாகும்
BASIC_AUTH_USERNAME: இது அடிப்படையான அங்கீகாரத்தை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கான பயனாளர் பெயரை நிர்ணயம் செய்கின்றது
BASIC_AUTH_PASSWORD: இது அடிப்படையான அங்கீகாரத்தை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கான பயனாளரின் கடவுச்சொற்களை நிர்ணயம் செய்கின்றது
TLS_CERT_PATH: இயல்புநிலையில் சுயமான கையொப்பத்துடனான சான்றிதழை உருவாக்கி கொள்கின்றது இருப்பினும் TLS சான்றிதழ் திறவுகோளை அடைவதற்கான வழியை நிர்ணயம் செய்யபயன்படுகின்றது
TLS_CERT_KEY: தாங்கியின் உள்பகுதியில் TLS சான்றிதழ் திறவுகோளை நிர்ணயம் செய்யபயன்படுகின்றது
தாங்கிகளில் இதனை செயல்படசெய்வதற்கு பின்வரும் கட்டளைவரிகளை பயன்படுத்தி கொள்க
run -d –name cloud-discovery –restart=always \ -e BASIC_AUTH_USERNAME=admin -e BASIC_AUTH_PASSWORD=pass -e PORT=9083 -p 9083:9083 twistlock/cloud-discovery
அனைத்து அமோஸானின் இணைய AWS களை வருடி registries, container instances, Kubernetes clusters,ஆகிய வற்றின் தரவுகளை ஒருங்கிணைந்து பெறுவதற்காக பின்வரும் curl எனும் கட்டளைவரிகளை பயன்படுத்துக
curl -k -v -u admin:pass –raw –data \
‘{“credentials”: [{“id”:””,”secret”:””}]}’ \
https://localhost:9083/discover
இதனுடைய வெளியீடு பின்ருமாறு இருக்கும்

அனைத்து அமோஸானின் இணைய AWS களை வருடி முழுமையான மீப்பெரும் தரவுகளை ஒவ்வொன்றாக காண்பிப்பதற்கும் தரவுகளை ஒருங்கிணைந்து பெறுவதற்காகவும் பின்வரும் curl எனும் கட்டளைவரிகளை பயன்படுத்துக
curl -k -v -u admin:pass –raw –data \
‘{“credentials”: [{“id”:””,”secret”:””}]}’ https://localhost:9083/discover?format=json
மேககணினியின் சொந்த பயன்பாடுகளையும் சொந்த கட்டமைப்புகளையும் கண்டுபிடிப்பதற்கு பின்வரும் கட்டளைவரிகளை பயன்படுத்தி கொள்க
curl -k -v -u admin:pass –raw
–data ‘{“subnet”:”172.17.0.1″, “debug”: true}’
https://localhost:9083/nmap
இதனுடைய வெளியீடு பின்ருமாறு இருக்கும்:

மேலும் விவரங்களை அறிந்து கொண்டு பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக https://github.com/twistlock/cloud-discovery எனும் இணைய பக்கத்திற்கு செல்க

கட்டணமர்ற Joomla விரிவாக்களை எதெதற்கெல்லாம் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்

இந்த ஜூம்லாவின் விரிவாக்க கருவிகள் பாதுகாப்பிற்காக மட்டுமல்லாமல் வேறுவகைகளிலும் பயன்படுகின்றன
1. மறையாக்க கட்டமைவு பொதுவாக இணையஉள்ளடக்கநிருவாக அமைவுகள் அனைத்தும் பயனாளர்கள் உள்நுழைவுசெய்திடும்போது மறையாக்கம் செய்வதை தவறவிட்டுவிடுகின்றன அதனால் அபகரிப்போர் எளிதாக போலியான பயனாளர்களின் பெயரையும் கடவுச்சொற்களையும் கொண்டு உள்நுழைவுசெய்து விடுகின்றனர் https://extensions.joomla.org/extensions/extension/access-a-security/site-security/encrypt-configuration எனும்முகவரியிலுள்ள மறையாக கட்டமைவு கருவி மிகச்சரியாக நம்முடைய இணையபக்கங்களில் தேவையானவாறு மறையாக்கத்தை செய்யஉதவுகின்றது
2. Brute Force Stop அபகரிப்போர் குறிப்பிட்ட நபரை கண்டுபிடித்திடும்வரை தங்களுடைய கருவியை கொண்டு முயன்றுகொண்டே இருப்பார்கள் அதனை இந்த கருவி தடுப்பதுமட்டுமல்லாமல் அவ்வாறு தாக்குதல் செய்யமுயற்சி செய்பவர் யாரென அறிந்து கொள்ளவும் பயன்படுகின்றது இதனை https://extensions.joomla.org/extensions/extension/access-a-security/site-security/brute-force-stop எனும் முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நாம்உருவாக்கும் நம்முடைய இணையபக்கத்தில் பயன்படுத்தி கொள்க
3.Marco’s SQL Injection மற்றொருவகையாக நம்முடைய இணையபக்கத்தை தாக்க நினைப்பவர்கள் நம்முடைய இணையபக்கத்தின் தரவுதளங்களில் தங்களுடைய சந்தடிதெரியாமல் உள்நுழைத்துவிடுவார்கள் இதனை இ்ந்த ஜீம்லாவின் விரிவாக்க கருவி தடுக்கின்றது தீமை விளைவிக்கும் குறிமுறைவரிகளை இதனை https://extensions.joomla.org/extensions/extension/access-a-security/site-security/marco-s-sql-injection எனும் முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நாம்உருவாக்கும் நம்முடைய இணையபக்கத்தில் பயன்படுத்தி கொள்க
4. Modules Anywhere எனும் விரிவாக்ககருவியானது நம்முடைய இணையபக்கத்தில் உருவாக்கிடும் எந்தவொரு கட்டுரைகளிலும் அல்லது புதிய செயல்திட்டங்களிலும் விரும்பும் தேவையான இடங்களில் படவில்லைகளை படிவங்கள் உள்ளிணைத்து கொள்ள உதவிகின்றது இதனைhttps://extensions.joomla.org/extensions/extension/core-enhancements/coding-a-scripts-integration/modules-anywhere எனும் முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நாம்உருவாக்கும் நம்முடைய இணையபக்கத்தில் பயன்படுத்தி கொள்க
5. SJ Video Box எனும் விரிவாக்ககருவியானது நம்முடைய இணையதளபக்கத்தில் உருவாக்கிடும் கட்டுரைகளில் உரைபெட்டிகளுக்கு இடையே கானொளி காட்சிகளைஉள்ளிணைத்து கொள்ளஉதவுகின்றது இதனை https://extensions.joomla.org/extensions/extension/social-web/social-media/sj-video-box எனும் முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நாம்உருவாக்கும் நம்முடைய இணையபக்கத்தில் பயன்படுத்தி கொள்க
6.JCE Editor எனும் விரிவாக்ககருவியானது நம்முடைய இணையபக்கங்களின் இடையிடையேஉருவப்படஙகளை உள்ளிணைத்து கொள்ள பயன்படுகின்றது இதனைhttps://extensions.joomla.org/extensions/extension/edition/editors/jce எனும் முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நாம்உருவாக்கும் நம்முடைய இணையபக்கத்தில் பயன்படுத்தி கொள்க
7.DJ-ImageSliderஎனும் விரிவாக்ககருவியானது சமீபத்திய HTML5 plus, CSS3 ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் உரையையும் உருவப்படங்களையும் இணையபக்கத்தில் ஒன்றிணைத்து மிகஅழகாக நம்முடைய இணையபக்கத்தின் தோற்றத்தை மாற்றியமைத்திட உதவுகின்றது இதனை https://extensions.joomla.org/extensions/extension/photos-a-images/slideshow/dj-imageslider/ எனும் முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நாம்உருவாக்கும் நம்முடைய இணையபக்கத்தில் பயன்படுத்தி கொள்க
8. Sparky Template Framework எனும் விரிவாக்ககருவியானது இணைய பக்கத்திற்கான ஜீம்லாவின் இயல்புநிலையிலான மாதிரி பலகத்தினை எளிதாக புதிய பார்வையாளர்களை கவரும் வண்ணமான மாதிரிபலகங்களை வழங்குகின்றது இதனை https://www.hotjoomlatemplates.com/sparky-joomla எனும் முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நாம்உருவாக்கும் நம்முடைய இணையபக்கத்தில் பயன்படுத்தி கொள்க
9.Phoca Open Graph System எனும் விரிவாக்ககருவியானது புதிய வரைகலை உருவப்படத்தினை உருவாக்கி அவ்வுருப்பபடங்களை முகநூல் நண்பர்களுடன் tagகளாகபகிர்ந்து கொள்ள உதவுகின்றது இதனைhttps://extensions.joomla.org/extensions/extension/site-management/seo-a-metadata/phoca-open-graph-system எனும் முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நாம்உருவாக்கும் நம்முடைய இணையபக்கத்தில் பயன்படுத்தி கொள்க
10. ReDJ எனும் விரிவாக்க கருவியானது புதிய இணையபக்கங்ளுக்கு மடைமாற்றம் செய்திடும்போது பழைய இணையபக்கத்தின் தொடர்பற்றுவிடாமல் பழைய இணையபக்கத்திலிருந்து புகிய இணையபக்கத்திற்கு சென்றடைய அனுமதிக்கின்றது இதனை https://extensions.joomla.org/extensions/extension/site-management/url-redirection/redj எனும் முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நாம்உருவாக்கும் நம்முடைய இணையபக்கத்தில் பயன்படுத்தி கொள்க
11.Phoca Downloadஎனும் விரிவாக்க கருவியானது நம்முடைய இணைய பக்கத்திற்கு தேவையான ஆவணங்களை ஒரே சமயத்தில் பல்வேறு ஆவணங்களை பதிவேற்றம் செய்திடவும் அவ்வாறே பதிவிறக்கம் செய்திடவும் பயன்படுகின்றது இதனை https://extensions.joomla.org/extensions/extension/directory-a-documentation/downloads/phoca-download எனும் முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நாம்உருவாக்கும் நம்முடைய இணையபக்கத்தில் பயன்படுத்தி கொள்க

மெய்நிகர் பெட்டி(VirtualBox)யை பயன்படுத்தி விண்டோ இயக்கமுறைமையுள்ள கணினியில்லினக்ஸை இயக்கி பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

பொதுவாக விண்டோ இயக்கமுறைமையை பயன்படுத்துபவர்கள் லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையையும் பயன்படுத்திதான் பார்க்கலாமே எனவிரும்பிடும்போது ஒரே கணினியில் விண்டோ , லினக்ஸ் ஆகிய இரண்டு இயக்கமுறைமைகளையும் இணையாக நிறுவுகை செய்து கணினிஇயங்கத்துவங்கிடும்போது அவற்றுள் ஒன்றினை மட்டும் தேர்வு செய்து கொள்ளுமாறு கட்டமைவுசெய்து பயன்படுத்தி கொள்வார்கள் அதற்குபதிலாக விண்டோ இயக்கமுறைமையின் மீது தனியாக ஒரு பயன்பாடு இயங்குவதைபோன்றே மெய்நிகர்பெட்டி(VirtualBox) எனும் கருவியை செயல்படச்செய்து அதன் வாயிலாக லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையை பயயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் அதற்கான வழிமுறைகள்பின்வருமாறு
முதலில் https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads எனும் இணையமுகவரியிலிருந்து VirtualBox 5.2.18 எனும்சமீபத்தியபதிப்புள்ள இந்த கருவியை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க பின்னர் வழக்கமாக மற்ற பயன்பாடுகளை நிறுவுகை செய்வதை போன்றே இதனுடைய செயலி கோப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து திரையில் கூறும் அறிவுரைகளை பின்பற்றி நிறுவுகை செய்து கொள்க உடன் திரையில் VirtualBox manager எனும் உருவப்பொத்தானாக திரையில் தோன்றிடும் அதனை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் Machine->New menuஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் இதற்கு ஒரு பெயரையும் லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையையும் தெரிவுசெய்து கொள்க அதனைதொடர்ந்து இந்த மெய்நிகர் கணினிக்கான நினைவகத்தை ஒதுக்கீடு செய்து கொள்க பின்னர் Create a virtual hard disk now’எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதனை தொடர்ந்து அவ்வாறுமெய்நிகர் வன்தட்டு நினைவகம் உருவாக்கியவுடன் அதில் VDI என்பதை தெரிவுசெய்வதன் வாயிலாக அதற்கான கோப்பு வகையை தெரிவுசெய்து கொள்க தொடர்ந்து சேமிப்பதற்கான வாய்ப்பாக Dynamically allocated’என்பதை தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் கோப்பு அமைவிற்கான இடம் அதன்அளவு ஆகியவற்றை தெரிவுசெய்து கொண்டு Create எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் மெய்நிகர்கணினிஒன்று உருவாகி திரையில் காண்பிக்கும் https://www.ubuntu.com/download எனும் இணையபக்கத்திலிருந்து உபுண்டு 18.04 பதிப்புள்ள இயக்கமுறைமையின் ISO image கோப்பினை பதிவிறக்கம் செய்து சேமித்து வைத்துகொள்க .தொடர்ந்து VirtualBox manager ஐ செயல்படச்செய்திடுக அதிலுள்ள புதியதாக நாம் உருவாக்கிய மெய்நிகர்கணினியை Virtual machine இடம்சுட்டியால் பிடித்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் settings என்பதையும் அதன்பின்னர் Storage->Empty->Optical Drive->Choose Virtual Disk Optical File. என்றவாறு கட்டளைகளையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் நாம் பதிவிறக்கம் செய்து வைத்துள்ள ISO image எனும் கோப்பினை தெரிவுசெய்து Open எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் OK எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்துமெய்நிகர்கணினியை Virtual machine இடம்சுட்டியால் பிடித்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில்Start->Normal Start . என்றவாறு கட்டளைகளையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் வழக்கமான திரைபோன்று தோன்றிடும் திரையில் கூறிடும் அறிவுரையை பின்பற்றி மெய்நிகர்கணினியில் உபுண்டு இயக்கமுறைமையை நிறுவுகை செய்திடும் பணியை நிறைவுசெய்திடுக இதன்பின்னர் விண்டோ உபுண்டுஆகிய இரண்டு இயக்கமுறைமைகளையும் ஒரே கணினியில் இயங்கச்செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆயினும் லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையை வரைகலை இடைமுகப்புதிரையாக பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக SSH எனும் சேவையாளர் நிறுவுகை செய்யப்பட்டிருக்கவேண்டும் அதற்காக மெய்நிகர் பெட்டியின் வாயிலாக லினக்ஸ் திரைக்கு செல்க அங்கு
$ sudo apt update
$ sudo apt install openssh-server
ஆகிய கட்டளைவரிகளை செயல்படுத்திடுக உடன் லினக்ஸில் SSH எனும் சேவையாளர் நிறுவுகை செய்யப்பட்டுவிடும் மேலும்
$ ip addr show
எனும் கட்டளைவரியையும் செயல்படுத்திகொள்க அதனோடு PuTTY என்பதை https://www.putty.org/ எனும் இணையமுகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து அந்த கோப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் திரையில் 10.2.0.15என்றவாறு லி னக்ஸ் கணினியின் IPமுகவரியை உள்ளீடுசெய்து கொஂஂண்டு Open எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் லினக்ஸை தொடர்புகொள்வதற்கான பயனாளரின் பெயரையும் கடவுச்சொற்களையும் உள்ளீடுசெய்து கொள்க. இவ்விரண்டு இயக்கமுறைமைகளுக்கு மிடையே கோப்புகளை பரிமாறி கொள்வதற்காக WinSCPஎனும் பயன்பாட்டினை https://winscp.net/eng/download.php எனும் முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம்செய்து நிறுவுகைசெய்து கொள்க பின்னர் இதனை செயல்படச்செய்து தேவையான கோப்பு ஒழுங்குமுறையை பின்பற்றி IPமுகவரியையும் பயனாளர் பெயரையும் கடவுச்சொற்களையும் உள்ளீடுசெய்து Loginஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் திரையானது இரண்டு சாளரதிரையாக பிரிந்து தோன்றிடும் அதில் இடதுபுறம் விண்டோ பயன்பாட்டு திரையும் வலதுபுறம் லினக்ஸ் பயன்பாட்டு திரையும் ஆகும் தேவையான கோப்புகளை இரண்டிற்குமிடையே நகலெடுத்து ஒட்டி பரிமாறி கொள்க

Arduino One Pixel Camera எனும் படபிடிப்பு கருவியை கொண்டு அனைத்து படங்களையும் திரையில் காட்சியாக தோன்றசெய்து காணலாம்

தற்போது நாம் வாழும் இந்த 21 ஆம்நூற்றான்டில் படப்பிடிப்பு செய்வது எனும் பணியானது மிகவும் எளிய தாகிவிட்டது இதற்காகவென தனியாக படப்பிடிப்பு கருவியெதையும் நாம் வாங்கத் தேவையில்லை நம்முடைய கையிலிருக்கும திறன்பேசி அல்லது கைபேசியையே படப்பிடிப்பு செய்வதற்கு தேவையான வசதிகளுடன் தயாராக இருக்கும் போது நாம் மிகவும் எளிதாக படபிடிப்பு செய்யலாம் அல்லவா
எனவே எந்தவிடத்திலும் எந்தநேரத்திலும் புகைப்படம் எடுக்கும் கருவி கைவசமுள்ள இந்த காலத்தில், மிக மெதுவான மிக குறைந்த தெளிவுத்திறன் புகைபடக்கருவி நம்முடைய கைவசம் இல்லை யேஎன நாம் கவலைப்படலாம்.   இயல்பான சூழ்நிலையில் அது உண்மையாககூட இருக்கலாம் அவ்வாறான நிலையில் கைகொடுக்க வருவதுதான் Arduino One Pixel Camera எனும் புகைப்படக்கருவி இதனைhttps://github.com/tuckershannon/One-Pixel-Arduino-Camera எனும் தளத்திற்கு சென்று பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க
அதாவது சாதாரண கேமராவின் மையத்தில் 3D அச்சிடப்பட்ட உறை மற்றும் 3mm OD ஆகியவை உள்ளன, மேலும் Adafruit இருந்து அலுமினிய குழாய் மூலம் உள்வரும் ஒளியின் இறுக்கமாக கவனம் பெறும் TCS34725 RGB வண்ண சென்சார் ஒன்றுமுள்ளது. இது Arduino Uno ஒளியின் சிறிய துண்டு நிறத்தை தீர்மானிக்க அனுமதிக்கிறது, இது இறுதி வண்ண படத்தின் ஒற்றை பிக்சலை உருவாக்குகிறது. செயல்முறை முடிவில் கருப்பு & வெள்ளை படம் நினைவில் இல்லை என்றாலும் ஒரு எளிய photocell இலிருந்து ஐந்து வண்ண சென்சார் வாயிலாக வெளியேற்ற முடியும் என்று குறிப்பிடுகிறது. இரு நிகழ்வுகளிலும், ஒளியின் அளவை ஆய்வு செய்தவுடன், இரட்டை BYJ-48 ஸ்டெப்பர் மோட்டார்கள் மூலம் சென்சார் autoturret-style இடமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. , முழு உருவமும் இந்த தனித்தனி வாசிப்புகளில் இருந்து ஒன்றாக இணைக்கப்படும் வரை இந்த செயல்முறை தொடரச்செய்து வெளியேற்றப்படுகின்றது

எளிதாக இழுத்துசென்று விடுகின்ற வழிமுறையில் கோப்புகளை பதிவேற்றம் செய்யஉதவிடும் DropzoneJSஎனும் கட்டற்ற கருவி ஒரு அறிமுகம்

இது மிகக்குறைந்த கொள்ளளவேகொண்டjQuery போன்ற மற்ற நூலகங்களை சாராதஎளிதாக இழுத்துசென்று விடுகின்ற வழிமுறையில் கோப்புகளை பதிவேற்றம் செய்யஉதவிடும் ஒருகட்டற்ற நூலகமாகும் இதன் மூலம்ஒரேசமயத்தில் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட கோப்புகளை அதனை முன்காட்சியாக திரையில் கண்டவாறு பதிவேற்றம் செய்து கொள்ளமுடியும் இதில் maximum file size, thumbnail size, enable/disable previewsஆகிய பல்வேறு வாய்ப்புகள் நாம் தெரிவுசெய்து பயன் படுத்தி கொள்வதற்காக தயார்நிலையில்உள்ளன இதனுடைய இணைய முகவரி http://dropzonejs.ஆகும்
இதனை நம்முடைய கணினியில் எவ்வாறு நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்வது என அறிந்து கொள்வதற்கான எளியஎடுத்துகாட்டுகளை http://www.dropzonejs.com/examples/simple.html என்ற இணையதளமுகவரிக்கு சென்று அறிந்து கொள்க https://gitlab.com/meno/dropzone/builds/artifacts/master/file/dist/dropzone.js?job=release எனும் இணைய தள முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்வதற்காக பின்வருவதை போன்ற கட்டளைவரியை பயன்படுத்தி கொள்க
http://./path/to/dropzone.js
இது விண்டோ செயல்படும் கணினியிலும் window.Dropzone என்றவாறு செயல்படுத்தி பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
வழக்கம்போன்று கோப்புகளை இதில் இழுத்து கொண்டுசென்று விடுவதற்கு பதிலாக இதில்பின்வரும் கட்டளைவரிகளை பயன்படுத்திட வேண்டும்

இதனை தொடர்ந்து இதனுடைய class dropzone எனும்வரியானது தானாகவே பதிவேற்றம் செய்திடவிரும்பும் கோப்புகளை இணைத்து கொள்கின்றது பின்னர்

என்றவாறு ஒரு html போன்று கையாளுகின்றது வேறு பெயரில் வேண்டுமானாலும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

ஆகிய கட்டளைவரிகள் நாம்பயன்படுத்திடும் இணைய உலாவி ஆதரிக்க-வில்லை-யென்றாலும் JavaScript இல்லாமல் நம்முடைய பதிவேற்ற பணியை தொய்வில்லாமல் செயல்படஇது உதவுகின்றது
இதற்குபதிலாக
// Dropzone class:
var myDropzone = new Dropzone(“div#myId”, { url: “/file/post”});
அல்லது
// jQuery
$(“div#myId”).dropzone({ url: “/file/post” });
ஆகிய கட்டளைவரிகளை வழக்கமான நிரல்தொடராளர்கள் போன்றும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்
மேலும் விவரங்களுக்கும் ஆழ்ந்து அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்ளவும் https://gitlab.com/meno/dropzone/builds/artifacts/master/file/dist/dropzone-amd-module.js?job=release எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க

Minikube எனும் கருவியை நிறுவுகை செய்வதன் வாயிலாக Kubernetes என்பதை நம்முடைய கணினியில் செயல்படுத்தி பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

Minikube என்பது எனும் மேககணினி வளங்களை ஒரு மெய்நிகர் கணினிக்குள் Kubernetes கொத்துபகுதியில் ஒரு ஒற்றையான முனைமத்துடன் உள்ளூர் கணினி வளங்களிலேயே அதாவது நம்முடைய மடிக்கணினியிலேயே எளிதாக இயங்க உதவும் ஒரு சிறந்த கருவியாகும் DNS,Dashboards, CNI,NodePorts,ConfigMaps, Secrets ஆகிய kubernetes இன் வசதிகளை Minikube எனும் இந்தகருவி ஆதரிக்கின்றது minikube மெய்நிகர்கணினியானது தாங்கியை இயங்கச்செய்கின்றது ஆனால் rkt உள்ளடக்க பொறியையும் ஆதரிக்கின்றது மேலும் இது kubernetes இன் சூழலை கட்டமைவுசெய்யதக்கது
இவ்வாறான Minikube எனும் கருவியை நிறுவுகை செய்து இதனுடன் kubernetesஐ பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக 2. Docker நிறுவுகை செய்யப்பட்டிருக்கவேண்டும்2. KVM2 hypervisor என்பதுநிறுவுகை செய்யப்பட்டுஇயங்கிடவேண்டும்3. அதோனோடு இயங்கிடும் நிலையில் docker-machine-driver-kvm2 என்பது இருக்கவேண்டும்4. RHEL/CentOS/Fedora இயக்கமுறைமை செயலிபடும் மடிக்கணினியாக இருக்கவேண்டும் 5. பின்வரும் கட்டளை வரியை இந்த இயக்கியை நிறுவுகை செய்திடுக
curl -Lo docker-machine-driver-kvm2 https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/docker-machine-driver-kvm2 \
chmod +x docker-machine-driver-kvm2 \
&& sudo cp docker-machine-driver-kvm2 /usr/local/bin/ \
&& rm docker-machine-driver-kvm2
இவைகளே Minikube எனும் கருவியை நிறுவுகை செய்வதற்குஅடிப்படைதேவையாகும்
1.முதலில் minikube , kubectlஆகிய இருகோப்புகளையும் https://github.com/kubernetes/minikube/releases , https://kubernetes.io/docs/tasks/tools/install-kubectl/#install-kubectl-binary-using-curl ஆகிய தளங்களிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து ஒவ்வொன்றிற்கும் தனித்தனியாக கோப்பகங்களை உருவாக்கி அவைகளில் கொண்டுசென்று வைத்துகொள்க
2.பின்னர் கட்டளைவரி சாளரத்தினை திறந்து பின்வரும் கட்டளைவரிகளை உள்ளீடு செய்து minikube எனும் கருவியை நிறுவுகை செய்து கொள்க
curl -Lo minikube https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-linux-amd64
குறிப்பு இங்கு minikube-linux-amd64 என்பது கணினிக்கு தக்கவாறு மாறுபடும் 3.அதன்பின்னர் chmod என்பதை வாயிலாக எழுதஇயலுமாறு செய்வதற்காக பின்வரும் கட்டளைவரியை பயன்படுத்தி கொள்க chmod +x minikube
4. பின்னர் /usr/local/binஎனும் இடத்திற்கு இடமாற்றம் செய்திடவேண்டும் அதற்காக பயன்படும் கட்டளை வரிபின்வருமாறு mv minikube /usr/local/bin
5.தொடர்ந்து பின்வரும் கட்டளைவரி வாயிலாக kubectl என்பதை நிறுவுகை செய்திடுக
curl -Lo kubectl https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/$(curl -s https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/stable.txt)/bin/linux/amd64/kubectl
இங்கு curl எனும் கட்டளையானது சமீபத்தியை Kubernetes இன் பதிப்பை தேவைக்கேற்ப தானாகவே நிர்ணயம் செய்து கொள்கின்றது 6.அதன்பின்னர்chmodஎனும் கட்டளைவரியை கொண்டு kubectl என்பதை எழுதஇயலும் நிலைக்கு உருவாக்குக அதற்கான கட்டளைவரி பின்வருமாறு
chmod +x kubectl 7.பின்னர் kubectl ஐ /usr/local/binஎனும் இடத்திற்கு பின்வரும்கட்டளைவரியை கொண்டு இடமாற்றம்செய்திடுக mv kubectl /usr/local/bin 8.நம்மிடம் KVM2 எனும் hypervisor தயாராக இருப்பதால் minikube start என்பதை இயங்கச் செய்திடுக அதைவிட KVM2 -க்கு பதிலாக மெய்நிகர் கணினியை பயன்படுத்தி கொள்க தொடர்ந்து பயனாளியாக கட்டமைவு செய்படுவதற்காக பின்வரும் கட்டளைவரியை பயன்படுத்தி கொள்க
minikube start –vm-driver=kvm2
9.சிறிதுநேரம் காத்திருக்கவும் அதனைதொடர்ந்து Minikube ஆனது பதிவிறக்கம் ஆகி இயங்குவதற்காக பின்வரும் கட்டளை வரியை பயன்படுத்திடுக cat ~/.kube/config 10.பின்னர் context ஆக Minikube ஐ இயங்கச்செய்திடவேண்டும் அதற்கான கட்டளைவரி பின்வருமாறு
இங்கு context ஆனது எந்தவகையான தொகுப்புkubectlis ஐ எவ்வாறு இடைமுகம் செய்வது என நிர்ணயம் செய்கின்றது
kubectl config use-context minikube
11.அதன்பின்னர் பின்வரும் கட்டளை வரி வாயிலாக மீண்டும் config என்பதை இயக்கி context Minikube என்பதை சரிபார்த்துகொள்க
cat ~/.kube/config
12.இறுதியாக Kubernetes dashboard என்பதன் முகப்புபக்கத்தை திரையில் தோன்றசெய்திடுவதற்காக பின்வரும் கட்டளைவரியை பயன்படுத்தி கொள்க
minikube dashboard
இதன்பின்னர் Kubernetes ஆனது Minikube எனும் கருவியின் வாயிலாக நம்முடைய மடிக்கணினியில் இயங்கத்துவங்கும் அதனை பயன்படுத்தி கொள்க

Previous Older Entries