கணினி பயன்பாட்டில் தாங்கி (container)ஒருஅறிமுகம்

கணினி மென்பொருட்களில் தாங்கி (container)என்பது அனைவராலும் பேரளவு பயன்படுத்துபடுவதால் அவரவர்களும் அவரவர்களுடைய பயன்பாட்டிற்கேற்றவகைகளில் அதனை அடையாளபடுத்திடுகின்றனர் முன்பெல்லாம் வழக்கமான செயல்பாட்டிற்காக மட்டும் லினக்ஸ் இயக்கமுறைகளில் இந்த தாங்கி என்பது பயன்பட்டது
இது மற்ற வளங்களை பயன்படுத்துவதை கட்டுபடுத்திடும் [cgroups]குழு ,
Unix, SELinux, AppArmor, seccomp,போன்ற பாதுகாப்பைகட்டுபடுத்திடும் குழு ,
PID, network, mount,போன்ற பெயர் ஒதுக்கிடும் குழு ஆகிய குழுக்களிலிருந்து தனியாக பிரித்து வைக்கப்பட்டது
ஆயினும்/usr, /var, /home,என்றவாறான Rootfsஎனும் மூலக்கோப்பமைவும் அதனை எவ்வாறு செயற்படுத்துவது எனும் கட்டளைகளும் இதர கட்டமைவுகளுமான JSONஎனும் கோப்பும் கலந்து உருவானதே இந்த தாங்கியாகும்(Container) என Docker என்பது வரையறுக்கின்றது இந்த தாங்கியின் இமேஜை உருவாக்கிடும் கருவியையே container image builders என அழைப்பார்கள் ஒருசில நேரங்களில் தாங்கிஇயந்திரமே இந்த பணிகளை செயற்படுத்திடும் ஆயினும் ஏராளமான தனித்தியங்கிடும் கருவிகள் இதற்காக தயாராக உள்ளன இந்த தாங்கி இமேஜ்களான tarballs என்பதை தன்னகப்படுத்திக் கொண்டு அதற்கடுத்த கட்டமான இணைய சேவைக்கு கொண்டு சென்று சேர்க்கின்றது இதனை இணைய சேவையின் ஒரு தாங்கி பதிவேடு (container registry) என அழைக்கப்படுகின்றது இங்கு தாங்கி இயந்திரம் (Container engines) தாங்கி பதிவேட்டிலிருந்து வெளியில்கொண்டுவந்து தாங்கி சேமிப்பகமாக (container storage) மறுஅமைப்பு செய்கின்றது தாங்கிய இயந்திரமே தாங்கியின் இயக்கநேரசெயலை (container runtimes) நிறுவுகை செய்கின்றது
இந்த தாங்கி சேமிப்பகமானது வழக்கம்போன்று எழுதுவதற்காக நகலெடுத்தல்(copy-on-write (COW)) எனும் அடுக்குகொண்ட ஒரு கோப்பமைவாக இருக்கின்றது அதனால் கோப்புகளை அதிலிருந்து வெளியிலெடுத்திடும்போது மூலக்கோப்பகத்திலிருந்து பிரித்து நம்முடைய நினைவகவட்டில் வைத்திடுகின்றது பல்லடுக்காக இருந்தால் ஒவ்வொரு அடுக்கினையும் தனித்தனியாக பதிவிறக்கம்செய்து எழுவதற்காக நகலெடுத்தல்(COW) அடிப்படையில் வெவ்வேறு அடுக்காக கோப்புகளை சேமித்திடுகின்றது இந்த COW கோப்பமைவானது ஒவ்வொரு அடுக்கினையும் தனித்தனியாக சேமித்து பராமரிக்கின்றது தாங்கி இயந்திரமானது overlay, devicemapper, btrfs, aufs, and zfs.ஆகிய பல்வேறு வகை சேமிப்பகத்தை ஆதரிக்கின்றது தாங்கிஇயந்திரமானது தாங்கி இமேஜை பதிவிறக்கம் செய்தவுடன் தாங்கி இயக்கநேர கட்டமைவை உருவாக்கவேணடியுள்ளது இது பயனாளருடன் தாங்கி இமேஜ் விவரகுறிப்பின் உள்ளடக்கங்களுடன் ஒன்றாக கலந்து உருவாகின்றது அதனோடு கூடுதல்பாதுகாப்பு சூழல் மாறிகளையும் கொண்டு உருவாகின்றது

மீச்சிறு(Quantum )கணினியை பயன்படுத்துவதற்கான ஊடகமாக Ytterbium என்பது வரவிருக்கின்றது

குவாண்டம்தகவல்தொடர்பும்(Quantum Communication) மறைக்குறியீடாக்கலும் தான் வருங்காலத்தில் மிகவும் பாதுகாப்பான தகவல்தொடர்புகளாகஇருக்கபோகின்றன. உலகமுழுவதுமான குவாண்டம்வலைபின்னல் கட்டமைவில் குவாண்டம் ஒலிசைகைகளை வெகுதூரத்திற்கு ஒலிபரப்புவதில்தான் பிரச்சினையாக உள்ளது அதற்காக தற்போதைய நிலையில் குவாண்டம்தகவல்தொடர்புானது கண்ணாடி இழைவாயிலாக பலநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு பாதுகாப்பான தொலைதூர தகவல்தொடர்பிற்காக பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது இதன்வாயிலான தொலைதூரதகவல்தொடர்பில் தகவல்களை இடைமறித்தலோ நகலெடுத்தலோ முடியாது ஆயினும் தற்போதைய நிலையில் மீச்சிறுகணினிவழி தகவல்தொடர்புானது அருகலை(WiFI) போன்று கம்பிவழியில்லா வலைபின்னலாக பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியாத நிலையில் உள்ளது இந்த மீச்சிறு கணினிவழிதகவல் தொடர்பிற்கு அடிப்படையாக விளங்கும் போட்டான்(Photon) ஆனது ஒரு நொடி நேரத்தில் 3,00,000 கிலோமீட்டர்தூரம் வரை பயனம் செய்யக்கூடிய திறன்பெற்றது ஆனால் அதனை கொண்டுசெல்வதற்கான ஊடகம்தான் தற்போது மிகச்சரியானதாக அமையவில்லை ஆயினும் இறுதியாக தற்போது அறிவியலார்கள் மிகச்சிறந்ததான Ytterbium எனும் பொருளை குவாண்டம் சைகையை தேக்கி வைத்திடவும் திரும்பு திரும்ப ஒலிபரப்புவதற்காகவும் கண்டுபிடித்துள்ளனர் இந்த Ytterbium இன் அடிப்படையில் முதல்குவாண்டம் சைகைகளைஒலிபரப்பு செய்திடும் மற்றொன்று அதனை பெற்று அந்த குவாண்டம் சைகைகளைஒலிபரப்பு செய்திடும் என்றவாறு தொடர்சங்கிலி போன்று குவாண்டம் நினைவகத்தை உருவாக்கி குவாண்டம் வலைபின்னலின் ஆங்காங்குவைத்து கட்டமைவு செய்திட்டால் மிகச்சிறந்த குவாண்டம் வலைபின்னலை உலகமுழுவதிற்குமாக அமைத்திடமுடியும்

அறிந்துகொள்க கணினித்துறையில் சேவை(Service) வரையறை பற்றி

கணினிதுறையில் சேவை என்பதன் வரையறை யானது மிகபரந்துவிரிந்ததாகும் குறிப்பாக கணினிமென்பொருள் உருவாக்குநரின் பார்வையில் இந்த சேவை(Service) வரையறையை பல்வேறு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன அவை 1.மேககணினி சேவை (cloud service), 2. வாடிக்கையாளர் சேவை (customer service), 3.களசேவை (field service), 4. பயனாளர் சேவை ( user service), 5. மேல்நிலை சேவை (higher level service) ஆகிய பல்வேறு வகைகளில் சேவைகள் உள்ளன என்ற செய்தியை மனதில கொள்க
இவற்றுள் களசேவைக்காக களநிருவாகமென்பொருள் ( Field Service Management (FSM) software) மிகமுக்கிய இடத்தினை வகிக்கின்றது இதன்கீழ் பின்வரும் மூன்று சேவைகளைமட்டும் தற்போது நாம் காணவிருக்கின்றோம்
1 Voice Self-Service: என்பது பயனாளரின் குரலொலி கட்டளைகேற்ப தானியங்கியாக பல்வேறுநபர்களை சந்திப்பதற்கான அட்டவணை தயார்செய்தல் அவ்வாறான அட்டவணைசரியாக பின்பற்றபடுகின்றதாவென சரிபார்த்தல் போன்ற பணிகளை பயனாளரே தன்னுடைய குரல்வழி கட்டளைகளின் வாயிலாக செயற்கை நினைவகத்தின் துனையுடன் சுயமாக செய்து கொள்ளுமாறு செயல்படுத்துதல்
2. Digital Self-Service:என்பதை கொண்டு குழுவிவாதத்தில் எழுப்படும் கேள்விக்கான பதிலை செயற்கை நினைவகத்தின் வாயிலாக தானகாவே கூறுமாறு செய்தல்
3. Customer Engagement Agent Desktop serviceஎன்பதன் துனையுடன் அனைத்து வாடிக்கையாளருடனும் குரலழைப்பு ,மின்னஞ்சல் , குழுவிவாதம் , சமுதாய இணையதள பயன்பாடு போன்றவைகளை எளிதாக கையாளுதல்

பல்லடுக்கான லேசர் ஒளிக்கற்றைகளுக்கு பதிலாக ஒற்றையானமைக்ரோகோம்ப் என்பதை பயன்படுத்தி கொள்ளாலாம்

தற்போது நாம் அனுப்பும் எந்தவொரு மின்னஞ்சல், இரகசியசெய்தி , கானொளிகாட்சி போன்ற இருமஎண்களாலான தகவல்கள்( digital information)அனைத்தையும் , நாம் கோரும் இடத்திற்கு சென்றடைவதற்காக ஒளியியல் இழைகளாலான( optical fibers) சிக்கலான வலைபின்னலில் (network ) செல்லுமாறு மாற்றுவதற்கு லேசர் ஒளிகற்றையையே சார்ந்திருக்கின்றோம். ஆயினும் தற்போது வளர்ந்துவரும் அதிகஅ(பேர)ளவு தரவுகளின் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ப ஏராளமான அளவிலான அலைவரிசைகளை கொண்டு இவைகளை நிரப்புவதற்காக அதிகபட்ச செயல்திறன் கொண்ட டஜன் கணக்கான லேசர் அலைகற்றைகள் தற்போதைய நிலையில் நமக்குத் தேவைப்-படுகின்றன. இவ்வாறான டஜன் கணக்கான லேசர் அலைகற்றைகளுக்கு பதிலாக மைக்ரோகோம்ப் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு சிறிய சாதனத்தின் வாயிலாக அவ்வாறான பணிகளை மிகவிரைவாகவும் எளிதாகவும் செயல்படுத்திடமுடியுமென ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
இந்த மைக்ரோகோம்ப் என்பது ஒரு சிறிய ஒளிப்படசில்லில் (microphotonicchip ) மிகவும் கூர்மையான , சமநிலை அதிர்வெண் கோடுகளை உருவாக்கும் ஒரு ஒளியியல் சாதனம் ஆகும். இந்த தொழில்நுட்பம் கடந்த பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பே உருவாக்கப்-பட்டிருந்தாலும் தற்போதுதான் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வியாபார ரீதியாக வெளியிடபடவிருக்கின்றது மிகமுக்கியமாக இதில் lidar , உணர்தல்(sensing), காலக்கெடு(timekeeping) . ஒளியியல் தகவல்தொடர்பு ஆகிய பல்வேறு பயன்களும் கொண்டதாகும் .
பொதுவாக ஒரு காலியான இடத்தில் லேசர் ஒளியை கட்டுப்படுத்திடும் ஒரு சிறிய ஒளியியல் குழியே இந்த மைக்ரோகோம்ப் எனும் சாதனத்தின் அடிப்படை செயலாகும் என்ற செய்தியைமனதில் கொள்க, இந்தபுதிய தொழில் நுட்பமானது புதிய சீரான இயற்கையான நிகழ்வை ஆராய்வதற்கான ஒரு அற்புதமான விளையாட்டு மைதானம் போன்று நம்முடையஇரும எண்களாலான தரவுகளை அனுப்புவதற்காக கருவியாக விளங்குகின்றது. இந்த தொழில் நுட்பம் எதிர்காலத்தில் மிகவேகமான சக்திவாய்ந்த ஒளியியல் தகவல்தொடர்பு இணைப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்பது திண்ணம்.

MySQL ஆவணசேமிப்பகம் ஒருஅறிமுகம்

MySQL ஆவணசேமிப்பகமானது ஒரு அடிப்படை ஸ்கீமாவை உருவாக்காமல், தரவை சாதாரணமாக்குகிறது அல்லது தரவுத்தளத்தில் பயன்படுத்த வேண்டிய மற்ற பணிகளை செயற்படுத்திடாமல் தரவுகளை சேமிக்க உதவுகிறது.
மேலும் MySQLஆனது ஒரு NoSQL JSON ஆவணசேமிப்பகமாக செயல்படுத்திகொள்ள முடியும், எனவே நிரல்தொடராளர்கள் ஸ்கீமாக்களை உருவாக்காமல் தரவுகளை சேமிக்க முடியும் அல்லது தங்களுடைய குறிமுறைவரிகளை தொடங்குவதற்கு முன்பு அவற்றின் தரவைப் போல் ஒரு குறிப்பாக கூட அதுஇருக்குமாறு செய்யலாம்.
MySQL பதிப்பு 5.7 , MySQL 8.0 ஆகியவற்றில் இருந்து, நிரல்தொடராளர்கள் JSON ஆவணங்களை ஒரு அட்டவணையின் ஒரு நெடுவரிசையாக சேமிக்க முடியும்என்ற நிலை இருந்துவந்தது. ஆயினும் புதிய XDAPAPI ஐ அதனுடன் சேர்ப்பதன் மூலம், உங்கள் குறியீட்டில் கட்டமைக்கப்பட்ட வினவல் மொழியின் மோசமான சரங்களை உட்படுத்துவதை தடுத்து அவற்றை நவீன நிரலாக்க வடிவமைப்புகளை ஆதரிக்கும் ஏபிஐ அழைப்புகளுக்கு மாறிகொள்ளமுடியும்.
ஒரு சில நிரல்தொடராளர்கள் மட்டும் கட்டமைக்கப்பட்ட வினவல் மொழி (SQL), தொடர்புடைய கோட்பாடு, தொகுப்புகள் அல்லது தொடர்புடைய பிற தரவுத்தளங்களின் அடிப்படை ஆகியவற்றில் ஏதேனுமொரு முறையான பயிற்சியை கொண்டுள்ளனர். ஆனால் அவர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான, நம்பகமான தரவுதளசேமிப்பகம் தேவையாகும்.கிடைக்கும் தரவுத்தள நிர்வாகிகளிலும் ஒரு பற்றாக்குறை உள்ளன, மேலும் செயல்களை விரைவில் மிகவும் தளர்வான நிலையில் பெற முடியும் என்றவாறு தற்போதைய நிலைஉள்ளது.
MySQL ஆவண சேமிப்பகமானது நிரலாளர்களை ஒரு அடிப்படை ஸ்கீமாவை உருவாக்காமல், தரவை சாதாரணமாக்குகிறது அல்லது தரவுத்தளத்தில் பயன்படுத்த வேண்டிய மற்ற பணிகளை செயற்படுத்திடாமல் தரவுகளை சேமிக்க அனுமதிக்கின்றது. இதனைஒரு எடுத்துகாட்டுடன் காண்போம்
$ mysqlsh dstokes:password@localhost/demo
JS>db.createCollection(“example”)
JS>db.example.add(
{
Name:”kuppan”,
State:”Tamilnadu”,
foo:”bar”
}
)
JS>
இதில்demoஎனும் ஸ்கீமாவானது சேவையாளருடன் இணைக்கப்படடுள்ளது
இதில் example எனும் பெயரில் ஒரு தொகுப்பு உருவாக்கப்பட்டு அதில் ஒரு அட்டவணையை வரையறுத்திடாமல் அல்லது SQLஐ பயன்படுத்திடாமல்ஒரு ஆவணம் சேர்க்கப்படுகின்றது இந்தத் தரவை நம்முடைய விருப்பப்படி பயன்படுத்திகொள்ளலாம் அல்லது துஷ்பிரயோகம் செய்துகொள்ளலாம். இது ஒரு பொருள் சார்பு மேப்பர் அன்று, ஏனெனில் SQL க்கு குறிமுறைவரிகளுக்கு மேப்பர் இல்லை என்பதால், இது speaks”எனும்புதிய நெறிமுறை சேவையக அடுக்கில் உள்ளது . இது Node.jsஐ ஆதரிக்கின்றது
varmysqlx=require(‘@mysql/xdevapi’);
mysqlx.getSession({ //Auth to server
host:’localhost’,
port:’33060′,
dbUser:’root’,
dbPassword:’password’
}).then(function(session){ // use world_x.country.info
varschema=session.getSchema(‘world_x’);
varcollection=schema.getCollection(‘countryinfo’);
collection // Get row for ‘CAN’
.find(“$._id == ‘CAN'”)
.limit(1)
.execute(doc=>console.log(doc))
.then(()=>console.log(“\n\nAll done”));
session.close();
})

அமேஸானின் மெய்நிகர் உதவியாளர் மென்பொருள் பொறியாளர்களுக்கான உதவியாளராக மாறுவிருக்கின்றார்

மென்பொருள் பொறியாளர்கள் தங்களின் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிக்க உதவுதல் பணிச்சூழலை மேம்படுத்திகொள்ள உதவுதல் போன்ற நோக்கங்களை செயல்படுத்திடும் பொருட்டு அமேசான் எனும் நிறுவனமானது அலெக்சாவை மெய்நிகர் உதவியாளர் எனும் கருவியாக மாற்றியுள்ளனர் பொதுவாக மென்பொருள் பொறியாளர்கள் எந்த ஒரு செயல்திட்டத்திற்கும் பல்வேறு கருவிகளை தங்களுடைய மில்லியன் கணக்கான குறிமுறைவரிகளிலுள்ள பிழைகளை சரிபார்த்து நீக்கி , தாங்கள் உருவாக்கிடும் பயன்பாடுகளை மென்மையாக இயங்குவதற்கும், திருத்தம்செய்வதற்கும், சோதனை முறைகளில் பரிசோதிப்பதற்கும் உதவுவதற்காக பயன்படுத்தி கொள்கின்றனர்.
இவை ஒவ்வொன்றும் தனித்துவமான இலக்கணத்தைப் பயன்படுத்தி கொள்வதால் வெவ்வேறு கருவிகளுக்கு இடையே பணியிடம் மாறுவது என்பதுதான்மிகவும் சிரமமானதாக உள்ளது , அதனால் அவற்றை எவ்வாறு ஒன்றாக ஒருங்கிணைப்பு செய்வது என்பதே மென்பொருள் பொறியாளரின்முன் உள்ள மிகப்கேள்விக்குறியாகும் . இந்நிலையில் அலெக்ஸாவைப் பயன்படுத்துவதே மிகச்சிறந்த வழியாகும் என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது ஏனெனில் இந்த அலெக்ஸாவானது அவ்வாறான வெவ்வேறு கருவிகளை எவ்வாறு மிகச்சிறப்பாக பயன்படுத்தி கொள்வது என மிகநன்றாக அறிந்துவைத்துள்ளது
அதனை தொடர்ந்து அமேசானின் மெய்நிகர் உதவியாளர் இந்த செயல்முறையுடன் உண்மையில் உதவ முடியுமா என்பதை சோதிக்க முடிவு செய்திடும் செயல்நடைபெற்று வருகின்றது. மென்பொருள் பொறியியலாளர்கள் தங்களுடைய பணியிடையே எளிமையான, உரையாடலுக்கான மொழியைப் பயன்படுத்துவதற்காகவும் , வானிலை முன்னறிவிப்பை வழங்குவதற்காகவும் அல்லது பிடித்த பாடல்களை இயக்குவதற்காகவும் விரும்பும் நிலையில் இந்த அலெக்ஸாவை கொண்டு ஒருசில முக்கிய சொற்றொடர்களைக் கற்பிப்பதற்கும், வேறுபட்ட கட்டளைகளை செயல்படுத்திடுவதற்கும் அதிமாக முயற்சிசெய்யத் தேவையில்லை என்றே தெரியவருகின்றது .அதனால் மென்பொருள் பொறியியலாளர்கள் அவ்வாறான பணிகளைத் தானாகவே இயங்குவதற்கு, உருவாக்கக்கூடிய பொதுவான பல்வேறு-பணிகளைக் கண்டுபிடிப்பது அவசியமாகின்றது. தற்போது ஒரு அலுவலக சூழலில் குரல்வழியான கட்டளைகளை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது என்பதே மிகப்பெரிய பிரச்சனையாகும் ஆயினும் அதனையும் வெற்றிகண்டு தற்போது இந்த மெய்நிகர் உதவியாளர் மருத்துவம், சட்டம், கணக்கியல் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான பணிகளையும் செய்திடுமாறு மேம்படுத்திடமுடியும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். வருங்காலத்தில் ஒரு வழக்குரைஞர் ஏதேனுமொரு சட்டசிக்கலை தீர்வுசெய்வதற்காக ஏற்கனவே இதேபோன்ற தலைப்புகளில் தொடர்புடைய வழக்குகளை கண்டுபிடித்திடுமாறு இந்த அலெக்ஸாவைக் கேட்கும் ஒரு சூழ்நிலை கண்டிப்பாக வந்துசேரும் என்றசெய்தியையும் மனிதில் கொள்க

கொள்கலன் (Container)கணினி ,மெய்நிகர்(Virtual)கணினி எவ்வாறுவேறுபட்டது

மெய்யான கணினியிலுள்ள அனைத்து உறுப்புகளும் செயல்களும் இந்த மெய்நிகர்-கணினியிலும் உள்ளனஎன்பதே ஒரு சாதாரணமனிதனின் புரிதலாகும்
1பயனாளர்கள் இருந்தவிடத்திலிருந்தவாறு பயன்பாடுகளை நிறுவுகை செய்திடாமலேயே செயல்படுத்தி பயன்பெறுவது Application virtualisationஆகும்
2 பயனாளர் விரும்பும் இயக்கமுறைமையை நிறுவுகை செய்து வழக்கமாக பயன்படுத்துவதை போன்று இருந்தவிடத்திலிருந்தவாறு பயன்படுத்தி கொள்வது Desktop virtualisation ஆகும்
3பல்வேறு சாதனங்களின் வாயிலாக இருந்தவிடத்திலிருந்தவாறு தாம் விரும்பும் மெய்நிகர்கணியின் உள்நுழைவு-செய்து பயன்பெறுவது servirtualisationஆகும்
4 தரவுகளை சேமிப்பதற்காகமட்டும் பயன்படுத்துவது Storage virtualisationஆகும்
5.ஒரு செயலிக்குள் மெய்நிகரான பல்வேறுசெயலிகளை செயல்படுத்தி மேககணினிசேவையை பெறுவது Hardwarevirtualisationஆகும்
என்றவாறு மெய்நிகர்கணினிகள் பல்வேறுவகைகளில் புழக்கத்தில் உள்ளன ஒரு சேவையாளர் கணினியில் hypervisorஎனும்மென்பொருளானது இவ்வாறான தொரு மெய்நிகர் கணினியின் சேவையை உருவாக்குகின்றது இதுவே இந்த மெய்நிகர்கணினியின் பொறுப்பாளராக விளங்குகின்றது
1 நேரடியாகஒவ்வொரு மெய்நிகர்கணினிக்குமான இயக்கமுறைமையை தனித்தனியாக செயல்படுத்திபயன்படுவது
2பொதுவான இயக்கமுறைமையின்மீது பயனாளர்களின் இயக்கமுறைமை செயல்படுசெய்திடுவது
ஆகிய இரண்டுவகைகளாக இதனுடைய சேவைவெவ்வேறாக உள்ளன
அதற்குமாற்றாக கொள்கலன்(container)கணினி என்பது ஒரு சேவையாளர்கணினியில் பொதுவான ஒரு இயக்கமுறைமைசெயல்படுத்தி அதன்மீது Docker Engine எனும் கொள்கலன் கணினியின் மென்பொருளை செயல்படசெய்து அந்த தளத்தின்மீது பல்வேறு பயனாளர்களின் பயன்பாடுகளை தனித்தனியாக தங்களுடைய இயக்கமுறைமையை நிறுவுகைசெய்து செயல்படச்செய்யாமலேயே கணினியின் சேவையை பெறுவதாகும் மெய்நிகர்கணினிசேவைஎன்பது சேவையாளர்கணினியில் hypervisorஎனும்மெய்நிகர் கணினிக்கான மென்பொருள் செயல்படுத்தப்பட்டு அதன்மீது பயனாளர்கள் தம்முடைய வெவ்வேறு இயக்கமுறைமைகளை செயல்படுத்தி தங்களுடைய பயன்பாடுகளை இயக்கி பயன்பெறுவதாகும் அதனால் தனியாக தத்தமது இயக்கமுறைமைகளை நிறுவுகைசெய்து செயல்படுத்தாமல் நேரடியாக பயனாளர்கள் தங்களுடைய பயன்பாடுகளை செயல்படுத்தி பயன்பெறும் கொள்கலன் (container)கணினியே சிறந்ததாகும்