சிறந்த கணினி மொழி எது

இதுதான் தற்போதைய நிலையில் கணினிமொழியை கற்றறிந்து கொள்ளவிரும்புவோர் அனைவருடைய மனதிலும் இருக்கும் மிகமுக்கியமான முதன்மையான கேள்வியாகும் இந்த கட்டுரையில் அவ்வாறான மிகச்சிறந்த முதன்மையான நான்கு கணினிமொழிகளை பற்றிய விவரங்களை இப்போது காண்போம்
1 பைத்தான் இது அனைத்து நோக்கங்களையும் நிறைவேற்றுவதற்கான மிகமுதன்மையான கணினிமொழியாகும் இது OpenStack போன்ற மேககணினியின் கட்டமைவு செயல் திட்டத்தில், இணைய பயன்பாடுகளை வரைச்சட்டத்தின் வாயிலாக ஆதரிக்கின்றது மேலும் Django போன்றவை இந்த பைத்தான மொழியில் உருவாக்கபட்டதாகும் நாம் அனைவரும் நம்முடைய பல்வேறுவகையிலான செயல்களுக்காகவும் பயன்பாட்டிற்காகவும் மிக எளிதாக அனுகிடும்வசதி கொண்ட ஒரேமொழிஇதுமட்டுமேயாகும் இந்த கணினிமொழியினை அறிந்து கொள்வதற்கு Codecademy ,இணைய பயிற்சிக்கு Introduction to Python என்பதும் ,யூட்யூபின் PyCon conference videos ,என்பதும் மிகப்பயனுள்ளதாக உள்ளன
2 ரூபி எந்தவொரு பயன்பாட்டிற்குமான மிகச்சிறந்த அடிப்படைகட்டமைவிற்கு ரூபி எனும் கணினிமொழிமிகச்சிறந்ததாக அமைகின்றது இதனுடைய Ruby on Rails எனும் பயன்பாடு ManageIQ எனும் மேககணினி பயன்பாடுகள் இந்த ரூபி எனும் மொழியால்உருவாக்கப்பட்டதாகும் இந்த கணினிமொழியை நன்கு கற்றறிந்து கொள்வதற்காக Codecademyஎனும் பயிற்சி, Mastering CloudForms Automation எனும் புத்தகம் Ruby on Rails Podcast,Ruby Rogues எனும் வலைபூக்கள் பேருதவியாக உள்ளன
3ஜாவாஸ்கிரிப்ட் வாடிக்கையாளர் ,சேவையாளர் ஆகியபல்வேறு நிலையிலும் பயன்பாட்டினை உருவாக்குவதற்கு இந்த கணினிமொழி முதன்மையாக விளங்குகின்றது இந்த கணினிமொழியை FreeCodeCamp, JavaScript Jabber , FiveJS.ஆகியவற்றின் வாயிலாக கற்றறிந்து கொள்ளலாம்
4 கோ இது நிலையான வகையில் நாம் படித்தறியும் மொழியிலேயேஇதனுடைய குறிமுறைவரிகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன ஆயினும்இது மிகசிறப்பாக செயல்படும் மொழியாக இருக்கின்றது துவக்கநிலையாளர்கள் golang.org எனும் இதனுடைய இணைய முகவரிக்கு சென்று கற்றறி்ந்து கொள்ளாம் கானொளி படங்கள் வாயிலாக எனில் Google Developers channel, Go for Pythonistas, Get Started with Go,, Go Programming.ஆகியவற்றிலும் Master Google’s Go எனும் புத்தகத்தின் வாயிலாகவும் அறி்ந்து கொள்ளலாம்

Advertisements

StateMachineஎன்பதை பயன்படுத்தி மிகச்சிறந்த பயன்பாட்டு மென்பொருளை கட்டமைத்து கொள்க

கணினி மொழியறிந்த அனைவரும் எளிதாக கணினியின் பயன்பாடுகளை உருவாக்கிவிடுவார்கள் ஆனால் அதனை மிகச்சிறந்த பயன்பாடாக மிளிரச்செய்து மேம்படுத்துவதுதான் மிகவும் சிக்கலான செயலாகும் அவ்வாறான நிலையில உதவதயாராக இருப்பதுதான் இந்த StateMachineஎன்பதாகும் அதாவது எந்தவொரு பயன்பாட்டு மென்பொருளையும் உருவாக்கி நீண்டகாலத்தில் செயல்பாட்டில் இருந்தால் அதில் தொடர்ந்து மேம்படுத்துதல் பராமரித்தல் குறிமுறைவரிகளை பராமரி்த்தல் விரிவாக்கம் செய்தல் மாறுதல்கள் செய்தல் நிர்ணயம் செய்தல் போன்ற ஏராளமான பிரச்சினைகளினால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகுஇந்த பயன்பாட்டு மென்பொருளானது செயல்படாத நிலைக்கு தள்ளப்படும் இந்நிலையில் இந்த StateMachineஎன்பது உதவதயாராக இருக்கின்றது பொதுவாக தண்ணீரானது ஐஸ் கட்டியான திடநிலை , திரவநிலை, நீராவியான வாயுநிலை ஆகிய மூன்று நிலைகளிலும் தண்ணீர் உள்ளது ஆயினும் அதனை அந்தந்த நிலைக்கேற்றவாறு பயன்படுத்தி கொள்ளவேண்டும் அவ்வாறே ஒரு நிரல்தொடராளரும் தம்முடைய பயன்பாட்டு மென்பொருளை செயல்படாத திடநிலையிலும் செயல்படசெய்திடவேண்டும் ஓடுகின்ற திரவநிலையிலும் அதற்கேற்ப தம்முடைய பயன்பாடு செயல்படசெய்திடவேண்டும் அதற்கடுத்தபடியாக வாயுபோன்ற பறந்தோடும் நிலையிலும் அதற்கேற்ப தம்முடைய பயன்பாடு செயல்படசெய்திடவேண்டும் அதேபோன்ற எந்தவொரு நிரல்தொடராளரும் தம்முடையமிகவும் சிக்கலான பயன்பாட்டு மென்பொருளைமுதலில் தனித்தனியான கையாளத்தக்கவகையில் Stateஎன்றவாறு பிரித்து Software Development Life Cycle(SDLC)எனும் துவக்கநிலையில் அமைத்து கொள்ளவேண்டும் அதன்பின்னர் பயன்பாட்டின் செயல்பாட்டில் தன்னுடைய கவணத்தை செலுத்தி அதுஎவ்வாறு செயல்படுகின்றதுஎன காணவேண்டும் பிறகு நம்முடைய செயலிற்கு பதில் செயல்என்னவாக இருக்கின்றது என சரிபார்த்திடவேண்டும் அதன்பின்னர் Boolean,DBMS,TCP,BGP, gaming போன்ற உறுப்புகள் சரியாக செயல்படுகின்றனவா என இந்த StateMachineஎன்பதிலுள்ள DNAஎன்பதை கொண்டு சரிபார்த்திடலாம் இவ்வாறான StateMachineஎன்பதில் StateFulJ என்பது திறமூல குறைந்த கொள்ளளவேகொண்ட ஜாவாஅடிப்படையிலான FiniteStatemachine(FSM) ஒருவரைச்சட்டமாகும் இதனை கொண்டு ஒரு பயன்பாட்டு மென்பொருளை எந்தநிலையிலும் செயல்படும் தன்மைக்கு தயார்செய்து கொள்ளமுடியும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ள http://statefulj.org/framework#installation/ என்ற இணைய முகவரிக்கு செல்க அவ்வாறே சி, சி++,ஜாவா, பைத்தான், ஸ்கேலா, ஆப்ஜெக்சி,ஜாவாஸ்கிரிப்ட், ரூபி, விபிநெட் ஆகிய அனைத்து கணினிமொழிகளில் எழுதிடும் பயன்பாட்டு மென்பொருட்களிலும் StateMAchine Compiler(SMC)என்பது மிகச்சிறந்ததாக இருக்கின்றது மேலும் விவரங்களுக்கு ttp://smc.sourceforge.net/SmcManual.hm/ என்ற இணைய பக்கத்திற்க செல்க

Perl,PHP,Pythonஆகிய மூன்று கணினிமொழிகளின் சிறப்பினை அறிந்துகொள்க

ஒரு சிறந்த நிரல்தொடராளர் என்பவர் ஒரேயொரு கணினிமொழியைமட்டும் அறிந்து கொண்டிருந்தால் போதுமானது அன்று ஏனெனில் அவர் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட கணினிமொழிகளை அறிந்திருந்தால்தான் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளை அறிந்து கொண்டு அதற்கேற்ற பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்கான அதற்கேற்ற கணினிமொழிவாயிலாக உருவாக்கிடமுடியும் ஏனெனில் ஒவ்வொரு கணினியும் அதேற்கே உரிய சாதகபாதகங்கள் உள்ளன ஆயினும் அவையனைத்தும் அடிப்படையில் ஒரேமாதிரியான இலக்கணங்களையும் மரபொழுங்கினையும் கொண்டவைகளாகும் அவ்வாறானவைகளில் Perl,PHP,Pythonஆகிய மூன்று கணினிமொழிகளில் எதுசிறந்தது எனஇப்போது காண்போம்
Perlஎன்பது பொதுநோக்கு மேல்நிலைநிரல்தொடர் இயங்குநிலைகணினிமொழியாகும் இது ஒரே செயலை பல்வேறு வழிமுறைகளில் செயல்படுத்திடஉதவிடும் திறன்மிக்கது மிகப்பெரிய செயல்களையும் மிககுறுகிய ஓரிரு கட்டளைவரிகளை அல்லது சொற்களை கொண்டு கையாளமுடியும் இது மிககையடக்கமானது இது அனைத்து தளங்களிலும் செயல்படக்கூடியது
PHPஎன்பது பொதுநோக்கு மேல்நிலை நிரல்தொடர் இயங்குநிலை கணினி மொழியாகும் ஆயினும் இது இணையபயன்பாடுகளை உருவாக்கிடுவதற்காக மட்டும் பயன்படும் தன்மைகொண்டதாகும் இது கீழ்நிலை இடைநிலை இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்கிடுவதற்காக பயன் படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது மிகமுக்கியமாக இணை. ஜாம்பவான்களான Facebook,YouTube,Yahooபோன்ற மிகப்பெரிய இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்காக இது பயன்படுத்தபட்டது இது இயங்குதள இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்கு உதவிடும்மிகச்சிறந்த கணினி மொழியாகும்
Pythonஎன்பதுபொதுநோக்கு மேல்நிலை நிரல்தொடர் இயங்குநிலை கணினி மொழியாகும் எந்தவொரு செயலிற்கும்பலரும் முதன்மை விருப்புமாக கொள்ளும் கணினி மொழியாகும் முப்பரிமாணகட்டமைவு, விளையாட்டுகள் போன்ற பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதில் பைத்தான்முன்னிலையில் உள்ளது சி ,சி++ போன்ற கணினிமொழிகளை கற்பதைவிடமிகஎளிதானது இந்த பைத்தான் கணினிமொழியை மாணவர்கள் எளிதாக கற்று பயன்படுத்திகொள்ளலாம்இதன்குறிமுறைவரிகள் மிககுறைவானது
இந்த மூன்றில் எதுசிறந்தது எனில் அவரவர்களின் தேவையை பொறுத்து மாறுபடும் பொதுவாக இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்குபவர் எனில் PHPஐ பயன்படுத்தி கொள்க துவக்கநிலையாளர்கள் எனில் முதலில் பைத்தான் மொழியைகற்றறிந்து பயன்படுத்தி கொள்க ,அதற்கடுத்தநிலையில் Perl,எனும் கணினிமொழியை அறி்ந்து கொள்க எனபரிந்துரைக்கப்படுகின்றது

அறிந்து கொள்க டார்ட் எனும் கணினிமொழியை

இந்த டார்ட்எனும் நிரல்தொடர்கணினிமொழியினை கூகுள்நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ளது இது அனைத்து தளங்களிலும் செயல்படும் திறன்கொண்டது மேலும் இது அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கதாகும் இதனுடைய குறிமுறைவரிகளை Dart2jsஎனும் மொழிமாற்றியை கொண்டுSource to Sourceஎனும் மொழிமாற்றி கொள்கையின் அடிப்படையில் ஜாவா ஸ்கிரப்டை பயன்படுத்தி இயந்திரமொழிக்கு மொழிமாற்றம் செய்யப்படுகின்றது இந்த டார்ட்ஆனது இதனுடைய DartSDK என்பதுடன் DartVM எனும் மெய்நிகர் டார்ட் சூழல்கொண்ட Pubஎன அறியப்படுவதாகும் இந்த குறிமுறைவரிகளை ஜாவாஸ்கிரிப்டிற்கு மொழிமாற்றம் செய்திடாமல்நேரடியாக டார்ட்டியம் (https://wepdev.dartlang.org/tools/dartium/ ) எனும் இணையஉலாவியை கொண்டு செயல்படுத்திடும் திறன்மிக்கது இந்த டார்ட் குறிமுறைவரிகளானது AOT(Ahead Of Time Compiling) நிலையில் செயல்படுத்தவல்லது இந்த டார்ட் எனும் கணினிமொழியில் நிரல்தொடர்எழுதவிரும்பும் துவக்கநிலையாளர்கள் இதற்காகவென தனியாக எந்தவொரு செயலிகோப்பகளையு் நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்திடாமலேயே டார்ட்பேடு என்பதன் துனையுடன் குறிமுறைவரிகளை எழுதி செயல்படுத்தி சரிபார்த்திடலாம் இதற்கானஇணையமுகவரி https://dartpad/dartlang.org/ ஆகும் இதனை கொண்டு சாதாரண பயன்பாடுகள் மட்டுமல்லாது இணைய பயன்பாடுகளையும் உருவாக்கி செயல்படுத்திகொள்ளலாம் இதற்கானஇணையமுகவரி https://wepdev.dartlang.org/ ஆகும் ஐஓஓஸ் ,ஆண்ட்ராய்டு ஆகியவைசெயல்படும் கைபேசிகளிலும் செயல்படும் பயன்பாடுகளை இந்த டார்ட் கணினிமொழியை பயன்படுத்தி உருவாக்கி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இதனை கொண்டு கட்டளைவரி குறிமுறைவரிகளையும் செயல்படுத்திடலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு https://dartlang.org/guides/language/laguage-tour/ எனும் இணையமுகவரிக்கு சென்றறிந்து கொள்க

Scala எனும் கணினி விரிவாக்க மொழியை அறிந்து கொள்க

நாமெல்லோரும் தற்போது Facebook twitter,பல்வேறு வகைகளாலான தரவுகள் எனும் மிகப்பெரிய கடலிற்குள் மூழ்கி தத்தளிக்கின்றோம் அதனால் தற்போது பேரளவு தரவுகள் என்றும் தரவுகளின் அறிவியல் என்றும் புதிய தொழில்நுட்பத்தை பின்பற்றி இவைகளை கையாளவேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம்அவ்வாறான பேரளவு தரவுகளை கையாளுவதற்காக Scala எனும் விரிவாக்க மொழியின் அங்கமானஅப்பாச்சி ஸ்பார்க் மிகமுக்கிய பங்களிக்கின்றது இந்த அப்பாச்சிஸ்பார்க்கானது Scala எனும் விரிவாக்க மொழியில் எழுதபட்ட ஒரு ஜாவாவின் மெய்விரிவாக்க வசதியாகும் இந்த Scala எனும் விரிவாக்க மொழியானது விண்டோ லினக்ஸ் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது இந்த Scala எனும் விரிவாக்க மொழியானது பைத்தான் மொழியைவிட பத்துமடங்கு விரைவாக செயல்படக்கூடியது ஏனெனில் பைத்தான் மொழியில் எழுதப்பட்ட குறிமுறைவரிகள் முதலில் மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டு அதன்பிறகு இயந்திரமொழிக்கு உருமாற்றம் செய்யப்பட்டபிறகே செயல்படும் கோப்பாக உருவாகும் அதனால் பைத்தானின் செயல்மிகமெதுவானதாக உள்ளது இது ஒரு பொருள்நோக்கு செயலிதன்மையுடனான கணினிமொழியாகும் இந்த Scala எனும் விரிவாக்க மொழியை கற்பதற்கு சிறிது கடினமானதாக இருந்தாலும் அதன் இறுதிபயன் பைத்தானைவிடகூடுதலானதாகும் அதனால் வாருங்கள் https://www.scala-lang.org/ என்றமுகவரிக்கு வந்து இதனை ஐயம்திரிபற அறிந்து உங்களுடைய பேரளவு தரவுகளை கையாளவேண்டிய கணினிபயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்காக பயன்படுத்தி கொள்க

பைத்தான் ,ரூபி இவையிரண்டிலும் இணைய பயன்பாட்டினை உருவாக்குவதில் எது சிறந்தகணினிமொழி

இணையத்தைஉருவாக்குவதிலும் இணையம் அடிப்படையான பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதிலும் இணையசேவையை உருவாக்குவதிலும் இவ்விரண்டும் மிகச்சிறந்த மிகப்பிரபலமான மொழிகளாகும் இவையிரண்டும் தோற்றத்திலும் இடைமுக-படுத்துவதிலும் செந்தர நூலகத்தை தன்னகத்தே கொண்டிருப்பதிலும் சமமாக இருந்தாலும் பிரச்சினைகளை தீர்வுசெய்வதற்கான வழிமட்டும் வெவ்வேறானதாக இவ்விரண்டிலும் அமைந்துள்ளன பொதுவாக பைத்தானானது அடிப்படையில் அறிவியல் அடிப்படையில் மூலமொழியாக சி++மொழிக்கு எளிதாக மாற்றியமைத்துகொள்ளும் வல்லமைகொண்டது ரெயில் வரைச்சட்ட விரிவாக்கத்தில் மிகச்சிறந்ததாக அமைகின்றது நிரல்தொடரில் நேரடி அனுகுமுறையை கொண்டது நிரலாளர்களுக்கு மிகஎளிதாக தங்களுடைய வெற்றிஇலக்கை அடைவதற்கான வழிகாட்டுகின்றது மறைமுகமானதைவிட வெளிப்படையானது சிறந்தது, கலவையானதைவிட எளிதானது சிறந்தது ,சிக்கலானதைவிட கலவையானது சிறந்தது ஆகிய அடிப்படை குறிக்கோளை கொணடது இந்த பைத்தான மொழியாகும் துவக்கநிலையாளர்களுக்கு எளிதாக கற்றறிந்து கொண்டு இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதில் சிறந்த நிரலாளர்களாக விளங்கவேண்டுமென்ற தங்களின் வெற்றிஇலக்கை அடைவதற்கு மிகச்சிறந்த கருவியாக பைத்தான் எனும் கணினிமொழி விளங்குகின்றது,
அதற்கு மறுதலையாக ரூபியானது மனிதமொழிகளின் அடிப்படையில் இயந்திரமொழிக்கு மாற்றாக மனித மொழிகளின் இலக்கனங்களை பின்பற்றி செயல்படுகின்றது மிககுறைந்த ஆச்சரியபடுமாறான கொள்கையை பின்பற்றுகின்றது அதாவது ஒரேவழிமுறைக்கு பல்வேறு பெயர்களை கொண்டிருப்பதால் நிரல்-தொடராளர்களிடையே குழப்பத்தையும் செயல்குலைவையும் ஏற்படுத்திடுகின்றது ரூபியானது பொருள்நோக்கு மொழியாக OOP (Object-Oriented Programming) இருப்பதால் உலகாளாவிய மாறிகளாக இருந்தாலும் செயலிகாளாக இருந்தாலும் இயக்கிகளாக இருந்தாலும் வழிமுறைகளாக இருந்தாலும் அவை ஒவ்வொன்றையும்தனித்தனி தொகுதியான பொருளாக மாட்டுமே பார்த்து செயல்படுமாறு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது இது அனைத்து செயல்களையும் சிறுசிறு தொகுதிகளாக பிரித்து அடிப்படை செயல்களை ஒன்றிணைப்பதில் மிகச்சிறந்ததாக விளங்குகின்றது
பைத்தானை மேம்படுத்திடுவதற்கான உதவிக்குழுக்கள் அறிவியல் கணித அடிப்படையாககொண்ட மிகச்சிறந்த பேரளவு லினக்ஸ் குழுக்களாகஇருக்கின்றனர் ரூபிக்கான உதவிக்குழுக்கள் இணையமேம்படுத்தல் மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்டவர்களாக உள்ளனர். ரூபியானது ரெயில் என்பதையும் பைத்தானானது டிஜாங்கோவையும் இணையமேம்படுத்துதலுக்கு அடிப்படையாக கொண்டுள்ளன இவையிரண்டும் ஒவ்வொரு வகையிலும் மிகச்சிறந்ததாக விளங்குகின்றன ஆயினும் பயனாளர்கள் இவையிரண்டில் எதுசிறந்ததுஎன தெரிவுசெய்வதில் தங்களுடைய அனுபவநிலை தங்களுடைய விருப்பத்தின் அடிப்படையில் முடிவுசெய்வது நல்லது இணைய பயன்பாடுகளைமட்டும் உருவாக்கினால் போதும் என விரும்புவோர் ரூபியை பின்பற்றிடுக இணையபயன்பாடுகளுடன் கணினிமொழியையும் அறியவிரும்புவோர் பைத்தான்மொழியை பின்பற்றிடுக

மைக்ரோ பைத்தான் ஒரு அறிமுகம்

மைக்ரோ பைத்தான் என்பது ஒரு சிறிய பைத்தானின் திறமூல நிரல்தொடர்மொழியாகும் இது கணினியிடன் இணைந்த வன்பொருட்களை கட்டுபடுத்துவதற்கு சி சி++போன்ற சிக்கலான கீழ்நிலை மொழிகளை பயன்படுத்துவதற்குபதிலாக எளிய தெளிவான பைத்தான் குறிமுறைவரிகளுடன்கூடிய சிறிய உட்பொதிந்த மேம்படுத்தும் அட்டைவாயிலாக மொழிமாற்றியின் வாயிலாக செயல்படுத்திடும் திறன்மிக்கது வன்பொருளை கட்டுபடுத்துவதற்கான கட்டளைவரிகளை உருவாக்கஎண்ணிடும் புதியவர்களுக்கு ஒரு அருமையான தேர்வாக இந்த எளிய பைத்தான் நிரல்தொடர்மொழி உருவாக்குகின்றது ஆயினும் பைத்தானுடைய முழுமையான அனைத்து பயன்களும் இந்த மைக்ரோ பைத்தானில் கிடைப்பதால் மிகத்திறனுடன் வன்பொருட்களை கையாளும் வசதியை இது வழங்குகின்றது ஒருங்கிணைந்த படித்தல் மதிப்பிடுதல் அச்சிடுதல் மடக்கிடுதல் ஆகிய செயல்களுடன் read-evaluate-print loop( REPL) எனும் செயலை இயந்திரமொழிக்கு மொழிமாற்றம் செய்திடாமல் இது நேரடியாக அதற்கான அட்டையில் செயலை செயல்படுத்திடுகின்றது பரவலாக்கப்பட்ட மென்பொருள் நூலகவசதி (Extensive software library.) கொண்டுஇணையத்தின் வாயிலாகவும் வலைபின்னல் வாயிலாகவும் எளிதாக தேவையான செயலை செய்துகொள்கின்றது விரிவாக்கவசதி (Extensibility) சி சி++போன்ற சிக்கலான கீழ்நிலை மொழிகளின் செயலிகளையும் மேல்நிலை பைத்தான் குறிமுறைவரிகளுடன் இணைத்து மேம்படுத்தி செயல்படும் வசதி இதில் உள்ளது விட்டுவிட்டுமின்னிடும்விளக்குகளின் GPIO இணைப்புகம்பிகள் படித்திடும் read switches போன்ற பல்வேறு வன் பொருட்களை எளிதாக ஆர்டினோ அட்டைபோன்று இந்த மைக்ரோ பைத்தான் கட்டுபடுத்தி செயல்படுத்திடுகின்றது சர்வோவின் PWM வெளியீடுகள், LEDs போன்ற இயக்கிகளை இந்த மைக்ரோ பைத்தானைகொண்டு கட்டுபடுத்திடமுடியும் டிஜிட்டல் மாற்றி்க்கு ஒரு அனலாக் உடன் அனலாக் சென்ஸார் படித்திடும செயலைகூட இந்த மைக்ரோ பைத்தானை கொண்டு செயல்படுத்திடமுடியும் NeoPixels and LED strips, tiny OLED displays போன்றவைகளைகூட இ்நத மைக்ரோ பைத்தான் ஆனது தன்னுடைய நூலகங்களின் மூலம் கட்டுபடுத்திடுகின்றதுpyboard, ESP8266, SAMD21-Boards,WiPy, BBC micro:bit, Teensy 3.x ஆகியவகைகளை இது ஆதரிக்கின்றது ஒட்டு மொத்தத்தில் இது வன்பொருட்களை கட்டுபடுத்திடும் அனைத்து செயல்களையும் செயற்படுத்திடுகின்றது

Previous Older Entries