ஜாவா ,பைதான் ஆகிய இரண்டு திறன்மிக்க பயன்பாடுகளுக் கிடையேயான வேறுபாடுகள்

ஜாவா ,பைதான் ஆகிய இரண்டும் மிகவும் பிரபலமான திறன்மிக்க பயன்பாடுகளாகும் . நாம் விரும்பும் எந்தவொரு புதிய பயன்பாட்டினையும் இவைகளை கொண்டு எளிதாக உருவாக்கி பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இருந்த போதிலும் இவைகளுக்கிடையே பல்வேறு வேறுபாடுகள்உள்ளன அவை பின்வருமாறு
ஜாவா என்பது தற்போது நாமனைவரும் பயன்படுத்தி கொண்டுவரும் கைபேசி , இணையம், ஆகியவற்றிற்கான பொருள்நோக்கு பயன்பாட்டு மென்பொரு ளை உருவாக்குவதற்காக பயன்படும் ஒரு கணினிமொழியாகும் பைதான் என்பது இணையம் செயற்கைநினைவகம் இயந்திரகற்றல் தானியிங்கி செயல்கள் தரவுதள அறிவியல் ஆகியவற்றிற்கான மேல்நிலைபொருள்நோக்கு பயன்பாடுகளை உருவாக்க உதவிடும் ஒரு கணினிமொழியாகும்
ஜாவாவானது பெரும்பாலும் நிறுவனங்களைத்தவிரமிகுதி அனைத்து பயனாளர்களுக்கும் கட்டற்ற கட்டண மற்றதாகும்
பைதானானது அனைத்துபயனாளர்களுக்கும் கட்டற்ற கட்டணமற்றதாகும்
ஜாவானது நிரலாக்கத்திற்கான குறிமுறைவரிகளைஒருமுறை மட்டும்எழுதியபின் எங்கு வேண்டுமானாலும் எந்த தளத்தில் வேண்டுமானாலும் அதனை இயந்திர மொழிக்கு மொழிமாற்றம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
பைதானானது குறிப்பிட்ட தளத்தில் எழுதிய நிரலாக்கத்திற்கான குறிமுறை வரிகளை அந்த குறிப்பிட்ட தளத்தில் மட்டுமே இயந்திரமொழிக்கு மொழிமாற்றம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
ஜாவாவில்பயன்பாட்டு நிரலாக்கத்திற்கான குறிமுறைவரிகளைஅதனை இயந்திரமொழிக்கு மொழிமாற்றம் செய்தபின்னரே பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் அதனால் இதனை compiled language என அழைப்பார்கள்
பைதானில் இயக்கநேரத்திலேயே இயந்திரமொழிக்கு மொழிமாற்றும் பணி தானாகவே நடைபெற்று பயன்பாடு இயங்கதுவங்கிடும் அதனால் இதனை interpreted languageஎன அழைப்பார்கள்
நிரலாக்கத்தினை இயந்திரமொழிக்கு மொழிமாற்றம்செய்தபின்னர் ஜாவாவில் .classஎன்றவாறு இதற்கானகோப்பு உருவாகிடும்
பைதானில் .pycஎன்றவாறு இதற்கானகோப்பு உருவாகிடும்
நிரலாக்கத்தினை இயந்திரமொழிக்கு மொழிமாற்றம்செய்திடும்போது ஜாவாவில்compile errors, runtime errors ஆகிய இருவகைகளானபிழைகள் உருவாகிடும் அதற்குமறுதலையாக பைதானில் traceback (or runtime) error எனும் ஒருவகை பிழைமட்டுமே உருவாகிடும்
ஜாவாவில் கட்டளைவரிகள்ஒவ்வொன்றும் ( ; ),என்ற முக்கால் புள்ளியுடன்முடிவடையும் அவ்வாறே ஒரு தொகுப்பு செயலியானது ( {} ) எனும் இருதலைஅடைப்புக்குள் துவங்கி முடியும்
பைதானில் கட்டளைவரிகள் உள்தள்ளல் கொள்கைமட்டுமேபின்பற்றபடுகின்றது ஜாவாவின் குறிமுறைவரிகளில் ஒருகுறிமுறைவரியில் ஒரேயொரு மிகமேம்பட்ட இனம் மட்டும் இருக்கும் அதற்குபதிலாக பைதானில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மிகமேம்பட்டஇனங்கள் ஒரே யொரு குறிமுறைவரியில் இருக்கும்
ஜாவாவில் குறிப்பிட்ட பணியை செயற்படுத்திடுவதற்கான கட்டளைகளை நூற்றுகணக்கான வரிகளில் எழுதவேண்டியுள்ளது அதற்குபதிலாக பைதானில் குறிப்பிட்ட பணிக்கான கட்டளைகளை ஒருசிலவரி குறிமுறைவரிகள்எழுதினால் போதுமானதாகும்
ஜாவாவில் இயக்கநேரத்தில் ஒரே நேரத்தில் multi-threading ஐஆதரிக்ககூடியது பைதானில் இயக்கநேரத்தில் ஒருநேரத்தில் single thread ஐ மட்டுமேஆதரிக்கும்
ஜாவாவானது மிகவிரைவாக செயல்படும் திறன்கொண்டதாகும் பைதானானது மிகமெதுவாகசெயல்படும் திறன்கொண்டதாகும்
ஜாவாவில்ந ம்முடைய முதன்முதலான நிரலாக்க குறிமுறைவரிகளானவை பின்வருமாறு இருக்கும்
public static void main(String[] args) {
System.out.println(“அனைவருக்கம் வணக்கம்!”);
}
}
அதற்குபதிலாக பைதாதனில் ந ம்முடைய முதன்முதலான நிரலாக்க குறிமுறைவரியானது பின்வருமாறு இருக்கும்
print(“அனைவருக்கம் வணக்கம்!”)
ஜாவாவில் நிரலாக்கத்தினை இயந்திரமொழி்க்குமொழிமாற்றம்செய்தால் “அனைவருக்கம் வணக்கம்.class ” என்றவாறு இருக்கும்
பைதானில் நிரலாக்கத்தினை இயந்திரமொழி்க்குமொழிமாற்றம்செய்தால் “python3 அனைவருக்கம் வணக்கம்.py” என்றவாறு இருக்கும்

Lua எனும் கணினிமொழி

லுவா ஆனது மிகச்சிறிய கணினிமொழியாகும் அதாவது சி எனும் கணினிமொழியில் எழுதப்பட்ட இதனுடைய குறிமுறைவரிகள் வெறும் 24,000வரிகளைமட்டுமே கொண்டதாகும்
இந்நிலையில் இவ்வளவு சிறிய கணினிமொழியைகொண்டு உருப்படியாக எந்தவொரு பணியையும் செயற்படுத்தி பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியுமா எனும் சந்தேகம் எழும் நிற்க , உண்மையில் லுவா ஆனது GUI எனும் வரைகலை பயனாளர் இடைமுகப்பு கருவி உட்பட மூன்றாம் தரப்பு நூலகங்களின் பரந்த தொகுப்பைக் கொண்டுள்ளது, இது கானொளி விளையாட்டுகள் ,முப்பரிமான திரைப்படத் தயாரிப்பில் விரிவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது கானொளி விளையாட்டு பொறிகளுக்கான பொதுவான ஸ்கிரிப்டிங் மொழியாகும்.
லுவா ஒரு நிரூபிக்கப்பட்ட, வலுவான கணினிமொழியாகும் இதுஒரு சக்திவாய்ந்த, திறமையான, இலகுரக, உட்பொதிக்கக்கூடிய ஸ்கிரிப்டிங் கணினிமொழியாகும். இது நடைமுறை நிரலாக்கம், பொருள் சார்ந்த நிரலாக்கம், செயல்பாட்டு நிரலாக்கம், தரவு உந்துதல் நிரலாக்கம் , தரவு விளக்க நிரலாக்கும் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கின்றது. இது துணை வரிசைகள், விரிவாக்கக்கூடிய சொற்பொருள்களின் அடிப்படையில் சக்திவாய்ந்த தரவு விளக்கக் கட்டமைப்புகளுடன் எளிய நடைமுறை தொடரியலை ஒருங்கிணைக்-கின்றது. இது மாறும் வகையில் தட்டச்சு செய்யப்பட்டு, பதிவு அடிப்படையிலான மெய்நிகர் இயந்திரத்துடன் குறிமுறைவரிகளை விளக்குவதன் மூலம் இயங்குகின்றது, மேலும் அதிகரிக்கும் குப்பை சேகரிப்புடன் தானியங்கி நினைவக நிருவாகத்தைக் கொண்டுள்ளது, இது உள்ளமைவு, விரைவான முன்மாதிரிக்கு ஏற்றதாக அமைகின்றது. இது மிகவிரைவாக செயல்படும் திறன்கொண்டது.நன்றாக வடிவமைக்கப்பட்ட பெஞ்ச்மார்க் திட்டங்களில் மட்டுமல்ல, நிஜ வாழ்க்கையிலும் மிகவிரைவாக செயல்படும் திறன்கொண்டதாகும். இது விண்டோ லினக்ஸ் செயல்படும் கணினி மட்டுமல்லாது Android, iOS, BREW, Symbian, Windows Phone ஆகிய கைபேசிகளிலும் செயல்படும் கையடக்க கணினிமொழியாக திகழ்கின்றது இதனுடன் C , C++ மட்டுமல்லாது Java, C#, Smalltalk, Fortran, Ada, Erlang அதுமட்டுமல்லாது Perl , Ruby ஆகிய பிற கணினி மொழிகளிகளில் எழுதப்பட்ட எந்தவொரு நிரலாக்கத்துடனும் எளிதானதாக ஒருங்கிணைத்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இது கட்டணமற்றது கட்டற்றது மேலும்விவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளவும் http://www.lua.org/ எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க

GVM என்பதன் துனையுடன் Goஎனும் கணினிமொழியின் பல பதிப்புகளை நிருவகிக்கமுடியும்

GVM என சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் கோ பதிப்பு மேலாளர் (Go Version Manager)என்பது கோஎனும் கணினிமொழி சூழல்களை நிருவகிப்பதற்கான ஒரு திற மூல கருவியாகும். இது கோஎனும் கணினிமொழியின் பல பதிப்புகளை நிறுவுகை செய்வதையும் ஜி.வி.எம் “pkgsets” ஐப் பயன்படுத்தி ஒரு செயல்திட்டத்திற்கு தொகுப்புகள் நிருவகிப்பதையும் ஆதரிக்கின்றது. ,இது Ruby யின் ஒத்தநிலையினரான, RVM போன்ற எந்தவொரு செயல்திட்டத்திற்கும் அல்லது செயல்திட்டக் குழுக்களுக்கும் ஒரு மேம்பாட்டுச் சூழலை உருவாக்க அனுமதிக்கின்றது, மேலும் நெகிழ்வுத்தன்மையை அனுமதிக்கின்ற பதிப்பு சிக்கல்களைத் தடுக்கின்ற வெவ்வேறு கோ பதிப்புகளையும் தொகுப்பு சார்புகளையும் பிரிக்கின்றது. கோ தொகுப்புகளை நிருவகிக்க கோ 1.11 தொகுப்புகள் உட்பட பல விருப்பங்கள்இதில் உள்ளன. எளிமையானதாக-வும் உள்ளுணர்வுடனும் செயல்படும், இந்தஜி.வி.எம் மைநிறுவுகை செய்திடுவதற்காக.:
bash < <(curl -s -S -L https://raw.githubusercontent.com/moovweb/gvm/master/binscripts/gvm-installer)
என்ற கட்டளைவரியின் வாயிலாக பதிவிறக்கம்செய்திடுக. இந்த நிறுவுகை வழிமுறையை பலரும் பின்பற்றி வருகின்ற போதிலும், நாம் அதைச் செய்வதற்கு முன்பு இது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது என சரிபார்ப்பது இன்னும் நல்ல நடைமுறையாகும். இதனுடைய நிறுவுகை குறிமுறைவரிகளானது: 1. சில சார்புகளை சரிபார்க்கின்றது, 2. மறுஅமைவை போலியாக செய்கின்றது , 3. இதற்கு ஷெல் ஸ்கிரிப்ட்களைப் பயன்படுத்தி Go எனும் கணினிமொழியை நிறுவுகை செய்தலையும் GOPATH ஐ நிருவகிப்பதையும் நம்முடைய bashrc, zshrc, profile ஆகியவற்றில் கூடுதல் தகவல்களையும் சேர்த்து கொள்ளமுடியும்
ஜி.வி.எம் உடன் கோ பதிப்புகளை நிறுவுகைசெய்தலும் நிருவகித்தலும்
இந்த ஜி.வி.எம்மை நிறுவுகைசெய்யப்பட்டதும், கோவின் வெவ்வேறு பதிப்புகளை நிறுவுகைசெய்வதற்கும் நிருவகிக்கவும் இதைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கலாம்.
[chris@marvin ]$ gvm listall
$ gvm listall
gvm gos (available)
go1
go1.0.1
go1.0.2
go1.0.3

ஒரு குறிப்பிட்ட கோ பதிப்பை நிறுவுகைசெய்வது gvm install என்றகட்டளைவரியை போன்று எளிதானதாகும், மேற்கண்ட கட்டளைவரிகளில் gvm listall எனும் கட்டளையால் திருப்பியவற்றில் என்பதும் ஒன்றாகும். கோ பதிப்பு 1.12.8 ஐப் பயன்படுத்தும் செயல்திட்டத்தில் பணிபுரியும்போது அதை gvm install go1.12.8 உடன் நிறுவுகை செய்துகொள்ளலாம்:
[chris@marvin]$ gvm install go1.12.8
Installing go1.12.8…
Compiling…
go1.12.8 successfully installed!
இதில் gvm listஐ உள்ளீடு செய்திடுக,Go version 1.12.8 எனும் பதிப்பானது கணினியின் கோ பதிப்புடன் நிறுவப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம்:

பைதான் எனும் கணினிமொழி பற்றியஒருசில அடிப்படைதகவல்கள்

தற்போதைய சூழலில் அனைவரும் கூடிய வரை மிகவிரைவில் பைதான் எனும் கணினிமொழியை கற்கத் துவங்கிடுக என கணினி வல்லுனர்கள் ஆலோசனை கூறுகின்றனர் ஏனெனில் தற்போது இந்த பைதான் எனும் கணினி மொழியானது அங்கிங்கிங்கு எனாதபடி அனைத்து வகையான பயன்பாடுகளுக்கும் அடிப்படையாக எங்கெங்கும் நீக்கமற நிறைந்து பிரபலமடைந்து வருகின்றது,அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு தொழிற்துறையும் தம்முடைய எந்தவொரு தேவைகளுக்கும் இதனைப் பயன்படுத்தி கொள்கின்றன. இது மிகவும் பிரபலமாக இருப்பதை நன்கு புரிந்துகொள்ள. 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த நிரலாக்க மொழிகளின் IEEE ஸ்பெக்ட்ரம் பட்டியலில் இந்த பைதான்எனும் நிரலாக்கமொழியானது முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது என்ற செய்தியின் அடிப்படையில் தெரிந்துகொள்ளமுடியும். அதனால் இன்று, இந்த பைதான் நிரலாக்கத்தைப் பற்றிய ஒருசில சுவாரஸ்யமான தகவல்களை மட்டும் தெரிந்து கொள்வோமா, அவை பின்வருமாறு
1. இது ஒரு பொழுதுபோக்குசூழலில் ஏதேச்சையாக உருவாக்கப்பட்டது: டிசம்பர் 1989 இல், Guido Van Rossum என்பவர் கிறிஸ்மஸுக்கு அடுத்துள்ள விடுமுறையின் போது வெட்டியாக பொழுதுபோக்குவதை ஒழித்து பயனுள்ளதாக செயல்படுவதற்காகஒரு செயல் திட்டத்தைத் தேடிக்கொண்டிருந்தார். ABC யின் வழித்தோன்றலாக இருக்கும் ஒரு புதிய ஸ்கிரிப்டிங் மொழியை எழுத அவர் யோசித்துக்கொண்டிருந்தார், மேலும் அது யூனிக்ஸ் / சி போன்று தாக்குதலில் பாதிப்படையாமல் இருக்கவேண்டும் என்று முடிவு செய்தார். முடிவில் ஒருவழியாக புதிய கணினிமொழியை உருவாக்கி அதற்கு பைதான் என்றபெயரை தேர்வு செய்தார்
2. இந்த கணினிமொழியானது ஏன் பைதான் என அழைக்கப்பெறுகின்றது:இந்த கணினிமொழியின் பெயரானது பைதான் எனும் பாம்பின் பெயர் அன்று, ஆனால் அதற்குபதிலாக 1970ஆம் ஆண்டு காலகட்டத்தில் மான்டி பைதான் சர்க்கஸ் எனும் பிரிட்டிஷ் சர்க்கஸின் நகைச்சுவை குழுவானது உலகளவில் மிகபிரபலமாக இருந்துவந்தது Guidoஎன்பவர் அக்காலத்தில் அவ்வாறுபிரபலமான மான்டி பைதான் சர்க்கஸின் மிகத்தீவிர ரசிகராக இருந்துவந்தார். இந்நிலையில் தான் உருவாக்கிய கணினிமொழிக்கு என்ன பெயரை சூட்டுவது என மிகவும் திகைத்து நின்ற நிலையில் இறுதியாக தான் மிகத்தீவிரமாக ரசிக்கும் மான்டி பைதான்எனும்சர்க்கஸ் குழுவினுடைய பெயரையே தான்உருவாக்கிய தன்னுடைய கணினிமொழிக்கும் ‘பைதான்’ என்று பெயரிட்டு மகிழ்ந்தார்.
3. பைதானின் ஜென்கவிதைவரிகள்: பைதான்மேம்பாட்டின் முக்கிய பங்களிப்பாளரான Tim Peters என்பவர் பைதான் எனும் கணினி மொழியினுடைய தத்துவங்களை முன்னிலைப்படுத்த ஜென்தத்துவ கவிதைவரிகளை எழுதி இதனுடைய குறிமுறைவரிகளுக்கு இடையில் சேர்த்துபிரபலபடுத்திவந்தார். இதனை நாம் காணவிரும்பினால் பைதானின் IDLE-சூழலில் “import this” என்று தட்டச்சு செய்தால்,போதும் உடன் ஜென் கவிதையானது திரையில் தோன்றிடுவதை காணலாம்:
4. பைதானின் பல்வேறுசுவைகள்: இதில் CPython- என்பது C எனும் கணினிமொழியில் எழுதப்பட்டது, பைதானின் மிகவும் பொதுவான செயல்படுத்துதல்கள் இதில் உள்ளன. Jython- இது ஜாவாஎனும் கணினிமொழியில் எழுதப்பட்டது, இதுகுறிமுறைவரிகளை bytecode இற்கு மொழிமாற்றுகின்றது . IronPython- இது.NET எனும் கணினிமொழியில் எழுதப்பட்ட கட்டமைப்பிற்கான ஒருவிரிவாக்க அடுக்காக C # இல் செயல் படுத்தப்படுகின்றது . Brython- இனையஉலாவிகளுக்கான பைதான்ஆகும், இது இணையஉலாவியில் இயங்குகின்றது . RubyPython- பைதான் , ரூபி ஆகிய இரண்டு கணினிமொழிகளுக்கும் இடையில் மொழி பெயர்ப்பு பாளமாக திகழ்கின்றது .PyPy- இது பைதானை செயல்படுத்துனராக பயன்படுகின்றது.Micro Python- இதுமீச்சிறு கட்டுபாட்டாளரில் இயங்குகின்றது
5. பைதானைப் பயன்படுத்தும் பெரிய நிறுவனங்கள்:பல்வேறு பெரிய நிறுவனங்கள் தங்களுடைய தயாரிப்புகளுக்கு / சேவைகளுக்கு இந்த பைதான் எனும் கணினிமொழியின் பெயரை பயன்படுத்துகின்றன (அல்லது பயன்படுத்தியுள்ளன). இவற்றில் ஒரு சிலநிறுவனங்கள் பின்வருமாறு: NASA , Google , Nokia , IBM ,Yahoo! Maps ,Walt Disney,Facebook ,Netflix , Expedia , Reddit , Quora, MIT, Disqus, Hike ,Spotify,Udemy,Shutterstock,Uber,Amazon,Mozilla,Dropbox,Pinterest, Youtube
6. இதன் குறிமுறைவரிகளில்பிறையடைப்புகளைபயன்படுத்துவதில்லை: ஜாவா , சி ++ ஆகிய கணினிமொழிகளை போன்றில்லாமல், பைதான் குறிமுறைவரிகளை வரையறுக்க பிறையடைப்பு களைப் பயன்படுத்துவதில்லை. ஆயினும்பைதானில் குறிமுறைவரிகளில் உள்தள்ளல்மட்டும் கட்டாயமாகும்.
>>> from_future_import braces
என்றவாறு கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக பிறையடைப்புகளைப்பதிவிறக்கம் செய்தால், அது நமக்கு இதில் இலக்கணப்பிழை உள்ளது இவ்வாறு பதிவிறக்கம் எதுவும் செய்யமுடியாது என்றவாறு நகைச்சுவையான பிழையைத் திரையில் பிரதிபலிக்கச் செய்கினறது.
7. இதன்செயலிகளில் பல மதிப்புகளைத் பெறமுடியும்: பைதானில் ஒரு செயலியானது பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை போன்றுஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மதிப்புகளைத் தருகின்றது..ஜாவா போன்ற ஒரு கணினிமொழியில் இது சாத்தியமில்லை. அதற்கு பதிலாக மதிப்புகளின் வரிசையை நாம் திரும்பப் பெறமுடியும்
>>> def func() :
return 7, ‘Ayushi’ , 99
>>> roll,name,score=func ()
>>>roll,name,score
(7, ’Ayushi’ , 99)
>>>name
’Ayushi’
8. இது ஒரே statement இல்பல பணிஒதுக்கீடுகளை ஆதரிக்கின்றது: ஒரே மதிப்பை ஒரே அறிக்கையில் பல மாறிகளுக்கு ஒதுக்கீடுசெய்வதற்காக பைதான்நம்மை அனுமதிக்கின்றது. அதுமட்டுமின்றி ஒரே நேரத்தில் பல மாறிகளுக்கு மதிப்புகளை ஒதுக்கவும் நம்மை அனுமதிக்கின்றது. இதன் பயனாக பைதானில் மாறிகளுடைய மதிப்புகளின் இடமாற்றத்தினை மிகவிரைவாக செய்திடமுடியும் மேலும் ஒரேயொரு குறிமுறைவரியிலேயே இதனை செய்ய முடியும் என்ற கூடுதலான தகவலையும் மனதில்கொள்க:
>>>> a,b=7,8
>>>a,b=b,a
>>>print(a,b)
8,7
9. இதில்slicing எனும் வெட்டுதல்: இதில் slicing என்பதன் வாயிலாக, பட்டியலைத் எதிர்திசையில் திருப்புவது மிகவும்எளிதானசெயலாகும்.மதிப்புகளின் பட்டியலை ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதி வரை இதனுடைய slicing என்பதன் துனையுடன் வெட்டிடும்போது -1 என்ற படிநிலையில் இருந்தால், அந்த பட்டியலை வலமிருந்து இடமாக (தலைகீழாக) பெறுமுடியும்.
>>> nums=[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
>>> nums [ : :-1 ]
[9,8,7,6,5,4,3,2,1]
10. தொடர் சங்கிலியால் ஒப்பீடு செய்யமுடியும்:இதில் குறிப்பிடும் நிபந்தனைகள் ஒரே நேரத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒப்பீடுகளைக் கொண்டிருக்கலாம். ஒரு மதிப்பு மற்றொன்றை விட பெரியதாகவோ, அதேநேரத்தில் மற்றொன்றை விட சிறியதாகவோ இருக்கின்றதா என்பதை சரிபார்க்கும் ஒரு நிபந்தனையை இதில் மிகஎளிதாக செயற்படுத்திடலாம்.
>>> 1<2<3>> 11.5
11. சர எழுத்துகள்(String literals)என்பது ஒன்றாக இணைகின்றது:ஒரு காலி இடைவெளியால் பிரிக்கப்பட்ட சரஎழுத்துகளை நம் தட்டச்சு செய்திடும்போது, பைதான் மொழியானது அவற்றை ஒன்றாக ஒருங்கிணைத்து ஒரேசொல்லாக பாவித்து திரையில் கொண்டுவருகின்றது. எனவே, ‘அனைவருக்கும் வணக்கம்’ ‘ ! ’என்றவாறான காலி இடைவெளியுடன் கூடிய தனித்தனி யானஇரு சொற்கள் ‘ அனைவருக்கும்வணக்கம் ! ’ என ஒரே சொல்லாகஆக்குகின்றது
>>>’அனைவருக்கும்’ ‘வணக்கம்’ ‘ ! ’
‘ அனைவருக்கும்வணக்கம்! ’
12. antigravity!எனும் நகைச்சுவை இணையபக்கம்:நாம் இதனுடைய IDLE சூழலிற்கு சென்று import antigravityஎன தட்டச்சு செய்தால் போதும், உடன் நகைச்சுவையுடன்கூடிய ஒரு இணையப்பக்கத்தைத் திரையில் தோன்றச்செய்திடுகின்றது.
13. ஜாவாஸ்கிரிப்டில் பைதானின் பாதிப்பு:ஜாவாஸ்கிரிப்ட் வடிவமைப்பை பாதித்த 9 கணினி மொழிகளில் பைதானும் ஒன்றாகும். மற்றவை AWK, C, HyperTalk, Java, Lua, Perl, Scheme, Self ஆகியவைகளாகும்.
14. அறிக்கைகளைில் for- while- else ஆகியவற்றை எளிதாக பயன்படுத்திடலாம்: else அறிக்கை என்றால் if ,try ஆகியவாறு முயற்சிப்பது மட்டுமல்ல else block ஐ for- அல்லது while சுழலிற்குப் பிறகு நாம் வேறு ஒரு தொகுப்பினைச் சேர்த்தால், சுழலானது சாதாரணமாக முடிந்த பின்னரே மற்ற தொகுப்பிற்குள் சென்று அவ்வறிக்கைகளை செயல்படுத்திடும். இந்த சுழலில் ஒரு விதிவிலக்கை எழுப்பினால் அல்லது இடைவெளி அமைந்தால், வேறு குறிமுறைவரிகள் எதுவம் செயல்படாமல் அப்படியே மீளமுடியாத சுழலிற்குள் மாட்டிகொள்ளும். ஆயினும்தேடல் நடவடிக்கைகளுக்கு இது பயனுள்ளதாகவிருக்கின்றது.
>>>for i in range(5):
if I == 7:
print(‘found’)
else:
print(“Not found”)
15. _ getsஎன்பதுகடைசி வெளிப்பாட்டின் மதிப்பைப் பெறுகிறது:நம்மில் பலர் இதனுடைய IDLE சூழலை ஒரு கணிப்பான்போன்று பயன்படுத்துகிறார்கள். அவ்வாறு கணிப்பானை போன்று கணக்கீடுசெய்வதற்காக கடைசி வெளிப்பாட்டின் மதிப்பு / முடிவைப் பெற, அடிக்கோடினை பயன்படுத்துக.
>>>2*3+5
11
>>> 7*_
77
இந்த பைதான் நிரலாக்கத்தைப் பற்றிய பல்வேறு புதிய வித்தியாசமான செய்திகளைக் கண்டு மகிழ்ச்சியடைந்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன்.இன்னும் எதற்காக காத்திருக்கவேண்டும்?

ஜாவா எனும்கணினிமொழிமேம்படுத்துநர்களுக்கான உதவிக்குறிப்புகள்

ஜாவா என்பது ஒவ்வொரு தொழிற்துறையிலும் ஏதோவது ஒரு வகையில் பயன்படுத்தப் படும் பல்துறை நிரலாக்க மொழியாகும். இந்த ஜாவாவானது JVM எனும் ஜாவா மெய்நிகர் இயந்திரத்-திலும் இயங்கவல்லது,என்பதே இதனுடைய மிகப் பெரிய சக்தியாகும் இந்த JVM ஆனது ஜாவா குறிமுறைவரிகளை நம்முடைய இயக்க முறைமையுடன் இணக்கமான இயந்திர குறிமுறை-வரிகளாக மொழிபெயர்க்கின்ற ஒரு அடுக்காக விளங்குகின்றது. நம்முடைய இயக்க முறைமைக்கு இதனுடைய JVM இருக்கும் வரை, அந்த இயக்கமுறைமை ஒரு சேவையகத்தில் அல்லது சேவையகமற்ற மேஜைக்கணினி, மடிக்கணினி, கைபேசி சாதனம் அல்லது உட்பொதிக்கப்பட்ட சாதனத்தில் இருந்தாலும், ஒரு ஜாவா பயன்பாட்டினால் அதை இயக்க முடியும். இந்த JVM ஆனது நிரலாளர்களும் பயனாளர்களும் ஜாவாவை எளிதாக பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு மாற்றுகின்றது. பொதுவாக எந்தவொரு தளத்திலும் ஒரு பயன்பாடு இயங்கும் திறனைகொள்வதற்கு தங்களுடைய மென்பொருளின் ஒரு பதிப்பை மட்டுமே எழுத வேண்டும் என்பதை நிரலாளர்கள் அறிவார்கள், மேலும் பயனாளர்கள் எந்த இயக்க முறைமையைப் பயன் படுத்தினாலும் ஒரு பயன்பாடானது தங்களுடைய கணினியில் இயங்கும் என்பதையும் அறிவார்கள். பொதுவாக பல்வேறு கணினிமொழிகளும் வரைச்சட்டங்களும் அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படவல்ல திறனை கொண்டுள்ளன, ஆனால் அவை எதுவும் தாம் இயங்குகின்ற ஒரே அளவிலான சுருக்கமான விவரங்களை நமக்கு வழங்குவதில்லை. அதற்குபதிலாக ஜாவாவுடன், நாம் இந்த JVM ஐ தெரிவுசெய்திடும்போது அவ்வாறான விவரங்களை நமக்கு வழங்குகின்றது என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க. நிரலாளர்களைப் பொறுத்தவரை, பல நிரலாக்க சவால்களை எதிர்கொள்ளும்-போது இது எதிர்ப்பு எதுவும் இல்லாமல் அல்லது குறைந்தபட்ச எதிர்ப்புடன் செயல்படுகின்றது, ஆனால் ஜாவாவில் எவ்வாறு நிரலாக்கம் செய்வது என்று அடிப்படைசெய்திகளை மட்டும் நாம் தெரிந்து கொண்டிருந்தால் போதுமானதாகும். ஜாவா நிரலாக்க பணியை துவங்குவதற்காக, தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அடிப்படையான ஏழு செய்திகள் பின்வருமாறு. ஆனால் முதலில், நம்முடைய கணினியில் ஜாவா நிறுவியிருக்கின்றோமா இல்லையா என்ற தகவலை Bash அல்லது PowerShell போன்றவைகளை செயல்படச்செய்து கண்டுபிடிக்கமுடியும் என்ற செய்தியை மனதில்கொண்டு தொடர்ந்து செல்க
$ java –version
openjdk 12.0.2 2019-07-16
OpenJDK Runtime Environment 19.3 (build 12.0.2+9)
OpenJDK 64-Bit Server VM 19.3 (build 12.0.2+9, mixed mode, sharing)
நாம் இந்த கட்டளைவரிகளை செயல்படுத்திடும்போது நமக்கு பிழை அல்லது வேறு எந்தவித தொந்திரவும் கிடைக்கவில்லை எனில் சரியாக இருக்கின்றது என தெரிந்து கொள்க, இருந்த போதிலும் இந்த ஜாவா எனும் கணினிமொழியில் நாம் விரும்பும் பயன்பாடுகளை உருவாக்க வேண்டுமெனில் JDKஎனும் ஜாவா வை மேம்படுத்திடும் உதவிபெட்டியை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்திருக்க வேண்டும் . மேலும் அவ்வாறு நாம் உருவாக்கிய பயன்பாடுகள் சரியாக செயல்படு கின்றதாவென பரிசோதித்து பார்த்திடJREஎனும் ஜாவாவின் இயக்க நேர சூழலும் கண்டிப்பாக நிறுவுகை செய்திருக்கவேண்டும் என்ற கூடுதல் செய்தியையும் மனதில் கொள்க.
1.ஜாவா தொகுப்புகள்(packages): ஜாவாவில், தொடர்புடைய இனங்கள் ஒரு குழுவாக தொகுக்கப்படுகின்றன. நாம் JDK ஐ பதிவிறக்கம்செய்திடும் போது கிடைக்கும் அடிப்படை ஜாவா நூலகங்கள் ஜாவா அல்லது javaxஇல் துவங்கி கட்டுகளாக தொகுக்கப்படுகின்றன. இந்த கட்டுகளாலான தொகுப்புகளானவை நம்முடைய கணினியில் கோப்புறைகளாக ஒத்த செயல்பாட்டை வழங்குகின்றன.அவை தொடர்புடைய கூறுகளுக்கான கட்டமைப்புகளையும் வரையறைகளையும் வழங்குகின்றன (நிரலாக்க சொற்களின், ஒரு பெயர்இடைவெளியுடன்). எந்தவொரு நிரலாக்க மொழிக்கும் நூலகங்களைப் பெறுவது போல, சுதந்திரமான நிரலாளர்கள், திறமூல செயதில்ட்டங்களுக்கு வணிக விற்பனையாளர்களிட-மிருந்து கூடுதல் கட்டுகளாலான தொகுப்புகளைப் பெறமுடியும். நாம் ஒரு ஜாவா நிரலை எழுதும்போது, நம்முடைய குறிமுறைவரிகளின் தலைப்பில் அந்த தொகுப்ப கட்டுகளுக்கு ஏதேனும் பெயரை கண்டிப்பாக அறிவிக்க வேண்டும். ஜாவாவுடன் துவங்குவதற்கு நாம் ஒரு எளிய பயன்பாட்டை எழுதுகின்றோம் எனில், நம்முடைய செயல்திட்டத்தின் பெயரைபோன்று எளிமையாக இருக்கலாம். மேலும் Eclipse,போன்ற ஜாவாவின் IDEஎனும் ஒருங்கிணைந்த மேம்பாட்டு சூழலை பயன்படுத்துகின்றோம எனில், நாம் ஒரு புதிய செயல்திட்டத்தைத் துவங்கிடும்போது அதுதானாகவே நம்முடைய பயன்பாட்டிற்காகவென ஒரு நல்ல தொருபெயரை அதே தொகுப்பிற்காக உருவாக்கிகொள்கின்றது.
package helloworld;
/**
* @author sk
* An application written in Java.
*/
இல்லையெனில், நம்முடைய செயல்திட்டத்தினை முழுமையாக அறிந்து கொண்டு அதனடிப்படையில் நம்முடைய தொகுப்பிற்கான பெயரைப்த் தீர்மானிக்கலாம். உதாரணமாக, விளையாட்டு மேம்பாட்டிற்கு உதவுவதற்கான அதன்உள்ளடக்க இணங்களின் தொகுப்பிற்கான ஜாவா குறிமுறைவரிகளை எழுதுகின்றோமெனில் முதன்மை தலைப்பானது jgamer என அழைக்கப்படுவதாக கொள்க, தொடர்ந்துஅந்த தொகுப்பிற்குள் பல்வேறு தனிப்பட்ட இனங்கள் பின்வருமாறுஇருக்கலாம்.
package jgamer.avatar;
/**
* @author sk
* An imaginary game library.
*/
தொகுப்பின் முதல் நிலையின் பெயர் jgamer ஆகும், மேலும் அதற்குள் இருக்கும் ஒவ்வொரு துனை தொகுப்பிற்கும் jgamer.avatar என்றும் ஒவ்வொரு இனத்திற்கும் jgamer.score என்றவாறும் பெயரிடுவது கோப்பு ஒழுங்கு முறைமையில், கட்டமைப்பு இதைப் பிரதிபலிக்கிறது,
2. ஜாவாவில் பதிவிறக்கம்(imports): எனும் திறவு கோள் ஒரு பல்துறை நிரலாளராகிய நாம் எந்தவொரு நிரலாக்க மொழியின் பயன்பாட்டிலும் நாம் எழுதிடும் குறிமுறைவரிகளில் நூலகத்தை சேர்த்து பயன்படுத்திகொள்வதற்கு அல்லது வேறு ஏதேனும் ஒரு சொல்லைக் கண்காணிப்பதற்கு முயற்சிப்பதற்காக அந்த குறிமுறைவரி-களுக்குத் தேவையான நூலகங்களை பதிவிறக்கம் செய்யும் போது importஎனும் முக்கிய சொல்லை அதற்கான திறவுகோளாக ஜாவா பதிவேடுகளின் ஆவனமானதுபி ன்வருமாறு பயன்படுத்தி கொள்கின்றது
package helloworld;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
/**
* @authorsk
* A GUI hello world.
*/
ஒரு Java path இன் அடிப்படை சூழலில்பதிவிறக்கும் பணிசெயல்படுகின்றது. ஒரு கணினியில் ஜாவா நூலகங்கள் எங்கு சேமிக்கப்படுகின்றன என்பது ஜாவாவுக்குத் தெரியாவிட்டால், பதிவிறக்கும்பணி வெற்றிகரமாக செயல்பட முடியாது. ஒரு கணினியின் Java pathஇல் ஒரு நூலகம் சேமிக்கப்படும் போது பதிவிறக்கும் பணிவெற்றிகரமாக முடியும், மேலும் ஜாவா பயன்பாட்டை உருவாக்கவும் இயக்கவும் ஒரு நூலகத்தைப் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.. ஒரு நூலகம்Java pathஇல் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படா விட்டால் , நூலகத்தை நம்முடைய பயன்பாட்டுடன் தொகுக்கலாம் அதனை தொடர்ந்து பதிவிறக்கும் பணியானதுஎதிர்பார்த்தபடி செயல்படும்.
3. ஜாவாவில் இனங்கள்( class): எந்தவொரு ஜாவா இனத்திலும் public class எனும் திறவுகோளுடன் அதன் கோப்பின் பெயரை பிரதிபலிக்கும் தனித்துவமான இனப்பெயருடன் அறிவிக்கப்படுகின்றது. எடுத்துக்காட்டாக, helloworld எனும் செயல்திட்டத்தின் Hello.java எனும் கோப்பில் பின்வருமாறு அமைந்திருக்கும்:
package helloworld;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
/**
* @author sk
* A GUI hello world.
*/
public class Hello {
// இது ஒரு காலியான இனமாகும்
}
எந்தவொரு இனத்திற்குள்ளும் மாறிகளையும் செயலிகளையும் அறிவிக்க முடியும். மிகமுக்கியமாக ஜாவாவின், ஒரு இனத்திற்குள் இருக்கும் மாறிகளானவை புலங்கள் எனஅழைக்கப்படுகின்றன.
4. ஜாவாவில் வழிமுறைகள்(methods) :ஜாவா வழிமுறைகளானவை, அடிப்படையில், ஒரு பொருளுக்குள் செயல்படுகின்றன. அவை வெற்றிடமாக(void), முழு எண்ணாக(int), மிதவை (float) போன்ற பல்வேறு எதிர்பார்க்கப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்படையில் public (வேறு எந்தவொரு இனத்தாலும் அணுகுவதற்காக) என்றுஅல்லது private (அவற்றின் பயன்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக) என்று பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகின்றன.
public void helloPrompt(ActionEvent event) {
String salutation = “Hello %s”;
string helloMessage = “World”;
message = String.format(salutation, helloMessage);
JOptionPane.showMessageDialog(this, message);
}
private int someNumber (x) {
return x*2;
}
ஒரு வழிமுறையை நேரடியாக அழைக்கும் போது, அது தன்னுடைய இனத்தின் வழிமுறையின் பெயரால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. உதாரணமாக, Hello.someNumber என்பது Helloclass இல் உள்ள சில எண்களின் வழிமுறையைக் குறிக்கின்றது.
5. நிலையானது(Static): ஜாவாவில் உள்ள நிலையான முக்கிய சொல்லானது குறிமுறைவரிகளில் உள்ள உறுப்பினர்களைஅதில் உள்ள பொருளிலிருந்து சுதந்திரமாக அணுக வைக்கின்றது. பொருள் சார்ந்த நிரலாக்கத்தில், பயன்பாடுஒன்று இயங்கும்போது உருவாகும் “பொருள்களுக்கான” வார்ப்புருவாக செயல்படும் குறிமுறைவரிகளை எழுதமுடியும். உதாரணமாக, நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட சாளரத்தை குறியிடவில்லை, ஆனால் ஜாவாவில் ஒரு சாளர இனத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு சாளரத்தின் உதாரண ( நம்முடைய குறிமுறை வரிகளால் மாற்றியமைக்கப் பட்டது). பயன்பாடு அதன் ஒரு நிகழ்வை உருவாக்கும் வரை “எதுவும் இல்லை” என்பதால், அவர்கள் சார்ந்திருக்கும் பொருள் உருவாக்கப்படும் வரை பெரும்பாலான வழிமுறைகளையும் மாறிகளையும் ( உள்ளமைக்கப்பட்ட இனங்கள் கூட) பயன்படுத்த முடியாது. இருப்பினும், ஒருசில நேரங்களில் ஒரு பொருளை பயன்பாட்டினால் உருவாக்கப்படுவதற்கு முன்பு அதை அணுக அல்லது பயன்படுத்த வேண்டும் (எடுத்துக்காட்டாக, பந்து சிவப்பு நிறமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை முதலில் அறியாமல் ஒரு பயன்பாடு ஒரு சிவப்பு பந்தை உருவாக்க முடியாது). அந்த நிகழ்வுகளுக்கு, static எனும் திறவுகோள் உள்ளது.
6. முயற்சி செய்தலும்(Try) பிடித்தலும்(catch):பிழைகளை தேடிபிடிப்பதில் ஜாவா சிறந்து விளங்குகின்றது, ஆனால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் மட்டுமே அது உடனடியாக நாம் கோரியாவாறு செயல்படதுவங்கி அந்த செயலைச் செய்ய முயற்சிக்கின்றது அடுத்தடுத்து ஒரு அடுக்குகளாலான வரிசைமுறையிலான முயற்சியுடன் பின்பற்றுகின்றது, தொடர்ந்து மீண்டும் முயற்சிக்கின்றது, இறுதியாக இந்த பணிவெற்றிகரமாக முடிகின்றது. இவ்வாறான முயற்சி விதிமுறை தோல்வியுற்றால், நாம்விரும்பிய செயல்நிறுத்தப்படும், முடிவில், முடிவுகளைப் பொருட்படுத்தாமல் சில விவேகமான செயல்களைச் செய்ய எப்போதும் செயல்படுகின்றது.அதற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு பின்வருமாறு:
try {
cmd = parser.parse(opt, args);
if(cmd.hasOption(“help”)) {
HelpFormatter helper = new HelpFormatter();
helper.printHelp(“Hello “, opt);
System.exit(0);
}
else {
if(cmd.hasOption(“shell”) || cmd.hasOption(“s”)) {
String target = cmd.getOptionValue(“tgt”);
} // else
} // fi
} catch (ParseException err) {
System.out.println(err);
System.exit(1);
} //catch
finally {
new Hello().helloWorld(opt);
} //finally
} //try
இது ஒரு வலுவான கட்டமைப்பாகும், இது மீளமுடியாத பிழைகளைத் தவிர்க்க முயற்சிக்கிறது அல்லது குறைந்தபட்சம் பயனளாருக்கு பயனுள்ள கருத்துக்களை வழங்குவதற்கான விருப்பத்தை வழங்குகிறது.
7. ஒரு ஜாவா பயன்பாட்டினை இயக்குதல் : பொதுவாக ஜாவா கோப்புகள் அனைத்தும், .java எனும் இறுதி சொல்லுடன் முடிவடைவதாகவே இருக்கும், இந்த கோப்புகள் கோட்பாட்டளவில் java எனும் கட்டளைசொல்லுடன் இயக்கப்படலாம். ஒரு பயன்பாடு சிக்கலானது எனில், அந்த கோப்பினை இயக்குவதால் அர்த்தமுள்ள விளைவும் எதுவும் ஏற்படுமா என்பது மற்றொரு கேள்வி நம்முடைய மனதில் எழும் நிற்க .java எனும் இறுதி சொல்லுடன்ல் முடிவடையும் ஒரு கோப்பினை நேரடியாக இயக்குவதற்காக
$ java ./Hello.java
வழக்கமாக, ஜாவா பயன்பாடுகள் ஜாவா காப்பகங்கள் (JAR) கோப்புகளாக விநியோகிக்கப்படுகின்றன, இது .jar எனும் சொல்லுடன் முடிவடைகின்றது. ஒரு JAR கோப்பில் முதன்மை இனத்தைக் குறிக்கும் ஒரு வெளிப்படையான கோப்பு, செயல் திட்ட அமைப்பு பற்றிய சிலபேரளவுதரவுகள் மற்றும் பயன்பாட்டை இயக்குவதற்காக நம்முடைய குறிமுறைவரிகளின் அனைத்து பகுதிகளும் உள்ளன. ஒரு JAR கோப்பை இயக்க, அதன் உருவப்பொத்தானை இருமுறை சொடுக்குக , அல்லது அதை ஒரு முனைமத்திலிருந்து செயல்படுமாறு துவங்கலாம்:
$ java -jar ./Hello.jar
ஜாவா ஒரு சக்திவாய்ந்த கணினிமொழியாகும். ஜாவா கற்றல் என்பது பலவகையான தொழில்களில் பணியாற்றத் சிறந்த வழியாகும், மேலும் அதைப் பயன்படுத்த ஏராளமான காரணங்கள் உள்ளன. அதனால் இன்றே ஜாவா எனும் கணினிமொழியை கற்று வாழ்க்கையை மேம்டுத்தி கொள்க.

பக்கம் பக்கமாககுறிமுறைவரிகளை எழுதாமலேயே PWCT ஐ கொண்டு நமக்கு தேவையானபயன்பாட்டினை நாமே உருவாக்கிகொள்ளமுடியும்

நமக்கு தேவையான பயன்பாட்டினை நாம் உருவாக்கவேண்டுமெனில் ஏதாவதொரு கணினிமொழியின் அடிப்படையில் பக்கம்பக்கமாக குறிமுறைவரிகளை கொண்டுதான் உருவாக்கமுடியும் என்றநிலை PWCT என்பதை அறிமுகபடுத்தியபின் அறவே மறைந்துவிட்டது அதிலும் அனுபவம் வாய்ந்த நிரலாளர்களால்தான் நமக்கு தேவையான பயன்பாட்டினை உருவாக்கி வழங்கமுடியும் என்ற நிலையும் தற்போது மாறவிருக்கின்றது கணினியை பற்றியஅடிப்படை செயல்முறைகள் மட்டும் தெரிந்த எந்தவொரு நபரும் தனக்கு தேவையான பயன்பாடுகளை PWCT உதவியுடன் தானே மிகஎளிதாக உருவாக்கி கொள்ளமுடியும் இது GNU G P L எனும் பொதுஅனுமதியின் அடிப்படையில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக வெளியிடப்பட்டதொரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற கணினி மொழியாகும் இது C, Python, C#.NET போன்ற பல்வேறு கணினிமொழிகளை ஆதரிக்கின்றது இது GUI எனும் வரைகலைபயனாளர் இடைமுகப்பு(Graphic User Interface) என்பதன் அடிப்படையில் செயல்படுகின்றது இது Procedural Programming , Object Oriented Programming , Event Driven Programming ,Super Server programming ஆகிய அனைத்தும் இணைந்த வொரு நிரல்தொடர்மொழியாகும் இதனைகொண்டு அனைத்து இயக்க முறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்க பலதளங்களிலும் செயல்படும் பயன்பாட்டினை அதிலும் இயக்கநேர பயன்பாட்டினைகூட மிகஎளிதாக உருவாக்கி கொள்ள முடியும்
புதிய கருத்தமைவுகளுடன் புதிய நிரல்தொடர் எழுதவிரும்பும் எந்தவொரு நபரும் இந்த PWCT ஐ பயன்படுத்தி கொள்வது மிகச்சிறந்த அனுபவமாக அமையும் Not Case Sensitive. Not Tab Sensitive. Not Space Sensitive. Not Line Sensitive ஆகிய எந்தவொரு பாதிப்பும் இதில் உருவாகாது எந்தவொரு கணினிமொழியிலும் மூலக்குறிமுறைவரிகளைஎழுதி இதில் சேர்த்து கொள்ளலாம் இது ஒரு பொதுபயன்பாட்டு காட்சி நிரல் தொடர் மொழியாகும் மேலும் விவரங்களுக்கு http://doublesvsoop.sourceforge.net/எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க

Markdown ஒரு அறிமுகம்

மார்க் டவுன் என்பது எளிய உரை வடிவமைத்தல் தொடரியல் கொண்ட இலகுரக மார்க்அப் மொழியாகும் அதாவது நம்முடைய தொகுப்பான உரையில்ஒரு சில கூடுதல்குறியீடுகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், வெளிப்படையான கட்டமைப்பைக் கொண்ட ஆவணத்தை உருவாக்கஇந்த மார்க் டவுன் நமக்கு உதவுகின்றது. நாம் நோட்பேட் போன்ற பயன்பாட்டில் எளிய உரையில் குறிப்புகளை எடுக்கும்முயலும் போது அதில் குறிப்பிட்ட உரையானது தடிமனாக அல்லது சாய்வாக இருக்க வேண்டும் என்பதைக் குறிக்க எதுவும்வழிவகைதற்போது கைவசம் இல்லை. சாதாரண உரையில், ஒரு தடவை http://example.com என ஒரு எழுத்துகளை தடிமனாக எழுதலாம், இது பார்வையாளர்களின் கவணத்தை உடனடியாக ஈரக்கும் வண்ணம் அமைந்திட இந்த எழுத்துகளை நாமே முயன்று தடிமனாக செய்யவேண்டியுள்ளது நிலையாக இதே சொற்கள் மீண்டும் வரும்போது இதே பணியைதிரும்பவும் நாம் முயன்று செய்யவேண்டியுள்ளது அதற்கு பதிலாக இந்த மார்க் டவுன் பரிந்துரைக்கும் விதத்தில் எழுதினால், உரையில் எந்தெந்தபகுதி தடிமனாக அல்லது சாய்வாக வரவேண்டும் என உள் நிலைத்-தன்மையை பராமரிக்கின்றது. , விதிவிலக்குகளைப் பற்றி கவலைப்படாமல் கடுமையான வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற இது உதவுகின்றது. பொதுவாக இந்த மார்க் டவுனைப் பயன்படுத்த நாம் கற்றுக்கொண்டவுடன், ஒவ்வொரு வருடைய எழுதும்நடையும் பாணியும் ஒருவிதத்தில், முன்பை விட எளிதாகவும் சிறப்பாகவும் இருக்கும். எனவே இந்த மார்க் டவுன் மொழியை கற்றுக்கொள்கஎன பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது .இதில் கோப்புகள் .md எனும் பின்னொட்டுடன் அதாவது example.md என்றவாறு உருவாகும் மைக்ரோசாப்டின் வேர்டு அல்லது லிபர் ஆஃபிஸ் ரைட்டர்ஆகிய எந்தவொருஉரைபதிப்பு பயன்பாடு-களையும் பயன்படுத்தி உரையை உள்ளீடுசெய்து text கோப்பாக சேமித்து கொள்க மேலும் உரைக் கோப்புகளை வழக்கமாக பயன்படுத்திடுவதை போன்றே பயன்படுத்தி உருவாக்கி கொள்க இந்த உரையில் பத்திகளுக்கு இடையே காலி இடைவெளி கண்டிப்பாக விடுக ஒரு உரைபதிப்பான்கள் பத்திகளுக்கு இடையே ¶ என்றவாறு குறியீட்டுடன் இருக்கும் பத்திகளின் தலைப்புகளுக்கு ஒவ்வொரு தலைப்பிற்கும் #என்ற குறீட்டினைமுதல் தலைப்பிற்கு ஒன்றும் இரண்டாவது தலைப்பிற்கு இரண்டும் மூன்றாவது தலைப்பிற்குமூன்றும் என்றவாறு பயன்படுத்தி கொள்க சொற்கள் தடிமனாக வரவேண்டும் என விரும்பினால் அந்த சொற்களுக்கு முன்னும் பின்னும் **This will be in bold** என்றவாறு நட்சத்திரகுறியீடுகளக்கு இடையே வைத்திடுக சொற்கள் சாய்வாக வரவேண்டுமெனில் _I want this text to be in italics_.என்றவாறு சொற்களுக்கு முன்னும் பின்னும் கீழ்கோடுகளை பயன்படுத்திடுக குறிப்பிட்ட சொற்கள் இணைய இணைப்புடன் இருப்பதற்காக [Markdown Tutorial]என்றாறு இடைவெளியில்லாமல் பகரஅடைப்பிற்குள் வைத்திடுக மேற்குறியீட்டிற்குள் சொற்களை அமைத்திடுவதற்ககா > A famous quote. என்றவாறுகுறியீட்டினை பயன்படுத்திடுக இதன்பின்னர் மார்க்டவுன் ஆனது நாம் விரும்பியவாறு உரையை தொகுத்திடுகின்றது மேலும் pandoc -o . என்றவாறு குறிப்பிட்டால் இந்த கோப்பினை பிடிஎஃப் ஆக உருமாற்றிடுகின்றது மின்னஞ்சல் அனுப்புவதற்கேற்பவும் உருமாற்றிடுகின்றது

Previous Older Entries