PostgreSQL, MariaDB, SQLite ஆகிய கட்டற்ற தரவுதளங்கள் ஒரு ஒப்பீடு

பொதுவாக நாம் பயன்படுத்தி கொண்டுவருகின்ற அனைத்து கட்டற்ற தரவுதளங்களும் சமமன்று ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொருவகையில சிறப்புதன்மைகளை கொண்டுவிளங்கும் அதனால் இங்கு PostgreSQL, MariaDB, SQLite ஆகிய மூன்று கட்டற்ற தரவுதளங்களைபற்றி ஒரு ஒப்பீடு செய்வோம்
1.PostgreSQLஎன்பது பேரளவு தரவுகளை இதனுடைய central algorithm, எனும் வசதியை கொண்டு bottleneck எனும் நெருக்கடி இல்லாமல் எளிதாக கையாளுகின்றது Python, Perl, Java, Ruby, C, , R.ஆகிய சேவையாளர் கணினிமொழிகளுள் நமக்கு தெரிந்ததை கொண்டு இதில் செயலிகளை உருவாக்கி கட்டமைத்து கொள்ளலாம் இதனை பயன்படுத்திடும்போது நமக்கு எழும் எந்தவொரு சந்தேகத்தையும் தீர்வுசெய்வதற்காக PostgreSQL’s community எனும் இதனுடைய உதவிடும் குழு தயாராக இருக்கின்றது இதில் parallelization , clustering ஆகிய மேம்பட்ட கருவிகளை பயன்படுத்தி கொள்ளவிழைந்தால் மூன்றாவது நபரின்கூடுதல் இணைப்பினை கோரி பெறவேண்டியுள்ளது
2.MariaDBஎன்பதில் அவ்வப்போது பாதுகாப்புதிட்டங்கள் மேம்படுத்தி வெளியிடப்படுகின்றது இது மற்ற தரவுதளங்களுடன் ஒத்தியங்குவதால் ஒரு தரவுதளத்திலிருந்து மற்றொன்றிற்கு மிகவிரைவாக மாறிக்கொள்ளமுடியும் WordPressஉடன் MySQLஇற்கு பதிலாக MariaDB ஐ இணைத்து நிறுவுகை செய்து இயக்கி நாம் விரும்பும் பயன்களை எளிதாக பெறலாம் இதில் Cachingஎனும் வசதி குறைவாக இருப்பதால் இதனை திரையில் கொண்டு வருவதற்கு சிறிது கால அவகாசத்தினை எடுத்து கொள்கின்றது ஒத்தியங்குவதில் சிறிது குறைபாடு இருப்பதால் MariaDB இலியிருந்து MySQLஇற்கு மாறிடும்போது குறிமுறை வரிகளை சிறிது மாறுதல் செய்யவேண்டியுள்ளது
3.SQLite சிறிய அளவில் தரவுதளத்தினை கட்டமைவுசெய்திட இதுபேருதவியாய் விளங்குகின்றது இதுமிகஎளிய குறைந்தஅளவே கொள்ளளவைகொண்டிருப்பதால் மிகவிரைவாக செயல்படுகின்றது இதனை திறன்பேசியிலும் செயல்படுத்தி பயன்பெறமுடியும் இதில் data encryption எனும் வசதிஇல்லாததால் தாக்குதல் செய்பவர்களுக்கு வசதியாகஉள்ளது இதனை பல பயனாளர் பயன்படுத்திடும் வகையில் மேம்படுத்திடமுடியாது
இம்மூன்றில் சிறியஅளவில் பயன்படுத்திகொள்ளலாம் என எண்ணுபவர்கள் அதாவது சிறுகுறு நிறுவனங்கள் தனிநபர் நிறுவனங்கள்SQLite ஐயும் பேரளவு நிறுவனங்கள் முதலிரண்டையும் பயன்படுத்தி கொள்க என பரிந்துரைக்கப் படுகின்றது

மின்னஞ்சல்கணக்குகளை கையாளஉதவிடும் Cypht எனும்கட்டற்ற பயன்பாடு ஒறு அறிமுகம்

நாமனைவரும் இணையஉலாவலின்போது நம்முடைய பெரும்பாலான நேரத்தினை பல்வேறு மின்னஞ்சல்கணக்குகளை திறந்து அதனை பயன்படுத்திடுவதிலேயே கழித்துவிடுகின்றோம் இவ்வாறான மின்னஞ்சல்கணக்குகளை எளியதாக கையாளசெய்தால் மிகுதிநேரத்தினை வேறு பயனுள்ள வகையில் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அல்லவா இதற்காக கைகொடுக்கவருவதுதான் Cypht எனும்கட்டற்ற பயன்பாடாகும் இதனை sift என உச்சரிக்கவேண்டும் இது ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட மின்னஞ்சல்கணக்குகளை ஒரேதிரையில் ஒரேஇடத்தில் கையாளஉதவுகின்றது இதனை plugins எனும் கூடுதல் இணைப்பாக நம்முடைய இணையஉலாவியில் இணைத்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இது GPL V2 எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் வெளியிடபட்டுள்ளது இது SMTP எனும் கணக்குடன் IMAP எனும் கணக்கினை கலந்து நம்முடைய கையெழுத்தினையும் பதில்விவரங்களுடன் எளிதாக பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் ஒரேதிரையில் தோன்றிடும் இதனுடைய எளியபடிவத்தில் நம்முடைய அனைத்து மின்னஞ்சல் கணக்குகளையும் தேடிபிடித்து தோன்றிடுமாறு செய்திடலாம் .வெவ்வேறு மூலங்களின் இணையான AJAX கோரிக்கைகளை மொத்தம் ~50KB அளவிற்கு ஒன்றுசேர்த்து HTML5 இல் ஏற்புகைசெய்து வெளியீட்டினை 20 KB அளவு இருக்குமாறு கையாளுகின்றது gettext or .po போன்ற கோப்புகளை பயன்படுத்தாமல் எளியஇடைமுகமாகசெயல்படுகின்றது IMAP, POP3, SMTP, LDAP ஆகியவைகளின் Module setsகளை கையாளுவதுடன் இவைகளை எளிதாக அறிந்தேற்பு செய்கின்றது இதனை பற்றி மேலும் விவரங்களை அறிந்து கொள்ளவும் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளவும் https://cypht.org/install.html எனும் இணைய முகவரிக்கு செல்க

LogicalDOC எனும் கட்டற்ற ஆவணங்களை நிருவகித்திடும் அமைவு ஒரு அறிமுகம்

இது ஒருகட்டற்ற ஆவணங்களை நிருவகித்திடும் அமைவாகும் இது ஆவணங்கள் தொடர்பான ஆவணகோப்புகளின் பதிப்புகளை தேடிபிடித்து சரிபார்த்து பூட்டிடுதல், பதிப்புகளின் வரலாற்றினை பராமரித்தல் (check in, check out, version, search, lock document )ஆகிய அனைத்து பணிகளையும் செயற்படுத்திட அனுமதிக்கின்றது இதனை லினக்ஸ் விண்டோ ஆகிய இயக்க முறைமைகளிலும் ஜாவா அடிப்படியிலான நிறுவுகை செய்பவரை பயன்படுத்தி நிறுவுகை செய்து கொள்கின்றது அவ்வாறு நிறுவுகை செய்திடும் போது உள்ளூர் கணினியில் தரவுகளை தரவுதள சேமித்திடும் வாய்ப்புகளுடன் தோன்றி நமக்கு வழிகாட்டிடுகின்றது இணையமுகவரி இயல்புநிலையிலான பயனாளர் பெயர் கடவுச்சொற்களுன் அனுகுவதற்கான சேவையாளர் கணினிவிவரங்களையும் நிறுவுகை செய்திடும்போது உறுதிபடுத்தி கொள்கின்றது இதனை நிறுவுகைசெய்து செயற்படுத்தியவுடன் விரியும் திரையில் நாம் பரிசோதித்து கையாளவேண்டிய ஆவணகோப்புகளை பட்டியலிடுகின்றது கோப்புகளை இழுத்து சென்று விடுவதன் வாயிலாக மேலும் நாம் விரும்பும் கோப்புகளை இந்த திரைக்கு கொண்டுவந்து சேர்த்து கைாளலாம் சுருக்கப்பட்ட கோப்புகளை கூட இதில் பதிவேற்றம் செய்தால் அதிலுள்ள பல்வேறு தனிப்பட்ட கோப்புகளை வெளியலெடுத்து இதனுடைய மற்ற வழக்கமான பணிகளை செய்திடுகின்றது மேலும் நாம் கையாள விரும்பும் கோப்பின்மீது இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் சூழ்நிலை பட்டியல் மாறுதல்களுக்கான கோப்புகளின் check out files, lock files ஆகிய வசதிகளை பட்டியலிடுகின்றது திருத்தம் செய்த கோப்புகளை நம்முடைய உள்ளூர் கணினிகளில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளமுடியும்
குறிப்பு-checked-out செய்த கோப்புகளை திருத்தம் செய்திட முடியாது ஆயினும் மீண்டும் சரிபார் (checked back in) எனும் வாய்ப்பின் வாயிலாக மட்டுமே திருத்தம்செய்திடமுடியும் Versions page இலிருந்து ஆவணங்களின் முந்தைய பதிப்பு பின்னோக்கி செல்லமுடியும் ஆவணங்களை நிருவகிப்பதற்கு அதிகஅளவு செலவாகும் என பெரியநிறுவனங்கள் மட்டும் இதனை செயல்படுத்தி படுத்தியதற்கு பதிலாக சிறியநிறுவனங்களும் இதேபோன்ற பணியை செயற்படுத்திடுவதற்காக இந்த LogicalDOCஆனது மிககுறைந்த செலவு அல்லது செலவேயில்லாததாக ஆக்கிவிட்டது

லினக்ஸ் முனைமத்தில் வண்ணங்களை கொண்டுவரலாம்

பொதுவாக லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையுள்ள திரையெனில் கருப்பு வெள்ளையுடன் மட்டுமே இருக்கும் வரைகலை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியாது அதிலும் வண்ணத்தை கண்டிப்பாக கொண்டுவரவேமுடியாது என தயங்கி மயங்கி இருப்பார்கள் லினக்ஸ் இயக்கமுறைமை திரையிலும்வானவில்லின் ஏழு வண்ணங்களை கொண்டுவரலாம் அதற்காகlolcat, எனும் பயன்பாடு இதற்காக உதவிசெய்கின்றது இது ரூபி எனும் கணினி மொழியால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதால்மிகஎளிதாக இதனைநிறுவுகைசெய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
$ gem install lolcat
எனும் கட்டளைவரியின் உதவியால் இதனை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்து கொள்ளமுடியும் அதன்பின்னர்
$ fortune | boxes -a c -d parchment | lolcat
எனும் கட்டளைவரியை செயற்படுத்திடுக உடன் பின்வரும் படத்திலுள்ளவாறு வானவில்லின் ஏழுவண்ணங்களை நம்முடைய உரைவடிவிலான எழுத்துகளில் கொண்டுவரும்

இதனைகொண்டு அசைவூட்டுபடங்களுக்கும்வண்ணங்களை கொண்டுவரமுடியும் இந்த lolcat,எனும் பயன்பாடானது கட்டற்ற BSD அனுமதியின் அடிப்படையிள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது மேலும் விவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளவும் https://github.com/busyloop/lolcat எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க

கட்டணமர்ற Joomla விரிவாக்களை எதெதற்கெல்லாம் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்

இந்த ஜூம்லாவின் விரிவாக்க கருவிகள் பாதுகாப்பிற்காக மட்டுமல்லாமல் வேறுவகைகளிலும் பயன்படுகின்றன
1. மறையாக்க கட்டமைவு பொதுவாக இணையஉள்ளடக்கநிருவாக அமைவுகள் அனைத்தும் பயனாளர்கள் உள்நுழைவுசெய்திடும்போது மறையாக்கம் செய்வதை தவறவிட்டுவிடுகின்றன அதனால் அபகரிப்போர் எளிதாக போலியான பயனாளர்களின் பெயரையும் கடவுச்சொற்களையும் கொண்டு உள்நுழைவுசெய்து விடுகின்றனர் https://extensions.joomla.org/extensions/extension/access-a-security/site-security/encrypt-configuration எனும்முகவரியிலுள்ள மறையாக கட்டமைவு கருவி மிகச்சரியாக நம்முடைய இணையபக்கங்களில் தேவையானவாறு மறையாக்கத்தை செய்யஉதவுகின்றது
2. Brute Force Stop அபகரிப்போர் குறிப்பிட்ட நபரை கண்டுபிடித்திடும்வரை தங்களுடைய கருவியை கொண்டு முயன்றுகொண்டே இருப்பார்கள் அதனை இந்த கருவி தடுப்பதுமட்டுமல்லாமல் அவ்வாறு தாக்குதல் செய்யமுயற்சி செய்பவர் யாரென அறிந்து கொள்ளவும் பயன்படுகின்றது இதனை https://extensions.joomla.org/extensions/extension/access-a-security/site-security/brute-force-stop எனும் முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நாம்உருவாக்கும் நம்முடைய இணையபக்கத்தில் பயன்படுத்தி கொள்க
3.Marco’s SQL Injection மற்றொருவகையாக நம்முடைய இணையபக்கத்தை தாக்க நினைப்பவர்கள் நம்முடைய இணையபக்கத்தின் தரவுதளங்களில் தங்களுடைய சந்தடிதெரியாமல் உள்நுழைத்துவிடுவார்கள் இதனை இ்ந்த ஜீம்லாவின் விரிவாக்க கருவி தடுக்கின்றது தீமை விளைவிக்கும் குறிமுறைவரிகளை இதனை https://extensions.joomla.org/extensions/extension/access-a-security/site-security/marco-s-sql-injection எனும் முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நாம்உருவாக்கும் நம்முடைய இணையபக்கத்தில் பயன்படுத்தி கொள்க
4. Modules Anywhere எனும் விரிவாக்ககருவியானது நம்முடைய இணையபக்கத்தில் உருவாக்கிடும் எந்தவொரு கட்டுரைகளிலும் அல்லது புதிய செயல்திட்டங்களிலும் விரும்பும் தேவையான இடங்களில் படவில்லைகளை படிவங்கள் உள்ளிணைத்து கொள்ள உதவிகின்றது இதனைhttps://extensions.joomla.org/extensions/extension/core-enhancements/coding-a-scripts-integration/modules-anywhere எனும் முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நாம்உருவாக்கும் நம்முடைய இணையபக்கத்தில் பயன்படுத்தி கொள்க
5. SJ Video Box எனும் விரிவாக்ககருவியானது நம்முடைய இணையதளபக்கத்தில் உருவாக்கிடும் கட்டுரைகளில் உரைபெட்டிகளுக்கு இடையே கானொளி காட்சிகளைஉள்ளிணைத்து கொள்ளஉதவுகின்றது இதனை https://extensions.joomla.org/extensions/extension/social-web/social-media/sj-video-box எனும் முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நாம்உருவாக்கும் நம்முடைய இணையபக்கத்தில் பயன்படுத்தி கொள்க
6.JCE Editor எனும் விரிவாக்ககருவியானது நம்முடைய இணையபக்கங்களின் இடையிடையேஉருவப்படஙகளை உள்ளிணைத்து கொள்ள பயன்படுகின்றது இதனைhttps://extensions.joomla.org/extensions/extension/edition/editors/jce எனும் முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நாம்உருவாக்கும் நம்முடைய இணையபக்கத்தில் பயன்படுத்தி கொள்க
7.DJ-ImageSliderஎனும் விரிவாக்ககருவியானது சமீபத்திய HTML5 plus, CSS3 ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் உரையையும் உருவப்படங்களையும் இணையபக்கத்தில் ஒன்றிணைத்து மிகஅழகாக நம்முடைய இணையபக்கத்தின் தோற்றத்தை மாற்றியமைத்திட உதவுகின்றது இதனை https://extensions.joomla.org/extensions/extension/photos-a-images/slideshow/dj-imageslider/ எனும் முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நாம்உருவாக்கும் நம்முடைய இணையபக்கத்தில் பயன்படுத்தி கொள்க
8. Sparky Template Framework எனும் விரிவாக்ககருவியானது இணைய பக்கத்திற்கான ஜீம்லாவின் இயல்புநிலையிலான மாதிரி பலகத்தினை எளிதாக புதிய பார்வையாளர்களை கவரும் வண்ணமான மாதிரிபலகங்களை வழங்குகின்றது இதனை https://www.hotjoomlatemplates.com/sparky-joomla எனும் முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நாம்உருவாக்கும் நம்முடைய இணையபக்கத்தில் பயன்படுத்தி கொள்க
9.Phoca Open Graph System எனும் விரிவாக்ககருவியானது புதிய வரைகலை உருவப்படத்தினை உருவாக்கி அவ்வுருப்பபடங்களை முகநூல் நண்பர்களுடன் tagகளாகபகிர்ந்து கொள்ள உதவுகின்றது இதனைhttps://extensions.joomla.org/extensions/extension/site-management/seo-a-metadata/phoca-open-graph-system எனும் முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நாம்உருவாக்கும் நம்முடைய இணையபக்கத்தில் பயன்படுத்தி கொள்க
10. ReDJ எனும் விரிவாக்க கருவியானது புதிய இணையபக்கங்ளுக்கு மடைமாற்றம் செய்திடும்போது பழைய இணையபக்கத்தின் தொடர்பற்றுவிடாமல் பழைய இணையபக்கத்திலிருந்து புகிய இணையபக்கத்திற்கு சென்றடைய அனுமதிக்கின்றது இதனை https://extensions.joomla.org/extensions/extension/site-management/url-redirection/redj எனும் முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நாம்உருவாக்கும் நம்முடைய இணையபக்கத்தில் பயன்படுத்தி கொள்க
11.Phoca Downloadஎனும் விரிவாக்க கருவியானது நம்முடைய இணைய பக்கத்திற்கு தேவையான ஆவணங்களை ஒரே சமயத்தில் பல்வேறு ஆவணங்களை பதிவேற்றம் செய்திடவும் அவ்வாறே பதிவிறக்கம் செய்திடவும் பயன்படுகின்றது இதனை https://extensions.joomla.org/extensions/extension/directory-a-documentation/downloads/phoca-download எனும் முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நாம்உருவாக்கும் நம்முடைய இணையபக்கத்தில் பயன்படுத்தி கொள்க

எளிதாக இழுத்துசென்று விடுகின்ற வழிமுறையில் கோப்புகளை பதிவேற்றம் செய்யஉதவிடும் DropzoneJSஎனும் கட்டற்ற கருவி ஒரு அறிமுகம்

இது மிகக்குறைந்த கொள்ளளவேகொண்டjQuery போன்ற மற்ற நூலகங்களை சாராதஎளிதாக இழுத்துசென்று விடுகின்ற வழிமுறையில் கோப்புகளை பதிவேற்றம் செய்யஉதவிடும் ஒருகட்டற்ற நூலகமாகும் இதன் மூலம்ஒரேசமயத்தில் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட கோப்புகளை அதனை முன்காட்சியாக திரையில் கண்டவாறு பதிவேற்றம் செய்து கொள்ளமுடியும் இதில் maximum file size, thumbnail size, enable/disable previewsஆகிய பல்வேறு வாய்ப்புகள் நாம் தெரிவுசெய்து பயன் படுத்தி கொள்வதற்காக தயார்நிலையில்உள்ளன இதனுடைய இணைய முகவரி http://dropzonejs.ஆகும்
இதனை நம்முடைய கணினியில் எவ்வாறு நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்வது என அறிந்து கொள்வதற்கான எளியஎடுத்துகாட்டுகளை http://www.dropzonejs.com/examples/simple.html என்ற இணையதளமுகவரிக்கு சென்று அறிந்து கொள்க https://gitlab.com/meno/dropzone/builds/artifacts/master/file/dist/dropzone.js?job=release எனும் இணைய தள முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்வதற்காக பின்வருவதை போன்ற கட்டளைவரியை பயன்படுத்தி கொள்க
http://./path/to/dropzone.js
இது விண்டோ செயல்படும் கணினியிலும் window.Dropzone என்றவாறு செயல்படுத்தி பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
வழக்கம்போன்று கோப்புகளை இதில் இழுத்து கொண்டுசென்று விடுவதற்கு பதிலாக இதில்பின்வரும் கட்டளைவரிகளை பயன்படுத்திட வேண்டும்

இதனை தொடர்ந்து இதனுடைய class dropzone எனும்வரியானது தானாகவே பதிவேற்றம் செய்திடவிரும்பும் கோப்புகளை இணைத்து கொள்கின்றது பின்னர்

என்றவாறு ஒரு html போன்று கையாளுகின்றது வேறு பெயரில் வேண்டுமானாலும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

ஆகிய கட்டளைவரிகள் நாம்பயன்படுத்திடும் இணைய உலாவி ஆதரிக்க-வில்லை-யென்றாலும் JavaScript இல்லாமல் நம்முடைய பதிவேற்ற பணியை தொய்வில்லாமல் செயல்படஇது உதவுகின்றது
இதற்குபதிலாக
// Dropzone class:
var myDropzone = new Dropzone(“div#myId”, { url: “/file/post”});
அல்லது
// jQuery
$(“div#myId”).dropzone({ url: “/file/post” });
ஆகிய கட்டளைவரிகளை வழக்கமான நிரல்தொடராளர்கள் போன்றும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்
மேலும் விவரங்களுக்கும் ஆழ்ந்து அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்ளவும் https://gitlab.com/meno/dropzone/builds/artifacts/master/file/dist/dropzone-amd-module.js?job=release எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க

Joomla எனும் கட்டற்ற உள்ளடக்க மேலாண்மைஅமைவு (content management system (CMS)) ஒரு அறிமுகம்

எந்தவொரு இணையபக்க்ததையும் பல்வேறு நபர்களும் பல்வேறு வகையான தேவைகளை நிறைவேற்று் பொருட்டு பல்வேறு நிலைகளில் பல்வேறு இணையபயன்பாடுகளையும் இணையஉலாவிகளையும் கொண்டு அனுகிடுவார்கள்
அவர்கள்அவ்வாறு அனுகியபின் உருவாக்குதல், திருத்தம்செய்தல், காப்பகப்படுத்துதல், வெளியீடு, ஒத்துழைத்தல், அறிக்கை செய்தல், வலைத்தள உள்ளடக்கம், தரவு மற்றும் தகவலை விநியோகித்தல் ஆகியபல்வேறு பணிகளையும் தடங்கலில்லாமல் செயற்படுத்தி பயானாளர்களின் திருப்தியை பெறுவதற்காக செயற்படுவதுதான் உள்ளடக்கமேலாண்மைஅமைவு (content management system (CMS)) ஆகும் அவ்வாறான அனைத்து பணிகளையும் பயனாளர்களின் இனிய நன்பனாக, நீட்டிக்கக்கூடிய, தன்மையுடன் ,பன்மொழிகளை கையாளும்திறனுடன், பயனாளர்கள் எளிதில் அணுகக்கூடிய,வகையில் பயனாளர்களின் கோரிக்கைக்கு ஏற்ற தக்கபதிலளிக்கும் வகையில் , அனைத்து தேடல் பொறிகளுக்கும் உகந்ததாக மிகவும் பயனுள்ளதாக இந்த .Joomla எனும் கட்டற்ற உள்ளடக்கமேலாண்மைஅமைவு திகழ்கின்றது
இதன்வாயிலாக பெரியநிறுவனங்களின் இணையவாயில்களையும் சிறநிறுவனங்களின் இணைய பக்கங்களையும் இணைய நாளிதழ்கள் செய்திதாட்கள் வெளியிடுவதிலும் மின்வணிக செயல்களுக்கும் இணையத்தின் வாயிலாக பயனசீட்டு பதிவுசெய்திலும் அரசாங்களின் இணையதளத்தினை பராமரிப்பதிலும் இலாபநோக்கமற்ற நிறுவனங்களின் இணையதளத்தினை பராமரிப்பதிலும் கல்விநிறுவனங்கள் தொண்டுநிறுவனங்களின் இணையய பக்கங்களை பராமரிப்பதிலும் தனிநபர் குடும்ப இணையபக்கங்களை பராமரிப்பதிலும இது முக்கிய பங்காற்றுகின்றது இணைய முகவர்களுக்கும் இணையபக்கங்களை உருவாக்குபவர்களுக்கும் பேருதவியாக விளங்குகின்றது இதுகட்டணமில்லாமல் GPL எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் https://downloads.joomla.org/ எனும் தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இதனை எவ்வாறு நிறுவுகை செய்வது என https://launch.joomla.org/ எனும் தளத்திற்கு சென்றறிந்து கொள்க

Previous Older Entries