இயந்திர கற்ற,ல் ஆழ்கற்றல் ஆகிய வழிமுறைகளுக்காக Weka எனும் கட்டற்ற கட்டணமற்ற பயன்பாடுஉதவிடுகின்றது

இயந்திர கற்றல், ஆழ்கற்றல் , முன்கணிப்பு பகுப்பாய்வு ஆகியதற்போதைய பல்வேறு நவீனவசதி வாய்ப்புகள் பொறியியல், நிதியியல், பொருளாதாரம், நிகழ்நேரமுன் கணிப்பு ஆ கிய பல்வேறு துறைகளில் ஆராய்ச்சியின் முக்கிய களங்களாக விளங்குகின்றன இதற்காக இந்தத் துறைகளில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் வெவ்வேறு கருவிகளிலும் தொழில்நுட்பங்களிலும் அல்லும் பகலும் அயராது பணியாற்றி அதிக அளவு துல்லியத்தை அடைந்து வருகின்றார்கள், ஆழ்கற்றல் பணியானது இயந்திரக் கற்றலுடன் (எம்.எல்) மிகவும் நெருக்கமாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது, இதன் விளைவாக குறைந்தபட்ச பிழை விகிதத்துடன் அதிக அளவு செயல்திறனும் துல்லியமும் கிடைக்கின்றது
இதற்காக ஏராளமான மென்பொருள் நூலகங்கள் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்றாலும், Weka என்பது ஆராய்ச்சியாளர்கள் , தரவு தளவிஞ்ஞானிகள் ஆகியோர்களால் விரும்பப்படும் ஒரு மிகவும் சக்திவாய்ந்த கருவியாக விளங்குகின்றது. இது பிக் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் உள்ளிட்ட இயந்திர கற்றல் , தரவு அறிவியல் அடிப்படையிலான வழிமுறைகளின் மிகப்பெரிய தொகுப்பைக் கொண்டுள்ளது. இந்த Weka என்பது மீப்பெரும் தரவுகளைஆய்வுசெய்திடவும் இயந்திரகற்றலிற்கும் உதவகாத்திருக்கும் ஒரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற கருவியாகும் இந்த Weka ஆனது கட்டளை வரி இடைமுகம், வரைகலை பயனர் இடைமுகம் (GUI) ஆகியவற்றுடனான வழிமுறைகளை செயல்படுத்தி பயன்படுத்தி கொள்ளும். வகையில்உருவாக்கி வெளியிடப்பட்டுள்ளது முன்பே ஏற்றப்பட்ட தொகுப்புகளைத் தவிர, மேம்பட்ட பயன்பாடுகளுக்காக ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய வகைப்படுத்தப்பட்ட நீட்டிப்பு தொகுப்புகள் பல இதில் உள்ளன. இந்த Wekaவில் இயந்திர கற்றல் வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி முன்கணிப்புகள் செயற்படுத்திடபடுகின்றன குறிப்பாக இதில் ஆழ்கற்றலிற்காக மட்டுமெனதனியான WekaDeepLearning4j என்பது பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இதற்கான இணைய முகவரி(https://deeplearning.cms.waikato.ac.nz/) யாகும் .தற்போது Weka 3.8 Weka 3.9 ஆகிய இருபதிப்புகளாக GPL எனும்பொதுஅனுமதியின் அடிப்படையில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதனுடைய இணையமுகவரி https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ ஆகும்

வரிசைகிரமமாக குறிப்பெடுத்திட உதவும் Cherrytreeஎனும்கட்டற்ற பயன்பாடு

செர்ரிட்ரீ என்பது ஒரு கட்டணமற்ற கட்டற்ற படிநிலை குறிப்பு எடுக்கும் பயன்பாடாகும், இது foreground color, background color, bold, italic, underline, strikethrough, small, h1, h2, h3, subscript, superscript, monospaceஎன்பன போன்ற பல்வேறு வசதிகளை கொண்ட RichText வடிவமைப்பு , தொடரியல் சிறப்பம்சமாக , மேம்பட்ட தனிப்பயனாக்குதல் விருப்பங்களுடன் உள்ளது. இதனுடைய மேம்பட்ட தேடலானது கோப்புகளின் வரிசைகிரமத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் கோப்பினை தேட உதவுகின்றது. இது விசைப்பலகை குறுக்குவழிகள், குறிப்புகளை பதிவிறக்கம் செய்தல் பதிவேற்றம் செய்தல், டிராப்பாக்ஸ் என்பன போன்ற மேகக்கணி தளங்களுடன் ஒத்திசைத்தல் , நம்முடைய குறிப்புகளைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க கடவுச்சொல் பாதுகாப்பு ஆகிய பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளுடன் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. bulleted, numbered, to-do போன்ற பல்வேறு பட்டியல் வடிவமைப்புகளை கையாளுகின்றது உரைகளையும் உருவப்படங்களையும் அட்டவணைகளையும் left/center/right/fill ஆகியவாறு சரிசெய்து அமைத்திடும் வசதி உரைகளிலுள்ள எழுத்துகளை சரிபார்த்தல் libreoffice ,gmail போன்ற எந்தவொரு பயன்பாடுகளிலிருந்து நகலெடுத்துவந்து ஒட்டுதல் அவைகளுக்கு நகலெடுத்து சென்று ஒட்டுதல் pdf கோப்பாக உருமாற்றிஅச்சிடுதல் அல்லது சேமித்தல் html கோப்புகளை பதிவிறக்கம் செய்தல் அல்லது பதிவேற்றம் செய்தல் URL முகவரியை உள்ளீடுசெய்தால் தானாகவே தொடர்புடைய இணையதளத்துடன் இணைப்பினை ஏற்படுத்தி கொள்ளுதல் என்பன போன்ற எண்ணற்ற வசதிவாய்ப்புகளைதன்னகத்தே கொண்டுள்ள இந்த கட்டற்ற பய.ன்பாட்டினை பயன்படுத்தி கொள்ளவிழைந்தால் https://www.giuspen.com/cherrytree/ எனும் இணைய முகவரிக்கு செல்க

புதிய WampServerஎனும் கட்டற்ற சேவையாளர் ஒரு அறிமுகம்

விண்டோ இயக்கமுறைமையில் Apache, MySQL, PHP ஆகிய தரவுதளங்களுடன் இணைந்து செயல்படுகின்ற இயக்கநேரஇணைய பக்கங்களை உருவாக்கWampServerஎனும் கட்டற்ற சேவையாளர் இணையதளமானது அனுமதிக்கின்றது .நம்முடைய சொந்த தரவுதளத்தினை எளிதாக கையாளும் வகையில் Apache, MySQL, PHP ஆகிய தரவுதளங்களை கொண்டு இயக்கநேர இணையபக்கங்களை உருவாக்குவதற்கு தேவையான அனைத்தும் கிடைப்பதற்கேற்ப இவைகளை தானாகவே நிறுவுகை செய்துகொள்கின்றது நம்முடைய சேவையாளரை செயல்படுத்திடுவதற்காக அவைகளின் அமைவுகளுக்கான கோப்புகளை தொட்டு செயல்படுத்தாமலேயே சேவையாளரை செயல்படுத்திடும் வசதியை இது வழங்குகின்றது இதனுடைய சமீபத்திய Wampserver 2.5 எனும்பதிப்பு GPLv2 எனும் பொது அனுமதியின் அடிப்படையில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக தயாராக கிடைக்கின்றது 32 பிட் 64 பிட் ஆகிய இருகட்டமைப்புள்ளகணினிகளிலும் இது செயல்படும் திறன்மிக்கது ஆயினும் இது பழைய Windows XP, SP3, Windows Server 2003.ஆகிய விண்டோ இயக்கமுறைமையிலுள்ள கணினியில் செயல்படாது இதனை அனுபவ முள்ளவர்கள்தான் நிறுவுகை செய்யமுடியும் என்ற கட்டாயம் எதுவும் இல்லை .அனுபவமில்லாத புதியவர்கள் கூட இதனுடைய கோப்பினை பதிவிறக்கம் செய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன் திரையில் கூறும் வழிகாட்டுதல்களைபின்பற்றினால் மட்டும் போதுமானதாகும் தேவையான அனைத்தையும் தானாகவே நிறுவுகை செய்து கொள்கின்றது Apache, MySQL, PHP போன்ற தரவுதளங்களின் சமீபத்திய கோப்புகளுடன் தானாகவே நிகழ்நிலை படுத்தி கொள்கின்றது இது வழக்கமாக c:\wamp\wwwஎன்றவாறு கோப்பக பெயருடன் நிறுவுகை செய்து கொள்கின்றது மேலும் இந்த கோப்பகத்தில் Apache, MySQL, PHP ஆகிய ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒரு துனைகோப்பகம் என்றவாறு உருவாக்கி அவற்றுள் இவைகளின் கோப்புகளை வைத்திடுக மேலும் WampSever இன் பட்டியலில் localhost எனும் இணைப்பை சொடுக்குதல் செய்திடுக அல்லது நம்முடைய இணைய உலாவியில் http://localhost என்ற இணைப்பு முகவரியை உள்ளீடு செய்து உள்ளீட்டு விசையை சொடுக்குக அதனை தொடர்ந்து புதியதாக இதனை துவக்குவதற்கு WampServer எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் இணையஇணைப்புடன் அல்லது இணைய இணைப்பில்லாமல் ( online/offline) ஆகிய இரண்டு வாய்ப்புகளில் ஒன்றினை தெரிவுசெய்து பயன்படுத்தி கொள்க இதனை பயன்படுத்தவிழைந்தால் http://sourceforge.net/projects/wampserver/files/ எனும் இணைய முகவரிக்கு சென்று இதனுடைய சமீபத்திய பதிப்பை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.

µTorrent என்பதற்கு பதிலாக qBittorrent என்பதை பயன்படுத்தி கொள்க

சமீபத்திய qBittorrentv 4.1.7 எனும் பதிப்புடன் வெளியிடப்பட்ட கட்டற்ற பயன்பாட்டினை µTorrent இற்கு மாற்றாக பதிலாக பயன்படுத்தி கொள்க இது GPLv2 எனும் பொதுஅனுமதியின் அடிப்படையில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக வெளியிடப்ட்டுள்ளது இது 64-bit,32-bit ஆகிய இரண்டுவகை கணினிகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது µTorrentபோன்ற பயனாளர் இடைமுகம்கொண்டது நல்லஒருங்கிணைந்த விரிவாக்க தன்மையுள்ள தேடுபொறியை கொண்டுள்ளது ஒரே சமயத்தில் பல்வேறு Torrent தேடிடும் பணியை செயல்படுத்திடுகின்றது பல்வேறு Bittorrent விரிவாக்கத்தை ஆதரிக்கின்றது regex என்பதும் சேர்ந்த மிகமேம்பட்ட வடிகட்டிகளின் வசதியுடன் RSS feed ஆதரிக்கின்றது AJAX உடன் சேர்ந்து இணையபயனாளர் இடைமுகப்பு வசதியின் வாயிலாக தொலை தூரத்திலிருந்தும் கட்டுபடுத்திடும் வசதி கொண்டது இது விண்டோ லினக்ஸ் மேக் ஆகிய அனைத்து தளங்களிலும் செயல்படும் திறன்கொண்டது 70 இற்குமேற்பட்ட மொழிகளை ஆதரிக்கின்றது UPnP / NAT-PMPவாயில்களை பரிந்துரைக்கும் forwardingஐ ஆதரிக்கின்றது Torrent உருவாக்கும் கருவியை கொண்டுள்ளது இது Qt எனும் கருவி libtorrent-rasterbar எனும் நூலகத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகின்றது

நம்முடைய தரவுகளை பாதுகாத்துகொள்வதற்காக ownCloud எனும் சேவையை பயன்படுத்தி கொள்க

நம்முடைய சொந்த கானொளி படங்கள் ,உருவப்படங்கள் ஆவணங்கள் போன்ற தரவுகளின் கோப்புகளை பாதுகாப்பாக சேமித்திடவும் பகிர்ந்து கொள்ளவும் ownCloud எனும் சேவையை பயன்படுத்தி கொள்க நம்முடைய பணிகளுக்கு தேவையான தரவுகளை இதனுடைய FTP drive வாயிலாக அனுகி பெற்றுகொள்ளலாம் உருவப்படங்களை இணையத்தின் வாயிலாக வெனில் Dropboxமூலம் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் நம்முடைய வளாகத்தின் வாயிலாக வெனில் NASமூலம் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் இவையனைத்தையும் நம்முடைய ownCloud சேவையாளர் வாயிலாகவே பகிர்ந்து கொள்ளவும் பயன்படுத்தி கொள்ளவும்முடியும் இது நம்முடைய தரவுகளை மிகபாதுகாப்பாக வைத்திருக்கும் ஒருநம்பகமான சேமிப்பக இடமாகும் வெளியூர்களுக்கு பயனிக்கும்போது நம்முடைய தரவுகளின் கோப்புகளை Android அல்லது iOS கைபேசி சாதனங்களின் வாயிலாக எளிதாக அனுகி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் செல்லுமிடத்தில் இந்த சாதனங்களின் வாயிலாக நம்முடைய ownCloud சேவையாளருடன் இணைப்பு ஏற்படுத்தியவுடன் தானாகவே உருவப்படங்களை பதிவேற்றம் செய்திடவும் பதிவிறக்கம் செய்திடவும் முடியும் நம்முடைய பணியிடத்திலுள்ள கணினியின் வாடிக்கையாளர் கணினியின் வாயிலாக தரவுகளின் கோப்புகளை எளிதாக பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளவும் பதிவேற்றம்செய்திடவும் அவைகளுக்கிடையே ஒத்தியங்குவதற்காகவென தனியாக கோப்பகங்களை உருவாக்கி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் நாம் எங்கிருந்தாலும் இணையத்தின் வாயிலாக நம்முடைய கோப்புகளை பார்வையிட்டு பகிர்ந்து கொள்ளவும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும் இது அனுமதிக்கின்றது நாம் எங்கிருந்தாலும் நம்முடைய தரவுகளை பயன்படு்த்தி கொள்ளவும்யாருடனும் பகிர்ந்து கொள்ளவும்முடியும் கடவுச்சொற்களின் வாயிலாக பாதுகாக்கப்பட்ட கோப்புகளை பதிவேற்றம்செய்து மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும் முடியும் தேவையெனில் ஆவணங்களை திருத்தம் செய்து கொள்ளவும் கானொளி வாயிலாக தொலைபேசி போன்று நண்பர்களுடன் பேசவும்முடியும் PDF, images, text files, Open Document, Word filesபோன்ற எந்தவொரு வடிவமைப்புகளிலுமுள்ள கோப்புகளை காட்சியாக காணவும் திருத்தம்செய்திடவும் அனுமதிக்கின்றது anti-virus பயன்பாடுகளுடன் ஒத்தியங்கி கோப்புகளின் பாதுகாப்பினை உறுதி செய்து கொள்கின்றது LDAP / Active போன்ற இயக்ககங்களுடன் ஒத்தியங்குகின்றது REST API போன்ற மூன்றாவது நபர் பயன்பாட்டினையும் கைபேசி கணினி பயன்பாடுகளின் வாயிலாக நம்முடைய தரவுகளை கட்டுபடுத்தவும் இது அனுமதிக்கின்றது திறன் வாய்ந்த ownCloud App API , webhooks போன்றவற்றை வெளியீடுசெய்வதற்கு பயன்படுத்தி கொள்கின்றது இது Mac ,Windows ,Linux ,Android ,iPhone ,Blackberry ,Android Tablet ,iPad ஆகிய அனைத்திலும்செயல்படும் ஒருகட்டற்றசேமிப்பக சேவையாளராக செயல்படுகின்றது

எந்தவொரு தமிழ்எழுத்துருக்களையும் ஒருங்குறிக்குமாற்றிடும்( Any Tamil Encoding to Unicode) கட்டற்ற பயன்பாடு ஒரு அறிமுகம்

தற்போது நாமெல்லொரும் தமிழ் மொழியின் ஒருங்குகுறி எழுத்துருக்களை பயன்படுத்தி வருகின்றோம் ஆயினும் ஒருசிலர் பழைய தமிழ்எழுத்துருக்களையே பயன்படுத்துவார்கள் அவ்வாறானவர்கள் தங்களின் தமிழ் எழுத்துருக்களை ஒருங்குகுறி எழுத்துருக்களாக மாற்றியமைத்திட அதிக சிரமப்படுவார்கள் அவ்வாறான-வர்களுக்கு உதவவருவதுதான் Any Tamil Encoding to Unicode எனும் கட்டற்ற பயன்பாடாகும்.எந்தவொரு வடிவமைப்பிலுள்ள தமிழ் மொழியின் எழுத்துருக்களையும் Any Tamil Encoding to Unicode எனும் கட்டற்ற பயன்பாட்டினைகொண்டுஒருங்குகுறிக்கு எளிதாக உருமாற்றிகொள்ளமுடியும் இது GPLv2 எனும் பொது அனுமதியின் அடிப்படையில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கிடைக்கின்றது இதன் வாயிலாக TSCII, TAB, TAM, Bamini, Adhawin, Anjal, Tamilnet, Tboomi, Mylai, Shreelipi, ஆகிய பல்வேறு வகை தமிழ் எழுத்துருக்கள் மட்டுமல்லாது இதர வடிவமைப்பிலுள்ள மற்ற அனைத்து தமிழ் எழுத்துருக்களையும் தமிழ் ஒருங்குகுறிக்கு எளிதாக உருமாற்றம் செய்கின்றது இது32- பிட் கொண்டவிண்டோ 95/98/NT/2000/XP ஆகிய பல்வேறு இயக்கமுறைமைகளிலும் அல்லது சமீபத்திய விண்டோ இயக்கமுறைமைகளிலும் லினக்ஸ் இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது இந்த Any Tamil Encoding to Unicode எனும் கருவியை https://sourceforge.net/projects/tamencs2unicode/ எனும்தளத்திலிருந்து கட்டணமில்லாமல் பதிவிறக்கம் செய்து தமிழின் எந்தவொரு எழுத்துருக்களையும் ஒருங்குகுறி எழுத்துருக்களாக மாற்றியமைத்திடுவதற்காக பயன்படுத்தி கொள்க என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது

அறிக்கையிடலிற்கான சேவையாளர் (Report Server) ஒரு அறிமுகம்

அறிக்கையிடலிற்கான சேவையாளர் (Report Server) என்பது நவீன , பல்துறை திறமூல வணிக நுண்ணறிவு ( business intelligence (BI)) தளமாகும், இது மிகவும் சக்திவாய்ந்த அறிக்கையிடல் வசதிகளைக் கொண்டுள்ளது. பொதுவாக எந்தவொரு பயன்பாட்டிலும் அதன் வெளியீடுகளில் குறிப்பிட்ட வகையில் மட்டுமே அறிக்கை வெளியிடப்பெறும் என்ற கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கபெறும் அதுபோன்ற கட்டுப்பாடுகள் எதுவுமில்லாமல்ஒரு ஒருங்கிணைந்த சூழலில் Jasper, Birt, Mondrian , Excel—based ஆகிய பல்வேறு வகைகளிலான அறிக்கைகளை நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக இதில் தயாராக இருக்கின்றன அவற்றுள் நமக்கு தேவையான பொருத்தமான ஒரு வகையை மட்டும் நாம் தெரிவுசெய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும். இது மிக விரைவானதும், நவீனமானதுமான , பயனாளர் இடைமுகத்தை கொண்டது
எந்தவொரு இணைய உலாவியிலும் சுதந்திரமாக இயங்குகின்ற இயங்குதளமாக இது விளங்குகின்றது
மேலும் இது மிகவும் சக்திவாய்ந்த தற்காலிக அறிக்கையிடல் திறன்களை கொண்டது அதுமட்டுமல்லாது நெகிழ்வான முகப்புபக்க உட்கூறுகளை கொண்டது. அதைவிட இது எக்செல்லிற்கு சொந்தமான ஏற்றுமதிவசதிகளை கொண்டுள்ளது.jXLSஎனும் நூலகம் வாயிலாக முன் கூட்டியேவடிவமைக்கப்பட்ட அறிக்கைகளுக்கான எக்செல்வார்ப்புருக்கள் இதில் நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக தயாராக இருக்கின்றன
சிக்கலான வடிவங்களுக்கான ஆதரவுடன் நெகிழ்வான திட்டமிடலை இது கொண்டுள்ளது.இதுஒத்துழைப்பை ஆதரிக்கின்ற ஒரு தனித்துவமான கருத்துகளை கொண்டதாகும் படிநிலை கட்டமைப்புகளையும் ACL களின் அடிப்படையில் பரவலாக உள்ளமைக்கக்கூடிய அனுமதி அமைப்பினையும் கொண்டது மிகப்பெரிய அளவிலான நிறுவல்களைக் கூட மிக எளிதாக நிருவகிக்கக்கூடிய நிருவாக கருவிகளை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. அனைத்து வகைகோப்புகளிலிருந்தும் xml க்கு பதிவேற்றம் செய்தல் அல்லது xml இலிருந்து அனைத்து வகையாகவும் பதிவிறக்கம் செய்தல் ஆகிய வசதிகளை கொண்டது
http://demo.raas.datenwerke.net எனும் இணையமுகவரியில் ஒரு மாதிரி செயல்படும் முறையின் வாயிலாக இந்ததளத்தினை பற்றிய ஒரு சிறு அறிமுகம் வழங்கப்படுகின்றது, அவ்வாறான மாதிரி செயல்முறையை அறிந்து கொள்ள முதலில் இந்த தளத்திற்குள் பயனாளர் பெயர் கடவுச்சொற்களின் வாயிலாக உள்நுழைவு செய்திடுக பின்னர் CTRL,ALT, T ஆகிய விசைகளை சேர்த்துஅழுத்தி ReportServer இன் முனைமத்திற்கு சென்று சேருக தொடர்ந்து pkg install -d demob என்றவாறு தட்டச்சு செய்து TAB எனும் விசையை அழுத்துக. உடன் pkg install -d demobuilder-VERSION-DATE.zip என்றவாறு உரையானது திரையில் விரியும் சரியாக உள்ளது எனில் உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக தொடர்ந்து இந்த மாதிரி காட்சிகளை திரையில் தோன்றுவதற்கான முன்தயாரிப்பு செய்ய சிறிது கால அவகாசம் எடுத்து கொள்ளும் அதுவரையில் சிறிது நேரம் காத்திருக்கவும் மிகமுக்கியமாக demoadminஎன்பதையே பயனாளர் பெயராகவும் கடவுச்சொற்களாகவும் பயன்படுத்தி இந்த மாதிரிகாட்சிகளை கண்டு தெளிவுபெறலாம்
இந்த demoadminஎனும் கணக்கின் வாயிலாக உள்நுழைவு செய்தால் நமக்கு கணினிக்கான பரந்த படிக்க மட்டுமான அணுகலை அனுமதிக்கும் ஆயினும் கிட்டத்தட்ட எல்லா பகுதிகளையும் அல்லது அறிக்கைகளுக்கான சேவையாளரை முழுவதுமாக ஆராய இது அனுமதிக்கின்றது. நிச்சயமாக, இதனை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்திருந்தால், முழு அணுகலைப் பெறுவதற்காக நிறுவலின் போது குறிப்பிட்ட மேம்பட்ட பயனாளர் கணக்கைப் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இது இயல்புநிலையில் root எனும் பயனாளராக மட்டும் இருக்கும் என்ற செய்தியை மனதில்கொள்க.

Previous Older Entries