அனோன்ஆடி( AnonAddy)

.
anonymous email address என்பதன் சுருக்குபெயரே AnonAddy எனும் இதனுடைய பெயராகும் .இந்த அனோன்ஆடி( AnonAddy) என்பது ஒரு அநாமதேய திறமூல மின்னஞ்சல் பகிர்வு சேவையாகும், இது மின்னஞ்சல் களுக்கான மாற்றுப்பெயர்களை வரம்பற்ற அளவில் கட்டணமில்லாமல் உருவாக்க அனுமதிக்கின்றது.
இதன்உதவியுடன்கோரப்படாத மின்னஞ்சல்கள் பெறுகின்ற மாற்றுப்பெயர்களை செயலிழக்க செய்வதன்மூலம் அல்லது நீக்கம் செய்வதன் மூலம் நம்முடைய உண்மையான மின்னஞ்சல் முகவரியை ஸ்பேமில் இருந்து பாதுகாக்கமுடியும். மேலும் ஒவ்வொரு தளத்திற்கும் வெவ்வேறு மின்னஞ்சல் முகவரிகளைப் பயன்படுத்தி நம்முடைய தரவுகளை விற்பவர்கள் யார் என்பதை அடையாளம் காணமுடியும்
அதுமட்டுமின்றி அபகரிப்பவர்கள் நம்முடைய கணக்குகளை மேற்கோளாக காண்பித்து தரவுகளை நம்மைமீறி அபகரித்திடாமல் தடுப்பதன் மூலம் நம்முடைய அடையாளத்தைப் பாதுகாக்கமுடியும்
மிகமுக்கியமாக இதனுடைய GPG/OpenPGஎனும் குறியாக்கத்தைப் பயன்படுத்தி உள்வரும் அனைத்து மின்னஞ்சல்களையும் மறைகுறியாக்கம் செய்வதன் மூலம் snooping செய்வதை அறவே தடுக்கமுடியும்
அதைவிட நமக்கு மின்னஞ்சல்களை அனுப்பிவைத்திடும் ஒவ்வொரு தளத்திற்கும் நம்முடைய மாற்றப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரியின் விவரங்களை தனித்தனியாக சென்று புதுப்பித்தல் பணிகளை செய்வதற்கு பதிலாக ஒட்டுமொத்தமாக புதியமுகவரியைஅனைத்திலும் நிகழ்நிலை படுத்தி கொள்ளமுடியும்
அதனோடு நம்முடைய உண்மையான மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளிப்படுத்தாமல் பகிரப்பட்ட அனைத்து மின்னஞ்சல்களுக்கும் அநாமதேயமாக பதிலளிக்கமுடியும். இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக
1. முதலில் பயனாளர்பெயரை பதிவு செய்து இந்ததளத்திற்குள்உள்நுழைவுசெய்க நம்முடைய பயனாளர் பெயர் Skஎனில். இப்போது *@Sk.anonaddy.com என்றவாறு நம்முடைய மின்னஞ்சல்முகவரியாகப் பயன்படுத்திகொள்க. இதில் ஒரு மின்னஞ்சல் முகவரிக்கான சரியான உள்ளூர் பகுதியை * எனும் குறியீடு குறிக்கின்றது. நாம் அநாமதேயமாக இருக்க விரும்பினால், நம்முடைய உண்மையான பெயருடன் இணைக்கப்படாத பயனாளர்பெயரைத் தேர்வு செய்து கொள்க.
2. தொடர்ந்து இதனை பயன்படுத்திடும்போது மாற்றுப்பெயர்களை உருவாக்கி கொள்க (அல்லது UUID என்றவாறு மாற்றுப்பெயர்களை உருவாக்கி கொள்க).அடுத்த முறை நாம் ஏதேனும் ஒரு வலைத்தளத்தில் அல்லது செய்திமடலில் உள்நுழைவு செய்வதற்காக பதிவுசெய்திடும்போது, ஒரு புதிய மாற்றுப்பெயரை உருவாக்கி, நம்முடைய உண்மையான மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு பதிலாக அதை உள்ளிடுக.
எடுத்துக்காட்டாக, நாம் vkg.org இல் இருந்தால், அவர்களின் செய்திமடலில் உள்நுழைவு செய்வதற்காக பதிவுசெய்திட விரும்பினால், நாம் vkg @Sk.anonaddy.com என்றவாறு மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடுக. நம்முடைய முகப்புதிரையில் அதன் முதல் மின்னஞ்சலைப் பெற்றவுடன் மாற்றுப்பெயரை தானாகவே உருவாக்கி அநாமதேயமாக மின்னஞ்சல்களுக்கு பதிலளித்திடுக!
3. ஒரு ஸ்பேமர் நம்முடைய மாற்றுப்பெயர்களில் ஏதேனும் ஒன்றைப் பின்பற்றி, கோரப்படாத மின்னஞ்சலை அனுப்பத் துவங்குவதாக கொள்வோம் அந்நிலையில். நம்முடைய முகப்புத்திரையில் ஒரு சுவிட்சின் நிலையைமாற்றியமைத்து, அந்த மாற்றுப்பெயரை செயலிழக்க செய்யலாம். அதனைதொடர்ந்து நம்முடைய கணினியானது பின்னர் எந்த மின்னஞ்சல்களையும் அறவே நிராகரித்துவிடும், மேலும் அந்த மாற்றுபெயரிலிருந்து நாம் வேறு எதையும் அனுப்பத்தேவையில்லை. அதன்பிறகு அந்த மாற்றுபெயரையும் நீக்கம் செய்துவிடலாம். நம்முடைய கணினியானது எந்தவொரு மின்னஞ்சல் களையும் நிராகரித்து பிழையுடனான பதிலைஅனுப்பிவைத்திடும்.
4. இதனுடைய திறமூல உலாவி விரிவாக்க வசதியைப் பயன்படுத்தி நம்முடைய இணைய உலாவியில் இருந்துகொண்டு நேராக இரண்டேயிரண்டு சொடுக்குகளில் UUID மாற்றுப்பெயர்களை உருவாக்கிகொள்க. இவ்வாறு விரிவாக்கசெயல் ஃபயர்பாக்ஸ் , குரோம் ஆகிய இணையஉலாவிகளில் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக கிடைக்கின்றது. அவைமட்டுமல்லாமல் பிரேவ் , விவால்டி போன்ற பிற குரோமியம் அடிப்படையிலான இணைய உலாவிகளுக்கான விரிவாக்கங்களாகவும் கிடைக்கின்றது.
5.நம்முடைய சொந்த GPG / OpenPGP பொது திறவுகளை கொண்டு வந்து அவற்றை பெறுநருக்கு சேர்த்திடுக. நாம் எளிதாக குறியாக்கத்தை ஆன் அல்லது ஆஃப் ஆக மாற்றலாம். குறியாக்கத்துடன், அனுப்பப்பட்ட அனைத்து செய்திகளும் நம்முடைய பொது திறவுகோளுடன் குறியாக்கம் செய்யப்படும். தொடர்புடைய தனிப்பட்ட திறவுகோளுடன் நாம் மட்டுமே அவற்றை மறைகுறியாக்க முடியும். நாம் ஜிமெயில் அல்லது அவுட்லுக் மின்னஞ்சல் சேவைகளை பயன்படுத்துகின்றோம்எனில் அல்லது வேறு எந்தவொரு மின்னஞ்சல்களை பயன்படுத்திடுகின்றோம் எனில் அதன் உள்வருகை பெட்டியின் snoopingஐயும் தடுக்க விரும்பினால் இது மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைகின்றது.
6. நம்முடைய சொந்த களப்பெயரானது நம்மிடம் இருந்தால், இதில் அதைச் சேர்த்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். நம்முடைய பயனாளர்பெயர் துனைக்களப்பெயர் மாற்றுப்பெயர்களைப் போலவே நாம் இதைப் பயன்படுத்திகொள்ள முடியும் எ.கா. alias@example.com.என்றவாறு நம்முடைய மாற்றுப்பெயர்களை நாம் நிருவகிக்கலாம் மேலும் ஸ்பேமைப் பெறத் தொடங்கும் எதனையும் செயலிழக்கசெய்யலாம் / நீக்கம் செய்யலாம்!
7.தொடர்ந்து UUID மாற்றுப்பெயர்களை உருவாக்குக நம்முடைய மாற்றுப்பெயர்கள் அனைத்தும் நம்முடைய பயனாளர்பெயராகக் கொண்டிருக்கின்றன என்பதை நாம் விரும்பவில்லை எனில், நம்முடைய முதன்மைதிரையிலிருந்து தனித்துவமான மாற்றுப்பெயர்களை உருவாக்கலாம். உருவாக்கப்பட்ட மாற்றுப் பெயர்கள் 94960540-f914-42e0-9c50-6faa7a385384@anonaddy.me என்பதுபோன்று இருக்கும். மாற்றுப்பெயரின் உரிமையை நம்முடன் இணைப்பதை இது தடுக்கின்றது.
8.மாற்றுப்பெயரை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பெறுநர்களுக்கு அனுப்பிட விரும்பினால், நம்முடைய முதன்மைத்திரையிலிருந்து பல்வேறு பெறுநர்களை எளிதாக சேர்க்கலாம். மாற்றுப்பெயரை +2.3.4@user.anonaddy.com என்றவாறு செய்வதன் மூலம் உருவாக்கப்படுவதால், நாம் மாற்றுப்பெயருடன் பல்வேறு பெறுநர்களையும் சேர்க்கலாம், இங்கு 2,3 4 ஆகியவை நம்முடைய கணக்கில் இருக்கும் பெறுநர்களுக்கான திறவுகோள்களாக இருக்கின்றன.
9.நம்முடைய கணக்கில் கூடுதல் பயனாளர்பெயர்களைச் சேர்க்கலாம் நாம் பதிவுசெய்ததைப் போலவே அவற்றைப் பயன்படுத்திகொள்ளலாம். எனவே நாம்skவாக பதிவுசெய்திருந்தால், vkgஐ கூடுதல் பயனாளர் பெயராகச் சேர்த்துகொள்ளலாம், பின்னர் anyalias@vkg.anonaddy.com ஐப் பயன்படுத்தலாம். நம்முடைய மாற்றுப்பெயர்களைப் பிரிக்க இதனை பயன்படுத்திகொள்ளலாம். தனிப்பட்ட மின்னஞ்சல்கள் போன்றவற்றுக்கு வேறுபட்ட மின்னஞ்சல்களுக்கான பயனாளர்பெயர்களை வைத்திடலாம்.
10 இந்த ஆனான்ஆடியில் API ஐப் பயன்படுத்தி நம்முடைய மாற்றுப்பெயர்கள், பெறுநர்கள், களங்கள் கூடுதல் பயனாளர்பெயர்கள் ஆகியவற்றை நிருவகிக்கமுடியும். அவ்வாறானAPI ஐப் பயன்படுத்த முதலில் நம்முடைய கணக்கு அமைப்புகளில் API அணுகல் டோக்கனை உருவாக்க வேண்டும். என்பனபோன்ற விவரங்களை மனதில் கொண்டு செயல்படுக மேலும் விவரங்களுக்கு https://anonaddy.com// எனும் இணைய முகவரிக்கு செல்க

நிழல்ஒவியம் வரைதல் (shadow draw) எனும் கட்டற்றபயன்பாடு ஒரு அறிமுகம்

ஒரு ஓவியத்தை எவ்வாறு வரைவது என அறியாத தெரியாத துவக்க நிலையாளர்களும் நிழல்ஓவியம் வரைதல்(shadow draw) எனும் பயன்பாட்டின் வாயிலாக மிகத்திறனுடன் ஓவியம் வரைய கற்றுக் கொள்ள முடியும் அதாவது புதியவர்கள் எவ்வாறு புதியதாக ஒருஓவியத்தை வரைய வேண்டும் என படிப்படியாக ஓவியம் வரைவதற்கான அனைத்து தொழில்நுட்பங்களுடனும் இது கற்றுதருகின்றது அவ்வாறு ஒரு ஓவியத்தை வரைவதற்காக வேடிக்கையான ஒருசிலஎளிய வழியைக் கண்டறிய இந்த நிழல்ஓவியம் வரைதல்எனும் பயன்பாடானது பேருதவியாக விளங்குகின்றது
நம்முடைய ஐபாட் , ஆப்பிள் பென்சில் ஆகியவற்றின் வாயிலாக நாம் ஓவியம் வரைதலை கற்றுகொள்ள தயாராக இருந்தால் இந்த நிழல்ஓவியம்வரைதல் எனும் பயன்பாடானது மிகவும் சிறப்பாக உதவுகின்றது.
. உண்மையில் ஒரு ஓவியத்தை எவ்வாறு வரைய வேண்டும் என்பதை அறிய எளிதான திறனுள்ள பல்வேறு வழிமுறைகளை இதுகொண்டுள்ளது நிழலாடுவதன் மூலம் புதிய ஓவிய கலைஞர் ஒருவர் ஓவியங்களை எவ்வாறு வரையலாம் என்பதைக் கற்பிக்கும் நல்லதொரு பயன்பாடாக இது விளங்குகின்றது. இது மிகவும் எளிமையானது ஆனால் பயனுள்ளது. எப்படி வரைய வேண்டும் என்பதை அறிய விரும்புவோருக்கு இது சரியான பயன்பாடாகும் ஒவ்வொரு நாளும்பல்வேறு புதியபுதிய வழிகளில் ஒவியம் வரைய இது மிகஎளியவழிமகாட்டியாகவிளங்குகின்றது
. இதன் வாயிலாக நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கையுடன் ஒன்றிணைந்து எளிதான ஒரு ஓவியத்தை வரையகற்றுகொள்ள முடியும் உண்மையில் ஓவியஆசிரியர் ஒருவர் நம்முடைய கையை பிடித்து புதியதாக ஒருஓவியத்தை எவ்வாறு வரைவது என வழிகாட்டக்கூடிய பயன்பாடாக இதுவிளங்குகின்றது ஒரு ஓவியக்கலையை கற்றுகொள்வது என்பது அதற்கான சிறப்பு வகுப்பில் மட்டுமே பெறக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாகும் .அவ்வாறான நிகழ்வினை நம்முடைய ஐபாடில் இந்த நிழல் ஓவிய ம் வரைதல் எனும் பயன்பாட்டினை நாம் செயல்படுத்தியவுடன் கிடைக்கச்செய்கின்றது அதாவது இது நாம் ஓவியம் வரைவதற்காக நம்முடைய கையை மாயமாக பிடித்து வழிநடத்தி சென்று புதிய ஒரு ஓவியத்தை வரையகற்று கொடுக்கின்றது இவ்வாறு ஓவியம் வரைய நாம் கற்றுகொள்ளும்போது நாம் வரையும் புதிய ஓவியத்தில் ஏதேனும் தவறான கோடுகளை வரைந்துவிட்டால் ஒருபோதும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை, ஏனென்றால் ஒவ்வொரு அடியிலும் இது நம்முடன் இருந்து திருத்தி சரியாக ஒரு ஓவியத்தை எவ்வாறு வரைவது என கற்றுகொடுக்கின்றது
நேரடியாக ஓவியகல்லூரி வகுப்புகளுக்கு செல்லும் நேரத்தையும் இடத்தையும் சேமித்திட இது உதவுகின்றது
இந்த நிழல் ஓவியம்வரைதல் எனும் பயன்பாடானது ஒரு ஐபாட், ஆப்பிள் பென்சில் ஆகியவற்றை விட அதிக இடத்தை எடுத்துக்கொள்ளாது. இந்த பயன்பாட்டினை செயல்படுத்ததுவங்கியவுடன் விசைப்பலகையில் ஒருசில பொத்தான்களை அழுத்துவதன் வாயிலாக நாம் ஓவியம் வரையும் பணியை உடனடியாக துவங்கலாம். ஒவியம் வரைவதற்காக நாம் எந்தவொரு ஓவியகலைப் பொருட்களையும் சேகரிக்கத் தேவையில்லை என்பதால் நம்முடைய நேரத்தைச் சேமித்திடலாம் படுக்கையில் ஒரு போர்வையின் கீழ் படுத்து கொண்டு அல்லது பயணத்தின்போது என்றவாறு நாம் எந்தவொரு இடத்திலிருந்தும்ஒரு சில நிமிடங்களுக்குள் இதன்துனையுடன் ஓவியம் வரைவதற்கு கற்று கொள்ளத்துவங்கிடலாம் .எந்தவொரு சூழலிலும் நாம் ஒரு ஓவியத்தை எவ்வளவு சிறப்பாக வரையமுடியும் என்பதை இந்த பயன்பாடு நடைமுறையில் செயல்படுத்தி கற்றுகொள்ள உதவுகின்றது
தொடர்ந்து ஒரு வருடத்திற்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஓவியக்கலையின் நுனுக்கங்களை இதன் வாயிலாக கற்றுகொள்ள முடியும் அதாவது இந்த நிழல்ஓவியம்வரைதல் எனும் பயன்பாட்டின் மூலம், இதிலுள்ள 400 க்கும் மேற்பட்ட ஓவியம் வரைவதற்கான பாடங்களின் துனையுடன் ஓவியம் வரையும் கலையை கற்று தெளிவுபெறலாம்ஆப் ஸ்டோரில் நிழல்ஓவியம் வரைதலை கட்டணமில்லாமல் பயன்படுத்தி கொள்ளமுயற்சித்திடுக. இந்த நிழல்ஓவியம்வரைதல் எனும் பயன்பாட்டினை கட்டணத்துடன் கூட பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்மேலும் விவரங்களுக்குhttps://www.shadowdrawapp.com/ எனும் இணைய முகவரிக்கு செல்க

gretl எனும்கட்டற்ற கட்டணமற்ற பயன்பாடு ஒரு அறிமுகம்

குனு ,பின்னடைவு , பொருளாதார அளவியல், நேரத் தொடர், நூலகம் (Gnu, Regression, Econometrics ,Time-series ,Library)ஆகிய சொற்களின்முதலெழுத்துகளால் உருவாக்கப்பட்ட பெயரே gretl எனும் இந்த பயன்பாட்டின் பெயராகும் இந்த gretl என்பது பொருளாதார புள்ளியியல் தரவுகளை ஆய்வுசெய்வதற்காக உதவுகின்ற அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படுகின்ற GNU GPL எனும் பொதுஅனுமதியின் அடிப்படையில் வெளியிடப்பட்டதொரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற பயன்பாடாகும் இதனை கொண்டு least squares,அதிகபட்ச வாய்ப்பு, GMM; ஒற்றை சமன்பாடு ஆகிய புள்ளியியலின் பல்வேறு வகைகளில் முன்கணிப்பு செய்திடமுடியும். மிகமுக்கியமாக இதன் உதவியுடன் தரவுகளை ARIMA, GARCH VARs , VECMs போன்ற காலமுறை வரைமுறைகளில் ஆய்வு செய்திடமுடியும் அதைவிட இது logit, probit, tobit, sample selection, interval regression போன்ற வரையறுக்கப்பட்ட சார்பு மாறிகளை ஆதரிக்கன்றது அதனோடு LaTeX கோப்புகள், tabular அல்லது equation வடிவமைப்பில் இதனுடைய வெளியீடு கிடைக்கின்றது அதுமட்டுமின்றி இதனுடைய Gnuplot எனும் திறனுடைய வரைபடத்தை கொண்டு வரைகலைபயனாளர் இடைமுகப்பாக பயன்படுத்திகொள்ளமுடியும் .மேலும் இதனுடைய வெளியீட்டு தரவுகளை NU R, GNU Octave, Python, Julia, Ox , Stata ஆகியவற்றுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு இது கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது மிக முக்கியமாக இது LIBSVM என்பதன் வாயிலாக இயந்திர கற்றலைகூட ஆதரிக்கின்றது கூடுதலாக இது XML , C S V, Excel, Gnumeric ,Stata .dta ,SPSS .sav ஆகிய பல்வேறு தரவு வடிவமைப்புகளை ஆதரிக்கின்றது . என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க மேலும்விவரங்களுக்கும்பயன்படுத்திகொள்ளவும் http://gretl.sourceforge.net/ எனும் இணைய முகவரிக்கு செல்க

Angry IP Scanner ஒரு அறிமுகம்

IP Scan என சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் Angry IP Scanner என்பது மிகவிரைவாக நட்புடன் செயல்படும் ஒரு வலைபின்னல் திற மூல வருடிபயன்பாடாகும் இது லினக்ஸ், விண்டோஸ் மேக் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்கொண்ட வலைபின்னல் வருடியாகும், இது மிக விரைவாகவும் எளிமையாகவும் செயல்படுமாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஐபி முகவரிகளையும் இணைய வாயில்களையும் வருடச்செய்வதற்கான பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளை நமக்கு வழங்குகின்றது.
இது உலகெங்கிலும் ஆர்வமுள்ள வலைபின்னல் நிருவாகிகள், பெரிய நிறுவனங்கள், சிறு நிறுவனங்கள், வங்கிகள் , அரசாங்க நிறுவனங்கள்ஆகிய பல்வேறு பயனாளர்களாலும் பரவலாகப் பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது,
இதனைகொண்டு எந்த வரம்பிலும் அவற்றின் வாயில்களிலும் ஐபி முகவரிகளை வருடுதல் செய்யலாம். இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காகவென கட்டணமெதுவும் நாம் தனியாக செலுத்ததேவையில்லை மேலும்இதனை நிறுவுகைசெய்திடாமலேயே நகலெடுத்து எங்கும் எப்போதும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக இதனை செயல்படுத்தியவுடன் முதலில் ஒவ்வொரு ஐபி முகவரியையும் செயல்பாட்டில் இருக்கிறதா என்றுபரிசோதித்து சரி பார்க்கின்றது, பின்னர் அந்தமுகவரியின் ஹோஸ்ட் பெயரைத் தீர்வுசெய்கிறது, மேலும் MAC முகவரியையும் தீர்மானிக்கிறது, அதன்பின்னர் நுழைவு வாயில்களை வருடச் செய்கிறது. மிகமுக்கியமாக ஒவ்வொரு ஹோஸ்டையும் பற்றிய சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் அளவை விரிவாக்கமாக நீட்டித்தும் பயன்படுத்திகொள்ள அனுமதிக்கின்றது.
இது NetBIOSதகவல்கள், நாம்விரும்பும் ஐபி முகவரி வரம்புகள், வலை சேவையங்களை கண்டறிதல், தனிப்பயனாக்கக்கூடிய திறப்பாளர்கள் என்பன போன்ற பல்வேறு கூடுதல் வசதிவாய்ப்புகளை கொண்டுள்ளது.இதன் வாயிலாக வருடபட்ட தகவல்களின் முடிவுகளை CSV, TXT, XML , IP-Port பட்டியல் என்பன போன்ற பல்வேறு வடிவமைப்புகளின் கோப்புகளில் சேமிக்க முடியும்.அல்லது பதிவேற்றம்செய்து கொள்ளமுடியும் இதனைபற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ளவும் பயன்படுத்தி கொள்ளவும் https://angryip.org/ எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க

Delta Chat எனும் அரட்டை அரங்க பயன்பாடு ஒரு அறிமுகம்

Delta Chatஎன்பது நண்பர்களுடனும் உறவினர்களுடனும் செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள உதவிடும் ஒரு அரட்டை அரங்க திறமூலசெந்தர பயன்பாடாகும்.இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காகவென தனியாக கணக்கெதுவும் துவங்கிடதேவையில்லை நாம் ஏற்கனவே வைத்துள்ள மின்னஞ்சல் முகவரியே போதுமானதாகும் இது வாட்ஸ் அப் ,டெலிகாராம் போன்ற தொரு சமுதாய அரட்டை அரங்கமாகும் ஆனால் இது ஒரு மையடுத்தப்டட்ட சேவையாளர் கணினியால் கட்டுபடுத்தப்படாமல் இதன் முனைமங்கள் பரவலாக இருப்பதால் இதில் பயனாளர்களின் தனிப்பட்ட கருத்து சுதந்திரம் பாதுகாக்கப்படுகின்றது இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளவென தனியாக எந்தவொரு பயன்பாட்டினையும் நிறுவுகை செய்திடத்தேவையில்லை தற்போது நாம் பயன்படுத்திடும் எந்தவொரு மின்னஞ்சலையும் இதற்காக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதிலும் செய்தியை பெறுபவர் இந்த பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தவில்லை யென்றாலும் நம்முடைய விவாதம்தடைபெறாமல்நடைபெறும் இது எந்தவொரு நிறுவனத்தையோ சேவையையோ சார்ந்து செயல்படவில்லை இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காகவென நம்முடைய முகவரியை யாருக்கும் பகிரத்தேவையில்லை அனைத்துடபயன்பாடுகளுடனும் ஒத்தியங்கும் தன்மையுடனும் பயன்படுத்த எளிதானதாகவும்விளங்குகின்றது தெரிந்த பயனாளர்களிடமிருந்து மட்டும் செய்திகள் பரிமாறி கொள்ளப்படுகின்றன Spam எனும் குப்பை செய்திகள் எதுவும் இதில் பகிர்ந்து கொள்ளபடமாட்டாது பாதுகாப்பானது நம்பகமானது தொடர்பாளர்களிடமிருந்து செய்திவந்திருந்தால் தானாகவே அதற்கான அறிவிப்பை திரையில் காண்பிக்கும் மேலும் அதற்கான பதிலையும் தானாகவே அனுப்பிடுமாறான வசதி கொண்டதாகும் மூன்றாவது நபர் இந்த செய்திகளை அறிந்து கொள்ளமுடியாதவாறு மறையாக்கம் செய்யப்பட்டதாகும் QR Invite code எனும் அழைப்பினை தொடர்ந்து Scan QR code எனும் பொத்தானை சொடுக்குவதன் வாயிலாக இதில் விவாதங்களை தொடரலாம் .
மேலும் விவரங்களுக்குhttps://github.com/deltachat/ எனும் இணையதள முகவரிக்கு செல்க

நிறுவன வரைச்சட்டம் ஒரு அறிமுகம்

நிறுவன வரைச்சட்டமானது(Entity Framework) முதன்முதலில் 2008 இல் வெளியிடப்பட்டது, இது மைக்ரோசாப்டின்.NET பயன்பாடுகள் , தொடர்புடைய தரவுத்தளங்கள் ஆகியவற்றுக்-கிடையில் தொடர்புகொள்வதற்கான முதன்மை வழிமுறையாக விளங்குகின்றது. இந்நிறுவன வரைச்சட்டமானது ஒரு பொருள் தொடர்பு திட்டமிடுபவர் (Object Relational Mapper(ORM)) ஆகும், இது மென்பொருளில் உள்ள பொருட்களுக்கு இடையில் ஒரு தொடர்புடைய தரவுத்தளத்தின் அட்டவணைகளையும் நெடுவரிசைகளையும் தொடர்பு படுத்துவதை எளிதாக்கும் ஒரு வகை கருவியாகும். நிறுவன வரைச்சட்டம் (EF) என்பது ADO.NET இற்கான திறமூல ORM கட்டமைப்பாகும், இது .NET கட்டமைப்பின் ஒரு பகுதியாகவிளங்குகின்றது. தரவுத்தள இணைப்புகளை உருவாக்குவதையும் கட்டளைகளை இயக்குவதையும் ORM கவனித்து கொள்கின்றது, அத்துடன் வினவல் முடிவுகளை எடுத்து அந்த முடிவுகளை பயன்பாட்டு பொருட்களாக தானாக செயல்படுத்துகின்றது. ஒரு ORM அந்த பொருட்களின் மாற்றங்களைக் கண்காணிக்க உதவுகிறது, மேலும் அறிவுறுத்தப்பட்டால், அது தரவுத்தளத்தில் மீண்டும் அந்த மாற்றங்களைத் தொடரும்.
இந்த ORM ஆனது பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் தரவுகளைத் தொடர்வதற்கான தேவையற்ற பணியைக் குறைப்பதன் மூலம் மேம்படுத்துநரின் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. நிறுவன வரைச்சட்டத்தில் தரவுத்தளத்தில் தரவுகளைப் படிக்க அல்லது எழுதுவதற்குத் தேவையான தரவுத்தள கட்டளைகளை உருவாக்கி அவற்றை இயக்க முடியும். நாம் இதில் வினவுகளை எழுப்பினால், நம்முடைய களப் பொருள்களுக்கு எதிராக நம்முடைய கேள்விகளை LINQ ஐப் பயன்படுத்தி நிறுவனங்களுக்கு வெளிப்படுத்தலாம். இது தரவுத்தளத்தில் தொடர்புடைய வினவலை இயக்குகின்றது, பின்னர் நம்முடைய பயன்பாட்டில் நாம் பணியாற்றுவதற்கான முடிவுகளை நம்முடைய களப்பொருட்களின் நிகழ்வுகளாக மாற்றிடுகின்றது. சந்தையில் NHibernate LLBLGen Pro போன்ற பல்வேறுORM கள் உள்ளன. பெரும்பாலான ORM கள் பொதுவாக கள வகைகளை நேரடியாக தரவுத்தள திட்டத்திற்கு வரைபடமாக்குகின்றன. இது பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் தரவுகளைத் தொடர்வதற்கான தேவையற்ற பணியைக் குறைப்பதன் மூலம் மேம்படுத்துநரின் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இது அதிக granular mapping அடுக்கினைக் கொண்டுள்ளது, எனவே நாம் விரும்பினால் , ஒரே நிறுவனத்தை பல தரவுத்தள அட்டவணைகளுக்கு அல்லது பல நிறுவனங்களை ஒரு அட்டவணைக்கு மேப்பிங் செய்வதன் மூலம்மேப்பிங்கைத் தனிப்பயனாக்கலாம் இது புதிய பயன்பாடுகளுக்கான மைக்ரோசாப்டின் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தரவு அணுகல் தொழில்நுட்பமாகும். இது ADO.NET தரவுத் தொகுப்புகள் மற்றும் தரவு அட்டவணைகளுக்கான தொழில்நுட்பத்தை நேரடியாகக் குறிக்கிறது , இது ஏற்கனவே பல ஆண்டுகளாக முன்னோக்கி நகரும்அனைத்து புதிய மேம்பாட்டிற்கும் நாம் SQL க்கு ADO.NET அல்லது LINQ வழியாக இதனை பயன்படுத்திகொள்ளுமாறு மைக்ரோசாப்ட் பரிந்துரைக்கின்றது.

சுகரைசர் எனும் கற்றல் தளம் ஒருஅறிமுகம்

சுகரைசர் என்பது ஒரு இலவச / சுதந்திரமான கற்றல் தளமாகும் , இது ஆரம்பத்தில் OLPC எனும் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒருமடிக்கணினி எனும் திட்டத்திற்காக https://wiki.sugarlabs.org/ இன் கீழ் உருவாக்கப்பட்டு நடைமுறைபடுத்தப்பட்டது. முடிந்தவரை பல குழந்தைகளுக்கும் கல்வி கற்பிப்பதே இந்த திட்டத்தின் அடிப்படை நோக்கமாகும் இந்த சுகரைசரில் குழந்தைகளுக்கானக் கற்பித்தல் நடவடிக்கைகள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. தற்போது இந்த சுகரைசரை உலகெங்கிலும் நாளொன்றிற்கு சுமார் இரண்டு மில்லியனுக்கும் அதிகமான குழந்தைகளால் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. மேலும் இந்த சுகரைசர் வெளியீடானது ஒரு ஆச்சரியமளிக்கும் வகையிலான. இணையதொழில் நுட்பங்களின் உதவியுடன் எந்தவொரு சாதனத்திலும் பயன்படுத்த நம்மை அனுமதிக்கின்றது அதாவது இந்த சுகரைசரானது மேஜைக்கணினி , மடிக்கணினி ,கைக்கணினி ,ராஸ்பெர்ரி பை , ஆண்ட்ராய்டுகைபேசி , iOSகைபேசி, ஆகிய எந்தவொரு சாதனத்திலும் இயங்கும் திறன்மிக்கது:
இதனை எந்தவொரு லினக்ஸ்-இணக்கமான வன்பொருளிலும் பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.இந்த சுகரைசரானது HTML5 , CSS3 ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி வரைகலை இடைமுகப்பினை பிரதிபலிக்கின்றது.
நம்முடைய வீட்டில் பயன்படுத்தாமல் கைவிடப்பட்ட பழைய கணினியில்கூட இதனை நிறுவுகைசெய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கான ஒரு நல்ல தேர்வாக இது விளங்கு-கின்றது., அவ்வாறு நிறுவுகை செய்வதற்காக இதனுடைய இணையதளத்திலிருந்தும் முயற்சி செய்யலாம். இன்னும் சிறப்பாக, நம்முடைய Android டேப்லெட்டில் உள்ள Google Play ஸ்டோரிலிருந்து அல்லது ஆப்பிள் சாதனத்தில் உள்ள ஆப் ஸ்டோரிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகைசெய்து பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும். இதுவிலை,குறைந்த டேப்லெட்டில் கூட நன்றாக செயல்படு-கின்றது. எனவே, நம்முடைய பழைய டேப்லெட்டை சுகரைசரை நிறுவிய பின் அதனை ஏதாவது ஒரு குழந்தைக்கு பரிசளித்தோம்எனி்ல் அது ஒரு மறக்கமுடியாத , பயனுள்ள பரிசாக இருக்கும் அல்லவா
லினக்ஸ், விண்டோஸ், மேக் , ஆகிய எந்தவொரு இயக்க முறைமையிலும் ஆண்ட்ராய்டு , iOS ஆகியவை செயல்படும் எந்தவொரு சாதனத்திலும் இதனை நிறுவகை செய்து பயன்படுத்தக்-கூடிய ஒரு குறுக்கு-தளப் பயன்பாடாக இது விளங்குகின்றது. அதுமட்டுமின்றி தற்போதைய அனைத்து வகையான நவீன இணைய உலாவிகளிலும் இயங்கும் ஒரு இணையபயன்பாடாகவும் இது திகழ்கின்றது .
இந்த சுகரைசர் இணையபயன்பாடு என்பது Chrome, Firefox, Safari , EDGE ஆகிய உலாவிகளின் சமீபத்திய பதிப்பைக் கொண்டு எந்த சாதனத்திலும் இயங்கும் ஒரு இணையபயன்பாடாகும்., இது இணையஇணைப்பில்லாமல் இயங்காது மேலும் ஒரு சுகரைசர் சேவையகத்திற்கு நிரந்தர பிணைய இணைப்பு தேவைப்படுகிறது.
ஒரு உள்ளூர் சேவையகமாக இந்த சுகரைசரைப் பயன்படுத்திகொள்ளவும் இது அனுமதிக்கின்றது, நாம் விரும்பினால் நமக்கான நம்முடைய சொந்த சுகரைசர் சேவையகத்தை நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இதற்காக, சுகரைசர் சேவையக களஞ்சியத்தில் உள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றிடுக, மேலும் விவரங்களுக்கு https://sugarizer.org/ எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க

Previous Older Entries