Twistclock எனும் கட்டற்ற மேககணினியின் புதிய தேடுதல் கருவி ஒருஅறிமுகம்

இந்த Twistclock எனும் கட்டற்ற மேககணினியின் புதிய தேடுதல் கருவியானது Docker Registries, Kubernetes API சேவையாளர்கள், தரமற்றஅமைவுகளுடன் இருப்பவை அல்லது authenticatio என்பன போன்ற மேககணினி சூழலின் உள்கட்டமைவுகளை பயன்பாடுகளை தேடிக்கண்டறிவதற்காக பயன்படுகின்றது அமோஸானின் இணையசேவை, மைக்ரோசாப்ட்டின் அஜூர் ,கூகுளின் மேககணினிதளம் ஆகியவற்றை ஆதரிக்குமாறு இந்த முதல் வெளியீடானது அமைந்துள்ளது

மேககணினி தேடுதலானது நிறுவனத்தின் உள்கட்டமைவுகள் , இயக்கங்கள் பாதுகாப்பு குழுக்களின் திறன் ஆகியவற்றை கொண்டு மேககணினியின் அளவு ,சூழ்நிலை ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்ளஉதவுகின்றது பல்வேறு வழங்குநர்களின் முகப்புதிரைக்குள் உள்நுழைவுசெய்திடாமலும் பல்வேறு பக்கங்களை சொடுக்குதலின் வாயிலாக அங்கு செல்லாமலும் நாமேமுயன்று தரவுகளை பதிவேற்றம் செய்திடாமலும் தெரியாத அனைத்தையும் எளிதாக கண்டுபிடித்திடும் ஒரு வழியாக தணிக்கையும் பாதுகாப்பையும் பயன்படுத்தி கொள்ளும் ஒரு மிகத்திறனுடைய கருவியாகஇது விளங்குகின்றது
படிப்பதற்கான அனுமதியைமட்டும் பெற்று இது எவ்வாறு பணியாற்றுகின்றது மேககணினி வழங்குநரின் சொந்த தளங்களின் சேவைகளையும் அவைகளின் மீப்பெரியதரவுகளையும் தேடிக்கண்டுபிடப்பதற்கு இந்த மேககணினி தேடிடும் கருவி இணைப்பு ஏற்படுத்திடுகின்றது மேலும் இது வலைபின்னலை தேடிடும் வாய்ப்பின் வாயிலாக தளங்களை IP எல்லைகளை வழித்திடுவதற்கு வருடுதலை பயன்படுத்தி கொள்கின்றது தொடர்ந்து Docker Registries, Kubernetes API சேவையாளர்கள், தரமற்றஅமைவுகளுடன் இருப்பவை அல்லது authenticatio என்பன போன்ற மேககணினி சூழலின் உள்கட்டமைவுகளை பயன்பாடுகளை இது தேடிக்கண்டறிகின்றது
இதனுடைய மிகமுக்கிய பயன்கள் பின்வருமாறு
உடனடியாக பலவீனமான அமைப்புகளையும் அங்கீகாரத்தையும் அடையாளம் காணஉதவுகின்றது
DevSecOps செயல்முறைகளுடன் எளிதில் ஒருங்கிணைக்கப்படுவதற்கு பயன்படுகிறது
மேகக்கணி கணக்குகளுக்கு படிக்க மட்டுமே தேவையான அனுமதிகளை கொண்டு எங்கிருந்தும் இயக்கக்கூடிய எளியதொரு டாக்கர் கொள்கலன் படமாக வழங்குகின்றது
ஊடாடுவதை பயன்படுத்துதல், தானியங்கிசெயல் ஆகிய இரண்டிலும் இது நன்றாக செயல்படுகிறது
இதனுடைய செந்தர JSON தரவுகளின் வெளியீடுகளானது மற்ற கருவிகளுடன் எளிதாக ஒருங்கிணைப்பு செய்வதற்காக கோ எனும் கணினிமொழியில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது
ஒவ்வொரு குழுவும் நிர்வாகத்திற்கு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட அணுகுமுறையைப் பின்பற்ற முயற்சி செய்தாலும், எளிமையான தவறை அல்லது விரைவான சோதனைக்காக ஒரு சேவையை உருவாக்கி மறந்துவிடுவது எளிது.
நீங்கள் ஏதேனும் விழிப்புடன் இருந்தால், அதை நீங்கள் பாதுகாக்க முடியாது. பல நிறுவனங்கள் ஒரு பல-வழங்குநர் மேகம் மூலோபாயத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, அந்த சேவை வழங்குநர்கள் தொடர்ந்து புதிய சேவைகள் மற்றும் பகுதிகளைத் தொடங்குகின்றன, இந்த ‘நிழல்’ வரிசைமுறைகளுக்கு கைமுறையாக கண்காணிக்க இது ஏற்கனவே நடைமுறைப்படுத்த முடியாதது.
ஒவ்வொரு வழங்குநருக்கும், கணக்கிற்கும், பகுதிக்கும் இடையே உள்ள ஒவ்வொரு மேகக்கணி இயல்பான சேவையையும் எளிதாக கண்டுபிடிப்பதை எளிமையாக செய்ய விரும்புவதால் இந்தத் திட்டங்களை எளிதாக அடையாளம் காணலாம்
இந்த கருவி தாங்கியின் சூழலில் செயல்படுவதற்காக பின்வரும் மாறிலிகள் தேவையாகும்
BASIC_AUTH_USERNAME: இது அடிப்படையான அங்கீகாரத்தை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கான பயனாளர் பெயரை நிர்ணயம் செய்கின்றது
BASIC_AUTH_PASSWORD: இது அடிப்படையான அங்கீகாரத்தை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கான பயனாளரின் கடவுச்சொற்களை நிர்ணயம் செய்கின்றது
TLS_CERT_PATH: இயல்புநிலையில் சுயமான கையொப்பத்துடனான சான்றிதழை உருவாக்கி கொள்கின்றது இருப்பினும் TLS சான்றிதழ் திறவுகோளை அடைவதற்கான வழியை நிர்ணயம் செய்யபயன்படுகின்றது
TLS_CERT_KEY: தாங்கியின் உள்பகுதியில் TLS சான்றிதழ் திறவுகோளை நிர்ணயம் செய்யபயன்படுகின்றது
தாங்கிகளில் இதனை செயல்படசெய்வதற்கு பின்வரும் கட்டளைவரிகளை பயன்படுத்தி கொள்க
run -d –name cloud-discovery –restart=always \ -e BASIC_AUTH_USERNAME=admin -e BASIC_AUTH_PASSWORD=pass -e PORT=9083 -p 9083:9083 twistlock/cloud-discovery
அனைத்து அமோஸானின் இணைய AWS களை வருடி registries, container instances, Kubernetes clusters,ஆகிய வற்றின் தரவுகளை ஒருங்கிணைந்து பெறுவதற்காக பின்வரும் curl எனும் கட்டளைவரிகளை பயன்படுத்துக
curl -k -v -u admin:pass –raw –data \
‘{“credentials”: [{“id”:””,”secret”:””}]}’ \
https://localhost:9083/discover
இதனுடைய வெளியீடு பின்ருமாறு இருக்கும்

அனைத்து அமோஸானின் இணைய AWS களை வருடி முழுமையான மீப்பெரும் தரவுகளை ஒவ்வொன்றாக காண்பிப்பதற்கும் தரவுகளை ஒருங்கிணைந்து பெறுவதற்காகவும் பின்வரும் curl எனும் கட்டளைவரிகளை பயன்படுத்துக
curl -k -v -u admin:pass –raw –data \
‘{“credentials”: [{“id”:””,”secret”:””}]}’ https://localhost:9083/discover?format=json
மேககணினியின் சொந்த பயன்பாடுகளையும் சொந்த கட்டமைப்புகளையும் கண்டுபிடிப்பதற்கு பின்வரும் கட்டளைவரிகளை பயன்படுத்தி கொள்க
curl -k -v -u admin:pass –raw
–data ‘{“subnet”:”172.17.0.1″, “debug”: true}’
https://localhost:9083/nmap
இதனுடைய வெளியீடு பின்ருமாறு இருக்கும்:

மேலும் விவரங்களை அறிந்து கொண்டு பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக https://github.com/twistlock/cloud-discovery எனும் இணைய பக்கத்திற்கு செல்க

ஜென்கின்ஸ் x எனும் கட்டற்ற அமைவு ஒரு அறிமுகம்

ஜென்கின்ஸ் x என்பது குபேர்நெட்களில் CI/CD என சுருக்கமாக அறியப்படும் தொடர்ச்சியாக ஒருங்கிணைத்தல் ,தானியங்கியாக பரிசோதித்தல் ,தொடர்ச்சியாக வழங்குதல் ஆகிய செயல்களனைத்தையும் செயற்படுத்திடும் முழுமையானதொரு கட்டற்ற அமைவாகும்


படம்-1
இதனை பயன்படுத்துபவர்கள் குபேர் நெட்டிற்கானஅமேசானின் வளையும்தாங்கி , கூகுளின் குபேரநெட் பொறி அல்லது மைக்ரேசாப்ட்டின் அஜூர் குபேர்நெட் சேவை போன்ற பெரியபெரிய மேககணினி சேவை வழங்குநர்களை இயக்குபவராக இருந்தால் இந்த ஜென்கின்ஸ்X நிறுவுகை செய்து வழங்குவது மிகஎளிய பணியாகும் பொதுவாக இது SpringBoot, Go, Python, Node, ASP.NET, Rust, Angular, React ஆகிய அனைத்து கணினி மொழிகளையும் ஆதரிக்கின்றது இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக முதலில் jx create quickstart எனும் கட்டளைவரியை செயல்படுத்தி இந்த Jenkins X இல் ஒரு புதிய செயல்திட்டத்தினை உருவாக்கிடுக தொடர்ந்து நாம் வாய்ப்பு எதையும் தெரிவு செய்யவில்லையெனில் தானாகவே புதிய செயல்திட்டத்திற்கு பெயரிடுமாறான பகுதிக்கு நம்மை அழைத்து செல்லும் அதன் பின்னர் வழக்கம்போன்ற முதன்முதல் செயல் திட்டமான “அனைவருக்கும் வணக்கம்” எனும் புதிய இணைய செயல்திட்டத்தை தானாகவே உருவாக்கிடுகின்றது பின்னர் நாம் தெரிவுசெய்திடும் தளத்திற்கு பொருத்தமான வகைகோப்பான makefile அல்லது build script ஐசேர்க்கின்றது அதன்பின்னர் மென்பொருளை உருவாக்கும் சூழலின் படிநிலைகளுக்கு ஏற்ப நிருவகிப்பதற்கான ஜென்கின்ஸ்கோப்பு ஒன்றினை சேர்க்கின்றது.பின்னர் Draft வாயிலாக ஒரு Docker கோப்பினைையும் Helm வரைபடங்களையும் அதனுடன் சேர்க்கின்றது அதன்பின்னர் குபேர்நெட்டிற்கு பயன்பாடுகளை அனுப்புவதற்கான Skaffoldஐ கட்டமைவு செய்கின்றது பின்னர் Git இன் வளக்கோப்பு ஒன்றினை உருவாக்கி அதில் புதிய செயல்திட்ட குறிமுறைவரிகளை அனுப்புகின்றது அதன்பிறகு ஒரு இணைய ஊக்கானது( webhooks) Git இலிருந்து ஜென்கின்ஸ் X இற்கு புதியசெயல் திட்டம் ஒன்று இயக்குவதற்கு தயாராக இருப்பதாக அறிவிக்கின்றது பின்னர்ஜென்கின்ஸ் pipeline வாயிலாக ஒரு PR இல் சமர்ப்பித்து ஒன்றிணைக்கின்றது அதன்பின்னர் ஓரிரு நிமிடங்களில் துவங்கிடும்முனையிலிருந்து முடிவுறும்முனைவரை (end-to-end)அனைத்தும் சரியாக இருக்கின்றதாவென சரிபார்த்திடுகின்றது இது செயல்படும்படிமுறைகள் (படம்.2)பின்வருமாறு

படம்-2
1. மென்பொருள் உருவாக்குபவர் செயல்திறன் மற்றும் திட்டத்தின் மாற்றத்தை Git எனும் களஞ்சியத்திற்கு அனுப்புகின்றார்
2. ஜென்கின்ஸ் X ஆனது அறிவிக்கப்பட்டு,ஜென்கின்ஸ்pipeline,நம்முடைய திட்டத்தின் மொழி, ஆதரவு ஆகிய கட்டமைப்புகளை கொண்டதொருDocker எனும் image-இல் இயக்குகின்றது,
3. செயல்திட்ட pipelineஐ உருவாக்கி, பரிசோதித்து, செயல்திட்டத்தின் Helm விளக்கப்-படத்தினை விளக்கப்படகாட்சியகத்திலும் அதன் Docker உருவப்படத்தினை பதிவேட்டிற்கும் அனுப்புகின்றது
4. செயல்திட்ட pipelineஆனது, செயல்திட்டசூழலில் சேர்ப்பதற்கு தேவையான மாற்றங்களுடன் ஒரு PRஐ உருவாக்குகிறது
5. ஜென்கின்ஸ் X ஆனது தானாகவே முதன்மையாளருடன் PR ஐ இணைக்கின்றது
6. ஜென்கின்ஸ் X ஆனது அறிவிக்கப்பட்டு, pipeline சூழலிற்கான வழியை இயக்குகிறது
7. pipeline சூழலின் வழியானது Helmஐ இயக்குகின்றது, தொடர்ந்துஅந்தச்சூழலை நிருவகிக்கின்றது, Dockerபதிவேட்டிலிருந்து வரைபடஅருங்காட்சியகம், Docker images ஆகியவற்றிலிருந்து Helm வரைபடங்களை கொண்டுவருகின்றது. தொடர்ந்து குபேர்நெட்செயல்திட்டத்தின் வளங்களை உருவாக்குகிறது,
ஜென்கின்ஸ் X இல் நம்முடைய நடப்பு செயல்திட்டதை உள்கொண்டுவருதல்
இதற்காக jx promote எனும் கட்டளைவரியை பயன்படுத்தி கொள்க. இது செயல்படும்படிமுறைகள் பின்வருமாறு

படம்-3
1 மென்பொருள் உருவாக்குநர் ஒரு செயல்திட்டத்தினை உருவக்கி மேம்படுத்துவதற்காக jx promoteஎனும் கட்டளைவரியை இயக்குக
2. ஜென்கின்ஸ் X ஆனது, செயல்திட்டத்தை சூழலில் சேர்ப்பதற்கு தேவையான மாற்றங்களுடன் ஒரு PR ஐ உருவாக்குகிறது
3. மென்பொருள் உருவாக்குநர் தாமேமுயன்று கைமுறையாகPR ஐ அங்கீகரிக்க செய்திடுக, உடன் அது தானாகவேமுதன்மையான(Master)வருடன் இணைக்கப்பட்டுவிடும்
4.ஜென்கின்ஸ் X ஆனது அறிவிக்கப்பட்டு, pipeline சூழலின்வழியை இயக்குகிறது
5. pipeline சூழலின் வழியானது Helmஐ இயக்குகின்றது, தொடர்ந்து அந்தச்சூழலை நிருவகிக்கின்றது, Dockerபதிவேட்டில் இருந்து வரைபடஅருங்காட்சியகத்தையும் Docker படங்களிலிருந்து Helm வரைபடங்களையும் கொண்டுவருகின்றது. தொடர்ந்து குபேர்நெட்செயல்திட்டத்தின் வளங்களை உருவாக்குகிறது,
இந்தஜென்கின்ஸ் X இனுடைய இதர பயன்கள்பின்வருமாறு
ஜென்கின்ஸ் X ஐ ஒவ்வொரு நிலையிலும் திரையில் காட்சியாக காண்பிக்குமாறு கோரி திரைக்காட்சியை காணலாம் . CI/CD ஆகிய செயல்களுக்கு தேவையான விரிவாக்கத்தினை இந்தஜென்கின்ஸ் X இல் உருவாக்கிடலாம் . HTMLபடிவங்களிற்கு பதிலாக குறிமுறைவரிகளால் வரையறுக்கப்பட்ட கட்டமைவுடன் கட்டளைவரிவாயிலாக வகைவகையான ஜென்கின்ஸ் pipelinesகளை இயக்கி பயன்பெறலாம் மிகமுக்கியமாக இதனை செயல்படுத்தி பயன் பெறுவதற்காகவென தனியாக சேவையாளர் கணினியெதையும் பராமரிக்கத் தேவையில்லை GitHubஇலிருந்துஇணைய ஊக்குகளை( webhooks) கையாளுவதற்கு Prow என்பதை இந்த ஜென்கின்ஸ் Xஆனது வழங்குகின்றது மேலும் ஜென்கின்ஸ் pipelines. இயக்குவதற்கு Knative என்பதை வழங்குகின்றது மேலும் விவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கும் https://jenkins-x.io/ எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க

Sandstorm எனும் இணையபயன்பாடுகளை உருவாக்கிடும் கட்டற்ற தளம் ஒரு அறிமுகம்

இது productivity, finance, note taking, task tracking, chat, games போன்ற எண்ணற்ற இணையதள பயன்பாடுகளை உருவாக்க உதவிடும் ஒரு கட்டற்ற தளமாகும் நம்முடைய சொந்த பயன்பாடுகளை இதில் உருவாக்கி மேம்படுத்தி வெளியிடமுடியும் மேலும் தம்முடைய பயன்பாடுகளை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும் முடியும் நம்முடைய கைபேசியில் இதனை எளிதாக நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் நம்முடைய அனைத்து பயன்பாடுகளையும் அவைகளின் தரவுகளையும் ஒரேஇடத்தில் வைத்து எளிதாக அனுகிடும் வசதியுடன் பராமரித்திடலாம் இது மேககணினி அடிப்படையில் செயல்படுவதாக இருந்தாலும் இதனை நம்முடைய சொந்த கணினியில் நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் பலபயனாளர்கள் ஒன்றுசேர்ந்து பயன்பாட்டின் ஒவ்வொரு உறுப்பினையும் வஂவ்வேறு நபர்கள் உருவாக்கி அவைகளை ஒருங்கிணைத்து ஒரே பயன்பாடாக உருவாக்கி கொள்ளவும் மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளமுடியும் . இதனை எந்தநேரத்திலும் எந்தவிடத்திலும் எப்போதுவேண்டுமானாலும் அனுகி பயன்படுத்தி இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்கி கொள்ளமுடியும் நம்முடைய வியாபாரத்திற்கு ஏற்ற இணைய பயன்பாடுகளைகூட இதில் உருவாக்கி கொள்ளமுடியும் இதனுடைய மாதிரி செயல்பாட்டினை பார்த்து அறிந்து கொண்டு இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளவிரும்பினால் https://sandstorm.io/ எனும் இணைய முகவரிக்கு செல்க

வெங்காயவழிசெலுத்தி(The Onion Router) ஒரு அறிமுகம்

Tor என சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் வெங்காயவழிசெலுத்தி(The Onion Router) என்பது பயனாளர் ஒருவர் இணையத்தில் முகமிலியாக இணைந்து தான் பயன்படுத்திய இணைய இணைப்பின் விவரங்கள் சாத்தியமான அனைத்து கண்காணிப்புகள் இட கண்காணிப்புகள் ஆகிய அனைத்தையும் முழுவதுமாக அகற்றி சுதந்திரமாக இணையத்தில்உலாவர உதவிடும் ஒரு வலைபின்னல் கட்டமைப்பாகும்.

அதாவது எந்தவொரு நபரும் தன்னுடைய உண்மையான அடையாளத்தை மறைத்து கொண்டு முகமிலியாக இணையத்தில் உலாவருவதற்கு இந்த Torஆனது அனுமதிக்கின்றது மிகமுக்கியமாக எந்தவொரு போக்குவரத்து பகுப்பாய்வு வலைபின்னல் உளவு மூலம் பயனாளர் பாதிக்காமல் அவரைப் பாதுகாக்கின்றது. முகமிலி இணைய இணைப்பிற்கு மிகவும் பிரபலமானதும் பாதுகாப்பானதுமான விருப்பமாக இந்த Tor எனும் வலைபின்னல் கட்டமைவு அமைந்துள்ளது இந்நிலையில்Tor என்பதொரு இணைய உலாவியென குழப்பி கொள்ளவேண்டாம் Tor என்பதுஇணைய உலாவியை எளிதாக அனுக உதவிடுமொரு வலையமைப்பாகும் என்ற செய்தியைமட்டும் மனதில் கொள்க மாற்றியமைக்கப்பட்ட மொஸில்லா ஃபயர்ஃபாக்ஸின் ESR வலை உலாவியின் உதவியுடன் இந்த Tor வலையமைப்பை நம்மால் அணுகமுடியும் இந்த Tor வலையமைப்பானது1990 இல் ஆய்வகத்தில் உருவாக்கப்பட்டு 2002 இல் நடைமுறைபடுத்தப்பட்டு தற்போதுElectronic Frontier Foundation (EFF).எனும் நிறுவனத்தாரால் பராமரித்து மேம்படுத்துப்பட்டுவருகின்றது
இது வெங்காயவழிசெலுத்தி(onion routing)எனும் வழிமுறை கருத்தமைவின் அடிப்படையில் செயல்படுகின்றது அதாவது பயனாளரின தரவுகளை முதலில் மறைகுறியாக்கம் செய்தபின்னர் இந்த Torவலைபின்னலுடைய வெவ்வேறுசுற்றுகளின் வாயிலாக கடத்தப்படுதல் மீண்டும் மறைகுறியாக்கம் செய்தபின்னர் மீண்டும் வெவ்வேறுசுற்றுகளின் வாயிலாக கடத்தப்படுதல் என்றவாறு மீண்டும் இவ்வாறான பணியையே பயனாளர் தரவின்மீது செயல்படுத்தப்படுகின்றது அதாவது வெங்காயத்தோல்போன்று பல்லடுக்கு மறையாக்கத்தின் வாயிலாக பயனாளரின்பாதுகாப்பு இதன்மூலம் உறுதி படுத்தப்படுகின்றது ஆயினும் நாம் அனுப்புகின்ற தரவானது தொடர்புடைய சேவையளர்பகுதிக்கு ஏதொவொரு சுற்றின் வாயிலாக பாதுகாப்பாக சென்றடையும் வரை ஒவ்வொரு சுற்றிலும் ஒவ்வொரு குறியாக்கம் தொடர்ந்து மறையாக்கம் என்றவாறு இதில் மாற்றியமைத்து கொண்டேயிருக்கும் கடைசியாக சென்றடையும் மிகச்சரியான சேவையாளர் பகுதிக்கு உண்மையான தரவு பாதுகாப்பாக சென்றடைந்து-விடும் அதனால் இடையில் இந்த தரவினை இடைமறித்து எங்கிருந்துவருகின்றது எங்கு செல்கின்றது உள்ளடக்கம் என்னவென யாராளும் அடையாளம் காணமுடியாதவாறு பல்லடுக்கான குறியாக்கம் மறைகுறியாக்கம் செய்து பாதுகாத்திடுகின்றது தனியான பயனாளருக்கு முகமிலி பாதுகாப்பு வழங்குவதுமட்டுமல்லாது இணைய பக்கங்களுக்கும் சேவையாளர் கணினிக்கும் மறைகுறியாக்கசேவையை இது வழங்குகின்றது நம்முடைய சுய அடையாளத்தை மறைத்து கொண்டு குறிப்பிட்ட இணையபக்கத்தை அனுக விரும்புவோர்கள் இந்த Torவலைபின்னலை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் பயனாளர் ஒருவர் தடைசெய்யப்பட்ட பகுதியிலும் பாதுகாப்பாக உலாவருவதற்கு இது பெரிதும் பயன்படுகின்றது BitTorrent போன்ற P2P பயன்பாடுகளின் கோப்புகளையும் இந்த Torவலைபின்னலின் வாயிலாக மிகவும் பாதுகாப்பாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் BitTorrent பயனாளர்களின் 10k அளவுடைய IP முகவரிகளை Bad Apple எனும் தாக்குதலின் போது இந்த Torவலைபின்னலானது மிகவும் சிறப்பாகபாதுகாத்தது என்ற செய்தியின் வாயிலாக இதனுடைய பாதுகாப்பு நம்பகத்தன்மையை நாம் அறிந்து கொள்ளமுடியும்
இது மொஸில்லா ஃபயர் ஃபாக்ஸின் இணைய உலாவியை ஆதரிக்குமாறு இதனுடைய விரிவாக்க ஆதரவு பதிப்பு ஒன்று செயல்படுகின்றது என்ற கூடுதல்செய்தியையும் மனதில் கொள்க இது கையடக்க சாதனத்திலும் தேவையான இடத்திற்கு கொண்டு சென்று பயன்படுத்தி கொள்ளத்தக்க-வகையில் இது கிடைக்கின்றது இது ஒவ்வொருமுறை உலாவவந்துமுடிந்தவுடன் அதனுடைய உலாவந்த வரலாறு முழுவதையும் அதனுடைய குக்கீகளின் இடஅமைவுகளையும் முழுவதுமாக அழித்து நீக்கம் செய்து கொள்கின்றது அதன்வாயிலாக வேறுயாரும் நம்மை தேடிகண்டுபிடித்திட முடியாதவாறு பாதுகாப்பு ஏற்பாட்டினை செயல்படுத்தி நம்மை பாதுகாக்கின்றது இது விண்டோ லினக்ஸ் மேக் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது அதைவிட இது ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்களிலும்(Orbot எனும் பெயரில்) கைபேசிகளிலும் (Orfox எனும் பெயரில்) ஐஓஎஸ் கைபேசிகளிலும் செயல்படும் திறன்கொண்டது இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக இதனுடைய https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en எனும் தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க தொடர்ந்து Tor Browser setup.என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து இயங்க செய்திடுக உடன் விரியும் திரையில் தேவையான நாம் விரும்பும் மொழியை தெரிவுசெய்து கொள்க அடுத்துதோன்றிடும் திரையில் இந்த பயன்பாடு செயல்படும் கோப்பகத்தை தெரிவுசெய்து கொள்க இதற்காக நாம் பணிபுரியும் கணினியின் திரையைகூட தெரிவு செய்து கொள்ளலாம் இறுதியாக Install. எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து நிறுவுகை செய்து கொள்க

பாதிக்கப்பட்ட வலைதளம் குறித்த பைத்தானின் எளிய SQL Injection சரிபார்ப்பு குறிமுறைவரிகள்

இன்றுநாம் ஒரு பாதிக்கப்பட்ட வலைதளம் குறித்த நம்முடைய முதன்முதலான எளிய SQL Injection சரிபார்ப்பு குறிமுறைவரிகளை பைத்தான் கணினி மொழியில் எவ்வாறு எழுதுவது என காணவிருக்கின்றோம் இதற்காக நமக்கு பைத்தான்கணினிமொழி 3.4 பதிப்பு , நல்ல இணையஇணைப்பு, பாதிக்கப்பட்ட ஏதேனுமொரு வலைதளம் ஆகியவைமட்டும் தேவையாகும் முதலில் new .py எனும் கோப்பினை உருவாக்கிகொள்க அதில் முதலில்பின்வரும் மூன்று குறிமுறைவரிகளை உள்ளீடுசெய்திடுக

import sys
import urllib
import urllib.request
fullurl = input(“Please specify the full vulnerable url: “)
for carg in sys.argv:
if carg == “-w”:
argnum = sys.argv.index(carg)
argnum += 1
fullurl = sys.argv[argnum]
இதில் முதல்வரியானது இயக்கமுறைமை அல்லது அமைப்பு முறையை உள்ளே கொண்டுவருகின்றது இரண்டாவது urllib தொடர்பான நூலகங்களை உள்ளே கொண்டுவருகின்றது மூன்றாவது வரி urllib தொடர்பான தொடர்புடைய கோரிக்கையை உள்ளே கொண்டுவருகின்றது நான்காவது வரியானது பயனாளரின் உள்ளீட்டினை பெறுகின்றது

import sys
import urllib
import urllib.request
fullurl = input(“Please specify the full vulnerable url: “)
resp = urllib.request.urlopen(fullurl + “=1\’ or \’1\’ = \’1\””)
body = resp.read()
fullbody = body.decode(‘utf-8’)
if “You have an error in your SQL syntax” in fullbody:
print (“The website is classic SQL injection vulnerable!”)
else:
print (“The website is not classic SQL injection vulnerable!”)

DNS அமைவை மாற்றியமைப்பதன் வாயிலாக நம்முடைய இணையஉலாவேகத்தை உயர்த்தலாம்

DNS எனசுருக்கமாக அழைக்கப்படும் களப்பெயர் அமைவு(Domain Name System ) ஒழுங்குமுறையானது இணையவலைபின்னலின் கட்டமைப்பில் மிகமுக்கியபகுதியாக விளங்குகின்றது அதாவது நாம் ஒவ்வொரு இணையதளபக்கங்களை பார்வையிடுவதற்காக அதனுடைய முகவரியை உள்ளீடுசெய்திடும்போது நம்முடைய கணினியானது இந்த DNSஇற்கு சென்று நாம் கோரிய முகவரியில் அவ்வாறான பெயர் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளதாவென தேடிபார்க்கின்றது (lookup) ஒருசில சிக்கலான இணையபக்கங்களில் பல்வேறு DNS தோற்றங்களை திரையில் மேலேற்றுதல் செய்வதற்குமுன்பு அடிக்கடி தேடிப்பார்த்திடவேண்டிய தேவையெற்படுகின்றது எனவே நம்முடைய கணினியானது இணைய உலாவலை துவங்கியவுடன் ஒவ்வொரு நாளும் நூற்றுக்கணக்கான DNSகளை தேடிபார்க்கின்றது அதனால் அதிகபணிச்சுமை உருவாகி இணைய உலாவல் மிகமெதுவாக ஆகின்றது இதனை தவிர்ப்பதற்காக நம்முடைய இணைய வலைபின்னல் கட்டமைவை 8.8.8.8 மற்றும் 8.8.4.4ஆகிய IP முகவரிகளை பயன்படுத்தி நம்முடைய DNS சேவையாளர்களை மறுஅமைவு செய்திடுக அல்லது IPv6 முகவரியை கூடஆதரிக்கும் https://developers.google.com/speed/public-dns/docs/using எனும் இணையதளத்தில் வழங்கியுள்ள கட்டமைவு ஆலோசனைகளை
கூகுளின் பொது DNS ஐ முயற்சி செய்ய முடிவு செய்தால்,நம்முடைய பொது வாடிக்கையாளர் திட்டங்கள் அனைத்தும் கூகுளின் DNS ஐப் பயன்படுத்தி DNSகளை தேடிபார்த்திடும் lookups பணியை மிகச்சரியாக செயற்படுத்திடும். அதனுடன் கூடுதலாக
UDP அல்லது TCP ஆகிய பாரம்பரிய தேடுதல் தான் DNS க்கு செய்வோம் என்றாலும் பரவாயில்லை கூகுளானது பின்வரும் பொது DNS ஐபி (IPv4) மற்றும் ( IPv6) ஆகிய முகவரிகளை கொண்டு நமக்கான சேவையை வழங்கதயாராக இருக்கின்றது
IPv4முகவரிகளான 8.8.8.8 மற்றும் 8.8.4.4
மேலும் IPv6 முகவரிகளான 2001:4860:4860::8888 மற்றும் 2001:4860:4860::8844
ஆகியவைகளில் ஏதேனும் ஒரு ஐபி முகவரியை நம்முடைய DNS இன் முதன்மை சேவையாளர் அல்லது DNS இன் இரண்டாம் நிலை சேவையாளரில் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அல்லது இரண்டு ஐபி முகவரிகளையும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆயினும் நம்முடைய DNS இன் முதன்மை சேவையாளர் , DNS இன் இரண்டாம் நிலை சேவையாளர் ஆகியஇரண்டிலும் ஒரே ஐபி முகவரியை பயன்படுத்தாதீர்கள் பொதுவாக விண்டோ இயக்கமுறைமை செயல்படும் கணினியில் DNS அமைப்பானது தெரிவுசெய்யப்பட்ட வலைபின்னல்களுக்காக மட்டும் TCP/IP பண்பியல்பு களின் சாளரத்தில் குறிப்பிடபட்டிருக்கும்
விண்டோ7 செயல்படும் கணினியில் DNS அமைப்பை மறுஅமைவு செய்வதற்காக கட்டுப்பாட்டு பலகத்திற்கு செல்க அங்கு Network and Internet => Network and Sharing Center => Change adapter settings=> என்றவாறு வாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில்கூகுளின் பொது DNS ஐ மாறுதல் செய்வதற்கான இணைப்பை தெரிவுசெய்து கொள்க அதாவது Ethernet இணைப்பெனில் இந்நிலையில் சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியல் Local Area Connection => Properties=> என்றவாறு வாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
அதாவதுwireless இந்நிலையில் சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியல் Wireless Network Connection => Properties=> என்றவாறு வாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
உடன்தோன்றிடும் திரையில் நிருவாகியின் கடவுச்சொற்களை உள்ளீடுசெய்து அல்லது ஆமோதிக்கும் கடவுச்சொற்களை உள்ளீடுசெய்து அல்லது இதனை ஆமோதித்திடுக பின்னர் இந்த பண்பியல்பு திரையில் Networking எனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையை தோன்றிட செய்திடுக அதில் இணையஇணைப்பு ஒழுங்குமுறை பதிப்பஎண்4 (TCP/IPv4)அல்லது இணையஇணைப்பு ஒழுங்குமுறை பதிப்பஎண்6 (TCP/IPv6) ஆகியஇரண்டிலொன்றை தெரிவுசெய்து கொண்டு Properties. எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் Advanced எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் தோன்றிடும் திரையில் DNS தாவிபொத்தானின் திரையை விரியசெய்திடுக உடன் விரியும் DNS தாவிபொத்தானின் திரையில் DNS சேவையாளர்களின் ஐபிமுகவரிகள் பட்டியலிடப்பட்டிருந்தால் பிற்காலத்தில் தேவையெனில் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக அதனை தனியாக குறித்துவைத்து கொண்டு நீக்கம்செய்துகொண்டு OK எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக Preferred DNS சேவையாளரில் அல்லது Alternate DNS சேவையாளரில் ஏதேனும் ஐபிமுகவரிகள் பட்டியலிடப்பட்டிருந்தால் பிற்காலத்தில் தேவையெனில் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக அதனை தனியாக குறித்துவைத்து கொண்டு பின்வருமாறு கூகுளின் DNS சேவையாளர் முகவரிகளை அவைகளுக்கு பதிலாக மாற்றியமைத்திடுக

ஐபிமுகவரி IPv4எனில் : 8.8.8.8 உடன்/அல்லது 8.8.4.4
ஐபிமுகவரி IPv6எனில்: 2001:4860:4860::8888 உடன்/அல்லது 2001:4860:4860::8844
எச்சரிக்கை ஐபிமுகவரி IPv6 இல் கூகுளின் DNS சேவையாளர் முகவரிகளை உள்ளீடு செய்திடும்போது மிகவும் கவணமாக எட்டுபுலங்களிலும் 2001:4860:4860:0:0:0:0:8888 என்றவாறு உள்ளீடுசெய்திடுக என அறிவுறுத்தப்படுகின்றது
குறிப்பு இந்நிலையில் ஐபிமுகவரி IPv6மட்டும் கூகுளின் பொது DNS64 என்பதை IPv6முகவரியில் பயன்படுத்தி கொள்க என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது
தொடர்ந்துநம்முடைய கணினி, இணையஇணைப்பு ஆகியவற்றின் இயக்கத்தை நிறுத்தி மறுதொடக்கம் செய்திடுக
நாம் இவ்வாறுமாறுதல்கள் செய்தவை சரியாக செயல்படுகின்றதாவென சரிபார்ப்பதற்காக https://developers.google.com/speed/public-dns/docs/using#testing எனும் இணையமுகரிக்கு சென்று சரிபார்த்து கொள்க

நம்முடைய அன்றாட பணிகளை தொய்வில்லாமல் செயல்படுத்திடஉதவிடும் கூகுளின் உதவியாளர்

நம்முடையசட்டைபையில் வைத்துள்ள ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியன் வாயிலாக இந்த கூகுளின் உதவியாளரை கொண்டு நாம் விரும்புகின்ற அன்றாட பணிகள் அனைத்தையும் மிகஎளிதாக செயல்படுத்தி கொள்ளமுடியும் அவை பின்வருமாறு
1. இன்று குளிர்காலத்தில் பனி எவ்வாறு இருக்கும் வெயில் காலத்தில் எவ்வளவு வெப்பநிலை நிலவும் மழைகாலத்தில் எவ்வளவு மழைபொழிவு இருக்கும் என்பனபோன்ற அனைத்து தட்பவெப்பநிலை முன்கணிப்பு சூழலை“Hey, Google. What’s the weather like?” என்றவாறு கோரி பெறமுடியும்
2 காலையில் எழுந்தவுடன்முதல்வேலையாக இன்றையமுக்கிய செய்திகள் யாவை என அறிந்து கொள்ளவிழைவோம்அதற்காக நம்முடைய திறன்பேசியிலுள்ள Google Home app எனும் பயன்பாட்டினை செயல்படச்செய்து அதில் கீழே வலதுபுறமுள்ள Account எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் General Settings என்பதன்கீழுள்ள Settings எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் நம்முடைய கணக்கின்கீழள்ள Services எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்தோன்றிடும் பட்டியில் News எனும்தாவியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக பின்னர் விரியும் திரையில் Add news sources எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டபின்னர் தோன்றிடும் திரையில் தேவையான subscribe to ஐ தெரிவுசெய்து கொண்டு News எனும் திரைக்கு செல்க அங்கு Hey, Google. What’s the latest tech news?எனக்கோரினால் உடன் சமீபத்திய செய்தி திரையில் தோன்றசெய்திடும்
3.நாம் நம்முடைய பணியில் ஆழ்ந்திருப்போம் குறிப்பிட்ட நாளில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஏதேனும் மிகமுக்கிய பணியை மறக்காமல் செய்திட இந்த கூகுள் உதவியாளரிடம் Hey Google, remind me to என அமைத்து கொண்டால் சரியாக நமக்கு நினைவுபடுத்திடும்
4. ஏதேனும் பொருளை எங்குவைத்தோம் என தெரியாமல் மனக்குழப்பத்துடன் தேடிக்கொண்டிருப்போம் அவ்வாறானநிலையில் கூகுளின்முகப்புதிரையில் Remember [X] என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின்னர் அதில் Where is my spare car key? என்றவாறு ஏதேனும் எங்கிருக்கின்றதுஎன தேடுவதை கோரினால் உடன் மிகச்சரியாக அதனை கண்டுபிடிப்பதற்கான நினைவுபடுத்திடுவதற்கான ஆலோசனையை வழங்கிடும்
5. நம்முடைய கைவசம் கணக்குபோடுவதற்காக calculator கைவசம் இல்லையென அப்படியே இருந்தாலும் அதனை திறந்து குறிப்பிட்ட விசைகளை அழுத்தி விடையை காண்பதற்காக கவலைப்படவேண்டாம் இந்த கூகுளின் உதவியாளரிடம்வாயால் கோரினால் போதும் உடன் அதனுடைய விடையை திரையில் காண்பிக்கும்
6. குறிப்பட்ட நாளில் குறிப்பிட்ட நபரை சந்திக்கவேண்டும் எனில் இதனுடைய Create a calendar appointment எனும் வாய்ப்பு நமக்கு உதவியாக உள்ளது
7.நாம் விரும்பும் நபருடன்“Call [contact].”என்பதன் உதவியுடன் பேச்சொலி வாயிலாக Make a video call to [பெயர் பிரதிபலித்தல்]” அல்லது “Make a video call to [ தொலைபேசிஎண்]. என்பதன் உதவியுடன் கானொளி வாயிலாக பேசவும் விவாதிக்கவும் உதவுகின்றது

Previous Older Entries Next Newer Entries