FreeMeshஎனும்விரைவாக செயல்படும், திறமூல வலையமைப்பு

FreeMesh என்பது விலைமலிவான, செயல்திறன்மிக்க, தனியுரிமையை மதிக்கும் 10 நிமிடங்களுக்குள் கட்டமைக்கமுடிந்த ஒருவலை அமைப்பாகும்.இந்த திறமூல வலையமைப்பானது விரைவில் முழுமையாக மக்களிடம் கொண்டுசெல்லவிருப்பதாக உறுதியளிக்கின்றது.
நாம் இந்த திறமூல வலையமைப்பை பயன்படுத்துவதற்கான காரணம் பின்வருமாறு: இது தனியுரிமையை மதித்து நம்முடைய தரவுகள் நமக்குமட்டுமே உரியது என்ற அடிப்படையில் நம்முடைய தரவுகளை க் கண்காணிக்கவோ சேகரிக்கவோ செய்யாது இதனை நாம் எளிதாக சரிபார்க்கமுடியும்

அடுத்து இது பாதுகாப்பினையும் செயல்திறனையும் அவ்வப்போது புதுப்பித்தல்களை உறுதியாக தவறாமல் தொடர்ந்து செய்து கொண்டேயிருக்கின்றது அதாவது நாம் விரும்பும் வரை இதனை புதுப்பிக்க நமக்கு சுதந்திரம் அளிக்கின்றது

இந்த வலைபின்னல் அமைப்பில் ஒற்றையான, மிகப் பெரிய கம்பியில்லா வலைபின்னலை ஒளிபரப்ப பல்வேறு கம்பியில்லா திசைவிகள்( routers) ஒன்றிணைந்து செயல்படுகின்றன. இதனுடைய ஒரு வலைபின்னலில் உள்ள ஒவ்வொரு திசைவியும் நம்முடைய தரவுகளுக்கான சிறந்த “பாதையை” வழங்க மற்ற வைகளுடன் புத்திசாலித்தனமாக தொடர்பு கொள்கிறதுஇதிலுள்ள சிவப்பு வலைபின்னலானது ஒற்றையான கம்பியில்லா திசைவியைக் குறிக்கிறது, பச்சை வண்ணமானது ஒரு வலைபின்னலாகும். இதில் செந்தரம் ,4G LTE ஆகியஇரண்டு தொகுப்புகள் உள்ளன அவற்றுள் ஒன்றினை பெற்று இந்த FreeMesh ஐ துவங்கி பயன்படுத்திகொள்க

, 4G LTE எனும் பெயர் குறிப்பிடுவதை போன்றுஇந்த 4G LTE தொகுப்பானது செல்லுலார் தரவு இணைப்புகளை ஆதரிக்கின்றது. இந்த வசதி நுகர்வோர் வலைபின்னல் அமைப்பில் அரிதானதாகும், மேலும் இது ஒருசிலருக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கின்றது. இதனை முழு வேக-தோல்வியில்லா திறனுடன் மின்வழங்கல் , செல்பேசி சேவைஆகியவைகளுடன் நாம் விரும்பும் இடத்தில் எங்கு வேண்டுமானாலும் இந்த கையடக்க வலைபின்னலை அமைத்து பயன்படுத்திகொள்ளலாம்.
இந்த ஃப்ரீமெஸ் கருவிகளானவை முதன்மை திசைவிகளுடனும் இரண்டு முனைமங்களுடனும் கிடைக்கின்றன. இதனுடைய திசைவியும் முனைமங்களும் 802.11ac, 802.11r , 802.11s ஆகிய செந்தரங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. இதில் சேர்க்கப்பட்ட firmware சாதனங்களுக்கான லினக்ஸ் வெளியீடான OpenWrtஇன் உட்பொதிக்கப்பட்டு தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பதிப்பில் இதுஇயக்குகின்றது.
இதனுடைய திசைவியானது ஒருசில நல்ல ஒளியூடுருவும்தன்மையைக் கொண்டுள்ளது:
இதில் மையசெயலி : : Dual-core 880MHz MediaTek MT7621AT (two cores/four threads!)
தற்காலிக நினைவகம் :: DDR3 512MB.
இடைமுகங்கள்:: 1x GbE WAN, 4x GbE LAN, 1x USB 2.0 ports, 1x microSD card slot, 1x SIM slot
ஆண்டெனா: 2x 5dBi 2.4GHz, 2x 5dBi 5GHz, 2x 3dBi 3G / 4G (உள்ளமைக்கப்பட்ட)
4G LTE modem: TE category 4 module, 150Mbps downlink and 50Mbps uplink

ஆகியவை வன்பொருட்களை கொண்டுள்ளது
FreeMesh ஐ கட்டமைத்தல்
இதனோடு கிடைக்கின்ற இதனுடைய README எனும் கையேடானது எளிய வழிமுறைகளையும் வரைபடங்களையும் வழங்குகிறது. அதனைபடித்தறிந்து கொண்டு இதனை கட்டமைப்பது மிகஎளிதான செயலாக அமைகின்றது .முதலில் முதன்மை திசைவி அமைப்பதன் மூலம் இதனைதுவகலாம். பின்வரும் எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றிடுக:
1. முதல் முனைமத்தை (நீல வண்ணத்திலுள்ளWAN வாயில்) முதன்மை திசைவியுடன் (மஞ்சள் வண்ண LAN வாயில்) இணைத்திடுக.

2. சுமார் 30 முதல் 60 வினாடிகள் காத்திருந்திடுக. அமைவு முடிந்ததும் முனைமமாநது அதனுடைய LEDs விட்டுவிட்டு எரிவதை காணலாம்.
3. முனைமத்தினை வேறொரு இடத்திற்கு நகர்த்திடுக.
அவ்வளவுதான்! பணிமுடிந்தது இதன்மபின்னர் முனைமங்களை இணைப்பதற்காகவென தனியாக கையேடு எதுவும் தேவையில்லை; நாம் அவற்றை முதன்மை திசைவிக்குள் செருகினால் போதும், மீதமுள்ள செயல்களை அதுவேபார்த்து செய்து கொள்கின்றது. நாம் அதே வழிமுறையில் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட முனைமங்களை மேலே கூறிய படிமுறைகளை மீண்டும் செய்தபின்னர்முனைமங்களை செருகி இணைப்பினை சேர்க்கலாம்;.
இதனுடைய வசதிவாய்ப்புகள்
பெட்டியின் வெளியே,இதனுடையOpenWRT , LuCI ஆகியவற்றின் கலவையை இயக்குகிறது. இது ஒரு திசைவியிலிருந்து நாம் எதிர்பார்க்கும் அனைத்து வசதி வாய்ப்புகளையும் கொண்டுள்ளது.
FreeMesh இன்செயல்திறன்
இந்த வலை அமைப்பை அமைத்த பிறகு, நம்முடைய வீடுமுழுவதும் பல்வேறு இடங்களுக்கு முனைமங்களை நகர்த்தி அலைவரிசையை சோதிக்க iPerf ஐப் பயன்படுத்தி சரிபார்த்திடும்போது 150Mbps கிடைப்பதை காணலாம். எந்தவொரு சுற்றுச்சூழல் மாறுபாடுகளாலும் அருகலையானது பாதிக்கப்படலாம், எனவே தூர அளவு மாறுபடலாம். முனைமங்களுக்கும் முதன்மை திசைவிக்கும் இடையிலான தூரம் அலை வரிசையில் ஒரு பெரிய காரணியாக விளங்குகின்றது. இருப்பினும், இதனுடைய உண்மையான பயன் அதன் மேல்-இறுதி வேகம் அன்று, ஆனால் ஒரு இடைவெளி முழுவதும் சிறந்த சராசரி வேகம் கிடைக் கின்றது . வீட்டின் வெகு தொலைவில் கூட, கானொளி விளையாட்டுகளை விளையாடவும், இடையூறு இல்லாமல் பணிசெய்திடவும் முடியும் வீட்டின் கொல்லைப்புறத்திற்கு செல்வதற்கு முன் ஒரு சாளரத்தின் முனைமங்களில் ஒன்றை மாற்றியமைத்தால் போதும்.அங்குஅமர்ந்து கூட பணியைஎளிதாக செய்ய முடியும்

திறமூல இணைய சேவையகங்கள் ஒரு அறிமுகம்

பொதுவாக ஒருஇணையசேவையகம் என்பது வன்பொருளை அல்லது மென்பொருளைக் குறிக்கலாம் அல்லது இரண்டும் ஒன்றாகச் சேர்ந்ததையும் குறிக்கலாம்.
வன்பொருள் எனில் இணையசேவையகத்தின் மென்பொருளையும் இணைய தளத்தின் கூறுகளின் கோப்புகளான HTML ஆவணங்கள், படங்கள், CSS நடை தாட்கள் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் கோப்புகள் ஆகியவற்றை சேமித்திடுகின்ற ஒரு கணினி ஆகும். இந்த கணினியானது இணையத்துடன் இணைக்கப்பட்டது மேலும், இது இணையத்துடன் இணைக்கப்பட்ட பிற சாதனங்களுடன் தரவு களின் பரிமாற்றத்தை ஆதரிக்கின்றது.
மென்பொருள் எனில், இணைய சேவையகத்தினை நிறுவுகை செய்த கோப்புகளை இணைய பயனாளர்கள் எவ்வாறு அணுகலாம் என்பதைக் கட்டுப்படுத்தும் பல்வேறு பகுதிகளை உள்ளடக்கியதாகும் ; குறைந்தபட்சம், இது ஒரு HTTP சேவையகமாக கருதப்படும். HTTP சேவையகம் என்பது இணைய முகவரிகள் (URL ) இணைய பக்கங்களைக் காண இணைய உலாவி பயன்படுத்தும் நெறிமுறை (HTTP ) ஆகியவற்றைப் புரிந்துகொள்ளும் மென்பொருளாகும். இது சேமித்து வைக்கும் இணையதளங்களின் தளப் பெயர்களின் (mozilla.org போன்றவை) மூலம் அணுகலாம், மேலும் இது அவைகளின் உள்ளடக்கத்தை இறுதி பயனாளரின் சாதனத்திற்கு வழங்குகிறது.
மிக அடிப்படையான மட்டத்தில், ஒரு இணையஉலாவிக்கு ஒரு இணைய சேவையகத்தில் நிறுவுகை செய்யப்பட்ட கோப்பு தேவைப்படும்போது, அந்த இணையஉலாவியானது அந்த கோப்பினை HTTP வழியாகக் கோருகிறது. அந்த கோரிக்கை மிகச்சரியான இணைய சேவையகத்தை (வன்பொருள்) அடையும் போது, HTTP சேவையகம் (மென்பொருள்) கோரிக்கையை ஏற்று, கோரப்பட்ட ஆவணத்தைக் கண்டறிந்து (அவ்வாறு இல்லையென்றால், 404 எனும் பதில் திரும்பப் பெறப்படுகிறது), அதை இணையஉலாவிக்கு திருப்பி அனுப்புகிறது..
இவ்வாறான சூழலில்இணையதளத்தை வெளியிடுவதற்காக நிலையான அல்லது மாறும் இணைய சேவையகம் ஒன்று தேவைப்படுகிறது.
ஒரு நிலையான இணைய சேவையகமானது அல்லது அடுக்கானது ஒரு HTTP சேவையகத்துடன் (மென்பொருள்) ஒரு கணினியை (வன்பொருள்) கொண்டுள்ளது. அந்த சேவையகமானது அதில் நிறுவுகை செய்யப்பட்ட கோப்புகளை நம்முடைய இணைய உலாவிக்கு அனுப்புவதால் அதை நிலையானதாக அழைக்கிறோம்.
ஒரு இயக்கநேர இணையசேவையகமானது நிலையான இணைய சேவையகத்தையும் கூடுதல் மென்பொருளையும் கொண்டுள்ளது, பொதுவாக பயன்பாட்டு சேவையகமும் தரவுத்தளமும் . HTTP சேவையகம் வழியாக நம்முடைய இணைய உலாவிக்கு அனுப்புவதற்கு முன்பு நிறுவுகை செய்யப்பட்ட கோப்புகளை பயன்பாட்டு சேவையகமானது புதுப்பித்து கொள்வதால் நாம் அதை இயக்கநேரசேவையகம் என்று அழைக்கின்றோம்.
இவ்வாறான ஒரு இணைய சேவையகத்தில் கிடைக்கும் முக்கிய வசதிவாய்ப்புகள் பின்வருமாறு:
ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இணையதளங்களை உருவாக்குகின்றது.
பதிவு செய்யப்படும் கோப்புகள் எங்கு சேமிக்கப்படுகின்றன, அப்பதிவு கோப்புகளில் என்னவகையான தரவுகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன என்பவை உள்ளிட்ட பல்வேறு தகவல்களைகொண்டு பதிவு கோப்பின் அமைப்புகளை உள்ளமைக்கிறது.
இணையதளம் / அடைவு பாதுகாப்பை உள்ளமைக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, தேவைகள் அடுத்தடுத்த உள்ளமைவின் அடிப்படையில், இணைய சேவையகம் ஒரு குறிப்பிட்ட இணையதளத்தை காண்பதை அனுமதிக்கிறது அல்லது தடுக்கிறது, அதே போன்று எந்தெந்த IP முகவரிகளின் இணையதளத்தைப் பார்க்க அனுமதிக்கலாம் /அனுமதிக்கப்படவேன்டாம் என முடிவுசெய்கின்றது.
இது ஒரு FTP தளத்தை உருவாக்குகின்றது.
மெய்நிகர் கோப்பகங்களை உருவாக்கி, அவற்றை இயல்புநிலை கோப்பகங்களுக்கு வரைபடமாக்குகிறது.
தனிப்பயன் பிழை பக்கங்களை உள்ளமைக்கிறது / பரிந்துரைக்கிறது. இது பயனாளர்கள் இணையதளத்தில் பயனாளர் நட்பு ,பிழை செய்திகளை உருவாக்கவும் காண்பிக்கவும் அனுமதிக்கிறது.
இயல்புநிலை ஆவணங்களைக் குறிப்பிடுகிறது, அவை கோப்பின் பெயர் கொடுக்கப்படாதபோது காட்டப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, பயனாளர் http: // localhost ஐத் திறந்தால் எந்தெந்தக் கோப்புகளைக் காட்ட வேண்டும் என்பதை இது குறிப்பிடுகிறது. பொதுவாக index.html அல்லது அதேபோன்ற ஒத்த ஒன்றாகும், ஆனால் அது இருக்க தேவையில்லை.
முதன்முதலில் இணைய உலாவியில் விளைந்த செயல்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக 1990 ஆம் ஆண்டில் டிம் பெர்னர்ஸ்-லீ அவர்களால் CERN http என்பது உருவாக்கப்பட்டதிலிருந்து இன்றுவரை இணைய சேவையகங்கள் வெகுதூரம் சென்றுள்ளன. இணைய சேவையகங்களின் முன்னணி வழங்குநர்களில் ஒருசிலர் நிறுவனங்களுக்கு மூடிய மூல வாய்ப்பங்களை வழங்குகிறார்கள், ஆனால் பல இன்னும் திறமூலமாக இருக்கின்றன (லினக்ஸ் அடிப்படையில்). ஒருசில இணைய சேவையகங்கள் சிறப்புத் தேவைகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, வேறு சில புதுப்பிப்புகளை அடிக்கடி பெறுகின்றன, இன்னும்சில குறிப்பிட்ட தொழில்நுட்பங்களுக்காக மட்டுமே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் சில சமீபத்திய புதுப்பிப்புகளின் காரணமாக அவற்றின் நிலைத்தன்மைக்காகவும் பாதுகாப்பிற்காகவும் அறியப்படுகின்றன.இவ்வாறான மிகவும் பிரபலமாக உள்ள அதிலும் திறமூல இணைய சேவையகங்களில் ஒருசில பின்வருமாறு

1. அப்பாச்சி HTTP:இது ஒருதிறமூல, குறுக்கு-தள இணைய சேவையகமாகும்இது அப்பாச்சி உரிமம் 2.0 இன் விதிமுறைகளின் கீழ் வெளியிடப்பட்டதாகும். அப்பாச்சி மென்பொருள் அறக்கட்டளையின் கீழ் மேம்படுத்துநர்களின் திறமூல சமூகத்தால் இது உருவாக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகின்றது. இது தற்போது நாம் பயன்படுத்திகொண்டுவருகின்ற இணையதளங்களில் 46 சதவீதத்தை இயக்குகின்றது. இது Linux, FreeBSD, Solaris, Windows, MacOS X, Novell Netware, OS/2 போன்ற பல்வேறு இயக்க முறைமைகளிலும் ( அநேகமாக யுனிக்ஸ் போன்ற எந்த அமைப்பும்) நன்கு இயங்குகின்றது .
இது பல்வேறு வசதிவாய்ப்புகளை ஆதரிக்கின்றது, பல தொகுக்கப்பட்ட தொகுதிகளாக( modules) செயல்படுத்தப்படுகின்றன, அவை முக்கிய செயல்பாட்டை நீட்டிக்கின்றன. இவை அங்கீகாரசெயல் திட்டங்களிலில் Perl, Python, Tcl , PHP போன்ற சேவையக நிரலாக்க மொழிகளை ஆதரிக்கின்றன. பிரபலமான அங்கீகார தொகுதிகளில் mod_dccess, mod_auth, mod_digest , mod_auth_digest ஆகியவை அடங்கும். மற்ற வசதிவாய்ப்புகளான மாதிரியில் பாதுகாப்பான சாக்கெட்டுகளின் அடுக்கு , போக்குவரத்து அடுக்கு பாதுகாப்பு ஆதரவு (mod_ssl), ஒரு ப்ராக்ஸி தொகுதி (mod_proxy), ஒரு URL மாற்றியமைத்தல் தொகுதி (mod_rewrite), தனிப்பயன் பதிவு கோப்புகள் (mod_log_config) வடிகட்டுதல் ஆதரவு (mod_include, mod_ext_filter) ஆகியவை அடங்கும். இதில் பிரபலமான சுருக்க முறைகளில் வெளிப்புற நீட்டிப்பு தொகுதி, mod_gzip, HTTP வழியாக வழங்கப்படும் இணையகங்களின் அளவை (எடை) குறைக்க உதவும் வகையில் செயல்படுத்தப்படுகின்றது. ModSecurity என்பது இணையபயன்பாடுகளுக்கான ஊடுருவல் கண்டறிதலிற்கும் தடுப்பதற்குமான திறமூல இயந்திரமாகும். இதனுடையபதிவுகளை AWStats / W3Perl அல்லது Visitors போன்ற இலவச ஸ்கிரிப்ட்களைப் பயன்படுத்தி இணைய உலாவி மூலம் பகுப்பாய்வு செய்யலாம்.
மெய்நிகர் நிறுவுகையை ஒரு அப்பாச்சி நிறுவுகையில் பல்வேறு இணைய தளங்களுக்கு சேவை செய்ய அனுமதிக்கின்றது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு அப்பாச்சி நிறுவுகையுடன் ஒரு கணினியில் ஒரே நேரத்தில் example.com, example.org, test47.test-server.example.edu போன்றவற்றிற்கு சேவை செய்ய முடியும்.
இதன் வசதி வாய்ப்புகள்:இயக்கநேர தொகுப்புகளை பதிவேற்றமுடியும், நிலையான கோப்புகளை கையாளமுடியும், குறியீட்டு கோப்புகள், தானியங்கு அட்டவணைப்படுத்தல் உள்ளடக்க விவாதம்.IPv6 , HTTP / 2 ஆகியவற்றின் ஆதரிக்கின்றது. தனிப்பயன் பதிவு சுழற்சி, IP முகவரி அடிப்படையிலான புவி இருப்பிடம், பயனாளர் அமர்வு கண்காணிப்பு, ஒரே நேரத்தில் இணைப்பு வரம்பு ஆகியவற்றை கொஂண்டது அதுமட்டுமல்லாமல், இது CGI , FTP, XML ஆகியவற்றை ஆதரிக்கின்றது.எளிதாக URL மாற்றியமைத்திடும் வசதிகொண்டது, சிறந்த அங்கீகாரம் , அங்கீகார அணுகல் கட்டுப்பாடு.தவறு சகிப்புத்தன்மை இணையதளஇணைப்பின் தோல்விகளை கையாளுதல் பல சுமைகளை சமநிலைப்படுத்தும் வழிமுறைகள் ஆகிய பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளை இதுகொண்டுள்ளது.
இதனுடைய இணையதளமுகவரி: https://httpd.apache.org/ ஆகும்
2. அப்பாச்சி டாம்காட்(Tomcat) :ஜாவாஎனும்நிரலாக்க மொழியில் எழுதப்பட்ட திறமூலஇணைய சேவையகமான இது, அப்பாச்சி அறக்கட்டளையால் வடிவமைக்கப்பட்டதாகும் இது மென்பொருள் வடிவமைப்பாளரான ஜேம்ஸ் டங்கன் டேவிட்சனின் கண்டுபிடிப்பிக்கு வழங்கப்பட்ட பெருமையாகும் . இது ஜாவா-சர்வ்லெட், ஜாவாசேவையாளர் பக்கங்கள், வெளிபடுத்திடும் ஜாவா மொழியின் வெப்சாக்கெட் தொழில்நுட்பங்களின் திறமூல செயல்படுத்தல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது பல்வேறு வகையான தொழில்களிலும் நிறுவனங்களிலும் பெரிய அளவிலான, நோக்கத்திற்கும் -சிக்கலான வலை பயன்பாடுகளுக்கும் அதிகாரம் அளிக்கிறது.
இது Catalina, Coyote, Jasper, Cluster போன்ற பல்வேறு கூறுகளால் ஆனது. கேடலினா டாம்காட்டின் சர்வ்லெட் கொள்கலன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. கொயோட் என்பது HTTP 1.1 ஐ ஆதரிக்கின்ற இதற்கான இணைப்பான் கூறு ஆகும். வலை சேவையகமாக, கேடலினா, பெயரளவில் ஜாவா சர்வ்லெட் அல்லது ஜேஎஸ்பி கொள்கலன், உள்ளூர் கோப்புகளை HTTP ஆவணங்களாக வழங்குகின்ற எளிய இணைய சேவையகமாகவும் செயல்பட அனுமதிக்கிறது. ஜாஸ்பர் என்பது டாம்காட்டின் ஜேஎஸ்பி இயந்திரமாகும. இது JSP கோப்புகளை ஜாவா குறியீட்டில் தொகுக்க சேவையகங்களாக கேடலினாவால் கையாள முடியும். பெரியஅளவிலான பயன்பாடுகளை நிருவகிக்க கிளஸ்டர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இது இணைய சுமைகளை சமநிலைபடுத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது பல நுட்பங்கள் மூலம் அடையப்படலாம். கிளஸ்டரிங் ஆதரவுக்கு தற்போது JDK பதிப்பு 1.5 அல்லது அதற்கு மேற்பட்டது தேவைப்படுகிறது.
இதனுடைய வசதிவாய்ப்புகள் :இது இலகுரகமானது அதிக நெகிழ்வானது. , மிகவும் நிலையானது கூடுதல் பாதுகாப்பு உள்ளது. நன்கு ஆவணப்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் ஜாவா பயன்பாட்டு சேவையகமாக அமைந்துள்ளது JSSE இணைப்பிகளுடன் TLS ஆதரவுக்காக HTTP / 2, OpenSSL ஐ ஆதரிக்கிறது.TLS மெய்நிகர் நிறுவுகை, இணைய பயன்பாட்டு நினைவக கசிவு பாதுகாப்பு கண்டறிதலுக்கான ஆதரவினை வழங்குகின்றது மேம்பட்ட IO திறன்கள் மறுசீரமைக்கப்பட்ட கிளஸ்டரிங் கொண்டுள்ளது.

இதனுடைய இணையதளமுகவரி: https://tomcat.apache.org/ஆகும்

3.Nginx எனும்இணைய சேவையகம்: இது ஒரு BSD போன்ற உரிமத்தின் அடிப்படையில் ஒரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற இணைய சேவையகமாகும். மேலும் இது ஒரு HTTP, தலைகீழ் ப்ராக்ஸி சேவையகமாகவும், மின்னஞ்சல் பதிலாள் சேவையகமாகவும் அமைந்துள்ளது அதாவது பொதுவான TCP / UDP பதிலாள் சேவையகமாக இது விளங்குகின்றது. இதை இகோர் சிசோவ் என்வர் வடிவமைத்துவெளியிட்டுள்ளார். சுமார் 2.5MB எனும்அளவிற்கு மிகக் குறைந்த நினைவக தடம் கொண்ட 10,000 க்கும் மேற்பட்ட இணைப்புகளை ஒரே நேரத்தில் கையாளும் திறன் கொண்டது. அதன் ஒத்திசைவற்ற, நிகழ்வு உந்துதல் இயல்பு காரணமாக இது அனைத்துசெயல்களையும் சாத்தியமாக்கு கின்றது. இது அதிக எண்ணிக்கையிலான இணைய சேவையக மொழிகளை ஆதரிக்கிறது, ஆனால் அதற்கு எந்த சொந்த ஆதரவும் இல்லை, இதனால் மூன்றாம் தரப்பு தொகுதிகள் (modules ) பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்; உதாரணமாக, PHP ஸ்கிரிப்ட்களை செயலாக்கவேண்டுமெனில் PHP-FPM ஆகியவற்றை தனித்தனியாக நிறுவப்பட வேண்டும். இது ஒரு முழுமையான இணையசேவையகமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், இப்போதெல்லாம் பல மேம்படுத்துநர்கள் உண்மையான சேவையகத்தின் முன் நிலையான உள்ளடக்க சேவையகமாக இதைப் பயன்படுத்தி கொள்கின்றனர். ஒருசில தளங்கள் பின்முனைமத்தில் கோரிக்கைகளை மாறும் வகையில் கையாளுகின்றன, மேலும் உள்ளடக்கத்தை பயனாளரால் கோரப்படும்போது அவற்றை சேவை செய்ய இதை தேர்ந்தெடுக்க செய்கின்றன.
ஸ்கிரிப்டுகளுக்கான FastCGI , SCGI ஆகியவற்றை கையாளுபவர்கள்,, WSGIஇன் பயன்பாட்டு சேவையகங்கள் அல்லது Phusion பயணிகளின் தொகுதிகள் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி பிணையத்தில் இயக்கநேர HTTP உள்ளடக்கத்தை வழங்க இதனை பயன்படுத்தலாம், மேலும் இது மென்பொருள் சுமையின் இருப்புநிலையாக செயல்பட முடியும்.
இந்த Nginx இல் OSS Nginx, Nginx Plus Nginx ஆகியஇரண்டு பதிப்புகள் உள்ளன -. பிந்தையது முந்தையதில் சேர்க்கப்படாத கூடுதல் வசதிகளை வழங்குகிறது, அதாவது செயலில் நல்லநிலையில் உள்ளதாவென பரிசோதனைகள், குக்கீகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட அமர்வு நிலைத்தன்மை, DNS-சேவை-கண்டுபிடிப்பு ஒருங்கிணைப்பு, ஒரு தற்காலிக நினைவகத்தை தூய்மைப்படுத்தும் API, AppDynamic, Datalog, Dynatrace New Relic plugins, Active-Active HA ஒத்திசைவு, உள்ளமைவுகளுக்கான (பூஜ்ஜிய வேலையில்லா நேரத்துடன்) புதுப்பிப்புகள், அத்துடன் Nginx Plus API மற்றும் இணைய பயன்பாட்டு ஃபயர்வால் (WAF) இயக்கநேரக் தொகுதியைப் பயன்படுத்திகொள்கின்றது .
நிலையான கோப்புகளை வழங்குவதன் மூலமும், குறைந்த நினைவகத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும், வினாடிக்கு நான்கு மடங்கு கோரிக்கைகளைக் கையாளுவதன் மூலமும் அப்பாச்சி சேவையகத்தை விஞ்சும் வகையில் இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனுடைய வசதிவாய்ப்புகள் :குறைந்த நினைவகத்துடன் ஒரே நேரத்தில் 10,000 இற்கும் மேலான இணைப்புகளைக் கையாளும் திறன்கொண்டது; நிலையான, குறியீட்டு கோப்புகளை கையாளுகிறது தானாக அட்டவணைப்படுத்தலை வழங்குகிறது. பெயர்- ஐபி முகவரி அடிப்படையிலான மெய்நிகர் சேவையகங்கள் ஆதரிக்கின்றது. இது IPv6 இணக்கமானது. இது SNI உடன் TLS / SSL ஐ ஆதரிக்கிறது, OCSP ஸ்டேப்ளிங் , gRPC , HTTP / 2 ஆகியவற்றிற்கான ஆதரவை வழங்குகின்றது.இணைப்பு ,இணைப்பில் இழப்பு இல்லாமல் கட்டமைப்பு மேம்படுத்தல் செயல்படுத்தல் செய்யப்படுகிறது. SMTP, POP3 IMAP ப்ராக்ஸி ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது.
தற்காலிக நினைவகத்துடன் தலைகீழ் ப்ராக்ஸியையும். மட்டு கட்டமைப்பையும் கொண்டது.இதனுடைய இணையமுகவரி https://www.nginx.com/ஆகும்
4.H2O எனும்இணைய சேவையகம்: இது ஒரு புதிய தலைமுறை HTTP சேவையகமாகும், இது பயன்பாட்டில் உள்ள அனைத்து இணைய சேவையகங்களின் முழு வசதிகளான HTTP / 2 செயலாக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது. இணைய சேவையகமாக H2O உடன், பயனாளர்கள் HTTP / 2 புதிய வசதிகளான latency optimisation, server-push and server-sideமுன்னுரிமை போன்றவற்றைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம், அரிதாகவே பேசப்படும் நவீன இணைய நவீன உலாவி வசதிகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இந்த H2O ஆனது libh2o ஆல் இயக்கப்படுகிறது, இது H2O இன் அனைத்து இணைய சேவை சக்தியையும் கொண்டுள்ளது. மூன்றாம் தரப்பு பயன்பாட்டிற்காக libh2o தனித்தனியாக தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. இது MIT உரிமம் பெற்றது. இது சிஎனும் நிரலாக்கமொழியில் எழுதப்பட்டுள்ளது, மேலும் இது நூலகமாகவும் பயன்படுத்திகொள்ளலாம்.
இதனுடைய வசதிவாய்ப்புகள்
இது HTTP 1.0 / 1.1 / 2.0, வெப்சாக்கெட், TLS ஐ ஆதரிக்கிறது. மேலும் இது TCP Fast Open, FastCGI, ரிவர்ஸ் ப்ராக்ஸியை ஆதரிக்கிறது. அதுமட்டுமல்லாமல் AEAD சைபர்கள், OCSP ஸ்டேப்ளிங், mime-வகை உள்ளமைவு, முன்னோக்கி ரகசியம், துண்டிக்கப்பட்ட குறியாக்கம். சேவையக உந்துதல், விவாத முறைகள்: NPN, ALPN, மேம்படுத்தல்,போன்ற வசதிவாய்ப்புகளை கொண்டுள்ளது . இதனுடைய இணையதள https://h2o.examp1e.net/ ஆகும்
5.Caddy எனும்இணைய சேவையகம்: இது ஒரு திற மூல இணைய சேவையகமாகும், இதுHTTP / 2 இயக்கப்பட்ட இணைய சேவையகமாகும், இது மத்தேயு ஹோல்ட் என்பவரால் வடிவமைக்கப்பட்ட கோ எனும் நிரலாக்க மொழியில் எழுதப்பட்டதாகும். அப்பாச்சி வலை சேவையகத்திற்கு இது ஒரு வலுவான மாற்றாகும். கட்டமைக்க பயன்படுத்த எளிதானது, மேலும் இது IPv6, Markdown, WebSockets, FastCGO, , வார்ப்புருக்கள் பிற பெட்டிகளுக்கு வெளியே உள்ள சமீபத்திய வசதிவாய்ப்புகளுடன் ஏற்றப்பட்டுள்ளது. தகுதி வாய்ந்த தளப் பெயர்களைக் கொண்ட தளங்களுக்கு இது இயல்புநிலையில்HTTPS ஐ செயல்படுத்துகிறது (ACME நெறிமுறை வழியாக TLS சான்றிதழ் விவாதம் நடத்தக்கூடிய பெயர்கள்) HTTP கோரிக்கைகளை HTTPS க்கு திருப்பி விடுகிறது. இது துவக்கத்தின்போது தேவைப்படும் சான்றிதழ்களைப் பெறுகிறது மேலும் சேவையகத்தின் வாழ்நாளில் அவற்றைப் புதுப்பிக்க வைக்கிறது.
ஒரு மாற்று உள்ளமைவு முறையான, இது துவக்கத்தில் இருப்பதை விட TLS கைகுலுக்கலின் போது மட்டுமே சான்றிதழ்களைப் பெற அனுமதிக்கிறது, இந்த வசதியான ம் ‘தேவைக்கேற்ப TLS’ என அழைக்கப்படுகிறது. இந்த வசதியை கொண்டுவர, பயனாளர் இந்த வழியில் வழங்கக்கூடிய அதிகபட்ச சான்றிதழ்களைக் குறிப்பிட வேண்டும். இது விண்டோ, மேக்,லினக்ஸ், பி.எஸ்.டி, சோலாரிஸ் ஆண்ட்ராய்டு ஆகிய இயக்கமுறைமைகளில் செயல்படுகின்றது.
இதனுடைய வசதி வாய்ப்புகள்
விரைவான HTTP கோரிக்கைகளையும், விரைவான வரிசைப்படுத்தலுடன் குறைந்தபட்ச உள்ளமைவுவையும் கொண்டது நிறுவல், சிறிய இயங்கக்கூடியவை மற்றும் பல CPUs/cores இல் இயங்குகிறது. இது IPv6 ஐ ஆதரிக்கிறது, உள்நுழைவு தனிப்பயன் வடிவமைப்பை உருவாக்குகிறது.
Fast FastCGI க்கு சேவை செய்கிறது, தலைகீழ் ப்ராக்ஸி, மீண்டும் எழுதுகிறதும் வழிமாற்றுகள், சுத்தமான URL ,Gzip சுருக்க, அடைவு உலாவல், ஆகியவசதிகளை கொண்டது மெய்நிகர் ஹோஸ்டை ஆதரிக்கிறது, .இதனுடைய இணையதளமுகவரி :https://caddyserver.com/ ஆகும்

எளிதாக விற்பணைசெய் (Sellatease )எனும் இணையத்தின்நேரடி சந்தை ஒரு அறிமுகம்

இந்த Sellatease.com எனும் இணையதள முகவரியில் செயல்படுகின்ற இணையத்தின் நேரடி சந்தையை நைஜீரிய வலை உருவாக்குநரும் வலைபூஎழுத்தாளருமான ஆல்பா டொனால்ட் என்பவர் உருவாக்கி யுள்ளார். தன்னாலும் ஒரு இணையதளத்தை உருவாக்க முடியும் என்பதற்காக இவரால் இவ்வலைத்தளம் உருவாக்கப்படவில்லை. உற்பத்தி செய்த பொருட்களை சந்தை படுத்துதலின்போது மக்களுக்கு உருவாகின்ற பல்வேறு துன்பங்களை களைதல், தற்போதைய சந்தை படுத்துதலின்போது உருவாகின்ற வாங்குபவருக்கும்விற்பனை- யாளருக்கும் இடையிலான நீண்ட இடைவெளியை குறைத்திடுதல், பொதுமக்கள் சந்தை படுத்துதலின் போது மோசடி செய்பவர்களால் ஏமாற்றப் படுவோம் என்ற பயத்தினால் நல்ல மனநிலையில் வியாபாரத்தை பரிவர்த்தனை செய்ய முடியாத அவல நிலையைதீர்வுசெய்தல் தற்போதைய சந்தைபடுத்துதலின் போது வாங்குபவர்களின் விற்பனையாளர்களின் மனத்தில் உள்ள பயத்தைஅறவே போக்குதல் ஆகிய காரணங்களின் அடிப்படையில் இவர் புதிய எளிதாக விற்பணைசெய்( Sellatease)எனும் இணையத்தின் நேரடி சந்தையை உருவாக்கி யுள்ளார்.
அதாவது தற்போதைய நடைமுறையில் சந்தைபடுத்துதலின்போது வாங்குபவரையும் விற்பனையாளரையும் ஒரே மேடையில் மிக நெருக்கமாகக் கொண்டுவந்து பொருட்களை வாங்குவதிலும் விற்பதிலும் உருவாகின்ற பல்வேறு பிரச்சினைகளை தீர்வுசெய்திடும் நோக்கில் இந்த புதிய எளிதாக விற்பணை செய் (Sellatease ) எனும் இணையதளம் உருவாக்கப்பட்டது. . இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டில், அனைத்து செயல்களும் இப்போது இணையத்தின் வாயிலாக செய்யப்படுகிறது, அதனடிப்படையில் பொருட்களை வாங்குவதும் விற்பதும் மட்டும் விதிவிலக்கன்று. அதனால்தான் சந்தை படுத்துதலுக்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்த அற்புதமானஇணையதளத்தினை அனைவருக்கும் இலவசமாக மாற்றுவது பொருத்தமானது என்று கருதப்பட்டது.
விற்பனையாளர்களும் தொழில்முனைவோர்களும் இணையத்தில் நேரடியாக விற்பணை செய்வதற்காக இது ஒரு சிறந்த சந்தையாகஅமைந்திடுமாறு இந்த எளிதாக விற்பணைசெய்(Sellatease )எனும் வலைத்தளம் உருவாக்கப்பட்டது, இதில் உற்பத்தியாளர்கள் தங்களுடைய பொருட்களையும் சேவைகளையும் விற்பணைசெய்வதற்காக இதனுடைய சேவைகளை இலவசமாக பயன்படுத்தி உண்மையான சாத்தியமான வாங்குபவர்களைப் பெற முடியும். நாம் நம்முடைய தொழிலகத்தில் பொருட்களை உருவாக்கியபின்னர் விற்பணைசெய்யாமல் வைத்துகொண்டு இருந்தால்,அதனால் பயனில்லை, அதனால் நமக்கு போதுமான நடைமுறைமூலதனம் கிடைக்காமல் நம்முடைய நிறுவனம் விரைவில் திவாலாகிவிடும் நிலைஉருவாகும், அத்தகைய சூழ்நிலையை கண்டால் யாரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது. அவ்வாறான சூழலை போக்குவதற்காக உதவவருவதுதான் இந்த இணையத்தின் நேரடி சந்தையான எளிதாக விற்பணைசெய்(Sellatease ) எனும் புதிய இணையதளம் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது.
அது மட்டுமல்லாமல், நாம் இங்கே பார்க்கும் எந்தவொரு பொருளின்மீதும் வாங்குபவரின் மனதில் நல்ல நம்பிக்கையை வழங்குவதற்காக . வாங்குபவர்களுக்கு மன அழுத்தமின்றி அவர்கள் விரும்புவதை வாங்க உதவும் பொருட்டு அனைத்து பொருட்களையும் சேவைகளையும் ஒரே தளத்திற்கு கொண்டு வருவதுதான் இந்த தளம் உருவாக்குவதன் அடிப்படை நோக்கமாகும் மேலும் எளிதில் விற்பணைசெய்(Sellatease ) என்ற இதனுடைய பெயரில் குறிப்பிடுவது போல, பொதுமக்கள் பயம் இல்லாமல், பொருட்களை வாங்குவதற்கும் உற்பத்தியாளர் தாங்கள் உற்பத்தி செய்த பொருட்களை எளிதாக விற்பதற்கும் இந்த இணையதளமேடை கட்டப்பட்டுள்ளது.
இதனுடைய சேவைய பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக முதலில், நம்முடைய மின்னஞ்சல் முகவரியுடன் ஒரு கணக்கை இதில் உருவாக்க வேண்டும்.தொடர்ந்து இந்த வலைத்தளத்திலிருந்து நமக்கு அனுப்பப்பட்ட மின்னஞ்சலைக் சொடுக்குவதன் வாயிலாக நமக்கான சேவையை இதில் பெற துவங்கமுடியும் மேலும் விவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளவும் https://Sellatease.com/ எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க

கூகுள் நிறுவனத்தின் கொரோனா வைரஸ் பற்றிய தகவல் தளம்

கூகுள் நிறுவனமானது நிகழ்நிலைபடுத்தப்பட்ட கொரோனா நச்சுயிர் பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் ஒருங்கிணைத்து வைத்திருப்பதற்காக ஒரு தகவல் மையத்தைத் துவங்கியுள்ளது
நாம் இந்த தகவல் மையத்தின் உதவியுடன் COVID-19 எனும் கொரோனா நச்சுயி பற்றிய சமீபத்திய தகவல்வரை அனைத்து தகவல்களையும் எளிதாக தெரிந்து கொள்ள முடியு ம்
தற்போதைய நவீண காலசூழலில் நாம் மிகவும் பாதுகாப்பாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருப்பதற்காக புதிய கொரோனா நச்சுயிரைப் பற்றிய தகவல்களைப் பெறுவதற்காக நாம் வேறு எங்கும் தேடிடாமல் அனைத்து தகவல்களும் கிடைக்குமாறு கூகிள் ஆனது இந்த தகவல்தளத்தினை உருவாக்கியுள்ளது.
அந்த நோய்க்கான அறிகுறிகள், சிகிச்சைகளுடன் அந்த நச்சசுயிர் நம்மை தாக்காமல் தவிர்ப்பது எவ்வாறு என்பவை உள்ளிட்ட COVID-19 நச்சுயிரைப் பற்றிய பல்வேறு தகவல்களையும் தெரிந்து கொள்வதற்காக https://www.google.com/covid19/ எனும் இணையதளமுகவரி க்குச் செல்க மேலும் இந்த இணையதளத்தில் அந்த நச்சசுயிர் நம்மை தாக்காமல் பாதுகாத்து கொள்வதற்கான பிற நம்பகமான ஆதாரங்களுக்கான இணைப்புகளும் உள்ளன. என்ற தகவலை மனதில் கொள்க தற்போது முதலில் ஐக்கிய அமெரிக்க நாட்டின் தகவல்கள் சேகரித்து தொகுத்துவைக்கப்பட்டுள்ளன

YACY எனும் கட்டற்ற தேடுபொறி மூலம் இணையத்தைத் தனிப்பயனாக்குக

நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு, இணைய இணைப்பு சிறிய அளவில் இருந்ததால் அனைத்து வலைத்தளங்களின் பெயர்களையும் இருப்பிடங்களையும் முகவரிகளையும் சேகரித்து, ஒவ்வொன்றையும் ஒரு பக்கத்தில் அல்லதுஒரு தலைப்பு மூலம் பட்டியலாக தொகுத்து புத்தகமாக அச்சிட்டவெளியீடுவது ஒரு சிலர்மட்டும் இணையத்தை தேடி பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு போதுமானதாக இருந்து வந்தது. இணையமானது உலகளாவிய வலைபின்னலாக வளர்ந்தவுடன், “web rings” எனும் மாநாடு நடத்தப்பட்டது, இதில் ஒத்த கொள்கை அல்லது தலைப்பு அல்லது உணர்திறன் கொண்ட தளங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு் உறுப்பினராக ஒன்றிணைந்து ஒரு குழுவான இணைய வளையத்தை உருவாக்கி கொண்டனர். பார்வையாளர் ஒருவர் இந்த குழுவான வளையத்தில் உள்ள எந்தவொரு தளத்தையும் பார்வை யிடுவதற்காக மிக ஆர்வத்துடன் அதிலுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட பொத்தானை மட்டும் சொடுக்குதல் செய்து, தொடர்புடைய புதிய தளங்களைக் கண்டறியலாம் மேலும் வளையத்தின் அடுத்த அல்லது முந்தைய தளத்திற்குச் செல்லலாம்.
சிறிதுகாலம் கழித்த பின்னர், இணையமானது வெகுவேகமாக வளர்ந்து விரிவடைந்து இவ்வுலகில்வாழும் அனைவரும் தங்களுடைய எந்தவொரு தேவையையும் நிறைவு செய்து கொள்வதற்காக இணையத்துடன் தொடர்பு கொள்கின்ற நிலைக்கு மேம்பட்டு வந்தனர், அதனோடு ஏராளமான அளவில் தேவையற்றவை களும் குப்பைகளும் இதனோடு கலந்து நிரைந்துவிட்டன அதனால் இவற்றில் எவையெவை குப்பை என கண்டுபிடித்து விலக்கிவிட்டு உண்மையான சரியான இணையபக்கத்தினை சுலபமாக கண்டுபிடிக்க வழிஎதுவும் இல்லாமல் தட்டுதடுமாறு கின்ற சூழல் உருவானது . இந்நிலையில் Yahoo , AOL , CompuServe போன்றவை தனித்துவமான அணுகு முறைகளைக் கொண்டிருந்தன, ஆயினும் கூகுள் வரும் வரை இந்த பிரச்சினை முழுவதுமாக முடிவிற்கு வந்து சேரவில்லை . கூகுளானது ஒரு நவீன தேடுபொறியாக களத்திற்கு வந்துசேர்ந்தபின்னர், இணையத்தில் இணைந்தவைகள் அனைத்தையும் வரிசைப்படுத்தப் பட்டு தரவரிசைப் படுத்தப் பட்டதால் எந்தவொரு பார்வையாளரும் தாம் விரும்பும் எந்தவொன்றையும் மிக எளிதாக தேடிஅடைவதற்கு ஏதுவான வசதிகளை கூகுளானது செய்து விட்டது

தற்போது நடப்பு பயன்பாட்டில் உள்ள கூகுள் டக் டக் கோ போன்ற தேடுபொறிகள் செயல்திறன் மிக்கவை. ஆயினும் கூகுளானது இணையத்தில் தேடிடும் அனைவரின் விவரங்களையும் தொகுத்து வைத்துகொண்டு அவற்றை தனக்கான விளம்பர வருமானத்திற்காகவும் மற்றவகையிலான வருமானங் களுக்காகவும் பயன்படுத்தி கொள்கின்றது இவ்வாறான சூழலில் டக் டக் கோஆனது தனிநபர் விவரங்களின் அடிப்படையில் தலையீடு எதையும் செய்வதில்லை கலாச்சாரஅறிவாகவும் அற்புதமான வளங்களை நிருவகிப்பதற்கான நவீன தீர்வாகவும் இணையமானது இடைவிடாத அட்டவணைப்படுத்தலின் வாயிலாக செயல்படுகின்றது. தனி்யுரிமைக் கவலைகள் காரணமாகவோ அல்லது இணையத்தில் மேலும் சுதந்திரமாக செயல்படுவதற்காகவோ கூகுள் அல்லது டக் டக் கோ ஆகியவற்றை பயன்படுத்த வேண்டாம் என்றும் அதற்கு பதிலாக peer-to-peer இணைய அட்டவணைப்படுத்துதலும் தேடுபொறியுமான YaCy ஐ பயன்படுத்துவதைக் மனதில் கொள்க என பரிந்துரைக்கப் படுகின்றது
YaCy ஐ நிறுவுகை செய்தல்
, இதற்காக முதலில் நம்முடைய கணினியில் ஜாவா நிறுவியிருப்பதை உறுதிசெய்துகொள்க கணினியில் லினக்ஸ் இயக்கமுறைமை இருந்தால், லினக்ஸில் ஜாவாவை எவ்வாறு நிறுவுகை செய்வது எனும் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றிடுக. விண்டோ அல்லது மேக் இயக்கமுறைமையாக இருந்தால், AdoptOpenJDK.net இலிருந்து ஒரு நிறுவியைப் பெறுக. ஜாவாவை நிறுவியதும், தளத்திற்கான நிறுவியை பதிவிறக்கம்செய்க.
இதற்காக ஃபயர்ஃபாக்ஸ் வலை உலாவியைப் பயன்படுத்தினால், ஒரு சில சொடுக்குதல்களில் Awesome Barஇல் (இது URL புலத்திற்கான மொஸில்லாவின் பெயர்) YaCy ஐ இயல்புநிலை தேடுபொறியாக மாற்றிடலாம்.
முதலில், ஃபயர்ஃபாக்ஸ் கருவிப்பட்டியில் முதன்மையான தேடல் பட்டியைக் காணும்படி செய்க, அது ஏற்கனவே இல்லையென்றால் ( தேடல் பட்டியைக் காண வேண்டியதில்லை; தனிப்பயன் தேடுபொறியைச் சேர்க்கும்வரை மட்டுமே இது தேவைப்படுகிறது ). Customize பட்டியில் ஃபயர்ஃபாக்ஸின் மேலே-வலதுபுற மூலையில் உள்ள hamburger எனும் பட்டியில் தேடல் பட்டியை தோன்றசெய்க. பின்னர் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் கருவிப் பட்டியில் தேடல் பட்டி தெரிந்ததும், localhost:8090, க்குச் தேடிச்செல்க அதன்பின்னர் இப்போது சேர்த்த ஃபயர்பாக்ஸ் தேடல் பட்டியில் magnifying glass எனும் உருவப் பொத்தானைக் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. தொடர்ந்து ஃபயர்ஃபாக்ஸ் தேடுபொறியில் YaCy ஐ சேர்க்கும் வாய்ப்பினை சொடுக்குக.
இதபின்னர் அதை ஃபயர்ஃபாக்ஸ் வாய்ப்புகளில் இயல்புநிலை தேடு பொறியாக்கலாம் அல்லது ஃபயர்ஃபாக்ஸ் தேடல் பட்டியில் செய்யப்படும் தேடல்களில் அதைத் தேர்ந்தெடுத்திடுக. அதை இயல்பு நிலை தேடுபொறியாக அமைத்தால், தனியாக தேடுபொறி தேவையில்லை, ஏனெனில் இயல்புநிலை தேடுபொறியானது Awesome Bar இல்பயன்படுத்தப்படுகிறது, எனவே அதை கருவிப்பட்டியிலிருந்து அகற்றிடலாம்.
P2P தேடுபொறி எவ்வாறு செயல்படுகின்றது
YaCyஆனது ஒரு திற மூல விநியோகிக்கப்பட்ட தேடுபொறியாகும். இது ஜாவாவில் எழுதப்பட்டுள்ளது, எனவே இது எந்த தளத்திலும் இயங்குகின்றது, மேலும் இது இணைய வலம் (web crawls) , அட்டவணைப் படுத்தல் தேடுதல் ஆகியபணிகளை எளிதாக செய்கிறது. இது ஒரு P2P வலை பின்னலாகும், எனவே YaCy இயங்கும் ஒவ்வொரு பயனாளரும் இணையம் நாளுக்கு நாள் மாறும்போது அதைக் கண்காணிக்கும் முயற்சியில் இணைகின்றார்கள். நிச்சயமாக, எந்த ஒரு பயனாளரும் இணையத்தின் முழு குறிமுறைவரிகளை கொண்டிருக்கவில்லை, ஏனெனில் அது ஒரு தரவு மையத்தை வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்லும், ஆனால் குறிமுறைவரிகள் அனைத்து YaCy பயனாளர்களிடமும் விநியோகிக்கப்படுகிறது மேலும் இதுதேவையற்றது. இது BitTorrent போன்றது (இது குறிமுறைவரிகளை உள்ளீடுகளைக் குறிப்பதற்காக விநியோகிக்கப்பட்ட hash அட்டவணைகள் அல்லது DHTஐப் பயன்படுத்துகிறது), நாம் பகிரும் தரவுகளை தவிர சொற்கள் URL தொகுப்புகள். hash அட்டவணைகள் வழங்கிய முடிவுகளை ஒன்றாக கலப்பதன் மூலம், யார் எந்த சொற்களைத் தேடினார்கள் என்பதை யாராலும் கண்டுபிடித்து சொல்ல முடியாது, எனவே எல்லா தேடல்களும் செயல்பாட்டு ரீதியாக அநாமதேயமானவை. இது பக்கச்சார்பற்ற, விளம்பரமில்லாத, தடமறியப்படாத அநாமதேய தேடல்களுக்கான ஒரு சிறந்த அமைப்பாகும், மேலும் அதைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நாமும் இதில் பங்கெடுத்துகொள்ளலாம்.
இணையத்தை அட்டவணைப்படுத்தும் செயல் ஒரு வலைப்பக்கத்தை அதன் ஒற்றை சொற்களாக பிரிப்பதைக் குறிக்கிறது, பின்னர் பக்கத்தின் URL ஐ ஒவ்வொரு சொல்லுடனும் இணைக்கிறது. ஒரு தேடுபொறியில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சொற்களைத் தேடுவது வினவலுடன் தொடர்புடைய அனைத்து URL களையும் பெறுகிறது. அது YaCy இயங்கும் போது வாடிக்கையாளர் செய்யும் ஒரு செயலாகும் . வாடிக்கையாளர் செய்யும் மற்றொரு செயல், நம்முடைய இணைய உலாவிக்கான தேடல் இடைமுகத்தை வழங்குவதாகும். நாம் தேட விரும்பும் போது Google க்கு செல்வதற்கு பதிலாக, நம்முடைய வலை உலாவியை உள்ளக வாயிலான: 8090 இல் YaCy ஐ தேடலாம். பின்னர் அதை நம்முடையஇணைய உலாவியின் தேடல் பட்டியில் சேர்க்கலாம் (நம்முடைய இணைய உலாவியின் நீட்டிப்பைப் பொறுத்து), எனவே நம்முடைய URL பட்டியில் இருந்துகூட தேடலாம்.

நாம் முதலில் YaCy ஐப் பயன்படுத்தத் துவங்கும்போது, அது “junior” எனும் பயன்முறையில் இயங்கும். இதன் பொருள் நம்முடைய வாடிக்கையாளர் வலம் வரும் தளங்கள் நமக்கு மட்டுமே கிடைக்கின்றன, ஏனென்றால் வேறு எந்த YaCyவாடிக்கையாளரும் நம்முடைய குறியீட்டு உள்ளீடுகளை அடைய முடியாது. P2P அனுபவத்தில் சேர, நம்முடைய வழிசெலுத்தியின் ஃபயர்வாலின் வாயில் 8090 ஐ திறக்க வேண்டும், நாம் ஒன்றை இயக்குகின்றோம் என்றால் நம்முடைய மென்பொருள் ஃபயர்வாலாக இருக்கலாம். இது “senior” பயன்முறை என்று அழைக்கப்படுகிறது.

நம்முடைய இணைய சேவை வழங்குநர் ((ISP) வழங்கிய வழிசெலுத்தியில் ஃபயர்வால் எப்போதும் செயலில் இருக்கும், மேலும் இங்கு துல்லியமாக ஆவணப்படுத்த அவற்றில் பல வகைகள் உள்ளன. பல வழிசெலுத்திகள் நம்முடைய ஃபயர்வாலில் “poke a hole” எனும் விருப்பத்தை வழங்குகின்றன, ஏனெனில் பல பிரபலமான வலைபின்னல் விளையாட்டுகளுக்கு இரு வழி போக்குவரத்து தேவைப்படுகிறது. நம்முடைய வழிசெலுத்திக்கு எவ்வாறு உள்நுழைவது என்பது நமக்குத் தெரிந்தால் (இது பெரும்பாலும் 192.168.0.1 அல்லது 10.1.0.1, ஆனால் இது உற்பத்தியாளரின் அமைப்புகளைப் பொறுத்து மாறுபடும்), பின்னர் உள்நுழைவுசெய்து ஃபயர்வால் அல்லது வாயிலினை பகிர்தல் அல்லது பயன்பாடுகளைக் கட்டுப்படுத்தும் உள்ளமைவு குழுவைத் தேடிடுக.
நம்முடைய வழிசெலுத்தியின் ஃபயர்வாலுக்கான விருப்பங்களை நாம் கண்டறிந்ததும், நுழைவுவாயில் 8090 ஐ அனுமதிப்பட்டியலில் சேர்க்கவும். எடுத்துக்காட்டாக: நம்முடைய வழிசெலுத்தி வாயில் பகிர்தலைச் செய்கிறதென்றால், உள்வரும் போக்குவரத்தை அதே வாயிலைப் பயன்படுத்தி நம்முடைய கணினியின் ஐபி முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும், . எடுத்துக்காட்டாக: எந்த காரணத்திற்காகவும் நம்முடைய ஃபயர்வால் அமைப்புகளை சரிசெய்ய முடியாவிட்டால், அதுவே சரியாகும். ஜூனியர் பயன்முறையில் பி 2 பி தேடல் வலைபின்னலின் வாடிக்கயாளராக YaCy தொடர்ந்து இயங்கும் செயல்படும்.
செயலற்ற முறையில் தேடுவதை விட YaCy தேடுபொறியுடன் நாம் செய்யக்கூடியது அதிகம். குறைவான பிரதிநிதித்துவ வலைத்தளங்களின் வளங்களை நாம் கட்டாயப்படுத்தலாம், வலைபின்னல் ஒரு தளத்தை வலம் வருமாறு நாம் கோரலாம், வளாகத்தில் உள்ள தேடல்களுக்கு YaCy ஐப் பயன்படுத்தலாம், மேலும் பல. நம்முடைய இணையம் எப்படி இருக்கும் என்பதில் நமக்கு சிறந்த கட்டுப்பாடு உள்ளது.

123Movies எனும் ஒரு இணையதளமும் 1List எனும் பயன்பாடும் ஒரு அறிமுகம்

123 மூவிஸ் என்பது பல்வேறு திரைப்படங்களையும் காண்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமாகும், இதுfmovies க்கு மாற்றாக இருக்கும் கடைசி திரைப்படங்களின் தளமாகும் 123மூவிஸ் என்பது ஒரு இலவச வலைத்தளமாகும், இது பயனாளர்கள் வெவ்வேறு வகையான கானொளிபடங்களை எந்தவித பிரச்சினையும் இல்லாமல் பார்க்க அனுமதிக்கின்றது. கூடுதலாக, பயனாளர்கள் இந்த தளத்தில் உள்நுழைவு செய்வதற்காகவென தங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை பதிவு செய்யவில்லை அல்லது நிரப்பவில்லை என்றாலும் இதிலுள்ள எல்லா திரைப்படங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளுமாறு அல்லது திரைப்படகாட்சியாக காணுமாறு கிடைக்கின்றன. 123 மூவிஸில் பிளாக்பஸ்டர் , டிரெண்டிங் ஆகிய திரைப்படங்கள் உள்ளன, அவைகளின் வாயிலாக பார்வையாளர்கள் கண்டிப்பாக கவர்ந்திழுக்கப் படுவார்கள். மேலும், கானொளி காட்சியைப் பொறுத்து பயனாளர்கள் 720p அல்லது 1080p போன்ற HD தரத்தில் திரைப்படங்களை ஸ்ட்ரீம் செய்யலாம். கூடுதலாக, கைபேசிகள் மற்றும் மடிக்கணினிகள் போன்ற பிற சாதனங்களிலும் 123 மூவிஸ் அணுக முடியும்.
இதனுடைய HD இல் நேரடியாக திரைப்படங்களை காணுங்கள் அல்லது நம்முடைய சாதனத்தில் பதிவிறக்கம் செய்துகொண்டு திரைப்படங்களை காணுங்கள்
மேலும் விவரங்களுக்கும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும் https://wvw.123movies.biz/எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க
2. 1List
List என்பது ஒரே திரையில் இருந்துகொண்டு பல பட்டியல்களையும் நிருவகிக்க உதவிடும் ஒரு எளிய பயன்பாடு ஆகும்.இது ஒரேயொரு சொடுக்குதலில் உருப்படிகளை பட்டியலில் சேர்க்கவும். ஒரே திரையில் இருந்துகொண்டு திரையில் காணும் அனைத்து பட்டியல்களிலும் உலாவவும், பார்க்கவும், ஒழுங்கமைக்கவும் அனுமதிக்கின்றது
இதன்வசதி வாய்ப்புகள் பின்வருமாறு
– பயனாளர் நட்பு பட்டியல்களை மேலாண்மைசெய்திடலாம் மேலும் மென்மையான வழிசெலுத்தல்களை செயற்படுத்திடலாம்
– பட்டியல்களில் உருப்படிகளைச் சேர்க்கவும், நீக்கவும், திருத்தவும் முடியும்
– பட்டியல்களில் உருப்படிகளை நகர்த்தமுடியும்
– முடிந்த அல்லது செயல்தவிர்க்காதபடி உருப்படிகளைக் குறி்ததுகொள்ளுமாறு செய்திடலாம்
– ஒவ்வொரு உருப்படிகளிலும் கருத்துகளைச் சேர்த்திடமுடியும்
– வரம்பற்ற எண்ணிக்கையிலான பட்டியல்களை உருவாக்கமுடியும்
– பட்டியல்களை இடம்விட்டு வேறுஇடத்திற்கு நகர்த்தவும், திருத்தவும், அகற்றவும்முடியும்
… எதிர்காலத்தில் வர இன்னும் பல வசதிவாய்ப்புகள் இதில் கொண்டுவரஉள்ளனர்
இதற்கான இணயதளமுகவரி https://f-droid.org/en/packages/com.lolo.io.onelist/ ஆகும்.

SkyChart / Cartes du Ciel எனும்கட்டற்ற பயன்பாடு ஒரு அறிமுகம்

SkyChart என்பது வானவியல் வரைபடங்களை வரைய உதவிடும் ஒரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற பயன்பாட்டு மென்பொருளாகும் இது லினக்ஸ், விண்டோஸ், மேக் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது . இது வானவியல் வரைபடங்களை வரைவதற்காக, நட்சத்திரங்கள் , நெபுலாக்கள் ஆகியவற்றின் பல்வேறு பட்டியல்களின் தரவுகளைப் பயன்படுத்தி கொள்கின்றது. மேலும் இதில் கூடுதலாக சிறுகோள்கள் , வால்மீன்கள்ஆகியவற்றின் தற்போதைய நிலையையும் இதில் காட்டப்படுகின்றன.
ஒரு குறிப்பிட்ட கண்காணிப்பிற்கு வெவ்வேறு வானவியல் வரைபடங்களைத் தயாரிப்பதே இந்த பயன்பாட்டின் அடிப்படை நோக்கமாகும். அதற்காக எந்தெந்த பட்டியல்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும், அதில் நட்சத்திரங்களின் , நெபுலாக்களின் நிறம் , பரிமாணம், கோள்களின் பிரதிநிதித்துவம்,அவற்றின் பெயர்கள் அவற்றின் ஒருங்கிணைப்பு கட்டங்களின் காட்சி, படங்களின் மிகமேம்பட்டநிலை, தெரிவுநிலையின் நிலை என்பன போன்ற பல்வேறு கரு்த்தாங்களை வசதிகளைஇதில் கொண்டுவர முடியும் மேலும். இவையனைத்தும் இந்த வானவியல் வரைபடத்தை ஒரு வழக்கமான கோளரங்கத்தை விட முழுமையானதாக ஆக்குகின்றன.இது ஜிபிஎல் எனும் பொதுஉரிமத்தின் கீழ் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக எந்தவொரு பயன்பாட்டினையும் நாம் பயன்படுத்த துவங்கியவுடன் ,அதனைவணிக ரீதியாகவோ அல்லது அவ்வாறு இல்லாமலோ (வலைப்பதிவு, வலை வெளியீடு, அச்சிடப்பட்ட புத்தகம்,…) அந்த பயன்பாடு கொண்டுள்ள எந்தவொரு விளக்கப்படத்தையும் அச்சையும் பயன்படுத்த முனையும்போது அவ்வாறு வாய்ப்பிற்கான இணைப்பை தெரிவுசெய்திடுமாறு நம்மிடம் கோரப்படும் அதனை தொடர்ந்து நாம் தெரிவுசெய்தவாறு பயன்படுத்திடமுடியும் ஆனால் இந்த பயன்பாட்டில் அவ்வாறு எதையும் நாம்தெரிவுசெய்யத் தேவையில்லை வழக்கம்போன்று நம்முடைய பணியை சுதந்திரமாக இதனை பயன்படுத்தி துவங்கிடலாம் இதில்குறைந்த எண்ணிக்கையிலான தொலைநோக்கிகள் மட்டுமே ஆதரிக்கப்படுகின்றன. முழு அளவிலான தொலைநோக்கி மாதிரிகளுடன் பணிபுரிய ஆஸ்காம் இயங்குதளத்தையும் தேவையான தொலைநோக்கி இயக்கிகளையும் கூடுதலாக நிறுவுகைசெய்திட வேண்டும்..நம்முடைய கணினி 32 பிட் அல்லது 64 பிட் ஆகியவற்றில் எந்தவகையென தெரிந்து அதற்கேற்ப பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க ஸ்கைசார்ட்டை ஒருபோதும் நிருவாகியாக இயக்க வேண்டாம் .நம்மை போன்று இதனை பயன்படுத்த முனைவர்களுக்கு நாம் உதவ விரும்பினால் நாம் நிரலாளராக உதவவேண்டும் என்றில்லாமல் மின்னஞ்சல்களின் கேள்விக்கு பதில் கூறுதல் மற்ற மொழிகளுக்கு மொழிமாற்றம் செய்தல் வலை சேவையகத்தை பராமரித்தல் என்பன போன்று நம்மால்முடிந்தவகையில் இதற்கு உதவிடலாம்.மேலும் விவரங்களுக்கு https://www.ap-i.net/skychart/en/startஎனும் இணைய முகவரிக்கு செல்க

Previous Older Entries