தொடர்பு தரவுதளங்கள் தொடர்பற்ற தரவுதளங்கள் இரண்டில் எதனை தெரிவு செய்வது

தரவுதள உலகில் எஸ்கியூஎல் எனும் தொடர்பு தரவுதளம் (Relational Database)என்றும் நோஎஸ்கியூஎல் எனும் தொடர்பற்ற தரவுதளம்(Non Relational Database) என்றும இரண்டு முக்கியமான வகைகள் உள்ளன
தொலை பேசி அல்லது கைபேசி புத்தகத்தில் பெயர் ,முகவரி ,கைபேசி எண் ஆகியவை பட்டியலாக கட்டமைக்கப்பட்டிருப்பது முதல் வகையாகும் அதாவது இவற்றில் ஆவணங்கள் குறிப்பி்ட்ட நீள அகலத்தில் அட்டவணைபடுத்தபட்டிருக்கும் இதில் ஆவணங்கள் நெடுவரிசையாக கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கும் இதில் அதிகஅளவு செயல்பாடுகளை மிக விரைவாக செயல்படுத்திடமுடியும் இதில் நல்ல அனுபவம் நிறைந்த விவரம் அறிந்தவர்கள் மட்டுமே இதனை கையாளமுடியும் மேலும் இதனை செயல்படுத்தி கையாளுவதற்கு கூடுதலான தனியான கட்டமைவுகொண்ட தற்காலிக நினைவகம் தேவையாகும் இதில் தரவுகள் முன்கூட்டியே கட்டமைக்கப்பட்டதாக சேமிக்கப்பட்டிருப்பதால் தரவுகளின் கட்டமைவை எளிதாக மாற்றியமைத்திடமுடியாது இது ACID(atomicaly , consistency, isolation, durability) complaince எனும் தன்மையுடன் இருப்பதால் மின்வணிகம் நிதிபயன்பாடுகள் போன்றவைகளில் இந்த வகையை பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது 2000 ஆவது ஆண்டுவரை போட்டியாளர்கள் யாருமில்லாமல் தனிப்பட்ட ராஜாவாக இந்த எஸ்கியூஎல்எனும் தரவுதளமேகோலோச்சி வந்தது
கோப்பகங்களில் பல்வேறு வகையான அதாவது அனைத்து விவரங்களும் கோப்புகளாக தகவல்களாக தொகுக்கபட்டிருக்கும் முகநூல் போன்ற சமூதாயஇணையதளபக்கத்தை பயன்படுத்திடும் நபர்களின் அனைத்து விவரங்களும் தொகுத்து வைத்திருப்பது இந்த வகையை சேர்ந்ததாகும் இது கிளஸ்டரின் அடிப்படையில் செயல்படுத்தபடும் குறைந்த நினைவகமே போதுமானதாகும் அதனால் இதன் பராமரிப்பு செலவு மிககுறைவாக உள்ளது அதிக அளவான பேரளவு தரவுகளை கையாளும் திறன்மிக்கது இதனை எளிதாக பழுதுநீக்கம் செய்து பராமரி்த்திடலாம் இதனுடைய தரவுகளை எளிதாக பகிர்ந்தளிக்கலாம் முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்படாததால் இதில் தரவுகளை உள்ளிணைப்பதும் இதிலிருந்து தேவையான தரவுகளை பெறுவதும் எளிதாகும் இதனை செயல்படுத்திடுவதற்கென தனியான தற்காலிக நினைவகம் தேவையில்லை தரவுகளை சேமித்து வைத்திட குறிப்பிட்ட வரையறைக்குள்தான் இருக்கவேண்டும் என்ற கட்டுபாடுகள் எதுவும் இல்லாதாதல் எந்தவகை கட்டமைவான தரவுகளாக இருந்தாலும் இதில் சேமித்திடலாம் இது மேககணினியின் அடிப்படையில் செயல்படவும் சேமித்திடவும் செய்கின்றது புதியவர்கள் குறைந்த நேரத்திலேயே இதனை கற்று பயன்படுத்தி கொள்ளும் வசதி கொண்டது இந்த போட்டிமிகுந்த நோஎஸ்கியூஎல் எனும் தொடர்பற்ற தரவுதளத்தினை புதியவர்கள் கூட எளிதாக கையாளமுடியும்

Advertisements

பேரளவு தரவுகளை கையாளஉதவிடும் monetDBஎனும் கட்டற்ற கட்டணமற்ற பயன்பாடு

பேரளவு தரவுகளை கையாளகின்ற தற்போதைய நிலையில் இவ்வாறான தரவுகளை கையாளுவது என்பது மிகதலைவலிபிடித்த மிகசிரமமான செயலாகும் அதாவது இவ்வாறான பேரளவு தரவுகளை தேக்கிவைத்தல் செயல்படுத்தி பயன்படுத்துதல் நிருவகித்தல் போன்ற பல்வேறு செயல்களை கையாளுவது என்பது மிகவும் சிக்கலானசெயலாகிவிடுகின்றது ஏனெனில் இவ்வாறான தரவுகள் கட்டமைக்கப்பட்டது, கட்டமைக்கப்படாதது, பகுதி கட்டமைக்கப்பட்டது, கிடைவரிசையானது ,நெடுவரிசையானது என்பனபோன்ற பல்வேறு வகையில் இருப்பதால் இவைகளை கையாளுவது என்பது மிகவும் சிக்கலான செயலாகின்றது ஆயினும் இவ்வாறான பேரளவு தரவுகளை கையாளுவதற்காக ஏராளமான பயன்பாடுகள் நாம் பயன்படுத்திகொள்வதற்கு தயாராக உள்ளன அதிலும் கட்டற்ற கட்டணமற்ற பயன்பாடுகள் கூட நாம் பயன்படுத்திகொள்வதற்காக உள்ளன அவற்றுள் மோநெட்டிபிஎன்பது மிகச்சிறந்த கட்டற்ற கட்டணமற்ற தரவுதள பயன்பாடாகும் இதனை https://monetdb.org/download/ எனும் இணையதளத்திலிருந்த பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க

இதனை பின்வரும் பைத்தான் மொழியின் கட்டளை வரிகளுடன் தரவுதளத்துடன் இணைத்திடுக
# create a new database or connect to an existing database in/tmp/db
import monetdblite
conn = monetdblite.connect(‘/tmp/db’)

அதன்பின்னர் பின்வரும் கட்டளை வரிகளை செயல்படுத்தி தரவுதளத்தின் அட்டவணைகளை இடம்சுட்டிவாயிலாக அனுகிடுமாறு செயல்படுத்தி பயன்படுத்தி கொள்க
# create a new cursor
c = conn.cursor()
# query the database
c.execute(‘SELECT * FROM tables’)
# fetch the results and print them
print(c.fetchall())
மேலும் விவரங்களுக்கு https://monetdb.org/refenceguide/ எனும் முகவரியின் வழிகாட்டியை படித்தறிந்து பயன்படுத்தி கொள்க

நமக்கென தனியாகஇணைய தளபக்கங்களை நாமேஉருவாக்கிட உதவிடும் கட்டற்ற கருவிகள்

தற்போது தனிநபர் முதல் வியாபார நிறுவனங்கள் வரை யாராக இருந்தாலும் அவரவர்களுக்கென தனித்தனியாக இணையபக்கம் கண்டிப்பாக இருக்கவேண்டிய கட்டாய சூழலிற்கு நாம் வளர்ந்து வந்துள்ளோம் இவ்வாறான இணையபக்கங்களை உருவாக்குதல் பராமரித்தல் போன்ற செயல்களுக்காக அனுபவமிக்க வல்லுனர்களுக்காக ஏராளமான அளவில் செலவிட வேண்டிய நிலையும ஏற்படுகின்றது இதனை தவிர்த்து இணையத்தை பற்றியோ அல்லது ஒரு பயன்பாட்டின் நிரல்தொடர்பற்றியோ அறிமுகமே இல்லாத அல்லது தெரியாத புதியவர்கள்கூட தனக்கு தேவையான இணைய பக்கங்களை தாம் விரும்பியவாறு கட்டற்ற கருவிகளின் உதவியுடன் இணைய பக்கங்களை உருவாக்கி பராமரித்து கொள்ளலாம் அவ்வாறான இணைய பக்கங்களை உருவாக்க உதவிடும் கட்டற்ற கருவிகள் பின்வருமாறு
1.வேர்டுபிரஸ் இது ஒரு மிகவும்பிரபலமான கட்டற்ற கட்டணமற்ற நிரல்தொடர் குறிமுறைவரிகளை பற்றி தெரியாத நபர்கள்கூட பயன்படுத்திகொள்ள உதவிடும்மிகஎளிய உள்ளடக்கஅமைவுநிருவாக வரைச்சட்டமாகும்(Content Managemen tSystem(CMS)Framework) இதில் com ,org ஆகிய இருவகைகள் உள்ளன இதன் முதல்வகையில் நம்முடைய சொந்த இணையபக்கத்தை நாமே உருவாக்கி கொள்ளமுடியும் ஆனால்கட்டணமில்லாமல் கிடைப்பதால் பெயர்மட்டும் நம்முடைய பெயருடன் wordpress.comஎன்றபெயரையும் சேர்த்து அதாவது vikupficwa.wordpresss.comஎன்றவாறு இருக்கவேண்டும் என்பதே நிபந்தனையாகும். அதற்குபதிலாக கட்டணம் செலுத்தி vikupficwa.comஎன்றவாறும் மாற்றியமைத்து கொள்ளலாம் wordpress.org என்பது இரண்டாவது வகையாகும் இதன்வாயிலாக நாம் இதனுடைய வரைச்சட்டத்தை பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்து நமக்கென தனியாக இணையபக்கத்தை உருவாக்கி கொள்ளலாம் . பதிவிறக்கம் செய்திடாமல் இயல்நிலையிலும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆனால் நம்முடைய தேவைக்கேற்ப பெயர் இடவசதி போன்றவைகளை கட்டணம் செலுத்தி பெறவேண்டும் பொதுவாக புதியவர்கள் முதலில் இதனுடைய com என்பதன் துனையுடன் இணையபக்கத்தை உருவாக்கி கட்டமைத்து கொள்வார்கள் சிறிது அனுபவம் பெற்றபின்னர் இதனுடைய org என்பதற்கு மாறி கொள்வார்கள் இணையபக்கத்தை பராமரித்திட பணப்பிரச்சினை நமக்கு இல்லையெனில் இதனுடைய சுதந்திரமான தன்மை, நெகிழ்வுதன்மை ,செயல்வேகம் ,செயல் திறன் ஆகியவை கொண்ட இரண்டாவது வாய்ப்பு அருமையானதாகும் இவைகளை பெறுவதற்கான இணையமுகவரி https://wordpress.com, https://wordpress.org ஆகும்
2. ஜூமுலா இது வேர்டுபிரஸ் போன்ற மற்றொரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற பிரபலமான இணையபக்கங்களை உருவாக்கிடஉதவிடும் ஒரு உள்ளடக்க அமைவு-நிருவாக வரைச்சட்டமாகும்(Content Management System(CMS)Framework) புதியவர்கள் இதில் ஏராளமான அளவில் உள்ள வாய்ப்புகளின் பட்டைகளை கொண்டு எளிதாக தமக்கு தேவையான இணையபக்கத்தை தாமே உருவாக்கி பராமரிக்கஉதவிடும் ஒருசிறந்த கருவியாக இது விளங்குகின்றது இணைய பக்க்கதை உருவாக்கவிரும்புவோர்கள் தமக்குதேவையான வரைச்சட்டத்தை பதிவிறக்கம் செய்து தம்முடைய இணைய பக்கதை மிகஎளிதாக இதன் உதவியுடன் உருவாக்கி கொள்ளலாம் இதனுடய இணையமுகவரி https://www.joomla.org/ ஆகும்
3.ட்ருபால் என்பது மூன்றாவது வேர்டுபிரஸ் ,ஜூமுலா போன்றதொரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற பிரபலமான இணைய பக்கங்களை உருவாக்கஉதவிடும் ஒரு உள்ளடக்க அமைவு-நிருவாக வரைச்சட்டமாகும்(Content Management System(CMS)Framework) இது குறிப்பிட்ட வகை இணையபக்கங்களை மட்டும் உருவாக்கிட உதவுகின்றது இது சிறிதுசிக்கலானதாக இருக்கின்றது இதனுடைய இணைய முகவரி https://www.drupal.org/ ஆகும்
4.ஓப்பன்சிஎம்எஸ் என்பது ஒரு ஜாவா எக்ஸ்எம்எல் ஆகிய தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையிலான ஒரு தொழில்முறை உள்ளடக்க அமைவு-நிருவாக வரைச்-சட்டமாகும் (Content Management System(CMS)Framework) இதுவும் கட்டற்ற கட்டணமற்ற கருவியாகும் இதனை கொண்டு யாருடைய துனையுமின்றி நமக்குதேவையான கண்ணைகவருமாறான இணைய பக்கங்களை நாமே உருவாக்கிட முடியும் இதனுடைய இணைய முகவரி http://www.opencms.org/en/ ஆகும்
5. ஆர்ச்சார்டு புராஜெக்ட் என்பது மற்றொரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற உள்ளடக்க அமைவு-நிருவாக வரைச்சட்டமாகும்(Content Management System(CMS) Framework) இது மாதிரி காட்சி கட்டுப்பாட்டளரை கொண்டதாகும் இது மிகப்பாதுகாப்பானது குறிப்பிட்ட பணிசார்ந்த இணைய பக்கத்தை உருவாக்க உதவுவது பல்வேறுமொழிகளை ஆதரிக்ககூடியது இதனுடைய இணைய முகவரிhttp://www.orchardproject.net/ ஆகும்
6. காங்கிரீட்5 என்பது ஒரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற உள்ளடக்க அமைவு-நிருவாக வரைச்சட்டமாகும்(Content Management System(CMS) Framework) இது மாதிரி காட்சி கட்டுப்பாட்டளரை கொண்டதாகும் பொருள்நோக்கு கணினிமொழியை நன்கு அறிந்தவர்கள் இதனை கொண்டுமிக எளிதாக இணைய பக்கத்தினை உருவாக்கிடலாம் இது மிகப்பாதுகாப்பானது நெகிழ்வுதன்மையுடன் நட்புரிமையுடன் செல்லிடத்து பேசியிலும் இணையபக்கத்தை உருவாக்கிட உதவிடும் மிகச்சிறந்த கருவியாகும் இதனுடைய இணைய முகவரி https://www.concrete5.org/ ஆகும்
7. சில்வர்ஸ்டிரைப் என்பது கட்டற்ற கட்டணமற்ற இணைய பக்கங்களை உருவாக்கிட உதவிடும் மற்றொரு உள்ளடக்க அமைவு-நிருவாக வரைச்சட்டமாகும்(Content Management System(CMS) Framework) இதனை கொண்டு நாம் கண்ணால்என்ன காண்கின்றோமோ அதனை நாம் பெறமுடியும்(WYSIWYG) எனும் அடிப்படையில் மிக எளிதாக இணைய பக்கத்தை உருவாக்கிடலாம் இதனுடைய இணைய முகவரி https://www.silverstripe.org/ ஆகும்
8. மோட்எக்ஸ் என்பது ஒரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற பிஹெச்பி அடிப்படையிலான இணைய பக்கங்களை உருவாக்கிடஉதவிடும் கருவியாகும் இதனுடைய இணைய முகவரி https://modx.com/ ஆகும்
9. டிஜாங்கோ என்பது டிஜாங்கோ ,பைத்தான் ஆகிய வற்றின் அடிப்படையிலான மிகப்பிரபலமான தொரு கட்டற்ற உள்ளடக்க அமைவு-நிருவாக வரைச்சட்டமாகும்(Content Management System(CMS)Framework) பைத்தான் மொழியில் அனுபமுள்ளவர்கள் இதனுடைய உதவியால் இணைய பக்கங்களை எளிதாக உருவாக்கிடலாம் இதனுடைய இணைய முகவரி https://www.django-cms.org/en/ ஆகும்
10. லைஃப்ரே என்பது சிறியநிறுவனங்கள் முதல் பெரிய நிறுவனங்கள் வரை தமக்கு தேவையான நிறுவனங்களுக்கான வளாக பிணையம்(intranet) இணையதளம் (Internet) ஆகியவற்றை உருவாக்கிட உதவிடும் மிகச்சிறந்த தொரு கட்டற்ற உள்ளடக்க அமைவு-நிருவாக வரைச்சட்டமாகும்(Content Management System(CMS)Framework)இதனுடைய இணைய முகவரிhttps://liferay.com/ ஆகும்

பேரளவு தரவுகளை கையாளஉதவிடும் வரைச்சட்டங்கள் ஒரு ஒப்பீடு

தற்போதைய நாகரிக வளர்ச்சியினால் உருவாகும் பேரளவு தரவுகளை வழக்கமான பயன்பாடுகளை கொண்டு நம்மால் கையாளமுடியாது அதாவது தரவுகளை கொண்டுவந்து சேர்த்தல் ,தரவுகளை சேமித்துவைத்தல், தரவுகளை ஆய்வுசெய்தல் , தரவுகளை தேடிபிடித்தல் , தரவுகளை பகிர்ந்து கொள்ளுதல், தரவுகளை காட்சி படுத்துதல் தரவுகளுக்குள் வினாஎழுப்பி பதில் பெறுதல், தரவுகளை இடமாற்றம் செய்தல், தரவுகளை நிகழ்நிலை படுத்துதல் ஆகிய பல்வேறு பணிகளை நம்முடைய வழக்கமான பயன்பாட்டினை கொண்டு கண்டிப்பாக கையாளமுடியாது என்ற நிலையுள்ளது அதனால் இவ்வாறான நிலையில் பேரளவு தரவுகளை இவ்வாறான செயலுடன் கையாளுவதற்காகவே பேரளவுதரவுகளை கையாளும் பல்வேறு வரைச்சட்டங்கள் தற்போது புழக்கத்தில் உள்ளன அவைகளுள் ஐந்துவரைச்சட்டங்களிற்கு மட்டிற்குமான ஒரு ஒப்பீடு பின்வருமாறு
1 .Apache Hadoopஇந்த வரைச்சட்டமானது பேரளவு தரவுகளை தொகுதியாக மட்டுமே கையாளகூடியதாகும் மேலும்அவைகளைதேக்கிவைத்திடும் அமைவாக மட்டுமல்லாமல் அவைகளுக்கான தரவுதளமாக வும் விளங்குகின்றது இது தரவுகளை தொடர்ச்சியான சங்கிலி போன்று பயன்படுத்திடுகின்றது இது சி ,சி++,ரூபி, குரூவி, பியர்ல், பைத்தான் ஜாவா ஆகிய கணினிமொழிகளை ஆதரிக்கின்றது தரவுகளின் பாதுகாப்பிற்கு Kerberos என்பதை பின்பற்றுகின்றது RAM எனும் தற்காலிக நினைவகம் தனியாக தேவையில்லை அதனால்குறைந்த செலவில்இதனைபயன்படுத்தி கொள்ளலாம்
2. Apache Storm இந்த வரைச்சட்டமானது தொடர்ச்சியான தரவுகளை நேரடியாக நிகழ்வு நேரத்திலேயே கையாளக்கூடியதாகும் இது பயன்படுத்தமிகஎளியதுஅனைத்து கணினிமொழிகளையும் ஆதரிக்ககூடியது இதுdirected acyclic graph(DAG) வகை தரவுகளாக கையாளக்கூடியது இது செயல்படுவதற்கு அதிகஅளவு RAM எனும் தற்காலிக நினைவகம் தேவையாகும் இதுதரவுகளின் பாதுகாப்பிற்கு YARNஎன்பதை பின்பற்றுகின்றது
3 .ApacheSamaza இந்த வரைச்சட்டமானது தொடர்ச்சியான தரவுகளை கையாளக்கூடியதாகும்இதுApache Kalfkaஎனும் செய்தியமைப்பால்மிகவலுவாக கட்டமைக்கபட்டதாகும்இது செயல்படுவதற்கு அதிகஅளவு RAM எனும் தற்காலிக நினைவகம் தேவையாகும் இது தரவுகளின் பாதுகாப்பிற்கு YARNஎன்பதை பின்பற்றுகின்றது இது ஜாவா,ஜெவிஎம்,ஸ்கேலா ஆகிய கணினிமொழிகளை ஆதரிக்ககூடியது
4. Apache Spark இது பொதுநோக்கத்திற்கான குறைந்த நினைவகத்தையே கொண்ட Apache Hadoopஐவிட 100மடங்கு விரைவாக செயல்படும் ஒருபேரளவுதரவுகளை கையாளும் வரைச்சட்டமாகும் இது பேரளவு தரவுகளை தொகுதியாக கையாளுவதன் அடுத்த தலைமுறையை சேர்ந்ததாகும் இதுdirected acyclic graph(DAG) வகை தரவுகளை கையாளக்கூடியது இது செயல்படுவதற்கு அதிகஅளவு RAM எனும் தற்காலிக நினைவகம் தேவையாகும் தரவுகளின் பாதுகாப்பிற்கு கடவுச்சொற்களைபயன்படுத்திடுகின்றது இது ஜாவா,ஆர்,பைத்தான், ஸ்கேலா ஆகிய கணினிமொழிகளை ஆதரிக்ககூடியது
5. Apache Flink இந்த வரைச்சட்டமானது தரவுகளை தொடர்ச்சியாகவும் தொகுதியாகவும் கையாளக்கூடியதாகும் இது தரவுகளை நேரடியாக ஒவ்வொரு உள்ளீடாக கையாளும் திறன்மிக்கது இதுApache Hadoopஆகியவற்றுடன் ஒத்தியங்கும் தன்மைகொண்டது இது ஜாவா,ஆர்,பைத்தான், ஸ்கேலா ஆகிய கணினிமொழிகளை ஆதரிக்ககூடியது இது செயல்படுவதற்கு அதிகஅளவு தற்காலிக நினைவகம்(RAM)தேவையாகும் தரவுகளின் பாதுகாப்பிற்கு YARNஎன்பதை பின்பற்றுகின்றது

இப்போது இணையத்தின் வாயிலாக வருங்கால வைப்புநிதியிலிருந்துநம்முடைய பணத்தினை எளிதாக பெறலாம்

தற்போது நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் நாமெல்லோரும் வருங்கால வைப்புநிதியிலுள்ள நம்முடைய பணத்தினை எடுப்பதற்காக பல்வேறு படிவங்களை நாம் பணிபுரியும் நிறுவனத்தின் வாயிலாக அனுப்பி பலமாதங்கள் கழித்து நம்முடைய பணத்தை பெறுவதற்காக அல்லல் பட்டு அவதிபட்டுவருகின்றோம் அவ்வாறான சிக்கலும் துன்பமும் எதுவும் இல்லாமல்இணையத்தின் வாயிலாக பின்வரும் ஐந்து படிமுறைகளை மட்டும் பின்பற்றிஒருசில நாட்களில்நம்முடைய பணத்தினை பெறமுடியும்
இதற்கு அடிப்படை தேவையாக இருப்பதெல்லாம் ஆதார் எண், வங்கிகணக்கு விவரங்கள், ஆகியவை செயல்படுத்தப்பட்ட நம்முடைய ஒருங்கிணைந்த வருங்கால வைப்புநிதி கணக்குடன் (UAN) பதிவுசெய்யப்பட்டு இருக்கவேண்டும் என்பதே அதனோடு ஒருங்கிணைந்த விண்ணப்ப படிவத்தை பூரத்தி செய்து நாம் பணிபுரியும் நிருவாகம் ஒப்புதல் இல்லாமேலேயே சமர்ப்பிக்கவேண்டுவதுமட்டுமேயாகும் இந்த ஒருங்கிணைந்த விண்ணப்ப படிவும் வருங்கால வைப்புநிதியின் EPFO இணையபக்கத்தில் உள்ளது
இதன் முதல் படிமுறையாக https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ எனும் ஒருங்கிணைந்த வருங்கால வைப்புநிதி கணக்கிணை (UAN)பராமரிக்கும் இணைய பக்கத்திற்கு உள்நுழைவுசெய்க
படிமுறைஇரண்டு அங்குநம்மை பற்றிய KYC எனும் நம்முடைய விவரங்கள் சரியாக உள்ளதாவென சரிபார்த்து கொள்க
படிமுறைமூன்றுஅங்கு கல்வி திருமணம் வீடுவாங்குதல் ஒய்வுபெறுதல் ஓய்வூதியம் போன்றவைகளில் நம்முடைய தேவைக்கேற்ற படிவத்தை தெரிவுசெய்து தேவையான விவரங்களை பூர்த்தி செய்து கொள்க
படிமுறைநான்கு படிவத்தின் அனைத்து விவரங்களும் சரியாக இருக்கின்றது எனில் Submitஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்ஒருமுறைகடவுச்சொல் OTPஆனது நம்முடைய கைபேசிக்குவந்து சேரும் அதனை அதற்கான பெட்டியில் உள்ளீடுசெய்து மீண்டும் Submitஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படிமுறை ஐந்து வருங்கால வைப்புநிதி அலுவலர்கள் நம்முடைய படிவத்திலுள்ள விவரங்களை நம்முடைய ஆதாரில் உள்ள விவரங்களுடன் சரிபாரத்து திருப்தியுற்றால் நம்முடைய வங்கி கணக்கிற்கு ஒருசில நாட்களில் நாம் கோரிய தொகையை அனுப்பி வைப்பார்கள்
நம்முடைய ஆதார் Aadhaarஎண் ஆனது நம்முடைய வங்கி கணக்கெண்ணுடனும் நம்முடைய கைபேசிஎண்ணுடனும் இணைக்கப்பட்டிருக்கவேண்டும் அதனோடு நம்முடைய வருமாணவரி கணக்குஎண்( PAN) இணைக்கபட்டிருக்கவேண்டும் செயல்படுத்தப்பட்ட வருங்காலவைப்புநிதி கணக்கு எண்ணாக (UAN) இருக்கவேண்டும்

இணைய பயன்பாடுகளுக்குஒற்றை சாளர அனுமதியை பயன்படுத்தி கொள்க

இணைய பயன்பாடுகளைஉருவாக்கும் வல்லுனர்களின்மிகமுக்கியசவாலாக இருப்பது எவ்வாறு பயனாளர்களை உள்நுழைவுசெய்திட அனுமதிப்பதுஎன்பதுதான் அதிலும் ஒன்றுக்குமேற்பட்ட இணைய பயன்பாடுகள் ஒன்றுகொன்று இணைந்தவகையில் இருக்கும்போது பயனாளர்கள் ஒவ்வொரு முறையும் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு இணை. பக்கத்திற்குள் உள்நுழைவு செய்திடாமல் ஒரு இணைய பயன்பாட்டிற்குள் உள்நுழைவுசெய்திட்டால் அங்கிருந்து அடுத்த இணைய பயன்பாட்டிற்குள் இணைப்பின் வாயிலாக எளிதாக செல்வது எவ்வாறு என்பதே மிகசிக்கலான செயலாகும் இதற்காக பின்வரும் இருவழிமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றன
முதலாவதாகBypassloginஎன்பது சாதாரண வழிமுறையாகும்இதன்படிமுதலில் ஒரு இணைபயன்பாட்டிற்குள் உள்நுழைவுசெய்தபின்அங்குள்ள அடுத்த இணைய பயன்பாட்டிற்கான இணைப்பை பயன்படுத்தி செல்வதாகும் பாதுகாப்பு அடிப்படையில் இந்த வழிமுறையானது பாதுகாப்பானதாக இருக்காது ஏனெனில் இரண்டாவதுஇணைய பயன்பாடு எப்போதும் முதல் இணைபயன்பாட்டினை சார்ந்தேஇருக்கும்
இரண்டாவதாக Webservicecall எனும் வழிமுறையானது இரண்டாவது மூன்றாவது இணைய பயன்பாடுகளை இந்த சேவையின் வாயிலாக பயனாளர்களை அனுமதிப்பது
இவ்விரண்டு வழிமுறைகளிலும் பல்வேறு பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ளவேண்டி.யுள்ளது அதிலும் ஒருநிறுவனத்தின் பல்வேறு சேவைகளை ஒருங்கிணைந்து பெறுவதற்காக பயன்பாட்டினை மேம்படுத்துவது என்பது மிகவும் சி்க்கலான செயலாகும் அதனால் பயனாளர் ஒருவர் ஒற்றையான அனுமதியின் அடிப்படையில் ஒருநிறுவனத்தின் அனைத்து சேவைகளைையும் அல்லது தான் விரும்பும் அனைத்து இணைய சேவைகளையும் தனித்தனியாக உள்நுழைவுசெய்திடாமல் பெறுவதற்காக இந்த ஒற்றைசாளரஅனுமதி பேருதவியாய்இருக்கின்றது இவ்வாறான ஒற்றை சாளர அனுமதி (Single Sign on) சேவைகளுக்காக authO, OpenSSO, JOSSO, OpeLDAP, SpringLDAP, Liferay போன்ற கருவிகள் நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு தயாராக உள்ளன

NumPyஒரு அறிமுகம்

எண்களை கையாளுவதற்காகவென்றே அதிலும் அணி, பல்லடுக்கு அணி போன்ற கணக்குகளை கையாளுவதற்காகஉதவவருவதுதான் இந்த Numerical Python சுருக்கமாக NumPy ஆகும்இது Sin(), Cos(), Tan() போன்ற இயற்பியல் கணக்குகளையும் integration, interpolation புள்ளியியல் கணக்குகளையும்,நேரியில் இயற்கணிதம், புள்ளியியல் சமிக்சை செயலியல் போன்றவைகளை கையாள இந்த NumPy மிகமுக்கிய பங்காற்றுகின்றது இந்த NumPyஇக்கு அடிப்படையாக விளங்குவது ndarrayஎன்பதாகும் typeஎனும் செயலியை NumPyarryஎன்பதில் செயல்படுத்தினால் எந்தவகை தரவுகளை சேமித்து வைத்திருந்தாலும் nupy.ndarrayஎன்பதாக திருப்புகின்றது
>>>import numpy as n
>>>a=n.array([1,2,3])
>>>type(a)

>>>b=n.array([‘a’,’b’,’c’])
>>>type(b)

பின்வரும் கட்டளை வரி களின் வாயிலாக ndarray வை இந்த NumPy இல் உருவாக்கிடமுடியும்
>>>e=n.array([[1,2,3],[3,4,5]],dtype=’s2’)
>>>e
array([[‘1’,’2’,’3’],
[‘3’,’4’,’5’]],
dtype=’ls2’)
>>>e.dtype
dtype(‘s2’)
இந்த NumPy யில்பின்வருமாறு 2 63 -1 அளவு வரை முழு எண்களை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
>>>a=n.array([2**63-1,4],dtype=int)
>>>a
array([9223372036854775807, 4])
>>>a+1
array([-9223372036854775808, 5])
பொதுவாக இந்த NumPy ஆனது கணக்கிடுதலை எளிதாக்குவதுமட்டுமல்லாமல் சிக்கலான கணக்கினையும் மிகவிரைவாக கண்க்கிடுகின்றது என்ற தகவலையும் தெரிந்து கொள்க

Previous Older Entries