JQuery என்றால் என்ன ஏன்இதுஇவ்வளவு பிரபலமாக ஆகியுள்ளது

இணையத்தை உருவாக்கபவர்களுக்கும் மேம்படுத்துபவர்களுக்கும் எளிய கருவியாக இருப்பதே இந்தJquery ஆகும் மிகமுக்கியமாகஜாவா மொழியுடன் இணையத்தை வடிவமைத்திட விரும்புவோர்களின் குறிமுறைவரிகளில் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை சரிசெய்தல் பிழைகளை நீக்குதல் வடிவமைத்தலை கற்றல் ஆகிய பணிகளுக்கு இந்த Jquery இன் வரம்பற்ற சுயமாக கற்கும் வழிமுறைகள் பேருதவியாக விளங்குகின்றன
அடுத்ததாக இது மொஸில்லா ஓப்ரா குரோம் போன்ற எந்தவொரு இணையஉலாவியுடனும் ஒத்தியங்கிடும் தன்மைகொண்டது
மூன்றாவதாக இதனை பயன்படுத்த மிகஎளிமையானது
நான்காவதாக நம்முடைய கணினியில் இது செயல்படுவதற்காக மிககுறைந்த நினைவகமே போதுமானது
ஆனால் மிகவிரைவாக செயல்படக்கூடியது
ஆறாவதாக ஜாவாவை வெறும் அரைமணிநேரத்திலேயே கற்று நாமே சொந்தமாக குறிமுறைவரிகளை இதன் வாயிலாக எழுதவழிவகை செய்கின்றது
ஏழாவதாக எந்தவொரு பயன்பாட்டுடனும் பின்னணைப்பாக செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளஇது அனுமதிக்கின்றது
இதில்sliders, date pickers, dialogue boxesபோன்ற கூடுதல் வசதிவாய்ப்புகள் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது என்பனபோன்ற காரணங்களினால் இந்த Jquery ஆனது நிரல்தொடராளர்களால் மிகவும் விரும்பப்படும் அளவிற்கு பிரபலமாக விளங்குகின்றது

Advertisements

one-Clickஎன்பதைபயன்படுத்தி உருவப்படங்களின்தோற்றத்தைமேம்படுத்தி கொள்க

தற்போது நாமெல்லோரும் டிஜிட்டல் கேமரா எனும் படப்பிடிப்புகருவியை கொண்டு நாம் நம்முடைய கண்ணால் காணும் அனைத்து காட்சிகளையும் படப்பிடிப்பு செய்து கொள்கின்றோம் ஆயினும் நாம் ஒரு சிறந்த படப்பிடிப்பு தொழிலநுட்பவல்லுனர் அன்று அதனால் இவ்வாறு டிஜிட்டல் கேமரா எனும் படப்பிடிப்புகருவியின் வாயிலாகநம்மால் படப்பிடிப்பு செய்திடும் உருவப்படங்கள் துல்லியமாக தோன்றாது கவலைப்படாதீர்கள் இவ்வாறான நிலையில்one-Clickஎன்பது நமக்கு உதவதயாராக இருக்கின்றது இதனுடைய இணையபக்கத்தில்உள்ள Let’s Enhance ,Fotor ,Improve Photo ,Enhance Pho.to ,PinkMirror ஆகியவசதிகளை பயன்படுத்தி நம்முடைய உருவப்படங்களை டிஜிட்டல் கேமராவில் எவ்வாறு படப்பிடிப்பு செய்வது அதனை பின்னர் எவ்வாறு மெருகூட்டுவது ஆகிய நடைமுறைகளை நாமும் பின்பற்றி அனுபவமே இல்லாத புதியவர்கள் ,சாதாராணமானவர்கள் ஆகியோர்கள்கூட மிகச்சிறந்த தொழில் நுட்பவல்லுனர் போன்று படங்களை எளிதாக மேம்படுத்தி கொள்ளலாம்
மேலும் விவரங்களுக்கு http://www.makeuseof.com/tag/one-click-websites-photos-better/ எனும் இணையமுகவரிக்கு சென்றஅறிந்து பயன்படுத்திகொள்க

எளிதாக கணினிமொழிகளைஅறிந்து கொள்ளவிழையும் புதியவர்கள்அல்லது துவக்கநிலையாளர்கள் ஆகியோர்களுக்கு உ தவிடும் இணையதளங்கள்

தற்போது முந்தைய நாட்கள் போன்றுஇல்லாமல் கணினிமொழிகளை ஐயம்திரிபற அறிந்து கொள்ளவிழையும் புதிவர்களும் துவக்கநிலையாளர்களும் எளிதாக கற்றுகொள்ளஉதவுவதற்காக ஏராளமான அளவில் இணைய தளங்கள் தயாராக உள்ளன அவைகளைபற்றிய விவரங்கள் பின்வருமாறு
1 W3schools எனும் இணையதளமானது துவக்கநிலையாளர்களும் எளிதாக html, html5, css, asp, Ajax, JavaScript, php, jQueryஆகிய கணினிமொழிகளை அறிந்து கொள்ளஉதவுகின்றது

2Codeavengers.com எனும் இணையதளமானது விளையாட்டிற்கான பயன்பாடுகள், வழக்கமான நம்முடைய மற்ற பயன்பாடுகள், இணைய-பக்கங்கள் போன்றவற்றை html/html5, css3, JavaScript python, ஆகிய கணினி-மொழிகளின் வாயிலாக உருவாக்குவதற்கான வழிமுறைகளை சுலபமாக அறிந்து கொள்ளஉதவுகின்றது

3 Codecademy.com எனும் இணையதளமானது JavaScript, HTML/CSS, PHP, Python, Ruby. ஆகிய கணினி-மொழிகளின் வாயிலாக பயன்பாடுகள், இணைய-பக்கங்கள் போன்றவற்றை துவக்கநிலையாளர்கள் கூட எளிதாக எவ்வாறு உருவாக்குவது என அறிந்து கொள்ளஉதவுகின்றது அதைவிட கணினிமொழியின் வல்லுனர்கள்கூட தங்களுடைய திறனைமேம்படுத்தி கொள்ள உதவுகின்றது

4 tutorialspoint.com எனும் இணையதளமானது தற்போது மிகப்பிரபலமாக விளங்கிடும் Java, C++, PHP, Python, Ruby, C#, Perl, VB.Net, ios போன்ற கணினிமொழிகள்மட்டுமல்லாது DIP, OS, SEO, Telecom, DBMS, frameworksபோன்றவைகளைஅறிந்து கொள்ள உதவுதயாராக இருக்கின்றது

5 msdn.microsoft.comஎனும் இணையதளமானது இதுவரையில் இருந்துவந்த மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் சார்பான MSDNஎன்பதை கற்பது என்பது மிககடினமான சூழல் என்ற நிலையை அறவே மாற்றி VB.Net, C# போன்றவற்றை துவக்கநிலையாளர்களும் மிகஎளிதாக அறிந்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்என்ற வசதியைவழங்குகின்றது
6 Lynda.com எனும் இணையதளமானது கணினிமொழிகள் மட்டுமல்லாது 3D modeling, CAD, Photographyபோன்றவைகளை துவக்கநிலையாளர்களு் எளிதாகஅறிந்து பயன்படுத்தி கொள்ளஉதவுகின்றது

இணையபாதுகாப்பிற்கு வலுவான கடவுச்சொற்களை கட்டமைப்போம்

எளிய கடவுச்சொற்களானவை நம்முடைய வீடுகளை பூட்டாமல் திறந்து வைத்திருப்பதற்கு சமமாகும் நம்மில் பலர் இணையத்தில் வெவ்வேறுதளங்களில் உள்நுழைவு செய்வதற்கு அனைத்திற்கும் ஒரே கடவுச்சொற்களையே பயன்படுத்திடுவர் அதனால் இணையத்திருடர்கள் நம்முடைய சொந்த தகவல்களை எளிதாக அபகரித்து கொள்ள இதன்வாயிலாக நாமேவழிகாட்டிட உதவுகின்றோம் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க மிகமுக்கியமாக 2016 இல் பயன்படுத்தபட்ட இரண்டு மில்லியனிற்குஅதிகமான கடவுச்சொற்களை ஆய்வுசெய்தபோது பின்வரும் பதினைந்து வலுவற்ற கடவுச்சொற்களை மட்டுமே நம்மில் பெரும்பாலனவர்கள் பயன்படுத்திவருவது தெரியவந்தது
1. 123456 ,2. password ,3. 12345678 ,4. qwerty ,5. 12345 ,6. 123456789 ,7. football ,8. 1234 , 9. 1234567 ,10. baseball ,11. welcomes ,12. 1234567890 ,13. abc123 ,14. 111111 ,15. 1qaz2wsx
வேறுசிலர் இவைகளை சிறிய அளவு மாறுதல்களுடன் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் என்றும் தெரியவந்துள்ளது அதைவிட மிகஎளிதாக நினைவுகொள்வதற்காக 1qaz2wsx, qwerty,  qwertyuiop.என்றவறான கடவுச்சொற்களை பெரும்பாலானவர்கள் பயன்படுத்தி வருவது தெரியவந்துள்ளது அதிலும் எந்தவொரு தளத்திற்கும் உள்நுழைவுசெய்திடும் போதான இயல்புநிலை கடவுச்சொற்களை எளிதானதாக அமைத்திருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது இதற்கு அடிப்படையாக அனைவரும் கூறும் காரணம் யாதெனில் கடவுச்சொற்களை எளிதாக நினைவில் கொள்வதற்கு வசதியாக இருப்பதற்காக இவ்வாறு அமைத்திட்டோம் என கூறுகின்றனர் இவ்வாறான வகையில் கடவுசொற்களை கட்டமைவுசெய்திடும் செயலானது இணையத்திருடர்களுக்கு நாமே நம்முடைய வீட்டின் கதவை திறந்து நம்முடைய அனைத்து சொந்த தகவல்களையும் அபகரித்து செல்வதற்காக உதவுவதற்கு சமமான செயலாகும் இவ்வாறான நிலையை தவிர்த்து மிகவலுவான கடவுச்சொற்களை கட்டமைவுசெய்திட பி்ன்வரும்ஆலோசனைகளை பின்பற்றிடுக என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.
பொதுவாக கடவுச்சொற்களின் நீளம் அதிகமாக இருந்தால் அவைகளை இணையத்திருடர்களால் எளிதாக யூகிக்கமுடியாது அதைவிட எழுத்துகள் எண்கள் ஆகிய குறியீடுகளால் கலந்து உருவாக்கபட்டிருந்தாலும் அவைகளை இணையத்திருடர்களால் கண்டிப்பாக யூகிக்கமுடியாது நம்முடைய சொந்த தகவல்களை கடவுச்சொற்களாக பயன்படுத்திடவேண்டாம் எட்டுஎழுத்துருக்களுக்கு குறையாமல் அமைத்திடுக கடவுச்சொற்களில் கண்டிப்பாக #,@,$,%, & ,/ஆகியவற்றில் ஒரு சிறப்பு குறியீடு கொண்டதாக இருப்பதுமிகநன்று கடவுச்சொற்களானது அருஞ்சொற்பொருட்களின் அகராதியில் உள்ள சொற்களாக இருக்ககூடாது சிறிய எழுத்துகள் பெரிய எழுத்துகள் ஆகியவை கலந்ததாக இருப்பது மிகவும் நன்று

மருத்துவர்களிடம் பதிவுசெய்வதற்காக உதவிடும் Zocdoc எனும் பயன்பாடு

நாம் புதியநகரத்திற்கு குடிபெயர்ந்துவிட்டோம் அல்லது தற்காலிகமாக சென்றுள்ளோம் அங்கு நம்முடைய உடல்நிலைசரியில்லாமல் உள்ளது இந்நிலையில் அந்நகரத்தில் எந்தெந்த துறையின் மருத்துவர்கள் உள்ளனர் அவர்களை எப்போது சந்தித்து ஆலோசனை பெற்று நம்முடைய உடல்நிலையை சரிசெய்வதுஎன்பது மிகசிக்கலான செயலாகும் இவ்வாறான நிலையில் கைகொடுத்து நல்ல செய்தியை தருவதுதான் Zocdoc எனும் பயன்பாடாகும் நமக்கு அருகில் எந்தெந்த துறையின் மருத்துவர் உள்ளனர் என கண்டுபிடித்திடவும் அவர்களை எப்போது நாம் சந்திக்கமுடியும் என பதிவுசெய்வதற்கும் இந்த Zocdoc எனும் பயன்பாடு மிகபயனுள்ளதாக அமைகின்றது தொடர்ந்து இவ்வாறு பதிவுசெய்தபின் நமக்கு குறிப்பிட்ட நாளில் நேரத்தில் மருத்துவரை சந்திப்பது குறித்த அறிவிப்புசெய்தியை குறுஞ்செய்தியாக அனுப்பி நமக்கு ஞாபகடபடுத்திடும்செயலையும் இந்த பயன்பாடு செய்கின்றது இதனை பற்றி மேலும் விவரங்களை அறிந்து கொள்ளவும் பதிவிறக்கம்செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளவும் https://www.zocdoc.com/ என்ற இணையபக்கத்திற்கு செல்க

ORDERFOX.comஎனும் தளம்

CNC உற்பத்தியாளர்களையும் கொள்முதல் செய்பவர்களையும் இணைக்கும் பாளமாக ORDERFOX.comஎனும் தளம்விளங்குகின்றது
இணையமானது நம்முடைய வாழ்க்கையை எளிதாக ஆக்கியது மட்டுமல்லாமல்புதிய பாதைகளையும் நாம் வெற்றிநடை போடுவதற்கு உதவுகின்றது அவ்வாறானவகையில் CNC தரவுதளம் என்பதுமிகமுக்கியமானதாகும் உலகளாவிய CNC உற்பத்தியாளர்களையும் கொள்முதல் செய்பவர்களையும் இணைக்கும் பாளமாக ஒரே வாயிலாக ORDERFOX.comஎனும் தரவு தளம்விளங்குகின்றது நாம் நம்முடைய CNC சந்தையை விரிவுபடுத்திடவேண்டுமென்றாலும் அல்லது CNC கொள்முதல் செய்பவராக இருந்தாலும் முதலில் இந்த தளத்தில் நம்மைபற்றிய விவரங்களுடன் பதிவுசெய்து கொள்கதற்போதுஇதில் ஏறத்தாழ 270000 பயனாளர்கள் பதிவுசெய்துகொண்டுள்ளனர் அதன்பயனாக இதில்உள்ளூர் முதல்உலகளாவிய CNC உற்பத்தியாளர்களையும் கொள்முதல் செய்பவர்களையும் சந்தித்து நம்முடைய தேவைகளை நிறைவுசெய்து கொள்ளமுடியும் இதில் தற்போதுஇருபதிற்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் தொடர்புகொள்ளும் வசதியைஅளிக்கின்றது புதிய வியாபார கூட்டாளிகளை சேர்த்துகொள்ளவும் நம்முடைய CNC வியாபாரத்தை விரிவுடுத்துதல் மேம்படுத்துதல் விரைவுபடுத்துதல்ஆகியவற்றை இந்த தளத்தின் வாயிலாக சிறப்பாக செய்து கொள்ளமுடியும் மிகமுக்கியமாக இந்த CNC இயந்திர பணியானது drilling, eroding, flat grinding, grinding, Laser, milling, miscellaneous, reaming, round grinding, sinking, turning , Ultrasound machining ஆகிய அனைத்தையும் உள்ளடங்கியதாகும்

புதியவர்களுக்கு twitter எனும் சமூகவலைதள சேவை ஒரு அறிமுகம்

செப்டம்பர்2017 இல் ஏறத்தாழ 330 மில்லியின் நபர்கள் இந்த ட்விட்டர் எனும் சமூகவலைதளத்தன் சேவையை பயன்படுத்தி கொள்கிறார்கள் என புள்ளிவிவரம் ஒன்று கூறுகின்றது இவ்வளவு பிரமாண்டமான நபர்கள் பயன்படுத்திடும் இந்த ட்விட்டர் என்பது என்ன இதன் சேவையை எவ்வாறு பெறுவது என்ற கேள்வி புதியவர்களுக்கு எழும் நிற்க ட்விட்டர் என்பது செய்திகளை அறிந்து கொள்ள உதவும் மையமாகவும் சமூகவலைதள சேவையாகவும் அதிகபட்சம் 140 எழுத்துகளை மட்டுமேஇதில் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் என்ற கட்டுப்பாட்டுடனும் தனியாக கணக்கு எதுவும் துவங்காமலேயே இதனை பார்வையிடமுடியும் என்றவசதியும் கொண்டதொரு வலைதளசேவையாகும் இதனுடைய சேவையை செலவில்லாமல் பயன்படுத்திகொளளமுடியும்நாம் விரும்பினால் குறிப்பிட்ட இடவதியை பெற்றுவிளம்பரங்களை அனுமதிப்பதன் வாயிலாக பணம் சம்பாதிக்கவும் முடியும் இந்த தளத்தில்# என்ற குறியீடான ஹேஸ்டேக் என்பதுகுறிப்பிட்ட செய்தியை அறிந்து கொள்ள உதவும் திறவுசொற்களாகும் இந்த சேவை துவங்கிய 2006 இல் எஸ்எம்எஸ் எனும் குறுஞ்செய்தி 160 எழுத்துகளுடன் மிகப்பிரபலமாக அமைந்திருந்தது அதனால் அதைவிட குறைவாக இருக்கவேண்டும்என அதிகபட்சம் 140 எழுத்துகளுடன் மட்டும் இந்த சேவையை பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் என்ற கட்டுபாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது ஆயினும் இந்த தளத்திலுள்ள கருவிகள் என்பதை பயன்படுத்தி 140 எழுத்துகள் என்ற கட்டுபாடு இல்லாமல் மிகநீண்ட உரையைகூட வெளியிடமுடியும் இதில் கணக்கு வைத்திருப்பவரகளின் நீலவண்ண சரிபார்த்திடும் குறியீடு இருந்தால் அவர்கள் பொதுமக்களின் பால் சமீக அக்கறை உடையவர்கள் என அறிந்து கொள்க இதில் வியாபார, இசை, இதழ்கள், அரசியல் போன்ற பல்வேறு வகையில் ஆழ்ந்த ஈடுபாடுடையவர்கள் தனித்தனியாக குழுவாக இணைந்திருப்பதை காணலாம் இந்த தளத்தில் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களின்பெயர்களுக்கு பின்னால் நீலவண்ண சரிஎனும் குறியிடுஇருப்பவர்களின் கணக்கு சரிபார்க்கபட்டது என அறிந்து கொள்க இந்த தளத்தில் கணக்கு துவங்கவிரும்புவோர்கள் signup எனும் இதனுடைய முகப்பு பக்கத்தில் @எனும் குறியீடுடன் கூடிய பயனாளர் பெயர் மின்னஞ்சல்முகவரி கைபேசிஎண், கடவுச்சொறகளுடன் Personalize Twitter எனும் தேர்வுசெய்பெட்டியை தெரிவு செ ய்திடாமல் விட்டிட்டு signupஎனும் பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்கினால் போதும் உடன் நமக்கென தனிகணக்கு இதில் உருவாகிவிடும்

Previous Older Entries