நேரடி ஒளிபரப்பின்(Live Streaming) பயன்கள்

தற்போது இணையத்தின் துனையுடன் கல்வி,பணிமேம்பாடு, பொருட்களை கொள்முதல்செய்தல், பொழுதுபோக்கு, தகவல் தொடர்பு, உறவினர்களுடனும் நண்பர்களுடனும் தொடர்புகொள்ளுதல் என்பன போன்ற வரம்பற்ற வசதிவாய்ப்புகளை பெறுகின்றஅளவிற்கு நம்முடைய வாழ்க்கை மிக மேம்பட்டுவருகின்றது அதிலும் நாம் என்ன செய்யவேண்டுமென நினைக்கின்றோமோ அதனை எந்தநேரத்திலும் எந்தவிடத்திலிருந்தும் இணையத்தின் வாயிலாக செயற்படுத்தி பயன்பெறமுடியும் என்ற அளவிற்கு வளர்ந்துவிட்டோம். அவ்வாறன தற்போதைய தொழில்நுட்பவளர்ச்சியினால் உயர்ந்துள்ள இவ்வுலகில் இணையத்தின் வாயிலாக குறிப்பிட்டதொரு செயல்நடை பெறும்போதே அதாவது நிகழ்நிலையிலேயே அதனை நேரடிஒளிபரப்பு (Live Streaming)எனும் புரட்சிகரமான வசதியின் வாயிலாக காட்டியாக காணும் நிலைக்கு தற்போது நாம் முன்னேறி யுள்ளோம். இணையபடப்பிடிப்புகருவி ,திறன்பேசி, இதரசாதனங்கள் ஆகியவற்றின் உதவியுடன் இந்த வசதியானது வியாபார அல்லது தனிப்பட்ட நோக்கங்களுக்காக பொதுமக்களின் பார்வைக்கு கொண்டுசெல்லுமாறு செயல்படுத்தப்படுகின்றது இந்த நேரடி ஒளிபரப்பு எனும் வசதியானது மிகவும் ஆச்சரியமூட்டும் பிரபலநிகழ்வாக உலகில் தனிநபரொருவர் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் கிடைக்குமாறான சிறப்பு தன்மைகொண்ட ஒளிபரப்பாக இது விளங்குகின்றது ஒரு வியாபார நிறுவனம்அல்லது தனிநபர் பற்றிய செய்திகளை விவரங்களை குறிப்பிட்ட தொகுப்பான மக்களுக்கு அவர்கள் அருகில் இல்லை யென்றாலும் அவர்களை சென்றடையுமாறு இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிட்ட நிகழ்வில் குறிப்பிட்ட நபர் அல்லது குறிப்பிட்ட குழுவான நபர்கள் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை யென்றாலும் அல்லது ஒருபகுதி நிகழ்வில் மட்டும் கலந்து கொள்வது மிகுதிநிகழ்வில் கலந்து கொள்ள இயலவில்லை என்றாலும் இந்த நேரடிஒளிபரப்பின் வாயிலாக அந்த நிகழ்வு முழுவதும் கலந்து கொண்டவாறு செயல்பட இந்த வசதி உதவுகின்றது இந்த நேரடிஒளிபரப்பு என்பது கானொளிகாட்சி மட்டுமே என தவறாக எண்ணவேண்டாம் இதன்வாயிலாக நேரடியாக பங்குகொண்டு குழுவிவாதம் செய்து முக்கியமான பிரச்சினைகளுக்கு தேவையான தெளிவா ன முடிவை எடுக்கமுடியும் இதனை செயல்படுத்தி பயன்பெறுவதற்காக தொழில்நுட்ப சாதனங்களும் அதற்கான செலவுகளும் அதிகமாக ஆகுமோ என பயப்படவேண்டாம் இதற்காக உள்ளமைந்த மைக்ரோ போனுடன் கூடியவெப்கேமிரா, என்கோடர், எளிதாகஅணுககூடிய இணையஇணப்பு, நம்பதகுந்த நேரடிஒளிபரப்பு தளம் ஆகியவை மட்டும்போதுமானவையாகும். இவை யனைத்தும் நம்முடைய திறன்பேசியில் இருந்தால் திறன்பேசியேபோதுமானதாகும்.மேலும் விவரங்களுக்கு https://livestream.com/ எனும் இணையபக்கத்திற்கு செல்க.

நம்முடைய சொந்த webfonts எனும் இணையஎழுத்துருவை செயல்படுத்தி பயன்பெறலாம்

பெரும்பாலும் கணினி பயனர்கள் பலருக்கு கணினியின் எழுத்துருக்களானவை ஒரு மர்மமாகவே விளங்குகின்றன . உதாரணமாக, நாம் ஒரு ஆவணத்தினை கணினியிலுள்ள ஏதேனுமொரு பயன்பாட்டினை கொண்டு வடிவமைத்தபின்னர் அதனை வேறு இடத்திற்கு கொண்டுசென்ற அச்சிடமுயலும்போது அந்த அச்சுபொறியால் அறிந்தேற்ப செய்த Arial போன்ற எழுத்துருக்களை கொண்டு அச்சிடுவதை காணலாம் ஏனெனில் அந்த குறிப்பிட்ட அச்சுப்பொறியில் நம்முடைய பயன்பாட்டில் வடிவமைத்திருக்கும் எழுத்துரு இல்லை அதனால் அந்த அச்சுப்பொறியானது தனக்குதெரிந்த எழுத்துருவைகொண்டு செயல்படுகின்றது ? இதனைத் தடுக்க பல்வேறு வழிகள் உள்ளன: அதாவது சிறப்பு எழுத்துருக்களை வேர்டு பயன்பாட்டிலிருந்து அச்சுப்பொறிக்கு கொண்டுசெல்லும்போதும் , PDF போன்ற கையடக்கஆவணமாக உருமாற்றம் செய்திடும்போதும் அதனோடுகூடவே நாம் பயன்படுத்திய நம்முடைய சொந்த எழுத்துருக்களை கொண்டுசெல்லுமாறு வடிவமைத்திடுவது அவற்றுள் ஒரு வழிமுறையாகும் இணையத்தில் கூட ஒவ்வொரு தளத்திலும் ஒவ்வொரு எழுத்துருவை அறிந்தேற்பு செய்து பயன்படுமாறு செய்திருப்பார்கள் ஆயினும் இவ்வாறான பிரச்சினையை சரிசெய்திடுவதற்காக நமக்கு CSS பற்றிய ஒரு அடிப்படை புரிதல் இருந்தால்போதும், பொதுவாக பின்வருமாறான அறிவிப்பை காண நேரலாம்: .
h1 { font-family: “Times New Roman”, Times, serif; }
இது Times New Roman எனும் ஒரு குறிப்பிட்ட எழுத்துருவை வரையறுக்கும் வடிவமைப்பாளரின் முயற்சியாகும் , குறிப்பிட்ட கணினியில் இந்த டைம்ஸ் நியூ ரோமன் எனும் எழுத்துரு நிறுவப்பட்டிருந்தால் இவ்வாறான அறிவிப்பை செய்யத் தேவையில்லை . இது உரைக்கு பதிலாக ஒரு வரைகலை குறியீட்டைப் பயன்படுத்துவதை விட சிறப்பாக இருக்கிறது, ஆனால் இது இன்னும் மோசமான, எழுத்துரு அல்லாத நிருவாகத்தின் முறையற்ற செயல்முறையாகும், இருப்பினும், இணையதளத்தினை பயன்படுத்த ஆரம்பித்த முந்தைய நாட்களில் இவ்வாறாகத்தான் தீர்வுசெய்யப்பட்டுவந்தது.
அதன்பின்னர் பின்னர் இணைய எழுத்துரு( webfonts) எனும் நடைமுறை செயல்பாட்டிற்கு வந்தது மேலும் இன்த எழுத்துருக்களை மேலாண்மை செய்திடும் பணியானது வாடிக்கையாளர் கணினியிலிருந்து சேவையகணினிக்கு இடம்பெயர்ந்துவிட்டது. அதாவது வலைத்தளங்களில் உள்ள எழுத்துருக்கள் அனைத்தும் சேவையககணினியால் வாடிக்கையாளர் கணினிக்கு வழங்கப்பட்டு எழுத்துருக்களின் பிரச்சினை தீர்வு செய்யப்பட்டன, பயனாளரின் கணினியில் குறிப்பிட்ட ஒரு எழுத்துரு இருந்தால் மட்டுமே பயனாளரால் இணையஉலாவலை எளிதாக மேற்கொள்ளமுடியும் எனும் பிரச்சினைக்கு தீர்வாக குறிப்பிட்ட எழுத்துருவைக் இணைய உலாவியானது தன்னுடைய இணைய உலாவலுக்காகத்தேடிக்கண்டுபிடிக்கத் தேவையில்லை. கூகுள் போன்ற வழங்குநர்கள் கூட கட்டற்ற உரிமம் பெற்ற எழுத்துருக்களை இணைய உலாவலுக்காக வழங்குகின்றனர், இவ்வாறான எழுத்துருக்களை இணைய வடிவமைப்பாளர்கள் தாம் கட்டமைத்திடும் இணையதளத்தில் கொண்டுவருவதற்காக ஒரு எளிய CSS விதியைமட்டும் தாங்கள் வடிவமைத்திடும் இணைய தளங்களில் சேர்த்தால் போதும்.
இந்த வசதியை கொண்டுவருவதற்காக செலவேதும் செய்யத் தேவையில்லை இது கட்டணமற்றதாகும் கூகுள் போன்ற முக்கிய தளங்கள்கூடஇவ்வாறான கட்டணமில்லாத இணைய எழுத்துருக்களை கொண்டுவர உதவுகின்றன இல்லையென்றாலும் பரவாயில்லை நாமே நம்முடைய சொந்த இணையஎழுத்துருவை உருவாக்கி பதிவேற்றம் செய்து கொள்ளமுடியும் .இது ஒரு எளிமையான CSS விதிமுறையைப் பயன்படுத்துவது போலவும் எளிது அதைவிட நம்முடைய எழுத்துருவை கொண்டு இணையதளத்தின் ஒவ்வொரு பக்கத்தினையும் மேலேற்றம் செய்திடும்போது அதனோடு இதற்கான எழுத்துருவை ஒவ்வொருமுறையும் தேடிபிடித்திட அதிகநேரம் செலவழிக்காமல் நம்முடைய சொந்த எழுத்துருவாக இருப்பதால் மிகவிரைவாக இணையபக்கத்தின் மேலேற்றம் செய்து நம்முடைய இணையதளமானது மிகவேகமாக இயங்குவதை காணமுடியும்
இதற்காக முதலில் கட்டற்ற உரிமம் பெற்ற எழுத்துருவாக இருக்கின்றதாவென சரிபார்த்திடவேண்டும் பொதுவாக தற்போது பயன்பாட்டிலுள்ள எல்லா எழுத்துருக்களும் இலவசமாக இருப்பதால் மென்பொருளின் கட்டற்ற உரிமங்களைப் பற்றி சிந்திக்கவோ அல்லது கவனிப்பதற்கோ நமக்கு நேரமும் காலமும் போதுமானதாகஇல்லை இவைகளுள் எவை கட்டற்றவை என எவ்வாறு நாமறிந்துகொள்வது என்ற குழப்பம் வேறு நம்முடைய மனதில் எப்போதும் அலைகழித்துகொண்டே இருக்கலாம். நிற்க பொதுவாக மைக்ரோசாப்ட், ஆப்பிள், போன்ற நிறுவனங்களிடமிருந்து நாம் கணினியை வாங்கிடும்போது Arial, Verdana, Calibri, Georgia, Impact, Lucida and Lucida Grande, Times and Times New Roman, Trebuchet, Geneva, போன்ற பல்வேறு எழுத்துருக்களையும் உட்பொதிந்தே வழங்கிடுவார்கள் இவைகளை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆனால்மறுவிநியோகம் மட்டும் செய்திடமுடியாது என்ற செய்தியைமனதில் கொள்க அதனால் இவ்வாறான எழுத்துருக்களை நம்முடைய இணையதள பக்கத்திற்கான எழுத்துருவாக இணைய சேவையகத்திற்கு பதிவேற்ற அனுமதிக்கப்படவில்லை. ஆயினும் கட்டற்ற எழுத்துருக்களான Font Library, Omnibus Type போன்றவை மட்டுமல்லாது கூகுள் ,அடோப் போன்றவைகள்கூட இந்த தடைகளை தகர்த்தெறிந்து விட்டன .இவ்வாறு கட்டற்ற எழுத்துருவிற்காக TTF, OTF, WOFF, EOT போன்ற பல பொதுவான எழுத்துருக்களின் கோப்பு வடிவங்களைப் பயன்படுத்தமுடியும் Sorts Mill Goudy எனும் இணையஎழுத்துருவானது WOFF என சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் இணைய திறந்த எழுத்துருவடிவமைப்பு(Web Open Font Format) மொஸில்லா நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது) பதிப்பினை உள்ளடக்கியதை நம்முடைய சொந்த இணைய எழுத்துருவாக பதிவேற்றம் செய்தவதற்காக பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் ஆயினும் மற்ற வடிவமைப்புகளுக்கும் இதே வழிமுறையை பின்பற்றி செயல்படுத்திடமுடியும் நாம் உருவாக்கி வடிவமைத்த நம்முடைய இணைய எழுத்துருவை
scp GoudyStM-webfont.woff seth@example.com:~/www/fonts/
எனும் கட்டளைவரிவாயிலாகநம்முடைய இணையச்சேவையாளர் பகுதிக்கு பதிவேற்றம் செய்திடுக இது cPanel எனும் வரைகலை மேலேற்றும் கருவி அல்லது இதேபோன்ற இணையகட்டுப்பாட்டு பலகத்தின் வாயிலாக மேலேற்றம் செய்கின்றது தொடர்ந்து
2. @font-face {
font-family: “skfont”;
src: url(“../fonts/GoudyStM-webfont.woff”);
} எனும் கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக நம்முடையஇணையபக்கத்தின் CSSஇன் ஒரு @font-face விதியை சேர்த்திடுக தொடர்ந்துநம்மால் படித்து புரிந்துகொள்ளுமாறு இதற்கான பெயரை அமைத்துகொள்க அதன்பிறகு இதனை அழைத்து மேலேற்றுவதற்காக

h1 { font-family: “skfont”, serif; }
என்றவாறு வழங்கப்பட்ட CSS இனத்தில் குறிப்பிட்டு அழைத்திடுக இதன்பிறகு நம்முடைய எழுத்துருவானது நம்முடைய இணையதளத்தினை மேலேற்றம் செய்திடும்போது தானாக விரைவாக மேலேற்றம் ஆவதை காணலாம்

TiddlyWiki ஒரு அறிமுகம்

TiddlyWiki என்பது ஒரு பயன்பாடு அன்று ஆயினும் HTML . JavaScript ஆகியவற்றால் உருவாக்கப்பட்ட பெரியஅளவிலான 2எம்பி கொள்ளளவுகொண்டதொரு இணையபக்கமாகும் நாம் நம்முடைய இணையஉலாவியை கொண்டு இதில் திருத்தம் செய்து கொண்டு தனியானதொரு கோப்பாக மறுபெயரிட்டு சேமித்து கொள்ளமுடியும் இதனை கொண்டு குறிப்பெடுத்திடலாம் ,செயல்திட்டத்தை உருவாக்கிகொள்ளலாம் இணைய இதழ்களை வெளியிடலாம் நாம் விரும்பும் இணையபக்கத்தை bookmarkசெய்து சேமித்து கொள்ளலாம் நம்முடைய புதிய இணையபக்கத்தை வெளியிடலாம் நம்முடைய வலைபூவை வெளியிடலாம் என்றவாறான பல்வேறு பணிகளை இதில் செயல்படுத்தி பயன்பெறமுடியும் இது கையடக்கமானது சிறிய Nextcloud எனும் கோப்பகமாக வைத்து கொள்ளலாம் கணினிகளுக்கிடையேயும் கைபேசி சாதனங்களுக்கிடையேயும் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்அல்லது யூஎஸ்பி ட்ரைவில் சேமித்து எடுத்து செல்லலாம்
இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக http://www.tiddlywiki.com/ எனும் இணையபக்கத்திற்கு சென்று empty.html எனும் பெயரிலுள்ள கோப்பினை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்க பின்னர் அந்த கோப்பிற்கு நாம் விரும்பிய பெயரினை இட்டுகொள்க அதன்பிறகு நம்முடைய இணையஉலாவியில் புதிய பெயருடைய இந்த கோப்பினை திறந்து கொள்க இதனுடைய திரையின் மேலே வலதுபுறமூலையிலுள்ள pencil போன்றுள்ள உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து தேவையானவாறு விவரங்களை உள்ளீடுசெய்து கொள்க checkmark போன்றுள்ள உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்துTiddlyWikiஐ சேமித்து கொள்க இவ்வாறு சேமித்திடும்போது நாம் விரும்பும் இடத்தில் சேமித்திடுவதற்காக நாம் குரோம் எனும் இணைய உலாவியைபயன்படுத்தி கொண்டிருந்தால் Settings,என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் Settings,எனும் பக்கத்தில் Show advanced settings என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் Ask where to save each file before downloading எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக நாம் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் எனும் இணைய உலாவியைபயன்படுத்தி கொண்டிருந்தால் திரையின் மேலே வலதுபுறமூலையிலுள்ள Options எனும் முப்புள்ளியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் பட்டியில் Downloads எனும் வாய்ப்பையும் பின்னர் Always ask you where to save filesஎனும் வாய்ப்பினையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
குறிப்பெடுப்பதற்காக இந்த TiddlyWiki இல் + எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் புதிய tiddlerஎனும் திரை நாம் குறிப்பெடுப்பதற்காக தோன்றிடும் அதில்Notes for netbooks essay.என்றவாறு பெயரிட்டு குறிச்சொல்லை Tag nameஎனும் புலத்தில் உள்ளீடுசெய்து கொண்டு குறிப்புகளை உள்ளீடுசெய்திடலாம் வடிவமைப்பு செய்வதற்கு TiddlyWiki’s markup அல்லது formatting toolbarஐயும்சேமிப்பதற்காக checkmark எனும் உருவப்பொத்தானையும் பயன்படுத்தி கொள்க
புதிய இணைய இதழ்களை வெளியிடுவதற்காக Tools எனும் தாவிபொத்தானின் திரையில் New journalஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் கருவிகளின் பட்டியில் Create a new journal tiddler எனும் கருவியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக தொடர்ந்து நம்முடைய இதழ்களை உருவாக்கிடும் பணியை செயல்படுத்திடுக மேலும் வசதிகளை பெறுவதற்காக இதனுடைய கூடுதல்விரிவாக்கம் (plugins) என்பதை பயன்படுத்தி கொள்க குறிப்புகள் செயல்திட்டங்கள் இணையஇதழ்கள் ஆகிய அனைத்தையும் ஒன்றிணைத்து தொகுப்பான TiddlyWikiஎனும் கோப்புகளாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம மேலும் ஒன்றுக்குமேற்பட்ட TiddlyWikiகோப்புகளை கையாள desktop version ஐபயன்படுத்தி கொள்வது நல்லது என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது

மேலும் இதனை பற்றி கானொளி காட்சியின் வாயிலாக தெரிந்து கொள்வதற்காக https://www.youtube.com/channel/UCCYN_nzlUKKMiTj5rerv2lQ/videos என்ற இணையபக்கத்திற்கு செல்க ஐந்தே படிமுறையில் கற்று செயல்படுத்தி பயன்பெறுவதற்காக http://www.richshumaker.com/tw5/FiveStepsToTiddlyWiki5.htm என்ற இணையபக்கத்திற்கு செல்க

இணையத்தில் உலாவரும்போது குறுக்கிடும்விளம்பரங்களை தவிர்ப்பதெவ்வாறு

Pi-hole எனும் கட்டற்றபயன்பாடு நாம் இணையஉலாவரும் எந்தவொரு சாதனத்திலும் 100,000 இற்கும் அதிகமான விளம்பரங்களை அதன் சேவையாளர் பகுதியிலிருந்து வராமல் தடுக்கின்றது இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக Raspberry Pi + SD அட்டை ,USB மின்கம்பி ,Ethernet கம்பி ஆகியவை மட்டும் போதுமானவையாகும் சமீபத்திய Raspberry Pi நம்மிடம் இல்லை பழைய பதிப்புதான் உள்ளது என்றாலும் பரவாயில்லை குறைந்தபட்சம் 512MB RAM உடைய Raspberry Pi என்பதை மட்டும் உறுதிபடுத்தி கொள்க Raspbian Stretch Lite image கோப்பினை ராஸ்பெர்ரி தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய SD அட்டை யில்எழுதிடுக அதனை தொடர்ந்து இதனை நம்முடைய Raspberry Piஉடன் இதனை இணைத்து keyboard, monitor, Ethernet கம்பி ஆகியவற்றை இணைத்து இறுதியாக USB மின்கம்பியை இணைத்திடுக .தொடர்ந்து Raspberry Piயை செயல்படசெய்திடுக உடன் தோன்றிடும் திரையில்
curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
என்ற கட்டளைவரியை உள்ளீடு செய்து கொண்டு உள்ளீட்டு விசையை அழுத்து க உடன் இந்த கட்டளைவரியானது Pi-hole எனும் கட்டற்றபயன்பாட்டினை https://pi-hole.net/ எனும் இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்திடும் இதனை தொடர்ந்து நம்முடைய Raspberry Pi ஆனது விளம்பரங்களை தடுப்பதற்கு தயாராகிவிடும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்குமுன் இதனுடைய IP முகவரியும் router’s IP முகவரியும் தெரிந்து கொள்ளவேண்டும் அதற்காக LAN அமைப்பின்கீழுள்ள DHCP/DNS அமைப்பை சரிபார்த்திடுக தொடர்ந்து நம்முடைய primary DNS சேவையாளரை Pi-hole இன் IP முகவரியாக அமைத்திடுக அதனைதொடர்ந்து DHCP IP ஒதுக்கீட்டில் நம்முடைய Piஇனை சேர்த்திடுக இதன்பின்னர் Raspberry Pi இன் இயக்கத்தை நிறுத்தம் செய்து நம்முடைய கணினியின் அல்லது சாதனத்தின் இயக்கத்தை துவக்கி இணைய உலா செய்திடுக தற்போது நம்முடைய இணையஉலாவில்எந்தவொரு விளம்பரமும் குறுக்கிடாமல் நிம்மதியாக உலாவரமுடியும்

Scalar எனும் இணையவெளியீட்டுதளம் ஒருஅறிமுகம்

வேர்டுபிரஸ் போன்ற உள்ளடக்கமேலாண்மைதளங்களானவை இணையத்தில் இணைபக்கங்களையும் வலைபூக்களையும் வெளியிட உதவுகின்றன அதற்கு பதிலாக Scalar என்பது அச்சிட்டு புத்தக்கங்களை வெளியிடுவதை போன்று இணையத்தில் பயனாளர் விரும்பியவாறு இணையபுத்தகங்களை பல்வேறு ஊடகங்களிலும் பயன்படுத்திகொள்ளும் வண்ணம் மென்புத்தகங்களாக வெளியிட உதவுகின்றது அதிலும் இதுஒரு கட்டற்ற பயன்பாடாகும் கல்வி நிலையங்கள் ,கல்லூரிகள் ,பல்கலைகழகங்கள் மிககுறைந்த செலவில் இதழ்களையும் நூல்களையும் வெளியிடுவதற்கும் பல்வேறு ஊடகங்களிலும் இதனை பெற்று படித்திடும் வண்ணம் வெளியிடுவதற்கும் இந்த Scalar எனும் கட்டற்ற பயன்பாடு பேருதவியாய் விளங்குகின்றது இது வளங்களின் விவரவரைச்சட்டவடிவமைப்பின்( Resource Description Framework (RDF))அடிப்படையில் வெளியிடப்படுகின்றது அதனால் பயனாளர்கள் எளிதாக கானொளி காட்சியாக உருவப்படங்களாக மூலக்குறிமுறைவரிகளாக உரையாக இதனுடைய கருவிகளை கொண்டு தாம் விரும்பியவாறு காணலாம் ஏனெனில் இதனுடைய பக்கங்கள் HTMLஎனும் வடிவமைப்பில் இருப்பதால் பயனாளர்கள் KML, MPEG-3, OGG, WAV, FLV, M4V, JPEG, GIF, PNG, JavaScript,ஆகிய பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் காணமுடியும் மேலும் இது கையடக்கமானது mashups, visualizations, ஆகிய பல்வேறு இடைமுகங்களை இதில் உருவாக்கிகொள்ளமுடியும் கல்லூரி மாணவர்கள் multi modal essays, digital exhibits போன்றவைகளாக சமர்ப்பிக்கஏதுவாக இதுஅமைந்துள்ளது மேலும் விவரங்களுக்குhttps://scalar.me/anvc/scalar/ எனும் இணையதளத்திற்கு செல்க

எந்தவொரு இணையதள பக்கத்தையும் நம்பிக்கைக்குஉரியதாக(Trusted Site) ஆக்குவது எவ்வாறு

எந்தவொரு நபரும் இணையத்தில் உலாவரும்போது அவருடைய கணினியையும் அவர்பயன்படுத்திடும் இணையதள பக்கத்தையும் மிகவும் பாதுகாப்பாக வைத்திடுவது அடிப்படைத்தேவையாகும் இதற்காக ஒருசில இணையதள பக்கங்கள் சேவையாளர் கணினிக்கும் வாடிக்கையாளரின் இணைய உலாவிற்குமிடையே சான்றிதழ்களையும் தரவுகளை மேலேற்றுவதற்கான திறவுகோளினையும் கொண்டுள்ளன .இதன்வாயிலாக இணையபர்வையாளர்கள் குறிப்பிட்ட இணையதளம் பாதுகாப்பானது என நம்பிக்கையுடன் தொடர்ந்து இணையஉலாவருகின்றார் இவ்வாறு இணையஉலாவரும்போது குறிப்பிட்ட இணையதளபக்கத்தை திரையில் கொண்டுவர முனையும்போது அல்லது கூடுதல் இணைப்பாக செய்யமுனையும்போது இணையஉலாவியானது எச்சரிக்கைவிடுக்கின்றது மேலும் அனுமதிபெறுமாறு கோருகின்றது நம்பிக்கைக்கு உகந்த இணையதளபக்கங்களில் உள்நுழைவு செய்திடும்போது ஒவ்வொன்றிற்கும் இவ்வாறான நிகழ்வு உருவாகாது அதனால்நம்முடைய இணையதளத்தில் பார்வையாளர்கள் உள்நுழைவுசெய்திடும்போது இவ்வாறு எச்சரித்திடாமல் பாதுகாப்பானது பயப்படாமல் உள்நுழைவு செய்வதற்காக Trusted Sites மாற்றியமைத்திடவேண்டும் இதற்காக பின்வருமாறான படிமுறைகளை பின்பற்றி நம்பிக்கைக்கு உரியதாக மாற்றிமைத்து கொள்க
Microsoft Edge,Internet Explorer,Google Chrome,ஆகிய இணையஉலாவிகளெனில் முதலில் கணினியின் கட்டுப்பாட்டு பலகத்தை திறந்து கொள்க அதில்Internet Options எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து உடன்விரியும் Internet Properties எனும் சாளரத்தில் Security எனும் தாவிப்பொத்தானின் திரையை தோன்றிட செய்திடுக அதில் Trusted sites எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Sites எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

பின்னர் விரியும்Trusted sites எனும் உரையாடல் பெட்டியின் Add this website to the zone என்பதன்கீழுள்ள உரைபெட்டியில் நம்பிக்கைக்கு உரிய இணையமுகவரியை உள்ளீடுசெய்திட்டு Add எனும் பொத்தானையும் OK எனும் பொத்தானையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து சேமித்து கொள்க
மேலும் இணையஉலாவியின் முகவரிபட்டையில் முகவரி உள்ளீட்டிற்கு இடதுபுறம் lock எனும் உருவப்பொத்தான் அல்லது Not secure எனும் உரையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் Settings எனும் சாளரத்தில் தேவையானவாறு மாற்றி யமைத்துகொள்க
Firefox எனும் இணையஉலாவியெனில் அதனுடைய முகவரிபட்டையின் இடதுபுறமுள்ள shieldஎனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து விரியும் திரையின் Content Blocking அல்லது Permissions ஆகியவற்றிற்கு அருகிலுள்ள பற்சக்கரம் போன்ற உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

பின்னர் விரியும் Options எனும் சாளரத்தில் தேவையானவாறு மாறுதல்களை செய்து கொள்க

இணையத்தின் வாயிலான மின்வணிகத்தை உருவாக்க உதவிடும் Shopify எனும் இணைய தளம் ஒரு அறிமுகம்

எந்தவொரு நபருக்கும் மீன் ஒன்றினை கொடுத்தால் அவனுக்கு ஒருவேளை உணவு கொடுத்ததாகும் அந்த மீனை எவ்வாறு பிடிப்பது என பயிற்சியளித்தால் அவனுடைய வாழ்க்கையையை கொடுத்தது போன்றதாகும் எனும் ஆங்கில பழமொழி ஒன்றுஉள்ளது அதனடிப்படையில் இன்றைய காலகட்டத்தில் தொழில்முனைவோர்களுக்கு எவ்வாறு மின்வணிகம் செய்வது எனகற்றுகொடுத்து ஒரு மனிதனுக்கு வாழ்க்கையையே இந்த Shopify எனும் இணைய தளம் வழங்கு கின்றது இதனுடைய வசதி வாய்ப்புகள்பின்வருமாறு இதில் கட்டணத்துடன் அல்லது கட்டணமில்லா Shopify Theme Store நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக தயாராக உள்ளது அவ்வாறே நம்முடைய இணையவணிகத்தை விரிவுபடுத்திடுவதற்கான செயலிகளை கட்டணத்துடன் அல்லது கட்டணமில்லா Shopify App Store நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக தயாராக உள்ளது மேலும் நம்முடைய பொருட்களை சேவைகளை பெறுகின்ற பொதுமக்கள் அதற்கான கட்டணத்தினை செலுத்துவதற்காக payment provider எனும் வசதி கடனட்டை வாயிலாக பணம் செலுத்துவதை கட்டமைவுசெய்திட பயன்படுகின்றது அதுமட்டுமல்லாது நம்முடைய சேவையை அல்லது நம்முடைய உற்பத்தி பொருளைபற்றி விவரங்களை பொதுமக்களுக்கு கொண்டு செல்வதற்காக Shopify blog எனும் வசதி உள்ளது நம்முடைய மின்வணிகத்தில் ஏதேனும் தொழில்நுட்ப பிரச்சினை எந்த நேரத்தில் எழுந்தாலும் அதனை தீர்வுசெய்திட 24 மணிநேரமும் Support team தயாராக உள்ளது நம்முடைய சேவையை அல்லது நம்முடைய உற்பத்தி பொருளை விற்பணை செய்வதற்காக குறிப்பிட்ட வழிமுறை என்றில்லாமல் எந்தவொரு வழிமுறையிலும் செயல்படுத்திட pricing plan தயாராக உள்ளது fairs, pop-ups, markets ஆகியவற்றில் இதனுடைய Shopify POS. எனும் வசதிவாயிலாக விற்பணையை உயர்த்திடலாம் உலகில் எங்குஇருந்தும் எப்போதும் விற்பணைசெய்திட Shopify online store எனும் வசதி பயன்படுகின்றது இதனை பயன்படுத்த விழையும்போது 14 நாட்களுக்கான கட்டணமற்ற வசதியை துவக்ககட்டமைவு செய்வதற்கான வழிகாட்டியை பயன்படுத்தி கட்டமைவுசெய்து பயன்படுத்தி திருப்தியுற்றால் இதனைபயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இது கட்டணமில்லாமலும் கட்டணத்துடன் கூடுதல் வசதிகளுடனும கிடைக்கின்றது மேலும் விவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளவும் https://www.shopify.com/ எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க

Previous Older Entries