தற்போது பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக JBoss Web Server 5 எனும் பயன்பாடு Tomcat 9 என்பதுடன் சேர்ந்து கிடைக்கின்றது

ரெட்ஹெட் எனும் நிறுவனம் பொதுமக்கள் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு வசதியாக ZIP அல்லது RPM வடிவமைப்பில் கட்டற்ற தொழில்நுட்பத்துடன் நிறுவனங்களின் அனைத்து தேவைகளுக்கும் ஒரேதீர்வான புதிய JBoss Web Server 5 எனும் இணைய பயன்பாட்டினை மிகமேம்பட்டபொறியானTomcat 9 என்பதுடன் சேர்த்து தற்போது வெளியிட்டுள்ளது இது HTTP/2 ஐஆதரிக்கின்றது மேலும் Servlet 4.0 எனும் விவர வரையறை கொண்டது அதுமட்டுமல்லாது JSSE எனும் இணைபபானுடன் சேர்ந்த TLS என்பதற்காக OpenSSL ஐ கொண்டது மிகமுக்கியமாக இயல்புநிலையிலான HTTP/1.1 என்பதற்காக NIO எனும் இணைப்பானை கொண்டது.அதைவிட இதனுடைய TLS ஆனது மெய்நிகர் SNI ஐ ஆதரிக்கின்றது இது உள்பொதிந்த வழங்கல்களை ஆதரிக்கின்றது இதில் tomcat-vault எனும் நிறுவுகை செயல் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதில் பல்லடுக்கு பண்புகளுடன் கூடிய கோப்புகளை கட்டமைக்கமுடியும் இந்த JBoss Web Serverஇல் log4jis என்பதுடன் சேர்த்துஉள்நுழைவு செய்திடமுடியும்

மேம்பட்ட கைபேசி பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்காக Ionicஎனும் வரைச்சட்டத்தை(Framework) பயன்படுத்தி கொள்க

இதற்குமுன் ஒரே பயன்பாடானது வெவ்வேறு செல்லிடத்து பேசிகளி்ன் இயக்கமுறைமை-களிலும் செயல்படுமாறு செய்வதற்காக குழுவான உருவாக்குநர்கள் நாள்கணக்கில் முயன்று பணிபுரிந்து வந்தனர் அதனை எளிமையாக்கிடும்பொருட்டுAngularJS என்பது அறிமுகபடுத்தப்பட்டது அதனைதொடர்ந்து புதிய Hybrid Apps பிறந்தன அதாவது சதாரன இணைய காட்சியானது HTML, CSS, JSSWeb போன்றவைகளால் மேம்படுத்தப்டடு புதியமேம்பட்ட கைபேசி பயன்பாடுகள் பயன்பாட்டிற்கு வந்தன பத்தாண்டுகளுக்கு முன்புகூட ஃப்ஸ்புக் ஆனது HTML5 இல் IOSஇற்கான பயன்பாட்டினை உருவாக்கி பயன்பாட்டிற்கு வெளியிட்டிருந்தாலும் ஒருசில குறைபாடுகள் அதில் இருந்தன தற்போது அவையனைத்தும் சரிசெய்யப்பட்டு புதிய மேம்பட்ட கைபேசி பயன்பாடுகள் உருவாக்குவது மிகஎளிய செயலாகிவிட்டது அதாவது எந்தவொரு பயன்பாட்டினையும் அதன் துவக்க முதல் முடிவு வரை அனைத்தையும் உருவாக்கிடாமல் நாம் விரும்பும் கைபேசியின் எந்தவொரு பயன்-பாட்டினையும் அதற்கு தேவையான தனித்தனியாக உறுப்புகளை அவற்றுக்கு பொருத்தமானவைகளை மட்டும் தெரிவுசெய்து ஒருங்கிணைத்து புதிய கைபேசி பயன்பாட்டினை கட்டமைத்து கொள்ளும்வசதி இந்த வரைச்சட்டத்தில்(Framework) கிடைக்கின்றது தற்போது Phone gap, Cordova, Ionic போன்ற பிரபலமான வரைச்சட்டங்கள் நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக தயாராக இருக்கின்றன அதிலும் Ionic வரைச்சட்டமானது Cordova இன் அடிப்படையில் செயல்படுமாறு உருவாக்கப்பட்டது அதைவிட இது AngularJS இன் சமீபத்திய பதிப்பிற்கேற்ப நிகழ்நிலைபடுத்தப்பட்டு பயன்படுத்த தயாராக இருக்கின்றது மேலும் ஆயிரகணக்கான பயன்பாட்டு உறுப்புகள் நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக இதில் தயார்நிலையில் உள்ளன அதனால் இதனுடைய Collection -repeateஎனும் வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி மிகவிரைவாக நாம்விரும்பும் கைபேசி பயன்பாடுகளை இதன் உறுப்பகளின் மூலம் கட்டமைத்து பல்வேறு பயனாளர்களும் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக வெளியிடமுடியும்மேலும் விவரங்களுக்கு https://ionicframework.com/எனும் இணையமுவகரிக்கு செல்க

கூகுளின் வரைபடத்தின்அடிப்படையிலான ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தி்ன் வசதி வாய்ப்புகள்

1.நம்முடைய வாகணத்தின் வேகத்தையும் குறிப்பிட்ட இடத்தின் வேகஅளவு கட்டுபாட்டினையும் காணுதல் நாம் குறிப்பிட்ட வாகணத்தில் சென்று கொண்டிருக்கும்போது நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தில்Velocirapto எனும் பயன்பாட்டினை கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகைசெய்துசெயல்படுத்தினால் நம்முடைய வாகணம் எவ்வளவு வேகத்தில் செல்கின்றது என்றும்குறிப்பிட்ட இடத்தில்எவ்வளவு வேகத்தில் செல்லவேண்டும் என்ற வரையறை உள்ளது என்றும் அறிந்து கொள்ளமுடியும்
2. வரைபடத்தினை வேவ்வேறு கோணத்தில் பார்வையிடுதள் உதாரணமாக மேலிருந்து பார்வையிடும்போது சமதள பார்வையில்எவ்வாறு இருக்கும் அதேகாட்சியில் கட்டிடங்களும் பொருட்களும் முப்பரிமானத்தில் எவ்வாறு இருக்கும் என நாம் விரும்பியவாறு வரைபடத்தினை பார்வையிடமுடியும்
3. கடந்த நாட்களில்எங்கெங்கு நாம் சென்றுவந்தோம் என்ற விவரத்தை Your timelineஎன்ற வாய்ப்பின் வாயிலாக இந்த கூகுள் வரைபடத்தில் காணமுடியும் அவ்வாறான தகவல்களை மற்றவர்கள் தவறாக பயன்படுத்தி கொள்ளவாய்ப்பிருந்தால் delete your location historyஎன்ற வாய்ப்பின் வாயிலாக நீக்கம்செய்து கொள்க
4. Google Assistant voice control features என்ற வசதியை கொண்டு நாம் தினமும் சென்றுவரும் வழியை நம்முடைய குரலொலிவாயிலாக தானாகவே வரைபடத்தில் நாம் செல்வதற்காக வழிகாட்டி சென்றுவரமுடியும்
5. சாலைபோக்குவரத்திற்கு மட்டுமல்லாது மிகப்பெரியகடைகளுக்குள்சென்றபின்னர் எந்தெந்தபகுதியில் என்னென்ன உள்ளன அந்தஇடத்திற்கு எந்தவழியாக செல்வதுஎன வழிகாட்டிடுகின்றது

சிறுவர்களின் கல்விக்கான விளையாட்டு பயன்பாடுகள்

சிறுவர்களுக்கு விளையாட்டுகளுடன் கல்வி கற்பிப்பது மிகஎளிதாக அச்சிறுவர்கள் கல்வி கற்பதற்கான வழிமுறையாகும் ஆரம்ப பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு கட்டணமற்ற கணினிவிளையாட்டுகளுடன் கல்வி கற்பிப்பது மிகவிருப்பமுடன் கல்விகற்பதற்கான சிறந்த கருவியாக விளங்குகின்றது அவ்வாறான கட்டற்ற கட்டணமற்ற கல்விக்கான கணினி விளையாட்டுகள் பின்வருமாறு
1. Animals Kingdom என்பது விளங்குகளின் பெயர்களும் அவற்றின் உருவப்படங்களும் தனித்தனிபட்டியலாக வைக்கப்பட்டுள்ளன குறிப்பிட்ட விளங்கின் உருவப்படத்தையும் அதற்கான பெயரையும் பொருத்தமாக 20 நொடிகளில் இணைத்திடவேண்டும் இந்த விளையாட்டின்மூலம் விளங்குகளின் பெயர்சொற்களை சிறுவர்களால் எளிதாக நினைவு கொள்ளமுடியும் அதுமட்டுமல்லாது புதிய மொழியை அறிந்து கொள்ளவும் இந்த விளையாட்டினை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இந்த விளையாட்டிற்கான இணைய முகவரி https://chrome.google.com/webstore/detail/animals-kingdom/bljikedmcopkefpphhjcffncbgahpeii ஆகும்
2.Fruits Kingdom இது Animals Kingdom எனும் விளையாட்டினை போன்றே பழங்களின் பெயர்களும் அவற்றின் உருவப்படங்களும் தனித்தனிபட்டியலாக வைக்கப்பட்டுள்ளன இதில் குறிப்பிட்ட பழத்தின் உருவப்படத்தையும் அதற்கான பெயரையும் பொருத்தமாக இணைத்திட வேண்டும்இந்த விளையாட்டின்மூலம் பழங்களின் பெயர் சொற்களை சிறுவர்களால் எளிதாக நினைவு கொள்ளமுடியும் இந்த விளையாட்டிற்கான இணைய முகவரி https://chrome.google.com/webstore/detail/fruits-kingdom/ajlibigiakbameokhpdedomphpgfffmm ஆகும்
3.Left Right Word Game எனும் விளையாட்டு சிறுவர்களுக்கு சவாலான விளையாட்டாகும் அதாவது இரு சிறுவர்களின் படங்களுக்குமேல்பகுதியில் மேல்மீட்பு பட்டிகளில் தனித்தனியான சொற்றொடர்கள் இருக்கும் அதற்கானமிகச்சரியான ஒற்றையான சொல்லை ஒவ்வொன்றிலும் தெரிவுசெய்திடவேண்டும் உதாரணமாக Bite andByte, Toe andTow, Stairs andStares என்பனபோன்று சொற்கள் சிறிது வித்தியாசமாக அதாவது ஒரே உச்சரிப்புகொண்ட இருவேறு சொற்களை சிறுவர்களால் எளிதாக நினைவு கொள்ள முடியும் மிகச்சரியாக தெரிவுசெய்தால் மதிப்பெண்வழங்கப்படும் இவ்வாறு பத்துமுறை செய்தபின் இறுதியாக உங்களுடைய மொத்த மதிப்பெண்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த விளையாட்டிற்கான இணைய முகவரி https://chrome.google.com/webstore/detail/left-right-word-game/kkgjemofbnjllhnalghekceohbdkgmhp ஆகும்
4. Wonders in Math Landஎனும் விளையாட்டு Animals Kingdom எனும் விளையாட்டினை போன்றே கணித உருப்படங்கள் அவற்றிற்கான பெயர்கள் குறிப்பிட்ட கணித உருவப்-படத்தையும் அதற்கான பெயரையும் பொருத்தமாக இணைத்திடவேண்டும்இந்த விளையாட்டின் மூலம் கணித உருப்படங்களின் பெயர் சொற்களை சிறுவர்களால் எளிதாக அறிந்து நினைவு கொள்ளமுடியும் அதனை தொடர்ந்து அடுத்தநிலையில் குறிப்பிட்ட கணித உருப்படத்தை எவ்வாறு வரைவது என்ற கேள்விக்கான பதிலை தெரிவுசெய்து கொண்டே வந்தால்குறிப்பிட்ட கணிதஉருவப்படம் முழுமையடையும்இந்த விளையாட்டிற்கான இணைய முகவரிhttps://chrome.google.com/webstore/detail/wonders-in-math-land/bfjffnginaejlenpjofdadfdlnnkdldf ஆகும்
5. Max Phonics Gamesஎன்ற விளையாட்டில் Words Within, Words Builder,Memory, Wise Guy ஆகிய ஐந்துவகை விளையாட்டுகள் உள்ளன இதன் வாயிலாக சிறுவர்களின் spelling, vocabulary, memory, motor skills ஆகிய திறன்களை மேம்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இதில் மேலும் புதிய விளை-யாட்டினையும் நாம் உருவாக்கி கொள்ளமுடியும் இந்த விளையாட்டிற்கான இணைய முகவரிhttps://chrome.google.com/webstore/detail/max-phonics-games/beaoljonpdcpkmdiiphomkdjhgbiaabj ஆகும்
6. Yolaroo ABC இதில்ஆங்கில எழுத்துகள் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒன்றிற்குமேற்பட்ட சொற்கள் அதற்கான உருவப்படங்கள் என உள்ளன இதில் ஆங்கில எழுத்து அல்லது சொற்களை தெரிவுசெய்தால் அவை தொடர்பான உருவப்படங்கள் பிரிபலிக்கும் தொடர்புடைய அந்த சொல்லிற்கான உருவப்படத்தினை தெரிவுசெய்திடவேண்டும் இதன் வாயிலாக ஆங்கில எழுத்துகளையும் சொற்களையம் ஐயம் திரிபற அறிந்து கொள்ள முடியும் இந்த விளை-யாட்டிற்கான இணைய முகவரி https://chrome.google.com/ webstore/detail/yolaroo-abc/eogeaamkgkigjmnbhbmjjknkimijfiep ஆகும்
7.Feed Mypetdog Numbersஎன்ற விளையாட்டு கணிதத்தில் 1 முதல்10 வரைஉள்ள எண்களை கொண்டு அடிப்படை கூட்டல் கழித்தல் கணக்குகளைஎளிதாக கற்றுகொள்ள உதவுகின்றது இந்த விளையாட்டிற்கான இணைய முகவரி https://chrome.google.com/ webstore/detail/feed-mypetdog-numbers/nnicoedplgaiebgbgckklfhjjmblmcdd ஆகும்

Your Time On Facebook எனும் புதிய வாய்ப்பு

முகநூல் எனும் சமூதாயஇணையதளத்தின் நம்முடைய கணக்கில்உலாவரும்நேரத்தை கட்டுபடுத்திட Your Time On Facebook எனும் புதிய வாய்ப்பு வெளியிடபட்டுள்ளது
நம்மில் ஒருசிலர் சாப்பாடு தூக்கம் தவிர மற்றபணிகள் எதனையும் செய்திடாமல் பெரும்பாலான நேரத்தினை இந்த முகநூல் எனும் சமூதாயஇணையதளத்தில் உலாவருவதற்காகவே பயன்படுத்தி வருவது நாம் அறிந்த செய்தியே. அவ்வாறானவர்கள் இந்த முகநூல் இணையதளத்திற்கு அடிமையாகவே ஆகிவிட்டனர் ஆயினும் அவ்வாறானவர்களை இந்த அடிமைைதளையிலிருந்து விடுபட செய்வதற்காக முகநூல் எனும் சமூதாயஇணையதளமானது Your Time On Facebook எனும் புதியவசதியை வெளியிட்டுள்ளது இதன் வாயிலாக தினமும் நாம் எவ்வளவுநேரம் மட்டும் இந்த இணையபக்கத்தை பயன்படுத்திடலாம் என அமைத்து கொண்டால் போதும் குறிப்பிட்ட நேரம்முடிந்தவுடன் இந்த முகநூல் இணையதளத்தினை நம்மால் அனுகுமுடியாதவாறு தடுத்திடுகின்றது ஏற்கனவே ஆப்பிள் கூகுள் ஆகியவற்றில் இவ்வாறான வசதி வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன அதேபோன்று தற்போது Facebook இணையதளத்திலும் இந்த புதியவசதி கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது மிகமுக்கியமாக ஐஓஎஸ் ஆண்ட்ராய்டு கைபேசிகளில் இந்த வசதி மிகப்பேருதவியாக இருக்குமாறு செய்யப்பட்டுள்ளது என்ற மிகமுக்கிய செய்தியை மனதில் கொள்க

ஒருPDFகோப்பினை அதன்தரம் குறையாமல் சிறியஅளவாக எவ்வாறுகுறைப்பது

கணினியின் அனைத்துவகையான தகவல்களையும் எந்தவிடத்திற்கும் கொண்டுசென்று கையாளுவதற்காகவும் பகிர்ந்து கொள்வதற்காகவும் கையடக்க PDF வடிவமைப்பு கோப்பு மிகச்சிறந்ததாக விளங்குகின்றது மின்னஞ்சல் வாயிலாக PDF வடிவமைப்பு கோப்பினை பகிர்ந்து கொள்ளும்போது இதனுடைய அளவுகுறைவாக இருந்தால் எளிதாக இருக்கும் என்ற நிலையில் அதன் தரம்குறையாமல் இந்த PDF வடிவமைப்பு கோப்பின் அளவை எவ்வாறு குறைப்பது என இப்போது காண்போம்
1முதல்வழிமுறை கோப்புகளைPDF வடிவமைப்பிற்குமாற்றிடும் பயன்பாட்டு கருவிகளை பயன்படுத்திகொள்வதுதான் மிகசிறந்தவழியாகும் இதற்கான மென்பொருளை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்தால் போதுமானதாகும் அவ்வாறானவைகளில்PrimoPDF என்பன போன்ற இணையவழியாக செயல்படும் கருவிகள் PDF வடிவமைப்பு கோப்புகளை போதுமானஅளவாக குறைப்பதற்காக பெருமளவு பயன்படுகின்றன

முதலில்இந்த பயன்பாட்டு கருவியை http://primopdf .com/எனும் தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகைசெய்து கொள்க பின்னர் அளவுகுறைக்கவிரும்பும் PDF கோப்பினை இந்த கருவியின் வாயிலாக திறந்து கொண்டு அதில் Print எனும் கட்டளையை செயல்படுத்திடுக உடன்விரியும் உரையாடல்பெட்டியில் printer இன் பெயராக PrimoPDF என்பதை தெரிவுசெய்து கொள்க அதன்பின்னர் இதனுடையProperties என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் கோப்பின் அளவை முடிந்தவரையில் சிறியதாகவும் தரம் குறையாமலும் இருப்பதற்காக போதுமான அளவை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொள்க தொடர்ந்து முதலில் apply என்ற பொத்தானையும் அதனை தொடர்ந்து Print என்ற இரண்டாவது பொத்தானையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஉடன் நாம் தெரிவுசெய்த அளவிற்குPDF கோப்பின் அளவு குறைக்கப்பட்டவிடும்
2.இரண்டாவது வழிமுறை இணையத்தில் நேரடியாக PDF கோப்பின் அளவினை குறைப்பதற்காக ஏராளமானகருவிகள்உள்ளனஅவைகளுள் SmallPDF என்பது மிகச்சிறந்த கருவியாகும் இதனுடைய சேவையை http://smallpdf.com எனும் இணையதள முகவரியில் பெறலாம்எந்தவொரு PDF கேப்பினையும் எவ்வளவு அளவாக இருந்தாலும் நாம் கோருகின்ற அளவிற்குஅளவு குறைத்திடமுடியும் எத்தனை கோப்புகளையும் இவ்வாறு செயற்படுத்தி அவைகளின்அளவை குறைத்திடமுடியும்.

இதில்முதலில் http://smallpdf.com எனும் இந்த தளத்திற்கு செல்கபின்னர் நாம்அளவை குறைக்க விரும்பும்கோப்பினை இந்ததளத்திற்குபதிவேற்றம்செய்திடுக அதன் பின்னர் எந்தஅளவு குறைத்திடவேண்டும்எனதெரிவுசெய்து கொள்க உடன் நம்முடைய கோப்பு நாம் விரும்பியஅளவு குறைக்கப்பட்டுவிடும் பிறகு அந்த கோப்பினை தெரிவு செய்து கொண்டு Download எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
3.மூன்றாவது வழிமுறை Adobe Acrobat என்ற பயன்பாட்டின வாயிலாக கோப்பின் அளவைகுறைத்திடலாம்

இந்த பயன்பாட்டின் வாயிலாக நம்முைடைய கோப்பினை திறந்து கொள்க பின்னர் திரையின் மேலே கட்டளைப்பட்டையில் File எனும் கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் பட்டியலில் Save as other எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர்விரியும் இதனுடைய துனைப்பட்டியில் Reduced Size PDF எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன்பின்னர் விரியும் திரையில் தேவையானஅளவு தெரிவுசெய்து கொண்டு newer versions என்பதையும்தெரிவுசெய்து கொண்டு முதலில் apply என்ற பொத்தானையும் அதனை தொடர்ந்துokஎன்ற இரண்டாவது பொத்தானையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஉடன் நாம் தெரிவுசெய்த அளவிற்குPDF கோப்பின் அளவு குறைக்கப்பட்டவிடும்மேலும் Apply to Multiple என்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் ஒன்றிற்குமேற்பட்டPDF கோப்புகளி்ன் அளவு குறைக்கப்-பட்டிருப்பதை காணலாம்
4 நான்காவது வழிமுறை இறுதியாக 7zip ,winrar ஆகிய பயன்பாடுகளை பயன்படுத்தி PDF கோப்புகளி்ன் அளவுகுறைத்து சுருக்கிமற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்க

AnyDeskஎனும் பயன்பாடு ஒரு அறிமுகம்

நாம் பணிபுரிந்துகொண்டிருக்கும்போது அதற்கு அவசியமானமற்றொரு முக்கியமான கோப்பு வேறொரு கணினியில் இருக்கும் இந்நிலையில் இணைய இணைப்புடன் இவ்விரு கணினிகளும் இருந்தால் போதும் AnyDeskஎனும் பயன்பாட்டினை கொண்டு நம்முடைய கணினிக்கு குறிப்பிட்ட கோப்பினை கொண்டுவந்து தொடர்ந்து பணிபுரியலாம் அதுமட்டுமல்லாது நாம் முதல்கணினியில்இருந்தவாறே இரண்டாவது கணினியில் முக்கியமான பணிகளை .AnyDeskஎனும் பயன்பாட்டின் உதவியால் செய்திடமுடியும் வெகுதூரத்திலிருந்தும் அதாவது வெவ்வேறு நகரங்களிலிருந்தும் இருவேறு கணினிகளிலும் இந்த AnyDeskஎனும் பயன்பாட்டினை கொண்டு நம்முடைய பணியை தொய்வின்றி செய்துகொள்ளமுடியும் இதில் Banking-standard TLS 1.2எனும் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்திடுவதால் மிக பாதுகாப்பானதாகவுள்ளது இதில் RSA 2048 asymmetric key எனும் தொழில்நுட்பத்துடன் இருவேறுகணினிகளை இணைப்பதால் கூடுதல் பாதுகாப்பாக விளங்குகின்றது Linux, Windows, Mac OS, FreeBSD, iOS or Android ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளையும் இது ஆதரிப்பதால் இருவேறுகணினி மட்டுமல்லாது இரு கைபேசி சாதனங்களுக்கிடையேகூட பணிபுரியமுடியும் இது செயல்படுவதற்காக 2MB அளவு நினைவகமே போதுமானதாகும் இது தற்போது உலகத்தில் பேசப்படும் பல்வேறு மொழிகளுள் 28 இற்குமேற்பட்ட மொழிகளை ஆதரிக்கின்றது இதனை கொண்டு மிகஎளிதாக ஒரே கணினியில் கோப்புகளை நகலெடுத்து கொண்டுவந்து சேர்ப்பதை போன்று இரண்டு வெவ்வேறு கணினிகளுக்கிடையே கோப்புகளை நகலெடுத்து கொண்டுவந்து சேர்த்திடலாம் இதனுடைய இணைய முகவரி https://anydesk.com/ ஆகும்

Previous Older Entries