கட்டணமில்லாமல் PDFவடிவகோப்பில் திருத்தம்செய்து வடிவமைக்க உதவிடும் இணையதளபக்கங்கள்

எங்கும் எடுத்துசென்று பயன்படுத்திகொள்ள உதவுவதுதான் கையடக்க PDFவடிவகோப்பாகும் ஆனால் இதனை படிக்கமட்டுமே முடியும் திருத்தம் எதுவும் செய்யமுடியாது . அதாவது அதனை திருத்தம் செய்தல் கோப்பின் அளவைகுறைத்தல் அதில் குறிப்புகளைசேர்த்தல் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட PDFவடிவ கோப்புகளை ஒன்றிணைத்தல் PDFவடிவகோப்பினை ஒன்றிற்குமேற்பட்ட கோப்பாக பிரித்தல் போன்ற செயல்களை இந்த PDFவடிவகோப்புகளில் நேரடியாகசெயல்- படுத்திடமுடியாது அதற்கென தனியாக உள்ள பயன்பாட்டினை கொண்டுதான் இவ்வாறான பணிகளை செயல்படுத்திடமுடியும் இவ்வாறானசெயலியினை கட்டணமில்லாமல் பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்திடாமலேயேகூட செயல்படுத்த முடியும் அவை
1. Paperjet எனும் இந்த இணையதளத்தில் விரைவாகவும்எளிதாகவும் PDFவடிவ கோப்புகளில் நாம் விரும்பியவாறு திருத்தம் செய்திடலாம் இது விண்டோ லினக்ஸ் ஆகிய எந்தவொரு இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது இதில் PDFவடிவ கோப்புகளை பதிவேற்றம் செய்தபின்னர் உரைபெட்டியை சேர்த்து நாம் விரும்பும் எழுத்து வகைகளில் வண்ணங்களில் அளவுகளில் திருத்தம்செய்திடலாம் உருவப்படங்களை சேர்த்திடலாம் இதனுடைய சேவையை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக https://www.paperjet.com/ எனும் முகவரிக்கு செல்க
2. Jotform முக்கியமான விண்ணப்பங்கள் அனைத்தும் PDFவடிவகோப்புகளாக இருக்கும் அதில் தேவையான விவரங்களை பூர்த்திசெய்து செய்து சமர்ப்பிக்கஉதவுவதுதான் இந்த இணையதளமாகும் இதில் சான்றிதழ், ஒப்புதல்ஒப்பந்தம், வழக்கமான ஒப்பந்தம் , பணியாளர்களின் ஆவணங்கள், நிகழ்வுகளை திட்டமிடுதல், அழைப்பிதழ், பட்டியல்,வேலை வேண்டி விண்ணப்பம், குத்தகை ஒபபந்தம், மருத்துவ வரலாற்றுக்குறிப்புகள், திறன்மதிப்பீடு, உதவித்தொகை விண்ணப்பம்,கட்டணச்சீட்டு, செலவுப்பட்டி.ஆகிய தயார் நிலையிலுள்ள பல்வேறு வகையான மாதிரி படிமங்களை நமக்கு தேவையானவாறு திருத்தம்செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இதனுடைய சேவையை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக https://www.jotform.com/products/pdf-editor/ எனும் முகவரிக்கு செல்க
3. Shrink PDF பொதுவாக PDFவடிவகோப்புகள் பெரியஅளவாகஇருக்கும் அதனால் பெரும்பாலான இணையதளங்கள் அவ்வாறான கோப்பினை கையாளமுடியாதுஎன நிராகரித்துவிடும் இந்நிலையில் https://shrinkpdf.com/ எனும் இந்த தளமானது ஒரேசமயத்தில் 20 மேற்பட்ட PDFவடிவகோப்புகளை பதிவேற்றம் செய்து அதன் தரமும் வடிவமைப்பையும் குறையாமல்அளவினைமட்டும் சுருக்கி வழங்கிடும் இவ்வாறான சுருக்கிய பின்னர் எவ்வளவு சுருக்கப்பட்டது என தெரிந்துகொண்டு PDFவடிவகோப்புகளை தனித்தனியாக அல்லது குழுவாக பதிவிறக்கம்செய்து கொள்ளலாம்
4.Sumnotes ஒருசிலPDFவடிவகோப்புகளில் எளிதாக திருத்தம்செய்திடமுடியாது அதற்கு பதிலாக அதில் இடையில் குறிப்புகளையும் விளக்கங்களையும் தேவையான இடங்களில் தேவையானவாறு DOC அல்லது TXT ஆகிய வடிவமைப்பு கோப்புகளிலிருந்து பதிவேற்றம் செய்து கொள்க அடுத்த முன்னோட்டமாக அதனைபார்வையிட்டு சரிசெய்து கொள்ளலாம் இதனுடைய சேவையை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக https://www.sumnotes.net/ எனும் முகவரிக்கு செல்க
5. PDF Candy ,smallpdf பொதுவாக PDFவடிவகோப்புகளில் நாம் விரும்பும் பல்வேறு திருத்தங்களை செய்திடுவதற்காக ஒவ்வொரு பணிக்கும் ஒவ்வொரு இணையபக்கத்திற்கு செல்லாமல் அனைத்து பணிகளையும் ஒரேஇணையபக்கத்தில் செய்து கொண்டால் நன்றாக இருக்குமே என எண்ணிடுபவர்களுக்கு உதவவருவதுதான் இந்த தளமாகும் இதன் வாயிலாக PDFவடிவகோப்பினை நாம் விரும்பிய Word, JPG, DOCX, RTF, TIFF, BMP, PNG ஆகிய வகை கோப்பாக உருமாற்றம் செய்து கொள்ளலாம் அவ்வாறே நம்முடைய கைவசமுள்ள Word, JPG, DOCX, HTML, EPUB, MOBI, FB2, PNG, TIFF, BMP, RTF, ODT, XLS, PPT ஆகியவற்றுள் எந்தவகை கோப்பினையும் PDFவடிவகோப்பாக உருமாற்றி கொள்ளலாம் PDFவடிவகோப்பினை நாம் விரும்பும் திசையில் சுழற்றிகொள்ளலாம் விரும்பிய அளவிற்கு மாற்றியமைத்திகொள்ளலாம் வெட்டி சுருக்கலாம் இணைத்து கொள்ளலாம் பல்வேறு கோப்பாக பி்ரித்துகொள்ளலாம் குறிப்பிட்ட பக்கத்தைமட்டும் நீக்கம்செய்துகொள்ளலாம் பக்கங்களை மறுஇடஅமைவுசெய்திடலாம் கடவுச்சொற்களை திறந்திடலாம் உருவப்-படங்களை மட்டும் அல்லது உரையை மட்டும் தனியாக வெளியிலெடுத்திடலாம் பக்கஎண்களை புதியதாக சேர்த்திடலாம் மீயளவுதரவுகளை சேர்த்திடலாம் இந்த அனைத்து பணிகளையும் கட்டணமில்லாமல் உள்நுழைவு செய்திடாமல் செயல்படுத்தி பயன்பெறலாம் இதனுடைய சேவையை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக https://pdfcandy.com/ https://smallpdf.com/ ஆகிய முகவரிகளுக்கு செல்க

HilltopAds எனும் விளம்பர வலைபின்னலை கொண்டுஎவ்வாறு நம்முடைய வலைபூவில் சம்பாதிக்கலாம்

பொதுவாக விளம்பரவலைபின்னலே இணையத்தின்வாயிலாக பணம் சம்பாதிக்க விரும்பும் வலைபூக்களின் சொந்தக்காரர்கள் அனைவருடைய மிகமுக்கிய வருமானஆதாரமாகும் இதற்காக வலைபூசொந்தகாரர்களுக்கு சிறப்பு தகுதிஎதுவும் தேவையில்லை தினமும் கனிசமான பார்வையாளர்கள் ஒரு வலைபூவிற்கு வருகின்றார்கள் என்றால் அதுவே அந்த வலைபூவாளர் பணம் சம்பாதிப்பதற்கான அடிப்படை தகுதியாகும் இவ்வாறான வருமானத்திற்கு கூகுளினுடைய AdSense என்பதே பரவலாக அனைவராலும் பயன்படுத்தி கொள்ளப்பபடும் விளம்பரவலைபின்னலாகும் அவ்வாறாக வலைபூக்களில் பணம் சம்பாதிப்பதற்காக HilltopAds என்பது மிகச்சிறந்தவிளம்பர வலைபின்னலாக விளங்குகின்றது இணைய விளம்பரம் , கைபேசி popunder, கைபேசி banner, வழக்கமான banner ஆகியவை சேர்ந்து ஏறத்தாழ 150 மில்லியன் இணைய விளம்பர வலைபின்னல்கள் இதன் வாயிலாக செய்யப்பட்டுள்ளது இது பார்வையாளர்கள் கண்டிப்பாக நம்முடைய வலைபூவை பார்வையிட்டவுடன் வேறுபகுதிக்கு மாறிசெல்லாமல் சுண்டியிழுக்கின்றது மேலும் பெரும்பாலான இணையவிளம்பரங்களுக்கு வலைபூசொந்தக்காரர்கள் குறிப்பிட்ட கட்டணம் செலுத்தவேண்டியுள்ளது அவ்வாறான விளம்பரகட்டணத்தை தவிர்த்து இது நம்முடைய வலைபூ போதுமானஅளவு சம்பாதிக்க வழிவகுக்கின்றது விளம்பரவருமானத்திற்கான பணபரிமாற்றங்-களுக்காக Bitcoin , Paxum , PayPal , Wire Transfer ,ePayments ,Webmoney ,ePayService ஆகிய வழிமுறைகளை ஆதரிக்கின்றது விளம்பரங்களை Desktop banners 300×250 – invideo, bottom banners ,Mobile banners 300×250 –footer, header, middle ,IM (Instant Messenger) ,Mobile popunder ,Desktop popunder ,In-Playerஆகிய பல்வேறு வகைகளில் காட்சிபடுத்திடுகின்றது குறிப்பிட்ட அளவுபார்வையாளர்கள் நம்முடைய வலைபூவிற்கு வந்தால்தான் விளம்பரத்தை அனுமதிப்பது குறிப்பிட்ட தளங்களுக்கு விளம்பரங்களை தடைசெய்வது என எந்தவித கட்டப்பாடும் சட்டதிட்டங்களும் இதில் இல்லை குறிப்பிட்ட அளவிற்கு மேலான வருமானத்தினை நாமே எடுத்துகொள்ளமுடியும் ஆகிய பல்வேறுகாரணங்களினால் நம்முடைய வலைபூவிற்கு இந்த HilltopAds எனும் விளம்பர வலைபின்னலை பயன்படுத்தி சம்பாதித்திடுவோம் இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக இந்த தளத்திற்குள் சென்று நம்மை பற்றிய விவரங்களை மின்னஞ்சல் முகவரியுடன் உள்ளீடு செய்து கொண்டுsignup எனும் பொத்தானை சொடுக்குக உடன் ஒப்புதல் மின்னஞ்சல் ஒன்று இணையஇணைப்புடன் வந்துசேரும் அதனைஒப்புகொண்டால் இதன்முகப்பு பக்கத்திற்கு நம்மை அழைத்து செல்லும் அதில் வலைபூ தொகைவழங்குவதற்கான வழிமுறை போன்ற அனைத்து விவரங்களையும் உள்ளீடுசெய்து கொண்டு Manage site and Zone எனும் பொத்தானை சொடுக்குக இதனை தொடர்ந்து இந்த விவரங்கள் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டு மின்னஞ்சல் அல்லது செய்தியாளர் மூலம் நம்மை தொடர்புகொண்டு இதனைஎவ்வாறு செயல்படுத்துவது என உதவிடுவார்கள் மேலும் நம்முடைய கணக்கும் செயலுக்கு வந்துவிடும்

எந்தவொரு இணையஉலாவியிலும் பயனாளர் இணையஉலாவந்த தகவல்களை எவ்வாறு அறவேநீக்கம் செய்வது?

நாம் தினமும் பல்வேறு வகையான இணையதளபக்கங்களையும் பார்வையிடுவதற்காக இணையஉலாவந்துஇருப்போம்அவ்வாறான நம்முடையஇணையஉலாவின்போது எந்தெந்த இணையபக்கங்களுக்கு நாம் சென்றோம் அதில் எவ்வளவுநேரம் செலவிட்டு என்னென்ன பணிகளைசெய்தோம் ஒவ்வொன்றிலும் உள்நுழைவு செய்வதற்கான பயனாளர் பெயர் யாது கடவுச்சொற்கள் யாவை என்பன போன்ற அனைத்து தகவல்களும் அந்தந்த இணைய உலாவிகளிலும் தற்காலிக கோப்புகளில் சேமித்து வைத்திருக்கும் அவ்வாறான அனைத்து தகவல்களும் நாம் இல்லாதபோது நம்முடைய கணினியில்அல்லது நம்முடைய கைபேசி சாதனத்தில் நமக்கு எதிராக செயல்படுபவர் கையில் கிடைத்தால் போதும் நம்முடைய அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் அபகரித்து நமக்கு எதிராக தீங்கு செய்திடதிட்டமொன்றை தீட்டிடுவார் அல்லவா அதனை தவிர்த்து நாம் பாதுகாப்பாகஇருப்பதற்காக பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றி அவ்வாறான தற்காலிக கோப்புகளை அறவே நீக்கம் செய்து கொள்க
1.Google Chrome இதன் திரையின்மேலே வலதுபுறமூலையில் நெடுவரிசையாகஉள்ள முப்புள்ளி பட்டியலை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் பட்டியலில் Settings > Advanced > Clear browsing data அல்லது History => History => Clear browsing data=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது இணைய முகவரிபட்டையில் chrome://settings/clearBrowserData/ என்றவாறு உள்ளீடு செய்துஉள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக அதற்கு பதிலாக https://myactivity.google.com/myactivity எனும் இணைய பக்கத்திற்குசென்று அதில் Web & App Activity என்பதை தெரிவுசெய்து கொண்டு inclusion of Chrome browser activity என்பதை நிறுத்தம் செய்திடுக
2.Opera இதில் திரையின் மேலே இடதுபுறமூலையிலுள்ள கடிகாரம்போன்ற உருவப்-பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் திரையில் beginning of time என்பதற்கு வலதுபுறம் கீழுள்ள Clear browsing data என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லதுஇணைய முகவரிபட்டையில் opera://settings/clearBrowserData/ என்றவாறு உள்ளீடு செய்துஉள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக
3.Microsoft Edgeஇதில்திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையில் fly-out எனும்பட்டியில் settingsஎனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் Clear browsing data என்பதன் கீழுள்ள Choose what to clear எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து Manage Permissionஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக மேலும் Always clear this [data] when I close the browser என்பதையும் Change what Microsoft Edge knows about me in the cloud என்பதையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
4.Internet Explorer இதனை இப்போதும் பயன்படுத்துபவர் எனில் திரையின் மேலே இடதுபுற-மூலையிலுள்ள பற்சக்கரம்போன்ற உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. தொடர்ந்து விரியும் Settingsஎனும் திரையில் Internet எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர்விரியும் திரையில் General எனும் தாவிப்பொத்தானின் திரைக்கு செல்க இதில் Delete browsing history on exit எனும் தேர்வுசெய் பெட்டியை தெரிவுசெய்து கொள்க அல்லதுDelete எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதற்கு பதிலாக நட்சத்திரம் போன்ற உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் History என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் History எனும் திரையில் நீக்கம் செய்திடவேண்டிய பகுதிகளை தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் deletஎனும் கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து நீக்கம் செய்து கொள்க
5.Safariஇதில் திரையின் மேலே History => Show History=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் மேல்மீட்பு பட்டியின் திரையில் ஒவ்வொன்றாக வெளியேறி வந்திடுக அல்லது Preferences => Privacy=>என்றவாறுகட்டளைகளை தெரிவு செய்து சொடுக்குக உடன்விரியும்திரையில் Develop என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்த பின்னர் விரியும் பட்டியில் Empty Caches என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இங்கு Develop என்ற வாய்ப்பு பட்டியல் இல்லையெனில் Preferences => Advanced=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில் Show Develop Menu in Menu Bar at bottom என்ற தேர்வுசெய்வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டுவந்திடுக
9.6.Mozilla Firefoxஇதில்hamburger எனும் பட்டியலை விரியச்செய்திடுக பின்னர் Options => Privacy & Security=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில் History என்பதன்கீழுள்ள clear History என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் clear History எனும் உரையாடல் பெட்டியில் time range to clear என்பதன் கீழிறங்கு பட்டியலில் தேவையான காலஅளவை தெரிவுசெய்து கொண்டு clearnowஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

நாம்பேசும் பல்வேறுமொழிகளின் இணையபக்கத்தை கையாளஉதவிடும் Drupal 8எனும் உள்ளடக்க அமைவு

நாம்நம்முடைய இணையதளபக்கத்தில் குறிப்பிட்டமொழியில் மட்டும் நம்முடைய கருத்துகளை கட்டுரைவாயிலாக வெளியிட்டிருப்போம் மற்றமொழியாளர்களும் அவர்வர்களின் மொழியின் வாயிலாக நம்முடைய கருத்துகளை அறிந்து கொள்வதற்காக நாம்கூறியபொருளை நாம் கூறியவாறு அறிந்து கொள்ளுமாறு செய்யஉதவுவதுதான் இந்த Drupal 8இன் அடிப்படையான மிகமுக்கிய பயனாகும் இந்த Drupal 8என்பது 200 இற்குஅதிகமான கூடுதல் இணைப்புகளுடனும் செயலிகளுடனும் புதியதாக வெளியிடபெற்றதொரு சிறந்த அதியற்புத உள்ளடக்க மேலாண்மை அமைவாகும் மொழிபற்றிய தகவல்களுக்காக Language module என்பதும் பின்பலமாகவும் முன்திரையிலும் ஒரு மொழியிலிருந்து மற்றொரு மொழிக்கு மொழிமாற்றுவதற்காக Interface translation module என்பதும் பயனாளரின் பெயர்விவரங்கள் பட்டியல்கள் முனைமங்கள் ஆகியவற்றிற்காக Content translation module என்பதும் இணைய கட்டமைவை வேறு மொழிக்கு மாற்றுவதற்காக Configuration translation module என்பதும் சேர்ந்து மொத்தம் நான்கு தொகுப்புகள் வெவ்வேறு நோக்கங்களை நிறைவேற்றும் பொருட்டும் நாம் பேசுகின்ற பல்வேறு மொழிகளை கையாளுமாறும் இந்தDrupal 8 கட்டமைவு செய்யப்பட்டுள்ளன.இவற்றுள் முதலிரண்டும் நாம் Drupal 8 இனை நிறுவுகை செய்திடும்போதே ஆங்கிலம் தவிர்த்த நாம் கோரும் மொழியில் இயலுமை செய்துவிட்டால் நிறுவுகை செய்தமொழியிலேயே இதனை இடைமுகம் செய்திடமுடியும் பின்னிரண்டும் ஒன்றிற்குமேற்பட்ட வெவ்வேறு மொழிகளை நம்முடைய இணைய தளங்கள் கையாள உதவுகின்றன. இதனுடைய பொத்தான்களும் பிழைச்செய்திகளும் பெயர் பட்டியும் சேர்ந்த பயனாளர் இடைமுகஉரை , உள்ளடக்க உரை கட்டமைப்பு உரை ஆகியவற்றில் மொழிமாற்றம்செய்யதக்கது மொழிமாற்றம் செய்யதகாதது எனஅதனுடைய புலங்கள் பிரித்து அதற்கேற்ப செயல்படுத்திடுகின்றது மொழி மாற்றம் செய்யப்படாததை வடிகட்டி காண்பிக்கசெய்யலாம் தானாக மொழிமாற்றம் செய்திடுமாறும் அல்லது நாம்குறிப்பிட்ட பொத்தானை சொடுக்கினால் மட்டும் மொழிமாற்றம் செய்திடுமாறும் அமைத்திடலாம் ஒரு உள்ளடக்கத்தை தேவையானவாறு பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் மேலும் விவரங்களுக்கும் படித்தறிந்து பயன்படுத்தி கொள்ளவும் https://www.drupal8.org/docs/ எனும் இணைய முகவரிக்குசெல்க

தகவல்தொழில்நுட்பத்துறையில் சுதந்திரமாக பணிபுரிவதற்காக உதவிடும் இணையதளங்கள்

வரைகலை வடிவமைப்பாளர்கள், உருவப்பட வடிவமைப்பாளர்கள், லோகோ வடிவமைப்பாளர்கள், இணைய வடிவமைப்பாளர்கள், போன்ற திறமையுடைவர்கள் தகவல்தொடர்பு நிறுவனத்தில் நேரடியாக பணியில் சேர்ந்து தகவல்தொடர்புநிறுவனங்களின் அலுவலகத்திற்குள் ளேயே எட்டுமணிநேரம் அமர்ந்து பணிபுரிய வேண்டும் என்ற நிலை தற்போது மலையேறிவிட்டது அதற்கு பதிலாக இந்த திறமையுடைவர்கள் தாம் இருந்த இடத்திலிருந்த வாறே தாம் விரும்பிய நேரத்தில் பணிபுரிந்து போதுமான வருமானம் ஈட்டக்கூடிய நிலைக்கு தற்போது வளர்ந்துவிட்டோம் அதுமட்டுமல்லாது SEO சேவைகள் ,உள்ளடக்கங்களை உருவாக்கும் சேவைகள் மொழிமாற்றும் சேவைகள் ஆகியவற்றின் வாயிலாகவும் இருந்த இடத்திலிருந்த வாறே விரும்பிய நேரத்தில் பணிபுரிந்து போதுமான வருமானம் ஈட்டமுடியும் இதற்காக உதவ காத்திருப்பவைகள்தான் பின்வரும் சுதந்திர இணையதளங்கள்
1. Upwork என்பது சுதந்திரமாக பணிபுரிபவர்களுக்கு மிகச்சிறந்தஉதவியாளராக விளங்குகின்றது நாம் விரும்பிய வகையான பணியை இதில் தெரிவுசெய்து கொள்ளலாம் இதற்காக கட்டணம் எதுவும் செலுத்ததேவையில்லை அனுபவம் இல்லாத புதியவர்கள்கூட அதற்கேற்ற பணியினை அடையமுடியும் மிகமேம்பட்ட பாதுகாப்பினை இதனுடைய உறுப்பினர்களுக்கு வழங்குகின்றது புதியபுதிய பணிகள் தினமும் இதில் பட்டியலிடப்பட்டு கொண்டே உள்ளது அதில் நமக்கு பொருத்தமானதை நாம் தெரிவுசெய்து கொண்டு போதுமான வருமானம்ஈட்டமுடியும் இதற்கான இணையமுகவரிhttps://www.upwork.com/ ஆகும்
2. Freelancer என்பது உலகின்மிகப்பெரிய பணிவாய்ப்பகம் ஆகும் இதில் கட்டணத்துடன் அல்லது கட்டணமில்லாததுஆகிய இருவகைகளில் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் சுதந்திரமாக பணிபுரிபவர்களுக்கான மிகநம்பகமான புகழ்பெற்ற தளமாகும் அனுபவமிக்க-வர்களுக்கு மிகச்சிறந்த தளமாக விளங்குகின்றது மேலும் விவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளவும் https://www.freelancer.com/எனும் இணைய முகவரிக்கு செல்க
3. Fiverr என்பது சிறிது வித்தியாசமான மிகப்பெரிய சுதந்திரமான வேலைவாய்ப்பு தளமாகும் கானொளி காட்சிகள் ,அசைவூட்டுபடங்கள், ஆவணங்கள் எழுதுதல் மொழிமாற்றம் செய்தல் வரைகலை வடிவமைப்பு செய்தல்என்பனபோன்றவை மட்டு-மல்லாமல் இணையசந்தை, நிரலாளர்கள், விளம்பரங்கள் ஆகிய ஏராளமான வகைகளில் இணையத்தின் வாயிலாக பணிபுரிய வாய்ப்பினை வழங்க காத்திருக்கின்றது மிகச்சிறிய-பணிமுதல் மிகப்பெரியபணிவரை நாம் விரும்பியவகைகளை தெரிவுசெய்து பொருள் ஈட்டிடலாம் இதற்கான இணையமுகவரிhttps://www.fiverr.com/ஆகும்
4. Guru என்பது நிறுவனங்களுடனான வலைபின்னல் இணைப்பின் வாயிலாக சுதந்திர பணிவழங்குவதில் மிகபெரிய தாக விளங்குகின்றது இதில் கட்டணத்துடன் அல்லது கட்டணமில்லாமல் பதிவுசெய்து கொள்ளலாம் இதில் பொறியியல் துறைமட்டுமல்லாது கணினிவிளையாட்டுகளை உருவாக்குதல் நிரல்தொடர்எழுதுதல் போன்ற பல்வேறு சிறப்புவகை பணிகளை பெற்று பொருளீட்டமுடியும் இதில் தினமும் பல்வேறு வகையான பணிகள் பட்டியலிடப்படுகின்றன அவைகளுள் நமக்கு பொருத்தமானதை தெரிவுசெய்து கொள்ளலாம் மணிகணக்கில் நாள்கணக்கில் பணிகணக்கில் பொருளீட்டமுடியும் மேலும் விவரங்களுக்கு https://www.guru.com/என்ற இணைய முகவரிக்கு செல்க
5. College Recruiter என்பது சமீபத்தில் கல்லூரியிலிருந்து வெளியில் வரும்புதியவர்கள் அனைவருக்கும் தொழில்பழகுநர் பணி அல்லது பகுதிநேர பணிபுரிய விரும்புவோர் ஆகியோர்களுக்கும் இதுஉதவுகின்றது புதியதொழிலை தெரிவுசெய்யவிரும்பும் புதியவர்களுக்கு மிகச்சிறந்த தளமாக விளங்குகின்றது இதற்கான இணையமுகவரி https://www.collegerecruiter.com/ ஆகும்
6. People Per Hour என்பது இணைய வடிவமைப்புபணிகளுக்கு மிகமுககிய தளமாக விளங்குகின்றது இணைய வடிவமைப்பு செய்திடும் நிறுவனங்கள் இந்த தளத்தின் வாயிலாகவே தங்களுக்க தேவையான வல்லுனர்களை தெரிவுசெய்து கொள்கின்றன இதில் நாம் எவ்வளவு நேரம் பணிபுரிகின்றோமோ அதற்கேற்ப பொருள்ஈட்டிடமுடியும் இதில் வடிவமைப்பாளர் ,மேம்படுத்துனர் ,SEO வல்லுனர் சமூகபல்லூடக தொழில்வல்லுனர் ,உள்ளடக்கஎழுத்தாளர் இணையவடிமைப்பாளர் என்பனபோன்ற பல்வேறு பணிகளுக்கு நல்வாய்ப்பாக அமைகின்றது இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக https://www.peopleperhour.com/ எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க
இவைமட்டுமல்லாது https://www.ifreelance.com/ , https://99designs.com/ , https://www.techgyd.com/10-tips-become-successful-seller-craigslist/ , https://www.designcrowd.com/ என்பன போன்ற இணையதளங்கள் சுதந்திரமாக பணிசெய்திட உதவகாத்திருக்கின்றன இவைகளை நம்முடைய விருப்பத்திற்கேற்றவகையில் பயன்படுத்தி பயன்பெறுக என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது

யூட்யூப்பில் கானொளி காட்சியை தானியங்கியாக மீண்டும் செயல்படசெய்வதெவ்வாறு

யூட்யூப்பில் நாம் மிகவும் விரும்பும் கானொளி காட்சியை பார்த்து கொண்டுஇருப்போம் அதுமுடிவுபெற்றதும் திரும்பவும் அதே கானொளி காட்சியானது தானாகவே காண்பிப்-பதற்காக மூன்றாவது நபரின் பயன்பாடுகள் பல உள்ளன பின்வரும் படிமுறைகளை அதற்காக பின்பற்றி தானியங்கியாக மீண்டும்மீண்டும்செயல்படச்செய்துகொள்க
பொதுவாக குறிப்பி்ட்ட கானொளி காட்சியைமீண்டும் செயல்படுத்திடுவதற்காக அதன்மீது இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின்வலதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன்விரியும் வாய்ப்புகளின்பட்டியில் தேவையான வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து மீண்டும் இயங்கசெய்திடலாம் அல்லது playஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின்னர் Loop எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து மீண்டும் இயங்கசெய்திடலாம் ஆயினும் தானியங்கியாக மீண்டும்இயங்கச்செய்வதற்காக முதலில் திரும்ப திரும்ப செயல்படவேண்டிய கானொளி காட்சியின் இணைய முகவரியை இணையை உலாவியில் பிடித்திடுக

தொடர்ந்து முகவரிபட்டையில் உள்ள இந்த கானொளி காட்சியின் இணையமுகவரியின் முன்பக்கம் உள்ள https://www என்பதை அழித்து நீக்கம் செய்திடுக அதன்பிறகு இணையமுகவரியில்youtuberepeat.com/watch/?v=dD40VXFkusw என்றவாறு மாற்றியமைத்திட்டு உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன் திரையின் இணையமுகவரியானது http://www.listenonrepeat.com/watch/?v=dD40VXFkusw என்றவாறு மாறியிருப்பதை காணலாம் இந்த முகவரியானது நாம் விரும்பும் யூட்யூப்பின் கானொளி காட்சியை இந்த பக்கத்தை இணையத்திரையை மூடும்வரை திரையில் திரும்ப திரும்ப காண்பித்து கொண்டே இருக்கும் மேலும் இதுவரையில் எத்தனைமுறை திரும்பு திரும்ப கானொளி காட்சியை காண்பிக்கப்பட்டது எனகணக்கிட்டும் காண்பிக்கும்

meteor ஒரு அறிமுகம்

meteor என்பது ஒரு நவீன இணைய பயன்பாடுகளையும் கைபேசி பயன்பாடுகளையும் உருவாக்குவதற்கான முழுமையான ஒரு ஜாவாஸ்கிரிப்ட் தளமாகும் பொதுவான ஜாவாஸ்கிரிப்ட், Node.js , கட்டமைக்கப்பட்ட கருவி, வாடிக்கையாளர்களுடன் தொடர்புடைய பதிலிறு பயன்பாடுகள் ஆகியவை சேர்ந்த தொகுப்பானமுக்கிய சேவைகளை இது வழங்குகின்றது
அதைவிடஇணைய பயன்பாடுகளையும் ஆண்ட்ராய்டு, ஐஓஎஸ்ஆகியவை செயல்படுகின்ற கைபேசி பயன்பாடுகளையும உருவாக்குவதற்கான தளமாக இது விளங்குகின்றது
இதில் உருவாக்கிடும் குறிமுறைவரிகளை பயன்படுத்திஅனைத்து இணைய உலாவிகளிலும் கைபேசிசாதனங்களிலும் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும
இதுபெரியஅளவு கட்டுகளாக இருந்தாலும்இதனை எளிதாக நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதுமட்டுமல்லாத புதிய பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்காக மேககணினி சேவையை இது வழங்குகின்றது
மேலும் நிரலாளர்கள் இதன்மூலம் சேவையாளர்பக்கங்களுக்கு, பயனாளர் பக்கங்களுக்கு மட்டும் குறிமுறைவரிகளை எழுதினால் போதும்
மிகமுக்கியமாக துவக்கநிலையாளர்களும் எளிதாக குறிமுறைவரிகளை எழுதி-புதியபயன்பாட்டினை உருவாக்கிடமுடியும்
இது இயல்புநிலையில் இணையத்தில் நேரடியாக பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது அதனோடுஅலுவலகத்தில் பணிபுரியும் பணியாளர்களின் பணிநேரத்தினை சேமிக்கசெய்கின்றது
இந்த Meteor ஆனது ஜாவாஸ்கிரப்ட் வரைச்சட்டமாக விளங்குவதால் நிரல்தொடராளர்கள் JavaScript , HTML ஆகியவற்றைபற்றி அடிப்படையாக தெரிந்திருக்கவேண்டும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு நம்முடைய கணினியில் NodeJS இன்சூழல் இருக்கவேண்டும் இல்லையெனில்அதனை பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவகை செய்து கொள்க தொடர்ந்து https://www.meteor.com/install எனும் இணையதளத்திலிருந்து meteorஎன்பதை பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்து கொள்க அதனை தொடர்ந்து நமக்கென கணக்கு ஒன்றினை துவங்கிடுக பின்னர் C:\Users\username>meteor எனும்கட்டளைவரியை உள்ளீடுசெய்து கொண்டு உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன் பின்வருமாறு திரைதோன்றிடும்

1
இதில் பயன்பாடு ஒன்றினை உருவாக்கிடும் முதல் படிமுறையாக C:\Users\username\Desktop\Meteor>meteor create meteorApp எனும்கட்டளைவரியை உள்ளீடுசெய்து கொண்டு உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக அடுத்து இரண்டாவது படிமுறையாக
C:\Users\username\Desktop\meteorApp>meteor எனும்கட்டளைவரியை உள்ளீடுசெய்துகொண்டு உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன்இந்த தளம் பல்வேறு செயல்களை செயற்படுத்தி பின்வருமாறு திரைதோன்றிடும்

2
இறுதியாக இது சரியாகஅமைந்துள்ளதாவென சரிபார்த்திட http://localhost:3000/ என இணையமுகவரியை இணையஉலாவியில் உள்ளீடுசெய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக உடன் பின்வருமாறு தோன்றிடும்

3
மேலும் விவரங்களுக்கு https://www.meteor.com/என்ற இணையமுகவரிக்கு சென்று அறிந்துகொண்டு பயன்படுத்தி கொள்க

Previous Older Entries