ஆண்ட்ராய்டுசாதனத்தின்பயன்படும் சிறந்த மின்னஞ்சல் பரிசோதனை பயன்பாடுகள்

நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு செயல்படும் கைபேசிகள் அல்லது திறன்பேசிகள் நேரடியாக பேசுவதற்குமட்டுமல்லாமல் நாம் எங்கிருந்தாலும் அவ்விடத்திலிருந்து மின்னஞ்சல்களை கையாளுவது வியாபார நடவடிக்கைகளை கையாளுவது போன்ற பல்வேறு பணிகளை செயல்படுத்தி பயன்பெறமுடியும் அவ்வாறானஆண்ட்ராய்டுபயன்பாடுகள் பின்வருமாறு
1.Gmail Android எனும் பயன்பாடானது ஜிமெயில் மட்டுமல்லாது மற்ற அனைத்து நிறுவனங்களின் மின்னஞ்சல்களையும் நாம் வழக்கமாக கணினியில் கையாளுவதைபோன்றே நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு செயல்படும்கைபேசிகளிலும் அல்லது திறன்பேசிகளிலும் மின்னஞ்சல்களை கையாளுவதற்காக உதவுகின்றது மேலும் இதில் மறைந்துள்ள பல்வேறு திறன்களை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் மேலும் விவரங்களுக்கு https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gm என்ற மின்னஞ்சல்முகவரிக்கு செல்க
2. Outlook Android எனும்பயன்பாடானது நாம் கணினியில் பயன்படுத்திடும் மைக்ரோசாப்ட்டின் அவுட்லுக் போன்றே நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு செயல்படும்கைபேசிகளிலும் அல்லது திறன்பேசிகளிலும் மின்னஞ்சல்களை கையாளுவதற்காக உதவுகின்றதுமேலும் விவரங்களுக்கு https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook என்ற மின்னஞ்சல்முகவரிக்கு செல்க
3.ProtonMail எனும் பயன்பாடனது நம்முடைய மின்னஞ்சல்களை அனுமதியற்றவர்கள் காணமுடியாதவாறு மறையாக்கம் செய்து கடவுச்சொற்களுடன் பாதுகாப்பாக நண்பர்களுக்கு மின்னஞ்சல்களை அனுப்பவும் பெறவும் உதவுகின்றது மறையாக்கம் செய்திடாமல் வழக்கமான முறையில் மின்னஞ்சல்களை இதில்கையாளவும் முடியும் குறிப்பிட்ட வரையறைக்குமேல் கட்டணத்துடன் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.protonmail.android என்ற மின்னஞ்சல்முகவரிக்கு செல்க
4. Spike Conversational Emailஎன்பது சமீபத்திய நவீண மின்னஞ்சல் வசதிகளை கொண்டது அதாவது நேரடியாக உரையாடுவதைபோன்று செய்திகளைஅனுப்பி பதில் பெறுவது ஒன்றுக்குமேற்பட்ட நபர்களுடன் குழுவிவாதம் போன்று செயல்படுத்துவது மற்ற செய்திகளை தனியாக கையாளுவது என்பன போன்ற வசதி வாய்ப்புகளை கொண்டதாகும் இது ஆண்ட்ராய்டுமட்டுமல்லாமல் விண்டோ இயக்கமுறைமையிலும் செயல்படக்கூடியது கட்டணமற்றது அதிகபட்சம் 10 குழுக்களைஅனுமதிக்கக்- கூடியது மேலும் விவரங்களுக்கு https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pingapp.app என்ற மின்னஞ்சல்முகவரிக்கு செல்க
5.Pulseஎனும் பயன்பாடானது மின்னஞ்சல்களை அனுப்பவும் பெறவும் ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்கள் மட்டுமல்லாது விண்டோ செயல்படும் கணினிகளிலும் செயல்படும் திறன் மிக்கது. நம்முடைய கைபேசியை மாற்றினாலும் எங்கிருந்தும் எந்தவொரு ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்திலிருந்தும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் குறுஞ்செய்திகளையும் இதில் அனுப்பமுடியும்இதில் ஏராளமான வசதி வாய்ப்புகள் உள்ளன அதாவது நாம் இருசக்கர அல்லது நான்கு சக்கர வண்டியை ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும்போது மின்னஞ்சல் ஏதேனும்வந்துசேர்ந்தால் உடன் அதற்கான முன்கூட்டியே தயார்நிலையிலுள்ள பதிலை தானாகேவே அனுப்பிவைத்திடும் வசதிமிக்கது மேலும் விவரங்களுக்கு https://play.google.com/store/apps/details?id=xyz.klinker.messenger என்ற மின்னஞ்சல்முகவரிக்கு செல்க

கட்டற்ற ஆண்ட்ராய்டு மின்னஞ்சல் சேவையாளர்கள்

வயதுமுதிர்ந்தவர்களோடு மின்னஞ்சல் தகவல் தொடர்பு முடிவடைந்துவிட்டது அதனைதொடர்ந்து தற்போது இளைய தலைமுறையினர் அனைவரும் சமூதாயவலைபின்னலிலேயேபுதைந்துள்ள னர் எனும்வாதம் இருந்த போதிலும், ஒத்துழைப்பு கருவிகள், சமூக ஊடகங்கள் ஆகியவை முக்கியம் என்றாலும், இவ்வாறான சமுதாய வலை பின்னல் களனைத்தும் மின்னஞ்சலை போன்று அத்தியாவசிய வணிக ( சமூக) தகவல் தொடர்பு கருவியாக மாறுவதற்கு தயாராக இல்லை. அதனால் மின்னஞ்சல் சேவையானது பயன்பாட்டிலிருந்து மறைந்துவிடும் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லைஅதைவிட மின்னஞ்சல் சேவை நம்மை விட்டு போகவில்லை அதற்குபதிலாக தற்போது பெரும்பாலும் கைபேசி சாதனங்களில் (ஆய்வாளர்களின் கருத்துப்படி) வாசிக்கப்படுகின்ற அளவிற்கு ஒரு நல்ல கைபேசியின் வாடிக்கையாளர் பயன்பாடாக விளங்குகின்றது.அதிலும் மின்னஞ்சல் வாடிக்கையாளர் ஒரு வர் கட்டற்ற ஆண்ட்ராய்டு பயனர் என்றால், சிறிது தந்திரமான செயலில் இந்த மின்னஞ்சல் சேவை கிடைக்க செய்யப்படுகின்றது. இவ்வாறான பயன்பாடுகளுக்காக பின்வரும் ஆண்ட்ராய்டின் மின்னஞ்சல் சேவைகளும் நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள தயாராக இருக்கின்றன
1 . K-9 Mail என்பது ஆண்ட்ராய்டின் 1.0 பதிப்பிலிருந்தே கிடைக்கின்றது பலசுட்டிகள் .இணைப்புகள் ,எமோஜிகள், IMAP , WebDAV, போன்ற பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளை இதுவழங்குகின்றது இதனை நிறுவுகை செய்து பாதுகாப்பாக மின்னஞ்சல்களை அனுப்புதல் பெறுதல் திறந்து படித்தல் ஆகிய பணிகளைஎளிதாக செயற்படுத்திடலாம் அப்பாச்சி2.0 எனும்அனுமதியின் அடிப்படையில் மூலக்குறிமுறைவரிகளுடன் இது கிடைக்கின்றது இதனை கூகுள் ப்ளே,அமோஸான் ஆகிய தளங்களிலிருந்து பதிவிறக்கம்செய்து பயன்படுத்தி கொள்க
2.p≡p அழகான எளிதான தனியுரிமை (Pretty Easy Privacy) ஆகிய சொற்களின் சுருக்கமான P≡ P எனும் பெயராக இது அமைந்துள்ளது இது பாதுகாப்பான தனியுரிமை தகவல் தொடர்பே இதனுடைய அடிப்படையான கொள்கையாகும் நாம் அனுப்பும் மின்னஞ்சல் அதனுடைய இணைப்பு ஆகியவற்றை மறையாக்கம் செய்து இடையில் வேறுயாரும் அதனை திறந்து படிக்கமுடியாதவாறு அனுப்புகின்றது பெறுபவர் அதனை மறையாக்கத்திற்கான பயன்பாட்டினை கொண்டு பழையபடி மைறையாக்கம் செய்தபின்னரே திறந்து படிக்கஅனுமதிக்கின்றது இதனை Fossdroid வாயிலாக நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இது GPLv3 எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் மூலக்குறிமுறைவரிகளுடன் கூகுள் ப்ளேவில் கிடைக்கின்றது
3 .InboxPage இது SSL/TLS எனும் மரபொழுங்கின்படி மின்னஞ்சலை அனுப்பவும் படிக்கவும் அனுமதிக்கின்றது இது ஜிமேயில் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றுகின்றது இது OpenPGP எனும் மறையாக்கத்தை OpenKeychain எனும் பயன்பாட்டின் வாயிலாக மின்னஞ்சல்களை கையாள அனுமதிக்கின்றது இதனை F-Droid.வாயிலாக நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இது GPLv3 எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் மூலக்குறிமுறைவரிகளுடன் GitHub இல் கிடைக்கின்றது
4.FairEmail கைபேசியின் மின்னஞ்சல் பயன்பாடுகளுக்கு சிறிய அணுகுமுறையில் மின்னஞ்சல்களை எழுதுவதற்கும் படிப்பதற்கும் இது அதிக கவணத்தை கொண்டுள்ளது ஆயினும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மின்னஞ்சல் கணக்குகளையும் சுட்டிகளையும் மறையாக்கத்தினையும் செய்தி அனுப்புவதையும் ஆதரிக்கின்றது இதனை F-Droid.வாயிலாக நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இது GPLv3 எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில் மூலக்குறிமுறைவரிகளுடன் GitHub இல்கிடைக்கின்றது

கோப்புகளை ஆண்ட்ராய்டு கைபேசி கணினி ஆகியவைகளுக்கிடையே பரிமாறு கொள்வதெவ்வாறு ?

ஆண்ட்ராய்டுடன் செயல்படும் திறன்பேசிகளானது மிகத்திறனுடைய கணினிகளாகும் அதனால் இணைப்பு கம்பியின் வாயிலாக கணினியுடன் இணைத்து கோப்புகளை பரிமாறி கொள்ளமுடியும் இதற்காக நமக்கு தேவையானவை ஒரு கணினி USB-A அல்லது USB-C வாயிலுடன், ஆண்ட்ராய்டு திறன் பேசி ,micro-USB அல்லது USB-C வாயிலுடன், இணைப்பு கம்பி ஆகியவை மட்டுமேயாகும் நம்முடைய கணினியுடன் இணைப்புகம்பியை USB-A அல்லது USB-C ஆகிய யூஎஸ்பி வாயிலாக இணைத்து மறுமுனையை திறன்பேசியில் இதுவரை மின்னேற்றம் செய்வதற்கு மட்டும் நாம் பயன்படுத்திவந்த வாயிலான micro-USB அல்லது USB-C ஆகிய யூஎஸ்பி வாயிலாக இணைத்து கொள்க கணினியில் யூஎஸ்பி வாயிலை செயலிற்கு கொண்டுவருக பின்னர் அதில் கைபேசி இணைப்பினை திரைக்கு கொண்டுவருக திறன்பேசியில் உடன் யூஎஸ்பி இணைப்பிற்கான அறிவிப்பு ஒன்று வந்து சேர்ந்திருப்பதை காணலாம் தொடர்ந்து அதனை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் பட்டியில் கோப்புகளை பரிமாற்றம் செய்வதாக இருந்தால் Transfer files அல்லது File transfer என்பதை, உருப்படங்களை பரிமாற்றம் செய்வதாக இருந்தால் Transfer photosஎன்பதை, தெரிவுசெய்து கொள்க கணினியின் திரைக்கு வந்து செயல்பட்டையில் (taskbar) File Exploreஎனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அல்லது Start எனும் பட்டியை தோன்ற செய்திடுக பின்னர் அதில் Computer என்ற வாய்ப்பினை தெரிவு செய்து சொடுக்குக அல்லது கணினியின் திரையில் Computer or My Compute
உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில் நம்முடைய கணினியுடன் இணைந்துள்ள திறன் பேசி , இதர சாதனங்களின் பட்டியல் திரையில் விரியும் அதில் திறன் பேசி உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நம்முடைய திறன்பேசியின் இயக்ககத்தில் உள்ள கோப்புகளின்பெயர்கள் பட்டியலாக விரியும் அவற்றுள் தேவையான வற்றை மட்டும்வழக்கமாக நகலெடுத்து ஒட்டுவது போன்ற கணினியின் கோப்பகத்திற்கு கொண்டு வந்த சேர்த்திடுக

அனைத்து தளங்களிலும்செயல்படும் கைபேசி பயன்பாடுகளை விரைவாக உருவாக்க உதவிடும் Ionicஎனும்வரைச்சட்டம்

இது ஒரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற ஆண்ட்ராய்டு ஐஓஎஸ் ஆகிய அனைத்து தளங்களிலும் செயல்படும் கைபேசி பயன்பாடுகளை விரைவாக உருவாக்க உதவிடும்SDK வரைச்சட்டமாகும் HTML, CSS,Javascricpt ஆகிய இணைய தொழில் நுட்பத்துடன் பயனாளர் இடைமுகத்துடன் கூடிய கைபேசி பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்காக ஏராளமான கருவிகளையும் சேவைகளையும் தன்னகத்தே கொண்டதொரு வரைச்சட்டமாக இது விளங்குகின்றது உருவாக்குநர்களின் எளிய நண்பனாக விளங்குகின்றது ஒரே குறிமுறைவரிகளை கொண்டு ஆண்ட்ராய்டு ஐஓஎஸ் ஆகியன செயல்படும் எந்தவொரு கைபேசிக்கும் ஏற்றவாறான பயன்பாடுகளைஉருவாக்கிட இதுஅனுமதிக்கின்றது இது AngualrJSஉடன் இணைந்து இருப்பதால் மிகத்திறனுடைய கைபேசி பயன்பாடுகளை உருவாக்குவது எளிதாகஇருக்கின்றது இது அனைத்து மொழிகளையும் ஆதரிக்கின்றது இதுCordovaஉடன் இணைந்து செயல்படுவதால் ஆண்ட்ராய்டு ஐஓஎஸ் ஆகியன செயல்படும் எந்தவொரு கைபேசிக்கும் ஏற்றவாறான உருவாக்கிய பயன்பாடுகளை சரியாக செயல்படுகின்றதாவென பரிசோதித்திடுகின்றது இதில் Cordova கூடுதல் இணைப்பாக விளங்குவதால் கைபேசியின் கேமரா, இடஅமைவு பேட்டரி, உள்நுழைவு அனுகுதல் போன்ற வசதிகளை பயன்படுத்தி கொள்ள இயலுமை செய்கின்றது மேலும் விவரங்களுக்கு https://ionicframework.com/ என்ற இணையதளத்திற்கு செல்க

ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தில் தேவையற்றசெய்திகள் வராமல் தடுப்பதெவ்வாறு

நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டுதிறன்பேசியில்அல்லது கைபேசியில் உள்வருகை பெட்டியில் குப்பைசெய்திகளும் பொய்யான இணைப்புகளும் குறுஞ்செய்திகளும் வந்து சேர்ந்து மலைபோன்று குவிந்து நம்முடைய வழக்கமான செயலைசரியாக செய்யபடவிடாமல் நம்மை திக்குமுக்காட செய்துவிடுகின்றன அவ்வாறான குப்பையான செய்திகளை எவ்வாறு நம்முடைய சாதனத்திற்குள்உள்வருகை செய்யாமல்தடுப்பது என்பதற்கான படிமுறை-பின்வருமாறு
1.நம்முடைய திறன்பேசியானது அல்லது கைபேசியானது கூகுளின் stock Android roms என்றிருந்தால் முதலில் app drawer இலிருந்து stock messenger app என்பதை திரையில் தோன்றிட செய்திடுக பின்னர் நமக்கு குப்பை செய்தி வரவேண்டாம் எனவிரும்பும் பயனாளர் பெயரை மட்டும் தெரிவுசெய்து ஏதேனுமொருசெய்தி தோன்றிடும் வரை அழுத்தி பிடித்திருக்கவும் பின்னர் blockஎன்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக மீ்ண்டும் Ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
2.நம்முடைய திறன்பேசியானது அல்லது கைபேசியானது Samsung இன் TouchWiz என்றிருந்தால் முதலில் app drawer இலிருந்து stock Samsung messenger app என்பதை திரையில் தோன்றிடச்செய்திடுக பின்னர் நாம் தடைசெய்திடவிரும்பும் தொடர்பாளர்களின் பெயர்பட்டியலை தெரிவு-செய்திடுக அதில் More என்பதை தெரிவுசெய்திடுக அதன்பின்னர் விரியும் கீழிறங்கு பட்டியலிலிருந்து தடுக்கவிரும்புவைகளை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொண்டுOk என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதற்கு பதிலாக More->Settings->Block Messages-> Block Numbers->. என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக பின்னர் தோன்றிடும் திரையில் தடுக்க விரும்பும் அனைத்து கைபேசி எண்களையும் உள்ளீடுசெய்துகொண்டு Ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
3.நம்முடைய திறன்பேசியானதுஅல்லது கைபேசியானது LG ஆக இருந்தால் கவலையே படவேண்டாம் முதலில் app drawer இலிருந்து stock LG messenger app என்பதை திரையில் தோன்றிட செய்திடுக பின்னர் நமக்கு குப்பை செய்தி வரவேண்டாம் எனவிரும்பும் chat threadஐ தெரிவுசெய்து அழுத்தி பிடித்து கொள்க தொடர்ந்து திரையின் மேல வலதுபுற-மூலையில் உள்ள முப்புள்ளியை(three-dot) தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் தடுக்கவிரும்பும் கைபேசி எண்களை தெரிவுசெய்து கொண்டு Ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
4.நம்முடைய திறன்பேசியானது அல்லது கைபேசியானது HTC ஆக இருந்தால் முதலில் app drawer இலிருந்து stock messenger app என்பதை திரையில் தோன்றிட செய்திடுகபின்னர் நமக்கு குப்பை செய்தி வரவேண்டாம் எனவிரும்பும் chat threadஐஅழுத்தி பிடித்து கொள்க தொடர்ந்து ஏதேனுமொருசெய்தியும் பல்வேறு வாய்ப்புகளும் திரையில் தோன்றிடும் அவற்றுள் தடுக்கவிரும்புவைகளை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொண்டு Ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகள் தானாகவே செயல்படுவதை எவ்வாறு தவிர்ப்பது

நம்முடைய கைபேசியில்எந்தெந்த பயன்பாடுகள் எவ்வெப்போது எங்கெங்கு செயல்பட வேண்டும் என நாம் அனுமதிப்பதற்கு பதிலாக நாம் விரும்பாதிருந்தாலும் ஒருசில பயன்பாடுகள் நம்முடைய அனுமதியை எதிர்பார்க்காமலேயே தானாகவே செயல்பட்டு நாம் ஈடுபட்டுகொண்டிருக்கும் தற்போதைய பணியிலிருந்து நம்முடைய கவணத்தினை திசைதிருப்பி நம்மை எரிச்சலுரச்செய்வதை காணலாம் இதனை பின்வரும் வசதிகொண்டு தடுத்திடலாம்
1.Dozeஎனும் செயலிகொண்டு மிகஎளிய முறையில் நாம் விரும்பும் பயன்பாடுகள் மட்டும் செயல்படுமாறு அமைத்து கொள்ளலாம் இதற்காக “Settings -> Power -> Battery optimization->என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக. பின்னர் விரியும் திரையில் தேவையற்ற பயன்பாட்டினை மட்டும் தெரிவுசெய்து off என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து செயல்படாமல்நிறுத்தம்செய்து கொள்க தொடர்ந்து Optimize என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து GPS, network connectivity போன்ற பயன்பாடுகளை நம்முடைய கைபேசிதிரை செயலில் இருந்தால்மட்டும் செயல்படுமாறும் கைபேசி திரையை நிறுத்தம் செய்தால் உடன் செயல்படாமல் இருக்குமாறும் செய்து கொள்க
2.Developer Optionsஎனும் வாய்ப்பினை கொண்டும் தேவையற்ற பயன்பாட்டினை செயல்படாமல் தடுத்திடலாம் இதற்காக Settings ->Developer options -> Running services→ என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக .பின்னர் தேவையற்ற பயன்பாட்டினை தெரிவுசெய்துகொண்டு Stop என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து செயல்படாமல் நிறுத்தம் செய்து கொள்க
எச்சரிக்கை Settings, CIRModule என்பன போன்றவைகளை நிறுத்தம் செய்திடாதீர்கள்
3.Greenifyஎன்பன போன்ற மற்ற மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனங்களின் பயன்பாடுகளை கொண்டு .இதே Dozeஎனும் செயலி நிலையுடன் Doze on the Go,Aggressive Doze என்பன போன்ற நிலைகளையும் நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியில் கொண்டுவரலாம்
4.All-in-One Toolboxஎன்ற மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனங்களின் பயன்பாடுகளை கொண்டு நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியில் Boot Speedup எனும் திரைக்கு சென்று நம்முடைய கைபேசி செயல்பட துவங்கிடும்போது எந்தெந்த பயன்பாடுகள்மட்டும் செயல்படதுவங்கவேண்டும் என அமைத்து கொள்ளலாம் இந்த வாய்ப்பின் வாயிலாக தெரிவுசெய்யாத ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகள் மீண்டும் நாமே தெரிவுசெய்து செயல்படுத்தினால் மட்டுமே இயங்கதுவங்கிடும் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க 5.தேவையற்ற அறிவிப்புகள்ஒருசில தேவையற்ற அறிவிப்புகள் திரையில் தோன்றிடாமல் தடுத்திடுவதற்காக Settings -> Apps -> All-In-One Toolbox ->Notification-> என்றவாறு கட்டளைகளை செயல்படுத்திடுக

கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் இல்லாத சிறந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகள்

தற்போது கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் மில்லியன் கணக்கான ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகள் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக தயாராக இருக்கின்றன. ஆனால் நமக்கு அத்தியாவசியமாக தேவைப்படும் முக்கியமான ஒருசில ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகள் மட்டும் இந்த கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் இல்லை ஏனெனில் இவை கூகுளின் நிபந்தனையின் படி இல்லாததால் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் பொதுமக்களின் பயன்-பாட்டிற்காக இவை வைக்கப்படவில்லை.ஆயினும் நமக்கு தேவைப்படும் இவ்வாறான முக்கியமான ஒருசில ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளை மட்டும்நாம் இணையத்தில் தேடிபிடித்து பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்களில் நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் அவ்வாறானவைகளில் ஒரு சில பின்வருமாறு
1. FireTube என்பது யூட்யூப் இணையதளத்தில்உள்ள நாம் விரும்பும் கானொளி படங்களில் இடைமுகம் செய்து அவை இயக்கபடாமலேயேஅதனுடைய கானொளி காட்சிகளை மட்டும்காணவும் நம்முடைய சாதனத்தின் திரைகாட்சியை நிறுத்தம்-செய்து அதனுடைய இசையைமட்டும் கேட்கவும் உதவுகின்றது இதன்வாயிலாக நம்முடைய கைபேசியின் மின்கலணின் மின்சாரத்தை சேமித்திடவும் தரவுகளை சேமித்திடவும் முடியும் இதனுடைய இணையமுகவரி https://firetube.en.uptodown.com/android ஆகும்
2. MiXPlorer என்பது ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியின்கோப்புகளை கையாளுவதற்கானதொரு சிறந்த பயன்பாடாகும் மேலும் இதுஒரே சமயத்தில் ஒன்றிற்குமேற்பட்ட கோப்பகங்-களை கையாளும் திறன் கொண்டது கூகுள்ட்ரைவ்,ட்ராப்பாக்ஸ், ஒன்ட்ரைவ் போன்ற பிரபலமான மேககணினி கோப்பு சேமிப்பகங்களை அனுகி நம்முடைய கோப்புகளை சேமிப்பதற்கான பணியை செயற்படுத்துவது போன்ற பல்வேறு வகைகளில் கோப்புகளை கையாள பயன்படுகின்றது மிகமேம்பட்ட தேடுதல்செயலிகளை கொண்டது.இதனுடைய இணைய முகவரி http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1523691 ஆகும்
3.Lucky Patcher என்பது நம்முடைய பயன்பாடுகளில் இடையிடையே வந்து நமக்குத் தொல்லை கொடுக்கும் கூகுள் விளம்பரங்களை நீக்கம்செய்தல், பயன்பாட்டின் அனுமதிசெயல் சரிபார்த்தலை நீக்கம்செய்தல்,apkகோப்புகளை மாறுதல் செய்தல், அவ்வப்போது பிற்காப்பு செய்தல்,மறுதொடக்கம்செய்தல் என்பன போன்ற பல்வேறு வகையில் நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளை மாறுதல்கள் செய்திட உதவுகின்றது
எச்சரிக்கை இந்த பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி கொள்வதற்குமுன் நம்முடைய சாதனத்தின் தரவுகளைமுழுவதுமாக பிற்காப்புஎடுத்து வைத்து கொள்க இதனுடைய இணைய முகவரி http://luckypatcher.net/ ஆகும்
4.F-droidஎன்பதுஒரு கட்டற்ற பயன்பாடாகும் இது நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தினை தானாகவே நிகழ்நிலைபடுத்தி மேம்படுத்தி கொள்ளஉதவுகின்றது இதனுடைய இணைய முகவரி https://f-droid.org/ ஆகும்
5. XPosed Framework என்பது ஒருவாடிக்கையாளர் விரும்பும் ரேம் நினைவகத்தினை நிறுவுகை செய்திடும்போது ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தின் அமைவில் செய்யவேண்டிய தேவையான ஒருசிலமாறுதல்களை தானாகவே செய்து custom ROM நிறுவுகை செயலை எளிதாக ஆக்குகின்றது எச்சரிக்கை இந்த பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி கொள்வதற்குமுன் நம்முடைய சாதனத்தின் தரவுகளைமுழுவதுமாக பிற்காப்பு எடுத்து வைத்து கொள்க இதனுடைய இணைய முகவரி http://repo.xposed.info/module/de.robv.android.xposed.installer ஆகும்
6 Adawayஎன்பது ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்களில் செயல்படும் பயன்பாடுகளின் திரையில் தேவையற்ற விளம்பரங்களை தடைசெய்து நம்முடைய பணியில் கவணம் சிதறாமல் செயல்பட உதவுகின்றது இதனுடைய இணைய முகவரி https://f-droid.org/repository/browse/?fdid=org.adaway ஆகும்

Previous Older Entries