அனைத்து தளங்களிலும்செயல்படும் கைபேசி பயன்பாடுகளை விரைவாக உருவாக்க உதவிடும் Ionicஎனும்வரைச்சட்டம்

இது ஒரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற ஆண்ட்ராய்டு ஐஓஎஸ் ஆகிய அனைத்து தளங்களிலும் செயல்படும் கைபேசி பயன்பாடுகளை விரைவாக உருவாக்க உதவிடும்SDK வரைச்சட்டமாகும் HTML, CSS,Javascricpt ஆகிய இணைய தொழில் நுட்பத்துடன் பயனாளர் இடைமுகத்துடன் கூடிய கைபேசி பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்காக ஏராளமான கருவிகளையும் சேவைகளையும் தன்னகத்தே கொண்டதொரு வரைச்சட்டமாக இது விளங்குகின்றது உருவாக்குநர்களின் எளிய நண்பனாக விளங்குகின்றது ஒரே குறிமுறைவரிகளை கொண்டு ஆண்ட்ராய்டு ஐஓஎஸ் ஆகியன செயல்படும் எந்தவொரு கைபேசிக்கும் ஏற்றவாறான பயன்பாடுகளைஉருவாக்கிட இதுஅனுமதிக்கின்றது இது AngualrJSஉடன் இணைந்து இருப்பதால் மிகத்திறனுடைய கைபேசி பயன்பாடுகளை உருவாக்குவது எளிதாகஇருக்கின்றது இது அனைத்து மொழிகளையும் ஆதரிக்கின்றது இதுCordovaஉடன் இணைந்து செயல்படுவதால் ஆண்ட்ராய்டு ஐஓஎஸ் ஆகியன செயல்படும் எந்தவொரு கைபேசிக்கும் ஏற்றவாறான உருவாக்கிய பயன்பாடுகளை சரியாக செயல்படுகின்றதாவென பரிசோதித்திடுகின்றது இதில் Cordova கூடுதல் இணைப்பாக விளங்குவதால் கைபேசியின் கேமரா, இடஅமைவு பேட்டரி, உள்நுழைவு அனுகுதல் போன்ற வசதிகளை பயன்படுத்தி கொள்ள இயலுமை செய்கின்றது மேலும் விவரங்களுக்கு https://ionicframework.com/ என்ற இணையதளத்திற்கு செல்க

ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தில் தேவையற்றசெய்திகள் வராமல் தடுப்பதெவ்வாறு

நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டுதிறன்பேசியில்அல்லது கைபேசியில் உள்வருகை பெட்டியில் குப்பைசெய்திகளும் பொய்யான இணைப்புகளும் குறுஞ்செய்திகளும் வந்து சேர்ந்து மலைபோன்று குவிந்து நம்முடைய வழக்கமான செயலைசரியாக செய்யபடவிடாமல் நம்மை திக்குமுக்காட செய்துவிடுகின்றன அவ்வாறான குப்பையான செய்திகளை எவ்வாறு நம்முடைய சாதனத்திற்குள்உள்வருகை செய்யாமல்தடுப்பது என்பதற்கான படிமுறை-பின்வருமாறு
1.நம்முடைய திறன்பேசியானது அல்லது கைபேசியானது கூகுளின் stock Android roms என்றிருந்தால் முதலில் app drawer இலிருந்து stock messenger app என்பதை திரையில் தோன்றிட செய்திடுக பின்னர் நமக்கு குப்பை செய்தி வரவேண்டாம் எனவிரும்பும் பயனாளர் பெயரை மட்டும் தெரிவுசெய்து ஏதேனுமொருசெய்தி தோன்றிடும் வரை அழுத்தி பிடித்திருக்கவும் பின்னர் blockஎன்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக மீ்ண்டும் Ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
2.நம்முடைய திறன்பேசியானது அல்லது கைபேசியானது Samsung இன் TouchWiz என்றிருந்தால் முதலில் app drawer இலிருந்து stock Samsung messenger app என்பதை திரையில் தோன்றிடச்செய்திடுக பின்னர் நாம் தடைசெய்திடவிரும்பும் தொடர்பாளர்களின் பெயர்பட்டியலை தெரிவு-செய்திடுக அதில் More என்பதை தெரிவுசெய்திடுக அதன்பின்னர் விரியும் கீழிறங்கு பட்டியலிலிருந்து தடுக்கவிரும்புவைகளை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொண்டுOk என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதற்கு பதிலாக More->Settings->Block Messages-> Block Numbers->. என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக பின்னர் தோன்றிடும் திரையில் தடுக்க விரும்பும் அனைத்து கைபேசி எண்களையும் உள்ளீடுசெய்துகொண்டு Ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
3.நம்முடைய திறன்பேசியானதுஅல்லது கைபேசியானது LG ஆக இருந்தால் கவலையே படவேண்டாம் முதலில் app drawer இலிருந்து stock LG messenger app என்பதை திரையில் தோன்றிட செய்திடுக பின்னர் நமக்கு குப்பை செய்தி வரவேண்டாம் எனவிரும்பும் chat threadஐ தெரிவுசெய்து அழுத்தி பிடித்து கொள்க தொடர்ந்து திரையின் மேல வலதுபுற-மூலையில் உள்ள முப்புள்ளியை(three-dot) தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் தடுக்கவிரும்பும் கைபேசி எண்களை தெரிவுசெய்து கொண்டு Ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
4.நம்முடைய திறன்பேசியானது அல்லது கைபேசியானது HTC ஆக இருந்தால் முதலில் app drawer இலிருந்து stock messenger app என்பதை திரையில் தோன்றிட செய்திடுகபின்னர் நமக்கு குப்பை செய்தி வரவேண்டாம் எனவிரும்பும் chat threadஐஅழுத்தி பிடித்து கொள்க தொடர்ந்து ஏதேனுமொருசெய்தியும் பல்வேறு வாய்ப்புகளும் திரையில் தோன்றிடும் அவற்றுள் தடுக்கவிரும்புவைகளை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொண்டு Ok என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகள் தானாகவே செயல்படுவதை எவ்வாறு தவிர்ப்பது

நம்முடைய கைபேசியில்எந்தெந்த பயன்பாடுகள் எவ்வெப்போது எங்கெங்கு செயல்பட வேண்டும் என நாம் அனுமதிப்பதற்கு பதிலாக நாம் விரும்பாதிருந்தாலும் ஒருசில பயன்பாடுகள் நம்முடைய அனுமதியை எதிர்பார்க்காமலேயே தானாகவே செயல்பட்டு நாம் ஈடுபட்டுகொண்டிருக்கும் தற்போதைய பணியிலிருந்து நம்முடைய கவணத்தினை திசைதிருப்பி நம்மை எரிச்சலுரச்செய்வதை காணலாம் இதனை பின்வரும் வசதிகொண்டு தடுத்திடலாம்
1.Dozeஎனும் செயலிகொண்டு மிகஎளிய முறையில் நாம் விரும்பும் பயன்பாடுகள் மட்டும் செயல்படுமாறு அமைத்து கொள்ளலாம் இதற்காக “Settings -> Power -> Battery optimization->என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக. பின்னர் விரியும் திரையில் தேவையற்ற பயன்பாட்டினை மட்டும் தெரிவுசெய்து off என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து செயல்படாமல்நிறுத்தம்செய்து கொள்க தொடர்ந்து Optimize என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து GPS, network connectivity போன்ற பயன்பாடுகளை நம்முடைய கைபேசிதிரை செயலில் இருந்தால்மட்டும் செயல்படுமாறும் கைபேசி திரையை நிறுத்தம் செய்தால் உடன் செயல்படாமல் இருக்குமாறும் செய்து கொள்க
2.Developer Optionsஎனும் வாய்ப்பினை கொண்டும் தேவையற்ற பயன்பாட்டினை செயல்படாமல் தடுத்திடலாம் இதற்காக Settings ->Developer options -> Running services→ என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக .பின்னர் தேவையற்ற பயன்பாட்டினை தெரிவுசெய்துகொண்டு Stop என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து செயல்படாமல் நிறுத்தம் செய்து கொள்க
எச்சரிக்கை Settings, CIRModule என்பன போன்றவைகளை நிறுத்தம் செய்திடாதீர்கள்
3.Greenifyஎன்பன போன்ற மற்ற மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனங்களின் பயன்பாடுகளை கொண்டு .இதே Dozeஎனும் செயலி நிலையுடன் Doze on the Go,Aggressive Doze என்பன போன்ற நிலைகளையும் நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியில் கொண்டுவரலாம்
4.All-in-One Toolboxஎன்ற மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனங்களின் பயன்பாடுகளை கொண்டு நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியில் Boot Speedup எனும் திரைக்கு சென்று நம்முடைய கைபேசி செயல்பட துவங்கிடும்போது எந்தெந்த பயன்பாடுகள்மட்டும் செயல்படதுவங்கவேண்டும் என அமைத்து கொள்ளலாம் இந்த வாய்ப்பின் வாயிலாக தெரிவுசெய்யாத ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகள் மீண்டும் நாமே தெரிவுசெய்து செயல்படுத்தினால் மட்டுமே இயங்கதுவங்கிடும் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க 5.தேவையற்ற அறிவிப்புகள்ஒருசில தேவையற்ற அறிவிப்புகள் திரையில் தோன்றிடாமல் தடுத்திடுவதற்காக Settings -> Apps -> All-In-One Toolbox ->Notification-> என்றவாறு கட்டளைகளை செயல்படுத்திடுக

கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் இல்லாத சிறந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகள்

தற்போது கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் மில்லியன் கணக்கான ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகள் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக தயாராக இருக்கின்றன. ஆனால் நமக்கு அத்தியாவசியமாக தேவைப்படும் முக்கியமான ஒருசில ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகள் மட்டும் இந்த கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் இல்லை ஏனெனில் இவை கூகுளின் நிபந்தனையின் படி இல்லாததால் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் பொதுமக்களின் பயன்-பாட்டிற்காக இவை வைக்கப்படவில்லை.ஆயினும் நமக்கு தேவைப்படும் இவ்வாறான முக்கியமான ஒருசில ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளை மட்டும்நாம் இணையத்தில் தேடிபிடித்து பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்களில் நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் அவ்வாறானவைகளில் ஒரு சில பின்வருமாறு
1. FireTube என்பது யூட்யூப் இணையதளத்தில்உள்ள நாம் விரும்பும் கானொளி படங்களில் இடைமுகம் செய்து அவை இயக்கபடாமலேயேஅதனுடைய கானொளி காட்சிகளை மட்டும்காணவும் நம்முடைய சாதனத்தின் திரைகாட்சியை நிறுத்தம்-செய்து அதனுடைய இசையைமட்டும் கேட்கவும் உதவுகின்றது இதன்வாயிலாக நம்முடைய கைபேசியின் மின்கலணின் மின்சாரத்தை சேமித்திடவும் தரவுகளை சேமித்திடவும் முடியும் இதனுடைய இணையமுகவரி https://firetube.en.uptodown.com/android ஆகும்
2. MiXPlorer என்பது ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியின்கோப்புகளை கையாளுவதற்கானதொரு சிறந்த பயன்பாடாகும் மேலும் இதுஒரே சமயத்தில் ஒன்றிற்குமேற்பட்ட கோப்பகங்-களை கையாளும் திறன் கொண்டது கூகுள்ட்ரைவ்,ட்ராப்பாக்ஸ், ஒன்ட்ரைவ் போன்ற பிரபலமான மேககணினி கோப்பு சேமிப்பகங்களை அனுகி நம்முடைய கோப்புகளை சேமிப்பதற்கான பணியை செயற்படுத்துவது போன்ற பல்வேறு வகைகளில் கோப்புகளை கையாள பயன்படுகின்றது மிகமேம்பட்ட தேடுதல்செயலிகளை கொண்டது.இதனுடைய இணைய முகவரி http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1523691 ஆகும்
3.Lucky Patcher என்பது நம்முடைய பயன்பாடுகளில் இடையிடையே வந்து நமக்குத் தொல்லை கொடுக்கும் கூகுள் விளம்பரங்களை நீக்கம்செய்தல், பயன்பாட்டின் அனுமதிசெயல் சரிபார்த்தலை நீக்கம்செய்தல்,apkகோப்புகளை மாறுதல் செய்தல், அவ்வப்போது பிற்காப்பு செய்தல்,மறுதொடக்கம்செய்தல் என்பன போன்ற பல்வேறு வகையில் நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளை மாறுதல்கள் செய்திட உதவுகின்றது
எச்சரிக்கை இந்த பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி கொள்வதற்குமுன் நம்முடைய சாதனத்தின் தரவுகளைமுழுவதுமாக பிற்காப்புஎடுத்து வைத்து கொள்க இதனுடைய இணைய முகவரி http://luckypatcher.net/ ஆகும்
4.F-droidஎன்பதுஒரு கட்டற்ற பயன்பாடாகும் இது நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தினை தானாகவே நிகழ்நிலைபடுத்தி மேம்படுத்தி கொள்ளஉதவுகின்றது இதனுடைய இணைய முகவரி https://f-droid.org/ ஆகும்
5. XPosed Framework என்பது ஒருவாடிக்கையாளர் விரும்பும் ரேம் நினைவகத்தினை நிறுவுகை செய்திடும்போது ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தின் அமைவில் செய்யவேண்டிய தேவையான ஒருசிலமாறுதல்களை தானாகவே செய்து custom ROM நிறுவுகை செயலை எளிதாக ஆக்குகின்றது எச்சரிக்கை இந்த பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி கொள்வதற்குமுன் நம்முடைய சாதனத்தின் தரவுகளைமுழுவதுமாக பிற்காப்பு எடுத்து வைத்து கொள்க இதனுடைய இணைய முகவரி http://repo.xposed.info/module/de.robv.android.xposed.installer ஆகும்
6 Adawayஎன்பது ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்களில் செயல்படும் பயன்பாடுகளின் திரையில் தேவையற்ற விளம்பரங்களை தடைசெய்து நம்முடைய பணியில் கவணம் சிதறாமல் செயல்பட உதவுகின்றது இதனுடைய இணைய முகவரி https://f-droid.org/repository/browse/?fdid=org.adaway ஆகும்

பொருட்களுக்கான இணையமான Android Thingsஎன்பதை ராஸ்பெர்ரி பிஐ3 எனும் கணினியுடன் எவ்வாறு இணைப்பது

இதற்கான படிமுறை பின்வருமாறு
படிமுறை.1. முதலில் இதற்காகRaspberry Pi 3 ,2.8GB MicroSD Card ,3.Android Things Image ,4Win32DiskImager ஆகிய நான்கையும் சேகரித்து கொள்ளவேண்டுமென பட்டியலிடுக
படிமுறை.2. அடுத்து https://developer.android.com/things/index.htmlஎனும் இணையதளத்திற்கு செல்க அங்கு Get Developer Preview எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில் “Raspberry Pi 3என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் Latest preview Image என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன்பின்னர் தேவையான Android Thingsஇன் இமேஜ் கோப்பின் பெயரை தெரிவுசெய்து download எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகு பின்னர் விரியும் திரையின் நிபந்தனைகளை ஏற்றுகொண்டபின்னர் பதிவிறக்கம் ஆகும்
படிமுறை.3. மேலே படிமுறை2இல் கூறியவாறு பதிவிறக்கம் செய்த கட்டப்பட்ட கோப்புகளிலிருந்து Android Thingsஇன்இமேஜ் கோப்பினை வெளியிலெடுத்திடுக அதனை தொடர்ந்து Win32DiskImager எனும் பயன்பாட்டினை செயல்படசெய்திடுக உடன்தோன்றிடும் திரையில் நம்முடையAndroid Thingsஇன் இமேஜ் கோப்பினை தெரிவுசெய்து கொள்க மேலும்MicroSD Card என்பதையும் தெரிவுசெய்து கொள்க பின்னர் Write எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் MicroSD அட்டையில் Android Thingsஇன் இமேஜ் கோப்பானது எழுதப்படும் இந்த பணிமுடிவடைந்ததும் MicroSD அட்டையை வெளியேற்றி எடுத்திடுக
படிமுறை.4. நம்முடைய Raspberry Pi 3 கணினியில் நாம் ஏற்கனவே Android Thingsஇன் இமேஜ் கோப்பினை எழுதிய MicroSD அட்டையை அதற்கான வாயிலில் உள்செலுத்தி பொருத்துக பின்னர் துவக்கஇயக்கம் நடைபெறுவதற்காக சிறிதுநேரம் காத்திருக்கவும் தொடர்ந்து Android Things ஆனது ராஸ்பெர்ரி பிஐ3 உடன் இணைந்து முதன்மை திரை தோன்றிடும் அவ்வளவுதான் நான்கே படிமுறையில் பொருட்களுக்கான இணையமான Android Thingsஎன்பதை ராஸ்பெர்ரி பிஐ3 எனும் கணினியுடன் இணைத்து திரையில் தோன்றிட செய்துவிட்டோம்

ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடு உருவாக்குநர்களுக்கும் பயனாளர்களுக்கும் புதிய ஆண்ட்ராய்டின் AppBundleஎன்பது பேருதவியாக வருகின்றது

தற்போதைய நிலையில் பல்வேறு சாதனங்களின் சிபியு கட்டமைவு,திரையின் அமைவு,குறிப்பிட்ட சாதனத்தின் பல்வேறு வளங்களை நிருவகித்தல், பயனாளர் விரும்பும் மொழியை நிருவகித்தல் என்பன போன்ற உலகம் முழுவதும் புழக்கத்தில் உள்ள பல்வேறு வகையான ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்களிலும் நாம் உருவாக்கிடும் ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடு பிரச்சினை இல்லாமல் செயல்பட்டு எதிர்பார்த்திடும் பயனை வழங்குவது எவ்வாறு என்பதுதான் ஒவ்வொரு ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை உருவாக்குபவரின் அடிப்படையான தலையாய பிரச்சினையாகும் இதனை தீர்வுசெய்திடுவதற்காக பல்லடுக்கு Android Package Kits (APK) கோப்பமைவுகள் நடைமுறையில் இருக்கின்றன ஆயினும் இது பல்வேறு வடிவமைப்பு கோப்புகளையும் ஒன்றாக ஒருங்கிணைந்து பெரியஅளவிலான பேரளவு கோப்பாக இருப்பதுதான் மிகமுக்கிய குறைபாடாகும் இதனை தீர்வுசெய்து குறிப்பிட்ட சாதனத்திற்கேற்ற வடிவமைப்பை மட்டும் பதிவிறக்கம் செய்திடுவதற்கான .aap எனும்வடிவமைப்பில்APP Bundle எனும் புதிய வசதியை தற்போது கூகுளானது அறிமுகபடுத்தியுள்ளது. ஒரு பயனாளி கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரை அனுகி குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டினை பதிவிறக்கம்செய்திட விழையும் விருப்பத்தை தெரிவுசெய்தால் உடன் கூகுளானது அந்த பயனாளியினுடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தினை சரிபார்த்து அதற்கேற்ற பொருத்தமான பயன்பாட்டினை மட்டும் பதிவிறக்கம்செய்திட அனுமதிக்கின்றது இந்த கூகுளின்APP Bundle எனும் புதிய வசதியானது split APKஎனும் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி பெரியஅளவுள்ள APK கோப்புகளை சிறியஅளவுள்ள Base APK, Configuration APK, DymicfeatureAPKஆகிய மூன்று கோப்புகளாக பிரித்திடுகின்றது இதில்முதலிரண்டும் கண்டிப்பாக தேவையாகும் மூன்றாவது தேவையெனில் பயன்படுத்தி கொள்க இதனை பயன்படுத்திடுவதற்காக Android Studio 3.2 previewபதிப்பை பதிவிறக்கம்செய்து நிறுவுகை செய்து செயல்படச்செய்திடுக உடன் தோன்றிடும் திரையில் நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டு குறிமுறைவரிகளை மேலேற்றம் செய்திடுக தொடர்ந்து இதனுடைய திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையில்Build => Build Bundle/APK(s)=> Build Bundle =>அல்லது Build => Generate Signed Bundle / APK=> Generate Signed Bundle =>என்ற வாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்Generate Bundle or APK எனும்உரையாடல் பெட்டிதிரையில் விரியும்
அதில் Android App Bundle என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Next என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும்திரையில் Keystore என்பதையும் மற்ற விருப்பங்களையும் APK என்பதை உருவாக்கிடும்போது பின்பற்றிய அதேவழிமுறையை பின்பற்றினால் இறுதியாக .aap எனும்வடிவமைப்பில்APP Bundle உருவாகிவிடும் இதனை கூகுள் ப்ளேஸ்டோரிற்கு பதிவேற்றம் செய்திடலாம்

நமக்கு பல்வேறு வகைகளில் உதவிடும் திறன்பேசிகளில்அல்லது கைபேசிகளில் செயல்படும் பயன்பாடுகள்

1.Be My Eyesஎனும் பயன்பாடு குறிப்பிட்ட பார்வை குறைபாடுஉடையவர்களையும் வழக்கமான பணியை தடங்களின்றி செய்திட ஐஓஎஸ் ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்களின் செயல்படும் பயன்பாடுகள் பேருதவியாக விளங்குகின்றனஅவ்வாறான வகையில்Be My Eyesஎனும் பயன்பாடு பார்வை திறனற்றவர்கள் தங்களுடைய குரலொலி வாயிலாக தமக்கு தேவையான உணப்பொருள்களை பெற்றிடவும் புத்தகங்களை படித்தறியவும் வீட்டின் பொருட்களை கண்டுபிடித்திடவும் பயன்படுகின்றது
2. OLIOஎனும் பயன்பாடு குறிப்பிட்ட கூட்டங்களில் கலந்து கொள்ள கொண்டு சென்று விடுதல் நண்பர்களை சந்தித்தல் தேவைப்படுவர்களுக்கு நன்கொடை வழங்கவும் பயன்படுகின்றது
3.Wakieஎனும் பயன்பாடு நண்பர்கள் குழுவாக இணைந்து குரலொலி வாயிலாகவும் உரைவாயிலாகவும் குழுவிவாதம்செய்திட உதவுகின்றது
4. Golden Volunteer Opportunities எனும் பயன்பாடு தன்னார்வாளர்கள் ஒன்றிணைந்து கிராமப்பகுதியில் தேவையான உதவிகளை செய்திட உதவுகின்றது
5. Blood Donor எனும் பயன்பாடு இரத்தகொடை வழங்குபவர்களை ஒன்றிணைக்க பயன்படுகின்றது

Previous Older Entries