ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடு உருவாக்குநர்களுக்கும் பயனாளர்களுக்கும் புதிய ஆண்ட்ராய்டின் AppBundleஎன்பது பேருதவியாக வருகின்றது

தற்போதைய நிலையில் பல்வேறு சாதனங்களின் சிபியு கட்டமைவு,திரையின் அமைவு,குறிப்பிட்ட சாதனத்தின் பல்வேறு வளங்களை நிருவகித்தல், பயனாளர் விரும்பும் மொழியை நிருவகித்தல் என்பன போன்ற உலகம் முழுவதும் புழக்கத்தில் உள்ள பல்வேறு வகையான ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்களிலும் நாம் உருவாக்கிடும் ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடு பிரச்சினை இல்லாமல் செயல்பட்டு எதிர்பார்த்திடும் பயனை வழங்குவது எவ்வாறு என்பதுதான் ஒவ்வொரு ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை உருவாக்குபவரின் அடிப்படையான தலையாய பிரச்சினையாகும் இதனை தீர்வுசெய்திடுவதற்காக பல்லடுக்கு Android Package Kits (APK) கோப்பமைவுகள் நடைமுறையில் இருக்கின்றன ஆயினும் இது பல்வேறு வடிவமைப்பு கோப்புகளையும் ஒன்றாக ஒருங்கிணைந்து பெரியஅளவிலான பேரளவு கோப்பாக இருப்பதுதான் மிகமுக்கிய குறைபாடாகும் இதனை தீர்வுசெய்து குறிப்பிட்ட சாதனத்திற்கேற்ற வடிவமைப்பை மட்டும் பதிவிறக்கம் செய்திடுவதற்கான .aap எனும்வடிவமைப்பில்APP Bundle எனும் புதிய வசதியை தற்போது கூகுளானது அறிமுகபடுத்தியுள்ளது. ஒரு பயனாளி கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரை அனுகி குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டினை பதிவிறக்கம்செய்திட விழையும் விருப்பத்தை தெரிவுசெய்தால் உடன் கூகுளானது அந்த பயனாளியினுடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தினை சரிபார்த்து அதற்கேற்ற பொருத்தமான பயன்பாட்டினை மட்டும் பதிவிறக்கம்செய்திட அனுமதிக்கின்றது இந்த கூகுளின்APP Bundle எனும் புதிய வசதியானது split APKஎனும் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி பெரியஅளவுள்ள APK கோப்புகளை சிறியஅளவுள்ள Base APK, Configuration APK, DymicfeatureAPKஆகிய மூன்று கோப்புகளாக பிரித்திடுகின்றது இதில்முதலிரண்டும் கண்டிப்பாக தேவையாகும் மூன்றாவது தேவையெனில் பயன்படுத்தி கொள்க இதனை பயன்படுத்திடுவதற்காக Android Studio 3.2 previewபதிப்பை பதிவிறக்கம்செய்து நிறுவுகை செய்து செயல்படச்செய்திடுக உடன் தோன்றிடும் திரையில் நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டு குறிமுறைவரிகளை மேலேற்றம் செய்திடுக தொடர்ந்து இதனுடைய திரையின் மேலே கட்டளைபட்டையில்Build => Build Bundle/APK(s)=> Build Bundle =>அல்லது Build => Generate Signed Bundle / APK=> Generate Signed Bundle =>என்ற வாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்Generate Bundle or APK எனும்உரையாடல் பெட்டிதிரையில் விரியும்
அதில் Android App Bundle என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Next என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும்திரையில் Keystore என்பதையும் மற்ற விருப்பங்களையும் APK என்பதை உருவாக்கிடும்போது பின்பற்றிய அதேவழிமுறையை பின்பற்றினால் இறுதியாக .aap எனும்வடிவமைப்பில்APP Bundle உருவாகிவிடும் இதனை கூகுள் ப்ளேஸ்டோரிற்கு பதிவேற்றம் செய்திடலாம்

நமக்கு பல்வேறு வகைகளில் உதவிடும் திறன்பேசிகளில்அல்லது கைபேசிகளில் செயல்படும் பயன்பாடுகள்

1.Be My Eyesஎனும் பயன்பாடு குறிப்பிட்ட பார்வை குறைபாடுஉடையவர்களையும் வழக்கமான பணியை தடங்களின்றி செய்திட ஐஓஎஸ் ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்களின் செயல்படும் பயன்பாடுகள் பேருதவியாக விளங்குகின்றனஅவ்வாறான வகையில்Be My Eyesஎனும் பயன்பாடு பார்வை திறனற்றவர்கள் தங்களுடைய குரலொலி வாயிலாக தமக்கு தேவையான உணப்பொருள்களை பெற்றிடவும் புத்தகங்களை படித்தறியவும் வீட்டின் பொருட்களை கண்டுபிடித்திடவும் பயன்படுகின்றது
2. OLIOஎனும் பயன்பாடு குறிப்பிட்ட கூட்டங்களில் கலந்து கொள்ள கொண்டு சென்று விடுதல் நண்பர்களை சந்தித்தல் தேவைப்படுவர்களுக்கு நன்கொடை வழங்கவும் பயன்படுகின்றது
3.Wakieஎனும் பயன்பாடு நண்பர்கள் குழுவாக இணைந்து குரலொலி வாயிலாகவும் உரைவாயிலாகவும் குழுவிவாதம்செய்திட உதவுகின்றது
4. Golden Volunteer Opportunities எனும் பயன்பாடு தன்னார்வாளர்கள் ஒன்றிணைந்து கிராமப்பகுதியில் தேவையான உதவிகளை செய்திட உதவுகின்றது
5. Blood Donor எனும் பயன்பாடு இரத்தகொடை வழங்குபவர்களை ஒன்றிணைக்க பயன்படுகின்றது

ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தில் தானியங்கியாக அமைவைசெய்து அதற்காக நாம் செலவிடும் நம்முடைய நேரத்தை சேமித்திடலாம்

பொதுவாக நம்மில் பலர் ஆண்ட்ராய்டு செல்லிடத்து பேசியில் குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டிற்கான அமைவை நாமே நம்முடைய கைகளால் முயன்று அமைத்து கொண்டு நேரத்தை வீணடித்து கொண்டிருப்பார்கள் இதற்குபதிலாக ஆண்ட்ராய்டில் பல்வேறு அமைவுகள்நாம் தெரிவுசெய்தால் மட்டும் போதும் தானாகவே அவை கட்டமைக்கபட்டுவிடும் அவ்வாறான அமைவுகள் பின்வருமாறு
1. கூகுள் ப்ளேஸ்டோரிலிருந்து குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டினை பதிவிறக்கம்செய்து பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கும்போது அதனுடைய சமீபத்திய மேம்பாட்டு பதிப்புகளை அவ்வப்போது அதற்கான வாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்து தானியங்கியாக நிகழ்நிலைபடுத்தி கொள்க
2. கூகுள் ப்ளேஸ்டோரிலிருந்து குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டினை பதிவிறக்கம்செய்து பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கும்போது அதில் பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் ஏதேனும் இருக்கின்றதாவென தானியங்கியாக scans your apps and phone for harmful content. என்ற வாய்ப்பின் வாயிலாக அவ்வப்போது சரிபார்த்திடசெய்திடுக
3. திரையின் ஒளிரும் அளவை சூழலிற்கு ஏற்றவாறு தானாகவே அமைத்து கொள்ள Settings > Display என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில் Adaptive brightness என்ற வாய்பினை இயலுமை செய்து கொள்க
4. நம்முடைய திறன்பேசியில் அல்லது கைபேசியில் போதுமானநினைவகம் இல்லை என்ற எச்சரிக்கை செய்தி வருகி்ன்றநிலையில் தேவையற்ற கோப்புகளை நீக்கம்செய்து நினைவகத்தினை ஏற்படுத்தி கொள்வதற்கு பதிலாக Settings > Storage என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில் Smart Storage என்ற வாய்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு 30 ,60 ,90 ஆகிய குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு மேற்பட்ட கானொளி படகோப்புகளைதானாகவே நீக்கம்செய்து காலிநினைவகத்தினை ஏற்படுத்திடுமாறுசெய்துகொள்க
5. நம்முடைய சாதனம் அருகலை வலைபின்னல் சூழலிற்குள் செல்லும்போது தானாகவே அந்த அருகலை வலைபின்னலுடன் இணைந்திடுமாறுசெய்திட Settings > Network & Internet> Wi-Fi என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில்Wi-Fi preferences.என்பதையும் Turn on Wi-Fi automatically என்பதை இயலுமை தெரிவுசெய்து கொள்கஅவ்வாறே Connect to open networks என்பது செயலில்இருக்குமாறு பார்த்து கொள்க
6. VPNஎன்பது எப்போதும் செயலில் இருக்குமாறுசெய்து கொள்கஇதற்காக Settings > Network & Internet > VPNஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில்Always-on VPNஎன்பதை தெரிவுசெய்து கொள்க
7. நாம் மிகமுக்கிய பணியில் ஆழ்ந்திருக்கும்போது நம்மை திசைதிருப்பாமல் இருப்பதற்காக Settings > Sound > Do Not Disturb preferenceஎன்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் திரையில் Automatic rules.என்பதன்கீழ் நம்முடைய பணிகளை பட்டியிலி்ட்டுவிட்டால் (Event schedule) அந்த நேரம் முடியும்வரை நம்மை தொந்திரவுசெய்திடாமல் பார்த்து கொள்ளும்

கூகுளின் வரைபடத்தின்அடிப்படையிலான ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தி்ன் வசதி வாய்ப்புகள்

1.நம்முடைய வாகணத்தின் வேகத்தையும் குறிப்பிட்ட இடத்தின் வேகஅளவு கட்டுபாட்டினையும் காணுதல் நாம் குறிப்பிட்ட வாகணத்தில் சென்று கொண்டிருக்கும்போது நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தில்Velocirapto எனும் பயன்பாட்டினை கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகைசெய்துசெயல்படுத்தினால் நம்முடைய வாகணம் எவ்வளவு வேகத்தில் செல்கின்றது என்றும்குறிப்பிட்ட இடத்தில்எவ்வளவு வேகத்தில் செல்லவேண்டும் என்ற வரையறை உள்ளது என்றும் அறிந்து கொள்ளமுடியும்
2. வரைபடத்தினை வேவ்வேறு கோணத்தில் பார்வையிடுதள் உதாரணமாக மேலிருந்து பார்வையிடும்போது சமதள பார்வையில்எவ்வாறு இருக்கும் அதேகாட்சியில் கட்டிடங்களும் பொருட்களும் முப்பரிமானத்தில் எவ்வாறு இருக்கும் என நாம் விரும்பியவாறு வரைபடத்தினை பார்வையிடமுடியும்
3. கடந்த நாட்களில்எங்கெங்கு நாம் சென்றுவந்தோம் என்ற விவரத்தை Your timelineஎன்ற வாய்ப்பின் வாயிலாக இந்த கூகுள் வரைபடத்தில் காணமுடியும் அவ்வாறான தகவல்களை மற்றவர்கள் தவறாக பயன்படுத்தி கொள்ளவாய்ப்பிருந்தால் delete your location historyஎன்ற வாய்ப்பின் வாயிலாக நீக்கம்செய்து கொள்க
4. Google Assistant voice control features என்ற வசதியை கொண்டு நாம் தினமும் சென்றுவரும் வழியை நம்முடைய குரலொலிவாயிலாக தானாகவே வரைபடத்தில் நாம் செல்வதற்காக வழிகாட்டி சென்றுவரமுடியும்
5. சாலைபோக்குவரத்திற்கு மட்டுமல்லாது மிகப்பெரியகடைகளுக்குள்சென்றபின்னர் எந்தெந்தபகுதியில் என்னென்ன உள்ளன அந்தஇடத்திற்கு எந்தவழியாக செல்வதுஎன வழிகாட்டிடுகின்றது

கணினியிலிருந்து ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியையும் ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியிலிருந்து கணினியையும் கட்டுப்படுத்துவதெவ்வாாறு

தற்போது நம்மில் பெரும்பாலோனார் ஆண்ட்ராய்டு கைபேசிகளை வைத்திருக்-கின்றோம் பொதுவாக நல்லதரமான கேமரா, பேரளவு ரேம்,மிகவிரைவான ஜிபியூ,பேரளவு நினைவகம், விரைவான இணையஇணைப்பு என்பன போன்ற காரணங்களினால் இளைஞர்கள் பெரும்பாலும் இந்தஆண்ட்ராய்டு கைபேசிகளையே விரும்புகின்றனர் மேலும் கூகுள் ப்ளேஸ்டோரில் ஏராளமான ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகள் பல்வேறு பயன்களுக்காக நாம் பயன்படுத்த தயாராக உள்ளன அதிலும் இவ்வாறா கைபேசி ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளானவை நம்முடைய பல்வேறு பணிகளுக்கும் கணினியுடன் போட்டியிடுகின்ற அளவிற்கு வளர்ந்துவிட்டன ஒருசில நேரங்களில் நம்முடைய உறவினர்கள்அல்லது நண்பர்களின் வாயிலாக குறிப்பிட்ட ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளை எவ்வாறு செயல்படுத்தி பயன்பெறுவது என்ற படிமுறையை அறிந்து கொள்ள விரும்புவோம் அதனை கணினிஇருந்தால்தான் அறிந்து கொள்ளமுடியும் என்ற நிலையில் ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியிலிருந்து கணினியையும் கணினியிலிருந்து ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியையும் அனுகி கட்டுபடுத்துவதன்வாயிலாக இந்த பிரச்சினையை தீர்வுசெய்திடலாம் இதற்காக பின்வரும் படிமுறைகளை பின்பற்றிடுக
படிமுறை-1 வெகுதூரத்திலிருந்து கணினியை அனுகுவதற்கு Team Viewer என்ற பயன்பாட்டினை கூகுள் ப்ளேஸ்டோரிலிருந்து பதிவிறக்கம்செய்திடுக
படிமுறை-2 பின்னர் TeamViewerQS-en.exe எனும் இதனுடைய கோப்பினை தெரிவு செய்து சொடுக்குதல் செய்து நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்து செயல்படச் செய்திடுக
படிமுறை-3 உடன் இந்த பயன்பாடு செயலிற்கு வந்து Team Viewer என்ற திரை தோன்றிடும் அதன் இடதுபுற பகுதியில் பயனாளர் பெயரையும் கடவுச்சொற்களை பின்னர் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக Allow Remote Control என்பதன்கீழ்YourID என்பதற்கும் Passwordஎன்பதற்கும் இவ்விரண்டின் அருகில் சுட்டிபெயர் கடவுச்சொற்கள் ஆகியவை எண்களால் பிரதிபலிக்கும்

படிமுறை-4நாம் கட்டுபடுத்திடவிரும்பும் ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியிலும் இதேபோன்றே Team Viewer என்ற பயன்பாட்டினை கூகுள் ப்ளேஸ்டோரிலிருந்து பதிவிறக்கம்செய்திடுக
படிமுறை-5 பின்னர் இதனுடைய கோப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியில் நிறுவுகை செய்து செயல்படச்செய்திடுக
படிமுறை-6 உடன்விரியும் Team Viewer என்ற திரையில் Teaviewer Id என்பதற்கும்password என்பதற்கும் கணினிதிரையில் பிரிதிபலித்தஎண்களை உள்ளீடுசெய்துகொண்டுconnect to person என்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படிமுறை-7 உடன் விரியும் நம்முடைய கைபேசியின் திரையில் கணினியின் திரையை காணலாம் கைபேசியிலிருந்தவாறே கணினியிலுள்ள கோப்புகளை கைபேசிக்கு பரிமாற்றம் செய்து கொள்ளலாம் அல்லது வேறு பலபணிகளை ஆற்றிடலாம்

ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளை பரிசோதிக்கஉதவிடும் கட்டற்றகருவிகள்

பொதுவாக ஆண்ட்ராய்டு செயல்படும் கைபேசி பயன்பாடுகளை உருவாக்கியவுடன் செயல்பாட்டு சோதனை , பயன்பாட்டு சோதனை ,பணிச்சூழல்சேதனை , குறுக்கீட்டு சோதனை , பணிச்சுமைசோதனை , செயல்படும் இடசோதனை ,ஊடுருவல் சோதனை , ஆய்வகசோதனை ஆகிய பல்வேறு பரிசோதனைகளுக்கு பின்னரே இந்த பயன்பாடுகளை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வெளியிடவேண்டும் இவ்வாறான பரிசோதனை செய்யப்படாமல் வெளியிடபடும் பயன்பாடுகள் எளிதாக அபகரிப்போரால் முறியடிக்கபட்டு பொருள் இழப்பும் மனஉளைச்சலும் ஏற்படஏதுவாகிவிடும் ஆயினும இவ்வாறான அனைத்து பரிசோதனைகளையும் நாம் உருவாக்கிடும் ஒவ்வொரு ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளிலும் செயல்படுத்தி சரிபார்த்திட பொறுமையும் காலஅவகாசமும் நம்மிடம் இல்லை ஆயினும் இவைகளுக்காகவே பல்வேறு கட்டற்ற கருவிகள் உள்ளன அவைகளை கொணடு பரிசோதனை செய்து சரிபார்த்து திருப்தியுற்றால் வெளியீடு செய்திடலாம்
1. APPium இதுஒரு திறன்மிகுந்த கட்டற்ற கட்டணமற்ற தானியங்கியாக அனைத்து பரிசோதனைகளையும் ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளில் செயல்படுத்தி பார்த்திட உதவும் ஒரு கருவியாகும் ஆண்ட்ராய்டு மட்டுமல்லாமல் ஐஓஎஸ் , விண்டோ ஆகிய கைபேசி பயன்பாடுகளையும் இதில் பரிசோதித்து பார்த்திடலாம் இது கூகுளின் குரோம் ,சபாரி ஆகிய இணைய உலாவிகளையும் ஆதரிக்ககூடியது இதனுடைய இணைய முகவரி http://appium.io/ஆகும்
2.Selendroid இதுஆண்ட்ராய்டுதளத்தில் செயல்படும் பயன்பாடுகளை பரிசோதனை செய்திட பயன்படும் மற்றொரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற கருவியாகும் முன்மாதிரி அல்லது உண்மையான கைபேசியில் நேரடியாக நாம் உருவாக்கிய ஆண்ட்ராய்டு கைபேசி பயன்பாடுகளை பரிசோதனைசெய்து சரிபார்த்திடலாம் இதனுடைய இணைய முகவரி http://selendroid.io ஆகும்
3. Calabash இந்த கருவியின் வாயிலாக கைபேசி திறன்பேசி ஆகியவற்றின் பயன்பாடுகளை பரிசோதித்து பார்த்திடலாம் இது ஒரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற அனைத்து இயக்கமுறைமை-களிலும் செயல்படும் கருவியாகும் இது செயல்படுவதற்கு ரூபி எனும் கணினிமொழி நிறுவுகை செய்யப்பட்டிருக்கவேண்டும் இது மேககணினி சூழலையும் சரிபார்த்திடும் திறன்மிக்கது இதனுடைய இணைய முகவரி https://calabash.sh ஆகும்

ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்திற்கான சிறந்த வானொளி பயன்பாடுகள்

இசைகளுக்கான கோப்பினை பதிவிறக்கம் செய்து அல்லது நேரடியாக இணையத்தின் வாயிலாக
அல்லது வானொலி நிலையத்தின் வாயிலாக இசைகளை கேட்டு மகிழ்வோம் அதற்கு பதிலாக ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்களில் வானொலிக்கான பயன்பாடுகள் பலஉள்ளன அதனை நம்முடைய சாதனத்தில் நிறுவுகை செய்து இசைமட்டுமல்லாது வானொலி நிலையத்தின் அனைத்து நிகழச்சிகளையும் கேட்டு மகிழலாம்
1. Tuneln Radio.என்ற பயன்பாடானது இணைய இணைப்பின் வாயிலாக CNN, Joy FM, Adom போன்றவற்றுள் நாம் விரும்பும் வானொலி நிலையத்தின் ஒலிபரப்புகளை எந்த நேரத்திலும் எந்தஇடத்திலிருந்தும் நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தின் வாயிலாக கேட்டு மகிழ உதவுகின்றது அதனோடு நம்முடைய நண்பர்களுடன் Facebook, Twitter, G+ , Tumblr.போன்ற சமுதாய வலைதளத்தின் வாயிலாக பகிர்ந்து கொள்ளவும் அனுமதிக்கின்றது

2. Radio FM.எனும் பயன்பாடும் மேலேகூறியதை போன்றதே குறிப்பிட்ட வானொலி நிலையத்தின் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் இணையஇணைப்புடன் நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தில் கேட்டு மகிழ உதவுகின்றது

3.PC Radio. என்ற பயன்பாடு நூற்றுக்குமேற்பட்ட வானொலி நிலையங்களில் ஒலிபரப்படும் நிகழ்ச்சிகளை கேட்டுமகிழ உதவுகின்றது இதில் music, news, live religion போன்றவற்றில் நமக்கு விருப்பபட்டவாறான வானொலிநிலைய நிகழ்ச்சிகளை தெரிவுசெய்து கேட்டு மகிழமுடியும்

4. Radio.net. என்ற பயன்பாடானது உள்ளூர் வானொலி மட்டுமல்லாது உலகளாவியவானொலி நிலையங்கள் அனைத்தையும் genre, topic, country, city என்றவாறு நாம் விரும்பிய வகையில் தெரிவுசெய்து கேட்டுமகிழமுடியும்

5.FM Radio India. என்ற பயன்பாட்டினை கொண்டு இந்திய மொழிகளான தமிழ், தெலுங்கு,பஞ்சாபி, ஹிந்தி, போன்ற பல்வேறு மொழிகளுள் நாம் விரும்பும் மொழியில் Romantic,Rock, Hip Hop, Dub step போன்ற வகைகளுள் நாம் விரும்பும் வகையில் வானொலி நிகழ்ச்சிகளை கேட்டுமகிழமுடியும்

Previous Older Entries