விண்டோ10 இயக்கமுறைமைகளில் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை எளிதாக தீர்வுசெய்து கொள்க

முதலில் நம்முடைய விண்டோ10 இயக்கமுறைமை நிகழ்நிலைபடுத்தப்பட்டுள்ளதாவென உறுதி படுத்தி கொள்க அதன்பின்னர் Windows key + I ஆகிய விசைகளை அழுத்துக உடன்விரியும் திரையில் Update & Security > Windows Update என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக நிகழ்நிலை படுத்தியபின் கணினியின் இயக்கத்தை நிறுத்தம்செய்து மறுதுவக்கம்செய்திடுக பொதுவாக நம்மில் பலர் கணினியில் அச்சுபொறி போன்ற பல்வேறு துனைச்சாதனங்களை இணைத்து இயக்கி பயன்பெறுவோம் அவைகளை OBit Driver Boosterஅல்லது Snappy Driver Installerஎனும் பயன்பாட்டின் வாயிலாக நிகழ்நிலை படுத்தி கொண்டால் பிரச்சினைஏதுமில்லாமல் இவை சரியாக செயல்பட ஏதுவாகவிடும் அடுத்து FixWin 10எனும் பயன்பாடுஇயக்க முறைமையில் ஏற்படும் பல்வேறு பிரச்சினைகளை சரிசெய்து சரியாக இயங்கசெய்கின்றது அதற்கடுத்ததாகUltimate Windows Tweaker 4எனும் பயன்பாடு விண்டோ இயக்கமுறைமையில் செயல்படும் பல்வேறு பயன்பாடுகளை தூண்டிவிட்டு தொடர்ந்து நன்கு இயங்கிடுமாறு செய்கின்றது Windows Repairஎனும் பயன்பாடு விண்டோ 10 இயக்கமுறைமையில் ஏற்படும் பல்வேறு பழுதுகளையும் சரிசெய்து சரியாக இயங்க உதவுகின்றது ஏதேனும் வசதி வாய்ப்புகளை விண்டோ10 இயக்கமுறைமையில்நிறுவுகைசெய்திடாமல் இருந்திட்டால் அதை நிறுவுகைசெய்து பயன்படுத்தி கொள்ளMissed Features Installerஎனும் பயன்பாடு மிகப்பேருதவியாக விளங்குகின்றது

புதிய சிம்கார்டு வாங்கிடும்போது ஆதார்எண்ணிற்கு பதிலாக மெய்நிகர் சுட்டிஎண்ணை (Virtual ID) பயன்படுத்திடுக

தற்போது இந்திய அரசானது தொலைதொடர்புதுறையின் (Department of Telecom) சுற்றறிக்கையின் வாயிலாக01.07 .2018 முதல் புதியதாக சிம்கார்டு வாங்க விரும்புவோர்கள் தங்களுடைய ஆதார்எண்ணை வழங்கத்தேவையில்லை அதற்கு பதிலாக மெய்நிகர்சுட்டிஎண்ணை (Virtual ID)வழங்கினால் போதுமென அறிவுறுத்தியுள்ளது
இவ்வாறு பெறும் ஆதார் எண்ணை தனிநபர்கள் தவறான நோக்கத்திற்கு பயன்படுத்தி கொள்வதை தடுத்து பாதுகாத்திடும்பொருட்டு இந்த புதியவழிமுறை மேற்கொள்ளப்-படுகின்றது இந்த மெய்நிகர்சுட்டிஎண்(Virtual ID) ஆனது 16 எண்களால் உருவாக்கப்படுவதாகும் அதாவது குறிப்பிட்ட நபர் விரும்பினால்ஆதார் எண்ணையும் விரும்பாவிட்டால் மெய்நிகர்எண்ணையும் பயன்படுத்தி புதிய சிம்கார்டுகளை வழங்குக என அந்த சுற்றறிக்கையானது மேலும் தெளிவுபடுத்திடுகின்றது

அருகலைவலைபின்னலில் (Wifi-network)அங்கீகாரம் பெறாவதர்களை அனுகுவதை தடுப்பதெவ்வாறு

தற்போது நம்மில்பெரும்பாலானோர் கணினி ,மடிக்கணினி,கைக்கணினி, கைபேசி, திறன்பேசி போன்றவற்றை பயன்படுத்தி வருகின்றோம்அதிலும் இவைகளை வியாபாரம் ,வங்கி, கல்வி பொழுதுபோக்கு,விளம்பரம் போன்ற பல்வேறு வகைகளில் பெரிதும் பயன்படுத்தி கொள்கின்றோம் இவைகளை இணையத்துடன் இணைப்பதற்காக கம்பியில்லாத அருகலை வலைபின்னலை உருவாக்கி கோப்புகளை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு பயன்படுத்தி வருகின்றோம்ஆனால் இவ்வாறானகம்பியில்லாஅருகலை வலைபின்னலை உருவாக்கிய நிலையில்அந்த விடத்திற்கு வரும் புதியவர்களும் தங்களுடைய சாதனத்தில் இந்த அருகலைவலைபின்னல் வசதியைபயன்படுத்தி அனுமதிஇல்லாமலேயே நம்முடைய தகவல்களையும் கோப்பினையும் அபகரித்திட ஏதுவாகிவிடுகின்றது இதனைதவிர்த்திட பின்வரும் வழிமுறைகளைபின்பற்றிடுக
1. அருகலை வழிசெலுத்தியில் ஒருங்கிணைந்த கடவுச்சொற்களை உருவாக்குதல்
ஒவ்வொரு வழிசெலுத்தியிலும் உள்நுழைவு செய்வதற்காக இயல்புநிலையில் தனித்தனியே பயனாளர் பெயரும் கடவுச்சொற்களும் கொண்டுள்ளன இதனை மிக எளிதாக கூகுளின் வாயிலாக “admin”, “password”எனஎளிதாக தேடிகண்டுபிடித்திடமுடியும் அதனால் மிகமுக்கியமாக நம்முடைய அருகலை வழிசெலுத்தியின் பயனாளர் பெயரையும் கடவுசொற்களையும் பின்வரும் படிமுறைகளை பின்பற்றி மாற்றியமைத்து கொள்க
படிமுறை.1முகவரி பட்டையில் 198.168.1.1 அல்லது 192.168.0.1 என்றவாறு உள்ளீடு செய்து நம்முடைய வழிசெலுத்தியின் அமைப்பை திறந்து கொள்க
படிமுறை.2 பின்னர் வழிகாட்டி புத்தகத்தில் கொடுத்துள்ள பயனாளரின் பெயரையும் கடவுச்சொற்களையும் பயன்படுத்தி இயல்புநிலையிலுள்ள“admin”, “password” ஆகியவற்றின் வாயிலாக நம்முடைய அருகலை வழிசெலுத்தியில் உள்நுழைவு செய்திடுக
படிமுறை.3 இதன்பின்னர் நாம் விரும்பியவாறு பயனாளர்பெயரையும் கடவுச் சொற்களையும் மாற்றியமைத்து கொண்டு சேமித்துவெளியேறுக

2.வலைபின்னலை மறைகுறியாக்கம்செய்தல்
ஹேக்கர்கள் மற்றும் தரவு திருடர்களிடமிருந்த நம்முடைய அருகலை வலைபின்னலை பாதுகாக்க நம்முடைய வழிசெலுத்தியி்ன அமைப்பு பக்கத்தில் கம்பியில்லா பாதுகாப்பு அமைப்புகளை பயன்படுத்தி அதை மறைகுறியாக்கம்செய்ய வேண்டும். இதற்காக WEP, WPA, WPA2 (அருகலை பாதுகாக்கப்பட்ட அணுகல் பதிப்பு 2) ஆகியவை சேர்ந்த கம்பியில்லா அமைப்புகளுக்குக் கிடைக்கும் மறைகுறியாக்க முறையாகும். WEP என்பது அடிப்படை மறை குறியாக்கத்தை வழங்குகின்றது, எனவே இது குறைவான பாதுகாப்பானது ஆனால் பல்வேறு சாதனங்களுடன் இது இணக்கமாக உள்ளது. WPA2 மிகவும் பாதுகாப்பானது ஆனால் 2006பிறகு வெளியிடப்படும் சாதனங்களுடன் மட்டும் இணக்கமாக செயல்படுகின்றது. நாம் புதிய சாதனத்தைப் பயன்படுத்தும்போது வலைபின்னலை அணுக WPA2 அமைப்பைப் பயன்படுத்தி கொள்க, இது எண்ணியல் ஆல்பா எண் எழுத்துகளின் கலவையான சொற்றொடரைப் பயன்படுத்தி அனுகுகின்றது

3.நம்முடைய அருகலை வலைபின்னலை சரிசெய்து கொள்க
நாம் ஒரு சிறிய வீட்டில் அல்லது ஒரு குடியிருப்பில் வாழ்கின்றோம் எனில், அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகலில் இருந்து அதைத் தடுக்க வழிசெலுத்தியின் அதிகபட்ச வரம்பை குறைத்திடலாம். நம்முடைய வழிசெலுத்தியின் முறைமையை 802.11n அல்லது 802.11b க்கு பதிலாக 802.11g க்கு மாற்றுவதன் மூலம் நம்முடைய வழிசெலுத்தியின் வரம்பை குறைக்க முடியும். ஒரு மேஜையின் இழுவைபெட்டியில் அல்லது சிறிய பெட்டிக்குள் இந்த வழிசெலுத்தியை வைத்து அதன் வரம்பை குறைக்க முயற்சி செய்யலாம்.

4.நம்முடைய அருகலை வழிசெலுத்தி வரைசட்டத்தை மேம்படுத்துதல்
நம்முடைய வழிசெலுத்தியின் வரைச்சட்டத்தின் சமீபத்திய பதிப்பினை பயன்படுத்தி கொள்க இதற்காக நாம் இந்த வழிசெலுத்திஉற்பத்தியாளரின் இணையபக்கத்திற்கு அவ்வப்போது சென்று இதனுடைய சமீபத்திய பதிப்பு ஏதாவது வெளியிடபட்டுள்ளதா – வென சரிபார்த்து அவ்வாறு வெளியிடப்ட்டிருந்தால் அதனைகொண்டு மேம்படுத்தி கொள்க நம்முடைய வழிசெலுத்தியின் முகப்புக்கத்திலிருந்து நம்முடைய வழிசெலுத்தி வரைச்சட்டத்தின் தற்போதை பதிப்பு 192.168.* ஆக இருக்கின்றதாவென சரிபார்த்து கொள்க

5 .வழிசெலுத்தியின் (Router) தடுப்புசுவர் (Firewall) எப்போதும் செயலில் இருக்குமாறு செய்துகொள்க
பெரும்பாலான பயனர்கள் வலைபின்னலில் அங்கீகாரம் இல்லாத அணுகலில் இருந்து பாதுகாக்க தங்களுடைய கணினியில் விண்டோஸ் ஃபயர்வாலை பயன்படுத்துகின்றனர். ஆனால் மொபைல் சாதனங்களுடன்கூடிய அருகலை வலைபின்னல் மீது , மற்றொரு அடுக்கு வலையபாதுகாப்பு கொண்டிருப்பது முக்கியதேவையாகும். எனவே, நாம் இதற்காக நம்முடைய வழிசெலுத்தியில் ஃபயர்வாலை இயக்க வேண்டும். பெரும்பாலும் மிக நல்ல தரமான வழிசெலுத்தி ஃபயர்வால் அமைப்புகள் இந்த வழிசெலுத்திக்குள்ளேயே கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன. நாம் இதற்குள் உள்நுழைவுசெய்து இதனைநம்முடைய வழிசெலுத்தியில் இயக்கலாம், பின்னர் பாதுகாப்பு அமைப்புகளுக்குச் செல்லலாம். நம்முடைய வழிசெலுத்திக்கு ஃபயர்வால் கட்டமைவு இல்லையெனில், நாம் அவ்வாறு செய்ய பல்வேறு மூன்றாம் தரப்பு மென்பொருட்களை பதிவிறக்கம் செய்து பாதுகாப்பு வலையத்தை கட்டமைத்துகொள்ள முடியும்.

6. வலைபின்னலின் SSIDயின் பெயரை மாற்றியமைத்து கொள்க
SSID ஆல் ஆன நம்மடைய வழிசெலுத்தியின் பெயரானது வழிசெலுத்தியின் பிராண்ட் பெயருக்கு ஏற்ப முன்கூட்டியே வறையறுக்கப்பட்டவாறு உள்ளது.
. எனவே, SSID ஆன நம்முடைய வலைபின்னல், அனைத்து இயல்புநிலை தகவல்களையும் அதனுடைய பாதிப்புகளாகவே வெளிப்படுத்தும் மேலும் நாம் பயன்படுத்தும் வழிசெலுத்தியும் இந்த பிராண்ட்பெயரையே வெளிப்படுத்துகிறது. எனவே, நாம் SSIDஐ கொண்டுள்ளநம்முடைய அருகலை வலைபின்னலை மேலும் பாதுகாப்பாக மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். இந்த அமைப்பானது, நம்முடைய வழிசெலுத்தி அமைப்பு பக்கத்தில் உள்ள அடிப்படை கம்பியில்லா அமைப்பின் கீழ் உள்ளது. அதனால்SSIDஇன் பெயராக தனிப்பட்ட தகவல்எதனையும் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

7.முடிந்தவரை அருகலையின் guest networkஐ செயல்படாமல்நிறுத்திவைத்திடுக மேலும் WPS ஐ தேவைப்படாதபோது செயல்படாமல்நிறுத்தி வைத்திடுக அதுமட்டுமல்லாது நம்முடைய அருகலை SSIDஐ மறைத்து வைத்திடுக
8.முடிவாக என்னதான் நாம் கடுமையாக முயன்றாலும் தற்போதைய புதிய தொழில்நுட்பங்களின் வரவால் மிகவும் பாதுகாப்பாக இருப்பது சிறிது சிரமமாான செயலாகும் இருந்தபோதிலும் நம்முடைய வீடுகளிலும் அலுவலகங்களிலும் பயன்படுத்திடும் அருகலை வலைபின்னலின் முடிந்தவரை போதுமான அளவு பாதுகாப்பு வலையத்தை கட்டமைத்து கொள்க என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது

ஒருPDFகோப்பினை அதன்தரம் குறையாமல் சிறியஅளவாக எவ்வாறுகுறைப்பது

கணினியின் அனைத்துவகையான தகவல்களையும் எந்தவிடத்திற்கும் கொண்டுசென்று கையாளுவதற்காகவும் பகிர்ந்து கொள்வதற்காகவும் கையடக்க PDF வடிவமைப்பு கோப்பு மிகச்சிறந்ததாக விளங்குகின்றது மின்னஞ்சல் வாயிலாக PDF வடிவமைப்பு கோப்பினை பகிர்ந்து கொள்ளும்போது இதனுடைய அளவுகுறைவாக இருந்தால் எளிதாக இருக்கும் என்ற நிலையில் அதன் தரம்குறையாமல் இந்த PDF வடிவமைப்பு கோப்பின் அளவை எவ்வாறு குறைப்பது என இப்போது காண்போம்
1முதல்வழிமுறை கோப்புகளைPDF வடிவமைப்பிற்குமாற்றிடும் பயன்பாட்டு கருவிகளை பயன்படுத்திகொள்வதுதான் மிகசிறந்தவழியாகும் இதற்கான மென்பொருளை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்தால் போதுமானதாகும் அவ்வாறானவைகளில்PrimoPDF என்பன போன்ற இணையவழியாக செயல்படும் கருவிகள் PDF வடிவமைப்பு கோப்புகளை போதுமானஅளவாக குறைப்பதற்காக பெருமளவு பயன்படுகின்றன

முதலில்இந்த பயன்பாட்டு கருவியை http://primopdf .com/எனும் தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகைசெய்து கொள்க பின்னர் அளவுகுறைக்கவிரும்பும் PDF கோப்பினை இந்த கருவியின் வாயிலாக திறந்து கொண்டு அதில் Print எனும் கட்டளையை செயல்படுத்திடுக உடன்விரியும் உரையாடல்பெட்டியில் printer இன் பெயராக PrimoPDF என்பதை தெரிவுசெய்து கொள்க அதன்பின்னர் இதனுடையProperties என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் கோப்பின் அளவை முடிந்தவரையில் சிறியதாகவும் தரம் குறையாமலும் இருப்பதற்காக போதுமான அளவை மட்டும் தெரிவுசெய்து கொள்க தொடர்ந்து முதலில் apply என்ற பொத்தானையும் அதனை தொடர்ந்து Print என்ற இரண்டாவது பொத்தானையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஉடன் நாம் தெரிவுசெய்த அளவிற்குPDF கோப்பின் அளவு குறைக்கப்பட்டவிடும்
2.இரண்டாவது வழிமுறை இணையத்தில் நேரடியாக PDF கோப்பின் அளவினை குறைப்பதற்காக ஏராளமானகருவிகள்உள்ளனஅவைகளுள் SmallPDF என்பது மிகச்சிறந்த கருவியாகும் இதனுடைய சேவையை http://smallpdf.com எனும் இணையதள முகவரியில் பெறலாம்எந்தவொரு PDF கேப்பினையும் எவ்வளவு அளவாக இருந்தாலும் நாம் கோருகின்ற அளவிற்குஅளவு குறைத்திடமுடியும் எத்தனை கோப்புகளையும் இவ்வாறு செயற்படுத்தி அவைகளின்அளவை குறைத்திடமுடியும்.

இதில்முதலில் http://smallpdf.com எனும் இந்த தளத்திற்கு செல்கபின்னர் நாம்அளவை குறைக்க விரும்பும்கோப்பினை இந்ததளத்திற்குபதிவேற்றம்செய்திடுக அதன் பின்னர் எந்தஅளவு குறைத்திடவேண்டும்எனதெரிவுசெய்து கொள்க உடன் நம்முடைய கோப்பு நாம் விரும்பியஅளவு குறைக்கப்பட்டுவிடும் பிறகு அந்த கோப்பினை தெரிவு செய்து கொண்டு Download எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
3.மூன்றாவது வழிமுறை Adobe Acrobat என்ற பயன்பாட்டின வாயிலாக கோப்பின் அளவைகுறைத்திடலாம்

இந்த பயன்பாட்டின் வாயிலாக நம்முைடைய கோப்பினை திறந்து கொள்க பின்னர் திரையின் மேலே கட்டளைப்பட்டையில் File எனும் கட்டளையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் பட்டியலில் Save as other எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர்விரியும் இதனுடைய துனைப்பட்டியில் Reduced Size PDF எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன்பின்னர் விரியும் திரையில் தேவையானஅளவு தெரிவுசெய்து கொண்டு newer versions என்பதையும்தெரிவுசெய்து கொண்டு முதலில் apply என்ற பொத்தானையும் அதனை தொடர்ந்துokஎன்ற இரண்டாவது பொத்தானையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஉடன் நாம் தெரிவுசெய்த அளவிற்குPDF கோப்பின் அளவு குறைக்கப்பட்டவிடும்மேலும் Apply to Multiple என்றபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் ஒன்றிற்குமேற்பட்டPDF கோப்புகளி்ன் அளவு குறைக்கப்-பட்டிருப்பதை காணலாம்
4 நான்காவது வழிமுறை இறுதியாக 7zip ,winrar ஆகிய பயன்பாடுகளை பயன்படுத்தி PDF கோப்புகளி்ன் அளவுகுறைத்து சுருக்கிமற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்க

பைத்தான் மொழியினுடையசெயலியின் மூலக்குறிமுறைவரிகளைஎவ்வாறு திரும்பெறுவது


ஒருசில நேரங்களில் பைத்தானின் ஒரு சிலசெயலிகளின் மூலக்குறிமுறைவரிகள் எவ்வாறு அமைந்திருக்கும் என நாம் அறிந்து கொள்ள விழைவோம் அல்லது அவை எங்கிருக்கும் என அறிந்து கொள்ளவிழைவோம் அல்லது அந்த மூலக்குறிமுறைவரிகளை எழுத்துசரங்களாக மாற்றியமைத்திடுவதற்கு விரும்புவோம் இவ்வாறான நிலையில் இந்த பைத்தானின் செயலிகளின் மூலக்குறிமுறைவரிகளைஎப்படியாவது திரையில் கொண்டுவந்து காண ஆவலாக இருப்போம் நிற்க இதற்காக இந்த கணினிமொழியின்inspect எனும்முன்கூட்டியே கட்டமைக்கப் பட்ட சொந்த செந்தர நூலகமும் dillஎனும்மூன்றாவது நபரின் நூலகமும் உதவுகின்றன பொதுவாக நம்முடையகணினியில் பைத்தான் மொழியை நிறுவுகை செய்திடும் போதே inspect எனும் செந்தர நூலகமும் நிறுவுகைசெய்யப்பட்டுவிடும் இதிலுள்ள modules, classes, methods, functions, tracebacks, frame objects, code objects போன்ற பயனுள்ள செயலிகள் பல்வேறு வகையான தகவல்களைபெறத்தயாராக இருக்கின்றன அதைவிட இவைகளை கொண்டு குறிப்பிட்டசெயலியின் மூலக்குறிமுறைவரிகளை கூட கொண்டுவந்து திரையில் காண்பிக்குமாறு செய்திடமுடியும்
In [1]: importpandas
importinspect
In [3]: source_DF=inspect.getsource(pandas.DataFrame)
print(type(source_DF))
<>
In [4]: print(len(source_DF))
218432
In [5]: print(source_DF[:200])
class DataFrame(NDFrame):
“””Two-dimensional size-mutable, potentially heterogeneous tabulardata
structurewith labeled axes (rows and columns). Arithmetic operations
align on both row a
In [6]: source_file_DF=inspect.getsourcefile(pandas.DataFrame)
print(source_file_DF)
D:\Users\dengdong\AppData\Local\Continuum\anaconda3\lib\site-packages\pandas\core\frame.py
In [7]: sourcelines_DF=inspect.getsourcelines(pandas.DataFrame)
print(type(sourcelines_DF))
print(len(sourcelines_DF))
print(type(sourcelines_DF[0]))

2

மேலும் பின்வரும் Ipythonஅல்லதுJupyterதுனையுடன் பைத்தானின் மூலக்குறிமுறை-வரிகளை கொண்டு வந்து திரையில் காண்பிக்குமாறு செய்திடுகின்றது
In [9]: deftest(x):
returnx*2
print(inspect.getsource(test))
def test(x): return x*2
In [10]: print(inspect.getsourcefile(test))

In [11]: print(inspect.getsourcelines(test))
([‘def test(x):\n’, ‘ return x*2\n’], 1)
பின்வரும்dillஎன்பது பைத்தானினஅ மூலக்குறிமுறைவரிகளைகொண்டுவந்து திரையில் காண்பிக்குமாறு செய்திடுகின்றது
In [6]: importdill
source_DF=dill.source.getsource(pandas.DataFrame)
print(type(source_DF))
print(len(source_DF))
print(source_DF[:200])
source_file_DF=dill.source.getsourcefile(pandas.DataFrame)
print(source_file_DF)
sourcelines_DF=dill.source.getsourcelines(pandas.DataFrame)
print(type(sourcelines_DF))
print(len(sourcelines_DF))
print(type(sourcelines_DF[0]))

195262
classDataFrame(NDFrame):
“”” Two-dimensional size-mutable, potentially heterogeneous tabular data
structure with labeled axes (rows and columns). Arithmetic operations
align on both row a
/Users/XD/anaconda/lib/python2.7/site-packages/pandas/core/frame.py

2

சாதரான பைத்தான் குறிமுறைவரிகளை கொண்டு மூலக்குறிமுறைவரிகளை கொண்டுவர இந்த dillஎன்பது பெரிதும்பயன்படுகின்றது

வருமான வரி படிவத்தை சம்பளம் வாங்குபவர்கள் 2017-18 ஆம் நிதிஆண்டிற்கு சமர்ப்பிப்பது எவ்வாறு

சம்பளம்,வீட்டுவருமானம்,பல்வேறு படிகள் என கடந்தஆண்டைவிட இந்த நிதிஆண்டில் சிறிது அதிக விவரங்களைITRஎனும் வருமானவரி படிவம் 1இல் பூர்த்தி செய்ய வேண்டியுள்ளது இதற்காக சம்பளம் வாங்குபவர்கள் கவலைப்படவேண்டாம் அவர்களுக்கு பணிபுரியும் நிருவாகத்தால் வழங்கப்பட்டுள்ள படிவம்16 இல்இவையனைத்தும் உள்ளன அதனை பயன்படுத்தி கொண்டால் போதும். சரி இப்போது இந்த படிவத்தை எவ்வாறு பூர்த்தி செய்வதுஎனஒவ்வொரு தலைப்பாக பார்ப்போம் முதலில்அடிப்படைசம்பளமும் அகவிலைப்படியும்சேர்த்து முழுவதற்கும் வரிசெலுத்திடவேண்டும் அதனால் அவற்றை கணக்கில் கொள்க அடுத்ததாக பல்வேறு படிகள் அவற்றுள்போக்குவரத்து படி மாதம் ஒன்றிற்கு ரூ.1600 அல்லது வருடத்திற்கு ரூ19200 இந்த தொகைக்கு மேல் பெற்றிருந்தால் அதனை வருமானமாக கொள்க அடுத்ததாக வீட்டுவாடகைபடி இதற்கென தனிக்கணக்கீடு உள்ளது அதன்படி கணக்கிட்டு அதற்குமேல்உள்ள தொகையை வருமானமாக எடுத்து-கொள்க. விடுமுறைகாலபயனப்படி முழுவதும்வருமானமாக எடுத்துகொள்க கூடுதல் ஊதிய வருமானங்களான இலவச குடியிருப்புகள் நமக்கு வழங்கியிருந்தால் நம்முடைய அடிப்படை சம்பளமும் அகவிலைப்படி போன்றவை சேர்ந்த தொகையில் குறைந்தபட்சம் 7.5 சதவிகிதம் கணக்கிட்டு வருமானமாக கணக்கில் கொள்க அவ்வாறே நிறுவனம் தங்களின் நிறுவன பங்குகளை ஊழியர்களுக்கு கட்டணமில்லாமல் வழங்கியிருந்தால் அதனை அன்றைய சந்தை விலையில் கணக்கிட்டு வருமானமாக எடுத்துகொள்க. நிருவாகமானத ஊழியர்களுக்கு வட்டியில்லா கடன் வழங்கியிருந்தால் அந்த கடனிற்கானவட்டி ரூ20000இற்குமேல் இருந்தால் வருமானமாக கணக்கில் கொள்க பரிசுபொருட்கள் வழங்கியிருந்தால் ரூ5000இற்குமேல் இருந்தால் வருமானமாக கணக்கில் கொள்க
இவ்வாறு கணக்கிட்ட மொத்த வருமானத்தில் பிரிவு 16 இன்படி அனுமதிக்கப்பட்ட கழிவுகளை கணக்கில் கொள்க முதலில் தொழில் வரியை(Professional TaX) மட்டும்கழித்து கொள்க அடுத்ததாக வருமான வரிசட்டம் 80சி இன்படி வருங்காலவைப்பீடு பிடித்தங்கள் ஆயுள்காப்பீடு பிரிமியம் செலுத்துதல் போன்றவைகளை அதிகபட்சம் ரூ150000 மட்டும் கழித்து கொள்க
அடுத்ததாக வீட்டுவாடகை வருமானம் விவரங்களில் சொந்தகுடியிருப்பாக பயன்படுத்தினால் வீட்டுவாடகை வருமானம் 0 எனஎடுத்துகொண்டு வீட்டிற்கு கடன் வாங்கியிருந்தால் அதற்கான வட்டிதொகையை ரூ2இலட்சம் வரை சம்பளவருமானத்தில் கழித்து கொள்க. வாடகைவிடப்பட்டிருந்தால் வாடகை வருமானத்தில் வீட்டுவரிபோக மிகுதியை கணக்கில் கொள்க தொடர்ந்து இவ்வாறு கணக்கிடப்பட்ட வீட்டுவாடகை வருமானத்தில் 30 சதவிகிதம் தொகையும் வீட்டிற்கு கடன் வாங்கியிருந்தால் அதற்கான வட்டிதொகையையும் கழித்து கொண்டு நிகரவருமானத்தை மட்டும் கணக்கில் கொள்க
இவ்வாறு தனிநபர் ஒருவரின் மிகுதி வருமானம் ரூ2.5இலட்சமாக இருந்தால் வருமானவரி செலுத்ததேவையில்லை ரூ2.5 இலட்சம் முதல் ரூ5 இலட்சம் வரையிருந்தால் 5சதவிகிதம் ரூ5இலட்சம் முதல் ரூ10 இலட்சம் வரையிருந்தால் 20சதவிகிதம் ரூ 10இலட்சத்திற்கு மேல்எனில் 30சதவிகிதம் வருமானவரி செலுத்தவேண்டும் இந்த படிவத்தைபூர்த்தி செய்து வருமானவரி செலுத்துவதாக இருந்தால் அதனை செலுத்தி அல்லது ஏற்கனவே நமக்காக நாம் பணிபுரியும் நிருவாக ம் செலுத்தியிருந்தால் அதனை படிவம் 26Sஇல் உள்ளவாறு குறிப்பிட்டால் நிகரம் நாம் செலுத்தவேண்டியது அல்லது நமக்கு திரும்ப வரவேண்டியது என காண்பிக்கும் Submitஎன்ற பொத்தாானை சொடுக்கினால் போதும் இதனை வருகின்ற 31.07.2018 இற்குசமர்ப்பிக்கவேண்டும் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க

லினக்ஸ் விண்டோ ஆகிய இரண்டு இயக்கமுறைமைகளை ஒரே கணினியில எவ்வாறு செயல்படுத்திடுவது

நாம் எவ்வளவுதான் கட்டணமற்ற லினக்ஸ் இயக்கமுறைமைபற்றி விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் செய்தாலும் பழகிய விண்டோவை விட்டு வெளியேற நம்மில்பலர் தயங்கி மயங்கி இருக்கின்றோம் அவ்வாறானவர்கள் இந்த இரட்டை இயக்கமுறைமையை செயல்படுத்தி திருப்தியுற்றால்அதன்பின்னர் முழுவதுமாக லினக்ஸ் இயக்கமுறைமைக்கு எளிதாக மாறி கொள்ளலாம் முதலில் டிவிடி எனும் முந்தைய குறுவட்டுகளில் அல்லது பென்ட்ரைவ்களில் இந்த இரன்டு இயக்கமுறைமைகள் தயாராக உள்ளனவா என சரிபார்த்து கொள்க பின்னர் Windows 10Media Creation Tool என்பதை பதிவிறக்கம்செய்து நிறுவுகை செய்து கொள்க இது விண்டோ 10 இயக்கமுறைமையை யூஎஸ்பி அல்லது டிவிடி வாயிலாக துவங்குவதற்கு உதவிடும் தொடர்ந்து உபுண்டு18.04ஐ பதிவிறக்கம் செய்து வைத்து கொள்க மேலும் Etcher என்பதையும் பதிவிறக்கம்செய்து நிறுவுகை செய்து கொள்க இது உபுண்டு 18.04 இயக்கமுறைமையை யூஎஸ்பி அல்லது டிவிடி வாயிலாக துவங்குவதற்கு உதவிடும் மிகமுக்கியமாக நம்முடைய கணினியின்மிகமுக்கியமான கோப்புகளைபிற்காப்பு செய்து கொள்க தொடர்ந்து விண்டோ, உபுண்டு ஆகிய இயக்கமுறைமைகளை யூஎஸ்பி அல்லது டிவிடி வாயிலாக துவங்குவதற்கு அவைகளில் தனித்தனியாக பதிவேற்றம் செய்து கொள்க நாம் ஏற்கனவே விண்டோ10நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகைசெய்து பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தால் அதனோடு சேர்த்து உபுண்டு 18.04 நினைவகத்தை பிரித்து நிறுவுகை செய்வது அல்லது தற்போதுதான் புதியதாக இரண்டு இயக்கமுறைமைகளையும் நினைவகபகுதிபிரிப்பு செய்து நிறுவுகை செய்வது ஆகிய இருவழிமுறைகளில் செய்திடலாம் இரண்டாவது வழிமுறையை இப்போது காண்போம்முதலில் விண்டோ10 ஐ நிறுவுகை செய்வதற்கானயூஎஸ்பி அல்லது டிவிடி யை அதற்கான வாயிலில் செலுத்தி F12எனும்செயலி விசையை அழுத்தி கணினியின் இயக்கத்தை துவங்க செய்திடுக முதலில் “press any key to boot from the installation mediaஎன்றசெய்தியுடன் தோன்றிடும் உடன் ஏதேனும் ஒரு விசைஅல்லது பெரும்பாலும் உள்ளீட்டு விசையைஅழுத்துக பின்னர் விரியும்திரையில் நாம் பயன்படுத்த விரும்பும் மொழி விசைப்பலகையில் எந்த நாட்டின் பாவணை ஆகியவற்றை தெரிவுசெய்து கொண்டுNext எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதனை தொடர்ந்து தோன்றிடும் திரையில் Install nowஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விண்டோ10இயக்கமுறைமையை நிறுவுகைசெய்திடும் பணி துவங்கிடும் அதன்பின்னர் விரியும் திரையில் product key விவரங்களை கோரும் கைவசம் இருந்தால் உள்ளீடுசெய்திடுக இல்லையெனில் I don’t have a product key என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டுNext எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து தோன்றிடும் திரையில் Windows 10 Home அல்லது Windows 10 Pro போன்றவற்றில் நம்முடைய பதிப்பினை தெரிவுசெய்து Next எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதனை தொடர்ந்து விரியும் திரையில் உரிமை அனுமதி யில் Iaccept the licence termsஎன்பதை தேர்வுசெய்து கொண்டு Next எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் இருவாய்ப்புகள் நம்முன் விரியும்அவற்றுள் Custom: Install Windows only (advanced)எனும் வாயப்பினை தெரிவுசெய்து கொள்க உடன் விரியும் un allocated எனும்திரையில் newஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன்பின்னர் விரியும் திரையில் இயக்ககத்தின் அளவை 40 ஜிபி அல்லது 64ஜிபி யாக தெரிவுசெய்து கொள்க மிகுதியை லினக்ஸ் பயன்படுத்தி கொள்ளும் நினைவக பகுதி பிரிப்பு போதுமானதாக இருந்தால் Next எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து விண்டோ10இயக்கமுறைமை வெற்றிகரமாக நிறுவப்பட்டுவிடும் அடுத்து லினக்ஸ் நிறுவுகைசெய்திட தயாராகலாம் அதற்காக பின்னர் விண்டோ10திரையில் உபுண்டு 18.04 இயக்கமுறைமையுள்ள யூஎஸ்பி அல்லது டிவிடியை பொருத்துக உடன் தோன்றிடும் திரையில் Try UbuntuorInstall Ubuntuஆகிய இருபொத்தான்களில் Try Ubuntuorஎன்ற பொத்தானை மட்டும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் உபுண்டு திரையில் Install Ubuntu 18.04 LTSஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து இருமுறை சொடுக்குக இதன் பின்னர் விரியும் திரயையில் விரும்பும் மொழியை தெரிவுசெய்து கொண்டு Continueஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து விரியும் திரையில் விரும்பும் விசைப்பலகையை (keyboard layout) தெரிவுசெய்து கொண்டு Continueஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகபின்னர் விரியும் திரையில் Normal அல்லது a Minimal installationஆகிய இரு வாய்ப்புகளில் Normal எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு Continueஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து விரியும் திரையில்நாம் இரண்டு இயக்கமுறைமையை நிறுவுகைசெய்திடவிரும்புவதால் Install Ubuntu alongside Windows 10. எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்துகொண்டுInstall Nowஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஅதனை தொடர்ந்து விரியும் திரையில் விண்டோவிற்கு ஒதுக்கீடுசெய்ததுபோக மிகுதிகாலி நினைவகத்தை லினக்ஸ் தெரிவுசெய்து கொண்டு இவையிரண்டும்அருகருகே தோன்றிடும் Install Nowஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் அனைத்தும் சரியாக இருக்கின்றது எனில் Continueஎனும் பொத்தானை தெரிவு செய்து சொடுக்குக அடுத்து தோன்றிடும்திரையில் நம்முடைய பெயர் கணினியின் பெயர் பயனாளரின் பெயர் கடவுச்சொற்கள் போன்ற விவரங்களை உள்ளீடுசெய்து கொண்டு Continueஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஉடன் நிறுவுகை பணிவெற்றிகரமாக முடிவடைந்துவிடும் அதனைதொடர்ந்து கணினியின் இயக்கம்மறுதுவக்கமாகும் அதில் Ubuntu or Windows 10 இரண்டு இயக்கமுறைமைகள் அருகருகே வீற்றிருக்கும்நாம் விரும்பும் இயக்கமுறைமையை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் போதும் உடன் நாம்தெரிவுசெய்த இயக்கமுறைமை செயல்படதுவங்குவதைகாணலாம்

Previous Older Entries