எக்செல் எனும் பயன்பாட்டினை பயன்படுத்திடுவதற்கான எளிய ஆலோசனைகள்

1 நாம் எக்செல்எனும் பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி அட்டவணையொன்றினை தயார்செய்திடவிழைவோம் அதில் நெடுவரிசை யில்மாதவாரியாகவும் கிடைவரிசையில் பணியாளர்வாரியாகவும் விற்பணை அல்லது உற்பத்தி திறனை பட்டியலிடுவோம் இவ்வாறான நெடுவரிசை கிடைவரிசை தலைப்பிற்குஒட்டுமொத்த தலைப்பினை எவ்வாறு அமைத்திடுவது என தெரியாததால் அப்படியே அமைத்திடாமல் விட்டிடுவோம் அதனை தவிர்த்திட Home  Fonts  Format Cells என்றவாறு கட்டளைகளைசெயற்படுத்திடுக உடன்விரியும் Format Cells எனும் உரையாடல் பெட்டியில் Border எனும் தாவியின் திரையை தோன்றிடசெய்க அதில் கீழே வலதுபுற மூலையில்உள்ளdiagonal split எனும் வாய்ப்பான உருவப்பொத்தானாை தெரிவுசெய்து கொள்க பிறகு நம்முடைய அட்டவணையின் நெடுவரிசை கிடைவரிசை சந்திக்கும்முதல் கலணிற்கு சென்று monthஎன தட்டச்சு செய்துகொண்டு Alt + Enter ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக பின்னர் Sales Rep என தட்டச்சு செய்து கொண்டு வெளியேறுக தற்போது இந்த அட்டவணையானது பின்வருமாறு தலைப்பு இருப்பதைகாணலாம்

1
2 ஒருசில நேரங்களில் எக்செல் எனும் பயன்பாட்டின் அட்டவணையின் நெடுவரிசைகளின் தலைப்புகள் ஒவ்வொன்றும் மிகநீண்டதாக இருக்கும் அதனால் இந்த அட்டவணையை ஒரேபக்கத்தில் வைத்திடமுடியாமல் திண்டாடுவோம் இந்நிலையில் இவ்வாறான நீண்டதலைப்புகளுள்ள நெடுவரிசைகளை தெரிவுசெய்துகொண்டுHome  Alignment  Orientation  Angle Counterclockwise என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் உரையாடல் பெட்டியில் நகரும்கடிகார முள்ளினை45o என்றவாறு கோண அளவினை வைத்து கொண்டு மீண்டும் Home  Font  Borders  All Borders. என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து அமைத்து கொள்க இதன்பின்னர் நெடுவரிசையின் அளவை மாற்றியமைத்து சரிசெய்து கொள்க தற்போது பின்வருமாறு அட்டவணையானது அமைந்திருபபதை காணலாம்
2

Advertisements

ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட பிடிஎஃப் கோப்புகளை கட்டளைவரிகளின் வாயிலாக ஒரே பிடிஎஃப் கோப்பாக உருவாக்கலாம்

இதற்காக pdfuniteஎனும் கட்டளைவரி மிகபயனுள்ளதாக விளங்குகின்றது நாம் ஒன்றாக சேர்த்து இணைத்திடவிரும்பும் இரண்டு கோப்புகளின் பெயர்களை பின்வருமாறு கட்டளைவரிகளில் உள்ளீடு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக
#pdfunite
மேலேயுள்ள கட்டளைவரியானது file1 ,file1 2ஆகிய இரண்டு பிடிஎஃப் கோப்புகளை output எனும் ஒரேயொரு பிடிஎஃப் கோப்பாக இணைத்து உருவாக்குகின்றது
அவ்வாறே நாம் ஒன்றாக சேர்த்து இணைத்திடவிரும்பும் கோப்புகளின் பெயர்களனைத்தையும் பின்வருமாறு கட்டளைவரிகளில் உள்ளீடு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக
#pdfunite …
மேலேயுள்ள கட்டளைவரியானது file1 ,file1 2 … fileN ஆகிய எத்தனை பிடிஎஃப் கோப்புகளாக இருந்தாலும் output எனும் ஒரேயொரு பிடிஎஃப் கோப்பாக இணைத்து உருவாக்குகின்றது
இவ்வாறு ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட பிடிஎஃப் கோப்புகளை ஒன்றாக ஒருங்கிணைத்து உருவாக்கிடும்போது நாம் கட்டளைவரியில் எந்தவரிசையில் அவைகளின் பெயர்களை உள்ளீடு செய்கின்றோமோ அதேவரிசையில் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றது என்ற செய்தியையும் மனதில் கொண்டு செயல்படுத்தி கொள்க

கோப்பகங்களை(folder) வெவ்வேறு வண்ணங்களைக் கொண்ட தனிப்பயனாக்குதல்

தற்போது இணையத்தில் பல்வேறு மென்பொருட்கள் இவ்வாறான தேவைக்காகவும் பயன்பாட்டிற்காகவும் ஏராளமான அளவில் கிடைக்கின்றன, இவைகளை கொண்டு நம்முடைய கணினியை தனிப்பயனாக்குவதால், கணினியின் திரையை பார்ப்பதற்கு மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாகவும், பயன்படுத்த மிகவும் எளிதானகவும் இருக்க செய்கின்றன. பொதுவாக நாம் அனைவரும் நம்முடைய கணினியில் கோப்புகளும் கோப்பகங்களும் சுத்தமாகவும் நன்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டும்இருக்க வேண்டும் என்று நாம் எப்பொழுதும் விரும்புகிறோம், இவைகளின் வாயிலாக நம்மால் ஏதாவது ஒன்றை அணுக வேண்டும் அல்லது நம்முடைய கணினியில் ஒரு குறிப்பிட்ட கோப்பு / கோப்பகத்தை தேட வேண்டும், எனும் பணியானது மிகவும் எளிதாகவும் இனியதாகவும் அமைகின்றது.
அவ்வாறான நிலையில் நம்முடைய கணினியின் கோப்பகங்களை தனிப்பயனாக்க கீழ்க்கண்ட இரண்டு எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றிடுக:
படிமுறை 1 : முதலில் Folder Colorizer எனும் பயன்பாட்டு மென்பொருளை http://www.mediafire.com/download/dr84dp6qtfy8zrz/FolderColorizerSetup.exe எனும் இணையதள முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்திடுக.
படிமுறை 2: இப்பயன்பாட்டுமென்பொருளை நிறுவிய பின், தனிப்பயனாக்க விரும்பும் ஏதாவதொரு கோப்பகத்தை தெரிவுசெய்துகொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் colorize என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் துனைப்பட்டியில் நாம் இந்த கோப்பகத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்திட விரும்பும் வண்ணத்தை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நாம் தெரிவுசெய்த வண்ணத்தில் நம்முடைய கோப்பகம் தோன்றிடுவதை காணலாம் இந்த பயன்பாட்டின் துனையுடன் C: , D: போன்ற எந்தவொரு இயக்கக்கத்தின் கோப்பகங்களையும் நாம் விரும்பும் வண்ணத்திற்கு மாற்றியமைத்திடலாம் இந்த பயன்பாட்டினை முதன்முல் பயன்படுத்து துவங்கிடும்போது நம்முடைய மின்னஞ்சல் முகவரியை கோரும் விருப்பபட்டால் வழங்குக இல்லையெனில் தவிர்த்திடுக

நீக்கப்பட்ட பேஸ்புக் செய்திகளை, புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோபடங்களை மீண்டும் கொண்டுவரமுடியும்

அடிப்படையில் இது பேஸ்புக் எனும் சமூதாய வலைதளத்தின் ஒரு முக்கியமான வசதியானயாகும் ஆயினும் இவ்வசதி பற்றி நம்மில் பலருக்கும் இதுவரையில் தெரியாமலும் அதனால் நாம் இந்த வசதியை பயன்படுத்தி கொள்ளாமலும் இருந்துவருகின்றோம் இந்த அற்புதமான / தந்திரம் நிறைந்த வசதியைபின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றி செயல்படுத்தி பயன்பெறுக.
பொதுவாக நாம் பல்வேறு சமயத்தில் நமக்கான பேஸ்புக் கணக்கின் நம்முடைய சுயவிவர பகுதியிலிருந்து செய்திகளையும், புகைப்படங்களையும் வீடியோ படங்களையும் தவறுதலாக நீக்கிவிடுவோம், அச்செயலை நாம் வேண்டுமென்றே செய்யாவிட்டாலும் தவிர்க்க முடியாத நிலையில் அவ்வாறு செய்தபின்னர் மனமாறி அடடா தவறுதலாக இவைகளை நீக்கம் செய்துவிட்டோமே அவற்றை எவ்வாறு திரும்ப கொண்டுவருவது என பலநேரங்களில் நாம்தவித்துகொண்டிருப்பது நம்மனைவருக்கும் தெரிந்த செய்தியே அவ்வாறான நிலையில் நாம் அவைகளை எவ்வாறு திரும்பப் பெறுவது மற்றும் அவ்வாறு நீக்கப்பட்ட செய்திகள், புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள் ஆகியவற்றை நம்முடைய ஃபேஸ்புக் சுயவிவரபகுதியில் மீண்டும் பழைய நிலைக்கு எவ்வாறு கொண்டுவந்து சேர்ப்பது என்பதை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்காக பின்வரும் எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றிடுக.
படிமுறை1: முதலில், https://www.facebook.com/settings எனும் பேஸ்புக் பொது கணக்கு அமைப்புகளின் பகுதிக்கு செல்க.
படிமுறை2: இவ்வாறு நம்முடைய பொது கணக்கு அமைப்புகளைத் திறக்கும்போது, நம்முடைய பேஸ்புக் தரவுகளின் நகல் ஒன்று தானாகவே பதிவிறக்கம் ஆவதை காணலாம்.
படிமுறை3: அடுத்த பக்கத்தில் பதிவிறக்க காப்பக பொத்தான் (Download Archive Button )ஒன்று இருப்பதை காணலாம், அதனை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக , தொடர்ந்து தோன்றிடும் திரையில் நம்முடைய கடவுச்சொல்லை உள்ளீடு செய்திடுமாறு கோரும், இது பேஸ்புக்கில் ஒரு பாதுகாப்பு படிமுறையாகும் அதனால் நம்முடைய கடவுச்சொற்களை உள்ளீடு செய்திடுக
படிமுறை4: அதனை தொடர்ந்து Submit எனும் பொத்தானை சொடுக்குக . அடுத்து தோன்றிடும் திரையில், நம்முடைய தரவுகளின் பதிவிறக்க இணைப்பு ஒன்று நாம் நம்முடைய பேஸ்புக் கணக்கை உருவாக்குவதற்காக நம்மால் வழங்கப்பட்ட நம்முடைய மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக காண்பிக்கும்.
படிமுறை5: தொடர்ந்து சில நிமிடங்களுக்கு காத்திருக்கவும், இந்நிலையில் நம்முடைய மின்னஞ்சல் முகவரி சரியாக உள்ளதாவென சரிபார்க்கவும். பின்னர் நம்முடைய மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு செல்க அந்த திரையின் உள்வருகை பெட்டியில் ஃபேஸ்புக்கிலிருந்து வந்துள்ள மின்னஞ்சல் ஒன்றில் நம்முடைய அனைத்து தரவுகளையும் தரவிறக்கம் செய்ய தயாராக இருப்பதை நாம் காணலாம்.
படிமுறை 6: அதனை தொடர்ந்து இம்மின்னஞ்சலின் வாயிலாக நம்முடைய அனைத்து தரவுகளையும் தரவிறக்கம் செய்து கொள்க .இவை சுருக்கி கட்டப்பட்ட கோப்பாக இருக்கும் அதனால் அதனை சொடுக்குதல் செய்து விரிவாக்கம் (Unzip) செய்திடுக அதில் நம்முடைய அனைத்து செய்திகள், புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள் , போக்கஸ், நண்பர்களின் பட்டியல் போன்றவை இருப்பதை காணலாம்
ஆயினும் இவை .htmlஎனும் வடிவமைப்பில் இருக்கும் அதனால் அதில் தேவையான கோப்பினை மட்டும் தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை இருமுறை சொடுக்குக பிறகு நம்முடைய விருப்பமான இணையஉலாவியை தெரிவுசெய்து இந்த கோப்பினை திறந்தால் எளிதாக நம்முடைய தரவுகளை அனுகலாம் இவைகளுள் நம்மால் தவறுதலாக நீக்கம் செய்யப்பட்ட செய்திகள், புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள் ஆகியவற்றை காணலாம் இவைகளை வழக்கமான வழிமுறைகளில் நம்முடைய ஃபேஸ்புக் சுயவிவரப்பகுதியில் பழைய நிலைக்கு கொண்டுவந்து சேர்த்து கொள்க

அறிந்து கொள்க Fuzz testing எனும் கணினி கலைசொல்லை

Fuzz சோதனை என்பது பயன்பாட்டில், இயக்க முறைமைகளில் அல்லது வலைபின்னல்களில் குறியீட்டு பிழைகள் , பாதுகாப்பு ஓட்டைகள் ஆகியவற்றைக் கண்டறிய பயன்படும் ஒரு மிகச்சிறந்த தரமான உத்தரவாத தொழி்நுட்பமாகும். இந்த பயன்பாடுகளில் அல்லது இயக்கமுறைகளில் ஏற்படும் தாக்குதலை உருவகப்படுத்துதல், பரிசோதித்திடும் பொருள் விபத்துக்குள்ளாதல், முழுமையான சீரற்ற தரவை உள்ளிடுதல் ஆகியவற்றையும் fuzz என்றே அழைக்கப்படும். இவ்வாறானவைகளில் பாதிப்பு ஏதேனும் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், அவ்விபத்துக்கான சாத்தியமான அனைத்து காரணங்களையும் தீர்மானிக்க ஃபஸ்ஸர் என்ற மென்பொருள் கருவி பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
இடையூறுகள், இடைவெளி வடிவமைப்ப, சேவை தாக்குதல்களின் மறுப்பு, வடிவமைப்பு பிழைகள் மற்றும் SQL உள்ளிடுதலின் தாக்குதல்கள் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி உருவாகக்கூடிய அனைத்து பாதிப்புகளை கண்டறிய இந்த ஃபஸ்ஸர்ஸ் மிகச்சிறந்ததாக விளங்குகின்றது. ஆயினும் ஸ்பைவேர், சில வைரஸ்கள், , ட்ரோஜான்கள் மற்றும் கீலாக்கர்கள் போன்ற நிரல் செயலிழப்புகளை ஏற்படுத்தாத பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்களை கையாள்வதற்கு இந்தஃபஸ் சோதனை போதுமானதாக இல்லை.
ஆயினும் இந்த ஃபஸ் சோதனை என்பது மிகவும் எளிதானது , இது மென்பொருளுக்குள் எழுதப்பட்ட மற்றும் பிழைத்திருத்தம் செய்யப்படும் போது கவனிக்கப்படாமல் இருக்கும் அனைத்து குறைபாடுகளையும் வெளிப்படுத்துகிறது, அதனால் நமக்கு பின்னாட்களில் ஏற்படும் பொருளாதார இழப்பை தவிர்ப்பதற்காக அதிக நன்மையை நமக்கு வழங்குகிறது.

தாங்கிகள்(container) ஒருஅறிமுகம்

ஒரு பயன்பாடு அதுவெற்றிகரமாக செயல்படுவதற்காகஅது சார்ந்திருக்கும் நூலகங்கள் அமைவுகள் ஆகிய இயக்கசூழல்அனைத்தையும் தொகுத்து ஒருகட்டாக தேக்கிவைப்பதையே தாங்கிகள்(container)என அழைப்பார்கள் இந்த தாங்கிகளுக்குள் உள்ள ஒரு கட்டில் நடைபெறும் செயலை அந்த தாங்கியின் வெளியிலிருந்த காணமுடியாது இந்த தாங்கிகளுக்குள் இவ்வாறான ஒன்றிற்கு மேற்பட்டபல்வேறு மென்பொருள் கட்டுகள் தனித்தனியே வைத்து அவைதனித்தனியாக இயங்குமாறு செய்திடமுடியும் இவ்வாறான தாங்கிகள்(container)என்பது தற்போது கணினியின் பயன்பாட்டில் மிகமுக்கிய அங்கம் வகிக்கின்றது அதாவது இந்த தாங்கிகளின் தன்மையானது ஒரு கணினியின் சூழலில் செயல்படும் மென்பொருளானது வேறொரு கணினியின் சூழலிலும் செயல்படும் திறனை அம்மென்பொருளிற்கு வழங்குகின்றது அதனால் மென்பொருள் உருவாக்குநர் மிகஎளிதாக வாடிக்கையாளர் விரும்பும் பல்வேறு பயன்பாட்டு மென்பொருட்களை உருவாக்கி பல்வேறு சூழல்களிலும் மிகச்சரியாக செயல்படுமாறுபரிசோதித்து சரிபார்த்திட பேருதவியாக இருக்கின்றது இந்த தாங்கிகள்தன்மையானது இயக்கமுறைமை தாங்கிகள் பயன்பாடுகளின் தாங்கிகள் என இருவகையாக உள்ளன OpenVZ,LinuxVServer,SolariesZone ஆகியவை முதல்வகை தாங்கிகளாகும் Rocket ,Dockerஆகியவை இரண்டாம் வகை தாங்கிகளாகும் இந்த தாங்கிகள் மெய்நிகர் கணினிக்கு மாற்றாக அமைந்துள்ளன, இவை எளிதாக நாம் விரும்பும் இடத்திற்கு கொண்டுசென்று கையாளும் வகையில் கையடக்கமாக உள்ளன இவை மென்பொருள் இயங்குவதற்காக சிபியூவில் தேக்கிவைப்பதற்கான தேவையை குறைத்து அதன் செயல்திறனை ஊக்குவிக்கின்றன மிகப்பெரிய செயல்திட்டங்களை தனித்தனியான மிகச்சிறியவைகளாக பிரித்து பல்வேறு சூழல்களிலும் பரிசோதித்து சரிபார்த்தபின்னர் ஒருங்கிணைத்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு இந்த தாங்கிகள் பெரிதும் பயன்படுகின்றன. இந்த தாங்கிகள் செயல்படுவதற்கு மெகாபைட் அளவு நினைவக இடவசதி போதுமானதாகும் ஆனால் மெய்நிகர் கணினியெனில் கிகாபைட் அளவு நினைவக இடவசதி தேவையாகும் தாங்கிகளானது மெய்நிகர் கணினிபோன்று துவக்கத்திற்கு(boot time) அதிக கால அவகாசம் எடுத்து கொள்ளாது அதனால் நாம் செயல்படுத்தவிழையும் சூழலில் வழக்கமானமென்பொருட்களை செயல்படுத்துவதை போன்று இந்த தாங்கிகளை செயல்படுத்தி பயன்பெறலாம்

காற்புள்ளியால்பிரிக்கப்பட்ட உரையை(Comma Separated Values(CSV )) எக்செல்லில் பதிவேற்றம் செய்வது எவ்வாறு

காற்புள்ளியால்பிரிக்கப்பட்ட உரை(Comma Separated Values(CSV ))வடிவமைப்பில் உள்ள ஒரு தொகுப்பான உரையை எக்செல்லில்எவ்வாறு பதிவேற்றம் செய்வது என இப்போது காண்போம் இதற்காக எக்செல்பயன்பாட்டினை செயல்படுத்தி அதில் DATA எனும் தாவிபொத்தானின் திரையை தோன்றிடசெய்திடுக பின்னர் முதல்பலகத்தில் From Text என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து இடதுபுற பொத்தானை சொடுக்குக உடன் விரியும் சாளரத்தில் நாம் பதிவேற்றம் செய்திடவிரும்பும் CSV வடிவ கோப்பினை தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்து கொள்க உடன் மூன்று படிமுறை கொண்ட வழிகாட்டி நாம் மிகச்சரியாக உரைகோப்பினை எக்செல்லிற்குள் கொண்டுவருவதற்காக வழிகாட்டத்துவங்கிடும் இந்த வழிகாட்டியின் முதல் படிமுறைதிரையில் ஏராளமான வாய்ப்புகள் நமக்கு உதவுவதற்காக தயாராக உள்ளன அவைகளை பெரும்பாலும் மாற்றி யமைத்திடவேண்டாம் ஆனால் Delimitedஎனும் தேர்வுசெய்பெட்டிமட்டும் தெரிவு செய்யப்பட்டு-உள்ளதாவென சரிபார்த்து கொண்டு next.என்ற பொத்தானை சொடுக்குக உடன் விரியும் வழிகாட்டியின் இரண்டாவது படிமுறையில் காற்புள்ளி பிரிப்பானாக தெரிவு செய்யப்-பட்டுள்ளதாவென உறுதிபடுத்தி கொண்டு next.என்ற பொத்தானை சொடுக்குக
வழிகாட்டியின் மூன்றாவது படிமுறைதிரையில் ஒவ்வொரு நெடுவரிசையின் தரவுகளின் வடிவமைப்பை General format இற்கு பதிலாக நாம் வேறு வடிவமைப்பினை விரும்பினால் அதற்கான வடிவமைப்பை அந்தந்த நெடுவரிசைகளில் தெரிவுசெய்து கொண்டு finish என்ற பொத்தானை சொடுக்குக உடன் காற்புள்ளியால் பிரிக்கப்பட்ட வடிவமைப்பில் உள்ள உரையானது எக்செல் விரிதாளில் பதிவேற்றம் ஆகிவிடும்

Previous Older Entries