தற்போதை புதிய தொழில்நுட்பங்களினால் ஏற்படபோகும் புதிய தாக்கங்கள் அல்லது பயன்பாடுகள்

1. ஆழமான கற்றல் (Deep learning (DL))என்பதன் அடிப்படையில் உருவப்படம் , கானொளிபடம் ,ஒலி, போன்ற குறிப்பிட்ட வரையறைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட தரவுகளை கையாளுவதற்காக அமோசான் நிறுவனமானது தன்னுடைய வரைகலை செயலாக்க பிரிவையும்[GPUs],கூகுளானது டென்ஸர் செயலாக்க பிரிவையும் [TPUs]மைக்ரோ சாப்ட்டானது புலநிரல்தொடர்தடுப்பு அணியையும் [FPGAs] செயல்படுத்திடுகின்றன
2. மின்பணம் (Digital currencies)இந்த வகையின்கீழ் பிட்காயின், ஈதரரம், லிட்காயின் போன்ற காகித பணத்திற்கு பதிலாக மின்பணபரிவர்த்தனை தற்போது நாம் பயன்படுத்ததயாராக இருக்கின்றன
3. Blockchain டிஜிட்டல் கரன்சி எனும் மின்பணபரிமாற்றத்தினை கையாளுவதற்காக இந்த பளாக்செயின் என்பது மிகமுக்கிய பங்காற்றவிருக்கின்றது
4. தொழிலக பொருட்களுக்கானஇணையம் (Industrial IoT) என்பது தொழிலகங்களில் இயந்திரங்களையும் உற்பத்தி செய்யபடும் பொருட்களையும் தானியங்கியாக கையாளுவதற்கு இந்த தொழில்நுட்பம் மிகமுக்கிய பங்காற்றவிருக்கின்றது
5. இயந்திரமனிதன் (Robotics) ஆய்வகங்களில் உதவியாளராகவும் ஆபத்தான தொழிலகங்களில் பணியாளராகவும் நிறுவனங்களின் வரவேற்பாளராகவும் இந்த இயந்திரமனிதன் மிகமுக்கிய இடத்தை வகிக்க விருக்கின்றது
6. தொழிலகங்களில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களைநுகர்வோர்களுக்கு கொண்டுசெல்லும்பொருட்களுக்கான போக்குவரத்தை கையாளுவதற்காக இயந்திர கற்றல் /ஆழமான கற்றல்(ML/DL)என்பது மிகவும்அத்தியாவசியதேவையாக விளங்கபோகின்றன
7. Assisted reality / virtual reality (AR/VR)புதிய கண்டுபிடிப்புகளை எவ்வாறெல்லாம் பயன்படுத்திடமுடியும் என பரிசோதித்துஅறிந்து கொள்வதற்காக இவை பெரிதும் உதவவிருக்கின்றன
8 மூர் விதி தற்போதுமுடிவிற்கு வந்துவிட்டது அதனை தொடர்ந்து முப்பரிமானத்திற்கு செல்ல தயாரான நிலையில் முப்பரிமானஅச்சுபொறி (3Dprinter)போன்றவை நம்முடைய பயன்பாட்டிற்கு வரவிருக்ககின்றன
9.தற்போது எங்கும் எதிலும் இணையம் எனும் போது அதற்கான பாதுகாப்பு மிகமுக்கியமான தேவையாகும் அதேபோன்று மேலே கூறிய பல்வேறு புதிய தொழில் நுட்பங்களினால் ஏற்படும் பாதகங்களை களைவதற்காக Cybersecurity எனும் கருத்தமைவு நடைமுறை படுத்தவிருக்கின்றன
10. அடுத்ததாக ஸ்மார்ட்சிட்டி கிளவுடிஃபிகேஸன் போன்றவைகூட நாம் பயன்படுத்த தயாராக விருக்கின்றன என்ற செய்தியையும் மனதில் கொள்க

Advertisements

இப்போது இணையத்தின் வாயிலாக வருங்கால வைப்புநிதியிலிருந்துநம்முடைய பணத்தினை எளிதாக பெறலாம்

தற்போது நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் நாமெல்லோரும் வருங்கால வைப்புநிதியிலுள்ள நம்முடைய பணத்தினை எடுப்பதற்காக பல்வேறு படிவங்களை நாம் பணிபுரியும் நிறுவனத்தின் வாயிலாக அனுப்பி பலமாதங்கள் கழித்து நம்முடைய பணத்தை பெறுவதற்காக அல்லல் பட்டு அவதிபட்டுவருகின்றோம் அவ்வாறான சிக்கலும் துன்பமும் எதுவும் இல்லாமல்இணையத்தின் வாயிலாக பின்வரும் ஐந்து படிமுறைகளை மட்டும் பின்பற்றிஒருசில நாட்களில்நம்முடைய பணத்தினை பெறமுடியும்
இதற்கு அடிப்படை தேவையாக இருப்பதெல்லாம் ஆதார் எண், வங்கிகணக்கு விவரங்கள், ஆகியவை செயல்படுத்தப்பட்ட நம்முடைய ஒருங்கிணைந்த வருங்கால வைப்புநிதி கணக்குடன் (UAN) பதிவுசெய்யப்பட்டு இருக்கவேண்டும் என்பதே அதனோடு ஒருங்கிணைந்த விண்ணப்ப படிவத்தை பூரத்தி செய்து நாம் பணிபுரியும் நிருவாகம் ஒப்புதல் இல்லாமேலேயே சமர்ப்பிக்கவேண்டுவதுமட்டுமேயாகும் இந்த ஒருங்கிணைந்த விண்ணப்ப படிவும் வருங்கால வைப்புநிதியின் EPFO இணையபக்கத்தில் உள்ளது
இதன் முதல் படிமுறையாக https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ எனும் ஒருங்கிணைந்த வருங்கால வைப்புநிதி கணக்கிணை (UAN)பராமரிக்கும் இணைய பக்கத்திற்கு உள்நுழைவுசெய்க
படிமுறைஇரண்டு அங்குநம்மை பற்றிய KYC எனும் நம்முடைய விவரங்கள் சரியாக உள்ளதாவென சரிபார்த்து கொள்க
படிமுறைமூன்றுஅங்கு கல்வி திருமணம் வீடுவாங்குதல் ஒய்வுபெறுதல் ஓய்வூதியம் போன்றவைகளில் நம்முடைய தேவைக்கேற்ற படிவத்தை தெரிவுசெய்து தேவையான விவரங்களை பூர்த்தி செய்து கொள்க
படிமுறைநான்கு படிவத்தின் அனைத்து விவரங்களும் சரியாக இருக்கின்றது எனில் Submitஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்ஒருமுறைகடவுச்சொல் OTPஆனது நம்முடைய கைபேசிக்குவந்து சேரும் அதனை அதற்கான பெட்டியில் உள்ளீடுசெய்து மீண்டும் Submitஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
படிமுறை ஐந்து வருங்கால வைப்புநிதி அலுவலர்கள் நம்முடைய படிவத்திலுள்ள விவரங்களை நம்முடைய ஆதாரில் உள்ள விவரங்களுடன் சரிபாரத்து திருப்தியுற்றால் நம்முடைய வங்கி கணக்கிற்கு ஒருசில நாட்களில் நாம் கோரிய தொகையை அனுப்பி வைப்பார்கள்
நம்முடைய ஆதார் Aadhaarஎண் ஆனது நம்முடைய வங்கி கணக்கெண்ணுடனும் நம்முடைய கைபேசிஎண்ணுடனும் இணைக்கப்பட்டிருக்கவேண்டும் அதனோடு நம்முடைய வருமாணவரி கணக்குஎண்( PAN) இணைக்கபட்டிருக்கவேண்டும் செயல்படுத்தப்பட்ட வருங்காலவைப்புநிதி கணக்கு எண்ணாக (UAN) இருக்கவேண்டும்

Phd ,Mphil ஆகியமுனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்களுக்கு உதவிடும் இலவச திறமூல கருவிகள்

உயர்கல்விக்கு பிறகு Phd ,Mphil ஆகியமுனைவர் பட்ட ஆய்வுக்கல்வியே மிகஉயர்ந்த படிநிலையாகும் இந்த முனைவர் பட்ட ஆய்வுகள் ஆனது மிக சிக்கலானதும் காலவிரையும் ஆனதுமாக உள்ளன அவ்வாறான சிக்கலான முனைவர் பட்ட ஆய்வுகளை எளிமை படுத்திட பல்வேறு கட்டணத்துடனான கருவிகள் உள்ளன Phd அல்லது Mphil முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்கள் இந்த கருவிகளை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக மேலும் செலவிடுவது என்பது அவர்களுக்கு மேலும் கூடுதலான நிதிச்சுமையை ஏற்படுத்துகின்றன அதனால் இதனை பயன்படுத்துவதற்கு தயங்கியும் மயங்கியும் தம்முடைய Phdஅல்லது Mphil முனைவர் பட்ட ஆய்வையே விட்டுவிடும் நிலையும் ஏற்படுகின்றது இதனை தவிர்த்து தம்முடைய Phd அல்லது Mphilமுனைவர் பட்ட ஆய்வினை தொடர்ந்து தடைபெறாமல் இருப்பதற்காக உதவவருவதுதான் கட்டற்ற கட்டணமற்ற இந்த கருவிகளாகும்
இவ்வாறான முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்கள் முதல் தேவையே தாம் ஆய்வை மேற்கொள்ளவிருக்கும் துறையில் யார்யார் ஆய்வுசெய்து என்னென்ன முடிவிற்கு வந்துள்ளார்கள்என்ற செய்தியை தேடிபிடித்து மேற்கோள் காட்டசெய்வதுதான் அவ்வாறான செயலை எளிமைபடுத்திட கைகொடுப்பதுதான் Zotero எனும் கட்டற்ற கட்டணமற்ற கருவியாகும் இது தனியாகவும் அல்லது ஃபயர்ஃபாக்ஸின் நீட்சியாகவும் கிடைக்கின்றது இது ஆய்வாளர்களுக்கு தேவையான தகவல்களை சேகரிக்கவும், ஒழுங்கமைக்கவும், மேற்கோள், ஒருங்கிணைக்கவும், ஒத்துழைக்கவும் ஆன வசதிகளோடு IEEEcitation எனும் பாவணையிலிருந்து Springler என்றவாறு வேறொரு பாவணைக்கு ஒரேயொரு சொடுக்குதலின் வாயிலாக மாற்றமுடியும் இதில் 81000 பாவணைகள் உள்ளன நம்முடைய சொந்த பாவணைகளைகூட உருவாக்கி இந்த பட்டியலில்சேர்தது கொ ள்ளலாம் மேலும் விவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளவும் http://www.zetro.org/ எனும் இணையபக்கத்திலிருந்து
நாம் கண்ணால்என்ன காண்கின்றோமோ அதனை நாம் பெறமுடியும்(WYSIWYG) எனும் அடிப்படையில் மிக எளிதாக தம்முடைய ஆய்வுக்கட்டுரையில் கொண்டுவருவதற்கு http://www.latex-project.org/ எனும் கருவி பயனுள்ளதாக அமைகின்றது அறிக்கைகள் ஆய்வுக்கட்டுகல் புத்தகங்கள் போன்றவைகளை 300 மேற்பட்ட பக்கங்களை எளிதாக கையாளவும் இணைப்புகளை எளிதாக உருவாக்கிடவும் கணக்கிற்கான வாய்ப்பாடுகளை அதன் அமைவிலேயே கட்டுரையின் இடையே கொண்டுவரவும் பல்வேறு மொழிகளை ஆதரித்திடும் வசதியும் மிக்கது அனைத்து இயக்க முறைமைகளையும் செயல்படும் திறன் கொண்டது இதனை நிறுவுகைசெய்திடாமல் இதனுடைய கருவிகளைகொண்டு நம்முடைய ஆய்வு பணியை முடித்திடமுடியும்
ஆய்வு கட்டுரையில் இடையிடையே வரைகலை எடுத்து காட்டினை கொண்டுவருவதற்காக http://www.yworks.com/yed/ எனும் கட்டற்ற கட்டணமற்ற கருவிஉதவிடுகின்றது

அவ்வாறே புள்ளியில் ஆய்வு கணக்கீடுகளை கொண்டுவந்து சேர்ப்பதற்கு http://www.gnu.org/softare/pspp/ எனும் கருவி பேருதவியாய் இருக்கின்றது
அறிவியல் பூர்வ கணக்கீடுகளுக்கு http://scilab.io/ எனும் கருவி பேருதவியாய் இருக்கின்றது

கடன் அட்டை மூலம் நாம் பிட்காயினை வாங்கலாம்

நம்முடைய கிரெடிட் கார்டுவாயிலாக பிட்காயினை பெறுவது ஒரு கடனட்டையுடன் அல்லது நம்முடைய வங்கிகணக்கிலிருந்து நேரடியாக செலுத்தி பொருட்களை கொள்முதல் செய்து பெறுவதை போன்று இது ஒரு மிக எளிய செயலாகும் ஆனால் ஒருசில கூடுதல் பாதுகாப்பு கட்டுப்பாடுகளுடன் இதனை செயற்படுத்திட வேண்டும் மின்பணபரிவர்த்தனையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் மிகபிரபலமான காயின் பேஸ் ,காயின்மாமா,சிஎக்ஸ்ஐஓ ஆகியவைகூட நம்முடைய கடனட்டையை அங்கீகரிக்கின்றன


ஆயினும் இது விஸா கடனட்டை யையும் மாஸ்டர் கடனட்டையையும் மட்டும் ஏற்றுகொள்கின்றது அமேரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் அட்டையை ஏற்றுகொள்ளாது ஆயினும்அமேரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் அட்டையை கொண்டு கிரிப்டோ கரன்ஸியை கொள்முதல் செய்ய அனுமதிக்கப்படுகின்றது இதில் நாளொன்றிற்கு 200 டாலர் அல்லது மாதம் ஒன்றிற்கு 1000 டாலர்அளவிற்கு மட்டுமே கையாளமுடியும் என்ற கட்டுபாடு உள்ளது இந்த காயின்பேஸானது இவ்வாறான கடனட்டையின் வாயிலான மின்பணபரிவர்த்தனைக்காக 3.99 சதவிகிதம் கட்டணம் வசூலிக்கின்றது கடந்த மாதம் வெளியிட்டுள்ள ஒரு ஆய்வின் படி, 18 சதவிகித பிட்காயின் வாங்குவோர் கடன் அட்டையைப் பயன்படுத்தினர் இந்த காயின் பேஸை போன்றே பிட்ஸ்டாம்ப்,ஜிஎக்ஸ்ஐஓ ஆகியனவும் மின்பணபரிவர்த்தனைக்கு விஸா மற்றும் மாஸ்டர் கடனட்டையை ஏற்றுகொள்கின்றன
எச்சரிக்கை பிட்காயின் கையாளுவது என்பது சூதாட்டம் போன்றது அதனால் எச்சரிக்கையாக கையாளவும்

ஜிமெயிலின் புதிய வசதிவாய்ப்புகள்

நம்முடைய மின்னஞ்சலில் நம்முடைய கையெழுத்து அல்லது முக்கியமான பழமொழிகளை தானாகவே உருவாகுமாறு செய்து அனுப்பலாம் இதற்காக ஜிமெயிலின்மேலே வலதுபுற மூலையிலுள்ள cog என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் பட்டியலில் Settings என்ற வாய்ப்பையும் பின்னர் விரியும் Settings எனும் பட்டியலில் General எனும் தாவிபக்கத்தை விரியச்செய்திடுக அதன்பின்னர் விரியும் General எனும் தாவிபக்கத்தில் Signature எனும் பகுதியில் நம்முடைய கையெழுத்து அதற்கான வண்ணம் பாவணைகள் இணைப்புகள் உருவப்படங்கள்போன்றவைகளை உருவாக்கி இணைத்துகொண்டு save changesஎனும் பொத்தானை சொடுக்குக இதன்பின்னர் நாம் அனுப்பிடும் மின்னஞ்சல்கள் நம்முடைய கையெழுத்தானது நாம் கட்டமைத்தவாறு தானாகவே உருவாவதை காணலாம்
இந்த ஜிமெயிலின் சேவையை இணைய இணைப்பில்லாத போதும் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் இதற்காக ஜிமெயிலின்மேலே வலதுபுற மூலையிலுள்ள cog என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் விரியும் பட்டியலில் Settings என்ற வாய்ப்பையும் பின்னர் விரியும் Settings எனும் பட்டியலில் Offline எனும் தாவிபக்கத்தை விரியச்செய்திடுக பின்னர் விரியும் Offline எனும் தாவிபக்கத்தில்  Install Gmail Offline எனும் பொத்தானை சொடுக்குக அதன்பின்னர்  Install Gmail Offline எனும் பக்கத்தில்  Add to Chrome > Add app.என்றவாறு கட்டளைகளைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர்chrome://apps/ என்ற இணையபக்கத்திற்கு சென்று Gmail Offline என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன் பின்னர் நம்முடைய ஜிமெயிலை இணைய இணைப்பில்லாத போதும் பயனபடுத்தி கொள்ளமுடியும்
இதுமட்டுமில்லாது Google Drive,Google Maps,Google Keep,YouTubeஎன்பன போன்ற பல்வேறு வசதிகளும் இந்த ஜிமெயிலில் உள்ளன அவைகளையும் பயன்படுத்தி கொள்க

சிறுநிறுவனங்களுக்கு எவ்வாறு கடனட்டைகள் உதவியாய் இருக்கும்

தற்போது பெரும்பாலான வாடிக்கையாளர்கள் தாம் கொள்முதல் செய்திடும் பொருட்கள் அல்லது பெறுகின்ற சேவைகளுக்கு ரொக்கமில்லாத பணபரிவர்த்தனை என்பதன் அடிப்படையில் கடனட்டைகளின் வாயிலாக தொகையை செலுத்த விரும்புகின்றனர் அதனால் பெருநிறுவனங்கள் மட்டுமல்லாத சிறுநிறுவனங்கள் கூட இவ்வாறான கடனட்டை வாயிலான பணபரிவர்த்தனைக்கு மாறவேண்டிய கட்டாய சூழ்நிலை ஏற்படுகின்றது
ஆயினும் இந்த புதிய ரொக்கபணமற்ற பணபரிமாற்ற சூழ்நிலையின்வாயிலாக அதிகஅளவு ரொக்கபணப்புழக்கத்தினால் ஏற்படுகின்ற பாதுகாப்பு இடர்கள் தவிர்க்கப்படுகின்றது எந்தவொரு நிறுவனமும் தம்முடைய விற்பணைவருமானத்தில் வரி போன்றவைகளை கணக்கிடுவது எளிதாகின்றது மேலும் தம்முடைய நிறுவனத்தின் ரொக்கஓட்ட நடவடிக்கையை கட்டுபடுத்துவது மிகஎளிதாகின்றது இவ்வறான நிறுவனங்களின் விற்பணை பலமடங்கு உயர வாய்ப்பாகின்றது இந்நிறுவனங்கள் கணக்கு பதிவியலிற்கு என தனி மென்பொருள் எதையும் உருவாக்கி செய்த செயலை மீண்டும் செய்திடாமல் நடைபெற்ற நடவடிக்கைகளை தானியங்கியாக கணக்கு பதிவியலிற்கு எடுத்து கொள்கின்றது மிகமுக்கியமாக அதிகஅளவு வாடிக்கையாளர்களை கவருவதற்கு இந்த வழிமுறை பேருதவியாய் விளங்கிடுகின்றது

ஒரு சிறந்த தனியார் மெய்நிகர் வலைபின்னலை தெரிவுசெய்வது எவ்வாறு

VPN என சுருக்கமாக குறிப்பிடும் தனியார் மெய்நிகர் வலைபின்னல்களின் (virtual private network) சேவையானது ஒவ்வொரு நாளும் மென்மேலும் வளர்ந்து கொண்டே வருகின்றது கூடவே அதற்கான கட்டணங்களும் உயர்ந்து வருகின்றன அதனோடு பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்களும் புதிதுபுதிதாக அச்சுறுத்துகின்றன. அதனால் ஒரு சிறந்த தனியார் மெய்நிகர் வலைபின்னல்எதுவென தெரிவுசெய்வதற்கு பின்வரும் ஆலோசனைகளை பின்பற்றிடுக
முன்பெல்லாம் மிகமெதுவான இணைப்பென்றால் யாரும் கேள்வி எதுவும் எழுப்பாமல் இணையச்சேவை கிடைத்தால் போதுமென பயன்படுத்திவந்தார்கள் ஆனால் தற்போது இணைய இணைப்பெனில் உடனடியாக அடுத்த நொடியேகிடைக்கவேண்டும் என விரும்புகின்றனர் அதனால் கட்டணம் செலுத்துவதற்கேற்ப விரைவான இணைப்பு கிடைக்கின்றதாஎன சரிபார்த்து கொள்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சேவையாளர்கள் ஒருங்கிணைந்த வலைபின்னல் சேவையாக இருந்தால் ஒரு சேவையாளர் பழுதடைந்தாலும் மற்றொரு சேவையாளரை கொண்டு செயல் தடைபடாமல் இருக்கும் அதனால் மெய்நிகர் வலைபின்னலானது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சேவையாளர்களை கொண்டுள்ளதாவென சரிபார்த்து கொள்க இறுதியாக கட்டணமில்லாத இலவச சேவைகள் நன்றாக உள்ளது இருந்தபோதிலும் மிககுறைந்த செலவில் அதிக பயனுள்ளதாக எது உள்ளது என சரிபார்த்து தெரிவுசெய்து கொள்க என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது

Previous Older Entries