இணைய உலாவியில் முகவரியை உள்ளீடு செய்திடும்போதுautocomplete எனும் செயலியை தவிர்ப்பது எவ்வாறு

இணையத்தில் உலாவருவதற்காக நாம் நம்முடைய கணினியின் இணையஉலாவியில் இணையமுகவரி சொற்களின் எழுத்துகளை ஒன்றிரண்டை உள்ளீடு செய்தவுடன் நாம் கவணமில்லாமல் இருந்தால் autocomplete எனும் செயலியானது தானாகவே ஏதாவதொரு முகவரியின் மிகுதிஎழுத்துகளை நிறைவு செய்துகொண்டு அதற்கான தளத்திற்கு நம்மை அழைத்து சென்று நாம் செய்யவிரும்பிய நம்முடைய செயலையே திசைதிருப்பிவிடுகின்றது இதிலிருந்து தற்காத்து கொள்வது எவ்வாறு என்பதுதான் நம்மனைவரின் முன்னுள்ள மிகமுக்கிய மிகப்பெரியகேள்வியாகும் அஞ்சற்க
இதற்காக கூகுளின் குரோம் இணைய உலாவியின் முகவரி பட்டையில் முகவரியை தட்டச்சு செய்திடும்போது இவ்வாறான autocomplete எனும் செயலியின் தொந்திரவு துவங்கியவுடன் விசைப்பலகையிலுள்ள Shift-Delete ஆகிய விசைகளை அழுத்தி இதனை நீக்கிடுக அதன்பின்னர் நம்முடைய சரியான இணைய முகவரியை உள்ளீடு செய்திடுக
Firefox எனும் இணைய உலாவியில் இவ்வாறான autocomplete எனும் செயலியின் தொந்திரவு துவங்கியவுடன் விசைப்பலகையிலுள்ள Delete எனும் விசையைமட்டும் அல்லது Backspace எனும் விசையைமட்டும் அழுத்தி இதனை நீக்கிடுக அதன்பின்னர் நம்முடைய சரியான இணைய முகவரியை உள்ளீடு செய்திடுக.

1.
Internet Explorer இணையஉலாவியிலும் , Opera இணையஉலாவியிலும் முகவரி பட்டையில் முகவரியை தட்டச்சு செய்திடும்போது இவ்வாறான autocomplete எனும் செயலியின் தொந்திரவு துவங்கியவுடன் உடன் வலதுபுறம் தோன்றிடும் ‘x’ என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் நம்முடைய சரியான இணைய முகவரியை உள்ளீடு செய்திடுக.

2.

நம்முடைய வலைபூவிற்கு எவ்வாறு ஏராளமான பார்வையாளர்கள் வருமாறு செய்வது

பொதுவாக பெரும்பாலானவர்கள் தங்களுடைய மனதில் தோன்றுகின்ற கருத்துகளையும் பக்கம் பக்கமாக blogஎனும் வலைபூவில் எழுதி இணையத்தில் வெளியிட்டு வருகின்றோம் அவ்வாறு வெளியிடுகின்ற நம்முடைய வலைபூ பக்கங்களை பொதுமக்கள் அனைவரும் பார்வையிடவேண்டும் அதற்காக தமிழ்மனம், தமிழ்ப்ளாக் என்பன போன்ற இணைய-பக்கங்களில் பதிவுசெய்து கொள்வோம் வேறுசிலர் மின்னஞ்சல் குழுக்களில் நம்முடைய வலைபூவில் வெளியிடபட்டுள்ள செய்திகளை அறிவித்திடுவார்கள் அதைவிடதற்போதைய நிலையில் நம்முடைய வலைபூவானது ஏராளமான அளவில் பார்வையாளர்கள் வந்து பார்வையிடுமாறு செய்வதற்காக ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம்,லிங்காடின் என்போன்ற சமுதாய இணைய-தளபக்கங்களில் நம்முடைய வலைபூவில் வெளியிடபட்ட செய்தி, கட்டுரை பற்றிய அறிவிப்பினை வெளியிடும்போது ஆயிரகணக்கானவர்களின் பார்வைக்கு சென்று மிகப்பிரபல-மாவதற்கு ஏதுவாகும் உரையுடன் உருவப்படங்களுடன் சேர்ந்தது எனில் ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமுதாய இணையதள பக்கங்களில் வெளியிடுவது நல்லது கானொளி படங்கள் மட்டுமெனில் யூட்யூ மிகச்சிறந்த வழியாகும் இதன் வாயிலாக கானொளி காட்சிகளுடன் சேர்ந்த வலைபூவினை ஆயிரகணக்கான பார்வையாளர்கள் பார்வையிடுவதற்காக சிறந்த சாதனமாக பயன்படுகின்றது வலைபூவில் எழுதி வெளியிடுவோர் தங்களின் செய்திகளுக்கான அறிவிப்பை இதனைபோன்ற இணையதள பக்கங்களில் வெளியிட்டு தங்களுடைய வலைபூவிற்கு அதிக பார்வையாளர்கள் வந்துபார்வையிடுமாறு செய்து கொளக என பரிந்துரைக்காப்படுகின்றது

நாம்உருவாக்கிடும் இணையதளபக்கத்தினை எந்தவொரு கைபேசியிலும் தோன்றிடுமாறு செய்வதெவ்வாறு

நாம் உருவாக்கவிருக்கும் இணையதளபக்கமானது எந்தவொருகைபேசியிலும் எளிதாக கையாளும் தன்மையுடன் இருப்பதுதான் வெற்றிகரமான இணையதளமாக அமையும் ஏனெனில் நம்மில் பெரும்பாலானோர் இணையத்தில் உலாவருவது இணையத்தின் வாயிலாகவே பொருட்களை கொள்முதல் செய்வது பணபரிமாற்றம் செய்வது பொருட்களுக்கான தொகை வழங்குதல் ஏன் சம்பளம் வழங்குதல் ஆகிய அனைத்து செயல்களையும் கைபேசி வாயிலாகவே செயல்படுத்துகின்றனர் அதனோடு அனைத்து வங்கி நடவடிக்கைகளும் வியாபார நடவடிக்கைகளும் மின் வணிகமும் கைபேசி வாயிலாகவே செயல்படுத்தி கொள்ளமுடியும் என்ற தற்போதைய வளர்ச்சி-யடைந்த நவீணஉலகில் கைபேசிஅல்லது திறன்பேசி சாதனங்கள் மற்றொரு கையடக்க கணினியாக கருதுகின்ற நிலையில் தற்போது நாம்வளர்ந்து இருக்கின்றோம் மேலும் நம்மில் பெரும்பாலானோர் தம்முடைய கைபேசிஅல்லது திறன்பேசி வாயிலாக இணையத்தில் உலாவருதல் அதிலும் ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர் போன்ற சமூதாய இணைய-பக்கங்களில் உலாவருவதுதான் சிறந்தது என தற்போதைய நம்மனைவரின் சிந்திக்கும் போக்கு வளர்ந்துள்ளது அதனால் புதியதாக உருவாக்கப்படும் எந்தவொரு இணைய பக்கமும் கணினிக்கு மட்டுமல்லாது அனைத்து கையடக்க சாதனங்களிலும் தோன்றிடு-மாறு செய்வதே பயனுள்ளதாக அமையும் அதிலும் எந்தவொரு இணைய பக்கத்திலும் தலைப்பு முடிவு உள்ளடக்க உரைகள் உருவப்படங்கள் கானொளி படங்கள் அட்டவணைகள் ஆகியவை கணினிக்கேற்றவாறு மட்டும் உருவாக்கியிருப்போம் ஆயினும் இவை கைபேசி அல்லது திறன்பேசி திரையின நீளஅகலத்திற்கு ஏற்றவாறும் திரைதுள்ளியத்திற்கு ஏற்றவாறும் அதைவிட செயல்படும்வேகம் பல்வேறு இயக்கமுறைமைகளுக்கு ஏற்றவாறும் அமையுமாறு கட்டமைத்திடவேண்டும் ஆயினும் இந்த இணையதளபக்கத்தின் உரை உருவப்படம் கானொளி படம் ஆகியவற்றின் தன்மைகள் மாறாமல் இருக்கவேண்டும் என்பதே முதன்மை குறிக்கோளாகும் அதைவிட கணியில் விரைவான அகல்கற்றை இணைப்பிற்கு பதிலாக குறைவான வேகஇணைப்பிலும் இணையபக்கங்கள் தோன்றிடுமாறு செயல்பட வேண்டும் இதில் எழும் பொதுவான பிரச்சினைகள் பின்வருமாறு
1. இணையபக்கங்கள் வெவ்வேறு திரையின் அளவிற்கேற்ப தானாகவே சரிசெய்து கொள்ளாது. இதற்காகஎந்தசாதனத்தில் இணையபக்கம் தோன்றிடவேண்டுமோ அதற்கேற்றவாறு திரையின் அளவு சரிசெய்து தோன்றிடுமாறு கட்டமைத்திடவேண்டும் இதற்காக HTML எனும் ஆவணத்திலுள்ள meta viewport எனும் டேக்கை பயன்படுத்தி சரிசெய்து கொள்க இதற்கான குறிமுறைவரி பின்வருமாறு
6.1

இந்த கட்டளைவரியானது சாதனங்களின் திரையின் அளவிற்கேற்ப இணையபக்கத்தின் அளவை சரிசெய்து கொள்கின்றது
2.இணையபக்கங்களில் அதிகபட்சஉள்ளடக்கங்கள் கொண்டிருப்பதால் கைபேசியில் அவையனைத்தும் தோன்றாது இதற்காக இணையபக்கங்களின் உள்ளடக்கங்கள் கைபேசியிலும் தோன்றிடுமாறு சரிசெய்து அமைத்திடுக
3.இணையபக்கங்களின் உருவப்படங்கள் திரையில் தோன்றிட அதிக கால அவகாசத்தினை எடுத்து கொள்கின்றன அதனை தவிர்த்திட அந்தந்த கைபேசிக்கு தக்கவாறு பொருத்தமாக உருவப்படங்கள் அமையுமாறு கட்டமைத்திடுக
4.இணையபக்கங்களின் தரவுகளின் அட்டவணைகள் மிகசிக்கலாகவும் மேலேற்றம் செய்திட அதிக காலஅவகாசத்தையும் எடுத்துகொள்கின்றன இதற்காகதரவுகளின் அட்ட-வணைகள் கைபேசிக்கேற்றவாறு பொருத்தமாக அமைந்திடுமாறு மாற்றியமைத்து கொள்க.இதற்கான குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு
2
இதேபோன்று கணினித்திரைக்கேற்ற கிடைவரிசை தரவுகள் கைபேசி திரைக்கேற்றவாறு நெடுவரிசையாக தோன்றிடுமாறு மாற்றி யமைத்து கொள்க
5. உருவப்படங்களின் துள்ளியம் நீளஅகலஉயர அளவு ஆகியவற்றை சாதனங்களுக்-கேற்றவாறு சரிசெய்திட srcsetஎனும் டேக்கை பயன்படுத்தி கொள்க.இதற்கான குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு
3
இதன்வாயிலாக சரியான உருவப்படத்தைதெரிவுசெய்வது மட்டுமல்லாமல் தேவையற்ற பெரிய உருவப்படங்களை தவிர்த்திடுகின்றது
6.ஒருசில கைபேசி சாதனங்களில் ஒருசில கானொளி படகாட்சிகள் இயங்கவே முடியாது அவ்வாறான வடிவமைப்பு கானொளி படங்களை அனைத்து கைபேசிகளிலும் செயல்படுமாறான வடிவமைப்பிற்கு உருமாற்றம் செய்து கட்டமைத்திடுக.இதற்காக செந்தரHTML5 எனும் ஆவணத்திலுள்ள srcஎனும் டேக்கை பயன்படுத்தி சரிசெய்து கொள்க.இதற்கான குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு

4
இதனை கொண்டு கைபேசிக்கேற்ற கானொளி வடிவமைப்பு குறிப்பிட்ட வடிவமைப்பினை பதிவிறக்கம் செய்திடாமலேயே பயன்படுத்தி கொள்க
அதிலும் குறைந்தஅளவு சைகைகளை கொண்ட இணையஇணைப்பிலும் கைபேசியின் இணையஉலாவரும்போது இணையபக்கம் மிகச்சரியாக திரையில் காண்பிக்குமாறு செய்திடுக

Skypeஇன் கானொளி காட்சி சரியாக இயங்கவில்லை என்னசெய்வது

நம்முடயை வாழ்வின் ஒருங்கிணைந்தஅங்கமாக விளங்கும் உற்பத்தி தொடர்பு கருவியான ஸ்கைப் ஆனது சரியாக செயல்படவில்லையெனில் நமக்குமிகப்பெரிய ஏமாற்றமளிக்கும் செயலாகிவிடுகின்றது பொதுவாக வெப்கேம், வீடியோ ஆகியவை சரியாக செயல்படு-வதற்கான ஸ்கைப் மென்பொருள் மிகச்சரியாக கட்டமைவு செய்யாவிட்டாால் இவைகளின் வாயிலாக தொடர்புகொள்வது சிரமமாகிவிடும் அதனால் இதனை சரிசெய்வதற்காக ஸ்கைப்பின் நம்முடைய இயக்கமுறைமை விண்டோ அல்லது லினக்ஸ் ஆகியவற்றின் பொருத்தமான சமீபத்திய பதிப்பை பதிவிறக்கம்செய்து நிறுவுகை செய்துகொள்க அடுத்து நம்முடைய கானொளி(video) சாதனத்தின் சமீபத்திய பதிப்பிற்கு மேம்படுத்தி கொள்க தொடர்ந்து நம்முடைய வெப்கேமின் சமீபத்திய driverபதிப்பிற்கு மேம்படுத்தி கொள்க அதன்பின்னர் நம்முடைய விண்டோ இயக்கமுறைமை கணினியில் Control Panel -> System and Security > System Device Manager- >என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் திரையில் நம்முடைய வெப்காமை Ligitech HDWecamC310என்றவாறு தெரிவுசெய்து சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தனை சொடுக்குக பின்னர்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Properties என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

1
பின்னர் விரியும் Properties எனும் உரையாடல் பெட்டியில் Driver எனும் தாவியின் திரையை தோன்றசெய்திடுக அதில் Update Driver எனும்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து சமீபத்திய மேம்படுத்துதல் இருந்தால் அதனை பதிவிறக்கம்செய்து மேம்படுத்தி கொள்க

மேலும் DirectX என்பதன் சமீபத்திய பதிப்பை பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்து கொள்க பின்னர் ஸ்கைப்பை செயல்படச்செய்திடுக அதில் முப்புள்ளி உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து பட்டியலை விரிசெய்திடுகவிரியும் பட்டியலில்Settings எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் Audio & Video எனும் பகுதியின் கீழிறங்கு பட்டியலை விரியச்செய்திடுக அதில் மிகச்சரியான நம்முடைய வெப்கேம் சாதனத்தினை தெரிவுசெய்து கொள்க அதற்கான பொருத்தமான மென்பொருள் நிறுவுகை செய்யப்பட்டுள்ளதாவென சரிபார்த்துகொள்க அடுத்ததாக கானொளிகாட்சி வாயிலாக நண்பர்களுடன் விவாதிக்கும்போது வெப்கேம் செயல்படுமாறு இயலுமை செய்யப்பட்டுள்ளதாவென உறுதி படுத்திகொள்க சிலநேரங்களில் நம்முடைய வெப்கேம் உருவப்பொத்தானின் மீது குறுக்குகோடு இருந்தால் செயல்படாமல் நிறுத்தம் செய்யப்பட்டிருப்பதாகும்அதனை இயலுமைசெய்திடுக

2

வேறு ஏதேனும் மென்பொருட்கள் இந்த வெப்கேமிற்காக பின்புலத்தில் செயல்படு-கின்றதாவென சரிபார்த்து அவைகளை நிறுத்தம்செய்திடுக மிகமுக்கியமாக சமீபத்திய ஸ்கைப் மென்பொருள் பதிப்பை நிறுவுகைசெய்து கொண்டால் போதும் பிரச்சினைஎதுவானாலும்நமக்கு சுட்டிகாட்டும் அதனை சரிசெய்து கொள்ளமுடியும்

வரைகலை வடிவமைப்பு தொழிலின் வாயிலாக வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருளீட்டமுடியும்

வரைகலை வடிவமைப்பு(graphic design) என்பது மென்பொருளாக அல்லது வன்பொருளாக கண்களால் காட்சியாக காணஉதவிடும் தொழில் திறனாகும் இது பார்வையாளர்களை ஊக்குவித்து நிறுவனத்தின் விற்பணையை உயர்த்திடவும் வாடிக்கையாளர்களை ஊக்குவிக்கவும் பார்வையாளர்களை கவர்ந்து தான் கூறவிரும்பும் செய்திகளை அனைவரிடமும் பரப்புவதற்கும் உதவும் மிகமுக்கிய கருவியாக விளங்குகின்றது நிறுவனத்தின் லோகோ, விற்பணை செய்திஅறிவிப்பு, உற்பத்திபொருட்களின் தகவல் ,சந்தைபடுத்துதலுக்கான கருவி, பத்திரிகையின் பக்கங்கள் ,விளம்பர உள்ளடக்கங்கள் நிருவாக அறிவிக்கை ஆகியவை இந்த வரைகலை வாயிலாக உருவாக்கப்படுகின்றது
இந்தவரைகலை வடிவமைப்பு தொழிலை துவங்குவதற்கு முதலில் இந்த வரைகலை வடிமைப்பில் அதற்கான கல்விநிறுவனங்களில் சேர்ந்து தகுதியான கல்வியை பயின்றிடுக ஆயினும் சுதந்திரமாக இந்த பணியை செய்திடவிரும்பினால் கல்விசான்றிதழ் எதுவும் தேவையில்லை அதற்கு பதிலாக வரைகலைவடிவமைப்பில் தொழில்திறமையை வளர்த்து கொண்டுநம்மை பற்றிய நம்முடைய வரைகலை வடிவமைப்பு திறமையை கானொளி காட்சியாக http://www.fiverr.com/ ,http://www.upwork.com/ என்பன போன்ற இணையதளங்களில் பதிவுசெய்து கொண்டால் போதுமானதாகும் உடன் நமக்கான வரைகலை வடிவமைப்பு பணிவாய்ப்புகள் நமக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும்
இதற்காக முதலில் Adobe®, CorelDraw®, Maya ® என்பன போன்ற நிறுவனங்களின் மென்-பொருட்களை கொள்முதல்செய்வதற்காக போதுமான முதலீட்டினை தயார்-செய்துகொள்க தொடர்ந்து InDesign, After Effects ,Illustrator , Photoshop, Dreamweaver, Autodesk 3ds Max, Corel Draw ,Autodesk Maya , Inkscape என்பனபோன்ற மிகவும் திறனுடைய தனியுடைமை கருவிகள் நமக்கு தேவையாகும் ஆனால் அதைவிட Canva, Stencil, Snappa , DesignBol ,Fotor , Piktochart ,PicMonkey என்பனபோன்ற கட்டற்ற கட்டணமற்ற கருவிகளையும் இந்த வரைகலைவடிவமைப்பு பணிக்காக பயன்படுத்தி கொள்வது நல்லது
இந்த பணியில் நம்முடைய தொழில் திறனிற்கு ஏற்றவாறு சாதாரணமாக நாளொன்றிற்கு 100 டாலர்-முதல் 3500 டாலர் வரை ஈட்டமுடியும் மிகமுக்கியமாக Logo Design Club ,Graphic Design ,Graphix Designersஎன்பன போன்ற WhatsApp, Facebook, Twitter ஆகிய சமூதாய இணைய தள குழுக்களில் இணைந்து பொருள்ஈட்டிடுக என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.

கைபேசி பயன்பாடுகளில்பிழைச்செய்திகள்(Error Messages) கொண்டு வருவதெவ்வாறு

நாம் நம்முடைய கைபேசியில் செயல்படும் வண்ணம் நம்மால்உருவாக்கப்படும் நம்முடைய பயன்பாடுகள் , நிரல்தொடர்கள் அல்லது வடிவமைப்புகளை செயல்படுத்தி பார்த்திடும்நிலையில் முடிவானது நாம் எதிர்பார்த்தவாறு இல்லாதபோது எதிர்மறையான பிழைச்செய்திகள் (Error Messages) திரையில்தோன்றி நம்மை எரிச்சலுரச்செய்துவிடும் அந்த பிழைச்செய்திகளை நேர்மறையானதாக வருமாறு செய்தெவ்வாறு
மிகவும் சிரமப்பட்டு பயன்பாடு ஒன்றினைஉருவாக்கி அதனை செயற்படுத்திடும்-போது தோன்றிடும் எதிர்மறையான பிழைச்செய்தியானது அவர் மீண்டும் தன்னுடைய முயற்சியை செய்திடாமல் எரிச்சலுரச்செய்து தடுமாற செய்திடுகின்றது அதனால் இவ்வாறான நிலையில் மீண்டும் முயன்றிடுக என்றவாறு எப்போதும் நேர்மறையான பிழைச்செய்தி வருமாறு செய்திடுவது நல்லது
இந்த பிழைச்செய்தி பெட்டியானது சிவப்பவண்ண பெட்டிக்கு பதிலாக ஆரஞ்சு-வண்ணம் அல்லது மஞ்சள் வண்ணத்தில இருப்பது நிரலாளர்களை சோர்வுறச் செய்திடாமல் மேலும் முயறசிசெய்திட ஊக்கப்படுத்திடுகின்றது
இவ்வாறான பிழைச்செய்தி எதனால் ஏற்படுகின்றது என்ற காரணத்தை பிரதிபலிக்குமாறு செய்வது அதனை சரிசெய்வதற்கான தூண்டுகோலாக நின்று ஊக்கப்படுத்துகின்றது
இவ்வாறன பிழைச்செய்தி பிரச்சினை எழும் குறிப்பிட்டபுலத்தில் மட்டும் மேல்மீட்பு பட்டிபோன்ற எழுந்தவுடன் அந்த புலத்திற்கு சென்று சரிசெய்திட உதவியாக இருக்கும்
அதிலும் அவ்வாறான பிழைச்செய்திகள் அந்தந்த இடத்திற்கேற்ற உருவப்படமாக இருப்பது மேலும் எளிதாக இருக்கும்
இவ்வாறான கட்டமைப்பில் பிழைச்செய்தி எழுமாறு செய்து கொள்வது நம்மை சோர்வுறசெய்திடாமல் நாம் மேற்கொண்ட பணியில் மேலும் முயன்று வெற்றி பெறசெய்ய உதவும்தூண்டுகோலாக அமைவது திண்ணம்

பழைய3.5-inch அளவுள்ளfloppy disks என்பது மறைந்து போன தொழில் நுட்பமா

பொதுவாக புதிய தொழில்நுட்பம் அல்லது புதிய பொருளை கண்டு பிடித்தால் பழைய பொருட்கள் அதற்கான இணைப்பு கம்பிகள்,இணப்பான்கள்,ஏற்பான்கள்போன்றவைகளை தூக்கி குப்பையில் வீசி எறிந்துவிடும் மனப்பான்மையில் நாமெல்லோரும் தற்போது இருந்துவருகின்றோம் அவ்வாறே கணினியிலும் சிடி ,டிவிடி ,யூஎஸ்பி ஸ்டிக் ஆகியவை புழக்கத்திற்கு வந்தவுடன் பழைய ஃப்ளாப்பி டிஸ்க்கை மறந்தேவிட்டோம் ஆயினும் இந்த ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் தொழில் நுட்பம் மறைந்து போனதா அல்லது இறந்து போனதாவென்றால் இல்லையென்ற பதிலே முதலில் வரும். ஏனெனில் இப்போதும் தற்போதைய கட்டமைவுடைய கணினியில் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதிலும் தற்போதைய ராஸ்பெர்ரிய பையை பயன்படுத்திடும்-போது இந்த ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் தொழில்நுட்பம் பேருதவியாக இருக்கும் அதைவிட புதிய ஆர்டினோவிற்கு இந்த ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் தொழில்நுட்பம் கண்டிப்பாக தேவையாகும் மேலும் புதிய நவநாகரிக தொழில்நுட்பமான SD Card இல் தரவுகளை படித்தறிய இந்தஃப்ளாப்பி டிஸ்க் தொழில்நுட்பம் மிகமுக்கியமான பங்கு வகிக்கின்றது
அதனால் இந்த பழைய ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் தொழில்நுட்பத்தை தூக்கி எறியாமல் தற்போதைய புதிய நிலைக்கு ஏற்றவாறு பயன்படுத்தி கொள்க என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது

Previous Older Entries