எந்தவொரு கூட்டத்திலும் நேரடியாக கலந்துகொள்ளுதலை போன்று தொலைதூரத்திலிருந்து கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளுதல் (Telepresence)

மிக நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே, விஞ்ஞான புனைகதையிலும் திரைப்படத்திலும், கற்பனையாக கானொளி எனும் தகவல்தொடர்பு தொழில்நுட்பத்தின் வாயிலாக கதாநாயாகன் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதை கண்டு எதிர்காலத்தில் இவ்வாறு நடைபெறுமா என நம்பமுடியாதஅளவு ஆச்சரிய பட்டிருக்கலாம், அது தற்போது Telepresenceஎன்பதன் வாயிலாக நடைமுறை உண்மையாகியுள்ளது

நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் வியாபார ரீதியாக பல்வேறு இடங்களுக்குச் செல்லவேண்டியநிலையிலும் பல்வேறு வணிக கூட்டங்களில் கலந்து கொளஅளவேண்டியநிலையிலும் அவ்வாறான அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் கலந்துகொள்வதற்கு உடல்ரீதியாக முடியாத நிலையில் ஆனால் கண்டிப்பாக அவைகளில் கலந்துகொண்டே ஆகியவேண்டியசூழலில் இந்த Telepresence எனும் தொழில்நுட்பம் சாத்தியமாக்குகின்றது இதுவரை குரல்களின் வாயிலாகவும் உருவப்படங்களின் வாயிலாகவும் தொடர்பு கொண்ட நிலைமாறி நேரடியாக வணிக கூட்டங்களில் கலந்து கொள்வதைபோன்றே தாம் இருந்தஇடத்தில் இருந்தவாறே கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு விவாதித்து முடிவுசெய்திடும் வசதியை இந்த Telepresence எனும் தொழில்நுட்பவசதி புதிய வழியை காண்பிக்கின்றது

அதிலும் கணினியின் பயன்பாடுகள்இதனை எளிதாக கையாள உதவுகின்றன அதைவிட தற்போது கட்டற்ற பயன்பாடுகள் இந்த தொழில்நுட்பத்தில் நாம் பயன்படுத்த தயாராக உள்ளன

Advertisements

கணினியில் ஏற்படும் பொதுவான பிரச்சினைகள்

பொதுவாக நாமனைவரும் நம்முடைய கணினியை பயன்படுத்தி மிகமுக்கியமான பணியை செய்து-கொண்டிருக்கும்-போது திடீரென கணினியின் இயக்கம் தானாகவே நின்றுபோதல் போன்ற பல்வேறு பிரச்சினைகள் ஏற்படும் அவைகளுள் ஒருசில கணினி தொழில்நுட்ப வல்லுனர் வந்தால் மட்டுமே தீர்வுசெய்யமுடியும் ஆயினும் வேறுசில பிரச்சினைகளை பயனாளர்களாகிய நாமே முயன்று சரிசெய்து நம்முடைய பணியை தொடரமுடியும் அவ்வாறானவை பின்வருமாறு
1 கணினியின் இயக்கம் மிகமெதுவாக இருப்பது இவ்வாறான நிலையில் திரைப்படங்கள் உருவப்படங்கள் இசைகள் போன்றவைகளுக்கான பயன்பாடுகள் நாம் பயன்படுத்தினாலும் பயன்படுத்தாவிட்டாலும் பின்புலத்தில் இயங்கிகொண்டேஇருக்கும் அவைகளின்இயக்கத்தை நிறுத்திவிடுக அவ்வாறே Visipics என்பதை பயன்படுத்தி தேவையற்றபயன்பாடுகளின் தன்னியில்பான இயக்கத்தை அறவே நீக்கிவிடுக மேலும் அதனோடு செயல்நினைவகமான தற்காலிக நினைவகத்தில்(RAM) அத்தியாவசிய பயன்பாடுகள் தவிர மிகுதியை நீக்கம் செய்வதுமேலும் பயனுள்ளதாக அமையும் இதற்காக start எனும் பொத்தானை அழுத்துக உடன்விரியும் திரையின் தேடுதல் பகுதியில் msconfig என தட்டச்செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்தியபின் விரியும் திரையில் Startup எனும்தாவியின் திரையை தோன்ற செய்திடுக அதில் Google Update, AdobeAAMUpdater, Steam Client Bootstrapper, Pando Media Booster, andSpotify போன்றவைகள் தெரிவுசெய்திருப்பதை நீக்கம் செய்துகொண்டு okஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தபின்னர் வழக்கமாக செயல்படுத்துவதை போன்று கணினியின் இயக்கத்தை நிறுத்தம்செய்து மறுதுவக்கம் செய்திடுக இதன்பின்னர் கணினியின் இயக்கம் வேகமாக இருப்பதை காணலாம்

2.2 இணையஇணைப்பின்வேகம்மெதுவாக இருப்பது இதனை சரிப்பார்ப்பதற்காக Speedtest.net எனும் இணையபக்கத்திற்கு சென்று நம்முடைய கணினியின் இணைய இணைப்பின் வேகம் எவ்வளவு என பரிசோதித்து பார்த்திடுக பொதுவாக ISP இன் விளம்பரத்தில் 50 சதவிகிதம் என்றும் நம்முடைய ping இன் வேகம் 100 சதவிகிதம் என்றும் கூறப்படுகின்றது அவைகளை சரிபார்த்துகொள்க மேலும நம்முடைய கணினியில் இணைய இணைப்பினை ஏற்படுத்திடும் மோடத்தின் இயக்கத்தை நிறுத்தம் செய்து மறுதுவக்கம் செய்திடுக

3 நாம் இணையத்தினை பயன்படுத்தாதபோதும் விளம்பரங்கள்மேல்மீட்பு பட்டியாக வந்து தொல்லைகொடுத்தல் Adware எனும் பெயர்கொண்ட இவைகளை மால்வேர் பைட்ஸ் வாயிலாக அறவே நீக்கம் செய்திடுக

4 Wi-Fiஎனும் அருகலை இணைப்பில்லாதிருத்தல் இதற்காக நம்முடைய கணினியின் wireless adapter என்பதன் இயக்கி சரியாக நிகழ்நிலைபடுத்தப்பட்டுள்ளதாவென சரிபார்த்து நிகழ்நிலைபடுத்திகொள்க

5இணையத்தில்உலாவருமபோது பாதுகாப்பு எச்சரிக்கை திரையில் தோன்றுதல்இந்த பிரச்சினையைதீர்வுசெய்வதற்காக நம்முடைய கணினியின் நேரம் காட்டும் பகுதியின்மீது இடம்சுட்டியைவைத்து சுட்டியின் வலதுபுறபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Change date and time settings என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து கணினியின் நேரத்தை சரியாக மாற்றி அமைத்து கொள்க

தொலைந்து போன கைபேசிஎங்கிருக்கின்றது என தேடிகண்டுபிடிக்கு உதவிடும் தற்போதைய நவீண பல்வேறுவகையான தொழில்நுட்பங்கள்

தற்போது தொலைந்து போன கைபேசியை தேடிகண்டுபிடித்திடுவதற்கான பல்வேறு புதிய தொழிலநுட்பங்கள் கருவிகள் நமக்கு உதவத்தயாராக இருக்கின்றன அவைகளை கொண்டு பின்வருமாறான பல்வேறு புதிய வழிவகைகளிலும் தேடிகண்டுபிடித்திடலாம்
1 உலகளாவிய இடத்தை தேடிகண்டுபிடித்தல்(Geo-location Tracking): நம்மிடம் பணிபுரியும் பணியாளர்கள் வீட்டிலஇருந்துகொண்டே உடல்நிலை சரியில்லாததால் மருத்துவமனை சென்றேன் என பொய்யான தகவல் கூறுவார்கள் அவ்வாறான நிலையில் அந்த பணியாளர் எந்தவொரு நேரத்திலும் எந்தவிடத்தில் இருந்தார் என அறிந்து கொள்ள இந்த வசதி பயன்படுகின்றது
2 அழைப்பினை பதிவுசெய்தல்(Call Recordingவாயிலாக தேடிபிடித்தல்): பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் தம்முடைய நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் பணியாளர்கள் தங்களுடைய சொந்த உபயோகத்திற்கு அலுவலக தொலைபேசியை பயன்படுத்திடாமல் தடுக்க முயற்சி செய்கின்றன ஆனாலும் ஒருசிலர் யாருக்கும் தெரியாமல் அலுவலக தொலைபேசியை தமது சொந்த உபயோகத்திற்கு பயன்படுத்தி கொள்வர் அவ்வாறான நிலையில் Call Recording எனும்வழிமுறையில் அலுவலக தொலைபேசியின் பயன்பாட்டினை பதிவுசெய்து மீண்டும் இயங்கசெய்து யார்யார்எங்கெங்குஎவ்வப்போது பேசினார்கள்என அறிந்து கொள்ளலாம்
3குறுஞ்செய்திவாயிலாக தேடிபிடித்தல்(SMS & MMS Tracking ): நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் பணியாளர்கள் அனுப்பிடும் அனைத்து செய்திகளைையும் யார்யாருக்கு எவ்வப்போது அனுப்பபட்டது எனஇதன் வாயிலாக தேடிபிடித்து அறிந்து கொள்ளலாம்
4. முகநூல் கட்செவி வாயிலாகதேடிபிடித்தல் (Facebook & WhatsappTracking ): நிறுவனத்தின் முக்கிய செய்திகள், ஆவணங்கள் ஆகியவற்றின் நகல்களை பணியாளர்கள் சமூகவலைதளங்களின் வாயிலாக மற்றவர்களுக்கு அனுப்பிடும் நிலையை அறவே தவிர்ப்பதற்காக தம்கீழ் பணிபுரியும் பணியாளர்கள் இவ்வாறான சமூகவலைதளங்களின் வாயிலாக அனுப்பிடும் அனைத்து செய்திகளைையும் யார்யாருக்கு எவ்வப்போது அனுப்பபட்டது என தேடிபிடித்து அறிந்து கொள்ளலாம் இவ்வாறானஅனைத்து பணிகளுக்கும் உதவிடும் phone tracker எனும் பயன்பாட்டினை https://phonty.com/ என்ற முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்திகொள்க

போலியான வேலைவாய்ப்புஅழைப்பாணையை எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது

தற்போதைய இணையயுகத்தில் அதிலும் கைபேசியிலும் இணையத்தை பயன்படுத்திடும் தற்போதைய காலகட்டத்தில் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு குறைவாககிடைத்திடும் இன்றைய சூழலில் நம்முடைய மின்னஞ்சல் பெட்டிகளில் வந்து குவியும் ஏராளமான அளவில் மின்னஞ்சல்களுள் போலியான வேலை வாய்ப்பிற்கான அழைப்பாணையை எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது என்பதுதான் மிகப்பெரிய சவாலாகும் அதாவதுஇணையத்தில் நாம் உலாவரும்போது நாம் வழங்கிடும் நம்மைபற்றிய அனைத்து தகவல்களை கொண்டு நம்முடைய நிலையைஎளிதாக அறிந்துகொண்டு நம்மிடமிருந்து தங்களுக்கு தேவையான வருமானத்தினை ஈட்டுவதற்காக குறிப்பிட்ட பணியை நமக்கு வழங்குவதாகவும் அந்த பணியில் சேருவதற்குகுறிப்பிட்ட காப்புத்தொகையை உடனடியாக செலுத்திடுமாறு நம்மிடம் கோரி ஏராளமான போலியான மின்னஞ்சல்கள்வந்து சேருகின்றன இவைகளுள் போலியானவை எவையெனஎவ்வாறு காண்பது எனபின்வரும் விவரங்களிலிருந்து அறிந்து கொள்க பொதுவாக போலியான நிறுவனம் எனில் abc_recruitment_drive@yahoo.com,abc_recruitment_drive@gmail .com, abc_recruitment_drive@hotmail .com, போன்றவாறு மின்னஞ்சல் முகவரி இருக்கும் ஆனால் உண்மையானநல்ல நிறுவனம் எனில்@abc.com or @abc.org or @abc.net போன்றவாறு மின்னஞ்சல் முகவரி இருக்கவேண்டும்
நாம் குறிப்பிட்ட துறையில் வல்லவர் நல்லவர் என நம்மை புகழ்ந்துஅதனால் நமக்குஇந்த பணியாணையை வழங்குவதாக கூறுவது போலியானது என அறிந்து கொள்க அடுத்ததாக அனுப்படும் அழைப்பாணையானது பணிஅழைப்பாணை என்று துவங்கிடும் மேலும் வண்ணமயமாக அந்த அழைப்பானை பார்வையாளர்களை கவருமாறான எழுத்துருக்களுடன் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் நல்லவை எனில் இவவாறு வண்ணமயமாகவோ வித்தியாசமான எழுத்தருக்களுடனோ இருக்காது மேலும் அந்த போலியானஅழைப்பாணையில் எழுத்துப்பிழைகளும் இலக்கணபிழைகளும் அதிகஅளவில் மலிந்துள்ளதை காணலாம் மேலும் மிகப்பெரிய பதவியை நமக்கு வழங்குவதாக இந்த போலியான அழைப்பாணையில் இருப்பதையும் நம்பவேண்டாம் இவ்வாறான மின்னஞ்சல்களுக்கு இயல்பாக நம்மில் பலர் பதில்மின்னஞ்சல்அனுப்பிடுவோம் அது மனித இயல்புதான் எச்சரிக்கை இவ்வாறு பதில் மின்னஞ்சல்அனுப்புவது நாமே வலியஇந்த வலையில்விழுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் என்ற செய்தியை இவர்கள் அறி்ந்து கொள்ள வழிவகுப்பதாக ஆகிவிடும் போலியான பணிஅழைப்பாணையானது மின்னஞ்சலின் இணைப்பாக உருவப்பட கடிதமாக இருக்கும் நல்லநிறுவனமானது எம்எஸ் வேர்டு போன்ற அமைப்பினை மட்டுமே பயன்படுத்திடும்என்ற செய்தியையும் தெரிந்து கொள்க கடைசியாக மிகமுக்கியமாக போலியான பணிஅழைப்பாணையானது இந்த பணியில் சேருவதற்காக குறிப்பிட்ட தொகையை காப்புத்தொகையாக செலுத்திடுமாறு கோரும் இதனை கண்டிப்பாக தவிர்த்திடுக

பணத்தினைசேமிப்பதற்கானபத்துவழிகள்

1 கூப்பனை பயன்படுத்துதல்தற்போது இணைய சந்தை, சேவைகள் அல்லது எந்தவொரு பொருளைவாங்குவதற்கும் இந்த கூப்பன் வழிமுறை மிகச்சிறந்ததாக விளங்குகின்றது இதன் வாயிலாக50 சதவிகிதம்செலவுமிச்சப்படுத்திடலாம் இந்த கூப்பனை https://www.retailmenot.com/ எனும்தளத்தில்அல்லது கூகுள் தேடலின் வாயிலாக பெறமுடியும்
2 வியாபாரவளர்ச்சிக்கான மின்னஞ்சல்களுக்கு பதிலிடாமல்இருத்தல் நம்முடைய மின்னஞ்சல் பெட்டிக்கு வரும்இவ்வாறான மின்னஞ்சல்களை தொடர்ந்து வருவதற்காக பதிலிட்டிடுவோம் அதன்வாயிலாக ஏதாவதுஒருநாள் குறிப்பிட்ட பொருளை வாங்கிதான் பார்ப்போமேஎன நம்முடைய மனம் மயங்கிடும் அதனை தவிர்த்திட துவக்கத்திலேயேஇவ்வாறான மின்னஞ்சல் தொடர்ந்து நம்மை தொந்திரவிடுவதை Unsubscribe செய்து தவிரத்திடுக https://unroll.me/ எனும் இணையதளம் இவ்வாறான தொந்தரவை தவிர்க்க உதவுகின்றது
3ஒருமுறை பயனபடுத்திய பொருளை வாங்கிடுதல் நமக்கு தேவையான புதிய பொருளாக வாங்குவதை தவிரத்து ஒருமுறை பயனபடுத்திய பொருளை வாங்கிடும் பழக்கம் மேற்கொண்டால் அந்த பொருளை வாங்கிடும் செலவில் 50சதவிகிதம் குறைந்துவிடும் இவ்வாறான ஒருமுறை பயன்படுத்திடும் பொருளைவாங்குவதற்கு http://craigslist.org/ ,http://moneypantry.com/craigslist-alternatives/ ஆகிய தளங்கள் பயனுள்ளதாக அமைகின்றன
4 பொருட்களை வாடகைக்கு பயன்படுத்துதல் மிகஅதிகமதிப்புள்ள ஆடையைகுறிப்பிட்ட சிறப்பு நிகழ்வுநாட்களில் மட்டும் பயன்படுத்திட விழையும்போதுஅந்த நாளிற்காக மட்டும்அவ்வாறான ஆடைகளை வாங்குவதை தவிர்த்துஅந்த நாளிற்காக வாடகைக்கு கிடைக்கின்றன சொந்தமாக வாங்குவதைவிடவாடகை மிகவும் குறைவாகும் https://www.renttherunway.com/products/clothing?sort=recommended& ,https://www.themscollection.com/ ஆகிய தளங்கள் இதற்காக உதவுகின்றன
5சிறப்பு விற்பணை விடுமுறைகால விற்பணையைபயன்படுத்துதல் நாம் வாங்கவிரும்பும் பொருளை உடனடியாக வாங்காமல்அவைகளை சிறப்பு விற்பணை விடுமுறைகால விற்பணை மொத்தவிற்பணை என விறபணை செய்திடும்போது வாங்குவது விலைகுறைவாக வாங்குவதற்கான வழிமுறையாகும் இதன்வாயிலாக நம்முடைய செலவை பாதியா குறைத்திடமுடியும்
6 நமக்குநாமே செய்துகொள்ளுதல் (do-it-yourself (DIY)) அழகுசாதனபொருட்கள்திறன் கைபேசிகள் சமையலறை சாதனங்கள் தேக்கி பாதுகாத்திடும் இடவசதி போன்ற பல்வேறு வகையில் பயன்பாடுகள் https://www.maketecheasier.com/diy-apps-for-android/என்பன போன்ற இணையத்தில் நமக்கு நாமே செயல்திட்டங்கள் ஏராளமானஅளவில் கிடைக்கின்றன அவற்றில் நமக்கு பொருத்தமானதை தெரிவுசெய்து செயல்படுத்தி கொள்க
7 பணத்தினை திறனுடன் பயன்படுத்தி கொள்ளுதல் இதற்காக many cool smartphone apps எனும் பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி செலவினை சிக்கனமாக பயன்படுத்தி கொள்க
8 சூரியஒளியினால் செயல்படும் மின்சாதனபொருட்கள்தற்போது எங்கும் எதிலும் சூரியஒளியினால் செயல்படும் மின்சாதனபொருட்கள் கிடைக்கின்றன அவைகளைபயன்படுத்தி மின்சார செலவினை மிச்சபடுத்துக
9 பொருட்களை இணையத்தின் வாயிலாக கொள்முதல்செய்தல் ஆண்ட்ராய்டு கொள்முதல் பயன்பாடுகள் கருவிகளின் apps and tools துனையுடன் இணையத்தின் வாயிலாக கொள்முதல் செய்வதன்வாயிலாகமிககுறைந்த விலையில் தரமான பொருட்களை வாங்கி பயன்படுத்துக
10 குளீரூட்டிகள் குளிர் சாதனங்கள் திறன்பேசிகள் போன்ற மின்சாதனங்களை power-saving அல்லது low power mode பராமரித்து செலவினை கட்டுபடுத்தி சேமித்து பணத்தினை மிச்சபடுத்திடுக

நம்முடைய முகநூலின் தன்விவரகுறிப்புகளை யார்யாரெல்லாம் பார்வையிட்டார்கள் என தற்போது அறிந்து கொள்ளமுடியும்

இந்த முகநூல் எனும் சமூகவலைதளமானது நம்முடைய நன்பர்களுடன் நம்முடைய கருத்துகளை பரிமாறிகொள்ளவும் பகிர்ந்து கொள்ளவும் பயன்படுகின்றது அவ்வாறே நம்முடைய நன்பர்கள் யார் என தேடிஅறிந்து கொள்ளவும் முடியும் அதைவிட இதிலுள்ள ஏராளமான தொழில்நுட்பங்கள் வசதிவாய்ப்புகள் நம்மால் பயன்படுத்தபடாமலேயே உள்ளன அவற்றுள்ஒன்றுதான் நம்முடைய தன்விவரகுறிப்புகளை யார்யாரெல்லாம் பார்வையிட்டார்கள் என நாம் அறிந்து கொள்ள உதவிடும் தொழில்நுட்பமாகும் வழிமுறை 1 Chrome Profile Visitor Extension எனும் விரிவாக்க வசதி இந்த வசதியை பெறுவதற்காக முதலில்https://chrome.google.com/webstore/detail/social-profile-view-notif/pegkceflonohbcefcbflfpficfkmpeod?hl=en எனும் தளத்தலிருந்து இந்த விரிவாக்க பயன்பாட்டினை பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்து கொள்க பின்னர் இதனை செயல்படுத்தி திரையில் தோன்றியவுடன் visitor எனும் தாவிப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து visitor எனும் தாவிபொத்தானின் திரையை விரியசெய்திடுகஅதில் நம்முடைய தன்விவரகுறிப்புகளை யார்யாரெல்லாம் பார்வையிட்டார்கள் அறிந்து கொள்ளலாம்

வழிமுறை2.View Page Source எனும் வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி கொள்ளுதல் நம்முடைய முகநூல் கணக்கில் Facebook timeline எனும் நம்முடைய பகுதிக்கு சென்றுஅதில் இடம்சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை அழுத்திடுக உடன்விரியும் சூழ்நிலை பட்டியில் View Page Source எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. உடன் html, CSS, and JavaScript ஆகிய குறியீடுகளுடன் கூடிய கடலிற்குள் நாம் வந்திருப்போம் அப்போது ctrl+F ஆகிய விசைகளை சேர்த்துஅழுத்திடுக பின்னர் InitialChatFriend list என தட்டச்சு செய்திடுக உடன் முகநூல்கணக்கின் சுட்டிஎண்கள் (FB ids numbers) பட்டியலாக விரியும் பின்னர் Facebook.com எனும் இணையபக்கமுகவரிக்கு பின்பறம்“/” எனும் குறியிட்டுடன் முதல் சுட்டிஎண்ணை கொண்டுவந்து Facebook.com/123456.என்றவாறு ஒட்டிடுக உடன் நம்முடைய தன்விவரகுறிப்புகளை பார்வையிட்டவர்களை அறிந்துகொள்ளாம்

எந்தவொரு கைபேசி (cell phone)இருக்குமிடத்தையும் எளிதாக காணலாம்

நாமனைவரும் பயன்படுத்திகொண்டுவரும் கைபேசி (cellphone)தற்போது எந்தஇடத்தில் உள்ளது என அறிந்துகொள்ளபின்வரும் தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுகின்றன
1 முதலில் Geo-location Tracking எனும் தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் குறிப்பிட்ட கைபேசி இருக்குமிடத்தை phone tracker app (https://phonty.com/)எனும் பயன்பாட்டினை கொண்டு கண்டறியலாம்
2. அடுத்ததாக Call Recordingஎனும் கருவியை கொண்டு குறிப்பிட்ட கைபேசி இருக்குமிடத்தை கண்டறியலாம்
3 மூன்றாவதாக SMS & MMS Tracking எனும் தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் குறிப்பிட்ட கைபேசி இருக்குமிடத்தை கண்டறியலாம்
4 நான்காவதாக Facebook & Whatsapp Tracking எனும் தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் குறிப்பிட்ட கைபேசி இருக்குமிடத்தை கண்டறியலாம்

Previous Older Entries