இணைய இணைப்பில்லாமல் Facebook , Twitter ஆகிய வற்றை எவ்வாறு அனுகுவது

தற்போது உலகில் முகநூல் (facebook),கீச்சொலி(twitter) ஆகிய சமூக வலைதளங்-களானவை மிகபிரபலமாக விளங்குகின்றன நம்மில் பெரும்பாலானோர் இவ்விரண்டில் கணக்கு துவங்காதவர்களை விரல்விட்டு எண்ணிவிடலாம் என்ற அளவிற்கு பரவலாக நாம் அனைவரும் நம்முடைய கணினி அல்லது கைபேசி வாயிலாக இவைகளை பயன்படுத்திவருகின்றோம் அவ்வாறான பிரபலமான இவைகளை
இணைய இணைப்பு இருந்தால் மட்டும் அனுகமுடியும் என்ற தவறானகண்ணோட்டத்தை இன்றே விட்டொழியுங்கள் இவைகளை இணைய இணைப்பில்லாமல் கூட பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்
கீச்சொலி(twitter)இதற்காகமுதலில் http://www.twitter.com எனும் இதனுடைய இணையபக்கத்தில் நாம் ஏற்கனவே நம்மால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள நம்முடைய கணக்கிற்கு நம்முடைய கைபேசியின் வாயிலாக உள்நுழைவு செய்திடுக பின்னர்இந்ததிரையின் மேலே தலைப்பில் வலதுபுறமூலையில் பற்சக்கரம் போன்றுள்ள Settingsஎன்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக அதன்பின்னர்விரியும் Settings எனும் பட்டியலில் Mobile என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் நம்முடைய கைபேசி எண்ணை உள்ளீடு செய்து இந்த சேவை வழங்கும் நிறுவனத்தின் பெயரை தெரிவுசெய்து கொண்டு Activate Phone எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக . உடன் இந்தசெயல் செயல்படுத்தபட்டு 40404 என்ற குறுஞ்செய்தி நம்முடைய உள்வருகை பெட்டிக்கு வந்துசேரும்

முகநூல் (facebook) இதற்காகமுதலில் http://www.Facebook.com எனும் இதனுடைய இணையபக்கத்தில் ஏற்கனவே நம்மால உருவாக்கப்பட்டுள்ள நம்முடைய கணக்கிற்கு நம்முடைய கைபேசியின் வாயிலாக உள்நுழைவு செய்திடுக பின்னர் இந்த திரையில் Account Settings என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்திடுக அதன்பின்னர்விரியும் Account Settings எனும் பட்டியலில் Mobile என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் Mobile Settings திரையில் Activate textmessaging என்பதை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் விரியும் திரையில் Activation Facebook Text (Step 1 to 2) எனும் திரையில் நம்முடைய நாடு கைபேசி செயல்படுத்திடும் நிறுவனத்தின் பெயர் ஆகியவற்றை தெரிவுசெய்து கொண்டு Nextஎன்ற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக. அடுத்து விரியும் திரையில் confirmation Code என்பது தோன்றிடும் அதனை குறித்து கொள்க பிறகு நம்முடைய கைபேசியில் உரைவாயிலான குறுஞ்செய்தி பெட்டியை திறந்து அதில் Fஎன தட்டச்சு செய்து கைபேசிநிறுவனத்தாரன் குறியீட்டு எண்ணை உள்ளீடுசெய்து செய்தியை அனுப்பிடுக

Advertisements

நம்முடைய விண்டோ இயக்கமுறைையில் செயல்படும் பயன்பாட்டினை முழுத்திரையிலும் காணலாம்

பொதுவாக விண்டோ இயக்கமுறையில் செயல்படும் அனைத்து பயன்பாடுகளும் முழுத்திரைக்குபதிலாக இயல்புநிலையில் வழக்கமான குறைந்த அளவு திரையாக மட்டுமே இருக்கும் நாம்பயன்படுத்திடும் பயன்பாடு முழுத்திரையில் தோன்றிட வேண்டுமெனில் இந்த திரையினுடைய மேல்பகுதியின்வலதுபுறமூலையில் நடுவில் உள்ளபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் முழுத்திரையாக மாறியமையும் நாம் விரும்பும் பயன்பாட்டினை செயல்படுத்திடும் போது ஒவ்வொரு முறையும் இவ்வாறு செயல்படுத்திடும் செயலை நம்மில் பலர் விரும்பமாட்டார்கள் ஆயினும் இந்த செயலை செயல்படுத்திடாமலேயே நாம் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கும் பயன்பாடு முழுத்திரையாக மாறியமைந்திட வேண்டும் என விரும்பிடுவோம் இதற்காக முதலில் சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் குறுக்குவழி பட்டியில் Properties என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர்விரியும் Properties எனும் திரையில் Shortcut எனும் தாவிபொத்தானின் திரைக்கு செல்க அதில் Runஎனும் பகுதியை தேடிபிடித்திடுக அதன்வலதுபுறபகுதியில் உள்ள கீழிறங்கு பட்டியலை விரியச்செய்திடுக அதனபின்னர் அந்த பட்டியில் Maximized.எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொண்டு apply,எனும் பொத்தானையும் பின்னர் ok. எனும் பொத்தானையும் தெரிவுசெய்து சொடுக்குக

யூஎஸ்பி வாயில் வழியாக கணினியின் இயக்கத்தை எவ்வாறு துவங்குவது

பொதுவாக அல்லது வழக்கமாக நம்மில் பலர் குறுவட்டு அல்லது நெகிழ்வட்டு (CD அல்லது DVD )வாயிலாக பெரும்பாலானவர்கள் கணினியின் இயக்கத்தை துவங்கி நாம் விரும்பும் இயக்கமுறைமையை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்திடுவார்கள் ஒரு சில கணினிகளில் இந்த குறுவட்டு அல்லது நெகிழ்வட்டு (CD அல்லது DVD ) வாயில் இல்லாத நிலையில் யூஎஸ்பி வாயில் வழியாக கணினியின் இயக்கத்தை துவங்கி இயக்கமுறைமையை நிறுவுகை செய்திடலாம் எனமுனையும்போது பிழைச்செய்தியை காண்பித்து நமக்கு அதிக எரிச்சலை ஏற்படுத்திடும்
இவ்வாறான பிரச்சினை எதுவும் ஏற்படாமல் எளிதாக நிறுவகை செய்வதற்காக முதலில் Windows 7 USB/DVD download tool எனும் கருவியைநம்முடைய கணினியில் பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுகை செய்து கொள்க
பிறகு இதனை செயல்படசெய்திடுக அதன்பின்னர் விண்டோ இயக்கமுறைமையின் ISO கோப்பினை தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்திடுக
அதன்பின்னர் நாம் நிறுவுகை செய்திட விரும்பும் இயக்க முறைமையை எதன்வாயிலாக நிறுவுகை செய்யவிரும்புகின்றோம் என்பதற்கு bootable pendrive. என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து கொள்க
பின்னர் குறைந்தபட்சம் 4ஜிபி நினைவகத்திறன் கொண்ட pendrive ஐ தெரிவுசெய்துகொண்டு Begin Copying.என்ற வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
உடன்இந்த கருவியானது bootable Windows 7USB என்பதை Windows 7 ISO எனும் கோப்பிலிருந்து உருவாக்கிடும்
இந்த பணி முடிவடைந்தவுடன் Bootable USB Device created successfully என்ற செய்தி திரையில் தோன்றிடும்
அதனை தொடர்ந்து நம்முடைய கணினியின் இயக்கத்தை நிறுத்தம் செய்து இந்த யூஎஸ்பி வாயில் வழியாக நம்முடைய கணினியை இயக்கதுவங்கலாம் தற்போது பிழைச்செய்தி எதவும் திரையில் தோன்றி நம்மை எரிச்சலுற செய்யாது

இணையத்தில் உலாவந்த வரலாற்றினை அறிந்து கொள்வதற்கான பயன்பாட்டினை பைத்தான் எனும் கணினிமொழியில் நாமே உருவாக்கிடலாம்

மொஸில்லா ஃபயர் ஃபாக்ஸ் எனும் இணையஉலாவியில் நாம்கூடுதல் இணைப்பாக பைத்தான் எனும் கணினி மொழி யில் இதற்கான பயன்பாட்டினை உருவாக்கிடலாம் பொதுவாக மொஸில்லா ஃபயர் ஃபாக்ஸ் எனும் இணையஉலாவியில் தன்னுடைய அனைத்து செயலிற்காகவம் எஸ்கியூலைட் எனும் தரவுதளத்தின பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது அதனால் அதனையே நம்முடைய துனைக்கு வைத்து கொள்ளலாம் இதனை சென்றடைவதற்கான குறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு
data_path = os.path.expanduser(‘~’)+”/.mozilla/firefox/7xov879d.default”
files = os.listdir(data_path)
history_db = os.path.join(data_path, ‘places.sqlite’)
பின்னர் பைத்தானில் இந்த எஸ்கியூஎல்லின் பொருத்தமானசெயலை செய்வதற்காக sqlite3 library ஐ பைத்தானில் பதிவிறக்கம்செய்து செயற்படுத்திடவேண்டும் இதற்காக பின்வரும்குறிமுறைவரிகளை பயன்படுத்தி கொள்க
c = sqlite3.connect(history_db)
cursor = c.cursor()
select_statement = “select moz_places.url, moz_places.visit_count from moz_places;”
cursor.execute(select_statement)
results = cursor.fetchall()
இதில் முதலிரண்டு குறிமுறை வரிகளும் தரவுதளத்துடன் இணைப்பதற்கு ஆனதாகும் அடுத்த இருகுறிமுறை வரிகளும் நாம் தெரிவுசெய்திடும் செயலை செயல்படுத்திடு-வதற்குஆனதாகும் கடைசி வரியானது கிடைக்கும் விளைவை சேமித்து வைப்பதற்கானதாகும்
இதற்கடுத்ததாக நாம் எத்தனை இணையதளத்தினை அனுகினோம் என urlparse libraryஐ துனையுடன் கணக்கிடும் செயலை செயல்படுத்திடவேண்டும் இதற்காக பின்குறிமுறைவரிகள் பயன்படுகின்றன
def parse(url):
try:
parse_url = urlparse(url)
domain = parse_url.netloc
return domain
except IndexError:
print(“URL format error”)
இதன்பின்னர் நாம்உலாவந்தஇணையமுகவரியை பெறுவதற்கு netloc எனும் செயலியும் எத்தனைமுறை உலாவந்தோம் என கணக்கிடுவதற்கு கன்னியும் மேலும் இந்த தகவலை அருஞ்சொற்பொருள் களஞ்சியமாக (dictionary) சேமித்து வைத்திடவேண்டும் இதற்காக பின்குறிமுறைவரிகள் பயன்படுகின்றன
sites_count = {}
for url, count in results:
url = parse(url)
if url in sites_count:
sites_count[url] += 1
else:
sites_count[url] = 1
இவ்வாறு அருஞ்சொற்பொருள் களஞ்சியமாக (dictionary) சேமித்த தகவல்களை OrderedDict எனும் செயலியைகொண்டுவரிசைபடுத்தி அடுக்குவதற்காக பின்வரும்குறிமுறை வரிகள் பயன்படுத்தி கொள்க
sites_count_sorted = OrderedDict(sorted(sites_count.items(), key=operator.itemgetter(1), reverse=True)[:13])
இவ்வாறு வரிசைபடுத்திய தகவல்களை கொண்டு வரைபடமாகவரைந்து முடிவினை காணலாம்இதற்கான குறிமுறைவரிகள்பின்வருமாறு
def analyse(results):
plt.bar(range(len(results)), results.values(), align=’edge’)
plt.xticks(rotation=20)
plt.xticks(range(len(results)), results.keys())
plt.show()
இந்த அனைத்து செயல்களின்முழுமையானகுறிமுறைவரிகள் பின்வருமாறு

import os
import sqlite3
import operator
from collectionsimport OrderedDict
import matplotlib.pyplot as plt
from urlparseimport urlparse

def parse(url):
try:
parse_url= urlparse(url)
domain= parse_url.netloc
return domain
except IndexError:
print(“URL format error”)

def analyse(results):

plt.bar(range(len(results)), results.values(), align=’edge’)
plt.xticks(rotation=20)
plt.xticks(range(len(results)), results.keys())

plt.show()

data_path= os.path.expanduser(‘~’)+”/.mozilla/firefox/7xov879d.default”
files= os.listdir(data_path)
history_db= os.path.join(data_path,’places.sqlite’)

c= sqlite3.connect(history_db)
cursor= c.cursor()
select_statement= “select moz_places.url, moz_places.visit_count from moz_places;”
cursor.execute(select_statement)

results= cursor.fetchall()
sites_count= {}

for url, countin results:
url= parse(url)

if urlin sites_count:
sites_count[url]+= 1
else:
sites_count[url]= 1

sites_count_sorted= OrderedDict(sorted(sites_count.items(), key=operator.itemgetter(1), reverse=True)[:10])

analyse(sites_count_sorted)

இணையபக்க வடிவமைப்பின் PSD எனும் கோப்புகளை HTMLஎனும் வடிவமைப்பிற்கு மிக எளிதாக மாற்றிடலாம்

இங்கு PSD என்பது Photoshop document ஆகும் இது உருவவடிவமைப்பை கையாளும் ஒரு பயன்பாடாகும் இணைய பக்க வடிவமைப்பிற்காக உதவிடும் HTMLஎனும் கணினிமொழியில் HTML 5. என்பது சமீபத்திய பதிப்பாகும் இவ்வாறான பணியை 1.Self coding ,2.Automated tools,3.Getting help from a PSD conversion companyஆகியமூன்று வழிமுறைகளில் PSD எனும் கோப்புகளை HTMLஎனும் வடிவமைப்பிற்கு மாற்றிட-முடியும் கடைசிவழிமுறையை இங்கு எடுத்துகொள்ளப்படுள்ளது பொதுவாக எந்தவொரு இணையபக்கத்திலும் Logo: ,Header:,Body: ஆகியமூன்றும் மிக முக்கிய அடிப்படை உறுப்புகளாகும்
இதன்முதல் படிமுறையாக ஒரு உருவப்படத்தினை பல்வேறு அடுக்குகளாக (slicing )Normal
Fixed Aspect Ratio,Fixed Size,Slices from Guides ஆகிய நான்கு வகைவாய்ப்புகளில் ஒன்றினை பயன்படுத்தி பிரித்திடுக. பின்னர் இந்த சிறுசிறு கீற்றுகளாலான துனுக்குகளை Save for the Web எனும் வாய்ப்பினை கொண்டு images எனும் முதன்மை கோப்பகத்திலும் Styles எனும் அதனுடைய துனை கோப்பகத்திலும் சேமித்திடுக மேலும் தேவையெனில் images எனும் முதன்மை கோப்பகத்தில் பல்வேறு துனைகோப்பகங்களை போதுமானஅளவில் உருவாக்கி கொள்க
இதன்பின்னர் Adobe Dreamweaverஅல்லது கட்டற்ற Amaya அல்லது கட்டற்றKomposer ஆகிய இணைய பக்ககட்டுமாணர்களை பயன்படுத்தி புதியதொரு HTML இணைய பக்கத்தை கட்டமைத்திடுக இந்த கோப்பிற்கு index.html எனபெயரிட்டு images எனும் முதன்மை கோப்பகத்தில் வைத்திடுக பின்னர் HTML editorஎன்பதை கொண்டு styles.css எனும் பெயரில் styles எனும் கோப்புகளை உருவாக்கி CSSஎனும் கோப்பகத்தில் சேமித்திடுக இதன்பின்னர் இந்த CSS style sheet ஆனது HTML இணையபக்கத்துடன் இணைத்திடவேண்டும்இதற்காக
முதல்படிமுறையாக Dreamweaver என்பதை கொண்டு Siteஎன்பதை கட்டமைத்திடுக
இரண்டாவது படிமுறையாக நம்முடைய இணைய பக்கத்தினை IE, Safari , Chromeஆகிய பல்வேறு இணையஉலாவிகளால் அனுகிடுமாறு செய்திடவேண்டும் இதற்காக பின்வரும் குறிமுறைவரிகளை பயன்படுத்தி கொள்க

Creatif

What is Lorem Ipsum?

Section1 content

Heading2

Section2 content

இதில் #main , #footer ஆகிய இருபகுதிகளும்

என்பதன் உள்பகுதியில் உள்ளன பிறகு பின்வரும் CSS குறிமுறைவரிகளை சேர்த்திடுக
/* —————— HEADER HERE ——————-*/
body{
Background-color:#0c80ab;
}
.container{
Width:950px;
Margin:0 auto;
}
#header {
background: #86c0d5;
color: #000;
text-align: center;
font-size: 15px;
}
​#header ul{
Float:right;
}
​#header ul li{
Display:inline-block;
List-style:none;
}
​#header ul li a{
Display:inline-block;
Color:#000;
Font-size:15px;
}
/* ———————— MAIN CONTENT HERE ————–*/
main {
Background-color:#6db3cd;
Margin-top:50px;
Padding:30px 0px;
}
#section1,#section2 {
float: left;
width: 100%;
background: #b6d9e6;
color: #000;
font-size: 15px;
text-align: left;
padding: 20px;
Margin-bottom:30px;
}
#section1 h2,#section2 h2{
Font-weight:bold;
color: #000;
font-size: 20px;
text-align: left;
padding: 0 20px;
}
#section1 p,#section2 p{
Font-size:16px;
Line-height:1.4;
Color:#000;
}
/* —————— FOOTER HERE ————————–*/
#footer{
Background:#86c0d5;
Color:#000;
Text-align:center;
Padding:60px;
}
இதில் முதன்மைபகுதி மிகமென்மையானபின்புலத்தினை கொண்டது இது 950 பிக்செல்களை கொண்டதாகும்
மூன்றாவது படிமுறையாக பின்புல உருவப்படத்தினை சேர்த்திடவேண்டும் இதற்காக நாம் தனித்தனியாக பிரித்து வைத்துளள layered PSDs களை பின்புல உருவங்களுக்காககு பயன்படு்த்தி கொள்க இறுதியாக கீழ்பகுதியின்(Footer) பின்புலத்திற்கு CSS கோப்புகளை பயன்படுத்தி கொள்க இதற்காக /images/directory ,/scripts/directoryஎனும்கோப்பகங்களை CSS , HTML ஆகிவற்றிற்கு ஆதார கோப்பகங்களாக மாற்றியமைத்திடுக.அவ்வாளவுதான் இணையபக்க வடிவமைப்பின் PSD எனும் கோப்புகள் HTMLஎனும் வடிவமைப்பிற்கு மிக எளிதாக மாறிவிட்டன

சிறிய வியாபார நிறுவனங்களுக்கு அத்தியாவசிய தேவைக்காக பயன்படும் கட்டற்ற மென்பொருட்கள்

சிறிய வியாபார நிறுவனத்தினை துவங்குபவர்கள் தம்முடைய அன்றாடபணிகள் சுனக்கமில்லாமல் நடைபெறுவதற்காக தனியாக அதிகஅளவில் தங்களுடைய முதலீடுகள் செலவிடாமல் பின்வரும் கட்டற்றபயன்பாட்டு மென்பொருட்களை பயன்படுத்தி கொண்டு தங்களின் வியாபாரத்தினை மேம்படுத்திடும் செயலைமட்டும் கவணத்தில்கொண்டால் போதும் .
சிறிய பெட்டிகடைகள் போன்ற சிறியநிறுவனங்கள் தங்களுடைய பொருட்களை வாடிக்கையாளர்களுக்கு நேரடியாக விற்பணை செய்வதற்காக கையடக்க கருவியின் வாயிலாக சிறிய அளவில் பொருட்களின் பட்டியலை தயார்செய்து அப்படியே அச்சிட்டு வழங்குவதற்கு விற்பணைமுனைமம் (point of sale (POS))என்பது மிகமுக்கிய பங்காற்றுகின்றது இவ்வாாறானpoint of sale (POS) எனும் அமைவிற்கு உதவிடும் கட்டற்ற மென்பொருட்களை (https://opensource.com/business/16/7/open-source-point-sale-systems) எனும் இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க
இவ்வாறான மிகச்சிறிய நிறுவனங்கள் தங்களுடைய உற்பத்தி பொருட்களைஅல்லது சேவைகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்கிடும்போது பட்டியல் தயார்செய்திடவேண்டும் இதற்காக தனியாக பயன்பாட்டு மென்பொருளை பணம் செலவிட்டு வாங்கி பயன்படுத்திடு-வதற்கு தயங்கி தாம் ஏற்கனவே பயன்படுத்திவரும் எம்எஸ்வேர்டு எனும் பயன்பாட்டினை கொண்டு பொருட்களுக்கான பட்டியலை தயார்செய்து அதனை பிடிஎஃப் கோப்பாக உருமாற்றம்செய்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கிடுவார்கள் இவ்வாறெல்லாம் சிரமப்படாமல் InvoicePlane (https://invoiceplane.com/) ,Simple Invoices( http://www.simpleinvoices.org/ ). ஆகிய கட்டற்ற பயன்பாடுகளைகொண்டு மிகஎளிதாக பொருட்களுக்கான பட்டியல் தயார்செய்திடலாம்
இதற்கடுத்ததாக வாடிக்கையாளரிடம் நம்முடைய பொருட்களை பற்றிய தகவல்களை கொண்டு சேர்த்து அவர்கள் விரும்பியவாறுஅதிலும் இணையத்தின் வாயிலாக தம்முடைய உற்பத்தி பொருட்களை கொள்முதல் செய்வதற்கு ஏதுவாக செய்வதற்கான OpenCart (https://www.opencart.com/) , Zen Cart(http://www.zen-cart.com/) அல்லதுPrestaShop (https://www.prestashop.com/en) ஆகியகட்டற்ற மென்பொருட்கள்மிகவும் பயனுள்ளவையாக உள்ளன
அதுமட்டுமல்லாது வாடிக்கையாளர்களுடன் தொடர்புகொண்டு அவர்கள்கூறும் குறைகளை நிவர்த்தி செய்து வாடிக்கையாளர்களுடன் சுமுகமானஉறவினை பராமரித்திட வாடிக்கையாளர் தொடர்புமேலாண்மை அமைவு (customer relationship management (CRM)) என்பது மிகமுக்கியத்தேவையாகும் இதற்காக Fat Free CRM(http://www.fatfreecrm.com/) ,EspoCRM (https://www.espocrm.com/) ஆகிய கட்டற்ற பயன்பாடுகளை பயன்படுத்தி கொள்க
மேலும் தங்களுடைய வியாபார நடவடிக்கையின் அடிப்படைஇரத்தஓட்டமாக இருக்கும் நடைமுறை மூலதனத்தினை கையாளுவதற்கும் கணக்குபதிவியலிற்கும் உதவிடும் GnuCash ( http://www.gnucash.org/ )எனும் கட்டற்ற பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி கொள்க இதனை கொண்டு கணக்குபதிவியில் ,பேரடு தயார்செய்தல் ஆகிய அனைத்து பணிகளையும் எளிதாக செயல்படுத்தி கொள்ளமுடியும் மேலும் இது நம்முடைய ஆண்டாராய்டு இயக்கமுறைமையிலும் செயல்படும் திறன்கொண்டது

தற்போது நாம் பயன்படுத்திகொண்டிருக்கும் பல்வேறு தனியுரிமைபயன்பாட்டு மென்பொருட்களுக்கு மாற்றான கட்டற்றபயன்பாடுகள்

microsoft-publisher எனும் கட்டிடம்,இயந்திரம் போன்றவைகளுக்கானவரைடத்தினை வடிவமைத்து அச்சிடுவதற்கான தனியுடைமை பயன்பாட்டிற்கு மாற்றாக Publisher, QuarkXpress, InDesign (https://opensource.com/alternatives/microsoft-publisher) ஆகிய கட்டற்ற பயன்பாட்டு மென்பொருட்கள் நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு தயாராக உள்ளன
AutoCAD எனும் பொறியியலின் வரைவியலிற்கு பயன்படும்த னியுடமை பயன்பாட்டிற்கு மாற்றாக (https://opensource.com/alternatives/autocad) எனும் தளத்தில் கட்டற்ற பயன்பாடுகள் உள்ளன
Photoshop எனும் உருவப்படங்களை கையாளும் பயன்பாட்டிற்கு மாற்றாக (https://opensource.com/life/12/6/design-without-debt-five-tools-for-designers) எனும் தளத்தில் கட்டற்ற பயன்பாடுகள் உள்ளன
Dreamweaver எனும் இணைய பக்கங்களை வடிமைத்திடபயன்படும்ப யன்பாட்டிற்கு மாற்றான கட்டற்ற பயனபாடுகள் (https://opensource.com/alternatives/dreamweaver) எனும் இணையதளத்தில் நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள தயாரக உள்ளன
MATLABஎனும் அறிவியல் ஆய்வுக்கருவிக்கு மாற்றாக Scilab, SageMath, GNU Octave (https://opensource.com/alternatives/matlab) ஆகிய கட்டற்ற பயன்பாட்டு மென்பொருட்கள் நாம் பயன்படுத்த தயாராக உள்ளன
இவ்வாறு நாம் நம்முடைய அன்றாட தனிமனித தேவைமுதல் பெரிய நிறுவனங்களின் தேவைவரை நிறைவுசெய்திடும் அத்துனை பயன்பாட்டு மென்பொருட்களுக்கும் மாற்றான கட்டற்ற பயன்பாட்டு மென்பொருட்களை https://opensource.com/ எனும் இணையபக்கத்தில் தேடிபிடித்து தெரிவுசெய்துபதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க எனப் பரிந்துரைக்கப் படுகின்றது.

Previous Older Entries