கட்டற்ற முதன்மையான வலைபின்னலுடன் இணைக்கப்பட்ட சேமிப்பக மென்பொருட்கள்

சிறிய நிறுவனங்கள்முதல் பெரிய நிறுவனங்கள் வரை தம்முடைய தரவுகளை பிற்காப்புசெய்தல், மீட்டெடுத்தல் ஆகியபணிகளை செய்வதற்கான மென்பொருட்கள் அனைத்தும் அவ்வாறான தரவுகளை எந்தவொரு சூழலிலும் இழக்காமல் பாதுகாத்திட உத்திரவாதம் அளிக்கின்றனஅதிலும் வலைபின்னலுடன் இணைக்கப்பட்ட சேமிப்பக(Network attached storage (NAS)) மென்பொருட்கள் மிகப்பேருதவியாய் விளங்குகின்றன அவற்றுள் முதன்மையானவை பின்வருமாறு
1.FreeNAS எனும் கட்டற்றமென்பொருளானது SMB/CIFS,NFS , AFP, FTP, iSCSI, WebDAV என்பன போன்ற அனைத்து இயக்கமுறைமைகளின் கோப்பு பகிர்வுகளை ஆதரிக்கின்றது மேலும் இது செந்தர வலைபின்னல் ஒழுங்குமுறைமுதல் LDAP ,VLAN போன்ற ஒழுங்குமுறைவரையில் ஆதரிக்கின்றது அதனோடு Bacula, CouchPotato, BitTorrent, ownCloud,என்பனபோன்ற எண்ணற்ற கூடுதல் இணைப்புகளையும் ஆதரிக்கின்றது இதனுடைய சமீபத்திய பதிப்பு 11.2-RC2ஆகும் இதனை https://www.freenas.org/ எனும் இணையதள பக்கத்திலிருந்து பதிவிறக்கம்செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

2.XigmaNAS என்பது மற்றொரு கட்டற்ற வலைபின்னல் பிற்காப்பு சேவையாளர் மென்பொருளாகும் இது FreeBSD கட்டளைவரிகள் இல்லாமலேயே வலைபின்னல் முழுவதையும் கட்டுபடுத்திடும் திறனை வழங்குகின்றது இது விண்டோ லினக்ஸ் ஐஓஎஸ் ஆண்ட்ராய்டு ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளுடன் இணக்கமாக செயல்படும்திறன்மிக்கது இது SMB, LDAP, active directory, FTP, SFTP, NFS, SSH, UPnP, BitTorrent and Bridge, CARP and HAST. ஆகிய அனைத்து ஒழுங்குமுறைகளையும் ஆதரிக்கின்றது இதனை நிறுவுகை செய்திடாமலேயே LiveCD அல்லது LiveUSB வாயிலாக பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் .இதனுடைய சமீபத்திய பதிப்பு 11.2.0.4.6195ஆகும் இதனை https://www.xigmanas.com/ எனும் இணையதள பக்கத்திலிருந்து பதிவிறக்கம்செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

3.Openmediavault என்பது மிகமேம்பட்ட அடுத்தலைமுறையிலான கட்டற்றவலை பின்னலுடன் இணைக்கப்பட்ட சேமிப்பு மென்பொருளாகும் இது S.M.A.R.T, RAID என்பனபோன்ற மிகமேம்பட்ட சேமிப்பக நிருவாகியாக செயல்படுகின்றது அதைவிடLVM2எனும் கூடுதல் இணைப்பையும் ஆதரிக்கின்றது இதுSMB/CIFS, FTP, RSync, NFS, SSH, TFTP , RSync, BitTorrent என்போன்ற சேவைகளை வழங்குகின்றது. மேலும் இதுIPv6 , Wake on LAN போன்றவைகளைகூட கூடுதல் இணைப்பின் வாயிலாக ஆதரிகின்றது.இதனுடைய சமீபத்திய பதிப்பு4.1.12ஆகும் இதனை https://www.openmediavault.org/ எனும் இணையதள பக்கத்திலிருந்து பதிவிறக்கம்செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: