பல்வேறு கணினிமொழிகளிலும் குறிமுறைவரிகளைஎழுதி பழகஉதவிடும் coding ground எனும் இணையதளம்

இதற்காக முதலில் https://www.tutorialspoint.com/codingground.htm எனும் இணையமுகவரிக்கு சென்று இதிலுள்ள பல்வேறு கணினிமொழிகளை பற்றிய விவரங்களை அறிந்து கொள்க மிகமுக்கியமாக இதில் நமக்கு உதவத்தயாராக இருக்கும் 75 இற்கும்அதிகமான கணினிமொழிகளுள் நாம் விரும்பும் கணினிமொழியை கொண்டு நமக்கு தேவையான பயன்பாடுகளை உருவாக்கி கொள்ளலாம்
இதில் நாம் விரும்பியகணினிமொழியில் குறிமுறைவரிகளை எழுதி இயந்திரமொழிக்கு மொழிமாற்றம் செய்து செயல்படுத்தி சரியாக பயன்பாடு செயல்படுகின்றதாவென சரிபார்த்திடலாம்உதாரணமாக நாம் ஜாவா எனும் கணினிமொழியில் நம்முடையமுதல் பயன்பாடு ஒன்றினை உருவாக்கிடுவதாக கொள்வோம்
public class அனைவருக்கும் வணக்கம்{
public static void main(String []args){
System.out.println(“அனைவருக்கும் வணக்கம்”);
}
}
Share to generate a short link to be Shared or Embedded in your Website எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன் நம்முடைய இணையபக்கமானது இதனோடு உள்பொதிந்த இணையபக்கமாக உருவாகி நம்முடைய இணையபக்கத்தின் பயனாளரொருவர் இந்த மாதிரி நிரல்தொடர்போன்று தாம்விரும்பும் பயன்பாட்டு நிரல்தொடரை தான் விரும்பும் மொழியில் உருவாக்கி இயந்திரமொழிக்குமொழிமாற்றம் செய்து பயன்பாட்டினை செயல்படுத்தி பார்த்திடலாம்
இதனை தற்போது உலகமுழுவதிலுமுள்ள மில்லியன் கணக்கான பயனாளர்கள் பயன்படுத்தி கொள்கின்றனர் இது நம்முடைய பயனாளர்களை நம்முடைய இணையபக்கத்திலேயேதக்கவைத்து கொள்ள உதவுகின்றது நாம் சேமி்த்த நிரல்தொடர்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் எங்கிருந்தும் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் இது ஒரு கட்டணமற்ற இணையதளமாகும் வாருங்கள் எந்தவொரு கணினிமொழியிலிருந்தும் நாம் விரும்பும் எந்தவொரு பயன்பாட்டினையும இந்த தளத்தின் உதவியடன் உருவாக்கி பயன்பெறலாம்

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: