லினக்ஸ் இயங்கும் கணினிகளுக்கும் விண்டோ இயங்கிடும் கணினிகளுக்கும் இடையே கோப்புகளை பரிமாறிக்கொள்ளுதல்

ஒரு வளாக பிணையத்தின் வாயிலாக இணைக்கப்பட்டுள்ள லினக்ஸ் இயங்கும் கணினிகளுக்கும் விண்டோ இயங்கிடும் கணினிகளுக்கும் இடையே கோப்புகளை பரிமாறிகொள்ள உதவ வருவதுதான் Samba எனும் பயன்பாடாகும் புதியதாக வெளியிடப்படும் தற்போதைய அனைத்து விண்டோ இயக்கமுறைமைகளிலும் லினக்ஸ் இயக்க முறைமைகளிலும் இந்த Samba எனும் பயன்பாடானது முன்கூட்டியே நிறுவுகை செய்யப்பட்டே கிடைக்கின்றன
இதனை பயன்படுத்திகொள்வதற்காக நம்முடைய விண்டோஇயங்கும்கணினியில் கட்டுப்பாட்டு பலகத்தினை திறந்து கொண்டு அதில் Network and Sharing எனும் வாய்ப்பினைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் Change Advanced Sharing Settingsஎனும் வாய்ப்பினைதெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் விரியும் திரையில் Turn on Network Discovery , Turn on File and Print Sharing ஆகிய வாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்து கொள்க
பின்னர் கணினியின் காலியானதிரையில் இடம்சுட்டியை வைத்து கொண்டு சுட்டியின் வலதுபுற பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் சூழ்நிலைபட்டியில் Properties எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன் பின்னர் விரியும் Propertiesஎனும் திரையில் Sharing எனும் தாவிப் பொத்தானின் திரையை தோன்றிடசெய்திடுக அதில் Share… எனும் பொத்தானிற்கு மேல்பகுதியில் \\YOURCOMPUTERNAME\Users\YourUserName\ShareFolderName. என்றவாறு இருக்கும் இது லினக்ஸ் கணினிக்கானதாகும் பின்னர் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதனால் Share… எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
லின்க்ஸ் கணினியில் Konqueror என்பதை பயன்படுத்துவதாக இருந்தால்
பெரும்பாலான லினக்ஸ் இயங்கும் கணினிகள் KDE எனும்முகப்புதிரையையும் Konqueror எனும் கோப்பு பகிர்ந்து கொள்ளும் மேலாளரையும்கொண்டிருக்கின்றன அவற்றின் முகப்புத்திரையில் K எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்து செயல்படுத்திடுக பின்னர் Internet -> Konqueror.என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக உடன்விரியும் திரையில் Network Folders எனும் இணைப்பை தெரிவு செய்து சொடுக்குக அல்லது முகவரி பட்டையில்remote:/ என தட்டச்சு செய்து உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக பின்னர் Samba Shares எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தொடர்ந்து நம்முடைய Windows Home பணிக்குழுவின் உருவப் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் Workgroup எனும் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் நம்முடைய கணினியின் உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குகஉடன் விரியும் திரையில் கோப்புகளை பகிர்ந்து கொள்ளும் பயனாளரின் பெயர் கடவுச்சொற்களை மிகச்சரியாக உள்ளீடு செய்து கொண்டு இறுதியாக OK எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக
லினக்ஸ் கணினியில் Nautilus என்பதை பயன்படுத்துவதாக இருந்தால்
லினக்ஸ் இயங்கும் கணினிகள் GNOME எனும்முகப்புதிரைகொண்டுள்ள கணினிகளில் அந்த முகப்பத்திரைக்குசெல்க அதில் Nautilus எனும்கோப்பு பகிர்ந்து கொள்ளும் மேலாளரை செயல்படுத்திடுக பின்னர்File => Connect to Server…=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்துசெயற்படுத்திடுக அதன்பின்னர்தோன்றிடும் திரையில்Service type எனும் கீழிறங்கிடும் பட்டியை விரியச்செய்து அதில் Windows share எனும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் Serverஎனும் புலத்தில் நம்முடைய விண்டோ இயங்கிடும் கணினியின் பெயரை உள்ளீடுசெய்து கொண்டு Connect எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதற்கு பதிலாக Nautilus என்பதன் முகவரிபட்டையில் smb://YOURCOMPUTERNAME/Users/YourUserName/ShareFolderName எனஉள்ளீடுசெய்துகொண்டு உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக இதில் முக்கியமாக smb: என்பதற்கு பின்புறம் \\என்பதற்கு பதிலாக //என்பதாக இருசாய்வுக்கோடுகள்இருக்கவேண்டும் என மனதில்இறுத்திகொள்க

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: