Scala எனும் கணினி விரிவாக்க மொழியை அறிந்து கொள்க

நாமெல்லோரும் தற்போது Facebook twitter,பல்வேறு வகைகளாலான தரவுகள் எனும் மிகப்பெரிய கடலிற்குள் மூழ்கி தத்தளிக்கின்றோம் அதனால் தற்போது பேரளவு தரவுகள் என்றும் தரவுகளின் அறிவியல் என்றும் புதிய தொழில்நுட்பத்தை பின்பற்றி இவைகளை கையாளவேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம்அவ்வாறான பேரளவு தரவுகளை கையாளுவதற்காக Scala எனும் விரிவாக்க மொழியின் அங்கமானஅப்பாச்சி ஸ்பார்க் மிகமுக்கிய பங்களிக்கின்றது இந்த அப்பாச்சிஸ்பார்க்கானது Scala எனும் விரிவாக்க மொழியில் எழுதபட்ட ஒரு ஜாவாவின் மெய்விரிவாக்க வசதியாகும் இந்த Scala எனும் விரிவாக்க மொழியானது விண்டோ லினக்ஸ் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது இந்த Scala எனும் விரிவாக்க மொழியானது பைத்தான் மொழியைவிட பத்துமடங்கு விரைவாக செயல்படக்கூடியது ஏனெனில் பைத்தான் மொழியில் எழுதப்பட்ட குறிமுறைவரிகள் முதலில் மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டு அதன்பிறகு இயந்திரமொழிக்கு உருமாற்றம் செய்யப்பட்டபிறகே செயல்படும் கோப்பாக உருவாகும் அதனால் பைத்தானின் செயல்மிகமெதுவானதாக உள்ளது இது ஒரு பொருள்நோக்கு செயலிதன்மையுடனான கணினிமொழியாகும் இந்த Scala எனும் விரிவாக்க மொழியை கற்பதற்கு சிறிது கடினமானதாக இருந்தாலும் அதன் இறுதிபயன் பைத்தானைவிடகூடுதலானதாகும் அதனால் வாருங்கள் https://www.scala-lang.org/ என்றமுகவரிக்கு வந்து இதனை ஐயம்திரிபற அறிந்து உங்களுடைய பேரளவு தரவுகளை கையாளவேண்டிய கணினிபயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்காக பயன்படுத்தி கொள்க

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: