கிரேடில்(Gradle) எனும் திறமூல கருவியைகொண்டு மென்பொருள் உருவாக்கிடும் பணியை எளிதாக்கிகொள்க

கிரேடில் என்பது முன்கூட்டியே கட்டமைக்கப்பட்ட திறமூல அமைவாகும் இது நிரலாளர்களின்த மென்பொருள் உருவாக்கும் பணியை எளிதாக்குகின்றது இது தற்போது பெரும்பாலான ஆண்ட்ராய்டு மென்பொருள் உருவாக்குநர்களிடம் மிகப்பிரபலமாக விளங்குகின்றது இது குரூவி எனும் கணினிமொழியை அமைவு செய்வதற்காக உள்ளூர் குறிப்பிட்டமொழியை(Domain Specific Language) கட்டமைத்திட பயன்படுத்தி கொள்கின்றது இலக்கினை அடைவதற்காக நிர்ணயப்பதற்கு நேரடி சுழற்சியல்லாத வரைபடத்தினை(Direct Acyclic Graph) பயன்படுத்தி கொள்ளப்-படுகின்றது இந்த கருவியானது செல்லிடத்து பேசி பயன்பாடுகளிலிருந்து சிறியஅளவுசேவைநிறுவனங்கள் வரையிலும் அவ்வாறே சிறிய துவக்கநிறுவனத்திலிருந்து மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் வரையிலும் தங்களுடைய ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகளையும் செயல்திட்டங்களையும் உருவாக்கிடுவதற்கும் மேம்படுத்தி கொள்வதற்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றது ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோவில் வாடிக்கையாளர்விரும்பியவாறு கட்டமைவு செய்வதற்கான கருவியாக (apk)எனும் ஆண்ட்ராய்டு கட்டுகளின் கோப்புகளை உருவாக்கிடவும் நிருவகிக்கவும் இந்த கிரேடில் பேருதவியாக இருக்கின்றது தனித்தனிசெயல்களாலான பணியை ஒருங்கிணைத்த தனித்தனியான செயல்திட்டமாக ஒன்றும் அதற்குமேற்பட்ட செயல்திட்டங்களையும் கட்டமைவுசெய்வதற்கு இது உதவியாக இருக்கின்றது ஜாவா, சி++அல்லது நாம்விரும்பும் நம்முடைய மொழியில் ஆண்ட்ராய்டிற்கான பயன்பாடுகளை உருவாக்கிடஇந்த கிரேடில் மிகவும் பயன்படுகின்றது மேலும் விவரங்களுக்கு http://gradle.org/ எனும் இணைய பக்கத்திற்கு செல்க

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: