எந்தவொரு கணினிமொழியையும் கற்றுக்கொள்வதற்கான சிறந்தவழிகள்

1கணினிமொழியைகற்றுக்கொள்ளவிழையும் நபர்ஒருவர்முதன்முதலில் அதன் குறிமுறைவரிகளை நன்கு கற்றறிந்து அவைகளின் செயல்பாடுயாவை அதனால் ஏற்படும் விளைவுகள் யாவை என அறி்ந்து தெளிவுபெறுக
2 அதன்பின்னர் அந்த கணினிமொழியை பற்றிய விளக்க ஆவணங்களை நன்கு படித்தறிந்து தெளிவுபெறுக
3 இணையத்தில் இந்த கணினிமொழிகுறித்த தேடுதல்களை மேற்கொள்க இதனுடைய குறிமுறைவரிகளில் ஏற்படும் பிழைகளையும் அவைகளைசரிசெய்திடும் வழிமுறைகளையும் அறி்ந்துகொள்க
4 இணையத்திலுள்ள இந்த கணினிமொழிக்கான தன்னார்வ குழுக்களுடன் இணைந்து அம்மொழியின் தற்போதை வளர்ச்சி சிக்கல்கள் அதற்கான தீர்வுகள் ஆகியவற்றை அறிந்துகொள்க நமக்கு ஏற்படும்அனைத்து சிக்கல்களுக்கம் தீர்வுசெய்வதற்கான வழிமுறைகளையும் இந்த தன்னார்வ குழுக்களிடமிருந்து அறிந்து கொள்க
5 பின்னர் சிறியஅளவு விளையாட்டு பயன்பாடுகளை வெற்றிகரமாக உருவாக்கி பழகுக
6 அதன் பின்னர் நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு தேவையான சிறுசிறு பயன்பாடுகளை உருவாக்கிபயன்படுத்தி சரிபார்த்திடுக
7 பிறகு குறிப்பிட்ட கணினிமொழிபற்றி வெளியிடபட்டுள்ள பல்வேறு புத்தகங்களின் சமீபத்திய பதிப்புகளையும் மின்புத்தகங்களையும் படித்து தெளிவுபடுத்திகொள்க
8 பின்னர் இந்த கணினிமொழி தொடர்பான தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் கானொளிகள் இணைய தொலைக் காட்சிகள் ஆகியவற்றை கண்டு தெளிவடைந்திடுக
9அதன்பின்னர் குறிப்பிட்ட மொழியின் எடுத்துகாட்டுகுறிமுறைவரிகளை நன்கு படித்து செயல்படுத்தி சரிபார்த்து கொள்க
10 பின்னர் மாதிரி குறிமுறைவரிகளை பின்பற்றி புதியநிரல்தொடர்குறிமுறைவரிகளை உருவாக்கி செயல்படுத்தி பிழைகளைசரிசெய்து இறுதிபயனை சரிபார்த்திடுக
11 மேலும் இந்த கணினிமொழிகளை கையாளுவதற்கான சிறந்த கருவிகளை பயன்படுத்தி கொள்க
11 முடிவாக கணினிமொழியில் நிரல்தொடர் குறிமுறைவரிகளை எழுதிடும் பணியில் வெற்றிபெறும்வரை அயராது பாடுபட்டு இறுதிவிளைவை சரிபார்த்திடுக

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: