ஜிமெயிலில் இடம்சுட்டியின் உருவத்தை நாம் விரும்பியவாறு மாற்றியமைத்திடலாம்

ஜிமெயில் எனும் மின்னஞ்சல் பெட்டியை திறந்து பார்வையிடும்போது இடம்சுட்டியின் உருவமானது சிறிய கைபோன்று மாறிவிட்டதே இதனை எவ்வாறு நாம் விரும்பும் உருவிற்கு கொண்டுவருவது என சந்தேகம் அனைவருக்கும்எழும் நிற்க இவ்வாறான நிலையில் திரையின் மேலே தேடிடும் பெட்டியில் change how the mouse pointer looksஎன தட்டச்சுசெய்து விசைப்பலகையின் உள்ளீட்டு விசையை அழுத்துக பின்னர் விரியும் திரையில் Mouse Properties எனும் பட்டியலை தோன்றிடசெய்து அதில் Pointersஎனும் தாவிபொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக அதன்பின்னர் விரியும் திரையில் Customizeஎன்பதன்கீழ் நாம் பயன்படுத்திடும் இடம்சுட்டியின் உருவை சரிபார்த்து கொள்க பிறகு திரையின் கீழ்பகுதிக்கு சுட்டியை நகர்த்தி சென்றால் அங்கு Link Selectஎன்பது இயல்புநிலையில் இருப்பதை காணலாம் இடம் சுட்டிக்கு வேறு உருவை மாற்றி தெரிவுசெய்திடவிரும்பினால் Browse என்பதை தெரிவுசெய்துசொடுக்குக அதன்பின்னர்விரியும் திரையின் Cursors எனும் கோப்பகத்தில் உள்ளவைகளில் நாம்விரும்பும் இடம்சுட்டியின் உருவை தெரிவுசெய்துகொண்டு Open.எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக நாம் தெரிவுசெய்த இடம்சுட்டியின் உருவம் நமக்கு திருப்தியாக இருந்தால் OK அல்லது Applyஎனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக இதன்பின்னர் நம்முடைய இடம்சுட்டியின் உருவமானது நாம் விரும்பிய நாம்தெரிவுசெய்த உருவத்தில் இருப்பதை காணலாம்

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: