புதியவர்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு-பயிற்சிகையேடுபகுதி-4 பயன்பாட்டு ஆக்கக்கூறுகள்

பொதுவாக இந்த பயன்பாட்டு ஆக்கக்கூறுகளே ஒரு ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டினை உருவாக்குவதற்கான அத்தியாவசிய கட்டைமவு தொகுதிகளாக உள்ளன.ஆயினும் AndroidManifest.xml எனும் வெளிப்படையான பயன்பாட்டு கோப்பினால் இந்த ஆக்கக்கூறுகள் தளர்வாக இணைந்திருப்பதின் மூலம் அவை ஒவ்வொன்றும் இந்த பயன்பாடுகளில் எவ்வாறு இடைமுகம் செய்யப்படுகின்றன என விவரிக்கின்றது அவைகளுள் ஒரு ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டிற்குள் பயன்படுத்த முடிந்த பின்வரும் மிகமுக்கிய நான்கு ஆக்கக்கூறுகள் உள்ளன
செயல்பாடுகள்:
இவை U Iஎனும் பயனாளர் இடைமுகத்தை(User Interface) பற்றி அறிவுரை கூறுவதுடன் திறன்பேசி திரையில் பயனாளர் இடைமுகத்தை கையாளுகின்றன
சேவைகள்:
இவை ஒரு பயன்பாட்டுடன் ஒருங்கிணைந்த பின்புல செயல்களை கையாளுகின்றன
ஒலிபரப்பு பெறுபவைகள்:
இவை ஆண்ட்ராய்டு இயக்குமுறைமை அதனுடைய பயன்பாடுகள் ஆகிவற்றிற்கிடையேயான தகவல் தொடர்பை கையாளுகின்றன
உள்ளடக்க வழங்குநர்கள்:
இவை தரவுகள் தரவுதள மேலாண்மை ஆகியவை தொடர்பான பிரச்சினைகளை கையாளுகின்றன

செயல்பாடுகள்
ஒரு செயல்பாடு என்பது பயனர் இடைமுகத்துடனான ஒரு ஒற்றையான திரையை குறிப்பதாகும். உதாரணமாக, ஒரு மின்னஞ்சல் பயன்பாட்டு செயலில் புதிய மின்னஞ்சல்களை பட்டியலாக காண்பிப்பது ஒரு செயலாகும், மற்றொரு செயலென்பது பதியதொரு மின்னஞ்சலை உருவாக்குவதாகும், அதனை தொடர்ந்து இந்த மின்னஞ்சல்களை திறந்து படிப்பது பிறிதொருசெயலாகும். இவ்வாறு ஒரே பயன்பாடானது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செயல்களில் உள்ளது என்றால், அவைகளுள் ஒரு செயலைமட்டும் குறிப்பிட்ட பயன்பாடு இயங்கத் துவங்கிடும் போது செயல்படவேண்டும்என குறிக்க வேண்டும். ஒரு செயலானது ஒரு துணை இன செயலின் இனமாக பின்வருமாறு நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது:
public class MainActivity extends Activity {
}
சேவைகள்
ஒரு சேவை என்பது மிகநீண்ட இயங்கும் நடவடிக்கைகளை செயற்படுத்து-வதற்காக பின்னணியில் இயங்கிடும் ஒரு உள்ளடக்கமாகும் . உதாரணமாக, பயனாளர் பல்வேறு பயன்பாடுகளை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கும் போது, அல்லது ஒரு நடவடிக்கை மூலம் பயனாளர் தொடர்பு தடுப்பு எதுவுமில்லாமல் பிணையத்தில் தரவை பதிவிறக்கம் செய்திடும்போது பின்னணி இசையை செயல்படுத்தி கொண்டிருப்பதுஆகும் . ஒரு சேவையானது பின்வருமாறு சேவைஇனத்தின் ஒரு துணை இனமாக செயல்படுத்தப்படுகிறது:
public class MyService extends Service {
}
ஒலிபரப்பு பெறுதல்
ஒலிபரப்பு பெறுதல் என்பது சாதாரணமாக மற்ற பயன்பாடுகளிலிருந்து அல்லது கணினியிலிருந்து பெறப்படும் ஒலிபரப்பு செய்திகளுக்கு பதிலளிப்பதாகும். உதாரணமாக,
சில தரவுகள் சாதனங்களில் பதிவிறக்கம் செய்யப்படுவது அதனை தொடர்ந்து அவற்றை பயன்படுத்துவதற்கு தயாராக வைத்திருப்பது என அறிந்து கொள்ளப்படும். மற்ற பயன்பாடுகளை அனுமதிப்பதற்கு தேவையான செயல்களை ஒலிபரப்புசெயல் பயன்பாடுகளில் செயல்படுத்திட முடியும், எனவே இந்த ஒலிபரப்பு பெறும் செயலானது இந்த தொடர்பை இடைமறித்து அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க பயன்படுகின்றது.
ஒரு ஒலிபரப்பு பெறுதல் எனும் செயலானது பின்வருமாறு ஒரு ஒலிபரப்பு பெறுதல் எனும் இனத்தின் ஒரு துணை இனமாக செயல்படுத்தப்படுகிறது மேலும் ஒவ்வொரு செய்தியும் ஒரு பொருள் நோக்கத்துடன் ஒலிபரப்பப் படுகின்றது:
public class MyReceiver extends BroadcastReceiver {
}
உள்ளடக்க வழங்குநர்கள்
கோரிக்கையின் மீது மற்றவர்களுக்கு ஒரு பயன்பாட்டிலிருந்து ஒரு உள்ளடக்க வழங்குநர் உள்ளடக்க தரவுகளை வழங்குவார். இது போன்ற கோரிக்கைகள் Content Resolver எனும் இனத்தின் வழி முறைகளால் கையாளப்படுகின்றன. இந்த தரவுகளானது தரவுதளத்தில் அல்லது முற்றிலும் வேறு எங்காவது , கோப்பு முறைமையில் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும். ஒரு உள்ளடக்க வழங்குநரானது பின்வருமாறு Content Provider எனும் இனத்தின் ஒரு துணை இனமாக செயல்-படுத்தப்படுகின்றது மேலும் பிற பயன்பாடுகளில் பரிவர்த்தனைகளை செயற்படுத்துவதற்கு முடியுமாறு ஒரு செந்தரAPI தொகுப்புகளாக செயல்-படுத்தப்பட வேண்டும்.
public class MyContentProvider extends ContentProvider {
}
இந்த பயன்பாட்டு ஆக்கக்கூறுகளை பற்றிய விளக்கங்களை நாம் தனித்தனி பகுதிகளில் விரிவாக இந்த குறிச்சொற்களின் மூலம் காண்போம்
கூடுதல் ஆக்கக்கூறுகள்
மேலே குறிப்பிட்டுள்ள செயல்கள் , அவைகளின் தருக்கங்கள், அவைகளுக்கு இடையேயான இணைப்பு ஆகியவைகளை கட்டமைப்பு செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்-படும் கூடுதல் ஆக்கக்கூறுகளும் உள்ளன. இந்த கூடுதல்ஆக்கக்கூறுகள் பின்வருமாறு:

பிரிப்பான்கள்:
ஒரு செயலின் பயனாளர் இடைமுகத்திற்கான ஒரு பகுதி அல்லது செயலின் தன்மையை காண்பிப்பது
காட்சிகள்:
பயனாளர் இடைமுகத்தின் உறுப்புகளான பொத்தான்கள் பட்டியல்கள் போன்றவைஉள்ள திரையின் தோற்றம்
புறவமைப்புகள்:
காட்சியின் தோற்றத்தையும் காட்சி வடிவமைப்பையும் கட்டுப்படுத்திடும் வரிசையான காட்சியாகும்
உள்தள்ளல்:
செய்திகளை ஒன்றுக்கொன்று இணைப்பு செய்தல்
வளங்கள்:
வரையும்படங்கள்,மாறிலிகள்,சரங்கள்போன்ற வெளிப்புற உறுப்புகள்
வெளிப்படையான:
பயன்பாடுகளுக்கான கட்டமைவு கோப்பு

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: