புதியவர்கள் லினக்ஸில் Vi / Vim பதிப்பானை பயன்படுத்திடுவதற்கான ஆலோசனைகள்

:ab abbr fulltext என்ற கட்டளைவரி நீண்டஅளவு எழுத்துகளை கொண்ட சொற்களின் ஒருசில எழுத்துகளை உள்ளீடு செய்தாலேமிகுதி எழுத்துகளை தானாகவே கொண்வந்துவிடும்
இந்த வசதி தேவையில்லை எனில் :unab abbr என்ற கட்டளைவரி போதும்
:xஎன்ற கட்டளைவரி மறையாக்கவும் செய்திடவும் :Xஎன்ற கட்டளைவரி மறையாக்கம் செய்ததை மீண்டும் பழையநிலையை கொண்டுவரவும் பயன்படுகின்றது
:r filename என்ற கட்டளைவரி ஏற்கனவேயுள்ள கோப்பின் தகவல்களை நடப்பு கோப்பில் கொண்டவரவும் அதிலும் :40r filenameஎன்ற கட்டளைவரி எந்தவரிக்கு பின்னர் கொண்டுவரவேண்டும் என்பதற்கும் பயன்படுகின்றது
:!commandnameஎன்ற கட்டளைவரி வெளியிலிருந்து கட்டளைவரிகளை செயல்படுத்திட பயன்படுகின்றது
:r! :command என்ற கட்டளைவரி இடம்சுட்டி நிற்கும் இடத்தில் வெளியீட்டை கொண்டுவர பயன்படுகின்றது
$vim filename +n என்ற கட்டளைவரி கோப்பின் குறிப்பிட்ட வரிக்கு செல்ல பயன்படுகின்றது
&vim + filename என்ற கட்டளைவரி கோப்பின் கடைசிவரிக்கு செல்ல பயன்படுகின்றது
:w newname என்ற கட்டளைவரி திருத்தம் செய்தவைகளை தற்காலிக கோப்பில் வைத்து கொள்ள பயன்படுகின்றது
:q என்ற கட்டளைவரி வெளியேறுவதற்கு பயன்படுகின்றது
:set pastetoggle=என்ற கட்டளைவரி நகலெடுத்து கொண்டுவந்த ஒட்டப்பட்ட வரிகளையேமீண்டும் மீ்ண்டும் ஒட்டிடாமல் தடுத்திட பயன்படுகின்றது

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: