விண்டோ இயக்கமுறைமையில் செயல்படும் கணக்கிடுவதற்கான கட்டற்ற பயன்பாடுகள்

கணக்கிடுதலும் அறிவியலடிப்படையில் கணக்கிடுதலும் பொறியியலின் அடிப்படையான செயலாகும் தற்போது அவ்வாறான கணக்கீடுகளுக்கான வியாபார பயன்பாடுகள் ஏராளமாக கட்டணத்துடன் நாம் பயன்படுத்துவதற்காக தயாராக உள்ளன அதற்கு பதிலாக அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் கட்டற்ற கட்டணமற்ற பயன்பாடுகளும் தற்போது பயன்பாட்டில் நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்காக தயாராக உள்ளன அவைகளைபற்றிய ஒரு அறிமுகம் பின்வருமாறு
1.Scilab இது ஒரு கட்டற்ற கணக்கீடுகளை செய்வதற்கான ஜிபிஎல் எனும்அனுமதியின் அடிப்படையில் செயல்படும் ஒரு பயன்பாடாகும் இது விண்டோ,மேக், லினக்ஸ் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கதாகும் இதுபுள்ளியியல், விண்வெளி ,பருவகால ஆகிய ஆய்வுகளுக்கு பெரிதும் பயனுள்ளதாக விளங்குகின்றது இது MATLABஎனும் தனியுரிமை பயன்பாட்டிற்கு மாற்றாக விளங்குகின்றது இது சி சி++ ஜாவா ஆகிய மொழிகளுடன் ஒத்தியங்குகின்றது மிகமுக்கியமாக இது linear algebra, trignamentry, calculaus, differentiation, genetic algorithmsஆகிய கணக்கீடுகளில் அதிக பயனுள்ளதாக அமைகின்றது இதனை பற்றி மேலும் விவரம் அறிந்து கொள்ளவும் பதிவிறக்கம் செய்திடவும் http://scilab.org/download/latest/ எனும் இணையதள பக்கத்திற்கு செல்க

2.GNUOctave:இது linear and matrix algebra, geometry, polynominal manipulation ஆகிய கணக்கீடுகளில் அதிக பயனுள்ளதாக அமைகின்றது வரைபடத்திற்கான Gnuplot, Plplot ஆகியவற்றிற்கு இனையானதாக உள்ளது இதுவும் MATLABஎனும் தனியுரிமை பயன்பாட்டிற்கு மாற்றாக விளங்குகின்றது இது சி++ மொழியில் உருவாக்கப்பட்டு Open Gl அனுமதியின் அடிப்படையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதனை பற்றி மேலும் விவரம் அறிந்து கொள்ளவும் பதிவிறக்கம் செய்திடவும் http://gnu.org/softwre/octave/download.html/ எனும் இணையதள பக்கத்திற்கு செல்க

3.FreeMatஇது ஒரு முப்பரிமானகாட்சிக்கான படங்களை வரையஉதவும் கட்டற்ற பயன்பாடாகும் இது Matpolibஎனும் தனியுரிமை பயன்பாட்டிற்கு மாற்றாக பயன்படுகின்றது இது சி சி++,ஃபோர்ட்ரான் ஆகிய மொழிகளுடன் ஒத்தியங்குகின்றது இதனை பற்றி மேலும் விவரம் அறிந்து கொள்ளவும் பதிவிறக்கம் செய்திடவும் http://freemat.sourceforge.net/download.html/ எனும் இணையதள பக்கத்திற்கு செல்க

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: