டேலிஈஆர்பி9 இல் பொருள்பட்டி (Bill of Material (BoM) )தயாரித்தல்

வியாபார பொருட்களை விற்பணை செய்திடும் நிறுவனங்கள் இந்த BoM என சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் பொருள்பட்டியை (Bill of Material ) தயார்செய்யத் தேவையில்லை ஆனால் பபொருட்களை உருவாக்கிடும் அல்லது உற்பத்தி செய்திடும் நிறுவனங்கள் மட்டுமே இந்த பொருள்பட்டியை (Bill of Material (BoM) ) டேலிஈஆர்பி9 இல் தயார்செய்திடவேண்டும் டேலிஈஆர்பி9 இல் பொருள் இருப்பை உருவாக்கிடும்போது் அல்லது பொருள் பட்டியலை மாற்றியமைத்திடும்போது இந்த BoM ஐ குறிப்பிடவேண்டும் இதற்காக டேலிஈஆர்பியின் திரைக்கு Tally F12 :ConfigureØAcctsØInventoryinfo என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்தி செல்க உடன் விரியும் Inventory Masters எனும் திரையில் Allow Component list details (Bill of Material ) என்பதற்கு yes என அமைத்துகொள்க
எடுத்துக்காட்டாக உதரிபாகங்களிலிருந்து கணினியை ஒருங்கிணைத்து உருவாக்கிடும் ஒரு நிறுவனமானது பத்து எண்கள் பி4 கணினிகளை உருவாக்கி அதன் இருப்பறையில் வைத்திடுவதாக கொள்வோம் இதற்காக தொழில்நுட்ப பணியாளரின் சம்பளம் ரூபாய் 10000/- என்றும் இதர செலவுகள் ரூபாய் 1000/- என்றும் கொள்க முதிலில் டேலி ஈஆர்பி9 இன் அமைவு திரையில் Use as Manufacturing Journal என்பதற்காக YES என அமைத்து கொள்க பின்னர் Direct Expenses என்பதன் கீழ் Create Ledgers =>Wages=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்தி பணியாளர் சம்பளத்திற்கும் Create Ledgers=>Overheads=> என்றவாறு கட்டளைகளை செய்ற்படுத்தி இதர செலவுகளுக்கும் பேரேடுகளை உருவாக்கி கொள்க அதன்பின்னர் Primery என்பதன் கீழ் Create Item =>Group=>Finished Goods=> என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்தி கணினியெனும் உற்பத்தி பொருளிற்காக உருவாக்கிகொள்க
பின்னர் create Stock Item=> Computer P4=> என்றவாறு கட்டளைகளை செய்ற்படுத்தியபின் தோன்றிடும் திரையில்
1,Name : Computer P4
2.Under: Finished Goods
3. Units: nos
4.Alt units not applicable
5 Maintain in Bactches: No
6 Set Components (BOM): Yes
என்றவாறு அமைவு செய்து கொள்க
அதன்பின்னர் Gateway of Tally=>Accounts Info=>Voucher Type=>Create=>Manufacturing Journal=> என்றவாறு கட்டளைகளை செய்ற்படுத்தியபின் தோன்றிடும் திரையில்
1 Name: Manufacturing Journal
2 .Type of Voucher: Stock Journal
3 Method of Voucher Numbering : Automatic
Use as Manufacturing Journal : YES
என்றவாறு அமைவு செய்து கொள்க
பின்னர் கணினி உதிரிபாகங்களை பற்றிய விவரங்களை உள்ளீடு செய்து கொள்க
அதன்பின்னர்
Debit :Wages Rs 10000/-

Debit other Expenses Rs 1000/- credit Sbi Rs 11000/-
என்றவாறு செலவுகளை எழுதிடுக உடன் டேலிஈஆர் பி9 திரையில் நாம் விரும்பிய கணினியின் பொருள்பட்டி (Bill of Material (BoM) ) உருவாகி திரையில் பிரிதிபலிக்கும்

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: