செல்லிடத்து பேசிக்கான தனியான குரோம் இணைய உலாவியைபயன்படுத்திகொள்க

இந்தகுரோம் இணைய உலாவி பயன்பாடானது தற்போது செல்லிடத்து பேசிக்கான பதிப்பாகவும் கிடைக்கின்றது இதுமிக விரைவாக செயல்படும் திறன்கொண்ட மிகப்பிரபலமான பயன்பாடாகும் இது செல்லிடத்து பேசியில் இயல்புநிலையில் நிறுவுகை செய்யபட்டேஇருக்கும் ஆண்ட்ராய்டு இணையஉலாவியைவிட இது மிகத்திறன் வாய்ந்ததாக உள்ளது பொதுவாக இந்த குரோம் இணைய உலாவி பயன்பாடானது பெரும்பாலான செல்லிடத்து பேசிகளில் அல்லது கைக்கணினிகளில் நிறுவுகை செய்யயப்பட்டே உள்ளது அவ்வாறு நிறுவுகை செய்யபட்டிருக்க-வில்லையெனில் இணையத்தில் Google Play என்ற பகுதிக்கு செல்க அங்கு இந்த செல்லிடத்து பேசிக்கான குரோம் இணையஉலாவியை தேடிப்பிடித்து இதனுடைய உருவப்பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர் விரியும் திரையில் மேல்பகுதி வழக்கமான இணைய முகவரியை உள்ளீடு செய்திடும் முகவரிப்பட்டையாகும் அதன் இடதுபுறம் வீடுபோன்று இருப்பது நாம் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும்முகப்பு பக்கத்திற்கு வந்துசேரஉதவும் உருவப்பொத்தானாகும் முகவரிபட்டையின் வலதுபுறம் இருப்பது இந்த இணையஉலாவியில் தற்போது நாம் எத்தனை தாவிப்பொத்தான்களை திறந்து பயன்படுத்திடுகின்றோம் என்றவிவரமாகும் வலதுபுற ஓரம் மூன்று புள்ளிகளாக இருப்பது கட்டளை பட்டையாகும் அதனை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தவுடன் கீழிறங்கு பட்டியல் விரியும் அதில் நான்கு உருவப்பொத்தான்கள் உள்ளன அதிலுள்ள அம்புக்குறி உருவபொத்தான்கள் முந்தைய இணைய பக்கங்களுக்கு செல்ல உதவுகின்றன நட்சத்திரம்போன்ற உருவபொத்தான்நமக்கு விருப்பமான இணைய பக்கத்திற்கு செல்ல உதவுகின்றன அடுத்து உள்ள உருவபொத்தான் நாம்உலாவி வந்த இணையபக்கத்தினை பற்றிய விவரங்களை தருகின்றது அதற்கடுத்த உருவப் பொத்தான் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் இணைய பக்கங்களை புத்தாக்கம் செய்து நிகழ்நிலை படுத்தி புதியதாக பார்வையிடுமாறு செய்கின்றது இந்த இணைய உலாவியில் பல்வேறு தாவிப்பொத்தான்களின் வாயிலாக திறந்து இருக்கும் இணையபக்கத்தினை மூடிடுவதற்காக தாவியின் திரையின் மேலே தலைப்பில் வலதுபுறஓரம் இருக்கும் பெருக்கல் குறியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக புதியதை திறப்பதற்காக கூட்டல்குறியை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக தேவையான தாவியினை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல் செய்தால் முழுத்திரையும் குறிப்பிட்ட இணைய பக்கம் திரையில் தோன்றிடும் வாருங்கள் இந்தசெல்லிடத்து பேசிக்கான தனியான குரோம் இணைய உலாவி பயன்பாட்டினை உங்களுடைய செல்லிடத்து பேசி அல்லது கைபேசியில் நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்க
1

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: