வரைகலையில் Blender எனும் கட்டற்ற பயன்பாட்டின் மூலம் இருரிமான படங்களை முப்பரிமாணமாக உருமாற்றிகொள்க

நடப்பில் நம்முடைய வாழ்வில் காணும் அனைத்து உருவங்களையும் அச்சு அசலாக அபபடியே கொண்டுவருவதையே முப்பரிமாண(3D) வரைபடகலையாகும் இந்த முப்பரிமாண(3D) வரைகலையானது நகைகளை வடிவமைப்பு செய்பவர்கள், உருவஅலங்காரம் செய்பவர்கள் போன்றவர்களுக்கு பேருதவியாக இருந்துவருகின்றது பொதுவாக அச்சுப்பொறி வழியே இருபரிமாண வரைபடங்கள் மட்டுமே கொண்டு வரமுடியும் என்றிருந்தது பின்னர் முப்பரிமாண வரைபடங்களையும் அச்சில் கொண்டுவரமுடியும் என்று மாறியது நாம் பயன்படுத்திவரும் கணினியில் இந்த முப்பரிமாண(3D) வரைபடகலையை செயலில் கொண்டுவருவதில் தனியுடமை மென்பொருட்கள் முன்னனியில் இருந்துவருகின்றன அதனோடு தற்போது கட்டற்ற மென்பொருளான Blenderஎனும் மென்பொருளின் வாயிலாக கூட இந்த முப்பரிமாண(3D) வரைபடகலையை எளிதாக செயலில் கொண்டுவரமுடியும் என்ற செய்தியை மனதில் கொள்க ஆயினும் நடைமுறையில் இந்த Blenderஎனும் கட்டற்றமென்பொருளின் மூலம் இருபரிமாண வரைபடத்தை மட்டுமே கையாளமுடியும் என்றுள்ள நிலையில் இதனுடைய திரையில் Unit எனும் பலகத்தை தோன்றசெய்து அதில் Scene Settings என்பதன்கீழ் Millimeters என்றும் Length என்பதில் metric என்றும் தெரிசெய்துகொண்டபின்னர் திரையின் மேலே கட்டளபட்டையில் File=>Save Startup File=> என்றவாறு கட்டளைகளை தெரிவுசெய்து சொடுக்குதல்செய்து அல்லது விசைப்பலகையில் Shift+Uஆகிய இருவிசைகளை சேர்த்து அழுத்தி இந்த அமைவைசேமித்துகொள்க அதன்பின்னர் நாம் ஒரு கணசதுரத்தை முப்பரிமானமாக அச்சிடவேண்டும் எனக்கொள்வோம் இதனை இந்த Blender எனும் கட்டற்ற பயன்பாட்டின் திரையில் முப்பரிமாண காட்சியாக கொண்டுவருக பிறகு விசைப்பலகையில் N எனும் விசையை அழுத்தி பண்பியல்பு பகுதிக்கு செல்க அங்கு Transformஎனும் பலகத்தில்Dimension என்பதன் கீழுள்ளXஅச்சிற்கு 223mmஎன்றும் Yஅச்சிற்கு 223mm என்றும் Zஅச்சிற்கு2223mm என்றும் மதிப்புகளை உள்ளீடு செய்துகொள்க. இதனை சரிசெய்வதற்காக முதலில் Object Properties எனும் பகுதிக்கு செல்க கீழ்பகுதியில் Display எனும் பலகத்திலுள்ள Maximum Draw Type எனும் பெயரிலுள்ள கீழிறங்கு பட்டியலின் Textured என இயல்புநிலையில் இருப்பதை Wire என மாற்றியமைத்திடுக பின்னர் Outliner என்பதில் கனசதுரபெயரினை இருமுறை சொடுக்குதல்செய்து அதனுடைய பெயரை reference_cube.என மறுபெயரிடுக eye, arrow, camera ஆகிய மூன்று உருவபொத்தான்களில் முதலிலிருப்பது தானாகவே முப்பரிமாண தோற்றத்தை காணும் மற்ற இரண்டையும் தேவையெனில் தெரிவுசெய்துகொள்க மிகமுக்கியமாக camera எனும் உருவபொத்தானை தெரிவுசெய்து கொண்டு விசைப்பலகையில் Hஎனும் விசையை அழுத்தி இந்த முப்பரிமாண காட்சியிலிருந்து மறையச்செய்திடுக இதன்பின்னர் இந்த கணசதுரத்தை முப்பரிமாண அச்சுபொறியில் இந்த Blender எனும் கட்டற்ற பயன்பாட்டின் வாயிலாக அச்சிட்டு பெறலாம் இவ்வாறே மற்ற இருபரிமாண வரைபடங்களை முப்பரிமானமாக இந்த Blender எனும் கட்டற்ற பயன்பாட்டின் மூலம் உருமாற்றம் செய்திடமுடியும்

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: