உடைமை மென்பொருளிற்கு மாற்றான திறமூலஅல்லது கட்டற்ற மெ ன்பொருட்கள்

1.Davros என்பது Dropbox அல்லது Google Drive ஆகியவற்றிற்கு மாற்றாக அதே பாவணையில் ஆனால் நாம் விரும்பும் கண்காணிப்பிற்குள் உள்ள வன்பொருட்களில் ஒருசில நிமிடநேரத்தில் நிறுவுகை செய்து கோப்பகளை சேமித்துவைத்து கொள்ள உதவும் ஒரு சிறந்த திறமூல மென்பொருளாகும்
2.அடுத்ததாக SandForms என்பது Google Forms என்பதற்கு மாற்றானதொரு திறமூலமென்பொருளாகும் இதில் Google Forms இன் அனைத்து பயன்களும் கிடைக்ககூடிய அதற்கு இணையானதொரு திறமூலமென்பொருளாகும்
3.மூன்றாவதாக அலுவலக மென்பொருளான விரிதாளிற்கு (spreadsheet) மாற்றாக இணையத்தில் நேரடியாக பயன்படுத்திகொள்ள தயாராக இருக்கும் EtherCalc எனும் திறமூலமென்பொருள் ஆனது விரிதாளின் அனைத்து வசதிகளும் வாய்ப்புகளும் வழங்க தயாராக இருக்கும் ஒரு திறமூல மென்பொருளாகும்
4.நான்காவதாக இதே அலுவலக பயன்பாடான படவில்லை காட்சியான power point என்பதற்கு இணையான அதனுடைய அனைத்து வசதிகளும் கொண்ட திறமூல மென்பொருளான HackerSlides என்பதை இணையத்தில் நேரடியாக பயன்படுத்தி கொள்க
5.ஐந்தாவதாக அலுவலக பயன்பாடுகளில் மிகமுக்கியமாக உரைகளை கையாள உதவும் எம்எஸ்வேர்டு , வேர்டு பேடு போன்ற பயன்பாடுகளின் அனைத்து வசதி வாய்ப்புகளையும் தன்னகத்தே கொண்டதொரு திறமூல பயன்பாடான Etherpad என்பதை பயன்படுத்தி பயன்பெறுக

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: