நம்முடைய ஆபத்திற்கு உதவும்  நண்பர்களான வெற்றுத்தன்மையுள்ள உலோக அமைவு பிற்காப்பு  மீ்ட்டெடுத்தல்(bare metal systembackup and restore) எனும் கட்டற்ற கருவிகள்

தனிநபர்களின்நிறுவனங்களின் பல்வேறுமுரண்பாடுகளுள்ள தரவுகளின் கோப்புகளை  பிற்காப்பு செய்தல் மீ்ட்டெடுத்தல் என்பதே மிகமுக்கிய செயலாகும்  அதாவது கணினியில் நம்முடைய அன்றாட பணியின்போது  ஏராளமான வழிகளில் பல்வேறு வகைகளான கோப்புகளை உருவாக்குதல் ஏற்கனவே இருக்கும் கோப்பகளை நிகழ்நிலை படுத்தல் ஆகிய செயல்களை செய்து கொண்டே இருக்கின்றநிலையில் திடீரென கணினியின் இயக்கம் செயல்படாது நின்றுபோதல் அல்லது ஏதேனும் பல்லூடகம் முடங்கிபோதல் ஆகிய காரணங்களினால் நாம் இதுவரை அரும்பாடுபட்டு உருவாக்கிய மேம்படுத்திய கோப்பகளின் அனைத்து தரவுகளையும் இழக்கநேரிடும் இவ்வாறான கையறுநிலையில் இவைகளை எவ்வாறு பழைய நிலைக்கு கொண்டுவருவது என்பதுதான் நம் அனைவரின் முன் எழும் மிகமுக்கிய இமாலாய பிரச்சினையாகும் மேலும் இதனால் நம்முடைய மற்ற அனைத்து இயக்கங்களும் நின்றுவிடும்  என்ற மிகஇக்கட்டான நிலையில் நாம் இவ்வாறான சிக்கலான பிரச்சினையிலிருந்து  எவ்வாறு மீண்டுவருவது என்பதே மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாகும். தற்போது நடைமுறையில்  கணினியிலுள்ள தரவுகளின் கோப்புகளை  பிற்காப்பு செய்தல் மீ்ட்டெடுத்தல் ஆகிய பணிகளுக்காகமட்டுமே   ஏராளமான அளவில் பயன்பாடுகள்உள்ளன ஆனால் அவையனைத்தும் நம்முடைய கணினியின் இயக்கமுறைமையின் மீது அமர்ந்து செயல்படுபவையாகும் கணினியின் இயக்கமுறைமையே செயலற்ற நிலையில்   கணினியிலுள்ள தரவுகளின் கோப்புகளை  எவ்வாறு  மீ்ட்டெடுத்தல் என்பதுதான் நம்முன் உள்ள மிகப்பெரிய கேள்வியாகும்  அஞ்சற்க இவ்வாறான இக்கட்டான சிக்கலான நிலையிலும் நம்முடைய கணினியின் இயக்கமுறைமையை செயல்படுத்தாமலேயே நம்முடைய கணினியில்   தரவுகளின் கோப்புகளை  பிற்காப்பு செய்தல் மீ்ட்டெடுத்தல் ஆகிய பணிகளை எளிதாக செயல்படுத்தி நம்முடைய ஆபத்திற்கு உதவும் உற்ற நண்பனாக வெற்றுத்தன்மையுள்ள உலோகஅமைவு பிற்காப்பு  மீ்ட்டெடுத்தல்(bare metal systembackup and restore) பணிகளுக்கான கட்டற்ற கருவிகள் பல கைகொடுக்கின்றன இவைநம்முடைய கணினியின் இயக்கமுறைமையை செயல்படுத்தாமலேயே பயாஸ் நிலையிலேயே செயல்படும் திறன்மிக்கவையாகும்  இவைகளை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்துதான் இயக்கவேண்டும் என்ற நிர்பந்தம் எதுவும் இல்லாதவை இவைகள் செயல்படுவதற்கு மிககுறைந்த நினைவகம் அதாவது 250எம்பி அளவே போதுமானவையாகும் இவை நம்முடைய குறுவட்டு நெகிழ்வட்டு அல்லது யூஎஸ்பி சாதனங்களிலிருந்து  கணினியை இயக்காமலேயே ஒருசில நொடிகளில் பயாஸ்நிலையில் செயல்பட்டு நம்முடைய மிகமுக்கிய அத்தியாவசிய தரவுகளை மீட்டெடுத்திடும் திறன் மிக்கவையாகும் அனத்து இயக்கமுறைமகளிலும்  திறன்உள்ளவையாகும் அனைத்துவகையான வளாக பிணையம் இணையம் ஆகிய இணைப்புகளிலும் செயல்டும் தன்மை கொண்டவையாகும் .நாமே நம்மைஅறியாமல் நீக்கம் செய்த கோப்புகளையும் அல்லது மூன்றாவது நபர் வேண்டுமென்றே நம்முடைய தரவுகளை நீக்கம் செய்த கோப்பகளையும் மீட்டாக்கம் செய்துவிடுபவையாகும் இவை கட்டற்ற கட்டணமற்றவையாகும் மெய்நிகர் கணினியாக நாம் செயல்படுத்தி உருவாக்கிய கோப்பகளையும் இவைகளின் உதவியால் மீட்டெடுத்திடமுடியும்

Redo Backupand Recoveryஎனும் கட்டற்ற கருவியைhttp://redobackup.org/  எனும் இணையத்தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க

 FOGprojectஎனும் கட்டற்ற கருவியைhttp://forgproject.org/  எனும் இணையத்தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க

 Rear(Relax-and-Recovery  எனும் கட்டற்ற கருவியை http://relax-and-recovery.org/எனும் இணையத்தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்க

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: