தரவுகளின் பயனத்திற்கு உதவும் லைஃபி எனும் கட்டமைவு

 வளாக பிணையம் ,இணையம் ஆகிய இணைப்புகளை கணினி ,மடிக்கணினி கைக்கணினி, செல்லிடத்து பேசி ஆகியவற்றின் வாயிலாக இணைத்து பயன்படுத்தி  வருகின்றோம் மேலும் இந்த வளாக பிணைய இணைப்பினை கம்பியுடன் கூடிய இணைப்பு கம்பியில்லா இணைப்பு ஆகிய இருவழிகளில் பயன்படுத்தி வருகின்றோம் இதில் கம்பியில்லா இணைப்பில் வானொலி அலைகளின் அடிப்படையில் செயல்படும் வொய் ஃபி மிக முக்கிய பங்காற்றுகின்றது  அவ்வாறே தற்போது புதியதாக  லை ஃபி என்ற கம்பியில்லா இணைப்பும் நம்முடைய நடைமுறைக்கு வரவிருக்கின்றது

   கண்ணிற்குபுலப்படும்  ஒளிவழியாக தொடர்புகொள்ளும் அமைவின்(Visible Light Communications (VLC) system)வாயிலாக தரவுகளானது கம்பியில்லா தொடர்பில் மிகஅதிவேகமாக  பயனம் செய்து தொடர்பை ஏற்படுத்துவதே லைஃபிஆகும்  தற்போது நாம் அனைவரும் நம்முடைய வீடுகளில் பயன்படுத்திடும் லெட்LED (light emitting diodes)மின்விளக்கின் ஒளியை பயன்படுத்தி இந்த தரவுகளை நொடிக்கு224  கிகாபைட் வேகத்தில் கடத்தபட்டு இருசாதனங்களுக்கிடையே தொடர்பு ஏற்படுத்தபடுகின்றது ஒரு முனையில் உள்ள லெட்மின்விளக்கானது தான்பெறும்இணையம் , ஒளிஒலிப்படம் ,ஒலி ஆகியவற்றின் தரவுகளை மின்சைகைகளாக உருமாற்றி ஒளிஅலைகளின்மீது   அதிவேகத்தில் பயணம் செய்திடுமாறு அனுப்புகின்றது மறுமுனையில் உள்ள மற்றொரு லெட்மின்விளக்கானது பெறப்படும் இவ்வாறான மின்சைகைகளை இரும எண்களாக   உருமாற்றி  இணையம் , ஒளிஒலிப்படம் ,ஒலி ஆகியவைகளாக நம்மை வந்தடைய செய்கின்றது   இதுதான் இந்த லைஃபி இன் அடிப்படை செயல்பாடாகும்

 ஏற்கனவே வொய்ஃபி என்பது இருக்கும்போது இந்த லைஃபி தேவையா  என சந்தேகம் அனைவரின் மனதிலும் எழும் இந்த  வொய்ஃபி இன் வாயிலாக நம்மை அறியாமலேயே  நம்முடைய தரவுகளை மற்றவர்கள் அபகரித்து கொள்ளும் வாய்ப்புகள் ஏராளமாக உள்ளன ஆனால்இந்த லைஃபியானது குறிப்பிட்ட ஒளிதடுக்கப்படும் எல்லைவரை மட்டும் அதாவது ஒரு கூரையின் கீழுள்ள அறைகளுக்குள் மட்டும் பரவுவதால் நம்மை அறியாமல்  நம்முடைய தரவுகளை மற்றவர்கள் அபகரித்து கொள்ளமுடியாது  இது மிக அதிவேகமானது பாதுகாப்பானது யூஎஸ்பி வாயிலாகவும்   கணினி ,மடிக்கணினி கைக்கணினி, செல் பேசி ஆகியவற்றின் வாயிலாக வளாக பிணையம் ,இணையம் ஆகிய இணைப்பில் செயல்படுத்திகொள்ளமுடியும்

1

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: