மிகவிரைவாக இணைய பயன்பாடுகளை உருவாக்கிட Jade எனும் மாதிரிபலக மொழியை பயன்படுத்தி கொள்க

 Jade எனும் மாதிரிப்பலக மொழியானது இணையப்பக்கங்களையும் இணையப் பயன்பாடுகளையும் உருவாக்குவதில் மிகமுக்கிய மைல்கல்லாக விளங்குகின்றது நீங்கள் இதனை கற்று தேர்ந்து விட்டால் மனம்மாறி பழைய HTMLகுறிமுறை வரிகளை எழுதுவதற்காக  பின்னோக்கி செல்லமாட்டீர்கள் என்புது திண்ணம் தற்போது இணையத்தில் விக்கிபக்கங்கள் ,வலைபூக்களின் பதிப்பான்கள் போன்றவைகளின் அறிமுகத்தால் இந்த HTML ஐ பயிலாமலேயே கூட பயனாளர்கள் எல்லோரும் சொந்தமாக இணையப்பக்கங்களையும் இணையப் பயன்பாடுகளையும் உருவாக்கி வெளியிடுகின்ற திறன்கொண்டவர்களாகிவிட்டனர். ஆயினும் இந்த HTML இல் ஆழ்ந்த அனுபவம் உள்ளவர்களே இணைய பயன்பாடுகளை பக்கங்களையும் எளிதாக உருவாக்கிடமுடியம் என்ற தடையை இந்த Jade எனும் மாதிரிபலக மொழியானது தகர்த்துவிட்டது அதிலும் XML என்பது தேவை என்பதையும் தன்னுடைய வளர்ச்சிக்கு மற்றொரு தடைகல்லாக இல்லாமல் ஆக்கிவிட்டது

இந்த Jade எனும் மாதிரிப்பலக மொழியை பயன்படுத்தி நாம் எழுதவேண்டிய முதல் நிரல்தொடரானது பின்வரும் அட்டவணையின் முதல்நெடுவரிசையிலுள்ளவாறு இருக்கும் அதே குறிமுறை வரியானது HTML இல் இதே அட்டவணையின் இரண்டாவது நெடுவரிசையில் உள்ளவாறு இருக்கும்

Jade எனும் மாதிரிபலக மொழி

HTML குறிமுறைவரி

doctype html

html

titleHello,jade

body

h1 This is a heading

p This is a paragraph

<!DOCTYPE html>

<html>

<heead>

<title>Hello,jade</title>

</head>

<body>

<h1>This is a heading

<p>This is a paragraph

<body>

</html>

இந்த Jade எனும் மாதிரிப்பலக மொழியில் HTML இல் குறிப்பிடப்படும் தேவையற்ற குறியீடுகள் தவிர்க்கபட்டு மிகவிரைவாக நம்முடைய கட்டளை குறிமுறைவரிகளை மட்டும் எழுத அனுமதிக்கின்றது அதனால்  விரைவாக நிரல்தொடர்குறிமுறைவரிகளை எழுதிடமுடியும். என்பது திண்ணம்.

மேலும் விவரங்களை தெரிந்துகொள்ள http://jade-lang.com/ எனும் இணைய. பக்கத்திற்கு செல்க

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: