விண்டோசூழலில் பைத்தான் பயன்பாட்டில் ஒரு .exeகோப்பினை உருவாக்குதல்

 ஒரு .exeகோப்பினை உருவாக்குவதற்காக நம்மிடம் விண்டோ இயக்கமுறைமை, பைத்தான்2.7.x pywin32 pyinstallerஆகியவை நமக்கு தேவையாகும் முதலில் இந்த பைத்தான் 2.7X என்பதை https://www.python.org/downlaod/ எனும் தளத்திலிருந்தும் pywin32 என்பதை http://sourceforge.net/projects/pywin32/files/pywin32/ எனும் தளத்திலிருந்தும் pyinstallerஎன்பதை https://pypi.python.org/pypi/pyinstaller/ எனும் தளத்திலிருந்தும் நம்முடைய கணினிக்கு பதிவிறக்கம் செய்துகொள்க

4

அதன்பின்னர் நம்முடைய கணினியில் இந்த பைத்தான்2.7Xஐ நிறுவுகை செய்திடுக. பின்னர் கட்டளைத்திரையை திறந்துகொண்டு pip install pyinstallerஎன்ற கட்டளை வரியை செயல்படுத்திடுக இறுதியாக இந்த நிறுவுக செயல் முடிவுற்றபின்னர் பின்வரும் நாம் பயன்படுத்த வரும்பும் பயன்பாட்டிற்கான குறிமுறை வரிகளை locate.py என்றவாறு ஒரு பெயரில் தட்டச்சு செய்துகொள்க

பிறகு C:|pyinstall-2.1=>python pyinstaller.py – – onefile locate.py என்றவாறு கட்டளைகளை செயற்படுத்திடுக உடன் இந்த குறிமுறைவரிகள் .exeஎனும் செயலி கோப்பாக உருவாகிவிடும் இந்த கோப்பானது இதன்பின்னர் செயற்படுத்திடும்போது நாம்விரும்பும் செயலை செய்துவிடும்

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: