மென்பொருள்வரையறுக்கும் சேமிப்பகத்திற்கும் (SDS) மெய்நிகர் சேமிப்பகத்திற்கும் (storage virtualization) உள்ள வித்தியாசம் யாது

கணினி பயன்படுத்திடும் பலர் (SDS) என சுருக்கமாக அழைக்கபடும் மென்பொருள்வரையறுக்கும் சேமிப்பகம்(Software-defined storage ) மெய்நிகர் சேமிப்பகம் (storage virtualization) ஆகிய இரண்டிற்குமான வித்தியாசம் யாது என அறிந்துகொள்ளாமல் தமக்குள் குழப்பமடைவார்கள் நிற்க

1.1

மென்பொருள்வரையறுக்கும் சேமிப்பகம்(Software-defined storage ) ஆனது வன்பொருள் அடுக்கி்னை நகலெடுத்தல், நொடிப்பு சேமிப்புகள், படியாக்கம் செய்தல் ஆகியமென்பொருள் அடுக்கிற்கு மாற்றி யமைக்கின்றது அதன்மூலம் இந்த அடுக்கானது நடப்பு சேமிப்பக வளங்களுக்கு மேல்பகுதியில் இருந்திடுமாறும்மேம்பட்ட வசதிகளை இவை பெற்றிடுமாறும் செய்கின்றது அதன் தொடர்ச்சியாக நடப்பிலுள்ளஒட்டுமொத்த சேமிப்பகத்தினை பதிலீடு செய்திடாமலேயே முந்தைய அல்லது பழைய சேமிப்பகத்தை புதிய செயலிமூலம் செயல்படுமாறு செய்கின்றது இதன்மூலம் புதியவசதிகளை மீயினைப்பு அடுக்கிற்கு நக்ரத்தி செல்கின்றது அங்கு ஒருங்கிணைந்த ஆழ்ந்த நிலையில் சேமிப்பக வசதி கிடைக்கசெய்கின்றது அதன்பயனாக சேமிப்பக திறன் அளவு மிகைபடுத்துதல் ஆகியவை பயன்பாட்டு மென்பொருளை சார்ந்து உயர்த்தி கொள்ளபடுகின்றது

1.2

மெய்நிகர் சேமிப்பகம் (storage virtualization) என்பது பல்லடுக்கு தொகுப்பான சேமிப்பகத்தின் ஒன்றுசேர்த்து ஒன்று அல்லது ஒன்றிற்குமேற்பட்டதாங்கிகளாக உருவாகசெய்கின்றது அதன்மூலம் சேமிப்பகத்தின் அளவையும் திறனையும் உயர்த்துகின்றது மேலும் பல்லடுக்கு தொகுப்பான சேமிப்பகவளத்தினை எளிதான ஒருங்கிணைந்த மெய்நிகர் அளவாக உருமாற்றுகின்றது இந்தபல்லடுக்கு தொகுப்பான சேமிப்பகத்தினை மெய்நிகர்நிலையில் கட்டுபடுத்தபடுகின்றது

அதனால் இவையிரண்டும் வெவ்வேறு செயலிகளை கொண்டது என அறிந்துகொள்க

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: