எக்லிப்ஸ்(Eclips)எனும் பயன்பாடு

இது ஒரு ஜாவா , சி++,பைத்தான்,பியர்ல்,ரூபி போன்ற மொழிகளை பயன்படுத்தி உருவாக்கபடும் பயன்பாடுகளின்  மேம்படுத்தபடும் ஒருங்கிணைந்த மேம்பாட்டு சூழலாகும்(IDE(Integrated Development Environment))   இதில் எக்லிப்ஸ் தளமானது எக்லிப்ஸின் IDE சூழலின் அடிப்படையாக விளங்குகின்றது  இது கூடுதல் இணைப்பாக விளங்கிடுமாறு வடிவமைக்கபட்டது பயனாளர்கள் விரும்பும் பயன்பாடுகளையும் கருவிகளையும் உருவாக்குவதற்கான ஒருங்கிணைந்த மேம்பாட்டு சூழலை(IDE)வழங்குகின்றது. எந்தவொரு கணினியின் மொழிகளிலும் கூடுதல் இணைப்பாக செய்து இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் அதுமட்டுமல்லாது இது ஜாவா மேம்பாட்டு கருவிகள், சிமொழியின் மேம்பாட்டு கருவிகள்  போன்ற அனைத்துவகையிலும் நாம் விரும்பியவாறு உருவாக்குவதற்கு உதவியாக உள்ளது  மேலும் விவரங்களுக்கு http://www.eclipse.org/ide/ எனும் இணைய பக்கத்திற்கு செல்க

13

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: