விண்டோ7 இயக்கமுறைமை செயல்படும் கணினியில் லினக்ஸ் இயக்க முறைமையை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது

 1.இரட்டை தொடக்கஇயக்கம் , 2.மெய்நிகர்கணினி , 3.யூஎஸ்பியுின் வாயிலாக என ஏராளமான வழிமுறைகளில்  விண்டோ7 இயக்கமுறைமை செயல்படும் கணினிகளில்  லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையை  நிறுவுகை செய்து செயல்படுத்தி பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

1முதல்வழிமுறையானஇரட்டை தொடக்கஇயக்க வழிமுறையில்  விண்டோ7ஐயும் அதன்பயன்பாடுகளையும் அவ்வாறே லினக்ஸையும் அதன்பயன்பாடுகளையும் மாற்றி செயல்படுத்தி பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் ஆயினும் இந்த வழிமுறையில் இவ்விரண்டு இயக்கமுறைமைகளும் அவைகளுடைய பயன்பாடுகளும்  செயல்படுவதற்கு போதுமான நினைவகம் நம்முடைய வன்தட்டில் இருக்கவேண்டும். இந்த முதல் வழிமுறையில் விண்டோ7 இயக்கமுறைமையுள்ள கணினியை செல்படுத்தி இயங்கசெய்தபின் உபுண்டு போன்ற லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையை அதே கணினியில் நிறுவுகை செய்தபின்னர்    இரட்டை தொடக்கஇயக்கம் செய்து பயன்பெறலாம் .

  2இரண்டாவது வழிமுறையில்  Oracle VirtualBoxஅல்லதுVMware Player ஆகிய கட்டற்ற மெய்நிகர் கணினி பயன்பாட்டை நம்முடைய விண்டோ7 இயக்கமுறைமையுள்ள கணினியில் நிறுவுகை செய்து அதில் உபுண்டு போன்ற லினக்ஸ் இயக்கமுறைமைய நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்  இந்த இரண்டாவது வழிமுறையில் சிறிய அளவுபயன்பாடுகளை மட்டும்லினக்ஸிலும் அதிகஅளவு பயன்பாடுகளை விண்டோவிலும் பயன்படுத்திகொள்ளவசதியானதாகும்

 3.நம்முடைய வன்தட்டில் லினக்ஸ் இயக்கமுறைமைய நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு போதுமான நினைவகம் இல்லை என்றநிலையில் வெளிப்புறநினைவகமான யூஎஸ்பியில் லினக்ஸை நிறுவுகை செய்து அதன் வாயிலாக லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையை செயல்படுத்தி பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்

4.இவ்வாறு ஒரேகணினியில் இரண்டு வெவ்வேறு இயக்கமுறைமைகளை நிறுவுகைசெய்து செயல்படுத்தவிரும்பவில்லை ஆயினும் லினக்ஸின் பயனுள்ள கட்டளை வரிகளை மட்டும் விண்டோ7இல் பயன்படுத்தவிழைகின்றோம் எனில்  Cygwin  ( https://www.cygwin.com/     )எனும் கட்டற்ற கருவியின் துனையுடன் விண்டோ7இல் லினக்ஸ் கட்டளைகளை செயற்படுத்தி பயன்கொள்க

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: