விண்டோ7 இயக்கமுறைமையை Wimஎனும் பயன்பாட்டின் உதவியால்கையடக்க யூஎஸ்பி சாதனத்திலிருந்து இயக்கதொடங்கலாம்

கணினியில் விண்டோ7 இயக்கமுறைமையை நிறுவுகை செய்யாமலேயே கையடக்க யூஎஸ்பி சாதனத்தில் விண்டோ7 இயக்கமுறைமையை நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்   இதற்காக நம்முடைய கையடக்க யூஎஸ்பி சாதனத்தில் மெய்நிகர் வன்தட்டினை உருவாக்கிடவேண்டும் இதனை செயல்படுத்துவதற்காக முதலில் PWBOOTஎன்ற பயன்பாட்டினைபதிவிறக்கம் செய்துகொள்க அடுத்ததாக விண்டோ7 இயக்கமுறைமை கோப்பகள் உள்ள குறுவட்டிலிருந்து Wimஎனும் கோப்பினை மட்டும் நம்முடைய கணினிக்கு பதிவிறக்கம் செய்துகொள்க பின்னர் PWBOOTஎன்ற வழிகாட்டி வித்தகர் பயன்பாட்டினை செயல்படுத்துக உடன் தோன்றிடும் PWBOOTஎன்ற வழிகாட்டியின் திரையில் நாம் விணேடோ7ஐ நம்முடைய கையடக்க யூஎஸ்பி சாதனத்தில் நிறுவுகை செய்யபோவதாக நம்முடைய விருப்பத்தை தெரிவித்திடுக அடுத்து தோன்றிடும் PWBOOTஎன்ற வழிகாட்டியின் திரையில் windowinstallation image கோப்பு தேவையென குறிப்பிடும் அதற்கு நாம் பதிவிறக்கம் செய்துவைத்துள்ள Wimஎனும் கோப்பினை குறிப்பிடுக தொடர்ந்துEnable Boot from USBஎனும் தேர்வு செய்பெட்டியை தெரிவுசெய்திடுக அடுத்து தோன்றிடும் PWBOOTஎன்ற வழிகாட்டியின் திரையில் எங்கு விண்டோ7 இயக்கமுறைமையை நிறுவுகை செய்யபோகின்றோம் என அதாவது கையடக்க யூஎஸ்பி சாதனத்தை குறிப்பிடுக தொடர்ந்து இதில் மெய்நிகர் வன்தட்டினை உருவாக்கிடும் வாய்ப்பினை தெரிவுசெய்திடுக அதன்பின்னர் உருவக கோப்பின் அளவை நம்முடைய கையடக்க யூஎஸ்பி சாதனத்திற்கேற்ப குறிப்பிடுக அதனை தொடர்ந்து இணைப்பு வழியையும் குறிப்பிடுக இங்கு நம்முடைய கையடக்க யூஎஸ்பி சாதனத்தின் அளவிற்குள் இருக்குமாறு உருவக கோப்பின் அளவை குறிப்பிடவேண்டும் என்ற தகவலை மனதில் கொள்க இறுதியாக update BootCode எனும் தேர்வு செய்பெட்டியை தெரிவுசெய்திடுக பின்னர் Overwrite Existing BCDstore எனும் தேர்வு செய்பெட்டியை தெரிவுசெய்/யாதுவிட்டிடுக அடுத்தடுத்து தோன்றிடும் திரைகளில் கையடக்க யூஎஸ்பி சாதனத்தில் மெய்நிகர் வன்தட்டினை நிறுவுகை செய்தல் அதில் விண்டோ7 உருவக கோப்பினை நிறுவுகை செய்தல் போன்ற பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் இறுதியில் இந்த பணிமுடிவுற்றதாகவும் காண்பிக்கும் அடுத்து கணினியின் இயக்கத்தை நிறுத்தம் செய்து மறுதொடக்கம் செய்திடுக அப்போது கையடக்க யூஎஸ்பி சாதனத்திலிருந்து தொடங்குவதாக குறிப்பிட்டவுடன் விண்டோ7 இயக்கமுறைமையானது கையடக்க யூஎஸ்பி சாதனத்திலிருந்து இயங்க தொடங்கிவிடும்

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: