நாம் தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய கணினியில் செயல்படுத்தும் குறுக்கு வழிவிசைகள்

இப்போதெல்லாம் நம்மில் பெரும்பாலானவர்கள் நாள்முழுவதும் கணினியின் முன்அமர்ந்து நம்முடைய அனைத்து தேவைகளையும் நிறைவேற்றி கொள்கின்றோம் மேலும் காலம் பொன்போன்றது என்கின்றனர் .அதனால் கணினியை செயல்படுத்து வதற்காக பின்வரும் குறுக்குவழி விசைகளை பயன்படுத்தி காத்திருக்கும் காலத்தை மிச்சபடுத்தலாமே
4.1.ஏதேனும் செயலில் இருக்கும் பயன்பாட்டையோ,கோப்பகத்தையோ விண்டோ இயக்கத்தையோ மூடி வெளியேறுவதற்காக 4.1 ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக
4.2. தேடுபொறி சாளரத்தில் அல்லது வேர்டு ஆவணத்தில் இருக்கும்போது அதனை திரையில் பெரியதாக அல்லது சிறியதாக செய்து பார்வையிட 4.2 எனும் விசையை அழுத்திபிடித்துகொண்டு மேல்நோக்கு அல்லது கீழ்நோக்குஅம்புக்குறியை தேவையானவாறு அழுத்துக
4.3 திறந்திருக்கும் இரு பயன்பாடுகளுக்கிடையே அல்லது இரு சாளரங்களுக்கிடையே மாறுவதற்காக 4.3 ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக
4.4 ஏராளமான பயன்பாடுகளை திரையில் தோன்றசெய்து பணிபுரிந்துகொண்டிருக்கும்நிலையில் உடனடியாக பணிமேடைக்கு திரும்ப செல்வதற்காக 4.4 ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக
4.5 கணினியில் நமக்கு தேவையில்லாத கோப்புகளை நீக்கம் செய்திடும்போது அவைகள் மறுசுழற்சி கூடைக்கு சென்றுவிடும் பின்னர் இந்தமறுசுழற்சி கூடைக்கு சென்று அவைகளை நீக்கம் செய்தால் மட்டுமே முழுவதும் நீக்கம் செய்யபட்டுவிடும் அதற்குபதிலாக நாம்நீக்கம் செய்திடும் கோப்புகளை மறுசுழற்சி கூடைக்கு செல்லாமல் நீக்கம் செய்திடுவதற்காக
4.5 ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக
4.6 ஏதனுமொரு சொல்லை கோப்பில்அல்லது கோப்பகத்தில் தோடுபொறியில் மிகவிரைவாக தேடிபிடித்திட 4.6 ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக
4.7 நாம் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கும் பயன்பாட்டில் ஏதனும் பிழைஏற்பட்டது அதனை சரிசெய்வதுஎனில் நாம் கடைசியாக செய்த செயலை நீக்கம் செய்திடவேண்டும் அதற்காக 4.7 ஆகிய விசைகளை சேர்த்து அழுத்துக

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: